Torenklanken 2021 - nr 09

Page 1

59e jaargang | nummer 9 | mei 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BUITENSPEELDAG 2021 Hou jij ook zo van buiten spelen? Kom dan woensdag 9 juni naar de buitenspeeldag in speeltuin “de Buitelhof” in de Elshof. Naast de leuke speeltuin zijn er deze middag ook nog diverse andere activiteiten. Dus zet de TV uit, leg de tablet weg en kom van de bank af! Wie : alle kinderen Wanneer : woensdag 9 juni Waar : Speeltuin “de Buitelhof” Elzendreef Tijd : 13:30-16:30u Kom je ook? Gezellig!

PERSBERICHT

Digitale enquête woonwijk ’t Veld Geffen Eind februari, begin maart heeft u mee kunnen denken over de gebiedsvisie. Bijna 300 mensen hebben hun reactie gegeven. Hartelijk dank daarvoor! Wilt u weer meedenken en meepraten? De gebiedsvisie is klaar. Wij gaan nu verder met de nieuwe woonwijk ’t Veld. Hiervoor maken we nu een stedenbouwkundigplan. Dit plan is gedetailleerder dan de gebiedsvisie. We hebben een concept gemaakt en horen graag van u uw mening en ideeën. Digitale enquête Helaas is het door de coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk om een bijeenkomst te houden. Daarom organiseren wij weer een digitale enquête als alternatief. Wilt u meedenken? Dat kan. Ga dan naar: mpt.link/ veldgeffen. U kunt vanaf woensdag 19 mei tot en met

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

zondag 30 mei de enquête invullen. Dit is een digitale enquête. Het invullen duurt enkele minuten. Wij hopen dat u hier allemaal gebruik van maakt. Het fijne van deze enquête is dat u zelf kunt kiezen wanneer u die wilt invullen. De website kunt u bezoeken op een tablet, maar werkt het beste op een computer of laptop. Gebiedsvisie Op 11 mei heeft het college van B&W ingestemd om de gebiedsvisie. Die leggen we nu voor aan de gemeenteraad. Wij verwachten dat de gemeenteraad op 8 juli de gebiedsvisie behandeld in haar raadsvergadering.Wilt u de gebiedsvisie bekijken? Die kunt u vinden op www. oss.nl/tveldgeffen. Hoe gaan we verder? Alle ontvangen reacties verzamelen wij. Wij gebruiken de reacties om het stedenbouwkundigplan te maken. In juli laten wij u het resultaat zien. Daarna gaan we verder met de volgende stap: het ontwerpbestemmingsplan.Wij verwachten het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2021 ter inzage te leggen. Vragen? Of heeft u andere vragen over deze ontwikkeling? Neem dan contact met mij op via e-mailadres: a.zaadnoordijk@oss.nl. Ook kunt u contact opnemen met de Dorpsraad via: info@dorpsraadgeffen.nl Voor actuele informatie over de ontwikkelingen kunt u kijken op: www.oss.nl/tveldgeffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 31 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 28 mei 19.00 u. avondmis zo. 30 mei 09.30 u. H. Mis vr. 04 juni 19.00 u. avondmis zo. 06 juni 09.30 u. H. Mis vr. 11 juni 19.00 u. avondmis zo. 13 juni 09.30 u. H. Mis zo. 13 juni 12.00 u. de Eerste Communieviering KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering.

Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. GEDOOPT in mei: Juul van Erp PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De oefenmiddag in de kerk is op woensdag 9 juni van 14.00 – 16.00 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Hopelijk tot bij de Wandel4Daagse. En voor de mensen die nog uit hun corona-winterslaap moeten ontwaken: Stop met luieren, ga kuieren!

EETPUNT DE ONTMOETING In Torenklanken nummer 8 van mei 2021 stond in de rubriek “Rond de dorpspomp nr 547” vermeld dat het Eetpunt de Ontmoeting zou opstarten in de Koppellinck. Dit is niet juist ! (waarschijnlijk verward met De Geffense Eetkamer zoals die vermeld is op de voorpagina van nr. 8) Het Eetpunt de Ontmoeting gaat niet verhuizen maar blijft in het Oude Klooster elke derde donderdag van de maand om 17.30 uur. Het zal in een andere vorm opstarten omdat we geen maaltijden meer kunnen afnemen van het verzorgingshuis De Heegt. Het vijfjarig jubileum van 2020 hebben wij nog zeker te vieren. Wanneer het RIVM het weer toelaat om met 25 tot 30 personen samen te zijn, gaan wij ook weer opstarten. U kunt zich altijd aanmelden voor een gezellig samenzijn bij: M. Nieuwenhuis tel.nr.073-5324424 Tot die tijd BLIJF ALLEMAAL GEZOND

WANDELEN IS GEZELLIG EN GEZOND! En… het kan ook in coronatijd. Zodoende organiseert Stichting Rottenrijk de Wandel4Daagse 2021. Deze corona-proof editie leidt je middels 4 verschillende startlocaties langs al het moois dat de direct omgeving te bieden heeft. Door specifieke starttijden (opgeven van voorkeur mogelijk) en een maximum aantal deelnemers van 250 kun je zonder enig besmettingsgevaar je jaarlijkse rondes maken. Voor dit jaar geldt helaas het principe vol = vol. Wees er dus als de (ren)kippen bij! Markeer de wandeldagen in je agenda: 8-9-10-11 juni 2021! Dit jaar is enkel de loopafstand van 5 kilometer beschikbaar. Aanmelden is mogelijk tussen 19 en 30 mei. Volg binnen deze periode de instructies op www. rottenrijk.nl of via de directe link die op facebook gepubliceerd zal worden. Bij het aanmelden kun je middels het formulier ook eventuele loopmaatjes of gezinsleden opgeven. Om het wandelen all-inclusive te houden en tevens corona-proof, zal er in plaats van een tussenstop een goody-bag vol lekkers worden meegegeven. Je ontvangt een week voor aanvang jouw definitieve starttijden en -locaties.

Het team De Ontmoeting Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


ROND DE DORPSPOMP Zondag 16 mei 2021. Stamtafel nummer 548. Hopelijk voor de laatste keer digitaal met elkaar verbonden door MS Teams. Huizenmarkt We staan stil bij de overspannen huizenmarkt.Vraagprijzen die 20 tot 30 duizend euro hoger zijn dan normaal en dan nog worden overboden. Als starter heb je maar weinig kansen meer om een woning te bezitten en niet alle starters komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, mochten die al beschikbaar komen. Dan ben je al snel aangewezen op de commerciële verhuur, met prijzen boven de EUR 1.000. De vraag is of met de bouw van woningen in ’t Veld en het Raadhuys de prijzen van het woningaanbod lager worden. Wij verwachten van niet.

