Torenklanken 2023 - nr 08

Page 1

redactieadres: Acaciastraat 14

mailadres: torenklanken@geffen.nl

advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75

secretariaat: telefoon (073) 532 11 46

IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09

druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.050 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

GEFFENAAR VAN HET JAAR 2023 GEZOCHT!

Ook dit jaar gaan we tijdens Effe noar Geffe weer de Geffenaar van het jaar bekend maken! Vanuit de stichting Geffenaar van het jaar versturen we deze maand de brieven naar alle verenigingen en stichtingen in Geffen. Het is namelijk zo dat vrijwilligers de Geffenaar van het jaar kiezen. Elke vereniging of stichting mag 3 namen doorgeven die zij willen nomineren. De naam die het meest voorkomt wordt Geffenaar van het jaar. Mocht je als vereniging/stichting geen brief hebben ontvangen, dan willen we je vragen om contact op te nemen via geffenaarvanhetjaar@outlook.com. De bekendmaking van de Geffenaar van het jaar wordt ook dit jaar weer bekend gemaakt op zondag na de open lucht mis. Na een positieve evaluatie over 2022 houden we het programma van vorig jaar aan.

Presenteert Björn van der Doelen LIVE

Björn van der Doelen is Nederlands singer-songwriter. Van 1994 tot 2006 was van der Doelen profvoetballer. Naast zijn muzikantencarrière is Van der Doelen bekend als acteur en radiomaker.Van der Doelen kwam tijdens zijn voetballoopbaan uit voor PSV, Standard Luik, FC Twente en N.E.C. Björn van der Doelen stopte voor z’n 30ste met voetballen om o.a. muziek te gaan maken. Inmiddels is hij gepokt en gemazeld en na het uitkomen van z’n laatste album “Na ons de zondvloed” alweer zes albums verder.

Een aantal theater/clubtours en een paar honderd op-

tredens (sinds 2007) in grote en verrekt kleine zaaltjes, theaters, huiskamers en op festivals hebben er voor gezorgd dat van der Doelen inmiddels uiterst comfortabel op het podium staat. Een karakter waarbij de glimlach nooit ver weg is. Die een verhaal kan vertellen. Geen poëtisch gelul maar ware woorden.

DAAR WIL JE TOCH BIJZIJN IN GEFFEN!

Wanneer: op vrijdagavond 16 juni 2023 ticketprijs € 10,00 online op WWW.KOPPodium.nl en aan de kassa € 12,50.

Waar: MFC de Koppellinck, Kloosterstaat 6 Geffen

Al het leuks op Netflix en Videoland wel gezien?

Aan een kijkje op geffen.nl/geffense-gids/vrijwilligers zitten geen abonnementskosten, maar kan zeker heel leuk worden!

KOPY INLEVEREN VOOR:

22 mei (geldt ook voor e-mail kopy)

redactieadres: Acaciastraat 14

e-mail: torenklanken@geffen.nl

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 61e jaargang | nummer 8 | mei 2023
Uitvaartbegeleider voor een liefdevol afscheid voor mens en natuur natuurlijkafscheid.com dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04 Ook wanneer je elders verzekerd bent! Kom voor advies en service langs bij een van onze winkels Geffen Dorpstraat 46 073 534 13 25 Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90 Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36 's-Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76 HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE Leiweg 2a • 5386 KR Ge en • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl revalidatie sto ering HEPA CARE Creatieve sto ering voor de Gezondheidszorg

Geloofsgemeenschap

Heilige Maria Magdalena Geffen

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216

email: info@geffendgh.nl www.parochiedgh.nl

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE

U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart of avondwake.Voor het vastleggen van een doop, huwelijksof jubileumviering, zie onderstaand blokje. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl

Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

LITURGISCHE KALENDER

wijzigingen onder voorbehoud

De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream.

Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. De zondagsmis van 09.30 uur wordt weer in de kerk gehouden

do. 18 mei 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK Hemelvaart

vr. 19 mei 19.00 u. avondviering in de kapel

zo. 21 mei 09.30 u. Woord- / Com. m.m.v. PP

vr. 26 mei 19.00 u. avondviering in de kapel

zo. 28 mei 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK Eerste Pinksterdag

ma. 29 mei 09.30 u. H. Mis bij de veldkapel m.m.v.W.I.K.

Tweede Pinksterdag

Feestelijke viering i.v.m. 70-jarig bestaan van de veldkapel. Bij slecht weer is de viering in de kerk

vr. 02 juni 19.00 u. avondviering in de kapel

zo. 04 juni 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK

zo. 04 juni 12.00 u. Eerste Communieviering met pastoor Ouwens

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN:

19 april 2023: Geert Heijmans, 53 jaar.

4 mei 2023: Anja van den Heuvel, 63 jaar.

PROGRAMMA EERSTE H. COMMUNIE 2023

Vrijdag 26 mei bijeenkomst 14.15 - 16.30 uur

Woensdag 31 mei bijeenkomst 14.30 - 16.00 uur

Zondag 4 juni 12.00 uur Eerste Communieviering.

KERKBALANS 2023

Thema Kerkbalans 2023:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2023.

OPGAVE MISINTENTIES

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen.

Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00.

De misintenties die opgegeven zijn vóór de laatste vrijdag van de maand, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren. Bij vragen: 073-5324386. Het is ook mogelijk om de kosten voor misintenties over te maken via de bank.

Dat kan op bankrekeningnummer NL09 RABO 0115 8031 49 t.a.v. Parochie De Goede Herder o.v.v. misintentie (datum). De gegevens naam/namen e.a. dienen dan wel op de envelop te worden genoteerd, met vermelding ‘geld is overgemaakt’. U kunt de envelop, zoals anders, in de pastoriebus doen.

DOOP-, HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop-, huwelijks- en jubileumvieringen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Bij deze vieringen is er vooraf een persoonlijk gesprek met de priester / diaken. Er zijn momenteel geen gezamenlijke voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend

3

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Telefoon: 073 - 5037094

E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:

 Juridisch advies

 HRM beleid

 Ontslag

 Mediation

 Begeleiding bij langdurig verzuim

f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 75 jaar winkelcentra, scholen, distributiecentra, woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen is onze passie. U herkent dat in alle facetten van ons werk en de kwaliteit van de uitvoering. Kwaliteit wint de strijd.

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A 06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen
www.vanschijndel-bouwgroep.nl
OPT IE K S tef a n Omdat uw ogen de beste zorg verdienen!
Openingstijden: Di.
Vr.
Za.
Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www optiekstefan.nl (inschoolvakantieszijnwijopdinsdagmiddaggesloten)
t/m
09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur
09.30-14.00 uur Floor Janssen 06-40318895
www.jagers-asbestinventarisatie.nl Jagers
Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen
Asbestinventarisatie bv
Romme Schilderwerken Telefoon: 06 - 166 106 22 Den Herd 17 info@rommeschilderwerken.nl 5386 EX Geffen www.rommeschilderwerken.nl

van 08:00 tot 20:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

Wilt u een grafplek reserveren of hebt u vragen over de gang van zaken rond de begraafplaats, urnenveld e.a. dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: Gerard van Dinther, te bereiken via tel. 06-10 53 82 94. Het 073-nummer is komen te vervallen.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMINGRONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Ruud Verhagen, tel. 073-5323191.

E-mailadres: torenmuseum@gmail.com

RESTAURATIE KERKGEBOUW

Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS

De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen.

Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht.

Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

EEN WAAIER VAN STROPDASSEN

Het Oude Klooster is weer keurig aan de buitenkant opgeschilderd door Schildersbedrijf Van Lith, in opdracht van de gemeente.

Ook het portaal is opgefleurd met een textielkunstwerk, vervaardigd door Annie van Schijndel: een waaier van stropdassen siert daar de wand. Ontdek de WIKstropdas!

De boekenstandaard van de Straatbieb heeft tegenover het bankje nu zijn plekje gekregen. Daar wordt overigens goed gebruik van gemaakt. Dankzij de ‘boekenjuffen’ staan er mooie, eigentijdse leesboeken voor elk wat wils, die regelmatig vernieuwd worden. Voor wie het nog niet gezien heeft, hangen er in het portaal ook folderkastjes met infoboekjes over Geffen, met wandel- en fietsroutes.

Heeft jouw Geffense vereniging of stichting nog vrijwilligerstaken?

Meld ze aan via geffen.nl/geffense-gids/vrijwilligers.

Wij zoeken jou!

Bij Sports & Playgrass in Geffen zoeken wij parttime versterking voor in ons magazijn! Wij zoeken een gemotiveerde pensionaris, student of werkzoekende die op zoek is naar bijverdiensten voor zo’n 10-14 uur in de week.

Werkzaamheden:

Bestellingen gereedmaken

Materialen bezorgen en ophalen

Magazijnwerk (heftruck)

Bussen laden

Opruimwerkzaamheden

Ben jij geïnteresseerd in de job of wil je meer weten?

Stuur een mail naar mark@sports-playgrass.nl, of bel naar 085-1306921

5

ROND DE DORPSPOMP

nr 587

Drie weken na de vorige Stamtafelbijeenkomst was nu de voltallige crew present. Deze keer ging het er ook wat luidruchtig aan toe, zonder daarmee de overige gasten van het café te storen. Want die zaten gezellig bij elkaar op het terras voor de deur omdat zij uiteindelijk weer eens zonder kou in de buitenlucht hun dorst konden lessen. Bij de Stamtafel was de ernst troef.

