Torenklanken 2022 - nr 10

Page 1

60e jaargang | nummer 10 | juni 2022 1962

60

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.050 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

WANDELEN, GEZOND VOOR LIJF EN LEDEN Heb je al ingeschreven voor de Wandel4daagse van 14 t/m 17 juni? Dat kan nog t/m zondag 12 juni. Ga naar de website van het Rottenrijk: www.rottenrijk. nl/wandel4daagse-inschrijving en vul het formulier in. Maar je kunt op de startdag 14 juni bij het KPJ-clubgebouw, ook nog gewoon inschrijven voor een 4-daagsekaart. Er zijn drie afstanden die gelopen kunnen worden 5, 10 of 15 km. Tot en met 3 jaar is het gratis, vanaf 4 jaar € 5,00. Daginschrijving € 1,50. De deelnemers kunnen lopen met een wandelboekje, maar de route is ook digitaal te volgen. Op 14 juni kun je starten tussen 18.00 en 19.00 uur. Degenen die 15 km. lopen mogen starten vanaf 17.30 uur.

OPROEP OPROEP OPROEP

Hallo allemaal, Met trots vieren wij dit jaar ons 40 jarig jubileum.Voor de receptie van onze senioren leden op vrijdag 24 juni van 16.00 - 17.30 uur, willen we ook oud senioren leden uitnodigen en oud bestuursleden. Ben jij oud senioren lid

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

of oud bestuurslid, en wil jij hierbij zijn, meld je dan voor 18 juni aan via gym.ver.geffen@gmail.com dan kunnen we het feestje compleet maken. Groetjes Sanne, Joey, Moniek, Mark,Vanessa en Esther

TWEE SPETTERENDE, ZONNIGE EN SPORTIEVE CAMPING PINGPONG AVONDEN IN NULAND

Nulands Tafeltennisvereniging laat jong en oud nu alvast oefenen voor straks op de camping Op dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli organiseert de Nulandse Tafeltennisvereniging NTTV een fonkelnieuw evenement voor zowel de jeugd als volwassenen in Nuland en omgeving. De ervaring leert dat veel mensen tijdens de zomermaanden veelvuldig een partijtje tafeltennis (PingPong) spelen; in de tuin of dikwijls ook op de camping. Wat is leuker om nu alvast te oefenen in een zomers aangeklede zaal. Neem gerust je vriend of vriendin, buurman of buurvrouw mee en kom naar ‘camping’ De Hazenkamp in Nuland. Vakantiekleding is aanbevolen. Speelmateriaal is aanwezig. Ook is er een mogelijkheid te oefenen tegen ‘Robby de tafeltennisrobot’. De ‘campingzaal’ is voor de jeugd open om 19.00 uur. Volwassen dames en heren zijn welkom vanaf 20.30 uur. Voor verdere informatie : www.nttvnuland.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 13 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Kom voor advies en service langs bij een van onze winkels Geffen Dorpstraat 46 073 534 13 25

Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90

Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36

's-Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 10 juni 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 12 juni 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK 1e jaargetijde voor Lambert van Erp namens de parochie vr. 17 juni 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 19 juni 09.30 u. H Mis m.m.v. GK (vaderdag) vr. 24 juni 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 26 juni 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 19 mei 2022: Jo van den Hurk, 82 jaar VRIJWILLIGERSOCHTEND In de afgelopen jaren hebben we geen vrijwilligersbijeenkomst in onze geloofsgemeenschap kunnen houden i.v.m. de coronamaatregelen. Dit jaar kan het weer en daarom verwelkomen we alle vrijwilligers van de parochie, individuelen, koorleden en werkgroepleden op zondagochtend 3 juli aanstaande. Om 09.30 uur is er de gebruikelijke H. Mis met pastoor Verbakel en aansluitend zijn de vrijwilligers welkom in het Oude Klooster, in de benedenzaal. Er is koffie/thee, een hapje en een drankje. Lekker bijpraten en genieten van het samenzijn. Een dank-je-wel aan iedereen die zich inzet, om onze geloofsgemeenschap levend te houden. We sluiten het

samenzijn om 14.00 uur. De individuele vrijwilligers en de contactpersonen van de groepen ontvangen hierover nog een digitale uitnodiging. ADRESWIJZIGING WIM EN MARIKA VAN HERWIJNEN Wim en Marika zijn naar Kerkdriel verhuisd. Wij danken hen voor hun beider inzet gedurende vele jaren voor onze Geffense geloofsgemeenschap. Hun nieuwe adres is: Kloppenland 27, 5331 RZ Kerkdriel. KERKBALANS 2022 Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. Tussenstand Kerkbalans mei 2022: € 13.070,16. Dank voor uw bijdragen. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. GEDOOPT in mei 2022: Fien de Graauw. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 5


ROND DE DORPSPOMP nr 569 Nog even en de zomer is er echt. Met horten en stoten, ofwel korte plensregens en poolwinden, dat wel. De pandemie is weg. Op het land wordt toch teveel droogte gevoeld, maar niet in café’s. De Russen bezorgen ons buikpijn, hogere benzineprijzen en toenemende woningnood. Er is ook altijd wat. Maar in Geffen is het vredig, daar zijn de sporters en supporters actief, de voorbereiding van Effe noar Geffe in volle gang, het Meubelhof bijna klaar en de Stamtafel... honderd procent present. uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Aandachtswethouder Dat is de titel van een wethouder die door zijn of haar gemeentebestuur is aangesteld om zich in het bijzonder met het wel en wee van een woonkern in de gemeente bezig te houden. De onze heet Sidney van den Bergh en die is dat nog maar een paar weken. In zijn portefeuille bevinden zich onder meer: woonbeleid, volkshuisvesting en landbouw. Dat kan in Geffen goed te pas komen. Reden temeer om hem uit te nodigen voor een kennismaking en zijn visie te horen over verdere ontwikkeling van Geffen.We zullen hem ontmoeten in onze eerstvolgende Stamtafelbijeenkomst, dus op 12 juni aanstaande. Cirque du WIK Circus met showstukken van Geffes talent. Waarin een

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur.