Geffense Eetkamer Inmiddels is de Geffense Eetkamer van start gegaan. De vrijwilligers zijn geïnstrueerd. Het aantal deelnemers per dag is nog aan de lage kant, maar dat gaat zeker groeien. De maaltijden worden aangeleverd vanuit Smaakhelden (Cello Rosmalen) en worden Sous-vide bereid, waardoor de voedingsstoffen bewaard blijven. Kwalitatief goed eten dus. We hebben er alle vertrouwen in dat de Geffense Eetkamer een smakelijke toekomst tegemoet ziet, waar het behalve goed eten ook goed ontmoeten is. Wandel4daagse Van 8 t/m 11 juni 2021 wordt dit jaar de Wandel4daagse georganiseerd. Een Corona-editie met maar één afstand: 5 km. Iedere dag wordt er vanaf 4 punten gestart en gefinisht. Deelnemers krijgen tijdsblokken toegewezen om te starten. Het Rottenrijk zorgt voor een rugzak en de sponsors voor de inhoud van de Goody-bag. Het aantal deelnemers is beperkt tot 250. Opgeven kan tot 31 mei a.s. op www.rottenrijk.nl/wandel4daagse. Ben er snel bij, want vol is vol!

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Gedecoreerden Wij feliciteren onze Geffense gedecoreerden Beatrice van der Heijden en Jan-Hein Stadhouders. Zodra we de COVID-19 crisis een beetje hebben doorstaan nodigen wij hun, maar ook de gedecoreerde van 2020, Ineke van Zandvoort, uit voor een bezoek aan de Stamtafel. Groenonderhoud In de Lambertusstraat zijn er enkele struiken vervangen en is door de bewoners onderhoud gepleegd. Het groen staat er weer mooi bij. Zo ook in het Geerparkje. In de Oorsprong is een initiatief ontstaan om een deel van ’t Ei in te richten als Tiny Forest. Op andere plekken zien we wel eens onduidelijkheid ontstaan wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud, de gemeente regelt het niet vooraf. Duidelijkheid is geboden! En verder … - Krijgen we dit jaar weer Molenfeesten of is er ruimte voor een volwaardig Effe noar Geffe? - Krijgen we, in navolging van Heesch, familiestraatnamen in nieuwbouwplan ’t Veld? - Staat het ontwikkelperspectief nog steeds overeind bij de inrichting van het Dorpsplein of gaan we dit loslaten? Stamtafel De volgende Stamtafel vindt plaats op zondag 30 mei a.s. bij café Govers.Wilt u deelnemen, stuur dan een mailtje naar Stamtafel@torenklanken.nl. Ook reacties zijn op dit mailadres welkom!

lid die de Last Post speelde, dat was toch iets “warmer” dan dit jaar... De overbuurtjes waren er, 2 jongeren en iemand die al jaren komt maar nu toch naar huis ging, naar de TV. En mijn partner Ron en ik. Het afstand houden was geen enkel probleem, vandaag... bij ons monument. Het voelde voor mij een beetje armoedig... Hopelijk hebben veel mensen thuis stil gestaan bij dit moment en zijn thuis 2 minuten stil geweest. Volgend jaar hoop ik dat we weer met meer mensen dit jaarlijkse, bijzondere moment SAMEN mogen beleven om zo onze dierbaren te herdenken. Marja van Kreij

DANKBETUIGING

Bij deze willen we graag iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten en bloemen na het overlijden van mijn Vrouw, Moeder, Schoonmoeder en Oma Nettie van Buul - van Lee Ook willen we graag de Huisartsen van huisartsenpraktijk Geffen en Max Zorg bedanken voor hun goede zorgen en betrokkenheid. Familie van Buul

MEEST BIJZONDERE DODENHERDENKING OOIT Beste Geffenaren, Helaas hadden we dit jaar de meest bijzondere, eenzame dodenherdenking ooit, om 20.00 uur, sinds 1991. Begrijpelijk, dat we in deze rare tijd aanpassingen moeten doen en ons aan de corona maatregelen moeten houden. Vorig jaar was dat ook maar hadden we toch een WIK

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad kwam, voor corona, één keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Nu vergaderen we al bijna een jaar digitaal, eens per twee weken. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. - ‘t Veld: de gemeente is begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de zuidoost kant. Het project begon met het opstellen van een conceptvisie. In maart heeft de gemeente hiervoor online een enquête uitgezet en deze is door bijna 300 mensen ingevuld. De uiteindelijke conceptvisie is inmiddels voorgelegd aan het college van B&W en te vinden op de website van de gemeente. De volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundigplan, ook hiervoor wil de gemeente graag de mening van de gemeente peilen. Op dit moment is de digitale enquête open en deze kun je vinden op de projectwebsite van de gemeente of op onze website.Vul hem in, je hebt tot zondag de tijd! De projectwebsite is te vinden op www.oss.nl/tveldgeffen. Heb je vragen of ideeën die je niet in de enquête kwijt kon neem dan contact op met Anne Zaadnoordijk (a.zaadnoordijk@oss.nl). - Heesch West: op woensdag 21 april heeft de gemeenschappelijk regeling Heesch West, in een digitale bijeenkomst, de huidige stand van zaken gepresenteerd. Wil je de presentaties terugkijken of de antwoorden op de gestelde vragen ga dan naar www.heeschwest.nl. Het thema verkeer komt op 27 mei tijdens een onlinebijeenkomst aan bod. Een belangrijke datum voor dit project is 10 juni, dan wordt het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. Vanaf deze datum begint ook de zes weken termijn te lopen voor het indienen van mogelijke zienswijzen. - PMD container: bij het schrijven van dit bericht was er helaas geen nieuws te melden. - Gedecoreerden: ook voor 2022 kun je weer mensen voordragen. Er zijn in ons dorp veel vrijwilligers die op een bijzondere manier maatschappelijk actief zijn en die misschien wel voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen. Wil je iemand voordragen, ga dan naar de website van de gemeente en zoek op “lintje”. - Subsidieverzoeken: Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Dit zijn in vogelvlucht een aantal van de onderwerpen

die aan bod zijn gekomen in onze digitale vergaderingen. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en mededelingen? Kijk dan regelmatig op onze website www.dorpsraadgeffen.nl, wordt lid van onze gratis nieuwsbrief en stuur een e-mail naar info@dorpsraadgeffen.nl. Of volg ons op Facebook,Twitter of Instagram. Dorpsraad Geffen

DANKBETUIGING Op 23 februari jl overleed onverwachts Adriaan van Zandvoort uit de Bergstraat, onder de Geffenaren bekend als “Onze Jonge”. Wij willen iedereen heel erg bedanken voor de vele honderden kaarten, telefoontjes, berichtjes en bloemen. Het is fijn om te weten dat Adriaan bij zovelen geliefd was. Adriaan zijn wens was om met de tractor naar de kerk gebracht te worden en het deed ons erg goed dat zo veel mensen langs de kant van de weg stonden om een laatste groet te brengen en de kerkdienst online gevolgd hebben. Stepha van Zandvoort-Hanegraaf Kinderen en kleinkinderen

