Torenklanken 2013 - nr 10

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 10 | juni 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Geffense bedrijven verenigen zich Oss en Den Bosch zijn beiden geïnteresseerd in Geffen. Maar wat hebben beide partijen de Geffense ondernemers eigenlijk te bieden? Een van de vele vragen waar Ondernemend Geffen,‘de algemene belangenbehartiging van de in de woonkern Geffen gevestigde bedrijven’, zich mee bezig houdt. Torenklanken spreekt met Jordi Hartogs, die de PR en communicatie voor ondernemend Geffen verzorgt. Ondernemend Geffen is ontstaan uit een fusie tussen de Bedrijvenvereniging Geffen (BVG) en de Winkeliers Horeca Vereniging Geffen. Onder het mom ‘samen staan we sterker’ zijn beide clubs per 1 januari 2013 opgegaan in Ondernemend Geffen. De vereniging is bedoeld voor ondernemers die een bedrijf in Geffen hebben of in Geffen wonen. Evenals de leden, bestaat ook het bestuur uit een afspiegeling van allerlei verschillende soorten Geffense bedrijven. Volgens voorzitter John van Wanrooij is een betere samenwerking tussen de bedrijven hard nodig in deze tijd en is het samengaan tot één Geffense ondernemersvereniging ook een logische stap. Ook Jordi is enthousiast over de fusie en ziet hierin veel positieve punten voor de toekomst. Ondernemend Geffen verzorgt de algemene belangbehartiging van de aangesloten bedrijven. Zo voeren zij overleg met collega ondernemingsverenigingen, gemeente en andere partijen. Het bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen van beveiliging of afvalverwerking kan de leden een mooi inkoopvoordeel opleveren. Daarnaast bevordert de vereniging het contact tussen leden en stimuleert de samenwerking tussen de leden. Waarom zou je tenslotte een schilder uit Eindhoven inschakelen als er in Geffen ook een beschikbaar is? Ondernemend Geffen heeft inmiddels al ruim 100 leden.Via een nieuwsbrief en de nieuwe website worden

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

deze leden op de hoogte gehouden van al het nieuws, activiteiten en vergaderingen rondom Ondernemend Geffen. Op de interactieve website worden daarnaast het bestuur en bedrijven uitgelicht zodat men elkaar, en de bedrijven, beter kan leren kennen. Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom. Voor meer informatie over het lidmaatschap kan men contact opnemen met het secretariaat (Wilbert van den Berg, info@ondernemendgeffen.nl). www.ondernemendgeffen.nl

Bijschrift foto: Het bestuur van Ondernemend Geffen. V.l.nr. Boet van Dijk (Café Boetje, vertegenwoordiging Horeca), John van der Sangen (C1000 Geffen, winkeliersactiveiten), John van Wanrooij (Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, voorzitter),Wilbert van den Berg (Wolberg, secretaris), Jordi Hartogs (Rabobank Bernheze Maasland, PR&Communicatie) en Peter Strik (Peter Strik Beheer, activiteiten). Op deze foto ontbreekt Frank Strik (FSA Adviesbureau, penningmeester)

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl E-MAIL ADRES VAN DE PASTOOR IS GEWIJZIGD IN: pastoor@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 21 juni 19.00 u. * avondmis zo. 23 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk di. 25 juni 19.00 u. * avondmis vr. 28 juni 19.00 u. avondmis bij de Mariagrot in de pastorietuin m.m.v. DK. zo. 30 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 02 juli geen avondmis vr. 05 juli 19.00 u. * avondmis zo. 07 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op vrijdag 28 juni is de vrijdagavondmis van 19.00 uur bij goed weer in de pastorietuin bij de Mariagrot. De viering wordt georganiseerd i.s.m. het Lourdescomité. Na de mis is er koffie in het patronaat en kunt u Lourdeskaarsjes kopen. Bij slecht weer is de viering in de kapel. In de vakantietijd is er in de maand juli t/m kermisdinsdag geen avondmis op dinsdag. In juli en augustus is er geen kinderkerk. We beginnen weer na Effe noar Geffe. BEDEVAART KEVELAER 2013 Opnieuw gaan we op bedevaart naar Kevelaer, onze

jaarlijkse pelgrimstocht naar Maria, Troosteres van de bedroefden en wel op zaterdag 31 augustus 2013. Het thema dit jaar is: “In geloof gaan we onze weg” (2 Kor 5,7). Dit thema houdt nauw verband met het “Jaar van het Geloof” dat Paus Benedictus nog heeft afgekondigd, speciaal om ons geloof te beleven, te vieren, te verdiepen, en ook van dit geloof te getuigen. Hiervoor en om onze liefde voor God en de naasten te intensiveren is een bedevaart een mooie gelegenheid. Omdat we vaak zwak zijn en daardoor te kort schieten maakt dat ons treurig en wat is er dan mooier om naar de Troosteres van de bedroefden te gaan om te vragen om onze droefheid te veranderen in vreugde en ons te sterken op onze levensweg, de grote pelgrimage die ons eens bij God moet brengen. Dit jaar is het 125 jaar geleden dat Ravenstein de traditie weer heeft opgepakt om op bedevaart te gaan. Wij zijn dan ook erg blij dat Mgr. A. Hurkmans, bisschop van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, heeft toegezegd om met ons mee te gaan. Hij zal dan ook voorgaan in de Eucharistieviering in de Maria Basiliek. De kosten voor deze dag zijn € 18,00 voor volwassenen en voor kinderen € 10,00. Wij begroeten u graag en samen maken wij er een mooie dag van, een echt getuigenis van ons geloof. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Comité Bedevaart Kevelaer Oss e.o., Ravenstein e.o. en Veghel e.o. Peter en Mia Stoltz-van Lent. Tel.: 0412 - 453131 KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

EPILEPSIEFONDS De collecte voor het epilepsiefonds heeft dit jaar 1100,87 euro opgebracht. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen en ook onze collectanten voor hun geweldige inzet. Nelly en Peter

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 mei 2013: Anneke van Vlijmen - van Hoek, 85 jaar 3 juni 2013: Elly de Kleijn - van Erp, 53 jaar

