Torenklanken 2016 - nr 08

Page 1

54e jaargang | nummer 8 | april 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BURGERBEGROTING IN GEFFEN Wilt u meer geld uitgeven aan groen in Geffen, of vindt u zorg belangrijker? Kiest u ervoor de huren van de verenigingsgebouwen te verlagen of wilt u meer aan veiligheid uitgeven? Wilt u zaken zelf oppakken zodat er geld overblijft voor andere activiteiten? U mag het zelf bepalen op de startbijeenkomst van ‘Geffen Begroten’ op donderdag 12 mei, om 19.30 uur in de Koppellinck in Geffen. Samen maken we een begroting voor Geffen in 3 stappen. Startavond burgerbegroting op 12 mei Op 12 mei zetten we de eerste stap en wordt de begroting van Geffen gepresenteerd. We leggen uit hoe we samen een begroting gaan maken en we spelen een begrotingsspel. Dit spel laat zien waar we trots op zijn, en welke ideeën we voor Geffen hebben. Samen met andere Geffenaren speelt u op deze avond een spel dat we hier speciaal voor hebben gemaakt. Op een leuke manier wordt dan duidelijk wat u belangrijk vindt voor Geffen en maakt u samen een begroting. Het is niet nodig dat u verstand heeft van gemeentelijke financiën! Wilt u het spel thuis, in de kroeg of op de vereniging spelen met vrienden of buren, dat kan. Stuur ons een mailtje met uw gegevens en het spel komt naar u toe. We horen van u dan graag de resultaten zodat we ze mee kunnen nemen naar de tweede stap geffenbegroten@oss.nl 2e stap - Themagroepen gaan aan het werk Natuurlijk is de begroting niet in een avond klaar. Daarom willen we in de weken daarna in kleine werkgroepen uw keuzes verder uitwerken. Doet u mee in een themagroep? Laat ons dat op de startbijeenkomst van 12 mei weten. U hoeft niet in een werkgroep te zitten om mee te kunnen besluiten. U kunt ervoor kiezen om op

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

internet mee te praten of alleen op 12 mei en 13 juli aan te sluiten.Aan u de keuze.Alles wat in de themagroepen gebeurt kunt u volgen op internet. U mag ook internet meepraten. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk mensen actief mee willen denken! In verschillende themagroepen en in meerdere sessies worden de ideeën voor Geffen uitgewerkt tot voorstellen met een prijskaartje (kost het geld, of levert het juist geld op?). Wat zijn mogelijke gevolgen van keuzes? Wij zorgen voor meedenkende ambtenaren die u helpen de juiste afwegingen te maken. Afgevaardigden uit de themagroepen gaan daarna samen op zoek naar de balans.We moeten binnen de huidige begroting blijven. De uitdaging is hier om te onderhandelen, op zoek te gaan naar slimme bezuinigingen en te kijken naar creatieve combinaties van ideeën. 3e stap - Kiezen en De Klap met de Hamer (13 juli) Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst wordt heel Geffen uitgenodigd te horen welke voorstellen de themagroepen hebben gemaakt. Het programma van de dag/avond is onder voorbehoud. Ligt er een conceptbegroting, drie scenario’s of tien voorstellen waarvan we er vijf mogen kiezen? Dat is afhankelijk van de uitkomst van Stap 2. Het einddoel is om de Begroting van Geffen door de gemeenteraad van Oss goed te laten keuren, en de voorstellen op te nemen in de gemeentelijke begroting van 2017. Zelf bepalen wat belangrijk is voor Geffen. Durft u het aan? Het college van B&W hoopt van wel!

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 mei (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 29 april 19.00 u. * avondmis zo. 01 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 04 mei 19.00 u. Herdenking gevallenen m.m.v. W.I.K. do. 05 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Hemelvaart) vr. 06 mei 19.00 u. * avondmis zo. 08 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (Moederdag) vr. 13 mei 19.00 u. * avondmis za. 14 mei 19.00 u. Toediening Vormsel door Mgr. J. Schröder m.m.v. PP + kinderkerk zo. 15 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (1e Pinksterdag) ma. 16 mei 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. opleidingsorkest W.I.K. vr. 20 mei 19.00 u. * avondmis zo. 22 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Sacramentsdag) met na afloop korte processie naar de pasto- rietuin vr. 27 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK met na afloop lichtjes ontsteken bij de Mariagrot in de pastorietuin zo. 29 mei 09.30 u. * gelezen H.Mis in de kapel zo. 29 mei 10.30 u. Eerste H. Communiemis m.m.v. PP IN DE SINT JAN ‘S HERTOGENBOSCH: De vieringen in de Sint Jan zijn in de meimaand om 07.00 uur – 08.30 uur – 10.00 uur – 11.45 uur. Op donderdag

5 mei zingt het Gemengd Koor uit Vinkel, aangevuld met leden van het Gemengd Koor uit Geffen, in de Sint Jan in de vieringen van 07.00 uur en 08.30 uur. Op zondag 29 mei is het Sint Jorisgilde uit Geffen in de Sint Jan present in de viering van 08.30 uur. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Tussenstand per 26 maart 2016 is € 14.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE contactpersoon: Fanny van der Doelen, tel. 5341530 of 06 - 33849375 wo. 11 mei: 7e bijeenkomst van 14.00 u. – 15.30 u. ma. 16 mei 09.30 uur viering bij de veldkapel.

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


vr. 20 mei: beginnen met de noveenkaars en noveengebedsboekje wo. 25 mei: 1e oefenmiddag 13.30 u. – 15.30 u. vr. 27 mei: 2e oefenmiddag 15.30 u. – 17.00 u. zo. 29 mei. 10.30 u. Communieviering, communicanten aanwezig om 09.30 uur PROGRAMMA VORMSEL contactpersoon: Marianne Lepoutre, tel. 06 - 10294736 Woensdag 4 mei zijn de vormelingen aanwezig bij de dodenherdenking van 19.00 uur met aansluitend samenkomst tot 20.45 uur. Dinsdag 10 mei 15.30 u. oefenen. Zaterdag 14 mei 19.00 u.Vormselviering Maandag 16 mei 09.30 u. viering bij de veldkapel HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen

van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 april 2016: Hannie Kanders – van Bergen, 70 jaar 9 april 2016: Marie Hendriks – van Wanrooij, 87 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 5


jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

st

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Geert (55 j.), Hans (50 j.) en Nico (51 j.)

Zij zijn de kaartmaatjes van Eric Schuurmans en hebben het idee opgevat om een kaartmiddag te organiseren onder het motto: ‘Go Lieke Go’. Geert van Grinsven, Hans van Grinsven, Nico van der Lee en Eric Schuurmans houden van een potje Toepen, in de tent met de kermis of met carnaval.

Ze wilden graag met hun kaarthobby geld inzamelen om Lieke Schuurmans en haar gezin een hart onder de riem te steken. Het eerste idee was om het op de kiosk te doen, maar dat had teveel voeten in aarde. Helma en Paul van café Govers brachten redding: zij stellen het café beschikbaar om daar de kaartwedstrijd te houden en schenken tevens een deel van de drankopbrengst. Nog meer enthousiastelingen meldden zich om iets te doen: Jo van Druenen en Gerrit van Erp komen een hapje bakken, de Zingende Kraaien (de vrouwen die eens met Geert het winnende Roaplied vertolkten!) komen optreden en Grootvorst Alfons zal de middag aan elkaar praten! Spontane acties zijn van harte welkom! Hoe gaat het in zijn werk? Op Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei, gaat het viertal pottoepen in café Govers van 15.00 tot 19.00 uur. Ze zetten 50 cent en vragen dan geld. De bezoekers mogen niet zien wat er precies op tafel ligt, zodat ze een mogelijke winnaar kunnen raden. Iedereen kan dan stemmen op de algehele winnaar, nummer 2, 3 en 4. Bij gelijke stand wordt een barrage gespeeld. Een stemkaart kost € 10,00, 4 kaarten voor € 30,00. Je mag zoveel kaarten invullen als je wilt. “Het is een simpel concept,” zeggen de mannen. “Als je aanwezig bent, draag je al bij, door het nuttigen van een drankje of het nemen van een hapje. Als je niet aanwezig kunt zijn, kun je toch doneren in een box in café Govers. Er zijn prachtige prijzen te winnen: 1e prijs: pan hete ribkes, 2e prijs: anderhalve liter Bacardi, 3e prijs: één liter Bacardi, 4e prijs: driekwart liter Bacardi en de 5e prijs: een kusje voor een vrouwelijke winnaar en een hand

voor een mannelijke winnaar!” Het gezin Schuurmans heeft een moeilijke tijd achter de rug en ook de toekomst zal aanpassingen met zich meebrengen. Lieke revalideert momenteel door de week in ’s-Hertogenbosch en is in het weekend thuis. Daar kan ze vanwege teveel prikkels geen bezoek ontvangen. De kaartmiddag is daarom ook ‘een uitlaatklep’ voor familie, vrienden en bekenden, iedereen kan er zijn verhaal kwijt. Het ingezamelde geld gaat allemaal naar het gezin Schuurmans en zij kunnen zelf bepalen hoe ze het besteden. Dat kan iets persoonlijks zijn voor Lieke, maar een vakantie voor het hele gezin is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. De kaartclub hoopt veel gasten te verwelkomen in café Govers op Tweede Pinksterdag. Wil je hierover meer informatie bel of mail dan met Geert: 06-51316933, email: kessel44@hetnet.nl. Kijk ook op Facebook.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