Een goed begin van 2021

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

9


PERSBERICHT

Definitief ontwerp plan Raadhuys Dorpshart Geffen Van Wanrooij won vorig jaar de prijsvraag met hun plan Raadhuys. Omdat zij de prijsvraag wonnen, verkoopt de gemeente het voormalig gemeentehuis aan hen. Het plan Raadhuys zoals gepresenteerd tijdens de prijsvraag was nog een voorlopig ontwerp. Op het voorlopig ontwerp zijn reacties vanuit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit binnengekomen. Deze reacties heeft Van Wanrooij gebruikt om het ontwerp nog beter te maken. Meer informatie over plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys/. Bestemmingsplan Voordat we het plan Raadhuys kunnen uitvoeren, moeten we het bestemmingsplan aanpassen. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar. U kunt van donderdag 29 april tot en met woensdag 9 juni 2021 de volgende stukken bekijken: 1. het ontwerpbestemmingsplan 2. andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

er definitief op het Dorpsplein terug moeten komen. Ook is er onderzoek gedaan naar het verkeer. Met de mensen die aan het Dorpsplein wonen, nemen we rechtstreeks contact op. Meer informatie hierover volgt later. Voorlopige planning 2021: Doorlopen bestemmingsplantraject. 3e kwartaal: start verkoop van de woningen en appartementen. 2022: 1e kwartaal: verlening omgevingsvergunning. Sloop voormalig gemeentehuis. Start bouw. 2023: Als de bouw klaar is, starten we met de herinrichting van het Dorpsplein. Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Kijk dan op www.oss.nl/dorpshartgeffen. Of neem contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl. Voor vragen over het plan Raadhuys kunt u contact opnemen met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via: laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl

U kunt deze stukken bekijken: 1. op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 2. (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. Let op: vanwege de coronamaatregelen kan de avondopenstelling afwijken. Kijk daarvoor op www.oss.nl. Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart Geffen - 2021’ over? Het plan bestaat uit een gebouw met 8 koopappartementen en een commerciële ruimte. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een lunchroom met terras. En een tweede blok van 8 grondgebonden woningen. Daarvan zijn er minimaal 4 goedkope (sociale) huur. Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan? Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarna maken we het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt in het najaar van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen. Herinrichting Dorpsplein Wij willen in juli starten met het ontwerp voor het Dorpsplein. We gebruiken daarvoor het ontwikkelperspectief als basis. Er is berekend hoeveel parkeerplaatsen

10

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO, Aan een lange periode van thuiszitten komt nu hopelijk een eind. De meeste van ons zijn gevaccineerd, het aantal besmettingen daalt en het wordt beter weer. • De Geffense Eetkamer opende zijn deuren, zoals u in de vorige Torenklanken hebt kunnen lezen. Iedereen kan hier een, twee of meerdere keren per week gezellig samen eten. • Hopelijk komen de activiteiten in ’t Oude Klooster ook weer langzaam op gang, want we willen zo graag elkaar weer ontmoeten. • Ook de fietsclub denkt weer voorzichtig aan opstarten, op 26 mei bij mooi weer gaan ze het weer proberen. Maar bij het maken van dit stukje weten we nog niet wat er versoepeld wordt, dus houd uw eigen berichtjes in de gaten. Maar het afstand houden, blijft nog wel even, de mondkapjes ook, dus blijf alert. Dit helpt om aan deze pandemie een eind te laten komen. Ik wandelde in gedachten verzonken door ons mooie dorp Geffen. Het afgelopen jaar hebben we met z’n allen rekening moeten houden met Covid-19. Dit is voor iedereen een stukje beperking en vergt aanpassingsvermogen. Dit geldt voor jong en oud binnen onze gemeenschap en dat is zeker niet gemakkelijk. Hopelijk komt er snel een einde aan deze situatie en kunnen we ons oude leventje weer oppakken zodat we al onze activiteiten van onze vereniging weer kunnen opstarten. Het positieve aan deze periode is dat ieder meer tijd en rust krijgt om eens te kijken naar je eigen omgeving. Voor Geffen verandert de komende jaren erg veel, zoals de bebouwing van 250 woningen aan het Geffens veld. Ook het winkelgebeuren in ons dorp wordt jammer genoeg minder, er sluiten wederom twee zaken aan het Dorpsplein, en na 75 jaar maakt de sloophamer een einde aan Van der Heijden Meubels zoals we in de krant hebben kunnen lezen. Gelukkig komt hier een nieuw wijkje dat uit 14 woningen bestaat en ingevuld kan worden door de oudere inwoners van Geffen. Door deze ontwikkelingen is waakzaamheid op zijn plaats. Ik wandelde over de Papendijk richting het dorp en zie de molen en de kerktoren, dan is er een gevoel van thuiskomen. Sta ik bij het Dorpsplein stil dan hoop ik dat hier straks een oase van groen is. Ook een uitnodigend terras (denk aan Oisterwijk) voor alle fietsers die hier langskomen. Door deze opstelling missen we de winkels niet, maar het thuiskomen wordt dan wel compleet. Dit stukje

(parkje) van Geffen kan onze huiskamer worden mits we hier zorgzaam mee om gaan.Wandel ik verder langs de Gouden Leeuw dan is mijn wens dat dit pand behouden blijft, want Geffen heeft behoefte aan een restaurant. Loop ik langs de dorpspomp naar de kerk dan is mijn wandeling geslaagd. Door het geheel met de juiste (authentieke) verlichting en bloembakken te plaatsen krijgen we een mooi geheel. Dan is het goed wonen in Geffen. En wat zou het mooi zijn als we de Oude Pastorie als gebouw kunnen behouden. Hopelijk dat bovenstaande gedachte gedeeld wordt door velen. Voorzitter KBO Geffen Riny van den Akker

DANKBETUIGING

Antoon Romme 1947 – 2021 Alles is nu anders. Het wordt nooit meer zoals het was. Wat zullen we hem missen. Bedankt lieve mensen, voor het medeleven in de vorm van kaarten en brieven en mooie woorden, gesproken, geschreven en gedrukt, voor de bloemen, donaties aan Geffense goede doelen, voor soep en stamp en hanenbillen, en het eerbetoon van onze buurt en het St. Jorisgilde tijdens de rouwstoet. Antoon zou dat allemaal erg mooi hebben gevonden. Het heeft ons heel goed gedaan dat zoveel mensen aan ons hebben gedacht. Daarvoor, en in het bijzonder voor de hulpverlening in het eerste uur, willen we iedereen hartelijk bedanken. Mieke, Anemone en Kevin, Teun en Jessie, Thijs en Ilona, Saar, Sophie, Mies, Amber, Faas.

