Torenklanken 2019 - nr 09

Page 1

57e jaargang | nummer 9 | mei 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

THEO WILLEMSE NIEUWE VOORZITTER GEFFEN ZORGT Wij zijn blij om onze nieuwe voorzitter aan jullie bekend te maken. Theo is zeker geen onbekende in ons dorp, hij heeft een mooi netwerk en al flink wat bestuurlijke ervaring. Wij zijn dan ook blij dat hij zich nu in gaat zetten om de toekomst van Geffen Zorgt verder vorm te geven. We hebben het afgelopen jaar al verschillende successen geboekt; Kom d’r in loopt goed, de bijeenkomsten over langer thuis wonen zijn goed bezocht. Maar we moeten ons nu ook gaan richten op de toekomst en zorgen dat we onze ideeën ook kunnen blijven uitvoeren. Dat gaat voor ons het belangrijkste punt zijn voor komend jaar. Mochten jullie hier goede ideeën over hebben dan horen wij het graag via geffenzorgt@gmail.com. Jullie kunnen ons natuurlijk ook altijd rechtstreeks aanspreken. We hopen jullie snel te zien op 1 van de bijeenkomsten of bij Kom d’r in.

ROGGEMAAIEN EN BALLONVAART In het verleden sloten we Effe noar Geffe traditioneel af met een ballonvaart. Helaas zorgden de weersomstandigheden er de afgelopen jaren enkele malen voor dat deze traditie geen doorgang kon vinden. Dit jaar wordt in het kader van Dat is Oss een picknick georganiseerd met aansluitend een mis, het rogge maaien en de ballonvaart en wel op zaterdag 6 juli vanaf 15u. Het programma ziet er die middag en avond als volgt uit: Vanaf 15u picknick, een markt met heerlijke streekproducten, muziek en gezelligheid. Voor de kinderen is

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

er schminken, lasergame, pizza en ijs workshops. Vanaf 18u openlucht mis, traditionele roggemaaien en ballonvaart De locatie is het arboretum.Wil jij mee de lucht in? Meld je dan aan via info@effenoargeffe.nl. De prijs is € 150. We zien je graag dan.

BUITENSPEELDAG 2019 Hou jij ook zo van buiten spelen? Kom dan woensdag 12 juni naar de buitenspeeldag in speeltuin “de Buitelhof” in de Elshof. Naast de leuke speeltuin zijn er deze middag ook nog diverse andere activiteiten, oa. springkussen en muziek. Dus zet de TV uit en kom van de bank af! Wie : alle kinderen Wanneer : woensdag 12 juni Waar : Speeltuin “de Buitelhof” Elzendreef Tijd : 13:30-16:30u Hopelijk kom je ook naar de buitenspeeldag!

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 24 mei 19.00 u. * avondmis zo. 26 mei 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Kringgildemis) 1e jaargetijde namens de parochie voor Marietje van den Broek - van den Boogaard do. 30 mei 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK (Hemelvaart) vr. 31 mei 19.00 u. * avondmis zo. 02 juni 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Adriaan van Tuijl vr. 07 juni 19.00 u. * avondmis + DK zo. 09 juni 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk (1e Pinksterdag) Extra collecte voor de Missionarissen ma. 10 juni 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. GK+DK+vormelingen en com- municanten. (2de Pinksterdag) Bij slecht weer is de viering in de kerk. PASTOOR VAN DIJK NEEMT AFSCHEID VAN GEFFEN Pastoor Van Dijk neemt afscheid van Geffen in de vrijdagavondmis van 21 juni 19.00 u. + koffie na afloop in de zaal van de Ontmoeting, Oude Klooster en in de zondagsviering van 23 juni 09.30 u. met aansluitend receptie tot 14.00 uur in Het Oude Klooster. Iedereen is van harte welkom. Contactpersoon afscheidscommissie is Gerrit van den Helm tel. nr. 06-46766714, e-mailadres: gvdhelm@ hetnet.nl

KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: april 2019: Thijs van Amerongen, Bjorn van Amerongen mei 2019: Thijmen Ketelaars PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Tweede Pinksterdag 10 juni 09.30 uur viering bij de veldkapel in de Veldstraat 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 5 juni van 19.00 - 20.30 u. oefenen voor de vormselviering. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 11 mei 2019: Gerrit van der Heijden, 90 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS GEFFEN In april hebben onze kerkhofmedewerkers samen met de kerkhofbeheerders 37 graven, waarvan de rechten vervallen en niet verlengd zijn, geruimd. Een groot aantal vanwege een jarenlange achterstand. Gelukkig werden zij ondersteund door ‘Groenvoorziening Papenhoeve’, die met hun materieel de zerken verwijderde. Transportbedrijf Coppens, Papendijk, verzorgde de afvoer van het puin. Beide bedrijven deden dit tegen een ongekend laag tarief, waarvoor onze geloofsgemeenschap hen zeer dankbaar is! Kernbestuur geloofsgemeenschap Geffen ZOMERREIS VAN PLATFORM 30+ NAAR BEAURAING van maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 georganiseerd door pastoor Otto en enkele vrijwilligers. De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deelnemen. Ook wij zijn er dit jaar bij. Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daaruit een schitterend uitzicht over de stad. Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek. We verblijven in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers. Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht Kosten ca. € 450,-- (volpension) Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


het besprokene in de Dorpspomp vastleggen. Stamtafel Ravenstein, nogmaals gefeliciteerd.

ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 507

Zondag 12 mei 2019. De Stamtafel-Moederdag-editie. De Stamtafel werkt met wisselende ‘schrijvers’ die Rond de Dorpspomp schrijven. Met dank aan de schrijver wordt de vorige Dorpspomp met complimenten goedgekeurd. KPJ GO Al eerder hebben we lof gesproken over de activiteiten die door KPJ GO voor de Geffense jeugd worden georganiseerd.Voor de Workshop Graffity was er dusdanig veel belangstelling dat deze over 2 dagen moest worden verspreid. Ruim 100 deelnemers waaraan in kleine groepjes de kunst van Graffity is uitgelegd. Op de Facebookpagina van KPJ GO zijn alle mooie creaties te bewonderen. Complimenten aan de organisatie en dank aan de Dorpsraad Geffen, Stucadoorsbedrijf Jan van de Wouw en Goed Gevoel Geffen voor hun sponsoring. Welstandsvrij bouwen In de pers wordt gemeld dat de verplichting om aanvragen door de Welstandscommissie te laten beoordelen binnenkort komt te vervallen. In delen van Geffen was hier voor de overgang naar Oss al ervaring mee opgedaan. Maar houdt dit echt in dat alles overal mag? Daar zien we voordelen in, we kennen immers de verhalen over het afkeuren van mooie plannen door welstandscommissie terwijl zaken die wel goedgekeurd worden, niet altijd een schoonheidsprijs verdienen, denk bijvoorbeeld aan de woningen hoek Tolweg/Dorpstraat/ Mulderstraat of de kleurstelling van MFC de Koppellinck. Maar als alles overal mag, hebben we wel bedenkingen over een aantal plekken in het dorp. De Kerkstraat zou bijvoorbeeld zijn historisch karakter niet mogen verliezen.We houden hier zeker een vinger aan de pols. Stamtafel Ravenstein We feliciteren onze collega’s van de Stamtafel Ravenstein met hun 45 jarig bestaan. In hun wekelijks samenzijn, waarbij het wel en wee van Ravenstein wordt besproken, mogen in tegenstelling tot onze Stamtafel, geen vrouwen aanwezig zijn. Daarnaast hanteert men een liederenboek waaruit na ieder onderwerp een bijpassend lied, staand, ten gehore wordt gebracht.Wij hebben alleen ons Stamtafellied dat al jarenlang bij de afsluiting van de Stamtafel wordt gezongen en de meeste aangezeten inmiddels zonder tekst kunnen meezingen. Maar het allergrootste verschil is dat er vanuit de Stamtafel Ravenstein geen publicaties plaatsvinden en dat wij in iedere Torenklanken

Geffenaar van het jaar 2019 De oproep om kandidaten te nomineren heeft ook ons bereikt en uiteraard hebben ook wij kandidaten. Wie wordt de Geffenaar van het jaar? Rien, Piet, Tonny, Kim, Martien, Ans, Peter, Hans, Rianne, Wilma, David, Hugo? We wensen het comité veel wijsheid toe. Websites De Dorpsraad Geffen heeft haar website vernieuwd. Complimenten! Zeker een bezoek waard. Maar ook complimenten voor de samenvatting van de vergadering van de Dorpsraad die al enige tijd in de Torenklanken wordt gepubliceerd. MFC de Koppellinck heeft in samenwerking met Geffen. nl haar webinfo op www.geffen.nl. Een goed initiatief, win-winsituatie voor beide partijen. Het Rottenrijk heeft mooie foto’s op haar website, alleen missen wij de foto’s van vóór 2014, terwijl die voorheen wel beschikbaar waren. Of zijn die al historie en inmiddels verhuisd naar de website van Heemkundewerkgroep Vladerack, de beeldbank Geffen of het Brabants Historisch Centrum? Wandelvierdaagse In onze agenda staat 18 t/m 21 juni gereserveerd voor de Wandelvierdaagse. Door sponsoring van Goed Gevoel Geffen is deelname voor de jeugd tot en met 12 jaar gratis en door sponsoring van het Geffens bedrijfsleven worden aan iedereen onderweg versnaperingen aangeboden.Trek de wandelschoenen aan en loop samen met ons 5, 10 of 15 kilometer. Wij gaan ervan dat het ook dit jaar een mooie tocht wordt. Europese Verkiezingen Is het een ver van mijn bed show en moeten we het voorbij laten gaan of maken we gebruik van ons recht om te stemmen. Wij zijn van mening dat iedere stem telt en die laten we ook op 23 mei a.s. horen. Volgende Stamtafel De volgende Stamtafel is op zondag 26 mei, 10.30 u. in Café Govers. Na afloop van de Stamtafel brengen wij uiteraard een bezoek aan de Kringdag van Gildenkring Hoge Schuts op het evenemententerrein bij molen De Vlijt. Het Rottenrijk zorgt voor de wegafzettingen tijdens de optocht door het dorp, dus veiligheid is gegarandeerd! Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken. nl