NAS Tele Fax Web Mai

1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch verzorgen 06 – Wij 87 04 97 95 voor u:

Royalkledingreparatie@gmail.com * verlijmen van kalkzan * leggen van afwerkvlo * het bouwen van sep gipsblokken, gasbet * het aanbrengen van * het aanbrengen van d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ * het aanbrengen van ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

WIHABO DRUKKE RIJ ǁǁǁ

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Familiedrukwerk keuze uit 7 col lec ties. Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ Met opgaaf van juiste datum rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Onde


klein dorp groot kan zijn! In het weekend van 15 en 16 mei benutte Muziekvereniging Willen Is Kunnen, ofwel W.I.K., de sporthal van De Geer tweemaal om vanwege het zestigjarig jubileum haar muzikale talenten te tonen, in combinatie met optredens van plaatselijke artiesten, in een circusachtige sfeer. Een geslaagd initiatief; er werd vuurwerk gebracht en dat niet alleen in letterlijke zin. Het spits werd afgebeten met een muzikale ouverture waarna Majorettes van klein tot groot het publiek in meerdere dansen van hun geweldige prestaties deden genieten. Zoals dat in een circus behoort, excelleerde het orkest met zijn indrukwekkende slagwerkgroep en -solisten voortdurend, zowel zelfstandig als ter begeleiding van de acts. Die werden keurig en luide aan elkaar gepraat door een bijkans echte circusdirecteur met hoge hoed. Geffes Volk deed mee, het Gilde Sint-Joris kwam eraan te pas, de KPJ toonde een gedisciplineerde opbouw van een menselijke pyramide, er werden judopresentaties van formaat getoond en paaldansen werd met charme gebracht. Vergeef de schrijver, maar we zagen te veel om de namen van alle deelnemers en hun prestaties hier te noemen. Eén uitzondering is toch nog op z’n plaats:Antoon van Lith: 61 jaar Lith bij W.I.K., met de bes-bas: “Ons langste en trouwste Lith”. Hij mocht daarvoor terecht geëerd worden. Sociale woningbouw In Nuland staan de gemeente (nu: Den Bosch) en de parochie met de naam “De goede herder” bij de rechter tegenover elkaar over de bebouwing van een grote lap braakliggende grond in het Nulandse uitbreidingsplan Pelgrimse Hoeve. In het kort gezegd komt het erop neer dat de parochie als eigenaar van de grond deze alleen aan de gemeente wil verkopen als er woningen uit de sociale sector op worden gebouwd. Hier kijken senioren en starters in Nuland verlangend naar uit. De gemeente wil echter vrijstaande woningen en ‘royale tweekappers’ gebouwd zien en een ontsluitingsweg aanleggen. De gemeente dreigt met boetes als de parochie dwars ligt. Het lijkt erop dat de sociale woningnood het ook hier weer eens moet afleggen tegen financiële belangen. Zijn er dan werkelijk geen regels die dit kunnen voorkomen? Je vraagt je af welke belangen de gemeente dient, want zij is zelf geen bouwbedrijf. Dus mag de gemeente zich in dit geval best aangesproken voelen door de kerk. Het lijkt erop dat die de behoefte aan sociaal beleid beter aanvoelt dan de gemeente. Het lijkt het zoveelste geval waarin de macht van de projectontwikkelaar te groot is.Weliswaar is er de Wet voorkeursrecht gemeenten die eigenaren verplicht om een perceel waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de overheid aan te bieden. Deze wet geeft overheden het recht om te voorkomen dat grondprijzen door speculanten nodeloos worden opge-

dreven. Maar dit recht geeft de overheid geen vrijbrief om bij de bouwplannen voorbij te gaan aan de behoeften van de woningzoekenden die door de woningnood en de gestegen huizenprijzen het meest in het nauw zijn gekomen. Het lijkt er dan ook op dat de gemeente Den Bosch in Nuland zijn oor niet te luisteren heeft gelegd bij de plaatselijke bevolking. De Stamtafel rekent van harte op een zege voor de parochie. Terzijde Op de vorige editie van deze rubriek kwam kritiek vanwege een overmaat aan persoonlijke ontboezemingen van de schrijver. Daarover het volgende. De Dorpspomp, zoals wij onze rubriek kortweg duiden, is niet bedoeld als een letterlijk verslag van een Stamtafelbijeenkomst maar als een column waarin in de eerste plaats aandacht wordt besteed aan plaatselijke, opvallende zaken en nieuwtjes die in die bijeenkomst aan de orde zijn geweest. Daarin komen, normaal gesproken, geen persoonlijke kwesties aan bod. Dit kan anders zijn als de onderwerpen voor de lezers informatief en nuttig zijn en geen schade berokkenen aan de persoon in kwestie en andere betrokkenen. Amateurschrijvers kunnen gemakkelijk, maar onbedoeld, verdwalen in wat wel en wat beter niet kan worden opgeschreven. Goed opletten blijft geboden. Ten slotte: - Het wordt stiller in De Geer.Wordt het gebouw te oud of zijn de sportvoorzieningen voor sommige gymclubs niet meer up-to-date? - Het woonhuis en gemeentelijk monument in de Kerkstraat dat al vijf generaties, ofwel 150 jaar, toebehoort aan de familie Schouten, wordt al weer enige jaren door een afstammeling van de familie bewoond. Het betreft Hedwig Schouten met partner Richard Peelen. Herstel en vernieuwde inrichting gingen eraan vooraf. Het resultaat: een mooi, monumentaal pand dankzij bevlogen bewoners. - Volgende Stamtafel: 12 juni 2022 om 10:30 uur in café Govers, Kerkstraat, Geffen. Komt het zien en horen!

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

www.pphnotarissen.nl

T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nl

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Patty van Nistelrooij, 42 jaar, zij woont in de Schouw. 1. Een herinnering aan Geffen stappen en carnaval bij de Gover, de taxiritjes met Tonny Jansen naar de Dorsvlegel in Vinkel, het bouwen van onze carnavalswagens, Recht vur zunne Roap. Als je hier geboren en getogen bent, heb je er eigenlijk teveel om op te noemen! 2. Dit zou a nders moeten: jammer dat er veel (fysieke) winkels verdwijnen. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Ik ben opgegroeid in de jaren ‘80 in de Run, heb heel goede herinneringen aan die tijd.Veel buurtkinderen, veel buiten voetballen en spelen in de speeltuin. 4. Een mooi mens Petra van Erp, de “moeder” van de Roap! 5. Jammer dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden voor de clubs en verenigingen binnen Geffen. 6. De leukste club, geen officiële club maar wel een heel gezellige, de filmwerkgroep van de Roap. Samen de leukste scripts verzinnen (en uitvoeren) voor de filmpjes tijdens de Roap.

ontwikkeling van het Arboretum. Daar wordt Geffen groener van!

HEEL VEEL DANK! De dag van mijn zilveren priesterjubileum was er een met een gouden rand! Graag wil ik iedereen zeer hartelijk bedanken voor de vele persoonlijke, schriftelijke of digitale felicitaties en de vele bloemen en cadeaus. Wat een prachtige H. Mis met geweldige gezangen en mooie woorden van pastoor J. van de Laar. Een groots feest met veel mensen in De Geseldonk. Wat een avond!!! Ik ben de goede God dankbaar voor deze jaren en ik ben er verheugd over dat zoveel mensen hebben willen delen in deze dankbaarheid. Ik heb alle felicitaties goed gelezen en neem de intenties van allen mee in mijn gebed en heilige Mis. Door de grote hoeveelheid aan felicitaties - waar ik heel dankbaar voor ben - is het mij niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Ik hoop dus dat iedereen genoegen wil nemen met deze algemene dankbetuiging: Lieve mensen! Ik wil heel veel zeggen, Over alle hartelijkheid, woorden en gestes op dit feest. Maar woorden schieten tekort, het is echt grandioos geweest. Ik wil waardering uitspreken voor al het werk dat is gebracht. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen, het was en is gewoon een pracht. In plaats van al die woorden zeg ik DANK, gemeend en oprecht. En daarmee, beste mensen, heb ik niets te veel gezegd! Pastoor Pieter Scheepers Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond

