Torenklanken 2017 - nr 08

Page 1

55e jaargang | nummer 8 | mei 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DODENHERDENKING DONDERDAG 4 MEI A.S. De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een woensdag, in de voorjaarsvakantie. We snappen best dat u niet speciaal later vertrekt naar uw vakantieadres, of daarvan speciaal terugkomt, om hier in Geffen deze herdenking mee te maken… Maar we hopen wel dat zij die achter blijven in ons dorp de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin slachtoffers en slachtoffertjes. Helaas. Het comité voor deze 4 mei-viering nodigt u daarom van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken. Dan wordt u, met uw kinderen, ook daarvoor van harte uitgenodigd,

Hoi jongens en meisjes, En natuurlijk ook de papa’s en mama’s, Van 21 t/m 25 augustus 2017 is het weer de jeugdvakantieweek. Hiervoor nodigen we alle kinderen uit Geffen uit, vanaf het moment dat ze naar groep 2 gaan. Natuurlijk is het ook voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten. De inschrijvingen zijn op woensdag 17 en donderdag 18

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

mei van 19.00 tot 20.30 uur bij café het Boetje. Het inschrijven is voor de kinderen en de leiding en natuurlijk hopen we op heel veel hulp van alle ouders, want zonder hulp kunnen we niet. En de na inschrijving is op zaterdag 19 augustus op het terrein zelf van 9.30 tot 18.00 uur. Hopelijk zien we jullie bij de inschrijvingen! Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen

Goed Gevoel Geffen kijkt uit naar de jaarlijkse fietstocht Na de geslaagde Bingo avond van 23 maart zijn we al weer drukdoende met de fietstocht. Op zondag 17 september vindt de fietstocht plaats. De opbrengst is voor Stichting Rived.

Op zaterdag 13 mei is de kledinginzamelingsactie van Stichting Rived, wij ondersteunen deze actie van harte. Dus sla de kleding nog even op en lever het dan in bij de Koppellinck. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl UITBEELDING KRUISWEG Dank je wel aan de kinderen die op Goede Vrijdag op stemmige wijze, de Kruisweg hebben uitgebeeld.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt do. 04 mei 19.00 u. Gebedsviering herdenking geval lenen m.m.v. W.I.K. na afloop ceremonie bij het vrijheidsmonu ment vr. 05 mei 19.00 u. * avondmis zo. 07 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + KIK (Thema: De Goede Herder) wo. 10 mei 14.00 u. meiviering voor de zieken in de kapel m.m.v. Dameskoor vr. 12 mei 15.00 u. Huwelijksviering van Harm Stad houders en Lindy van Rossum vr. 12 mei 19.00 u. * avondmis

zo. 14 mei 09.30 u. gelezen H. Mis in de kapel zo. 14 mei 10.30 u. + Eerste Communieviering m.m.v. PP vr. 19 mei 19.00 u. * avondmis in de kapel m.m.v. Da meskoor. Na afloop zetten we lichtjes bij Maria in de grot in de pastorietuin. KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: April 2017: Milan Ketelaars, Neel Althuizen, Fenne van Erp, Levi Kettenis, Finn Kettenis, Liz van Venrooij. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 5 mei: Beginnen met de noveenkaars en het gebedenboekje 10 en 11 mei: oefenmiddagen Zondag 14 mei om 10.30 uur Eerste Communieviering PROGRAMMA VORMSEL 4 mei om 19.00 u. aanwezig bij de dodenherdenking 18 mei om 15.30 uur oefenen voor de vormselviering (patronaat) 30 mei van 19.00 u. - 20.30 u. oefenen voor de viering

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 april 2017: Piet Bosch, 65 jaar 19 april 2017: David Cromberge, 85 jaar 20 april 2017: Willibrord de Veer, 63 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

kinderen daar opgroeien.Vervolgens is er in de klassen via een lespakket aandacht aan het project besteed en hebben de kinderen per klas gespaard. Dankzij de hulp van onder andere basisschool De Wissel krijgen de kinderen uit de wijk Popotlan in San Salvador een veilige speeltuin en een moestuin waar ze leren om groente en fruit te verbouwen. De opbrengst welke met alle klassen bij elkaar is gespaard bedraagt: € 529,43 !!! Wij willen graag alle leerlingen en leerkrachten die zo enthousiast hebben meegedaan aan Vastenactie 2017 hartelijk bedanken! Natuurlijk ook dank aan alle ouders, opa’s en oma’s, vrienden en buren die jullie geholpen hebben met het sparen. Totale opbrengst van de kinderen + de collectes in de kerk en de kapel was: € 1.170,74. Hartelijk dank daarvoor. MEIMAANDVIERINGEN IN DE SINT JAN Thema van 2017 is: Maria, liefde geeft u vele namen. Zondag 30 april 10.00 uur de opening. Op de zaterdagen in mei om 19.00 uur. Op de zondagen in mei om 07.00 - 08.30 - 10.00 - 11.45 u. Op zondag 7 mei om 19.00 uur de bidtocht. Op zondag 21 mei is het Sint Jorisgilde aanwezig in de viering van 11.45 uur in de Sint Jan. Op woensdag 31 mei om 19.00 uur is de afsluiting. Overige vieringen maandag t/m zaterdag om 08.30 uur en 12.30 uur. Middaggebed dinsdag t/m zaterdag om 12.00 uur. Rozenkransgebed dagelijks om 15.30 uur

VERLOREN: TROUWRING Op woensdag 29 maart 2017 ben ik mijn trouwring verloren. Waarschijnlijk in de omgeving van de Jumbo in Geffen of bij basisschool de Wissel. In de ring is de naam van mijn vrouw Corina gegraveerd evenals onze trouwdatum. Wie-o-wie heeft deze ring gevonden? Ik zou hem heel graag weer in mijn bezit krijgen. Als je de ring hebt gevonden, bel me dan a.u.b. op telefoonnummer 06 – 20 308 308.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen VASTENACTIE BASISSCHOOL DE WISSEL Basisschool De Wissel heeft dit jaar meegedaan aan de Scholenactie, een onderdeel van de Vastenactie. Er is aan het begin van de vastenperiode een lezing gegeven over de kinderen in San Salvador. Daarbij hebben onze kinderen kunnen zien onder welke omstandigheden de

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

de werkgroep KPJ GO

De KPJ: van oorsprong de club van jongeren van veelal agrarische afkomst, die vooral sport en culturele activiteiten op hun programma hadden. De leden ‘ontspanden’ zich in het verleden met gymnastische oefeningen in groepsverband, handbalden op een behoorlijk niveau, deden aan atletiek en belegden culturele avonden. Tot op heden organiseren ze een jaarlijkse zeskamp, voor mannen is er nog een handbalcompetitie buiten, voor de vrouwen binnen, maar voor de jeugd is er helaas geen competitie meer. Zoals al vaker in de historie het roer omging, is KPJ Geffen onlangs een andere koers gevaren. Omdat bij de jeugd, voetballen nog steeds populairder is dan handballen, werd de jeugdafdeling van de KPJ steeds kleiner, er waren nog slechts enkele aspirant-leden. Ik zit om de tafel met de werkgroep, die het nieuwe initiatief KPJ GO in het leven riep: Tijn van Oorschot, Rens van Orsouw, Miranda Verstegen en Maaike van Erp.

