Torenklanken 2018 - nr 08

Page 1

56e jaargang | nummer 8 | mei 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Het duurt nog 4 maanden en voor velen lijkt het nog ver weg, de 42e editie van Effe noar Geffe op 2 september. Toch komt het bestuur al op stoom, om ook deze editie te laten glanzen. Het bestuur is op 1 januari gewijzigd. Het vertrouwde gezicht van voorzitter Bert van Laarhoven is opgevolgd door nieuwkomer Chrisjan van Dinther en Rien van Wanrooij Jr. is toegetreden. Het bestuur heeft daarnaast ook andere uitdagingen opgepakt die jullie de afgelopen week al onthuld hebben kunnen zien en welke in de komende maanden verder uitgerold worden. Met het verfrissende logo kunnen we weer jaren vooruit. Een andere uitdaging is om voldoende frisse vrijwilligers te vinden en te binden in de organisatie. De meeste leden in het bestuur hebben een lange staat van dienst en hebben behoefte om deze kennis over te dragen aan een nieuwe garde. Concreet zijn we op zoek naar mensen die de opbouw en afbouw mee kunnen organiseren of aansturen, iemand die het magazijn kan beheren en mensen die graag organiseren in het bestuur. Je ziet, in de organisatie van Effe noar Geffe is veel mogelijk, daarbij is gezelligheid een belangrijke pijler.Voel jij je aangesproken om een fantastisch evenement met regionale aandacht samen met ons aan te pakken, laat dan iets van je horen via info@effenoargeffe.nl of spreek iemand van het bestuur aan als je ze tegen komt in het dorp.

GEZOCHT: GELUIDSTECHNICUS (met wat goede wil is het eenvoudig te leren)

In Geffen beschikken we al jaren over een geluidsinstallatie die we tegen zeer geringe kosten beschikbaar stellen voor allerlei gebeurtenissen waar iets gezegd moet worden of waar muziek ten gehore gebracht moet

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

worden zoals o.a. • Nooit Gedacht: EF-Toernooi, penalty bokaal, eindejaarkamp etc. • 4 mei dodenherdenking. • WIK Zwengelfeest etc. • Roggemaaien • Intocht St Nicolaas • Koningsdag • Jeugdcarnaval • Jeugdvakantieweek • Etc. etc. Om deze geluidsets aan te sluiten en eventueel te bedienen zijn we op zoek naar een (of meerdere) vrijwilligers! Lijkt het je iets en wil je graag wat betekenen voor de gemeenschap, neem voor wat meer info contact op met; Bert van Laarhoven 06-51566374 / bvlaarhoven@home.nl 24 juni 2018 GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI De inschrijving is gestart, de kosten zijn 5 euro per persoon. Aanmelden bij: Theo van Wanrooij: thnwanoliemeulen@hotmail.com Tonnie Schuurmans tel.: 073-5322475 of tonnie.schuurmans@hetnet.nl Dit kan t/m 19 juni of tot het maximum aantal koppels is bereikt. U word om 10.00 uur verwacht bij de Koppellinck tot ± 16.30 uur. Voor meer informatie zie www.jbcgeffen.nl Tot ziens? het bestuur JBC Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 04 mei 19.00 u. gebedsviering herdenking geval- lenen m.m.v. WIK Na afloop een stille tocht naar het Vrijheidsmonument (geen viering in de kapel) zo. 06 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk do. 10 mei 09.30 u. + H.Mis met volkszang (Hemelvaart) vr. 11 mei 19.00 u. * avondmis zo. 13 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (moederdag) wo. 16 mei 14.00 u. * meiviering voor de zieken m.m.v. DK vr. 18 mei 19.00 u. Vormselviering in de kerk m.m.v. PP (geen viering in de kapel) OPGAVE MISINTENTIES GEWIJZIGD Heel veel jaren heeft Cor Heijmans de opgave van misintenties geregistreerd en doorgezonden naar de betrokkenen.Wekelijks was hij daarmee bezig. Daarnaast hield hij de parochieregisters – waar de namen van dopelingen, huwelijksparen, vormelingen en overledenen worden bijgeschreven – up to date. Zeer accuraat heeft hij deze taken vervuld en daar zijn wij hem erg dankbaar voor. Cor heeft aangegeven hiermee te willen stoppen en dit verzoek willen we respecteren. Dank aan hem voor zijn jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Vanaf 1 mei kunt u de enveloppen met intenties en bijdrage inleveren in de muurbus op de pastorie.

Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u (nieuwe) enveloppen waarop u de gegevens kunt invullen. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en wekelijks in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. WIE WAT BEWAART, DIE HEEFT WAT! Kees Jongeneelen en Ferrie Verhoeven bemannen onze werkgroep Archief. Ze zijn bezig om allereerst het archief van de parochie H.Maria Magdalena af te ronden, d.w.z. de periode t/m december 2014. Daarna zijn we als geloofsgemeenschap samengevoegd met Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch tot de parochie De Goede Herder. Graag willen we de werkgroepen van onze geloofsgemeenschap, maar ook alle andere parochianen vragen om artikelen, verslagen, krantenberichten e.a. over Kerk en Samenleving in Geffen t/m december 2014, aan te leveren aan de werkgroep, als je denkt dat het stukken zijn die bewaard dienen te blijven. Deze kunnen gedeponeerd worden in de muurbus van de pastorie t.a.v.Werkgroep Archief. Bij voorbaat dank! KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 23 mei 13.30 - 15.30 u. oefenen voor de E. Communieviering Vrijdag 25 mei 14.30 - 16.00 u. oefenen voor de E. Communieviering 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 15 mei bijeenkomst. Donderdag 17 mei oefenen voor de Vormselviering. Vrijdag 18 mei 19.00 uur Toediening vormsel door deken F. Ouwens. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