7. Ons visitekaartje, Effe noar Geffe natuurlijk! 8. Bewondering voor iedereen die met een warm hart een steentje bijdraagt aan clubs en verenigingen in Geffen. 9. Geffen is voor mij mijn thuis! 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan de verdere

9


GENOTEN VAN CIRQUE DU WIK! Wat hebben we genoten met z’n allen; de ruim 180 deelnemers en de meer dan 450 bezoekers. Cirque du WIK was meer dan geslaagd! Vanaf de Elzendreef liep je over de rode loper onder de grootse entree, gefabriceerd door de scouting, De Geer naar binnen.Vooraf werd je welkom geheten door vuurspuwer Carlijn.Via het café kwam je in de sfeervolle foyer, om uiteindelijk plaats te nemen rondom de imposante piste. Daarboven hing een gigantische parachute die er een echte circustent van maakte. Er volgde een show met spectaculaire lichteffecten compleet met rook en sparklers. Dans door de majorettes, een levende piramide van de KPJ, acrobatentoeren en hiphop van de gymvereniging. De chique circusdirecteur Edgar Schuurmans praatte het geheel aan elkaar. Linda Kastermans met haar indrukwekkende paaldanskunsten, een ludieke act van de duivenvereniging, slapstick theater van Geffes Volk, judo oefeningen in James Bond sferen, een drumshow met lichtbuckets... en nog veel meer passeerde de revue. Dit alles werd aan elkaar gespeeld door de fanfare en slagwerkers van W.I.K. met een zeer uiteenlopend repertoire. Het was echt een show voor en door Geffen! Die kunnen we er weer bij schrijven! Hierbij willen we ook iedereen bedanken die Cirque du WIK mede mogelijk heeft gemaakt. De sponsoren voor hun financiële bijdrage of bijdrage in natura. En daarnaast iedereen die heeft meegeholpen om het tot een groot succes te maken. Dank!! Jubilarissen Met Cirque du WIK vierde muziekvereniging W.I.K. haar 60-jarig jubileum. Door de Corona één jaar uitgesteld. We zijn een bloeiende vereniging en trots op onze vele jeugdleden. Daarnaast kunnen we ook bouwen op een aantal trouwe leden die al jarenlang binnen onze club meedraaien. De jubilarissen werden daarom (alsnog) in het zonnetje gezet: Huub Heijmans (40j), Adrie van Lieverloo (41j), Willie van Erp (50j), Maria Maas (50j) en Henk van Amstel (52j). Bijzondere aandacht ging uit naar Antoon van Lith die vanaf het éérste uur lid is van W.I.K., maar liefst 61 jaar! Extra bijzonder is dat hij nog steeds een zeer actief lid is. Als muzikant en als vrijwilliger achter de schermen. Ook na de repetitie is hij zeker niet als eerste naar huis. Daarom hebben we Antoon extra in het zonnetje gezet. Op 21 mei werd hij, voorafgaand aan de 1e show, door het WIK-bestuur thuis opgehaald. In een cabrio, bestuurd door zijn kleinzoon, werd hij naar sporthal de Geer gebracht. Langs de hele route hingen ballonnen, 10

deels door hem zelf nietsvermoedend opgehangen. Antoon is er namelijk altijd bij om te helpen. Bij de Geer stond aan weerszijde van de rode loper een erehaag van WIK-leden die hem applaudisserend welkom heetten. Na enkele mooie woorden van de voorzitter werd hij samen met zijn familie met gebak welkom geheten. Antoon en andere jubilarissen van harte proficiat! Kijk voor de foto’s van Cirque du WIK op www.wikgeffen.nl

DANK JE WEL We kijken terug op een geslaagd Open Huis op 15 mei. Koffie en thee, gezellige drukte, interessante uitleg, lekkere, zelfgemaakte hapjes, gemoedelijke praatjes, stemmige zang in de kapel, mooie sfeerbeelden, foto’s, filmpjes en leuke stands. Kijken, genieten en ontmoeten stonden hoog in het vaandel. Fijn dat veel dorpsgenoten en anderen, een bezoekje kwamen brengen. Dank aan al onze deelnemers en vrijwilligers, die gezamenlijk deze dag mogelijk hebben gemaakt. Bestuur Het Oude Klooster


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO, De laatste bestuursvergadering voor de vakantie is op 28 juni. Mocht u nog vragen of ideeën hebben, kunt u dit aan een van onze bestuursleden melden. De vrijwilligers van “het Oude Klooster” hebben ook zomervakantie en wel van 29 juli t/m 14 augustus. Op 15 augustus beginnen alle activiteiten weer. Seniorendag 2022 Nadat twee keer vanwege corona de seniorendag niet kon plaatsvinden, is een aantal enthousiaste mensen weer bezig om voor de senioren van Geffen, Nuland en Vinkel een gezellige dag op 24 juli in elkaar te zetten. Dit is zoals in de voorgaande jaren in de tent bij St-Jozefoord. Ook niet KBO-leden zijn welkom, hoe meer zielen, hoe gezelliger het is. Feest, 50 jaar KBO Geffen: U kunt zaterdag 27 augustus reserveren voor de viering van ons gouden jubileum.Vijftig jaar is niet niks en wij willen daar graag met onze leden bij stilstaan.Wij hopen op die dag ook een nieuwe website te kunnen presenteren en onze nieuwe verenigingsnaam. Wij gaan met de tijd mee en staan niet stil... zodra er meer duidelijkheid is wordt u hierover geïnformeerd. Houd zaterdag 27 augustus in ieder geval vrij voor de viering van het GOUD. U kunt zich nu al aanmelden, maar in ieder geval moet dit voor14 augustus bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058, of Corry Hondong, tel 5323123

29 JUNI FLORIADE 2022 IN ALMERE

We gaan met een bus van Maaskant reizen naar de Floriade in Almere. Vertrek is om 9.00 uur op Kloosterstraat 7. De rit gaat naar Almere, waar u tot 17.30 uur kunt genieten van alles wat de Floriade u te bieden heeft. Om 17.30 uur vertrekken we weer richting Brabant. We gaan dan na afloop ergens gezellig eten, Nieuw Schaijk kan voorlopig niet, waar we genieten van een drie-gangen diner. De planning is om om 21.00 uur weer in Geffen te zijn. Kosten voor deze dag zijn 80 euro. Hierbij is inbegrepen reis, entree en diner. Graag aanmelden voor 10 juni op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Geffen Wel graag uw adres en telefoonnummer vermelden. 29 juli: op de koffie bij de Vinkelse Molen Wie wil dit nu niet? Voor alle leden die benieuwd zijn wat er in Geffen zoal is veranderd of nieuw gebouwd, we rijden met treintje door Geffen, vertrekken om 10.00 uur bij de ingang van de aanleunwoningen. En gaan in

Vinkel bij de nieuwe Vinkelse Molen koffie drinken met appelgebak. Kosten € 12,50. Graag aanmelden voor 25 juni op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Geffen Wel graag uw adres en telefoonnummer vermelden.