De nationale dodenherdenking van 4 mei De openbare herdenkingsbijeenkomst bij het monument in Geffen werd druk bezocht. W.I.K. liet zich weer van z’n beste kant zien en horen. Het werd een waardige gebeurtenis. Gelukkig waren er ook veel jongeren bij. Daarmee groeit het vertrouwen dat een herdenking als deze vooreerst niet hoeft te vrezen voor tanende interesse bij jongeren voor de boodschap die ervan uit gaat. Namens het gemeentebestuur legde wethouder

Sidney van den Bergh een krans bij het monument en sprak een rede uit die alom erg werd gewaardeerd. Hij had het over het kwaad van oorlog, dat de huidige tijd meer dan voorheen laat zien dat het risico van een nieuwe oorlog niet weg te denken valt. Een oorlog zaait angst en verderf, doet helden opstaan om de vijand te bevechten maar dat alles kan uiteindelijk alleen maar slachtoffers opleveren. Verder haalde de spreker een recent geschrift aan dat over het overleven van een oorlog door bedreigde onschuldigen gaat en laat zien dat het leed door angst en verdriet door het omkomen van geliefden op de een of andere wijze mentaal kan doorwerken naar latere generaties.

Bevrijdingsdag 5 mei

Het was stil in Geffen. Blijkbaar was men aan het werk, thuis gebleven, naar feestelijkheden elders getogen of eropuit getrokken om van het redelijk mooie weer te profiteren.

Het lijkt erop dat deze dag die helaas slechts eenmaal per vijf jaar een officiële feestdag mag zijn, niet meer zo de aandacht heeft, wat wellicht te wijten is aan het feit dat er in deze periode van het jaar ook andere extra vrije dagen zijn.

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 6,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina e 20,-

1/4 pagina e 32,-

1/2 pagina e 45,-

Hele pagina e 75,-

MELKTAP VINKEL

uw advertentie op deze plaats?!

informeer naar de mogelijkheden:

E. torenklanken@geffen.nl

T. 073-532 28 75

VERSE STREEKPRODUCTEN RECHTSTREEKS VAN DE BOERDERIJ van Rijckevorselweg 13, 5381GX Vinkel | www.melktapvinkel.nl Verse melk | Yogur t | Vla | Sof tijs | Kaas | En meer

Koningsdag

De jaarlijkse bijeenkomst van gedecoreerden vond plaats in de Koppellinck. De nieuwe Geffense gedecoreerden waren Frank Draad en Wim van Woensel, de eerste vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger bij diverse Geffense organisaties (o.a. Scouting Geffen, Jantje Beton, Vitale Verenigingen, EHBO en buurtvereniging De Elshof) en de tweede ook vanwege meerdere functies (o.a. oprichter van de Geffense volleybalclub en van Bloaskapel De Stiefels in Den Bosch, als vrijwilliger bij Mariaoord in Rosmalen, mantelzorger, organist en schippersgids in Den Bosch).

De Stamtafel feliciteert Frank en Wim bij deze van harte met hun benoeming tot lid in de Orde van OranjeNassau!

Dorpsraadvoorzitter Hans Hendriks sprak de gedecoreerden en andere aanwezigen toe. De burgemeester was erbij aanwezig en erna was het een feestelijke, gezellige dag voor eenieder in het dorp.

De paal van de Brier

Het wegrestaurant de Geffense Barrière is nu, na een groot aantal jaren mede door brand een ruïne met een hoop rommel te zijn geweest, in een gevorderd stadium van wederopbouw. Het gaat nu Brier59 heten, kortweg Brier. Er komen diverse extra voorzieningen want het wordt een pleisterplaats met onder meer een Taco Bell, Subway, Burger King én de tweede vestiging van het Osse restaurant Ome Toon. Tot onze verbazing is onlangs gebleken dat er door het gemeentebestuur van Oss ook een plan is goedgekeurd om een hoge paal te plaatsen waarop een kanjer van een LED-scherm op veertig meter hoogte de (on)nodige tekst over de weg en de omgeving gaat uitstralen. Of dat nou een aanwinst is of niet, er wordt verschillend over gedacht. Mooi, niet mooi? Landschapverstorend, passend of niet? Lichthinderlijk of niet? Megalomaan? Er is een vergunning voor, blijkbaar heeft niemand dat van tevoren zien aankomen, dus ja, we wachten het maar af.Vóór de zomervakantie zou het allemaal klaar zijn.

RIVED

Onze aangezetene Ans van Erp is nog maar net terug van een reis met Harry en Dianne van Erp naar Nairobi in Kenia. Het doel was een bezoek aan het hulpcentrum dat is opgericht ter realisatie van het plan van de dochter van Harry en Dianne, Rinske, om aldaar planmatige hulp voor zorg aan kinderen, jongeren en ongewenst zwangere en mishandelde vrouwen van de grond te krijgen. Door aan deze mensen praktische middelen te verstrekken, gezondheidsadviezen te geven en (hand) vaardigheden aan te leren om tot een normaal zelfstandig bestaan te kunnen komen. Rinske is destijds in de oprichtingsfase in Nairobi onverwacht aan malaria overleden. Dat sloeg in als een bom. Ter nagedachtenis

aan haar is toen de stichting RIVED opgericht om haar droom te realiseren. Die er nu onder meer ook toe heeft geleid dat kinderen een ontbijt kunnen krijgen voor zij naar school gaan. Door middel van donaties en inzameling van ‘oude’ herbruikbare kleding, schoenen en linnengoed in Nederland kan de stichting hulp verlenen en diverse projecten doen opzetten en ondersteunen. Het gaat op dit moment goed met de zorg die daarmee wordt geboden.

Ans vertelt dat zij bij het bezoek schrijnende armoede zag: slechte leef- en woontoestanden in sloppenwijken, maar er zijn toch ook door rijkere inwoners bewoonde en zwaar beveiligde wijken. Ans noemde als voorbeeld het bestaan van een sloppenwijk met circa vijfduizend inwoners waar slechts één wasplaats is. De achterstand die het ‘gewone’ volk heeft, is groot; onveiligheid en corruptie zijn er te gewoon. Er valt daar nog veel te doen om de mensen, waar mogelijk, te helpen om een redelijk bestaan op te bouwen.

Vrijwilligersvacaturebank

Via de site Geffen.nl kun je binnenkort een oproep van de ‘vrijwilligersvacaturebank’ tegen komen. Deze is interessant voor Geffense organisaties en Geffenaren en bekend willen maken dat zij bereid zijn om aan een andere organisatie voor een klus materiaal uit te lenen of dat zij voor een eigen klus graag bepaald materiaal of expertise willen lenen. Ook (tijdelijke) persoonlijke hulp van anderen kan op die site worden aangeboden of gevraagd. Alles op vrijwillige basis.

Het woord vacature moet je hier niet zien als die voor een betaalde baan. Het lijkt soms misschien wel wat veel gevraagd maar het kan zo maar zijn dat het plezier om te helpen meer voldoening geeft dan gedacht. Kortom: proberen, het is niet verplicht en wie weet ontstaat daaruit nog iets ‘moois’? Laat weten wat je zoekt of wat je voor een ander kunt betekenen! In één van de volgende Torenklanken zal hierover een bericht van de initiatiefnemers verschijnen.

Goede doelen actie

De recente Goede doelen actie, bedoeld om de collectes voor meerdere goede doelen te bundelen heeft, naar we vernemen, circa € 5500 opgeleverd. Dat is per huishouden gemiddeld zo’n 3 à 4 Euro. De vraag doet zich voor of bij de organisatie en de gevers voldoening bestaat over het resultaat en of er wellicht iets aan de aanpak te verbeteren is. Dat het een goed initiatief is staat buiten kijf en mag zonder meer geprezen worden.

Blokkendozen

Die verschijnen steeds meer. Ofwel rechthoekige paleizen in het buitengebied voor de opslag van goederen die de fabriek van grote ondernemingen hebben verlaten en bestemd zijn voor latere bezorging bij de klant. Dat

7

De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent

Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen

T: 073 6909354

E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED

TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Altijd en overal inzicht in je actuele cijfers

Accountantskantoor dat het nét even anders doet!

Persoonlijk contact met betrokken adviseurs

Dorpstraat 18d, Geffen

T: 06 11644550

www.dss-accountants.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

Dorpsplein 1-f 5386 CL Ge en

Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch

www.pphnotarissen.nl

Kantoor Geffen

Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

T: 0412 665 666

E: Geffen@pphnotarissen.nl

Doelgerichte aanpak Korte, sterke analyses Eerlijke adviezen Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl
TE HUUR:

moet goedkope bouw zijn want het is alleen maar voor opslag. De productie is er nagenoeg nihil en daarmee de werkgelegenheid. De winst gaat, naar berichten van de media, bij vele van de ondernemers rechtstreeks… naar het belastingparadijs.

De gemeente van vestiging wordt geacht de infrastructuur in orde te hebben door onder meer toegangswegen en andere verbindingen aan te leggen en te onderhouden. Dus voor rekening van de belastingbetaler. Maar, laten we het hier beperkt houden tot een waarneming van het ‘verdozen’ van het Brabantse buitengebied. Fraai of niet zo fraai? De provincie heeft zich al duidelijk uitgesproken over de onwenselijkheid ervan.