Begin jaren ’80 richtte Pastoor Harrie van Doorn deze voor de parochie Geffen nieuwe Werkgroep op. Samen met onder andere Henk Donders was Kees een van de leden van het eerste uur. Kees is in talloze Avondwakes voorgegaan. Tijdens het jaarlijkse uitje van onze Werkgroep ontving Kees, na een mooie speech van mijnheer pastoor Van Dijk, een cadeautje uit handen van Gerrit van den Helm (foto). Kees, bedankt voor alles! Werkgroep Avondwake

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 april 2018: Fia Heijmans - Langens, 79 jaar 18 april 2018: Bart Gloudemans, 79 jaar 19 april 2018: Toon Swanenberg, 83 jaar 21 april 2018: Ida Loeffen - van Griensven, 101 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

GEZOCHT: Iemand die het leuk vindt om te koken en dit 1x per week wil doen met drie bewoners van De Heegt. De bewoners helpen mee met groente snijden en afwassen en er wordt gezellig samen gegeten. De activiteit is op donderdag, maar kan eventueel worden verplaatst naar een andere dag. Het tijdstip is van kwart voor elf tot kwart voor een. Heb je belangstelling, neem dan contact op met: Antoinette Post Coördinator vrijwilligers & activiteiten E.mail Antoinette.post@brabantzorg.eu Mobiel 0651713705

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

AFSCHEID KEES JONGENEELEN Na liefst 35 jaar neemt Kees Jongeneelen afscheid van de Werkgroep Avondwake.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE OVER...

Graag Gedaan!

Vrijwilligers... een dierbare groep onmisbare vrouwen, mannen en jongeren. Na een bedankje voor een geboden helpende hand, is het antwoord van de vrijwilliger meestal: “Graag gedaan!” Wanneer ouderen, mensen met een beperking of eenzamen hulp nodig hebben, en er is niemand in hun omgeving om te helpen, dan kan een vrijwilliger uitkomst bieden. Bij ‘Graag Gedaan!’ hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen. Ik word bijgepraat door Denise van Nistelrooij, 34 jaar (cliënt), Tonny van Zelst, 58 jaar (vrijwilliger) en Maria Meulepas, 68 jaar (coördinator van Graag Gedaan! voor Geffen). “Meld je aan bij ONS Welzijn (tel. 088 3742525 of per e-mail: graaggedaan@ons-welzijn.nl). Ook op de website Geffen.nl vind je hierover informatie. De hulpvraag wordt genoteerd en doorgegeven aan mij,” legt Maria uit. “Ik ga dan op bezoek bij de cliënt en kijk welke hulp nodig is en wie dat zou kunnen doen.Vervolgens zoek ik een vrijwilliger, waarvan ik denk dat die bij de cliënt past.” Voorbeelden van diensten die vrijwilligers van Graag Gedaan! kunnen leveren zijn: boodschappen doen voor of met een cliënt – een bezoek voor een gesprek – een wandeling maken of een spelletje met u doen – er-op-uit gaan – samen een kijkje nemen bij een activiteit, soms is het lastig om er de eerste keer alleen naar toe te gaan – wanneer u voor vervoer naar bijvoorbeeld ziekenhuis, huisarts, etc. niet kunt terugvallen op bestaande mogelijkheden (omgeving, taxi). Soms kan het wenselijk zijn dat een vrijwilliger mee gaat naar het ziekenhuis – hand- en spandiensten, dit kunnen allerlei kleine klusjes zijn, van computerhulp tot het aan de straat zetten van de container. Zowel de cliënt als de vrijwilliger krijgen de gelegenheid om elkaar te leren kennen, er moet wel een klik zijn. “Het is jammer dat cliënten vaak te laat aanmelden, ze stellen de hulpvraag uit, omdat ze (nog) niet geholpen willen worden. Gewoon doen, de vrijwilligersorganisaties zijn er voor in het leven geroepen; vooral ook omdat de mensen langer thuis moeten blijven wonen,” zegt Maria. En zo kwam Tonny bij Denise terecht. Denise vroeg om iemand die samen met haar boodschappen wilde gaan doen. Het is voor haar lastig om steeds mensen aan te spreken, om voor haar in de supermarkt dingen uit de schappen te pakken. Daarnaast vindt ze het ook leuk om ergens een terrasje te pikken of een ijsje te gaan eten. Gezellig samen buurten kan natuurlijk ook. Tonny had er wel even over na moeten denken: ‘Kan ik Denise wel voldoende begrijpen’. Inmiddels komt ze al vanaf september 2015 wekelijks een dag bij Denise. Op maandag, dinsdag en woensdag werkt Denise in Schijn-

