Torenklanken 2014 - nr 09

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 9 | mei 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

W.I.K. KOMT LANGS GEFFENSE DEUREN Iedere Geffenaar kent muziekvereniging Willen Is Kunnen. Van de concerten in de Koppellinck, het promconcert tijdens onze 50-jarige verjaardag of van de serenades met Sinterklaas, Koningsdag, Effe noar Geffe, huwelijksjubilea, dodenherdenking, kerst, en ga zo maar door. Als er iets te doen is in het dorp, is het maar zelden zo dat W.I.K. níét van de partij is. Een muziekvereniging heeft de nodige onkosten om deze muzikale festiviteiten mogelijk te maken. Denk aan de aanschaf en onderhoud van instrumenten en uniformen, de huur van de repetitieruimte en kosten van de dirigenten en muziekdocenten. De contributie van de leden en subsidie van de gemeente dekken dit helaas niet allemaal. Daarom gaan wij ieder jaar langs de Geffense deuren voor de welbekende donateursactie. Wij hopen van harte op uw bijdrage zodat u ons nog vele jaren voorbij ziet en vooral HOORT komen in de Geffense straten. Zoals al eerder aangekondigd is de donateursactie van het najaar naar het voorjaar verschoven. Deze zal nu plaatsvinden van woensdag 21 mei t/m woensdag 28 mei 2014.Voor slechts 3 euro koopt u een lot waarmee u kans maakt op geweldige prijzen, waaronder een Brabantse koffietafel, beschikbaar gesteld door Hanex Carwash en reclamebureau Creativos uit Geffen. Enkele weken later bent u van harte welkom op ons spetterende donateursconcert op zaterdagavond 14 juni om 20 uur. Ook dit jaar vindt deze plaats in de Koppellinck. De entree is uiteraard gratis, om u te bedanken voor uw steun! Op dit concert zullen de grandioze

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

prijzen verloot worden onder de donateurs. Naast de fanfare, slagwerkgroep, majorettes en studieorkest van WIK, zal ook koor ExpresZo ‘acte de présence’ geven op deze muzikale avond. Een avond die u dus niet mag missen! Alvast bedankt voor uw warme hart voor de Geffense muziek! Kijk voor meer informatie over muziekvereniging W.I.K. op www.wikgeffen.nl

EPILEPSIE Naar schatting heeft 1 op de 150 Nederlanders epilepsie. De ziekte kan erfelijk zijn of veroorzaakt worden door kleine hersenbeschadigingen. In de helft van de gevallen is er geen aanwijsbare oorzaak. Een aantal vormen van epilepsie is leeftijdsgebonden en gaat spontaan weer over. Zeven van de tien kinderen met epilepsie krijgen dankzij medicijnen geen aanvallen meer. Ongeveer honderd mensen per jaar ondergaan een operatie. Dankzij de landelijke collecteopbrengst kan het Epilepsiefonds zich blijven inzetten voor mensen met epilepsie, door het geven van heldere en betrouwbare voorlichting, hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen. Daarom komen onze vrijwilligers in de week van 2 t/m 7 juni bij u aan de deur voor de jaarlijkse collecte. Lees voor meer informatie ook de rubriek EFKES BUURTE MÉ. Nelly Heymans en Peter Vos tel. 073 5322259 of 0620953025

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 juni (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl. De stand (per 20 februari) is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage!

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 25 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk met aansluitend start van de MOV fietstocht di. 27 mei 19.00 u. * avondmis wo. 28 mei 12.30 u. Huwelijksviering Bas van Dijk en Suzanne Ziedorff do. 29 mei 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Hemelvaart) vr. 30 mei 15.00 u. Huwelijksviering Wies van der Heijden en Henk van Erp vr. 30 mei 19.00 u. * avondmis zo. 01 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 03 juni 19.00 u. * avondmis vr. 06 juni 19.00 u. Toediening Vormsel m.m.v. PP + kinderkerk vr. 06 juni geen avondmis in de kapel zo. 08 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Eerste Pinksterdag) ma. 09 juni 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. het studieorkest. Bij slecht weer is de viering in de kerk. Na afloop is er koffie in het gildehuis van het Sint Jorisgilde. di. 10 juni 19.00 u. * avondmis vr. 13 juni 19.00 u. * avondmis zo. 15 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Dankviering Communicanten en Vormelingen / vaderdag) (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl)

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uurbij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE zondag 15 juni 09.30 uur Dankviering PROGRAMMA VORMSEL vrijdag 6 juni 19.00 uur Toediening Vormsel door deken Theo van Osch m.m.v. PP + kinderkerk zondag 15 juni om 09.30 uur dankviering samen met de communicanten met aansluitend evaluatie tot 12.00 uur in het parochiecentrum voor de vormelingen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch op 19 november.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 3 mei 2014: Miet van Nistelrooij - Nuijen, 84 jaar 4 mei 2014: Thomas van Rosmalen, 22 jaar

Hamerstuk De stemming van de Eerste Kamer ging erg snel. Het wetsvoorstel is als hamerstuk behandeld. De gemeente Maasdonk heeft zelf gekozen voor de herindeling en het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer ongewijzigd overgenomen. VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, OSF, 50PLUS en SGP stemden voor. De PVV en PvdD stemden tegen.

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

EERSTE KAMER KEURT HERINDELING MAASDONK GOED De Eerste Kamer heeft op dinsdag 13 mei het wetsvoorstel Herindeling Maasdonk goedgekeurd. Dit betekent dat Geffen vanaf 1 januari 2015 naar de gemeente Oss gaat en Nuland en Vinkel naar gemeente ‘s-Hertogenbosch gaan. Door de herindeling zijn de

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Onlangs mochten wij ons 40 jarig jubileum vieren. Dankzij velen van U is dit een dag met een “gouden randje” geworden. De eucharistieviering werd al door velen bezocht, we hadden een prachtige mis dankzij de medewerking van Diny van Wanrooij en haar koor. Daarna volgde een geweldig diner bij De Gouden Leeuw met aansluitend de receptie en huldiging van onze jubilaris Marietje van Rosmalen.Wij willen daarom ook iedereen bedanken die deze dag voor ons allen onvergetelijk gemaakt heeft. Verder hebben wij in deze feestweek ook nog de zieken thuis en in verpleegtehuizen die niet op deze dag aanwezig konden zijn verrast met een fruitmandje. We kijken daarom in dankbaarheid op dit jubileum terug! Ziekencomité De Schakel

