Torenklanken 2019 - nr 10

Page 1

57e jaargang | nummer 10 | juni 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

RECTIFICATIE: ROGGEMAAIEN EN BALLONVAART In de vorige Torenklanken hebben we je uitgenodigd voor de picknick van Dat is Oss op zaterdag 6 juli met aansluitend de traditionele mis, roggemaaien en de ballonvaart in de aanloop naar Effe noar Geffe. De aanvangstijd van het avondprogramma was in dat bericht niet correct weergegeven. Het juiste programma voor die middag en avond is: Vanaf 15u picknick, een markt met heerlijke streekproducten, muziek en gezelligheid. Voor de kinderen is er schminken, lasergame, pizza en ijs workshops. Vanaf 19u openlucht mis, traditionele roggemaaien en ballonvaart. De locatie is het arboretum. Wil jij mee de lucht in? Meld je dan aan via info@effenoargeffe.nl. De prijs is â‚Ź 150. We zien je graag dan.

Het is weer tijd voor disco. Voor wie: kinderen uit groep 5 en 6 Wanneer: Vrijdag 28 Juni van 19.00-20.30 Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw Het kost 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je 2x fris, en 1x chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Let Op: de deur gaat pas echt om 19.00 open. Zorg misschien vast dat je het telefoonnummer van je ouders bij hebt. Dan ben je sneller binnen. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

PASTOOR VAN DIJK NEEMT AFSCHEID VAN GEFFEN Pastoor Van Dijk neemt afscheid van Geffen in de vrijdagavondmis van 21 juni 19.00 u. Er is koffie na afloop in de zaal van de Ontmoeting in Het Oude Klooster. In de zondagsviering van 23 juni om 09.30 uur is er eveneens een dankviering voor de pastoor met aansluitend receptie tot 14.00 uur in Het Oude Klooster. Iedereen is van harte welkom. Contactpersoon afscheidscommissie is Gerrit van den Helm tel. nr. 06-46766714, e-mailadres: gvdhelm47@ziggo.nl (in de vorige Torenklanken stond een foutief e-mailadres)

30 juni Geffens Open Jeu de Boules Toernooi Zie www.jbcgeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 17 juni (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 07 juni 19.00 u. * avondmis + DK zo. 09 juni 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Eerste Pinksterdag) Extra collecte voor de Missionarissen ma. 10 juni 09.30 u. H. Mis bij de veldkapel m.m.v. GK+DK en vormelingen en com municanten (Tweede Pinksterdag). De Boerenbruidsparen zijn present vanwege hun 40-jarig bestaan. Bij slecht weer is de viering in de kerk. vr. 14 juni 19.00 u. Toediening van het Vormsel door Mgr. Mutsaerts m.m.v. PP Er is geen avondmis in de kapel zo. 16 juni 09.30 u. gelezen H. Mis in de kapel. zo. 16 juni 10.30 u. Eerste Communieviering m.m.v. PP vr. 21 juni 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK. Pastoor Van Dijk neemt afscheid. Na afloop is er koffie in Het Oude Klooster. zo. 23 juni 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK+PP, tevens dankviering van Communicanten en Vorme- lingen. Pastoor Van Dijk neemt afscheid.Aansluitend is er een receptie in het Oude Klooster tot 14.00 uur, waar iedereen welkom is. vr. 28 juni 19.00 u. * avondmis zo. 30 juni 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van

andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij – van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06 – 52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: mei 2019:Thijmen Ketelaars,Tygo Bongers,Thomas Schraa PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Tweede Pinksterdag 10 juni 09.30 uur viering bij de veldkapel in de Veldstraat Woensdag 12 juni 13.30 - 15.00 u. oefenmiddag in de kerk. Vrijdag 14 juni 14.30 - 16.00 u. oefenmiddag in de kerk. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Zondag 16 juni Eerste Communieviering om 10.30 uur. Wij danken de leden van de werkgroep Eerste Communie voor hun inzet tijdens de voorbereiding. PROGRAMMA VORMSEL Tweede Pinksterdag 10 juni: 09.30 u. viering bij de veldkapel in de Veldstraat. Donderdag 13 juni van 14.30 – 15.30 u. oefenen voor de vormselviering. Vrijdag 14 juni 19.00 u. toediening van het vormsel door Mgr. Mutsaerts. Wij danken de leden van de werkgroep Vormsel voor hun inzet tijdens de voorbereiding. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. HOF VAN LOF Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie zou dat niet willen?! In Megen lijkt zo’n tuin te bestaan: De Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van de Franciscanen waarin het kerkelijk jaar te volgen is en planten en bloemen zijn ter ere van bijzondere mensen waaronder Franciscus van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al zijn schoonheid. Naast de liturgietuin en de gedachtenistuin is er ook een kruidentuin en een Bijbelse plantenborder. In deze hemelse tuin gaat het niet alleen om mooie planten, maar vooral om planten die te maken hebben met de Bijbel. Het zijn planten die daarin worden genoemd of om planten die met religieuze legendes verbonden zijn. In het nieuwe seizoen hopen deze Minderbroeders weer vele mensen te mogen begroeten in hun tuin. Op vrijdag 7 juni zijn dat óók onze parochianen van parochie De Goede Herder en hun dorpsgenoten. Zij kunnen daar om 14.00 uur terecht voor een uitleg over de Hof van Lof en een rondleiding. U kunt zich hiervoor opgeven bij de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden; vooraf aanmelden (tot 4 juni) is wel verplicht. U bent van harte welkom om deze vrijdag naar Megen te komen om daar samen met anderen te genieten van Gods schepping!

GEVONDEN In het speeltuintje aan de Rozelaar is een jasje gevonden. Dit is bij Kinderopvang Het Beertje afgegeven, maar is niet van onze Berenkinderen. Jasje merk: Be a Diva / Maat: 12 / Kleur: Licht grijs Bijzonderheden: heel veel ritsjes.