ROND DE DORPSPOMP

Voorzitters Tijdens stamtafel 445 schuiven de voorzitters van een aantal belangrijke verenigingen aan. Effe noar Geffe, het oude klooster, de KBO, jeugdvakantiewerk, Scouting, gilde, dorpsraad, WIK, Bomenkap nee, AED-beheer, heemkundegroep Vladeracken, onze basisschool, de parochie, Nooit Gedacht, de Rabobank, de gemeenteraad en het Arboretum gaan samen op zoek naar een nog beter verenigingsleven. Zelfs Nuland is aanwezig met twee leden van de dorpsraad; alle banden zijn nog niet doorgesneden. En we wisten al dat onze burgemeester van aanpakken houdt, maar we hebben nu ook gezien dat ze zelf gaat dweilen als er koffie over de vloer vloeit. Bestuurders en vrijwilligers Alle verenigingen komen aan het woord en spreken uit wat hen bezighoudt. Er gebeurt van alles en de meeste bestuurders geven aan dat er nog steeds veel mogelijk is in ons dorp en de verenigingen steeds zoekend zijn om nieuwe activiteiten op te pakken. De manier van werken moet wel veranderen. Er zijn steeds minder mensen te vinden, die heel lang bestuur- en andere taken op zich nemen. Men zoekt steeds meer een goede balans tussen verenigingswerk en privé.Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen die als project, werkgroep, commissie, kortdurend en met kleinere taken de handen uit de Fotostudio Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie New born shoots Kinderfeestjes pas Officiële pasfoto’s Zakelijk portret

mouwen willen steken. Er wordt gretig uitgewisseld hoe de verschillende verenigingen hiermee experimenteren. Nooit Gedacht werkt steeds meer met duo’s; Wik, de KBO en Scouting hebben behoorlijk wat projecten, waarbij de kartrekkers ruime verantwoordelijkheden krijgen en niet voor elk wissewasje terug hoeven naar het bestuur. Mensen hebben daar veel lol in. Nog wat tips van de verenigingen aan elkaar: vervang regelmatig bestuursleden want dat houdt de zaak scherp; mensen die je tegenkomt moet je gericht benaderen en aanspreken. Vrijwilligers zouden ook uitgewisseld kunnen worden tussen verenigingen, want als je iets voor een andere vereniging doet wat je ergens anders al eens gedaan hebt, kan iedereen daar beter van worden. Samenwerken Dat laatste brengt ons vanzelf bij het groot belang van samenwerken tussen verenigingen. Een belangrijke tip is om elkaar op te zoeken en het niet alleen binnen de eigen vereniging op te zoeken. Er zijn al mooie samenwerkingsverbanden met school, WIK, kinderopvang, en Arboretum bijvoorbeeld en ook Effe noar Geffe maakt gretig gebruikt van vrijwilligers van andere verenigingen. Je kunt ook samenwerken tussen generaties. De generatie van jonge ouders is een groep te weinig tijd heeft voor verenigingswerk. Maar veel mensen die met pensioen zijn hebben tijd en ervaring en zijn nog vitaal, die hebben zin om iets anders te doen. Die kun je ook inzetten voor sportverenigingen of andere activiteiten. Wie wil er aan het werk met een ‘buddy’ van de KBO? Mooie gedachte! Ook op andere manieren kan er meer

Fotografie Sterre

Officiële pasfoto’s voor € 9,50 Voor het maken van pasfoto’s en fotoreportages kunt u bellen naar (073) 5038055. Op afspraak bent u welkom op gewenste tijden overdag, ‘s avonds of op zaterdag. Onze reguliere openingstijden voor de winkel zijn maandag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur.

Pelgrimstraat 16 Nuland 073-5038055

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


samengewerkt worden. Niet alleen door besturen, maar laten de vrijwilligers elkaar ook wat meer opzoeken, zodat men weet wat waar allemaal kan en nodig is. Uitgaan van de kracht van mensen en wat ze voor het dorp kunnen betekenen in plaats van treuren dat het zo moeilijk is. Gezamenlijke projecten doen, uitwisselingen organiseren; er is zoveel mogelijk. Fusies kunnen soms ook goed uitwerken omdat er dan weer meer dynamiek binnen de vereniging ontstaat; kijk maar eens naar de KBO en KVO die nu intensief samenwerken. Er zijn meer activiteiten dan ooit. In het beging nog een aantal Eva’s (Enkel Vrouwen Activiteiten) maar dat wordt steeds minder. Er wordt ook met veel plezier teruggekeken naar de samenwerking in het kader van de Rabo clubkascampagne. Verenigingen gingen niet de concurrentie aan, maar zorgden er samen voor dat er ongekend veel geld naar Geffen ging. Dat was nog nooit gebeurd en verdient volgend jaar zeker navolging. Koepel? Er is in Geffen geen koepel van verenigingen, misschien is dat iets? Een eerder idee vanuit de Rabo voor zo’n platform kreeg weinig steun, maar misschien is de tijd er nu wel rijp voor? De dorpsraad gaat er over nadenken. Informatie kan ook digitaal gedeeld worden; waarom geen Geffense website? Inclusief een vacaturebank voor verenigingsklussen en bestuursfuncties via de dorpsraad. Een voorzitters-app om elkaar snel te kunnen informeren of hulp in te schakelen? De buurt versterken Burgemeester Buijs houdt een pleidooi voor sterke buurten, waar mensen elkaar goed kennen. Als je elkaar kent, weet je beter wat er speelt en wat er moet gebeuren om er mensen te integreren, je collectief verantwoordelijk voor voelen en zaken oppakken, buurtbeheer ,buurtapp, preventie en veiligheid, zorg voor elkaar, digitaliseren, buurtwebsite, facebook, er zijn zoveel mogelijkheden om een buurtvereniging nieuwe stijl vorm te geven. Samenwerken met ondernemers Hoewel de ondernemersvereniging niet aanwezig is, zijn de meeste verenigingen tevreden met de samenwerking met de Geffense ondernemers; er komen mooie voorbeelden langs: geld, materialen, uren, tegenprestatie; want ook hier is wederkerigheid belangrijk. Stichting AEB-beheer heeft mede hierdoor een vliegende start kunnen maken. Over Oss De burgemeester is benieuwd hoe de samenwerking met de gemeente Oss ervaren wordt. In z’n algemeenheid is iedereen zeer te spreken over de open benadering en

de laagdrempeligheid van ambtenaren en bestuurders. Er wordt helder gecommuniceerd en problemen worden opgelost. Er wordt uitgekeken naar nieuwe burgerexperimenten. De positie van de dorpsraad kan nog verder versterkt worden. Als de burgemeester aanwezig is moeten er natuurlijk ook garen op de klos komen. De noodzaak voor een gebouw van scouting en gilde bij het arboretum wordt als absolute topprioriteit nog eens benadrukt. Daarnaast willen we ook graag steun voor de restauratie van de kerk en het kunstgrasveld van Nooit Gedacht. De nieuwe snelfietspad hoeft niet van de voorzitters en de Heesterseweg mag best wat smaller als daardoor veel bomen gespaard kunnen worden. Ze “neemt het allemaal mee” en nu gaan wij bewaken dat het ook wat oplevert. We kijken terug naar een goed gesprek met elkaar, waarbij we meer naar de mogelijkheden en minder naar de problemen gekeken hebben. En waar een aantal mooie tips naar voren gekomen zijn. De voorzitters stellen voor deze bijeenkomst jaarlijks te herhalen; dat gaan we zeker doen. Het stamtafellied is nog nooit zo massaal meegezongen als deze zondag in april. Over twee weken is iedereen weer welkom om half elf bij Café Govers.

