Torenklanken 2012 - nr 09

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 9 | mei 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Beachvolleybaltoernooi G’68 Maasdonk 2 en 3 juni 2012 Op zaterdag 2 en zondag 3 juni houdt volleybalvereniging G’68 Maasdonk voor de 3de keer haar beacholleybaltoernooi. Het Dorpsplein in Geffen wordt omgetoverd in een echt strand. Daar komen maar liefst vrachtwagens met zand aan te pas. Op zaterdagavond 2 juni wordt een heel veld ingeruimd voor de CMV-jeugd van de vereniging. Daarnaast zijn er dan nog 3 velden beschikbaar voor individuele inschrijvingen die worden gehusseld. Op zondag 3 juni kan men zich als team inschrijven en wel voor Heren, Dames en Mix op hoog, midden en laag niveau. Per team zijn minimaal 4 personen nodig, maar natuurlijk kun je met meer deelnemen en “indraaien”. Er is gedurende het hele toernooi muziek en op het terras kan men even bijkomen en een verfrissing halen. De eerste inschrijvingen zijn al binnen voor dit toernooi, dus aarzel niet en kom naar de gezellige dorpskern van Geffen! Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk op de website van G’68! http://www.g68maasdonk. nl/beachtoernooi-2/

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

wagen! Met deze kienavond willen we zoveel mogelijk geld ophalen.We willen graag een braintrainer aanschaffen voor de cliënten van de Heegt. Met deze Braintrainer kunnen we activiteiten organiseren waarbij de geheugenspelletjes centraal staan. Leuk om te doen en ook heeft het een positief effect op het vermogen om te blijven herinneren en dingen te onthouden. Het Ouderenfonds heeft een toezegging gedaan dat de netto opbrengst wordt verdubbeld. Om er voor te zorgen dat deze opbrengst zo hoog mogelijk is zorgen wij voor mooie prijzen en hopen op heel veel publiek. Iedereen is van harte welkom op: Donderdag 14 juni vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur beginnen we met het kienen. De locatie is de ontmoetingsruimte in het oude klooster. Kosten kienkaart incl. koffie, hapje en drankje zijn: € 8-, Tot dan, vriendelijke groeten Dorien van Haren (Activiteitenbegeleidster van de Heegt)

Zwengelfeest en MOV Fietstocht... daar bij die molen Het jaarlijkse Zwengelfeest en de MOV Gezinsfietstocht voor het Goede Doel staat weer voor de deur. Op blz 12 leest u er meer over.

KOPY INLEVEREN VOOR: Grote kienavond in de Heegt! De Heegt organiseert een grote kienavond. We willen u allen uitnodigen om samen een gokje te

4 juni (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 25 mei 19.00 u. Toediening Vormsel door deken Van Osch m.m.v. PP zo. 27 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Pinksteren) Er wordt een tweede collecte gehouden voor de Nederlandse Missionarissen. ma. 28 mei 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. GK (bij slecht weer in de kerk). di. 29 mei 19.00 u. * avondmis vr. 01 juni 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 03 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk di. 05 juni 19.00 u. * avondmis vr. 08 juni 19.00 u. * avondmis zo. 10 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 12 juni 19.00 u. * avondmis vr. 15 juni 19.00 u. avondmis bij de grot in de pas- torietuin m.m.v. DK en Lourdes comité (bij slecht weer in de kapel) zo. 17 juni 09.30 u. H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (vaderdag) (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN: Op vrijdag 25 mei is er geen avondmis in de kapel i.v.m. de vormselviering in de kerk

MARIAVIERINGEN Op Tweede Pinksterdag (maandag 28 mei) houden we traditiegetrouw onze zondagviering van 09.30 uur bij de veldkapel (hoek Kapelstraat /Veldstraat). Bij slecht weer is de viering in de kerk. U mag bloemen meebrengen voor Maria. In deze viering danken we Gerrie Ruijs van Lee, die het kapelletje zo keurig verzorgt, alsmede postuum moeder Door van Lee en Mientje Janssen van Lee, die in het verleden eveneens hun zorg aan de veldkapel hebben besteed. Op vrijdag 15 juni om 19.00 uur houden we i.s.m. het Lourdescomité en het Dameskoor de avondmis bij de grot in de pastorietuin. Na afloop drinken we koffie in het patronaat en kunt u Lourdeskaarsjes kopen. Bij slecht weer is de viering in de kapel. Dank aan Gera Bloemdesign, die regelmatig bloemen schenkt voor in de veldkapel en voor de gratis geschonken bloemen voor Moederdag, die we na de H.Mis hebben uitgedeeld. KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: april 2012: Iris van Dinther. PROGRAMMA VORMSEL vr. 25 mei: 19.00 u. Toediening vormsel door deken Van Osch m.m.v. PP ma. 4 juni vanaf 19.00 u. foto’s bekijken in het parochiecentrum di. 19 juni 18.00 - 19.00 u. evaluatie en kaarsje maken in parochiecentrum

Jo heeft door de jaren heen onze rijke kerkhistorie levendig gehouden bij communicantjes, vormelingen, JOP-groepen, verenigingen, families, bezoekers van Effe noar Geffe en individuele belangstellenden. Als dank voor zijn jarenlange inzet kreeg Jo een aquarelschildering van het museum, vervaardigd door Ad van Heijningen. Tevens bedanken we zijn vrouw Betsie, voor de steun op de achtergrond! Een vernieuwde werkgroep gaat dit mooie werk voortzetten. Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 5322249 of 06-55375508.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 mei 2012: Marie Peters - van den Hanenberg, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Op 26 april jl. heeft Jo van Wanrooij afscheid genomen als beheerder van het kerkmuseum. Meer dan 35 jaar gaf hij rondleidingen in de kerk en de toren en sinds 1991 ook, in het toen opgerichte kerkmuseum “De Peperbus”. Veel belangstellenden uit Geffen en omgeving, maar ook ver buiten Nederland en Europa hebben de gang naar het museum gemaakt, hun namen zijn te vinden in het gastenboek. De doop- en trouwregisters zijn vaak favoriet om door te bladeren. Verder zijn er waardevolle liturgische spullen en kleding en veel foto’s te bewonderen.Veel kerkelijke boeken en materialen zijn geschonken aan het museum, waaronder de persoonlijke priesterbenodigdheden van oudkapelaan Galema. 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Patrick Kuis (28 j.) Hij was enkele keren te gast in onze kerk als voorganger in woord en gebed bij afwezigheid van de pastoor... op zaterdag 2 juni a.s. wordt hij tot priester gewijd... een moedig besluit in deze roerige kerktijden... Ik spreek met Patrick Kuis in de sacristie van de Sint Jan; hij is zojuist samen met pastoor Van Dijk voorgegaan in de Maria-meiviering voor mensen uit Geffen en omgeving. Patrick is geboren in Uithuizen, het noordelijk puntje van Groningen. Hij komt uit een katholiek gezin en heeft vier oudere zussen. “Vijf moeders dus!” zegt hij en meteen voegt hij daaraan toe: “Maar dat is niet de reden dat ik voor het celibaat kies...!” Het gezin was niet supergelovig. Patrick was misdienaar en had later als puber niet altijd zin om naar de kerk te gaan. “Toch bleef ik regelmatig de kerkdiensten bezoeken.” Na de basisschool volgde hij de MAVO en de MBO-opleiding sociaal juridische dienstverlening. Uitgebreid vertelt hij hoe hij ‘geroepen en geraakt’ werd voor zijn latere priesterkeuze. “Op 17-jarige leeftijd kreeg ik na de mis, van een vrouw het Katholiek Nieuwsblad in mijn handen gedrukt, met de mededeling om thuis maar eens op de laatste bladzijde te kijken. Daar vond ik een advertentie voor een Roepingenreis naar Lourdes, georganiseerd door het Sint Janscentrum in Den Bosch. Toen ik het las dacht ik: “Die vrouw is gek geworden: ik priester worden”? Ik had op dat moment een leuke vriendin, weliswaar geen vaste verkering. Voor de zomer die aankwam had ik met mijn vrienden een week naar de Waddeneilanden gepland: feesten dus! Maar ik werd onrustiger... Onbewust dacht ik steeds aan die Lourdesreis, die in dezelfde week was gepland als mijn vriendenweekje. Uiteindelijk heb ik de rector gebeld om informatie over de roepingenreis. Die nodigde me uit, om maar eens te komen kijken in Den Bosch. Twee dagen Den Bosch volgden en gek genoeg voelde ik me meteen thuis. De Waddeneilandentrip werd uitgesteld en in plaats van tussen feestende vrienden, zat ik dus tussen zieke en biddende mensen! Ik werd overladen met indrukken. Het grootste mirakel vond ik, dat ik een koud gevoel kreeg bij het aansteken van een kaars... dat ik mijn hart kon openen en dat ik zelf kon bidden! In de aanbiddingskapel was het Heilig Sacrament uitgesteld en ik dacht bij mezelf: Hij ziet mij ook...wat wil Hij van mij..?”