7


JEUGD IN BEWEGING Het gevoel bij de mannen en vrouwen van ‘Goed Gevoel Geffen’ (GGG) is opperbest! Elk jaar zamelen ze geld in voor een goed doel in Geffen of dat een link heeft met Geffen en dat loopt goed: Opkikkertjes, RIVED, ouderen, Care4Tina en dit jaar is onze jeugd aan de beurt. “Jeugd in beweging” is in 2019 ons motto, een actueel onderwerp, want we weten allemaal maar al te goed, hoe belangrijk dat dat is. Haal de kinderen en jongelui achter het tablet, de laptop of het mobieltje vandaan; laat ze lekker spelen, buiten zijn, klimmen en klauteren, aandacht hebben voor groen en groei, voor kleuren en geuren, voor samenwerken in teamverband, met respect voor elkaar. Dat is o zo goed voor een gezonde ontwikkeling van onze jeugd,” vinden Karel van Rijn en Maria Schuurmans. Samen met Sharon, Robert, Mark, Sanne, Jos,Annemarie en Ria vormen ze de club van het Goede Gevoel dat ze krijgen, als ze iets voor anderen kunnen betekenen. Daar willen ze graag energie in steken en activiteiten voor opzetten. De eerste cheque die ze daarom onlangs uitgereikt hebben is bestemd voor de werkgroep Geffense Wandel4daagse, zodat alle kinderen t/m 12 jaar gratis kunnen meewandelen! Een super goed idee! Een bijdrage aan het Jeugdvakantiewerk, KPJ Go en basisschool De Wissel volgen nog. “We sponsoren activiteiten, geen verenigingen.” Onze dorpsgemeenschap draagt GGG een warm hart toe en is inmiddels bekend met de jaarlijkse vaste (inzamel)activiteiten van GGG: in maart en november de Superbingo voor alle leeftijden en de organisatie van een fietstocht in september in combinatie met het Zwengelfeest, waar ook het Sint Jorisgilde en de Jeu des Boulesclub acte de présence geven. Een loterij aldaar brengt extra geld in het laatje. Ook worden ze gesponsord door Geffense ondernemers en particulieren. Karel en Maria doen nog een oproep: “Het zoeken van een nieuw gepast doel is best wel moeilijk. Dus ideeën voor 2020 zijn van harte welkom. Iedereen kent wel mensen of groepen die een extraatje verdienen, dus laat van je horen!” En kinderen: pak je kans om gratis mee te wandelen! Neem je klasgenoten of je clubmaatjes mee! Je ouders en opa en oma mogen uiteraard ook meewandelen. En… voor de stoere, echte wandelaars onder ons, is er net als vorig jaar ook weer een 15 km. route en zijn er ook

8

dagkaarten verkrijgbaar. Maar, let op, wel allemaal inschrijven (ook de kinderen dus) zodat de organisatie weet op hoeveel wandelaars ze moeten rekenen. De gratis deelname kaartjes voor de kinderen kunnen alleen bemachtigd worden bij de voorverkoop op dinsdag 4 juni van 14.00 u. tot 20.00 u. in de Koppellinck. Om de kinderen te stimuleren 4 dagen mee te wandelen! De dagkaarten voor kinderen zijn dus niet gratis! Zoals we in de vorige Torenklanken al konden lezen: Ga kuieren in plaats van luieren!

Extra geld verdienen in korte tijd? Je wilt graag extra geld verdienen? Maar toch genoeg tijd overhouden voor school, sport of je andere bijbaantje? En ben je 13 jaar of ouder? Grijp dan nu je kans om bezorger te worden bij De Rosbode. Voordelen Werken als krantenbezorger heeft voor- en nadelen. Af en toe kan het zwaar werk zijn. Bijvoorbeeld in de regen of als er veel sneeuw ligt. Maar daar tegenover staan mooie voordelen: • Je verdient lekker • Je bezorgt in je eigen buurt • Je werkt in de buitenlucht • Je bent in beweging • Je bezorgt maar een paar uurtjes per week Aanmelden Wil je weten of De Rosbode een wijk heeft bij je in de buurt? Waar je bezorger kunt worden? Dan hoef je alleen even het aanmeldformulier in te vullen op www.janenjanmedia.nl. Wij gaan dan direct met jouw gegevens aan de slag. En kijken of er een wijk voor je vrij is of vrij komt. Lukt dat, dan nemen we direct contact met je op om te overleggen. En voor je het weet ben je één van de bezorgers van De Rosbode. Meer informatie Heb je nog vragen of wil je meer informatie, bel dan tijdens kantooruren naar Jan en Jan Media, tel. 0492-371112 en vraag naar de afdeling bezorging of stuur een mail naar bezorging@janenjanmedia.nl

