Torenklanken 2021 - nr 10

Page 1

59e jaargang | nummer 10 | juni 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DORPSRAAD GEFFEN BESTELLEN PBD-CONTAINER Eindelijk is het zover, we kunnen beginnen met de inventarisatie voor de eenmalig verkoop van de PBDcontainers. Elk huishouden kan één gebruikte, schoongemaakte PBD-container bestellen voor de opslag van de PBDzakken.Vraag de container aan vóór 30 juni 2021. Daarna is dit niet meer mogelijk. Wij bieden de inwoners van ons dorp de gelegenheid om de container in Geffen op te halen. Dit zal op een zaterdagochtend in juli zijn, een exacte datum hiervoor hebben we nog niet kunnen vastleggen met de gemeente. Hierover zullen we je informeren via onze gebruikelijke kanalen en per mail. Hoe werkt het? 1. Stuur een mail, vóór 30 juni, met als onderwerp:“PBD container” naar info@dorpsraadgeffen.nl Vermeld hierin je naam en adresgegevens (inclusief postcode) 2. Met betrekking tot de betaling van de 10 euro volgt nadere informatie in de bevestigingsmail. 3. Tijdens de ophaalzaterdag kun je jouw container, op vertoon van de bevestigingsmail, ophalen aan de achterkant van MFC De Koppellinck.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

is een eenmalige actie voor inwoners van gemeente Oss. In de container kun je bijvoorbeeld uw volle PBDzakken bewaren totdat ze opgehaald worden. Je kunt de container niet aan de straat zetten en de container wordt niet geleegd. Je wordt eigenaar van de container. Dat betekent ook dat je de container niet kunt laten ophalen als je bijvoorbeeld verhuist of de container niet meer nodig hebt. Bedrijven kunnen geen gebruikte afvalcontainer kopen. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en mededelingen? Kijk dan regelmatig op onze website www.dorpsraadgeffen.nl, wordt lid van onze gratis nieuwsbrief en stuur een e-mail naar info@dorpsraadgeffen.nl. Of volg ons op Facebook,Twitter of Instagram. Dorpsraad Geffen

JEUGDVAKANTIEWEEK Goed nieuws! We kunnen bijna met zekerheid zeggen dat de Jeugdvakantieweek weer een hele week mag plaatsvinden! Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! We blijven in overleg met de gemeente over alle richtlijnen. Begin juli kunnen jullie je inschrijven. Wanneer en hoe precies, dat laten we nog weten! Houd onze social media in de gaten voor het laatste nieuws.

Je kunt ook de container via de website van de gemeente bestellen, maar dan moet je de container in Oss ophalen.

KOPY INLEVEREN VOOR:

Eenmalige actie Belangrijk: het kopen van een gebruikte afvalcontainer

redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

14 juni (geldt ook voor e-mail kopy)

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud? De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk.?De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 11 juni 19.00 u. avondmis zo. 13 juni 09.30 u. H. Mis zo. 13 juni 12.00 u. de Eerste Communieviering. vr. 18 juni 19.00 u. avondmis zo. 20 juni 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Toon van Nistelrooij, namens de parochie vr. 25 juni 19.00 u. avondmis zo. 27 juni 09.30 u. H. Mis JUNI MAAND VAN HET HEILIG HART

KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De oefenmiddag in de kerk is op vrijdag 11 juni van 14.30 – 16.00 uur. Eerste Communieviering op zondag 13 juni om 12.00 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06 – 52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN 18 mei 2021: Martien Cremers, 94 jaar 30 mei 2021: Tiny van Tuijl, 85 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

te gaan en ons helder en hartelijk te presenteren.Alleen zo kunnen wij in de huidige samenleving missionair zijn en mensen bij Christus brengen. Hopelijk ontwikkelen de pastores en besturen de komende tijd de nodige creativiteit.” De workshops willen hierbij een ondersteuning zijn. Donderdag 10 juni 19.30 uur: Rouw en verliesverwerking. Aanmelden t/m 9 juni. Donderdag 17 juni 19.30 uur: Jong Bisdom Den Bosch vernieuwd. Aanmelden t/m 16 juni. Donderdag 24 juni 19.30 uur: School en identiteit in corona: kansen in onderwijs. Aanmelden t/m 23 juni. Donderdag 15 juli 19.30 uur: Communicatie in een digitale tijd. Aanmelden t/m 14 juli Dinsdag 14 september 19.30 uur: Familiepastoraat op maat (max. 15 personen).Aanmelden t/m 13 september. Woensdag 29 september 19.30 uur: Familiepastoraat op maat (max. 15 personen. Aanmelden t/m 28 september. U kunt zich aanmelden door een email te versturen naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van uw naam en de naam en datum van de workshop. In de ochtend van de dag waarop de workshop gegeven zal worden, ontvangt u de digitale link voor toegang tot de workshop om 19.30 uur.