Thuisgekomen pakte Patrick zijn leven weer op, maakte zijn opleiding af, maar reisde regelmatig af naar Den Bosch. De verkering werd verbroken. Hij had een goede baan bij personeelszaken van het GGZ en sprak regelmatig met zijn collega’s over zijn bevindingen rond geloof en kerk. “Daar had ik een goede uitlaatklep, want zij waren enthousiast en dachten met me mee. Zij zullen straks bij de wijding aanwezig zijn! Ook mijn ouders stonden positief over de weg, die ik zo zoetjes aan van plan was te gaan.” Op 20-jarige leeftijd schreef Patrick zich in als priesterstudent op het Sint Janscentrum. “Ik koos bewust voor Den Bosch, omdat ik midden tussen de mensen wilde zijn. Ik had een bijbaantje in café “De Paternoster”, waar ik veel contact met diverse mensen had!” Ik zit tegenover een zachtmoedige, vriendelijke jongeman, die nu zijn roeping gestalte gaat geven. “Je moet vooral hart voor de mensen hebben,” zegt Patrick. “Als je zorg draagt voor het wel en wee van mensen, dan maakt dat jezelf ook gelukkig.” Patrick doet al gedurende een jaar parochiewerk in Den Bosch. Hij is al regelmatig voorganger in de veel besproken San Salvatorkerk.“Als je goed met de mensen omgaat, dan komt daar alles wel goed.” Patrick straalt toegankelijkheid en rust uit. Is hij een Groningse Brabander geworden...? “Brabanders zeggen niet wat ze denken en dat doen Groningers wel!” zegt hij en daarbij prefereert hij het laatste. Ook de Bosschenaren heeft hij al leren kennen: “Die hebben een grote mond met een klein hartje...! Als katholiek priester zal Patrick het niet altijd gemakkelijk krijgen, dat beseft hij terdege.“De negatieve benadering door sommige mensen is nog niet voorbij, ik word soms echt wel uitgescholden; maar dat is dan maar het stukje kruis dat we moeten dragen. Ik geef toch de voorkeur aan een groot dorp en wil jong en oud ontmoeten. Ik ben een man van de praktijk!” We lopen door de grote kathedraal; hij wijst op het mooiste altaar van deze kerk in de “straalkapel”. “Hierin is het hele kerkmysterie samengevat: de lijdende, de strijdende en de triomferende kerk!” Op zaterdag 2 juni om 12.00 uur zal de plechtige priesterwijding van Patrick Kuis plaatsvinden in de Sint Jan. Hij zal plat ter aarde zijn belofte bekrachtigen... maar ‘rechtop en oprecht’ dienstbaar zijn aan de kerkbetrokkenen van de nieuwe tijd... 7


Rond de Dorpspomp 4 mei 2012. Dodenherdenking. Samenkomst in de kerk 19.00 uur. De namen van de door oorlogsgeweld overledenen worden voorgelezen. Indrukwekkende begeleidende muziek van W.I.K. ...Stilte. De tocht naar het bestolen bevrijdingsmonument. De wake rond 20.00 uur. De kranslegging. De oproep van burgemeester R. Augusteijn tot blijvend verantwoordelijk zijn.We herlezen de namen. We herdenken en gedenken. Het is veel betekenend. De verhalen willen we weten en herhalen.We vertellen en vragen om het door te geven op school en aan elkaar. Hierbij het verhaal van de Joodse familie van Dijk. Herinneringen aan de Geffense Joodse familie van Benjamin van Dijk. Benjamin nam de slagerij over van zijn vader in de Dorpstraat nu slagerij van Tuyl. Benjamin is geboren 13 april 1892 en hij huwt met Elisabeth de Vries uit Rossum. Zij krijgen 2 kinderen, een meisje Hetty, geboren 21 okt. 1928 en een zoon Sally geboren 19 augustus 1934. Hetty zat op de Mariaschool in de huishoudklas en Sally 4e klas (nu groep 6) op de Aloysiusschool. De kinderen van Dijk speelden gewoon mee met alle schoolkinderen. Ze hadden vrienden en vriendinnetjes op school. Vader Benjamin en Moeder Elisabeth waren heel lieve mensen. De kinderen in Geffen vonden het wel gek, dat op zaterdag de slagerij dicht was, dan vierden de

Â? Â…

Joden Sabbat (dat is voor de Joden de rustdag en mocht je niet werken). Het gezin ging dan naar de Joodse kerk in Oss (de synagoge) en op die dag werd er gelezen en verteld over verhalen uit het Oude Testament. De kinderen moesten die dag ook binnen blijven. Natuurlijk werd er wel eens wat verteld in Geffen over hun gewoontes.Vader Benjamin slachtte zelf zijn koeien en deed dat op Joodse wijze. Hij hielp arme mensen en gaf ze gratis vlees en soepbeentjes. De Joodse leer schreef voor, dat je goed moest zijn voor arme mensen. Toen de Duitsers Nederland hadden veroverd in 1940 moesten alle Joden en Jodenkinderen een Jodenster dragen op hun kleding. Hitler en zijn trawanten gaven de schuld van de oorlog aan de Joden. In de steden moesten ze in bepaalde wijken gaan wonen en mochten ze niet meer reizen en niet meer naar bioscopen en theaters gaan. Ook Hetty en Sally droegen op hun schoolkleren zo’n Davidsster. De Joden werden steeds zwaarder vervolgd en vanaf 1942 werden alle Joden opgepakt en in kampen onder gebracht. Er gingen al gauw verhalen door het land, dat alle Joden zouden worden gedood. In Geffen waren veel mensen bezorgd over de familie van Dijk. De Duitsers beloofden de Joden, dat ze naar “Het beloofde Land� mochten. Pa Benjamin en Moeder Elisabeth spraken er ook veel over met hun kinderen. Ze vonden, wat hen overkwam de wil van God, die zij Jaweh noemden. Ze moesten hun lot maar aanvaarden. Buren, omwonenden en verschillende Geffenaren bleven maar waarschuwen, dat Hitler bevolen had, dat alle Joden