JAN EN JAN MEDIA Jan en Jan Media B.V. | Vliet 20 | 5422 VV | Gemert | 0492-371112 www.janenjanmedia.nl


90-JARIG JUBILEUM NOOIT GEDACHT Zoals u misschien al heeft gehoord of gelezen bestaat Nooit Gedacht in september 90 jaar. Deze mooie mijlpaal vieren we in het weekend van 7 en 8 september. Voor alle jeugd- en seniorenleden, vrijwilligers, (oud) bestuursleden, de Ereleden en sponsoren van Nooit Gedacht zijn we een mooi programma aan het voorbereiden. Voor de oudere leden, Ereleden en Oud-Bestuursleden van Nooit Gedacht wordt er zaterdag een reünie gehouden. Heeft u geen uitnodiging hiervoor ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar Bert Duijs (Reunie90@ nooitgedachtgeffen.nl) We organiseren ook een activiteit voor alle Geffense (buurt)verenigingen, vriendengroepen en teams en sponsoren van Nooit Gedacht. Zaterdag 7 september vanaf 14.00 uur houden we een groot Beachvolleybaltoernooi (meer informatie over beachvolley vindt u elders in de Torenklanken). Voor meer informatie en nieuws over ons jubileumweekend kijk op onze website. www.nooitgedachtgeffen. nl/90jaar/ Programma van het jubileumweekend Zaterdag 7 september van 10.00 tot 13.00 u. “Reünie” voor oudere leden, (oud)bestuursleden en ereleden van 13.00 tot 14.00 u. Opening Kunstgrasveld van 14.00 tot 18.30 u. Beachvolleybal voor Sponsoren, Senioren en (buurt)verenigingen van 20.00 tot 01.00 u. Feestavond en Dienstenveiling voor Sponsoren,Vrijwilligers en Leden Zondag 8 september van 10.00 tot 17.30 u. Jeugdactiviteit van 17.30 tot 20.30 u. Knalfeest voor de Jeugd van Nooit Gedacht

VRIENDEN VAN W.I.K. CONCERT Op zaterdagavond 25 mei 2019 vindt het Vrienden van W.I.K. concert plaats in de Koppellinck. Dit jaarlijkse concert wordt speciaal georganiseerd voor alle donateurs en trouwe fans van muziekvereniging W.I.K.. Alle geledingen zullen zich presenteren zodat het publiek een afwisselend en avondvullend programma krijgt voorgeschoteld.Aanvang is 20.00 uur en entree is gratis. Zowel de slagwerkgroep, het studieorkest als het fanfareorkest brengen prachtige muziekstukken ten gehore en de majorettes showen hun verschillende dansen. De bar is open voor de nodige hapjes en drankjes zodat je na afloop nog lekker kunt naborrelen. Tijdens het concert wordt bekend gemaakt wie in de prijzen is gevallen met de donateursactie.Wil je nog kans maken op onze leuke prijzen? Ook op de avond zelf kunt je nog loten kopen. De uitslag wordt later gepubliceerd in de Torenklanken. Wanneer: Zaterdag 25 mei 2019 Aanvang: 20.00 uur (Zaal open: 19.30u) Waar: De Koppellinck, Geffen Entree is gratis

Gratis handdoek met je naam!

Besteed in Maart t/m Juni 2019 voor € 60,00 aan kleding verstelwerkzaamheden bij KledingVermaak en ontvang een gratis handdoek met je voornaam erop geborduurd. *** Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter zonder voering € 12,50 Korter met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparatie per uur € 10,00

