Torenklanken 2011 - nr 08

Page 1

✁ 49e jaargang | nummer 8 | mei 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Alle wandel liefhebbers van Geffen en omstreken,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

De Geffense wandel 4 daagse zit er weer aan te komen

Boer zoekt secretaris

Zoals al jaren start direct na Pinksteren de eerste wandel vier daagse van de regio, die van Geffen. De ideale kans om de wandelschoenen uit het vet te halen en de eerste kilometers te maken in Geffen en omgeving. Dit jaar zal deze gehouden worden van dinsdag avond 14 tot en met vrijdag avond 17 juni. Elke avond zal er vanuit een andere locatie in Geffen gestart worden, zodat we na 4 avonden wandelen trots kunnen zeggen dat we nagenoeg heel Geffen en omstreken weer hebben gezien. Dit jaar hebben we de routes weer aangepast zodat we niet elk jaar hetzelfde rondje gaan lopen. Tijdens de wandel routes wordt er wederom voor een natje en een droogje gezorgd. Inschrijven kan op maandag 30 en dinsdag 31 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in café ‘t Haasje aan de Dorpstraat in Geffen. De kosten zijn net als vorig jaar 4,00 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen onder de 16 jaar. Inschrijven kan ook nog op de eerste wandelavond vanaf 17.30 uur. Dit is dinsdag 14 juni in café Govers aan de kerkstraat in Geffen, houd er dan rekening mee dat je niet direct kunt starten en dat het inschrijven 0,50 euro extra kost i.v.m. de drankjes, hapjes en medailles welke extra geregeld moeten worden. Het thema van dit jaar waarmee op vrijdag de dikke duim trofeeën te verdienen zijn is; Brabant

Effe noar Geffe is op zoek naar een bestuurslid in de functie van secretaris. Als secretaris ben je verantwoordelijk voor - onder andere - het notuleren van bestuursvergaderingen en het verzorgen van correspondentie met deelnemers. Het is belangrijk dat je ‘handig’ bent met een computer (Word/Excel/Acces) en dat je wat vrije tijd hebt, welke je hieraan wilt besteden. Bovenal moet je er ‘lol’ in hebben om om je actief in te zetten voor onze jaarlijkse boeremert. Effe noar Geffe is een evenement om trots op te zijn! Lijkt het jou leuk om ons bestuur te komen versterken? Bel dan even met onze voorzitter of spreek één van de andere bestuursleden aan!

Graag zien we jullie allemaal op 30 of 31 mei, om je in te schrijven in ‘t Haasje. Voor meer info; www.rottenrijk.nl

Bestuur Effe noar Geffe Bert van Laarhoven, voorzitter (06-51.56.63.74) Jurgen van Nistelrooij, Pascal Romme, Toon van der Cruijsen, Hans van Rosmalen, Bertje de Haas en Boet van Dijk

Gezinsfietstocht M.O.V en Zwengelfeest 22 mei Zie verdere info in deze uitgave op blz 13.

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

Met vriendelijke groeten, Team, wandel 4 daagse, stichting Rottenrijk

redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 13 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 15 mei 09.30 u. + H.mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 17 mei 19.00 u. * avondmis wo. 18 mei 13.30 u. * meiviering voor de zieken m.m.v. Dameskoor vr. 20 mei 19.00 u. * avondmis zo. 22 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 24 mei 19.00 u. * avondmis vr. 27 mei 19.00 u. * avondmis za. 28 mei 13.00 u. Huwelijksviering van Linda Waijers en Mark Lenting zo. 29 mei 09.30 u. + Eerste Communieviering m.m.v. Kinderkoor 11.30 u. + Eerste Communieviering m.m.v. Kinderkoor di. 31 mei 19.00 u. * avondmis wo. 01 juni 14.30 u. Huwelijksviering van Arjen van Vugt en Ellen den Hertog do. 02 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Hemelvaart) vr. 03 juni 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 05 juni 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk Op vrijdag 27 mei is er om 19.00 uur een Mariaviering in de kapel. Na afloop gaan we vanuit de kapel naar de grot in de pastorietuin om aldaar bij Maria kaarsjes te ontsteken.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Raborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Myrthe van de Ven, Sarah Hoogendoorn, Frenklin van der Heijden. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE wo. 18 mei oefenen in de kerk Groep A 13.30 - 15.00 u. Groep B van 15.00 - 16.30 u. vr. 20 mei beginnen met noveenkaars wo. 25 mei oefenen in de kerkGroep A 13.30 - 15.00 u. Groep B van 15.00 - 16.30 u. zo. 29 mei Eerste H. Communiedag PROGRAMMA VORMSEL di. 7 juni: 15.45 - 17.00 u. Deel III hfdst. 2 en 3. Oefenen in de kerk vr. 10 juni 19.00 u. toediening van het Vormsel door deken Van Osch HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. 3


D E B A N K I E R D I E J E K E N U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt op * belasting * bedrijfss * deposito * automati

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzeker * voor pers * voor bed * pensioen * zorgverz * gunstige * een onaf * diverse m

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 06 53184263 Gratis persoonlijk foto-album bij geboor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialiseerd i

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik borsten, handen, voeten Permanente Make-Up

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up workshops

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangementen uur Energie - Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl - internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom | 5384 Heesch T: 0412 – 45583515| M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: 0412 vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Depositaire van:

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

M

tussen 15 25 35 60


Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 april: Conny van den Berg - van Hoeij, 49 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. GOEDE DOELEN-DOOS IN HET PORTAAL In het portaal van de kerk vindt u een doos, waarin we gebruikte postzegels en gebruikte kaarten inzamelen. Van de kaarten worden weer nieuwe kaarten gemaakt door Jet Vogels en haar vijf zussen. De opbrengst is geheel bestemd voor de (aids)weeskinderen in Mozambique, waar pater van Zoggel uit Berlicum werkzaam is. Een kleine moeite voor een groot doel! U mag de postzegels en kaarten ook in de bus stoppen op Rozelaar 23. OUD-PASTOOR SPIJKERS 40 JAAR PRIESTER Oud-pastoor Spijkers werd op 29 mei 1971 door Mgr. Bluijsen tot priester gewijd en viert derhalve op 29 mei a.s. zijn robijnen priesterfeest. Pastoor Spijkers werkte tussen 1985 en 1999 in de parochies Geffen en Vinkel. In deze periode werd hij ook deken van het dekenaat Oss. In 1994 werd hij uitverkozen tot eerste “Geffenaar van het Jaar” en dat zegt iets over zijn betrokkenheid bij de Geffense dorpsgemeenschap! Hij vierde op 29 mei 1996 een uitbundig zilveren priesterfeest in sporthal De Geer, waar velen hem de hand kwamen schudden. Het afscheid van Geffen en Vinkel

was op 2 oktober 1999. Hij werd pastoor van de parochies Oirschot en Spoordonk en is inmiddels ook aldaar tot deken benoemd. Wij danken pastoor Spijkers voor zijn jarenlange inzet voor onze parochie en wensen hem weer eenzelfde uitbundig jubileum toe! Het thuisadres van pastoor Spijkers is: Sint Jorisstraat 78 5688 AS Oirschot. KENT U HET KATHOLIEK NIEUWSBLAD AL? U kunt nu gratis 4 weken kennismaken met dit wekelijks verschijnend opinieblad, dat meer dan 33.000 lezers heeft. In Katholiek Nieuwsblad wordt ruimschoots aandacht besteed aan katholiek nieuws uit Nederland en de wereldkerk, aan opinie en aan inspiratie. Door de wekelijkse informatie blijft u volledig op de hoogte en weet u er het fijne van. Doe mee en profiteer van deze vrijblijvende kennismaking, het verplicht u tot niets. Een mooie gelegenheid u eens te verdiepen in dit interessante weekblad. Van harte aanbevolen. Bel naar: 073-750 23 15. Via de website www.katholieknieuwsblad.nl kunt u ook 4 weken gratis KN aanvragen.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AFSPRAAKNuland AAN HUISGemeenschapshuis De Meent OP AFSPRAAK

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

margriet

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist zorgverzekeringen op in afspraak Theo Veld VerzekeringenBezoek is al 30aan jaarhuis specialist in CZ Zorgverzekeringen.