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


moesten verdwijnen, dat ze naar strafkampen moesten, en dat ze het niet zouden overleven. Ze wilden of konden het niet geloven. Ze hadden immers geen kwaad gedaan. Ze bleven maar zeggen, dat ze hun lot moesten aanvaarden. Buurman Jan van Orsouw (van Tina’s), Wim van Erp (Wim de smid) en anderen hadden adressen, waar ze konden onderduiken in boerderijen aan de Maaskant en ook in Oss in de Kortfoort werd schuilruimte aangeboden. Op een dag kwam er een bevel, dat ze gereed moesten staan voor vertrek. Begin 1943 kwam burgemeester Veldman nog persoonlijk een bezoek brengen om hen te overreden onder te duiken. De kinderen namen afscheid op school. “Morgen vertrekken wij”. Iedereen was stil. Niemand begreep wat er ging gebeuren. Wel iets ergs, dat was duidelijk. Heel Geffen sprak erover. De volgende dag kwam er een grote bus door het dorp. De kinderen van de Aloysiusschool (toen nog aan de Dorpstr.) zagen de bus aankomen. De schoolbel ging. Ze moesten naar binnen. De mensen in de buurt verscholen zich achter ramen, achter gordijnen. Machteloos keek men toe.Vader Ben, zijn vrouw en Hetty 14 jaar en Sally 8 jaar stonden gepakt en gezakt gereed, ieder met een koffer. Heel gedwee stapten ze de bus in.Vader Ben sloot nog netjes de voordeur. Hij deed het niet snel genoeg, waarschijnlijk van de zenuwen, want de begeleidende manschappen van de S.D. (Sicherheitsdienst) begonnen te schreeuwen. De bus was meer dan halfvol. Een vriendin van de school vertelt nog van Hetty: Ze was 14 jaar oud en had mooi lang haar en kon goed leren en was altijd erg vrolijk. De bus vertrok.Voorzichtig kwamen de buurtbewoners de straat op. Er werd nog lang nagepraat. Op de Rijksweg stonden al 2 bussen vol Joden te wachten. Ook daar stonden mensen voorzichtig te kijken. 3 Bussen verdwenen richting Den Bosch langzaam uit het gezicht. Het transport ging via Vught naar Westerbork en zo naar Polen naar het concentratiekamp “Sobibor”. Tijdens het verblijf in Westerbork heeft Ben nog een brief geschreven aan Jan van Orsouw. Hij vroeg daarin om klompen. Jan heeft onmiddellijk klompen gestuurd voor het hele gezin. Daarna is niets meer vernomen. Het hele gezin is vergast. De datum van overlijden is vastgesteld op 28 mei 1943. Wij kunnen ons niet voorstellen, wat voor leed deze mensen is overkomen. De transporten per trein hadden plaats in volgepropte veewagens, zonder drinken of voeding. Bij aankomst werden ouders en kinderen gescheiden, mannen en vrouwen uiteen gedreven. Ze kregen een zogenaamde wasbeurt. Gelukkig wisten we in Nederland niet precies wat er met de Joden gebeurde. De gewetenloze Duitsers deden alles zo stiekem, dat pas in 1944 duidelijk werd wat er zich afspeelde. Op 4 mei, bij de dodenherdenking, lezen we telkens nog de namen van Benjamin Elisabeth, Hetty en Sally. Daarbij staan ook de namen van hun oma en oud- tante.

Die zijn al eerder omgekomen, namelijk op 16 april 1943. Die twee Joodse oudjes, een oud-tante en oma, wonend aan de Papendijk, 82 en 81 jaar zijn waarschijnlijk tijdens het transport naar Polen overleden. Ook aan hen werden onderduikadressen aangeboden. Maar het was de wil van Jaweh. Zij wilden samenzijn met de andere Joden. Ze zijn uit eigen beweging in Oss op de trein gestapt. Een Geffense taxi heeft hen naar Oss gebracht en nog getracht hen op andere gedachten te brengen. Het blijft onbegrijpelijk.Wat een verschrikkelijk verhaal. 6 Joden, die in Geffen woonden zijn vermoord. Dat had nooit mogen gebeuren. Het is goed en ook onze plicht om hen jaarlijks te gedenken. Theo Prinssen (Er leven nog Geffenaren die hiervan kunnen getuigen en ook de heemkundewerkgroep “Vladerack” heeft nog verhalen over deze Joodse familie).

Verloren Op 4 mei j.l. ben ik op of bij het kerkhof of in de Kloosterstraat mijn oorbel, het kopje dat erop staat is van camee, verloren. Deze oorbel heb ik van mijn man gekregen toen we 121/2 jaar getrouwd waren, dit is dus een aandenken aan hem. Wie heeft hem gevonden 06 51213184.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


TORENKLANKEN 50 JAAR Het woord is aan: Diny van Wanrooij. BUURTEN MET DORPSGENOTEN! Bij een gouden mijlpaal blikken we graag terug. Torenklanken wordt gedurende vijftig jaar gratis bij de Geffenaren bezorgd en dat is uniek! Graag heb ik aan de inhoud meegewerkt. Lang geleden als inzendster van KPJ-artikelen, als typiste van de kopij en de laatste twintig jaar als vaste schrijfster van de rubriek “Efkes buurte mè, en andere redactionele stukken. Buurten met dorpsgenoten is sowieso heel interessant en als anderen dan van hun verhalen kunnen meegenieten, is dat een extra dimensie. Ik heb veel verschillende mensen met zeer diverse ambities ontmoet: ouderen, kinderen, jongeren, ondernemers, geestelijken, hobbyisten, reizigers, oud-Geffenaren die in het buitenland wonen, promovendi, mantelzorgers, mensen met een missie, jubilarissen, sporters, gedecoreerden, acteurs... met emotionele, grappige, historische, unieke verhalen! Vaak zeiden gevraagde tegen me: “Ik hoef niet zo op de voorgrond!” en mijn antwoord was steevast: “Over die personen bericht ik het liefst...!” Velen van hen en hun verhalen, liggen nog vers in mijn geheugen. Graag wil ik u - middels een jubileumquiz - laten zoeken naar 50 personen, waarover ik geschreven heb. Bij de trouwe lezers van Torenklanken zal wellicht een lichtje opgaan! (Ze staan niet in chronologische volgorde) Ga aan de slag met uw gezin, familie, vrienden of clubje! Vul de namen in en stuur uw oplossing naar torenklanken@home.nl Dat kan tot 29 juni 2012. De winnaar ontvangt een leuke attentie in de stijl van ons jubileum.

TORENKLANKEN JUBILEUMQUIZ 1. Wie ging er met Lodewijck op pad? 2. Wie is onze enige, echte herder? 3. Wie hoopte er op “schône rog”? 4. Wie schreef er “Kattebelletjes”? 5.Wie verpoosde er een jaar in het puntje van Noorwegen? 6. Wie zat er in “De doos van het dilemma”? 7. Wie breide er 25 theemutsen voor Effe noar Geffe? 10

8. Wie hield er baardagamen? 9. Wie is geboren in Zwartewaal (Z-H)? 10. Wiens naam is ergens achtergebleven in Kirzigië? 11. Wie sloot letterlijk en figuurlijk de deur van De Bonkelaar? 12. Wie woont er in een Thomashuis? 13. Met welke musher sprak ik? 14. Wie presenteerde de c.d. “Love and Music in me”? 15. Met wie sprak ik over de kruidengeneeskunde? 16. Wie mag “Miss De Geer” genoemd worden? 17. Voor wie regelde Geffen - na het lezen van Efkes buurte mè - een headmouse? 18. Wie liep er op eigen risico en zonder rugnummer de 10 km.Van N-G in 50 min.? 19. Ik interviewde meerdere 100-jarigen. Wie was dat in 1994? 20.Wie is er al meer dan 25 jaar op zaterdag te gast bij Tiny en Cees van Rijn? 21.Van wie kregen de klanten een jubileumparaplu? 22.Van wiens hand is de tekst van het boek “Als je leven in één keer stil staat”? 23.Wie kwam na 52 jaar geëmigreerd te zijn, weer wonen op Geffens grond? 24.Wie was de winnaar van “Ontwerp je eigen rolstoel”? 25. Wie zat er op een Joodse meisjesschool en raakte niet uitgepraat over de oorlogstijd? 26. Wie waren er op een bepaalde datum precies om 12.00 uur 1000 jaar? 27. Wie werd er Nederlands Jeugdkampioen Fijngebak met een heerlijk desserttaartje? 28.Wie was de allereerste luisteraar van de kerktelefoon? 29.Van wie is de uitspraak:“Van Dale is mijn beste vriend”? 30. Wie herinnerde zich “Opa Kaptein” nog goed? 31. Wie onderging een zgn. STN-stimulatie? 32.Wie vond er als eerste Geffenaar het eerste kievitsei? 33.Wie reisde er 91/2 maand als backpacker door ZuidAmerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Thailand en India? 34.Wie had er een benzinepomp in de huiskamer staan? 35.Wie doorliep het traject van kleuterjuf tot directeur? 36. Met wie sprak ik, die bekend was van Man bijt hond, Paradijsvogels en Excentrieke hobby’s? 37. Met wie zat ik tijdens het interview in de lucht? 38. Wie presteerde er prima met Downhill? 39. Wie werd er voorleeskampioen van de provincie Noord-Brabant? 40. Wie is een verwoed verzamelaar van pennen? 41.Wie was op 35-jarige leeftijd de jongste vrouwelijke hoogleraar? 42. Bij wie werden er in een jaar een vijfling, een vierling en 25 drielingen geboren? 43. Met wie stond ik te buurten, toen er 32 vale gieren in de polder neergestreken waren? 44. Wie promoveerde op Coeliakie-veilige gluten? 45. Wie werd de “Moeder Overste” van Het Oude Klooster genoemd?