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 9


ONNODIGE BOMENKAP PART II Geffen - Terwijl er in en rondom ons mooie durpke keihard gewerkt wordt aan de F59, een fietspad dat nagenoeg NIEMAND wil, praat ik u even bij over mijn inzet voor het behoud van zoveel mogelijk bomen in het algemeen. De vorige keer hebben wij ingezoomd op de mogelijke kaalslag aan de Heesterseweg. Ik vrees met grote vrezen, dat wij hier te laat over geïnformeerd zijn en dat er volgens de gemeente Groot Oss geen weg meer terug is; beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Kent u dat spreekwoord? In Oss-Zuid is Groot Oss, midden in het broedseizoen (!) bezig het Steltje en de bossen rondom de Naaldhof (naam refereert aan aanwezigheid naaldbomen) stevig uit te dunnen... In de relatief jonge woonwijk D’n Elshof (door velen nog steeds ”De Neije Wijk” genoemd), is het zeer triest gesteld met het bomenbestand. En dat terwijl nota bene de straatnamen refereren aan inlandse boomsoorten. In de Kastanjehof horen kastanjes te staan, in de Eikenwal eikenbomen en in de Elzendreef... Precies! Bij het subkampje aan de Kerkesteeg verijst een prachtig bomenparkje. Rondom het Ivo van Dintherpad en de Ruitersdam plukken we nu (pas) de vruchten van de inzet van Landschapsbelang. Allemaal fantastische initiatieven, maar wat hebben wij eraan, als ondertussen het ”normale” bomenbestand gerooid wordt, zonder dat er nieuwe bomen (geen twijgjes!) worden teruggeplant? Hillemol niks! Onze conclusie: het is hoog tijd, dat Geffen wakker geschud wordt: Als het aan de middenstand ligt, gaan de monumentale lindebomen aan de Dorpstraat omver en er zijn al geruchten over het “uitdunnen” van de bomen aan de Mr. van Coothstraat; Geffens mooiste nog overgebleven bomenlaan. In ons dorp Geffen worden veel teveel bomen gekapt en te weinig nieuwe aanplant! Bel of mail mij voor reacties. Groetjes, Co mité “Bo menkap? Nee!” charlesvanherpen@ home.nl 073-532 4628

10

ÉÉN JAAR STRAATBIEB IN GEFFEN!! Vorig jaar in april werden er door ons 5 straatbiebs geplaatst in Geffen. Het was een experiment om te kijken of we de Geffense schooljeugd nog meer met kinderboeken konden boeien, zonder verplichtingen van een biebabonnement en openingstijden. lenen

ruilen

houden

geven

Inmiddels zijn we een jaar verder en staan er maar liefst 9 straatbiebs in Geffen! We hopen dat iedereen er intussen enkele weet te vinden. Misschien vind je het best gek, om in andermans winkel of voortuin te lopen, in het kastje te duiken en een boek mee te nemen. Maar dat is nou net wél de bedoeling!

Alle ‘gastheren’ van de locaties waar je een straatbieb vindt, zijn enthousiast en stellen hun ruimte graag beschikbaar. Ook al kom je alleen maar even snuffelen tussen de boeken en tijdschriften, niemand zal er raar van opkijken. Ze zijn juist blij met zoveel mogelijk belangstelling, dan is hun bijdrage niet tevergeefs. lenen

ruilen

houden

geven

Dat de boeken op de plank regelmatig omvallen omdat er te weinig boeken in staan, betekent dat er vraag is naar het aanbod.We gaan er dus nog een tijd mee door. Het is fijn dat veel Geffenaren ons initiatief ondersteunen, en we zijn ook blij dat gebruikers er regelmatig eigen boeken neerleggen. Maar toch zijn we telkens snel door onze voorraad heen. Dus... Mocht u thuis nog actuele boeken hebben die al een tijdje staan te verstoffen in de kast, leg ze in de straatbiebs of lever ze af op Dorpstraat 52 A. Vooral onze voorraad kinderboeken kan aanvulling gebruiken! Mieke Romme, Tonny van Erp


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Veiling (terugblik) Op donderdag 7 april hadden we een veiling van door deelnemers ingebrachte goederen. Het aanbod was divers en voor een of twee euro werden de mooiste dingen verkocht. Onze veilingmeester Jeannette mag eer van haar werk hebben, want ze deed het ontzettend goed. Het was jammer, dat we een lage opkomst van de leden hadden. Kwam dat omdat het een avondprogramma was of hebben de leden geen interesse in dergelijke activiteiten, dat zouden we graag weten in verband met toekomstige organisatie. Graag bericht aan de activiteitencommissie, ook als je nieuwe ideeën hebt. Hoe je ons kunt bereiken staat in het jaarboekje. Fietstochten Na overleg met de fietscommissie is besloten om geen afzonderlijke EVA-fietsdag meer te organiseren. Op 22 juni zal de fietscommissie een fietsdagtocht voor alle leden organiseren. In principe zijn er op elke woensdag weer fietstochten. Hou je op de hoogte via de fietscommissie. Wandelen (is geen EVA activiteit) Alle leden zijn welkom om mee te wandelen op vrijdagmiddag 13.30 uur. We wandelen ongeveer een uur, vertrek vanaf ’t Oude Klooster. Bestuursvergadering dinsdag 3 mei om 13.30 uur in het Oude Klooster Wil je graag iets behandeld zien in deze vergadering, spreek tijdig een van de bestuursleden aan. Eventueel mail of bel je even. Presentatie “Voorzieningenkaart 2030” op 12 april j.l. In dit rapport wordt erkend dat het Oude Klooster een (zeer) belangrijke accommodatie is voor onze KBO afdeling. Op middellange termijn (2017-2018) worden gesprekken gestart om een platform op te richten voor ontmoetingsactiviteiten, ruimtebehoefte en ruimtegebruik in Geffen. Wij, als KBO, gaan ook aan deze gesprekken deelnemen. “Weetjes”: Er heeft zich een nieuw lid aangemeld voor het ziekencomité van de KBO. 3 mei a.s. zal zij benoemd worden. Er wordt op maandagmiddag weer Jeu de Boules gespeeld voor KBO leden. Kartrekker Toon Schuurmans. Op jaarbasis bezoeken 7800x KBO leden het Oude Klooster. Is 1/3 van het totale aantal bezoekers.

Bingo KBO Hierbij willen wij laten weten dat de bingo van de KBO op 12 mei niet door kan gaan. De eerst volgende Bingo is op donderdag 9 juni om 19.00 uur in het Oude Klooster. Team Bingo Is het bij jullie ook al zo groen? Geniet ervan! Namens het bestuur, Antoon Romme, vz.

FIETSEN EN WANDELEN VOOR KANSARME JONGEREN IN ROEMENIË Vanuit de parochie De Goede Herder organiseert de werkgroep ‘Tocht met een Missie’ vanaf de Heesche kerklocatie ook dit jaar weer een tocht voor het goede doel. Deze zal gehouden worden op zondag 29 mei. Voor het eerst is er de mogelijkheid om te kiezen voor een wandelroute van 5, 10 of 30 km, naast de bekende fietstocht van 30 of 45 km. En dit alles voor het goede doel: het ondersteunen van kansarme jongeren uit Roemenië. Komende zomer zullen 20 jongeren uit Heesch en omgeving - die begeleid worden door Partners in Zorg - op werkvakantie gaan in Roemenië. Samen met kansarme jongeren daar gaan ze klussen op een kinderboerderij en sport- en spelactiviteiten organiseren. Dit wordt gedaan voor kinderen uit kindertehuizen en uit arme Romagezinnen. Het woonproject waarvoor zij zich gaan inzetten wordt begeleid door een Nederlands echtpaar. Het project bevindt zich in Sanmarghita, een klein dorpje in Centraal Roemenië. De jongeren die meegaan bekostigen hun reis en verblijf geheel zelf. Zij zijn nu al bezig om met diverse activiteiten hun reis bij elkaar te sparen. De opbrengst van de fiets- en wandeltocht komt geheel ten goede aan het woonproject. U zult de jongeren op 29 mei tegenkomen op de pauze posten. Ze helpen daar en zij zullen ook hun project presenteren. Fietst of loopt u (weer) mee!? Noteer alvast: zondag 29 mei. Starten kan tussen 10.30 en 13.30 uur bij het educatief en creatief centrum De Eijnderic aan Het Dorp 92 in Heesch.Wandelaars van de 30 km kunnen eerder starten. Entree: volwassenen € 5,- ; jongeren tot 18 jaar € 3,50; kinderen tot 12 jaar gratis.Voor meer informatie kunt u bellen naar het gastteam van de St. Petrus’ Banden kerk in Heesch: 0412-451215.

