Torenklanken 2013 - nr 09

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 9 | juni 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Beachvolleybaltoernooi G’68 Maasdonk 8 en 9 juni 2013 Op zaterdag 8 en zondag 9 juni houdt volleybalvereniging G’68 Maasdonk voor de 5de keer haar beachvolleybaltoernooi. Het Dorpsplein in Geffen wordt omgetoverd in een echt strand. Daar komen maar liefst 12 vrachtwagens met zand aan te pas. (Vanaf 15.30 uur zullen we starten met het storten van het zand op het plein, gelieve hier met parkeren rekening mee te houden. Onze excuses voor de overlast). Op zaterdagavond 8 juni wordt vanaf 19.00 uur plek ingeruimd voor de CMV-jeugd van de vereniging en andere geïnteresseerde kinderen. CMV staat voor Cool Moves Volley en is speciaal bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het spel is wat eenvoudiger en wat dynamischer gemaakt, om kinderen de basisbeginselen van volleybal bij te brengen en natuurlijk om ze te laten genieten van deze mooie sport. Op zaterdagavond zijn er dan ook nog genoeg velden beschikbaar voor individuele inschrijvingen van de wat oudere volleyballiefhebbers (vanaf 14 jaar) die worden gehusseld. Uiteraard gaat de muziek en gezelligheid door tot in de late uurtjes. Op zondag 9 juni kan je je als team inschrijven en wel voor Heren, Dames en Mix op hoog, midden en laag niveau. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Er is gedurende het hele toernooi muziek (op zondag DJ Robby Beatpower) en op het terras verzorgd door de Gouden Leeuw kan iedereen even bijkomen en een hapje en drankje halen. De eerste inschrijvingen zijn al binnen voor dit toernooi,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

dus aarzel niet en kom naar de gezellige dorpskern van Geffen! Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk op de website van G’68! http://www.g68maasdonk.nl/toernooi

rectificatie In nr 3 en nr 8 staat bij het artikel “Graag Gedaan! Maasdonk is op zoek naar vrijwilligers” een fout telefoonnummer. Het juiste nummer is 0412 - 65 32 48.

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage!

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl E-MAIL ADRES VAN DE PASTOOR IS GEWIJZIGD IN: pastoor@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 09 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 11 juni 19.00 u. * avondmis vr. 14 juni 19.00 u. * avondmis zo. 16 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Dankviering E.Communicanten +Vormelingen) di. 18 juni 19.00 u. * avondmis vr. 21 juni 19.00 u. * avondmis zo. 23 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) DANK aan de pastoor en de werkgroepen Eerst Communie en Vormsel voor de voorbereidingen van deze sacramenten. Ook dank aan de ouders die mee hebben geholpen. Belangstellende Communicanten en Vormelingen kunnen zich aanmelden bij de pastoor om misdienaar / acoliet te worden. Ook de kinderkerk in de zondagochtendviering is een mooie voortzetting van het beleven en geïnformeerd worden over ons geloof. MARIAVIERING Op vrijdag 28 juni is de vrijdagavondmis bij goed weer in de pastorietuin bij de Mariagrot. De viering wordt georganiseerd i.s.m. het Lourdescomité

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk.Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 12 juni 20.00 u. - 21.30 u.: foto’s bekijken en bijbestellen. zondag 16 juni 09.30 uur Dankviering PROFICIAT EERSTE COMMUNICANTEN 2013: Diego van den Berg, Julia van Bergen, Wesley van den Bergh, Raoul Brands, Jochem van Buul, Thies van der Doelen, Indy van Dijk, Marijn van Dinther, Jens van Doesburg, Bram van Erp, Isa van Griensven, Tom van Griensven, Amy van de Haterd, Danica Heesakkers, Nienke Ketelaars, Femke Maas, Robin Nederkoorn, Bram Nendels, Ilke van Nistelrooij, Cas van de Put, Silke van Rooij, Bethe Savelkouls, Jelle Schuurmans, Han Sluiter, Job Steenbakkers, Lindy van Uden, Marit Verstegen, Indra visker, Macy van de Wetering, Kaylee Strik, Guus van Zantvoort, Jur van Zantvoort, Sanne van Uitert, Jelle van Uitert. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


PROGRAMMA VORMSEL zondag 16 juni om 09.30 uur dankviering samen met de communicanten met aansluitend evaluatie tot 12.00 uur in het parochiecentrum voor de vormelingen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl REIS NAAR LOURDES Gaat u ook mee op reis vanuit onze parochie met pastoor van Dijk? In 2014 organiseert het bisdom van ‘s-Hertogenbosch een bedevaart naar Lourdes, in navolging van de prachtige succesvolle bisdombedevaart naar Rome in 2009.

De bedevaart vindt plaats in de meivakantie van 2014, van zaterdag 26 april tot zaterdag 3 mei.Wij zullen reizen met de trein, de TGV, waardoor we reeds op zaterdag aan het einde van de middag in Lourdes arriveren. De organisatie is in handen van VNB reizen, een zeer betrouwbare en gecertificeerde bedevaartreisorganisatie uit Den Bosch, en het Bisdom Den Bosch. Wij willen vanuit Geffen (samen met Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de op termijn “nieuwe parochie” waartoe wij gaan behoren) ook met een groep pelgrims gaan deelnemen. Jong, oud, ziek, gezond, u bent allemaal van harte welkom om deel te nemen. Noteert u alvast de datum en mocht u vragen hebben over deze mooie reis dan kunt u contact opnemen met Ine Peters, telefoon 06-15239603 of stuur een mailtje naar bertpeters@planet.nl

Dankbetuiging Ontroerd waren we, dat er zo velen hun medeleven toonden na het overlijden van onze zoon, mijn broer Nick de Kleijn Het heeft ons gesteund en gesterkt, het verdriet verdraagzaam te houden. Wij betuigen u daarvoor onze welgemeende dank. Mat Elly en Kim de Kleijn Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

Er is al(jd wel een moment om iets te vieren met een speciale taart, cupcake of andere lekkernij!