46.Wie heeft er een straatnaambordje met eigen voornaam? 47. Wie woonde er “all over the world”: in New Jersey, New York, Londen, Tokio, Toronto, Nuland, Wassenaar... 48. Op wie slaat dit: “Je ziet ‘m niet, maar hoort ‘m des te beter”? 49.Wie kwam er in de finale van de Jonge Onderzoekers? 50. Wie kreeg forse kritiek op zijn boek, hoewel er in 11/2 dag 500 exemplaren werden verkocht?

KBO informatie Afdeling Geffen KBO GEFFEN FIETS- en REISCOMMISSIE een fiets/auto-tocht Ook dit jaar organiseren wij weer gecombineerde dagfiets/auto-tochten De eerste tocht van dit jaar vindt plaats op woensdag 6 juni 2012 naar “Plattelandsmuseum Duinhove” in Uden In een oude boerderij uit 1867, waarvan niet alleen het achterhuis, maar nu ook het voorhuis in de oude staat hersteld is. Het voorhuis is geheel ingericht. U waant zich weer in de tijd van uw voorouders en u proeft de sfeer van vroeger. In het achterhuis stellen wij landbouwwerktuigen, karren en gereedschappen van vóór de tweede wereldoorlog tentoon. In een schuur staan paardenwerktuigen van na de tweede wereldoorlog opgesteld. Naast deze werktuigen is er een mooie verzameling te bezichtigen op het gebied van huishouding, wonen, kleding, speelgoed e.d. Kortom alles wat de mensen in die tijd nodig hadden om te leven en te werken. Elk jaar wordt er een bepaald gedeelte van ons museum aangepast, om de verschillende onderwerpen en voorwerpen te kunnen laten zien. Fietsers vertrekken om 8.30 uur (half negen) vanaf het kerkplein. Autogangers verzamelen om 9.45 uur op kerkplein zodat we samen naar Uden rijden. Om 10.30 uur worden we onder het genot van een Brabantse “tas” koffie met cake door de Familie van Driel welkom geheten. Dan volgt een rondleiding met gids door het museum en het geheel wordt afgesloten met een uitgebreid Brabants Buffet. Fiets/Reiscommissie, KBO Geffen 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN Reisverslag 5 dagen Wismar etc. 2012 Van 21 tot en met 25 april j.l. zijn wij met 41 deelnemers op vakantie geweest naar Noord-Oost-Duitsland met plaatsen aan de Oostzee.

Zaterdag 21 april vertrokken wij om 8.00 uur. Bij het vorderen van de dag werd het weer steeds beter en kwam zelfs de zon nog door.Via Enschede - OsnabrückHamburg en Lübeck arriveerden wij om 16.45 uur bij ons hotel in Güstrow. Na inrichting van onze kamers was om 18.30 uur het diner, waarna we die avond nog gezellig bij elkaar waren tot sluiting van de bar om 23.00 uur. Zondag 22 april vertrokken we om 8.00 uur vanaf het hotel naar de prachtige stad Lübeck met redelijk gunstig weer met af en toe zon. Onder leiding van een Nederlandse gids maakten we een 2 uur durende rondrit door de stad en daarna nog een korte rondwandeling. De gids vertelde zeer interessant en leuk over de vele bezienswaardigheden. Hierna verkenden wij op eigen gelegenheid nog de stad en gebruikten de lunch. Hierna bezochten we de havenplaats Travemünde om daarna weer op tijd te zijn in ons hotel voor het diner en een gezellige avond. Maandag 23 april vertrokken we om 8.30 uur naar het schiereiland Rügen en bezochten daar o.a. het museum Prora in het immens grote vakantieoord dat Hitler heeft laten bouwen. Dit hotel is maar liefst 4,5 km lang en telt 6 verdiepingen. Door oorlogshandelingen is het nimmer als hotel in gebruik geweest! Hierna scheepten wij ons in Sasznitz in voor een boottocht over een gedeelte van de Oostzee langs de bekende krijtrotsen tot wel 100 meter hoog! Na een bezoek aan de strandpromenade van Binz keerden we terug naar het hotel. Dinsdag 24 april bezochten we de badplaats Warnemünde met een bijzonder mooie en lange winkelstraat. Die middag maakten we een tochtje met een oude stoomtrein en bezochten daarna de mooie stad Rostock. ‘sAvonds hadden we gezellige muziek met een dansje waaraan allen veel plezier beleefden. Woensdag 25 april was de dag van terugkeer naar huis. Na afscheid van het hotelpersoneel vertrokken we om 8.15 uur. Na verschillende stops onderweg gebruikten we het afscheidsdiner in Wilp-Achterhoek om om ca 20.00 uur weer in Geffen te arriveren. We mogen terugzien op een geslaagde vakantie met veel gezelligheid mede door de onderlinge verbondenheid. We hebben veel mooie en interessante steden en badplaatsen bezocht en bewonderd. De deelnemers waren eensgezind van mening dat dit zeker weer voor herhaling vatbaar Is. Ideeën zijn: kortere afstand en langer verblijf in de steden voor bv bezichtiging kathedraal; hierdoor bv maar l stad per dag bezoeken. Ook voor U is deelname mogelijk. Waarom zou ook U niet eens genieten van dergelijke uitstapjes zoals velen voor U deden! Onze reiscommissieleden Christine Ceelen tel. 5322258 en /of Ton Jonkers tel 5322005 geven U graag alle informatie. U bent welkom! 2 Medereizigers 11


Zwengelfeest en MOV Fietstocht... daar bij die molen Het jaarlijkse Zwengelfeest en de MOV Gezinsfietstocht voor het Goede Doel staat weer voor de deur. Zondag 10 juni 2012. Bij Molen Zeldenrust aan de Elzendreef. Vanaf 13.00 uur het Zwengelfeest van de Pompzwengels. Eindpunt MOV Gezinsfietstocht. Jawel hoor, je leest het goed. Dit jaar wordt het Zwengelfeest gevierd bij Molen Zeldenrust aan de Elzendreef. Een prachtige locatie om heerlijk te genieten van de gezellige muziek van onze eigen blaaskapel De Pompzwengels en van Blaaskapel “De Dorsvlegels”uit Engelen. Voorgaande jaren vond dit feest altijd plaats op het Dorpsplein maar voor de variatie nu eens een andere locatie. En waar zit je mooier dan bij onze prachtige molen De Zeldenrust. Er wordt een gezellig terras ingericht en mochten de weergoden wat tegenwerken dan zorgen de Pompzwengels ervoor dat we droog zitten. Dus niets kan je ervan weerhouden om op 10 juni vanaf 13.00 uur neer te strijken bij De Zeldenrust. De MOV Gezinsfietstocht Het Zwengelfeest is de afgelopen jaren steeds gecombineerd met de MOV Gezinsfietstocht. Deze tocht is bestemd voor iedereen want ± 28 km kan jong en oud fietsen. Zeker wanneer er tussendoor gezellige rustposten zijn ingelast waar je kunt uitrusten en genieten van een natje en een droogje. Startpunt fietstocht: Kerkplein Geffen tussen 10.30 en 12.00 uur Starttijd: Startgeld: Volw. € 2,50 kinderen €1,00 Lekker op je gemak fietsen door onze eigen prachtige omgeving, een tocht van ongeveer 28 km. Onderweg hebben we een grote en een kleine rustpost. Op de kleine rustpost is er frisdrank en koek te koop en we delen gratis lekkere appels uit. Op de grote rustpost hebben we een terras ingericht en is er van alles te koop tegen zachte prijsjes: soep, broodje knakworst, koffie, thee, frisdrank, koeken. Je hoeft dus zelf niets mee te nemen! Goed uitgerust vervolg je na deze grote rustpost de fietstocht om ten slotte aan te komen op het eindpunt bij Molen Zeldenrust. Daar is je afgestempelde startkaart goed voor één gratis consumptie. Het Goede Doel: Stichting HulpWadduwa Sri Lanka De opbrengst van de fietstocht is altijd bestemd voor een goed doel. We willen met deze jaarlijkse activiteit graag een doel steunen in De Derde Wereld waar mensen uit onze eigen omgeving bij betrokken zijn. Het lijntje 12

