Torenklanken 2015 - nr 08

Page 1

53e jaargang | nummer 8 | mei 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

AVONTUURLIJK WONEN IN HET VOORMALIG GEMEENTEHUIS VAN GEFFEN

natuurlijk, naar nog onbekende oorden om het jubileumjaar met een enorme knaller af te sluiten. Wij hebben er in elk geval heel veel zin in!

Prevenda heeft woonruimte beschikbaar op basis van een bruikleenovereenkomst (volksmond: antikraak) in het voormalig gemeentehuis van Geffen. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar. Bij gelijke geschiktheid genieten inwoners van Geffen de voorkeur. De tijdsduur is vooralsnog onbekend. De opzegtermijn is 1 maand. Wonen voor Prevenda is een vorm van wonen die zich kenmerkt als avontuurlijk, uniek en voordelig. Inschrijvingen uitsluitend via de website: www.prevenda.nl.

Blaaskapel De Pompzwengels

Geinteresseerd? Informer dan snel naar de mogelijkheden. Prevenda BV Landweerstraat-Zuid 140 A, 5349 AK Oss 088-06.06.600 • www.prevenda.nl

JUBILEUM POMPZWENGELS 7 december jongstleden bestond blaaskapel De Pompzwengels exact 50 jaar. De voorgaande maanden was dit jubileum al flink gevierd tijdens het Zwengelfeest en de reis naar Oostenrijk. Ook 7 december stond natuurlijk in de agenda’s genoteerd, maar door omstandigheden konden de feestelijkheden helaas geen doorgang vinden. In overleg werd 17 mei 2015 als nieuwe datum geprikt zodat alle activiteiten die op 7 december gepland stonden, alsnog door kunnen gaan. We beginnen de dag om 09.30 uur met een kerkdienst in de Maria Magdalena Kerk, waarna we in Café-Zaal ‘t Haasje onder het genot van een kopje koffie even gezellig bijpraten met alle genodigden. ‘s Avonds gaan de leden van de blaaskapel, met aanhang

DE REDACTIE FELICITEERT De Redactie van Torenklanken feliciteert haar vaste schrijfster Diny van Wanrooij-Romme van harte met haar Koninklijke Onderscheiding. Een welverdiende onderscheiding voor haar vele vrijwilligerswerk in Geffen. Wij hopen dat ze nog vele jaren mooie stukjes in ons dorpsblad zal schrijven. De Redactie

NIEUW BIJ HAPJESSERVICE DE GEZUSTERS High tea. Geniet van zoete en hartige gerechtjes, gewoon lekker bij u thuis. Natuurlijk maken en bezorgen wij ook nog onze hapjes voor feesten en feestjes. Maak het uzelf gemakkelijk.Veel mogelijkheden tegen vriendelijke prijzen. degezusters@outlook.com, 06 51744995

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 10 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk (moederdag) do. 14 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Hemelvaart) vr. 15 mei 19.00 u. * avondmis zo. 17 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Pompzwengels (i.v.m. gouden jubileum) + kinderkerk vr. 22 mei 17.00 u. Toediening Vormsel m.m.v. Passe Partout + kinderkerk er is geen avondmis in de kapel za. 23 mei 14.00 u. Huwelijksviering van Inge & Wim Pennings zo. 24 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (Pinksteren) ma. 25 mei 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. studieorkest (2de Pinksterdag) wo. 27 mei 14.00 u. Huwelijksviering van Alice Eijkel boom & Martin Amerongen vr. 29 mei 19.00 u. * avondmis na afloop kaarsjes ontsteken bij de grot in de pastorietuin + koffie zo. 31 mei 10.30 u. Eerste Communieviering m.m.v. Kinderkoor De vrolijke nootjes uit Oijen. KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00.

DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: april 2015: Liz van Wanrooij en Jana van Oort PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 20 mei: 8e bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 u. Woensdag 27 mei: 1e oefenmiddag van 13.30 tot 15.30 u. in de kerk. Vrijdag 29 mei: 2e oefenmiddag van 15.30 tot 17.00 u. in de kerk. Zondag 31 mei om 10.30 u. Eerste Communieviering. PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 19 mei 15.30 uur oefenen in het patronaat Vrijdag 22 mei om 17.00 uur Vormselviering m.m.v. Passe Partout 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen KERKELIJK AFSCHEID Klokken van een kerkgebouw luiden bij lief en leed. Zij roepen ons op om samen feest te vieren of samen leed te verwerken. Niet voor een beperkte groep, maar voor de hele geloofsgemeenschap. Dan zijn onze dorpsgemeenschappen op zijn best. Dan kunnen we voor elkaar veel betekenen. Ons is opgevallen dat nu veel mensen kiezen voor een crematie, dat de gemeenschap niet meer de kans krijgt om op een gelovige manier afscheid te nemen van een dorpsgenoot. Bij een viering in een kerk is iedereen welkom. Naar een crematie ga je alleen als je uitgenodigd bent. Jammer ook dat het dan vaak geen gelovig afscheid wordt.Tussen haakjes: begraven is in onze geloofsgemeenschappen veel goedkoper dan cremeren, maar dat terzijde. Als gelovigen waren we gewend aan een plechtige uitvaartviering, die voorafging aan een begrafenis. Op die manier dankten

wij de Schepper voor het leven van een overledene. Om nog beter aandacht te kunnen besteden aan het concrete leven van de overledene, is de avondwake ontstaan. Een avondwake is dus een viering van woord, zang en gebed. Een goede manier om de familie nog beter bij een afscheid te betrekken. In een uitvaartviering kan alleen een priester voorgaan. Bij een avondwake kunnen ook leken de dienst leiden. Het kan ook omgekeerd. ‘s Avonds een uitvaartviering en ‘s morgens een viering van woord en gebed. Men kan eventueel ook kiezen, alleen voor een uitvaartviering of alleen een dienst van woord en gebed. In overleg met de voorgangers in onze geloofsgemeenschappen is veel mogelijk.Voor alle duidelijkheid: niet een begrafenisondernemer kan het een en ander regelen in een kerkgebouw, maar alleen de verantwoordelijke voorganger in een betreffende geloofsgemeenschap. Er zijn dus allerlei vormen van afscheid in een geloofsgemeenschap mogelijk. Daar blijven wij voor pleiten. Kosten spelen daarbij geen rol.Vele vrijwilligers maken het mogelijk om als dorpsgemeenschap waardig afscheid te nemen van iemand die overleden is.We zijn nu eenmaal een samenleving, waarin we moeten omkijken naar een ander.We willen mensen met elkaar verbinden, inspireren en een verdiepende blik op onze samenleving geven. En wel, bij lief en leed. De geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder Nota bene: Het is in de tijd dat ik in Geffen ben al enkele keren voorgekomen dat men enkel vraagt om een begrafenis op ons kerkhof waarbij ik als pastoor dan de absoute (de laatste gebeden) verricht op het kerkhof. Uiteraard is dit mogelijk in overleg met de pastoor, te meer omdat dit gewoon een vorm van een Kerkelijke Uitvaart is. Ik wilde dit even vermelden omdat mij ter ore is gekomen dat er mensen zijn die denken dat dit niet kan of mag bij ons in Geffen. Misverstanden moet je zien te voorkomen, en als ze er zijn moet je ze zien recht te zetten, want daar zijn we ten slotte allemaal mee gediend, vandaar! Met vriendelijke groet, Pastoor Van Dijk