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP Nr 508

Zondag 26 mei 2019. Voorzitter Karin maakt haar debuut als voorzitter. Met verve, we hebben er een goed gevoel bij. Het is nu ook de Gildedag Hoge Schuts, in het dorp. Enkele gildebroeders lopen onze locatie voorbij, onderweg vanwege een uitgebreid programma. Het moet een feest van klasse worden voor dertien gilden bij molen De Vlijt. De Stamtafel heeft een eigen agenda. Daar gaan we dan. Dorpshart Op 15 mei zijn in de Koppellinck door het Ontwerpbureau LOS Stadomland drie verschillende, getekende scenario’s (schetsen) gepresenteerd voor de lay-out van een vernieuwd Dorpsplein, en al dan niet met het gemeentehuis. Uitdrukkelijk bedoeld om kritiek en suggesties te oogsten.Als van een voorkeur voor één ervan zou blijken betekent dat de positief gewaardeerde elementen daarvan hoog scoren voor een nieuw voorstel. Nu is dus nog geen zicht op een eindvoorstel. Het zal bovendien aan de gemeenteraad van Oss zijn om een eindvoorstel goed te keuren. Nieuw ideeën zijn dan ook nog steeds welkom. Maar wel is bereikt dat er bepaalde elementen op voorkeur zijn getest. Schets 1 heet “Pittoresk plein”, schets 2 “Wervelend park” en schets 3 “Prettig plantsoen en dorpsplein”. Het gaat hier te ver om alle drie hier te bespreken.Van een overwegend voorkeur is niet gebleken. De Stamtafel vindt en heeft daarvoor overigens wel veel medestanders dat het plein sowieso verlengd moet worden door het gemeentehuis af te breken. Dan ook de kiosk in de vrijkomende hoek te plaatsen, de lege ruimte naast de Florijn gedeeltelijk geschikt te maken voor een horecavoorziening met terras en voor het overige de “Pittoreske” variant te kiezen. Jammer is dat de horeca zelf niet vertegenwoordigd was bij de discussies, temeer omdat juist horecafaciliteiten als een onmisbaar element worden gezien in de herinrichting. Op woensdagavond 26 juni kan je in de Koppellinck kennisnemen van wat er van dat alles terecht is gekomen en daarop ook kritiek uiten. Europese verkiezingen Op de valreep zijn we in staat geweest om nog in deze editie van de Dorpspomp iets te kunnen melden over en naar aanleiding van de uitslag in Geffen van de verkiezing van het Europese Parlement; de getallen en andere gegevens zijn in een bijgaande tabel opgenomen. De opkomst van kiezers in de Koppellinck werd in de ochtend van de verkiezingsdag door een stembureaumedewerker gekarakteriseerd als ongeveer “gemiddeld

één per minuut”; later op de dag werd dat toch weer wat minder. Het aantal opgeroepen personen dat daadwerkelijk in Geffen woont maar misschien elders heeft gestemd of omgekeerd is onbekend. Aangenomen is dat de invloed hierop verwaarloosbaar is. Het CDA heeft het grootste aantal stemmers. De PvdA heeft het ook beter gedaan dan bij de verkiezing van Provinciale Staten. Uiteraard springt de FvD eruit als nieuwkomer, de PVV en de SP zijn er minder goed van af gekomen.

De Geffense plas In de gemeente Oss wordt druk gediscussieerd of getwist over de vraag waar het nieuwe Golfbad moet komen. Van de diverse plekken die zijn genoemd is de Geffense Plas er een. De Stamtafel is verdeeld over de vraag of die keuze moet worden gesteund. Gevreesd wordt dat de huidige exploitant niet erg geneigd zal zijn om daaraan spontane medewerking te verlenen. Dan speelt ook de te verwachten hinder naar de omgeving een rol, alsmede de kwetsbaarheid van de natuurlijke omgeving. Over deze keuze is het laatste woord dan ook nog niet gezegd. Overigens is de huidige situatie er niet florissant; zo is de toegang slecht onderhouden. Duurzame polder De gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch organiseren tezamen met de provincie in juni drie bijeenkomsten om de inwoners van beide gemeenten de gelegenheid te geven om “mee te denken” over een plan om in het poldergebied oostelijk van Den Bosch en westelijk van Oss windturbines en zonnevelden te plaatsen. Het project heet “Duurzame polder”, nogal ambitieus want ‘duurzaamheid’ van een gebied zou ook betrekking kunnen hebben op landbouwtechnieken, gebruik gewasbeschermingsmiddelen e.d. Het gaat alleen om de plaatsing van windturbines en velden met zonnepanelen, wat op zichzelf al heel ingrijpend is voor het landschap. Er zijn uitnodigingsbrieven aan bewoners gestuurd, maar in de Stamtafel horen we dat zo’n brief toch niet door iedereen is ontvangen. Er is in het algemeen veel bezorgd7


heid en onrust om dergelijke projecten, omdat zij niet alleen positieve maar ook negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor bewoners in de omgeving. Maar dat zal in de geplande bijeenkomsten wel blijken. Voor deelname aan een bijeenkomst moet je je wel tevoren aanmelden. Visitekaartje? Er is nu een vaste plek waar algemene en toeristische informatie over Geffen en omgeving te verkrijgen is. Die is al enkele maanden beschikbaar in het voorportaal van de hal die aan de Kloosterstraat toegang geeft tot het Oude Klooster en aanleunwoningen van Mooiland. Mooie folders helpen je op weg. Wooncorporatie Mooiland is de eigenaar van die hal en die heeft ermee ingestemd dat aan de binnenmuur van het voorportaal een bord “Informatiepunt” en kunststofbakjes voor het foldermateriaal zijn opgehangen. Daarvoor prijkt er bovendien een klein “I”-vignet op een ruit naast de toegangsdeuren. Een gelegenheid dus voor iedereen om met iets interessants over Geffen kennis te maken. Maar van buitenaf valt dat echter niet of nauwelijks op. Alleen als je bewust naar binnen gluurt kun je er misschien iets van zien. Waarom zo lastig? Op de glazen toegangswanden en overige ruiten zit al maandenlang een waas van vervuiling. Dat ziet er onfris uit. Mooiland mag de ruiten zo af en toe best een wasbeurt geven! Daarnaast zou voor een belangstellende de herkenbaarheid van deze faciliteit voor de toegangsdeuren moeten worden verbeterd door een duidelijke, op afstand leesbare verwijzing. Het bord “Informatiepunt” of een bord met een soortgelijke bedoeling moet naar buiten en daar opvallen! Een visitekaartje van Geffen, dat moet het worden.