is dan kort, er blijft niets aan de strijkstok hangen en het geld komt rechtstreeks terecht bij de mensen die het hard nodig hebben. Dit jaar is het “De Stichting Hulp Wadduwa Sri Lanka” waar we voor fietsen. Binnen deze Stichting zijn het met name Ad van Lokven en Geert Hanegraaf die zeer regelmatig ter plaatse zijn in Wadduwa om de straatarme bevolking te helpen. Ze zijn zeer betrokken en enthousiast en hebben al heel veel bereikt.Ad en Geert werken daar samen met een team van 6 inwoners zodat de hulp ook duurzaam is. U kunt er alles over lezen op de site www.wadduwa.nl Het geld dat wij met de fietstocht op gaan halen is bestemd voor de bouw van een natuur/scheikunde en kooklokaal bij de school in Wadduwa. Het personeelsfonds van de Rabobank heeft hiervoor ook al een bedrag beschikbaar gesteld en met onze bijdrage erbij moet het lukken om dit doel te realiseren. De Stichting Hulp Wadduwa Sri Lanka zal bij de molen op 10 juni een kraampje inrichten en alle informatie geven over het werk in Wadduwa. Sponsortocht voor de kinderen De kinderen van groep 5 t/m 8 van de Basisschool kunnen met de fietstocht meedoen door sponsors te zoeken. Als je meedoet krijg je allereerst een gratis startkaart en voor elke 10 euro die je aan sponsorgeld binnenhaalt krijg je een lot waarmee weer leuke prijzen te winnen zijn. De trekking van de loten is op 10 juni rond 16.00 uur bij de molen. Maar voordat het zover is komen een paar mensen van de Stichting Hulp Wadduwa SriLanka op Basisschool De Wissel vertellen over het project en Germa Martens zal namens het MOV over de sponsortocht vertellen. We hopen dat er veel kinderen meedoen. Je gaat lekker fietsen en met je goed gevulde sponsorkaart help je kinderen in SriLanka. Dus op 10 juni allemaal op de fiets en daarna lekker genieten van de prachtige blaasmuziek... Daar bij die molen! Blaaskapel “De Pompzwengels” Geffen M.O.V. (Missie-Ontwikkeling-Vrede) Werkgroep Geffen


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag in de even week van 09.00 tot 11.00 uur

Proef voor veiliger terrassen in Geffen GEFFEN Op aandrang van Dorpsraad Geffen houdt de gemeente Maasdonk dit jaar een proef met verkeersremmers op de Dorpstraat ter hoogte van café Boetje. Doel is om het verkeer bij deze horecazaak te dwingen tot een lagere snelheid en daarnaast om meer afstand te krijgen tussen het terras van het café en de gemotoriseerde voertuigen op straat. Om dit te bereiken worden eind mei of begin juni prefab betonnen obstakels op de weg gelegd met daarop plastic paaltjes en ledlampjes voor extra attentiewaarde. Voor en achter deze obstakels worden witte geleidevlakken op de weg geschilderd. Twee obstakels worden schuin tegenover elkaar gelegd, zodat auto’s een slalombeweging moeten maken om ze te passeren. Aan het eind van het jaar evalueren gemeente en dorpsraad de ingreep. Bij bewezen succes komen er ook versmallingen bij café ‘t Haasje en in de buurt van café-zaal de Gouden Leeuw en cafetaria Oud Geffe. Alle voornoemde horecazaken zijn gevestigd aan de Dorpstraat. Op deze weg geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. In de praktijk rijden veel automobilisten harder, omdat er weinig snelheidsremmende maatregelen zijn genomen. Met name bij de terrassen leidt dit in de ogen van de dorpsraad nogal eens tot zeer gevaarlijke situaties. Het gemeentebestuur onderkende deze zorgen en kwam met het voorstel voor de proef bij café Boetje. De obstakels zijn demontabel en kunnen in geval van optocht of ten behoeve van de sneeuwruimers weer tijdelijk worden verwijderd.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

aangeboden interieurverzorgster, 06-34445742 sandravantuijl@gmail.com 13


Rabobank beRnheze Maasland spaaRshow

doe mee...! Rabobank beRnheze Maasland spaaRshow

Kom als kleine spaarder naar de Spaarshow! een spetterende discoshow met een educatief tintje! De Kidz-DJ neemt je een uur lang mee in zijn wereld. Jij mag zelfs even de DJ zijn! ook vertelt de KidzDJ over geld en sparen. Voor alle kids tussen 4 en 12 jaar.

data

woensdag 9 mei woensdag 16 mei woensdag 23 mei woensdag 30 mei woensdag 6 juni woensdag 13 juni

show 1

13.15 ontvangst 13.30 uur-14.30 uur

Nistelrode heeswijk Dinther Geffen lith Nuland heesch

de kidz-dJ songwRitingcontest

Naast de leuke Spaarshow houdt Rabobank Bernheze Maasland dit jaar ook een Kidz-DJ Songwritingcontest. Schrijf een nieuwe tekst op een nummer van de KidzDJ met als thema: geld & sparen. De 6 beste teksten komen op de Rabobank Bernheze Maasland CD die in het najaar zal worden uitgebracht. De winnaars mogen zelfs naar de studio om de opnamen van hun nummer bij te wonen! Voor alle nummers van de Kidz-DJ en om mee te doen met de songwritingcontest ga je naar www.facebook.com/rabobankBMspaarshow

De hoefslag, De wan 1a cc Servaes, Raadhuisplein 24 De Gouden leeuw, Dorpstraat 5 De hoeve, pastoor van hapertstraat 1 De Meent, prins Bernhardplein 10 ’t Tunneke, ’t Dorp 148

show 2

15.00 uur ontvangst 15.15 uur-16.15 uur

MelD Je Nu aaN Via www.RaBoBaNK.Nl/BeRNhezeMaaSlaND eN KliK op De BaNNeR VaN De RaBoBaNK BeRNheze MaaSlaND SpaaRShow


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: Gerald Donders, uitvaartverzorging. Sinds 1 juli 1999 is hij zelfstandig uitvaartverzorging en vierde dus reeds zijn koperen jubileum. Als eerste in Nederland introduceerde hij vrouwelijke medewerkers... Gerald Donders vindt een respectvolle, persoonlijke uitvaartverzorging van groot belang: “Was vroeger de dood zwart..., wij proberen er kleur aan te geven! De laatste jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen rond het afscheid van een dierbare. Er is heel weinig te gek! Mensen veranderen, maken andere keuzes. Het gaat om de wensen van de mensen,” aldus Gerald. Sinds januari 2010 is het bijvoorbeeld mogelijk het lichaam te balsemen (voor de termijn tot en met de uitvaart) of thanatopraxie toe te passen (uitstel van de intreding van de ontbindingsverschijnselen waarbij de overledene kan worden opgebaard bij normale kamertemperatuur, zonder dat daarbij gebruik gemaakt hoeft te worden van een koelinstallatie). Voor die techniek neemt Gerald speciaal opgeleide thanatopracteurs in de arm. De ervaring heeft Gerald geleerd, dat je een inlevingsvermogen dient te hebben in het verdriet van nabestaanden. “Mijn vak is vooral heel goed luisteren! Emotie is een lach en een traan; we creëren een herinnering en willen de overledene herkenbaar ‘neerzetten’. Met respect voor de overledenen en nabestaanden, maar ook voor de plekken waar we te gast zijn, kunnen wij als uitvaartverzorging veel voor mensen betekenen. Het afscheid moet uitstraling hebben en alles moet goed georganiseerd zijn. Altijd alles dubbel checken. Ik leer nog elke dag bij en volg de ontwikkelingen op internet.” Gerald, die nauw samenwerkt met Margriet van den Boogaard die altijd de overledene verzorgt, heeft in Berlicum een Rouwcentrum.“Daar kunnen we de familie ontvangen om op een rustige manier alles door te spreken; er kunnen opbaringen plaatsvinden en indien