Zorg altijd bij u in de buurt

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. DIGITALE WORKSHOPS De komende weken worden door medewerkers van het bisdom en externe deskundigen verschillende digitale workshops verzorgd. Met deze workshops hopen wij u te inspireren en handvatten te bieden in de huidige coronatijd, maar ook voor de periode daarna wanneer hopelijk de coronamaatregelen steeds meer versoepeld zullen worden. Bisschop De Korte roept in zijn Woord ter Bemoediging van Pinksteren de parochies van ons bisdom op om “met vertrouwen de toekomst tegemoet

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


ROND DE DORPSPOMP Nr 549

Het fraaie weer lokt en zo is de eerste Stamtafelbijeenkomst na een lange periode van thuis aan de buis niet aan de tafel binnen maar meteen op het terras van café Govers. Blije gezichten alom. Elkaar op een schermpje aankijken is ook niet alles. Van enthousiasme vergaten we bijna dat we altijd een agenda hebben waarin spraakmakende zaken aan de orde dienen te komen. Gilbert is terug na een hachelijke periode van hartproblemen; hij is vrolijk en dat doet deugd; we zijn bijna weer in het ‘normale.’ Geffens Roggebier Het succes van Geffens bier maakt dat er een nieuwe editie komt. Door molen De Zeldenrust zal de rogge die ter gelegenheid van “Roggemaaien” op 5 juni is gemaaid worden gemalen om er Geffens Roggebier mee te brouwen. Na de rijping zal het resultaat in augustus

verkrijgbaar zijn. Muifelbrouwerij in Oss is de succesvolle producent van de Rottenrijkse bieren (en vele andere) en nu ook van het nieuwe speciaalbiertje voor Geffen en dus komt er weer iets lekkers aan. We vragen ons af of er in ons dorp misschien een thuisbrouwer is die in staat zou zijn om lokaal bier te produceren? Evenementen Het is nog een beetje stil rondom Effe noar Geffe, ons jaarlijks evenement. Niettemin horen we dat er waarschijnlijk van een ‘variant’ sprake zal zijn maar dat is dan nagenoeg alles. Zo staat in elk geval de verkiezing van de Geffenaar van het jaar 2021 nog wel op het programma. Het blijkt moeilijk om in het dorp nog een geschikt terrein voor grotere evenementen te vinden voor, bijvoorbeeld, de kermis. Het terrein naast de molen De Vlijt is wellicht geschikt maar daar mogen per jaar maximaal slechts vijf evenementen plaatsvinden. Of het Dorpsplein door het plan Dorpshart, ofwel de bouw van het Raadhuys, de nieuwe woningen ernaast en de reconstructie van het plein, nog geschikt zal zijn voor evenementen van enige omvang, moet worden

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


afgewacht. Of Effe noar Geffe er z’n draai kan vinden? De toekomst zal het leren. Rondom de Dorpstraat De panden van Van der Heijden Meubelen zijn gesloopt. Een kale vlakte is alles wat resteert. Daarmee is ook zichtbaar geworden dat de muur van de benedenverdieping aan de achterzijde van het appartementengebouw aan de Smidse kaal is en een troosteloze aanblik biedt. Het mag toch zijn dat daar iets aan wordt gedaan? De opbouw van het Meubelhof, de kleine wijk van woningen die ernaast op de kale vlakte wordt gebouwd, zal dan ook wel gauw beginnen. Overigens hebben, naar verluidt, al diverse gegadigden zich teruggetrokken vanwege de tegenvallende huurprijzen. Het wordt steeds lastiger om in de sociale sector woningen met betaalbare huren te vinden. Dit is een landelijke tendens. De landelijke overheid schijnt niet bij machte te zijn om haar eigen doelstelling van ten minste 25% sociale woningbouw, dus betaalbare huur, gedaan te krijgen. Projectontwikkelaars zijn eropuit om geld te verdienen en het maatschappelijk effect, de enorme woningnood, komt te vaak op de tweede plaats. Daar kan de overheid blijkbaar geen vat op krijgen nu de voorheen geldende verplichting in de praktijk te vaak niet meer dan een streven is. De Geffense Eetkamer Door een bijzondere uitzondering voor kwetsbare