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Bezoek aan huis op afspraak

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL


EFKES BUURTE MÈ... Melissa Kreps Tegenwoordig kun je ook ‘efkes buurte op afstand’ en daar had ik dit keer mijn reden voor: de MOV fietstocht wordt dit jaar gehouden voor een project van Melissa Kreps, die in oktober 2010 voor de tweede keer afreisde naar Afrika. “Afrika heeft mijn hart gestolen; mijn stage en mijn reizen hebben mij doen inzien hoe mooi Afrika is en hoeveel je kunt bereiken met bijna niets!” vindt Melissa. Ze begon met een rondreis van iets meer dan anderhalve maand, van Johannesburg langzaam aan naar Zimbabwe, Zambia, Tanzania & Zanzibar, Uganda en eindigde uiteindelijk in Kenia. “Kenia is het ECHTE Afrika, overal waar je kijkt zie je armoede. Je ziet er zelfs hele gezinnen op straat leven en bedelen. Ik heb in Wana Wa Mola gewerkt, een centrum voor jongens van 6 t/m 15 jaar die van de straat komen. Mijn werk bestond uit het begeleiden van de jongens bij hun dagelijkse activiteiten. Schoonmaken, eten koken, kleding wassen en dat soort zaken. Naast deze activiteiten was ik er ook om de kinderen een leerzame, maar vooral leuke tijd te bieden, middels diverse activiteiten en uitjes! Ik woonde bij een vrouw en haar zoon net buiten Mombasa in Bamburi en ging elke dag met de lokale transport naar het werk. Voor die tijd heb ik twee maanden gewerkt in een centrum voor 32 weeskinderen in de leeftijd van 1 t/m 19 jaar en daarnaast ook in een centrum voor 27 jongens die ook van de straat komen in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar. Deze twee plekken zijn van dezelfde oprichter. Tussendoor heb ik nog een maand gewerkt in een weeshuis voor kinderen met Aids-HIV.” Dat het niet allemaal gaat zoals ze zou willen, ervaart Melissa ook. “Laatst was er een jongen weggelopen van ons centrum. Samen met twee andere jongens ben ik hem gaan zoeken in de stad. Nou, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Zoveel plekken waar de jongens leven en ZOVEEL kinderen. Dit land doet pijn! Ik heb SPH gestudeerd om kinderen te helpen en te begeleiden die het lastig hebben, maar het zijn er hier zoveel dat het soms echt voelt als een druppel op een gloeiende plaat. Maar ja, dan kijk ik even naar de kinderen, waar ik allemaal al mee heb mogen werken en dan denk ik: “ Het zijn toch weer zo’n honderd kinderen die een goede toekomst voor zich hebben!” Wat is opvallend? “Eigenlijk maak ik elke dag wel iets opvallend of speciaals mee, maar het meeste zal mij bij blijven dat ik nu weet hoe het

is en hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. Een blanke persoon wordt hier Mzungu genoemd en staat bekend om zijn geld. Dit omdat hier vooral veel toeristen komen die veel geld uitgeven. Ik weet bijvoorbeeld wel hoe duur een motorritje is en dan krijg je te horen als je 20 shilling betaalt (nog niet eens 20 eurocent) dat je ‘een Mzungu’ bent, en dat het dan voor jou 100 shilling kost! En jij Mzungu huilt niet om geld en overal waar je loopt hoor je: “Mzungu give me this en give me that!”. Het is te begrijpen en het kost niets, maar het tikt aan en mijn spaargeld begint ook op te raken en het wordt voor mij dan echt een principe kwestie.” Melissa heeft ook een dip gehad, betreffende haar gezondheid. Ze slikte Lariam, een medicatie tegen Malaria. Het staat bekend om zijn nachtmerries en stemmingswisselingen. “De nachtmerries heb ik gehad en daar was mee te leven, maar na vier maanden slikken, herkende ik mijn eigen gevoel opeens niet meer. Het was eng! Ik wilde naar huis, wilde blijven, wilde huilen, wilde lachen. Via Radar had mijn tante een documentaire gezien over Lariam en het was zo herkenbaar allemaal wat ze zeiden. Ik ben er direct mee gestopt en sindsdien gaat het weer super en heb ik weer overal zin in en kan ik het positieve van alles weer inzien!” Momenteel zit Melissa in Zuid-Afrika, waar ze vrijwilligerswerk doet, in de buurt van Johannesburg. Vervolgens gaat ze naar haar oude stageplek in Port Elizabeth om vrienden en kennissen te ontmoeten en te kijken hoe het de kinderen is vergaan, die ze onder haar hoede heeft gehad tijdens haar stage. En daar ligt ook de bestemming voor het ingezamelde geld van de MOV-fietstocht: het ACVV (Afrikaanse Cristelike Vrouevereniging (op zijn Afrikaans). “Dit is een organisatie die de kansarmen in de krottenwijk “Walmer Township” te Port Elizabeth ondersteunt. Zij verstrekken eten, kleding, informatie, dagopvang, begeleiding in gezinnen, noodhulp, diverse therapieën en nog veel meer belangrijke dingen voor diegenen die dit nodig hebben. Een groot deel van het geld gaat gebruikt worden voor activiteiten voor de jongerengroep van Walmer, om hen zoveel mogelijk van de straat af te houden. De rest van het geld wordt aan de organisatie verstrekt, zij komen namelijk op vele gebieden een heleboel te kort, dus ze zijn heel erg blij met het feit dat de kinderen in Geffen voor de mensen in Walmer Township willen gaan fietsen. Super bedankt!” aldus Melissa. Na dit alles gaat Melissa met Matthijs haar jongste broer rondreizen door Zuid-Afrika en dan keert ze terug in Nederland. Fiets mee voor dit goede doel op zondag 22 mei! 7