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Ook voor workshops en het vieren van je kinderfeestje. Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Erik (45 j.) en Jacqueline (50 j.) van de Ven Ter gelegenheid van het koperen jubileum van eetcafé Oud Geffe, ben ik te gast bij de uitbaters Erik en Jacqueline. Erik is een zogenoemd sandwichkind: “Ik ben de oudste broer van mijn oudste broer en de jongste broer van mijn jongste broer!” Als kind wilde hij boer worden (“ik leerde lopen met laarsjes en een overall...!”) of in de horeca werken... het is het laatste geworden. Zijn eerste ‘horecale’ activiteit op 10-jarige leeftijd was het snijden van frika(n)dellen in cafetaria De Linde in Vinkel bij zijn nicht. Is het nu frika- of frikandel? Erik weet me direct uit te leggen waarom beide schrijfwijzen kunnen: snackfabrikant Beckers liet de naam frikandel vastleggen en dus hebben de andere fabrikanten de n maar weggelaten. Erik leerde voor boer, maar begon op zijn 18e bij D’n Dorsvlegel.Thuis bakte hij - net als zijn moeder - altijd al koekjes of maakte taarten. Zijn eerste reguliere baan lag in de agrarische sector, met een link naar verantwoord voedsel: hij werd keurmeester in een champignonkwekerij in Kerkdriel. Daar leerde hij Jacqueline kennen, zij werkte op de kwekerij. Jacqueline: “Erik keurde mijn champignons al of niet goed!” Ze gingen op Vinkeloord samenwonen, trouwden en kwam in Geffen te wonen. Jacqueline runde samen met Gerton van Niftrik ruim 2 jaar cafetaria De Linde. Toen het wat slechter ging in de champignonteelt, ging Erik weer ‘terug naar de schoolbanken’. Hij rondde in acht en een halve maand de 3-jarige koksopleiding af en werkte enige tijd als kok in een groepsaccommodatie in Limburg. Op 1 november 1997 namen Erik en Jacqueline als uitbaters ‘t Haasje in Geffen over. Omdat het koksvak hem het meest aansprak, zou Erik graag een restaurant leiden. Het eetcafé, in de volksmond van Geffen nog steeds ‘t Akkertje genoemd, kwam op hun pad en zij runnen dat nu dus 121/2 jaar. “Een eetcafé is in vergelijking met een restaurant wat losser, vrijer, gunstiger in prijzen, net iets simpeler en sneller met tevens een barfunctie,” zegt Erik, hoewel hij hoopte dat het op termijn een restaurant zou worden. Het kreeg de naam ‘Oud Geffe, omdat het zaaltje die naam reeds droeg. Erik en Jacqueline werken met 16 man personeel, voornamelijk scholieren, die oproepbaar zijn.“Jong en onerva-

ren, dat prefereren we, omdat ze dan ook niets hoeven af te leren! We zijn direct begonnen met het serveren op borden in plaats van bakjes met de broodnodige gezonde garnering. “Mensen eten ook met hun ogen!” Op zondag wordt er zo’n 100 tot 140 kilo friet gebakken. We hebben een goede Hamburgerlijn uit Duitsland met 98% rundvlees. We voeden 1100 monden per week, hoewel er de laatste tijd vanwege de crisis, wel wat anders die monden in gaat. We gaan voor kwaliteit en hebben de laatste drie jaar de prijzen niet verhoogd, ondanks de stijgende kosten. We werken efficiënter en helpen zelf mee.” Ook de ouders van Erik bieden een helpende hand. In 2006 hebben de uitbaters het interieur helemaal vernieuwd; ‘de tegeltjes van Grada d’n Baddy’ kwamen toen nog tevoorschijn! Eigenaar Bennie Romme renoveerde de buitenkant van het pand in stijl. Het koperen feestje werd gevierd in het Hemelvaartweekend. Klanten konden hun kassabon inleveren om mee te dingen naar een jubileumprijs De prijswinnaars zijn intussen bekend: 1e prijs: Theo Wagemans, 2e prijs: Michel Westerlaken, 3e prijs: Marieke Manders, 4e prijs: Ronny Schuurmans, 5e prijs: Marietje van de Kamp. Na het jubileum gaat Oud Geffe toch het restaurantidee gestalte geven. Vanaf 1 juni a.s. beginnen Erik en Jacqueline met het serveren van tapas op dinsdag t/m zaterdag vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur. “We willen het dan ook echt op de Spaanse manier verzorgen: Spaanse kaas, worst en ham met veel knoflook en tapenades. Erik en Jacqueline en hun personeel gaan vol vertrouwen óp naar het zilver, maar betwijfelen of ze zolang door zullen gaan als ‘Riet friet’... Het leukste en belangrijkste van het vak vinden ze dat ze tevreden klanten hebben! Eetcafé Oud Geffe Dorpstraat 16 5386 AM Geffen Tel (073) 532 15 41 Fax (073) 532 20 72 www.eetcafeoudgeffe.nl

Vanaf 1 juni 2013 dagelijks (dinsdag t/m zaterdag)

onbeperkt Tapas eten. e 24,75 p.p. Reserveren: 073-5321541

7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp Op zoek naar Café Govers komen we in het naar Den Bosch lonkende Nuland terecht bij de MAD-feesten. De koffie geurt heerlijk. De stamtafel vindt plaats in de feesttent. De vorige Dorpspomp wordt beoordeeld met een UITSTEKEND. Geffen is tevreden over de aan haar toegewezen dorpsgrenzen. Een stukje erbij richting Nuland en een stukje eraf richting Vinkel.Wie dat allemaal bepaalt is volkomen onduidelijk. De provincie speelt hierbij een grot rol, vermoeden we. De dorpsraden halen hun schouders op en weten van niets. Is het een ambtelijke afhandeling, of zijn het oude grenzen?” Is in de archieven van kasteel Vladeracken nog een oude kaart gevonden? Of is het al jaren geleden bepaald door een “onbekende”commissie. De in 3 kampen verdeelde gemeenteraad haalt de schouders op en weet van niks.Wel weten we dat de herindeling 400.000.- Euro kost, wat voorzien wordt door het beperken van het aantal ambtenaren en dat de grondlasten een negatief saldo laat zien van 1.800.000. Euro en dat daarvoor een beroep gedaan wordt op de provincie of het rijk. Dat is naar wij vertrouwen deskundig uitgerekend. Wij zouden het waarderen, als de echte aap eens uit de mouw komt, want het lijkt zo een gekonkelfoeverij. De huizenprijzen in Oss blijken weer lager dan in Den Bosch, ofschoon er in Geffen al veel panden verkocht zijn. Het aanbod in Oss c.s. is groter dan in Den Bosch. “Ja, Ja”, roept Gilbert, die intussen zijn galstenen kwijt is, maar toch gal uitspuugt gelijk een draak als hij zich tot Oss moet wenden, “ziedde wel, ziedde wel”!!! De bestemming van het gemeentehuis van Maasdonk kreeg al aandacht. Het ligt voor de hand, dat er een ambtelijke bestemming voor wordt gevonden. Een prachtig monument met rijke uitstraling en een goede indeling, waarin Heemkunde “Vladerack” mag blijven zitten. Het wordt gemeentelijk museum, komt in bezit van Mooi Land of Brabant wonen en het blijft natuurlijk een belangrijke dependance van de gemeente Oss/Geffen. De Raadzaal en de Receptie krijgen een Restaurantbestemming. Toch eens praten met “De Valk”. Het kan ook met enige verbouwing worden tot operahuis en openluchttheater, waarin toch de naam huize “MAASDONK” bewaard wordt.Wie weet, wat de toekomst brengt. De voordrachtstemming van de stamtafel voor de man-vrouw van het jaar 2013 is in het grootste geheim vastgesteld. We feliciteren de jongste burgerkoning, Jeroen v. Erp