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Jos van den Hoven (48 j.) Hij is woonachtig in Drunen, maar regelmatig actief in Geffen en wel op de KPJ handbalvelden... hij is handbalcompetitieleider en tevens scheidsrechter... Jos van den Hoven heeft op zondag 9 juni in Geffen afscheid genomen als spil van de handballende KPJ-ers... een Koninklijke onderscheiding viel hem daarbij ten deel, aangevraagd door KPJ Geffen en ten volle gehonoreerd met de woorden: “Eindelijk eens iemand die ziet wat Jos allemaal doet voor onze dorpsgemeenschap en daarbuiten”! Als 16-jarig jongetje is Jos al begonnen met handballen bij de KPJ Drunen-Elshout. Hij werd al snel bestuurslid van deze afdeling en later kringbestuurslid, van toen nog kring Den Bosch. In 1992 begon Jos als competitieleider van de handbalwedstrijden. Het aantal handballende teams van de KPJ liep de laatste jaren terug, dus werden de kringen anders ingedeeld. Momenteel kennen we nog in onze regio Kring Maas, Waal en Meierij met nog volwassen handbalteams in de afdelingen Boxtel, Megen, Lith, Berghem, Vinkel, Nuland en Geffen. De aspirantencompetitie is helaas ter ziele, vanwege te weinig deelnemers. In Geffen worden veel wedstrijden gespeeld, omdat de KPJ hier twee velden beschikbaar heeft en de grootste afdeling zijn. KPJ Geffen telt vijf handbal herenteams buiten, twee handbal damesteams binnen (zaal) en één handbal herenteam binnen (zaal combinatie team) De competitieleider plant alle wedstrijden en deelt de teams en de scheidsrechters in. Hij houdt contact met de afdelingen middels een contactpersoon. De moeilijkste wedstrijden fluit hij zelf. “Alle deelnemende afdelingen leveren scheidsrechters, maar ik ben onafhankelijk en dat is wel zo goed, bij belanghebbende wedstrijden,” zegt Jos. “Commentaar krijg je natuurlijk altijd, maar ik heb een olifantenhuid, ik kan het goed van me af zetten. Als ik in de auto stap, ben ik het kwijt.” Jos straalt rust uit en dat is nodig ook, zo vindt hij. Onlangs heeft hij voor de eerste keer (en meteen ook voor de laatste keer) in zijn carrière een wedstrijd moeten staken. Jos:“Er werd teveel gepraat en er was te veel commentaar op de leiding. Staken was noodzakelijk, want anders was het vechten geworden!” Dat is overigens wel uitzonderlijk, volgens Jos, want in vergelijking met het voetballen kent de handbalsport geen (gewelds) taferelen, zoals we die onlangs in het voetbalgebeuren hebben gezien. En dat kan Jos weten, want ook op voetbalgebied is hij actief in zijn eigen dorp. Hij speelde zelf lange tijd bij sportclub Elshout en is daar nu nog scheidsrechter, jeugdleider, wedstrijdsecretaris bij de senioren, penningmeester in het jeugdbestuur, voorzitter in de p.r.-

commissie en voorzitter van de kantinecommissie. Bovendien is hij een actief lid in toneelvereniging “Zoeklicht” van Elshout en sport hij tweemaal in de week om zijn conditie en gewicht op peil te houden. Een druk baasje en dus besloot hij, na ruim 20 jaar, te stoppen met zijn KPJ- handbalactiviteiten. Jos: “Het is een mooie tijd geweest bij de KPJ, ik moet keuzes maken, anders wordt het teveel; bovendien ben ik sinds kort bevriend met Carla en daarvoor wil ik ook tijd vrijmaken.” Nou ja, tenslotte zijn de Koningin en Sacha de Boer ook dit jaar gestopt ...! “KPJ-petje af voor Jos!” zegt Ronny Langens desgevraagd. “Het is heel bijzonder dat hij zich belangeloos bleef inzetten voor de KPJ, ook toen hij verder van huis moest om de fluiten en alles te regelen. Bovendien hield hij als scheids de ‘zware’ wedstrijden altijd voor zichzelf. We nemen node van hem afscheid, want het is niet gemakkelijk om iemand te vinden die zijn taak overneemt. Zeer waarschijnlijk zal die door meerdere personen worden ingevuld. Jos wil overigens nog wel wedstrijden blijven fluiten, als dat nodig mocht zijn.

Op zondag 9 juni was het drukte van belang op de Geffense handbalvelden. Een nietsvermoedende Jos floot zijn laatste wedstrijd als competitieleider: om de 3e en 4e plaats werd gestreden door TOGG (Tot Ons Genoegen Geffen, veteranen) en Vinkel 1, die door Vinkel werd gewonnen. Daarna kwam de finale tussen Geffen heren 1 en Geffen heren 4, geleid door twee arbiters. Geffen 1 won met 15-12 van Geffen 4, waarbij de laatstgenoemde terugkwam van een ruststand van 11-2! Jos reikte de beker uit en deed zijn afscheidswoordje, terwijl ‘de man met de ambtsketen en zijn familie via de achterdeur de kantine binnenkwamen...... Allereerst een dankwoord van de contactpersoon van Berghem namens de kring:“Jos, we hebben diep respect voor de manier waarop jij je taken gestalte hebt gegeven. Nooit kwam er commentaar van de teams op jouw handelwijze en dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen! Je stond altijd klaar voor de KPJ, reageerde direct op vragen... jij regelde het!” Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden volgde met eveneens complimenteuze woorden: “Je 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


bent een bevlogen vrijwilliger, die mogen het goud van onze gemeenschap genoemd worden! Je zet je op een geweldige manier in, voor meerdere dorpsactiviteiten; waar haal je de tijd vandaan om dit alles zo goed te doen! Ik hoop dat je een voorbeeld bent en velen mag inspireren tot vrijwilligerswerk!” En... het had koningin Beatrix behaagd... één van haar laatste officiële acties... Jos werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau! Jos was zeer verrast, wie had dit gedacht; hij deed het werk graag ...! Zijn 89-jarige moeder mag trots zijn op Jos, één van haar negen zoons......!

Rond de Dorpspomp

begonnen als hobby is intussen tot een landelijk en zelfs internationaal bekend centrum uitgegroeid. Robert heeft als kind al affiniteit daarvoor gehad door bezoek aan bijenhouderij Cees v.d. Hanenberg en ook in familiekringen was er belangstelling voor bijenteelt. Intussen telt de imkerij van Robert 200 bijen kasten met plus minus 4 1/2 miljoen bijen en is er sprake van professionele ver- en bewerking. Op 13 plaatsen in heel Oost-Brabant staan nu zijn bijenkasten,die met de nodige zorg en aandacht onder controle blijven en telkens verplaatst worden naar gelang de behoefte aan bestuiving. Dat is de primaire taak van het bedrijf en op de 2e plaats komt dan de honingwinning. De zuivere honing totaal 1000 kg per jaar wordt deels aan huis verkocht. Al vanaf 2008 is Robert bezig met de uitbreiding en ontwikkeling van het bedrijf. Er is lang nagedacht over de vorm van het bedrijf en in eerste ontwikkeling kreeg het geheel een boerderijvorm. Intussen werd door studie en voorlichting gekozen voor de honingraatvorm. De bijenkorven vereisen een beschermde omgeving. Vanuit die honinggraat wil Robert graag vertellen over de bijen en het bijenleven en raak je geboeid over het wonderlijk leven van bijen, darren, werkbijen en vooral de bijenkoninginnen. De bij leeft in de zomer maar 6 weken, alleen een koningin kan het enige jaren volhouden. In een volk horen dan weer ongeveer 80.000 bijen. De bij vliegt ongeveer 3 km, daarom worden bijenvolken minimaal 6 km verplaatst. De bij is een beschermd dier. In dit centrum worden ook weer imkers opgeleid. Robert is intussen voorzitter van “Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius” en blijft het toch ervaren als alle vrije tijd in-beslag-nemende hobby, maar gelukkig zijn ook zijn echtgenoot en kinderen in de ban van de bijenteelt. We kunnen iedereen aanraden een kijkje te gaan nemen en die verrassende informatie op te doen. Omdat het