met heel mooi weer en we hadden een heel gezellig groepje. Je kunt zelf een groepje maken, er deden zes kinderen mee in ons groepje en we hadden veel papa’s en mama’s. Er waren veertien vossen, dit zijn er een paar: Mario Luigi, de dokter, prins carnaval, Mega Toby en Mega Mindy, Boetje, Bassie en Adriaan en nog een paar. De leukste vond ik Bassie en Adriaan omdat daar het spel heel leuk was. We moesten ballonnen kapot trappen, die bij elkaar om de enkel zaten met elastiek!” De werkgroep bekijkt hoe het loopt: “Het is voor ons ook uitvogelen wat het best aanslaat. We opereren vooralsnog als zelfstandige groep, vragen een kleine bijdrage aan de deelnemers en kunnen rekenen op veel medewerking van vrijwilligers, binnen en buiten de KPJ. We zorgen voor veiligheid tijdens de activiteiten en dat we de ouders altijd kunnen bereiken. De volgende data zijn gepland: op vrijdag 5 mei is er een disco voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 in de kantine van de KPJ en vervolgens zijn er dit jaar nog leuke dingen op 1 juli, 29 september en 20 oktober. Houd Facebook in de gaten en natuurlijk ook Torenklanken. Rens zorgt voor kleurige posters die her en der in het dorp worden opgehangen! Meld je aan en go! Voor vragen kun je mailen naar: kpjgo@hotmail.com

Willibrordusweg 6, Schaijk Tijn: “Ik kwam met m’n 11 jaar bij de KPJ, toen was er nog een grote jeugdafdeling. Zodra jongelui middelbaar onderwijs gaan volgen, wordt vaak een clublidmaatschap opgezegd en zo werd ook het aantal jeugdleden bij de KPJ aanzienlijk kleiner. Miranda: “Veel van onze huidige leden hebben door de jaren heen, heel veel werk verzet voor de KPJ en voor de Geffense jeugd.We kunnen best goed organiseren, de jeugd gaat ons aan het hart en daarom willen we toch met de KPJ ‘op de kaart blijven’. KPJ GO is de kapstok waar we verschillende leuke activiteiten aanhangen, die we door het jaar heen organiseren voor alle Geffense basisschoolkinderen met telkens een bepaalde leeftijdsgroep.” Vorig jaar is er gestart met een Halloweenavond, een Nieuwjaarsdisco en onlangs was er een vossenjacht. Er blijkt een goede belangstelling voor deze activiteiten. Marit uit groep 5 vertelt over de vossenjacht: “We begonnen om één uur. We hadden best wel veel gelopen

tel. 0486-461440 Ruim assortiment van perkgoed, hang – en kuipplanten, fuchsia, geraniums

7 mei thema zondag Bloemschikken met tuinplanten APRIL en MEI ZONDAG`s GEOPEND!!!

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

7


ROND DE DORPSPOMP

Stamtafel nummer 466, 23 april 2017. Tijdens de opening is de dagvoorzitter bijna gewond geraakt, maar heeft de stamtafel toch kunnen vervolgen. Piet Bosch en Willibrord de Veer We staan stil bij het overlijden van Piet Bosch en Willibrord de Veer. Een groot verlies voor hun familie en vrienden, maar zeker ook voor Geffen. Beide mannen hebben veel voor Geffen betekend. Piet als ondernemer, bestuurslid van Effe noar Geffe, lid van de vrijwillige brandweer en lid van de Windmolens. Willibrord als voorzitter van de commissie Geffenaar van het jaar, lid van de Broederschap, bas bij het koor ExpresZo en vrijwilliger bij het Arboretum.Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Glasvezelproject De voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door E-Fiber zijn nog steeds gaande. Nuland

en Vinkel wachten op Geffen en daarmee op het groene licht dat de gemeente Oss nog moet geven of inmiddels misschien al heeft gegeven. Er moet zicht zijn op een aanmeldingspercentage van 40%, tezamen met Nuland en Vinkel. Dus binnenkort kan er een papier in je brievenbus liggen om je in te schrijven. Naar verluid kan men uit tenminste twee providers (aanbieders van telefoon, radio, internet en TV) kiezen; E-Fiber overlegt nog met een derde en misschien komen er nรณg twee bij.Allemaal relatief kleine spelers op deze markt. Grote spelers, zoals Ziggo, KPN en XS4All zullen er niet bij zijn. De keuze is lastig, waarmee hier niet wordt bedoeld dat die vijf minder goede kwaliteit of service zouden leveren. Dat zal altijd later pas blijken. Daarnaast moet in sommige gevallen het oude e-mailadres vaarwel gezegd worden. Hoe dan ook, het is belangrijk de wensen ten aanzien van toekomstige ontvangst van internet,TV, radio en telefoon op een rijtje te zetten alvorens uit het aanbod van de aanbieders een meest passende keuze te maken of alles bij het oude laten; wie tevreden is met wat hij of zij nu heeft kan zich dat zeker afvragen. Er komt misschien nog een nieuwe informatiebijeenkomst om je bij te praten over het project. We wachten het maar gewoon af. P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


Bezorgd? Er wordt de laatste tijd nogal eens gehoord dat Torenklanken niet is bezorgd. Ingestoken in de Rosbode zou ons lijfblad eens in de twee weken op de mat moeten liggen. Dat gaat te vaak niet goed, dus wij zijn wél bezorgd. Een telefoontje naar het klachtennummer (073)8905000 levert een gesprek op met een aardige dame die ook gaarne verneemt op welke postcode met huisnummer de bezorging is uitgebleven. Vervolgens belooft ze de nalatige bezorger te manen om alsnog een Rosbode plus Torenklanken af te leveren. Dat is nog steeds aardig van haar en aangenomen mag worden dat het ook gebeurt, maar helaas is het resultaat te vaak het vergeefs afwachten. Dat is onaardig want de belofte werkt dus niet. Kom op bezorger, laat zien dat je jouw verdiende geld ook echt verdient! MFC De Koppellinck Het nieuwe bestuur is in functie. In overleg met de gemeente Oss, die in de nieuwe opzet de eigenaarstaken en de instandhouding van het pand voor haar rekening zal gaan nemen, wordt het onderhoud van het gebouw (inclusief de klimaatbeheersing) geïnventariseerd. De hoofdgebruikers hebben opdracht gegeven voor een grote schoonmaak in en rondom het gebouw. Nieuwe huurders hebben zich al aangediend. Met de komst van nieuwe huurders en een toename van activiteiten heeft het bestuur er alle vertrouwen in binnen enkele jaren een sluitende exploitatie te kunnen presenteren. Buxusrups Het rupsje was eerder gesignaleerd in de ons omgevende woonkernen en is helaas ook “Effe noar Geffe” gegaan. Wie is er geslaagd om het diertje onschadelijk te maken? Tips, trucs en foto’s kunnen worden gepost op onze Facebookpagina. Van dik hout zaagt men planken ! Deze spreekwoordelijke uitdrukking werd in het Arboretum in praktijk gebracht. Bomen die eerder zijn gekapt aan de Heesterseweg, werden door Harold van Druenen gezaagd tot planken. Harold heeft hiervoor een indrukwekkende mobiele zaagmachine. Naast dikke planken, die na het drogen kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld in een stamtafel, zijn er een aantal loopbrugjes gezaagd die in het Arboretum zijn neergelegd en is een aanvang gemaakt met een totempaal. Er was bezoek uit Lithoijen waar er ook plannen zijn voor een Arboretum. De ochtend is verder ingevuld met reguliere werkzaamheden en herstel van het watertappunt. Een bezoek aan het Arboretum is zeer de moeite waard en wij hopen dat het Arboretum zich snel uitbreidt waarmee er een groene buffer langs de snelweg richting de Maashorst ontstaat.