Strand Tien

We hebben het er al eerder over gehad. Nu is er dan toch een ondernemer gevonden die een voor de gemeente Oss aanvaardbaar plan heeft om de Geffense Plas met omgeving op te krikken tot een fatsoenlijke zwem- en recreatiegelegenheid. Met de naam Strand Tien. Hoe het plan eruit ziet is op maandagavond 15 mei in de Raadzaal van het gemeentehuis in Oss gepresenteerd. We zijn benieuwd wat daar uit is gekomen en doen pogingen om de exploitant te ontmoeten bij de volgende Stamtafel.

En dan nog dit:

- De herinrichting van het Dorpsplein is meerdere maanden uitgesteld. Bouwactiviteiten van het wooncomplex zouden de geplande aanvang in september 2023 letterlijk en figuurlijk in de weg staan.

- ’t Haasje is niet langer het haasje maar blijft toch als Frankies.We verwelkomen Frank en Hanneke van Gennip uit Uden die dat op zich hebben genomen.

- De dassen die een veilig treinverkeer in de (spoor) weg stonden hebben hun heil elders gekregen. Aan de andere zijde van het talud bleek op korte afstand nog een andere flinke dassenburcht te bestaan die door Paul van de Hanenberg werd ontdekt en die de lieden van ProRail was ontgaan.

- De volgende Stamtafelbijeenkomst is op zondag 21 mei om 10:30 uur, café Govers. Komt het zien, komt het horen!

BOEKZOLDER PETER

Beste mensen

Als u de komende maanden meer ruimte wilt maken in uw boekenkast en u uw boeken al dan niet tegen betaling wilt opruimen, dan kunt u contact opnemen met mij. U kunt mij bereiken via plammers@xs4all.nl of via tel. 0412 624367.

WANDEL4DAAGSE 2023

WE GAAN WEER WANDELEN van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni a.s.

Fijn dat het Rottenrijk de Wandel4daagse gaat organiseren. Meld je aan en doe mee met je vrienden, klasgenoten, familie of collega’s!

Digitale voorinschrijving van 15 t/m 29 mei: € 5,00 p.p.

Digitale inschrijving vanaf 30 mei: € 6,00 p.p. Inschrijven op de 1e dag voor 4 dagen is ook mogelijk. Dagkaarten kosten € 2,00.

Dagelijks starten tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf het KPJ-gebouw. Routes van 5 km. en 10 km. De digitale scan blijft net als vorig jaar!

Geef je op via onderstaande QR-code of op www.rottenrijk.nl

Pas woonachting in Geffen en je staat te popelen om jouw talenten in te zetten binnen ons mooie dorp? geffen.nl/geffense-gids/vrijwilligers

9
UW INTERIEURSPECIALIST Prins Bernhardplein 12 | 5391 AR Nuland | T: (073) 532 47 67 E-mail: meijer@colorsathome.nl | www.meijernuland.nl
VERF
| BEHANG | GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | HORREN HARDE VLOEREN | TAPIJT | KARPETTEN

EFFE OVER GEFFE

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord: Mari van Hoorn, 56 jaar, hij woont in de Molenstraat

1. Een herinnering aan Geffen

Ik heb een mooie, zorgeloze jeugd gehad.

2. Dit zou anders moeten

Ik ben al gauw tevreden, dus zou ik het niet weten!

3. Een bijzonder(e) plek/gebouw / straat / wijk

De kerk, ik kijk er elke dag naar.

4. Een mooi mens

Carli Bongers. Altijd positief.

5. Jammer dat…

De levendigheid langzaam verdwijnt uit ons durpke.

6. De leukste club

De club van 56 - jarigen!

7. Ons visitekaartje

Effe noar Geffe. Trekt mensen van heinde en verre.

8. Bewondering voor…

Alle vrijwilligers.

9. Geffen is voor mij…

Het mooie, kleine durpke

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan … Het behouden van het dorpskarakter!!

Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

Jeugdvakantieweek 40 Jaar! SAVE THE DATE!

Omdat de jeugdvakantieweek dit jaar officieel 40 jaar bestaat hebben wij afgelopen jaar op het arboretum een mooie boom geplant.

Nu willen wij graag met oud bestuurders in contact komen zodat we tijdens de jeugdvakantieweek de boom samen met jullie officieel kunnen onthullen op dinsdagochtend 28 augustus aanstaande.

Heb je dus in de organisatie en of het bestuur van onze mooie stichting gezeten, meld je dan bij ons aan zodat we jullie officieel kunnen uitnodigen.

Omdat de administratie vanuit de officiële kanalen nogal cryptisch is en we niemand willen vergeten, geef het ook gerust door aan anderen uit het bestuur van de jeugdvakantieweek (bijvoorbeeld mensen die inmiddels buiten Geffen wonen).

Graag zien we jullie aanmeldingen met naam, adres en email adres graag verschijnen in onze mailbox. JVWGeffen@gmail.com

Met vriendelijke groet, Bestuur stichting Jeugdvakantiewerk Geffen

10
Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl

BSG INFORMATIE AFDELING GEFFEN

Belangenvereniging Senioren Geffen, afgekort BSG

Ons email-adres is: BSG.Geffen@gmail.com

Website: www.bsg-geffen.nl

AGENDA:

18 mei: Oude Klooster gesloten ivm Hemelvaartsdag

19 mei: happen en trappen rond Oss

22-26 mei: vijfdaagse vakantie naar Drenthe

29 mei: Oude Klooster gesloten ivm met 2e Pinksterdag

1 juni: Bingo in Oude Klooster

2 juni: Kip en het ei

6-9 juni: Wandelvierdaagse

15-19 juni: fietsvijfdaagse in de Ooijpolder

26 juni: theorieles verkeer bij autorijschool de Kleijn

28 juni: Les Miserables

20 juli: André Rieu

Beste leden van BSG, we zijn op 1 mei gestart met: VERVOER OP MAAT VOOR ALLE KWETSBARE OUDEREN IN GEFFEN.

Voor informatie en aanmelden kunt u bellen naar de coördinator Thea Wakonig, tel. 0620571491

19 mei Happen en Trappen

Op de fiets gaan we de omgeving van Oss verkennen en intussen op diverse plaatsen een gedeelte van ons diner nuttigen.

Start is om 11.00 uur in Oss bij H32. Voor de deelnemers uit Geffen, die graag gezellig samen naar Oss willen fietsen, om 10.30 uur vertrekken we bij de Koppelinck. Graag op tijd aanwezig zijn want we fietsen om 10.30 uur aan.

Per 1 april is de klusdienst van start gegaan

De coördinator is de heer Frans Verstegen, tel. 0653407327. Eenieder kan begrijpen dat de materialen door de zorgvrager betaald dienen te worden aan de klusjesman. Mochten er vervoerskosten gemaakt moeten worden dan geldt dezelfde vergoeding als bij de vervoersdienst.

Fietsen met de duofiets:

Na reservering bij dhr. Ber Vissers tel: 073-532 2054 kunt u voor een symbolisch bijdrage van €1,00 een dagdeel gebruik maken van dit vervoersmiddel. Een aanrader voor ieder die er graag op uittrekt. Door te bewegen op allerlei gebied blijven we soepel en lenig. Er zijn voldoende vrijwilligers die graag met u mee willen fietsen.

26 juni Theorie over steeds veranderende verkeersregels en nieuwe verkeersborden.

Autorijschool de Kleijn gaat ons bijspijkeren en kijken wat wij nog kunnen leren wat betreft de theorie en verkeersregels.

Maandag 26 juni vanaf 19.00 uur. Kosten zijn € 5,00 p.p. U kunt zich nu al aanmelden, maar in ieder geval moet dit voor 20 juni bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058, of Corry Hondong, tel 5323123

28 juni Les Miserables in Breda

Les Miserables: vertrek om 18.00 uur bij ’t Oude Klooster. Voor dit uitstapje kunt u zich niet meer aanmelden, het is vol. Mocht u graag meewillen als er iemand uitvalt, kun u bellen naar Wilhelmien van Dijk of Tineke Willemse.

20 juli Concert André Rieu op het Vrijthof: is ook vol. Hier geldt ook, mocht u meewillen als er iemand uitvalt, kunt u bellen naar Wilhelmien of Tineke.

Je vindt jezelf geen organisatietalent en weet ook niets van sport maar je zou best iets voor het Gef-fense vrijwiligersleven willen betekenen?

Op geffen.nl/geffense-gids/vrijwilligers worden ook mensen gevraagd die handig zijn met een hamer en een beitel, een kwast, een fototoestel of een emmer en een dweil. Ook daar wordt Geffen nog mooier van.

11

NIEUWS VAN

KOM D’R IN

Vrijwilligster aan het woord. Eén van onze vrijwilligsters is Eyman Safdari. Op de dinsdagochtend is ze gastvrouw bij de Inloop. Ze heeft ook al enkele keren mee de Wereldproeverij verzorgd want Eyman is van Afghaanse afkomst en kan heerlijk koken. Ze laat ons kennismaken met eten uit andere culturen. Eyman is een vriendelijke, goedlachse en behulpzame dorpsgenoot. Sinds 2011 woont ze in Geffen met haar gezin. Haar man Ali werkt in een winkel op de Maaspoort in Den Bosch. Ze hebben drie kinderen. Mahsa hun 14 jarige dochter, de 12 jarige zoon Abas en de jongste dochter Elise is 5 jaar.