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Epilepsiecollectanten Ik ben te gast bij Maria en Albert Humpig. Maria (53 j.) is één van de 25.000 vrijwilligers in Nederland die op pad gaat om geld in te zamelen voor het Epilepsiefonds. Zij is een collectant die uit ervaring weet wat het is, om epilepsiepatiënt te zijn. Nelly Heymans (66 j.) en Peter Vos (65 j.) schuiven aan. Zij organiseren de Epilepsiecollecte in Geffen, die binnenkort gehouden wordt van 2 juni t/m 7 juni. Maria is geboren in Uden en volgens haar moeder is er iets fout gegaan op het consultatiebureau met het inenten, toen ze 6 maanden oud was. Dat is echter nooit bevestigd. Maria kreeg daarna regelmatig epilepsieaanvallen. Op 10-jarige leeftijd verbleef ze anderhalf jaar voor behandeling in Medisch Centrum de Klokkenberg in Breda, dat gespecialiseerd is in Epilepsie. Daarna volgde ze onderwijs op de BLO in Uden en op de Grabriëlschool in Oss. Ze woonde een tijdje in een meisjeshuis in Maastricht, op een woongroep in Oss en twee jaar alleen. Op de Levensschool in Oss leerde ze Albert kennen, ze deden daar beiden, in de avonduren, mee aan allerlei activiteiten. Sinds 1987 wonen ze in Geffen. Maria werkt al 32 jaar voor het IBN, ze deed huishoudelijk werk op verschillende werkplekken en momenteel zit ze in de productie en dat bevalt haar goed. Maria voelt de epilepsieaanvallen geleidelijk aankomen: ze wordt moe en slaperig, gaat geeuwen en kan dan nog op tijd gaan zitten. Maria: “Ik val gelukkig niet meteen neer. De kleinere aanvallen zijn dan goed op te vangen; sommige kun je zelf navertellen, andere niet. Door goede medicijnen gaat het de laatste tijd goed.” Ook gesprekken met haar maatschappelijk werkster heeft ze als positief ervaren. “Eerst durfde ik er niet met de dokter over te praten, bang dat ik meer medicijnen zou moeten innemen. Nu krijg ik al ongeveer een jaar speciale begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk en het gaat heel goed.” Ze is voor kleine onderzoekjes onder behandeling bij een neuroloog in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen en voor intensievere behandeling moet ze naar het Expertisecentrum voor epilepsie, slaapproblemen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen Kempenhaeghe in Heeze. Maria kreeg onlangs een speciale gebitsbeschermer, die ze ‘s nachts moet dragen omdat de slaapstoornis apneu bij haar is geconstateerd. Maria vertelt haar verhaal niet om zielig te doen, maar ziet het als een stukje voorlichting. Bij de jaarlijkse collecte voor het Epilepsiefonds is Maria nauw betrokken.Vanuit de Huishoudbeurs is ze collectant geworden. Nelly en Peter zijn sinds 6 jaar de kartrekkers van deze collecte in Geffen.

“We kenden een patiënt van 54 jaar met een gezin, die 24 uur begeleiding nodig heeft en daarom wilden we ons hiervoor inzetten.” Nelly begon met haar schoondochter en enkele collectanten. In 2009 hebben we daar nieuw leven in geblazen, we gingen actief op zoek naar nieuwe collectanten en dat had succes. Er is nu een groep van 25 vrijwilligers, waaronder meerdere jongeren, die in Geffen de collecte verzorgen. Nelly en Peter nemen zelf meerdere straten voor hun rekening, dus er kunnen zich altijd nog gegadigden melden! Als je één straat wilt doen, is dat al heel fijn! Hun advies aan de mensen: “Liever de deur openen en zeggen dat je niet mee wilt doen, dan de deur gesloten houden, terwijl je gewoon thuis bent. Dat is vriendelijker tegenover de collectant!” De opbrengst is bestemd voor onderzoek, epilepsiepatienten een betere kwaliteit van leven geven en aangepaste vakanties organiseren. Op de laatste collectedag, zaterdag 7 juni, zal Maria in de ochtend met de collectebus bij C1000 staan! In de namiddag worden dan de bussen door de collectanten ingeleverd bij Nelly en Peter in de Karn en dan maken ze het daar altijd een beetje gezellig! Er is koffie met iets lekkers voor de collectanten en de inhoud wordt geteld waar iedereen bij is. Epilepsiecollecte van 2 juni t/m 7 juni: van harte aanbevolen! Bel vrijblijvend 5322259, als je wilt collecteren! Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

7


ROND DE DORPSPOMP Herdenking, bevrijding, gemeentehuis, de Koppellinck en andere zaken. Herdenking: 4 Mei, 19.00 uur bijeenkomst in de kerk. De pastoor leidt de dienst. Muziekvereniging “Willen Is Kunnen� speelt een hymne. Welkom familieleden, kennissen, meelevende, Gilde, Burgemeester, vrienden en betrokkenen, die samen gedenken, wat wij nooit willen vergeten. Nog klinkt het gedicht: “Twee Minuten�: Soms duren twee minuten al te lang, soms sta ik voor mijn menszijn me te schamen en roep ik door

het fluisteren van de namen, hardop omhoog: O God, ik ben zo bang!!! Een koraal klinkt door de stille kerk. God hoort de jammerklachten en Mozes erkent zijn opdracht om IsraĂŤl te verlossen. De pastoor herdenkt de doden uit Geffen, de bevrijders, de gevallenen onder het Duitse juk, onze lieve brave joden: Vader Benjamin, moeder Betje, dochter Hetty, zoon Sally, oma Hester, en oudtante Betje. De kinderen bidden om vrede om een bevrijde wereld, een wereld zonder gevaar met licht en vreugde voor allen. Opnieuw klinken fanfares en schilderen pijn en leed. “Gedenk het bot geweld dat hen vermoordde, gedenk het land geketend in de diepste ellende. Gij zijt nu vrij, gij zijt vrij, gij zijt het door HUN bloedâ€?. Buiten sluiten nog mensen aan. De stille tocht voert ons naar het herdenkingsbeeld “Verzoeningâ€?. Met

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


open ogen staar ik in de verte. Ik zie de dreiging van pistolen, Ik hoor een knal, het gekrijs bij de begrafenis van een ondergedokene. De klanken “Blijf mij nabij” dringen weer tot me door. In stilte wachten we op de twee minuten op de klokslag van 8 uur. Voortijdig werden we gemaand tot stilte en zo wat jammerlijk ons niet geschaard bij de totale stilte in het hele land. De toespraak van de burgemeester, die ons opriep vooral en altijd waakzaam te zijn en verdraagzaamheid te tonen en ons niet te laten leiden door racisme, kleur of afkomst, werd zeer gewaardeerd. Bloemen werden gelegd. De vlag werd gehesen, het Wilhelmus klonk. Gelukkig zijn er steeds meer gedenkbaren bijeen.We naderen de 25e gedenkdag in Geffen.Volgend jaar 2015 gaan we echt Bevrijdingsdag vieren. Het blijft onbegrijpelijk, dat naar onze opvatting het zeer waardevolle feest niet jaarlijks wordt gevierd. Als we zien, dat de aandacht voor Herdenken en Bevrijden groeit, kijk op T.V. in de krant, in nieuwe boeken en tijdschriften dan blijft het ons bevreemden. Volgend jaar moet inzet zijn om dat te bevorderen. De stamtafel heeft in het verleden (1995) de bevrijdingsdag eens vorm gegeven. Wij hopen, dat er initiatieven zijn, die leiden tot feest in Geffen en hopen, dat we mensen bereid vinden om nog eens hun verhaal te vertellen en nog eens te herhalen hoe bevrijd we ons voelden, hoe eindeloos blij we waren, dorp na dorp, stad na stad met overal zelfgemaakte vlaggen en oranjegewapper. Herinner onze optochten en danspartijtjes in onverwachte zaaltjes met eigen gemaakt brouwsel. Een onbegrijpbare vreugde heerste in een zalige, heilzame, blijvende heerlijkheid. Wij proberen dit verhaal vast te houden en te herbeleven. De stamtafel heeft een voordracht gemaakt voor de man - vrouw van het jaar. Op 21 september a.s hopen wij een bezoek te brengen aan de Biesbosch. Op 29 mei gaat de stamtafel naar de Zoete Moeder in Den Bosch. Op 24 augustus praten we over “Effe noar Geffe”. Het exploitatierapport over onze gemeenschapshuizen is verschenen. Er zijn veel verschillen te constateren en de huren zijn overal verschillend. De huren in de Koppellinck zijn hoger en en wel als landelijk gemiddeld te onderscheiden. Wij hopen maar dat Oss voor de Koppellinck ook uitzonderingen maakt en de huren aanpast aan in het verleden vastgelegde normen, waarbij een extra bedrag is vrijgemaakt voor de eerste vijf jaren. Er is een groot tekort. Er is steeds spanning tussen de verschillende gebruikers. “W.I.K.” heeft nog steeds de huurschuld niet voldaan. Er is nog steeds geen gezaghebbende die de situatie verheldert. De vraag blijft: Hoe maken we de Koppellinck aantrekkelijk voor alle verenigingen. Dan zal er iets moeten gebeuren aan de ontvangstruimte, aan een aantrekkelijker aanbod van drankjes, aan mogelijkheden tot het meer betrekken van de Horeca, aan meer overleg met de huurders Het Multifunctioneel Centrum zal moeten uitdagen.We stellen vast, dat bouwtechnisch onvoldoende faciliteiten zijn