5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... juf Tonny (64 j.) en juf Mieke (61 j.) De een is meer ‘van de cijfertjes’, de ander verkiest taal... Bij beiden staat lezen hoog in het vaandel...! Per 1 mei 2015 nemen Tonny van Erp en Mieke Romme afscheid als leerkracht van basisschool De Wissel. Tonny slaagde in 1970 voor de PA (Pedagogische Academie) en heeft vervolgens 45 jaar voor de klas gestaan, waarvan 5 jaar als invalleerkracht. Ze gaf les in alle groepen en deed ondersteunend werk. Pas op 60-jarige leeftijd kreeg ze voor het eerst kleuters. Een echte voorkeur voor een groep heeft ze niet.Tonny: “Elke leeftijd heeft zijn charmes. De groten kunnen leuk reageren, maar in de bovenbouw kan het ook heel pittig zijn. Het onderwijs houdt je jong, hoewel je tegenover de jeugd en het jeugdig personeel op digitaal gebied altijd een paar stappen achterloopt. Ik zal het werken met kinderen zeker gaan missen!” Mieke is een kleine 27 jaar werkzaam in het onderwijs. Na de MULO had ze even genoeg van school en begon ze met een baan op kantoor bij notaris Kok. Ze voelde echter ‘de roeping’ om met kinderen te gaan werken en volgde 5 jaar de dagschool op de PA, hetgeen een heel fijne periode was. “Je schooltijd is de mooiste tijd van je leven, daarom ben ik er tot nu toe maar gebleven. Maar nu is het mooi geweest,” vindt ze “ik heb heel veel moois om op terug te kijken.” Mieke was zeer begaan met het uitwerken van projecten en thema’s. “Het is belangrijk om je lessen betekenisvol te maken, en de kinderen handelend bezig te laten zijn”. “De situatie in onderwijsland is veranderd.Vernieuwen is een proces voor leerkrachten en kinderen, maar vaak ook voor de ouders. Elk kind is uniek, heeft zijn eigen mogelijkheden met de nodige aandacht. Er moet veel getoetst en geregistreerd worden en je kunt als leerkracht je tijd maar één keer besteden. Is er nog voldoende tijd om creatief te zijn, en kunnen kinderen voldoende zichzelf zijn,” stellen de scheidende juffen. Er is overigens nog meer geWISSELd binnen het Schoolbestuur Primair, een ware ‘stoelendans’ vond plaats: directeur Joris heeft het directeurschap verruild voor een baan bij Primair en de nieuwe directeur van De Wissel is Ad van der Heijden, die van de Toermalijn uit Heesch komt. Juffrouw Thea heeft De Wissel ook verlaten en is directeur geworden van De Kiem in Heesch. Op 24 april namen Mieke en Tonny afscheid van alle leerlingen tijdens de Koningsspelen. In hun “spiegelzaal” gaven ze uitleg over ‘hun laatste leesproject’ “De Straatbieb”, dat ze de kinderen en volwassenen in Geffen willen nalaten! Ze willen ook ‘na hun schooltijd’ graag het lezen stimuleren. Het idee van “The Little Free Library” is uit Amerika komen overwaaien: zet een boekenkastje in welke vorm

dan ook (vogelkooi, konijnenhok, poppenhuis, nachtkastje, biertonnetje, versierde koelkast, prijzenkastje e.a.) bij je huis, op de camping, in het café of waar dan ook in het dorp, met boeken voor jong en oud! Iedereen mag daar dan gratis boeken lenen of behouden en andere boeken of tijdschriften achterlaten. Tonny en Mieke hebben al enkele locaties in Geffen gecreëerd: in sporthal De Geer, bij Mieke aan huis, bij Den Herd 6 en bij de apotheek en de huisartsen. Ze hopen dat het gaat werken: samen iets delen en samen genieten van mooie, kleurrijke, leuke, spannende lees- en kijkboeken, zonder dat het iets kost! Dus kijk in Geffen je ogen uit naar de minibieb en doe mee! https://www.facebook.com/straatbiebgeffen Tonny en Mieke gaan zeker genieten van de Straatbieb, maar ook van alle kleine, leuke dingen die op hun pad komen. Mieke past onder andere op de kleinkinderen en heeft voorlopig geen nieuwe plannen. Tonny blijft een bezige bij in de Dorpsraad en bij het Sint Jorisgilde!

DANK Op 16 april jl. mochten wij ons 60-jarig huwelijk vieren. Mede dankzij alle felicitaties, kaarten, bloemen en attenties is het voor ons een onvergetelijke dag geworden. Hartelijk dank daarvoor! Jan en Annie Wildenberg

7


ROND DE DORPSPOMP

Lintje voor Diny Diny Romme is te gast omdat ze een koninklijke onderscheiding gekregen heeft. Ze zou gewoon op haar kleinkind passen, toen de hele familie in het oranje het wilhelmus kwam zingen en haar overdonderd ‘ontvoerde’ naar het gemeentehuis van Oss. Daar ontmoette ze een betrokken burgemeester, die voor iedereen aandacht en een mooi verhaal had. Terug in Geffen stond de molen in de vreugdestand en was er veel hulde van de andere Geffenaren.We vinden dat ze het lintje méér dan verdiend heeft. Naast al haar vrijwilligerswerk staat Diniy ook op een bijzondere manier in het leven. “De 24 deugden van Diny” wordt er al geroepen. 24 is wat overdreven zou Diny zelf zeggen, maar ze geeft mensen wel wat mee over hoe ze positief in het leven staat.

Oss meets groots Geffen Zo mooi omschreef burgemeester Wobine Buys het grote evenement in de sporthal en ze had gelijk. Het

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

was een prachtige avond en iedereen genoot met volle teugen. Het GOGO (Groot Oss Gelegenheid Orkest) gaf na de pauze een spetterend optreden. Arrangeur en dirigent Rob van Reymersdal had zijn orkest na slechts twee oefenmomenten strak in de hand en van het halve uurtje was veel tekort. Voor de pauze een fraai staaltje Geffense cultuur, een beetje jammer dat het allemaal eilandjes waren. Zou het niet mooi geweest zijn als al die koren samen iets gezongen hadden? De stamtafel is trots op Geffen en heeft veel lof voor de initiatiefnemers en de vele vrijwilligers. Misschien een jaarlijks evenement in de koningsnacht van maken? Het monument De gemoederen zijn nog lang niet bedaard en het onderwerp splijt wederom de stamtafel. De ene is blij dat het monument weg is; de ander is er boos over. De ene vindt dat het monument alleen over de tweede wereldoorlog moet gaan, de ander ziet het veel breder en denkt aan al het oorlogsgeweld. De één vindt dat Geffen zich moet aanpassen aan de gebruiken elders, de ander vindt dat als Geffen wil verzoenen dat moet kunnen. De ene gaat weer vol vuur gedenken op 4 mei, voor de ander hoeft het niet meer . Het proces van het plaatsen van de stenen is ongelukkig verlopen, anders zou het verwijderen misschien niet nodig hoeven zijn. We hebben naast de zachte kant van Wobine hier ook de tanden van de Osse burgemeester gezien. Ditjes en datjes De meivakantie van de basisschool duurt dit jaar drie weken. Bizar! Voor werkende ouders ontstaat een groot probleem, er is niet afgestemd met de scholen in Oss en we vragen ons af of de grote vakantie nu twee weken korter wordt. Beter nadenken de volgende keer. Koningsdag wordt weer heel gezellig met een echte koningsnacht in de tent en een nieuwe ceremoniemeester, we danken Rien voor vele jaren trouwe dienst. Burgemeester Buys komt onder druk toch naar Geffen voor

