Torenklanken 2022 - Nr 09

Page 1

60e jaargang | nummer 9 | mei 2022 1962

60

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.050 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VAN DE REDACTIE

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL

Koninklijke Onderscheiding Voor André Schuurmans Op 26 april jl. werd André op zijn werk bij Wihabo volkomen verrast. Met de mededeling dat deze dag er voor hem heel anders uit zou gaan zien, werd André met familie en genodigden die ochtend in het gemeentehuis van Oss verwacht. Wij, de andere leden van de redactie van Torenklanken mochten hierbij ook aanwezig zijn. André werd met nog 9 anderen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Oss had voor iedereen een mooie toespraak. Na de officiële plechtigheden volgde nog een gezellige receptie en kon iedereen de Gedecoreerden feliciteren. Ook Tonny van Erp willen wij hierbij van harte feliciteren met haar onderscheiding. Het jubileumjaar van ons mooie Dorpsblad kan niet meer stuk. Een mooie boom geplant in het Arboretum van Geffen. Een leuk artikel in het Brabants Dagblad. En als kers op de taart: Koninklijke eer voor onze eindredacteur, die zich al vanaf 1991 voor Torenklanken inzet. Wij hopen dat André zich nog vele jaren zal blijven inzetten voor Torenklanken. André, nogmaals Proficiat.

Ziekencomité De Schakel is blij dat zij na lange tijd weer een activiteit kunnen organiseren voor onze medemensen die wellicht een gezellig momentje kunnen gebruiken. In plaats van de meiviering welke jaarlijks plaatsvindt in het Oude Klooster willen wij u dit jaar een gratis dinerbon aanbieden van de Geffense Eetkamer. Na opgave wordt in overleg met de gastvrouwen van de eetkamer de datum bepaald. Dit i.v.m. de beschikbare ruimte. Dit is eenmalig mogelijk omdat wij lange tijd geen gezamenlijke activiteit hebben kunnen organiseren. Wij denken dat het leuk voor u is om kennis te maken met de gasten van de Eetkamer en de vrijwilligers. U kunt zich voor de dinerbon opgeven bij Anja Wingens tel 5324160, bij Ineke van Zandvoort tel 5321041 of Jan van Nistelrooij tel 0623200462. Het diner vindt plaats om 12.00 uur in de Geffense Eetkamer. (De Koppellinck) We hopen U in de Geffense Eetkamer te mogen ontmoeten en na de zomer starten we weer op met de viering van Nationale Ziekendag!

Redactieleden, Anja van Heese, Gery Wijgerse en Kees Jongeneelen

De Schakel

Met vriendelijke groet,

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Kom voor advies en service langs bij een van onze winkels Geffen Dorpstraat 46 073 534 13 25

Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90

Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36

's-Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www. parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. do. 26 mei 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK (Hemelvaartsdag) vr. 27 mei 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 29 mei 09.30 u. H Mis m.m.v. GK vr. 03 juni 19.00 u. avondmis in de kapel m.m.v. DK (koffie na de mis) za. 04 juni 19.00 u. vormselviering in de kerk van Nu land m.m.v. PP.Voor de vormelingen van Nuland, Geffen en Vinkel. zo. 05 juni 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK (1e Pinksterdag) ma.06 juni 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK + DK bij de veld kapel. Dankviering communicanten. Bij slecht weer is de viering in de kerk. vr. 10 juni 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 12 juni 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK OPBRENGST VASTENACTIE 2022 De collectes in de kerk, tijdens de veertigdagentijd bedroegen € 468,40 en de kinderen van basisschool De Wissel deden klusjes die € 500,00 opbrachten voor de Vastenactie. Dank voor ieders inzet en bijdrage. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 april 2022: Anthony Schoenmakers, 36 jaar 1 mei 2022: Jo van Dinther, 78 jaar 14 mei 2022: Piet van Herpen (Bergstraat), 72 jaar

ADRESWIJZIGING WIM EN MARIKA VAN HERWIJNEN Wim en Marika zijn naar Kerkdriel verhuisd. Wij danken hen voor hun beider inzet gedurende vele jaren voor onze Geffense geloofsgemeenschap. Hun nieuwe adres is: Kloppenland 27, 5331 RZ Kerkdriel. KERKBALANS 2022 Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. Tussenstand Kerkbalans mei 2022: € 13.070,16. Dank voor uw bijdragen. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 maandag 6 juni 09.30 u. H. Mis bij de veldkapel. Dankviering communicanten. PROGRAMMA VORMSEL 2022 Toediening vormsel door vormheer Fr. Ouwens op zaterdag 4 juni om 19.00 uur in de kerk van Nuland aan de vormelingen van Nuland, Geffen en Vinkel. 3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.

In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

5


ROND DE DORPSPOMP nr 568 Nieuwsgierig, nieuwsgierig, Gilbert was bij de vorige “zitting” niet aanwezig en zei dat hij nog wat te vertellen had, dus de vorige keer met een cliffhanger afgesloten, gezongen van “als de Stamtafel bij een is, het vuurtje brandt”…… De rest van de tekst kun je live meemaken als je aanschuift. Het verslag werd goedgekeurd, kort en bondig, of deze kort wordt…… De dagvoorzitter heeft een agenda, maar die bespreekt hij in een andere volgorde dan besproken. uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Het Raadhuys Vleermuizen bepalen de snelheid van d’n bouw, nou, die beestjes gaan geld kosten, voor wie? Dat is de vraag. De prijzen van materiaal lopen op. Alles zou verkocht zijn onder optie…… Maar wanneer gaan we bouwen, wanneer fladderen die beestjes uit. Volgens de wetenschap, fladderen ze half april uit, doch door het lekkere weer zou maart ook kunnen. Hallo, het is mei. Als het zo doorgaat, “zal een Bosch bedrijf het gaan bouwen” We wachten af, of moet er nog meer betaald worden voor een woning, die geluiden gaan ook al op dat gekochte huizen duurder worden door de schaarste van materialen. Hoelang gaat dit nog duren? Formatie… Met de formateur als aangezeten aan tafel, zou je zeggen

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur.