40 JAAR BOERENBRUIDSPAREN

In 2019 is het 40 jaar geleden, dat de eerste boerenbruiloft in Geffen plaats heeft gevonden. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom hebben we op 2e Pinksterdag een feestprogramma opgesteld voor alle leden. In de afgelopen 40 jaar hebben de Boerenbruidsparen zich op allerlei wijze laten zien. Onder andere met Recht vur zunne Roap, met Carnaval, met Effe noar Geffe, met Roggemaaien en met de Jam-kraam. Maar dat is niet alles: veel van onze leden doen en deden daarnaast ook allerlei vrijwilligerswerk in verschillende verenigingen en bij diverse activiteiten. Kortom: genoeg redenen om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom zullen we de dag beginnen met het bijwonen van de misviering bij de Mariakapel aan de Veldstraat (bij slecht weer in de kerk). Om het feestelijke karakter te onderstrepen komen we allemaal in vol ornaat: de heren in het goei pak en dames in hun traditionele kledij met poffer. Dat wordt een mooi plaatje. Iedereen is daarbij uiteraard van harte welkom.

BUITENSPEELDAG 2019 Hou jij ook zo van buiten spelen? Kom dan woensdag 12 juni naar de buitenspeeldag in speeltuin “de Buitelhof” in de Elshof. Naast de leuke speeltuin zijn er deze middag ook nog diverse andere activiteiten, oa. springkussen en muziek. Dus zet de TV uit en kom van de bank af! Wie : alle kinderen Wanneer : woensdag 12 juni Waar : Speeltuin “de Buitelhof” Elzendreef Tijd : 13:30-16:30u

Gratis handdoek met je naam!

Besteed in Maart t/m Juni 2019 voor € 60,00 aan kleding verstelwerkzaamheden bij KledingVermaak en ontvang een gratis handdoek met je voornaam erop geborduurd. *** Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter zonder voering € 12,50 Korter met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparatie per uur € 10,00

8

Hopelijk kom je ook naar de buitenspeeldag!

DE ZOMER KOMT ERAAN… De meimaand zit erop, we kijken weer uit naar de zomer. Genieten van de zon, van het mooie zomerweer. Maar eerst eens kijken wat we nog in de kast hebben hangen, wat gaan we deze zomer dragen. Misschien moeten we ons wel voorbereiden op ‘n “Hollandse zomer” met vestjes, ’n zomer-pull en een lange broek. In “De Heegt” doen we dat tijdens de sale/ opruiming van de zomermode. Op woensdag 26 juni a.s. van 14.00 – 16.00 uur; de koffie staat klaar!


‘ONS PESTORKE’ We moesten hem delen met Vinkel en later ook met Heesch, maar toch, hij woonde in óns durpke. Hij is de laatste pastoor van de zelfstandige parochie H. Maria Magdalena Geffen, die sinds 2015 opgegaan is in de nieuwe parochie De Goede Herder, waarvan de zes geloofsgemeenschappen Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,Vinkel en Vorstenbosch, deel uit maken. David van Dijk (43 j.) gaat ons verlaten en dat is jammer, want hij liet mooie footprints achter in onze dorpsgemeenschap. We bevragen hem n.a.v. enkele zinsneden: Tevreden over: de sfeer hier in het dorp, heel menselijk, recht door zee. Trots op: alles wat er hier in het dorp kan. In de parochie hebben we ook veel mooie dingen beleefd, samen gedaan. Ook de hartelijkheid van de mensen was fijn. Blij met: de 9 jaar ervaring, die ik hier heb mogen opdoen. Ik neem ‘een verrijking’ mee in mijn rugzak. Een rugzak met bagage, geen ballast. Mooiste kerkmuziek: Gregoriaanse liederen, ik ben best wel een traditionele priester. Maar ik heb ook genoten van moderne liederen van Passe Partout en het klassieke repertoire van het Gemengd Koor. Dieptepunt(en): Dat is ongetwijfeld het overlijden van mijn moeder. Te jong op 62-jarige leeftijd. Hoogtepunt(en): die zijn er heel veel. Ik heb hier mijn koperen priesterfeest gevierd. Leuke, grote evenementen meegemaakt. Ik was Gildeheer bij het Sint Jorisgilde, een fijne vereniging. Maar er waren ook veel kleine gezellige ontmoetingen en contacten. Er was een goeie klik! Welke vervelende dingen wilt u niet meemaken: Conflictsituaties en machtspelletjes. Dat is gelukkig hier niet gebeurd. Ik zal missen: de kerk en de pastorie. Alle fijne contacten met parochianen en dorpsgenoten. Ik voelde me hier één met het dorp. Ik heb gelukkige jaren gehad en wilde eigenlijk niet weg. Maar het beleid van de huidige bisschop is, om de priesters niet te lang op dezelfde plek te houden. Bewondering voor: heel veel mensen. Hoe ze met elkaar omgaan en voor elkaar iets betekenen. Mensen waar ik zelf ook terecht kon.Velen die goede dingen doen in stilte. Bewondering voor het vertrouwen en de wederzijdse waardering. Mooiste momenten: Dat ik er kon zijn voor de mensen, ook voor degenen die geen band met de kerk hebben. Zorgen voor! Koken met vrienden, heerlijk ontspannen wer-

ken en genieten in de tuin. Moeilijkste beslissing: toch het weggaan hier. De leer van de kerk: Regels hebben zin en nut. Maar in ons vak moet je zeker ook naast de mensen staan en vandaaruit de kerkwetten hanteren en denken wat het beste is. De laatste wet is de wet van de liefde. Wil (nog) graag: zo tevreden en gelukkig zijn zoals ik dat in Geffen was. Ik heb niet veel nodig, ben blij met kleine dingen. Ik ben een pragmaticus, geen idealist. Ik wil zorgzaam zijn en mezelf kunnen zijn. Geen mensen in hokjes zetten of etiketjes opplakken, dan doe je mensen onrecht aan. Niet oordelen en veroordelen, verlossend, bevrijdend handelen en mensen bemoedigend toespreken. Een Geffenaar is: iemand die zijn kop niet boven het maaiveld uitsteekt. In het begin de kat uit de boom kijkt. Rechtuit spreekt en recht door zee is. Iemand die bereid is met anderen samen de schouders ergens onder te zetten en van aanpakken weet. Ene gezellige mens! Uw visitekaartje: Kijk naar alles wat goed gaat. Ga uit van de goede bedoelingen van mensen. In Geffen heerst een positieve sfeer. Maak er samen wat van. De beste herinneringen aan Geffen: dat zijn de gewone, dagelijkse kleine dingen. Gesprekken aan de keukentafel, de zorg en de ‘taal van Toos’, de vele hulp van de vrijwilligers, de spontane contacten met velen. Ik heb hier met plezier gewerkt. Geen grote reizen gemaakt in die tijd, maar genoten van ‘vakantie in de tuin’. Hier heb ik geleefd. Mijn dank is groot. Uw kijk op Reusel: Ik hoop dat ik daar hetzelfde liedje mag aantreffen op een andere melodie! We wensen pastoor Van Dijk alle goeds toe. Dat hij gelukkig mag zijn in alles wat op zijn pad komt. Dat de nieuwe uitdaging ‘in goede (nog net Brabantse) aarde’ mag vallen en hem de spirit geeft, zoals we die in Geffen hebben ervaren! Dank voor alle mooie dingen!