EFFE NOAR GEFFE 2022 Na twee jaar afwezigheid staat de 45ste editie van Effe noar Geffe gelukkig weer op stapel. Het bestuur en diverse werkgroepen zijn alweer enkele maanden aan de slag om er een prachtig evenement van te maken. De afgelopen twee jaren hebben we diverse keren mogen improviseren, moeilijke keuzes gemaakt en afscheid moeten nemen van deelnemers of vrijwilligers. Daarnaast hebben we ook geleerd en (soms gedwongen) nieuwe inzichten gekregen. Tel daar het enthousiasme van iedereen op die kort bij de organisatie zit en ziedaar Effe noar Geffe 2022 komt tot leven. We trappen op zaterdag 3 september in de namiddag af met een reünie op het dorpsplein. Alle Geffenaren, oud-geffenaren en mensen die graag Geffenaar zouden willen zijn kunnen elkaar treffen op het sfeervolle terras met muziek. Onder het genot van een drankje en een keur aan spijzen glijden we de feestavond in met een feestband en DJ. Ook de feestlocatie bij café Boetje is in de avond geopend. Op zondag 4 september blijven veel bekende elementen bestaan. Zo hebben we uiteraard dieren, demonstraties, muziek en entertainment. De nostalgie krijgt ook meer aandacht uit de jaren 50-60-70 en 80. De welbekende Effe noar Geffe streeksfeer wordt aangevuld met landleven, ecologische en biologische ondernemers. Enkele kleine tipjes van de sluier: bakfietsenrace samen met het Rottenrijk, sixties dorpsplein, museum de Tolweg, Geffenaar van het jaar op zondagochtend. In volgende Torenklanken komen we daar allemaal uitgebreider op terug. In de aanloop naar het eerste weekend van September willen we wederom een pop-up store openen en zullen als vanouds het rogge gemaaid worden en de stropoppen herrijzen. Aan enthousiasme en ambitie geen gebrek. Mocht je nog een goed idee, wens of opmerking hebben dan horen we je graag. Daarnaast kunnen we in deze fase van organiseren nog zeker hulp gebruiken. Dus als je een creatief, enthousiast, ondernemend, kartrekkend of juist ondersteunend persoon bent met wat vrije tijd in de agenda neem dan eens contact met ons op via secretaris@effenoargeffe.nl. Voor het laatste nieuws kunt ons volgen op de bekende social media. Bestuur Effe noar Geffe

11


HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit. BINGO Het Oude Klooster bruist... en er vallen ook nog leuke bruikbare prijzen te winnen... In principe op elke tweede donderdag van de maand 19.00 - 21.30 uur tijdens de bingo avond welke al jarenlang georganiseerd wordt door vrijwilligers van de K.B.O. De laatste keer voor de vakantieperiode aanbreekt (donderdag 7 juni) wordt jong en oud genodigd om kennis te komen maken met het bingospel. Iedere speler heeft een eigen bingokaart welke bestaat uit 24 getallen. De raddraaier (in ons geval Toon Schuurmans) zwengelt de computer aan zodat er een nummer geprojecteerd wordt dat Toon luid en duidelijk afroept en dat tegelijkertijd door de zaal gecontroleerd kan worden op het computerscherm. Het spel wordt gespeeld met de getallen 1-75. Wanneer iemand denkt bingo te hebben komt Antoine Schuurmans al enkele jaren als enige echte controleur om de hoek kijken en beide heren controleren de getallen als zijnde een notaris met zijn onmisbare, dienstbare klerk met de nodige zorgvuldigheid en keren dan vervolgens de gewonnen prijzen uit. Het spel bingo komt van oorsprong uit Italië en is een variatie op de lottospellen die vanaf de 16de eeuw worden gespeeld. Het kienspel daarentegen is ontstaan in China en is het oudste spel van de twee. Men beweert dat de bouw van de Chinese muur mede gefinancierd is door het organiseren van kienspellen. De Amerikaanse zakenman Hugh J.Ward heeft de huidige vorm van bingo opgezet in 1924 waarvoor mensen van allerlei leeftijden hem tot op de dag van vandaag nog erg dankbaar zijn.Vooral de K.B.O.-leden en niet-leden uit de omgeving, welke al een aantal jaren deel uitmaken van onze vaste gasten tijdens de bingoavonden, die overigens niet gehouden zullen worden gedurende de zomermaanden juli en augustus, omdat ieder dan geniet van al het andere moois dat de wereld ons biedt. Op donderdag 8 september zullen er wederom bruikbare prijzen uitgestald staan op het grote biljart in ons Oude Klooster (ingekocht door deskundige vrijwilligers) en zullen naar alle waarschijnlijkheid weer ruim 30 deelnemers bereid zijn een of meerdere bingokaarten te kopen, omdat zij hun vingers aflikken bij het zien van het assortiment mooie bloeiende planten, kaasplankjes, drankpakketjes en ga zomaar door. Bij het bingospel worden vaak ook wat kleinere prijzen zoals b.v. een pak koffie verdeeld als deelnemers een rijtje gescoord hebben. 12

Nieuwsgierig geworden naar dit leuke spel en hebt u de tweede donderdagavond in de maand geen andere bezigheden? Wellicht heeft u na de zomervakantie ook zin in een avondje gezelligheid met mensen van alle leeftijden, dan bent u van harte welkom eens een kijkje te komen nemen in het Oude Klooster.


WERELDPROEVERIJ Op woensdag 25 mei hadden we weer een wereldproeverij. Zuid-Afrikaans stond er op het menu. Omdat het de woensdag voor Hemelvaart was, was de inschrijving niet helemaal vol. Jammer want het was een heerlijke Boboti met een frisse salade en een bananensalsa. De maaltijd was gekookt door Sannet en de vaste kookgroep. Met als toetje een heerlijk stuks Zuid-Afrikaans melkgebak. Alles volgens Sannet’s oorspronkelijke Zuid Afrikaanse recepten. Het was ook een gezellige bijeenkomst met verhalen uit haar leven en hoe ze uiteindelijk, vanuit een plaatsje boven Johannesburg via verschillende landen, hier in Geffen terecht is gekomen. Telkens op de laatste woensdag van de maand is er een Wereldproeverij bij Kom d’r In en wordt er gekookt door iemand uit een ander land die in Geffen woonachtig is. Dit geeft leuke gesprekken en andere eetervaringen en kost slechts € 6,00 p.p. Volgende maand wordt op woensdag 29 juni Pools gekookt. Hiervoor kan iedereen zich inschrijven bij Kom d’r In. Het is heel leuk om dit samen te ervaren.

