Torenklanken 2018 - nr 09

Page 1

56e jaargang | nummer 9 | mei 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

DORPSRAAD GEFFEN Oproep Tweelingen Wij van heemkundewerkgroep “Vladerack” zijn al weer druk bezig met het voorbereiden van onze jaarlijkse fototentoonstelling tijdens Effe noar Geffe. Het hoofdthema van dit jaar is Twee- en meerlingen We hebben al vele twee en ook enkele drielingen benaderd om mee te doen en de foto’s stromen binnen. Het belooft een prachtige tentoonstelling te worden voor jong en oud. Maar we willen niemand vergeten dus vandaar deze oproep! Ben jij van een tweeling of drieling met Geffense binding en hebben wij jou nog niet benaderd dan kun je nog meedoen. We willen dan graag wat foto’s hebben van jullie levensloop, b.v. geboorte, kleuter, communie, tiener, huwelijk, of samen met jullie ouders en andere gebeurtenissen uit het leven. En een korte beschrijving voor bij de foto’s. Je mag ze sturen naar heemkundegroep@gmail. com of kom langs in het Oude Klooster (bovenverdieping) dan scannen wij de foto’s. Maandagavond 19.00 - 21.00 uur Of op woensdagmiddag tussen 13.00 - 16.00 uur. Info Clasine 06-28038732 Op de foto Riny en Peter van den Akker in hun jonge jaren.

Hoe en waar willen we wonen in Geffen? Geffen is een groeikern. Dat blijkt wel uit de bevolkingscijfers van de laatste jaren. Ons dorp stevent in stevig tempo af op de mijlpaal van vijfduizend inwoners. Er is en wordt dan ook veel gebouwd sinds we de crisis achter ons lieten. Maar ook aan deze inhaalslag komt binnenkort een einde. Hoe verder als Centrumplan Noord is afgerond en ook de plek van het gemeentehuis is ingevuld? Over het gemeentehuis gesproken, wat voor type appartementen zouden er aan het Dorpsplein moeten komen? Voor jong of voor oud? Voor rijk of voor arm? De Dorpsraad maakt het thema wonen op maandag 28 mei tot haar belangrijkste gespreksonderwerp. Hoe ontwikkelt onze dorpsbevolking zich verder en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de woonhuizen bij de woonwensen blijven passen? Vanuit de gemeente zal inzage worden gegeven in data en beleid. De Dorpsraad hoopt met deze bespreking de aanzet te geven tot een visie voor wonen in Geffen op de langere termijn. De inbreng van onze inwoners is daarbij essentieel. Van harte uitgenodigd: maandag 28 mei, 20.00 uur De Koppellinck.

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

wo. 16 mei 14.00 u. * meiviering voor de zieken m.m.v. DK vr. 18 mei 19.00 u. Vormselviering in de kerk m.m.v. PP (geen viering in de kapel) zo. 20 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Pinksteren) (Tweede collecte voor de misionarissen) ma. 21 mei 09.30 u. + H.Mis bij de veldkapel m.m.v. GK en DK (2e Pinksterdag) Bij slecht weer is de viering in de kerk vr. 25 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK met aanslui tend lichtjes ontsteken bij de Mariagrot in de pastorietuin. zo. 27 mei 09.30 u. Gelezen H.Mis in de kapel zo. 27 mei 10.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Eerste Com- munieviering) wo. 30 mei 10.30 u. H.Mis in de Sint Jan met pastoor Van Dijk. Iedereen is welkom! vr. 01 juni 19.00 u. * avondmis in de kapel m.m.v. DK zo. 03 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + PP (Sacra- mentsdag en tevens Dankviering van de vormelingen en com- municanten. Na afloop een korte processie naar de pastorietuin.

OPGAVE MISINTENTIES GEWIJZIGD Achttien jaren heeft Cor Heijmans de opgave van misintenties geregistreerd en doorgezonden naar de betrokkenen.Wekelijks was hij daarmee bezig. Daarnaast hield hij de parochieregisters - waar de namen van dopelingen, huwelijksparen, vormelingen en overledenen worden bijgeschreven - up to date. Zeer accuraat heeft hij deze taken vervuld en daar zijn wij hem erg dankbaar voor. Cor heeft aangegeven hiermee te willen stoppen en dit verzoek willen we respecteren. Dank aan hem voor zijn jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Vanaf 1 mei kunt u de enveloppen met intenties en bijdrage inleveren in de muurbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u enveloppen waarop u de gegevens kunt invullen. Graag de intenties minimaal een week vóór het aflezen indienen. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE wo.23 mei 13.30-15.30u.oefenen voor de E.Communieviering Vr.25 mei 14.30-16.00u.oefenen voor de E.Communieviering PROGRAMMA VORMSEL Do. 17 mei oefenen voor de Vormselviering Vr. 18 mei 19.00u. Toediening vormsel door deken F. Ouwens 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 april 2018: Riet Schuurmans, 57 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

iemand die niet zo makkelijk meer communiceert. Én op die van de mantelzorger: de partner, de zoon of de dochter die hem of haar zo nabij is als een warme en beschermende mantel. Om 14.30 uur ga je met je maatje en mantelzorger richting de Petrus’ Banden kerk voor een Maria-viering. In de viering maak je mee wat geloof met mensen doet. Jezus zegt dat het belangrijk is om er te zijn voor kwetsbare mensen. Er gebeurt dan echt iets bijzonders met je. Als je dat wil ervaren, geef je dan op voor deze activiteit, opgezet vanuit het jongerenpastoraat van de kerken in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Bel of schrijf ons: (0412) 451215 / a.bergsma@ parochiedgh.nl.

DANKBETUIGING Bij het overlijden van Fia Heijmans-Langens zijn we overstelpt met blijken van medeleven. Dank voor de vele lieve woorden en herinneringen aan haar. Ze zullen een grote steun zijn. Ook dank aan Dr. v.d. Heijden, pastoor D. v. Dijk. de acolieten, koster Hans v. Leeuwen en de koren bij de avondwake en uitvaart. Dank aan uitvaartzorg Van Lith en zorginstelling De Watersteeg in Veghel. Fam. Heijmans.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen DURF JIJ ALS TIENER DEZE UITDAGING AAN? Ervaar wat het is om iets voor een ander te betekenen. Bijvoorbeeld voor iemand die je normaal gesproken niet zo snel tegen zou komen. Durf jij het aan om je handen uit de mouwen te steken voor mensen die jouw hulp goed kunnen gebruiken? Op zaterdag 26 mei kan dat vanuit de parochie De Goede Herder. Je kunt dat doen voor ouderen die wat minder mobiel zijn dan jij en ook wel wat meer zorg nodig hebben dan hun eigen leeftijdsgenoten.We zien je dan graag om 14.00 uur in de hal van zorgcentrum Heelwijk aan de Mozartlaan 2 in Heesch. Door jouw aandacht als buddy kun je ervoor zorgen dat jouw maatje in beweging komt. Maar belangrijker is dat jij een big smile weet te toveren op het gezicht van

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE MÈ...