(zoon van Peter), die op 16 jarige leeftijd die eretitel draagt. Het was er een heerlijke drukte op 1e Pinksterdag rond “De Zeldenrust”. De opbrengst van de dag was bestemd voor de restauratie van het Aloysiusraam. De wandelvierdaagse kreeg bakken regen over zich, waardoor er maar 162 trouwe wandelaars (de harde kern) zich meldden. De stemming was overigens opperbest. Elke dag met een muziekje van W.I.K., de Pompzengels, ‘t Gu Vals en ‘n Goei Smoesje. De kwaliteiten van de kartrekker en de nieuwe werkgroep van het Rottenrijk lieten zich gelden en de Donaties maakten het een en ander toch tot een zeer geslaagd evenement. Ook had Ruud Verhagen gezorgd voor uitleg van namen der straten in het fraaie parcours. Vooral het bezoek aan de bijenhouderij bleek van waarde en kan worden tot bedrijfsuitje. Bijzondere aandacht op het motto: “Ons Durpke” werd ingevuld door “Ons Geffes Drupke” en “De Dikke Duim” daarvoor hulde. Elke wandeldag was een van de Geffense horecabedrijven actief. Een te waarderen samenwerking. De repetities voor het totaaltheater “In de Basis” over Ruud v. Nistelrooy zijn in volle gang. De kostumering is op elk naadje nagekeken en de totale bezetting komt telkens bijeen. Een hele opgave, want het neemt veel tijd in beslag. Bewondering voor de medewerking van W.I.K., de geselecteerde blazers, de Pompzwengels, de koorleden van Ex’preszo en wat uitverkorenen en uiteraard leden van Geffes Volk is groot. Allen werken gratis mee aan deze jubileum voorstelling van Geffes Volk (25 jaren oud)!!! In het bijzonder vermelden we de spil van de bedrijven: Ine Groos. We gaan ervan genieten op 14, 15, en 16 juni en op 21, 22 en 23 juni. De openluchtvoorstelling is in “De Biescamp” en begint telkens om 20.15 u. Je wordt al welkom geheten bij elke voorstelling om 19.45 uur met het optreden van het Jeugdorkest van W.I.K. Elke avond worden 500 toeschouwers verwacht en er zijn al 3 voorstellingen uitverkocht. We worden rijk verrast en mogen meeleven met ONZE RUUD en herbeleven, wat hem en zijn familie is overkomen en worden deel van die gebeurtenissen. Een oprecht levensverhaal wordt een podium voor velen. Wij wensen Geffes Volk, alle betrokkenen en alle deelnemers veel succes. Wij discussiëren nog even over herindelingperikelen, waarbij de Den-Bosch gezindten blijven beweren, dat de verkeerde keuze is gemaakt en dat zij spoedig zullen aantonen, welke en waarop fouten zijn gemaakt.We hopen er op, dat komende besluiten van een hoogwaardig en wel onderbouwd democratisch niveau zullen zijn. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting weer in café Govers en weer na de Hoogmis op 9 juni. Het gu oe goet en ut kumt goet. Hauw Doe. 9


CONTACTEN MET MENSEN ZIJN WAARDEVOL! Ondanks enkele ongemakken klagen ze niet over de gezondheid: “Het leven is als een lopende band en je moet hopen dat je er niet voortijdig van afvalt...!” Het gouden paar Theo (85 j.) en Annie (74 j.) Cremers kijkt tevreden terug op het leven dat achter hen ligt, een waarin ze best hard hebben moeten werken, maar waarbij de contacten met mensen waardevol waren. Theo - zoon van Wim Cremers en Hanneke Arts van der Zande - komt uit een gezin van 13 kinderen (MartienTheo-Nelly-Doortje-Marietje-Toon†-Diny†-Wim-JokePietje†-Piet-Will-Toos), waarvan Pietje slechts 2 jaar mocht worden. Zijn ouders, afkomstig uit Mill, kochten in 1927 de hoeve Elshof van Grad Vermeulen. Volgens de overlevering moet er een gracht omheen hebben gelegen en behoorde het landhuis tot de heer van Vladeracken. Theo: “We hadden een gastvrij en gezellig thuis, de hele buurt kwam bij ons; we mochten van veel clubs lid worden: sport, koor, toneel en het leren werd gestimuleerd. Als puber, had ik daar echter niet zo’n zin in.” Toch somt Theo een rijtje diploma’s op, die hij door de jaren heen behaalde: dat van de lagere landbouwschool, middenstandsdiploma (“We kregen les van meester van den Heuvel”), hand- en machinaal melken, cursus aardappelselectie, brandwacht 2e klas, melk- en zuivelhandel, café en aanverwant bedrijf en ijsbereiding (“Bij dit examen kon ik alleen de ijsmachine niet aanzetten, omdat ze daar een ander soort machine hadden”). Humor voerde de boventoon in het gezin. “We haalden echt wel schelmenstreken uit,” lacht Theo. “Er stond altijd een zak met havermout, waar de (buurt)kinderen wel eens een handvol uit snoepten.... totdat onze Toon er een muizenklem in had gelegd.....! Vader was wethouder en locoburgemeester.Als er bezoek voor hem kwam en informeerde of de burgemeester thuis was, dan zeiden de kinderen: “Die is aan het ploegen!” “Is zijn vrouw dan misschien thuis?” “Die is de hennen en de varkens aan het voeren!” Ook moeder Cremers had zo haar ‘streken’ op oudere leeftijd: ze zette de klok terug, zodat de kaartvriendinnen niet zo vroeg naar huis gingen! Tot zijn 24e jaar was Theo thuis: “Eerst werken, dan leren en vervolgens kaarten!” Zijn oudste broer Martien werkte op kantoor bij melkfabriek Sint Willibrordus en spoorde Theo aan, om een wijk te nemen als melkboer in Geffen. Dat deed hij gedurende 13 jaar. Daarna nam hij cafetaria ‘t Centrum over, samen met zijn vrouw Annie. Annie is de dochter van Wim van Griensven (Heschenaar) en Grada van Zeeland en heeft twee broers Henk en Jo. Haar ouders woonden in Heesch, maar toen Annie 2 jaar was, verhuisden ze naar Grada’s geboortedorp Geffen. Annie: “Moeder was heel ondernemend. Ze