Rond de Dorpspomp Pasen is al weer voorbij. We herinneren ons de goed bezette Palmzondagviering met de mooie optocht van de kinderen met Palmpasenstokken. Helaas op Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren er maar 30 parochianen en op Paaszaterdag 90 parochianen die de mooie liturgie meevierden. Er wordt gedacht aan heroriëntatie: Het meer betrekken van groepen, het inkorten van teksten, een actievere deelname van gelovigen en daarnaast de mogelijkheid om toch de volledige liturgie in een bewust kleine groep te beleven. 1e Paasdag kreeg ruime aandacht en telde een volle kerk. Op l mei was er weer een goed bezochte Gildemis. Drie nieuwe leden werden beëdigd, fier klonk het “Brabant were di” en tot slot was er een groots applaus voor de drie nieuwe leden of voor het door het gemengd kerkkoor op loffelijke wijze gezongen misgezangen??? 30 April Koninginnedag. Het feestelijk versierde Dorpsplein riep alle Geffenaren op. W.I.K. begeleidde de kinderoptocht en de hulde aan de Koningin. Het WILHELMUS werd weer enthousiast gezongen. De burgemeester sprak een gelukwens uit en toonde veel waardering voor de kinderen en alle aanwezigen. Hij was blij met het aparte gebeuren in Geffen met de zang, de optredens ,de Vendelgroet van het Gilde en opende daarna de Vrije Markt. De burgemeester ontving de gedecoreerden en sprak zijn grote waardering uit voor alle vrijwilligers. Hij kon helaas maar twee nieuwe gedecoreerden begroeten: Hans v.d. Biezen uit Nuland en Jan Hubers uit Vinkel. Het blijkt moeilijk om tot een goede voordracht te komen. In Geffen kennen we heel wat mensen, die een Lintje verdienen, maar de verzoeken daartoe worden afgewezen of zijn niet goed onderbouwd. Immers de voorgedragen persoon moet uitvoerig worden omschreven met al haar/zijn verdiensten en het is aan geheimhouding onderhevig. Het gemeentehuis is graag van dienst om de voorwaarden met U door te nemen. Dus aan de slag ermee!!! Het is jammer, dat het Open Podium te weinig aandacht kreeg. Geffen telt genoeg talent, diverse bandjes en zanggroepjes, dat zich graag presenteert, maar de kans niet heeft gegrepen of gekregen om op te treden. Een goede diskjockey heeft samen met een zanggroepje gezorgd voor een gezellige feestsfeer op het drukbezochte Dorpsplein. We complimenteren de Evenementen Commissie Geffen voor de zeer keurige aankleding en organisatie van de Oranjeviering. 8

4 Mei Herdenking, 5 Mei bevrijding. Helaas ben ik verhinderd (5 mei een bruiloft in Oost Duitsland) en laat me vertegenwoordigen. Herdenking is voor mij een herbeleven van oorlog en bevrijding. Mijn gedachten zijn dan bij al die offers, die werden gebracht, de bevrijders, de Engelsen, Canadesen, Amerikanen, Nederlanders, Polen en onze eigen Helden. Heel Geffen zou zich moeten verenigen, vooral hen die getuigen waren van oorlog en bevrijding. Het triomfantelijk gevoel van bevrijd te zijn na 5 jaren oorlogsleed is voor mij bijna een levensbron. Het blijft dan ook iets dierbaars dit te mogen herbeleven. De slachtoffers in Geffen worden op waardige wijze herdacht. We trekken verder in het spoor op zoek naar Vrede, de oneindig verre tocht waarin we niet willen versagen, voert ons voort in hunkering en verlangen. Hand-in-hand trekken we samen op. 5 Mei bevrijding. Helaas nog geen feestdag. Op zaterdagmorgen 14 mei worden we opgewacht door de trouwe mulder bij de “Zeldenrust”. De mulder die leeft van de wind, die nergens om maalt, maar bloem in ons leven brengt, die trots de wieken zet op Goed Geluk voor ons allemaal, die nodigt ons op de koffie en op heerlijk gePOMPZWENGEL en zet fier de molenankers uit. 16 mei. De gemeente Maasdonk nodigt ons uit om te komen: “Buurten over Samenwerking” samen met de fracties van de Raad. We worden verwacht in de Koppellinck van 19.30 tot 22.00 uur. Een schriftelijke melding is voorwaarde. Samenwerking lijkt ons voorlopig een goede noodzakelijkheid, samengaan blijft nog een vraagteken. De geschiedenis van Maasdonk leert, dat het een verantwoorde keuze was, maar achteraf blijkt een andere oplossing beter. In de nabije toekomst verwachten we andere indelingen en vergrootte eenheden. Ook de burger zal meebeslissen. Maasdonk blijft in Geffen voorlopig nog zitten met de pullekuskwestie. Nou ja, het centrumplan vraagt ook aandacht. Jammer dat de tweedeling ervan niet doorgaat. Op het terrein van Klavertje Vier had men anders al kunnen beginnen. Onze bijzonder gast was Marietje van Rosmalen. Wij willen haar graag onderscheiden om haar trouwe en tomeloze inzet voor de distributie van vooral Torenklanken, diverse kranten en reclames. Elke dag in de vroege uurtjes uit de veren, elke dag dezelfde route en elke dag met goede moed. De honden blaften: “Tis Marietje, waf, waf woef ”. Elke keer 1650 Torenklanken samen met wat hulpjes. Een van de eersten was Hans van Orsouw. Het bleef een heel geregel een heel gedoe. Marietje was echter nooit moe. Om haar toegewijdheid boden we een bloempje aan. Marietje wel gedaan en bedankt. Als je buur, je kennis Torenklanken en Streekwijzer enz. mist bel dan 073-5443030 en draag zo bij aan een goede bezorging. De stamtafel heeft weer een keuze gemaakt en gaat weer


drie Geffenaren voordragen als man-vrouw van het jaar. We staan volledig achter die keuze. Daarom bel eens naar Jan v.Vugt of Ine Groos of Gilbert of Theo en stem mee met ons. Wij staan voor de beste keuze. Dus laat van je horen!!! Het blijft verder onder ons strikt geheim. Ook gaan Jan, Ine en Gilbert op zoek naar nieuwe deelnemers aan de stamtafel. Van stamtafel 342. Voor op en of aanmerkingen de Prins Tel.0412-640982. Volgende stamtafel op 22 mei. Dit keer in Café ´t Haasje en weer na de Hoogmis. U bent zeer erg Welkom!!! Hauw Doe. Ut gû oe goet.

Klachten over afvalinzameling Geffen Dorpsraad Geffen heeft onlangs een bijeenkomst bijgewoond over afvalinzameling door de afvalstoffendienst van Den Bosch. Deze dienst verzorgt ook in Maasdonk de inzameling. De bijenkomst was door de gemeente Maasdonk speciaal belegd voor de dorpsraad, nadat dit adviesorgaan meermalen bij het gemeentebestuur aan de bel had gehangen over fouten bij de inzameling en gebrekkige afhandeling van klachten. Besloten is dat de gemeente meer dan voorheen de vinger aan de pols zal houden over de uitvoering van deze taak. Dorpsraadlid Piet van de Wetering heeft aan de bijeenkomst contactgegevens overgehouden van de mensen die het bij de afvalstoffendienst voor het zeggen hebben. Mochten er ondanks de extra attentie van dienst en gemeente nog klachten blijven, dan kunnen deze bij Piet (piet@vdweteringtransport.nl) worden gemeld. Op deze wijze kan de dorpsraad zich houden op de voorgenomen verbeteringen en waar mogelijk bijdragen aan het oplossen van problemen.

subsidiepotje van 2.500 euro. De dorpsraad mag dit geld besteden aan initiatieven die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Aangezien leefbaarheid een breed begrip is, een opdracht waar we als dorpsraad nogal wat kanten mee op kunnen. Behalve het leefbaarheidcriterium geldt alleen nog een uiterste termijn. Voor 1 januari 2012 moet het geld verantwoord zijn besteed, anders moet het teruggestort worden in de gemeentekas. Volgend jaar besluit het gemeentebestuur of deze actie een vervolg krijgt. OPROEP: Iedereen die een plan of idee heeft waar de Geffense gemeenschap mee gediend is, kan zich melden bij de dorpsraad. Dat kan via de mail: info@dorpraadgeffen. nl of post: Dorpsraad Geffen, Bredeweg 63, 5386 KN Geffen. De Dorpsraad zal elk plan beoordelen op zijn waarde voor de gemeenschap en op basis daarvan besluiten tot een bijdrage. Uiteraard kunnen plannen indien gewenst mondeling worden toegelicht.

Verloren Wie heeft mijn gouden armband gevonden. Waarschijnlijk verloren op 18 april omgeving C-1000 of school. Bellen naar 073 - 5321043 Riek Schuurmans.