De hoogmis zit er weer op. Deze keer, 9 juni, maar 100 kerkgangers (gemiddeld ongeveer 120). De pastoor vraagt zich af, of parochianen de weg kwijt zijn, immers voeding is belangrijk, ook als het om spiritueel en religieus beleg gaat.”Ik zou graag mijn oproep beantwoord zien. Hoe kan ik iedereen bereiken?” De pastoor vermaant ons te waken voor behoud van het goede, waarbij ook het parochieleven op het spel staat, zeker als je bedenkt, dat hier en daar kerken sluiten. Hij betreurt de negatieve reacties in de krant op de nieuwe pastoor in Berghem c.a. . “Geef deze pastoor toch de kans voor een nieuwe start.” De glimlach en blijde groet van de pastoor blijft ons uitnodigen. De stamtafel ontvangt Robert Schuurmans vanwege de officiële opening van Kenniscentrum bijen en de Bijenhal aan de Leiweg onder de naam van “EcoPoll” (Poll is van het Engelse pollination en duidt op bestuiving) (Eco duidt op de zuiverheid en kwaliteit van de producten.) Het hele gezin is bij de imkerij betrokken. Het bedrijf, 9


centrum deels is ingericht met zowel een bijenteeltmuseum als hun moderne imkerij is er veel te bekijken en te beluisteren. U bent er welkom op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Dan kun je veilig achter glas genieten van het bijenleven. In het dagelijkse leven hebben we echter alleen last van wespen. Nog een honderdtal vragen blijven hier onbeantwoord. Het verhaal van Robert was wel zo boeiend, dat we het hier herhalen met de oproep. “Ga genieten van die wonderlijke wereld”. Robert hartelijk bedankt. Wij duiken nog even “IN DE BASIS”. Deze week gaat het theaterspektakel van start. We leven mee met de spelers, de dansers, het koor, het orkest, de dirigent, de leiders en we gaan het zien en het leven van Ruud en de zijnen in ons opnemen.VEEL SUCCES!! We beleven de spanning op de Biescamp, dinsdag 11 juni de aftrap, woensdag 12 juni de eerste grote voorspeeldag, donderdag de voorpremière en dan maar hopen op goed weer en op vrijdag 14 juni de 6e grote voorstellingen!!! TOI!!! TOI!!! GEFFEN wordt wereldnieuws. Dat kan niet anders. We bezoeken de drukte op het Dorpsplein. Het beachvolleybal-toernooi, waar 19 4-tallen spelen om de G-68 beker. De D.J. laat feestelijke klanken neerdalen op het plein vanaf de Kiosk. De sfeer is geladen met sportiviteit en spanning. Er wordt geteld langs de 4 speelvelden. Het Volleybal leeft weer helemaal op. G-68 heeft ook op zaterdag al menigeen laten genieten van het mooie spel. De toeschouwers juichen. De 12 vrachtwagens

zand zijn weer afgevoerd. Er wordt terug gezien op een zeer geslaagd festijn. We volgen zover mogelijk de nieuwe aanleg van de fietsstraat van Oss naar Den Bosch. De gemeente Maasdonk heeft nog een laatste taak te vervullen om aanpassingen te doen langs het spoor in Geffen en Nuland. Grote delen liggen er al. Het probleem blijft het vermijden van spoorwegovergangen. De stamtafel leest tot enige verbazing het artikel van Hans Hendriks en moet helaas toegeven, dat we te weinig luisteren naar radio “Vladeracken”. Onze opmerking werd geplaatst nadat de omroep bij een van de belangrijkste momenten. Nl. de bevolkingsraadplegingen bij de herindeling verstek had laten gaan. Sorry Hans we gaan ons beteren op zaterdagen om 12.00 uur en zondags na 18.00 uur. Het Rottenrijk mag zich verheugen, daar Gilbert van de Meulenreek te kennen heeft gegeven zijn functie als voorzitter nog enige jaren voort te zetten samen met nog andere functionarissen. Zij hebben het gevoel nog van betekenis te kunnen zijn. Die overtuiging delen wij. We merken al duidelijk de invloed van Oss en Den Bosch op het financiële beleid van Maasdonk. Er wordt geen CENT meer uitgeven voordat ook vanuit die kanten het fiat komt. Volgende zitting op 23 juni, weer na de Hoogmis en weer in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Het gû oe goet en ut kûmt goet. Hauw Doe.

In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings-verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Onze organisatie

Onze omgeving

“Het is er goed”, dat horen we vaak in Sint Jozefoord. “Als het in de hemel is zoals hier, dan teken ik ervoor”, zei een van onze niet religieuze bewoners. Sint Jozefoord kreeg in 2012 een gouden keurmerk voor de uitstekende kwaliteit van zorg.

20 hectare bos, rust, ontpanning, maar ook vele activiteiten. In het bos zijn goed onderhouden wandelpaden. Het dorp Nuland is op loopafstand van ons huis en Jozefoord heeft eigen vervoer om tegemoet te komen aan individuele wensen van bewoners.

Onze bewoners

Onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Wij bieden goede zorg en richten ons ook op de gezonde kant van onze bewoners. Want zo veel mogelijk zelfstandig dingen kunnen doen, draagt bij aan ieders welzijn. Bewoners wonen veelal in een kleinschalige en huiselijke setting.

De onderlinge verbondenheid is erg sterk. We zorgen goed voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij krijgen een goede opleiding, begeleiding en een gezellige werksfeer.