Na de prijsuitreiking werd er nog nagepraat onder het genot van een BBQ buffet en de nodige drankjes. De deelnemers waren enthousiast en gaven aan dat dit zeker een vervolg moet krijgen. Dit zou dan plaats moeten vinden op de vrijdag voor Hemelvaart.Voor 2023 zou dit 12 mei worden. Zet deze alvast in potlood in je agenda voor 2023. Tegen die tijd volgt meer informatie. We kijken terug op een mooie golfdag met strijd maar vooral plezier. Organisatie Geffense Golfkampioenschappen

1E GEFFENSE GOLFKAMPIOENSCHAPPEN Op 20 mei werden de 1e Geffense Golfkampioenschappen gehouden op de golfbaan Landgoed Coudewater in Maliskamp. Na een korte rondgang langs mogelijke geïnteresseerde golfers woonachtig in Geffen en een bericht op facebook waren er 21 deelnemers die gingen strijden om het Strokeplay en Stableford kampioenschap. Aanvankelijk leek het een dag te worden met orkanen en tornado’s en veel regen maar dit viel uiteindelijk mee en bleef beperkt tot 2 stevige buien en geen onweer. Vanaf 12 uur was de ontvangst met koffie en appelgebak en na een kort woord van welkom en de nodige uitleg over de baan en de spelvariant, kon er worden ingespeeld op de driving range en op de oefengreen. Rond 13 uur ging de 1e flight de baan in. In 6 flights werden de 18 holes gespeeld en kon de einduitslag worden opgemaakt. Strokeplay 1. Paul van Rijn 2. Eric van de Hanenberg 3. David van de Haterd Stableford 1. Eric van de Hanenberg 2. Martijn Suppers 3. Paul van Rijn

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


INGRID VAN BOXTEL GOOIT HET ROER OM Ze is in Geffen geboren en groeide hier op. Ingrid van Boxtel (40 jaar), de oudste dochter van Annemarie en Ad van Boxtel uit de Papendijk. In september 2003 stierf vader Ad plotseling op 56 jarige leeftijd. Een groot verlies voor Annemarie en haar drie dochters, Ingrid, Jantine en Yvonne. Samen pakten ze de draad weer op. Inmiddels zijn de meiden uitgevlogen. Ingrid woont in Escharen, Jantine met haar gezin in Boekel en Yvonne met haar gezin in Geffen en Annemarie woont nog altijd aan de Papendijk.Voor Ingrid reden genoeg om nog regelmatig naar Geffen te komen. De uitgave van haar boek “Hof van Isis” is voor de redactie van Torenklanken dan ook beslist een reden met haar in gesprek te gaan. Ingrid is een zelfbewuste jonge vrouw met lef en doorzettingsvermogen, dat blijkt wel uit haar levenswandel tot nu toe. Het roer ging om Na de middelbare school ging Ingrid HBO Bedrijfseconomie studeren aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Daarna volgde ze nog een universitaire studie Organisatiewetenschappen inTilburg. Met die opleidingen op zak begon ze aan haar eerste baan als business controller. Ingrid werkte aan kwaliteitszorg waarbij het ging om het verbeteren van processen binnen de organisatie. ‘Je bent bezig met de strategie, structuren en processen binnen de organisatie waarbij het in eerste instantie gaat om de continuïteit en de commerciële expansie van de organisatie’, zegt Ingrid. En daar begon het toen al een klein beetje te wringen. Ze begon zich meer en meer af te vragen of dit werk wel was waarvoor ze wilde gaan.‘Ik geloof niet zo in een leven waarin het alleen gaat om hard rennen, stressen en zoveel mogelijk geld verdienen.’ Ingrid heeft daarnaast ook als zzp’er gewerkt binnen bedrijven. Bedrijven waar hard gewerkt werd, maar het accent voornamelijk gericht was op de harde, zakelijke kant. Het sturen op commerciële targets en resultaten. Ingrid miste de oprechte aandacht voorde unieke kwaliteiten en het werkplezier van medewerkers. ‘Ik heb echter ook veel geleerd binnen die bedrijven. Maar ik miste wel de zachtheid en de aandacht voor de kwaliteit van mensen. Laat mensen groeien, dan kunnen ze bloeien’. Ingrid is alles behalve “zweverig”, ze is heel reëel in haar opvattingen. Binnen haar visie krijgt de mannen- en de vrouwenkant evenveel aandacht .‘Het is zo aards als het maar kan, iedere organisatie heeft een orde. Net zoals de natuur’, zegt Ingrid. Ingrid verdiepte zich meer in studies over kwaliteitszorg die gaan over zelfsturing, werkplezier en het zoeken naar de eigen kracht van mensen. Ook volgde ze een oplei-

14

ding in systemisch werk om vanuit een meer holistische benadering naar organisaties te kijken. En zo ging het roer langzaamaan rigoureus om. Lef hebben en je hart volgen Ingrid is in 2020 uit het bedrijfsleven gestapt. Ze werkt nu via een bemiddelingsbedrijf als vervangend mantelzorgster. Ze komt bij mensen in hun laatste levensfase.‘Ik heb de meest prachtige gesprekken met deze mensen. Juist in die fase besef je wat werkelijk belangrijk is in het leven en wie en wat er toe doet. Dit werk kan ik goed combineren met mijn schrijfwerk, wat ook serieuze aandacht van me vraagt. Ik haal enorm veel voldoening uit mijn werk. Ook de gesprekken met de mensen die dementerend zijn, zijn heel bijzonder. Die mensen zijn open in hun gevoel, oude angsten komen soms boven en ik probeer veiligheid te bieden zodat hun emoties er mogen zijn. Het voelt als het zalven van de ziel waar dit nog gevraagd wordt.’ Door deze stap te zetten laat Ingrid zien dat ze lef heeft en haar hart volgt. Ze heeft het er voor over dat haar werk nu geen vetpot is. ‘Natuurlijk valt dat niet altijd mee, maar ik leef eenvoudig. Ik ben me meer bewust van mijn aankopen, ik let op duurzaamheid en kwaliteit. Zo heel veel heb je niet nodig aan spullen.We verbinden ons teveel aan materiële luxe, maak je daarvan los en ontvang het leven zoals het bedoeld is. We moeten het leven en onszelf accepteren zoals we zijn.’ Hof van Isis En dan is er nu een boek van Ingrid: “Hof van Isis” met als ondertitel ‘Zuivering’.