10

durfde voor die tijd risico’s te nemen, was een echte zakenvrouw. Ze telde vooraf goed uit, of nieuwe investeringen konden, terwijl vader er wel eens zijn bedenkingen over had. Grada had met haar ondernemingen succes: het friet bakken voor kinderen uit de buurt, groeide uit tot het runnen van cafetaria ‘t Centrum. Annie werkte aanvankelijk bij Confectieatelier Schouten, maar was al gauw thuis nodig als moeders rechterhand. “We maakten de kroketten, nasiballen en slaatjes allemaal zelf”. Ze herinnert zich het frietritueel nog als de dag van gisteren: aardappelen schillen met de schrabmachine, pitten, snijden, voorbakken, af laten koelen en afbakken! Grootmoeder Van Zeeland hielp ook mee en Annie kreeg steun van haar, als ze eens een keer uit wilde gaan, wat moeder niet toestond. Theo en Annie trouwden op 8 mei 1963 en kregen één zoon Wilco. Het gezin breidde zich uit met schoondochter Hetty en de kleinkinderen Danny, Kelly en Lincy. De cafetariatijd was een mooie, maar drukke periode in het leven van het gouden paar. ‘t Centrum was een opvangplek voor veel jongeren in Geffen en wijde omgeving (in 2010 werd een geslaagde reünie gehouden). Theo was Ajaxfan en Annie werd - voor de klanten Feyenoordsupporter! “Ik had eigenlijk geen verstand van voetbal!” Theo: “Het was een spel zonder ongenoegen tussen de beide groepen, elkaar een beetje pesten!’’ In 1976 deden ze cafetaria over aan Annie’s broer Jo en zijn vrouw Regi. Theo werkte daarna nog in een autobedrijf in Oss. Toen de kleinkinderen geboren werden, paste Annie paste op. Nu genieten ze samen van de mooie, kleine dingen van het leven: de kleinkinderen, het voetballen, de mooie (bloemen)tuin, buurten en sport kijken op tv. Annie is nog steeds een bezige bij: het huis moet perfect aan kant zijn, het verzorgen van de bloemen in de tuin is haar passie, ze spot vogels en verzorgt altijd de strijkwas van het gezin van Wilco en Hetty! Theo en Annie vierden een gezellig, gouden huwelijksfeest met veel familie en (oude) bekenden. Het bezoek van burgemeester Augensteijn en dat van de ambassadeur van de Rabobank Jordi Hartogs en de geweldige serenade van W.I.K. en de majorettes, maakten het feest compleet! Proficiat!


KBO informatie Afdeling Geffen Fietstochten Afhankelijk van het weer gaan de fietstochten weer gewoon door. Zo is er op woensdag 12 juni a.s. weer een dagtocht gepland.Vertrek om 10.30 uur vanaf het Kerkplein. Neem wel een lunchpakketje en wat drinken mee.Verder is er een middagtocht gepland op woensdag 19 juni a.s..Vertrek om 13.00 uur vanaf het Kerkplein. De tochten zijn altijd onder begeleiding van de fietscommissie. Bij hen staat veiligheid voorop, dus veiligheidshesjes verplicht. Zij worden uitgereikt door de fietscommissie. Alvast veel plezier met deze tochten. Elektrische tandem Er wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van deze prachtige tandem, geschonken door de RABO bank. Daarom wil de fietscommissie deze ook beschikbaar stellen voor particulier gebruik. Dus ook voor niet KBO leden die eens met een partner, vriend of vriendin wil gaan fietsen. Neem daarvoor contact op met Jan Ceelen, S.v.d. Berghstraat 48 in Geffen, tel.nr. 073-5322258. Je krijgt van Jan dan de nodige instructies en de benodigde sleutels.

Waarschuwing Een niet bestaande Senioren Bond Nederland kan bij u aanbellen en om een financiĂŤle gift vragen. Ga er niet op in! Informeer eventueel ons, dan kunnen wij de nodige maatregelen laten treffen. Antoon Romme, voorzitter. www.kbo-geffen.nl 50-PLUSREIZEN KBO GEFFEN Herinnering aan de organisatie van onze busdagtocht op woensdag 10 juli a.s. naar Klooster Wittem en Heuvelland Zuid-Limburg. Als U zich hiervoor nog niet hebt ingeschreven informeer dan even of er nog plaats is.Vertrek 0m 8.30 uur, thuiskomst ca. 21.00 uur. Prijs ongeveer â‚Ź 62,00 afhankelijk van aantal deelnemers. Inbegrepen: vervoer per luxe touringcar; kopje koffie met vlaai; rondleiding in het klooster; kloosterlunch met soep; rondrit mergelland, 3-gangendiner en reisverzekering. Info bij: Christine Ceeelen of Ton Jonkers tel. 5322005 tel. 5322258 email: reizenkbogeffen@kpnmail.nl kboreizenton@kpnmail.nl Ook niet-leden zijn welkom!

11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 12

GEMEENTE MAASDONKWERKT OPAFSPRAAK Vanaf nu werkt de gemeente Maasdonk op afspraak. In eerste instantie geldt deze nieuwe werkwijze voor de producten en diensten van Burgerzaken en Vergunningen. De overige werkeenheden van de gemeente Maasdonk zullen in ieder geval per 1 juli werken op afspraak. Wat betekent dat voor u? U kunt vanaf nu niet meer vrij binnenlopen. U dient een afspraak te hebben voordat u een bezoek brengt aan het gemeentehuis. U kunt dit doen via internet of telefonisch. Wat is uw voordeel? Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat u direct geholpen wordt op de dag en het tijdstip waarvoor u de afspraak hebt gemaakt. Bij dit bezoek hoeft u dan niet te wachten. Daarnaast is degene met wie u een afspraak heeft voorbereid op uw komst. Avondopenstellingen Vanaf 27 mei tot en met 3 juli is er voor Burgerzaken op woensdag een extra avondopenstelling. Dit betekent dat u in die weken voor producten van Burgerzaken ook op woensdagavond een afspraak kan maken. In de vakantieperiode, van 8 juli tot en met 16 augustus, is het gemeentehuis op dinsdagavond en woensdagavond gesloten. Hoe maakt u een afspraak? Voor producten van Burgerzaken is het mogelijk om via onze website of telefonisch via 073 - 53 42 100 een afspraak in te plannen. Voor producten van de werkeenheid Vergunningen kunt u enkel telefonisch een afspraak maken. Door dit telefonisch contact kan exact ingeschat worden hoeveel tijd voor uw afspraak ingepland moet worden. Toekomst Maasdonk Op dit moment wordt het herindelingsontwerp voor de gemeente Maasdonk voorbereid in de gemeenten Maasdonk, Oss en ‘s Hertogenbosch. De drie gemeenteraden stellen, als alles loopt volgens planning, op 29 mei 2013 dit herindelingsontwerp vast. Vervolgens wordt het herindelingsontwerp gedurende 8 weken ter inzage gelegd in de gemeenten Maasdonk,


Oss en ‘s-Hertogenbosch en heeft u de mogelijkheid een inspraakreactie te geven. Meer informatie hierover volgt nog. Vragen Wij beseffen dat er nog vele onbeantwoorde vragen zijn. Op onze website www.maasdonk.nl kunt u vanaf 17 mei 2013 alle beschikbare informatie over de herindeling terugvinden. Heeft u nog aanvullende vragen of wilt u over het komende traject van gedachten wisselen met de burgemeester? Dan is het uiteraard altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van hen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 073 -53 42 100 of via mail bestuurssecretariaat@maasdonk.nl.