Lintjesregen We hopen dat het Zijne Majesteit behaagt en er in tegenstelling tot vorig jaar dit jaar wel een Geffenaar een Koninklijke Onderscheiding ontvangt. Hij/zij is van harte welkom bij de stamtafel op 7 mei a.s. En verder… - Hebben we een Geffense debutant én winnaar bij het regionaal toeptoernooi. Hier komt een Open Geffens Toeptoernooi uit voort in 2018, waar we naar uitkijken. - Lezen we in de krant dat volgens Ben Brands de ALDI zich wil vestigen in Geffen of Nuland. We hebben Ben uitgenodigd om ons nader te informeren. - Vernemen we dat PostNL het aantal brievenbussen in Geffen halveert van 4 naar 2 stuks, beide in het centrum en niet langs een uitvalsweg. - Zijn we onze kledingkasten aan het opruimen voor de kledinginzameling tbv RIVED op 13 mei in de Koppellinck - Wordt er in de gemeente Oss een nieuw experiment gestart, terwijl het experiment “Geffen begroten” nog niet zichtbaar is vervolgd. - Het milieuvriendelijk bestrijden van onkruid wel zichtbaar is, in de vorm van beschadigde bestrating. - Zijn ideeën voor “Stamtafel begroot voor Geffen” nog steeds welkom, zoals vermeld in de vorige Torenklanken. - Wensen we de beide afwezige stamtafelaars van harte beterschap. Volgende stamtafel De volgende stamtafel is op 7 mei, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom! Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken.nl

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda Mei 2017: 9 mei: Four winds K9i trainingscentrum honden 11 mei: Bingo in Oude Klooster aanvang 19.00 uur Juni 2017: 17 juni: Zorgmarkt van “ Geffen zorgt” in de Koppelinck 21 juni: Mindervalidentocht en fietstocht naar Langenboom Four Winds KG trainingscentrum Op dinsdag 9 mei gaan we om 9.30u een bezoek brengen aan Four Winds KG Bergstraat 2a Geffen. Hiervoor kon u zich tot 4 mei aanmelden. Het is een gespecialiseerd bedrijf in de opleiding van verschillende type diensthonden. Ze trainen hun honden op een hoogwaardig niveau om zo een aandeel te hebben in het terugdringen van terrorisme en criminaliteit. Vertrek vanaf het gemeenteplein om 9.00u. Osse Opera Op 1 juli a.s. viert de Osse Opera haar 85-jarig jubileum met een gala-concert in de Lievekamp in Oss. Meerdere bekende operazangers treden hier op waaronder ook Marco Bakker. Kaarten tegen zeer gereduceerde prijs voor alle leden van de KBO op initiatief van de Kring KBO Oss. Voor opgave en nadere bijzonderheden zie de bijlage van de laatste ONS.” Aanmelden voor activiteiten Bij iedere geplande activiteit staat altijd wanneer of bij wie men zich op moet geven. Soms gaat dit wel eens mis. Zo was er afgelopen week een excursie gepland naar de brandweerkazerne. Omdat er maar één aanmelding was is de rondleiding afgezegd. Heel jammer want er stonden wel op de afgesproken dag een aantal personen bij de brandweer, die zich niet aangemeld hadden. Nu was er van beide kanten teleurstelling dat het niet door kon gaan. Dus, wel even aanmelden als u ergens met mee wilt gaan. Paasstukjes maken Er hadden 14 dames aangemeld om een paasstukje te maken. De organiserende dames hadden voor alles gezorgd zodat men meteen kon starten. We begonnen met het bedekken van de schaal met mos daarna het groen wat iedereen op een andere manier gedaan heeft en als laatste de bloemetjes en knolletjes erin plus de eitjes die er toch ook bij horen. Hoewel iedereen met hetzelfde materiaal heeft gewerkt, waren het allemaal verschillende stukken geworden. Na gedane arbeid was het koffie drinken met een paaseitje. De rommel hebben we gezamenlijk weer opgeruimd zodat de zaal weer toonbaar was. en iedereen blij met een mooi paasstuk naar huis ging. 10

Jaarverslag biljartvereniging DOK 2016 Biljartvereniging DOK heeft in het jaar 2016 gemiddeld 46 leden gehad. Er komen nieuwe leden bij en er vallen leden af door overlijden of opzeggingen. Op 31 december 2016 hadden wij 41 leden. Er wordt in het Oude Klooster door de leden gespeeld op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag alsmede op donderdagmorgen. Op maandag- en vrijdagmiddag zijn meestal de wedstrijden gepland voor de regiocompetitie met uitwijkmogelijkheid op dinsdagmiddag. Er wordt door 6 verenigingen aan deze regiocompetitie deelgenomen met in totaal 21 teams.Vanuit DOK wordt hieraan met 4 teams deelgenomen. Er wordt een uit en thuis wedstrijd gespeeld wat betekend dat er per team per competitie 40 wedstrijden gespeeld moeten worden. Verschillende teams bestaan uit 5 biljarters (rouleren) terwijl er maar 4 spelers mee mogen doen bij een wedstrijd. Mocht iemand niet mee kunnen doen dan zijn er ook nog reservespelers. Door DOK kunnen maximaal 12 reservespelers worden opgegeven. Naast deze competitie worden en ook een 6 tal wedstrijden gespeeld tegen buurt-verenigingen, andere biljartverenigingen en families. Deze wedstrijden worden in een zeer ontspannen sfeer gespeeld en zijn meestal op donderdagmiddag of woensdagavond. Het aantal wedstrijden welke dan gespeeld worden zijn vaak tussen de 15 en 20 wedstrijden. Ook worden er onderlinge wedstrijden gespeeld waarbij de winnaar meedoet aan de regiofinale welke in mei na de competitie wordt gespeeld. Nico van der Donk was in 2016 onze afgevaardigde en wist als 3e te eindigen.Tevens wordt er jaarlijks om een clubkampioen gestreden. Aan de winnaar wordt een (Henk Kooijmans) wisseltrofee overhandigd. De finalewedstrijd ging tussen Nico van der Donk en Gerard van Erp. Gerard van Erp was hier de winnaar en mocht de wisseltrofee in ontvangst nemen. Ook werd er dit jaar via de regio voor de tweede keer een toernooi gehouden in de Pas in Heesch waarbij een van de betere spelers per vereniging aan mee mocht doen om de biljartsport te promoten en gespeeld wordt om de Jan Rijkers trofee. Door Cor van Lent is namens onze vereniging deelgenomen aan dit toernooi en werd 1e. Namens onze vereniging heeft Nico van der Donk zitting in het bestuur van de biljart- federatie Brabant, kring Nistelrode. Hij vervult ook daar de functie van secretaris. Wil men lid worden van DOK dan moet men ook lid zijn van de KBO. Hierover wordt regelmatig overleg gepleegd met de penningmeester van de KBO. De secretaris, Nico van der Donk. Reiscommissie KBO Geffen Heeft voor u een uitstapje naar Langenboom gepland op