Dorpsraad Geffen geeft geld weg Het is echt waar. Van de gemeente Maasdonk heeft Dorpsraad Geffen de beschikking gekregen over een

Binnenkort te huur Dorpsplein 17 Geffen Voor informatie: 06 143 186 47 9


RIET EN PIET DE KORT, 60 JAAR GETROUWD Riet (84 j.) en Piet (90 j.) de Kort vierden op 21 april jl. hun diamanten huwelijksfeest. Het feest kon helaas niet uitbundig met de genodigden gevierd worden, in verband met een ziekenhuisopname van Riet, maar in gezinsverband was er een stemmig samenzijn. Hij, een boerenzoon, geboren in Kaatsheuvel. Zij, een dochter van een hoefsmid, geboren in Dongen. Na hun huwelijk gingen Piet en Riet wonen in Dongen, waar Ties (bij velen beter bekend onder de naam Tineke) werd geboren. Piet was onderwijzer en begon als invaller in Kaatsheuvel. “In Den Bosch heb ik ook een week vervangen en dat was een goede les! De directeur zei me: “Als je op deze school hebt gestaan, kun je overal beginnen!” Daarna ging Piet solliciteren voor een baan mét een huis. Het was gebruikelijk in die tijd dat je als onderwijzer een huis kreeg aangeboden, om dicht bij je school te kunnen wonen. “Ik kon kiezen tussen De Meern en Geffen... het werd Brabant! Pastoor van de Pas en het hoofd van de jongensschool Sloots kwamen kijken en ik kon meteen komen.” Het huis aan de Vlijmdstraat dat hij toegewezen kreeg - waar ze momenteel nog wonen - werd bewoond door meester Wijnen, die de overstap maakte naar de Landbouwschool. Piet moest echter nog een paar maanden overbruggen en kon derhalve in de kost bij koster Kees van Kreij. Ook daar zorgde de pastoor - die in die tijd de voorzitter van het schoolbestuur was - voor. De kinderen moesten nog op zaterdag naar school en Piet regelde het zo dat hij op woensdagmiddag school deed, zodat hij vrijdagavond naar huis kon... op het mobyletje! “Bij het eerste bezoek aan Geffen, bracht ons de bus tot “Den Hoan” en vandaar moesten we lopen naar het dorp. Dat vonden we best wel ver! En de boerderijen aan de Papendijk met de mestvaalten aan de straatkant, waren ook niet echt uitnodigend!” herinneren Riet en Piet zich! Het is echter goed gekomen! De toenmalige burgmeester Van Zijl had iets vertrouwds: hij had in Dongen gewoond! Geffen werd hun thuis en daar werden nog vier zoons geboren: Stan, Peter, Gerard en Noud. Piet begon zijn onderwijzersloopbaan op de oude Jozefschool, daarna de ‘nieuwe’ Aloyiusschool en in 1965 werd hij hoofd van de meisjesschool, de Mariaschool, waar toen nog een paar nonnen werkzaam waren. “In Geffen zijn ze sterk in afbreken!” zegt Piet resoluut. En inderdaad: zijn scholen zijn recentelijk alle drie afgebroken! Riet was de spil in huis, die er altijd was voor de kinderen en de zorg voor het huishouden. “Ik bleef - en blijf nog altijd - liever op de achtergrond.” “Een lieve, zorgzame moeder, die alles bijeen houdt,” zo karakteriseren haar kinderen haar. 10

Piet was meer ‘naar buiten gericht’; hij werd actief in de Geffense dorpsgemeenschap. “Dat verwachtte men in die tijd ook van het onderwijzend personeel!” Hij was voorzitter, secretaris-penningmeester van WIK, waarvan hij ere-lid is. Ook voor de Carnavalsstichting zette hij zich in, samen met meester Velthuis en Thé Groos. Reizen is de rode draad in het leven van dit diamanten paar. Toen de kinderen wat groter werden, maakten ze uitstapjes in de vakanties. Langere reizen volgden, met name naar Engeland, waar Piet zijn militaire opleiding had gevolgd. Hij is één van de Indiëgangers . “Ik ging vrijwillig in dienst, omdat mijn broer in het Jappenkamp had gezeten. Hij diende de natie gedurende vijf jaar, waarvan bijna drie in Indië. Later maakten ze reizen naar Japan en Thailand. Terugkijkend vinden ze dat ze het lange tijd heel goed hebben gehad. “Er was altijd gezelligheid en aanloop van vrienden van de kinderen.” De kinderen vlogen uit... “Jammer dat geen van hen in Geffen is gebleven, maar ze komen trouw op bezoek!” Ties (leraar) en Miranda wonen in Heerlen, Stan (werkzaam binnen de TBS) en Corke wonen in Nijmegen, evenals Peter (huisman en publicist) en Angelique. Gerard (die als consultant binnen ontwikkelingssamenwerking veel reist) en Hiroko wonen op Bali en Noud (salesmanager) en Paulien wonen in Tilburg. Riet en Piet zijn tevens de trotse grootouders van veertien kleinkinderen. Sinds enkele weken moet Riet om de dag aan de nierdialyse, maar beiden proberen ze positief te blijven en hun tijd naar hun mogelijkheden in te vullen. Piet gaat koersballen in Geffen en in Vinkel en hij maakt nog ritjes in de auto, want zijn rijbewijs is weer voor vijf jaar verlengd. Riet leest graag een boek ‘met diepgang’ en lost dagelijks een cryptogrammetje op! Ilse is er voor de thuiszorg en dineren doen ze à la carte, want het thuisdiner “Apetito” is heerlijk en zeer gevarieerd! Vanwege de gezondheidsbeperkingen is nu het verzorgingshuis in beeld gekomen en de wens van Riet en Piet is om op Jozefoord een woonplek voor hen beiden te kunnen krijgen. Hopelijk gaat dat snel lukken! Wij wensen het diamanten paar van harte proficiat!


Maasdonkse kinder 6-kamp Op zondag 22 mei a.s. organiseert KPJ Geffen een “Maasdonkse kinder 6-kamp”. Een kindvriendelijke 6-kamp voor alle kinderen uit Maasdonk. Je hoeft GEEN lid te zijn van de KPJ om mee te doen. Leeftijd 5-15 jaar. Min. 6 personen per team + 1 captain van minimaal 16 jaar of ouder. Tijd: +/- 12.00 - 16.00 uur. Bij voldoende aanmeldingen willen we 2 poules maken (5-10 jaar) en (10-15 jaar) Geef je op vóór 19 Mei aanstaande. Opgeven kan via e-mail kpjgeffen@hotmail.com Team naam:..................................................................... Personen per team incl. leeftijd:..................................... Naam + telefoonnummer contact persoon:..................... Er zijn GEEN kosten aan verbonden voor deelname. Dus doe mee... Groetjes, Organisatie “Maasdonkse kinder 6-kamp” 2011 www.kpjgeffen.nl