gewenst afscheidsdiensten voor kleine groepen. Ook kan het rouwcentrum als correspondentieadres worden opgegeven, hetgeen een stukje veiligheid garandeert. Gerald kan rouwkaarten, prentjes en boekjes in eigen beheer drukken en werkt eveneens samen met drukkerij Wihabo. In Oss hebben ze eveneens een rouwcentrum aan de Begijnenstraat. Gerald biedt ook zijn diensten aan om samen met de nabestaanden een persoonlijke afscheidsdienst te verzorgen, op welke locatie dan ook. Hij schrijft dan persoonlijke teksten en denkt mee over muziek, gedichten of rituelen die toepasselijk zijn. Ook nadenken en praten over een afscheidsdienst voorafgaand aan een overlijden, kan ‘rust’ bieden, als het moment daar is. Een eigen crematorium in Oss is nog een wens van Gerald. Hopelijk krijgt hij daarvoor op termijn, de medewerking van de gemeente. Als tegenpool van verdriet en emotie kan Gerald thuis ontspanning vinden in het verzorgen van zijn dieren en het genieten van zijn landelijke woonomgeving in Elshout. Gerald is dag en nacht bereikbaar op 06 - 51229072. U vindt meer info op www.geralddonders.nl en www. hetafscheid.com Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15


GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI 24 juni 2012 Voor alle Maasdonkers. U speelt het spel wel eens op vakantie? Maar het komt er hier niet van? Pak deze kans. Doe nu mee. Ook u bent van harte welkom. Dit toernooi is bedoeld voor iedereen. Dus ook voor U, ongeacht ervaring. Jeu de boules, het spel dat steeds meer mensen boeit. Wij spelen het doubletten variant, wat wil zeggen 2 tegen 2, een koppel bestaat uit 2 personen. U heeft geen jeu de boules ballen? Geef dit even door bij inschrijving dan wordt er voor gezorgd. Wij hebben wel een voorwaarde, van ieder koppel moet er minstens 1 persoon uit Maasdonk komen. U word verwacht om 10.00 uur bij sporthal de Geer en het duurt tot ± 16.30 uur. De inschrijfkosten zijn 8 euro per koppel, te voldoen op de dag zelf en u kunt inschrijven tot en met 21 juni bij: Angelique van Hirtum tel.: 073-5327301 na 17.00 uur Tonnie Schuurmans tel.: 073-5322475 Henk Lepoutre tel.: 073-5322543 Per e-mail: angeliquevanhirtum@home.nl of tonnie. schuurmans@hetnet.nl

Oproep aan alle Rottenrijkers!!! Werkgroep jeugd en carnavalsoptocht Een carnavalswagen bouwen is een groot karwei, maar ook heel leuk en leerzaam om te doen. Door de jaren heen worden de wagens van een carnavalsgroep of vereniging steeds groter en mooier. Helaas zien we dat er tegenwoordig weinig jonge aanwas is. En dat is jammer, omdat zonder jeugd er over een paar jaar waarschijnlijk geen grote optocht meer door ons dorp rijdt. Om dit te voorkomen is er een werkgroep opgericht om de jeugd te stimuleren en te helpen bij het bouwen van een mooie carnavalswagen. Om dit plan te realiseren zijn we op zoek naar: • jeugdgroepen die gebruik willen maken van ons aan-

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 16

bod en met hulp van de werkgroep een carnavalswagen willen bouwen. • mensen die zelf carnavalswagens bouwen of gebouwd hebben en het leuk vinden om een jeugdgroep te helpen of te coachen bij het maken van een plan of het lassen, gazen, plakken of verven van een wagen. • mensen die ruimte beschikbaar willen stellen waar de jeugd kan bouwen. Voor meer informatie of opgave kunt u contact mailen naar optocht@rottenrijk.nl, of u kunt bellen naar 0653266258. Ties Schuurmans, Roy Janssen, Sanne van der Linden

Start Bouw KPJ - clubgebouw Het handbalseizoen loopt ten einde. De competitie is bijna beslist en de bekerfinale is in zicht. Hoogste tijd voor de start van ons nieuwe clubgebouw! Rondom de handbalvelden op sportpark “de Biescamp” zijn meestal vele handen op de bal. Dit zal de komende tijd wel anders worden:Vele handen op de bouw! In de kleine 90 jaren dat de KPJ bestaat hebben we gebruik mogen maken van de “Bonkelaar” in de Kloosterstraat en later in een “tijdelijk” onderkomen in de Vlijmdstraat. Omdat deze onderkomens niet meer van deze tijd waren en aan onderhoud en vervanging toe waren zijn we al jaren bezig met het realiseren van een nieuw clubgebouw aan de Vlijmdstraat. Veel tekeningen, plannen, vergunningen en overleg later, zijn we eindelijk gestart met onze bouwactiviteiten. 14 mei jongstleden is het clubgebouw uitgeruimd en de oude units zijn ondertussen al afgevoerd. Inmiddels is het grondwerk al gereed en de fundering gestort. De komende tijd zullen er dus een hoop hand- en spandiensten worden verricht nabij de handbalvelden. De planning is dat we het volgende handbalseizoen 20122013 volop gebruik kunnen maken van ons prachtige nieuwe pand. Kom gerust eens kijken op de bouwplek! Of neem een kijkje op onze site www.kpjgeffen.nl KPJ Geffen


K.P.J. Geffen Dorpszeskamp Geffen 8 juli 2012 K.P.J. Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp, er kan door zowel jeugd als volwassen worden deelgenomen aan deze activiteit. De dorpszeskamp zal zondag 8 juli 2012 plaats vinden op het K.P.J. terrein bij het sportpark “de Biescamp”. Vinden jullie het leuk om een dag sportief, ontspannend en natuurlijk gezellig bezig te zijn, dan kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon met een stel vrienden, een groep vormen. MELD JE DAN NU AAN! Het team moet uit minimaal 8 personen bestaan! Jullie team vereist minimaal 3 dames, en vanzelfsprekend 5 heren. (meer dames mag natuurlijk altijd). Om de strijd eerlijk te laten verlopen worden de teams verdeeld in 2 poules: POULE 1: Jeugd vanaf 8 tot en met 15 jaar POULE 2: Jeugd/volwassenen vanaf 16 jaar en ouder... Het inschrijfgeld voor: POULE 1: 15 euro POULE 2: 20 euro Dit bedrag moet bij het inschrijfstrookje worden toegevoegd. Jullie kunnen je inschrijven tot uiterlijk: 2 juli 2012 Op 3 juli is er een vergadering over het verloop van de zeskamp. Hierbij hoort verplicht minimaal 1 persoon uit het team aanwezig te zijn. Deze vergadering begint om 20.00 uur in het K.P.J. gebouw. Het inschrijfstrookje met inschrijfgeld inleveren bij: Gert Kappen,Veldstraat 19 Geffen Tel.nr. 0612410392. .................................................................................................... Naam team: Naam contactpersoon: Telefoon contactpersoon: Adres contactpersoon: Email adres contactpersoon: POULE 1 / POULE 2 (omcirkel wat van toepassing is).