21 juni. Naar het museum voor Nostalgie en Techniek. Voor degenen die graag fietsen, dit kan. Jan en Christine Ceelen zullen voor u een mooie tocht uitzetten. De mensen die minder goed ter been zijn, kunnen met de auto. Bij de ONS van mei volgt verder informatie, maar zet deze datum maar vast in uw agenda. Verder is de reiscommissie druk doende om een driedaagse reis samen te stellen voor u in september. De reis naar Berlijn ging helaas niet door, deze reis zal korter en niet zo ver weg zijn. Kascontrole Bingo 2016 Vandaag, 1 maart 2017 heb ik ten huize van Annie van Zantvoort de kasstukken en kasgeld doorgenomen met Toon Schuurmans en Annie van Zandvoort. Het geheel ziet er, net als eerdere jaren, keurig verzorgd uit. * Per bingotrekking is er een mapje. Hierin wordt vermeld: -aantal deelnemers -aantal verkochte bingokaarten -ingekochte prijzen, per keer (bonnen zijn bijgevoegd) -aantal geen KBO leden -begin en eind saldo

pauze. De kas is door mij gecontroleerd, het saldo is aanwezig en in overeenstemming met de boekhouding. De bingomachine is in goede staat en de bingo kaarten zijn in voldoende mate aanwezig. Namens de KBO Jos van Bergen, penningmeester

Stichting RIVED organiseert een kledinginzameling. U kunt uw oude, draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel (schone lakens, handdoeken enz.) Zaterdag 13 mei van 11.00 tot 15.00 uur bij de Koppellinck, Kloosterstraat 6 in Geffen inleveren. www.rived.org | info@rived.org

* Er zijn 10 trekkingen per jaar, de maanden juli en augustus is er geen bingo.Afgelopen jaar waren er, vanwege het overlijden van Henny Schuurmans, 8 trekkingen. * Gemiddeld zijn er ongeveer 45 deelnemers (tussen 39 en 49 per keer). Het zijn niet alleen KBO leden welke deelnemen. Ook niet leden nemen deel (meestal familieleden). De verhouding is ongeveer 80% KBO, 20% overige. * Men verkoopt gemiddeld 80+ kaarten. De kosten per kaart bedragen 2,50. Er zijn 20 trekkingen, 10 voor en 10 na de pauze. Men speelt van 19.00u tot ca 21.30u, met een pauze van 30 minuten. * De koffie of thee wordt zonder opslag doorbetaald aan Het Oude Klooster. * Niet leden van de KBO betalen 1 euro per keer per deelnemer. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de kas van de bingo. Antoine Schuurmans verzorgt de boekhouding en kaartverkoop. Annie van Zantvoort, Rita van Uden-Ceelen en Toon Schuurmans kopen samen de prijzen in. Toon Schuurmans is de enthousiaste ploegbaas/raddraaier. Eerder hebben we afgesproken dat er best wat variatie mag zitten in de prijzen, zoals bijvoorbeeld: - 1 ronde extra - Iets duurdere prijzen - 1 echte hoofdprijs - Poedelronde - Iets lekkers voor bij de koffie Men maakt hiervan gebruik, door onder andere, afhankelijk van het seizoen iets extra’s te doen bij de koffie/

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

11


“GVG SPRINGT EN SWINGT 2017” Vol trots presenteren wij voor de 3e maal onze geweldige eind-show “GVG springt en swingt”!! Dit jaar vindt de show plaats in sporthal De Geer te Geffen. Alle jeugdgroepen zullen tijdens de show laten zien wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en alle groepen zijn al heel hard aan het oefenen. Kortom; kom allemaal kijken, iedereen is van harte welkom!! De show zal plaatsvinden op: Datum: Zondag 21 mei 2017 Waar: Sporthal De Geer te Geffen Tijd: Show van 11:00 tot circa 12:00 uur Zaal gaat open vanaf 10:40 uur Entree bij de ingang € 2,00 (alleen voor volwassenen, kinderen zijn gratis)

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Woensdagmiddag 10 mei a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse meiviering in het Oude Kloos-

ter. Aanvang 14.00 uur. Daarnaast hebben wij voor U deze middag behalve de hapjes en drankjes een spetterend optreden van Duo Memory! Mocht U geen vervoer hebben dan kunt U bellen naar Ineke van Zandvoort tel 5321041 of Anja Wingens 5324160. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

PRIJSWINNAARS DONATEURSACTIE 2017 W.I.K. Onlangs gingen de leden van muziekvereniging W.I.K. langs de Geffense deuren voor de jaarlijkse donateursactie. Uit alle verkochte loten zijn tijdens het ‘Vrienden van WIK concert’ op 15 april drie prijswinnaars getrokken: 1e prijs ‘Brabantse koffietafel’: Bas Bierings, Dorpsplein 5 2e prijs ‘BBQ pakket (4-pers)’: Familie Jongenelen, Elzendreef 34 3e prijs ‘Boodschappenpakket’: Familie van Lith, Heesterseweg 2 Met de prijswinnaars wordt door W.I.K. contact opgenomen. We willen iedereen die heeft meegedaan aan onze donateursactie ontzettend bedanken! Jullie bijdrage zorgt ervoor dat we Geffen kunnen blijven voorzien van een mooi stukje muziek.

NU OOK BIJ SCHOONHEIDSALON JEANNE!! Mooi gelakte nagels voor 3 weken, versteviging of verlenging zonder enige schade aan de natuurlijke nagel, volledig geurloos en stofvrij. Gelish geeft 3 weken lang een schitterend resultaat.