9


Verkeersveiligheidsdag Geffen Organisatie: Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio Oss) In samenwerking met Dorpsraad Geffen

Zondag 23 juni 2019

11-16 uur

Dorpsplein Geffen, toegang is gratis!

Deelnemers: • VVN afd. Maasland

• Educatieve verkeerstuin voor kinderen t.e.m. 10 jaar • Kleurwedstrijd • Kantelsimulator • Skateclinics (skates, helm, knie- en kinbeschermers zijn ter plaatse aanwezig) • Ervaren met een alcohol- of drugsbril hoe het is om onder invloed deel te nemen aan het verkeer • Dodehoekproject • Poppentheater • Kinderen mogen met tractor of loader in het zand spelen • Schminken en knutselen

• Dorpsraad Geffen • Politie kinderen mogen plaatsnemen in een politiewagen of op een politiemotor

• Brandweer met demonstraties • CUMELA (brancheorganisatie met o.a. aandacht voor

landbouwverkeer). Ter plaatse staan landbouwvoertuigen opgesteld.

• Automobielbedrijf DE KANTSINGEL met demonstraties takelwagen

• Dierenambulance • EHBO Geffen • Stichting AED Beheer Geffen

Iedereen veilig over straat


Zaterdag 6 juli 2019 is de dag waarop De Geffense Zeskamp weer gaat plaats vinden op het K.P.J. terrein bij het sportpark “De Biescamp”. Het is die dag weer tijd om met jouw team uitdagende proeven op het gebied van behendigheid, kracht en sportiviteit aan te gaan. Dit jaar is de dagindeling aangepast! De Geffense Zeskamp voor poule 1 en poule 2 start om 10:00u en zal eindigen om 15:00u.Aansluitend zal de prijsuitreiking voor de jeugdteams plaats vinden. Hierna zal vroeg in de avond De Geffense Zeskamp ‘KORT MAAR KRACHTIG’ voor poule 3 om 18:00u starten en om 22:00u eindigen. Deze sportieve dag wordt door de DJ met een gezellige feestavond afgesloten in de tent. Iedereen is de gehele dag van harte welkom! Om de strijd eerlijk te laten verlopen worden de teams verdeeld in 3 poules. POULE 1: Jeugdteam minimaal 8 personen vanaf 5 tot en met 10 jaar met volwassen coach (gratis) POULE 2: Jeugdteam minimaal 8 personen vanaf 10 tot en met 15 jaar met volwassen coach (gratis) POULE 3: Jeugd/volwassenen minimaal 5 personen vanaf 16 jaar en ouder (20 euro) (Het inschrijfgeld kan betaald worden bij aankomst.) Jullie kunnen je als team inschrijven tot maandag 1 juli 2019 door de onderstaande gegevens in te leveren op één van de onderstaande adressen: Gert Kappen, Veldstraat 19 Geffen of zeskampgeffen@hotmail.com Naam team:

bureau LOS Stadomland presenteerden 1. het Pittoreske plein 2. een Wervelend park 3. het Prettig plantsoen en dorpsplein. Tijdens de avond gaven inwoners hun ideeën daarover en presenteerden dat aan elkaar. De scenario’s kunt u bekijken op https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/ en ook uw reactie geven. Dat kan tot 9 juni 2019. Laatste dorpsgesprek We nodigen u van harte uit voor het derde dorpsgesprek op woensdag 26 juni om 19.30 uur in MFC De Koppellinck. In dit laatste dorpsgesprek presenteert Ontwerpbureau LOS Stadomland het voorkeursscenario. Ook daarop kunt u weer uw reactie geven. Programma op 26 juni 19.00 uur: Inloop 19.30 uur: Presentatie voorkeursscenario 20.00 uur: Reactie geven op het voorkeursscenario Gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met Dorpsraad Geffen. Het uiteindelijke plan met begroting leggen we eind 2019 voor aan het college van B&W en gemeenteraad. Meer informatie https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/ www.oss.nl/dorpshartgeffen

Naam contactpersoon: Adres contactpersoon: Telefoon contactpersoon: Email adres contactpersoon: POULE 1 / POULE 2 / POULE 3 (omcirkelen wat van toepassing is).

DORPSGESPREK OP 26 JUNI

Denk en praat mee over dorpshart Geffen Het tweede dorpsgesprek over het dorpshart in Geffen is weer goed bezocht. Zo’n 80 Geffenaren bespraken drie scenario’s over het dorpshart in Geffen. Ontwerp-

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 11


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 20 mei 2019 De dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - TrefhetinOss.nl: De gemeente Oss heeft een nieuw platform gelanceerd, het is een digitale agenda met daarin veel activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd. Een soort Geffen.nl, dus organiseer je/jullie een activiteit meld deze dan aan op beide platforms. - Dorpshart: Het proces loopt en het tweede dorpsgesprek is inmiddels ook alweer achter de rug. Het was wederom een drukbezochte avond. Het bureau LOS Stadomland heeft drie scenario’s gepresenteerd, van groot plein tot park met strand. Alle aspecten van de scenario’s werden grondig onder de loep genomen door de kritische Geffenaren.Alle op- en aanmerkingen zullen nu worden meegenomen in het volgende scenario. Ook over dit laatste scenario mag de Geffenaar zijn mening geven. Je kunt de scenario’s bekijken op www. dorpshartgeffen.losstadomland.nl en tot 9 juni voorzien van commentaar. Het laatste dorpsgesprek is op woensdag 26 juni in de Koppellinck (19:30u), zet het alvast in uw agenda! We hopen wederom op een grote opkomst en hebben uw mening nodig. Het moet een plein worden voor de Geffenaar. - Windpark Oss-Den Bosch: Na een halfjaar stilte werden de betrokken wijk- en dorpsraden op 8 mei uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Het komende jaar worden er geen onomkeerbare stappen gezet. De eerste processtap die nu gezet wordt, is de vorming van een klankbordgroep.Vanuit de betrokken Osse wijk- en dorpsraden mag hier één persoon aanschuiven, wie dit wordt is nog onder beraad. Hans Hendriks verwacht dat volgend jaar rond deze tijd duidelijk zal worden wat de plannen voor het grootschalige windmolenpark in de polder behelzen. - De Heegt: Deze wordt binnenkort verbouwd en dit heeft als gevolg dat het restaurant, waar ook nietbewoners gebruik van maken, gaat sluiten. Ongeveer twaalf mensen worden hierdoor gedupeerd, tenzij er een alternatief wordt gevonden. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen en zij gaan, samen met BrabantZorg, op zoek naar een alternatief. - Subsidieverzoek buurtvereniging ‘De Oorsprong’: Deze nieuwe buurtvereniging wil een kennis12