Sint Jozefoord - Duyn en Daelseweg 15 - 5391 EC Nuland

www.jozefoord.nl

10

‘Het is er goed’


KBO informatie Afdeling Geffen Zomerreces Als deze Torenklanken uitkomt hebben wij de cluster vergadering Maasdonk (KBO`s van Nuland-Vinkel en Geffen) alweer achter de rug en sluiten wij af met de Jaarvergadering KBO Brabant op 27 juni a.s. in Udenhout. Hier worden belangrijke besluiten genomen over het te voeren(nieuwe) beleid in de komende jaren. U hoort daar natuurlijk nog van. Dan gaat ons bestuur van de hopelijk mooie zomer genieten. Enkele activiteiten lopen na 27 juni nog door, maar die laten wij met een zeer gerust hart over aan de vrijwilligers die deze activiteiten begeleiden. Zie www.kbo-geffen.nl Allemaal een hele fijne zomer/vakantie gewenst. Geniet ervan! Namens het bestuur van de KBO afd. Geffen, Antoon Romme, voorzitter

I NT E RV I EW Asli Bolat is Maatschappelijk werkster van Aanzet in Maasdonk Wij spraken met haar Wie kunnen bij Aanzet terecht? ‘Iedereen met psychosociale problemen. Mensen die in scheiding zitten, relatieproblemen of het financieel moeilijk hebben. Of ze willen hun hart luchten over wat ze niet kunnen bespreken in hun directe omgeving. Ik zet dingen mee op een rijtje, kijk mee en hoe je zaken anders kunt aanpakken practisch kunt regelen.’ Kunnen mensen niet veel zelf? ‘Jazeker, dat geluid hoor je vaak en het is ook zo. Maatschappelijk werk zet mensen in hun eigen kracht en stimuleert hen om dingen zelf te doen, of hulp te vinden in hun eigen omgeving. Maar als er een hulpverlener nodig is zijn we er.Onze begeleiding is in principe kortdurend maar het is en blijft maatwerk.’ Werk je alleen of met anderen? ‘ We hebben goede contacten met de huisartsen in Geffen en Nuland en met de eerste lijnspycholoog. Ik werk ook samen met de woningbouw, leerplichtambtenaar, sociale zaken, praktijkondersteuner, consultatiebureau en ouderenadviseur.We kunnen gemakkelijk naar elkaar doorverwijzen.’ Wat valt je als hulpverlener in Maasdonk op? ‘ We komen regelmatig problemen door drugsgebruik tegen. En zzpers met wie het slechter gaat en die soms

hun huis moeten verkopen. Door financiele sores ontstaan vaak ook relatieproblemen. Ik krijg ook nogal eens jonge meiden met assertiviteitsproblemen. Soms verwijs ik die naar de assertiviteitsgroep van Aanzet. Er zit nog vaak een taboe op het naar buiten stappen met je problemen. Mensen wachten vaak te lang met het zoeken van hulp. Sommigen vinden het prettig om buiten Maasdonk op gesprek te komen. Dat kan, je kunt met mij ook een afspraak maken op ons kantoor in Heesh of in Oss. En als het nodig is kom ik op huisbezoek.’ Asli en haar collega Jos van den Berg houden maandag, woensdag en donderdag inloopspreekuur in Geffen van 9.00 tot 10.00 uur, Dorpstraat 60. Tel. 073-5321990. Aanzet is telefonisch bereikbaar op 0413-253900. Per mail: info@aanzet.nu en via de website: www.aanzet. nu/hulponline. Chatspreekuur: ma en di van 9.00 tot 10.00 uur , ma,wo en do van 19.00 tot 20.00 uur Chatspreekuur Sociale Raadslieden: vr van 12.00 - 14.00 uur

Arnout van Erp opnieuw Brabants Kampioen Op zaterdag 1 juni is Arnout van Erp opnieuw Brabants Kampioen geworden. Met maar liefst 90 punten werd Arnout met zijn altsaxofoon eerste in de 1ste divisie, oftewel Kampioensdivisie. Dit jaar vonden de Brabants Kampioenschappen plaats in Den Durpsherd in Berlicum. Op 5 oktober neemt Arnout deel aan de Nederlands Kampioenschappen voor Blazers in Utrecht. Arnout, namens heel Willen Is Kunnen van harte gefeliciteerd!!!

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg.

0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu 11


Corné Roovers, directeur Particulieren, Rabobank Bernheze Maasland

Deuren wijd open voor aankoop op de woningmarkt Binnen 24 uur uitsluitsel van een adviseur over het maximaal te lenen bedrag. Binnen zeven dagen een adviesgesprek als u een woning wilt aankopen of verbouwen of op maandagavond zonder afspraak, open inloop in het kantoor aan de Cereslaan in Heesch. Rabobank Bernheze Maasland zet de deuren open voor beweging op de woningmarkt. Het is geen nieuws: de woningmarkt komt maar moeilijk in beweging en voor veel mensen is een zorgeloze financiële toekomst niet langer vanzelfsprekend.“In deze onzekere tijden wordt de aankoop van een eerste woning verder uitgesteld en neemt tegelijkertijd de behoefte aan advies toe”, weet directeur Particulieren, Corné Roovers. “Hoe kom ik als starter aan een woning? Hoe kunnen we straks doorgroeien naar een groter huis? Zijn mijn hypotheeklasten niet te hoog? Moet ik aflossen of juist extra sparen? Belangrijke zaken, die vragen om duidelijke antwoorden. Om financiële oplossingen die de ambities van mensen kunnen waarmaken. Precies waar deze bank van oudsher sterk in is.” Steuntje in de rug Roovers is realistisch. In Bernheze, Maasdonk en Lith staan ruim 800 woningen te koop, de huursector is ‘moeilijk’, grondprijzen zakken nauwelijks, bouwmaterialen zijn duur en wet- en regelgeving beperken de opties. “Maar het zijn niet alleen minnetjes”, zegt hij beslist. “De rente is historisch laag, en je kunt stellen dat de huizenprijzen gecorrigeerd zijn. Dankzij producten als de generatiehypotheek, kunnen wij starters een steuntje in de rug geven.Terwijl we samen met bouwers, projectontwikkelaars en gemeenten betrokken zijn bij allerlei andere stimulerende maatregelen. Zoals de startersregeling en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij mensen gezamenlijk bouwen binnen een stichtings- of verenigingsvorm. Maatschappelijke initiatieven die ons als coöperatieve bank aanspreken en die wij graag ondersteunen.” Kom praten Over deze en andere mogelijkheden wil Rabobank Bernheze Maasland graag in gesprek. “Kom praten”, nodigt Roovers dan ook uit. “Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek. Wanneer u inzicht wilt of u een woning kunt aankopen of van plan bent te gaan verbouwen kunt u snel terecht voor inzicht in de maandlasten. Op maandagavond tus12