Ook kennismaken met Gelish nagels? Nu in de maand mei van €25,- nu voor €20,- voor een complete nagelverzorging! De gelish is een soak-off gel polish. Deze wordt aangebracht als een lak, maar wordt onder UV-lampen uitgehard. De gelish wordt steeds aangebracht op de natuurlijke nagel. Bel 073-5322685 of mail h.nikkels@home.nl en maak een afspraak! Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Veldstraat 26a 5386AZ Geffen 12


ZIN IN GEFFEN De afgelopen maanden hebben al heel wat Geffenaren een vorkje geprikt bij ”Zin in Geffen”. Het nieuwe restaurant in het voormalige café ‘De Gouden Leeuw’ aan de Dorpstraat. Een mooie plek om dicht bij huis heerlijk een hapje te eten. Al meer dan 130 jaar is er op deze plek aan de doorgaande weg in Geffen een herberg. Een pleisterplaats waar iedereen terecht kan. De herberg functioneerde in de loop der jaren als café, winkel en hotel. Passanten kunnen er terecht en later kwam er nog de zaal bij die ruimte biedt voor grotere bijeenkomsten, feesten en partijen, evenementen.

Eigenaar Mart van Bakel heeft in het interieur van het restaurant de oude en nieuwe tijd met elkaar verbonden. Op één van de muren is een grote oude foto te zien van het café, toen nog “Het Amerikaansche Hert” genaamd. Ook de prachtige muurgrote foto van Sophia Loren is sfeerbepalend in die verbinding tussen oud en nieuw. De industriële vormgeving is stoer en tegelijkertijd ook warm en gezellig. Gemakkelijke stoelen en enkele ronde tafels waaraan je zo heerlijk met een groepje kunt buurten onder het eten. Een mooi moment om na dit eerste half jaar met Mart in gesprek te gaan over “Zin in Geffen”. Mart van Bakel, 34 jaar jong, geboren en opgegroeid in Heesch. Hij is de zoon van Gerrit van Bakel en Annie Konings. Zijn moeder is een zus van Tonnie Konings, de vrouw van Marinus van Nistelrooy. De ons allen bekende oud Geffenaar, voormalig uitbater van ‘Moira ‘in Lith en kunstenaar in Meerhout (België). Geffen is daarom geen onbekende plek voor Mart. Hij woont zelf nu in Berlicum. Leren in de praktijk Mart heeft na de middelbare school de koksopleiding gevolgd en ging daarna aan de slag bij Gruijthuijssen Catering in Heesch. Een bedrijf waar je als kok culinair gezien zeker veel kunt leren. “Want na je opleiding leer je vooral in de praktijk”, zegt Mart. Het zelfstandig ondernemen heeft hij geleerd toen hij op zijn 21ste Cafetaria ’t Pleintje in Heesch ging runnen. Daarbij heeft Mart ook nog een jaar lang met zijn moe-

der gewerkt in het Café op Het Kruispunt in Heesch. Mart heeft zeker een brede ervaring in de horeca. Hij heeft in Berlicum een eigen bedrijf gehad, Bistro ‘Eigenwijs’. Toen de crisis kwam viel het niet mee om als kleine zelfstandige rendabel te draaien. Mart stopte met de bistro en kon in Waalre het cateringbedrijf in een serviceflat overnemen. Toen kwam Geffen op zijn pad. Mart raakte in gesprek met Bennie Romme en hij ging de uitdaging aan. Een restaurant in het voormalige café aan de Dorpstraat. Dat is natuurlijk een prachtige kans. Mart pakt het zorgvuldig en weloverwogen aan. Het cateringbedrijf in Waalre verplaatste hij naar Veghel en daarnaast begon hij in Geffen vanaf november 2016 in het weekend op drie avonden het restaurant ‘Zin in Geffen’. Die naam is al brainstormend ontstaan. Het bekt lekker en je kunt er vanuit marketing oogpunt alles mee. Vul maar aan: Zin in......? Met zijn formule, twee hapjes per gerecht, wil Mart de mensen gevarieerd en lekker laten eten. Je kunt wat meer proberen en ontdekken. Die formule slaat goed aan, want de reacties zijn positief. Ieder seizoen komt Mart met een nieuwe kaart. Voldoende keuze dus om heerlijke culinaire gerechtjes te proberen. Toekomstplannen Mart is tevreden over het eerste half jaar. Ieder weekend zijn de plaatsen nagenoeg bezet.Voor groepen vanaf 15 personen kun je overigens ook door de week terecht op afspraak, in besloten kring. Sinds kort is het restaurant van vrijdag t/m zondag ook tijdens lunchtijd geopend. Op 20 mei wordt er in de zaal een meezingavond georganiseerd met als thema “Zing en swing mee op de nummers van toen”. Een DJ, een zanger en een zangeres zullen de gasten hierbij aan het zingen krijgen met de teksten erbij op een groot scherm. Op termijn wil Mart de zaal ook nog restylen. En wie weet gaat hij ooit nog eens in de kamers boven het restaurant een B & B realiseren. Dat zijn nu nog toekomstplannen, een ondernemer kijkt echter altijd vooruit. Met Mart van Bakel is Geffen weer een enthousiaste en jonge ondernemer rijker geworden. We wensen hem veel succes met zijn restaurant dat voor Geffen zeker een verrijking is.

KUNSTKRING DE MEENT NULAND Dinsdag 16 mei Kunstcafé: lezing over Piet Mondriaan door Christ School. Locatie: Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 in Nuland. Aanvang 19:30 uur. Leden gratis. Bijdrage niet-leden € 2,50. Zie tevens www.kunstkringdemeent.nl 13


DE NIJVERE HANDEN Op zondag 9 april jl. hield Handwerkclub “De Nijvere Handen” weer de jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs : 891 Hardanger kleed 2e prijs : 889 Schort 3e prijs : 870 Sokken 4e prijs : 785 Hoedje 5e prijs : 890 Muts De prijzen kunnen worden afgehaald op maandagmiddag tussen 13.30 uur en 15.30 uur in Het Oude Klooster. Het aantal eieren in de mand bedroeg 128. Het juiste aantal is geraden door Marja van Kreij. De mand met eitjes en Paashaas is dus voor haar. Proficiat! Ook namens Ziekencomité De Schakel willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in ’t Oude Klooster (voor 55+’ers)

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE HARTWEEK In de Hartweek hebben 30 collectanten het mooie bedrag van € 1.881,74 opgehaald. Hartelijk dank namens de Nederlandse Hartstichting. We kunnen daarom te-

rugzien op een geslaagde collecteweek. Dankzij al onze trouwe collectanten. Vanwege verhuizing naar Oss is Mevr.Tonny van Helvoirt gestopt met collecteren. Wij bedanken haar voor haar trouwe inzet gedurende vele jaren. Wilt u volgend jaar ook een keertje mee collecteren, dan horen wij dat graag en kunt u zich aanmelden bij een van onderstaande personen. Het is dankbaar werk en het kost maar een paar uurtjes per jaar. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg, tel. 5321204 Kees Jongeneelen, tel. 5321146