makingsmiddag en -avond organiseren voor alle nieuwe bewoners. Wij moedigen dit aan met een bijdrage van 250 euro. - Subsidieverzoek Sint Jozefoord: Er wordt ook deze zomer weer een senioren dag voor de ouderen uit het voormalige Maasdonk georganiseerd. De Dorpsraad verstrekt 100 euro subsidie om de kosten voor deze ouderen te drukken. - Subsidie: We verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van april. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 17 juni mei om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

23 JUNI: KORENDAG KIOSK NULAND Op zondag 23 juni wordt het 15-jarig bestaan van het C-manskoor gevierd met een muzikale Korendag op de kiosk in Nuland vanaf 11 tot 16 uur. Bij onverhoopt slecht weer zal worden uitgeweken naar de Meent op hetzelfde Prins Bernhardplein. Gastoptredens zullen worden verzorgd door 2 grote, gemengde smartlappenkoren, te weten: Koor zonder Noten uit Uden en De Gezellige Noten uit Herpen. Kom ook gezellig meedeinen en -zingen. • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl


BURGERKONINGSCHIETEN BIJ SINT-JORISGILDE Na een prachtige gildedag gaan we naar een volgend evenement: het burgerkoningschieten op eerste pinksterdag. BURGERKONING SCHIETEN met de KRUISB00G OP DE WIP 1e PINKSTERDAG (zondag 9 juni a.s.) Op het terrein van molen ZELDENRUST – Elshof Aanvang: 14.00 uur – Einde: 18.00 uur Deelname: dames en heren van 16 jaar en ouder meisjes en jongens van 12 t/m 15 jaar Inschrijven: vanaf 13.30 uur Kosten volwassenen: € 5, jeugd: € 2,50 De opbrengst is bestemd voor aankleding van het terrein bij het nieuwe clubhuis van Scouting, Jeugdvakantiewerk en Sint-Jorisgilde. Winnaar(es) ontvangt de titel BURGERKONING(-IN) BURGERPRINS(-ES) van het Sint-Jorisgilde Geffen, de bijbehorende wisseltrofee en alle rechten van de Vrienden van het Gilde

VERKEERSVEILIGHEIDSDAG GEFFEN

kleurplaten zijn te downloaden van de website www. vvn-maasland.nl en op diverse plaatsen in Geffen te verkrijgen. (voor locaties zie de website) Kinderen mogen met ter plaatse aanwezige tractoren en loaders in het zand spelen terwijl de volwassenen een kijkje kunnen nemen bij de landbouwvoertuigen. Schminken en knutselen met als thema verkeer. DORPSRAAD GEFFEN POLITIE kinderen mogen plaatsnemen in een politiewagen of op een politiemotor (vergeet niet uw fototoestel mee te brengen!) BRANDWEER GEFFEN met demonstraties CUMELA (brancheorganisatie met o.a. aandacht voor landbouwverkeer).Ter plaatse staan landbouwvoertuigen opgesteld van Loonbedrijf Coppens en Gebr.Van Erp. AUTOMOBIELBEDRIJF DE KANTSINGEL geeft demonstraties met een takelwagen. DIERENAMBULANCE EHBO GEFFEN STICHTING AED BEHEER GEFFEN Deze VERKEERSVEILIGHEIDSDAG is bestemd voor alle leeftijden. Wij zijn heel enthousiast over het resultaat en ontvangen u graag op deze dag. Samen gaan we voor NUL VERKEERSDODEN! Van harte welkom op zondag 23 juni!

locatie Dorpsplein / zondag 23 juni 2019 van 11 tot 16 uur / deelname gratis

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (Oss en regio) organiseert, in samenwerking met de Dorpsraad Geffen, een VERKEERSVEILIGHEIDSDAG op zondag 23 juni 2019. VEILIG VERKEER NEDERLAND, AFDELING MAASLAND zet diverse projecten en activiteiten in, waaronder: De educatieve verkeerstuinen (voor kinderen van 1 t/m 3 en van 4 t/m 10 jaar) Kantelsimulator: Stap in de kantelsimulator waarbij een ervaren instructeur je leert om jezelf ondersteboven uit een auto te bevrijden. Skateclinics worden gegeven door een deskundig instructeur. Skates, helm, knie- en kin-beschermers zijn ter plaatse aanwezig. Dodehoekproject: Ervaar vanuit de cabine van een vrachtwagen van Jeroen Steenbakkers wat een chauffeur wel, maar vooral NIET kan zien. Poppentheater Poppenjans met een voorstelling over verkeer. Een kleurwedstrijd met als thema VERKEER. De

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


ROOI OORTJES XX ’T is alweer enige tijd geleden, dat u deze column las in uw favoriete Dorpsblad. De redenen: het in de lucht houden van de comités ”Bomenkap? Nee! Geffen, ”Red de Geffensche Wiel!” én het controleren van ambtelijk en uitvoerend Oss, Kostten ons (te)veel tijd. Daarbij willen wij met onze column, in tegensteling tot bijvoorbeeld onze vrinden van De Stamtafel écht prikkelen en aanzetten tot discussie in het dorp Geffen. Beetje à la Mister Prinssen...

corridors, jonge bomen, paddenpoelen en ander moois, betaald uit de rijkelijk gevulde pot van het Groenfonds Geffen.Wij hebben in het verleden wel eens hardop, met name in de Openbare Vergadering van de Dorpsraad (en in deze column) gemopperd op de achterkamertjesaanpak van de ”Denktank van Belanghebbenden”. Dat was mss soms wat (te) kort door de bocht, zien (ook) wij nu in. Harry Peters (aanjager Stichting Arboretum), Gerard Gerrits (werkgroep Landschapsbelang) en de familie Schuurmans (imkerij Ecopoll) verdienen dit niet. Oprechte excuses namens alle leden van onze club én … veel succes!