aangebracht en dat opnieuw moet worden nagegaan, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan. De discussie moet levendig worden gehouden. Zoals ook de toekomst van het gemeente huis.Voorlopig kan daar het Gilde en Scouting terecht en kan Vladerack daar gehuisvest blijven en de rest kan als kantoorruimte beschikbaar blijven. Voor goede ondernemers is dat een uitdaging. Met grote belangstelling volgen we de bouwprojecten in ons dorp. De huren, respectievelijk de koopsommen zijn inmiddels bekend. Het wordt een heel nieuw dorp. Eind december kunnen we “OPENEN”. Van stamtafel 404.Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Het gu oe goet en ut kumt goet, Hauw Doe.

SPEULEN & SPULLEN Wanneer: Zondag 06 juli 2014 van 09:00 tot 17:00 Waar: Rondom Pastoor Vogelsplein te Vinkel Pastoor Vogelsplein, 5381GB Vinkel, Noord-Brabant Details: Kraamverhuur en kofferbakverkoop in combinatie met een open podium in de feesttent en andere muzikale invullingen rondom de markt. Aantal kramen: 101-250. Georganiseerd door: Harmonie ODIO Vinkel http://www.harmonieodio.nl, Tel.nr. 0615043674 Standplaats huren: vanaf 7,50 euro.

9


BEACHVOLLEYBALTOERNOOI G’68 MAASDONK 21 EN 22 JUNI 2014 Op zaterdag 21 en zondag 22 juni organiseert volleybalvereniging G’68 Maasdonk voor de 6de keer het beachvolleybaltoernooi. Het Dorpsplein in Geffen wordt omgetoverd tot een echt strand. Daar komen maar liefst 12 vrachtwagens met zand aan te pas. (Op zaterdag 15.30 uur zullen we starten met het storten van het zand op het plein, gelieve hier met parkeren rekening mee te houden. Onze excuses voor de overlast). Op zaterdagavond wordt vanaf 19.00 uur plek ingeruimd voor de CMV-jeugd van de vereniging en andere geïnteresseerde kinderen. CMV staat voor Cool Moves Volley en is speciaal bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het spel is wat eenvoudiger en wat dynamischer gemaakt, om kinderen de basisbeginselen van volleybal bij te brengen en natuurlijk om ze te laten genieten van deze mooie sport. Kun jij al volleyballen of wil je graag kennis komen maken met deze sport? Op zaterdagavond wordt er naast de CMV jeugd ook een mixtoernooi georganiseerd (vanaf 12 jaar). Je kunt je hiervoor individueel inschrijven en wij zorgen dat er teams worden samengesteld. Uiteraard gaat de muziek en gezelligheid door tot in de late uurtjes. Nieuw dit jaar is de barbecue op zaterdagavond waarvoor we alle deelnemers en ouders uitnodigen. Wil je niet volleyballen, maar wel lekker komen eten dan ben je ook van harte welkom! Tussen het volleyballen door kunnen deelnemers genieten van heerlijke stukjes vlees van de barbecue en ook zullen er diverse salades, stokbrood en andere lekkernijen zijn om de maaltijd compleet te maken. We beginnen met de barbecue om 19.00 uur. Op zondag 9 juni kan je je als team inschrijven voor Heren, Dames en Mix op hoog, midden en laag niveau. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Je team moet dus minimaal uit 4 spelers bestaan. Er is gedurende het hele toernooi muziek (op zondag DJ Robbie Beatpower) en op het terras verzorgd door de Gouden Leeuw kan iedereen even bijkomen en genieten van een hapje en een drankje. De eerste inschrijvingen zijn al binnen voor dit toernooi, dus aarzel niet en kom naar de gezellige dorpskern van Geffen! Voor meer informatie en de prijzen kijk op de website van G’68! Hier vindt je ook het inschrijfformulier. Mocht je vragen hebben kun je deze altijd mailen naar toernooi@g68maasdonk.nl http://www.g68maasdonk.nl/toernooi We hopen je te zien op 21 en 22 juni! Jan, Ellen, Rene en Rosa 10

DIAMANTEN PAAR Hij is een kerstkind... en zij is geboren op 1 april... het zou andersom moeten zijn, want hij is van de grappen en zij de serieuze van het stel... Dat stel is het diamanten paar Piet (89 j.) en Corry (86 j.) de Haas. Op 28 april vierden zij hun 60-jarig huwelijksfeest. Piet en Corry kijken er met veel genoegen op terug: ze ontvingen een felicitatie van de Koning en van de Commissaris van de Koning, een kopie van de trouwakte van de burgemeester en maar liefst 118 kaarten + nog de bloemenkaartjes van familie, vrienden en bekenden. Een roze en een blauw haasje, vervaardigd door de Nijvere Handen, gevuld met paaseitjes siert de tafel... De kinderen Anja, Will, Herman en Giny hadden alles keurig voorbereid, in een feesttent naast het huis, ontvingen ze alle gasten, mooi verdeeld over de dag.Tussentijd was er tijd om te rusten voor het paar. “We hebben er niets mee gelejen,” zeggen ze, “fijn dat we dit mochten beleven!” Terugkijkend op het verre verleden zeggen de kinderen desgevraagd, dat ze ouders hadden, die heel modern waren voor die tijd. Als één van de eerste gezinnen gingen ze op vakantie naar Zeeland, waar ze met een busje naar toe werden gebracht. Piet was er voor de hele buurt, hij reed met zijn brommer op en neer naar de Maas met beurtelings alle kinderen uit de buurt. En als moeder Corry een dagje weg was, dan was het lachen geblazen: papa Piet haalde van alles uit. Een keer stond de keuken bijna in de fik, hij was friet aan het bakken voor de kinderen, maar had die vergeten omdat hij buiten stond te buurten... Corry was de spil in het gezin met Zorg met een hoofdletter. Jarenlang stond ze klaar voor hij eigen moeder die stierf in haar 100ste levensjaar, maar ook voor anderen, ze zat vele jaren in het ziekencomité. Met de hulp van de Thuiszorg en die van de kinderen, wonen ze nog altijd zelfstandig, maar de inschrijving voor het zorgcentrum zal er toch een keer van moeten komen. Nu zien ze weer uit naar het mooie weer, want ze zitten graag buiten om te genieten van de vogels, de bloemen en de planten. Proficiat!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Krachtige stelling Dorpsraad Geffen De KBO afdeling Geffen ondersteunt van harte het krachtig afwijzen van een snelfietsroute door de Kloosterstraat. Onze senioren hebben al heel veel moeite zich in te passen in het verkeer bij het verlaten van het Oude Klooster door de vele geparkeerde auto’s, het zware vrachtverkeer wat er nog steeds doorheen komt, zodat er al helemaal geen fatsoenlijke plek meer is voor een fietser, laat staan als er veel meer extra (snel) fietsverkeer wordt aangetrokken. Fietstochten Woensdag 4 juni is weer een middagtocht gepland.Vertrek om 13.00 uur vanaf het Kerkplein.Woensdag 11 juni wordt 1e grote dagtocht verreden.Afstand ongeveer 50 km. Vertrek om 10.30 uur vanaf het Kerkplein. Vergeet niet een lunchpakket mee te nemen. Het Sint Joris Gilde heeft ons gevraagd onze leden erop te wijzen dat zij op zondag 25 mei aanstaande met slaande trom en vliegend vaandel de Sint Jan in den Bosch binnentrekken om de viering, die begint om 10.00 uur, bij te wonen.Wellicht ook iets voor onze fietsers !? De laatste loodjes voor de vakantie juli/augustus Het bestuur is uitgenodigd door het KBO Kringbestuur Maasland (gemeente Oss) voor een open gesprek op 19 juni a.s. Zoals bekend gaat onze afdeling Geffen Kring de Maashorst verlaten per 1 jan. 2015 en zich aansluiten bij Kring Maasland. Verder gaan we nog gesprekken aan met onze reiscie., onze fietscie., ons ziekencomité en ons filmcomité om na te gaan of zij voldoende ondersteuning ervaren vanuit het bestuur. Tot slot: Bestuur en leden van de KBO afd. Geffen missen al heel lang Harrie Langens als hoofdbeheerder van het Oude Klooster.Vanaf deze plaats wensen wij Harrie een spoediger herstel toe en Joke heel veel kracht. Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt Antoon Romme, voorzitter