ouderen op sommige corona-verboden is de Eetkamer alweer geruime tijd actief, maar sedert enkele weken in de Koppellinck. De organisatie, maar vooral de gasten en de vrijwilligers van de bediening zijn enthousiast over de nieuwe accommodatie en de kwaliteit van het eten. Er wordt een ‘gezonde’ warme maaltijd aangeboden. De gezelligheid is voor veel deelnemers een bijkomend plezier. Het eten wordt bereid door de Smaakhelden uit Rosmalen; het transport en de opwarming na aankomst zijn met alle nodige hygiënische maatregelen omgeven. Iedereen is welkom. Behalve zon- en feestdagen kun je er terecht. Wel tevoren aanmelden; dan wordt er op je gerekend. De Wiel De bewoners van de huizen rondom de Wiel klagen andermaal over het onderhoud aan de wiel. De gemeente blijkt hier naar hun mening toch onvoldoende zorg te tonen. Er wordt zelfs al gemopperd dat het beste idee is om met het puin van de afbraak van de gebouwen van Van der Heijdens meubelen de Wiel dan maar te dempen en af te dekken. Ten slotte Op zaterdag 3 juli zal de jaarlijkse Zeskamp voor de jeugd plaatsvinden. Er wordt weer gerekend op veel belangstelling!

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


HET OUDE KLOOSTER De achteringang van het Oude Klooster heeft een nieuwe uitstraling gekregen. De fietsenstalling is aangepast en de hoge dennenbomen zijn verwijderd en vervangen door nieuw groen. Het monumentje, als aandenken aan de zusters die vele jaren in het Oude Kloostergebouw woonden en werkten,

BAKKER, VERENIGINGSMAN EN ONTWIKKELINGSWERKER Dit is de titel van het boek dat Wim van Lier schreef over zijn actieve leven. Wim schreef altijd al alles op. Overal lagen briefjes en lijstjes. Hij is bij een schrijfclub, waar ze opdrachten krijgen om over te schrijven en elkaar kunnen bekritiseren op het eindresultaat. Een van de opdrachten was: ‘Belevenis in coronatijd’. “En dat is het boek over mijn leven geworden, ”zegt Wim.“Het was niet alleen een heel uitdagende opdracht, maar het boek heeft me ook door een moeilijke periode heen geholpen. Aanvankelijk was het mijn bedoeling om te schrijven over de saamhorigheid van de kleine dorpsgemeenschappen Vinkel en Geffen, want in beide dorpen speelde mijn leven zich af. Maar uiteindelijk, met aanvullende ideeën van de Heemkundewerkgroep kreeg het boek een uitgebreidere opzet.” Om te beginnen lezen we over de noeste arbeid die Wim samen met zijn vrouw Joke verrichtte in zijn bakkerij, met een flinke portie doorzettingsvermogen. Als verenigingsman was en is Wim bij meerdere clubs betrokken: muziekverenigingen, een koor, de EHBO, Effe noar Geffe, Heemkundegroepen en hij zet zich in voor molen De Zwaan in Vinkel. Maar Wim z’n werk is niet alleen zichtbaar in onze dorpen, ook in verre landen deelde hij zijn kennis over bakken en recepten met de ondernemers. In Kirgizië staat zelfs een bakkerij met winkel, die als eerbetoon

is nu beter zichtbaar en ‘aangekleed’ met een mooie bloeiende kornoelje struik. Deze nieuwe groenvoorziening is het sluitstuk van een grondige renovatie die het bestuur van het ontmoetingscentrum Het Oude Klooster kon realiseren dankzij de opgebouwde reserves. Omdat de activiteiten in verband met de coronacrisis niet door konden gaan, konden de diverse vakmensen ongestoord hun werk verrichten. We kunnen nu een frisse, nieuwe start maken met het aanvangen van alle activiteiten, want daar zien onze bezoekers erg naar uit.

aan hem, de naam ‘Wim Beker’ heeft gekregen. Op 29 mei jl. konden Wim en Joke het boek in ontvangst nemen, dat uitgegeven wordt door Wim i.s.m. Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’. Het boek is te koop voor € 10,00.Verkrijgbaar bij Wim, de Heemkunde en bij Jumbo Geffen.