In 2009 zijn Eyman en Ali, met hun toen nog kleine dochtertje Mahsa, vanuit Afghanistan gevlucht voor het geweld van de Taliban. Ze waren hun leven niet meer zeker daar. Via Iran,Turkije en Duitsland zijn ze in Nederland terecht gekomen. Na Ter Apel hebben ze gewoond in AZC’s in Eindhoven en Grave. Gelukkig hebben ze nu asiel gekregen en wonen sinds 2011 in Geffen.

“Hier zijn we veilig”, zegt Eyman. Als je het zelf niet hebt meegemaakt besef je amper wat het is om voortdurend bang te moeten zijn om vervolgd te worden, je leven niet zeker te zijn. Eyman behoorde in Afghanistan tot de bevolkingsgroep Hazara. Deze mensen hebben het daar extra moeilijk. De Hazara is een bevolkingsgroep die in het centrale berggebied van Afghanistan woont. Vanwege het geloof en hun uiterlijke kenmerken worden ze gediscrimineerd in Afghanistan en de Taliban hebben het extra op hen gemunt. Eyman en haar gezin hebben veel meegemaakt in Afghanistan. Wij zien hier beelden op tv en we lezen in de krant over de verschrikkingen van de Taliban, maar meestal ga je na die berichten weer over tot de orde van de dag. Onbekend maakt onbemind wordt wel eens gezegd. Maar als je dan van een dorpsgenoot hoort die de verschrikkingen van de Taliban zelf heeft meegemaakt, moest vluchten met haar gezin, haar familie heeft moeten achterlaten, dan komt het dichtbij. Dan besef je hoe bevoorrecht wij zijn dat we in een land leven waar we ons vrij kunnen bewegen.Wij kunnen onze familie in het buitenland opzoeken en zij kunnen ons bezoeken. Dat is nu voor Eyman niet mogelijk maar ze hoopt dat zij ooit haar moeder en zussen nog eens kan weerzien. “Wij zijn heel blij dat we hier kunnen wonen”, zegt Eyman.“De buren en de mensen in Geffen zijn vriendelijk en goed voor ons. En het maakt mij weer blij als ik iets kan betekenen voor anderen”.Via haar taalcoach in Oss is ze vrijwilligerswerk gaan doen bij de ouderen in De Heegt. En van daaruit is ze bij Kom d’r in gastvrouw geworden bij de inloop. Dat bevalt prima. Eyman heeft een goed contact met de andere gastvrouwen. Ze spreekt al heel aardig Nederlands en doet er ook veel moeite voor.

Eyman is 39 jaar maar dat kan ook zomaar een jaar jonger of ouder zijn vertelt ze . “Mijn moeder heeft het nooit precies verteld op welke datum ik geboren ben. Toen ik in Nederland kwam is mijn geboortedatum vastgesteld op 1 juli 1983”.

Eyman geniet van het vrijwilligerswerk bij Kom d’r In. “In het begin kon ik de mensen moeilijk verstaan maar ik begin het nu al steeds beter te begrijpen waarover ze praten”. Ze vindt Geffen een mooi rustig dorp. Maar net zoals voor ons is het voor Eyman ook erg lastig dat er nauwelijks openbaar vervoer is. Op de fiets gaat al heel aardig maar het is ook nog best stressvol voor haar om op drukke kruispunten en rotondes te fietsen. Heel begrijpelijk.

Jongste dochter Elise zit in Reek op het Speciaal Onderwijs. Binnenkort komt ze gelukkig naar een school in Oss. Voor Eyman is dat dan beter bereikbaar als ze op school moet zijn. Met openbaar vervoer naar Reek voor een oudergesprek kost je namelijk uren. En sinds kort heeft dochter Mahsa een bijbaantje bij de Jumbo, geweldig toch. Bedankt voor je verhaal Eyman. Jullie zijn krachtige mensen die er in dit nieuwe thuisland iets van willen maken.

Let op:

- Op donderdag 18 mei Hemelvaartsdag, vervalt de Crea middag

- Ook is er ‘sochtends dan geen muziek tijdens de inloop.

Crea Workshop Juni Schelpenpot met tegellijm

Wanneer: donderdagmiddag 1 juni 14.00-16.00 uur of dinsdagavond 13 juni 19.00-21.00 uur

Zelf meebrengen: klein plamuurmes (als je deze hebt)

Voor wie: iedereen uit Geffen

Kosten: € 4,00 / 5,00 te betalen bij aanvang workshop *Opgeven voor donderdag 25 mei*

Inschrijven kan op de inschrijflijst in de blauwe map bij kom d’r in of bel/app naar Yvonne 06-10517342. Gelieven bij inschrijving je naam en telefoonnummer te vermelden en welke datum je wilt deelnemen. (max. 8 personen per opgavedatum)

13

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU, 26 APRIL 2023

Enkele weken voor Koningsdag werd ik door onze voorzitter van scouting Geffen (Jurian) gevraagd om mee te gaan naar een gesprek op het gemeentehuis op 26 april in de ochtend. Na aandringen van Jurian en subtiele sturing door mijn vrouw om een paar uurtjes vrij van werk te nemen hiervoor, ging ik toch maar overstag. Pas de dag ervoor werd ik wat argwanend; die ochtend echter, ging mijn gezin zoals gewoonlijk de deur uit voor school of werk. Jurian haalde me op. Bij het gemeentehuis werd het me vrij snel duidelijk. Ook mijn vrouw bleek aanwezig en er werd me verteld dat ik een lintje zou krijgen. Ik was zeer verrast! De burgemeester ontving ons voor een samenzijn met de andere gedecoreerden en hun partner/familielid. Daarna vond de uitreiking plaats in de raadszaal, waar we met applaus werden onthaald door andere familieleden en betrokkenen.

Tijdens de uitreiking stelde de burgemeester je op je gemak en kon je relaxed op het podium zitten, luisterend naar je levensloop waarin werd beschreven waarom het “de koning heeft behaagd” om je een lintje te geven “in de orde van Oranje Nassau”.

De dag werd verder voortgezet met een gezellige receptie in het gemeentehuis en in de avond een feestje thuis. Deze werd “geopend” door een prachtige serenade van de WIK en een dans van de majorettes. Op steenworp afstand van het verenigingslokaal, was het voor WIK de kortste serenade ooit!

Op 16-jarige leeftijd ging ik wekelijks naar “De soos” in de Bonkelaar. Soos Happy Sound was zó gezellig, dat ik na mijn 16e als leiding verder ging. Later doopten we dit om tot de wat hippere naam “Tiener Swing Café“.Vanuit de soos werd samen met Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen het jeugdcarnaval georganiseerd, toen de ‘Bonkelaartjes’ genoemd. Tot nog toe organiseer ik dit nog ieder jaar mee, inmiddels vanuit scouting Geffen, voor de 41e keer.

Op mijn 18e werd ik gevraagd om bij scouting Geffen de Verkenners (jongens van 10 t/m 14 jaar) mee op te richten. Het jaar ervoor waren ze al gestart met de welpen en kabouters (7-10 jaar). Dat was het begin van mijn bijna 40-jarige carrière bij Scouting Geffen. Ik heb bij scouting alles kunnen doen wat ik wilde. De eerste jaren als jeugdleiding, later als groepsbegeleider en praktijkbegeleider en daarna kwam de secretarisfunctie erbij. Tijdens de beginjaren van scouting vonden we dat er minstens 1 leider per leeftijdsgroep (speltak) een EHBO-diploma moest hebben. Vandaar dat ik in 1989 mijn diploma heb behaald bij EHBO Geffen en hier ook altijd lid van ben gebleven.

Naast scouting ben ik vanaf mijn 18e ook enkele jaren lid van toneelvereniging Geffes Volk geweest. Dit was

wel wat lastig omdat de repetitie van toneel op dezelfde avond was als de draaiavond van scouting, en ik het eerste half uurtje dus miste. Later heb ik nog met het stuk Cis den Dove mee mogen doen tijdens het 700-jarig bestaan van Geffen.

Ook Jeugdvakantie week was halverwege de jaren ‘80 bezig aan een vernieuwing waar ik in mee mocht denken en waar ik ook een aantal jaren heb geholpen. De eerste week van de schoolvakantie op kamp met scouting Geffen en de laatste week Jeugdvakantie week.

Nadat ik met Marianne in wijk de Elshof ging wonen werden we lid van buurtvereniging de Elshof. Op een gegeven moment hebben we, in overleg met de gemeente, met een groep buurtbewoners een onderhoudsploeg voor speeltuin de Buitelhof gevormd.We hebben onder andere basketbalborden en goals naast de speeltuin gerealiseerd, en op een andere groenstrook in de wijk een panna-veldje. Maar ook de speeltuin moest natuurlijk aan de laatste eisen blijven voldoen. Deze is vernieuwd, waarbij er ook wat uitdagender speeltoestellen voor de oudere kinderen zijn geplaatst.

Vanuit mijn werk maar ook hobbymatig vind ik het leuk om van alles te repareren. Toen ik werd gevraagd om mee te doen bij Repaircafé zei ik meteen ja en ik neem daar graag een middag vrij voor. Het is een gezellige club waarin we met veel plezier proberen allerlei apparaten een tweede kans te geven.

In de loop der jaren zijn er veel neventaken vanuit scouting op mijn pad gekomen, zoals de Jantje Beton collecte, waar ik al weer jaren contactpersoon voor ben, en sinds kort in werkgroep Vitale verenigingen waarin we proberen de gemeenschappelijke factor en samenwerking van alle verenigingen te vinden.