EEN FOLKLORISTISCH FESTIJN! Op Tweede Pinksterdag (13 juni a.s.) moet u zeker een kijkje gaan nemen op sportpark “De Biescamp” in Geffen! Geen belangrijke voetbalwedstrijd dit keer, maar u kunt getuige zijn van de KPJ Veteranensportdag, georganiseerd door KPJ afdeling Geffen, als afsluiting van het 85-jarig bestaan in 2010. De sportactiviteiten van de KPJ in vroegere jaren bestonden uit het wekelijks handballen en oefenen voor een jaarlijkse kringsportdag met atletiek en sportoefeningen. Van zo’n sportdag kunnen we dus nu opnieuw genieten! Meer dan 1000 mannen en vrouwen van 35 jaar en ouder, afkomstig uit de provincies Noord-Brabant, (Noord-) Limburg en (zuidelijk) Gelderland zullen hun sportieve

beentje voorzetten! De leeftijd van de oudste deelnemers ligt boven de 80 jaar! Vanaf 09.30 uur zullen de afdelingen voor de jury aantreden met een gecombineerde (verplichte) oefening, een vrije oefening (zelf samengesteld), volksdansen en piramidebouw en worden de voorrondes gehouden van het touwtrekken en van atletiek (loopnummers, balwerpen voor de dames en kogelstoten voor de heren). Om 13.15 uur stellen alle deelnemende afdelingen zich op voor het defilé met aansluitend demonstraties van alle oefeningen, piramidebouw en volksdansen. Dat wordt een prachtig, kleurig schouwspel! Vervolgens worden de finales van het touwtrekken gehouden, van de 60 m. dames en de 80 m. heren, de estafetteloop voor dames en heren en de duurlopen 400 m. dames en 800 m. heren. Als afsluiting is er een gemengde volksdans en de prijsuitreiking. KPJ afdeling Geffen is - met hulp van heel veel leden en oud-leden - al geruime tijd bezig met de voorbereidingen en het belooft een waar spektakel te worden met een strakke organisatie! Ook de Geffense sportende mannen en vrouwen (er zijn er ook die in andere afdelingen meedoen) trainen wekelijks om natuurlijk op eigen terrein de nodige prijzen in de wacht te slepen! Hoewel: het gaat hen vooral om het meedoen, de beweging en de derde helft! Komt dat zien, dit mag u niet missen, want het is een eenmalige aangelegenheid voor KPJ Geffen! Een dag plezier voor € 1,00 entree (kinderen beneden de 12 jaar gratis)!

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur Afvalstoffendienst is verhuisd De Afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is verhuisd. Met ingang van maandag 18 april is het kantoorpand aan de Paardskerkhofweg al gesloten. Bewoners kunnen voor pasjes, sleutels en containers vanaf die dag naar het nieuwe kantoorpand aan Titaniumlaan 1 op het bedrijventerrein Treurenburg komen. Wij zijn iedere werkdag geopend van 7.30 tot 17.00 uur. Op maandag 30 mei zal ook milieustation De Meerendonk worden plaatst naar bedrijventerrein Treurenburg. De diverse onderdelen van de Afvalstoffendienst zijn gehuisvest op diverse locaties. Het kantoor, de garage en het gevaarlijke afvaldepot zitten nu nog op de Paardskerkhofweg, de milieustations op de Poeldonkweg en Vliertwijksestraat en ons overslagstation op de Graaf van Solmsweg. Deze locaties zijn sterk verouderd en niet meer efficiĂŤnt. Uitbreiding of voortzetting is daarom niet mogelijk. Ook vindt er nieuwbouw plaats in Boschveld, waar de Paardskerkhofweg ligt. Verplaatsing van de Afvalstoffendienst wordt ook hierdoor noodzakelijk. Treurenburg Lang is gezocht naar een geschikte nieuwe locatie. Deze is uiteindelijk gevonden op bedrijventerrein Treurenburg, een perceel tussen de oude weg naar Hedel en de spoorlijn. Op een terrein van bijna 6 hectare komen alle onderdelen van de Afvalstoffendienst bij elkaar. Behalve milieustation Kruisstraat, dit blijft op de oude locatie.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk.

Duurzaam Het nieuwe pand is op en top innovatief en duurzaam. Zo zorgt een biomassacentrale voor verwarming van de eigen gebouwen en bedrijven in de buurt. Zonnepanelen voorzien het pand van elektriciteit. We vangen regenwater op voor hergebruik en praktisch alle gebruikte materialen zijn van gerecycled materiaal. Het nieuwe pand is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur geopend. Het telefoonnummer blijft gelijk; 073-615 65 00. Milieustation Kruisstraat blijft op de oude locatie zitten, vliertwijksestraat. Na 30 mei is deze beperkt open, op woensdag, vrijdag en zaterdag.

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Milieustation Kruisstraat Milieustation Kruisstraat blijft beperkt open. Op woensdag en vrijdag kunt u hier terecht van 8.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag is dit milieustation van 8.30 tot 16.00 uur bereikbaar.

12


Op milieustation Kruisstraat kunt u dezelfde stromen kwijt als op milieustation Treurenburg. Kadavers kunt u alleen nog maar kwijt op Treurenburg. Milieustation Kruisstraat Vliertwijksestraat 38 Kruisstraat/Rosmalen Woensdag en vrijdag 8.30 tot 17.00 uur Zaterdag 8.30 tot 16.00 uur

Gezinsfietstocht M.O.V en Zwengelfeest De jaarlijkse M.O.V. fietstocht voor het hele gezin, gecombineerd met het Zwengelfeest op het Dorpsplein komt er weer aan. Deze keer iets eerder in het seizoen dan u gewend bent. We fietsten voor het Goede Doel en we eindigen de tocht op het Dorpsplein waar onze blaaskapel De Pompzwengels hun muzikale Zwengelfeest vieren op zondag 22 mei. Start fietstocht tussen 10.30 en 12.00 uur vanaf het Kerkplein. Inschrijfgeld volwassenen 2,50 en kinderen 1 euro. Aanvang Zwengelfeest 13.00 uur op het Dorpsplein. Gratis toegang De fietstocht De jaarlijks fietstocht georganiseerd door het M.O.V. is een fietstocht voor het hele gezin van ongeveer 30 kilometer door onze eigen regio. De mooiste plekje, paadjes en straatjes weten we hiervoor ieder jaar weer op te zoeken. Onderweg maken we het gezellig door twee rustposten in te richten waar u even lekker kunt genieten van versnaperingen en natuurlijk wat buurten met de andere fietsers. Er is een kleine rustpost waar we u een appel aanbieden en waar u iets te drinken kunt kopen. Op de grote rustpost richten we een terras in en u kunt daar, broodjes, soep, versnaperingen, koffie, thee en frisdrank kopen. De fietstocht eindigt op het Dorpsplein waar u voor uw afgestempelde kaart een gratis consumptie ontvangt. En dan kunt u meteen heerlijk gaan genieten van het Zwengelfeest. Het Goede Doel Alle opbrengsten van deze fietstocht zijn bestemd voor een goed doel. We kiezen altijd een doel waarbij één van onze dorpsgenoten of iemand uit Maasdonk betrokken is zodat het geld rechtstreeks bij de mensen die het nodig hebben terecht komt. Voor deze fietstocht hebben we gekozen voor het project van Melissa Krebs die werkt voor de mensen in een township in Port Elizabeth in Zuid-Afrika.