OPPAS GEZOCHT Wie wil ons op een zaterdag en/of zondag af en toe helpen in verband met onregelmatige werkdiensten? Wij zijn voor deze momenten op zoek naar een oppas, in huis, voor onze kinderen (1j en bijna 3j). Reacties graag op T. 06 - 4643 7807 11


Nieuwe dirigent fanfare W.I.K. De fanfare van muziekvereniging W.I.K. heeft sinds maart 2016 een nieuwe dirigent. Tijdens het muziekevenement ‘Oss Ontmoet’ op zondag 10 april heeft het publiek voor het eerst kennis kunnen maken met de 26-jarige Geerd Doomen uit Tilburg. In januari nam W.I.K. afscheid van zijn voorganger Mark van Mil die ruim 2,5 jaar voor het orkest stond. Na een sollicitatieprocedure, waarbij een selectie gemaakt moest worden uit vele kandidaten, hebben 4 dirigenten een aantal proefrepetities verzorgd. Toen volgde een stemming onder de orkestleden en werd Doomen verkozen tot de nieuwe dirigent van de fanfare. Zijn muzikale studie doorliep hij aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Hij volgde zowel de opleiding voor hoornist als HAFA Dirigent. Als muzikant is hij reeds vele jaren actief als eerste hoornist bij Harmonie L’Echo des Montagnes te Tilburg, Koperensemble Hilvarenbeek en Harmonie Sophia’s Vereeniging te Loon op Zand. Ook heeft hij geremplaceerd bij o.a. de Marinierskapel der Koninklijke Marine, het ASKO Schönberg Ensemble en het Zeeuws Orkest. Daarnaast speelde hij op projectbasis onder andere met muzikanten van de FKKLBW, Harmonie St. Michael Thorn, het Nederlands Studenten Orkest en diverse Conservatorium projecten in Tilburg, Maastricht en Amsterdam. Sinds 2011 is hij verbonden aan Harmonie L’Echo des Montagnes te Tilburg als dirigent van het opleidingsorkest en als tweede dirigent van het harmonieorkest. Vanaf 2014 dirigeert hij tevens Fanfare Sint Joachim De Moer en Fanfare Aloysiana te Landgraaf. De jonge dirigent had direct een goede ‘klik’ met W.I.K. en het eerste optreden was (ondanks de korte voorbereiding) een groot succes.We kijken uit naar een mooie muzikale samenwerking! Oss Ontmoet Tijdens de eerste editie van ‘Oss Ontmoet’ heeft de kersverse dirigent van W.I.K. direct zijn vuurdoop gehad. Het evenement vond plaats op zondag 10 april 2016 in gemeenschapshuis ‘de Hoeve’ in Lith. Zeven orkesten 12

(met in totaal 250 muzikanten) uit de gemeente Oss traden op voor een goed gevulde zaal. ‘Oss Ontmoet’ is de opvolger van de ‘Maasland cup’ die een aantal jaren geleden voor het laatst werd georganiseerd. Na het eenmalige evenement ‘Geffen meets Groot Oss’ sloeg een aantal verenigingen de handen in een voor ‘Oss Ontmoet’. Het fanfareorkest van W.I.K. speelde drie stukken waaronder één muziekstuk ter beoordeling. Zij kregen een goede beoordeling van maar liefst 82,5 punten voor de uitvoering van het muziekstuk ‘Jericho’. De muziek werd ondersteund door spectaculaire filmbeelden van de strijd om de stad ‘Jericho’. Kijk op www.wikgeffen.nl voor meer info en foto’s Jeugdmuziekdag Het opleidingsorkest van W.I.K. heeft op zondag 17 april 2016 deelgenomen aan de Jeugdmuziekdag. Deze vond plaats in gemeenschapshuis ’T Zijl in Vinkel. Jeugdige, talentvolle en enthousiaste muzikanten van muziekverenigingen uit o.a. Herpen, Ravenstein, Oss, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Geffen traden op voor publiek. De Jeugdmuziekdag was een groot succes!

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 17 april jl. hield HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” weer de jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs : 949 Hardanger kleed (prijs is al uitgereikt) 2e prijs : 382 Hoedje (prijs is al uitgereikt) 3e prijs : 352 Sjaal (prijs is al uitgereikt) 4e prijs : 384 Popje van theedoek en houten lepel 5e prijs : 390 Kaarten (prijs is al uitgereikt) De 4e prijs kan worden afgehaald op maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur in Het Oude Klooster. Het aantal snoepjes in de glazen vaas bedroeg: 188 Dit is door niemand geraden. Annemarie Peerboom kwam met 187 het meeste in de buurt. De mooie vaas mét inhoud is dus voor haar. Proficiat! Ook namens ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in ’t Oude Klooster (voor 55+’ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.


EERSTE PINKSTERDAG, 15 MEI, BURGERKONINGSCHIETEN BIJ HET SINTJORISGILDE Nauwelijks bekomen van de organisatie van onze teerdag, Sint-Jorisdag, zijn we al weer bezig met het organiseren van het Burgerkoningschieten. Elk jaar met Pinksteren zijn we bij molen Zeldenrust, waar we schietbomen neerzetten voor het kruisboogschieten. Zoals u weet is deze activiteit sinds 2001 een traditie, waarvan de opbrengst (ook die van de consumpties) naar een goed doel gaat. Dit jaar hebben de leden ervoor gekozen de opbrengst aan te bieden aan ‘de Ontmoeting’. Elke woensdagmorgen komt een groep vrijwilligers bij elkaar in ’t Oude Klooster, waar ze koffie schenken aan mensen die de behoefte hebben om eens met elkaar bij te praten. Mensen die dat nodig hebben, vinden daar een luisterend oor. Mensen die alleen wat gezelligheid willen, vinden dat eveneens. De groep moet dit alles betalen uit vrijwillige bijdragen en dat valt niet mee. Daarom heeft het gilde besloten een steentje bij te dragen door de opbrengst van deze middag aan ‘de Ontmoeting’ te schenken. Daarom kan iedereen van 16 jaar en ouder (dames en heren) inschrijven voor het luttele bedrag van € 5,-. De winnaar mag voor een jaar de titel Burgerkoning(in) van het Sint-Jorisgilde dragen. Hij/zij krijgt een wisseltrofee en een attentie. Verder heeft hij/zij dezelfde rechten als de Vrienden van het Gilde, is altijd welkom in het gildehuis en zal uitnodigingen ontvangen voor bepaalde activiteiten.

Dit jaar willen we ook iets organiseren voor de jeugd in de leeftijd van brugklas tot 16 jaar, jongens en meisjes. De jeugd gaat schieten met een lasergeweer op een bepaald doel. De winnaar hiervan krijgt een wisseltrofee en eveneens een attentie. Inschrijfgeld hiervoor bedraagt slechts € 2,-. En ook wordt hij of zij uitgenodigd voor bepaalde evenementen. Het programma ziet er als volgt uit: 13.15 uur Vertrek met slaande trom en vliegend vaandel naar de huidige Burgerkoning Willem van Nistelrooij, waarna we met hem vertrekken naar schietterrein bij de molen Zeldenrust. Hier wordt door Willem de wisseltrofee overgedragen aan het gilde. 13.30 uur Aanvang inschrijvingen. 14.00 uur Aanvang van de wedstrijden. 16.30 uur Einde van de wedstrijden. 17.00 uur Installatie van de Burgerkoning(in). 18.00 uur Sluiting. Wij hopen dat we veel deelnemers kunnen inschrijven en dat het een heel gezellige en geslaagde middag zal worden. Sint-Jorisgilde Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


AAN DE WANDEL MET GOED GEVOEL GEFFEN

Zoals jullie al van ons gehoord hebben zetten wij ons dit jaar in voor de ouderen van Geffen. Niet alleen door geld in te zamelen, maar zeker ook door activiteiten te organiseren. Op 22 mei organiseren we een wandeltocht door Geffen. We proberen zoveel mogelijk mensen op de been de krijgen voor en met onze ouderen. Dit kan met of zonder gids. Ruud Verhagen is een van de gidsen die u tijdens de wandeltocht kan informeren of de historie van ons mooie dorp. Loopt u de route liever op eigen houtje? Natuurlijk kan dat ook! IEDEREEN is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze wandeling door Geffen. En met iedereen bedoelen we iedereen. Jong, Oud,Valide en Minder Valide. Ook met een rolstoel kun je Geffen verkennen, zeker als je daar hulp bij hebt. Als u niet meer echt kunt wandelen maar wel een rolstoel kunt regelen en/of als u een rolstoel heeft, maar niemand om u te begeleiden - dit geldt natuurlijk voor jong en oud -, misschien vinden u en uw partner, die u altijd begeleid, het fijn om eens een keer naast elkaar door Geffen te gaan. In deze gevallen zorgen wij voor begeleiding.