Bij scouting Geffen zijn we jaren bezig geweest een eigen clubhuis te realiseren, wat nu alweer enkele jaren is gevestigd in de Weverstraat in het gebouw D’n Uitstek waar ook Jeugdvakantieweek en het Gilde in zijn ondergebracht. Hier zijn al vele klusjes en aanpassingen verricht zodat we nog vele jaren kunnen genieten van een mooi gebouw waarin we met zijn allen onze vrije tijd in kunnen doorbrengen.

Ik wil iedereen bedanken waar ik al deze jaren mee heb samengewerkt om ons in te zetten voor de gemeenschap, met name de jeugd, en de leefbaarheid in het dorp.

14

DE VRIJWILLIGER

Hij zou met zijn dochter Judith een dagje naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam gaan… met de trein… half tien in Oss… pap, eerst nog mijn paspoort ophalen op het gemeentehuis… loop even mee naar binnen…

En daar stonden ze, allemaal bekenden!

Het werd een lintje… in plaats van een dagje uit. Zoon Jeoffrey had alle gegevens verzameld, dat is een historicus wel toevertrouwd.

Wim van Woensel (82 jaar) vertelt enthousiast en uitgebreid over zijn hobby’s, bezigheden en vrijwilligerswerk.

Van vele markten was/is hij thuis: organist bij het meisjeskoor in Geffen, schippersgids op de Binnendieze in Den Bosch en tevens vaarinstructeur, kerststalbouwer in de Sint Jan, oprichter van diverse bandjes / gelegenheidsorkestjes én van de Geffense volleybalvereniging, lid van de werkgroep Kerkmuseum De Peperbus, maar bovenal (fiets)vrijwilliger bij Mariaoord. “Dat laatste geeft de meeste voldoening, het is zo’n dankbaar werk.”

Wim zijn vrouw Tonneke verbleef 11 jaar op Mariaoord, elke dag was hij bij haar. In 2020 is ze overleden.

Wim wist maar al te goed van de broodnodige helpende handen van familieleden en/of vrijwilligers voor cliënten met beperkingen en daarom bleef hij daar actief, orgel of accordeon spelen op activiteitenmiddagen of met de duo-fiets anderen plezieren met leuke tochtjes.

Voor me ligt een dikke ordner die de titel draagt ‘De Vrijwilliger’. Wim heeft alles keurig geordend en we bladeren door vele jaren vol mooie belevenissen.

Er staan nog veel meer zelf geschreven manuscripten

in de boekenkast: de beide biografieën van Wim en Tonneke en naslagwerken, o.a. 100 jaar Oude Baan van 1900 – 2000. Dat betekent dat er in 2025 weer een jubileumpje te vieren is daar in het vroegere Veld, waar voorheen eigenlijk niemand wilde wonen…

Wim geniet nu volop van zijn mooie woonplek in en om het huis, dat hij samen met broer Harrie bouwde, naast het vroegere woonhuis en de borstelfabriek van hun ouders. “Hier heb ik altijd vakantie”!

Proficiat met het welverdiende eremetaal!

OPBRENGST GOEDE DOELEN WEEK GEFFEN

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw donatie tijdens de eerste goede doelen week in Geffen! De totale opbrengst is ruim €5500,-

Een mooi bedrag wat de deelnemende doelen goed kunnen gebruiken. Het kan natuurlijk altijd nog beter, en hiervoor kunnen we uw input goed gebruiken.

Dus heeft u tips voor ons dan zouden wij willen vragen deze met ons te delen! Deze mogen per mail gestuurd worden naar: info@goededoelenweekgeffen.nl

We hopen dat de doelen volgend jaar weer op uw steun kunnen rekenen!

Wij willen in het bijzonder nog de volgende mensen/ bedrijven vernoemen omdat deze zich ontzettend ingezet hebben!

Creativos/ Bram van Ravenstein, voor het inrichten van de website en vele andere zaken.

DigiFactory/ Maurice Bosch, voor het belangeloos inrichten van het financiële programma.

Drukkerij Wihabo/ Ruud, voor het drukwerk en de extra inzet.

Nogmaals hartelijk dank!

Namens het bestuur; Astrid, Ingrid en Miranda.

15

RUITERSPORTVERENIGING

TREC KENNISMAKING

Op 27 en 28 mei organiseert De Zilverhoef voor alle paardenliefhebbers een TREC Kennismaking. TREC is een nog vrij onbekende tak van de paardensport waarbij het gaat om vaardigheden die je nodig hebt tijdens het maken van trektochten te paard, zoals je oriënteren met kaart en kompas en het overwinnen van obstakels zoals slootjes, poorten, boomstammen, enz. Publiek is van harte welkom, toegang is gratis. Clubterrein van De Zilverhoef, achter Heesterseweg 30 in Geffen

Met vriendelijke groet, Joyce van Hoorn De Zilverhoef

foto’s van Anne Binnendijk

GRATIS ZOMERBRIDGE NULAND

De Bridgeclub Nuland organiseert vanaf 24 mei tot en met 19 juli elke woensdagmiddag voor leden en nietleden een zomerbridge in het gemeenschapshuis `de Meent` in Nuland. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

De toegang is gratis, ook voor niet leden van de Nulandse bridgeclub. Er is vrije inloop vanaf 13.00 tot uiterlijk 13.25 uur en er wordt top-integraal gespeeld van 13.30 tot 16.30 uur.

Veel bridgers gaan buiten de zomerperiode op vakantie en veel activiteiten vallen in die periode uit. Een van de redenen waarom de Bridgeclub Nuland deze middag organiseert, niet alleen voor de gezelligheid maar ook om de hersens een “bridge-oppepper” te geven.

16

MARIAKAPEL GEFFEN 70 JAAR

Waar het stil kapelleke, overdekt, door de oude kruin der breede linden, den wandelaar tot bidden wekt en troost met zoete rust doet vinden

De veldkapel… de allerkleinste gebedshuisjes, zo maar ergens in het groen, of aan een verlaten steegje, doorstaan de tand des tijds. Altijd zullen er mensen zijn, die even een momentje rust vinden, een bloemetje leggen of een kaarsje ontsteken bij Maria of een patroonheilige van de plaats. Ook zullen er altijd vrijwilligers zijn om zo’n kapelletje ‘in ere’ te houden door het schoon te maken, de omgeving aan te harken, te renoveren wat nodig is, of zelfs in deze tijd een nieuw te bouwen.

Zo ook onze Mariaveldkapel aan de Veldstraat in Geffen, dat er dit jaar 70 jaar staat.

Een officiële oorkonde uit 1953 afkomstig uit het memoriaal van de parochie – in lood gevat en in het voetstuk onder het beeld ingemetseld – meldt ons dat de gelovigen van de parochie H. Maria Magdalena het kapelletje bouwden in liefdevolle samenwerking en dat het werd ingezegend op Christus Koningschap. Dat is weliswaar in de maand november, maar wij vieren dit heuglijke feit op Tweede Pinksterdag, omdat we dan traditiegetrouw, bij goed weer de H. Mis in de openlucht vieren bij de veldkapel.

Een stukje historie:

In 1972 droeg pastoor Smulders het kapelletje over, aan de toenmalige gemeente Maasdonk, waarvan een eigendomsbewijs bewaard is gebleven.

Mevrouw Door van Lee – Gloudemans, een ware Maria-vereerster, zorgde bijna 25 jaar voor een schoon kapelletje, dat er altijd bloemen stonden en dat het er rondom de veldkapel netjes uitzag. Als waardering voor haar werk, ontving ze in 1992 een Koninklijke onderscheiding. Ze overleed op 19 januari 2001. Op 17 april 2001 heeft de gemeente Maasdonk onze veldkapel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

In 2003, twintig jaar geleden, werd het gouden bestaan van de veldkapel uitgebreid gevierd, met als organisatoren het Geffense Sint Jorisgilde in samenwerking met de Heemkundewerkgroep Vladerack. Een grondige renovatie vond plaats, met praktische en financiële steun van velen: 50-jarigen, gouden huwelijksparen, dorpsgenoten en overige sponsoren. De dakplaten en de kozijnen werden hersteld, 2 nieuwe knielbankjes gemaakt, glas-inloodraampjes aangebracht en de binnenmuren werden schoongemaakt.

Er werd een nieuw leien dakje op gelegd en een goudiep geplant.

Ter herdenking aan hun moeder, werd door de kinderen Van Lee een plaquette opgehangen. Ook een geschonken, zelf vervaardigde, rozenkrans van Lies van Druenen kreeg een plaatsje. De omgeving rondom het kapelleke werd onder handen genomen, een zitbank geplaatst en tevens een grondspot, zodat het ’s avonds verlicht werd. Op 26 oktober 2003, de laatste zondag van oktober, precies zoals in 1953, werd er een feestelijke Mariavesper in de kerk gehouden met aansluitend een processie naar de veldkapel, waar die opnieuw plechtig werd ingezegend door pastoor Scheepers.

Het slotstuk was een samenzijn van alle betrokkenen, waarbij de loden pijp uit 1953 werd geopend. Een oorkonde + namenlijst was een verrassende vondst die een aantal weken in de kerk ter inzage heeft gelegen. Daarna is deze pijp weer teruggeplaatst, samen met een nieuwe pijp met daarin het verhaal van de renovatie van 2003.