11


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Inge Wagemans, 49 jaar, zij woont in de Vlijmdstraat 1. Een herinnering aan Geffen De Bonkelaar waar we vroeger carnaval vierden, knakworstjes, chips en cola, de hele avond rondjes liepen met in het midden de dansvloer, super leuke tijd. 2. Dit zou anders moeten Een plek creëren waar onze carnavalsgroepen kunnen bouwen, door alle regeltjes kunnen ze bijna nergens terecht en voor de kids is het een leuke en leerzame bezigheid. 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw/straat/wijk het Arboretum, super mooi stukje natuur in ons eigen Geffen. Ik kom er regelmatig om te sporten of te wandelen. 4. Een mooi mens dat zijn zeker meerdere personen: Gerrit van den Helm waar ik heel wat jaren samen mee in het bestuur heb gezeten van de Evenementenstichting, altijd actief bezig. Tante Marianne die altijd voor ons klaar staat. Petra van Erp onze Roap-moeder!! 5. Jammer dat we al meer dan een jaar niks kunnen organiseren, geen feestjes, carnaval, kermis etc. Ik hoop dat we daar snel weer met z’n allen van kunnen gaan genieten. 6. De leukste club Jeugdvakantiewerk, vorig jaar gestopt met het bestuur maar oh wat heb ik het daar altijd gezellig gehad. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe, een prachtig feest gedragen door alle Geffenaren, wij zijn er van de vroege ochtend tot in de late uurtjes te vinden. 8. Bewondering voor ons mam, altijd in de weer geweest voor ons, gezorgd voor een gezellig thuis en nu is ze zo hard aan het werk

12

om te revalideren na haar herseninfarct. Maar gelukkig gaat ze super goed vooruit. 9. Geffen is voor mij thuiskomen, geboren en getogen Geffenaar. Ik ben actief bij verschillende clubs en het is zo leuk dat alle Geffenaren altijd bereid zijn om hun steentje bij te dragen. 10.Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan activiteiten voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar, die vallen altijd overal buiten. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

HEMELVAARTSDAG 2021 NET EEN STUKJE SCHONER Hemelvaartsdag begint met een stralende zon en een diep blauwe lucht. Een prachtige vrije dag. Mijn zus en ik kwamen op het idee om naar onze broer in Lithoijen te lopen. Die heeft een paar weken terug met zijn gezin en nog een ander gezin, eetcafé “de Loswal” heropend in de haven van Lithoijen. Een mooie wandeltocht vonden wij.Wandelschoenen aan en centen op zak voor het biertje later op het terras. En heel belangrijk; Een paar plastic zakken mee. Vaak ergerden we ons aan al dat vuil in de berm, maar liepen er dan zelf ook gewoon langs heen. Mopperend en veroordelend.“Tis toch wa, ze gooie alles toch ok zomar op de grond” En vervolgens lieten wij het ook liggen. Dat moest anders vonden wij. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. 3 plastic zakken namen we mee en ter hoogte van de Leeuwerik waren die tot de rand toe gevuld met vooral lege blikjes. Maar ook mondkapjes, sigarettenpakjes en Macdonalds afval. Heel bijzonder dat er nog steeds mensen zijn die niet zo goed weten wat ze met hun lege blikjes, sigarettenpakjes e.d. moeten doen en kiezen voor de mooie groene berm. Maar zeker zo bijzonder waren de vele complimenten en duimen omhoog die wij kregen van mensen die onze actie waardeerden. Dat stemde ons goed gemutst. En met die goede gemutstheid en ons opgeruimde gevoel streken we zeer tevreden neer op het terras om van ons welverdiende biertje te genieten. Een aantal gezellige uren en biertjes later op de terugweg naar huis waren we echt kei blij met die opgeruimde bermen langs de weg van de Leeuwerik naar Geffen. Hemelvaartsdag was een stukje schoner.


NIEUWS VAN KOM D’R IN Op het moment dat ik dit “Nieuws van Kom d’r in” schrijf lijken versoepelingen van de corona maatregelen eraan te komen, als de besmettingen en ziekenhuisopnamen tenminste blijven dalen! Als deze Torenklanken verschijnt is de Eetkamer van Geffen al gestart en zal Kom d’r in onder bepaalde voorwaarden waarschijnlijk ook weer opengaan. Bij het maken van deze kopij is nog niet duidelijk welke activiteiten weer kunnen starten, maar we zullen proberen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven. Heb je hier vragen over mail ons dan (komdrin.geffenzorgt@ gmail.com ) of benader een van onze werkgroep leden hierover persoonlijk. Onze gastvrouwen/ heren staan in ieder geval weer klaar en hebben er zin in. De coronamaatregelen die er voorheen waren blijven overigens van kracht: • Kom niet naar Kom d’r in als je verkouden bent, hoest of koorts hebt. • Kom niet als je kortgeleden contact hebt gehad met iemand die corona heeft. • Kom niet als jij of een huisgenoot in quarantaine moet. • Houdt in Kom d’r in 1,5 meter afstand van elkaar • Houd je aan de hygiëne maatregelen, reinig je handen bij binnenkomst. • Draag een mondkapje in de Koppellinck, het mag pas af als je op je stoel zit. • Neem je jas mee naar binnen en hang hem over je eigen stoel. • Vul bij binnenkomst het aanmeldformulier in. • Als alle stoelen bezet zijn wacht dan tot iemand een stoel vrijmaakt en de plek gereinigd is. Als we ons allemaal aan deze regels houden, zorgen we ervoor dat Kom d’r in veilig open kan. De meesten van onze gasten en vrijwilligers zijn straks ook gevaccineerd, dus dat geeft ook een veilig gevoel. We snakken er allemaal naar om elkaar weer te ontmoeten bij een lekker kopje koffie of thee. De indeling van onze huiskamer blijft nog wel even volgens de corona opstelling, maar we zorgen voor een gezellige sfeer. Blijf allemaal gezond, geniet van de prachtige natuur en blijf positief! We wensen de werkgroep en vrijwilligers van de Geffense Eetkamer veel succes en de gasten een smakelijke en gezellige maaltijd.

activiteiten het afgelopen jaar moest afblazen vanwege dat vermaledijde virus, werd een alternatief bedacht: Hap en Stap. Oftewel erop uit in de eigen buurt, met om de zoveel meter een versnapering die door een buurtgenoot was klaargezet. Zo’n zestig buurtbewoners trokken zondag 16 mei de wandelschoenen aan om de stempelkaart op zeven adressen vol te maken. Het werd een zeer geslaagd uitje voor jong en oud. Gezinnen met kleine kinderen leerden hun eigen buurt kennen. Mensen die wat minder goed ter been zijn namen de fiets. En twee oudere dames werden met de duo fiets van stop naar stop vervoerd. De eerste editie van Hap en Stap schreeuwt om een vervolg. Mogelijk volgt er later dit jaar al een wintereditie met glühwein en warme chocolademelk.