sen 16.30 en 20.30 uur kan dit zelfs zonder afspraak op ons kantoor aan de Cereslaan in Heesch.” Klanten met een lopende hypotheek bij de bank blijven ook onder de aandacht . Corné Roovers:‘’Past de lening nog bij de klant en zijn levensfase? Vanuit onze zorg kijken we in de breedte naar risico’s en betaalbaarheid. Want de woning moet geen last worden.’’ Een team van 12 adviseurs staat opgesteld om klanten te adviseren over hun bestaande hypotheek. Vaak worden er voorafgaand aan het gesprek, veel documenten opgevraagd bij de klant. ‘’Bewerkelijk, lastig soms, en daarom bieden we sinds kort ook de mogelijkheid tot digitaal aanleveren. Maar in welke vorm ook, we zullen om deze informatie blijven vragen. Immers, hoe meer we weten, hoe beter we kunnen inspelen op uw wensen en kansen. Zo krijgt advisering meerwaarde en komen we samen tot het beste resultaat. Samen komen we tot een advies. De klant bepaalt hoe hij zaken met ons wil doen, snelheid en kwaliteit gaan daarbij hand in hand.” Snel een goed advies - Binnen 24 uur na het indienen van een aanvraag hiertoe, geeft een adviseur u uitsluitsel over het maximaal te lenen bedrag. U kunt ons hiervoor tijdens kantooruren, maar ook in de avonden en in het weekend, bereiken op het speciale nummer (0412) 45 77 70. - Binnen zeven dagen heeft u een adviesgesprek met een van onze adviseurs als het gaat om de aankoop van een woning en het inzicht in wat u kunt lenen. - Elke maandagavond is er van 16.30 tot 20.30 uur een open inloop in het Financieel Advies Centrum aan de Cereslaan 2 in Heesch. U krijgt dan direct inzicht in wat u kunt lenen voor aankoop of verbouwing van een woning . Bankzaken steeds vaker via internet ‘’Voor een adviesgesprek komen onze klanten graag nog naar kantoor. Echter, steeds meer klanten regelen hun bankzaken vanuit huis, via internet. Klanten willen gemak, eenvoud, snelheid, 24/7 bediening en vinden dat in internet, e-mail, SMS, videochat en telefonie. De klant bepaalt hoe hij zaken met ons wil doen. Klanten komen hierdoor steeds minder op onze kantoren in de dorpen. Het sluiten van Rabobank kantoren door verminderd klantbezoek, is ook onderwerp in de media zoals u wellicht heeft opgemerkt. We zijn voortdurend met onze ledenraad in gesprek is over mogelijkheden om, ondanks het verminderde kantoorbezoek, vooral in contact te kunnen blijven met onze klanten.Wij anticiperen hierbij op wat er gebeurt in de markt en bekijken altijd welke kansen een dorp of kern in ons werkgebied biedt om toch innovatief en dichtbij te kunnen blijven.’’


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

Kampioenschap van Geffen bandstoten De finale werd dit jaar op twee biljarts gespeeld in cafe Govers, zodoende kon aan deze finale worden deelgenomen door acht finalisten. Frans Janssen en Bart Schutjens eindigden beide op 10 winstpunten, dus moest er nog een barragepartij aan te pas komen om een echte ware kampioen te krijgen. Deze partij werd door Frans Janssen gewonnen, Bart kwam vijf caramboles tekort ( 39 om 37 ) om deze partij in winst om te zetten. Arie Jagers behaalde met 1.64 het hoogste algemeen moyenne, Broer Damen speelde de kortste partij uit in 13 beurten, en Henk van de Biezen behaalde met 13 de hoogste serie. De eindstand resp.; winstpunten, gemiddelde en hoogste serie. 1.Frans Janssen 10 1.31 10 2. Bart Schutjens 10 1.41 11 3. Henk v.d. Biezen 8 1.14 13 4. Stefan Leijten 7 1.35 8 5. Broer Damen 6 1.10 8 6. Jan v.d. Braak 6 0.80 6 7. Peter Jagers 5 0.76 5 8. Arie Jagers 4 1.64 11 Het organisatiecomitĂŠ bandstoten

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

13


Jordi Hartogs,

Ambassadeur Rabobank Bernheze Maasland

Bert van Laarhoven,

Stichting Effe noar Geffe

Uw event

Ons event

Jong en oud uit Geffen en omstreken vinden elkaar bij Effe noar Geffe. Dat is de reden waarom Rabobank Bernheze Maasland de Stichting Effe noar Geffe van harte ondersteunt. Want als coöperatieve bank weten wij dat je samen meer bereikt dan alleen. Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl.

Check de nieuwe spelregels van het Coöperatief Dividend op de site en dien uw aanvraag in vóór 1 juli!

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.


Sint Joris Gilde Geffen overhandigt opbrengst Burgerkoning schieten Donderdag 6 juni j.l. bood het Gilde, in een druk bezocht Gildehuis, de opbrengst van het Burgerkoning schieten van € 407,- aan een grote delegatie van heemkundegroep Vladerack uit Geffen. Het aanwezige bestuur, Clasine van Venrooij en “haar” mannen, Adriaan van Zandvoort, Gerrit van de Helm en Frans Rovers toonden zich blij verrast met deze gift, die de uiteindelijke definitieve opdracht voor de restauratie van het glas in loodraam heel dichtbij bracht. De enveloppe passeerde wel vele handen. Hoofdman Jan van der Heijden gaf hem door aan Koning Albert van Orsouw en die gunde de eer weer aan Jeroen van Erp, onze nieuw Burgerkoning. Gerrit van de Helm nam hem in ontvangst en liet de inhoud ervan

door Frans Rovers controleren, tijdens zijn dankwoord. Uiteindelijk was iedereen zeer tevreden en werd de bijeenkomst gesloten met een zomers pilsje. Aansprekende prestatie Net voor het sluiten van de inlevertermijn is bekend geworden dat onze Koning Albert van Orsouw zondag 9 juni j.l. Dagkoning van de gilden van de Hoge Schuts is geworden. Dat betekent dat hij 1 Keizer en 11 andere Koningen achter zich heeft gelaten. Het Sint Joris Gilde is bijzonder trots op deze overwinning. Proficiat Albert.

Muzikale talenten gezocht... In de vorige Torenklanken heb je al wat kunnen lezen over de verschillende instrumenten in een fanfareorkest. Wil je deze instrumenten eens in het echt horen en wil je er zelf op spelen? Kom dan naar de voorspeelavond op 26 juni 2013 in de Koppellinck.