del bij Netstitch op de administratie. Tonny komt dan op donderdag of vrijdag, ze appen elkaar wanneer het uitkomt. Ze passen goed bij elkaar. Tonny en Denise willen nog wel kwijt dat ze diverse ‘hobbels’ in Geffen moeten overwinnen: stoepen zijn schuin, de Dorpstraat is een ellende, er staan veel geparkeerde auto’s in de Veldstraat als de school uitgaat en in de Jumbosupermarkt staat overal rekjes ‘in de weg’. Naast de hulp van Tonny, zou Denise ook graag jongeren van haar eigen leeftijd ontmoeten, om te kaarten bijvoorbeeld. Of naar een concert of festival gaan. Daarvoor kan een vrijwilliger de rolstoelbus lenen van de ouders van Denise. Meld je bij Graag Gedaan! of bij Denise, als je denkt dat dat wel iets voor jou is. Maria: “Graag Gedaan! is een fijne vrijwilligershulp aan huis, waar al veel cliënten gebruik van maken. Dat is ook nodig voor de toekomst, want we moeten er rekening mee houden dat het steeds moeilijker wordt voor kinderen om structureel voor hun ouders te zorgen. We moeten het samen doen!”

7


ROND DE DORPSPOMP nr 486

Geffen groeit weer groen. De lente is nu toch echt aangebroken; door een serie zomerse dagen als voorproef is de kou uit de lucht. Ineens laat de natuur het groen eruit spatten; de mooiste periode van het jaar is begonnen. De Stamtafel zit weer op z’n plek om het laatste nieuws te bespreken. We verwelkomen Karin van den Brand en hopen dat ze blijft meedoen. Diverse ontwikkelingen blijven de oogjes en oortjes gespitst houden. Daarover het volgende. Het glasvezelproject De campagne om je aan te melden werd al verlengd, tot 1 mei. In de dorpsraadvergadering van 16 april werd gemeld dat de teller van de aanmeldingen daardoor tot 31 procent is gestegen, met (toen) nog zo’n twee weken te gaan. Spannend, want dat is nog steeds geen 40 procent, de deadline. Maar als die 40 niet worden gehaald dan zou het kunnen zijn dat er, net zoals eerder in Bernheze, toch wordt begonnen met voorbereidingen van de aanleg. Je weet ‘t maar nooit. Er zijn immers altijd nog laatkomers en spijtoptanten om het getal op te krikken. Afwachten dus. De Dorpsraad De opkomst van het publiek met belangstelling voor de openbare vergadering van de Dorpsraad is soms iets te bescheiden. Waarom? Het is goed om te weten dat in zo’n vergadering over Geffense zaken wordt gesproken die vaak heel dicht bij uw persoonlijk belang komen. Het is geen politiek gepraat, het gaat om praktische dingen. De raadsleden zijn goed gemotiveerd en geïnformeerd en daarom functioneert de raad uitstekend. Het aanwezige publiek mag z’n zegje doen en heeft dus een inbreng. Die wordt op prijs gesteld en er wordt rekening mee gehouden. Leest u regelmatig het verslag van de vergadering op de site van de Dorpsraad? Doen! Inmiddels zijn er twee nieuwe raadsleden aangesteld: Christa Dollevoet en Rob Winkel. Zij treden in de plaats van Christel Willemse en Piet van de Wetering. Ook is er een nieuwe gebiedsbeheerder: Pascal Peters. De Stamtafel wenst de nieuwelingen veel succes! In de volgende openbare vergadering (28 mei) wordt uitvoerig stilgestaan bij het onderwerp “Wonen in Geffen”, ofwel hoe het wonen in Geffen u bevalt en wat eraan moet worden gedaan om het ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. En kom dan ook eens. F59 Het succes van de F59 is niet groot; daarover is in de 8

vorige Dorpspomp al het nodige gezegd. Onze trouwe Ans heeft op weg naar de Stamtafel de F59-route van Den Bosch naar Geffen per fiets afgelegd en telde onderweg al vier situaties waarin de fietser geen voorrang heeft op het autoverkeer. Dat zouden er minder moeten zijn. In ons land wordt steeds meer gefietst. Dus meer voorrang voor fietsers! Daarom moet ook de aantrekkelijkheid van fietsen in Geffen worden verbeterd. Dat bevordert ook het toerisme! Koningsdag Naar goed gebruik hebben gedecoreerden in de voormalige raadzaal van het voormalig gemeentehuis een speciaal voor hun belegde bijeenkomst bijgewoond. Het jaarlijkse feest voor de jeugd op het dorpsplein is weer een prachtig spektakel geweest; veel oranje en een mooie optocht. Het is altijd een genot om te zien met hoeveel liefde en plezier de Geffense jeugd zich eraan overgeeft. En hoe trots hun ouders terecht zijn. 4 en 5 mei De dodenherdenking vindt op 4 mei plaats bij het herdenkingsmonument, om 20:00 uur. Iedereen wordt verzocht om er ten minste 10 minuten eerder te zijn opdat de symbolische stilte van twee minuten om klokslag acht uur kan beginnen. Behalve de gebruikelijke en gewaardeerde bijdrage van W.I.K. op die dag en op 5 mei lijken er voor de viering van onze Bevrijdingsdag dit jaar geen bijzondere evenementen te zijn gepland. Maar iets bijzonders vindt er op die dag wel plaats: Een nieuw kunstwerk Op de 5e mei wordt een mozaïek-kunstwerk onthuld; bij het bakhuisje naast De Heegt. Dit is bedoeld als ode aan de voltooiing van het Centrumplan. Het ontwerp van het kunstwerk is van Alex van der Heijden uit Ravenstein. De elementen ervan zijn vervaardigd door bewoners van de nieuwe behuizing in het Centrumplan-Zuid. De onthulling begint om 10:45 uur en daarbij bent u welkom. Het voormalige gemeentehuis De problemen rondom het gemeentehuis gaan niet alleen over de vraag: wat doen we met het gebouw?, maar ook over het Dorpsplein, de kermis en nog veel meer. Want iedereen vindt dat het Dorpsplein en van alles eromheen hét dorpscentrum van Geffen vormen, terwijl het plein nu al veel te lang een troosteloos terrein is waar wel het blik maar niet de aanblik zegeviert. De voorzitter van de dorpsraad heeft de gemeente in zoverre bewerkt dat er een tijdspad is opgesteld voor het nemen van beslissingen over het lot van het gemeentehuis; de uitvoering van plannen die in dat kader ontstaan, moet over twee jaar zijn voltooid. Het gilde en de scouting