DE NIEUWE AUW NEIJTS IS WEER UIT ! In Auw Neijts aandacht aan de benzinepomp van de familie Jansen. Vader Wim leerde als knecht bij Jas (de Smid) van Erp al op jonge leeftijd de fijne kneepjes van het ondernemerschap. Later besloot hij een eigen zaak

op te starten, hij ging spijkers, kachels, potten, pannen, emaillen emmers, fietsen en bromfietsen verkopen. Niet veel later kwam daar de verkoop van benzine bij. Jarenlang was de pomp bij de familie Jansen een vertrouwd gezicht. Je stopte bij de pomp, wachtte even totdat Wim, later Tonny, naar buitenkwam om te tanken. Je maakte een praatje, rekende contant af en je kon weer verder rijden. Maar nu ‘is ‘t gedoan mè de pomp...’ Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: • ‘Geffense’ straatnaam: Deken Van Erpstraat in Sint Oedenrode Straatnamen worden in bijzondere gevallen naar personen vernoemd. In Sint Oedenrode kent een straat vernoemd naar Antonius van Erp.Wie was deze Geffenaar? • Het werken op de St. Jozefkleuterschool eind jaren ‘60/ begin ‘70 Over het kleuteronderwijs van ruim veertig jaar geleden: overvolle klassen, veel zelfgemaakt materiaal en het vertellen van verhalen. • Burgemeester Jeroen Veltman (1881-1962) Slechts de ouderen kunnen zich burgemeester Veltman zich nog herinneren. Hij was burgemeester in een moeilijke tijd, van 1918 tot 1945. Hij loodste Geffen door de crisis- en oorlogsjaren. Een beschrijving van zijn leven. • Ut Durpse leven in Geffe van 50 jaor trug Oude kranten vormen een bron van informatie over het dagelijks leven. Opmerkelijke berichten uit de kranten van 1964. • Wie kent ze? Kunt u ons helpen aan de namen van de onbekende personen op de foto? De nieuwe Auw Neijts is te koop bij Bosch-Van Erp, Tabak en Lektuurshop Steenbergen of op maandagavond en woensdagmiddag in de Heemkundekelder onder het gemeentehuis.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het politieloket in de gemeente Maasdonk werkt op afspraak. U kunt een afspraak maken via internet www. maasdonk.nl/afspraak-maken/formulier of telefonisch 073 - 53 42 100. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 12

SPREEKUUR MEE Elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met de hoofdlocatie van MEE, telefoon 0413334733. KAMPIOENENHULDIGING MAASDONK De kampioenenhuldiging 2013-2014 is dit jaar dinsdag 24 juni 2014 en vindt plaats in MFC De Koppellinck, Kloosterstraat in Geffen. De huldiging begint om19.00 uur. Deze avond huldigen we alle jeugdkampioenen van de gemeente Maasdonk en maken we de sportman/sportvrouw/sportploeg van het jaar bekend. U leest in dit artikel hoe u kampioenen en kampioensteams kunt aanmelden. 1. Sportkampioenen jeugd 2013-2014 Welke kampioenen komen hiervoor in aanmerking? - het kampioenschap moet zijn behaald in het seizoen 2013-2014; - individuele sporters die in Maasdonk wonen of teams waarvan minimaal 50% van de sporters in Maasdonk wonen; - de sporters mogen niet ouder zijn dan 18 jaar (peildatum 1 juni 2014); - kampioenen hebben een eerste plaats behaald op provinciaal, landelijk, Europees of wereldniveau of een tweede of derde plaats op landelijk, Europees of wereldniveau. Aanmelding sportkampioenen jeugd Bij het aanmelden van sportkampioenen hebben wij de volgende gegevens nodig: 1. Naam kampioen(en) 2. Naam vereniging 3. Soort kampioenschap 4. Gegevens contactpersoon (naam, adres, e-mail en telefoon) De uiterste aanlevertermijn is 16 juni 2014. Opmerking: Is de competitie nog niet afgerond en is een kampioenschap nog mogelijk voor 24 juni, dan graag even melden. 2. Nominatie sportman, sportvrouw of sportploeg van het jaar Wie komen hiervoor in aanmerking? Genomineerd kunnen worden: - alle sporters, ongeacht leeftijd, woonachtig in de gemeente Maasdonk; - teams met minimaal 50% Maasdonkse sporters; - een sporter woonachtig in Maasdonk maar in team-


verband spelend bij een vereniging buiten Maasdonk; - iedereen die een bijzondere sportprestatie heeft verricht (er hoeft dus geen kampioenschap te zijn behaald en er is geen leeftijdsgrens aan verbonden). Aanmelding sportman/sportvrouw of sportploeg van het jaar Kent u iemand die het afgelopen jaar een bijzondere sportprestatie heeft geleverd? Nomineer deze persoon of dit team dan voor de verkiezing sportman/sportvrouw of sportploeg van het jaar. De volgende gegevens hebben wij hiervoor nodig: 1. Naam sportman/ sportvrouw/ sportploeg 2. Naam vereniging 3. Gegevens contactpersoon (naam, adres, e-mail en telefoon) 4. Motivatie waarom juist deze sporter/ sportploeg De uiterste aanlevertermijn is 16 juni 2014 Uit de aangemelde genomineerden wordt een titeldrager gekozen. Aanmelden Wij vragen u om kampioensaanmeldingen van het sportseizoen 2013/2014 uiterlijk vóór 16 juni 2014 aanstaande bij voorkeur per e-mail door te geven aan Coby Banken via cbanken@maasdonk.nl. Meer informatie Informatie over de huldiging evenals de aanmeldingsformulieren vindt u ook op www.maasdonk.nl onder het kopje actueel/ nieuws. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Coby Banken, bereikbaar via 073 - 53 42 100 of via e-mail cbanken@maasdonk.nl.