NAS Tele Fax Web Mai

1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch verzorgen 06 – Wij 87 04 97 95 voor u:

Royalkledingreparatie@gmail.com * verlijmen van kalkzan * leggen van afwerkvlo * het bouwen van sep gipsblokken, gasbet * het aanbrengen van * het aanbrengen van d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ * het aanbrengen van ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

WIHABO DRUKKE RIJ ǁǁǁ

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Familiedrukwerk keuze uit 7 col lec ties. Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ Met opgaaf van juiste datum rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Onde


dat we wat meer te weten komen. Dat klopt, maar als u dit leest is e.e.a. al bekend, dus we hobbelen nu even achter de feiten aan. JA ZE ZIJN ERUIT!! Dus dat heeft onze Jan goed gedaan, af en toe wat ruggenspraak met burgemeester Wobine Buis, als jullie dit lezen zijn de namen van de wethouders ook bekend, de VDG kan weer aan de slag met hun mede partijen, wij wensen ze veel succes, maar vooral veel wijsheid, ook nodigen we de “nieuwe” aandacht wethouder voor Geffen snel uit om te horen wat hij voor ons kan betekenen. Tijdens dit onderwerp kwamen er ook vragen over de Windmolens, nou neem van ons aan dat dit niet over de wielerclub ging. Het ging of het allemaal wel rendabel was, en wat gaat de nieuwe “club” er mee doen… we begrepen, wat is afgesproken staat, en wat staat…… Of te wel ze gaan door op de weg zoals ze ingeslagen zijn. Open dag Oude Klooster en Koppellinck De schrijver van dienst werd gevraagd om ook maar even naar de open dag te gaan. Nou, na het zingen van het slotlied vlug naar huis, meisje opgehaald en op naar het oude klooster, koffie, hapjes, zeg het maar. Maar vooral de presentaties van Brabant Zorgt, Nijvere handen, het KBO, de ontmoeting met het Eetpunt wat elke derde donderdag van de maand wordt gehouden, en “Bij Ons Achter” de particuliere dagbesteding stond ook met een stand, met folders en al compleet, een oproep voor de open dag om ook daar te gaan kijken. Ik zeg maar zo, dat iedereen die naar deze open dag is geweest ook even langsgaat op 25 juni bij Conny Schuurmans, dan is Conny heel gelukkig om te laten zien, wie wat waar. Naast de bingo, het buurten, kaarten en biljarten, toch maar de oversteek gemaakt naar De Koppellinck. Hier waren verenigingen die zich presenteerde, GVG, of te wel Gym Vereniging Geffen, de Jeu de Boule club, Geffen Zorgt, Komt d’r In, Ons Welzijn, en De Geffense Eetkamer. Die laatste liet ons genieten van een pompoen stamp met worst, of een bami met zuur. Mocht je daar, aan willen schuiven, voor € 10,00 euro een 3 gangen diner, waar kan dat nog. En niet alleen thuis aan tafel, maar gezellig samen eten. Van de Koppellinck werden we voorzien van een consumptie, en om exact 13:30 startte de laatste rondleiding onder een bezielende leiding van Bert van Laarhoven. Man, man, man wat weet hij veel. De Koppellinck is er zeker op voorruit gegaan, jammer dat Ans Oude Wesselink, lees van Erp in ’s-Hertogenbosch woont anders was zei voor mij DE nieuwe Geffenaar van het jaar. Geffenaar van het jaar Wie oh wie, en of we ff drie namen op papier willen zetten, dit voor de nieuwe Geffenaar van het jaar 2022. Vele namen passeren de revue, Ronnie Langens, met “zijn” zwarte optocht, of toch Marian die al het zwerfvuil ophaalt in Geffen, Maninka van Rooij die vele zaken

achter de schermen doet bij o.a.WIK en Pompzwengels, Hertbert Stefner, die de jeu de boule banen altijd spik en span houdt,Wilco Creemers, jaar en dag actief voor Nooit Gedacht, Ria Bosch bijna overal vrijwilliger in Geffen,Wil de Haas, als fanatiek KBO’er en alles wat ze er naast doet, teveel om op te noemen wie we allemaal wel niet goed vinden voor deze mooie titel. Koningsdag/nacht Koningsdag, wat een feest zowel de koningsnacht als de dag,Wobine Buis, kwam langs om persoonlijk een verhaal te houden en de nieuwe gedecoreerde wederom te feliciteren. Tonnie van Erp, te veel om op te noemen wat die allemaal doet en gedaan heeft, en André Schuurmans al jaren een stille kracht achter deze Torenklanken, ook hier geldt als we alles op gaan schrijven… dan moeten we straks gaan betalen voor de Torenklanken en dat is ook niet de bedoeling. Gedecoreerde werden ontvangen in de Koppellinck, waarna een oranjebitter en een drie werf hoera, de optocht met mooi versierde fietsen, skelters enzovoorts bekeken werd, daarna op naar het plein waar de WIK naast het Wilhelmus, (helaas geen voorzanger) ook het lang zal ze leven in zette. De Vendelgroet van het Gilde. Daarna leuke spelen en gezelligheid op het plein met een natje van horeca Geffen. Fijn die samenwerking. Ook een dikke duim voor de mensen van de evenementen stichting. Dodenherdenking Ja er gebeurt wat in Geffen dezer dagen. De dodenherdenking altijd opgeluisterd door WIK en het Gilde, wordt jaarlijks bezocht door vaak toch wel de zelfde mensen. Mark van de Doelen mocht als raadslid van de gemeente Oss een woordje doen. Het leek een algemeen woordje wat ook in Herpen, Lith of Berghem verteld kan worden, voor ons mag er wel iets meer plaatselijke tekst in verwerkt worden. Natuurlijk staan we stil bij al het leed wat er in vele oorlogen is, het Geffens verhaal mag zeker ook niet verloren gaan. De Cliffhanger Gilbert had wat te vertellen, hij is uit de raad van 11 gezet, waarom??? Hij weet het zelf nog steeds niet. Zijn hart is/was TE rood geel en groen? Loslaten is moeilijk. Ja hij had kritiek misschien wel pittige kritiek op bepaalde zaken, en tja dan zou je zeggen dan ga je een gesprek aan met Gilbert……… die kans heeft hij niet gehad. Verdient hij dit? Wat verder nog Geffen.nl dat is de plaats om je activiteit te melden, en er op kijken als je wat gaat organiseren, we sommen maar wat op. Dit geldt ook voor de mensen van de school, de wandel 4 daagse is er een schoolreisje gepland, de 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

www.pphnotarissen.nl

T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nl

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


6 Kamp is gelijk met het Nulands carnaval, nu is dan nu niet het juiste voorbeeld maar toch, Cirq du Wik is gelijk met de communie viering, en zo zullen er nog vele zaken zijn waar de agenda dubbel gevuld is, en we hebben vaak al zoveel in de agenda staan. Afsluiten met ons stamtafellied, deze keer ingezet, zonder een papier erbij te halen met tekst. En op naar de volgende, voor op en of aanmerkingen reageer kan via stamtafel@geffen.nl uiteraard ben je van harte welkom schuif eens aan de koffie staat klaar, 10:30 Café Govers 29 mei, onder voorzitterschap van…….. da zegge we nie, komt mar keijke, tot dan.

in Elsendorp). Mocht je er iets meer van willen weten leg even contact met een van ons. Diana Romme Yvonne van Erp Roel Ketelaars Ronny Langens