zullen nog dit jaar het gemeentehuis verlaten en op dat moment moet er een geplande vervolgactie vaststaan. Daarmee heeft onze voorzitter de gemeente de duimschroeven aangedraaid. Maar of die schroeven sterk genoeg zijn moeten we afwachten.

van evenementen komt waarop kalender-gewijze onder elkaar alle aanstaande evenementen worden genoemd. Dat is overzichtelijker dan telkens opnieuw op een datumblokje te moeten klikken om te zien of er dan überhaupt iets is gepland en wat dat is.

Kermis Het Aloysiusplein zal niet de plaats zijn waar tijdens de kermis in augustus de grote feesttent komt te staan. Overlast heeft in het vorig jaar de bewoners van het plein schuw gemaakt. Men is wel bereid gebleken om eventueel enige kermisattracties te accepteren. Die attracties zijn er vooral voor de jeugd en sluiten voor middernacht, terwijl de hinder van drankgebruik en feestlawaai van ouderen in de tent voortduurt tot in de kleine uurtjes. Een andere plaats voor de tent die meer voor de hand lijkt te liggen is het Dorpsplein. Maar de kermisexploitanten hebben al laten weten dat zij zich niet van het Dorpsplein naar andere plekken laten verbannen. Een plaatsing van de tent aan de Raadhuisstraat lijkt ook geen applaus te oogsten. Buitengaatse plaatsing van de tent zoals met carnaval is geen oplossing. De horeca werkt ook het liefst op het Dorpsplein. Als het gemeentehuis al zou zijn verdwenen dan was er wellicht nog ruimte geweest voor alles bij elkaar op het plein. Dus is de organiserende horeca bezig om een andere oplossing te vinden of met harde afspraken een compromis te bereiken.

De Koppellinck We vernemen dat er onlangs twee nieuwe vrijwilligers zijn aangetreden. Die doen hun uiterste best en daarmee blijkt de oproep van vrijwilligers in de vorige Dorpspomp geslaagd te zijn.

Oranje kliko, nog eens Toen allang bekend was dat de gemeente de oranje kliko uit de kom van Geffen wil verbannen omdat er teveel rommel tussen het PMD-afval, ofwel plastic afval wordt aangetroffen was het toch weer eens mis. Een nieuwe lading werd door de verwerker geweigerd omdat een of enkele Geffenaren blijkbaar het idee hadden dat stenen, glas en kruiwagenbanden ook PMD-afval zijn. Zo kan een enkeling het dus voor ons allen verpesten.

DANKBETUIGING

Papendijk Je rijdt in je auto over de Papendijk, je nadert een van de verkeerssluizen en je ziet dat een tegenligger precies hetzelfde wil: er doorheen. Deze confrontatie overkomt je vele malen. De keuze: wie eerst, is telkens lastig en zonder keuze kost je dat een enkele keer een buitenspiegel, of erger. Dat is riskant en moet dus anders: weg met die paaltjes en betere scheiding van elkaar tegemoetkomend verkeer. De fietsstroken ook beter afgeschermd. De drempels voor alleen het autoverkeer moeten al genoeg kunnen zijn om hoge snelheden te voorkomen. Geffen.nl De site geffen.nl is nieuw en we moeten er nog even aan wennen. De Stamtafel heeft waardering voor wat de site biedt maar ziet gaarne dat daarin (ook) een lijst

De Stamtafel van 24 juni Nu zomerweer het naar verwachting toelaat zal de Stamtafel op 24 juni de stamtafel op het arboretum gebruiken om in het openbaar en in de open lucht bijeen te komen.We rekenen op goed weer en uw belangstelling. Volgende Stamtafel Op 6 mei 2018 in café Govers, om 10:30 uur. U bent welkom.