Over het werk van Melissa kunt u in deze Torenklanken uitvoerig lezen in de rubriek “Efkes buurten mè...”. Een fantastisch project waar Melissa heel goed werk verricht. Zij is onze steun zeker waard. Het Zwengelfeest Onze blaaskapel De Pompzwengels organiseert jaarlijks het Zwengelfeest waarbij een aantal blaaskapellen worden uitgenodigd die samen met de Pompzwengels voor een prachtig muzikaal programma zorgen. Op het Dorpsplein is voor deze gelegenheid een gezellig terras ingericht en als het weer dan ook nog een beetje meewerkt dan kan zo’n middag niet meer stuk. De blaaskapellen uit de regio die voor u op gaan treden zijn “De Törfgraber” uit Kaatsheuvel en “Tsunami” uit Vught. Zolderprijzen Op het Dorpsplein zullen we na afloop van de fietstocht ook nog een loterij houden waarbij uw lotjes kunt kopen voor slechts 50 eurocent. Daarmee kunt u prachtige zolderprijzen winnen. Op die manier willen we het Goede Doel nog even extra spekken omdat we dit jaar helaas geen sponsortocht voor de kinderen kunnen houden. Die hebben al zo hun best gedaan voor de Vastenactie en door de meivakantie was de voorbereidingstijd te kort. Dus wij rekenen nu op uw gulle medewerking bij de loterij. Ook de mensen die niet hebben meegefietst kunnen dan ons Goede Doel steunen. We hopen dat u met velen op 22 mei van de partij zult zijn, voor de fietstocht en voor het Zwengelfeest. Wees welkom! Blaaskapel De Pompzwengels en werkgroep M.O.V. Geffen

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

13


Verhuizen naar een hypotheek die écht bij u past. Dat is het idee. Niet alleen uw nieuwe woning moet voldoen aan uw specifieke wensen, ook uw hypotheek moet goed bij u passen. Daarom krijgt u bij de Rabobank een persoonlijk advies op maat waarbij uw wensen én mogelijkheden centraal staan. Heeft u een hypotheekofferte elders aangevraagd? Onze gecertificeerde adviseurs maken graag met u een vergelijking. Voor meer informatie kijkt u op www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

en jk e lijke i l e de Tij trekk p uw !* o n ie aa rting ovis r ko uitp l afs

Voor een persoonlijk advies gaat u naar Rabobank Bernheze Maasland Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk op www.rabobank.nl/bernhezemaasland *Vraag naar de actievoorwaarden bij uw adviseur.


Beachvolleybaltoernooi 25 en 26 juni 2011 Ter ere van het 40 jarig jubileum werd in 2008 het eerste beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Het dorpsplein in Geffen werd veranderd in een strand met ruim 12 vrachtwagens zand. In verband met teruglopende belangstelling is besloten het jaarlijkse buitentoernooi van G’68 Maasdonk niet meer te organiseren. In plaats daarvan zal jaarlijks het beachvolleybaltoernooi georganiseerd worden. In 2010 krijgt het beachvolleybaltoernooi dan ook een vervolg en vanaf dit jaar zal dit grandioze toernooi jaarlijks worden georganiseerd. Op dit 2 dagen durende toernooi is het ploeteren in het zand en verbranden onder de zon, gelukkig is er muziek aanwezig en hebben we een terras tot onze beschikking waar een verfrissing kan worden gehaald. In 2011 zal volleybalvereniging G’68 Maasdonk dus voor de 3de keer dit unieke evenement organiseren en wel op zaterdagavond 25 en zondag 26 juni en net als de voorgaande jaren op het Dorpsplein in Geffen. Zowel zaterdagavond als zondag is het beachvolleybaltoernooi open voor iedereen die mee wil doen. Er kan voor beide dagen worden ingeschreven. Inschrijven kan als Heren, Dames en Mix op hoog, midden en laag niveau. Per team zijn minimaal 4 personen nodig, maar natuurlijk kun je met meer deelnemen en “indraaien”. Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk op de website van G’68! www.g68maasdonk.nl.

GEFFES VOLK binnenkort weer op de planken... Met het nodige enthousiasme is Geffes Volk dit jaar weer begonnen met het repeteren van een nieuw toneelstuk voor kinderen. Dit jaar is gekozen voor KOFFERTJE VOL DROMEN. Koffertje vol dromen... Tim is een jongen die veel droomt. Meestal zijn die dromen leuk. Twee poppen Roderick en Poppy vervullen hierin vaak een hoofdrol, maar de laatste tijd zijn de dromen niet meer leuk. Tim wordt dan wakker en roept om zijn moeder, maar die heeft vaak geen tijd voor hem. Zijn opa kan hem wel helpen! Die stopt zijn nare dromen gewoon in een koffertje. Samen met opa gaat hij dus de strijd aan tegen de gemene fee die zorgt voor kwade dromen. Samen verzinnen Tim en opa ook nieuwe dromen, zoals een moeder die wel tijd voor hem heeft. Ondertussen beleven de poppen Roderick en Poppy ook hun eigen belevenissen. Ze weten het niet van elkaar maar zijn stiekem verliefd op elkaar. Kortom een stuk met veel spanning dat gelukkig wel goed afloopt. Meer informatie over dit stuk is te vinden op www.geffesvolk.nl Geffes Volk heeft al veel plezier beleefd tijdens het repeteren en wenst iedereen een gegarandeerde vermakelijk en leerzame middag toe met de opvoering van Koffertje vol dromen. Dit alles onder de leiding van onze regisseur Jan Grosfeld. Voor de metamorfose van “de Gouden Leeuw” zorgen Geert van Schaik en Piet Cremers met medewerking van het artistieke team. Kortom... koffertje vol dromen, een stuk wat je niet kan missen. Geffes Volk biedt je de mogelijkheid aan om dit te komen bekijken. Je kunt dit alles zien op 14 en 15 mei. Aanvang 15.00 uur. Dit alles in zaal “de Gouden Leeuw” te Geffen.

Toren”klankje” De 3000e inwoner van Geffen werd 50 jaar! Proficiat Henriëtte!

Kaarten à 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen gekocht worden bij Bosch van Erp te Geffen of aan de kassa op de middag van de voorstelling. Kaarten voor 13 jaar en ouder zijn te koop voor 6,50 euro. Na afloop is het mogelijk om deel te nemen aan een frietbuffet bij de Gouden Leeuw. De prijs is voor kinderen tot en met 12 jaar dan 3,50 euro en voor iedereen boven de 12 jaar is dat 5,00 euro. 15


VEERTIG JAAR VROUWENVOETBAL In deze tijd waar de topclubs van het vrouwenvoetbal voor hun bestaan moeten vechten, viert de damesvoetbalafdeling van Nooit-Gedacht in Geffen haar robijnen voetbaljubileum...! Ik kijk terug met Cocky van de Haterd - oud-speelster, die haar zilveren jubileum vierde - en met Martien Romme, oud-trainer in de tijd dat de dames de Hoofdklasse bereikten. Mar tien voetbalde bij NooitGedacht en toen hij daarmee was gestopt, werd hij via zijn dochter Anita bij het d a m e s vo e t b a l betrokken als trainer van het 2e elftal. Na een jaar volgde hij Jos Wagemans op als trainer van het eerste damesteam. Martien denkt met plezier terug aan een schitterende tijd, mede dankzij zijn vrouw Nelly, die hem de ruimte gaf om zich volledig in te zetten voor het damesvoetbal. Martien was overigens wel gewend met vrouwen om te gaan, want in zijn functie bij Schouten had hij eveneens de leiding over een afdeling waar meisjes werkzaam waren. “We hadden prachtige elftallen,” vertelt Martien “het klopte allemaal, de dames konden elkaar blindelings vinden.” Hij raadpleegde boeken om trainingsschema’s op te stellen. “Martien bracht veel variatie in de trainingen; we kregen vooral veel oefeningen met de bal,” weet Cocky. “In zijn tijd begonnen we met het ‘echte voetbal’; we deden aan teambuilding en er was een geweldige eenheid in het team. Naast trainingen en wedstrijden organiseerden we ook gezellige dingen. Ook de grote sponsors van het damesvoetbal Adrie en Corry Romme en later Pascal en Babette, kwamen via Martien binnen.” “De vrouwen luisterden goed naar me op de besprekingen, die wel eens bij mij thuis werden gehouden, daags voor een belangrijke wedstrijd,” zegt Martien. “Soms namen ze hun taken echter wel heel letterlijk. Ik herinner me dat ik Mabel Bross de opdracht had gegeven haar tegenspeelster steeds te blijven volgen. Toen de desbetreffende dame naar de kant werd gehaald, volgde Mabel haar plichtsgetrouw naar de bank...!” Dochter Anita zat ook in het eerste team, maar voor haar bleef Martien de trainer en niet “ons pap”! Gedurende tien jaar speelden ze met ongeveer hetzelfde team en dat deed de prestaties groeien. Ze werden twee keer kampioen en ze klommen op van de 2e naar de 1e klasse, om 16