TOCH GEFFENSE VETERANEN OP SPORTDAG Het is al weer even geleden (Torenklanken nr.13 augustus 2019) berichtte we voor het eerst dat KPJ Geffen zou deelnemen aan de veteranensportdag georganiseerd door Elsendorp / de Mortel. Geffen zou eenmalig meedoen ter ere van het 95 jarige bestaan van KPJ Geffen. Helaas stak corona daar een stokje voor en werd het evenement voor 2 jaar geannuleerd. Nu in 2022 gaat het dan alsnog door en wel op zondag 12 Juni op sportpark Sint Janstraat 47a te Elsendorp. Een groep van 30 sporters (Dames en heren) zal daar deelnemen aan de verplichte en vrije oefening, volksdansen, piramide en diverse sportonderdelen. Nadat we begin 2020 het trainen moesten staken hebben we het begin dit jaar weer opgepakt. Elke maandag avond wordt er geoefend onder leiding van de sportleiders. In de wintermaanden hebben we dat mogen doen in de loods bij Joost en Karin Vos aan de Leiweg, een erg fijne locatie waarvoor onze grote dank, momenteel oefenen we buiten op het grasveld bij de KPJ. Met de deelname aan deze editie van de sportdag willen we laten zien dat KPJ afdeling Geffen nog altijd bestaat en spring levend is. Met een groep mensen in leeftijd variërend van begin 30 tot zelfs ruim in de 60 kunnen we spreken van een zeer gemêleerde groep en voor het huidige evenement uniek te noemen. Jong en oud verenigd op het veld oefeningen zien draaien is toch geweldig!! Ter voorbereiding zullen we op zaterdag 11 juni aan het einde van de middag een generale repetitie doen hierbij zullen de verplichte en vrije oefeningen maar ook het piramide bouwen gedemonstreerd worden. Net als vroeger zal dit plaatsvinden op het grasveld bij de het bejaardenhuis. Exacte tijd zal nog bekend gemaakt worden op social media. Iedereen is van harte welkom (Natuurlijk ook op 12 juni

BUITENSPEELDAG 2022 Hou jij ook zo van buiten spelen? Kom dan woensdag 8 juni naar de buitenspeeldag in speeltuin “de Buitelhof” in de Elshof. Naast de leuke speeltuin zijn er deze middag ook nog diverse andere activiteiten. Dus zet de TV uit, leg de tablet weg en kom van de bank af! Wie : alle kinderen Wanneer : woensdag 8 juni Waar : Speeltuin “de Buitelhof” Elzendreef Tijd : 13:30-16:30u Kom je ook? Gezellig!

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

9


hŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ ^ĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ ŽŶĚĂŐ Ϯϰ ũƵůŝ ϮϬϮϮ ŝŶ ĚĞ ƚƵŝŶ ǀĂŶ ^ŝŶƚ :ŽnjĞĨŽŽƌĚ͘ Vrijwilligers van de KBO’s van Vinkel, Nuland en Geffen en Sint Jozefoord ŶŽĚŝŐĞŶ ĂůůĞ ƐĞŶŝŽƌĞŶ Ƶŝƚ EƵůĂŶĚ͕ sŝŶŬĞů ĞŶ 'ĞĨĨĞŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ Ƶŝƚ Žŵ ĚĞĞů ƚĞ ŶĞŵĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ^ĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ ϮϬϮϮ ŵĞƚ ĂůƐ ƚŚĞŵĂ 'ĂƐƚǀƌŝũŚĞŝĚ͘

WƌŽŐƌĂŵŵĂ ϭϬ͘ϯϬ ƵƵƌ ϭϭ͘ϯϬ ƵƵƌ ϭϮ͘ϯϬ ƵƵƌ ϭϯ͘ϯϬ ƵƵƌ ϭϱ͘ϭϱ ƵƵƌ ϭϱ͘ϯϬ ƵƵƌ

,ĞŝůŝŐĞ DŝƐ YƵŝnj >ƵŶĐŚ DŝĚĚĂŐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ >ŽƚĞƌŝũ ĨƐůƵŝƚŝŶŐ

h ŬƵŶƚ Ƶǁ ŽƉŐĂǀĞƐƚƌŽŽŬũĞ ŝŶůĞǀĞƌĞŶ ƚŽƚ ϭ ũƵůŝ ďŝũ ĞĞŶ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ ĂĚƌĞƐƐĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞĞůŶĂŵĞ ǀƌĂŐĞŶ ǁŝũ ĞĞŶ ďŝũĚƌĂŐĞ ǀĂŶ ϱ ĞƵƌŽ ƉĞƌ ĚĞĞůŶĞŵĞƌ͘ ŝƚ ďĞĚƌĂŐ ŬĂŶ ŽƉ ĚĞ ĚĂŐ njĞůĨ ĐŽŶƚĂŶƚ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽůĚĂĂŶ͘ /ŶůĞǀĞƌĂĚƌĞƐƐĞŶ͗ EƵůĂŶĚ͗ ƵLJŶ ĞŶ ĂĞůƐĞǁĞŐ Ϯϴ ͕ ϱϯϵϭ ' ; ĞƚƐLJ ǀĂŶ ĂŬĞůͿ sŝŶŬĞů͗ ŝũůƐƚƌĂĂƚ ϭϭ͕ ϱϯϴϮ < ;tŝůůĞŵŝĞŶ ZƵŝũƐͿ 'ĞĨĨĞŶ͗ Ğ ,ĞĞŐƚ ϱ͕ ϱϯϴϲ s ; ŽƌƌŝĞ ,ŽŶĚŽŶŐͿ

/ŶĚŝĞŶ Ƶ ĚĞnjĞ ĚĂŐ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŶŽĚŝŐ ŚĞĞĨƚ͕ ǀƌĂŐĞŶ ǁŝũ Ƶ njĞůĨ ĞĞŶ ŬĞŶŶŝƐ ŽĨ ĨĂŵŝůŝĞůŝĚ ŵĞĞ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͘ ƌ njŝũŶ ǁĞů ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ ĂĂŶǁĞnjŝŐ ĚŝĞ Ƶ ŬƵŶŶĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ƚĞŶƚ͘ ƌ ŝƐ ĞĞŶ ;ďĞƉĞƌŬƚĞͿ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ŽƉŐĞŚĂĂůĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ;ƌŽůƐƚŽĞůͿďƵƐ͘ tĞ ǀƌĂŐĞŶ Ƶ ĞĞƌƐƚ ƚĞ ƉƌŽďĞƌĞŶ njĞůĨ ǀĞƌǀŽĞƌ ƚĞ ƌĞŐĞůĞŶ͘ sŽŽƌ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ǀƌĂŐĞŶ ŬƵŶƚ Ƶ ďĞůůĞŶ ŵĞƚ ^ŝŶƚ :ŽnjĞĨŽŽƌĚ ;ϬϳϯͲϱϯϰϮϯϰϮͿ ĞŶ ǀƌĂŐĞŶ ŶĂĂƌ DŽŶŝƋƵĞ ǀĂŶ ĚĞ ĂŵƉ͘ :Ă͕ ŝŬ ŬŽŵ ŽƉ njŽŶĚĂŐ Ϯϰ ũƵůŝ ŶĂĂƌ ĚĞ ^ĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ ϮϬϮϮ