In de Mariamaand mei veel gewandeld (= gewatched) en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob Ardon, de woensdag Prikpoli en ons enig overgebleven Groewd Oss’ raadslid Mark van Tiny en Mien den Doel.

GROEN GEFFEN Wij horen én zien de laatste tijd in ons mooie dorpje plotsklaps veel positieve ontwikkelingen rondom onze kroonjuwelen. Dat zijn, in willekeurige volgorde; 1. Groen 2. Groen 3. Groen Enkele prachtige voorbeelden: “De Groene Long” (prijswinnend oud idee in nieuwerwets jasje van Jan, Chrisjan, José e.a.); o.a. herinrichten crossbaantje Elzendreef, groene corridor Lambertusstraat, Trudopark(je, groenstrook voetpad Lambertusstraat > Le Sage ten Broekstraat. De voorlopige uitkomsten van de zgn. ”Co-CreatieAvonden” (Oss – Dorpsraad Geffen) om te komen tot goede, breed gedragen ideeën voor ons nieuwe Dorpshart, na sloop van het Maasdonkse gemeentehuis. Alle aanwezige inwoners (en dat zijn er veel!) eisen nadrukkelijk aandacht voor groen, groen, groen: halleluja! Ons toch al fraaie buitengebied wordt momenteel in sneltreinvaart (het geld moet op!) verfraaid met groene 14

DE WIEL De anderhalve eeuw oude, Geffensche Wiel in de Vlijmdstraat ziet er (wéér) armetierig uit; (veel) te lage waterstand, stinkend , schuimend ”water”, geen natuurlijke waterplanten, kolossaal ”VERBODEN de eendjes te voeren”-billboard van de gemeente Oss erbij, (veel) te weinig groen. Kortom: doffe ellende. Dat is het al jaren zo. De grote schoonmaak onder leiding van wijlen ”Koning Toon” (o.a. verwijderen ernstig vervuild slib), de aandacht van de Weeuwkes mi Recht vur zunne Roap en meerdere reddingspogingen van de Oss en het Waterschap de AA hebben 0,00 resultaat gehad. Elke x als wij er langs wandelen of fietsen, doet het ons pijn aan ogen én neus … wordt vervolgd … zucht … VERTREK MIJNHEER PASTOOR Met rode oortjes lazen wij op zondagochtend de aankondiging van pastoor Van Dijk over zijn aanstaande vertrek op Facebook en … een paar uurtjes later hoorden wij ‘m dees ”heet neijts” verkondigen in in de H. Mis. ”Ik vertrek!”, zin ie daags naderhand oknogok in een mooi stuk in het Brabants Dagblad.Toen pas landde de Nie-Zo-Blije-Boodschap ôk bè ons; Potversnotjes, hij gu écht ... Wij van CV ’t Rooi Hundje zullen de Pastoor en zun katten missen; vaarwel, het ga U goed! Het Alfamannetje


NIEUWS VAN KOM D’R IN Deze maand houden we onze laatste kindermiddag schilderen. Het is leuk om de kinderen zo enthousiast bezig te zien. Eén van de kinderen heeft hieronder een verslagje geschreven. De inschrijving voor de Wereldproeverij van 26 juni is weer mogelijk. Het kan op de lijst die in Kom d’r in ligt of per email komdrin.geffenzorgt@gmail.com Het thema is nog niet bekend bij het schrijven van deze kopy, maar je kunt het navragen bij Nelly Suppers of in Kom d’r in. Op 29 juni kun je weer spullen voor reparatie naar het Repair Cafe brengen.We willen nogmaals vragen of er nog mensen zijn die het team van het Repair Cafe willen komen versterken. Eventueel willen we het verzetten naar de zaterdagochtend. Misschien dat jonge mensen die een opleiding volgen of werken in de techniek het leuk vinden om ons mee te helpen. Aanmelden kan via ons email adres. Kindermiddag schilderen bij Kom d’r in Ik vertel jullie over de schildermiddag bij Kom d’r in. Ik vond de schildermiddag heel leuk. Omdat, Ik er veel van geleerd heb en we hebben tot nu toe veel gedaan.

Zoals: we hebben de eerste keer vrije keus gehad. Ik heb een olifant met als achtergrond de horizon gemaakt. De tweede keer hadden we leren kleuren mengen. De derde keer hadden we brooddeeg toen mocht je zelf weten wat je maakte. En als iedereen klaar was ging het de oven in. We hadden die keer ook degenen die tegenover je zat na geschetst. En ook nog een schilderijtje voor Moederdag gemaakt. Het brooddeeg gaan we de volgende keer schilderen en dan mag het mee naar huis. Ik vind het heel leuk om bij Kom d’r in te schilderen. En ik wil de mensen bedanken die bij Kom d’r in hebben geholpen. Gr Evi Smit

EXPOSITIE

Beelden en schilderijen door Nel van den Akker 1ste Pinksterdag (9 juni) en 2de Pinksterdag (10 juni) Van 11.00 tot 17.00 uur. Meidoornstraat 14 Geffen, 073-532 6059 Een deel van de opbrengst gaat naar stichting KWF kankerbestrijding.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


VVW CONCERT EN PRIJSWINNAARS DONATEURSACTIE

Theo v Wanrooij en Henk vd Heijden zijn 1e geworden. Net als in Uden. Proficiat.

Op 26 mei hield muziekvereniging W.I.K. haar jaarlijkse ‘Vrienden van WIK concert’.Alle geledingen van de vereniging presenteerden zichzelf op een verrassende en leuke manier. Het publiek in de goedgevulde Koppellinck genoot met volle teugen. De avond had een feestelijk tintje. Gerdiene de Poot werd gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap. Al op 6 jarige leeftijd werd zij lid. Eerst was zij actief als majorette en later ook bij de slagwerkers. Daarnaast zet Gerdiene zich op vele fronten in voor de vereniging. Ze kreeg een speldje en oorkonde uit de handen van Bernard Schuurmans. Hij heeft haar altijd gestimuleerd en hierdoor is een speciale band ontstaan. Gerdiene van harte gefeliciteerd!