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 6 juni: met KBO Vinkel naar de Biesbosch 10-13 juni: fietsvakantie naar Deurne 12 juni: lezing over “Ouder worden” 2 juli: uitstapje mindervaliden naar Kevelaer 11 juli: André Rieu op het Vrijthof Beste leden van de KBO: De zomer is in aantocht en omdat er in de maanden juli en augustus geen bestuursvergaderingen zijn in verband met de vakantie, is op 4 juni onze laatste bestuursvergadering. Mocht u nog vragen hebben of zaken die u nog voor de zomer onder de aandacht wilt hebben gebracht, laat het ons dan weten. K.B.O. op de bres voor maaltijdvoorziening ouderen uit ons dorp Onlangs heeft de manager van Brabant Zorg bekend gemaakt dat de maaltijdvoorziening op termijn komt te vervallen voor Geffenaren welke niet in de Heegt wonen. Ons bestuur vindt dit een slechte zaak en wil zich graag inspannen om ook in de toekomst deze noodzakelijke voorziening te behouden in het Oude Klooster omdat veel gasten uit de Gasterij niet in staat zijn zelf hun warme maaltijd klaar te maken gezien hun leeftijd en de daarbij komende problematiek. Ook de Dorpsraad is van mening dat deze voorziening voor velen onontbeerlijk is. Samen met Geffen zorgt, Dorpsraad en enkele bezorgde Geffenaren werken wij aan en oplossing. Terugblik 8 mei jongstleden zijn wij met een groep Geffenaren afgereisd naar de St. Jan om daar een mis bij te wonen, die werd voorgegaan door pastoor van Dijk. Iedereen deed dit op zijn eigen manier, sommigen te voet, anderen op de fiets en omdat er ook wat ouderen bij waren ook met de auto. Pastoor van Dijk vertelde ook dat dit voor hem een afscheidsdienst was als pastoor van Geffen, bij Maria. 6 juni: met KBO Vinkel naar de Biesbosch: Omdat we met 12 Geffenaren mee gaan, stopt de bus ook in Geffen om iedereen op te halen. Op 6 juni om 8.45 uur is de bus bij de ingang van ’t Oude Klooster, Kloosterstraat 7. Wel graag op tijd zijn, want hij stopt er maar even. 10 juni Fietsvakantie naar Deurne: Op tweede pinksterdag gaat de fietsgroep van de KBO met 14 personen op de fiets naar Deurne. Ze blijven daar enkele dagen om de omgeving te verken10

nen,Vertrek is om 10.00 uur op het pleintje in de Simon vd Bergstraat . Iedereen veel fietsplezier. 12 juni lezing: groeien in ouder worden. door Martien v Duijnhoven. In “t Oude Klooster”. Aanvang om 13.30 uur. We verwelkomen u met een kopje koffie of thee, en rond 16.00 uur kunt u weer huiswaarts. De uitdrukking ouder worden is een gunst, ouder zijn echter een kunst, is de titel van een interactieve lezing door Martien van Duijnhoven. De lezing laat zien hoe levenservaring en persoonlijke identiteit met elkaar verweven zijn. Het thema senior zijn is vanuit verscheidene invalshoeken te benaderen. Zo kan het gaan over gezond ouder worden en wat goede voeding en beweging betekent. Een praktisch punt: graag een potlood of pen meebrengen. Opgave graag voor woensdag 5 juni: bij Henriette v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl 2 juli: uitstapje mindervaliden naar Kevelaer Allemaal herinneren we ons de processies nog, die in mei werden gehouden. In mei was niet mogelijk, maar in juli is Maria er ook nog. We gaan met de ouderen en mensen, die dit niet meer op eigen gelegenheid kunnen, een dagje naar Kevelaer. 10.30 uur vertrek 12.00 uur warm eten (diner) in het klooster 13.30 – 14.30 uur rondkijken en winkelen in Kevelaer 15.00 uur Heilig Lof in de kerk. Na een kopje koffie gaan we weer huiswaarts. We verwachten dan tussen 18-18.30 uur weer in Geffen te zijn. We zoeken ook nog chauffeurs, die evt. kunnen rijden die dag. Benzinekosten worden vergoed. Eten, koffie en vergoeding chauffeurs inbegrepen, zijn de kosten zijn € 25,- p.p. Opgave voor 9 juni voor deelname door betaling van €25,00 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van Kevelaer, en uw naam en adres Voor vragen kunt u bellen naar Wilma van Nistelrooij tel. 0618249500 of Wilhelmien van Dijk tel. 0622437660 Driedaagse reis met bezoek aan de wereldhaven dagen 5-6-7 september. De reiscommissie heeft voor u door Brabant Express een leuke reis laten samenstellen met als topevenement de Wereldhaven dagen in Rotterdam.


Het programma nogmaals in het kort: Dag 1: Vertrek uit Geffen en bezoek Speelgoed & carnavalsmuseum ‘Op Stelten’ in Oosterhout. We overnachten in Oosterhout in hotel Sheetz voor 2 nachten. Dag 2: Wereldhavendagen Rotterdam Dag 3: Wijnboerderij de Santspuy & Nassaustad Breda Inbegrepen: * Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar (*), TV/ DVD, toilet en airconditioning; * Begeleiding en service van een ervaren chauffeur/ reisleider; * Programma zoals beschreven; * 2 nachten verblijf in 4**** hotel Sheetz Oosterhout; * 2x ontbijt en diner; * Entree en koffie/thee met appeltaart Speelgoed & carnavalsmuseum ‘Op Stelten’; * All Inclusive dag-rondvaart Wereldhavendagen Rotterdam; * Rondleiding, proeverij en koffie/thee en appelcake de Santspuy; * Vrij bezoek Breda en Grote Kerk; * 3-gangendiner ter afsluiting; Indien nodig kan Brabant Expres voor u een reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Reissom per persoon: 279,00 euro. Toeslag 1-persoonskamer: 49,00 euro per verblijf. Genoemde prijzen zijn inclusief bovenstaand arrange-

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

ment en geldig vanaf 30 personen. U kunt zich inschrijven voor 15 juni per formulier wat u kunt aanvragen bij Tineke Willemse tel 06-10758924, ook voor verdere informatie kunt u bellen. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden.