Daarbij laten alle leerlingen van W.I.K. horen wat ze allemaal kunnen. Daarnaast zal het studieorkest een miniconcert geven. Het studieorkest is bedoeld voor leerlingen om het musiceren in een groot orkest onder de knie te krijgen. Zo kun je bij W.I.K. al vrij snel in groepsformatie spelen wat natuurlijk nog leuker is dan alleen muziek maken. Muziekvereniging W.I.K. is een gezellige club waar allerlei soorten muziek worden gespeeld. De vereniging bestaat uit verschillende onderdelen: De slagwerkgroep, de fanfare, het studieorkest en de majorettes. In de fanfare kun je zowel een blaasinstrument als slagwerk bespelen. Je maakt dan met zijn allen muziek (nee, niet alleen saaie muziek, maar ook pop- en filmmuziek) op woensdagavond. De slagwerkgroep (met verschillende soorten drums/ trommels) repeteert op maandagavond. Ook worden er nog allerlei andere activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan de jaarlijkse speurtocht, het jeugdkamp en de supergezellige barbecue. Dus was je altijd al eens van plan om een muziekinstrument te leren spelen, grijp dan nu je kans. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat je van muziek maken slimmer wordt en wie wil dat nu niet...?! Kom langs op de voorspeelavond en probeer je favoriete instrument uit. Heb je interesse om een instrument te gaan bespelen in de fanfare of slagwerkgroep, dan is het zeker aan te raden om te komen kijken. De voorspeelavond is een ideaal moment om te zien en te horen welk instrument bij jouw past. Jij en je ouders kunnen vragen stellen aan de muzikanten en docenten en je mag ook zelf proberen te spelen op een instrument! Kom op woensdagavond 26 juni 2013 naar de voorspeelavond in de Koppellinck in Geffen. De avond begint om 19.00 en is rond 21.00 afgelopen. We hopen je daar te zien! Kijk voor meer informatie op www.wik-geffen.nl, bel met onze secretaris Berghit van Schijndel 073- 5324951 of mail naar info@wikgeffen.nl Eetcafé Oud Geffe Dorpstraat 16 5386 AM Geffen Tel (073) 532 15 41 Fax (073) 532 20 72 www.eetcafeoudgeffe.nl

Vanaf 1 juni 2013 dagelijks (dinsdag t/m zaterdag)

onbeperkt Tapas eten. e 24,75 p.p. Reserveren: 073-5321541

15


Wim van Druenen wint Henk Kooijmans-trofee Nadat Wim de beslissingswedstrijd had gewonnen van Frans Janssen, beiden waren poulewinnaar, kwam deze in het bezit van de Henk Kooijmans-trofee. Omdat Henk heel veel heeft betekend voor onze biljartclub, hij was werkelijk manusje van alles, is door het bestuur besloten om voortaan jaarlijks te strijden om de Henk Kooijmans-trofee. Onze kampioen en een delegatie van ons bestuur gingen eens op bezoek bij Leen Kooijmans die alweer enige tijd in St. Jozef-Oord te Nuland verblijft. Leen reageerde emotioneel en was uiteraard zeer vereerd om de Wisseltrofee aan onze club-kampioen Wim te overhandigen.

fatsoenlijke aanvangstoot kregen, maar Henk had dan allang zijn gehoorapparaat op een laag pitje gezet, dus dan hoorde hij zogenaamd niets. Enige malen is het team van Henk ook kampioen van de regio geworden en uiteraard werd er dan flink gefeest.Tegen sterkere tegenstanders spelen die de nodige series maakten, daar had ie ‘t niet op, om dan lang op z’n stoel te moeten zitten was zeker geen hobby van ‘m. Zelf kon hij er ook wat van, enige jaren geleden speelde Henk een vriendschappelijk partijtje van 50 nog in 1 beurt uit. Zo moest hij eens met zijn team in Nistelrode gaan biljarten maar in Heesch waren diverse wegen afgezet, gelukkig wist biljarter/navigator Wim Heijmans de weg over Vinkel. Ten lange leste kwamen ze in Vorstenbosch uit, toen bleek dat Henk zijn keu was vergeten en Wim van Druenen ook nog zijn pantoffels aanhad. De wedstrijden zijn ondanks alle trammelant “in die goeie ouwe tijd” toch gespeeld, vermeld moet zeker nog worden dat Henk op zolder een keurig archief heeft aangelegd, waar ruim 30 jaar “SOOS” biljarten ligt opgeslagen. In ons computertijdperk moest Henk er wel aan wennen om wat stappen terug te zetten, maar wij zullen ons Henk blijven herinneren als iemand die alles perfect uitgevoerd wilde hebben. Wij hopen bij onze biljartvereniging nog vele jaren te mogen strijden om de Henk Kooijman-trofee. Met dank aan Leen Kooijmans. Bestuur Biljartvereniging DOK.

Na de bloemen en onder het genot van een kop koffie verteld Leen het naar omstandigheden goed naar haar zin te hebben in St. Jozef-Oord. Eerst op een tweepersoonskamer en sinds kort helemaal op zichzelf in een eigen kamer met alles erop en eraan, inclusief een prachtig uitzicht op de mooie tuin. Het is hier ook erg goed van eten en drinken, en er lopen de nodige vrijwilligers rond voor allerlei activiteiten. Een of tweemaal per week neemt Leen ook deel aan bezigheids therapie, we zijn dan met zo’n 10 of 15 deelnemers, en dat is erg leuk om te doen. Na een bloemetje kreeg Leen ook nog de lange biljartloopbaan van Henk op papier aangeboden. Henk was vanaf 1979 lid van de Bond voor Ouderen, toen nog Soos genoemd, die later overging in de K.B.O. alwaar Henk het fanatiekste lid van biljartvereniging DOK werd. Hij wilde veel en goed biljarten, was erg leergierig, speelde dan ook graag tegen goede spelers als Jo van Iersel, Dorus van Wanrooij en Jo van Dijk uit Vinkel. Was ruim 30 jaar wedstrijdleider met alles erop en eraan, aldus werden de wedstrijdformulieren door Henk goed gecontroleerd voor ze “op de post gingen”. Henk speelde zelf ook niet onverdienstelijk, een ouderwetse bandspeler met zo’n 3 gemiddeld, terwijl het afleggen van de ballen door hem tot een grote kunst verheven was.Tegenstanders klaagden vaak dat ze geen 16

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl


UITSLAG BEHOCA LOTERIJ Op 30 mei is het bestuur van de Stichting BeHoCa bij elkaar gekomen om het winnende lot te trekken van de onlangs gehouden loterij voor het project van Melissa Kreps in Kenia. Vince Frickel met lotnummer 214 is de gelukkige winnaar! Hij wordt op een nader te bepalen datum samen met 5 vrienden door een Limousine van Brabant Limo thuis opgehaald en naar de bierbrouwerij in Arcen gebracht. Hier kunnen zij gaan genieten van de heerlijke biertjes van Hertog Jan en een rondleiding door de bierbrouwerij, aansluitend kunnen Vince en zijn vrienden gaan borrelen in het café tegenover de bierbrouwerij.Aan het einde van de middag wordt het hele gezelschap weer naar huis gebracht met de limousine. De verkoop was een groot succes en iedereen was erg enthousiast. Graag willen we iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage en steun en in het bijzonder Brabant Limo voor het ter beschikking stellen van deze fantastische prijs. Kijk eens op onze website www.behoca.nl en lees het indrukwekkende interview dat is opgenomen in het tijdschrift “Intens” over de “Missie van Melissa”.

met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen.Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 58,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op alle geopende dagdelen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=.Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst.Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Ook kunt u digitaal een inschrijfformulier aanvragen via: info@pszmaasdonk.nl

Stichting BeHoCa Bestuur, coördinator en leidsters van SPM

Inschrijving Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen

p.s.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel”(MFC) Kloosterstraat, Geffen Maandag t/m vrijdagdagmorgen: Van 8.45 -12.00 u Maandag t/m vrijdagmiddag(behalve woensdag) Van 13.15 - 15.30 u

Tijdens de vakan,e gewoon open! Dagelijks vers gebak op bestelling.