Frank van Gogh (53 jaar)

Hij droomde ervan naar Australië te emigreren… het werd Engeland. Hij wilde verpleegkundige, tuinman of biologieleraar worden… het werd fysiotherapeut. Met veel wilskracht, doorzettingsvermogen en geduld vielen zijn keuzes uiteindelijk op z’n plek. Hoe kan een leven lopen… Het is leuk en vaak verrassend om oud-Geffenaren te ontmoeten die in het buitenland wonen. Hoe vergaat het hen, lonkt het thuisland nog of is men de taal verleerd. Frank, zoon van Toon en Ria van Gogh is, met zijn vriend Martin enkele dagen bij zijn ouders in de Bergstraat. “Een keer de tuin bij ons thuis goed onder handen nemen, hoewel er steeds andere bezoekjes bij familie en vrienden tussendoor komen”, zegt hij. Frank is het Geffens niet verleerd, hij is een vlotte prater. “Ja mondeling gaat het me goed af, maar als ik iets moet schrijven…” Moeizaam doorliep hij de lagere school. “Ik kon het niet bijhouden in de les met lezen en schrijven, zat vaak naar buiten te kijken.” Vele jaren later constateerde men dyslexie en met veel oefenen verbeterde zijn lezen en schrijven, al bleef het hem in zijn vervolgopleidingen behoorlijk dwars zitten. Na het basisonderwijs volgde Frank de LTS, maar hij was geen bouwvakkerstype; verpleging had zijn interesse, maar die opleiding was daar niet. In de 3e klas kon hij overstappen naar de LAS, want groene vingers had hij wel. Frank: “Ik hielp bij ome Tiny op de boerderij en leerde over planten en dieren. Ik ging vervolgens naar de MAS en werd me er daar wat meer bewust van, hoe het met me verder moest. Een van de leraren gaf me een steuntje in de rug: ik kon het! In die tijd ging ik op de boerderij van Toon van Zantvoort oefenen om mijn melkdiploma te halen en toen raadde diens vrouw Sjan me aan om op de HAVO volwassenonderwijs te gaan volgen. Een goede tip, ik werkte hard, bloeide op en slaagde met goeie punten. Leraar biologie/aardrijkskunde worden was mijn volgende wens. Het liep anders. Mijn tante Betsie woonde in Australië en ik ging haar als 21-jarige opzoeken met een “working holliday visum”. Ik hield van reizen, van de natuur en de zon en verbleef er een vol jaar. Een juk viel van me af. Thuis stond mijn sociaal leven op een laag pitje, al ging ik naar “de Gover” om een vrouw te kunnen ontmoeten. Ik wist al van jongs af aan dat dat niet voor me was weggelegd. In Australië had ik ultieme vrijheid, daar kon ik precies doen wat ik wilde. Ik reisde 5 maanden rond in een oud busje (primitieve campervan), waar ik ook in sliep. Ik nam soms een baantje aan en leefde eenvoudig, vaak kort bij de natuur. Ik leerde tevens goed Engels spreken. Graag had ik gebleven maar dat liet mijn verblijfsvergunning niet toe.” Wat nu, was het volgende pijnpunt. “Leraar worden

werd het niet, achteraf gezien ook beter, vanwege mijn dyslexie,” zegt Frank. “Een studievriend en een dorpsgenote brachten me op het idee om fysiotherapie te gaan studeren en zo begon ik aan deze pittige studie, vier jaar lang zat ik dag en nacht te leren. Australië trok me nog steeds, maar dan zou ik als fysiotherapeut aldaar, opnieuw examen moeten doen en stage moeten lopen. Dat was vanwege de dyslexie teveel gevraagd. Ik vond direct in Nederland een invalbaan en kon veel werken. In 1996 werd er door de zorgverzekeraars besloten om een kwart uit het budget voor fysiotherapie te halen voor chronische patiënten. Veel collega’s werden werkeloos en trokken naar het buitenland. Ik liet mijn kwalificatie erkennen in Engeland en omdat ik ook goed Engels sprak, had ik snel een baan. Ik vertrok, maar niet met het idee, om er te blijven.” Ook dat liep anders. Sinds 1997 werkt Frank nu al in Engeland, waar de fysiotherapiepraktijken gevestigd zijn in ziekenhuizen. Hij is gespecialiseerd in de neurologische fysiotherapie en werkt voornamelijk aan de revalidatie van mensen met hersenbloedingen. Opvallend is dat er steeds meer jongeren met hersenletsel binnenkomen. Vanaf 2001 werkt Frank in een zeer groot ziekenhuis in Manchester dat na een fusie 22.000 werknemers heeft. Ze hebben alle specialiteiten in huis. Martin geeft sociale geografie op de universiteit van Chester en is actief in het bestuur van de lokale woningbouwstichting. Frank en Martin wonen in Manchester. Voorkeur voor Manchester City FC of Manchester United FC? “Nee, geen interesse in voetbal, maar wel geïnteresseerd in de historie van deze bijzondere stad. Ik weet dat de twee voetbalclubs een protestantse en katholieke oorsprong kennen. Manchester was het hart van de industriële revolutie waar kolen, ijzererts, wol (en later katoen vanuit de koloniën) de ingrediënten waren die, in het begin met kleinschalige waterkracht (bergstroompjes) en later stoomkracht, de mechanisatie mogelijk maakte. Dit is waar de ontwikkeling van het spinnen op grote schaal “spinning jenny” en de stoommotor plaats vond. Het eerste treinstation was in Greater Manchester en verbond ons met de havenstad Liverpool.” Brexit baart heel veel zorgen. Een probleem is dat het Verenigd Koninkrijk een eilandmentaliteit heeft en een imperiale grootmacht (was) die graag de dienst uit maakt. Zij waren nooit echt bij Europa en hielden van tradities. Maar ze vergeten daarbij dat we met de komst van de EU na de 2e wereldoorlog, een lange periode van vrede en samenwerking hebben genoten, met een economisch succesvolle gezamenlijke markt. De terugkeer van grenzen is geen vooruitgang! Of Frank nog terug komt naar Nederland? Je weet het maar nooit...“Ik heb mijn specialiteit in Engeland geleerd en ken mijn vak daar. Ik ben daar thuis, fiets naar mijn werk en we hebben een huis met een mooie tuin. Mijn 7


passie is, bezig zijn met mijn subtropische planten die het beter doen in ons milde klimaat.” Ook turnde Frank de binnentuin van de hersenbloedingafdeling om in een subtropisch paradijsje voor de patiënten. Dat leverde Frank zelfs een Award op, ‘The Unsong Hero’. Hij borduurde voort op de ontwikkeling van de creatie van een revalidatievriendelijke omgeving voor de patiënten, waar ze niet alleen loopoefeningen doen, maar ook bezig zijn met de planten en de zaden als praktische oefentherapie. Het is een plezierige omgeving geworden waar de patiënten heerlijk kunnen ontspannen! Al met al is Frank in Engeland goed gesetteld! Hij heeft opgemerkt dat er in Nederland inmiddels heel veel Engelse woorden zijn ingeburgerd, een teken dat we in realiteit steeds korter bij elkaar komen…

ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 487.