MAAK KENNIS MET TENNIS! Tennisvereniging de Vlijmd organiseert voor de jeugd vanaf 7 jaar, 5 tennislessen voor 25,- euro! Voor materiaal wordt gezorgd. De lessen vinden plaats op maandag van 15h tot 16h of op dinsdag van 15h tot 16h en starten vanaf 3 juni. Dus heb je tijdens de zomerstop van het voetbal zin om te tennissen of lijkt het je gewoon leuk: geef je op! Aanmelden kan via jc@tvdevlijmd.nl onder vermelding van je naam en leeftijd.

MOTORTOERTOCHT VUGHT

In tegenstelling tot eerdere berichten is de start van de 25ste Motortoertocht Vught voor Gehandicapten op zondag 23 juni op het Marktveld in het centrum van Vught en niet op het Maurickplein. Deelnemers, zowel passagiers als motorrijders kunnen zich inschrijven via de site www.ttvught.nl Voor méér info kunt u bellen naar; Martin Lexmond Tel: 06-10613923

Zorg dichtbij en B.V. vertrouwd

team Schilderwerken Geffen Ernis Veldstraat 31C Wij bieden: • Verpleging en verzorging huis 5386 AW aan Geffen Heeft u vragen of wilt u meer weten? • Specialistische zorg •

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl www.thuiszorgpantein.nl Nachtzorg

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

11


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


EFFE OVER GEFFE

9. Geffen is voor mij: een thuishaven

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Dit keer spreekt:Yvonne Romme, 32 jaar, zij woont in de De Verlengde Run.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: de speeltuin in de wijk De Run, met de vele jonge kinderen welke wonen in de De Verlengde Run, zou het mooi zijn als deze opgeknapt wordt. En het groen in Geffen, bouw niet alles vol met huizen. Het gemeentehuis plat en laat er iets groens voor terugkomen. Daar wordt Geffen mooier van!

1. Een herinnering aan Geffen Carnaval, Kermis, Strooipop, Trekkertrek, etc. en ook niet te vergeten de Acolietenkampen, mooie weekenden waar alles kon en mocht. 2. Dit zou anders moeten Het dorpsplein, maak er een gezellig plein van met terrasjes en wat groen. 3. Een bijzondere plek: De Geffense Kerk 4. Een mooi mens: Harrie Hoan, heeft heel veel voor Geffen betekend, nu is hij mooi van zijn oude dag aan het genieten. 5. Jammer dat: vele winkels uit Geffen verdwijnen!! En alles volgebouwd wordt waardoor het merendeel van de festiviteiten buiten het dorp plaats moeten vinden. 6. De leukste club: KPJ Geffen.

BEACH VOLLEYBAL-TOERNOOI Nooit Gedacht organiseert, in verband met het 90-jarig jubileum, op zaterdag 7 september vanaf 14.00 uur een groot Beachvolleybaltoernooi waarvoor alle Geffense (buurt)verenigingen en vriendengroepen met één of meerdere teams kunnen inschrijven. U kunt uw team vóór 1 juli inschrijven op www.nooitgedachtgeffen.nl/ beachvolleybal. U kunt met (minimaal 6 personen) een vrouwen of heren team inschrijven.Aan dit Beachvolleybal-toernooi zullen ook teams van Nooit Gedacht en sponsoren van Nooit Gedacht deelnemen.We willen er een groots en fantastisch evenement van maken! Bij succes willen we dit Beach Volleybal Toernooi jaarlijks terug laten keren.

7. Ons visitekaartje: Effe noar Geffe, een mooi evenement voor groot en klein.

EXPOSITIE

8. Bewondering voor: alle vrijwilligers in Geffen, die zijn onbetaalbaar.

1ste pinksterdag (9 juni) en 2de pinksterdag (10 juni) Van 11.00 tot 17.00 uur Meidoornstraat 14 Geffen, 073-532 6059