Toon en Richard eindigden op een mooi 5e plaats. En hadden ook nog een tussenprijs. Sjannie Schuurmans en Tonnie Renders waren 21e en Leo Renders en Gerard van de Zanden 31e. Er waren 44 koppels. De volgende regiocompetitie is 8 mei. Dan is het in Zeeland. Groeten van het bestuur van JBC Geffen

Direct na de pauze was de prijstrekking van de donateursactie. Uit alle verkochte loten zijn drie prijswinnaars getrokken: 1e prijs ‘Brabantse koffietafel’ : Van Wanrooy, Runrotstraat 6 2e prijs ‘BBQ pakket’ : Kieboom, Acaciastraat 10 3e prijs ‘Boodschappenpakket’ : Van den Hanenberg, Den Ham 4 W.I.K. zal contact opnemen met alle prijswinnaars. Alle donateurs ontzettend bedankt! Ook dank aan Keurslagerij Jeroen Keizer en Jumbo Van der Sangen voor het beschikbaar stellen van de prijzen. Kijk voor de foto’s van het VvW concert op www.wikgeffen.nl

1994-2019 Schaijk 26 mei 2019. De 2e Regiobokaalwedstrijd is gespeeld.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GELOOF ONDER WOORDEN (27): Nu gingen hun de ogen open en zij herkenden Hem…’(Lc 24,31) “Juist op die dag waren twee op weg naar het dorp Emmaüs. Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. Terwijl ze in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen herkenden Hem niet. Hij vroeg: “Waarover praten jullie met elkaar te praten? “Met sobere gezichten bleven ze staan. Een van hen, Kleopas, gaf Hem ten antwoord: “Bent U dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?”“Wat dan?” vroeg Hij. Ze zeiden Hem: “wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben Hem zelfs gekruisigd. En wij hoopten dat Hij het was die Israël zou verlossen, maar is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van de engelen die zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien.” Toen zei Hij tot hen: “Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd! Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan “En hij legde hun uit wat in heel de Schrift op Hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle Profeten.Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed Hij alsof Hij verder wilde gaan. Maar vroegen ze: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten eind .”Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: “Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’(Lc 24,13-32). Lucas herneemt hier de traditie over een verschijning van Jezus onderweg (zie Mc 16,12). Maar hij schrijft deze tekst om de weg te verlichten van elke christen naar het geloof in Jezus Christus. Zoals in alle verschijningen neemt Jezus het initiatief; Hij voegt zich bij de twee mannen zoals ze zijn: wanhopig en afgemat. Ver van ieder geloof kunnen ze Jezus niet herkennen. De twee leerlingen spreken over de hoop, maar in de verleden tijd (we hoopten). Het woord van de engelen aan de vrouwen heeft hun ongeloof nog niet gebroken. Omdat niemand nog degene die, zo schijnt het, levend zou zijn, ’gezien heeft’. Een ander woord wekt echter hun geloof. De onbekende spreekt hun kijk op de dingen krachtig tegen. En zij stellen zich open (en daar vindt de beslissende ommekeer plaats)

voor een ander licht op hun ervaring. Namelijk dat van de Schrift, die spreekt over de vruchtbaarheid van het lijden. Er staat geschreven,“brandde hun hart’, de hoop is weer aangestoken omdat ze geluisterd hebben, naar een Woord dat de zogenaamde bewijzen omverwerpt. Zij bieden hun gastvrijheid aan,“Hij nam het brood, sprak de zegen uit en gaf het hun’ (toespeling op de eucharistie). Zo en alleen zo, hebben ze het bewijs dat Hij het is en dat Hij hen spreekt over hetgeen hijzelf beleefd heeft. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

Kuieren i.p.v. luieren! 18-19-20-21 juni Wandel4daagse. 5-10-15 km.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS

natuur heeft het moeilijk door de droogte. Wat flinke regenbuien (op zijn tijd) zijn zeer welkom.

Korte terugblik eerdere Torenklanken Zoals in de vorige Torenklanken aangegeven is het Groenfonds Geffen bedoeld om een mooier en groener buitengebied te maken. Er is circa €2 miljoen beschikbaar voor de landschapsverbetering Geffen-Oss. De werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss geeft hier invulling aan. De overleggen van de werkgroep zijn open voor geïnteresseerden en mensen met ideeën/ plannen. Als je wil komen, graag even contact opnemen met Tonnie van Hooff: tonniehooff@gmail.com.

Vlinderidylle In de Geffense Bosjes achter de Hermelijndreef ligt een voormalige paardenweide. De bewoners van de Hermelijndreef zijn met het idee gekomen om hier een bloemweide van te maken. Als gemeente Oss zijn wij enthousiast over dit burgerinitiatief. Vanwege de specifieke lokale natuurkennis heeft de gemeente aan de werkgroep landschapsverbetering Geffen-Oss gevraagd dit op te pakken. Hier is het idee ontstaan van een vlinderidylle. Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk, omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Daarom hebben de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging het plan opgepakt om samen met veel vrijwilligers ‘Vlinderidylles’ te maken. http://idylle.vlinderstichting.nl/ Op 7 mei 2019 was er een bijeenkomst bij de Geffense Plas waar de werkgroep en de bewoners van dit deel van de Hermelijndreef het idee uitgebreid besproken hebben. Iedereen vindt het een goed idee om van de voormalige paardenweide een vlinderidylle te maken. Stichting Landschapsbeheer Oss werkt het idee verder uit. IVN Oss wil graag gaan monitoren om zo ook het positieve effect op de natuur inzichtelijk te maken. De bewoners hebben aangegeven dat zij graag dit deel van de Geffense Bosjes ook in de toekomst niet openbaar toegankelijk zien. Rust is voor de natuur ook aantrekkelijk.Wel kunnen groepen ontvangen worden voor educatieve doeleinden. Er wordt bijvoorbeeld aan vlinderlessen voor groep 7/8 gedacht. Daarvoor nemen we contact op met het NME. Het huidige hekwerk is behalve voor mensen ook een barrière voor dieren. Dat is niet wenselijk. Hiervoor verzinnen we een goede oplossing. Als de plannen verder gevorderd zijn gaan we weer in gesprek met de bewoners.