Zondag 6 mei 2018, buiten een stralende zon, binnen bij Café Govers een druk bezochte stamtafel met als gasten Frank, Chrisjan, Christa, Rob en Peer. Lintjesregen Wij feliciteren Marion Bierings en Nico Gloudemans met hun Koninklijke Onderscheid. Een terechte verdienste. Marion en Nico worden uiteraard uitgenodigd voor de volgende stamtafel. Dodenherdenking Complimenten voor de organisatie van de dodenherdenking. De bijeenkomst in de Kerk, de gang naar het vrijheidsmonument, de toespraken, de ceremonie met kranslegging, allemaal met evenveel respect voor degene die tijdens oorlog zijn omgekomen en hun nabestaanden. Annemiek van de Ven sprak namens de gemeente over Vrouwen in het Verzet, een groep die vaak vergeten wordt. De herdenking was goed bezocht en ook de timing van de 2 minuten stilte was beter dan voorgaande jaren. Kunstwerk De dag na dodenherdenking, 5 mei 2018 ontbrak het in Geffen aan festiviteiten in het kader van bevrijdingsdag. Geen bevrijdingsfestival dus, maar wel volop drukte nabij de Oven, waar een kunstwerk is onthuld. Maandenlang hebben bewoners van het Aloysiusplein, Meesterhof, Heegt, Veldstraat, Lambertusstraat en Op d’n Dries (appartementen boven de Jumbo) gewerkt aan een schitterende mozaïek tafel in de vorm van een boterham met bijbehorende krukjes.

8

De huizen in het Centrumplan zijn nagenoeg gereed, het kunstwerk is opgeleverd, nu is het beurt aan de gemeente Oss om nog voor de vakantie te starten met de Lambertusstraat en de trottoirs, waardoor we niet alleen een begaanbaar trottoir krijgen, maar ook de opslag van materialen bij de sporthal voor de aanvang van Effe noar Geffe verdwenen is. Dorpsraad Geffen Twee enthousiaste nieuwe dorpsraadleden introduceren zichzelf. Christa Dollevoet is afkomstig uit Vlaanderen en woont al bijna 25 jaar in Nederland. De eerste 14 jaar in Nuland waar ze al snel betrokken was bij de tennisvereniging en de fietscrossclub. Christa werkt in Oss en is getrouwd met Peter Dollevoet die uit Rosmalen afkomstig is.Toen Christa vorig jaar stopte met de Fietscrossclub was het plan om een jaar lang even niets te doen, maar zo ver is het niet gekomen met de benoeming als lid van de Dorpsraad Geffen. Rob Winkel woont, op een kort uitstapje naar Heesch na, heel zijn leven al in Geffen. Rob werkt in Nijmegen en is in Geffen actief voor Scouting. Eerst als lid, toen als staflid om vervolgens het secretariaat van Scouting te voeren. Op dit moment verricht Rob alle PR werkzaamheden voor Scouting. Een echte taakverdeling is nog niet gemaakt. Christa geeft aan een voorkeur te hebben voor alles betreffende de ruimtelijke inrichting van Geffen en wil allerlei handen spandiensten bij de Dorpsraad verlenen. Rob gaat starten met communicatie waaronder www.geffen.nl, Facebook en andere sociale media.Wij wensen Christa en Rob veel succes ! Samenloop voor Hoop Geffen Berghem, Heesch en volgend jaar ook Oss hebben een Samenloop voor Hoop op hun naam staan. De samenloop voor hoop Heesch heeft vorig jaar een record bedrag van EUR 330.000 voor het KWF opgebracht. Kunnen we dit bedrag in Geffen evenaren? Wie voelt zich geroepen? Mail naar stamtafel@torenklanken.nl. Glasvezel De aanmeldtermijn is ten tijde van de stamtafel al 5 dagen voorbij, maar we lezen op de website dat de termijn wederom is verlengd, nu tot 1 juli 2018. Het is gissen naar het percentage, maar nu er nog tot 1 juli aangemeld kan worden, moet het toch zeker lukken om in de buurt van de gewenste 40% te komen. Effe noar Geffe Chrisjan van Dinther en Frank van Nistelrooij spreken over de uitdagingen voor het Effe noar Geffe bestuur. De markt die komt er wel, mede dankzij de geoliede machine, de grootste uitdaging ligt echter in de doorvoeren


van veranderingen en het werven van nieuwe mensen. Op verzoek van het bestuur heeft een denktank nagedacht over het evenement en een aantal aanbevelingen gegeven die door het bestuur dankbaar zijn opgepakt. Een extern bedrijf heeft in samenspraak met het bestuur over de branding van het evenement nagedacht en het document “Positionering Effe noar Geffe” opgesteld. Chrisjan en Frank lichten enkele zaken uit het document nader toe: frissere uitstraling, toekomst gericht, niet alleen richten op het boerenleven uit de jaren twintig, oude ambachten gaan immers ook met hun tijd mee. Allerlei acties om Effe noar Geffe over 10 tot 15 jaar nog steeds levensvatbaar te hebben. Een nieuw logo in de kleur bourgondisch groen. Voor iedere doelgroep frisse posters met een specifieke boodschap etc etc. Op de komborden hebben we al kort kennis kunnen maken met de nieuwe huisstijl. Deze nieue huisstijl wordt dit jaar nog over de gehele markt ingevoerd, er zijn voldoende reserves om de ombouw in één keer te doen waarbij er nog een reserve is om 2 ‘regenjaren’ op te kunnen vangen. Chrisjan roept nogmaals op tot versterking van het bestuur en de diverse werkgroepen. Op dit moment is men erg afhankelijk van verenigingen buiten Geffen. Dit moeten we ook in Geffen zelf kunnen oplossen. Scouting Wederom heeft Scouting overlast van het riool gehad in de kelder van het gemeentehuis. Een niet werkende pomp, een defecte terugslagklep en een ontbrekende tweede terugslagklep waren de oorzaak. Erg slordig, maar bovenal bijzonder vervelend voor Scouting die al jaren standaard een waterstofzuiger klaar heeft staan voor die periodiek terugkerend probleem.Wij hopen dat de bouw voorspoedig verloopt en dat ze medio 2019 van hun nieuwe accommodatie gebruik kunnen maken om van deze ellende verlost te zijn. Peer, één van de antikraak-huurders in het voormalige gemeentehuis, geeft aan dan Prevenda nog geen informatie heeft gedeeld over de beëindiging van de huursituatie, maar dat de opzegtermijn ook maar 4 weken is.