14

Wij vragen u dan wel zich vóór 10 mei a.s. per telefoon of e-mail aan te melden bij Maria Schuurmans, telefoonnr: 06-52777323, e-mailadres: mac.schuurmans@home.nl Er zal een pauzeplaats worden ingericht, waar u wat iets kunt drinken, een koek kunt kopen, en even uitrusten. Aangekomen op het eindpunt is het tijd voor de lunch en kunt u onder het genot van muziek, een kop soep en/ of een broodje kopen en hopelijk nog even nagenieten van het mooie weer?! Alle inkomsten komen ten goede aan het project voor onze ouderen. Datum: zondag 22 mei a.s. Startplaats: Kerkplein, Geffen Starttijd: tussen 10:30 en 11:00 uur Inschrijfgeld: € 2,50 per deelnemer Wilt u gewoon graag wat van Geffen zien, vast een beetje warm lopen voor de Geffense avond vierdaagse, of gewoon een leuke route door Geffen maken. Zorg dat je erbij bent!!! Namens Goed Gevoel Geffen alvast bedankt voor uw deelname


VADER EN ZOON SPEUREN IN HUN FAMILIEVERLEDEN Vele uren brachten ze door in het Brabants Historisch Informatie Centrum en achter de computer om gegevens te achterhalen van Wilhelmus van Erp, tweede en langstzittende burgemeester van Geffen en eigenaar van molen De Vlijt, die tevens een verre nazaat van hen is. Arnout van Erp en zijn vader Willie hebben niet alleen veel uren besteed aan hun bijzonder naslagwerk, maar ook veel plezier beleefd aan het ‘boven water halen’ van veel familiegegevens en verrassende, interessante verhalen. “Iedereen die iets van Geffen in de 19e eeuw wil weten, zou het boek in zijn bezit moeten hebben,” vinden ze. “Wie weet ook gemakkelijk om bij de hand te hebben bij het oplossen van de Geffense Kwis!” Ze hebben alle informatie onderbouwd met originele documenten, aktes, kadasterkaarten en foto’s. Arnout studeerde enkele maanden geschiedenis, maar stapte over op een tweejarige stage-opleiding als archiefassistent op het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. Archiefwerk was altijd al een hobby van hem. Zijn ome Piet begon met het uitzoeken van de familiestamboom en Arnout zag het als een uitdaging om die verder in te gaan vullen. Hij stuitte op zoveel interessante gegevens, dat hij die graag in een boek wilde vastleggen en vroeg zijn vader Willie om hem daarbij te assisteren. Nu, drie jaar later, kan het boek gepresenteerd worden. Het leven van Wilhelmus van Erp wordt beschreven: het gezin waarin hij opgroeide, zijn twee huwelijken, zijn kinderen, zijn beroep als gemeentesecretaris en burgemeester en zijn laatste levensjaren. In 1858, als Wilhelmus 25 jaar burgemeester in Geffen is, wordt hij in een feestlied bezongen als ‘De vader van alle Geffenaren’! Ook wordt ‘onthuld’ dat de Van Erpen met de bijnamen “Corrie”,“Smid” en “Zouaaf” van de dezelfde stamvader komen. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan molen De Vlijt, omdat Wilhelmus daarvan eigenaar is geweest. Bijzonder omdat het 40 jaar geleden is dat De Vlijt werd verplaatst naar de Papendijk, maar ook om in het boek de echte gegevens van ‘de weg van de Vlijt’ vast te leggen. De uitgaven die we al kenden, kunnen in de prullenbak! Arnout en Willie snuffelden in veel doop-, trouw- en begraafboeken..Alleen in doopaktes vind je ook de namen van de ouders. Geboorteaktes zijn er pas vanaf 1811. Gelukkig waren er ook de gegevens van de Schepenbank, waarin meer familierelaties zijn vermeld. Op de kadasterkaarten kun je heel mooi zien wanneer er objecten verplaatst zijn. Interessant is ook dat het centrum van Geffen drie keer verlegd is: eerst was dat ’De Heuvel’

– het iets hogere deel waar je in vroegere tijden nog droge voeten hield – op de plek van de huidige “Koppellinck”; daarna was het centrum op de plaats van het oude gemeentehuis met zijn twee molens, de huidige Molenstraat en nu ligt het centrum op het Dorpsplein. In het begin was het wennen en stuntelen bij het zoeken van informatie, maar gaandeweg ‘viel het kwartje’.Arnout leest nu vlot alle oude geschriften vanaf de 17e eeuw. Arnout: “De geschiedenis van Geffen is met het boek ‘rijker’ geworden, want er is weinig geschreven over de periode 1800 tot 1883. Ik vind zelf de periode van 1830 tot 1914 de mooiste tijd, omdat daarvan het meest bewaard is gebleven. Graag wil ik blijven schrijven, maar dan met artikelen in onder andere “Auw Neijts”. Er ligt al kopij ‘op de plank’ over de boerderij van de familie Van Lith aan de Papendijk en over Theodorus Arnoldus Wolters, burgemeester van Geffen en van Heesch. Ook de juiste gegevens van molen De Zeldenrust zullen nog aan de orde komen!” De boekpresentatie, in samenwerking met Heemkundewerkgroep Vladerack, zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei van 14.00 tot 16.00 uur bij molen De Vlijt, met muzikale ondersteuning van blaaskapel De Pompzwengels. Daar vindt u een inkijkexemplaar en kunt u inschrijven op het boek, dat bij de voorinschrijving € 13,50 kost en daarna € 15,50. “Het wordt gewoon een gezellige middag, om bij aanwezig te zijn,” zegt Arnout die hierbij iedereen van harte uitnodigt.

15


OriĂŤntatie gesprek is kosteloos

Vandaag bellen.

Morgen een hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek. Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het financieel haalbaar is. Bij de Rabobank kan je de volgende werkdag terecht voor een oriĂŤnterend gesprek. Maak vrijblijvend een afspraak.

Kijk op www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar er is altijd stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ’Suite Française’ Woensdag 4 mei, aanvang 20.45 uur

‘Suite Française’ speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film verhaalt over de relatie tussen een Française en een Duitse officier. De man van Lucile Angellier is vertrokken naar het front, zij blijft achter met haar schoonmoeder en brengt veel tijd door met piano spelen. Als de Duitsers hun dorpje innemen, eisen ze onderdak bij diens inwoners. Dit brengt veel spanning, maar ook romantiek teweeg. In het huis van Lucile wordt een Duitse officier ondergebracht, een componist. Er ontstaat een verboden liefdesrelatie. ’Mia Madre’ Maandag 9 en dinsdag 10 mei, aanvang 20.00 uur

We volgen Margherita, een regisseuse, gewend om de touwtjes in handen te hebben.Alles loopt echter anders dan ze wil. De opnames van haar nieuwe film verlopen moeizaam, haar dochter is eigenwijs en haar moeder is stervende. Margherita probeert haar werk hierdoor niet te laten beïnvloeden, maar slaagt daar steeds minder in. ‘Mia Madre’ gaat over het ongeloof en de verwarring rondom de naderende dood van een dierbare. Margherita’s moeder is er altijd geweest voor steun en advies, hoe moet dat straks verder? De vertwijfeling en chaos zien we ook terug op de filmset en heeft zelfs iets komisch. Dit zorgt ervoor dat de opeenstapeling van frustratie en emotie kan worden gerelativeerd, want het leven gaat door, hoe cru dat ook kan zijn. ’The Program’ Vrijdag 20 mei, aanvang 20.00 uur Een film over het wielerleven van Lance Armstrong, gebaseerd op het boek van journalist David Walsh. Lance Armstrong genas tegen alle verwachtingen in van uitgezaaide teelbalkanker, daarna won hij zeven keer op rij de Tour de France. Sportjournalist David Walsh heeft hierover zijn bedenkingen, maar staat daar lang alleen in. Zijn vragen over dopinggebruik worden door Armstrong fel bestreden en alle aandacht wordt gericht op de Lance Armstrong Foundation, door Armstrong opgericht om geld in te zamelen voor kankerbestrijding? De verdenkingen stapelen zich echter op en in 2012 geeft Armstrong toe dat hij deel heeft genomen aan het meest geavanceerde, professionele en succesvolle dopingprogramma dat de sportwereld ooit kende. Een bijzondere film! Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film Alvast voor in uw agenda: * 25 juli, 20.00 uur: Bon Dieu!