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… WůĂĂƚƐ͗ ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… tŝů ŽƉŐĞŚĂĂůĚ ǁŽƌĚĞŶ͗ ũĂ ͬ ŶĞĞ ZŽůƐƚŽĞůŐĞďŽŶĚĞŶ ͬ ƐůĞĐŚƚ ƚĞƌ ďĞĞŶ

ĞnjĞ ĚĂŐ ŬŽŵƚ ŵĞƚ ŵŝũ ŵĞĞ͗ Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… Plaats: ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… tŝů ŽƉŐĞŚĂĂůĚ ǁŽƌĚĞŶ͗ ũĂ ͬ ŶĞĞ ZŽůƐƚŽĞůŐĞďŽŶĚĞŶ ͬ ƐůĞĐŚƚ ƚĞƌ ďĞĞŶ


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN De open dag in het Oude Klooster was gezellig druk. Veel mensen keken verwonderd rond, wisten niet wat daar allemaal te doen was. De KBO stond daar met een stand, je kon er lid worden maar ook rustig eens kijken wat er werd georganiseerd. Ook bij de Koppellinck kon je binnenlopen, is helemaal veranderd. Al met al een groot succes, onze beide dorpshuizen. Voor een ieder is er wel iets te doen. Geffen is een actief dorp met heel veel vrijwilligers. Arboretum Geffen, 7 juni Mooi rustig gebied waar veel te zien en te wandelen is. Op dinsdagmiddag 7 juni a.s. om 13.30 uur zijn we welkom op het Arboretum te Geffen waar twee gidsen ons rond zullen leiden en een en ander vertellen over het ontstaan en de verdere plannen. Graag even aanmelden bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058, of Corry Hondong, tel 5323123 29 juni Floriade 2022 in Almere We gaan met een bus van Maaskant reizen naar de Floriade in Almere. Vertrek is om 9.00 uur op Kloosterstraat 7. De rit gaat naar Almere, waar u tot 17.30 uur kunt genieten van alles wat de Floriade u te bieden heeft. Om 17.30 uur vertrekken we weer richting Brabant. We gaan dan na afloop ergens gezellig eten, Nieuw Schaijk kan voorlopig niet, waar we genieten van een drie-gangen diner. De planning is om om 21.00 uur weer in Geffen te zijn. Kosten voor deze dag zijn 80 euro. Hierbij is inbegrepen reis, entree en diner. Graag aanmelden voor 5 juni op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Geffen Wel graag uw adres en telefoonnummer vermelden.

Haarstudio en van Van Wanrooij Bouw & Projectontwikkeling t.g.v. hun 50-jarig bestaan. Het doet ons goed dat onze stichting zo wordt gewaardeerd, hiervoor onze hartelijke dank. De coronatijd laten we nu achter ons en met een goed gevoel kijken we vooruit. Voor dit jaar hebben we een leuke fietstocht in petto en in november houden we onze SUPER BINGO. Dus 2 leuke activiteiten om aan deel te nemen, hebben jullie er weer zin in? Wij in elk geval wel. * Zondag 18 september: FIETSTOCHT * Donderdag 17 november SUPER BINGO Noteer ze alvast in je agenda of op de kalender, meer info volgt, tot dan!

MELD JE AAN VOOR HET GEFFENSE BEACH VOLLEYBAL TOERNOOI! Alle Geffense sportievelingen zijn van harte welkom om deel te nemen aan het Beach Volleybal toernooi op sportpark de Biescamp. Dit toernooi wordt gehouden op 19 juni. Je kunt met (minimaal 6 personen) een vrouwen-, herenof mixteam inschrijven. Het toernooi start op zondag 19 juni om 13.00 uur op Sportpark de Biescamp en het wordt georganiseerd door Nooit Gedacht Vrouwen 2. We willen er een groots en fantastisch evenement van maken! Meedoen? Meld je voor 1 juni 2022 aan! Wil je mee doen? Geef je dan op via de website https:// www.nooitgedachtgeffen.nl/beachvolleybal voor 1 juni. Verdere informatie ontvang je na aanmelding via de mail.

29 juli: op de koffie bij de Vinkelse Molen Wie wil dit nu niet? Voor alle leden die benieuwd zijn wat er in Geffen zoal is veranderd of nieuw gebouwd, we rijden met treintje door Geffen, vertrekken om 10.00 uur bij de ingang van de aanleunwoningen. En gaan in Vinkel bij de nieuwe Vinkelse Molen koffie drinken met appelgebak. Kosten € 12,50. Graag aanmelden voor 25 juni op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Geffen Wel graag uw adres en telefoonnummer vermelden.

GOED GEVOEL GEFFEN 2022 De coronatijd had ons in haar greep en onze activiteiten kwamen helaas stil te liggen. In deze tijd werd onze stichting verrast door een mooie schenking van Anne’s

11


Gelukkig zien we foto’s met zo’n afvalberg niet vaak in Geffen. Het is jammer dat het zo gelopen is. Wat er wel aan de hand was, is ons niet duidelijk. Het zou kunnen dat de klep van de container niet goed werkte. Mocht zich dit voor doen, dan kan er een melding worden gedaan via de BuitenBeter app.

DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden onderwerpen die in Geffen spelen besproken.We publiceren een kort verslag van deze vergadering en andere lopende zaken in de Torenklanken. De volgende openbare vergadering is op maandag 16 mei om 20:00 uur in MFC de Koppellinck Gefeliciteerd Eerst een welgemeende felicitatie voor Tonny van der Doelen en André Schuurmans. Zij ontvingen op dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding voor hun inzet en betrokkenheid bij de Geffense gemeenschap. Openbare vergadering april De openbare vergadering van 25 april was voor vijf leden van de dorpsraad de eerste vergadering. De onderstaande onderwerpen zijn aanbod geweest. Besluit flexwoningen Bergschehoevenpad Gemeente Oss heeft op 8 april besloten om een tijdelijke vergunning te verlenen voor flexwoningen in de Ruwaard. Tot zes weken ná deze datum kunnen belanghebbenden bezwaar maken. BrabantWonen heeft de ligging van de toegangsweg naar het terrein in het ontwerp aangepast. Zo kunnen de bestaande bomen behouden blijven.Verder worden er de komende periode nog enkele onderzoeken uitgevoerd, zoals een archeologisch veldonderzoek. BrabantWonen verwacht in het najaar van 2022 te starten met het plaatsen van de woningen. Geffense Plas De gemeente Oss gaat op zoek naar een pachter voor de Geffense Plas. Er wordt een klankbordgroep opgericht. Deze groep vertegenwoordigt de omwonenden, brengt gebiedskennis in en geeft advies aan de beoordelingscommissie. De Dorpsraad heeft een aantal namen van omwonenden voorgesteld. In de beoordelingscommissie neemt namens de Dorpsraad Christa Dollevoet zitting. Glascontainer Veldstraat Sinds enkele weken is de glascontainer in de Veldstraat verdwenen. De glascontainer werd één keer in de vier weken geleegd. Het glas dat er in gegooid werd was niet schoon. Dat gaf stankoverlast en er kwam ongedierte op af. Ook werden er spullen gedumpt bij de container die daar niet thuis hoorden. De gemeente heeft de glascontainer verwijderd. Zwerfafval Jumbo Op Tweede Paasdag ontving de Dorpsraad onderstaande foto.

12

Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw emailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

SENIORENDAG 2022 Na twee jaar afwezigheid zal er op zondag 24 juli weer een Seniorendag plaatsvinden op het terrein van Sint Jozefoord. De KBO’s uit Geffen, Nuland & Vinkel, vele vrijwilligers en Sint Jozefoord slaan opnieuw de handen ineen en organiseren een gezellige dag voor senioren uit de omgeving. U bent van harte welkom om aan te sluiten. Het inschrijfformulier vindt u elders in dit blad of op de website van Sint Jozefoord.


NIEUWS VAN KOM D’R IN Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het open dag bij het Oude Klooster en de Koppellinck. Het is er gezellig druk. De Koppellinck is, na een uitgebreide verbouwing, officieel opnieuw geopend door wethouder den Brok. Er is een feestelijke sfeer, de Koppellinck is meer klaar voor de toekomst en heeft grootse plannen. Ook de inrichting van Kom d’r in is vernieuwd en de Geffense Eetkamer geeft een voorproefje van de lekkere maaltijden die ze er dagelijks serveren.

Aanmelden kan bij Marianne Draad tel. : 06 12135691 of per email: komdrin.geffenzorgt@gmail.com Repair Café: Vrijdag 24 juni zitten onze reparateurs weer klaar om je kapotte spullen te repareren. Kom dan naar “Kom d’r in”, er staat een lekker kopje koffie klaar, terwijl je wacht op de reparatie.

Crea- activiteiten: donderdag 2 en 16 juni van 10.00-11.30 uur en dinsdag 14 en 28 juni van 19.0021.00 uur. Het thema is voor de maand juni voorlopig nog hetzelfde als in mei. Je gaat aan de slag met bloempotten, waarvan je een vuurtoren of een dameshoofd kunt maken Je kunt je inschrijven op de lijst die in “Kom d’r in” ligt, om mee te doen. Er wordt een vergoeding voor de materialen gevraagd. Fijn als je die bij inschrijving betaalt. Wil je komen, maar liever iets anders doen of een kopje koffie drinken dan kan dat ook.

Gastvrouwen en gastheren gezocht voor de inloop op zondagmiddag van 14.00-16.00u Op dit moment hebben we een probleem met de invulling van het rooster voor de inloop op de zondagmiddagen. Deze inloop wordt vooral erg gewaardeerd door mensen die op de zondag alleen zitten en behoefte hebben aan contact met anderen. Ze drinken dan samen een kopje koffie en doen soms een spelletje bv. kaarten of bingo. Bezorg jij deze mensen graag een gezellige middag? Meld je dan aan als gastvrouw/ gastheer! Het kost je maar 2 uurtjes en je krijgt er veel waardering voor terug.

WERVING VRIJWILLIGERS ZORGCENTRUM DE HEEGT Bent u graag in gezelschap van ouderen en wilt u graag uw steentje bijdragen. Dan zijn we op zoek naar U!! De Heegt Brabantzorg zoekt vrijwilligers die ondersteuning willen komen bieden tijdens activiteiten zowel buiten als binnen tijdens. Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken over nieuwe activiteiten en deze mee uitzetten. Er is voor ieder wat wils! Interesse gewekt mail of bel dan naar: Dianne Maas dianne.maas@brabantzorg.eu 06 57564945 Hopelijk spreken we elkaar gauw.

13


LINTJESREGEN Op dinsdagmorgen 26e april ging ik zoals gewoonlijk om 7:30 uur al nietsvermoedend naar mijn werk bij Wihabo. Ik werk daar namelijk al 15 jaar als ordervoorbereider. De dag startte in principe rustig op, echter was er om 8:30 uur wel een vergadering met onze afdeling gepland, hierin had Ruud Bosch diverse aanvullingen met betrekking tot het systeem. Echter al snel nadat de vergadering was begonnen werd de vergadering verstoord door de binnenkomst van Willy Bosch, mijn vrouw Jenny, mijn vader, Kees Jongeneelen (voorzitter Torenklanken) en Charles van Herpen. Deze delegatie overviel mij en schrok dan ook enorm niet wetend wat er aan de hand was. Voor mij was het wel duidelijk dat deze delegatie er wel was voor mij, maar ”waarom”? Willy Bosch zag dit en deelde mij mede dat mijn dag vandaag er anders ui t ging zien dan normaal. Ik werd om 10.00 uur verwacht op het gemeentehuis in Oss. Vanaf toen werd het voor mij duidelijk dat ik een koninklijke onderscheiding ging krijgen voor al mijn verdiensten en inzet voor de gemeenschap, dit ontroerde mij enorm en had hier geen woorden voor. Nadat iedereen die toen aanwezig was me feliciteerde besefte ik dat “iedereen” op de hoogte was behalve “ik” zelf, dit verbaasde mij en had dit echt niet zien aankomen. Nadat ik bekomen was van de schrik ben ik naar huis gegaan om mij even op te frissen en gepaste kleding aan te doen. Onze zoons Janick en Pepijn stonden mij op te wachten, om mij te feliciteren. Wat een bijzonder moment! Dus ook zij zaten in het complot! Net iets voor tien uur waren wij met ons gezin in het gemeentehuis en werden hartelijk ontvangen door de burgemeester in een aparte ruimte.Alle gedecoreerden werden ontvangen met koffie en gebak, en voor de kinderen was er ranja. Daarnaast kwam de burgemeester persoonlijk bij iedereen apart langs om te vragen “hoe het vandaag was verlopen”, en “hoe de verrassing was ervaren”? Daarnaast legde ze even kort uit hoe de rest van de ceremonie ging plaats vinden. Om 10.30 uur begon het officiële gedeelte, waarin een persoonlijk woord van de burgemeester aan mij en aan mijn vrouw werd gericht. Hierna werd ik benoemd tot “Lid in de orde van Oranje Nassau”, waarna de onderscheiding werd uitgereikt en opgespeld. Aansluitend hierop volgde een receptie voor genodigde in het gemeentehuis. Ik heb deze gehele dag als intens ervaren en ben zeer vereerd met deze koninklijke onderscheiding. Namens mezelf en mijn gezin, wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken die hierbij aanwezig waren, maar een speciale blijk van waardering voor degenen die een bijdrage hebben geleverd in het aanvragen van de koninklijke onderscheiding. Juist door jullie bijdrage is dit mogelijk gemaakt. Nogmaals dank voor alle persoonlijke felicitaties, at14