malige Schans gemist en hopen we op een uitnodiging op het moment dat men definitief de deuren opent - Hebben wij de oplossing voor de locatie van de kermistent ook niet voorhanden - Is er een aangezetene die uit handen van de eerste Burger een echt Oss zakmes heeft ontvangen Volgende stamtafel De volgende stamtafel is op 27 mei 2018, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom! Reageren? Ons e-mailadres is: Stamtafel@torenklanken.nl

WIE WAT WANNEER MEI 16 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 16 Meiviering, Ziekencomite De Schakel 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 18 Vormsel, 19.00 uur 20 Sint-Jorisgilde: Burgerkoningschieten bij molen Zeldenrust 21 H. Mis bij de kapel in de Veldstraat, daarna koffie bij het Sint-Jorisgilde 23 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 27 Eerste Communieviering, 10.30 uur 30 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster

Avondvierdaagse Geffen Ook dit jaar wordt door het Rottenrijk de avondvierdaagse georganiseerd en wel op 5 t/m 8 juni. Dit jaar is er ook een 15 km route. De voorverkoop vindt plaats op donderdag 24 mei van 14.00 tot 21.00 u. in de Koppellinck. En verder… - Hebben we de Woaterrijkse carnavalsvlag fier zien wapperen in een mast aan het Aloysiusplein - Begrijpen we dat Bosch Van Erp een doorstart gaat maken op een andere locatie - Hebben wij de openingsparty van Raqqas in de voor-

9


GELOOF ONDER WOORDEN (7) De God van Jezus Christus. De eenvoudige manier om het christelijk geloof te uiten is: ‘ik geloof in God en in Jezus Christus’. Het is het koppelwoord ‘en’ dat het christendom zijn eigenheid geeft. De christen is in de eerste plaats iemand die in God gelooft ‘op de manier van Jezus van Nazareth.’ De God van Jezus is verrassend: zijn gedachten zijn niet de gedachten van de mensen en zijn manier van doen staat haaks op die van wat bij de mensen gebruikelijk is. In Jezus is het God zelf, die ons nabij komt. Christus is niet de zoveelste profeet in de rij. Hij is de Zoon, een uniek persoon, die in een unieke relatie tot God staat (Mt 11,27). De christelijke geloofsbelijdenis is de bewering dat Jezus zich op een goddelijk niveau bevindt, dat God zich in Hem uitspreekt, toont en openbaart aan de mensen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’(joh 14,9). Dit gezegde is voor veel mensen aanstootgevend. Toch leidt de overdenking van dit ‘schandaal’ (deze man is het authentieke gezicht van God onder de mensen) tot het christelijk geloof in God: God verschilt werkelijk helemaal van hoe wij Hem ons voorstellen.‘God is ‘liefde’ (1 Joh 4,8), in het Grieks agapé: liefde-bron, liefdegave, liefde volledig om niet. God is de Enige en Hij is gemeenschap: God is de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wanneer Jezus over God spreekt. God is de enige. ‘Toen iemand van de Schriftgeleerden hen had horen redeneren en zag dat Hij hun een juist antwoord had gegeven, ging hij Hem vragen:“Wat is het allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer; u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.” (Mc 12, 28-30) Geloven heet in het Hebreeuws ãman (de uitroep ‘amen’ komt van dit woord: waarlijk! Zeker!). Aman betekent: steunen op iets degelijks. Geloven betekent dat je steunt op God, de onwankelbare Rots (Ps 18,32, en Ps 31,4) ‘Jezus keek hen aan en zei: “Bij de mensen kan dat niet, maar bij God kan alles. (Mt 19,28). Waar is God? Het Koninkrijk van God, waar Jezus zo vaak over spreekt, is de aanwezigheid van God onder de mensen; deze aanwezigheid is krachtig, maar dwingt ons niet; het gaat om de kracht van de liefde: God is werkelijk daar, maar met een verbazingwekkende discretie. God is nabij, maar Hij is nooit vanzelfsprekend. De hoogmoedige, degene die bezeten is van geld of honger naar macht, de mens die zeker is van zichzelf en anderen minacht, zal God niet vinden, ook al zegt hij dat hij religieus is. Hij is vol van zijn macht, van zijn goederen en zijn verdiensten dat hij God niet herkent in waar Hij werkelijk is: in de stilte, de eenvoud, de nederigheid van de waarheid, de onbaatzuchtigheid. (Lees in Lc 18,9-14). Het is duidelijk, 10

God kunnen we niet vastpakken en niet inpakken. Maar in zijn liefde voor de mens kunnen wij Hem wel ervaren. Zijn Zoon Jezus geeft ons hier aanwijzingen voor. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

KPJ GO: WEER TIJD VOOR DISCO Voor wie: deze keer voor alle kinderen in groep 5 en 6. Wanneer:Vrijdag 25 mei van 19.00-21.00 Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw We gaan lekker, dansen, zingen, hossen en springen. Het kost 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je fris, chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Hopelijk zien we jullie allemaal op 25 mei Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 22 t/m 26 mei:Vijfdaagse busreis naar Duitsland 30 mei: bedevaart met H. Mis in de St. Jan 20 juni: toeristische rondtoer naar het Maxima-kanaal en om Den Bosch. 27 juni: Wensambulance Brabant 18 juli: Edah museum Helmond Beste leden van de KBO, De zomer is in aantocht en omdat er in de maanden juli en augustus geen bestuursvergaderingen zijn in verband met de vakantie, is op 5 juni onze laatste bestuursvergadering. Mocht u nog vragen hebben of zaken die u nog voor de zomer onder de aandacht wilt hebben gebracht, laat het ons dan weten. Verder wensen wij de mensen, die komende week op reis gaan naar Duitsland met de KBO Geffen, Lith en de Ruwaard gezellige dagen en een fijne vakantie. Wandelen: Iedere vrijdagmiddag is er, bij redelijk tot goed weer, de mogelijkheid om met een groep enthousiaste mensen een uurtje tot anderhalf uur, te gaan wandelen. We vertrekken om 13.30 uur bij “het Oude Klooster”. Sluit u aan, hoe meer zielen hoe gezelliger het is. Iedereen, die graag wandelt, kan meelopen.

Komende uitstapje, die u alvast kunt noteren in uw agenda: 18 juli: het Edah Museum in Helmond. 10 oktober: busdagtocht, bestemming is nog onbekend. Als u een leuk idee hebt, laat het ons weten.