30 mei en donderdag 31 mei bij Café Boetje van 19.00 uur tot 20.30 uur. ( Dit is tijdens de wandel4daagse van Geffen). Wij roepen dan ook de mensen op (jong en oud) die tijdens de week leiding willen zijn op een groep, om zich in te schrijven tijdens deze inschrijfdagen. We hopen jullie in grote getale te zien op 30 en 31 mei. Bestuur Jeugdvakantiewerk Geffen

Hallo Maasdonkse Kinderen, Op zaterdag 23 juni 2012 is er weer een grote Jeugdbrandweerdag. Voor de 22e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Deze middag is bedoeld voor alle Maasdonkse kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op “plaatselijke buien” Aan de deelname aan de jeugdbrandweerdag zijn geen kosten verbonden; je kunt je zo aanmelden. Het spektakel vindt plaats op het grasveld tegenover de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Geffen. Parkeren op het weiland, ingang bij de benzinepomp. Op deze middag moet je om 12:30 uur aanwezig zijn, want om 13:00 uur beginnen we. Inschrijfformulier inleveren vóór 15 juni 2012 op school (Geffen, Nuland of Vinkel) of bij Betsie Hurkens, Willibrordusstraat 12 in Geffen. (Telefoon: 073-5323816). Kinderen uit Maasdonk die buiten Maasdonk naar school gaan, moeten hun inschrijfformulier altijd bij Betsie Hurkens inleveren. Je kunt je ook aanmelden via internet. Stuur je groepsnaam, de namen van je groepsleden, de naam en het telefoonnummer van je Captain en jullie gemiddelde leeftijd vóór 15 juni 2012 naar jeugdbrandweerdag@ hotmail.com. Als we je e-mail ontvangen hebben, krijg je ter bevestiging een e-mail van ons terug. ============= Inschrijfformulier =============

Jeugdvakantieweek 2012 Belangrijke mededeling voor iedereen die mee wil doen aan de jeugdvakantieweek van dit jaar. We hebben ook voor dit jaar weer een leuke week in elkaar gezet. Maar deze week kan alleen maar slagen als we weer een hele hoop aanmeldingen hebben. De week zal plaatsvinden van 6 tot en met 10 augustus en het thema van dit jaar is “GEFFE CITY”, dus er zullen weer een hoop cowboys in Geffen verblijven. De inschrijvingen voor deze week zijn op woensdag

Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen. Zet dan wel alle namen (ook van de captain) op dit formulier. Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/namen: ........................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... Naam groep: ............................................................................ Aantal: ....................................................................................... Leeftijd: ....... Naam en Tel. Captain: ............................................................ 17


HET BLIJFT EEN BIJZONDERE BELEVENIS! Onze vier Geffense gedecoreerden van 2012 vertellen over “de belevenis van het lintje”. Voor Gilbert kan het niet op: 2010: Goeie Rottenrijker, 2011: Geffenaar van het Jaar en nu in 2012: een lintje. Bij hem stond een dagje België gepland en zijn directe meerdere zou hem komen ophalen... Om 09.00 uur ging de deurbel en via het beeldscherm boven zag Gilbert, niets anders dan een camera! En als dan de burgemeester in vol ornaat binnenstapt... ja, dan valt het (oranje)kwartje...De burgervader sloeg de uitnodiging om te gaan zitten af, want “Bij een officiële gelegenheid blijven wij staan!” Gilbert:“Tja en dan komt de hele riedel langs van wat je gedaan hebt. En als je dat dan terug hoort en je denkt er over na, en de burgemeester haalt dan ook gebeurtenissen aan zoals die van afgelopen carnaval, tja, dan krijgt ook dit mènneke een brok in zijn keel! Het feest kon beginnen... met de Pompzwengels, want die hadden we immers gekocht bij de dienstenveiling van W.I.K. Ik ben echt iedereen dankbaar die mij in mijn vrijwilligerswerk hoe en waar dan ook, ooit geholpen heeft, want eerlijk is eerlijk: alleen kun je dit niet; het lintje draag ik dan ook op aan mijn gezin, want zij moeten er wel achter staan. Ook wil ik alle mensen danken die me hebben gefeliciteerd op welke wijze dan ook, mail, facebook, twitter, post, mondeling enzovoorts. En deze wil ik nog wel kwijt: ik ging zoals altijd op zaterdag, ons wekelijks brood halen bij Van Hoorn en daar kreeg ik spontaan een taart mee! En dè vein ik nou keij mooi...!” Geffenaar van het Jaar of een lintje... ik kan niet zeggen wat het mooiste is Marianne Lepoutre (ook al een Geffenaar van het Jaar) had vrijdag 27 april genoteerd als een moeder-dochtersdag, ze zouden naar Scheveningen naar de musical “Wicked” gaan. Marianne: “Om 09.00 uur zwaaide de achterdeur open en kwamen (schoon) kinderen en kleinkinderen binnenlopen, getooid in het oranje, met Inge, onze kapster erachteraan. Ik was compleet verrast en schoot vol. Ik kreeg gelukkig even de tijd om van de schrik te bekomen, voordat de burgemeester arriveerde.

18

Daarna werd het een complete verrassingsdag met een diner in de middag en ‘s avonds bezoek van de fanfare, slagwerkgroep, majorettes en vervolgens de gehele familie en kennissenkring. Ik vond alles prachtig en dat ze dat allemaal stil hebben kunnen houden; ik was sprakeloos en onder de indruk. Dankzij je hobby’s een lintje krijgen, dat is een bijzonder gevoel. Enkele dagen later nog een zonovergoten Koninginnedag met ontvangst in Nuland met harmonie Union en in Geffen, met al weer de complete muziekvereniging W.I.K. en het Sint Jorisgilde. Al met al: een prachtige ervaring: een huis vol bloemen, kaarten, felicitaties, cadeaus, hartverwarmende mailtjes, waaronder een felicitatie van de Toapen op z’n Geffens, waarin stond dat ze jaloers waren op mijn lenigheid! Ook veel mailtjes uit Oss en Berghem, van oud-klasgenoten, vrienden en bekenden die ik jaren niet gezien heb! Een fantastische belevenis en we gaan maar gewoon verder, zoals de burgemeester zei: ‘Dit lintje betekent niet dat je moet stoppen’!” Voor Jan van Ravenstein was het een complete verrassing. Hij werd ‘s morgens 09.00 uur met een smoes naar Creativos gelokt voor een zogenaamde bespreking. Jan: “Dat vond ik al wat vroeg, maar intussen konden ze dan thuis alles in gereedheid brengen en de gasten ontvangen, bleek allemaal achteraf. Rond de klok van 10 uur maakte Bram - nadat hij een sms-je had ontvangen van het thuisfront - een einde aan de bespreking. Ik vond dat al raar, we hadden net drie kwartier zitten brainstormen over een nieuwe naam voor een nieuw bedrijf van een klant. Maar goed, wie baas is bakt koek, dacht ik. Dinsdag gaan we verder, hoorde ik Bram nog zeggen. Ik ging naar huis en Bram besloot om ook even mee te gaan ‘bij ons mam op de koffie’, ja, ja... Niets vermoedend ben ik naar huis gefietst en daar aangekomen zag ik wel een vreemde auto op de inrit staan. Bezoek... was mijn eerste gedachte, kende alleen de auto niet. Bij binnenkomst stond de hele huiskamer vol. De Burgemeester met zijn secretaresse Helma, de Pers, fotograaf, Vladeracken, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, buren en kennissen...Toen pas, bij binnenkomst, viel bij mij het kwartje.. Een lintje dus. Ik werd er verlegen van en je weet je geen houding te geven. De mooie woorden van de Burgervader maakten me stil.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Wat me vooral is bijgebleven is natuurlijk de geheimhouding maar ook de impact van het ontvangen van een lintje. Geffenaar van het jaar heeft iets heel bijzonders, iets om nooit te vergeten. Een Koninklijke Onderscheiding is weer van een andere orde. Je kunt het ook niet met elkaar vergelijken. Het is voor ons een complete feestweek geworden, de woensdag daarvoor ben ik 65 geworden en vrijdag weer het hele huis vol met gasten vanwege de KO. Mooie dagen met als slot op zondag een verjaardagsfeest bij Den Driehoek in Vinkel. Borro Haver is onze enige echte Ridder dit jaar. Ook hij vertelt zijn beleving rond de uitreiking van het lintje. “Vele malen op het verkeerde been gezet en compleet verrast begon ik, achteraf gezien, aan de eervolle onderscheiding op vrijdag 27 april 2012.Vroeg in de benen voor de voorbereiding van een gesprek met wethouder Brands. Aangekomen op het gemeentehuis, vertelde de burgemeester die ons opwachtte dat de heer Brands verhinderd was. “Je moet het maar met mij doen,” aldus de burgemeester.Vervolgens voegde hij er aan toe:“Nu gaat er misschien een lichtje bij jou branden!” Uitgaande van het feit dat mijn vrouw met een longontsteking op bed lag en er dus ook geen familie verwittigd kon zijn, kon er mij niets gebeuren! Binnengekomen in de raadszaal hield de burgemeester een heel warme toespraak waarbij de hele familie aanwezig was. Tijdens deze toespraak had ik een gevecht met de vragen: Is er een borrel geregeld? Kunnen ze mee eten? Enz... Ik had op dit moment dus geen controle meer, het was tijd voor overgave... Ridder in de Orde van Oranje Nassau! Een eer die mij totaal onverwachts ten deel valt en die mij vervult met een diep gevoel van genegenheid en trots! Uw overweldigende reacties, felicitaties en attenties vervullen mij met grote dankbaarheid en respect. Het bevestigt hoe belangrijk het is en blijft, aan ieder mens, van wat voor rang of stand ook, onze aandacht en inzet te schenken, om volwaardig te kunnen leven, dankzij de steun van zo velen! Nogmaals mijn innige dank!”