Kandidaten gemeenteraad Oss In verband met de verkiezingen voor de gemeenteraad van #Oss (maart 2022) is het bestuur van #GroenLinks, afdeling Oss op zoek naar geïnteresseerde Geffenaren (m/v) voor op haar #kandidatenlijst. Meer weten? Kijk op www.Oss.GroenLinks.nl óf bel met: 06-53916725 Het Bestuur

D’N BERG TREKT ONTDEKT HAP EN STAP IN EIGEN BUURT Uit nood worden vaak de beste ideeën geboren. Omdat buurtvereniging D’n Berg de meeste van de gebruikelijke

13


GELOOF ONDER WOORDEN (65)

TEAM TIO

God is een vluchteling!!. Dit is een titel van een boek, waar ik nog aan moet beginnen. Maar ik denk dat het klopt.We zijn bezig in Nederland en elders, om God de laan uit te sturen.Afgelopen Hemelvaartszondag hoorde, ik overal mensen aan het werk, tuinieren, metselen, timmeren ect. Mijn viel het bijzonder op, omdat ik ziek op bed lag. De Kerk heeft ons vijf extra dagen vrij gegeven om stil te staan wat, wat ons bindt en vooral ook tot rust te komen. Hemelvaart brengt ons tot het einde van ons leven en het einde van de wereld.

ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Ik ben zoals eerder geschreven, sterk voorstander om alle extra kerkelijke vrije dagen, af te schaften. Men vroeg aan premier Rutte om van 5 mei een vrije dag te maken. Later we er een om wisselen. Maar, zegt de premier, dit ligt niet aan de regering, dat moeten werknemers zelf met hun werkgevers in de c.a.o. regelen. Ik heb zelf een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen, in verband met corona. Ik zie hoe hard dat artsen, verpleegkundigen werken om jouw nabij te zijn. Mensen die op hun tenen lopen, wegens te kort aan mensen. Ik heb alle waardering voor hun. Voor mijn rijst de vraag, hebben we nog waardering en erkenning voor elkaar. Zijn we echt maar met ons zelf bezig? Gelukkig zijn er heel veel goede mensen, die bellen om eventueel boodschappen te doen. Dankbaar mogen we ook zijn naar God, die de liefde heeft verspreidt. Ik snap dat het moeilijk is om in deze tijd te geloven. Maar is de uitweg: drugs, drank, egoïsme? Ik zelf vind het fijn om mij ook in gebed tot God te richten. Innerlijke rust hebben we allen nodig. Blijkbaar hebben de vele vluchtelingen dat in de gaten. Op de Belgische t.v. is een programma aan de gang, wat heet de “kemping’. Jongeren die samen aan een project werken, om een baan te vinden in de maatschappij, zij hebben allemaal een geestelijke beperking. Er is ook een vluchteling uit Syrië, een jongen van 25 jaar. Maar het geloof speelt voor hem bijzonder, hij dankt elke dag God, dat hij in België is terecht is gekomen. De schrijver van het boek, zegt dat God terug komt dank zij deze mensen. Hij ontmoet onder meer vluchtelingen uit het Midden-oosten en Iran, maar ook uit Pakistan, China, Eritrea en Congo. In een postchristelijk Europa houden de religieuze nieuwkomers iedereen een spiegel voor. Wordt het niet eens tijd dat we dat ook hier in Nederland doen, en niet elkaar blijven bevechten om een politieke zetel. Moge Gods Geest met Pinksteren tot ons komen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com 14

(Toeristisch Informatiecentrum Oss) Wie zijn wij? Misschien ken je ons nog wel als VVV Oss. Jarenlang waren wij het bekende gezicht voor bezoekers en toeristen in onze winkel aan de Spoorlaan. Binnenkort openen wij onze nieuwe winkel, onder een nieuwe naam (TIO) in het pand Kruisstraat 18 in Oss. Ons team bestaat momenteel uit 4 vrijwilligers en 1 (gedeeltelijk meewerkende) winkelcoördinator. Wat is het doel van team TIO? Wij zijn er om zowel de toeristen als onze eigen inwoners te informeren, inspireren én enthousiasmeren. De deur staat voor iedereen open! Verblijf je in de gemeente Oss en zoek je een leuke B&B om te overnachten, een arrangement of ‘high lights’ die je hier echt moet zien en ontdekken? Ben je op zoek naar een leuk weekenduitje met je gezin in onze omgeving? Organiseer je binnenkort een bedrijfsuitje en zoek je inspiratie? Dan ben je bij ons aan het goede adres want bij Toeristisch Informatiecentrum Oss begint je ontdekkingsreis! Mensen kunnen ook bij ons terecht voor mooie wandel,- en fietskaarten, Brabantse & Hollandse souvenirs, streekproducten enz. Om dit alles mogelijk te maken, zoeken wij veel verbinding met (lokale) ondernemers om onze bezoekers zodoende te voorzien van bijzondere producten, arrangementen enz. Uniek concept; twee winkels onder één dak! Ons nieuwe pand in de Kruisstraat delen wij met Firma Streek; in deze winkel worden het platteland en de stad letterlijk met elkaar verbonden door (h)eerlijke streekproducten aan te bieden van ondernemers binnen een straal van 25 km. Het betreft zowel food als non-food producten waarbij je niet alleen het product koopt maar ook écht een kijkje achter de schermen krijgt: iedere ondernemer speelt een filmpje af waarin je informatie krijgt over het bedrijf én het product. Je bent wat je eet.... en je ziet wat je koopt! Door deze unieke samenwerking tussen TIO en Firma Streek promoten en verkopen wij samen onze streek. Onze teamleden zullen in de praktijk soms bijspringen bij Firma Streek en andersom. Dus ... • zoek jij een super leuke, diverse vrijwilligersbaan? • Ben je minimaal twee dagdelen per week beschikbaar? • Ben je gastvrij & klantgericht? • Ben je sociaal & communicatief vaardig? • Ben je een team player?