GEFFENS OPKIKKERTJES GOED GEVOEL GEFFEN Na de oproep in maart zijn er een aantal mooie verzoeken van Geffenaren binnen gekomen voor een Geffens opkikkertje. De verzoeken zijn bescheiden en erg divers van aard. We gaan de komende tijd de verzoeken verder uitwerken en bekijken hoe we de opkikkertjes vorm kunnen geven. De aangevers worden/zijn hiervoor persoonlijk benaderd. We houden je op de hoogte. Save the date Op 16 september is onze jaarlijkse fietstocht, houd deze zondag vrij en fiets gezellig mee (start tussen 10.30 uur12.00 uur). Daarna weer genieten van de muziek op het Zwengelfeest van de Pompzwengels.

Fietsen: Elke woensdag om 13.00 uur gaan we met 18 tot 22 mensen fietsen.We fietsen elke week een andere route van ongeveer 30 km. Het is niet alleen heel gezellig maar ook ontspannend en gezond. 30 mei: Viering in de St. Jan om 10.30 uur. Pastoor van Dijk gaat voor in de heilige mis in de StJan. Hierbij is de hele KBO van kring Oss uitgenodigd. U hoeft zich niet aan te melden, kunt gewoon op eigen gelegenheid naar Den Bosch gaan.Voor degene, die graag met de fiets gaan, om 8.30 uur vertrekt er een groep fietsers naar de St. Jan.We verzamelen op het kerkplein. 20 juni: rondtoer naar Den Bosch met de mindervaliden langs het Maxima-kanaal. Na afloop gaan we gezellig samen ergens nog een kop koffie drinken. U kunt hiervoor inschrijven door middel van betaling van €4,- op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag met vermelding van uw adres en of u evt. kunt rijden. 27 juni: Wensambulance Brabant, Cees Huijben komt, samen met Tineke Willemse, een presentatie in ’t Oude Klooster geven over de activiteiten van de Wensambulance.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


TWEE GEFFENAREN ONDERSCHEIDEN Nico Gloudemans (63 jaar) Zijn lintje is een rood-wit lintje, want al zijn vrijwilligerswerk draait om voetbalvereniging Nooit-Gedacht. Zijn vader was al bestuurslid van N-G en zelf is hij al 56 jaar lid. Een reeks van functies bij N-G staan genoteerd: bestuurslid, secretaris, jeugdbestuurslid, leider jeugdteams en zeven seizoenen leider van N-G 1, lid van de sponsor- en activiteitencommissie, hij is omroeper en ontvangt de gasten bij een thuiswedstrijd. Nico kreeg de bondsspeld van de KNVB t.g.v. het 75-jarig bestaan en werd in 2005 benoemd tot erelid van N-G. Samen met zijn vrouw Bets hielp hij in de kantine en doet allerlei hand- en spandiensten. Zoon Stefan voetbalde tot zijn 18e bij N-G en ook de kleinkinderen Jesse en Isa hebben het voetbalvirus overgekregen, zij spelen bij Margriet. Wat is het mooiste van Nooit-Gedacht? “Deze vereniging zit gewoon in mijn bloed!” Terecht dat er voor Nico een lintje werd aangevraagd. Dik verdiend. Echter in de weg daar naar toe werd Nico helemaal op het verkeerde been gezet. Hij werd gevraagd door Wilco Cremers om met enkele andere oud-bestuursleden van N-G naar het gemeentehuis in Oss te gaan, voor de huldiging van oud-voorzitter Adrie van der Heijden. Die zou een lintje krijgen (dat hij overigens al ooit gehad had!). Niets vermoedend stapte Nico in de auto, met nog wel, op verzoek van zijn vrouw Bets, een net overhemd aan. Colbertje hoefde niet: “Ik word niet onderscheiden!” Dat colbertje ging uiteraard wel mee in de auto van Bets. Nico:“Ik zag Nooit-Gedacht mensen, maar toen ik mijn complete familie ontdekte, was ik het eerste half uur helemaal in trance.Totaal overdonderd, voor mij een complete overval. Daarna liet ik het maar allemaal over me heen komen,” zegt Nico. Ondertussen versierden de buren in en om het huis en kon er gefeest worden. “Gezellig en leuk, maar nu mag het allemaal wel weer zijn gewone gangetje gaan,” zegt een bescheiden Nico. 12

In 2019 is er weer feest, dan wordt Nico 65 jaar, maar bovenal zal dan het 90-jarig bestaan van N-G gevierd worden. Maar eerst ziet hij nog uit naar 1 september a.s., dan gaat Nico zijn arbeidzame leven afronden bij de NAS, waar hij maar liefst 44 jaar heeft gewerkt.Vóór die tijd was hij werkzaam als schilder. Dan is er wellicht (nog) meer tijd voor N-G en eventuele andere vrijwilligerstaken “Maar eerst alles thuis op orde brengen.” Proficiat! Marion Bierings – van Schaijk ( 63 jaar) Sociaal betrokken in veel opzichten, zo noemde burgemeester Buijs Marion Bierings. Naast het vervullen van bestuursfuncties bij de buurten tennisvereniging en de ouderraad in het verleden, is Marion momenteel lid van muziekvereniging W.I.K., van het Nulands Gemengd Koor en gastvrouw bij de Ontmoeting. Maar bovenal vindt ze het belangrijk om zorgtaken op zich te nemen. “Ik ben heel jong getrouwd en nadat we onze zoons Frank en Bas hadden gekregen, bleven er bij mij altijd zorgbehoeftes.” Daarom kwam al snel het pleegouderschap op haar pad, waar zij uiteraard samen met Antoon invulling aan geeft. Ze vindt dat haar onderscheiding, tevens een opsteker is voor alle pleegouders en de pleegzorg in het algemeen. “Er is een enorme behoefte aan pleegouders,” weet Marion, “wie interesse heeft kan altijd bij mij terecht voor informatie. Meer dan 33 jaar hebben ze pleegkinderen opgevangen, in het bijzonder tieners vanaf 12 jaar. Met enkelen is er nog steeds contact. Haar oudste pleegzoon heeft twee adoptiekinderen uit China. Een andere pleegzoon, die vele jaren bij hen in huis heeft gewoond, gaat binnenkort trouwen. Antoon mag het huwelijk sluiten als ambtenaar van de burgerlijke stand en hun eigen zoon Bas is getuige. Hun eigen zoon Frank en zijn vrouw Rosalie, die op Bonaire wonen, zijn ook pleegouders van twee pleegkinderen. Marion: “Van jongs af aan had ik al interesse in het opvangen van kinderen, temeer omdat mijn vader vanaf zijn 12e jaar weeskind was en daar vaak over vertelde. Hij voelde zich nooit ergens echt thuis. Ik vind het erg leuk om iets te maken van kinderen die geen fijne thuissituatie hebben. Deze kinderen zijn niet per sé moeilijk, maar de thuissituatie is vaak moeilijk en niet het kind zelf. Natuurlijk zijn er ups en downs, maar praten met de kinderen kan al heel veel oplossen, terwijl luisteren uiteraard ook heel belangrijk is. Je moet meebewegen en meegroeien met de pleegkinderen. Je hoeft ze niet te veranderen, je moet soms zelfs je eigen aanpak bijstellen. De pleegkinderen hoorden gewoon bij ons gezin, Frank en Bas zijn er mee opgegroeid. Ik heb een rijk leven gehad en heel veel geleerd.” Marion en Antoon hebben vanaf 1986 pleegkinderen gehad.