Stamtafel luistert slecht! De stamtafel moet wél scherp blijven. Eerst luisteren en dan oordelen. In hun vorige verslag lees ik dat ze moeite hebben met de kleurloosheid van radio Vladeracken en dat we in winterslaap zijn. Ze horen niets over de herindeling van de gemeente en daarmee is de nieuwswaarde ver te zoeken. Niets is echter minder waar! Vrijwel elke week heeft radio Vladeracken vanaf 1 januari aandacht aan de toekomst van Maasdonk besteed en hebben we in gesprekken hoor en wederhoor toegepast. Interviews zijn er geweest met: burgemeester Augusteijn, Roos van der Kallen, Rien van Berkel, Jan van Vucht, Perry van Erp, Gerben Mauriks, een zestal fractievoorzitters uit Oss en ‘s-Hertogenbosch, Antoon Romme, Ton van der Leest, Giel van de Akker en fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Maasdonk. Natuurlijk had het allemaal nóg meer en beter mogen zijn, maar om nu zo’n uitspraak te doen is vragen om deze reactie.Voortaan eerst luisteren dus stamtafel! Op zaterdag tussen 12.00 en 13.00 en tussen 18.00 en 19.00 uur. Dan pas kan je er op zondag écht iets van vinden. Hans Hendriks, Hoofdredacteur www.omroepvladeracken,nl

GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI

Jeu de boules, het spel dat steeds meer mensen boeit. Wij spelen het doubletten variant, wat wil zeggen 2 tegen 2, een koppel bestaat uit 2 personen. U heeft geen jeu de boules ballen? Geef dit even door bij inschrijving dan wordt er voor gezorgd. Wij hebben wel een voorwaarde, van ieder koppel moet er minstens 1 persoon uit Maasdonk komen. U word verwacht om 10.00 uur bij sporthal de Geer en het duurt tot ± 16.30 uur. De inschrijfkosten zijn 8 euro per koppel, te voldoen op de dag zelf en u kunt inschrijven tot en met 21 juni bij: Angelique van Hirtum tel. 073-5327301, na 17.00 uur Tonnie Schuurmans tel. 073-5322475 Henk Lepoutre tel. 073-5322543 Per e-mail: angeliquevanhirtum@home.nl of tonnie.schuurmans@hetnet.nl

Dankbetuiging Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling, de bloemen, de felicitaties en cadeau’s ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Theo en Annie Cremers - v. Griensven

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

23 juni 2013 Voor alle Maasdonkers U speelt het spel wel eens op vakantie? Maar het komt er hier niet van? Pak deze kans. Doe nu mee. Ook u bent van harte welkom. Dit toernooi is bedoeld voor iedereen. Dus ook voor U, ongeacht ervaring.

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


Jordi Hartogs,

Ambassadeur Rabobank Bernheze Maasland

Bert van Laarhoven,

Stichting Effe noar Geffe

Uw event

Ons event

Jong en oud uit Geffen en omstreken vinden elkaar bij Effe noar Geffe. Dat is de reden waarom Rabobank Bernheze Maasland de Stichting Effe noar Geffe van harte ondersteunt. Want als coöperatieve bank weten wij dat je samen meer bereikt dan alleen. Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl.

Check de nieuwe spelregels van het Coöperatief Dividend op de site en dien uw aanvraag in vóór 1 juli!

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.


Luisteren, kijken, doen bij muziekvereniging W.I.K. Het is al weer bijna tijd voor de voorspeelavond van muziekvereniging W.I.K.! Op woensdag 26 juni van 19.30 tot 21.00 uur zal deze in de Koppellinck plaatsvinden. Op deze avond laten alle leerlingen van W.I.K. horen wat ze in het afgelopen jaar geleerd hebben en geeft het studieorkest een mooi concert. Daarom nu en in de volgende Torenklanken wat informatie over de voorspeelavond en de verschillende instrumenten die jij bij ons kunt bespelen. Als je bij W.I.K. muziek wilt gaan maken, kies je in de eerste les het instrument dat je wilt gaan bespelen. De muziekvereniging heeft een aantal instrumenten in beheer die je mag gebruiken zolang je lid bent. De muziektheorie (AMV) leer je bij ons tegelijk met het bespelen van een instrument. Je mag bij W.I.K. dus direct op een instrument beginnen ook al kan je nog geen noten lezen. Het fanfareorkest bestaat voor het grootste deel uit koperen blaasinstrumenten en al die instrumenten hebben hun eigen klank. In het orkest vind je: Bugels De bugels vormen het hart van ons fanfareorkest. Ze gelden als melodiesectie, een rol die in het symfonieorkest door de viool wordt vervuld. De bugelklank is goed te horen, het is een warme zachte klank. Trompetten De trompet is populair, de klank is scherp en helder. Onze fanfare heeft er meerdere van. Trombones Meest opvallend aan de trombone is natuurlijk de schuif. Waar andere instrumenten gebruik maken van ventielen, daar schuift de trombone naar de volgende toon. Met de schuif van de trombone kun je vloeiend van hoog naar laag en omgekeerd spelen.

strument. Vroeger gebruikten ze de hoorn als ze op jacht gingen. Bassen Hoe groter het instrument, hoe lager de klank. De bas is dan ook een groot instrument en is de basis van ons fanfareorkest. Zonder bassen zou het orkest veel minder mooi klinken! Saxofoons De saxofoon is een wat afwijkend instrument in ons fanfareorkest. Hoewel gemaakt van metaal, wordt het tot de houten instrumenten gerekend. De reden daarvoor is dat de saxofonist het instrument bespeelt met een soort rietje waarmee de trillingen worden omgezet in de mooie klank waar de saxofoon om bekend staat. Slagwerk Binnen het orkest vormt het slagwerk een groep op zich. Ze speelt een belangrijke rol op het gebied van de maat en het ritme. In ons orkest komen een tiental slaginstrumenten voor. Ook hebben we een erg gezellige slagwerkgroep die enkel uit slagwerkinstrumenten bestaat. Het drumstel is het meest veelzijdige instrument. Met name bij lichte muziek wordt het veel gebruikt. De grote en kleine trom spelen een rol bij het ritme. Bij slagwerk moet je niet alleen denken aan trommels, maar ook aan bijvoorbeeld: de pauken, de xylofoon, het klokkenspel, castagnetten of maracas. Op 26 juni heb je de kans om deze instrumenten te horen en mag je zelf ook de instrumenten proberen te bespelen. Schrijf het alvast in je agenda. Meer info op www.wik-geffen.nl