GEZOCHT een jongen of meisje of een dame die mijn hond af en toe kan uitlaten, uiteraard tegen betaling In het centrum van Geffen. Ook in de weekends Inl. 06-51335802

9


GELOOF ONDER WOORDEN (66) Bidden is niet gemakkelijk, zegt de Paus. Dit tijdens de algemene audiëntie van 12 mei 2021. Het christelijk gebed is, zoals heel het christelijk leven, geen ‘eitje’. Geen van de grote bidders die we in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis tegenkomen, had een gemakkelijk gebedsleven. Het gebed schenkt grote vrede, maar pas na een innerlijke, soms zware strijd, soms ook gedurende lange periodes van je leven. Bidden is niet gemakkelijk en daarom keren we het gebed de rug toe. Iedere keer als we willen bidden, komen er meteen andere activiteiten in ons op, die op dat moment belangrijker of urgenter lijken. Ik weet niet waarom, maar het is zo. Als we dat doen, realiseren we ons bijna altijd dat die andere dingen helemaal niet zo essentieel waren en dat we misschien onze tijd hebben zitten verdoen. Zo misleidt de vijand ons. Alle mannen en vrouwen van God verhalen niet alleen over de vreugde van het gebed, maar ook over de moeite die het kan kosten. Sommige heiligen zijn jarenlang blijven bidden zonder er ooit zin in te hebben of het idee te hebben dat het nuttig was. De stilte, het gebed en de concentratie zijn moeilijke dingen en soms verzet de menselijke natuur zich ertegen. We zouden overal in de wereld liever willen zijn dan biddend in een kerkbank. Wie wil bidden, moet bedenken dat het geloof niet eenvoudig is. Er zijn momenten in het geloofsleven die donker zijn. Daarom noemde een bekende heilige ze ook wel ‘de donkere nacht’’ Omdat je niets voelt. Maar toch blijf je bidden.Wat moeten we doen in tijden van beproeving? Als we naar de geschiedenis van de spiritualiteit kijken, valt meteen op dat de meeste van de ziel de zojuist beschreven situatie heel goed kenden. Om die te overwinnen, kwamen ze allemaal met iets anders: een woord van wijsheid of een suggestie om door de moeilijke tijden heen te komen. Het gaat om adviezen vanuit de praktijk, die laten zien hoe belangrijk het is om door te zetten en te volharden in het gebed. In tijden van beproeving is het goed te bedenken dat we niet alleen zijn, dat iemand aan onze kant staat en ons beschermt. Het gebed gaat naar de kern van Gods tederheid. En als Hij ons niet die genade schenkt, schenkt Hij ons een ander soort genade die we mettertijd gaan zien. Maar er is altijd een strijd nodig in het gebed om genade te verkrijgen. Ja, soms vragen we om iets waar we behoefte aan hebben, maar we vragen het lusteloos, zonder strijd. Maar zo vraag je niet om serieuze zaken. Het gebed is een strijd en de Heer is altijd bij ons. Er zullen momenten zijn dat we dat niet ontdekken, maar in de toekomst wel. De aartsvader Jakob sprak: “Waarlijk, de Heer is op deze plaats en ik wist het niet” (Vlg Gen. 28,16). Aan het eind van ons leven, als we terugblikken, zullen ook wij kunnen zeggen:“Ik dacht dat ik alleen was, maar ik was het niet: Jezus was bij me”. Ik ben zelf al een aantal weken ziek, en heb nu zelfs

10

meer tijd om te bidden. Naast mijn dagelijks getijden gebeden, denk ik veel over mijn geloof na. Hoe kan ik een ander nabij zijn: zeker op afstand? Juist dan is bidden een mooi gave van mijzelf naar die ander, ook al gelooft deze misschien niet. Ik mag God vragen die ander nabij te zijn, zijn genade en zegen te geven. Zo voel ik mij niet machteloos, maar waardevol. God werkt ook door mensen heen, ik merk dat als mijn vrienden en familie mijn komen bezoeken. Ook u wens ik dat toe. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