De pleegzorg kent heel veel facetten. Langdurige pleegzorg, weekendpleegzorg, crisisopvang, vakantiepleegzorg, therapeutische pleegzorg. Marion (en Antoon) hebben hun bijdrage in al die jaren aan al deze vormen van pleegzorg geleverd. In de ondersteunende aanbevelingsbrieven bij de aanvraag van de koninklijke onderscheiding, zat een uitgebreide brief van een van de pleegkinderen, die indruk had gemaakt, zo vertelde de burgemeester. Hij wilde Marion en Antoon graag als de oma en de opa van zijn toekomstige kinderen en niet zijn eigen ouders. Een terechte waardering voor Marion, die deze zorgtaak al zo lang op zich heeft genomen. Proficiat!

PRIJSWINNAARS KLEURWEDSTRIJD PAASACTIE VAN ONDERNEMEND GEFFEN. Wij hebben heel veel mooie kleurplaten ontvangen en willen iedereen die heeft meegedaan bedanken! De winnaars zijn: categorie 0 t/m 4 jaar 1. Lilly v.d. Haterd 4 jaar uit Geffen 2. Levi Strik 4 jaar uit Vinkel 3. Tijs van Summeren 3 jaar uit Oss categorie 5 t/m 8 jaar 1. Jaimy Lautenschlager 8 jaar uit Geffen 2. Stijn van Heesch 5 jaar uit Geffen 3. Isa van Wanrooij 8 jaar uit Geffen

categorie 9 t/m 12 jaar 1. Nine Pepers 10 jaar uit Geffen 2. Kaat van Dinther 10 jaar uit Geffen 3. Lola Schoones 10 jaar uit Geffen

DANKBETUIGING Beste dorpsgenoten Zoals verschillende van jullie weten is op 17 februari jl. Willie van Dinther, mijn man, onze (schoon-) vader, onze opa en natuurlijk jullie dorpsgenoot overleden. Dit overlijden kwam voor iedereen maar zeker voor ons als naasten zeer plotseling en onverwachts. In de periode na zijn overlijden hebben wij als naasten vele steunbetuigingen en medeleven mogen ontvangen van familie, vrienden en bekenden. Dit sterkt ons allen om dit grote verlies te verwerken. Dank hiervoor namens Joke van Dinther, kinderen en kleinkinderen. 13


THEMA AVOND

2018

30

MEI 2018

“Langer thuis wonen”

18:30-21:00

DE GASTSPREKERS MFC De Koppelinck Kloosterstraat 4, Geffen.

U BENT WELKOM

Dr. Janneke van der Heijden Huisarts

Willemien van Grinsven WMO consulent gemeente Oss

Onze maatschappij verandert, de zorg verandert, onze woonwensen veranderen. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Waar moet je zijn voor hulpmiddelen, woningaanpassingen en/of zorg? Welke mogelijkheden zijn er? Op deze vragen geven wij deze avond antwoord!

VOOR MEER INFO

WWW.GEFFEN.NL

mail ons geffenzorgt@gmail.com

Herman Krijger Sociaal consulent Mooiland

MET

MEDEWERKING VAN

PANTEIN MOOILAND GEMEENTE OSS GGD ONS WELZIJN


EERSTE PINKSTERDAG, 20 MEI A.S, BURGERKONINGSCHIETEN BIJ HET SINT-JORISGILDE IN GEFFEN. Elk jaar met Pinksteren organiseert het Sint-Jorisgilde bij molen Zeldenrust een schietwedstrijd met de kruisboog, waaraan elke burger uit Geffen e.o. mee kan doen. De winnaar mag zich een jaar lang burgerkoning of burgerkoningin van Geffen noemen en deelnemen aan veel activiteiten van het gilde. Zoals u weet is deze activiteit sinds 2001 een traditie, waarvan de opbrengst (ook die van de consumpties) naar een goed doel gaat. Dit jaar hebben de leden ervoor gekozen de opbrengst aan te bieden aan Vereniging Geffen Zorgt voor hun project “Kom d`r In“. Meerdere malen hebben wij in Torenklanken de doelstelling, het wegnemen van zoveel mogelijk eenzaamheid, kunnen lezen. Een lofwaardig streven. Uiteraard zal door Geffen Zorgt ook deze middag een mondelinge toelichting worden gegeven. Het gilde heeft besloten een steentje bij te dragen, door de opbrengst van deze middag aan “Kom d`r In“ te schenken. Daarom kan iedereen van 16 jaar en ouder (dames en heren) inschrijven voor het luttele bedrag van € 5,-. De winnaar mag voor een jaar de titel Burgerkoning(in) van het Sint-Jorisgilde dragen. Hij/zij krijgt een wisseltrofee en een attentie.Verder heeft de Burgerkoning dezelfde rechten als de Vrienden van het Gilde, is altijd welkom in het gildehuis en zal uitnodigingen ontvangen voor bepaalde activiteiten. Het programma van 20 mei a.s. ziet er als volgt uit: 12.55 uur Vertrek met slaande trom en vliegend vaandel naar de huidige Burgerkoning Eddy van Lokven, waarna we met hem vertrekken naar schietterrein bij de molen Zeldenrust. Hier wordt door Eddy de wisseltrofee overgedragen aan het gilde. 13.30 uur Aanvang inschrijvingen. 14.00 uur Aanvang van de wedstrijden. 16.30 uur Einde van de wedstrijden. 17.00 uur Installatie van de Burgerkoning(in). 18.00 uur Sluiting.