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


de gedecoreerden. Vier keer burgemeester in dit stuk is scheepsrecht. De soap over onze supermarkt loopt nog steeds. Begin juni doet de rechter uitspraak, terwijl de verhuizing binnenkort moet beginnen en niemand die weet welke formule gaat verhuizen. Hoe ingewikkeld kan het leven zijn. De dassenburcht aan de Kerkesteeg dreigt de bouw voor Scouting en het Gilde weer te vertragen. Het moet toch mogelijk zijn die drie te combineren. Nu niet talmen maar doorpakken! We weten zeker dat twee natuurminnende clubs goed voor hun nieuwe mascotte kunnen zorgen. Op 18 mei kan iedereen weer met de dorpsraad meepraten over de bestemming van het gemeentehuis. Een belangrijke keuze om onze dorpskern daarmee vitaal te houden. Komt allen! Iedereen is weer welkom om komende zondag met ons mee te praten in cafĂŠ Govers.

28 JUNI 2015 16E GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI

pastorie, voor het MFC. Dit houd echter in dat er een maximum aantal deelnemers mee kan doen. 40 koppels oftewel 80 deelnemers. Iedereen uit Geffen en omstreken is welkom en net zoals vorig jaar is het niet verplicht dat er minimaal 1 persoon per koppel uit Geffen moet komen. Wel is het voor eigen leden verplicht om met iemand buiten de club een koppel te vormen. Wij zijn er klaar voor, nu jullie nog. De inschrijving is gestart en staat open tot en met 25 juni. Of tot het maximale aantal van 40 koppels is bereikt. Dus, stel het niet uit maar pak de telefoon of mail dat je mee wilt doen. Dan gaan we er weer een ouderwets gezellige dag van maken. De kosten zijn 8 euro per koppel, te voldoen op de dag zelf. Aanmelden bij: Theo van Wanrooij tel: 073-5323908 Tonnie Schuurmans tel.: 073-5322475 Henk Lepoutre tel.: 073-5322543 e-mail: tonnie.schuurmans@hetnet.nl U word om 10.00 uur verwacht bij de jeu de boules banen voor het MFC en het duurt tot Âą 16.30 uur. Tot ziens?

Na een paar jaren bij de Geer te zijn geweest, gaan we weer terug naar de jeu de boules banen naast de

het bestuur JBC Geffen

9


Dorps traat 51 Geffen

NU uitverkoop op bijna al onze wenskaarten Bij aankoop van 2 wenskaarten, de 3e wenskaart GRATIS*

Na de verbouwing hebben wij een fantastisch mooi assortiment wenskaarten uit de mooiste series van Hallmark voor u.

* de goedkoopste wenskaart is gratis


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Bedevaart 20 mei a.s. naar de Sint Jan Kathedraal in den Bosch Beste leden KBO Geffen en andere belangstellenden. Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze bedevaart op woensdag 20 mei, naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Pastoor van Dijk zal ons voorgaan in de Mariaviering om 10.30 uur. Lopers vetrekken om 7.30 uur vanaf de brandweerkazerne. Fietsers vertrekken om 8.30 uur vanaf het kerkplein Degene die met de auto willen gaan, gaan op eigen gelegenheid. Als u geen vervoer hebt of u kunt nog mensen meenemen. Neem dan contact op met Lies van Dinther, tel.073 5322287 U kunt het beste de auto parkeren op het transferium bij stadion de Vliert en verder met de bus naar de binnenstad reizen. De KBO fietstochten zijn weer gestart Vervolg van de middagtochten (vertrek om 13.00 uur vanaf het kerkplein) zijn weer gepland op woensdag 13 mei en woensdag 3 juni aanstaande. De eerste grote dagtocht (ong. 50 km) (vertrek om 10.30, lunchpakket meebrengen, vanaf het kerkplein) op woensdag 10 juni aanstaande. Voor de veiligheidsregels zie het Jaarboekje 2015 pag. 7 Jeu de boules toernooi 17 en 18 juni in Oss Verder wordt er door kring Maasland, waarvan onze afdeling Geffen, nu deel van uitmaakt, een jeu de boules toernooi georganiseerd op woensdag 17 en donderdag 18 juni a.s. in Boule de Boeuf aan de Rusheuvel in Oss. Deelnemende Geffense KBO leden betalen €5,00 en moeten zich vooraf melden bij Henny Schuurmans. Niet KBO leden kunnen zich ook opgeven, maar dan tegen betaling van €10,00 voor 20 mei a.s. bij Henny Schuurmans tel nr. 073-5322356. Zij is onze jeu de boules-coördinator en kan daarna dan tijdig de zaken met Kring Maasland regelen. U krijgt na aanmelding nadere informatie via Henny Schuurmans.

zorgverlening, stoorde zich al heel lang aan het ongemak voor mensen met een katheter. Er zijn in Nederland 40.000 gebruikers (al of niet tijdelijk) van katheters. Nellie:“Met name de bevestiging, pijnlijk knellende elastieken, waardoor weer vochtophoping ontstaat in het been en afzakkende beenzakken, bleken een bron van ergernis voor veel cliënten met als gevolg immobiliteit. Ik dacht: Daar moet toch iets op te vinden zijn.” De combinatie van haar twee beroepen: zzp-er in de zorg en eigenaar van een modezaak, zette haar ertoe om ontwerpen te maken, te informeren bij gebruikers van katheters, bij deskundigen advies in te winnen, te passen en te meten en het zoeken naar een meedenkende fabrikant.“En dat laatste was niet zo gemakkelijk! Iedereen wil er een graantje van meepikken, en ik wilde het product betaalbaar houden. Ik maakte zelf 5 modellen en ging naar diverse ateliers. Een Deense uroloog uit Maleisië werd zelfs ingevlogen om het product te bekijken. Uiteindelijk kwam ik terecht bij “Hannies”, een bedrijf in Nistelrode, dat een atelier heeft in Polen.” Nellie vroeg patent aan en haar katheterbroek was geboren! Het katheter zit verstopt in de pantalon (er is een dames- en herenmodel), en je kunt er vanaf de buitenkant bij. Er werden 120 broeken gemaakt in blauw en zwart, in alle maten en inmiddels zijn er voldoende afnemers en wordt er van wijd en zijd online besteld. Als iemand de broek heeft, zijn er snel meer gegadigden, thuiswonenden of mensen in verzorgingstehuizen. De prijs van de katheterbroek is € 99,95. Info via de website: www.katheterbroek.nl Bij de Huisartsenpraktijk in Geffen vindt u een folder, maar u mag altijd contact opnemen met Nellie voor informatie via: nellieteulings@gmail.com of u kunt gewoon even de winkel van Rianne Mode aan het Dorpsplein binnenlopen.

“Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat” Diny van Wanrooij, van harte proficiat met jouw Koninklijke Onderscheiding. Namens het bestuur, Antoon Romme, vz. www.kbo-geffen.nl

KATHETERBROEK Nellie Teulings (57 j.), meer dan 40 jaar werkzaam in de 11


Enquête naar behoefte tot mogelijk maandelijks samenkomst met etentje Nu het initiatief voor “de Ontmoeting” -iedere week op op woensdagochtend in het Oude Klooster- erg goed is ontvangen, vragen we ons af of er in Geffen behoefte is aan een laagdrempelige manier om anderen te ontmoeten én tegelijkertijd een hapje te eten. Daarom willen wij dat onderzoeken en als U belangstelling heeft dan kunt U dit kenbaar maken door dit bericht te kopiëren of uit te knippen en daarna Uw voorkeuren daarop aan te geven. U kunt dit strookje dan inleveren bij Elly Smit-Nahon, Veldstraat 3, 5386 AW Geffen - Ik denk dat hieraan in Geffen wel / geen * behoefte is. - Ik heb zelf wel / geen * behoefte aan dit initiatief. - Mijn voorkeur tussen de middag / begin van de avond.* - Dit initiatief zou 1 keer per maand/vaker/minder vaak* moeten plaatsvinden. - Ik heb nog vragen en wil hier graag over benaderd worden ja/nee.* * Doorhalen wat niet van toepassing is. Bij voorbaat hartelijk dank, De initiatiefgroep Wilt u op de hoogte wilt blijven van dit initiatief of evt. meehelpen met de uitwerking ervan. Ja / Nee* Naam: Adres: Email adres:

MAASLANDWOONSERVICE Net zoals Brabant Wonen bied Mooiland haar huurders de mogelijkheid om een serviceabonnement af te sluiten. Zonder dergelijk abonnement moeten de huurders gaan betalen voor service, die voorheen gratis werd verleend! Op de site van de woningcorporaties staat precies aangegeven wat het serviceabonnement allemaal inhoud. Wat echter niet zo duidelijk wordt beschreven is het feit dat de service alleen telt voor materialen die eigendom zijn van de verhuurder. Nu is het zo dat er veel huurders al jaren in dezelfde woning wonen. Deze mensen hebben veelal zelf een aantal verbeteringen in de woning aangebracht. Denk dan bijvoorbeeld aan een serre, andere keuken, badkamer of toilet. Mensen hebben misschien wel andere binnendeuren, stopcontacten of laminaatvloer. Alle deze en andere zelf aangebrachte 12

verbeteringen vallen buiten het serviceabonnement! Dan nog een ander misverstand. Mooiland is de nieuwe naam van de Maaslandstichting.Vooral onder de ouderen leeft deze naam nog steeds. Nu is het ook mogelijk om een serviceabonnement af te sluiten bij Maaslandwoonservice.Vele denken dat dit van de Maaslandstichting is. Dat is niet zo! Maaslandwoonservice en de servicedienst van Mooiland (voorheen Maaslandstichting) zijn twee totaal verschillende bedrijven. Maaslandwoonservice levert ongeveer dezelfde service zoals die nu aangeboden wordt door Mooiland. Alleen gaat de service van Maaslandwoonservice nog een stap verder. Daar kunt u ook een beroep op doen wanneer u allerlei klussen te doen heeft. Dat varieert van het verhangen of ophangen van bijv. een lamp, schilderij, allerlei accessoires voor badkamer en keuken tot het in elkaar zetten van meubelpakketten en andere timmerwerken. Op de site www.maaslandwoonservice.nl kunt u zien wat zij allemaal doen. De serviceabonnementen van Brabant Wonen en Mooiland zijn alleen voor de huurders. Bij Maaslandwoonservice kan iedereen terecht, of u nu een woning huurt of huiseigenaar bent, dat maakt niet uit.

ZONDAG 19 APRIL WAS DE AFTRAP VOOR DE REGIO BOKAAL In Uden was de 1e wedstrijd en JBC Geffen is er met 3 koppels geweest. Men begon met de uitreiking van de handjes van 2014. Dit is een beeldje dat ieder jaar uitgereikt wordt aan de beste speler van de clubs die niet op de 1e, 2e of 3e plaats geëindigd zijn. Gerard vd Zanden was dat voor ons. Hierna werd het startsein gegeven. Na 4 wedstrijden kwam de prijsuitreiking. Geffen had het goed gedaan. Toon Schuurmans en Theo v Uden zijn 3e geworden. Theo v Wanrooij en Leo Renders 5e. Gerard en Tonnie Schuurmans 24e. De 1e wedstrijdpunten voor dit jaar zijn binnen. Op naar 31 mei voor de 2e wedstrijd van de regio bokaal in Schaijk. Intussen spelen we volop voor de eigen competities op de banen voor het MFC. En op de oefendagen. Het bestuurvan van JBC Geffen


HERZIENING HERDENKINGSMONUMENT GEFFEN Tijdens het collegeoverleg op dinsdag 21 april heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten om het oorlogsmonument in Geffen te herzien. Alle drie de stenen van het oorlogsmonument in Geffen worden verwijderd. Er komt één steen terug met een tekst die volledig aansluit op de richtlijn voor de herdenking op 4 mei, zoals opgesteld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei (zie bijlage). De gemeente gaat met de kunstenares/ ontwerpster van het huidig monument in overleg of zij de aanpassingen kan doen. Waarom dit besluit? De gemeente Maasdonk heeft op 22 december 2014 de opdracht gegeven voor het plaatsen van twee stenen bij het oorlogsmonument in Geffen. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans:‘Op een van de stenen staan de namen van de joodse slachtoffers uit het dorp. En er is een steen geplaatst met de overige inwoners die omgekomen zijn in de oorlog. Daar staat een naam bij van een inwoner die in Duitse dienst is gegaan tijdens de oorlog. Dit laatste is strijdig met de landelijke richtlijn dat we bij de herdenking op 4 mei slachtoffers herdenken, niet de daders of medeplichtigen. Ook de middelste steen met het woord ‘verzoening’ sluit niet aan bij de landelijke richtlijn voor herdenking. Bovendien zijn deze teksten niet acceptabel voor nabestaanden van de joodse slachtoffers in de oorlog en belangenorganisaties.’ Op een eerdere versie van dit monument was in 2012 landelijk al veel kritiek. Daardoor besloot B&W van Maasdonk toen geen aanvullende stenen te plaatsen. Over de plaatsing van de gedenkstenen in december 2014 is geen overleg geweest met de gemeente Oss. Omdat het monument in zijn huidige vorm weer kritiek oproept, is het noodzakelijk geworden als gemeente een herziening van het monument uit te voeren. Bezwaren ‘Nabestaanden en belangenorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen het monument in Geffen zoals het er nu staat. Men wil geen slachtoffers en daders op één monument hebben staan. Dit hebben ze in 2012 ook aangegeven. Ook de centrale steen met de titel ‘verzoening’ is niet acceptabel voor de nabestaanden. Zij stellen dat de doden niet kunnen beslissen of zij zich willen verzoenen met hun daders’, aldus Wobine Buijs-Glaudemans. Inwoners van Geffen, met name de initiatiefgroep voor het oorlogsmonument, zijn het niet volledig eens met de aanpassingen. In het overleg met de initiatiefgroep op donderdag 15 april 2015 gaven zij aan volledig achter de opzet van het huidig monument te staan. Voor de bezwaren van de joodse nabestaanden hebben zij wel begrip, een aanpassing van het monument kunnen