Ook voor workshops en het vieren van je kinderfeestje. Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.

17


Sint Jozefoord zoekt vrijwilligers Misschien kent u wel iemand uit het dorp die vrijwilligerswerk doet bij Sint Jozefoord. Iemand die gaat wandelen met een bewoner, helpt met creatieve activiteiten of een praatje maakt met bewoners.Vrijwilliger zijn voor de bewoners van Sint Jozefoord is van onschatbare waarde, dag in dag uit! Misschien denkt u er zelf weleens over na om vrijwilligerswerk te doen, maar hebt u de stap nog niet gezet. Wilt u een paar uurtjes in de week iets betekenen voor een ander, of wilt u er misschien even tussenuit om contact op te zoeken? Ook u kunt vrijwilliger worden bij Sint Jozefoord. Sint Jozefoord biedt vrijwilligers een goede sfeer, begeleiding, onkostenvergoeding, jaarlijkse bijeenkomsten en specifieke scholing zoals het omgaan met bewoners met dementie. Vacatures Nieuwe vacature! Vrijwilliger fysiotherapie De Afdeling Fysiotherapie is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om op dinsdagochtend bewoners van en naar de fysiotherapie te brengen. Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie T. 073-5342342. Sint Jozefoord biedt een nieuwe uitdaging in Vrijwilligerswerk COACH (M/V) De coach begeleidt ongeveer 20 vrijwilligers. De begeleiding richt zich op het welzijn van de vrijwilliger, zodat deze het beste uit zichzelf haalt, geniet van wat hij doet zodat het vrijwilligerswerk waarmee hij bezig is van goede kwaliteit is. Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen met Jeanne Opdam aanwezig op dinsdag/woensdag/donderdag tel. 073-5342342 of per mail j.opdam@jozefoord.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Vrijwilligers voor activiteiten in de huiskamer van Torenzicht Op onze afdeling Torenzicht wonen mensen met lichamelijke klachten. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om met deze bewoners een praatje te maken, de krant voor te lezen en een wandeling te maken. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. H. Fatingan (zorgmanager afdeling Torenzicht) T. 073-5342342. Vrijwilliger activiteiten gezocht voor de afdeling Zonzicht en Parkzicht Op onze afdeling Zonzicht en Parkzicht wonen mensen met dementie. Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om met de bewoners in de tuin te werken en een praatje te maken. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw.Annemarie Leijten, zorgmanager afdeling Zonzicht. T. 073-5342342. 18

Vrijwilliger voor huiskameractiviteiten afdeling Laanzicht en Berkenzicht Op onze afdeling Laanzicht en Berkenzicht wonen mensen met dementie. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om activiteiten te doen met deze bewoners in huiselijke sfeer. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. R.van der Heijden, zorgmanager afdeling Laanzicht. T. 073-5342342. Vrijwilligers voor de broodmaaltijd Voor onze afdeling Duinzicht zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de tafels willen dekken en koffie en thee willen schenken. Op onze afdeling Duinzicht wonen mensen zelfstandig met enige verzorging. Dagen en tijden: ma. t/m zo. van 16.30 tot 18.30/19.00. Afspraken in overleg. Meer informatie: mw. M. v. Krieken (Manager Restaurant en Catering) T. 073-5342342. Vrijwilligers voor de receptie Onze afdeling receptie is het visitekaartje van Sint Jozefoord.Wij zijn, ter uitbreiding van onze service, op zoek naar vrijwilligers.Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het openen van de poort voor bezoekers en hen de weg wijzen naar de afdeling, bewoners te woord staan, schoonmaken van de receptie en eventueel kopieerwerk. Werktijden: maandag t/m vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur. Zaterdag en zondag van 08.00 tot 09.30 uur en van 21.00 tot 23.00 uur. Meer informatie: Dhr. Henk van Breugel, Manager Service en Beheer. Tel. 073-5342342. Vrijwilligers voor het recreatieleven We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op donderdagmiddag met de bewoners te kaarten. Als u kunt rikken en u vindt het gezellig om dit samen met onze bewoners te doen, dan zijn we op zoek naar u. Meer informatie: mw.Annemarie Leijten, zorgmanager afdeling welzijn en recreatie. T. 073-5342342. Vrijwilligers voor afdeling Duinzicht We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op donderdag- en vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 u. samen met de bewoners een activiteit te doen. Meer informatie: mw. H. Fatingan zorgmanager afdeling Torenzicht T. 073-5342342. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Een beschouwing van 16 jaar weidevogelbescherming door boer, loonwerker en vrijwilliger in de contreien van Vinkel , Nuland en Geffen. Algemeen Het initiatief voor weidevogelbescherming in de gemeente Maasdonk is in 1997 genomen door Martien van Niftrik, lid van de Vogelwerkgroep van IVN Oss. In eerste instantie is hij begonnen in de omgeving van zijn woonplaats Vinkel en samen met Fons van Dijk werden de eerste ervaringen opgedaan in dit toen nog weidevogelrijke gebied. Om en nabij de 60 kievitsnesten konden in die beginjaren worden genoteerd. Met de aansluiting van Rien van de Hurk is het werkterrein uitgebreid met een gebied ten noorden van Geffen en met Wim Schippers en een uitdijend aantal andere vrijwilligers met de ernaast gelegen polder grenzend aan Nuland. De Hertogswetering diende hierbij als noordelijke afbakening. Weidegroep Maasdonk kent op het ogenblik 22 personen en met een wisselende samenstelling wordt vanaf eind maart tot eind juni meerdere ochtenden per week op bouw- en grasland intensief naar nesten gezocht om deze met stokken te markeren. Hierdoor worden boeren en loonwerkers op aanwezige nesten geattendeerd en in staat gesteld hiermee rekening te houden door er bijvoorbeeld omheen te maaien. Inmiddels bestaat de groep 16 jaar en het is interessant om te bezien welke resultaten er geboekt zijn. Of zij erin geslaagd is het aantal kieviten, wulpen, grutto’s en tureluurs in het gebied op peil te houden. Dit gesteund door, zoals eerder genoemd, de meewerkende boeren en loonwerkers welke al dan niet met subsidies schadeloos worden gesteld. Resultaten Wat zijn de resultaten van alle inspanning die boeren, loonwerkers en vrijwilligers hebben geleverd. Zijn zij in staat gebleken door de jaren heen het bestand aan weidevogels te handhaven, uit te breiden dan wel het verlies te beperken? Ja, deels zijn zij daarin geslaagd. De vrijwillige weidvogelbeschermers in de Beerse Overlaet hebben door constant de samenwerking te zoeken van hun boeren en vele uren te besteden aan het goed inventariseren van de vogels bereikt dat de kritische soorten, waaronder grutto, wulp en tureluur stand kunnen houden in het gebied. Door het hele land staan de weidevogels onder grote druk en nemen de aantallen schrikbarend af. Het areaal grasland, met name Engels raaigras is namelijk toegenomen. Monotoon van structuur met weinig kruiden en daardoor arm aan insecten. En juist het ontbreken hiervan betekent dat ook het voedselaanbod voor jonge vogels een stuk geringer is. Daarom 20