KPJ GO Beste jongens en meisjes We gaan weer iets leuks doen: Vossenjacht Voor wie: voor alle kinderen in groep 3, 4, en 5 Wanneer: Zaterdag 9 juni, van 13.30-15.30 uur Waar: verzamelen bij het KPJ Gebouw om 13.30 uur Het kost 2,00 en je krijgt dan ook wat drinken en iets lekkers. We gaan proberen om alle verklede vossen in het dorp te vinden! Het is fijn als er ouders mee willen lopen met jullie, en ook voor hun is er wat te drinken en iets lekkers. Hopelijk zien we jullie allemaal op 9 juni. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

WIL JIJ MEEZINGEN IN PROJECTKOOR VOOR KERSTCONCERT OF THE PASSION? Popkoor ExpresZo uit Geffen en Harmonie Union uit Nuland gaan op zaterdag 22 december 2018 samen een kerstconcert verzorgen in Nuland. In maart/april 2019 zingt ExpresZo samen met Miep Hofmans een speciale uitvoering van The Passion. ExpresZo zingt deze concerten als projectkoor. ExpresZo repeteert op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Koppellinck in Geffen met dirigent Jan Terpstra. Zing je mee met ons projectkoor? Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje met je naam, stemgroep en aan welk project je mee wil doen naar voorzitter@ expreszo-maasdonk.nl of bel 06-53 32 55 35.Van zingen word je vrolijk!

Wij hopen dat we veel deelnemers kunnen inschrijven en weten dat het een heel gezellige en geslaagde middag gaat worden. Zegt het voort, zegt het voort...... Sint-Jorisgilde Geffen

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


Hierbij volgt weer een nieuw rooster voor de komende periode Het aantal mensen dat Kom d’r in ontdekt heeft stijgt nog steeds. De activiteiten worden goed bezocht en bij de inloop komen er regelmatig nieuwe mensen binnen. Op vrijdag is het extra druk en gezellig omdat dan de wandelgroep van de Huisartsenpraktijk Geffen op de koffie komt. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name gastvrouwen/heren. Zeker nu de zomertijd eraan komt is het fijn voor onze vrijwilligers als hun aantal wat groter wordt zodat ook de vakantieperiode goed bezet blijft. Helaas hebben we na onze oproep in de vorige Torenklanken nog geen aanmeldingen gekregen voor gastvrouwen/heren op zondag . Denk daar nog eens goed over na, al kom je maar 1x in de maand! Wij willen de mensen die behoefte hebben aan een inloop op zondag niet teleurstellen. Dat moet in Geffen toch mogelijk zijn! Belangrijk bericht Jaarlijks wordt door het St. Jorisgilde een kruisboogschietwedstrijd georganiseerd bij de molen Zeldenrust waar alle burgers van Geffen aan mogen meedoen. Zij strijden dan om de titel van “Burgerkoning Geffen”, een titel die hij/zij gedurende een jaar mag dragen. De opbrengst van deze wedstrijd wordt door het gilde geschonken aan een goed doel. Vorig jaar was dit bijvoorbeeld de Wens Ambulance, die verblijd werden met een royale cheque. Dit jaar heeft het bestuur van het gilde, als goede buur, besloten om de opbrengst te schenken aan de organisatie van Kom D’r in. De hoogte van de opbrengst is uiteraard mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor de wedstrijd en het aantal aanwezigen. Het Burgerkoningschieten wordt altijd gehouden op 1e pinksterdag, dus dit jaar op zondag 20 mei a.s. Het begint om 13.30 uur en duurt, afhankelijk van het aantal deelnemers tot eind van de middag.Voor € 5 kun je een poging wagen om de beste schutter te worden van Geffen. Je van harte welkom om mee te dingen naar de titel van burgerkoningin of koning. Jullie steunen daarmee Kom d’r in!

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOI OORTJES XVI De afgelopen weken onze oortjes te luister gelegd bij mijn schoonmoeder Nellie, Will de Hoas en Facebook. Stamtafel Geffen wéér gemist, want de heren weigeren bij mooi weer aan de neije stamtafel in het Arboretum bijeen te komen. VLAGGEN D’r wordt dees wir volop gevlagd: Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag… Sinds Van de Meulenreek ”um hi hangen”, doet de Stamtafel navraag naar het octrooi op die skôn blauw-gele vlag mi die rooi molenkruizen d’r op. De vlaggen zijn in het jubeljoar 1998 in groten getale ingekocht door de Stichting Geffen 700, door penningmeester Harry. Ze waren toen (nog) bij Ria van Erp (de Smid) te koop, vervaardigd door de beroemde Dokkumer Vlaggencentrale. Eén telefoontje van Harry noar Dokkum en … Glibbert van de Meulenreek had trouwens onlangs een ollinge middag (dd. 28 april 2018) De NULANDSE CARNAVALSVLAG aan zijn vlaggenstok wapperen. Wat is er loos? Is ie ziek? Geheime opdracht van Vrijstaat Land van Ravensteijn? Willie Prins in Nuland worre? Wij weten ut nog nie, maar gullie misschien? stamtafel? VERKIEZINGEN ”Blauwe Brigade” Voor De Gemeenschap (VDG), met Geffenaar Mark van der Doelen) kiest voor Joop van Orsouw’s Beter Oss als vierde coalitiepartij. Programmatisch ligt dat ook zeer voor de hand. ALS het lukt om de coalitie VDG-VVD-CDA-Beter Oss te smeden, wordt het de MEEST RECHTSE regering in de gemeente Oss ooit. De bomen aan de Heesterseweg hebben mij ingefluisterd dat ”Osse Joop” een soort van ”Paard van Troje” is; een beetje een Gé Wagemakers in het kwadraat. Een daadkrachtige Dorpsraad lijkt nodig. Wordt vervolgd! GROENE KOMBORDEN stunt Stichting Effe noar Geffe De (tijdelijke) groene komborden hadden helaas niets te maken met onze ambities om Geffen nog veel mooier en dus groener te maken. Het blijkt een stunt van Effe noar Geffe, dat Chrisjan van Dinther en Rien van Wanrooij jr. gestrikt heeft. Bepaald geen groentjes als het

om het organiseren van een gezellig feestje gaat! Neij voorzitter Chrisjan wil gaan vernieuwen; ik hoop dit ‘m lukt zonder al te veel concessies te doen. Effe noar Geffe onderscheidt zich van alle jaarmarkten door haar ”ouderwets, gezellige boerenkarakter. Al 40 joar lang en mi Chrisjan en Rien jr. hoalen we de 50 joar zeker ok: succes, jongens! ONTHULLING KUNSTWERK Op 5 mei is in Geffen een neij kunstwerk onthuld. O.a. door Marijke Nieuwenhuis, de grote animator van het project Kunstwerk Centrumplan. Op een driehoek, net voor de broodoven bij De Heegt. Hoe het kunstwerk (een ontwerp van Alex v.d. Heijden) eruit gaat zien, was in een uitgebreide reportage van ”Osse Jan” ’s weeks van tevoren al te zien; de moderne tijd… CV ’t Rooi Hundje Geffen, tel: 06 - 53916725

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. 14 juni 14.30 uur: Zomerconcert Nulands Gemengd Koor Het Nulands Gemengd Koor is met hun uitgebreide repertoire al jaren een graag geziene “gast” bij Sint Jozefoord. Ook dit jaar zijn we blij dat ze in ons restaurant (of wie weet met mooi weer: in onze tuin) een concert komen geven. Komt u ook genieten van hun brede repertoire?