‘We hebben allemaal onze gevoelens en emoties. Maar er is verschil. Gevoel mag er zijn’, zegt Ingrid. ‘Emoties zijn anders, daar komt een oordeel bij. Je vindt er wat van en laat ze toe of je duwt ze weg. Je emoties zeggen uiteindelijk iets over jezelf, maar de prikkel komt meestal van buitenaf. Je wordt ergens door geraakt. Zie je emoties als pijnprikkels die gezien willen worden. Emoties bevatten een boodschap aan jou persoonlijk die je helpen je eigenheid te zien en te omarmen. Ieder mens is uniek en heeft een eigen missie. Emoties zijn de sleutel tot deze persoonlijke missie, mijns inziens.’ Voor haarzelf gelooft Ingrid in visualisering. Haar gevoel vertaalt zich in beelden en zo vormt zich een verhaal. Zo ook is de verhalenbundel ontstaan. 12 gevoelsverhalen rond een bepaald thema, zoals b.v. jaloezie, schaamte of trots. ‘Emoties zoeken een manier om tot uiting te komen, bevrijd te worden. Ze zijn voeding voor je creatiekracht. Uiting geven aan je emoties, is ze te doorvoelen. Hierdoor kan de levensenergie weer gaan stromen in jezelf. Als er inzicht ontstaat lost de pijn of blokkade op, hierin ben je eigen meester. In mijn boek vertel ik mijn verhalen. Meer is het niet’, zegt Ingrid. Ze geeft aan zeker niet te willen prediken of iets voor anderen te willen oplossen. ‘We worden al overstelpt met zelfhulpboeken.‘Ik kan je mijn verhaal vertellen en je uitleggen hoe je met systemisch werk toegang krijgt tot je emoties. Echter het vraagt je eigen kracht om innerlijke wijsheid te ontwikkelen. En weer met open blik het kind in jezelf te zien.’Iedereen heeft zijn of haareigen toegangspoort en kan zelf leren om naar die emoties te gaan. De fluistering tot zelfverwezenlijking komt echter vanuit je hart, niet uit je hoofd.

programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal uiterlijk om 21.00 uur afgesloten worden. Meld u voor de bijeenkomst aan via de receptie van Sint Jozefoord: 073 5342 342 of via info@jozefoord. nl De toegang is gratis. U kunt uw auto parkeren op de algemene parkeerplaats van Sint Jozefoord. Loop vervolgens het terrein van Sint Jozefoord op. De receptie vindt u aan uw linkerzijde. Meer informatie vindt u op www.jozefoord.nl

OP BOMENPAD DOOR GEFFEN Op maandag 23 mei zijn we met de groepen 7 route Zuid gaan wandelen. De kinderen hebben genoten van deze educatieve wandelroute. Zie bijgaande foto’s. We hebben veel opgestoken; over rode beuken, rode esdoorns, de slangenden, en de eendenpootboom (Japanse notenboom). Maar het meest enthousiast waren ze met het zoeken naar dieren en die in het potloepje stoppen. (Zelfs een klein kikkertje). Natuurlijk lieten we alle dieren weer vrij! Een aantal kinderen hebben bomen proberen op te meten, met de boomhoogtemeter, al zat die opdracht niet bij de route Zuid. Het was een geslaagde middag, ook voor meester Bart en mezelf! Complimenten aan Marlieke van den Hurk en Leny Romme, de samenstellers van deze lesbrief! Groetjes Marja van Kreij

Op 12 juni (19.00 tot 20.30 uur) geeft Ingrid een lezing in de tuin van het Emmausklooster in Velp. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Graag even van tevoren aanmelden via een mail aan: hofvanisis@gmail.com onder vermelding van je naam. Toegang: vrijwillige gift t.b.v. de kloostertuin.

DEMENTIE CAFÉ 28 JUNI: WMO EN RESPIJTZORG Op 28 juni organiseert Sint Jozefoord weer het Dementie Café. Het onderwerp van deze avond is WMO en respijtzorg.WMO is wettelijke maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente.Wat kan de WMO voor u betekenen in de thuissituatie? We vertellen meer over welke ondersteuning u kunt verwachten, welke voorzieningen er zijn en hoe (en of) u in aanmerking komt voor deze zorg. Ook vertellen we meer over respijtzorg, vervangende zorg ter ontlasting van de mantelzorger. Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte welkom. Het

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


IN HERINNERING, GEFFENAAR PETER VAN NULAND Heel graag had hij afgelopen 9 februari zijn 70ste verjaardag nog gevierd. Helaas heeft Geffenaar, Peter van Nuland, dat net niet gehaald. Hij overleed begin dit jaar op 15 januari. Peter groeide op hier in Geffen in de Molenstraat. Hij was de oudste zoon van Piet en Nelly van Nuland die na hem nog 3 zonen kregen. Mies, Toon en Jo.Vier gebroeders die veel meemaakten in hun jeugd. Het was niet altijd even makkelijk opgroeien in het gezin van Nuland. Maar er waren ook grappige, leuke momenten. Vader Piet had veel beesten. Vooral konijnen. Samen met zijn broers moest Peter dan met d’n geitenbok op stap om voer voor die konijnen te gaan plukken. Een geitenbok die stront eigenwijs was. Op een dag besloot dat beest om geen stap meer voor of achteruit te zetten. Dit tot grote ergernis van Peter die er korte metten mee maakte. Hij zette da eigenwijze beest bovenop de kar, en ging, zelf de kar trekkend, naar huis. Dit tot grote hilariteit van vader en zijn broers. Peter ging via de lagere school naar de St. Paulusschool om vervolgens op zijn 15de te gaan werken bij bloemisterij Toonen op de Papendijk. Daar ontwikkelde hij zijn talent en liefde voor tuinieren. Vader en moeder waren vaak ziek en waren nog vrij jong toen ze vlak na elkaar kwamen te overlijden. Peter was 31 en woonde, net als Mies, nog thuis. Na het overlijden van zijn ouders ging hij met zijn broer Mies wonen in de Pastoor van de Kampstraat. Zijn 2 jongere broers trouwden en stichtten hun eigen gezin. Peter had een grote liefde voor paarden. Hij verstond de paarden en de paarden verstonden hem. Hij kon met ze lezen en schrijven. Zijn broers kregen kinderen en daar kon Peter ook heel goed mee overweg. Hij was een super oom.Vooral met zijn petekind Johan had hij een goede band. Peter beschikte over een grote dosis fantasie en zijn verhalen moesten altijd met een flinke korrel zout genomen worden. Maar hij kon prachtig vertellen. Bij Van der Heijdens meubelen was hij lang klusjesman en manusje van alles. Hij werkte daar tot zijn reuma het niet meer toeliet. Het samen wonen in een huis met Mies was niet ideaal. Een tijd woonden ze allebei ergens anders maar ze kwamen door omstandigheden toch weer bij elkaar te wonen. Peter kon steeds slechter voor zichzelf zorgen. Daar moest een oplossing voor gevonden worden en die werd 20 jaar geleden gevonden doordat Peter kon gaan wonen op de paardenmelkerij in Oijen. Een hele goede keuze. Hij was er tussen de paarden, kon er werken in de tuinen en hij had het er buitengewoon goed naar zijn zin. Hij knapte er van op en daar boorde hij zelfs nog een

nieuw talent aan. Schilderen. Hij schilderde onder andere met grote zorgvuldigheid de gipsen beelden en hij werd er echt goed in. Peter was van jongst af aan al een behulpzame man. Als hij ergens kon helpen dan stond hij meteen voor je klaar. Ook hier op de paardenmelkerij was hij een grote hulp. Hij nam zijn werktaken serieus en hij was secuur. Hij genoot van het buiten leven, de paarden en de natuur. De laatste 5 jaar was hij in het St Josefhuis in Oijen en ook daar had hij het prima naar de zin. Toon en Willemien kwamen regelmatig langs om samen met hem te gaan fietsen. Maar in 2021 werd hij steeds meer moe en op een gegeven moment had hij de kracht niet meer om op de fiets te stappen. Er werd longkanker geconstateerd waar niet veel meer aan te doen was. En zoals we al eerder lazen overleed deze bijzondere Geffense mens net voor zijn 70ste levensjaar. Een mens die de taal van de natuur, de dieren en van de kinderen verstond. Een mens met een levendige fantasie. Een unieke mins. Onze broer, onze Peet.