DANKBETUIGING Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling en het medeleven, tijdens het ziek zijn en overlijden, van mijn vrouw en onze lieve moeder Francien Leeijen-van der Doelen De vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons goed gedaan. Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken hoe bijzonder Francien was, niet alleen voor ons, maar ook voor vele anderen. Waarvoor heel hartelijk dank. Jos, Aniek, Gondie en Pieter Leeijen.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 14 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss


DORPSRAAD GEFFEN Voorzieningenkaart Geffen en Geffen Begroot Wil je weten wat nu precies de status is van de Voorzieningenkaart Geffen en Geffen Begroot? Kom dan 15 mei 2017 naar de vergadering van de dorpsraad Geffen (20.00 uur in de Koppellinck. Iedereen is van harte welkom.Voor deze vergadering hebben we Fons Geraedts (afdeling vastgoed gemeente Oss) en wethouder Frank den Brok uitgenodigd. Het proces van de voorzieningenkaart Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de Dorpsraad Geffen namens de inwoners van Geffen de Voorzieningenkaart Geffen aanbood aan wethouder Frank den Brok. Doel van de voorzieningenkaart was om op basis van co-creatie een advies uit te brengen aan de gemeenteraad van Oss over leefbaarheid en vastgoed in Geffen richting 2030. De uitgebrachte adviezen hadden betrekking op zowel de voorzieningen in Geffen op het gebied van buiten- en binnensport, op het gebied van ontmoeten en andere activiteiten (o.a. de Koppellinck en Het Oude Klooster, de huisvesting van Scouting, Gilde en Jeugdvakantiewerk), over de invulling van het voormalige gemeentehuis en dorpsplein maar ook over de toekomstige ondersteuning van Geffenaren met een zorgvraag. Aanvullend is er door de Dorpsraad Geffen een advies uitgebracht over meerdere onderdelen van de voorzieningenkaart.Te noemen zijn o.a. de samenwerking tussen het Oude Klooster en de Koppellinck, onderhoud aan de Geer, kunstgrasveld op de Biescamp, en het opdracht geven aan een stedenbouwkundige voor de herbestemming van het gemeentehuis en de herinrichting van het dorpsplein. Daarbij was ons belangrijkste verzoek om in overleg met de Dorpsraad een uitvoeringsagenda op te stellen met concrete tijdslijnen. Medio 2016 is aangegeven dat na vaststelling in de raad in september 2016 van het advies voorzieningenkaart in overleg met de dorpsraad over de aanpak op basis van één gebiedsbudget zal worden gesproken. Wat is de status nu, 1 jaar na aanbieden van het advies? Op 2 november 2016 en 14 februari 2017 heeft er een overleg tussen gemeente en dorpsraad plaatsgevonden over het vervolgproces Voorzieningenkaart. Hierbij hebben we gesproken over het ontbreken van een duidelijke reactie op het advies van de Dorpsraad, over het ontbreken van een duidelijke en integrale visie vanuit de gemeente over de voorzieningen naar de toekomst toe en bovenal het ontbreken van een uitvoeringsagenda.

Op enkele onderdelen is er wel voortgang geboekt. Maar waar staan we nu? We hebben afgesproken dat we hier in een openbare vergadering van de Dorpsraad Geffen aandacht aan willen besteden. Er is veel werk verzet in Geffen voor het tot stand komen van de voorzieningenkaart en daarom achten we het gepast om hierover van gedachte te wisselen met de gemeente. Geffen Begroot En dan is er nog Geffen Begroot. Initiatieven hieruit hadden betrekking op “Ontmoeten in Geffen” in het kader van zorg voor elkaar en over “Veiligheid, Bereikbaarheid en Toegankelijkheid” in Kloosterstraat-Kerkstraat-Dorpstraat. Uit dit project zijn 2 werkgroepen voortgekomen: Geffen Zorgt en de adviesgroep Ruimte Binnen de werkgroep Geffen Zorgt zijn initiatieven vanuit de voorzieningenkaart en Geffen Begroot bij elkaar gebracht. Er wordt gewerkt aan een zorgmarkt, een digitaal platform, een ontmoetingsplek met diverse activiteiten en aan mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen wonen. Daarbij is ook de verbinding gelegd met de 1e lijns-zorg in Geffen. De adviesgroep Ruimte heeft zich in eerste instantie gebogen over verbeteringen rondom parkeren in en om de Koppellinck.Voor de achterzijde zijn de plannen concreet en met diverse geledingen besproken. In de zomervakantie worden die dan uitgevoerd. Op korte termijn wordt onder aanvoering van Ron Berben (onze gebiedsbeheerder vanuit de gemeente Oss) een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor oplossingen aan de voorzijde en de genoemde straten met betrokkenen te bespreken. Maar ook andere ruimtelijke en “groene” zaken zijn onder de aandacht van de Dorpsraad gebracht en worden besproken. Op de 15de mei horen we ook de laatste stand van zaken over de initiatieven vanuit Geffen Begroot. Gebiedsvisie Geffen-Oss In de vergadering van de 15de mei zullen we ook aandacht besteden aan de gebiedsvisie Geffen-Oss waarbij ook vragen vanuit het Arboretum en natuurbeleving over de uitbreidingsmogelijkheden aan de orde zullen komen. En natuurlijk de ontwikkelingen in de Weverstraat (tweede fase). De heer Schoonen van de gemeente Oss zal dit onderwerp voor zijn rekening nemen. Kortom interessante onderwerpen om ook op 15 mei onze vergadering te komen bezoeken. U bent van harte welkom.

15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH!

Maandag 15 en woensdag 17 mei, aanvang 20.00 uur. Entree: € 5,00 Tonio Het is het meest vreselijke wat je als ouder kan overkomen: het overlijden van je kind. Dit noodlot trof de Brabantse schrijver Adri van der Heijden en zijn vrouw Mirjam. Hun eenentwintigjarige zoon overleed na een aanrijding. Iedere persoon rouwt op zijn eigen manier en van der Heijden besloot het van zich af te schrijven. De verfilming van dit boek laat naast het verdriet ook de bijzondere band tussen ouders en zoon zien.

17 JUNI: ZORGMARKT VAN ‘GEFFEN ZORGT’

OPROEP: komt u de markt versterken?