Beelden en schilderijen door Nel van den Akker

Een deel van de opbrengst gaat naar stichting KWF kankerbestrijding

13


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


NIEUWS VAN KOM D’R IN

De lente kondigt zich aan! De tuin vraagt weer de nodige aandacht. De wandelschoenen en de fietsen kunnen weer tevoorschijn gehaald worden. Wij hopen bij Kom d’r in tijdens de zondag inloop de stoelen weer naar het terras te kunnen verplaatsen. Zoek je een maatje om mee te wandelen of te fietsen, loop dan eens binnen bij Kom d’r in, misschien vind je een gelijkgestemde. Na het wandelen of fietsen kun je ook een kopje koffie komen drinken op dinsdag- en vrijdag- ochtend en op de zondagmiddag. In de maanden juni, juli en augustus vervalt de creamiddag op donderdag. Op de dinsdagavond gaat het knutselen wel door. In verband met het Hemelvaartweekend is in mei het Repair Cafe verzet naar vrijdag 24 mei! Voor kleine reparaties aan je fiets, buitenspeelgoed van de kinderen, kampeerspullen etc. kun je binnenlopen. Onze reparateurs kijken dan of het te repareren is. Het thema van de wereldproeverij op 29 mei is Chinees Wokken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus je kunt je nog aanmelden bij Kom d’r in. Op 14 juni is de laatste schildermiddag voor kinderen voor de zomervakantie. Wij wensen iedereen fijne dagen met Hemelvaart en Pinksteren. We hopen je binnenkort in Kom d’r in te ontmoeten en horen het graag als je ideeën hebt voor nieuwe activiteiten.

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GILDENDAG HOGE SCHUTS IN GEFFEN Het is bijna zover, op zondag 26 mei is dan eindelijk de gildendag waar we met alle leden hard aan gewerkt hebben. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 09.00 uur Ontvangst delegatie van deelnemende gilden, afvaardiging van gemeente Oss, afvaardiging van Dorpsraad Geffen, overheid en ereleden Gildenkring Hoge Schuts. 09.30 uur Eucharistieviering met gilde-eer in de parochiekerk Geffen, voorganger gildeheer pastoor David van Dijk. 11.00 uur Ontvangst deelnemende gilden. Woord van welkom door hoofdman Jan van der Heijden van het Sint-Jorisgilde. Erewijn, geschonken door de gemeente Oss. 12.00 uur Opstellen optocht Massale opmars, officiële opening, Wilhelmus, vendelgroet. 13.30 uur Aanvang wedstrijden: trommelen, vendelen, bazuinblazen, geweeren kruisboogschieten, jeu de boulen en standaardrijden. Aanvang clinic handboogschieten en er kan met het lasergeweer geschoten worden; bezoekers, jong en oud, kunnen hieraan deelnemen. 16.00 uur Ringsteken standaardruiters 17.00 uur Prijsuitreiking jeugd 18.00 uur Prijsuitreiking volwassenen. U ziet dat u niet alleen kunt genieten van de optocht en de wedstrijden. Er is ook het onderdeel ringsteken voor de standaardruiters. Een spectaculair onderdeel van deze dag. De standaardruiters strijden niet alleen voor de eer, maar ook voor een mooi zilveren schildje. Het ringsteken is niet het enige onderdeel van hun optreden. Ook het zigzaggend vrijmaken van de weg voor hun gilde tijdens de optocht en de dressuur op het terrein wordt beoordeeld door een deskundige jury. Werkelijk allemaal prachtig om te zien. Naast dit alles is er een vragenformulier dat verstrekt wordt bij de consumptiebonnenverkoop. Hieraan kunnen de bezoekers gratis deelnemen (één formulier per gezin). De antwoorden zijn allemaal te vinden op het terrein. Er zijn drie leuke prijzen te winnen en de uitslag wordt om 18.00 uur in de tent bekend gemaakt. Het is dus de moeite waard om een kijkje te komen nemen, u bent van harte welkom.

1994-2019 30 juni 2019

GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI De banen voor de Koppellinck zijn het decor voor dit evenement dat speciaal is opgezet voor boules liefhebbers. Of u het spel wel of niet kent maakt geen verschil. Iedereen uit Geffen en omstreken is welkom om er kennis mee te maken. Wel is het verplicht om als lid van een jeu de boules club een koppel te vormen met iemand die niet bij een jeu de boules club is. Doe je mee? Laat het weten. Wij zijn er klaar voor, nu jullie nog. De inschrijving is gestart en staat open tot en met 27 juni. Of tot het maximale aantal is bereikt. Dus, stel het niet uit maar pak de telefoon of mail dat je mee wilt doen. Dan gaan we er weer een ouderwets gezellige dag van maken. De kosten zijn 5 euro per persoon, te voldoen op de dag zelf. Aanmelden bij: Theo van Wanrooij: thnwanoliemeulen@hotmail.com Tonnie Schuurmans tel.: 073-5322475 of tonnie.schuurmans@ziggo.nl Henk Lepoutre tel.: 073-5322543 U word om 10.00 uur verwacht bij de Koppellinck en het duurt tot ± 16.30 uur. Voor meer informatie zie www.jbcgeffen.nl Tot ziens? het bestuur JBC Geffen