ONZE DANK IS GROOT Rond de klok van 05:08 uur kregen de mensen die aangesloten zijn op app, Hartslag nu het bericht dat er op Aloysiusplein 57 iemand gereanimeerd wordt. En of je als vrijwilliger even je bed uit wilt springen en met spoed daar naar toe gaat midden in de nacht, om te ondersteunen met reanimeren en eventuele bewerking met een AED. Mijn vrouw die ik natuurlijk heel veel dankbaar ben werd afgelost door 1 van de opgeroepen personen, en er stonden nog enkele klaar om te onder steunen, omdat we niet alle namen meten, gaan we die nu ook niet noemen, maar je begrijpt dat ik, wij die mensen zeer dankbaar zijn. Mede door hun optreden en uiteraard dat van mijn vrouw en later ook het ambulance personeel, de brandweer en de politie ben ik nu de persoon die dit bericht kan schrijven. Het gaat me redelijk tot goed af, energie en concentratie is nog wat op een laag pitje maar dat zal uiteindelijk ook nog goed komen zeggen de “geleerde”. Tevens wil ik een ieder bedanken die me een bericht, een kaart of een bloemetje heeft gestuurd, het heeft mij/ons gigantisch geholpen tijdens de toch wel moeilijke dagen. Bedankt!!! Gilbert & Rianne van de Meulenreek


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Wist u dat: • Wij heel blij zijn met de versoepelingen van het kabinet die het voor onze leden mogelijk maken voorzichtig weer op te starten met een aantal activiteiten in ons prachtige gerenoveerde Oude Klooster waar wij ons thuis voelen en waar wij meer dan welkom zijn. Een plek die gerund wordt door vrijwilligers, waar wij elkaar kunnen ontmoeten en waar wij talenten kunnen delen met anderen. Kortom: Een plek waar wij ons kunnen blijven ontplooien in aanwezigheid van anderen. • Wij werken met presentielijsten, de looproute volgen, onze handen ontsmetten bij binnenkomst. Het toiletgebruik proberen te beperken en na afloop de plekken ontsmetten samen met de zeer betrokken aanwezige vrijwilliger. • Wij elkaar vanzelfsprekend scherp houden bij het naleven van de coronaregels, hetgeen betekent dat wij bij de minste klachten thuis blijven en onszelf laten testen. • De biljarters op maandag 31 mei vol enthousiasme van start gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag en op woensdag en donderdagochtend. • Op woensdagmiddag 2 juni er een groepje creatieve dames van start gaat die elkaar enorm gemist hebben. • Tegelijkertijd ook onze fietsgroep weer het Brabantse land intrekt. • Op woensdagavond de gymclub haar activiteiten weer oppakt, weliswaar nog niet in de sporthal maar op het grote veld bij molen Zeldenrust in de Elshof. • Op donderdag 3 juni het koersballen begint, in een geheel gerenoveerde ruimte boven in het Oude Klooster. • Wij respect hebben voor al onze vrijwilligers die rekening houden met ieders gezondheid. • Dit betekent dat de handwerkgroep van maandagmid-

dag nog even geduld moet hebben tot 21 juni (nadat ook vrijwilligers vaccinatie hebben gehad) • De bingoavond en het kaarten voorlopig echt nog niet plaats kunnen vinden. • De Passiespelen maar liefst 36 keer Coronaproof opgevoerd gaan worden. Het belooft een waar spektakel te worden......... Voor verdere info kunt u terecht bij de reiscommissie.Tineke Willemse tel: 06-10758924 • Geffen Zorgt met De Eetkamer van start is gegaan in de Koppellinck. Dit is weliswaar geen KBO activiteit, maar er zijn verschillende vrijwilligers lid van onze vereniging en er komen diverse leden samen om smakelijk te tafelen. Het is voor ieder die belangstelling heeft het proberen meer dan waard. U kunt zich melden voor info bij Tonny van Erp tel: 5321995 of Tineke Willemse tel: 06-10758924 • Het bestuur besloten heeft regelmatig binnen te lopen in Het Oude Klooster om het contact met de leden te onderhouden en mogelijk nieuwe leden te verwelkomen! • Wij graag op de hoogte gehouden worden door onze leden bij een huwelijksjubileum of bij onverhoopte ziekte zodat wij hieraan op gepaste wijze aandacht kunnen besteden. Wij wensen iedereen een goed voorjaar, met vertrouwen in een goede toekomst.