zij daarom wel accepteren. Verder stelde de groep dat het monument nu van de gemeente Oss is en dat deze het dus mag inrichten zoals de gemeente wenselijk vindt.Vanuit de gemeente is bij het overleg aangegeven dat de verzoeningsgedachte ook op andere manieren vormgegeven kan worden. Zoals in educatief materiaal, publicaties enzovoort. Ook de Internationale Dag van de verzoening op 24 oktober kan een aanleiding zijn. Wanneer gaan de stenen weg? Wobine Buijs-Glaudemans:‘We vinden het als gemeente ongepast en ongewenst de officiële herdenking op 4 mei uit te voeren bij een omstreden monument. Door de herziening van het monument in Geffen nu uit te voeren, kan de aanstaande herdenking op 4 mei bij een monument plaatsvinden zonder omstreden stenen en in overeenstemming met de landelijke richtlijn van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.’ Hoe ziet het nieuwe monument eruit? Het monument bestaat uit een metalen buis met vogels die wegvliegen, als symbool voor de vrijheid. Op de stenen staan nu omstreden toelichtingen die verduidelijken dat het om een oorlogsmonument gaat. Na verwijdering verdwijnt deze informatie. Door een nieuwe steen te plaatsen die past bij het monument, wordt dit weer verteld. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei stelde een memorandum op met een tekst over de herdenking op 4 mei. Aan de hand hiervan is een tekstvoorstel gedaan: ‘We herdenken allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling en medeleven, die wij als familie hebben mogen ontvangen bij het ziekbed en overlijden van ons pap, Gerrit Gloudemans. Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. Nogmaals dank hiervoor. Fam. Gloudemans en Fam. Leijten-Gloudemans

13


Beursvloer Oss Bernheze 2 juli 2015

Interesse? Meld je dan nu aan!

Eerste Beursvloer voor Oss Bernheze De Beursvloer draait om elkaar ontmoeten en matches maken. Maatschappelijke organisaties en bedrijven werken hierbij samen. Het evenement is een initiatief van Rabobank Oss Bernheze.

www.beursvloerossbernheze.nl Een aandeel in elkaar


ALTIJD MET IETS BEZIG! Een afspraak maken met hen, valt niet mee, want ze zijn beiden nog heel actief en hebben nog veel bezigheden...! Na koper, zilver, robijn en goud volgde op 16 april jl. het diamanten huwelijksfeest van Annie (85 j.) en Jan (85 j.) Wildenberg. Op de agenda staat elke dag wel een activiteit: een koffieclubje, boodschappen doen en zwemmen voor beiden. De filmclub, de groenten- en siertuin, het klussen, computeren, of cameraman in de kerk neemt Jan voor zijn rekening en het dameskoor, de teken- en schilderles, het verstelwerk en het breiwerk voor een project in Oekraïne staat op naam van Annie. Jan en Annie hebben ieder hun eigen hobbykamer in huis! Creativiteit loopt als een rode draad door hun leven en door hun huis: mooie schilderwerkjes van Annie aan de muur en heel veel meubels in huis zijn door Jan zelf vervaardigd. Verder gaan ze nog regelmatig kamperen en brengen jaarlijks stedenbezoekjes in binnen- of buitenland. Een bijzondere ‘hobby’ was tot voor kort het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse KWF-collecte, hetgeen zij maar liefst 45 jaar hebben gedaan! Het verleden komt even ter sprake: de tijd dat Annie als 13-jarig meisje te werk werd gesteld in een zusterklooster in Amsterdam, waar meerdere Geffense meisjes naar toe gingen, omdat er een Geffense zuster woonde. Ze mochten om de 3 maanden naar huis.Annie:“De zusters waren best goed voor ons, in de avonduren kregen we overal les in en soms mochten we naar de opera. De oorlogstijd was wel een moeilijke tijd, we hebben echt wel honger gekend. Ik gooi daarom ook nooit eten weg! Ze konden in die tijd ook niet naar huis, dat was te gevaarlijk. Haar vader haalde haar persoonlijk op toen de bevrijding een feit was. Hij moest er wel een ‘zij spek’ aan wijden! Thuis gekomen werden we min of meer feestelijk onthaald, dat was een rare ontvangst! Een mooie herinnering is ook het spelen met de buurkinderen. “Tegenover ons woonde de familie Langens, die net als wij 10 kinderen hadden. Zo konden we mooi twee voetbalelftallen samenstellen!” Jan groeide op in een volksbuurt in Oss. “Ik heb een goede jeugd gehad. We hadden volop vermaak, maar er was wel armoe. Ik heb mijn moeder ooit zien huilen met Sinterklaas, omdat er geen cadeautjes gekocht konden worden voor ons. Annie vult aan: “Wij kregen alleen een ei als we ziek waren, maar dan lustte je ze niet...!” Jan:“We haalden wel vaak kattenkwaad uit: een fles met water aan de deur hangen en dan aanbellen... vuil door het deurluikje gooien... een greppel graven in het grasveld waarop we voetbalden, omdat er steeds arbeiders overheen fietsen naar hun werk... Maar we gingen ook vliegeren en dètje (cent) kletsen: een scheut (knikker)

op de munt laten vallen en als die dan omdraaide dan mocht je hem houden. Jan en Annie Wildenberg: twee nuchtere mensen van het type: “niet zeuren maar aanpakken en doorzetten”, een eenheid en gemakkelijk in de omgang met iedereen. “Gezondheid is het grootste goed!” beseffen ze beiden. Ze hebben ook een hecht gezin met hun drie dochters en diens partners: Maria en Carli, Bep en René, Antoinette en Eduard, de kleinkinderen Tim, Koen, Bram, Nicky, Lex, Joost en Charlotte en achterkleinkind Sam. Allemaal hadden ze een taak in de jubileumviering in de kerk. Daarna werd er gefeest in zaal De Gouden Leeuw met familie en bekenden. Proficiat!

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE HARTWEEK In de week van 5 t/m 11 april 2015 hebben 32 collectanten het mooie bedrag van € 2.021,24 opgehaald. Vorig jaar was dit € 1.973,79. Hartelijk dank namens de Nederlandse Hartstichting. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dank aan al onze trouwe collectanten. Dit jaar hebben we de heer Gerrit Hermes speciaal bedankt omdat hij al 26 jaar collectant is. De heer Jac van Heumen bedanken wij voor zijn trouwe inzet gedurende 33 jaar. We hebben een trouwe groep collectanten maar we kunnen altijd nog een paar mensen gebruiken die mee willen doen.Wilt u volgend jaar een keertje mee collecteren, dan horen wij dat graag en kunt u zich aanmelden bij een van onderstaande personen. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg, tel. 532 1204 Kees Jongeneelen, tel. 532 1146 15


dan recht op gesubsidieerde peuteropvang vanuit de gemeente Oss.