Penning van Verdiensten voor molenaars Ton van den Boom en Hemmie Berendsen Op de Nationale Molendag 12 mei 2012 stond molen Zeldenrust fier te draaien in feesttooi. We hadden na20

melijk iets te vieren op deze bijzondere dag. De molenaars Ton van den Boom en Hemmie Berendsen zijn dit jaar beiden 30 jaar werkzaam als vrijwillig molenaar op De Zeldenrust. Toen zij in 1982 slaagden voor het molenaarsexamen zijn ze begonnen met iedere zaterdagochtend draaien op de molen en tussendoor op afroep. Onafgebroken doen zij dit bijzondere vrijwilligerswerk wat een soort tweede natuur voor hen is geworden. Kenmerkend daarvoor was het feit dat ze zelf niet in de gaten hadden dat ze al 30 jaar draaien op De Zeldenrust. Het was dan ook een grote verrassing voor hen beiden toen zaterdagochtend in het bijzijn van hun vrouwen, kinderen en kleinkinderen wethouder Rini van de Ven naar de molen kwam om De Penning van Verdiensten van de Gemeente Maasdonk met oorkonde aan hen uit te reiken. Toen Ton 18 jaar geleden van Geffen naar Oss verhuisde weerhield hem dat er niet van om toch iedere zaterdag, en vaak ook nog tussendoor, naar de molen te komen. Hij is de woordvoerder namens de molenaars, de contactpersoon naar de gemeente, de man die de financiën en het logboek bijhoudt, maar bovenal is hij een molenaar die bevlogen en enthousiast kan vertellen over de molen wanneer hij groepen rondleidt Hemmie is de man die meel wil malen, want daar is de molen tenslotte voor gemaakt. Hij is op z’n best als de stenen ‘zingen’ en de meelzakken worden gevuld. Hemmie weet alles van graansoorten en is tevens zeer creatief met de zogenaamde corndolly’s, kunstwerkjes die van korenaren worden gemaakt. Ook Hemmie ontvangt graag bezoekers op de molen en heeft mensen van ‘all over the world’ rondgeleid op onze Zeldenrust. Deze Penning van Verdiensten hebben Ton en Hemmie meer dan verdiend. En gelukkig zijn ze van plan om nog heel lang actief te blijven op de molen. Proficiat Ton en Hemmie! Collega-molenaars Rien, Leny en Gerard en leerlingmolenaars Henk en Remco


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Antwan van de Hurk kampioen Bandstoten Met 21 biljarters werd dit voorjaar de strijd aan gegaan voor een plaats in de finale. Na in de voorronde’s ook al enige sterke wedstrijden met kundig bandspel te hebben gespeeld, werd Antwan bij café het Haasje uiteindelijk de verdiende winnaar van deze finale. Doordat Bart Schutjens ook op 8 winstpunten eindigde moest er nog wel een barragepartij gespeeld worden. In deze partij liet Antwan er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was, met 52 om 30 caramboles in 20 beurten werd Bart verslagen. Ook Stefan Leijten was tot op de laatste dag nog een kanshebber, doch verloor nogmaals en bleef daardoor op 6 punten staan. Antwan is nog “van de school” van Cees Lukassen die zo’n 25 jaar geleden vele jeugdtalenten van biljartvereniging Bikado onder zijn hoede had. De eindstand; resp. punten, gemiddelde, hoogste serie en percentage van de gemaakte carambole’s. 1. Antwan v.d. Hurk 8 1.95 11 98.8 % 2. Bart Schutjens 8 1.51 10 91.4 3. Stefan Leijten 6 1.23 9 85.6 4. Broer Damen 4 1.13 5 78.9 5. Arie Jagers 2 1.49 10 82.1 6. Peter Jagers 2 0.63 4 79.2 @pestaartje

De Geffense kwis is opgezet door 6 enthousiaste Geffenaren te weten; Theo Willemse, Marij van Dijk, Nol Govers, José Verstegen, Robert van der Doelen en Irma Bijveld. In de organisatie zitten mensen met uiteenlopende interesse over allerlei onderwerpen van uiteen lopende aard, daardoor zal de kwis uitdagend zijn voor een breed publiek. U kunt vragen verwachten over Geffen en zijn historie, over wat er het afgelopen jaar zoal in het nieuws was, breinbrekers, vragen over muziek, digitale vragen, vragen over eten en drinken, sport en spel. Ook zullen er zoekopdrachten in ons dorp zijn. De vragen zijn een mix van moeilijk, makkelijk, creatief en uitdagend. Ook kijken we naar de google-bestendigheid van de vragen. U zult niet altijd met 1 simpele muisklik het antwoord kunnen vinden. We streven ernaar om er een jaarlijks terugkerend eve22

nement van te maken, wat steeds zal zijn op een vaste datum te weten 30 december. De groots opgezette kwis kan gezellig samen met familie, vrienden, collega’s , buurtgenoten, etc. gemaakt worden. De vragen kunnen worden opgehaald op de betreffende datum vanaf 18.00 uur. Iedereen kan eraan meedoen, de kwis is voor jong en oud. De enige regel die we hebben is dat er tenminste 1 persoon een Geffenaar moet zijn. We adviseren om teams uit ongeveer 10 personen te laten bestaan, meer of minder mag natuurlijk ook. De antwoorden kunnen gevonden worden in alle tot u beschikking staande bronnen, zoals archieven, internet, geschiedenisboeken, dagbladen, tijdschriften, plaatselijke bladen, maar ook parate kennis. Een goede samenwerking is een pré, want de klok tikt onverbiddelijk verder. Tussen 23.00 en 23.30 uur kunnen de antwoorden worden ingeleverd. En dan 3 weken later, nadat de commissie alle vragen heeft beoordeeld, wordt de prijswinnaar bekent gemaakt middels een prijsuitreiking gevolgd door een gezellige afterparty. Discussies over bepaalde vragen zullen daar dan niet uit de weg worden gegaan. Er zijn leuke prijzen te winnen, zoals een trofee en voor het winnende team een geldbedrag. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: wie met de eer en de roem zal gaan strijken. Wie mag zich een heel jaar lang slimste Geffenaar noemen!

B.V. ‘T Haasje 1 Kampioen B.V. ‘t Haasje 1 speelt in de C2 klasse van de K.N.B.B., na een spannende competitie werden wij eerste in de C2 klasse poule C. Met deze eerste plaats speelden we op 14 en 15 april de districtfinale. De tegenstanders waren ‘t Centrum uit Berghem, B.C. Zeeland en B.B.B. uit Berghem. Na een felle maar sportieve wedstrijd werden wij ongeslagen kampioen. Nu gaan wij naar Dieren voor het gewestelijk kampioenschap op 19 en 20 mei a.s. Het team van B.V.‘t Haasje 1 bestaat uit: Piet van Griensven, Rene Damen, Jo Steenbergen en teamleider Rini van Bergen.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

tot tot tot tot tot tot

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Webmail: secr@seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.