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de warmte van vele Vrienden, Kennissen en Familie, die ons en ons pap in deze moeilijke tijd hebben gesteund. In het bijzonder Dokter Berkelaar, personeel en vrijwilligers van de Duinsche Hoeve in Rosmalen, De Thuiszorg en Pastoor van Dijk met het overlijden van Tien Egelmeer. Kinderen, klein en achter kleinkinderen

9


BUURTVERENIGING DE ELSHOF MAAKT EEN NIEUWE START! Buurtvereniging De Elshof, die sinds 2013 slapende was, is weer ontwaakt. Het nieuwe bestuur, bestaande uit Rob Duijs (voorzitter), Erik van Kreij (Secretaris) en Frank van Nistelrooij (Penningmeester), is in de wintermaanden van 2018 een aantal keren bij elkaar gekomen om de plannen te smeden. Rob en Erik zullen hoofdzakelijk de kar gaan trekken voor de activiteiten die vanaf heden gaan plaatsvinden en Frank ondersteunt hierbij voor de financiële zaken om de doorstart.Als de buurtvereniging weer helemaal actief en gesetteld is, zal Frank weer afscheid nemen uit het bestuur. Voor de toekomst zijn we dan ook nog op zoek naar een nieuw bestuurslid die het secretariaat of penningmeesterschap op zich wil nemen.??Al enige jaren wordt er door verschillende buurtbewoners een buitenspeeldag in speeltuin De Buitelhof georganiseerd. Dit doen zij met veel plezier en vanaf nu worden zij actief door de buurtvereniging gesteund om het voor de kinderen weer onvergetelijk te maken. Dit jaar staat de Buitenspeeldag gepland op woensdagmiddag 13 juni van 13:00 tot 16:30uur.Verschillende activiteiten zullen er plaatsvinden. Er komt zoals andere jaren weer een springkussen, er is muziek en dit jaar worden de kinderen als zij willen geschminkt. De afgelopen jaren heeft de buurtvereniging haar steentje bijgedragen in de vorm van een financiële bijdrage en ook dit jaar kan de organisatie weer op de buurtvereniging rekenen. Graag wil het nieuwe bestuur wijkbewoners de kans geven om leuke activiteiten te organiseren in De Elshof en zal het, waar mogelijk, in welke vorm dan ook zijn steentje bijdragen.Als er een groepje wijkbewoners een goed idee hebben, zullen we er samen zeker voor gaan om het tot een succes te brengen. Alle ideeën zijn welkom bij het bestuur en kunnen het gemakkelijkst worden gestuurd naar één van de onderstaande e-mailadressen. Het bestuur wil graag tijdens de burendag 2018 (dit jaar op 22 september) wijkbewoners uitnodigen om bij elkaar te komen en van gedachten te wisselen over de toekomst van de buurtvereniging en daarbij het glas te heffen op de doorstart. Meer informatie volgt nog, maar noteer alvast 22 september in jullie agenda’s! Wat eerder in de maand september is er natuurlijk weer een editie van Effe noar Geffe. Vele buurtgenoten zijn betrokken bij Effe noar Geffe en helpen jaarlijks mee tijdens de opbouw- en opruimwerkzaamheden. Van de vergoeding die hiervoor wordt ontvangen, kunnen we in de toekomst leuke activiteiten organiseren. Als je ook graag gezellig met buurtgenoten wil helpen met Effe noar Geffe, geef het dan snel door. Samen staan we sterk. Zetten we er met z’n allen de schouders onder? 10

Tot slot wil het bestuur graag vertellen dat er voldoende financiële middelen in kas zijn, waardoor het niet nodig is om in 2019 contributie aan de nieuwe leden te gaan vragen. Bij dure activiteiten zal indien nodig wel een geringe eigen bijdrage worden gevraagd. Laagdrempelig willen dus beginnen aan de doorstart van buurtvereniging De Elshof en we hopen dat we in de toekomst samen met jullie veel gezelligheid, sfeer & betrokkenheid kunnen brengen in onze wijk. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met het bestuur: Rob Duijs; 06-40567460 of rob@duijsadvies.nl Erik van Kreij; erikvankreij@hotmail.com

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun en belangstelling tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, (schoon) vader en opa, DRIEK ROVERS De bezoeken, kaarten en andere blijken van medeleven steunen ons in het dragen van dit verlies. Heel veel dank. Jaan Rovers, kinderen en kleinkinderen

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 9 mei: rondleiding bij Coudewater 22 t/m 26 mei:Vijfdaagse busreis naar Duitsland 30 mei: bedevaart met H. Mis in de St. Jan 20 juni: toeristische rondtoer naar het Maxima-kanaal en om Den Bosch. 27 juni: Wensambulance Brabant Beste leden van de KBO, De zomer is in aantocht. Iedereen heeft afgelopen tijd al kunnen genieten van het mooie weer, hopelijk komen er nog vele mooie dagen. Wij hebben in ieder geval gezorgd dat u zich niet hoeft te vervelen, er staan veel gezellige zaken op het programma. Komende activiteiten: 9 mei: Rondleiding bij Coudewater in Rosmalen. De rondleiding begint om 14.00 uur. Kosten zijn 2 euro p.p. en duurt ongeveer 1.5 uur. Voor degenen, die met de fiets gaan: verzamelen op het kerkplein.Vertrek om 12.50 uur. Met auto’s vertrekken we vanaf het kerkplein om 13.30 uur. Bij het aanmelden graag even laten weten of u mee wilt rijden of zelf rijdt. U kunt zich aanmelden tot 2 mei bij: Henriette .v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl

een kop koffie drinken 18 juli: met de bus naar het Edah Museum in Helmond. 10 oktober: busdagtocht