is er in eerste instantie een provinciale regeling in het leven geroepen door Brabants Landschap en later een landelijke regeling door het Rijk. De essentie van deze regelingen is om naast nestbescherming, de kuikenoverleving bij weidevogels te vergroten. Gebleken is dat de uitkomstpercentages van de legsels hoog zijn, maar dat er te weinig kuikens de vliegvlugge leeftijd behalen. Daarom worden tegenwoordig meer percelen bemest met vaste mest, er worden natte situaties gecreëerd, er wordt later gemaaid en er wordt extensief beweid.ANV D’n Beerse Overlaet regelt het afsluiten van contracten met boeren in het gebied. Hoe meer aangepast beheer en hoe beter het mozaïek, hoe beter het zal zijn voor de vogels. De resultaten hiervan zijn terug te zien in de grafiek hieronder.

Aantal legsels

Weidevogelgroep Maasdonk

En nee, ondanks alle inspanningen zijn we er niet in geslaagd de terugloop van de meest algemene weidevogel, de kievit, een halt te troepen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat deze weidevogel vogel gek genoeg zijn nest bij voorkeur legt op maïspercelen. Enkel aan de rand van deze percelen kan voldoende voedsel worden gevonden, als er al sprake is van een grasstrook of een brede slootkant. Vaak ontbreekt deze in zijn geheel en het is dan ook niet verwonderlijk dat regelmatig op dode kievitskuikens wordt gestuit. De aanvulling met jonge kieviten is gering, het bestand veroudert en het aantal broedende vogels neemt dramatisch af. In het weidevogelgebied bij Vinkel is het aantal nestelende kieviten momenteel zelfs zo laag dat men zich afvraagt of het nog wel lonend is om naar nesten te blijven zoeken. De sterke afname van de kievit is een landelijke trend. In Friesland en Drenthe is de terugloop het ernstigst. In de Beerse Overlaet is hierdoor het totale aantal legsels dat jaarlijks wordt gevonden helaas teruggelopen.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Aanbevelingen Brabants Landschap onderzoekt momenteel het effect van aangepast beheer op maïspercelen en hoe deze moet worden opgebouwd om aan de eisen van voedselaanbod en beschutting voor de jonge vogels te voldoen. Voorlopige uitkomsten laten hierbij een positief beeld zien. Van groot belang is en blijft een goede communicatie tussen boer en vrijwilliger. Enerzijds moet de vrijwilliger de boer in kennis stellen van de nesten die hij op zijn perceel kan verwachten, anderzijds moet de boer de vrijwilliger waarschuwen als hij werkzaamheden wil gaan uitvoeren. Zo nodig kunnen dan aanvullende maatregelen worden getroffen.Te denken valt hierbij aan het afdekken van nesten wanneer met een sleepslang aan de slag wordt gegaan. Bekend is dat het gefaseerd maaien van een grasperceel rondlopende jonge vogels de meeste kans geeft om te overleven; het zogenaamde mozaïekbeheer. Ook een (plaatselijke) verhoging van de grondwaterstand kan bijdragen aan een betere weidevogelbestand. Te overwegen valt of het mogelijk is een klein plas/dras gebiedje aan te leggen. Een vorig jaar gerealiseerd plan van Brabants Landschap, beheerder Theo van Mook en Brabant Water in de buurt van de kooi van Maren Kessel kende in het voorjaar een ongehoord succes in de toename van aantal en rijkdom aan vogelsoorten. Hierover staat een kort verslag in het Jaarverslag weidevogelbescherming 2012.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 22

Conclusie Geconcludeerd kan worden dat het over het algemeen slecht gaat met de weidevogels in het gebied. Door de terugloop van de kievit, wat ook een landelijk trend is, nemen de totale aantal legsels af. Gelukkig zijn er vele voorbeelden van maatregelen die wel positief uitwerken. Als er deze maatregelen niet worden voortgezet en liefst op een grote schaal, moet worden gevreesd dat een weidevogelgebied met potentie, als verloren mag worden beschouwd. Een jarenlange inspanning voor het behoud van de hier thuis horende vogels is dan voor niets geweest. Weidevogelgroep Maasdonk, Rob Boumans Heb je belangstelling in ons werk en wil je je hiervoor inzetten, neem dan contact op met Gerard van de Wouw, 073-5322546

Administratieve Ondersteuningsdienst van RIGOM De Administratieve Ondersteuningsdienst helpt mensen die door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of handicap) niet goed in staat zijn hun huishoudelijke administratie op orde te brengen en te houden. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat mensen hun administratie nog nooit zelf gedaan hebben of zichzelf daarin te weinig vertrouwen. De Administratieve Ondersteuningsdienst werkt met vrijwilligers. De ingeschakelde vrijwilliger komt regelmatig aan huis om te helpen overzicht te krijgen en te houden in de administratie. In overleg wordt bekeken wat er moet gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het opbergen van giro- en bankafschriften, het reageren op een brief van de gemeente, het invullen van een verzekeringsformulier, het controleren van de rekeningen, maar ook het opzeggen van een abonnement. De vrijwilligers zijn deskundig en werken onder verantwoordelijkheid van RIGOM.Verder hebben zij geheimhoudingsplicht, alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny Janssen, projectcoördinator van de Administratieve ondersteuningsdienst, telefoon: (0412) 65 32 32

WIE WAT WANNEER JUNI 22 Jeugdbrandweerdag 22 theaterproductie In de Basis 23 Geffens open jeu de boules toernooi 23 theaterproductie In de Basis 23 KPJ Dorpszeskamp


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.