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

...dát maakt Van Wanrooij

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Nicole Hanegraaf

Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Accountantadministratieconsulent Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


50 JARIG HUWELIJK Wij willen iedereen via deze weg bedanken voor de vele felicitaties, kaarten, appjes en bloemen die we gekregen hebben voor ons 50 jarig huwelijk. Het was voor ons een onvergetelijke dag. Henk en Truus van de Wouw

BREUKEN IN HET LAND VAN PEEL EN MAAS Dit jaar is het dertig jaar geleden dat Roermond werd getroffen door een aardbeving. In de vroege ochtend van 13 april 1992 werd de zwaarste aardbeving in Nederland ooit gemeten, die ontstond bij de Peelrandbreuk, een geologische breuklijn die van zuidoost naar noordwest loopt. Het is slechts een van de vele gevolgen die de breuken in Zuid-Nederland hebben voor de omgeving. Dit voor Nederland unieke geologische fenomeen had en heeft namelijk grote invloed op de waterhuishouding, de natuur en het cultuurlandschap in de grensstreek van Noord-Brabant en Limburg. Voornamelijk rond landstreek de Peel, ooit een omvangrijk hoogveengebied dat zich uitstrekte van Weert in het zuiden tot het vestingstadje Grave aan de Maas in het noorden. Wind, de rivieren Maas en Rijn en de mens hebben de breuk door de eeuwen afgevlakt, waardoor de Peelrandbreuk voor het grootste deel uit het landschap

is verdwenen. Toch is de Peelrandbreuk op een aantal plaatsen nog aan de oppervlakte zichtbaar. De belangrijkste daarvan zijn het Annabos bij Uden, de omgeving van Liessel en Neerkant, en de Willibrordusput en omgeving bij Meijel. Een van de meest opvallende kenmerken van de breuken is het bijzondere wijstwater, grondwater dat aan de oppervlakte komt. De breuken vormen namelijk een ondoorlatende laag die ervoor zorgt dat het ijzerrijke grondwater omhoog wordt gestuwd. Het ijzer wordt vervolgens blootgesteld aan ijzerbacteriën op de bodem van slootjes en aan de lucht, met een roodbruine roestkleur tot gevolg: rood in de sloot. De breukzone in de aardkorst veroorzaakt naast hoogteverschillen in het landschap, natuurlijke aardbevingen en ijzerrijk kwelwater ook moerassige omstandigheden in hooggelegen terreinen, de zogenoemde wijst.Vijf van de wijstgebieden zijn aangewezen als reservaat en het Annabos is zelfs een aardkundig monument en draagt de titel ‘Natte Natuurparel’. In de smalle strook rond de breuk is er een grote diversiteit aan planten en bomen te vinden. Het landschap en de bijzondere plantenwereld van de wijstgronden trekken ook veel diersoorten aan, variërend van libellen en vlinders tot zoogdieren zoals de woelmuis en waterrat. Ook vele verhalen, mysteries en zelfs wonderen vinden hun oorsprong in de breuk. Zo dankt de Wonderbare Bron van Handel de naam aan de breuk onder de grond. Tijdens de bouw van de kapel in de dertiende of veertiende eeuw ontstond volgens de overlevering een tekort aan water, maar opeens ontwelde een grote fontein.Vermoedelijk werd de breukwand onbewust doorgestoken, waardoor plotseling het wijstwater ?doorbrak’. Het echte wonder bleek de breuk. Tot het begin van de vorige eeuw had niemand echt kennis van de oorzaak van de verschijnselen van de breuken, maar toch werd er door de mens op allerlei manieren gebruik van gemaakt. Het kwelwater werd benut voor watermolens en beschermende grachten rond hoeves en kastelen en veen, zand, grind, leem en ijzeroer werden gewonnen. Ook was de Peel eeuwenlang een grensgebied, waar de breuk ook door streektaal en volksgebruiken liep. In deze landschapsbiografie wordt de invloed van de breuken tot de bodem uitgezocht om het onzichtbare zichtbaar te maken. Breuken in het land van Peel en Maas is verschenen bij Uitgeverij Matrijs in samenwerking met Geopark Peelhorst en Maasvallei en kost tot 31 mei 2022 geen € 29,95, maar slechts € 24,95! Het is verkrijgbaar op www.matrijs. com en in de boekhandel. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


GEWOON WEER MAMA KUNNEN ZIJN Geldzorgen, iedere maand weer. Je afvragen of alle rekeningen betaald kunnen worden. Of je ´s avonds een warme maaltijd op tafel kunt zetten. Het overkomt veel moeders in Nederland. Opgeven is geen optie, voor je kinderen heb je alles over. Uit onvoorwaardelijke liefde. Als alleenstaande moeder van vier kinderen weet Regina (37) er alles van. ¨De financiële zorgen namen me helemaal in beslag. Ik had geen schulden, maar kon met mijn uitkering de maand nauwelijks doorkomen. Ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Ik ben heel blij met de voedselbank. Iedere week weer. Een cadeautje voor een verjaardag was er niet bij. ¨ De hoop opgeven deed ze niet: ¨Voor mijn kinderen doe ik alles en ga ik door. ¨ Schoolrekeningen Via het wijkteam kwam ze in contact met SchuldHulpMaatje en kreeg Regina een maatje toegewezen. ¨Ze heeft me zoveel geleerd, zelf kwam ik er niet meer uit¨, vertelt Regina. ¨Ik had redelijk overzicht over mijn inkomsten en uitgaven, maar mijn struikelblok waren de schoolrekeningen. Ik wilde écht niet dat mijn kinderen op school te horen zouden krijgen dat er niet betaald was. Dat liet ik voor alles gaan, waardoor rekeningen van huur en elektra bleven liggen. Dan is het einde zoek. ¨ Samen met haar maatje heeft Regina de aanvraag bij de voedselbank gedaan en zijn de minima-regelingen van de gemeente nagelopen en aangevraagd. Ook kreeg Regina van haar maatje handige tips, zoals geen boodschappen doen met de betaalpas. Nu pint ze op maandag haar weekbudget en betaalt alles contant. ¨Dat geeft duidelijkheid¨, vertelt Regina. ¨Het blijft een uitdaging, maar ik kan nu rondkomen met 50 euro per week. ¨ Ook leerde ze waarop ze nog meer kon bezuinigen, bijvoorbeeld via aanbiedingen van de supermarkten. Bij ieder bezoek vraagt haar maatje of het nog lukt met het weekgeld. ¨Ze laat me niet los, ¨ zegt Regina, ¨er gaat zoveel liefde van haar uit. ¨ Vorig jaar Kerst werd Regina verrast door een kerstgift van de kerk. Het was haar maatje die dit voor haar regelde. Hiervan kon ze haar kinderen een klein cadeautje geven en ook nog wat sparen. Vertrouwen in elkaar SchuldHulpMaatjes zijn in 145 gemeenten in het hele land actief. Gelukkig ook in Bernheze. Via een oproep in een plaatselijke krant en ook via de kerken geven mensen zich op voor de training om SchuldHulpMaatje te worden. Dikwijls met als argument dat het belangrijk is om oog te hebben voor de ander. Het gaat hen om het verhaal achter iemand. Een mens komt niet zomaar in de problemen. Hulpvragen komen binnen via de plaatselijk coördinatoren, die zoeken naar een geschikt SchuldHulpMaatje.