vervolgens de Hoofdklasse te bereiken. Cocky voetbalde als kind al met haar broers en buurjongens. “En ik moest het niet wagen om te huilen, als ik geraakt werd, want dan mocht ik niet meer meedoen!” Ze bleef 25 jaar lang actief en was de spil van het damesvoetbal. Na haar zilveren jubileum bij Nooit-Gedacht trainde ze nog 6 jaar de meisjes, voetbalde nog 5 jaar in de zaal en nu is ze ere-lid van de club! Riske Langens kwam in haar plaats bij haar afscheidswedstrijd en die voetbalt momenteel nog steeds in het eerste team. Cocky blijft bij het voetbal betrokken, want inmiddels is haar kleinzoon actief bij Willem II-RKC! Terecht kan het robijnen damesvoetbaljubileum gevierd worden: er zijn op het moment 75 meisjes lid van de vereniging en in het seizoen 2011-2012 zullen er zeer waarschijnlijk vier damesteams aan de competitie deelnemen. Door de jaren heen waren er meerdere meisjes die voor de jeugdselectiewedstrijden werden uitgekozen en recentelijk zitten Linsey Cremers, Maaike Langens en Iris Brands in Brabantselectie!

“Het schoolvoetbal heeft ook veel goed gedaan aan de belangstelling voor het vrouwenvoetbal,” vinden Cocky en Martien. Op 28 mei is er om 16.00 uur een 7-7 toernooi voor leden en oud-leden op het F-veld van Nooit-Gedacht voor belangstellenden. ‘s Avonds wordt het jubileum afgesloten met een feestavond voor leden en oud-leden met hun partners.

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


KOM NAAR DE MOLEN...!

Bedankt

Zo luidt de uitnodiging op de poster van de Nationale Molendag 14-15 mei 2011. De molenaars van “De Zeldenrust” (Elzendreef) nodigen u graag uit op zaterdag 14 mei. Vanaf 09.30 uur staat de koffie staat klaar en is er krentenmik, aangeboden door bakker Brands! In de onderbouw van de molen kunt u foto’s bekijken in het museumpje... de molenaars kunnen u rondleiden... op de molenberg kunt u gezellig zitten en een praatje maken... de kinderen kunnen lekker spelen in de nabijheid... en u kunt genieten van blaasmuziek van “De Pompzwengels” tussen 10.30 en 12.30 uur. Kom naar molen “De Zeldenrust”!

Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor zijn of haar opbeurende woorden en kaarten die ik heb mogen ontvangen toen ik in het ziekenhuis verbleef. Met al die kaarten had ik een heel “gezellig” kamertje! Gelukkig is mijn verblijf daar goed afgesloten en zijn Ruben en ik op 31-03-2011 de trotse papa en mama van Britt geworden. We willen dan ook nog graag iedereen bedanken voor de vele, leuke kaartjes en cadeautjes die we hebben mogen ontvangen. Nogmaals bedankt en hopelijk snel tot ziens, Ruben, Gera en Britt.

EPILEPSIE Wist U dat 1 op de 150 mensen in Nederland epilepsie heeft en iedereen op elke leeftijd dit kan krijgen? Er is geld nodig voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, en aangepaste vakantiereizen. Ook krijgen neurologen en kinderartsen een cursus over epilepsie. Daarom komen onze vrijwilligers in de week van 23 t/m 28 mei bij u aan de deur voor de jaarlijkse collecte. Mocht u deze missen kunt u altijd een bijdrage doen op Postbanknummer 222111. Ook nieuwe collectanten zijn altijd welkom. Nelly Heymans en Peter Vos, telefoon 073-5322259

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 17


Geffes Volk zoekt... jongeren tussen de 12 en 16 jaar... Kom zaterdag 21 mei tussen 10.00 en 12.00 uur gratis kennismaken met alles wat toneelspelen inhoudt. Je kunt een gratis workshop volgen bij Joris Brükx. Hij leert je de fijne kneepjes van het toneelvak en lijkt het je wat geef je dan daarna op. We gaan in september een ruige musical starten met hippe moderne muziek en eigen gemaakte teksten. Dit alles gaat over het jongere leven van Ruud van Nistelrooy en voetbal. En over hoe ontwikkel je talenten. Het is een uniek éénmalig project dus mis het niet. Dus geef je snel op bij Henriëtte van Bergen 0735323940 of kom gewoon op 21 mei om 10.00 uur naar de Gouden Leeuw in Geffen. tot snel, Bestuur Geffes Volk

Meiviering Ziekencomité Woensdag 18 mei a.s. viert Ziekencomité De Schakel haar jaarlijkse meiviering in ‘t Oude Klooster te Geffen. De middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering in de kapel van Huize De Heegt. Daarna volgt een gezellige middag in de zaal van het Oude Klooster met natuurlijk een voorjaarsverloting! Wij hopen dat U allen hierbij aanwezig kunt zijn. Mocht U geen vervoer hebben dan kunt U dit doorgeven aan Anja Wingens tel. 5324160.

komen kijken en of mee te spelen om de sfeer te proeven. We repeteren elke maandagavond in onze repetitieruimte aan de Nieuwe Erven 56 in Heesch. Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen via het telefoonnummer 0628647449 of via het emailadres zoals vermeld op deze website www.helodies-gitaar.nl

Opbrengst Vastenactie De jaarlijkse Vastenactie was dit jaar bestemd voor de “Kinderen van Viljoenskroon”. Een project in Zuid-Afrika waaraan de Stichting “Carbone Care” steun verleend. “Carbone Care” draagt mede de financiële zorg voor een ziekenhuisje waar aidsweeskinderen worden verpleegd. Met het geld van de Vastenactie werken we mee aan de inrichting van een schoolklas in het ziekenhuis zodat de kinderen op een aangepaste manier toch onderwijs kunnen volgen. In totaal heeft de huis-aan-huis collecte samen met de vastendoosjes van de kinderen maar liefst € 2623,50 opgebracht. Van dit bedrag hebben de Geffense kinderen € 707,60 bij elkaar gespaard in hun vastendoosjes. Dat verdient zeker een groot compliment. Onze kinderen laten ons zo zien dat zij het woord “vasten” goed weten te vertalen in een eigentijdse manier, moeite doen voor een ander, jezelf iets ontzeggen en daardoor sparen voor anderen die het moeilijker hebben dan wij. Kinderen voor kinderen. Onze kinderen voor de kinderen in Viljoenskroon. Geweldig toch.