17


Dinsdag 12 april werd de vierde zitting van de vierde serie van het seizoen 2015-2016 gespeeld. Na een enerverende zitting was dit de totaaluitslag.

6. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 50.63 7. Marianne Asselbergs en Wilna Post 49.79 8. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 49.27 9. Marian Huis in ’t Veld en Coby Emmen 48.23 10. Jo de Haas en Ton Tijs 44.79 D 11. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 44.69 D 12. Conny Raaijmakers en Wim Janssen 44.06 D

A-lijn 1. Nellie Lucius en Toos de Haas 2. Trudy en Jaap Lakeman 3. Ria Essenberg en Wim Christiaens 4. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 5. Marijke Droog en Marianne van Etten 6. Ilse Ruland en Peter Wolf 7. Ria en Wim Bijl 8. Thea en Johan Geling 9. Annemarie van Gils en Riet vd Sanden 10. Ria en Rien van Alebeek 11. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 12. Peter Luijben en Ad van de Wetering

D-lijn 1. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 2. Diny Arts en Marlouk Reitsma 3. Nel en Herman Derks 4. Antoine Jansen en Anky Janssen 5. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 6. Fien en Antoon van den Eng 7. Ineke Liefkens en Huub Heinen 8. Annie en Henk Broekman 9. Wil van den Elzen en Wim Vermeulen 10. Gwen en René Vogels 11. Anneke Hoven en Vera Spoormans 12. Mieke van Mil en Irene Rothweiler

55.83 55.31 53.33 52.19 50.83 50.31 48.13 47.71 47.50 46.88 D 46.56 D 45.42 D

B-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 58.12 P 2. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 56.88 P 3. Marlies van Dijke en Thea Engels 53.23 P 4. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 52.29 5. Vera Bos en Diny de Jong 51.25 6. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 49.48 7. Tini Jonker en Marion Sollewijn 49.27 8. Gerard Vogel en Frans van Weert 48.65 9. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 46.35 10. Margriet van Beek en Idi Szovan 46.25 D 11. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 46.04 D 12. Doortje en Wim van Druenen 42.19 D C-lijn 1. Elly en Aart Smit 2. Karine Molkenboer en Jet Willems 3. Margriet Baart en Ans Lambregts 4. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 5. Agnes Gribnau en Marianne van Noort

54.79 P 54.69 P 54.38 P 52.81 51.88

Kruiden proeven en ruiken Zondag 01 mei -11.00 en 16.00 uur. 18

62.26 P 55.73 P 51.46 P 51.17 49.37 49.24 48.12 46.33 44.84 42.94 36.93 32.50

Het seizoen 2016-2017 start 6 september met een algemene ledenvergadering, gevolgd door vrij bridge. Nieuwe leden zijn welkom en kunnen zich melden bij Diny de Jong, 0412-647417 Wim Bijl, 0412-625206

MEIVIERING Woensdagmiddag 11 mei a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse meiviering. De middag begint met een eucharistieviering in de kapel om 14.00 uur. Daarna gaan we gezellig verder in de zaal van het Oude Klooster. Mocht U geen vervoer hebben dan kunt U bellen naar Ineke van Zandvoort tel 5321041. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel


Gym Vereniging Geffen Succesvol springtoernooi in Geffen! Vol trots heeft GVG samen met turnvereniging SineCura, Sportief en Turnoss HET SPRINGTOERNOOI georganiseerd. Na vele voorbereidingen kwamen op zondag 17 april jl. circa 130 turnsters en turners van bovenstaande verenigingen naar Sporthal De Geer in Geffen. Alle deelnemers moesten ieder 3 onderdelen in groepsverband turnen, namelijk trampoline, kast met plankoline en lange mat. Na vele weken van hard oefenen nam GVG deel met maar liefst 11 groepen. Zelfs de jonge leden van pas 5 en 6 jaar oud en kinderen die net een aantal weken lid zijn van onze turnvereniging, hadden het lef om aan deze wedstrijd mee te doen, echt knap hoor! Het toernooi startte om 09.00 uur met de wedstrijd voor 7-8 jarigen. Na de prijsuitreiking van deze leeftijdscategorie startten de 5-6, 9-10 jarigen en 11+ . Het publiek genoot zichtbaar van onder andere handstanden, losse rollen, arabier van de kast, koprol over de kast, salto’s en ook de bijzonder moeilijke combinatie sprongen van de kinderen van 11 jaar en ouder. Iedereen heeft écht heel goed zijn best gedaan en daarom kregen alle deelnemers een deelname-medaille. Natuurlijk werden, zoals bij iedere turnwedstrijd, ook de podiumplaatsen bekend gemaakt met daarbij een mooie beker. De podiumplaatsen voor GVG; 5-6 jarige: 2e plaats voor Evi van Heesch, Isa van Wanrooij, Lonne Ketelaars, Marlin van den Elzen en Tess van Grinsven 7-8 jarige: 1e plaats voor Donna van Wanrooij, Fenna vd Doelen, Iris Versteegen, Tess Welten en Vera van Uden 3e plaats voor Lucy Lepoutre, Lotte van de Put en Lola Schoones GVG is enorm trots op alle leden. Ze hebben allemaal erg goed gepresteerd en bovenal ook veel plezier gehad! GVG bedankt alle hulpouders en toeschouwers. Het was een zeer geslaagde wedstrijd!!

NIEUWE MOLENFIETSROUTE IN DE GEMEENTE OSS Na de samenvoeging met Geffen (1 januari 2015) heeft

de gemeente Oss 2 nieuwe molens binnen haar grenzen: De Vlijt (1685) en Zeldenrust (1621), beide Standerdmolens, een molentype dat nog niet eerder binnen de gemeente aanwezig was. Door deze aanvulling telt de gemeente Oss maar liefst 10 molens: 7 werkende korenmolens (2 in Geffen, 2 in Oss, 1 in Lith, 1 in Megen en 1 in Ravenstein), 1 molenromp (Berghem), 1 Karn rosmolentje (Demen) en 1 bewoonde molen (Dieden). Hierdoor komen binnen de gemeente Oss bijna alle korenmolentypen voor die Nederland rijk is: de Standerdmolen (2), de Stellingkorenmolen (4) en de Beltkorenmolen (1). In 2009 werd een molenfietsroute voor de gemeente Oss gerealiseerd, maar door de komst van de twee Geffense molens was deze niet meer volledig. Op initiatief van de molenaars van Zeldenrust Geffen (ook Lith en Oss herbergen een molen met dezelfde naam!) is een nieuwe Molenfietsroute gemaakt waarin alle molens zijn opgenomen. Deze route is ongeveer 70 km lang, maar kan ook in gedeelten worden gefietst. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het Fietsknooppuntennetwerk en er kan gestart worden bij elk van de molens. De fietsroute maakt zoveel mogelijk gebruik van het Knooppuntennetwerk en is gratis verkrijgbaar bij het VVV-kantoor en bij alle molens. De nieuwe Fietsroute zal officieel worden gepresenteerd op Molendag 2016, zaterdag 14 mei, door wethouder v.d. Schoot. Deze presentatie zal geschieden om 10.00 uur bij molen Zeldenrust Geffen (tegenover Elzendreef 36), waarna de wethouder (een deel van) de route fietsend gaat afleggen. Voor nadere informatie: Ton van den Boom (molenaar Zeldenrust Geffen) 0412-624522, 06-34197661 tonton1000@ziggo.nl

HONDEN UITLATEN EN KATTEN VERZORGEN

Hallo, ik ben Ursula en ik ben 17 jaar. Ik woon in Geffen en houd veel van dieren. Als het u soms niet uit komt of als u op vakantie gaat, dan kan ik voor u, uw hond uitlaten tegen een kleine vergoeding. Ik kan ook uw kat verzorgen of eten geven als u een dagje weg bent of er een andere reden is dat het u niet lukt. Dus zit u om hulp verlegen, bel me gerust. Mijn telefoonnummer is 073-5323940 of 06-22000305 Groetjes Ursula