Dit jaar 2023, is het bordje met de spreuk vernieuwd door Toon Schuurmans.

Aanstaande Tweede Pinksterdag, zondag 29 mei 2023, aanvang 09.30 uur, geven we een feestelijk tintje aan de viering van onze 70-jarige veldkapel. Muziekvereniging W.I.K. en het Sint Jorisgilde geven acte de préséance en de kinderen leggen bloemen bij Maria.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Bij slecht weer is de viering in de kerk.

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

17
tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

SINT JOZEFOORD SCOORT OP INZETBAARHEID EN VERZUIM

Sint Jozefoord behoort tot de best scorende zorgorganisatie op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. De Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien hoe een zorgorganisatie presteert op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Met een 8,9 maken we deel uit van de top 3 in de zorgsector.

Oog voor de medewerker

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de medewerkers van Sint Jozefoord te helpen aan het werk te kunnen blijven. Van verzuim, naar inzetbaarheid; Sint Jozefoord kijkt naar wat er wél kan. Daarnaast is er hard gewerkt aan een mooi vitaliteitspakket. Er is aandacht voor collega’s die werk combineren met mantelzorg, we hebben aandacht voor gezondheid en spelen in op de maatschappelijke problemen door bijvoorbeeld een workshop van een budgetcoach aan te bieden.

Ilona Grandia, adviseur duurzame inzetbaarheid, vertelt: “Ik denk dat we ons onderscheiden door het goede contact dat collega’s met hun leidinggevende hebben. Leidinggevenden houden gedurende het gehele ziekteproces een vinger aan de pols en kijken naar de mogelijkheden om, wellicht met aangepaste werkzaamheden, onderdeel uit te blijven maken van Sint Jozefoord of het team.”

Over Vernet

Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is gericht op het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Verzuimgegevens worden vertaald naar rapportages. In deze rapportages worden de organisatiecijfers afgezet

van Oss zwerven om de 22e Osse Café Bridgedrive te spelen. Het evenement vindt plaats in een 11-tal horecazaken. Die blijven gewoon toegankelijk voor andere gasten en ook voor geïnteresseerd publiek.

Nadat dit evenement 3 jaar lang geen doorgang kon vinden in verband met de Corona-belemmeringen hebben de Osse bridgers nu in samenwerking met de lokale middenstand de organisatie weer vol enthousiasme op poten gezet.

De deelnemende horecazaken waar belangstellenden een kijkje kunnen nemen zijn: De Binnenstad, Groene Engel Cultuurpodium, De Huiskamer, Onz, Heer Bommel, H32, Miru, Gossimijne, Bodega, Pizzeria Rosetti, en Lunchroom lekker Vertrouwd.

De start is om 10.30 uur en de eindtijd ligt rond 17.00 uur.

Bridgeparen die aan deze gezellige drive willen meedoen kunnen zich nog aanmelden tot 22 mei. Informatie is verkrijgbaar via telefoon 06 1494 9917 of email aan harrrie@kabelfoon.nl (let op: 3 maal “r”).

WIE WAT WANNEER

JUNI

01 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

SEPTEMBER

06 de Schakel; Nat. Ziekendag Oude Klooster, 14.00 uur

11 t/m 16 Collecte de Schakel

14 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

17 Fietstocht Goed Gevoel Geffen

OKTOBER

12 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

NOVEMBER

09 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

16 Superbingo Goed Gevoel Geffen

DECEMBER

13 de Schakel; Kerstviering Oude Klooster, 14.00 uur

14 Bingo KBO Geffen, Oude Klooster

BRIDGEN IN HARTJE OSS

Op zaterdag 3 juni zullen 250 bridgers door het centrum

18

GYM VERENIGING GEFFEN

Nieuws vanuit GVG

Vanaf het nieuwe seizoen, dat start op woensdag 6 september, worden onze senioren heren gymlessen gegeven door Saskia van Tuijl. Deze lessen worden gegeven op woensdag van 18.00 - 19.00 in Sporthal de Geer. Tijdens deze lessen ligt het accent voornamelijk op het behouden van lenigheid, coördinatie en uithoudingsvermogen. Tijdens de lessen worden verschillende oefeningen gedaan, naast een goede warming up, moet je ook denken aan spellen en grondoefeningen. Dit alles gezellig samen met andere sportieve leeftijdsgenoten.

Op naar een sportief jaar!

Nieuwsgierig geworden? Op 10, 17 en 24 mei zijn er gratis proeflessen om de sfeer te proeven. Trek je sportkleding en schoenen aan, neem een flesje water en een handdoek mee. Aanmelden kan via gym.ver.geffen@gmail.com onder vermelding van naam, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.

Zien we jullie dan?

Wisten jullie ook dat de senioren dames gymlessen gegeven worden op dinsdagochtend van 9.00 - 10.00 in de sportruimte van Move 2B fit? Deze lessen zijn onder leiding van Micheal van den Heuvel. Een ervaren sportleraar met erg veel enthousiasme. Aan juiste begeleiding geen gebrek! Kom gerust eens kijken maar nog liever mee doen.Aanmelden kan via gym.ver.geffen@gmail.com onder vermelding van naam, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.

Bestuur GVG

Kristy, Sanne, Mark, Vanessa en Esther

KLIEDERKERK

Op 4 juni is er weer een bijeenkomst van Kliederkerk “The Adventurers”.

Omdat het bijna vakantie is, is het thema: Ik ga op reis en neem mee…

Deze keer gaan we naar Nuland en zijn we welkom in de tuin en in het bos van pastoor Verbakel. Dat belooft een avontuurlijke middag te worden!!

Onze wereldreis begint om 15.00 uur, dus zorg dat je op tijd bent ingecheckt samen met je vriendjes, vriendinnetjes , ouders en grootouders.

19

• Reparatie van banden

& stomerij
service
Uw gordijnen
materialen. Ook leren
en
Volop en
parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com
Kleding op maat maken voor dames en heren.
vakkundig gemaakt. Reparaties alle
kleding
bont.
gratis
• Sportvelgen
• Nieuwe autobanden
Caravan- en aanhangerbanden
v.d. Wouw
Kouwe Noord 3b
• Opslag van winter- en zomerbanden www.autobandenservicegeffen.nl Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen John
De
5386 JZ Geffen tel. 06-52363177
Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75 Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18
-
- INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN
12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl SIERGRINDVLOEREN - DESIGNVLOEREN - INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN Peter Kieboom Heesterseweg 12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl SIERGRINDVLOEREN - DESIGNVLOEREN - INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN Peter Kieboom Heesterseweg 12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl
info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl
SIERGRINDVLOEREN
DESIGNVLOEREN
Peter Kieboom Heesterseweg

Hallo allemaal, Daar zijn we weer als kindertherapeuten van Geffen, Vinkel en Nuland! Helaas zijn we als groep opnieuw uitgedund en is er ook geen kinderfysiotherapeut meer werkzaam in de regio, waardoor wij nu als kinderlogopedie en -ergotherapie de enige kinder-experts zijn in de regio.

In oktober 2022 hebben we het gehad over welke executieve functies er zijn en zijn we dieper in gegaan op het werkgeheugen. Even in het kort wat de executieve functies ook alweer zijn:

WAAROM EXECUTIEVE FUNCTIES TRAINEN? Executieve functies zijn vaardigheden die we nodig hebben om tot leren te komen, die zorgen voor sturing en controle van gedrag. We werken met 11 verschillende functies: respons-inhibitie, werkgeheugen, emotie-regulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning, organisatie, time-management, flexibiliteit, doelgericht gedrag en metacognitie. Executieve functies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je, na het horen van de sirenes van een brandweer, verder kan gaan met je werk. Of dat je, voordat je gaat werken, je tas hebt ingepakt en daarbij niets vergeten bent.

Belangrijk om te weten: Executieve functies zijn zeker te trainen en kunnen op elke leeftijd worden verbeterd.

DEZE KEER BESPREKEN WE: RESPONS-INHIBITIE

In onze praktijken krijgen we er mee te maken, maar ook de leerkrachten op school: kinderen die zonder erbij na te denken bepaalde handelingen stellen, veel te snel aan iets willen beginnen, anderen pijn doen zonder aan de gevolgen te denken enzovoort. Deze kinderen vertonen impulsief gedrag, wat zeer lastig kan zijn, niet alleen in de klas maar ook in het dagelijkse leven. Het goede nieuws is dat dit te trainen is.

HET BELANG VAN HET BEVORDEREN VAN

RESPONS-INHIBITIE

Reactie- of respons-inhibitie is de vaardigheid om eerst na te denken, voordat je een handeling stelt. Eerst denken, dan doen. Het uitstellen van een reactie of handeling noemen we zelfbeheersing, impulscontrole of ook wel respons-inhibitie. Je impulsiviteit leren onderdrukken en eerst nadenken om doelgericht aan de slag te kunnen gaan. Deze rem zorgt ervoor dat je nadenkt voordat je actie onderneemt en zorgt ervoor dat je niet reageert op afleidende prikkels. Hierdoor kun je een reactie uitstellen of tegenhouden, anderen op de beurt laten wachten en uit laten praten en je niet laten afleiden

door andere prikkels.