Euphoniums De euphonium heeft een toonbereik van midden tot laag en een zachte klank. Dit instrument mag vaak mooie melodieĂŤn laten horen. Hoorns De hoorn is het meest allround instrument in ons fanfareorkest. Het kan zowel hoge als lage tonen blazen, met een scherpe of zachte klank. De hoorn is een signaalin-

Bedevaart naar Gerardus Majella De bedevaart zoals in andere jaren is niet in juni maar op 13 oktober a.s. Inlichtingen bij Ria v. Gogh, 073 5321592 15


verslag wandel 4 daagse 2013 Dinsdag 21 mei De kop is eraf, de eerste avond van de Wandel4daagse in “ONS DURPKE GEFFE” is een feit. In totaal hebben 159 wandelaars vanavond gelopen ondanks de regenbuien. De routes liepen net weer even anders als vorige jaren. Onderweg werden de lopers voorzien van een heerlijke kippenbil bij poelier Van Druenen en kregen een muzikale aanmoediging van de Pompzwengels, waarvoor onze dank. En de enthousiaste Rottenrijkse vrijwilligers deden allemaal hun best om de avond perfect te laten verlopen, en dat is geluk. Namens de commissie en de Rottenrijkse vrijwilligers petje af voor onze lopende deelnemers die letterlijk en figuurlijk al druppelend bij Café Govers binnen kwamen, we hebben geen enkel wanklank gehoord. Woensdag 22 mei De tweede avond is ook erg goed verlopen. Prima wandelweer en nog 3 nieuwe deelnemers erbij waardoor we nu op 162 zitten. Onderweg werden de lopers weer voorzien van een versnapering uitgereikt door de Winkeliers Horeca Vereniging, een ijsje voor de dorst of een appeltje tegen de dorst. Deze avond werden jullie muzikaal begeleid door ‘t Goei Smoesje. We bedanken de kapel en Winkeliers en Horeca voor deze gezellige avond. Misschien komen je we al tegen op een foto die de Rottenrijkse hof fotograaf van jullie gemaakt heeft? Donderdag 23 mei Alweer de derde avond, het weer was ons weer een paar uurtjes goed gezind dus dat weerhield de meeste van onze lopers er niet van om gewoon lekker te gaan wandelen. Aan het einde van de routes kwamen we de KPJ tegen om de kinderen te laten sporten met zak- en ringlopen en nog veel meer. Erg leuk KPJ bedankt voor deze leuke service. Bij de ondernemers vereniging waar weer een appeltje en nog wat ijsjes te halen was had ook EcoPoll “bijen en verstuiving” haar deuren voor onze wandelaars opengezet. Ze konden al een klein kijkje nemen in het

nieuw gebouwde bijencentrum. Eigenlijk zijn de deuren pas 3 juni 2013 officieel geopend, waarvoor ook onze hartelijke dank. De muzikale opluistering deze avond was verzorgd door “Ut gu Vals”, dank je heren en dames voor deze leuke avond. Op naar het thema “Ons Durpke Geffe”!! Spannend weer om te zien hoe creatief onze dorpsgenoten zijn. Vrijdag 24 mei De slotavond alweer... prima wandelweer aan het begin van de wandelavond een bui regen verder is het gelukkig droog gebleven. De avond zelf verliep als een trein, alle vrijwilligers op hun post en de wandelaars met een goed humeur en leuk verkleed in het thema op pad. Bij aankomst kreeg iedereen een bloemetje van Gera en een leuke gadget van de C-1000. De lopers werden feestelijk binnen gehaald door Willen Is Kunnen (WIK) om vervolgens hun dikverdiende medaille op te halen bij de Gouden Leeuw. Maar eerst de uitreiking van de twee dikke duimen en... jazeker de duimen zijn weer gegaan naar Luuk en Niels (individueel; als twee zwarte drupkes, ja de “r” staat goed) en Isabelle en Alexandra met kinderen (groep; de kinderwagen verbouwd tot de Geffense kerk, en alle deelnemers hadden een mooi Geffens gebouw om hun nek hangen). De puzzel tijdens de wandeltocht is ook opgelost “Geffe bleft van ons”, de winnaar heeft een lekkere Geffense broeder ontvangen voor bij de koffie, thee of limonade. De commissie W4D bedankt iedereen die voor de eer en de gezelligheid, ondanks het onbestendige weer, meeliepen. Ook willen wij graag ondernemend Geffen, winkeliers, horeca, muzikale begeleiders, organisatie van Effe noar Geffe en verder iedereen die we zijn vergeten te vermelden bedanken. Zonder het bovengenoemde organiseren wij niks en wij willen het graag volgend jaar weer organiseren voor alle deelnemende wandelaars en wij hopen dan nog veel meer Geffense wandelaars te ontmoeten. Tot ziens in 2014 de dinsdag na Pinksteren. (en kijk ook even op de site van thuis in het nieuws, daar staan ook leuke Geffense wandelfoto’s op)

Bent U misschien ook op zoek naar een ander garagebedrijf ?

16


KPJ sluit seizoen af en neemt afscheid van competitieleider Op zondag 9 Juni aanstaande wordt de bekerfinale gespeeld in de competitie KPJ maas,waal meierij regio Oss. De velden aan de vlijmdstraat van KPJ Geffen zullen het strijdtoneel zijn en voorafgaand aan de finale zal gestreden worden om de 3e en 4e plaats. Na de huldiging van de kampioenen door competitieleider Jos v/d Hoven, zullen wij het woord richten tot hem. Jos is al jarenlang de competitieleider; zo had hij de touwtjes in handen, evalueerde jaarlijks met de diverse afdelingen, verzorgde hij door de jaren heen scheidsrechter info avonden en stond hij zelf ook elke week op het veld om de “zware” wedstrijden te leiden. Aan het eind van vorig seizoen gaf Jos aan nog 1 jaar de competitie te willen leiden om vervolgens terug te treden. Nu het moment daar is en de opvolgers in gewerkt worden is het tijd om op gepaste wijze afscheid te nemen van een man die jaren lang de kar getrokken heeft en zich tomeloos heeft ingezet voor de KPJ. Deze dag zal Jos voor de laatste maal optreden als competitieleider en scheidsrechter. Na een woord van dank zullen we gezamenlijk met alle afdelingen en belangstellende het glas heffen. Dus benieuwd wie met de titel aan de haal gaat of wil je persoonlijk Jos nog een keer de hand schudden kom dan op zondag 9 Juni a.s. naar de velden van KPJ Geffen. Programma: 3e-4e plaats TOGG - Vinkel H1 -13.00u 1e-2e plaats Geffen H1 - Geffen H4 -14.15u -Aansluitend huldiging kampioenen -Woord van dank en afscheid Jos vd Hoven