19


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


CV OP ONS GEMÊKSKE KAN NIET “OP UNNE SPIJKER GAAN ZITTE” Vorig jaar wonnen ze in de categorie jeugd 10 t/m 15 jaar, tijd om “op unne spijker te gaan zitten” is er niet want ze zullen er vol tegen aan moeten gaan om de wisselbeker wederom mee naar huis te mogen nemen. De eerste aanmeldingen zijn mondeling al binnen en in deze categorie is de strijd dus al weer los gebarsten. De jeugd heeft de toekomst zo ook bij de zeskamp, de laatste jaren zien we het aantal jeugd groepen gestaag groeien en dat is goed want dat betekend dat we nog jaren vooruit kunnen. Dit jaar is een spel uit vroegere tijden gekozen om uit te werken als zeskampspel. Wie heeft er vroeger niet het spel “spijker poepen” gespeeld. Dit was een spel dat alleen gespeeld werd, we hebben dit spel zo gemaakt dat het met het hele team gespeeld dient te worden. Met behulp van touwen en katrollen dienen voorwerpen met een haak op een podium geplaatst te worden het team dat dit binnen de tijd het vaakst voor elkaar krijgt verdient de meeste punten. Echt een spel dat samen gespeeld dient te worden. Hieronder zie je hoe.

seerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: 073 534 23 42. Concert: Zangtoffel Vrijdag 6 mei, 14.30 u, Restaurant De Ontmoeting De Zangtoffel is een seniorenkoor uit Rosmalen en een sectie binnen seniorenvereniging De HEVO. Het koor is in 1998 opgericht. Momenteel zingen 18 dames en 8 heren in het koor. Zij worden begeleid door 3 accordeonisten en een drummer. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige liederen: Brabantse nummers, smartlappen en allerlei Nederlandstalige evergreens. Meld u aan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie: 073 534 23 42 Concert: Regionaal Politiekoor Oost-Brabant Donderdag 19 mei, 19.00 u, Restaurant De Ontmoeting

“Spijkerpoepen Royal” een nieuw spel tijdens de geffense zeskamp 2016 Wat ook nieuw is dat voor het eerst dit jaar: de spel uitleg gedaan zal worden door de zeskampcommissie zelf. Ze zullen de spellen live demonstreren op de vrijdagavond voor de zeskamp. De commissie zal de spellen voordoen, uitleg geven over de spelregels en hoe je de punten kunt verdienen.

Het Politiemannenkoor is opgericht in 1980. Alle leden zijn of waren werkzaam bij de politie. Het repertoire van het koor is semiklassiek en er worden musicals en populaire liederen in diverse talen gezongen. Meld u aan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie: 073 534 23 42

Wil je als team graag meedoen op zaterdag 2 juli a.s. geef je dan vast op: Dit doe je door te bellen naar 06-12410392 een berichtje sturen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie houdt onze facebook pagina in de gaten.

Activiteiten Sint Jozefoord Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georgani-

21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


STEP EENS EEN RONDJE IN DE REGIO!! Er wordt volop aangemoedigd in de media om eens wat meer te bewegen. Het is goed voor je gezondheid en je ontspant ervan. Veel mensen gaan daarom regelmatig een eindje wandelen, fietsen of bezoeken een sportcentrum. Sinds een aantal jaar is er voor de regio Oss een echte stepclub; StepcrOss. In Oss woont de initiatiefnemer van deze club, Hans Korbee. In eerste instantie ging Hans alleen op zijn step door de stad. Maar sinds hij in het centrum van Oss een demonstratie gehouden heeft en het winkelend publiek de kans heeft gegeven om het ook eens te proberen rijdt hij niet meer alleen rond. Zes enthousiaste mensen huurden (via Hans) een step en na enkele weken kochten ze er een. De club bestaat inmiddels uit 23 leden, dames en heren in de leeftijd van 30-60 jaar. Toch denken wij dat er nog meer mensen in Oss en omgeving zijn die het best leuk zouden vinden om eens te gaan steppen. Het is eenvoudig te leren, de kosten zijn erg laag en het plezier des te groter. We verzamelen onder andere bij sportpark De Rusheuvel en rijden dan richting Macharen of Lithoyen of we spreken af bij de Naaldhof om door het natuurgebied Herperduin of Slabroek te steppen maar ook steppen we door dorpen zoals Geffen, Nuland en Vinkel Kortom, lekker in de buitenlucht door de natuur van Oss en omgeving. Zelfs in de winter zijn er volop mogelijkheden om deze sport te beoefenen. Het grote voordeel van steppen is dat je altijd van huis uit kunt vertrekken. De club voor regio Oss is een echte recreantengroep. Inmiddels zijn diverse leden actief binnen de club en geeft o.a. mevr. Willie Bloks de gratis proeflessen. Neem eens contact op met haar via Willie_Bloks@ hotmail.com. Heeft u liever telefonisch contact bel dan even tel: 0412630706 of 06 4391 4918. De eerste proefles kan in overleg overdag of op onze clubavond op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Ook is er een delegatie van de club die op zondag ochtend een leuk rondje gaan steppen. Uiteraard zorgen wij voor een step. Onze stepavonden zijn niet alleen sportief maar ook best wel gezellig. Voor meer informatie neem eens een kijkje op de website www.stepcross.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze voorzitter Hans van Nistelrooy tel. 06 2323 9592. Verder is er nog de mogelijkheid om deze stepsport uit

te bereiden naar nationale en internationale wedstrijden tot zelfs wk wedstrijden toe. Dus heb je zin om alleen of met meerdere personen de stepsport eens uit te proberen neem dan contact met ons op. Kijk ook eens op onze site: www.stepcross.nl

PERSBERICHT

Zevenbergseweg (Berghem) weer open voor verkeer Woensdag 13 april gaat de Zevenbergseweg weer open voor verkeer. Het fietspad is dan aangelegd, de rijbaan heeft nieuwe verharding en een deel van de riolering is vervangen. Wat moet er nog gebeuren? Rondom de spoorwegovergang is het werk nog niet klaar. In verband met veiligheidsvoorschriften mogen we de definitieve aanpassing daar pas uitvoeren als ProRail de spoorbomen heeft aangepast. Het laatste deel van de verharding ĂŠn het aanpassen van de spoorbomen doen we tegelijkertijd. We zijn hierover in gesprek met Prorail. Zij kiezen een periode uit dat er geen treinen rijden op het traject. Dat is waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar. Wat heeft dit voor gevolgen? De spoorwegovergang is nog niet klaar om met de fiets in twee richtingen te rijden. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Fietsen in twee richtingen is pas veilig als de spoorbomen zijn aangepast. Hoe lossen we dit tijdelijk op? Om met de fiets veilig gebruik te maken van de Zevenbergseweg, zijn er extra maatregelen: - Fietsers die vanaf de rotonde Osseweg op de Zevenbergseweg komen, leiden we naar het voetpad aan de westzijde van de Zevenbergseweg. Dit voetpad is dus tijdelijk in gebruik als voet/fietspad. - Het fietspad aan de oostzijde van de Zevenbergseweg (tussen rotonde Osseweg en Vossenhol) is alleen te gebruiken in noordelijke richting. - Bij het Vossenhol steken fietsers over van het tijdelijke voet/fietspad naar het fietspad aan de oostzijde of omgekeerd. - Bromfietsers gaan nu en in de toekomst op de rijbaan. Borden in de Zevenbergseweg geven de voorlopige verkeerssituatie aan. 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


Behandeling: ook bij u thuis Sinds kort kunnen alle senioren in de omgeving gebruikmaken van de kennis en deskundigheid van de behandelaars van Sint Jozefoord. Onze behandelaars zijn gespecialiseerd op het gebied van (complexe) gezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan na een operatie, bij dementie of door algehele achteruitgang. Zij begeleiden, behandelen en adviseren u bij uw hulpvraag, dit kan zowel thuis als op Sint jozefoord.Wilt u zolang mogelijk zelfredzaam zijn in uw eigen omgeving dan kunnen onze behandelaars u ondersteunen: • Vindt u een goede voeding belangrijk. De diëtist adviseert u over goede voeding en welke aanpassingen in uw persoonlijke geval misschien een meerwaarde kunnen hebben. • Lukt het u steeds minder goed om de dagelijkse activiteiten te doen, heeft u bijvoorbeeld moeite met aankleden, het doen van de boodschappen of wordt u vergeetachtig, dan kan de ergotherapeut met u meedenken over (praktische) oplossingen. • Bij de fysiotherapeut kunt u terecht voor revalidatie na bijvoorbeeld een beroerte of een nieuwe heup of knie. Of wanneer u problemen ervaart met activiteiten uit het dagelijks leven zoals lopen, opstaan uit een stoel, het bewaren van uw evenwicht, traplopen, draaien in bed, enz. • Wilt u zo goed mogelijk blijven communiceren met uw omgeving? De logopedist kan u helpen bij problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, gehoor, slikken en kauwen. • De specialisten ouderengeneeskunde kunnen in consultatie gevraagd worden om de huisartsen uit de omgeving te ondersteunen. Verwijzing en vergoeding Wij raden u aan om contact te zoeken met uw huisarts of specialist om een verwijzing voor de desbetreffende discipline te vragen. Wij declareren de behandeling bij uw zorgverzekering. Om zeker te weten wat u vergoed krijgt, raden wij u aan om uw zorgverzekeringpolis te raadplegen.