UW ZAKELIJKE MEDIATOR EN ARBEIDSMEDIATOR

pierre konings

+31 6 53325535 pierre@koningsmediation.nl www.koningsmediation.nl

Elzendreef 62 | 5386 GS | Geffen

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Bij bridgeclub Geffens Doublet werd het seizoen 20172018 op 24 april afgesloten met een feestelijke slotdrive. Zonder de hulp van vrijwilligers kan ook Geffens Doublet niet bestaan; als dank kregen zij een flesje wijn. Verder werden tijdens deze avond ook de diverse kampioenen gehuldigd. Clubkampioen 2017-2018 Voor het begin van de laatste zitting waren er nog vier paren die goede kans hadden om clubkampioen te worden. Uiteindelijk zijn Nellie Lucius en Toos de Haas clubkampioen geworden. De eerste zes van dit klassement zijn geworden: 1. Nellie Lucius en Toos de Haas 12pnt 2. Gerrie en Joop van der Meijden 17 2. Jeanny Berten en Truus vande Wetering 17 4. Marijke Droog em Marianne van Etten 19 5. Ria Essenberg en Wim Christiaens 30 5. Gerard Vogel en Frans van Weert 30 Kampioen Slemklassement 2017-2018 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast zijn de kansen voor alle paren van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk. Verrassingen komen ieder jaar weer voor. De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 60pnt 2. Marrlies van Dijke en Thea Engels 54 3. Tini Jonker en Ria Luijben 52 4. Marijke Droog en Marianne van Etten 50 5. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 48 Tot zijn grote verrassing heeft het bestuur besloten om met ingang van dit seizoen een wisselbeker in te stellen met de naam: Wim Bijl slembeker. Vrij Bridge De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er vrij bridge. Dat wil zeggen dat de paren op volgorde van binnenkomst ingedeeld worden en “zwak en sterk “ tegen elkaar spelen. Hiervan werd een klassement bijgehouden. De beste acht resultaten telden. De beste vijf personen hier waren: 1. Piet van Galen 59.18% 2. Ria Bijl 58.63 2. Wim Bijl 58.63 4. Nellie Lucius 57.84 4. Toos de Haas 57.84

Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 4 september start het nieuwe seizoen met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een instuifavond. Dinsdag 11 september begint de competitie van het seizoen 2018-2019. Nieuwe leden zijn van harte welkom.Aanmelden bij onze secretaris Diny de Jong 0412-647417 Wie zomers toch wel eens een avondje wil bridgen, kan terecht in de Rusheuvel in Oss. Daar is vanaf 15 mei iedere dinsdagavond zomeravondbridge. Kosten 2 Euro per persoon. Aanwezig zijn voor 19.30 uur. Peter Wolf & Wim Bijl wedstrijdleiders

EEN PERSOONLIJKE ERVARING Tai Chi Een tijdje geleden werd mij door mijn schoonzus gevraagd of ik de maand april mee wilde doen met een wekelijkse tai chi les bij Kom d’r in, aan het Dorpsplein in Geffen. Gegeven, gratis ook nog, door Peer van Haaren. Met als afsluiting op zaterdagochtend 28 april (wereld tai chi dag) een les bij het Arboretum. En of ik dan ook maar meteen als gastvrouw wilde fungeren. Nou dat wilde ik wel. En fijn dat ik het vind! Eigenlijk wist ik al dat het fijn is, want ik had er al wel wat ervaring mee, maar het DOEN is nog altijd fijner dan het eraan terug DENKEN. Wat brengt het mij? Energie, rust in het lijf, soms zelfs rust in het hoofd, beweging, gezelligheid, kracht en ook weer een nieuwe ervaring. Want elke les en ook elke instructeur is toch weer anders, en zo is Peer een heel kundige, geduldige en gezellige ‘peer’ om les van te krijgen. We hebben zelfs besloten, omdat t zo goed bevalt, om er nog even mee door te gaan. ‘s Woensdags (ja het is verzet naar de woensdag) van 19.30 tot 21.00 uur tai chi les bij Kom d’r in. Iedereen is welkom! Groetjes, Eugenie Cremers

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


VALPREVENTIE

Dementie Café op 29 mei bij Sint Jozefoord Nuland Een val heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Jaarlijks komen bijna 100.000 65-plussers op de afdeling voor Spoedeisende Hulp terecht. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Hoe kunt u voorkomen dat u valt? Fysiotherapiepraktijk Move2bFit komt hierover vertellen. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd:Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland,Vinkel of Geffen?

Gelieve dit bij voorkeur 1 week van tevoren aan te geven bij Sint Jozefoord.Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.

OPROEP AAN HONDENBEZITTERS

Honden aanlijnen en uitwerpselen opruimen! Het platteland nodigt met zijn uitgestrekte groene velden en bossen uit tot een mooie wandeling. De wegen tussen de landerijen, de wandelpaden langs maïsvelden, akkers en weiden met grazend vee vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te halen voor wandelaars en hun trouwe viervoeter. Neospora De parasiet Neospora caninum geldt wereld wijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestote. De hond fungeert als gastheer van deze parasiet. De hond wordt er niet ziek van, maar hij brengt het wel via zijn ontlasting over op runderen. Door het eten van gras of kuilvoer, dat vervuild is met ontlasting van honden, nestelt de parasiet zich in de koe en veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze wetenschap leidt tot toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders. Honden zijn welkom maar graag aan de lijn De agrarische sector staat positief tegenover recreatie en toerisme in het buitengebied, maar vraagt wel uw medewerking om het besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door uw hond aan te lijnen en er zo voor te zorgen dat uw hond geen ontlasting achterlaat in de weilanden en op het maïs land! Loslopende honden kunnen ook voor overlast zorgen als ze achter het vee aangaan. Vooral bij schapen vallen daardoor regelmatig slachtoffers. Weilanden zijn privéeigendom en we vragen u dit te respecteren. Loop dus niet met honden in de weilanden, ook niet als ze zijn aangelijnd. Beperk u tot opengestelde wegen en paden. Wat kunt u doen? • Honden ook in het buitengebied aanlijnen • Uitwerpselen die in weilanden terecht komen opruimen, ook als er op dat moment geen koeien lopen (dit gras wordt namelijk gemaaid en als voer gebruikt in de winter) • De hond zijn behoefte laten doen in de wegberm of op andere plaatsen waar koeien er niet mee in aanraking kunnen komen • Alleen wandelen op opengestelde wegen en paden De agrariërs danken u alvast voor uw medewerking!

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.