Speel-leerschool Beren Eigen Wijs Vele jaren heeft Peuterspeelzaal de Paddestoel in Geffen kinderen vanaf 2 jaar de mogelijkheid geboden om te komen spelen met leeftijdsgenootjes.Twee dagdelen per week konden de kinderen komen ontdekken, ontwikkelen en leren. Menig Geffenaar heeft hier als peuter gespeeld, gezongen en is goed voorbereid naar de basisschool gegaan. Sinds januari 2015 valt het peuterspeelzaalwerk onder Kinderopvang Het Beertje en is het verder gegaan onder de naam Speel-leerschool Beren Eigen Wijs. De Speel-leerschool Beren Eigen Wijs is voor kinderen van 2 tot 4 jaar die toe zijn aan verdere ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat peuters spelenderwijs in een uitdagende speelomgeving gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De speel-leerschool is een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Er wordt veel aandacht besteedt aan de taal, sociaal-emotionele -en creatieve ontwikkeling. Kinderen raken gewend om afscheid te nemen van de ouders en zijn bekend met een gestructureerde dagindeling. Er wordt gewerkt met het voorschoolse programma Uk & Puk.

Gesubsidieerde peuteropvang Gesubsidieerde peuteropvang is 5,5 uur per week, verdeeld over twee dagdelen, 40 weken per jaar. De ouderbijdrage is voor elk kind € 2,85,- per uur. Per maand betekent dit: € 59,71. Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen en een indruk te krijgen van de speel-leerschool. U kunt contact opnemen met Hannelieke van der Stappen Kinderopvang Het Beertje 073-5325123 of mailen naar info@kdvhetbeertje.nl. U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat uw kind 1 jaar oud is. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen op de Speel-leerschool Beren Eigen Wijs, Kloosterstraat, in het gebouw van basisschool de Wissel. Ook kunt u zich inschrijven via de website: www.kdvhetbeertje.nl.

Financiële gevolgen Het peuterspeelzaalwerk valt sinds het nieuwe jaar onder de Wet Kinderopvang. Daardoor valt de opvang voor werkende ouders (o.a. tweeverdieners en alleenstaanden) voortaan onder de Wet Kinderopvang. Zij hebben recht op een vergoeding van de belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl/reken/ toeslagen kunt u een proefberekening maken. U kiest dan voor “kinderopvangtoeslag “ en bij soort opvang vult u in “dagopvang”, bij opvanginstelling vult u in “kindercentrum”. Bij het aantal uur per maand vult u in: 21 en bij uurtarief: € 7,-. Indicatie maandtarief na aftrek kinderopvangtoeslag Bij een gezamenlijk inkomen van € 30.000,00 gaat u €28,08 per maand betalen. Bij een inkomen van € 50.000,00 gaat u € 46.30 per maand betalen. Bij een inkomen van € 70.000,00 gaat u € 72,20 per maand betalen. Bij een gezamenlijk inkomen van € 90.000,00 gaat u €100,00 per maand betalen. Bent u getrouwd of woont u samen en werken u en uw partner niet allebei? Dan bent u een alleenverdiener en valt u niet onder de wet kinderopvang. U heeft 16

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH Filmhuis De Pas vertoont digitale films in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Films die niet of maar heel kort in de bioscopen te zien zijn geweest én gaan over zaken en thema’s die je raken. Films waar je na afloop nog eens over praat of aan terugdenkt. De films worden maandelijks op een maandag- en dinsdagavond en regelmatig op zondagmiddag vertoond, aanvang is normaliter 20.00 respectievelijk 15.30 uur. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘Magic in the moonlight’ op maandag 18 en dinsdag 19 mei, aanvang 20.00 uur. De befaamde illusionist Wei Ling Soo (Colin Firth) laat het publiek geloven in magie, echter zelf is hij de grootste scepticus die er bestaat. Als een oude vriend hem vraagt de trucs van zelfverklaard medium Sophie Baker (Emma Stone) te doorgronden, gaat hij die uitdaging dan ook direct aan. Aanvankelijk is de illusionist overtuigd van haar bedrog, maar als hij haar op geen enkele manipulatie van de waarheid kan betrappen, begint zijn wereldbeeld toch te wankelen.Vertroebelt zijn ontluikende liefde voor haar zijn blik? Of is er werkelijk meer tussen hemel en aarde? Een geromantiseerde komedie van de regisseur Woody Allen.

Na afloop van de film kunt u onder het genot van een hapje en een drankje napraten in het café.Er is geen pauze tijdens de film, maar na afloop hebt u volop de gelegenheid gezellig na te praten en te borrelen in het café van De Pas. De entree is € 5,- per persoon; een abonnement is mogelijk. Kijk voor meer informatie én het volledige programma op onze website http://www.ccdepas.nl/filmhuis Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur (De Misse) en de entree is € 5,- per persoon. Kaarten zijn vóór de vertoning verkrijgbaar aan de kassa of via de website of telefonisch te reserveren. Cultureel

Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30) Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http:// www.ccdepas.nl/filmhuis

BILJARTEN OM DE HENK KOOIJMANSTROFEE Onder grote belangstelling werd afgelopen maand deze finale gespeeld, Gerard van Erp moest het opnemen tegen Tinie van Nistelrooij.Toevalligerwijs moesten beide kemphanen er 50 caramboles maken. De wedstrijden werden gespeeld onder bezielende leiding van Gerrit Hermes en met achter de telcomputer Truus Wolf. De stand was na 20 beurten enigszins teleurstellend, 28 om 21 in het voordeel van Tinie. De eindstand was 50 tegen 29 caramboles in het voordeel van Tinie in 26 beurten, die zo voor een jaartje in het bezit kwam van de Henk Kooijmanstrofee. Onze fanatiekste biljarter van de vereniging Gerard van Erp kwam in deze partij niet helemaal goed op dreef, maar is van onze florerende club van 52 leden toch een van onzer nieuwe jonge talenten.Tinie gaat deze maand in de Pas in Heesch meespelen aan de districtskampioenschap, hier komen de deelnemers o.a. uit Heesch, Vorstenbosch, Dinther, Nistelrode en Uden. Wij wensen hem veel succes. @pestaartje