• Zijn ‘informeren, inspireren en enthousiasmeren’ sleutelwoorden die jou kenmerken? • Wil jij er samen met team TIO een ‘Brabants feestje’ van maken? Aarzel dan niet! Zoek niet langer verder... bel of app onze winkelcoördinator Frederiek Bijker voor een kennismakingsgesprek. Frederiek is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op telefoonnummer: 06 21 93 61 53

JAN EN MARIJKE VAN RAVENSTEIN – DOBBELSTEEN 50 JAAR GETROUWD Jan van Ravenstein en Marijke Dobbelsteen hadden elkaar wel eens vaker gezien, maar in de zomer van 1964 sloeg de vonk écht over aan de bar van Cafetaria Minten in Heesch. De in Geffen geboren en getogen Jan was meteen verliefd op Marijke, die toen nog woonde aan de Heikantsehoeve in Middelrode. De twee kregen vaste verkering en enkele jaren later ging Marijke ook werken in de slagerij van de ouders van Jan aan de Dorpstraat in Geffen. Op dinsdag 11 mei 1971 stapten Jan en Marijke in het huwelijksbootje en namen dezelfde dag ook de slagerij over van hun (schoon)ouders. De keuze om op dinsdag te trouwen was een bewuste keuze: op dinsdagmiddag was de slagerij namelijk gesloten. En dat was zakelijk gezien een stuk interessanter dan trouwen op een drukke vrijdag. Na een mooi feest volgde een korte huwelijksnacht. Om tien uur ‘s ochtends werd het bruidspaar

uit bed gebeld. Werk aan de winkel, het was druk in de slagerij. Geen huwelijksreis dus, maar een enkeltje naar de slagerij in Geffen. Wat jaren later kregen Jan en Marijke twee kinderen: Jeske (43) en Bram (41). Jeske is inmiddels getrouwd met Tom en samen hebben ze twee zoons, Luuk en Gijs. Bram woont samen met Linda in Heesch en zij hebben twee dochters: Fien en Luus. Na 29 jaar hard werken namen Jan en Marijke in 1999 afscheid van de succesvolle slagerij. Maar voor dit actieve paar was stil zitten absoluut geen optie. Jan vond al snel een nieuwe uitdaging en bleef ook op verschillende fronten actief als vrijwilliger. Daarvoor werd hij in 2005 benoemd als ‘Geffenaar van het Jaar’ en in 2012 ontving hij bovendien een Koninklijke onderscheiding. Ook Marijke is een echte ‘bezige bij’. Ze staat altijd en voor iedereen klaar en is het liefst altijd bezig. Maar echt gelukkig wordt ze van de vele bezoekjes van haar vier kleinkinderen, die de weg naar opa en oma dan ook goed weten te vinden! Sinds drie jaar zijn Jan en Marijke woonachting in de Pastoor Scheepensstraat in Heesch, waar ze het erg goed naar hun zin hebben. Op dinsdag 11 mei 2021 vierden ze hier ook hun 50-jarige jubileum. Door de huidige coronamaatregelen kon deze bijzondere mijlpaal helaas niet gevierd worden zoals gehoopt, maar het gouden bruidspaar genoot de hele dag volop van hun gezin en verschillende verrassingen. Ondanks alles een geweldige dag voor een fantastisch paar!

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


OOK BIJ HET GILDE IS HET TERRAS WEER OPEN Maar helaas houdt het daar even bij op, we zijn nog steeds aan de lock down regels gebonden.Toch hebben we op 5 mei samen met Scouting en Jeugdvakantiewerk op ons eigen gezamenlijk terrein zo’n zestig kinderen een leuke halve dag met activiteiten bezorgd.

Nieuwe leden Iedereen van 0 - 100 jaar, man of vrouw, kan lid worden. Je bent dan maximaal drie jaar gratis aspirant-lid, daarna moet je beslissen of je als gildelid geïnstalleerd wilt worden. De gildeleden hebben de mogelijkheid om te trommelen, bazuinblazen, vendelzwaaien, kruisboog- en geweerschieten, handboogschieten en jeu-de-boulen. Jeugdleden Jongens en meisjes (jonger dan 18 jaar) zijn gratis lid, daarna zijn zij maximaal drie jaar aspirant-lid. Ook zij hebben de mogelijkheid om tamboer, vendelier of bazuinblazer worden. Schieten met geweer en kruisboog mag vanaf 12 jaar, aan handboogschieten is geen leeftijd gebonden. Natuurlijk krijg je hier dan les in. Gildeleden komen bij elkaar op zondag van 10.30-13.00 u. en op donderdag van 20.00-22.30 u. om te schieten, vendelen en boulen of gewoon voor de gezelligheid. Aangepaste tijden In verband met de lock down zijn er nu aangepaste tijden: zaterdag van 15.00-17.30 u. en zondag van 11.00 -12.30 u.

PERSBERICHT

Helaas kon tweede pinksterdag het burgerkoningschieten ook dit jaar weer niet doorgaan.We hopen dat later in het jaar nog te kunnen organiseren. Wilt u nou ook eens kennismaken met het gilde, dan bent u van harte welkom op het terras, wèl met anderhalve meter afstand. Heeft u een reden nodig om bij het gilde te informeren? Henk Habraken uit Dinther wist wel een aantal redenen, hieronder staan er een paar. Houde hil veul van tradities en van een bierglaos goed gevuld Komt er bè en vat ’n pilske bè de guld. Vende dè op ’n vergadering alted te veul wordt geluld… Nou dan hedde echt gin leven bè de guld. Katholiek of protestant of bende zelfs wè occult, zoek oew heil en zegen dan mar bè de guld. Bende licht gestoord en denkte degge dè ôk blève zult, nou dan paaste gè vurtreffelijk bè de guld. Kaol of mi ’n toepetje, mi ‘ne snor of mi ne baard, Iedereen hi in ’t gilde alted goeien aard. Aanmelden kun je bij de Deken-Schrijver: Dorpstraat 6, 5386 AM Geffen. Of bel: 06 13570578 e-mail: gildegeffen@gmail.com Adres van het gildehuis:Weverstraat 33, 5386 KZ Geffen

Meld overlast van plaagdieren bij Zungo Heeft u overlast van plaagdieren in gemeente Oss? Bijvoorbeeld van ratten, muizen, wespen of houtwormen? Dan kunt u dat vanaf 1 mei 2021 rechtstreeks melden bij Zungo Pest Control. Ga naar www.zungo.nl/gemeenteoss of bel 0413-26 66 12. Gemeente Oss werkt vanaf dan samen met Zungo voor de plaagdierenbestrijding. Ook voor vragen en advies kunt u terecht bij Zungo. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor eigen omgeving Gemeente Oss zorgt in de openbare ruimte voor preventie en bestrijding van plaagdieren. In de omgeving van uw eigen woning bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Dit geldt niet voor de bestrijding van ratten. Kijk voor meer informatie op www.zungo.nl/gemeente-oss.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

17


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN VOOR

BEATE VAN DER HEIJDEN EN JAN-HEIN STADHOUDERS Twee flinke druppels van de jaarlijkse lintjesregen vielen dit jaar in Geffen neer. Beate van der Heijden, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Beate was er helemaal van ‘in de Gloria’. Het is ook niet niks om Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw te worden, een hoge onderscheiding waar je zeker trots op mag zijn.