DORPSRAAD GEFFEN NEEMT AFSTAND VAN SNELFIETSROUTE De nieuwe snelfietsroute die volgend jaar Den Bosch met Oss gaat verbinden zal als zodanig niet herkenbaar zijn in de dorpskom van Geffen. Dorpsraad Geffen plaatste daarom eerder al grote vraagtekens bij de veiligheid voor de gebruikers en stelde een alternatieve route voor. De betrokken gemeenten (Oss, Maasdonk en Den Bosch) hebben onlangs echter laten blijken dat er op geen enkele wijze tegemoet gekomen wordt aan de bedenkingen van Dorpsraad Geffen. Er is geen budget uitgetrokken voor de Geffense kom en dus is er ook geen ruimte voor ingrepen. De route blijft daarom over de drukke Dorpstraat en Kloosterstraat voeren, waar met minimale middelen zal worden aangegeven dat het een snelfietsroute betreft.

Dorpsraad Geffen concludeert dat de snelfietsroute per saldo ophoudt aan weerszijden van de dorpskern, omdat geen van de weggebruikers benul heeft van de nieuwe status van voornoemde straten en dus ook niet anders zal gedragen op deze wegen dan nu het geval is. Dit zal ongetwijfeld leiden tot gevaarlijke situaties, met name bij erkende knelpunten als basisschool De Wissel, de onoverzichtelijke kruising met de Kerkstraat en het Dorpsplein, waar winkels, weekmarkten en grote evenementen plaatsvinden. Dorpsraad Geffen kan niet anders dan zich distantiëren van het plan voor de snelfietsroute, nu de betrokken gemeenten alle adviezen van de raad in de wind hebben geslagen.Alhoewel vanuit de gemeente de indruk is gewekt dat alternatieven nog bespreekbaar waren, blijkt thans dat met name vanuit financieel oogpunt er geen ruimte is om een veilige en snelle route door Geffen te realiseren.

DANK Wij willen u heel hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling bij de viering van ons diamanten huwelijk. Wij zijn onverwacht overstelpt met cadeaus, bloemen en een enorme hoeveelheid felicitatiekaarten. Wij genieten er van en mogen terugkijken op een onvergetelijke dag. Piet en Corry de Haas- van Venrooij

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13MOVE 2B FIT, FITNESS VIERT 10-JARIG JUBILEUM! Move 2B Fit, fitness viert op zondag 1 juni haar tienjarig jubileum. Eigenaren Roelf Loeffen en Evert Visschers nodigen alle leden, oud-leden en belangstellenden uit voor een feestelijke receptie van 14.00 tot 17.00 uur aan de Papendijk 12 in Geffen. Tien jaar geleden openden Roelf Loeffen en Evert Visschers de deuren van hun fitnesscentrum in Geffen. Sindsdien heeft Move 2B Fit, fitness een stevige plaats weten te bemachtigen in fitnessland. Naast individuele fitnessmogelijkheden zoals cardio en krachttraining, biedt Move 2B Fit ook de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse groepstrainingen. Een paar voorbeelden hiervan zijn Indoor Cycling, de Move 2B Fit mix en steps, Total fit, seniorentraining en Nordic Walking. Daarnaast biedt het fitnesscentrum ook diverse leefstijlprogramma’s aan zoals het Activity Concept en de Leefstijlclub. Door deelname hieraan kan men werken aan een betere gezondheid en een groter welbevinden. Desgewenst met deskundige begeleiding. Move 2B Fit, fitness is er niet alleen voor de gezonde mens, maar ook zeker voor mensen met een aandoening zoals de longziekte COPD, Diabetes, Parkinson, Reuma of aanverwante aandoeningen. Actie voor Reuma Patiënten Vereniging Oss en omgeving In het kader van dit eerste jubileum wil Move 2B Fit, fitness na de zomervakantie een aantal sportieve acties opzetten om geld in te zamelen voor de Reuma Patiënten Vereniging Oss en omgeving. Het fitnessduo hoopt op een grote deelname om zo deze acties tot een groot succes te maken. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. Maar allereerst dus de jubileumreceptie op zondag 1 juni waar Roelf en Evert u graag willen begroeten.

IK ZAL HET EREMETAAL MET TROTS DRAGEN! Geffen eerde dit jaar met Koningsdag één Geffenaar met een onderscheiding: Wilhelmien van Dijk-Verstraten, wonend in de Vreestraat op de grens Geffen-Oss. Wilhelmien:“Het krijgen van het lintje was voor mij een volkomen verrassing. De familie had me goed om de tuin geleid, daarom was de verrassing erg groot. Toen de hele familie met de burgemeester op de stoep stond kreeg ik wel tranen in mijn ogen!” De welverdiende onderscheiding voor Wilhelmien van Dijk werd aangevraagd door het KVO Kringbestuur, waarbinnen ze al jaren actief is; zij is daar een zeer bezige bij met een groot organisatietalent. Ze was reisleider op diverse buitenlandse reizen die het kringbestuur organiseerde voor de KVO-leden. Ze is ook actief in het

parochiewerk in Oss: bijna 30 jaar lid van het gemengd koor, vervangend dirigent bij het gemengd koor en bij uitvaartvieringen en ze was 10 jaar dirigente van het kinderkoor. ‘De vrouw’ staat bij haar hoog in het vaandel, want ze is eveneens penningmeester van de werkgroep Internationale Vrouwendag. “Het is een eer een Koninklijke onderscheiding te mogen ontvangen. Ik waardeer het heel erg dat andere vrijwilligers dit voor mij hebben aangevraagd, die zien wat je allemaal doet, en ik zal het eremetaal dan ook met trots dragen! Je doet je vrijwilligerswerk omdat je het graag doet, soms denk ik wel, doe ik ze thuis niet tekort? Mijn man Rob heeft me daarin helemaal vrij gelaten en vaak nog gestimuleerd. Het voordeel was ook dat ik thuis was en mijn werk zelf kon indelen, want vrijwilligerswerk, is niet altijd vrijblijvend, je bent er aan begonnen en je moet er dan ook zijn. Het is ook een manier om tussen de mensen te zijn, zeker als je geen baan buitenhuis hebt, dat was voor mij belangrijk!” aldus Wilhelmien Van harte proficiat!

15


LOURDESREIS Ongeveer 1300 pelgrims uit Nederland, ondernamen met vliegtuig, trein of bus de Lourdesbedevaart, georganiseerd door het VNB op initiatief van het bisdom Den Bosch. Groep Geffen telde 30 deelnemers die op 26 april met de bus vertrokken naar Tourcoing aan de Franse grens en daarna de reis naar Lourdes vervolgden met de TGV. Er zou een weliswaar regenachtige, maar indrukwekkende week volgen! Onder de bezielende leiding van onze hotelleidster Ine Peters en aspirant hotelleider Angela van der Vorst, met onze pastorale begeleiders pastoor Van Dijk en diaken Van Herwijnen, bezochten we heel veel historische plekken en namen we deel aan sfeervolle vieringen. Jongeren die als vrijwilliger deelnamen of een maatschappelijk stage vervulden, hielpen mee als rolstoelbegeleiders. Ons hotel lag vlak bij de Heiligdommen, dus daar konden we te voet naar toe.We namen deel aan de welkomst- en zendingsviering waarbij bisschop Hurkmans celebreerde samen met een veertigtal priesters uit vooral Brabant en overige delen van Nederland, waaronder onze oudpastoors Spijkers en Scheepers. Hoofdaalmoezenier deken Theo van Osch werd geëerd met het erekruis van Lourdes. Hiermee mag hij zich ere-kapelaan van Lourdes noemen. Het is een mooie onderscheiding voor zijn dienstbaarheid aan Lourdes, aan de pelgrims, vrijwilligers en zijn evangelisatie en herderschap, juist in het jaar dat hij zijn 25-jarig priesterfeest viert en indertijd zijn roeping in Lourdes ontving! De internationale H.Mis in de ondergrondse Pius X kerk (waar wel 20.000 mensen in kunnen) in de Franse taal met het Udens jongerenkoor “Deux Bornes” was een ware beleving. Alle landen, bisdommen, ordes en congregaties werden vlak voor de mis genoemd. Zij hadden ook bijna allemaal een afgevaardigde met vaandel die door het middenpad naar voren liepen. In een stadswandeling door Lourdes konden we grote foto’s aanschouwen van de overstroming van juni 2013 en bezochten we plaatsen waar Bernadette gewoond en geleefd heeft. We kregen een rondleiding op Cité Saint Pierre, een opvanghuis voor minder bedeelden. De Lichtprocessie waarin dagelijks duizenden mensen met kaarsen, al zingend en biddend in meerdere talen, meelopen rond de gekroonde Maagd, om te eindigen op de Esplanade, was indrukwekkend, evenals de viering bij de grot. Namens onze groep werd de parochiekaars bij de grot geplaatst. We liepen de Kruisweg met bezinnende teksten en lieten daar onze ‘wensballon’ op. Met de bus maakten we een excursie naar de Pyreneeën met mooie uitzichten bij ‘Pont de Napoléon’, Gavarnie (het laatste dorpje in Frankrijk dat behoort tot het we-