Projecten Landschapsverbetering Inmiddels heeft de werkgroep een lijst gemaakt van ongeveer 35 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten. In de Torenklanken lichten we steeds een aantal lopende of gerealiseerde projecten toe.Aan de projecten wordt hard gewerkt door Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO), Stichting Arborteum en Natuurbeleving Geffen (SANG), Stichting Landschapsbelang Maasdonk en de gemeente Oss. Daarnaast zijn ook verschillende particulieren en (agrarische) ondernemers betrokken. Droogte Deze Torenklanken willen we de lezers ook wat vertellen over de droogte en het effect daarvan op de natuur. De zomer van 2018 was heerlijk en kon niet op, maar was ook gortdroog. Ook de winter was relatief droog. Met name op de hoge zandgronden manifesteert de droogte zich erg duidelijk. Een ritje over de A50 richting Apeldoorn illustreert dit het best. Talrijke redelijk volwassen bomen op de Veluwe zitten niet in het blad en zijn geheel of deels afgestorven. Ook dichterbij is de droogte zeer goed waarneembaar. Rondom Geffen, zien we ook lage grondwaterstanden. Poelen en watergangen aan de zuidrand van Oss en het Geffens Veld hebben nu al een waterstand die je normaal aan het eind van de zomer ziet. Sommige staan nu al vrijwel droog. En dat in het seizoen dat zo belangrijk is voor bijvoorbeeld de voortplanting van amfibieën.Voor amfibieën is het belangrijk dat poelen minstens tot in juli waterhoudend blijven. Daarna zoeken jonge kikkers en salamanders het land weer op. Maar een vochtige leefomgeving blijft wel van levensbelang. Dit omdat hun belangrijkste voedsel alleen in een dergelijk milieu leeft: insecten, spinnen en slakken. Droogte in combinatie met hoge temperaturen stelt veel planten en dieren op de proef. Elke soort heeft daarbij zijn eigen overlevingstechnieken. Bomen laten vroegtijdig hun bladeren vallen om verdamping te beperken. Grassen en kruiden investeren in meer zaadvorming en sterven eerder af. Vissen gaan doorgaans dood, doordat het water te warm wordt en het zuurstofgehalte in het water daalt. Kortom de

Leiweg Als je ooit op een mooie dag door de Leiweg gereden bent, is de opvallende structuur van berkenbomen in je geheugen gegrift. De witte stammen staan dicht op elkaar aan beide zijden van de Leiweg. Het gaat om het deel ten noorden van de Heesterseweg. In de loop der jaren zijn er gaten in deze boomstructuur gevallen. Dit om diverse redenen. Soms om een duidelijke reden: bijvoorbeeld een oprit naar een woning of een toegang naar 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


een landbouwperceel. Soms om onduidelijke redenen. Graag willen wij deze prachtige structuur van berkenbomen herstellen. Dit door nieuwe berken bij te planten op de plekken waar duidelijk meer ruimte zichtbaar is dan gebruikelijk. Er is door de werkgroep landschapsverbetering Geffen-Oss een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat er ruimte is voor 56 nieuwe berkenboompjes. Deze boompjes kunnen op zijn vroegst in het eerstvolgende plantseizoen, het najaar, geplant worden. Graag gaan wij van tevoren met de bewoners en eigenaren van de percelen aan dit deel van de Leiweg in gesprek hierover. De gemeente/werkgroep zal hiervoor het initiatief nemen.

ning. Dan willen we verder praten over deze thema’s. Een uitnodiging volgt nog.

JEUGDTRAINERS NOOIT GEDACHT

in het nieuw door De Hypotheekshop in Oss Volop vrolijke gezichten op Sportpark de Biescamp. De jeugdtrainers van Nooit Gedacht werden onlangs helemaal in het nieuw gestoken door sponsor De Hypotheekshop uit Oss.

“SAMENWERKEN VOOR, DOOR EN MET DE GEFFENSE SAMENLEVING” Terugblik vervolgbijeenkomst Geffense verenigingen.

Maandag 13 mei vond de vervolgbijeenkomst plaats voor Geffense verenigingen.Tijdens de eerste bijeenkomst op 11 maart opperden de aanwezigen al goede ideeën om meer samen te werken. Het doel van de tweede avond was om verschillende ideeën met elkaar verder uit te werken en te bundelen. Vervolgens was de ambitie om één of meerdere werkgroepen te vormen met daarin vertegenwoordigers van verschillende verenigingen.We kijken opnieuw terug op een geslaagde avond dankzij ieders constructieve bijdrage en enthousiaste houding! Thema’s Uiteindelijk zijn we met elkaar gekomen tot 4 thema’s waarop de Geffense verenigingen (meer/beter) willen gaan samenwerken, namelijk: 1) Activiteiten 2) Communicatie 3) Accommodaties en materiaal 4) Bedrijfsvoering Voor de eerste twee thema’s hebben twee werkgroepen al afspraken gemaakt voor een vervolg.Voor de andere twee thema’s was het nu nog iets te vroeg. Uitbreiding stuurgroep Op dit moment zitten in de stuurgroep vitale vereniging vooral vertegenwoordigers van Nooit Gedacht. Het lijkt een goed idee als ook andere verenigingen hierin mee willen denken en werken aan het proces om te komen tot meer onderlinge samenwerking. Het zou mooi zijn om 1 of 2 extra personen toe te voegen vanuit andere Geffense verenigingen. Lijkt het je interessant, meld je dan bij Hans Willemsen hans@sport-expertise-centrum.nl. Vervolgbijeenkomst na de zomer Een volgende bijeenkomst staat na de zomer op de plan-

Het kantoor van De Hypotheekshop in Oss is dé plek bij jou in de buurt voor persoonlijk hypotheekadvies. “Wij zijn volledig onafhankelijk, geven objectief advies met iedere unieke situatie als uitgangspunt en een duidelijk antwoord op elke financiële vraag”, vertelt Peter van der Lee. “Omdat we deel uit maken van de landelijke ongebonden franchise-organisatie De Hypotheekshop hebben we het breedste assortiment aan geldverstrekkers en vinden dan ook altijd een hypotheek met de beste voorwaarden.” Wil jij binnenkort een woning kopen in de omgeving van Geffen en wil je een onafhankelijk hypotheekadvies? Wil jij advies over je huidige hypotheek? Bel of mail naar De Hypotheekshop in Oss. Een eerste gesprek is uiteraard vrijblijvend en kosteloos. Meer informatie: www.hypotheekshop.nl/oss/ of bel naar 0412-631999.

STICHTING RIVED Zaterdag 11 mei heeft stichting RIVED weer een grote hoeveelheid kleding mogen ontvangen waar wij jullie voor willen bedanken! Hierdoor kunnen wij binnenkort een mooi project opstarten: Tijdens Effe noar Geffe kunt u hier meer over te weten komen. We willen we jullie ook vragen om oude maar herbruikbare kleding schoenen en tassen weer te bewaren en deze bij onze volgende inzameling op zaterdag 26 oktober 2019 in te leveren bij de Koppellinck! Wilt u meer informatie over ons? Kijk eens op www. rived.org en volg ons via Facebook of Instagram. Namens stichting RIVED nogmaals bedankt! 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.