Een goed begin van 2021

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Langzaamaan gaan we weer terug naar het normale leven. In Kom d’r in hebben we inmiddels onze eerste gasten weer kunnen verwelkomen. Het was gezellig en iedereen was er echt aan toe om elkaar weer te ontmoeten.We hebben er een paar nieuwe gastvrouwen en een gastheer bij. Via deze weg willen we hen ook van harte welkom heten en hopen dat zij zich snel thuis voelen binnen ons enthousiaste team en in onze gezellige huiskamer. We zoeken nog extra gastvrouwen/ heren voor de vrijdag ochtend en voor de zondagmiddag.We willen graag dat er twee vrijwilligers per bijeenkomst zijn en hebben ook plannen om de inloop t.z.t. nog uit te breiden naar andere dagen. Dus kijk eens rond in je vrienden- of familiekring of je nog iemand enthousiast kunt maken voor Kom d’r in. Vóór de corona tijd plaatsten we altijd een rooster met de maandactiviteiten in Torenklanken en hingen er posters met de activiteiten op verschillende plaatsen in Geffen. Dit lukt nu helaas nog niet, omdat we nog niet weten welke activiteiten er weer door kunnen gaan. Zo gauw als dat mogelijk is zullen we dat weer oppakken. Voorlopig proberen we op Geffen.nl informatie te geven of via contact met leden van onze werkgroep. We zijn ook altijd bereikbaar via ons email adres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com De mensen die mee willen doen aan de crea-middagen of- avonden kunnen ook contact opnemen met Yvonne van Lokven. Zij weet wanneer die activiteit weer start.

• Kom niet als jij of een huisgenoot in quarantaine moet. • Houdt in Kom d’r in 1,5 meter afstand van elkaar • Houd je aan de hygiëne maatregelen, reinig je handen bij binnenkomst. • Draag een mondkapje in de Koppellinck, het mag pas af als je op je stoel zit. • Neem je jas mee naar binnen en hang hem over je eigen stoel. • Vul bij binnenkomst het aanmeldformulier in. • Als alle stoelen bezet zijn wacht dan tot iemand een stoel vrijmaakt en de plek gereinigd is. Samen zorgen we er dan voor dat corona onder controle komt en blijft. We hopen jullie binnenkort weer te ontmoeten bij Kom d’r in!

VERLOREN Sleutelbosje van 3 sleutels met ijzeren label. Graag afgeven bij Tonny Jansen

Binnenkort zijn onze gasten en vrijwilligers hopelijk allemaal gevaccineerd, maar we zullen ons voorlopig nog aan even aan de coronaregels moeten houden: • Kom niet naar Kom d’r in als je verkouden bent, hoest of koorts hebt. • Kom niet als je kortgeleden contact hebt gehad met iemand die corona heeft.

De mooiste momenten buiten. Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


BUURTVERENIGING DE ELSHOF GEFFEN Buurtvereniging De Elshof is opgericht in 1983 en heeft in zo’n 38 jaren vele activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Van fietstochten, speurtochten, spelletjesmiddagen en sinterklaasfeesten hebben buurtbewoners veel van en met elkaar genoten. De afgelopen jaren zijn de activiteiten wat terug gelopen en zijn alleen buitenspeeldagen georganiseerd. Veel kinderen uit de buurt, maar ook uit andere delen van Geffen hebben zich prima vermaakt met allerlei activiteiten. Van knutselen aan tafels tot spelen in de zandbak en van springen op een springkussen tot het spuiten met een echte brandweerspuit zal ook zeker blijven bestaan. Nu er geen verder animo is om meer activiteiten te gaan organiseren, heeft het huidige bestuur besloten om de buurtvereniging op te heffen. De buurtvereniging heeft dus zo’n 38 jaar bestaan en veel leuke momenten zullen in onze herinneringen blijven. Met het restant van financiële middelen in kas, heeft het huidige bestuur ervoor gezocht dat de buitenspeeldagen nog zeker zo’n 5 en misschien wel meer jaren kunnen blijven bestaan. Erik van Kreij zal de komende jaren, samen met de Dorpsraad deze leuke middagen blijven organiseren, maar zeker mogen hun worden geholpen door enthousiaste buurtbewoners. Om verder de buurtvereniging te kunnen blijven herinneren, is er vorige maand een “echte” Els geplaatst in speeltuin De Buitelhof en heeft buurtvereniging in sa-

menwerking met RPL Licht en Geluid ervoor gezorgd dat de bewoners van De Heegt nog jaren kunnen genieten van hun filmavonden. Zij hebben van de buurtvereniging een professionele beeld en geluidsinstallatie gekregen die op donderdag 20 mei jl. voor heel veel blije gezichten heeft gezorgd tijdens de filmavond. Al met al zijn dus de financiële middelen die nog beschikbaar waren op de juiste plek terecht gekomen.

Het bestuur wil graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook, ooit eens een steentje heeft bijgedragen aan de buurtvereniging en de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Het was altijd kei gezellig!