Tot ziens op 18 mei, Ziekencomité De Schakel Werkgroep M.O.V. Geffen

“De Helodies” De Helodies is een gitaarvereniging waar de naam een afgeleide is van de woonplaatsen van de toenmalige eerste leden namelijk Heeswijk, Loosbroek en Dinther. De vereniging bestaat uit een 15 actieve leden die elke maandagavond hun gezamenlijke enthousiasme voor gitaarmuziek, onder begeleiding van een dirigent, beoefenen, om het repertoire te vernieuwen en uit te breiden met eigentijdse muziek. Muziek uit de jaren 70 en 80 zowel Nederlands als Engelstalig maar natuurlijk ook nummers die recentelijk zijn uitgebracht. Uiteraard brengen we ook met enige regelmaat ons repertoire ten gehore. Een ding hebben onze leden, van beginnend tot gevorderd, van jong tot oud, gemeen en dat is hun passie om samen gitaar te spelen en te zingen kortom om “gezellig” muziek te maken. Onze vereniging telt op dit moment zo’n 15 leden. De gitaarvereniging Helodies is op zoek naar nieuwe, beginnende of gevorderde enthousiaste leden die het leuk vinden om gitaar te spelen en te zingen, maar ook mensen die percussie doen of alleen willen zingen zijn van harte welkom. Dus lijkt het je wat om onze groep te komen versterken dan nodigen we je uit om eens op een maandagavond te

18

Wij zijn terug!! Dankzij al onze lieve vrienden en trouwe klanten, zijn wij in staat opnieuw te beginnen! Voorheen Kapsalon Rob Ardon, maar nu gaan Rob en Simone verder als…

TopStyle haarstudio

Vanaf 5 mei zijn wij gevestigd aan de Rosmolen 28 in Geffen Telefoon: 0617317940 Tot ziens!


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de We

Nationaal en Int. Na Container Transport e

AFVALCONTAINE EN PAR Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 2 www.vdweteringtransport.

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO D Voor al uw familie- verenigi Tuinhout Familiedrukwerk keu

Met opgaaf va bij geboortekaartjes

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk foto-alb Ook voor kopieerservice ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën en kle Grootformaat plotten ✓ Vlonders Kopiëren van bo ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg 13 ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 84 e-mail: drukkerij@wihabo.nl ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Dorp ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel. (073)

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtsbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel: 073-6871060 of kijken op www. samskledingactie.nl Paasknutselen bij buurtvereniging “De Elshof” Op woensdagmiddag 20 april hebben we geknutseld bij de buurtvereniging. Van 14.00 tot 16.00 uur in het scoutinglokaal bij Carbone. Wij hebben eieren geverfd, paasmandjes gemaakt, eierdopjes gemaakt van wc-rolletjes en alles versierd met stickertjes en andere leuke versiersels. Sommige kinderen hadden paastakken versierd en je kon ook kleien met marsepein. Haasjes, eendjes, kippetjes; ze waren eigenlijk te mooi op te eten. Toen we allemaal klaar waren met knutselen mochten we paaseitjes zoeken, eerst kleine en daarna ook nog hele grote chocolade eitjes. Het was een hele leuke middag, we hebben leuk geknutseld en gespeeld en ook nog chocolade eieren mee naar huis gekregen. Dit was onze eerste activiteit die wij als nieuwste lid van de Elshof mee hebben gedaan, en zeker niet de laatste. Het was kei leuk! Groetjes Emma en Vera

Winnaars kleurwedstrijd carnavalsoptocht Tijdens de carnavalsoptocht in Geffen deelden wij kleurplaten uit aan de kinderen langs de kant. Jaimy van Ballegooy had de mooiste kleurplaat bij ons ingeleverd en heeft hiermee de eerste prijs gewonnen. Ook alle andere inzendingen hebben we beloond met een prijsje. CV de Bierkruiers

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

Sam’s Kledingactie Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haalt met kledinginzamelingsactie 600 kilo kleding op in Geffen De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 28-03-2011 in Geffen is gehouden, heeft 600 kilo kleding opgebracht. Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid mensen in nood.Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij 20

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Vrijdag Zaterdag

* aflossingsvrijzaterdagBouwbedrijven * spaarfondsen Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geff * combinatiehypotheken *endividendfondsen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 * beleggingshypotheken * mix-fund Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * rechtstreekse beu * met (premie-) depot * veel vrijheid en l

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en vrijdag 09.00 - 12.15 en Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.00 uu ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op afsp

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen Café - Zaal en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

Hanegr

OOK KEUREN WIJ VOLGENS VC

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

P. DE K EIN

SCHOONHEIDS

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Los

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis.

1/8 1/4 Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 073 - 532 231/2 07 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 58 01hele 93

thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nuland Te

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Dinsdag 26 april werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de laatste serie gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. Op 3 mei was de slotdrive en dan is er weer een bridgeseizoen voorbij. A-lijn 1. Gerard Vogel en Frans van Weert 55.51 2. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 53.63 3. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 53.49 4. Trudy en Jaap Lakeman 53.47 5. Ilse Ruland en Peter Wolf 51.72 6. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 51.67 7. Ria en Rien van Alebeek 50.20 8. Doortje en Wim van Druenen 48.19 9. Ria en Wim Bijl 47.97 10. Gerrie en Joop van der Meijden 47.86 11. Thea en Johan Geling 47.28 46.61 D 12. Peter Luijben en Ad van de Wetering 13. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 43.01 D 14. Dick Pronk en Erik Vrolijk 36.72 D B-lijn 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 63.44 * 2. Marijke Droog en Marianne van Etten 59.17 P 3. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 53.96 P 4. Marlies van Dijke en Thea Engels 50.52 P# 5. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 50.52 6. Gerda van den Hurk en Cis Noy 50.00 7. Elly en Aart Smit 48.44 8. Margriet Baart en Ans Lambregts 47.92 9. Vera Bos en Diny de Jong 46.56 10. Margriet van Beek en Idi Szovan 45.21 D 11. Emmy vd Brink en Wil van Oostrum 44.38 D 12. Antoine Jansen en Anky Janssen 39.90 D * geen promotie, teveel invallers # promotie volgens plaatscijfer C-lijn 1. Marga van Meurs en Vera van Zantvliet 57.60 P

2. Marianne en Ed Asselbergs 54.69 P 3. Karine Molkenboer en Jet Willems 53.02 P 4. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 52.60 5. Nelly Lucius en Jo de Haas 51.88 6. Diny Arts en Ans van Uden 50.83 7. Akke Prins en Ton de Wit 49.79 8. Jo de Haas en Peter van Hout 49.58 9. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 49.06 10. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 45.63 D 11. Gwen en Rene Vogels 43.23 D 12. Henny Bonnemaijers en Invaller 42.08 D D-Lijn 1. Ied en Boet de Rooij 55.87 * 2. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 54.91 P 3. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 54.35 P 4. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 52.67 P 5. Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 52.42 6. Vera en Huub Spoormans 50.17 7. Tini Jonker en Trude van Peer 48.83 8. Dorine en Bart Weijts 48.30 9. Fien en Antoon van den Eng 47.20 10. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 45.07 44.58 11. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 12. Christien en Lambert van den Berg 44.44 * geen promotie, teveel invallers.

Opbrengst collecte Nederlandse Hartweek In de Hartweek hebben 28 collectanten het mooie bedrag van € 2133,85 bijeen gebracht. Dit bedrag is inclusief de Bedrijvencollecte, die nu weer gehouden is. Er is door onze bedrijvencollectante het mooie bedrag van € 177,25 opgehaald. Hartelijk dank aan de gulle gevers. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dank ook aan al onze trouwe collectanten, waar we elk jaar weer een beroep op mogen doen. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen Rinie van den Berg en Kees Jongeneelen

Geffen Nuland Vinkel Rosmalen e.o.

073-5940123 / 0800-2212212 www.levatio-uitvaartzorg.nl

(gratis)

postadres:

22

Beeckendael 17, 5221 PK ’s-Hertogenbosch


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

DAMESMODE maat 36 t/m 64

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 20.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

WIHABO DRUKKERIJ

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.