Geffen Zorgt organiseert op zaterdag 17 juni van 12:00 tot 17:00 een zorgmarkt in de Koppellinck.Tijdens deze middag kunt op een laagdrempelige manier kennismaken met de verschillende organisaties en clubs rondom zorg, welzijn en ontmoeten. Onze eerste oproep: zet 17 juni in uw agenda en wees welkom! Niet alleen de (eerstelijns) zorg zoals de huisarts, fysiotherapie, tandarts en apotheek laten zichzelf zien, er is op de markt ook ruimte voor initiatieven uit de Geffense samenleving. We zijn op zoek naar clubjes, verenigingen, informele netwerken die gericht zijn op ontmoeten. Groepen die activiteiten organiseren om samen met andere Geffenaren op te trekken of iets gezelligs te ondernemen. Denk aan samen eten, kaarten of bijvoorbeeld wandelen of lezen. Op de markt kunt u uw groep presenteren. Door met elkaar te delen, kan de groep worden uitgebreid of worden mensen geïnspireerd om ook zelf iets met elkaar te organiseren. Wilt u uw groep presenteren op de zorgmarkt? Meld u dan aan voor 1 mei door een mail te sturen naar geffenzorgt@gmail.com. Met vriendelijke groeten, Team ‘Geffen Zorgt’

Te koop in eigen beheer Simon v/d Berghstraat 46 Geffen

• Comfortabele, goed onderhouden en solide gebouwde vrijstaande bungalow. Veilig, rustig en knus gelegen aan pleintje • 3 slaapkamers • Garage/berging en carport • bj. 1971, inhoud 390 m3, perceel 532 m2, carport 56 m3 Voor meer info tel: 06-12890831 | Vraagprijs e 365.000,17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


EEN GELUKKIG GOUDEN PAAR! “Schrijf maar een kort stukske en zeg maar dat het feest gezellig was…!” aldus Henk en Annie van Dinther. Echter gaandeweg het gesprek met dit gouden paar blijkt, dat het stukske wat langer zal worden, want ze buurten gezellig over het verleden en het heden en de vele activiteiten die nog op hun kalender staan. Henk van Dinther (77 j.) is de zoon van Kees van Dinther en Nel van Herpen. Het gezin telde acht kinderen (Jan, Henk, Sjaan, Diny, Jo, Adriaan,Anny en Willy) die allemaal nog in leven zijn. Bijzonder is, dat Henk de vierde van het gezin is, die zijn gouden bruiloft viert en de vijfde hoopt dat aan het eind van dit jaar te mogen doen. Henk groeide op in de Bergstraat en dat was ‘speulen en werken’! Tot zijn 59e jaar verrichtte hij, na de lagere school, verschillende werkzaamheden: thuis meehelpen, melkknecht bij de boer, productiewerk bij de ‘Wattenjood’ (Tapijtenfabriek), in de wegenbouw bij Heijmans, de startbanen in Volkel onderhouden en tot slot in de woningbouw bij Bredero Rotterdam. Annie heet ook Van Dinther met haar eigen naam en is geboren in Uden. Ze waren thuis met vier kinderen: Tiny (†), Annie, Henrie en Jo. Na de lagere school ging Annie naar de huishoudschool en werkte daarna lange tijd in het Klooster van de Zusters in Uden. Ze was er voor ‘dag en nacht’. Later deed ze huishoudelijk werk in het confectieatelier Robben. Henk en Annie leerden elkaar kennen op de kermis in Nistelrode. Ze trouwden op 30 maart 1967 en gingen wonen in de Pater van den Elsenstraat, waar ze de 48 jaar volmaakten. Ze kregen drie kinderen Petra, Marga en René. Annie werd al jong, toen de kinderen nog klein waren, getroffen door een herseninfarct, waardoor haar handelingen met de rechterhand beperkt werden. De kinderen groeiden op en het gezin breidde zich uit: Petra is getrouwd met Marcel Marga met Chris en René heeft sinds kort zijn vriendin Esther. De kleinkinderen werden geboren: Glynis en Jeremy, Nicky (†), Kevin en Sanne, waar Henk en Annie regelmatig op hebben gepast. Sport staat hoog in het vaandel bij de derde generatie: Kevin en Sanne voetballen allebei en opa en oma staan graag als trotse supporters langs de lijn. Glynis is een getalenteerd synchroonschaatsster, die met haar groep al Nederlands kampioen is geweest, internationale

wedstrijden heeft geschaatst en al een keer met de WK mee heeft gedaan. Jeremy doet net als zijn vader aan motorcross. Opa en oma Van Dinther zijn ook nog heel actief bezig. Henk was jarenlang lid van de EHBO-vereniging waar hij inmiddels erelid is. Nu houdt hij soms een tuintje bij van kennissen en helpt regelmatig mee in de Baby- en Kinderzaak Het Hobbelpaard in Oss, van zijn achternicht Agnes.Annie was bij het ouderen- en dameskoor, maar houdt zich nu bezig met handwerken bij de Nijvere Handen. Ze heeft links leren breien. Nu Henk en Annie sinds twee jaar in de aanleunwoningen wonen, nodigt dat extra uit, om samen de activiteiten in het Oude Klooster te bezoeken, zoals filmmiddagen, prijskaarten, bingo en koffie drinken bij de Ontmoeting. Ze kunnen zich samen goed redden met boodschappen doen en koken. Er wordt ook veel gekaart: met gelegenheidsgroepjes en één keer per maand met de broers en zussen Van Dinther, waaraan jaarlijks een weekendje uit, verbonden wordt. Het gouden paar kijkt tevreden terug op 50 jaar huwelijk. Het mooiste vinden ze toch wel de leuke dingen die ze met de kinderen en kleinkinderen mogen meemaken. “Als je alles nog mee kunt maken op deze leeftijd, dan ben je een gelukkig mens, want zo ben je gezond en morgen moet je maar weer afwachten”, vinden ze. De kinderen Van Dinther zeggen op hun beurt van hun ouders, dat die behulpzaam, lief en aardig zijn en dat ze veel voor hun (klein)kinderen doen. Terecht mocht dus het gouden feest gevierd worden bij ’t Haasje en dat was heel gezellig. Het huis werd versierd met ballonnen en 50 prachtige rozen staan nog te pronken in de huiskamer. Henk en Annie: “We willen iedereen bedanken voor de belangstelling, we kijken terug op een mooie dag!” Proficiat!

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


ROOIE OORTJES

VAN D’N TRUIFEL NAOR ’T PISTOOL

GEFFEN - Wat ons ter ore komt of opvalt in de heerlijckheit Geffen, delen wij graag met u in de rubriek ”Rode Oortjes”.Vandaag nr. 4:

Het nieuwe boek van Joop van Dijk is uit! Na zijn boek: ‘Van de hak op de tak’ heeft Joop een nieuw boek geschreven met allerlei belevenissen uit zijn leven. Begonnen als metselaar terecht gekomen bij de justitie. Natuurlijk weer veel verhalen over zijn werk bij de rechtbank, zijn ontmoetingen met misdadigers, maar zeker ook de belevenissen bij zijn uitgebreide hobby’s, wandelen, fietsen, biljarten en verhalen vertellen en schrijven.Al jarenlang een van de auteurs van Auw Neijts, een uitgave van onze heemkundewerkgroep Vladerack. Daarom ook is het voor ons een voorrecht het tweede boek van Joop uit te mogen geven. Voorlopig alleen te koop bij onze heemkundewerkgroep, op maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur en op woensdagmiddag tussen 13:30 en 16:00 uur. Of via onze penningmeester, Henk Martens, tel.nr. 073 5322137. De prijs van het nieuwe boek is € 19,50. Ook het eerste boek,‘Van den hak op de tak’, is nog beperkt beschikbaar voor € 25,- per stuk.