16

relderfgoed van UNESCO) en Pont d’Espagne met de grootste waterval van de Pyreneeën.Anderen bezochten het kleine dorp Bartrès, waar Bernadette verbleef om gezondheidsredenen. Er kwam veel ‘Lourdeswater’ van boven, maar dat kon de fijne stemming binnen onze groep niet drukken. We mochten in hotel Florida dagelijks genieten van een heerlijk ontbijt, tweemaal een warme maaltijd en ‘s avonds aan de bar van een lekkere cappuccino en een drankje! We vierden de verjaardag van Laura en we werden even opgeschrikt door een aardschok van 4,7 op de schaal van Richter! Jammer genoeg keerde Marianne terug met haar onderarm in het blauwe(!) gips! Voldaan reisden we op 3 mei huiswaarts met dank aan onze begeleiders.

Cultuurmiddagen in Sint Jozefoord Cultuurmiddagen; de middagen vol mooie klanken, hoge tonen en bijzondere lezingen, waarvan bewoners van Sint Jozefoord en inwoners van Maasdonk kunnen genieten. Afdeling Welzijn & Recreatie zet de deuren graag open voor inwoners van Maasdonk. U bent hierbij van harte uitgenodigd om diverse activiteiten van Welzijn & Recreatie bij te wonen. ‘C-manskoor’ Het ‘C-manskoor’ uit Nuland telt momenteel 34 leden uit de gehele regio. Het koor zingt shanties en zeemansliederen. Shanties zijn arbeidsliederen die aan boord werden gezongen. Zeemansliederen gaan over liefde, avontuur, medelijden, bijzondere personen, gevechten, of eenvoudigweg over alledaagse dingen. U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de gezellige, ritmische muziek van het ‘C-manskoor’. Daarnaast kunt u tijdens deze middag in ons restaurant ‘De Ontmoeting’ de nieuwe haring komen proeven. Datum:Vrijdag 6 juni | Tijd: 15.00 uur Locatie: Restaurant de Ontmoeting


LEVER GRATIS UW GEBRUIKTE FRIETVET IN! Vanaf heden kunnen alle inwoners van Geffen en omstreken gratis hun oude, gebruikte frietvet inleveren bij scouting Geffen. Dit kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag bij de blokhut ‘De Bolero’ van scouting Geffen aan de Kloosterstraat 20 te Geffen. Hier staat een gele container achter het hek aan de straatzijde waarin u uw oude frietvet kosteloos kunt deponeren. Met vriendelijke groet, Explorers, Scouting Geffen

CAFÉ BOETJE EN SPIERINGS SCHOENEN EN SPORT SPONSOREN NOOIT GEDACHT VROUWEN 3 Het derde vrouwenelftal van Nooit Gedacht werd onlangs helemaal in het nieuw gestoken door goudsponsor Café Boetje uit Geffen. Bovendien werd het elftal het afgelopen seizoen diverse keren verrast met diverse voetbalattributen door Spierings Schoenen en Sport. Nooit Gedacht Vrouwen 3 kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen voetbalseizoen. In de najaarscompetitie kwam Vrouwen 3 tien keer in actie en al deze wedstrijden werden gewonnen. Met 30 punten uit 10 wedstrijden was Nooit Gedacht Vrouwen 3 dan ook de terechte najaarskampioen. In de voorjaarscompetitie eindigde Vrouwen 3 op de tweede plaats. Café Boetje is al jaren een trouwe (goud)sponsor van Nooit Gedacht. Het populaire jongerencafé is gevestigd aan de Dorpstraat in Geffen en is voor veel jongeren uit Geffen en omstreken altijd een garantie voor een gezellig avondje uit. De agenda van Café Boetje is regelmatig gevuld met activiteiten en optredens van bands en het grootste deel van de speelsters van Vrouwen 3 is hier ook regelmatig te vinden. Boet van Dijk was al langer sponsor van dit vrouwenteam en onlangs schonk hij nieuwe wedstrijdtenues van de dames. Van Spierings Schoenen en Sport - ook een goudsponsor van Nooit Gedacht en gevestigd aan de Dorpstraat in Geffen - ontving dit enthousiaste vrouwenteam het afgelopen seizoen ook al diverse voetbalattributen. Beide

sponsors namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring! Kijk voor meer informatie over beide sponsors op www.boetje. nl en www.jospierings.nl

Gymnastiek Vereniging Geffen Wij, Gymvereniging Geffen hebben rondom Pasen een leuke actie bedacht voor onze jeugdleden. Maar voordat ze aan de slag gingen hebben ze natuurlijk eerst zelf een paaseitje geproefd wat gesponserd was door C1000 van der Sangen. Enthousiast zijn ze aan de slag gegaan, ieder kind kreeg een lijst mee waarbij ze bij familie, buren en vrienden konden vragen of ze een zakje paaseitjes wilde kopen. En dat de actie goed verlopen is dat kunnen we wel zeggen in totaal hebben 70 jeugdleden paaseitjes verkocht. Hierbij is een bedrag opgehaald van € 546,25 Op de foto staat Indra Heesakkers met het opgehaalde bedrag voor onze vereniging. Met dit opgehaalde bedrag steunen zij onze Gymvereniging en kunnen wij in de nabije toekomst speciale gym/ turntoestellen aanschaffen en andere leuke acties voor de jeugd organiseren. Maar als speciale verassing was er voor het jeugdlid wat de meeste paaseitjes verkocht een waardebon die gesponserd was door de Novalux. De winnares van de paaseitjesactie was Lieke van Hoeij met een totaal van 24 zakjes. En natuurlijk kreeg zij ook een zak paaseitjes om lekker zelf op te eten. Al met al is het een geslaagde actie geweest mede dankzij onze jeugdleden en sponsers Novalux, C1000 van der Sangen en Wihabo en natuurlijk niet te vergeten de mensen die de paaseitjes hebben gekocht. Hopelijk kunnen wij bij een volgende actie weer op uw steun rekenen. Iedereen hartstikke bedankt. Gymvereniging Geffen 17