Deze onderscheiding kan worden uitgereikt aan wetenschappers die baanbrekend onderzoek hebben verricht voor de samenleving. En dat heeft Beate gedaan op het gebied van loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, van met name oudere werknemers. Ze maakt zich ook sterk om de kracht van senioriteit voor het voetlicht te brengen. Beate is Hoogleraar Bedrijfskunde in het bijzonder Strategisch Human Resource Management. Haar grote verdienste is dat ze haar wetenschappelijk werk toegankelijk maakt voor het bredere publiek, en haar publicaties in de wetenschappelijke tijdschriften vertaald in meer toegankelijke teksten alsook door middel van lezingen, webinars enzovoorts. Tijdens een plechtige bijeenkomst op de Radboud Universiteit in Nijmegen werd zij toegesproken door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Neef François speldde haar de onderscheiding op. Er mocht maar één familielid mee vanwege Corona. Wat hebben ze genoten in de autorit er naar toe, tijdens de sessie, en op de terugweg. Tranen met tuiten van het lachen, van ontroering, van blijdschap, en van het gemis om haar ouders op dit bijzondere moment. Zo enorm fijn om dit wel met François te hebben kunnen beleven, en wat zou ze haar ouders, broer, schoonzus en andere neef en nicht er graag bij hebben willen gehad. De burgemeester benoemde nadrukkelijk het enthousiasme en de bevlogenheid die haar zo kenmerkt. Ze is oprecht betrokken bij haar studenten en collegawetenschappers wereldwijd. Binnenkort mag ze ook bij Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss nog een kopje koffie gaan drinken. En haar hele huis

staat nog vol bloemen. Dus ze geniet er nog volop van. Jan-Hein Stadhouders, Lid in de Orde van Oranje Nassau Jan-Hein Stadhouders (62 j.) ontving eveneens een koninklijke onderscheiding. Zijn verdiensten als voorzitter voor de fokvereniging “Het Friesche Paard’ Zuid-Nederland zijn niet onopgemerkt gebleven. Met Effe noar Geffe hebben wij jarenlang kunnen genieten van de prachtige amazones die via deze vereniging naar Geffen kwamen en prachtige, gracieuze demonstraties gaven. Vooral de complete promotie van het Friese paard kwam op deze dag ten volle tot uiting in al zijn hoedanigheden. Behalve passie voor ‘het edele dier’ heeft Jan-Hein een passie voor groen met als slogan:‘Groen maakt gelukkig, groen is gezond en groen doet leven’. Jan-Hein is mede initiatiefnemer / oprichter, vrijwilliger en aanstuurder van alle werkzaamheden van ‘Het Arboretum’, de prachtige groene plek die sinds 2014 gestalte kreeg aan de Weverstraat. En vaak ook stelt Stadhouders hoveniers manuren en materieel beschikbaar ter ondersteuning van activiteiten van verenigingen in Geffen. Na “de mooiste momenten buiten” waren nu de mooiste momenten voor Jan-Hein persoonlijk! Hij hoorde ’s ochtends dat het Lintjesdag was, en een zwak lichtje ging branden: ‘Het zal toch niet’, want hij had in zijn omgeving enkele detailpuntjes gemerkt die niet helemaal klopten. En ja hoor, het had Hare Majesteit behaagt… Jan-Hein: “Het is een mooie waardering voor het werk dat je voor verenigingen en maatschappij doet. En dat mensen jou daarin ook vertrouwen is een extra dimensie. Je hebt iets goeds gedaan. Maar daarmee houdt het niet op, het is gevoelsmatig een vanzelfsprekendheid dat je je blijft inzetten voor de gemeenschap. Je doet het voor de mensen. Het Lintje is dan een extra tintje om door te gaan.” Van harte gefeliciteerd Beate en Jan-Hein met deze eervolle onderscheidingen. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


TOCH NOG EEN PATRICK JOHN LINEPAD! Afgelopen 4 mei kreeg Geffen er een nieuwe straatnaam bij: Patrick John Linepad.Vera van Uden en Bai Lang van Gaal mochten, samen met Tiny Timmers, het naambordje onthullen. De tieners (12 en 13 jaar oud) waren twee jaar geleden in de pen geklommen om de Dorpsraad te vragen of het nieuwe pad langs het spoor niet vernoemd kon worden naar de Engelse soldaat die daar in 1944, bijna ter plekke, gesneuveld was. Zij kwamen op het idee tijdens de herdenking van 75 jaar bevrijding. Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ had toen, i.s.m. b.s. De Wissel, een rondtocht door Geffen georganiseerd waarbij op diverse plekken door ooggetuigen werd verteld wat zij in de oorlogsdagen hadden meegemaakt. Bij de spoorwegovergang aan de Kerkstraat kregen zij te horen dat de Duitsers met man en macht de kerktoren wilden opblazen. De oprukkende vijand werd tegengehouden door slechts een handvol Engelsen. Patrick John Line was daar een van. Hij zat vlak bij de overweg in een schuttersputje. In het aardedonker moest hij de door de bermsloot sluipende Duitsers tegenhouden. Plots gooiden zij een handgranaat en hij raakte zwaargewond. Een collega militair had overdag gezien dat de familie Timmers, bewoners van het huis bij de overweg, in de achtertuin een schuilkelder had gemaakt. Vlug trok hij Line uit zijn benarde situatie, de schuilkelder in. Zoon Tiny Timmers: “Mijn vader hield een hand op de mond van de Engelse soldaat. Zijn kermen zou ons verraden, want we hoorden dat de Duitsers over de schuilkelder liepen op zoek naar de ingang. Gelukkig hebben ze die niet gevonden, anders hadden ze een handgranaat naar binnen gegooid en waren we er allemaal geweest.” ’s Ochtends bleek dat de Engelsen de aanval hadden afgeslagen, maar ook dat Line in de armen van vader Koos Timmers was overleden. Mede dankzij het optreden van Line stond de kerktoren nog overeind. Over dat het voetpad nu alsnog naar de soldaat vernoemd is zegt Vera: “Ik fietste net langs het bordje, dan kijk je ernaar en ben ik best trots, want wij hebben dat zelf bedacht!”