BILJARTVERENIGING ’T HAASJE HENRY VAN SCHIJNDEL ALGEMEEN KAMPIOEN BV ‘T HAASJE 2017/2018. Zoals ieder jaar werd er ook afgelopen seizoen een competitie gehouden, zowel op de dinsdagavond als op de vrijdagavond. Dit in de spelsoort libre. Hierop werd weer door alle leden van onze vereniging deelgenomen. Na het einde van de competitie waren de familieleden Henry van Schijndel en Tiny van Schijndel de kampioenen. Henry op de dinsdag en Tiny op de vrijdagavond. Tussen deze twee moest de algemeen kampioen komen. Nadat Henry met een serie van 8 de wedstrijd had geopend, was het aan Tiny om deze achterstand in te halen. Dit lukt in eerste instantie goed, maar na een tweede serie van Henry, gaf Tiny zich gewonnen, en werd Henry kampioen. Henry proficiat namens het bestuur en alle leden. Verder wensen wij iedereen een prettige vakantie toe, en hopen volgend jaar weer op een spannende, sportieve competitie, zoals afgelopen jaren. Bestuur BV ‘t Haasje

30 mei: Viering in de St. Jan om 10.30 uur. Pastoor van Dijk gaat voor in de heilige mis in de St-Jan. Hierbij is de hele KBO van kring Oss uitgenodigd. U hoeft zich niet aan te melden, kunt gewoon op eigen gelegenheid naar Den Bosch gaan. 27 juni: Wensambulance Brabant, Cees Huijben komt, samen met Tineke Willemse, een presentatie in ’t Oude Klooster geven over de activiteiten van de Wensambulance. Ziekenbezoekers gevraagd Zieken worden altijd door twee mensen bezocht. Op het moment zijn we op zoek naar een of twee personen, die onze zieken een bezoekje willen brengen. Wilt u meer informatie, bel een van onze bestuursleden.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

Komende uitstapje, die u alvast kunt noteren in uw agenda: 20 juni: rondtoer naar Den Bosch langs het Maximakanaal. Na afloop gaan we gezellig samen ergens nog

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD

Vrijdag 11 mei 14.30 uur: Concert Dia en Peter Dia en Peter verzorgen een gezellige middag met Nederlandse liedjes. Dat wordt meezingen en… er mag gedanst worden!

En dat betekent dus dat 8000 kilo alsnog als restafval moet worden afgevoerd, met de daar bijbehorende kosten. Het systeem van scheiden wordt zo de das omgedaan. Is het onwetendheid of gemakzucht? De gemeente gaat een voorlichtingscampagne starten en ook komen er stickers voor op de containers. Hierop staat precies wat er wel en niet in mag. Dit is overigens nu ook al te vinden op de site van de gemeente Oss (www.oss.nl/afval) en de site van de Dorpsraad Geffen. Ook wordt er een team boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) opgeleid die aangekondigd en onaangekondigd controles uit zullen gaan voeren. De Dorpsraad en de gemeente blijven nauw betrokken bij dit onderwerp om tot een goed plan van aanpak te komen.

Woensdag 23 mei 14.30 uur: Concert Smartlappenkoor De Borrelnoten Smartlappenkoor De Borrelnoten uit Heeswijk Dinther komt langs voor een spetterend optreden. Wie houdt er niet van het levenslied? Komt u ook?

Wederom vragen we de Geffense burger om ook zijn deel te doen, zoek eens op wat werkelijk onder PMD-afval valt en scheidt het afval dan ook als zodanig. Samen kunnen we hopelijk onze geliefde kliko behouden!

Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42.

PMD AFVAL – SCHEID HET KAF VAN HET KOREN! Enkele weken geleden werd de Geffenaar verrast door het nieuws dat de gemeente Oss de pilot met de oranje kliko wil stoppen. Dit veroorzaakte veel constantie bij de Geffense burger en Dorpsraad. Op een drukbezochte vergadering van de Dorpsraad kwam wethouder Van der Schoot tekst en uitleg geven. Naast kanttekeningen die gezet kunnen worden over het uitvoeren van de pilot vanuit de gemeente met betrekking tot bijvoorbeeld communicatie naar de burger en/of Dorpsraad, blijkt de Geffense burger ook niet vrijuit te gaan. De afgelopen weken hebben we meer inzage gekregen in de werkelijke cijfers van het verloop van de pilot. Hieruit komt een sterke toename van het aantal kilo’s opgehaald PMD-afval naar voren. Dit lijkt misschien het resultaat van een milieubewustere burger, maar helaas het volume neemt niet toe. Wat er wel werd gevonden in het afval was bijvoorbeeld glas, puin, velg van een kruiwagen tot een afgedankte elektrische apparatuur aan toe. Sommige mede-Geffenaren blijken de container dus als tweede restafval kliko te gebruiken. Wat is het gevolg hiervan? Bij de afvalverwerker wordt de gehele vracht afgekeurd.

