Torenklanken 2021 - nr 08

Page 1

59e jaargang | nummer 8 | mei 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De Geffense Eetkamer mag, zoals u hebt kunnen lezen in de vorige Torenklanken, op 17 mei vanaf 12.00 uur start in de Koppellinck in Kom d’r in. En we sluiten af rond 13.00 uur met een kopje koffie of thee. Vindt u het gezellig om een, twee of meerdere keren per week met een aantal mensen samen te eten, meldt u dan aan. Evt kun u een vaste dag doorgeven. Samen eten is olie voor de vriendschap Kosten per maaltijd zijn € 10,-. U kunt per pin betalen. Als dit niet mogelijk is, krijgt u aan het eind van de maand een rekening van ons. Bij het aanmelden kunt u uw evt. dieetwensen doorgeven. Wij moeten uiterlijk op donderdag doorgeven hoeveel personen er de komende week per dag komen. Dus dit geldt ook voor onze gasten, u moet dus uiterlijk donderdag doorgeven of u in de komende week wilt komen eten en welke dagen. Als u graag een of meerdere keren mee-eet, en het is financieel niet mogelijk vanwege de kosten, kunt u contact opnemen met Ons Welzijn, Carmen van de Boom, telefoonnr. 06-14342352. Indien u niet zelfstandig kunt komen, kunt u dat aangeven en zoeken we samen naar een oplossing. Op zon en feestdagen is de Geffense Eetkamer gesloten. Alle huidige coronamaatregels gelden ook hier, zoals o het dragen van een mondkapje totdat u zit. o Als u verkouden bent, blijft u thuis. o Handen ontsmetten bij binnenkomst. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Tonny van Erp, tel nr. 073-5321995 of Tineke Willemse 06-10758924.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

De kwis voor 2021 wordt gehouden op Zaterdag 11 December. We gaan er iets speciaals van maken want we bestaan 10 Jaar!! Zet de datum in je agenda, dan doen wij de rest. We houden jullie op de hoogte via Facebook- Instagram of op de website www.degeffensekwis.nl Groetjes Emiel-John-Lars-Rianne-Astrid Het kwisteam

WEER EEN BERICHTJE VAN RIVED Er is al weer ruim een half jaar verstreken sinds onze laatste kledinginzameling. Het was nog even spannend of het allemaal wel door kon gaan maar ook dit jaar organiseert Stichting RIVED weer een kledinginzameling. Helpt U mee ? Lever dan Uw bruikbare kleding, tassen en schoeisel in op zaterdag 22 mei van 10.00 tot 14.00 uur in de Koppellinck.

KOPY INLEVEREN VOOR: 17 mei (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. PASTOOR SPIJKERS ONDERSCHEIDEN Nietsvermoedend stond pastoor Spijkers op maandag 26 april (Lintjesdag) in Oirschot te luisteren naar burgemeester Judith Keijzers, die, buiten in het zonnetje, het echtpaar Rooijackers toesprak omdat ze een koninklijke onderscheiding ontvingen. Daarna werd het woord tot hém gericht en viel ook de pastoor deze onderscheiding ten deel. “Binnenkort 50 jaar priester en nog altijd bevlogen dienstbaar”, zo sprak de burgemeester. Ook vanuit Geffen feliciteren wij onze oud-pastoor Leendert Spijkers met deze welverdiende eer! Het lijntje naar Geffen houdt hij al vele jaren nog behoorlijk stevig vast! De viering van het gouden priesterfeest op 29 mei 2021 wordt in Oirschot i.v.m. corona een jaar uitgesteld. Wilt u de pastoor een kaartje sturen, dan is dit zijn adres: Sint Jorisstraat 16, 5688 AS Oirschot.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 07 mei 19.00 u. avondmis zo. 09 mei 09.30 u. H. Mis (Moederdag) do. 13 mei 09.30 u. H. Mis (Hemelvaartsdag) vr. 14 mei 19.00 u. avondmis zo. 16 mei 09.30 u. H. Mis vr. 21 mei 19.00 u. avondmis zo. 23 mei 09.30 u. H. Mis (Eerste Pinksterdag) ma. 24 mei 09.30 u. H. Mis in de kerk (Tweede Pink sterdag) Deze viering is traditiegetrouw bij goed weer bij de veldkapel, maar die is dit jaar i.v.m. corona in de kerk. MEIMAAND-MARIAMAAND

KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op vrijdag 21 mei aan 15.00 – 16.30 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd Zorg altijd bij u in de buurt

door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 april 2021: Wim van Gogh, 86 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

GEVRAAGD een gepensioneerde man als invalkracht die met een bus spullen wil vervoeren naar een beurs. Ook evt mannequins wil rijden naar modeshows op de beurs. Inl. 06-51335802

5


ROND DE DORPSPOMP nr 547

Nog steeds geldt is het voor allemaal: Stamtafel aan huis, via de monitor, het mag niet anders. Hopelijk voor het laatst op deze wijze. Dit brengt de speelse gedachte voort hoe ons dagelijks leven nu zou zijn geweest als er geen digitale technieken zouden bestaan bij een pandemie als de huidige? Zouden we dan gesensibiliseerd worden? Of geflexibiliseerd? Of zouden we gemaskerd ons plekje in café Govers niet verlaten hebben? Wij vernemen dat Stamtafelaar Gilbert in de voorbije nacht onverwacht moest worden gereanimeerd en vanuit huis naar het ziekenhuis is overgebracht. Wanneer we dit schrijven is ons niet anders bekend dan dat zijn toestand zorgelijk is.We hopen voor Gilbert en Rianne het allerbeste! Bedrijventerrein Heesch West Het ontwerpplan voor het bedrijventerrein Heesch

West is bijna gereed. In de eerste helft van juni zal naar verwachting het ontwerp bestemmingsplan worden gepubliceerd en zo’n zes weken ter inzage zijn, evenals de aangevulde milieueffectrapportage. Op 21 april jl. was er online een informatiebijeenkomst waarin de verdere uitwerking van plan en procedure zijn toegelicht. De belangstelling voor bouwgrond van bedrijven is inmiddels, naar verluidt, al zo groot dat niet er niet voor elke gegadigde een plek zal zijn. Bepaalde soorten bedrijven van de categorie 5.1 zullen sowieso worden uitgesloten. Welke dit precies betreft zal in het plan worden vermeld. Het gaat in elk geval om bedrijven waarvan milieuhinder en risico’s voor de omgeving te groot worden geacht. De ontworpen wegenstructuur naar en van het terrein is nieuw. Enkele punten daaruit: Een afslag vanaf de A59 bij Geffen komt er niet. Tussen de verkeerstunnel bij Nuland en de nieuwe rotonde bij de Cereslaan in Heesch komt pal naast de A59 aan de zuidelijke kant een voor vrachtwagenverkeer geschikte doorgaande weg. De Rekken en de Bosschebaan worden hierin opgenomen. Bij Heesch zal verlenging plaatsvinden pal naast de A59, dus naast het bestaande industrieter-

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


rein.Tussen begin en einde komen rotondes. Het nieuwe industrieterrein zal toegankelijk zijn via deze rotondes. Op de plek van het kruispunt Bosschebaan-Weerscheut komt zelfs een “turborotonde” (naamsuggestie: Rotonde Hanenberg?). Daar komt ook een langere fietstunnel onder de rotonde en de A59 door. De Weerscheut zal voor vrachtverkeer worden gesloten.Voor de definitieve wegsituatie bij Nuland moet nog een keuze worden gemaakt. Eetpunt de Ontmoeting Het eetpunt zal bij voldoende deelnemers op 17 mei weer opstarten, maar nu in de Koppellinck. Er kunnen nog meer deelnemers aan meedoen dan de huidige. Elders in deze Torenklanken wordt daar dieper op ingegaan. Enquête ’t Veld De uitslag daarvan is inmiddels bekend en gepubliceerd. De reacties op de diverse aspecten van het plan zijn gescheiden naar die van omwonenden en die van overige Geffenaren. Opvallend is dat de voorkeuren weinig van elkaar verschillen. Over het plan is nog wel een en ander op te merken. We zien dat er aan de rand van het plangebied een buffergebied is als overgang naar het overige gebied van het Geffens Veld. Het lijkt zo tegemoet te komen aan wat de Stamtafel daarover in zijn Visie 2040 als wens heeft gepresenteerd. Er zijn 250 woningen gepland. De vraag is desondanks of er bij zo’n aantal voor vrijstaande woningen op het terrein per woning voldoende eigen grond rondom resteert. Zodat de gewenste open structuur werkelijkheid wordt. Ook blijkt er in Geffen bezorgdheid te bestaan over het behoud van het schilderachtige landschap rondom de molen Zeldenrust. Verder is de vraag in hoeverre het plan wil voorzien in het oplossen van de behoefte aan woonruimte van Geffenaren. Komt het plan direct of indirect tegemoet aan de in Geffen gevoelde behoeften aan sociale woningbouw? Krijgen de Geffenaren voorrang? Helpen we hiermee onze alleenstaanden en ouderen beter dan voorheen aan passende woningen? En is veel ‘import’ wel zo gunstig voor het behoud van de Geffense sfeer? Allemaal aspecten die ons allen aangaan en die we ter bewaking graag meegeven aan de dorpsraad en uiteindelijk aan de beslissende gemeenteraad. Digitale Torenklanken Nee, dit gaat niet over elektronische besturing van de klokken van de kerk, maar over hét Geffens dorpsblad dat elke keer weer goed en graag gelezen wordt.Voortaan zijn alle edities vanaf de allereerste uit 1962 online in te zien. We feliciteren de werkgroep Geffen.nl en de redactie met deze fraaie aanwinst! Ook de heemkundewerkgroep Vladerack heeft er z’n best voor gedaan