PERSBERICHT

Alzheimer Café Oss 14 juni ONLINE Misschien heeft u zelf of kent u iemand die onlangs de diagnose Alzheimer of een andere vorm van dementie heeft gekregen en heeft u hier vragen over. De gebruikelijke avonden waarbij iedereen live welkom is worden na de zomer weer georganiseerd. Ditmaal een live stream uur, dus online via de computer. Er zullen vanuit de Meteoor in Oss op 14 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur een viertal mensen aanwezig zijn om op vragen te antwoorden waaronder een casemanager dementie, een consulent belevingsgerichte zorg, een sociaal werker en een vrijwilliger van Samen Dementievriendelijk/Alzheimer Nederland. Mensen die vragen hebben kunnen die stellen door een mailtje te sturen vòòr 5 juni aanstaande naar alzheimercafeoss@ons-welzijn.nl Denk aan vragen zoals: welke activiteiten zijn er in de omgeving, wat is een casemanager en wat kan die betekenen, hoe kan ik hulp bieden aan mijn buurvrouw, hoe kan ik een naaste met dementie overhalen met me te gaan wandelen? Iedereen die dat wenst krijgt vooraf een link doorgestuurd en u krijgt dan ook een korte uitleg van google meet. Geïnteresseerden kunnen uiteraard ook op de avond zelf via de chat vragen stellen. Voor overige vragen kunt u terecht bij: Hetty van Amstelvan Breda 06-35111821

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


ROOI OORTJES NR. 56 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie gelukkig weer af en toe op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart … #Corona in Geffen Het gaat de goede kant op; steeds meer Geffenaren zijn gevaccineerd, de terrassen gaan langer open en in de buitenlucht mag weer gesport worden. Hopelijk gaat het vaccineren ondertussen volop door; blijf gezond! #Woonwijk ‘t Veld Momenteel wordt er onder de noemer “in dialoog met de omgeving” opnieuw een enquête gehouden over de nieuwe woonwijk ‘t Veld. Gemeente Oss, Dorpsraad Geffen en de drie uitverkoren bouwbedrijven willen er blijkbaar de vaart inhouden. Dialoog betekent letterlijk “tweegesprek” en het afnemen van een enquête met ‘veronderstelde input en vraagstelling’ valt daar zéker níet onder, Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen. Procedureel laten jullie (wederom) ernstige steken vallen! Jezelf vestigen in Geffen is (haast) onbetaalbaar geworden voor onze eigen jongeren; onder de € 300.000,- euro koop je in Geffen zélfs geen rijtjeswoning (meer)! Het is een kerntaak van een gemeente om voor voldoende sociale woningbouw (huur én koop) te zorgen. Oss moet daarin leidend zijn, hierover duidelijk(er) communiceren en voldoende inspraak borgen: het gaat ons véél te kort door de bocht om een dezer dagen al een stedenbouwkundig plan voor “t Veld” te presenteren, zoals mw. Zaadnoordijk (gemeente Oss) op de voorpagina (!) van Torenklanken nr. 9 schrijft ...

#Dorpshart Geffen Dezelfde mw. Zaadnoordijk vervult als ambtelijk coördinator ook een sleutelrol bij de totstandkoming van ons nieuwe Dorpshart. (Torenklanken nr. 9, blz. 10).“Wij willen in juli starten met het ontwerp van het Dorpsplein.We gebruiken daarvoor het ontwikkelperspectief (OPP) als basis”. Dat is net ietsje anders geformuleerd, dan wat wij dat doen: Wij gebruiken namelijk hetzelfde, door ‘héél Geffen’ omarmde ontwikkelperspectief als UITGANGSPUNT, een wezenlijk verschil. En dát zouden de gemeente Oss en Dorpsraad Geffen óók moeten doen: géén geparkeerde auto’s (meer) op het Dorpsplein en géén directe verbinding voor gemotoriseerd verkeer (meer) tussen de Harrie Schoutenstraat en de Dorpstraat. Zó heeft grote groep Geffenaren het aangegeven en daarom ziet het ontwikkelperspectief er zó uit! In haar enige openbare vergadering (september 2000) het afgelopen jaar heeft Dorpsraad Geffen beloofd hier “100% voor te gaan!”… #Dorpsraad Geffen Dorpsraad Geffen is vanaf maart 2020 oorverdovend stil. Klein teken van leven was een openbare vergadering in september 2000. En daarna? Veel nieuwsbrieven, enquêtes en publicaties op hun eigen website en in dit fraaie Dorpsblad, maar altijd verslagen van en mededelingen over… Wij snappen donders goed, dat het moeilijk(er) is om tijdens een pandemie openbare vergaderingen te organiseren; het is zelfs verboden! Maar ondertussen draait de ‘besluitvormingsfabriek’ in Oss overuren, met voor ons dorp belangrijke zaken: Heesch-West, Duurzame Polder,Woningbouw, Dorpshart, Groenfonds, Geffen2040 etc. Waarom worden er geen openbare, digitale bijeenkomsten belegd, zoals dat bijvoorbeeld bij Wijkraad Schadewijk en Dorpsraad Ravenstein maandelijks gebeurt??? Waarom lukt dat “ons” in Geffen niet??? #Gif in Geffen Onze mond viel open van verbazing toen wij een verontrustend telefoontje ontvingen over het mogelijk gebruik van glyfosaat (of ander gif) bij ons bijenteeltmuseum aan de Leiweg. We zijn uiteraard gaan kijken en hebben om een reactie gevraagd (‘hoor en wederhoor’), maar helaas; spuiten met gif is slecht voor bijen, andere insecten én (indirect) voor weidevogels, andere dieren én … mensen!

Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen

#Coalitie PS Brabant De ‘Bruine’ coalitie in onze provincie is ein-de-lijk gevallen. #CDA en #VVD zijn gaan inzien, dat het met #FvD aan boord lastig kersen eten is. De nieuwe situatie biedt perspectief voor een groen(er) en schoner Bestuur in ons mooie Brabant! 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


#Bijzondere Bomen Via de website www.mijnboomisbijzonder.nl kunt u bomen aanmelden, welke volgens u een bijzondere status verdienen. De verdere (uitgebreide) procedure om tot plaatsing op de gemeentelijke ‘Lijst Bijzondere Bomen’ te komen zal door ons worden gevolgd. Dit maakt het gemakkelijker voor inwoners om bomen aan te melden. Zie ook www.Oss.GroenLinks.nl Bomen op de Osse ‘Lijst Bijzondere Bomen’ mogen niet zonder gedegen motivatie gekapt! Wij hadden u nog iets willen influisteren over mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, de miljoenen uit het #Groenfonds en parkeren in het #Dorpshart, maar ons A4-tje is vol … Vragen óf opmerkingen? Bel ’t Rooi Hundje tel: 06 – 53916725

EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Jenny Schuurmans, 46 jaar, zij woont in de Acaciastraat 1. Een herinnering aan Geffen ‘Geffen’ die ik eerst heb moeten opzoeken op Google en op de TomTom. Géén idee waar het lag, maar waar ik op terugkijk als een warm dorp waar ik me na 13 jaar nog steeds thuis voel.

6. De leukste club Heel veel vrijwilligers zetten zich 100% in voor hun clubs. Mooi te zien dat in Geffen deze vrijwilligers ondersteuning bieden om het naar ieders wens te maken. Nee, ik heb géén voorkeur. Ik ben blij met alle clubs. Ze doen allen hun best. 7. Ons visitekaartje Tja, dat vind ik echt Effe noar Geffe. Erg bijzonder dat je dit als Dorp kan uitdragen zelfs buiten de regio. Effe noar Geffe is een feestje opzich. 8. Bewondering voor Mijn man André die al 30 jaar vol toewijding de Torenklanken vormgeeft en op maakt. 9. Geffen is voor mij Minimaal 1x per jaar wil ik graag terug naar mijn roods ‘provincie Zeeland’ en even het zilte opsnuiven. Maar Geffen voelt nog steeds na 13 jaar als thuis komen. Het voelt hier goed. 10.Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan ook hierin ga ik mee met mijn voorganger. De jeugd van 12 t/m 16 jaar, je merkt dat ze zoekende zijn omdat ze vaak overal buiten vallen. En dat is jammer… Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

2. Dit zou anders moeten Ik sluit mij aan bij mijn voorganger Inge Wagemans. Ik zal het een pre vinden dat de jeugd meer locaties gaan krijgen om te gaan bouwen voor de carnaval. Tenslotte zijn zij hierin de toekomst. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Persoonlijk vind ik het Arboretum een mooi stukje natuur.Voor zowel jong als oud. Afgelopen winter was het fantastisch om te zien dat de jeugd met de slee vanaf de heuvels ging. 4. Een mooi mens Voor mij persoonlijk vind ik Pastoor David één mooi en integer mens. Jammer dat hij door hogere hand elders moest dienen. Een gemis voor Geffen. 5. Jammer dat Door de Corona héél véél activiteiten zijn geannuleerd, zowel voor jong als oud!

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.