Bij bridgeclub Geffens Doublet werd het seizoen 20132014 op 29 april afgesloten met een feestelijke slotdrive. Zonder de hulp van vrijwilligers kan ook Geffens Doublet niet bestaan. Zij werden deze avond dan ook even in het zonnetje gezet en als dank kregen zij een flesje wijn. Verder werden tijdens deze avond ook de diverse kampioenen gehuldigd. Clubkampioen 2013-2014 Voor het begin van de laatste zitting waren er nog vier paren die goede kans hadden om clubkampioen te worden. Uiteindelijk zijn Doortje en Wim van Druenen met de eer gaan strijken. Zij werden voor de vierde maal in de historie van de club eervol eerste. De eerste tien van dit klassement zijn geworden: 1. Doortje en Wim van Druenen 18 pnt 2. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 19.5 2. Nelleke R.van der Voort en Piet van Galen 19.5 4. Marijke Droog en Marianne van Etten 20 5. Ria en Wim Bijl 25 6. Trudy en Jaap Lakeman 26 7. Gerrie en Joop van der Meijden 31 8. Ria en Rien van Alebeek 34 9. Nellie Lucius en Toos de Haas 35 10. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 36 Kampioen Slemklassement 2013-2014 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast zijn de kansen voor alle paren van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk.Verrassingen komen ieder jaar weer voor. De uiteindelijke winnaars zijn Corry en Cor Lansdaal De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Corry en Cor Lansdaal 88 pnt 2. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 78 3. Dick Pronk en Erik Vrolijk 72 4. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 62 5. Wil van den Elzen en Jan Van Gerven 60 Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren op volgorde van binnenkomst ingedeeld worden en “zwak en sterk “ tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bijgehouden. De beste acht resultaten telden. De beste vijf personen hier waren: 1. Ria Bijl 65.31% 1. Wim Bijl 65.31% 3. Toos de Haas 59.87% 3. Nellie Lucius 59.87% 5. Ria van Alebeek 57.78% 18

Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 2 september start het nieuwe seizoen met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een instuifavond. Dinsdag 9 september begint de competitie van het seizoen 2014-2015. Nieuwe leden zijn van harte welkom.Aanmelden bij onze secretaresse Diny de Jong 0412-647417 Wie zomers toch wel eens een avondje wil bridgen, kan terecht in de Rusheuvel in Oss.Daar is vanaf 13 mei iedere dinsdagavond zomeravondbridge. Kosten 1 Euro per persoon.Aanwezig zijn voor 19.30 uur Wim Bijl wedstrijdleider

“WINDKRACHT 6” GROOT SUCCES! In maart en april 2014 deden de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool De Wissel mee aan het landelijke muziekproject Windkracht 6. De leerlingen hebben 6 lessen van muziekdocent Jan Buil gehad waarin zij van alles geleerd hebben over muziek(geschiedenis) en de verschillende instrumenten van een fanfare. Uiteraard is er ook gezellig gemusiceerd en gezongen. Doel van dit project was om kinderen te motiveren voor muziek, en hen tegelijkertijd kennis te laten maken met de mogelijkheden die een muziekvereniging als W.I.K. biedt. Op dinsdag 22 april 2014 is er in samenwerking met het studieorkest van W.I.K. een slotmanifestatie gehouden in de Koppellinck. De avond stond bol van muziek; met dirigeerlessen, mooie muziekwerken en een heuse instrumentenmarkt. Zowel deelnemers als publiek waren erg enthousiast en het project is dan ook meer dan geslaagd! Veel kinderen hebben zich ingeschreven voor de blazersen slagwerkklas van W.I.K. om zelf de beginselen te leren van het spelen van een muziekinstrument. Kijk voor de foto’s van de slotavond op www.wikgeffen.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


VRIJWILLIGERSWERK VIVENT MARIAOORD Vrijwilligers: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord. Op zoek naar vrijwilligerswerk? Wie weet, zit hier iets tussen wat u op het lijf geschreven is. Uw inzet maakt een groot verschil voor de bewoners van Mariaoord. Vacatures per 01-05-2014 Afdeling Kattenbosch - besloten afdeling (PG) * Een vrijwilliger die bewoonster bezoekt en/of met haar gaat wandelen, praatje maakt, individuele aandacht geeft. * Wie spreekt Papiaments en heeft/had roots met de Antillen? Individueel en persoonlijk contact voor bewoner gezocht. De bewoner heeft veel interesse in geschiedenis, theologie en de Nederlandse Antillen (GV) * Een vrijwilliger, bij voorkeur man, om een praatje mee te maken, van de afdeling af te gaan, sociaal samen te zijn. * Een vrijwilliger die samen met bewoners op maandag tussen 14.00 - 15.30 uur in de tuin wil tuinieren. Bij slecht weer sociaal bezig zijn met bewoners. (GV). * Betrokken vrijwilligers gevraagd voor nieuw op te zetten activiteiten.Wanneer? Maandag (wellness), woensdag (muzikale activiteiten) en vrijdag (wandelclubje).Tijdstippen? 10.00 - 12.30 uur (JvE). * Donderdagochtend 10.00 - 12.30 uur: Tijd om te knutselen! ! * Woensdag10.00 - 12.30 uur ondersteuning bij handwerk-/hobbyclub (MP). * Op dinsdagochtend vanaf 10.00 uur ondersteuning gezocht bij activiteit reminiscentie en beweging bewoners. Taak: Begeleiden van bewoners van en naar de activiteit in de Burchtzaal en hand- en spandiensten leveren (GV) Afdeling Sprokkelbosch, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) * Vrijwilligers die met bewoners (met /zonder rolstoel) willen gaan wandelen, praatje maken. Tijd onderling af te stemmen.Verschillende vrijwilligers nodig. * Wie wil assisteren bij de zwemactiviteiten voor bewoners van deze afdeling? Op dinsdagen van 13.00 - 17.00 uur. Samen met verzorgende aan- en uitkleden van bewoners, bewoners begeleiden in het water.(AB). * Wie heeft veel met muziek en wil met een bewoner op you tube muziekfilms-fragmenten bekijken, muziek maken, zingen (gitaar spelen niet echt nodig, zou wel extra leuk zijn)? Samen informatie over steden opzoeken. (MH). * Wie wil een bewoner begeleiden tijdens de maaltijden?(12-8 D) Afdeling Krommenhoek * Enkele bezoeker vrijwilligers om individuele sociale aandacht aan enkele bewoners te geven. * Ondersteuning bij wisselende activiteiten op de afde-