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


GELOOF ONDER WOORDEN (26) JEZUS DE LEVENDE De christen weet dat Jezus is gestorven en hij gelooft dat Jezus nog altijd leeft. De christen weet door de geschiedenis dat Jezus aan het kruis is gestorven, maar het geloof leert hem: ‘Jezus is verrezen’. Hij heeft de dood geestelijk en lichamelijk overwonnen. De boodschap van het Nieuwe Testament is dubbel: Jezus is verrezen, opnieuw geplaatst in het licht van God. Levend, niet op de aardse manier, maar van het leven van God zelf. Het is echt de gekruisigde die God weer tot leven heeft gewekt. Het is echt de bespotte mens die door God roemrijk gerechtvaardigd is. De verrezen Christus herkennen is een geestelijk weg waar ook plaats is voor twijfel. Door het geloof ontdekken we echter de aanwezigheid van de levende Jezus, ook vandaag. Het woord ‘verrijzenis ‘doet ons spontaan denken aan het verleden of aan de toekomst. Het verleden: aan de verrijzenis van Jezus na zijn dood. De toekomst aan die verre toekomst die de verrijzenis ‘aan het eind der tijden’ is. Toch is het vooral het heden dat verlicht wordt door de verrijzenis. De Evangeliën spreken over de verschijning van de verrezen Jezus aan zijn leerlingen. Maar om dit goed te begrijpen moet je ze lezen in het heden, als een licht voor ons geloof vandaag. En als we ons afvragen hoe het ons zal vergaan na onze dood, dan spreekt de Bijbel daar terughoudend over: ‘dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen samen met Hem meevoeren’( 1 Tes 4,14). ‘Waarom zoekt u de levende bij de doden? ‘(Lc 24,5) Waarom zoeken jullie de Levende in een ontoegankelijk verleden, in een niet voor te stellen toekomst? Vandaag komt Jezus Christus naar ons toe. Hij spreekt tot ons, hij brengt ons samen, wekt ons op en zendt ons uit. Vandaag laat Hij zich kennen als de Levende die leven geeft. De laatste hoofdstukken van de Evangeliën (Mt 28; Mc 16; Lc 24 en Joh 20-21) moeten niet gelezen worden als een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen na de dood van Jezus. De duidelijke verschillen tussen de Evangelisten tonen aan dat het hier niet alleen maar gaat om historische verhalen, ook al steunen deze hoofdstukken op de zeer degelijke traditie van de verschijningen van Jezus. Het lijkt wel dat de Evangelisten een bepaalde verschijning hebben gekozen met het oog op de bijzondere situatie van een specifieke christelijke gemeenschap. De laatste hoofdstukken van de Evangeliën moeten dus gelezen worden als onderrichting ( in de vorm van verhalen) over de verrijzenis van Jezus. Wanneer een evangelist iets nader omschrijft, dan is hij geen verslaggever die de aandacht vestigt op een detail van de beschreven handeling. Hij is een religieuze prediker die deze nadere omschrijvingen gebruikt om een die of bepaalde waarheid van het geloof in de verrezen Jezus Christus te benadrukken. In deze hoofdstukken hecht de evangelist niet enkel belang aan het verleden van de

eerste leerlingen, maar ook aan het heden van de lezers van de Evangeliën. Natuurlijk was het belangrijk wat er na de dood van Jezus Christus gebeurd is: de getuigen van de verrezen Christus zijn geloofwaardige getuigen. Maar hun voornaamste zorg is het voeden van het geloof van de christenen: het geloof in een Christus die nu met hen leeft. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

JEUGDCARNAVAL “ZOT IN GEFFEN” 2019 Ook al is het al weer een tijdje geleden dat we carnaval achter ons gelaten hebben, vinden we het volgende bericht belangrijk genoeg om alsnog te plaatsen. Ook dit jaar hebben we er weer een mooi feest van kunnen maken, met de jeugd van 13 t/m 16 jaar, in onze eigen tent. Dit was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren. Wij willen hierbij in het bijzonder bedanken: Stucadoorsbedrijf- en Afbouwbedrijf Romme / Malta Denso / B&S Tank en Carwash Geffen / H. van Zandvoort Electrotechniek BV / Aannemersbedrijf W. Van Griensven BV / Jeroen Steenbakkers Transport / Straalbedrijf Vd Hurk / Bouwbedrijf van Wanrooij / Bouwbedrijf van Schijndel / Timmermans Infra / Horeca Geffen Joost Coppens / DJ Robbie Wiggers / J.V.W. Geffen / Ome Gerrit En zeker onze vrijwilligers die elke avond weer kwamen helpen, onze opbouw en afbreekploeg en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om van elke avond een groot succes te maken: Wij nemen na 3 hele mooie jaren in deze werkgroep afscheid en willen de nieuwe werkgroep heel veel succes wensen in de toekomst.ALLEMAAL KEI BEDANKT. Namens Jeugdcarnaval Zot in Geffen “De oude werkgroep” • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon20

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.