zondag 23 juni 2013 plaats vinden op het K.P.J. terrein bij het sportpark “de Biescamp”. Vinden jullie het leuk om een dag sportief, ontspannend en natuurlijk gezellig bezig te zijn, en kun je met een buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon met een stel vrienden, een groep vormen. MELD JE DAN NU AAN! Een jeugdteam bestaat uit minimaal 8 jongens en/of meiden en een volwassen coach. Een team van volwassenen moet uit minimaal 8 personen bestaan en vereist minimaal 3 dames, en vanzelfsprekend 5 heren. (meer dames mag natuurlijk altijd). Om de strijd eerlijk te laten verlopen worden de teams verdeeld in 2 poules: POULE 1: Jeugd vanaf 8 tot en met 15 jaar POULE 2: Jeugd/volwassenen vanaf 16 jaar en ouder... Het inschrijfgeld voor: POULE 1: Gratis POULE 2: 20 euro Dit bedrag moet bij het inleveren van het inschrijfstrookje worden Betaald. Jullie kunnen je inschrijven tot uiterlijk: 17 juni 2013. Op 18 juni 2013 is er een vergadering over het verloop van de zeskamp. Hierbij hoort verplicht minimaal 1 persoon uit het team aanwezig te zijn. Deze vergadering begint om 20.00 uur in het K.P.J. gebouw. Het inschrijfstrookje met inschrijfgeld inleveren bij: Gert Kappen,Veldstraat 19 Geffen Tel.nr. 0612410392. -------------------------------------------------------------------Naam team: Naam contactpersoon: Telefoon contactpersoon: Adres contactpersoon: Email adres contactpersoon: POULE 1 / POULE 2 (omcirkel wat van toepassing is).

KPJ Geffen

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten

K.P.J. Geffen

Klantvriendelijk

Dorpszeskamp Geffen 23 juni 2013

Bezoek onze website voor meer info

K.P.J. Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp, er kan door zowel jeugd als volwassen worden deelgenomen aan deze activiteit. De dorpszeskamp zal

Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

17


Sint Joris Gilde Geffen Op de zonnige 1e Pinksterdag werd de zittende Burgerkoning Frank van Griensven opgehaald met de koets van Piet van de Wetering, getrokken door zijn prachtige zwarte hengst “d`n Brommert”. Maar de trots en vreugde van Frank zou niet al te lang duren. Nadat de schietboom was “gevrijd” door Beschermheer, burgemeester Roel Augusteijn, Gildeheer Pastoor van Dijk, Burgerkoning Frank en vanuit Heemkundegroep Vladerack Adriaan van Zandvoort, bleek er een zeer groot, nieuw talent onder de inschrijvers te zitten. De 16 jarige Jeroen van Erp schoot in de 1e ronde meteen 6 van de 6 schoten raak met de kruisboog. Ook in de afkamp met 5 personen wist Jeroen zeer knap Frank van Griensven (2e) en Ella van Orsouw (3e) achter zich te houden. Het Gilde is bijzonder trots op de nieuw jeugdige Burgerkoning. Dat beloofd wat voor de toekomst. De opbrengst van deze middag gaat naar de Heemkundegroep voor de restauratie van het glas in lood raam uit de voormalige Aloysiusschool.

Scouting Geffen is op zoek naar enthousiaste mensen! Scouting Geffen is een jeugdvereniging en telt op het moment 85 jeugdleden en 20 enthousiaste leidinggevenden.Al deze jeugdleden spelen het spel elke week in hun eigen leeftijdsgroep. Voor onze speltak Bevers zijn we op zoek naar creatieve en enthousiaste leidinggevenden. De Bevers Zijn jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar. Bij deze groep is samenspelen erg belangrijk. De jongens en meisjes beleven allerlei avonturen in het land Hotsjietonia. De nadruk ligt op het buiten spelen in de natuur. Maar natuurlijk is er ook tijd voor knutselen of een leuk toneelspel. Kortom bij de bevers is het een gezellige boel met voor ieder wat wils... Zomerkamp Elke zaterdag komen de Bevers bij elkaar in onze tijdelijke blokhut aan de Kloosterstraat 22. Daarnaast zijn er door het jaar heen ook drie overnachtingweekenden. Het hoogtepunt vormt elk jaar het zomerkamp aan het einde van het seizoen! Leiding kun je bij de bevers worden als je zeventien jaar bent. Als je een opleiding volgt voor het werken met kinderen dan kan Scouting extra studiepunten en een flinke brok ervaring opleveren. Informeer hiervoor bij je opleiding. Kortom ben je op zoek naar een afwisselende, plezierige, maar ook vooral een leuke hobby, kom dan eens langs bij Scouting. Bel vooraf even naar Frank Draad 073-5325742.Wil je meer informatie kijk dan op www. scoutinggeffen.nl.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 18


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Weer een geslaagde Geffense molenaar We mogen in Geffen niet klagen over het aantal gediplomeerde molenaars. Sinds kort is het molenaarskorps wederom uitgebreid met Henk van Dinther. Henk is op 6 mei geslaagd voor het molenaarsexamen dat hij heeft afgelegd op de standerdmolen in Oploo . “Het was een zware bevalling”, zegt Henk over het examen dat hij best wel pittig vond. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het praktische deel moet je je vaardigheden tonen in het bedienen van de molen zoals het kruien van de molen, de molen vangen, op- en afzeilen etc. In het theoretische gedeelte word je o.a. bevraagd over je kennis van verschillende molentypes, hun functie en de werking van de molens. Een belangrijk onderdeel van het theoretische gedeelte is de kennis over het weer. Dat wordt door veel kandidaten, ook door Henk, als moeilijk ervaren. De examencommissie kan dan flink gaan doorvragen over depressies , lage en hoge drukgebieden, etc. Je hoeft nog net geen Piet Paulusma te zijn maar het komt er wel dicht bij. Maar gelukkig is Henk daar ook goed doorheen gekomen. Hij is geslaagd en wij zijn allemaal zeer trots op onze nieuwe molenaar.Vooral natuurlijk ook zijn vrouw Gerrie en de kinderen en kleinkinderen. Kleindochter Kaat wijst al trots naar De Zeldenrust als “Opa’s molen”. Henk (geboren op 1-2-1949) is van oorsprong smid. Toen hij van school kwam kreeg hij zijn eerste baan bij Kees ‘de Smid’ ( Kees van Erp). Kees de Smid was de vader van Ria Bosch van Erp. In de schuur naast de winkel in de Kerkstraat was destijds de smederij. Na 5 jaar ging Henk werken bij Brabant Alucast, een aluminiumgieterij. Daar zat Henk in de werkvoorbereiding. Zijn belangstelling voor molens is er al heel lang. “Ik zag de molen als een machtige machine. De techniek trekt mij enorm aan”, zo vertelt Henk. De tijd om aan de molenaarsopleiding te beginnen kwam pas toen Henk met zijn werk en bij de brandweer was