tenties, kaarten, berichtjes, telefoontjes, bloemen en de mooie afsluitende serenade van de muziekvereniging WIK. André en Jenny Schuurmans

3 juli 2022

GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI Het kan weer en dus gaan we ervoor. De banen voor de Koppellinck zijn wederom het decor voor dit evenement dat speciaal is opgezet voor boules liefhebbers. Of u het spel wel of niet kent maakt geen verschil. We spelen doublette, dat is 2 tegen 2. Doe je mee? Laat het weten. Wij zijn er klaar voor, nu jullie nog. De inschrijving is gestart en staat open tot en met 28 juni. Of tot het maximale aantal van 40 koppels is bereikt. Dus, stel het niet uit maar pak de telefoon of mail dat je mee wilt doen. Dan gaan we er weer een ouderwets gezellige dag van maken. De kosten zijn 5 euro per persoon, te voldoen op de dag zelf. Aanmelden bij: Toon Schuurmans tel: 073 5322356 of toon.schuurmans@home.nl Tonnie Schuurmans tel.: 073-5322475 of gt.schuurmans@ gmail.com U word om 10.00 uur verwacht bij de Koppellinck en het duurt tot ± 16.30 uur. Tot ziens? het bestuur JBC Geffen


MIJN KONINGSDAG 2022 Woensdag 27 april, ik word wakker gebeld: Een vroege lezer van de krant had mijn naam en foto ontdekt bij de lintjesregen van de gemeente Oss. Hans Hendriks van de Dorpsraad had mij dinsdag de uitnodiging voor de gedecoreerden van Geffen gegeven. Samen met Piet word ik om 12.00 uur in de Koppellinck verwacht.Wat me hier te wachten staat, heb ik al enkele jaren als niet- gedecoreerde ervaren. Sinds de Dorpsraad deze ontvangst mogelijk maakt, was ik degene die hierin de leiding had. Na koffie met iets lekkers, houdt de burgemeester een korte toespraak. De voorzitter van de Dorpsraad heft met ons het traditionele glaasje oranjebitter op onze jarige koning en zijn gezin. Rond 13.30 uur in de Kloosterstraat de optocht met prachtig versierde fietsen, skelters en karren met vrolijk geschminkte kinderen in de kleuren oranje, rood, wit, blauw bewonderd . Vervolgens sluiten alle gedecoreerden en partners/begeleiders aan en het St. Jorisgilde sluit de feestelijke stoet. Het Dorpsplein is mooi aangekleed door de Evenementen Stichting Geffen en de horeca. We worden allemaal ontvangen door wapperende vlaggetjes en er zijn veel lachende, dansende en feestende kinderen en volwassenen. De oranje geestdrift heeft gelukkig niet geleden onder het coronatijdperk. En een stralend oranje zonnetje staat hoog in de lucht. De WIK brengt hier een serenade en het gilde sluit met een vendelgroet.

De serenade en de vendelgroet had ik dinsdag 26 april ook al ontvangen, want dat was de dag waarop de burgemeester in een volle raadszaal voorlas dat ik per 16 december 2021 ben benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Een bijzondere dag waarop 10 personen, 7 heren en 3 dames, uit de gemeente Oss een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.Tijdens het opspelden van het lintje, vertelt de burgemeester dat het lintje van de dames mooier is. Tot dusver heb ik nooit geweten van dat verschil, de dames hebben nl. op het lintje nog een extra strik zitten. Graag wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan het schrijven van mijn vrijwilligersgeschiedenis. Ook deze personen waren in de raadzaal aanwezig, evenals Piet, kinderen, kleinkinderen en familieleden. Nu geniet ik nog van een huis vol bloemen, felicitaties en verrassingen. Iedereen bedankt! Geffenaren, deze Geffenaar van het jaar 2021 is trots op deze Koninklijke onderscheiding, maar nogmaals dit is niet mogelijk als er niet overal vrijwilligers klaar staan met vrolijk wapperende handjes. Tonny van Erp- van der Doelen

WANDELVERENIGING NULAND (WVN) Onze jaarlijkse wandeltocht, dit jaar de 17e Nuwelantmars, gehouden op 2e paasdag 18 april 2022, was een groot succes. Mede door het mooie weer hadden we veel deelnemers aan de start. De opbrengst was dit jaar voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Binnenkort mag onze penningmeester het prachtige bedrag van € 1.000 overmaken op gironummer 555. Alle deelnemers, helpers, vrijwilligers, rustposten, EHBO vereniging Nuland, café Kerkzicht,Wihabo, AH,Tielebar, kortom iedereen die mee geholpen heeft heel hartelijk dank voor jullie hulp en ondersteuning. Verder zijn we bezig met de organisatie van rustposten tijdens de komende 4daagse van Nijmegen op 19 tot en met 22 juli 2022. Bij voldoende deelname willen we als WVN weer onze vertrouwde rustposten aanbieden aan de deelnemers uit Nuland, Vinkel en Geffen. Een aantal leden hebben al doorgegeven die zij hier gebruik van willen maken. Maar ook als niet lid van WVN kun je tegen een geringe vergoeding hier 1 of meerdere dagen gebruik van maken. Indien je dat wilt dan is onze vraag dit z.s.m. door te geven door een mailtje te sturen aan info@wvnuland.nl Bestuur WVN 15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Wies van Erp - van der Heijden, 34 jaar, opgegroeid in de Bredeweg, nu wonend aan de dorpsgrens aan de andere kant van het dorp met Henk, Mees (7), Job (5) en Juul (1). 1. Een herinnering aan Geffen: dan denk ik aan de festiviteiten rondom “Geffen 700” jaar. Maar ook verdwenen zaken zoals volleybalclub G’68, de verbranding van Mie Roddel, De Schlecker, Toverbal, De Kopak en uiteraard de M.C. Escher poster in de wachtkamer van dokter Smit. 2. Dit zou anders moeten Het vandalisme bij het arboretum. Wat zonde dat nu onlangs weer de put gesloopt is. Het arboretum is een prachtige plek, waarvan we hopelijk nog lang en met veel man van kunnen genieten. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk “De verwonderboom” individueel initiatief van familie van Nistelrooij op de hoek bij de Peppeldreef / Leiweg. Ons mam wandelt er wekelijks langs met d’r kleinkinderen en ze verzinnen dan hele fantasieverhalen of bekijken wat er anders was dan de week ervoor. De boom met beeldjes en versiersels is echt onderdeel geworden van hun oppasdag. Zo iets kan het verschil maken, geeft het gevoel van thuis zijn in je dorp.