Respons-inhibitie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind, omdat het kunnen controleren van een impuls bij zowat alles wat een kind doet, nodig is. Zo leert het kind nadenken voordat hij de straat oploopt om een bal terug te halen, begint hij niet te schilderen zonder een plan, gaat hij een ander kind niet meteen terugduwen maar denkt hij eerst na over de gevolgen ervan.

Er kunnen oneindig veel voorbeelden gegeven worden, want de respons-inhibitie is de eerste stap naar zelfbeheersing.Vaak zal de respons-inhibitie minder sterk zijn in emotionele situaties. Ook alcohol (en dan hebben we het natuurlijk over volwassenen!), te weinig slaap en onder grote druk staan hebben invloed op de responsinhibitie. Leerlingen en volwassenen met problemen met de respons-inhibitie laten vaak ondoordacht gedrag zien.

WAT KUN JE VERWACHTEN OP WELKE LEEFTIJD?

De respons-inhibitie is één van de eerste executieve functies die zich ontwikkelt. Een baby is, voordat de respons-inhibitie zich ontwikkelt, afhankelijk van zijn of haar omgeving. Op een gegeven moment ontwikkelen de hersenen van de baby zich, wat de baby in staat stelt om wel of niet te reageren op een prikkel uit de omgeving wanneer hij of zij ergens op gefocust is.

Wanneer het kind het taalvermogen ontwikkelt, zal de respons-inhibitie verder ontwikkelen met behulp van ouders, opvoeders maar ook leerkrachten die het kind regels en waarschuwingen geven, bijvoorbeeld: pas op voor de sloot, niet oversteken, niet aan de kaars zitten.

Een peuter/kleuter zou:

o op de juiste manier moeten kunnen handelen in gevaarlijke situaties

o een korte tijd kunnen wachten wanneer een volwassene dit vraagt

Een kind in de onderbouw zou:

o zich aan eenvoudige schoolregels moeten kunnen houden

o bij een ander kind moeten kunnen zijn zonder dat het een ander kind wil aanraken

Een kind in de midden- en bovenbouw zou:

o conflicten kunnen oplossen met leeftijdsgenoten zonder fysiek geweld

o zich ook bij afwezigheid van de volwassene aan de regels kunnen houden

De vaardigheid Respons-inhibitie maakt in de leeftijdsfase tussen drie en vijf jaar een grote ontwikkeling door. Vaak wordt er al spontaan aan het bevorderen van de respons-inhibitie gewerkt door impulsief gedrag te bespreken met het kind. ‘Waarom deed je dit?’, ‘Hoe ga je dit volgende keer aanpakken?’, kortom, hen laten naden-

21
KINDERTHERAPEUTEN VAN GEFFEN

Op z’n Van Wanrooijs

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 250 collega’s al ruim 50 jaar!

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Frank

Frank

Frank

www.vanwanrooij.nl
201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1 18-12-2020 10:17:35 Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch T F 0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01 E info@soestacc.com W www.soestacc.com
administratieconsulent Bezoekadres: Cereslaan
Plein
1
Heesch Geffen Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch
Hanegraaf Accountant-
4
1969
Vestiging:
Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a • RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas
(073)
Hanegraaf Accountantadministratieconsulent
Kerkstraat 11 Geffen
532 13 13
Hanegraaf Chris-Stan van Daal Nicole Hanegraaf • Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 Fax 0412 - 63 72 06 www.vdweteringtransport.nl Gebr. van de Wetering NAS Telefoon Fax Website Mail Wij verzorgen voor u: * verlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren * het bouwen van separatiewanden gipsblokken, gasbeton

ken over hun gestelde gedrag. Maar er zijn ook genoeg spelletjes te vinden om deze vaardigheid te oefenen.

SPELIDEEËN:

Wanneer je meer doelgericht wil werken aan het bevorderen van de respons-inhibitie, zijn gezelschapsspelen een ideaal hulpmiddel. Wel moeten ze aan twee criteria voldoen :

- Het spel bevat bepaalde regels waar men zich aan moet houden.

- Het is een reactie-spel. Deze criteria zijn belangrijk omdat er bij een reactiespel een snelle handeling moet gebeuren en er hierbij door de regels van het spel een denkproces aan vooraf moet gaan. Door de combinatie van deze factoren wordt er beroep gedaan op de respons-inhibitie van het kind.

We geven een voorbeeld aan de hand van het spel ‘Halli galli junior’: de kleuters moeten zo snel mogelijk op de bel drukken wanneer ze een clown in dezelfde kleur afleggen (reactiespel), maar ze mogen dit niet doen wanneer er stippen op de clown staan (spelregel).Wanneer het spel gespeeld wordt, moeten ze hun impuls dus kunnen onderdrukken om telkens wanneer ze dezelfde kleur clown zien, af te drukken. Ze moeten namelijk eerst denken aan de onderliggende regel van de stippen en moeten hun impuls dus controleren.

SPELIDEEËN:

- Samen een verhaal maken, waarbij je om de beurt een zin verzint. De ander moet dan wachten met reageren tot dat hij aan de beurt is. Gebruik als ondersteuning een blokje voor degene die aan de beurt is. Afbouwen tot er geen blokje meer nodig is.

- Beurtwisseling oefenen door middel van memory, lotto, kwartet, Wie ben ik?, Wat doe ik?, Wie is het? Woordkasteel of domino.

- Topologie: je moet je beurt afwachten om te weten wat je moet doen.

- Wie is de dader

- Jumbo speelkwartiertje.

- Cocotaki: jezelf kunnen inhouden, op je beurt wachten.

- Haba, dier op dier: Wachten op je beurt, niet helpen bij dreiging omvallen.

- Sound memory: Je mag alleen een dubbele pakken wanneer ook het geluid erbij past, beurtgedrag, niet praten voor de ander. Respons inhibitie: wanneer je een geluid van de ander hoort, niet zelf reageren, beurt van de ander afwachten, hoe reageer je als de ander net dat geluid en plaatjes krijgt die jij ook wist.

- Lottino: Beurt gedrag: stapeltje in het midden en om de beurt pakken

- Kiekeboe: Waarbij je moet onthouden welk plaatje van de kleur omgedraaid ligt en dit zo snel mogelijk benoemen. Dus reactie op de kleur die je ziet, maar

niet de afbeelding.

- Maar denk ook aan: Ravensburger Rush Hour, Smart Games als GoGetter en Hide&Seek, Speed cubs, kakkerlakkensalade, babbelspel junior, of Jakkiebak! Gehakketak. Veel spelletjesplezier namens alle kindertherapeuten: Jill en Saskia van Logopedie Jill en Logopedie Maasdonk Femke, Ergotherapiepraktijk De Oplossing

Mocht je als ouder met je kind vastlopen binnen de Executieve Functies neem dan contact met ons op, daar zijn we voor!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

- Ben je sportief?

- Kun je (een beetje) volleyballen?

- Heb je zin om te trainen?

- Wil je meedoen aan wedstrijden?

Kom dan op een donderdag van 20.00u tot 22.00u gratis proeftrainen bij onze gezellige club, Smash ’83. We trainen in ‘t Zijl in Vinkel. We hebben een mix, heren en dames team met leden uit Vinkel, Geffen, Nuland en omstreken. Voor elk team zoeken we versterking.

Voor meer info:

- Loekie 06-10942271

- Raymond 06-51360781

23
Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

Hallo laagste prijsgarantie!

Geffen,

1

Aloysiusplein
OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www vanwanrooij.nl E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Inter net www.vanderdoelenassurantien.nl Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

PERSBERICHT

Informatie over langer thuis wonen bij u thuis

De vrijwillige ouderenadviseurs van ONS welzijn gaan binnenkort weer op pad om ouderen te informeren en adviseren op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer. Jaarlijks bezoeken zij vele ouderen vanaf 75 jaar verdeeld over vier leeftijdsgroepen. Binnenkort ontvangen de ouderen in de gemeente Oss, die dit jaar 80 worden een uitnodiging voor een informatiegesprek op de mat.

Voor het informatiegesprek bij u thuis kan een afspraak worden gemaakt met een van de vrijwillige ouderenadviseurs. Zij geven gratis informatie over van alles wat te maken heeft met ouder worden en over onderwerpen die interessant kunnen zijn om zo prettig mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Twijfelt u of een informatiegesprek nodig is? Onze vrijwillige ouderenadviseurs helpen ouderen na te denken over onderwerpen waar zij wellicht zelf nog niet aan hebben gedacht. ONS welzijn adviseert dus om altijd een afspraak te maken. Maak een afspraak via telefoonnummer 088-3742525 of mail naar ouderenadviseurs@ ons-welzijn.nl.

ONS welzijn is dé welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant.

ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300 medewerkers en circa 1.000 vrijwilligers. Onze teams in de wijk geven advies en hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Bij zorgen over kinderen of om een naaste, over eenzaamheid of moeite met rondkomen. Ook organiseren we activiteiten en initiatieven om iets te leren of voor de ander of de buurt te doen. Wij leggen verbindingen tussen mensen en instanties en werken samen met vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners aan preventieve, duurzame oplossingen voor inwoners. ONS welzijn is samen met Sterker, Sociale Teams Helmond en Wel.kom onderdeel van Lentl. Samen bundelen we onze krachten op het gebied van strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.