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


‘GEFFEN MEETS GROOT OSS’ WAS GROOTS Het is zaterdagavond 25 april 2015. Het initiatief van Muziekvereniging Willen Is Kunnen om cultureel Geffen voor te stellen aan de gemeente Oss, is een feit. Binden en verbinden is het thema van Geffen Meets ‘Groot Oss’. Sporthal ‘De Geer’ in Geffen is omgetoverd tot een ware muziektempel. Het podium van maar liefst 160 vierkante meter is imposant en de aankleding, mede mogelijk gemaakt door de kunstkring Geffen, is prachtig. Na het openingswoord van Johan van Herpen, vice voorzitter van Muziekvereniging WIK, verrast de Stichting ‘Vrienden van WIK’ de vereniging met een nieuwe saxofoon en maar liefst drie snaredrums. WIK-leden Iva Heijmans, Jan Wijgerse, Gerdiene de Poot en Ad van Rooij namen de nieuwe instrumenten in ontvangst. Ook burgemeester van gemeente Oss, Wobine Buijs zelf tenorsaxofonist in het Groot Osse Gelegenheids Orkest - sprak de kersverse kern Geffen toe met warme woorden. Ze draaide in haar openingsspeech de woorden om: ‘Oss meets groots Geffen’. Tijdens de indrukwekkende opening presenteren het Sint Joris Gilde en alle andere Geffense verenigingen zich. In het eerste deel van de show passeren optredens van de fanfare, slagwerkgroep en majorettes van W.I.K., koren ExpresZo, Passe Partout en het Groot Gemengd Koor, de Pompzwengels, de Bandola’s en de Toapen de revue. Als intermezzo kijken de waarzeggers van ‘Geffes Volk’ in hun glazenbol naar de toekomst. Om het positieve gevoel deze avond vast te houden hebben we met z’n allen nog even ge-’ossssssssss’t. Dat geeft toch zo’n lekker gevoel! Bij het laatste nummer voor de pauze werd het even heel stil in de zaal toen Henri van Schijndel ‘Hier Heur ik thuis’ zong.Vooral toen alle deelnemers uit het eerste deel van de show zich bij hem aansloten, zorgde dit voor een groot kippenvelmoment. Tijdens de pauze presenteerde Stichting BeHoCa, Goed gevoel Geffen, Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen, het Sint-Jorisgilde, Effe noar Geffe en Stichting Vrienden van WIK zich aan Groot Oss. Dit door middel van een culturele informatiemarkt. Na de pauze was het podium gevuld met het GOGO, het ‘Groot Oss Gelegenheids Orkest’, onder leiding van Rob van Reijmersdal. Het samengestelde orkest uit leden van alle harmonie- en fanfare-orkesten uit de gemeente Oss, zorgde voor een overweldigend volume. Één van de drie muziekstukken die de 85 muzikanten lieten horen, was de wereldpremière van ‘Tableau Musicale Mondial’. Dit stuk, speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd door Rob van Reijmersdal, is een muziekstuk waarbij er vanuit het heelal langzaam wordt ingezoomd op Groot Oss. Tijdens het Geffens volkslied werd er door het publiek volmondig meegezongen. Jan Menkehorst, de initiator, straalde van top tot teen

tijdens zijn slot/bedankwoord.‘We hebben ons culturele Geffen aan Oss gebonden en verbonden!’ Tot slot ‘Hee gaode mee’, waarbij alle deelnemers samen de muzikale avond afsloten. De sfeer na afloop was euforisch en het bleef nog lang gezellig op de afterparty met de band Time Machine. Kijk voor de foto’s op www.wikgeffen.nl

KONINGSDAG 2015 IN GEFFEN De kinderen hadden de fietsen, bolderkarren, skelters en al wat rijdend is mooi “opgepimpt”. De burgemeester van Oss, Wobine Buijs heeft dit jaar voor het eerst kennis kunnen maken met kinderen van Geffen in een informele sfeer. Aangezien het zonnetje lekker scheen ging de burgemeester even kijken naar de mooie creaties en gaf vele complimenten aan de kinderen. De optocht was een kleine route door Geffen, met de fanfare en majorettes van WIK voorop. Tijdens de optocht werden sommige jonge kinderen ook nog geïnterviewd door DTV. Na terugkomst ging de optocht langs de gedecoreerde en werden de kinderen toegesproken door de burgemeester als een echter verslaggeefster. Ze gaf complimenten en benoemde de details van de creaties. Het optreden van de majorettes, de vendelgroet van het Gilde volgde alsmede het Wilhelmus van Theo Prinssen. De uitslag van de fietsoptocht werd bekend gemaakt, de kinderen vonden het spannend of ze een plekje hadden. Het Sint- Joris Gilde heeft weer vakkundig gejureerd met onderstaand de uitslag. Fietstocht 0-3 1. Bart van Dinther 2. Djilany vd Burgt 3. Sjors Lempens Fietstocht 6 - 7 1. Maud van Hoeij 2. Ruben van Berlo 3.Yade Kanninga Groepen 1. Diva’s 2. Sven & Guusje 3. LoKamotion

Fietstocht 4 - 5 1. Zara van Dinther 2. Lars vd Hurk 3. Eva Smith Fietstocht 8 1. Fien Sluiter 2. Samantha van Gogh 3. Britt van Erp

Er werd nog een dansje gedaan door Laura Dans en GVG Streetdance waarna het spelletjes gebeuren los barste. Wil je nog wat foto’s terugkijken. Kijk dan op www. evenementengeffen.nl of maasdonk.thuisinhetnieuws.nl/ artikel/50634/fotos-koningsdag-2015-geffen.html 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


stilte, waarna koning Harry Peters zijn koningsschild aanbood aan de hoofdman. Na een uitstekende lunch werd geïnventariseerd welke gildeleden mee wilden schieten voor de titel ‘Dagkoning’. Er werd een indeling van schietvolgorde gemaakt en het schieten kon beginnen. De gildeleden zaten allemaal buiten om van het schieten en het zonnetje te genieten en ook onze huidige burgerkoning Bert Peters kwam met zijn vrouw Ine een bezoek brengen. Nadat alle schutters 15 keer geschoten hadden, bleek dat drie schutters alle 15 keer de wip hadden afgeschoten: Gerard Gerrits, Albert van Orsouw en Jos Coppens. Dat werd afkampen. Gerard viel als eerste af, maar Jos en Albert gaven elkaar in eerste instantie niets toe. Maar er werden steeds moeilijker handicaps ingebouwd en uiteindelijk werd Albert onze Dagkoning. Hij kreeg een zilveren schildje overhandigd. Ook de prijzen van de interne competities geweerschieten, kruisboogschieten en jeu de boulen werden uitgereikt, respectievelijk aan Jos Coppens, Gerard Gerrits en Cees van der Doelen. Jos en Gerard kregen hiervoor de ‘Antoon Romme Wisseltrofee’ overhandigd van Antoon zelf. De gemiddelde geweerschutter werd Albert van Orsouw en de gemiddelde jeu de bouler Peter van Dijk; zij kregen het zilveren wisselschild. Daarna was het tijd voor een lekker stampottendiner en ging de een na de ander moe maar tevreden huiswaarts.