4. Een mooi mens juf Gerrie van Munster.Vroeger verbonden aan De Mariaschool waar ik bij haar in de klas zat. Nu breng ik en verschillende van mijn klasgenoten van toen, onze kinderen weer naar juf Gerrie, maar nu op De Wissel. Haar kalmte, kwaliteit om elk kind echt te zien en werkplezier; niks lijkt haar teveel. In coronatijd zijn we vaak verrast met haar initiatieven die de eentonige dagen opfleurden. En nu weer op school; met elke kinderverjaardag zet ze een heus meeleeftheater neer. Ze zet de kinderen aan tot kabaal dat in De Heegt te horen is, kinderen schateren, kruipen in polonaise onder alle tafels door en Gerrie laat ze vliegen door de klas. Ik heb vaak gedacht; hoe doet ze dat toch?! Ze klapt 1x in haar handen, fluistert vervolgens dat het tijd is om op te ruimen en alle kleuters gaan in de weer om binnen 5 minuten de hele ruimte spik en span te hebben. Ik probeer het thuis ook wel eens, maar heb de magie nog niet gevonden. 5. Jammer dat … Veel mensen de straatbiebjes nog voorbij blijven wandelen, zonder er gebruik van te maken. Super leuke initiatieven die wat mij betreft weer meer zouden mogen gaan leven. 6. De leukste club Scouting Geffen. Mooi dat daar generatie op generatie iedereen gelijk is, welkom is, zichzelf kan zijn en zich mag ontwikkelen. Ik heb er veel jeugd mogen zien opbloeien! 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe uiteraard. Hopelijk dit jaar weer in oude vorm! 8. Bewondering voor… de manier waarop De Wissel en Het beertje ervoor zorgden dat onze kinderen zo veel mogelijk naar school en de opvang konden in coronatijd. Geffenaren als Marja van Kreij, die invallen om uitval te voorkomen. Samen zorgden ze er toch maar mooi voor, dat er zoveel als mogelijk was, door kon gaan voor onze kinderen en continuïteit zo veel als mogelijk gewaarborgd kon worden. 9. Geffen is voor mij… Thuis komen. Onze tuin ligt aan de dorpsgrens. Het doet me dan ook erg goed dat ik inmiddels naast De Klepel toch ook de Torenklanken in mijn Nulandse brievenbus krijg! 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: de kinderboerderij in d”n Elshof Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van! 17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

...dát maakt Van Wanrooij

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Nicole Hanegraaf

Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Accountantadministratieconsulent Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit. KOERSBAL Het Oude Klooster bruist… Nee wij rollen in het Oude Klooster. Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur spelen wij een soort van jeu de boules, maar dan net iets anders… Jeu de boules is ieder wel bekend, koersbal in mindere mate.Vandaar dat wij in het kort uit willen leggen wat er zo leuk is aan koersbal. Het is vooral gezellig en kost niet zo heel veel lichamelijke inspanning, hetgeen voor sommigen onder ons een aardige bijkomstigheid is. Daarnaast biedt het ons de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer, wat bij te praten en niet te vergeten samen een lekker kopje koffie te drinken. Piet de Kort heeft in 1991 het initiatief genomen om leden van de KBO kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor koersbal. Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter (destijds gekregen van de gemeente Geffen), 4 zwarte en 4 bruine koersballen welke qua vorm lijken op edammer kaas en slechts 1200 gram wegen, een jack (klein balletje) en een meetlint. Het spel wordt door zowel mannen als vrouwen gespeeld. De bedoeling van het spel is de koersbal (bruine of zwarte bal) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te rollen. De bal is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. De mat is verdeeld in een aantal vakken en er wordt in twee richtingen over gespeeld. Bij aanvang van het spel staan beide spelers aan één zijde van de mat. De ene speler speelt met de zwarte ballen, de andere met de bruine ballen. De volgorde van spelers word vastgesteld aan de hand van voorgaande ranglijsten. De overige spelers zitten erom heen om zo het

spel goed te kunnen volgen. De wedstrijdleider zorgt voor de indeling. Er zijn elke donderdag altijd één of twee schrijvers die de puntentelling bijhouden en zo’n kleine tien deelnemers. Koersbal: een sport die ervoor zorgt dat je sociale contacten onderhouden blijven, je hersenen geactiveerd worden, dat je samen met anderen met een zinvolle vrije tijdsbesteding hebt en in de pauze een kopje koffie kunt drinken. Samen zijn in een mooie omgeving als het Oude Klooster en een bakkie en een praatje maken is immers gezelliger dan alleen thuiszitten. Loop gewoon eens binnen om te kijken en eventueel de competitie met ons aan te gaan. Weet dat je welkom bent!

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP Hallo allemaal, Met trots vieren wij dit jaar ons 40 jarig jubileum.Voor de receptie van onze senioren leden, willen we ook oud senioren leden uitnodigen en oud bestuursleden. Ben jij oud senioren lid of oud bestuurslid, en wil jij hierbij zijn, meld je dan voor 18 juni aan via gym.ver.geffen@ gmail.com dan kunnen we het feestje compleet maken. Groetjes Sanne, Joey, Moniek, Mark,Vanessa en Esther

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


WANDELEND GEFFEN VERKENNEN Het dorp waar je woont, zou je moeten (ver)kennen! Weten wie je buren zijn en de straatnamen kennen (je weet maar nooit of er iemand naar vraagt), je dorpsgenoten kunnen begroeten. We krijgen er in juni weer vier dagen de kans voor! Heerlijk wandelend door straten, steegjes en paadjes, waar je misschien nog nooit bent geweest! Fijn dat Stichting Rottenrijk de organisatie van de Geffense Wandel4daagse weer voor hun rekening heeft genomen. Wandel mee, dan is het werk niet voor niets gedaan en het is goed voor lichaam en geest. Hoofd leegmaken… Data: 14 t/m 17 juni 2022. Inschrijven (niet meer in de Koppellinck!), maar via de website t/m zondag 12 juni: www.rottenrijk.nl/wandel4daagse-inschrijving. Maar je kunt op de startdag 14 juni ook nog gewoon inschrijven voor een 4-daagsekaart bij het KPJ-clubgebouw. Je kunt 5, 10 of 15 km. lopen. Voorverkoop t/m 5 juni € 4,00.Vanaf 6 juni € 5,00 (t/m 3 jaar gratis). Daginschrijving € 1,50. Nieuwtje: de deelnemers kunnen lopen met een wandelboekje, maar de route is ook te volgen via een QR-code. Zoek je wandelmaatje(s), vorm een loopgroepje en doe mee!