EEN WANDELING MET EEN VERHAAL

Aandacht voor 5 mei belangrijk, ook Vlucht 14-18, 50 en 100 mijl herdenkt oorlog

MAASHORST - Vrijdag 22 september 2023 gaat voor de eerste keer de internationale Vlucht 14-18, 50 &

100 mijl van start.Vlucht 14-18 is een niet-competitieve wandeling waarbij het de uitdaging is om van 80 of 160 kilometer te wandelen (of te joggen) in maximaal 45 uur. Van Uden (NL) naar Turnhout (B), van Turnhout naar Uden óf heen en terug. Deze week nemen we een extra moment om even na te denken over de gevolgen van een oorlog en wat vrijheid betekent.

Met de herdenkingsdag die aanstaande vrijdag 5 mei is, willen we graag even extra aandacht geven aan het verhaal achter de wandeltocht. Met Vlucht 14-18 wordt namelijk de Eerste Wereldoorlog herdacht, waarbij destijds 1500 Turnhoutenaren wegvluchten naar Uden om aan de Duitsers te ontkomen. Op 4 augustus 1914 vielen Duitse troepen het neutrale België binnen met de bedoeling om volgens hun Schlieffenplan snel op te rukken naar het noorden van Frankrijk. Zo konden ze Parijs ontsluiten en de overmacht van de Franse troepen in de rug aanvallen.

Na 42 dagen moest de klus geklaard zijn om daarna het gemobiliseerde Russische leger te verslaan. Toen op 18 augustus 1914 de stad Turnhout geconfronteerd werd met de Duitse soldaten en de eerste burgerslachtoffers vielen, ontstond er een enorme vluchtelingenstroom richting het neutrale Nederland. De eerste opvang geschiedde door de grensgemeenten, waar tijdelijke huisvesting plaatsvond in lege douaneloodsen, fabrieksgebouwen, scholen, kerken, scholen, kloosters en schuren. Al spoedig gaf de Nederlandse regering opdracht een aantal ‘permanente’ opvangmogelijkheden te bouwen, de zogenaamde vluchtoorden: een dorp ingericht met alle faciliteiten waarin een ‘normaal’ leven geleefd kon worden. In amper drie maanden is Vluchtoord Uden ontworpen en gebouwd.

Ben jij een wandelaar en schrijf je je in voor deze bijzondere tocht? Dan kun je ter zijnder tijd ook het verhaal beluisteren onderweg. De organisatie neemt het verhaal achter dit evenement enorm serieus. Wil jij al meer weten? Ga dan naar www.vlucht1418.eu.

De mooiste momenten buiten. www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067
25

Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen!

Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl |

Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf

Altijd bereikbaar op 06 5125 6925

www.inekehanegraaf.nl

Roy Romme

Den Oven 35 Mob.: 06 11 36 62 82 5386 EW Geffen rommehoveniers@home.nl

BLOEMEN Ik

www.ikhouvan-bloemen.nl

Do:

Nederland
HOUVAST bij laten gaan
Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Sanne Langenhuizen Oijenseweg
31A, Oss T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl
hou van...
KT
info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN
Voor iedere gelegenheid een passend kado! Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. Voor al uw bloemwerk!
Heesterseweg 13, 5386
Geffen | 073 534 07 18 |
15%OntvangKorting! ACTIECODE: TORENKLANKEN
Openingstijden: Ma: 9.00 tot 18.00 Di: 9.00 tot 13.00 Wo: 9.00 tot 18.00
9.00
tot 18.00
Vr: 9.00 tot 18.00
Geffen Tel.
Za: 9.00 tot 16.00 Kloosterstaat 5c -
073 5321683

ROOI OORTJES NR. 94

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ...

#Geffense Plas

Een schone zwemplas met volop ruimte voor watersport en een groot paviljoen. Onder de nieuwe exploitanten van ’Strand Tien’ ondergaat De Geffense Plas een gedaantewisseling. Het plan komt als winnaar uit de bus van een rommelig verlopen prijsvraag. Daarin was het (naar later blijkt) de enige overgebleven kandidaat. Op maandag 15 mei organiseren de gemeente Oss en ’Strand Tien’ een presentatie van de plannen in het gemeentehuis. ‘Wij gaan zéker even kijken en luisteren daar. Wordt vervolgd.

’Raadhuys’ vanaf Aloysiusplein

#Dorpshart

(foto CvH)

De bouw van een aantal grote en kleine(re) studio’s achter ’De Gouden Leeuw’ is afgerond. Groot stuk met mooie foto in het Brabants Dagblad en dus veel kijkers (potentiële kopers?) op de Open Avond.

Ondertussen wordt er door de jongens van Van Wanrooij keihard gewerkt aan het appartementencomplex op het plein. De contouren worden steeds duidelijker. Hopelijk schiet het op met de bouw en de herinrichting van ons Dorpshart.

#Café-Zaal ’t Haasje

Impressie ’Strand Tien’ (foto: © De Beeldsprekers)

#Lichtvervuiling bij #Brier59

Bij de afgebrande Barrière verrijst een reclamezuil van liefst 40 meter hoog met een verlicht LED-scherm van 4 x 4 meter! De ambtenaren van de gemeente Oss vinden dat (óók) he-le-maal géén goed idee, maar B & W Oss geven daarvoor tóch toestemming: raar!

Is Dorpsraad Geffen hierin gekend? Weten de bewoners van ’t Geffens Veld dit al???

Daarbij het volgende: tijdens de ombouw van Rijksweg N59 naar autosnelweg A59 wordt ’achterland’ ‘t Geffens Veld nadrukkelijk afgescheiden van het tankstation en de Barrière. (Waterlaat en de Oude Baan worden afgesloten van doorgaand verkeer, er komt een geluidwerende wal i.v.m. te verwachten geluid- en lichtoverlast én enkele bewoners krijgen royale ’planschadevergoeding’.)

En wat gaat in 2024 gebeuren: ’achterland’ en #Brier59 worden weer met elkaar verbonden! Argument: anders lopen Mexicaanse taco-shop, broodjeszaak Subway en hamburgertent Ome Toon forse inkomsten mis van klanten uit Geffen, Oss, Heesch e.o.

Wij voorspellen dat bovenstaande plannen ernstige #overlast voor mens en dier gaan geven in ’t Geffens Veld in de vorm van geluid, licht en zwerfafval …

Op de valreep goed nieuws over Café ’t Haasje aan de Dorpstraat, lezen wij in de krant en op de sociale media: Anja en Erny hebben tóch nog nieuwe opvolgers gevonden. Frank van Gennip en zijn vrouw Hanneke krijgen op 1 juli de sleutels van café én zaal. Maar natuurlijk zal Erny ze de eerste tijd met Raad en daad bijstaan. Hij is vooral opgelucht dat hij niet de boeken ingaat als de man, die het familiebedrijf na 82 jaar op slot moest draaien. ,,Na de bekendmaking dat we gaan sluiten, krijgen veel reacties uit het dorp. Dat heeft me geraakt. Een pak van m’n hart dat er nu toch een opvolger is. Ik ga mijn dartpijlen weer opzoeken. Ons dorpscafé blijft!”

#Lintjesregen

’Mister Scouting Geffen’ Frank Draad (actief voor Jeugdcarnaval, EHBO en Jantje Beton) wordt daags voor #Koningsdag verrast met een lintje. Die eer valt ook Wim van Woensel (volleybal G’68, Kring ’Vrienden Den Bosch’ en Mariaoord) ten deel; allebei gefeliciteerd!

Bel voor vragen of complimenten mi:

’t Rooi Hundje, tel: 06-5391 6725

“Ik zou best iets willen betekenen voor Geffen, misschien wel samen met mijn zus of buurvrouw”

Mooi! Doen!

Check geffen.nl/geffense-gids/vrijwilligers en meld je samen aan.

27

WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30u. en van 13.30-17.00u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen in de apotheek worden opgehaald na bericht geving.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar https://huisartsenpraktijkgeffen. synchroon.info/

Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di en do.

J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do

M. Bouwman aanwezig op di, wo en vr

J. v. Zelst aanwezig op ma, do en vr

Spreekuren: Dagelijks van 8.00- 12.00u. en van 14.30-16.30u. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min.Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00- 14.30 uur.

Centrale huisartsenpost: 088-876 5050

DE HEEGT - BRABANTZORG

Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264

Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555

Thuiszorg en De Heegt

Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met:

Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555

De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu

Diëtistenpraktijk beLEEFgezonder. Lisa Coppens

Dorpstraat 62 | 06 21401103 | lisa@beleefgezonder.nl

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE

Verloskundigen en echoscopie in Geffen eo.

Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631

Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764

Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek)

Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet: www.belle-vie.nl, email: info@belle-vie.nl Facebook en Instagram

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF

Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455

Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof.

LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums

Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl

THUISZORG PANTEIN

T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl

TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM

Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.

DORPSRAAD GEFFEN

Secr.: Runrotstraat 27a, 5386 CT Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK

Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur

Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur

MFC de Koppellinck

Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl

Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl

PRAKTIJK VANDAAGOEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK

Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com

FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT

Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit

HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl

Afspraken/reserveringen:

Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl

Technisch beheer:

Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com

DE ONTMOETING

Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster

EETPUNT DE ONTMOETING

Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0

APOTHEEK MAASDONK

Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499

Website: www.apotheekmaasdonk.nl

Uw gezondheid vinden wij van belang!

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten.

Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780).

KOM D’R IN

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30u. en zondag van 14.00-16.00u. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6

DE GEFFENSE EETKAMER;

Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In. Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924.

OUDERENADVISEUR

“De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE

Website: www.geffen.nl/torenklanken

Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.

28
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.