Bai Lang: “Ik vond het best raar dat Tiny Timmers, de man die het meemaakte nu nog leeft. Het is immers lang geleden gebeurd. Het moet voor hem best indrukwekkend zijn geweest dat er iemand zo dichtbij op deze manier overleed.” Vanwege corona konden familieleden van Patrick John Line niet bij de onthulling aanwezig zijn. Nichtje Clare Hawking liet echter via de mail weten: “Het is zo hartverwarmend om te weten dat de herinnering aan Patrick zal voortleven.We zijn jou, je dorp, de kinderen en de vader van Tiny Timmers echt dankbaar en zullen dat voor altijd blijven. Misschien kunnen we op een dag (wanneer het stof van Covid-19 eindelijk is neergedaald) op bezoek komen.” De gemeente Oss gaf destijds geen toestemming voor het toekennen van een officiële straatnaam aan het nieuwe pad. Gelukkig gaf men wel toestemming om het pad op gepaste wijze te vernoemen. Het klopt; de nieuwe straatnaam betreft een pad en geen straat. En ja, het gaat niet om een officieel straatnaambord. Maar het plan van Vera en Bai Lang om Patrick John Line blijvend te herdenken is op deze manier toch gerealiseerd. Een geweldig initiatief! Ruud Verhagen Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’

SRI LANKA IN CORONATIJD Als Stichting Hulp Wadduwa krijgen we veel vragen om de bevolking in Sri Lanka te helpen in deze Coronatijd. De situatie aldaar is zorgelijk: ziekenhuizen liggen overvol, hotels worden ingericht voor Coronapatiënten. Er worden ook veel jonge mensen ziek, waarvan er ook sterven. Er zijn geen vaccins, bijna geen zuurstofflessen en er zijn weinig beschermingsmiddelen. Veel mensen hebben geen werk, ze krijgen geen uitkering en ze kennen ook geen ziektekostenverzekering. Kortom een zeer armzalig leven. Via Giro 555 kunt u het land steunen, maar rechtstreeks via onze Stichting is doneren ook mogelijk via bankrekeningnummer Rabobank NL76 RABO 0162644213 t.n.v. Stichting Hulp Wadduwa. Elke donatie is welkom. Graag vermelden bij donatie: Coronahulp. Bij voorbaat dank, met uw steun kunnen wij helpen. We staan ook elke zaterdag met meerdere kramen in de Helftheuvelpassage in Den Bosch naast de nieuwe Blokker. Wij verkopen daar mooie fairtrade artikelen. De gehele opbrengst gaat naar de studenten, het meisjesweeshuis en het ouderencentrum in Sri Lanka. Kijk op www.wadduwa.nl Ook daar is een collectebus aanwezig. Bij voorbaat hartelijk dank. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 55 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, vanwege de lockdown… #Corona in Geffen Vandaag in BD: Huisartsenpraktijk Geffen vaccineert voor één keer in onze prachtige kerk; de vakantie van onze huisartsen is namelijk in het geding! De terrassen gaan langer open en om te winkelen, hoeven we van tevoren gelukkig geen afspraak meer te maken. Het Bestuur van Effe noar Geffe denkt serieus na over een vervolg op het #Molenfeest2020 Hopelijk gaat het vaccineren ondertussen volop door; blijf gezond! #Woonwijk ‘t Veld Ten zuidoosten van Geffen verrijst een woonwijk met 250 huizen. Met deze aankondiging heeft de gemeente Oss een belangrijke stap overgeslagen; waar in Geffen kan (eventueel) woningbouw plaatsvinden én welke locatie(s) lenen zich daarvoor het beste??? Met de concrete plannen voor “t Veld” voelen wij ons overvallen… Natuurlijk willen wij óók graag dat er in ons dorp voldoende (betaalbare) woningen gebouwd worden voor onze eigen jongeren. Die betalen tegenwoordig “de hoofdprijs” om in Geffen te kunnen blijven; zelfs een tussenwoning koop je hier niet meer onder de € 300.000,-. Maar 250 huizen ineens en op één locatie lijkt wat (te) veel van het goede. Sowieso vermoeden wij dat de aanwezigheid van Vlamspuiterij Bekkers en Pluimveebedrijf Van Herpen in de directe nabijheid het volledig volbouwen van ‘t Veld onmogelijk maken. Hoe zit dat? In de vorige Torenklanken kondigt Dorpsraad Geffen aan, dat er halverwege mei opnieuw een enquête gehouden wordt in plaats van een (desnoods digitale) informatiebijeenkomst. Gemeente Oss en uitverkoren bouwbedrijven willen er blijkbaar de vaart inhouden. Maar het is de taak van de gemeente Oss om voor voldoende sociale woningbouw (huur én koop) te zorgen. De gemeente moet daarin leidend zijn, hierover duidelijk(er) communiceren en voldoende inspraak borgen: het gaat ons véél te kort door de bocht om een dezer dagen al een stedenbouwkundig plan voor “t Veld” te presenteren, zoals mw. Zaadnoordijk (gemeente Oss) zich eerder liet ontvallen ... (‘Eigenlijk’ had Dorpsraad Geffen ons allang i.s.m. gemeente Oss een presentatie beloofd van mogelijke woningbouwlocaties in ons dorp. #Corona maakt dit blijkbaar “on-

mogelijk”. Ondertussen draaien de ambtelijke molens in het Groot Ossische Rijk onverminderd voort.) #Vinkel-Noord Op 21 april organiseerden de drie betrokken gemeenten Bernheze - Den Bosch - Oss een digitale informatiebijeenkomst over de actuele stand van zaken van het bedrijventerrein Heesch West.Volgens wethouder Den Brok (VDG) is de belangstelling om te vestigen overweldigend. Door de bijeenkomst is duidelijk geworden dat, na protesten uit de buurt, de plannen voor het bedrijventerrein serieus zijn aangepast; géén windturbines, méér aandacht voor een goede verkeersafwikkeling én de realisatie van een landschapspark. Vooral dat laatste doet ons deugt. Presentatie terugkijken kan op www. heeschwest.nl #Gif in Geffen Onze mond viel open van verbazing toen wij een verontrustend telefoontje ontvingen over het mogelijk gebruik van glyfosaat (of ander gif) in de buurt van ons bijenteeltmuseum aan de Leiweg. Ze zullen daar toch zeker ook wel weten, hoe slecht dat is voor bijen, insecten en (indirect) voor weidevogels en andere insecteneters? #Varkensstal Bij een van onze vele wandelingen viel ons oog op de bouw van een nieuwe varkensstal aan de Kepskesdonk, op de grens van Nuland (Bosch’ grondgebied) en Geffen (geannexeerd door gemeente Oss). Weer 1000 varkens erbij? Onbegrijpelijk en heel verdrietig vooral, dat er anno 2021 meer dieren bijkomen in de provincie Noord-Brabant!

#Bijzondere Bomen Via de website www.mijnboomisbijzonder.nl kunt u bomen aanmelden, welke volgens u een bijzondere status verdienen. De verdere (uitgebreide) procedure om tot plaatsing op de gemeentelijke ‘Lijst Bijzondere Bomen’ te komen zal door ons worden gevolgd. Dit maakt het gemakkelijker voor inwoners om bomen aan te melden. Zie ook www.Oss.GroenLinks.nl Bomen op de Osse ‘Lijst Bijzondere Bomen’ mogen niet zonder gedegen motivatie gekapt! Wij hadden u nog iets willen influisteren over mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, de miljoenen uit het #Groenfonds en parkeren in het #Dorpshart, maar ons A4-tje is vol … Vragen óf opmerkingen? Bel ’t Rooi Hundje tel: 0653916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.