Het is belangrijk dat er een klik is. Coördinator Jos: ¨Bij een nieuwe hulpvraag hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Dan vraag ik altijd of er voldoende vertrouwen is als basis om samen te werken. Je duikt toch in iemands financiën. Levensgebeurtenissen zoals scheiding, ziekte(n) of werkloosheid zijn vaak de oorzaak van geldzorgen of schulden. Er is geen overzicht in de financiële administratie, er zijn betalingsachterstanden en post wordt niet meer opengemaakt.” Sociale uitsluiting is wat Jos het meest raakt, vooral als kinderen de dupe zijn. ¨Onbezorgd kind zijn is er niet bij. Thuis is er vaak geen gezellige sfeer. Moeders én vaders voelen zich verschrikkelijk ten opzichte van hun kinderen en hebben niemand om op terug te vallen. ¨ Samen met de ouders gaat het maatje aan de slag om orde op zaken te stellen. ¨Als maatje mag je in alles meedenken, maar het gaat er uiteindelijk om dat mensen zelfinzicht krijgen en (meer) zelfredzaam worden, anders help je ze niet. ¨ Mooie momenten Regina kreeg samen met haar SchuldHulpMaatje het gezinsleven weer op de rit. ¨Ik moest zoveel moeite doen om me staande te houden. Dankzij de liefde en waardering van mijn maatje ben ik veel sterker geworden. Ze kijkt echt naar mij als persoon en laat me zien wat ik allemaal wél heb. Wat het belangrijkste is in mijn leven. En dat is échte aandacht voor elkaar in het gezin. Samen eten en naar elkaars verhalen luisteren. Gewoon weer mama kunnen zijn. ¨

HULP GEZOCHT! Wij willen ons kantoor graag netjes in orde houden. Door familieomstandigheden heeft onze huidige medewerkster opgezegd en daarom zoeken we nu iemand om haar te vervangen. Het gaat om 2 uurtjes per week. Iets voor jou? Neem dan snel contact op met Harry Hulsen: harry@in2ergo.nl of 06-53994253.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 76 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ... #Coalitie Onze dorpsgenoot Jan van Vucht heeft 19 mei trots een ’nieuwe’ coalitie gepresenteerd. Er verandert weinig. Wéér 5 blanke mannen van middelbare leeftijd op het pluche. Groen Links vervangt de partij Beter Oss van wethouder Joop van Orsouw.Van de vijf wethouders zijn er drie nieuw.Voor VDG is dat Jacco Peter Hooiveld, bij het CDA treedt Sidney vd Bergh naar voren en namens GroenLinks Dolf Warris. Frank den Brok (VDG) en Thijs van Kessel (VVD) blijven aan als wethouder en houden bijna dezelfde portefeuilles. Hoe groot de invloed van partij Groen Links wordt, zal blijken. Details staan er namelijk niet in Van Vuchts akkoord ’op hoofdlijnen’. We wachten de groene daden af …

(richting molen Zeldenrust) niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Het loont in Oss blijkbaar ’de kont tegen de krib te zetten’ … #Rottenrijk spoor bijster Bij de Stichting Rottenrijk zijn ze het spreekwoordelijke spoor he-le-maal bijster. Wat is er aan de hand? De details kennen wij (ook) niet, maar wij lezen in de Dorpspomp dat ze er bij de Raad van Elf nondeju ‘mister Carnaval’ Gilbert v.d. Meulenreek uit gegooid hebben! Zijn ze daar he-le-maal van de pot gerukt?

Gilbert in actie (foto website Rottenrijk) Gilbert v. d. Meulenreek heeft in zijn pink méér Carnaval dan heel de tegenwoordige Rv11 bij elkaar: Prins, Grootvorst, President, Goeie Rottenrijker, Roapartiest én Erelid. Zomaar d’r uit gezet! En woarrum? Wassie misschien ietskus te kritisch? Vroeger was niet álles beter (veul wél), maar Gilbert heeft in de járen wel wâ krediet opgebouwd, dachten wij ...

Concept bestemmingsplan ’t Veld #Bouwplannen ‘t Veld Op 23 mei tussen de buien door snel op-en-neer naar het MFC gefietst i.v.m. concept bestemmingsplan GeffenZuid, dat daar ter inzage ligt. Geffen wil graag (méér) bouwen, al vragen wij ons af of dat dáár het meest voor de hand ligt. Maar dát is voor de ‘haastige spoed = zelden goed’ Dorpsraad Geffen en de Gemeente Oss een gepasseerd station. Daarnaast zetten wij nog steeds vraagtekens bij de toewijzing van de C.P.O. bouwkavels (loten = eerlijker), hoogbouw ter plaatse én de aanwezigheid van vlamspuiterij Bekkers en pluimveehouderij Van Herpen in de directe nabijheid. Die vragen uiteraard vragen gesteld aan de aanwezige ambtenaar, maar die ‘gaat er van uit, dat hiermee rekening gehouden is’. In verband met weerstand van omwonenden worden de percelen achter de Elzendreef en de Berkenboog

#Geffen bruist weer Nu Corona gelukkig (voorlopig) verleden tijd is, bruist ons dorp van de activiteiten. Soms zelfs meerdere evenementen tegelijk en dat is jammer. Blijkbaar houden verenigingen (te) weinig rekening met elkaar. Wij noteren in een paar weken: Koningsdag, 4-5 mei, Biescamploop, Lenteconcert Pompzwengels, Open Dag MFC en ’t Oude Klooster, Cirque du WIK, Communicantjes, Eindejaarskamp Nooit Gedacht en volgende week de Wandel4Daagse. Ondertussen worden tal van ‘feestjes’ en festivals uit de voorbije twee jaren ’íngehaald’ en dat wringt met tjokvolle agenda’s; een betere afstemming is wenselijk. Groetjes van ’t Rooi Hundje, 06-53916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur 24

MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). KOM D’R IN Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30 en zondag van 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 DE GEFFENSE EETKAMER; Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In.Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924. OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. SINT JOZEFOORD Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE Website: Bezorging: Klachten bezorging:

www.geffen.nl/torenklanken TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.