SPEEL MEE MET DE JUNIOR BIGBAND VAN MUZELINCK! Wat is een bigband?? Een bigband is een groot jazzorkest bestaande uit een ritmesectie met véél blazers (zoals b.v. ‘the New cool collective big band’ of ‘Kyteman orchestra’). Waaruit bestaat de bezetting?? Saxen: 2 alten, 2 tenoren en baritonsax, eventueel aange-

vuld met fluit.?Trompetten / bugels, .trombones: 3 tenorplus bas-trombone eventueel aangevuld met hoorns. Een ritme-sectie van: piano, gitaar, bas en drums en eventueel percussie. We zoeken nog saxen, trompetten en trombones! Wat spelen we?? Muziek van Early swing tot Kyteman. Wie spelen er mee?? Jongeren van +/- 12 tot 20 jaar, op B niveau met interesse in jazz/lichte muziek en improvisatie. Wat leren we?? Allround bigband spel met focus op timing, frasering in jazz stijlen zoals:?Swing, Latin, Funk, Salsa, Jazz-rock, Fusion. Wanneer repeteren? De repetities zijn vanaf 30 maart op woensdag van 18.30 - 19.30 uur in het gebouw van Muzelinck in Oss. Wie heeft de leiding? Jazz trompettist Henk Kraus. Deelname Volg je een instrumentale jaarcursus bij Muzelinck? Dan is deelname aan de bigband geheel gratis! Voor niet leerlingen is de bijdrage: €50,- voor 10 lesweken. Aanmelden: contact@muzelinck.nl Info: henk.kraus@muzelink.nl of Henk Kraus: 024.6411224 / 06.18045850

PERSBERICHT

Heeft u afgelopen verkiezingen niet gestemd? Dan zijn wij naar u op zoek! Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Oss was de opkomst 42,5 procent. ‘Dat is veel te weinig. Wij willen daar samen iets aan doen’, aldus de politieke partijen in Oss en richtten een Raadswerkgroep op. Namens de gemeenteraad gaat de Raadswerkgroep Opkomst Verkiezingen aan de slag. Niet alleen in verkiezingstijd maar nu al. Daarom zijn we op zoek naar mensen die: - de afgelopen verkiezingen niet gestemd hebben en - het leuk vinden om in creatieve bijeenkomst mee te denken over de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen 60% van de Ossenaren gaat stemmen? We zoeken ongeveer 20 inwoners uit Oss die mee willen doen aan de creatieve bijeenkomst. De sessie is op 25 mei om 18.30 uur. Meer informatie over de locatie volgt later. Aanmelden Voor de creatieve bijeenkomst nodigen we graag mensen uit van verschillende leeftijden en uit verschillende kernen. Bij een groot aantal aanmeldingen maken we een selectie. Wilt u aanmelden? Dat kan vóór 22 april bij raadsgriffie@oss.nl of bel 14 0412. U kunt daar ook terecht als u vragen heeft. 25


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


VRIJWILLIGERS:

het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Vacatures april Op maandagavonden wordt van 18.00 tot 20.30 uur jeu de boules gespeeld op Mariaoord. Dit spel vindt in de Burchtzaal plaats. Als het mooi weer is kan in de zomer buiten gespeeld worden. Een enthousiast groepje vrijwilligers ondersteunt al jaren lang trouw bij deze activiteit. Met het klimmen der jaren, kan het (te) vermoeiend worden om veel te bukken om de ballen op te rapen. Daarom wordt er voor deze activiteit uitgekeken naar jongere aanwas van vrijwilligers. De trouw, zittende groep vrijwilligers kan jongere versterking heel goed gebruiken om deze activiteit zo optimaal mogelijk te handhaven. Als vrijwilliger vervoer je intern ook de bewoners die aan deze activiteit deel willen nemen. Op dinsdagmiddagen wordt van 14.00 tot 16.45 uur in de Burchtzaal gekaart en kan men daar ook jokeren en rikken.Wij willen de fanatieke bewoners die aan dit clubje deel nemen graag de mogelijkheid tot rikken en jokeren blijven aanbieden. Daarom zijn we dringen op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die kan rikken en jokeren zodat onze bewoners hierbij meer ondersteuning geboden kan worden. Op woensdagmiddagen wordt van 14.15 tot 16.45 uur de muziekclub gehouden. Dit is een zeer ontspannen uitje voor de bewoners van Mariaoord. Wij zijn op zoek naar een nieuwe (twee nieuwe zou ook heel fijn zijn!) vrijwilliger die wil(len) helpen bij het vervoer van de bewoners om deel te kunnen nemen aan dit uitje. Uiteraard geniet je zelf ook van de muziek die dan ten gehore gebracht wordt. Er zijn nog meer vacatures op allerlei gebied. Misschien heb jij iets unieks te bieden, wat niet op de vacature lijst staat. Dan kunnen wij samen bekijken, of jouw aanbod hier ook wortel kan schieten. Heb je tijd over? Wil je iets betekenen voor een ander? Aarzel niet langer en zoek s.v.p. snel contact met: Yvonne Maaijen, coördinator vrijwilligerswerk Mariaoord, aanwezig maan-, dins- en donderdag. Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen.

UNIEKE EXPOSITIE ZELFPORTRETTEN OUDGEFFENAAR Oud-Geffenaar Marinus Van Nistelrooij (64) opent in april en mei de deuren van zijn Atelier-Galerie in Meer-

hout (België) voor de expositie ‘Solo zelfportretten én veel’. In de jaren waarin van Nistelrooij zich ontwikkelde als kunstschilder, voerden zelfportretten de boventoon. ‘Hiermee laat ik zien waar ik gebleven ben in mijn ontwikkeling als persoon en kunstenaar.’ Meer dan tweehonderd zelfportretten maakte de charismatische, bebaarde kunstenaar de voorbije jaren. ‘In alle eenvoud komen ze tot stand’, vertelt hij.‘De spiegel voor mij, de schilder in mij en de ezel met het doek er tussenin.’ Voeg daar het licht dat door de schuine dakramen binnen valt aan toe, en daarin gebeurt het. Maar de portretten kwamen niet alleen in zijn atelier tot stand, ook op zijn pelgrimstochten naar onder andere Santiago de Compostella, Rome en Jeruzalem vervaardigde Van Nistelrooij een deel van de collectie. Soms een pentekening op een bierviltje, zomaar uit het hoofd. Andere keren op een metersgroot doek, gemaakt voor een spiegel of vanaf een foto. Maar ook: een zelfportret op een leren jasje, een stuk steen of op een gitaar Op het ene portret draagt de kunstenaar een hoed of zonnebril, zijn volle bos haar dan weer los en dan weer vast.Variatie genoeg, maar het meest geschilderd in olieverf.Van Nistelrooij: ‘Olieverf is mijn favoriete materiaal en voelt voor mij als persoonlijke kwetsbaarheid. Een materiaal dat is gemaakt voor mijn leven.’ De schilderijen verhullen niets. De lijnen van zijn leven in zijn gezicht worden probleemloos geaccentueerd. ‘Met mezelf spreek ik af om akkoord te gaan met wat ik zie in de spiegel en ik geef mezelf ruimte om de waarheid te overdrijven’, aldus de schilder.‘Corrigeren wil ik nooit, verbeteringen voer ik door in het volgende schilderij. Dat is geen bewuste keuze, eerder ervaring.’ Apetrots is de voormalige horecaondernemer op zijn zelfportretten, en daarom stelt hij ze tentoon voor het grote publiek. De expo is gratis te bezoeken op zaterdagen 30 april, 7, 14 en 21 mei en op zondagen 1, 8, 15 en 22 mei. De tentoonstelling is ook open op Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag.

WIE WAT WANNEER MEI 02 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 04 Sint-Jorisgilde, dodenherdenking i.s.m. W.I.K. 11 Ziekencomite De Schakel; Meiviering, Oude Klooster 14 Toediening Vormsel 15 Sint-Jorisgilde, Burgerkoningschieten bij molen Zeldenrust 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 Wandeltocht Goed Gevoel Geffen 24 Sint-Jorisgilde, groepen 8 basisschool te gast 29 Eerste Communie, 10.30 uur 29 Sint-Jorisgilde, gildemis Sint Jan, Den Bosch 27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon28

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.