13


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


JEUDGVAKANTIEWEEK 2018 13 t/m 17 augustus

Na de meivakantie is het zo ver; dan gaan de inschrijfboekjes de deur uit! We wanen ons dit jaar in internationale sferen. Hutten bouwen, stormbaan, knutselen, bosspelen, vossenjacht en een bonte avond; het zal ook dit jaar aan niets ontbreken! Geef uw kind op, samen met vriendjes en vriendinnetjes, voor een fantastische week! Inschrijven kan op 16 en 17 mei van 19 tot 20.30 uur bij café Boetje, 20 euro per kind (4de kind van 1 gezin is gratis). Iedereen die vanaf volgend schooljaar naar groep 2 gaat mag mee doen. Gaat uw kind niet in Geffen naar de basisschool, maar is hij/zij wel enthousiast? Neem contact op met Inge Wagemans (06-55780160) voor een inschrijfboekje of loop even binnen tijdens de inschrijvingen. Ben je de basisschool ontgroeid? Verzamel je vrienden en geef je op als groepsleiding! Beleef samen met de kinderen deze week; neem ze mee in het weekverhaal en moedig ze aan bij de spellen. Opgeven als groepsleiding of vrijwilliger kan ook op 16 en 17 mei, formulieren liggen voor u klaar. Want zonder hulp wordt het lastig om deze week tot een succes te maken. Tot ziens op 16 of 17 mei en houd in de laatste week van de zomervakantie ruimte vrij voor Jeugdvakantiewerk Geffen. Volg ons en blijf op de hoogte via: www.facebook.com/ JeugdvakantiewerkGeffen. PS Wij zijn nog op zoek naar matrassen, pallets en houten latten voor het bouwen van de hutten. Kunt u ons helpen? Neem contact op met Gert-Jan Nouwens, 06-54240564.

MUZIEK MAKEN VERBROEDERT EN VERBINDT De Pompzwengels mogen terugkijken op een perfect lenteweekend 7 en 8 april. Op zaterdag werd er voor de middag een fikse repetitie gehouden onder leiding van José van de Koevering van blaaskapel De Drie Donken uit Den Dungen. Na de lunch waren de muzikanten te gast bij het Sint Jorisgilde waar ze volop konden darten, sjoelen, laserschieten en handboogschieten. Willie van Erp was de winnaar van de middag, gevolgd door Antoine Schuurmans en Jeroen van Erp. Het handboogschieten werd gewonnen door Sam van Schaijk. ‘s Avonds trad de blaaskapel op ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van blaaskapel Die Fürstenwälder Musikanten in Lennisheuvel. Dat was een geweldig feest, waarbij volop werd meegezongen. De volgende dag was het Internationaal Lenteconcert in

de Koppellinck met medewerking van de Belgische blaaskapellen de Original Dorfmusikanten uit Pittem en de Reckheimer Musikanten uit Rekem. Buiten was het prachtig lenteweer, binnen applaudisseerde een uitbundige menigte voor enthousiaste muzikanten die Tsjechische en Egerländer muziek ten gehore brachten. Een zeer geslaagd evenement met volgend jaar weer een nieuwe editie op zondag 14 april 2019. Save the date! Het is meer dan duidelijk: muziek maken verbroedert en verbindt. In zo’n weekend wordt de onderlinge sfeer tussen de leden in positieve zin bevorderd, er ontstaat een gezellige klik tussen de blaaskapellen en zijn toehoorders en er wordt eveneens een band gesmeed met een andere Geffense vereniging. Er ligt nog meer gezelligheid met de Pompzwengels in het verschiet. Op 19 mei gaat de blaaskapel een optreden verzorgen in Rekem (België) bij de Reckheimer Musikanten. Tijdens dit blaaskapellenfestival treden verder nog op: de Winkler Musikanten uit Uikhoven (België), Oberländer Bu’am uit Alsdorf (Duitsland) en de Maasgalmkapel uit Kessenich (België). Ze gaan met de bus en er is voor de liefhebbers nog plaats.Verzamelen bij de Koppellinck om 15.45 uur, vertrek 16.00 uur. Om 01:00 uur is de terugreis. U kunt zich opgeven bij Rien van Wanrooij (rienvanwanrooij@hotmail.com) of bij Arnout van Erp (tel. 0637559101)

GEFFEN ZORG BEDANKT Vereniging Geffen Zorgt dankt hierbij Stichting Het Wit Gele Kruis Fonds voor de genereuze financiële bijdrage aan onze vereniging. Het bedrag van € 1500 zal besteed worden aan de instandhouding en verdere uitbouw van het onderdeel Geffen Zorgt van de website Geffen.nl. Dit biedt ons een eigentijds podium om onze huidige en toekomstige activiteiten in de publiciteit te krijgen. Daarmee hebben we de mogelijkheid om de betrokkenheid van de Geffenaren bij elkaars wel en wee te bevorderen en verder te vergroten. Nogmaals namens alle betrokkenen onze zeer hartelijke dank. Vereniging Geffen Zorgt

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Voor het bloemschikken van 17 mei kunt U zich nog aanmelden. De kosten zijn € 7,50 en U mag zelf een schaal of vaas(je) meebrengen. Opgeven voor deelname op: 06-10758924 of bij Kom D’r In. Voor de Wereldproeverij op 30 mei kan men zich nog aanmelden bij Kom D’r In tot uiterlijk 25 mei. Kosten € 5,00 p.p. Voor de crea avonden hangt er altijd een inschrijflijst in Kom D’r In. Op 8 mei draaien we weer liedjes uit de jaren 60/70. Even terug in de tijd.

de Nederlandse Hartstichting. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dankzij al onze trouwe collectanten. Dit jaar hebben we Angelique van Rijn en Els van der Heijden speciaal bedankt omdat zij beiden al vijftien jaar collectant voor de Hartstichting zijn. Marietje Willemse en Jan Wildenberg hebben besloten om na dit jaar te stoppen met collecteren.Wij bedanken hen voor hun trouwe inzet gedurende vele jaren. Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van Fia Heymans, Overleden op 15 april j.l. Ook Fia heeft zich vele jaren ingezet voor de Hartstichting.Wij wensen haar man Cor en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies. Tijdens de afgelopen collecte hebben we niet in alle straten kunnen collecteren. We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe collectanten. Wilt u volgend jaar ook een keertje mee collecteren, dan horen wij dat graag en kunt u zich aanmelden bij een van onderstaande personen. Het is dankbaar werk en het kost maar een paar uurtjes per jaar. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg, tel. 532 1204 Kees Jongeneelen, tel. 532 1146.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE HARTWEEK In de Hartweek hebben 28 collectanten het mooie bedrag van € 1.562,50 opgehaald. Hartelijk dank namens