De wedstrijd om de titel Burgerkoning is voor iedereen vanaf 16 jaar, de wedstrijd om de titel Burgerprins is voor de leeftijd 12 tot en met 15 jaar. Naast de te winnen titel is er ook een leuke attentie voor de winnaar. Aanvang 14.30 uur op het terrein van d’n Uitdstek aan de Weverstraat in Geffen. Inschrijfgeld voor volwassenen € 5,-, voor de jeugd € 3,-. Ook voor de jongste jeugd tot 12 jaar wordt een mooie activiteit georganiseerd. De leden van het Sint-Jorisgilde hebben besloten dat de opbrengst van de dag, inschrijfgeld en de winst op de consumpties, zal worden gedoneerd aan Geffen Zorgt. Geffen Zorgt zet zich al enkele jaren in om het leven in Geffen zo prettig mogelijk te maken, omdat door veranderingen in de zorg een groter beroep wordt gedaan op de mensen zelf en de hulp van vrijwilligers. Binnen Geffen Zorgt zijn vier werkgroepen die allerlei activiteiten organiseren: ‘Kom d’r in’, De Geffense Eetkamer, werkgroep Bewustwording en de werkgroep Wonen. Eenmalig heeft de vereniging een subsidie ontvangen van de gemeente, maar er is natuurlijk meer nodig, want de activiteiten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.Alleen voor de Geffense Eetkamer wordt een vergoeding gevraagd aan de deelnemers. Geffen Zorgt is een mooi initiatief, daarom hopen wij op een grote opkomst op ons gildeterrein.

De mooiste momenten buiten. BURGERKONINGEN BURGERPRINSSCHIETEN VOOR ‘GEFFEN ZORGT’ Op eerste pinksterdag (zondag 5 juni 2022) houdt het Sint-Jorisgilde Geffen haar jaarlijkse wedstrijd kruisboogschieten op de wip om de titel Burgerkoning en Burgerprins.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 75 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ... #Gedecoreerden Altijd mooi als het Zijne Majesteit behaagd vrijwilligers te eren met een onderscheiding voor hun belangeloze inzet. Meestal gebeurt dit daags voor zijn verjaardag. Op dinsdag 26 april worden ’juffrouw’ Tonny van Erp (Dorpsraad, Gilde, Parochie, Geffen Zorgt en nóg meer) en André Schuurmans (30 jaar Torenklanken, Rottenrijk, Heemkunde) in de bloemetjes gezet tijdens een waardige bijeenkomst in het ’Ossisch’ gemeentehuis. Burgemeester Wobine Buijs en gemeente Oss tonen hun gastvrije kant; alles tot in de puntjes verzorgd door coördinator mevr. Anja Kleinpenning. waarvoor dank!

Stamtafel) is de broedende kip en Jan is optimistisch; hij verwacht een ’nieuwe coalitie’ van VDG – CDA – VVD – GroenLinks met vijf wethouders; oude én nieuwe gezichten. Als u dit leest, is de nieuwe coalitie in Groewd Oss misschien al rond? #Wandelen Tijdens #corona zijn vele dorpsgenoten (ook) gaan wandelen om voldoende beweging te krijgen en de zinnen te verzetten.Van wandelen word je vrolijk en je kan het overal doen. Daarnaast heeft wandelen ook veel gezondheidsvoordelen! Regelmatig wandelen verlaagt het risico op diabetes, is goed voor je hart- en bloedvaten en versterkt je spieren en botten. Bovendien ontspan je als je wandelt, waardoor je minder stress ervaart en dat zorgt weer voor een positief effect op je bloeddruk én een vrolijk gevoel. Genoeg redenen om vandaag nog te beginnen met wandelen en beweging in je zomer te brengen! Ruim dertig Geffenaren zijn al lid van Wandelvereniging Nuland.

Dionne Stax loopt dé Vierdaagse (foto:Wandelen.nl) Lintjes Oss; links naast burgemeester Tonny v. Erp en André Schuurmans (foto BD) Wanneer u een dorpsgenoot voor de #lintjesregen van april 2023 wilt nomineren, kunt u tot vrijdag 10 juni contact opnemen met mevr. Kleinpenning óf ons effe tippen; wij helpen graag! #Gemeenteraad - #Coalitie Over de vorming van het nieuw College opmerkelijk weinig nieuws: zélfs leden van de steunfractie van betrokken partijen worden maar mondjesmaat geïnformeerd, weten wij. Drogreden voor het zwijgen is natuurlijk (wéér): je moet een broedende kip NIET storen! Komen er extra windmolens, een noordelijke randweg en een verdiept spoor? Het ligt allemaal op tafel tijdens de gesprekken over een nieuw gemeentebestuur in Oss. De grote vraag: welk stempel drukt nieuwkomer #GroenLinksOss op het coalitieakkoord? VPM coryfee Jan van Vucht (voorzitter Geffen 700,

Lid worden van een club in Nuland? Waarom is er niet ’gewoon’ in Geffen een wandelclub? In 2004 is WV Nuland opgericht als Maasdonkse vereniging. Met ook veel sportievelingen uit de kernen Vinkel en Geffen.WV Nuland heeft het voor haar leden tiptop voor elkaar. Als lid van de vereniging ben jij ’automatisch’ lid van de K.N.W.B. en ontvang jij korting bij officiële wandelevenementen en 4x per jaar het mooie tijdschrift ’Wandelen’. Daarnaast organiseert WV Nuland elk jaar een leuk uitstapje voor alle leden.Tenslotte kun jij spotgoedkoop leuke merchandise (knalgele club t-shirts, zwarte trainingsjacks met logo) aanschaffen én organiseert de club jaarlijks een verzorgingspost tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. En dát allemaal voor slechts € 25 per jaar! Aanmelden of gewoon nieuwsgierig? Zie www.wvnuland.nl of bel ons effe, want wij zijn al lid… ’t Rooi Hundje, 06-53916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur 24

MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). KOM D’R IN Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30 en zondag van 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 DE GEFFENSE EETKAMER; Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In.Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924. OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. SINT JOZEFOORD Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE Website: Bezorging: Klachten bezorging:

www.geffen.nl/torenklanken TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.