gestopt. “Je moet de opleiding zeker serieus nemen” , zegt Henk.“Het is niet iets wat je snel even doet. Je moet in alle seizoenen gedraaid hebben en goed vertrouwd zijn met de molen en de molentaal”. Henk is vooral een technische man. Hij vindt het een uitdaging om spullen te maken, te repareren en oplossingen te bedenken om bepaalde werkzaamheden handiger en vlotter uit te kunnen voeren. Dat hebben we bij De Zeldenrust al gemerkt. Daar zijn al verscheidene handige voorwerpen door Henk gemaakt. De komende tijd doet Henk het, wat de studie betreft, even rustig aan. Maar hij sluit niet uit dat hij in de toekomst nog een vervolgcursus zoals b.v. een maalcursus of de watermolenaarscursus gaat volgen. Geffen is in ieder geval een enthousiaste molenaar rijker geworden.

Bijeenkomsten OV-Chipkaart heel goed bezocht. Samen met de plaatselijke KBO’s heeft de seniorenraad Maasdonk een drietal OV-Chipkaart-bijeenkomsten georganiseerd in resp.Vinkel, Nuland en Geffen. Door Jacques Schram en Jeanne Berkelmans van het Reizigersoverleg Brabant werden in Nuland, Geffen en Vinkel op een duidelijke manier de mogelijkheden en onmogelijkheden van de OV-Chipkaart uitgelegd. In het 2e deel van de bijeenkomst werd door velen een OVchipkaart aangevraagd. Hierbij werd daar waar nodig hulp verleend. Begin mei werd vanuit Vinkel met groepjes van maximaal zes personen ook echt een reisje gemaakt. In Nuland en Geffen zal dit enkele weken later gebeuren, maar de deelnemers worden tijdig hierover gebeld. Voor diegenen die deze bijeenkomst(en) hebben gemist wijzen we graag naar de website van www.reizigersoverlegbrabant.nl. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

20


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Persbericht Alzheimer Café Oss-Maasland “Ik ben altijd dicht bij je”. Over verschijnselen en leven met dementie.

Kaartverkoop “NOIZ presenteert Troje” is gestart! Grieken en Trojanen die “Bad Romance” van Lady Gaga en “No Mercy” van Racoon zingen???!! Stel je eens voor: het is 1184 v. Christus en de godin van de twist, Eris, veroorzaakt ruzie tussen drie andere godinnen door het gooien van een gouden appel... Wie is de schoonste? De Trojaanse koningszoon Paris, oordeelt dat godin Aphrodite de schoonste is. In ruil daarvoor laat Aphrodite de mooie Helena, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaos, verliefd worden op “That man” Paris. Maar... het blijkt een “Bad Romance” te zijn! Nadat Paris Helena heeft meegenomen naar Troje, trekken alle Grieken gezamenlijk ten strijde tegen Troje en was er “No Mercy”! Nieuwsgierig geworden hoe deze moderne versie van het oeroude verhaal van Troje afloopt...? Popkoor NOIZ zal op professionele wijze met zang, dans, acteerwerk én onder begeleiding van haar vaste begeleidingsband in een avondvullende voorstelling de muzikale beleving rondom het klassieke verhaal “Troje” neerzetten! Uiteraard mag je verwachten dat, net als bij alle andere optredens, het energieniveau verrassend hoog ligt, het optreden voor veel enthousiasme zal zorgen en het natuurlijk een gegarandeerd leuk ‘avondje uit’ oplevert. Voor wie Popkoor NOIZ nog niet kent: NOIZ een swingend regionaal popkoor dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Het bestaat uit zo’n 30 leden tussen ongeveer 22 en 42 jaar oud uit onder andere Oss, Heesch, Den Bosch en Nijmegen. Regelmatig verzorgt NOIZ diverse optredens in de regio. Zij staat bekend om de performance, waarbij gezongen wordt zonder bladmuziek en de nummers worden vergezeld door een moderne choreografie. Dit muzikaal spektakel zal plaatsvinden in theater De Pas in Heesch. Het gaat om één avondvoorstelling op zaterdag 26 oktober om 20.15 uur en één middagvoorstelling op zondag 27 oktober om 14.00 uur. Wees er snel bij, want op = op! Kaarten kosten slechts €15,00 per stuk en zijn te bestellen via de website www.popkoornoiz.nl of door een e-mail te sturen naar optreden@popkoornoiz.nl met daarin je naam, het bezorgadres, het aantal kaarten en de dag van het optreden. “NOIZ presenteert Troje” wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren, met speciale dank aan hoofdsponsor Rabobank Bernheze Maasland en C1000 Wiegmans te Heesch.

22

Op maandag 10 juni 2013 wordt de documentaire ‘Ik ben altijd dicht bij jou’ vertoond in het Alzheimer Café. Alzheimer Nederland volgde met de camera het dagelijks leven van het echtpaar Stoffers en het echtpaar Schutter. De korte filmpjes laten op indrukwekkende wijze zien hoe beide echtparen omgaan met de dagelijkse gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Na de pauze wordt in kleine groepjes, onder begeleiding van een werkgroeplid van het Alzheimer Café, nagepraat over de film. Iedereen is van harte welkom. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang en een kop koffie zijn gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Het is na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. In juli is het Alzheimer Café gesloten. Het nieuwe programma voor het najaar 2013 ligt op 10 juni voor u klaar. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Maasland en RIGOM i.s.m. BrabantZorg en Thuiszorg Pantein. Voor meer informatie: Eef Rubbens, bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

WIE WAT WANNEER JUNI 14 theaterproductie In de Basis 15 theaterproductie In de Basis 16 theaterproductie In de Basis 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 theaterproductie In de Basis 22 Jeugdbrandweerdag 22 theaterproductie In de Basis 23 Geffens open jeu de boules toernooi 23 theaterproductie In de Basis 23 KPJ Dorpszeskamp


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.