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES

De afgelopen weken onze oortjes te luister gelegd bij Top Style kapper Rob, Poelierderij Jo van Druenen, Optiek Stefan en Dorpsraad Geffen. Stamtafel Geffen wéér gemist, want de heren en die ene dame kwamen stiekem op zaterdag al bijeen! VERKIEZINGEN Rondom de vorming van een nieuwe coalitie is er weliswaar nieuws, maar als u dit leest, is het misschien al weer Auw Neijts. Onze voorspelling dat de SP en VDG samen geen coalitie gaan vormen, komt (ook) weer uit. Een nieuwe informateur, ene mijnheer Blaauw, gaat de Blauwe Brigade (What’s in a name?) helpen de oude coalitie in ere te herstellen. Omdat het CDA flink verloren heeft (van 7 naar 4 raadszetels!), is daarvoor een vierde partij nodig. Programmatisch ligt partij Beter Oss van Joop van Orsouw voor de hand, maar ook D’66 en GroenLinks (jawel!) zijn nog in beeld. Winnaar SP kan (weer) de oppositiebankjes in. BUXUSRUPS Ook bij ons in woonwijk De Vier Winden zitten de buxushagen vol met de alom gevreesde buxusrups. Die vreten in enkele dagen meters haag op. Echte ”Rupsjes Nooit Genoeg” dus; vet balen! GROENFONDS GEFFEN Omdat het ooit de bedoeling was (tijdperk Maasdonk) om in het buitengebied Oss-Geffen een golfbaan aan te leggen, is er een Geffens Groenfonds in het leven geroepen. Hierin storten bouwers in het buitengebied (Kouwe Noord, Heesterseweg) substantiële bijdragen. De afspraak luidt dat deze gelden geoormerkt zijn om de groenstructuur van het buitengebied (Arboretum - Ivo van Dintherpad - Geffense Bosjes) waar mogelijk te verfraaien met de aanplant van inheemse bomen en heesters. Wij hebben inmiddels via de Gemeente Oss de spelregels van het Geffens Groenfonds in ons bezit en gaan B & W zeker (ook) van groene suggesties ter besteding van de fondsen doen. Ook het Arboretum (Harry Peters) en Imkerij Ecopoll (Robert Schuurmans) hebben hiervoor blijkbare goede ideeën. We zullen er opbouwend kritisch kennis van nemen. Enige spoed in dezen is volgens ons gewenst.

W.I.K. OP AVONTUUR NAAR DRACHTEN 6e fanfare van NL

Op 13 april 2018 heeft het fanfareorkest van W.I.K. deelgenomen aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. We reisden daarvoor helemaal af naar het Friese Drachten. In een grote touringcar gevuld met muzikanten en een kleine fanclub reden we vol goede moed richting het hoge Noorden. Na een succesvol concours (met promotie) in november 2017 was dit ‘het’ moment om ook aan deze muzikale wedstrijd deel te nemen. In de prachtige schouwburg ‘De Lawei’ m o c h t e n we voor een ‘blinde jury’ optreden. Het zicht op het podium werd hen door een groot scherm ontnomen. Zij wisten niet welk muziekgezelschap voor hen zat. Elk orkest speelde hetzelfde muziekstuk: ‘Fúzje’ van Rob Goorhuis. Pas bij aankomst in Drachten werd geloot voor de volgorde van optreden. Wij speelden als derde. De kampioenschappen werden live uitgezonden op Omrop Fryslân, waardoor de thuisblijvers toch konden meegenieten. De commentator gaf W.I.K. lovende kritieken. Hij merkte onder andere op dat wij in het Zuiden een meer dynamische manier van spelen hebben dan in het Noorden en dat elk gebied echt zijn eigen streekklank heeft. Ook hoorden we van onze fans thuis terug dat elk orkest geruisloos het podium verliet, terwijl de W.I.K. net een gezellig Brabants kippenhok was. Helaas werden we geen kampioen, maar wel 6e van Nederland! Na een spannende, maar ook leuke en gezellige avond gingen we voldaan huiswaarts met deze mooie prijs en een fantastische ervaring rijker.

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL

GROENE KOMBORDEN Het geld in het Geffens Groenfonds klotst kennelijk tegen de klippen omhoog, want medio april werden de komborden plotseling “gruun”. Raar! Wie ons uit kan leggen hoe dit komt, nodigen wij uit contact met ons op te nemen. Wij zien liever ander mooi gruun in Geffen!

Woensdagmiddag 16 mei a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse meiviering in het Oude Klooster. Deze middag begint met een eucharistieviering in de kapel om 14.00 uur. Daarna volgt een feestmiddag met een optreden van “De Peelhazen”. De zaal van het oude Klooster wordt geopend na de eucharistieviering. Graag tot ziens op 16 mei!

CV ’t Rooi Hundje Geffen, tel: 06 - 53916725

Ziekencomité De Schakel

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 20

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.