KPJ GEFFEN KIJKT TERUG IN HAAR RIJKE VERLEDEN Ter ere van het 90 jarig jubileum van de vereniging zullen een aantal mooie verhalen en hoogtepunten uit het verleden verteld worden. Deel II: Dames handbal. De vorige keer hebben we het gehad over het ontstaan van de KPJ in eerste instantie was de vereniging alleen toegankelijk voor heren later was het ook mogelijk voor dames om lid te worden en te gaan handballen in competitie verband. Halverwege de jaren ‘70 begon ook het dames handbal wat uit de kinderschoenen te groeien. Hiervoor werd ook al in competitie verband gehandbald, maar dat gebeurde toen nogal vrijblijvend en van spelregels hadden ze niet veel kaas gegeten. In enkele afdelingen waaronder Geffen en Oss werd er toen een begin gemaakt met trainingsavonden. was het bij de heren nog vaak een tweestrijd wie kampioen werd tussen Oss en Geffen,

bij de dames was Lith ook een geduchte tegenstander onder aanvoering van de zussen van Amstel en Wielders. Heel voorzichtig werd er een begin gemaakt met een trainingsavond van 1,5 uur per week. De meeste tijd werd besteed aan spelregel kennis en handbalvaardigheden, als hoe moet je een bal vangen en afspelen, ook balbehandeling, stuiten en het passeren van een tegenstander en het benutten van een break-out waren onderdelen die al heel snel verbeterd werden. Hierna kon voorzichtig begonnen worden met het in leren en inspelen van bepaalde spelsystemen waarbij iedereen ‘n eigen taak had en het de bedoeling was om een van de speelsters een vrij doelkans te geven. Het zetten van een blok is hierbij een belangrijke beweging maar ook zeker het bewegen en positie kiezen zonder in het bezit te zijn van een bal is heel belangrijk in de opbouw van een bepaald aanvalspatroon. Het breed houden van de veld bezetting dus met aanvallers diep in de hoek schept dan mogelijkheden. Wat zeker ook bijdroeg aan de verbetering van het spel was dat we zowel rechts als links gooiende speelsters hadden wat de kansen vanuit de hoeken behoorlijk vergroot. Doordat het spel niveau omhoog ging behaalde de dames van Geffen in Breda bij de Brabantse kampioenschappen steeds betere resultaten. Ook al konden ze niet als de heren in1964 de titel in de wacht slepen, een vierde plaats was toen het hoogst haalbare een prestatie die zeker vernoemd mag worden. Door hun goede spel kregen ze steeds meer uitnodigingen voor toernooien en vriendschappelijke wedstrijden. Met Beek en donk, liempde, Gemert, Eindhoven en het sterkste team van kring-Oss werd toen ook jaarlijks deelgenomen aan het kerst toernooi van kring-Helmond in Deurne. Na een jaar op 5-6 de dames getraind en begeleid te hebben was het tijd om het stokje door te geven aan een ander. Voor mij werd een gezellige periode afgesloten. Hieronder een foto uit ongeveer 1980, verschillende zien we nu weer terug langs het handbalveld met hun kinderen. KPJ Geffen Proficiat!! een oud KPJ-er.

(Achterste rij vlnr: Frans langens, Anita v/d Rijt, Anja Schuurmans, Maria van Herpen, Ellie van Nistelrooij, Anja van Erp.Voorste rij vlnr:Tonny van Erp, Marij van Erp, Maria Ruijs en Carolien van Nistelrooij) 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


BRIDGECLUB “GEFFENS DOUBLET” Dinsdag 21 april werd de vierde zitting van de vierde serie van het seizoen 2014-2015 gespeeld. Na een enerverende zitting was dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 57.19 2. Dick Pronk en Erik Vrolijk 54.17 3. Ria Essenberg en Wim Christiaens 53.85 4. Trudy en Jaap Lakeman 52.29 5. Nelly Lucius en Toos de Haas 51.15 6. Ilse Ruland en Peter Wolf 50.31 7. Peter Luijben en Ad van de Wetering 49.06 7. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 49.06 9. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 48.65 10. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 48.12 D 11. Vera Bos en Diny de Jong 44.17 D 12. Ria en Rien van Alebeek 41.98 D B-lijn 1. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 55.21 P 2. Doortje en Wim van Druenen 54.17 P 3. Elly en Aart Smit 53.96 P 4. Marijke Droog en Marianne van Etten 53.75 5. Gerard Vogel en Frans van Weert 52.19 6. Ria en Wim Bijl 51.35 7. Marlies van Dijke en Thea Engels 50.42 8. Tini Jonker en Marion Sollewijn 48.23 9. Margriet van Beek en Idi Szovan 47.71 10. Annemarie v Gils en Riet ven der Sanden 46.35 D 11. Corry en Cor Lansdaal 46.25 D 12. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 40.42 D C-lijn 1. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 56.51 P 2. Thea en Johan Geling 55.03 P 3. Ineke Liefkens en Huub Heinen 53.82 P# 3. Karine Molkenboer en Jet Willems 53.82 5. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 53.21 6. Joanna Glaudemans en Alice Kwakkel 51.13 7. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 48.96 8. Fien en Antoon van den Eng 48.78 9. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 48.52 10. Margriet Baart en Ans Lambregts 47.83 11. Emmy van den Brink en Janny Voltman 47.74 12. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 46.88 D 13. Diny Arts en Marlouk Reitsma 44.88 D 14. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 42.88 D # promotie vanwege plaats cijfer D-lijn 1. Jo de Haas en Ton Tijs 58.33 P 2. Marianne Asselbergs en Wilna Post 56.98 P 3. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 55.00 P 4. Wim Janssen en Theo van der Veeken 52.60 5. Antoine Jansen en Anky Janssen 51.25 6. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 49.90

7. Christien en Lambert van den Berg 8. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 9. Annie en Henk Broekman 10. Liza Koster en Ied de Rooij 11. Nel en Herman Derks 12. Gwen en René Vogels

49.06 48.96 46.15 46.15 45.42 40.12

Dinsdag 28 april werd het seizoen 2014-2015 afgesloten met de slotdrive, waarbij de club-en slemkampioenen worden gehuldigd. Het seizoen 2015-2016 start 1 september met een algemene ledenvergadering gevolgd door vrij bridge.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DINY VAN WANROOIJ Diny van Wanrooij heeft op vrijdag 24 april 2015 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Wobine Buijs reikte haar de onderscheiding uit. Diny was één van de twaalf gedecoreerden in de gemeente Oss. Diny zet zich vrijwel dagelijks in voor het Geffense dorpsleven. Onder meer als lid van diverse werkgroepen in de parochie, redactie Torenklanken, Oude Klooster, Katholieke Vrouwenorganisatie, Effe noar Geffe. Kortom, een prachtige staat van dienst voor het Geffense vrijwilligerswerk. Dorpsraad Geffen feliciteert Diny van harte met haar Koninklijke onderscheiding.

SINT-JORISDAG 2015 Op zondag 19 april was het prachtig weer, dus een uitstekende dag voor het vieren van Sint-Jorisdag. Sint Joris is de patroonheilige van het Sint-Jorisgilde; het gilde viert dit met een teerdag. De dag begon in de parochiekerk met een gildemis, opgeluisterd door mooie liederen gezongen door het koor Passe Partout. Na de eed van trouw met het vaandel aan de kerkelijke overheid door de vaandrig stelde het gilde zich op voor een optocht door het dorp. Piet van de Wetering, onze standaardruiter, maakte op zijn statige paard Falco de weg vrij voor het gilde. Daarna wachtte In het gildehuis de koffie. Maar eerst werden de overleden gildebroeders herdacht met een minuut 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.