Polders Veehouder Arjen van Vugt krijgt terecht complimenten voor het ”weiden” van zijn koeien.Voorwaar geen vanzelfsprekendheid meer dit weiden. (Al wordt weiden beloond met een schamele premie.) Wij hebben in de Geffense polders tenminste (nog) geen ander vee rond zien scharrelen. Als wij ons vergissen, graag ff een belletje naar 06- 53916725. Wel spotten wij in polders rond Geffen een steenuiltje en een ransuil en gelukkig ook kieviten en af en toe een enkele grutto. Wel jammer genoeg erg veel productiegras en weinig variatie in bomen aan gene zijde van het spoor … Geurbeleid Dichter bij de bebouwde kom (Bredeweg/Leiweg) zit een veehouder met 880 mestkalveren, die zijn bedrijf graag uitbreidt naar 1000+. In verband met de scherpere geurnorm in de gemeente Oss, gaat deze uitbreiding voorlopig niet door. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Aanplant jonge boompjes Het doet ons deugd te zien dat er op verschillende plekken in ons dorp nieuwe boompjes zijn geplant. Diversiteit van soorten is daarbij uitgangspunt. Behalve aan de Heesterseweg richting Oss, ook: gebied Weverstraat, Bergstraat oude spoorovergang links naast Ossepad en beukenhaag Heesterseweg rotonde tot bedrijventerrein De Geer. Bravo, gemeente Oss! Afscheid dorpsgenoten In korte tijd moesten wij veel te vroeg afscheid nemen van twee markante dorpsgenoten: Piet Bosch (65) en Willibrord de Veer (63), allebei woonachtig aan de Kerkstraat. Wij wensen achtergebleven familie + vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies … Boerenbruiloft Wij hopen dat de Boerenbruidsparen Geffen binnenkort met ons om de tafel gaan, om te onderzoeken wat nodig is om dit mooie stukje Geffense folklore nieuw leven in te blazen. De uitnodigingen zijn verstuurd. Benieuwd of het gaat lukken! Wij blijven oortjes en ogen de kost geven en ”praten” u bij in de volgende Torenklanken! Hartelijke groeten, CV Rooi Oortjes Geffen Tel: 06-53916725

HAPJESSERVICE DE GEZUSTERS Maak het u lekker gemakkelijk en bestel uw hapjes bij Hapjesservice De Gezusters? Voor al uw verjaardagen, communie-, verenigings en familiefeesten. Al onze hapjes zijn huisgemaakt en leverbaar tegen vriendelijke prijzen. Vraag vrijblijvend onze assortimentslijst op via degezusters@outlook.com of bel 06-51744995.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


BRIDGECLUB GEFFENS DOUBLET Dinsdag 18 april was de slotavond van de vierde serie. Het blijft toch altijd spannend wie er promoveren en of degraderen. Ook wordt dan duidelijk welk paar zich op het eind van het bridgeseizoen de clubkampioen mag noemen. Op het eind van de avond was het duidelijk. De einduitslag van de vierde serie is: A-lijn 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 2. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 3. Nellie Lucius en Toos de Haas 4. Gerrie en Joop van der Meijden 5. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 6. Ria en Rien van Alebeek 7. Marijke Droog en Marianne van Etten 8. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 9. Annemarie v Gils en Riet van der Sanden 10. Peter Luijben en Ad van de Wetering 11. Wil van den Elzen en Peter Wolf 12. Marian Huis in ’t Veld en Coby Emmen

57.46 54.71 54.31 54.00 53.21 51.79 49.23 47.33 46.81 45.53 D 42.90 D 42.56 D

B-lijn 1. Vera Bos en Diny de Jong 56.35 P 2. Ria en Wim Bijl 53.75 P 3. Trudy en Jaap Lakeman 53.54 P 4. Astrid van Buren en Christa van Lieverloo 53.33 5. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 50.42 6. Elly en Aart Smit 50.21 7. Thea en Johan Geling 48.33 8. Gerard Vogel en Frans van Weert 47.81 9. Margriet Baart en Ans Lambregts 47.60 10. Tini Jonker en Marion Sollewijn-Gelpke 46.56 11. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 46.35 D 12. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 45.73 D C-lijn 1. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 2. Margriet van Beek en Idi Szovan 3. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 4. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 5. Karine Molkenboer en Jet Willems 6. Gretha Hijlkema en Vronij van der Weij 7. Marlies van Dijke en Thea Engels 8. Fien en Antoon van den Eng 9. Conny Raaijmakers en Wim Janssen 9. Marianne Asselbergs en Ans van Uden

57.55 P 55.34 P 54.30 53.78 53.39 50.52 47.40 43.88 41.93 D 41.93 D

D-Lijn 1. Anneke Hoven en Vera Spoormans 2. Diny Arts en Marloek Reitsma 3. Annie en Henk Broekman 4. Mieke van Mil en Irene Rothweiler

56.51 P 55.86 P 50.78 49.48

5. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 6. Jo de Haas en Ton Tijs 7. Nel en Herman Derks 8. Antoine Jansen en Anky Janssen 9. Ineke Liefkens en Huub Heinen 10. Agnes Gribnau en Marianne van Noort

49.35 49.35 48.70 47.01 46.74 46.22

MUZIEKSCHOOL TRIANGEL

Kennismakingsavond muziekclubs groep (2), 3 en 4 Zit je op dit moment in groep 2, 3 of 4 en heb je nog nooit muziekles gehad? En wil je komend schooljaar toch een muziekinstrument gaan spelen? Kom dan naar onze kennismakingsavond. De kinderen die dit schooljaar les hebben bij de muziekclub van Nuland, van Geffen of van Vinkel laten dan horen wat zij allemaal tot nu toe geleerd hebben. Dat doen ze in de Meent in Nuland, Prins Bernhardplein 10, dinsdagavond 9 mei a.s. van 18.30 tot 19.30 uur. Ze spelen op de boomwhackers, het klokkenspel, de blokfluit of de gitaar.Wie weet vind je het ook al meteen leuk om wat mee te doen, dat kan. Na afloop weet je of komende schooljaar de Muziekclub Nuland, Muziekclub Geffen of Blokfluitclub Vinkel iets voor jou is! Iedereen die voor deze avond belangstelling heeft is van harte welkom! Wil je er nog meer over weten? Bel of mail dan Jan van Nuland: 06 30830924 of jan.vannuland@gmail.com. Je kunt ook op de website kijken: http://triangelmuziek.nl/

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.