20

ling (b.v. bloemschikken, schilderen, nagelverzorging) op maandag 09.45 - 12.15 uur. * Op vrijdagmiddag willen 2 bewoners (1 met rollator en 1 in de rolstoel en familie van elkaar) graag koffie drinken in het restaurant.Wie wil hen hierbij helpen (halen en brengen van afdeling naar restaurant en weer terug en praatje maken) van ongeveer 13.30 - 15.30 uur?(KM). * Op deze afdeling zoekt men vrijwilligers die met bewoners op woensdag middag van ongeveer 14.30 - 16.30 uur willen gaan wandelen (9-9-3CB). * Urgent: Op dinsdag van 10.00 - 12.00 uur zoekt men ondersteuning van een vrijwilliger om samen met een collega bewoners een gezellige invulling op de ochtend te geven. (bewoners van kamer halen, samen koffie drinken, krant lezen, spelletje doen). (1-12-3AD). * Op vrijdagochtend zoekt men van 10.00 - 12.00 uur ondersteuning bij eenvoudige kookactiviteiten op de afdeling. Samen met de bewoners b.v. een taart bakken, salade maken. Afdeling Wamberg * Voor elke avond wordt een gastheer of -vrouw gezocht. Tijdstip: aanvang zes uur of half zeven tot ongeveer 8 uur/half negen. Taken: extra aandacht aan bewoners geven, koffie schenken, sociale praatje, spelletje doen. * Wie wil af en toe met een bewoonster in elektrische rolstoel (met rolstoeltaxi) een boodschapje gaan doen of een praatje maken? (MC 1-10). * Wie vindt het gezellig om samen eens per week met een bewoonsters naar de stad te gaan en/of een praatje te maken? Dagdeel en tijd kan met bewoonster afgestemd worden. (AB). * Ondersteuning bij werkzaamheden van de voedingsassistente op maan- en dinsdag van ongeveer 09.00 - 13.30 uur. Taken: helpen in de keuken tijdens ontbijt, praatje maken, kleine activiteiten met bewoners. * 6 individuele “maatjes” vrijwilligers voor bewoners om samen gezellig bezig te zijn. * Ondersteuning bij wellness activiteiten (zoals gezichtsverzorging, nagels lakken, voetenbadje geven) op de afdeling; donderdag 10.00 - 12.30 uur. * Op woensdag 10.00 - 12.00 uur vrijwilliger gezocht voor assistentie bij het kookclubje. Klaarzetten spullen, bewoners halen en assisteren bij koken (taart bakken, salades maken, kleine kookactiviteiten). (MM-14-4). Afdeling Heeseind, revalidatie afdeling * Op dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur wordt een vrijwilliger gezocht om samen met een collega bewoners een extra gezellige ochtend te geven. Taken: bewoners van hun kamer halen, samen koffie drinken, krant lezen, spelletje doen (MM). Afdeling ‘t Ven * Wie wil een mevrouw in elektrische rolstoel door de


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


week na 13.00 uur buiten begeleiden voor een wandeling? Duur: ongeveer een uurtje (AJ) Andere aanvragen * Op donderdag middagen van 14.00 - 17.00 uur zijn 3 maal per maand vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen naar de Burchtzaal te brengen en na de voorstelling aldaar weer terug naar eigen afdeling. Door het ontspanningsfonds worden op deze dag in de Burchtzaal verschillende grootschalige activiteiten georganiseerd (o.a. optreden van artiesten). * Eens per maand op donderdagmiddag (dan vinden hier bovenvermelde activiteiten niet plaats) van 14.00 - 17.00uur wordt een sfeermiddag gehouden. Een rustige en sfeervolle middag en dan worden o.a. nagels en handen van de bewoners verzorgd. De data voor deze middagen worden vooraf op een overzicht bekend gemaakt. * Vrijwilliger op woensdag van 14.00 - 17.00 uur. Het betreft het halen en weer terugbrengen van de bewoners naar de ruimte waar naar het luisteren van klassieke muziek genoten kan worden. Er kunnen twee vrijwilligers worden geplaatst. (MM 14-10-3). * Begeleiding naar kerkdiensten. Bewoners ophalen (met rolstoel) op afdeling en naar de Burchtzaal voor de kerkdienst brengen. Samen de dienst beleven. Na de dienst de bewoners weer terugbrengen naar zijn/haar afdeling. Zondagen 10.00 - 12.30 uur. * Vrijwillige zangers/zangeressen voor het kerkkoor van Mariaoord.Tijdstip: 2e en 4E zondag van de maand, Kerstavond en tijdens de Paaswake. Tijd: 10.00 - 12.30 uur. * Een koster coรถrdinator: Planning maken van gastvoorgangers en gastkoren en vrijwilligers die meewerken aan de vieringen op de zondagmorgen. Hij/zij werkt samen met de geestelijk verzorger en draagt zorg dat de stiltekapel er netjes uitziet. * Voor de vrijdagmiddag en in het weekend worden vrijwilligers gezocht die graag met bewoners op de duo fiets nummer 1 gaan fietsen. Deze fiets heeft een accu. * Er is een tweede nieuwe accu-duo fiets bij gekomen! Ruime uitbreiding om met bewoners te gaan fietsen is nu mogelijk gemaakt. Hier zijn wel nieuwe vrijwilligers voor nodig! Er worden voor alle dagen van de week - behalve de dinsdag- voor deze nieuwe fiets vrijwilligers gezocht. * Op vrijdag vindt van 14.15 - 16.30 uur de liederentafel plaats. Hiervoor worden 2 vrijwilligers gezocht die een instrument bespeelt (gitaar, accordeon of piano).Vanuit bestaande mappen worden samen liedjes (meestal Nederlandse) gezongen. * Er worden 2 vrijwilligers voor intern vervoer van bewoners naar de liederentafel (in de Burchtzaal) en na afloop terug naar de afdeling gewenst.Vrijdagmiddag 14.15 - 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen hand- en spandiensten worden verleend. * Voor maandag 14.00 - 16.45 uur wordt een vrijwilliger 22

gezocht die bewoners wil begeleiden bij het schilderen. Het ophalen en terugbrengen van de bewoners van hun afdeling naar deze activiteit (ook met rolstoel) hoort ook bij de bezigheden (RvU) * Voor de maandagavonden 18.00 - 20.30 uur worden vrijwilligers voor de jeu de boules club gevraagd. Taak: halen en terugbrengen van bewoners naar afdelingen, hand-/spandiensten. * Urgent: Er worden meerdere vrijwilligers voor ondersteuning op de dagactiviteiten (somatisch), die op Mariaoord gehouden worden, gezocht. Een ochtend, middag of hele dag ( tussen 10.00 en 16.00 uur) kan Mariaoord betrokken nieuwe vrijwilligers plaatsen. (AdR) * Voor elke werkdag worden vrijwilligers gezocht ( 09.30 - 16.00 uur) die willen assisteren bij de dagbehandeling (somatisch en NAH = niet aangeboren hersenletsel).Als gastheer/ -vrouw ontvang je de bewoners, schenkt koffie en thee, ondersteun je bij broodmaaltijden en assisteer je bij activiteiten (AB 1-11). * Afdeling fysio zoekt een vrijwilliger die op invalbasis beschikbaar kan zijn bewoners van de afdeling naar de fysio wil vervoeren en na behandeling weer terug naar de afdeling. Inval voor de afdeling pedicure als het nodig is, wordt ook op prijs gesteld. (JM 1-10) * Voor het internetclubje op dinsdag middag (13.45-17.00 uur) worden 2 vrijwilligers gezocht. * De filmclub (maandag 14.00 - 17.00 uur) zoekt een vrijwilliger om bewoners te vervoeren (AD). * Voor de kaartclub op dinsdag van 14.00 - 17.00 uur wordt een vrijwilliger gezocht die kan rikken. * Op maandag van 14.00 - 17.00 uur wordt ondersteuning bij de filmclub gezocht. Taak: halen en brengen van bewoners naar filmruimte zodatdezej een ontspannen middag kunnen meemaken.Tijdens de voorstelling kunnen hand- en spandiensten worden gevraagd. Als vrijwilliger bent u verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens uw inzet op Mariaoord; krijg u 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijgt u welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als u nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coรถrdinator vrijwilligerswerk Maria-oord, aanwezig maan-, dins- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@ vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen.

WIE WAT WANNEER MEI 24 Truck- en Tractorpulling Maasdonk aan Papendijk 25 Zwengelfeest, blaaskapel De Pompzwengels JUNI 08 Burgerkoningschieten St. Jorisgilde Geffen 09 Open luchtmis Geffen 10 t/m 13 Wandelvierdaagse


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 24

13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr.T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.