en de Dorpsraad het zijne eraan bijgedragen. We hebben al gehoord dat vooral de oudere Geffenaren met het inzien van vroegere Torenklanken met genoegen aan vroegere gebeurtenissen worden herinnerd. Nostalgie ten top. De oranje kliko We zouden begin april worden ingelicht over hoe we ons kunnen aanmelden voor de terugkoop van de eerder door de gemeente ingezamelde ‘oranje’ kliko.Aanmelden komt later, zo vernemen we. Ja, dat moet dan wel zo zijn. Het inzamelen blijkt toch een te moeizame operatie te zijn geweest. De ophaalfirma is in de war geraakt met de opslag van al die containers. Blijkbaar is die nog steeds aan het puzzelen. Reservering is waarschijnlijk begin juni pas mogelijk. En ten slotte: - zal de eerstvolgende Stamtafelbijeenkomst (16 mei) bij goed weer plaatsvinden in het arboretum. - is er nog maar één venter in Geffen actief, de kaasboer. - zoeken we door naar Geffenaren die willen meedoen aan de Stamtafel. Twintig keer per jaar gezelligheid op zondagochtend, na de kerkdienst. Wie o wie?

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad kwam, voor corona, één keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Nu vergaderen we al bijna een jaar digitaal, eens per twee weken. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. - ‘t Veld: de gemeente is begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de zuidoost kant. Het project begint met het opstellen van een conceptvisie. In maart heeft de gemeente hiervoor online een enquête uitgezet en deze is door bijna 300 mensen ingevuld. Deze conceptvisie wordt voorgelegd aan het college van B&W. De volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundigplan, ook hiervoor wil de gemeente graag de mening van de gemeente peilen. In de tweede helft van mei zal er daarom wederom een digitale enquête worden gehouden, ook komt er de mogelijkheid om op afspraak jouw mening mondeling toe te lichten. Verder heeft het onderdeel de “Molenbuurt” in het visiegebied onze aandacht. In dit stuk botsen woningbouw, molenbiotoop en vrije doorkijk naar de molen met elkaar. Dit laatste punt komt voort uit de uitgangspunten van toen de wijk de Elshof is opgezet. Het betreft een klein stuk in het plan waar maar een klein aantal woningen gerealiseerd zou kunnen worden door de regels omtrent de molenbiotoop. De resultaten van de enquête en overige informatie kun je bekijken op www.oss.nl/tveldgeffen. - Heesch West: op woensdag 21 april heeft de gemeenschappelijk regeling Heesch West, in een digitale bijeenkomst, de huidige stand van zaken gepresenteerd. Er zijn sinds 2019 al veel aanpassingen op het originele plan gemaakt. Bijvoorbeeld zijn de windturbines geschrapt, is de milieuzonering aangepast (helaas nog een klein deel 5.1), is er serieus naar de verkeersafwikkeling gekeken en wordt er het omliggende landschap aangepakt. Wij zijn van mening dat deze aanpassingen voor een groot deel komen uit goed overleg. Wil je de presentaties terugkijken of de antwoorden op de gestelde vragen ga dan naar www.heeschwest.nl. Een belangrijke datum voor dit project is 10 juni, dan wordt het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. Vanaf deze datum begint ook de zes weken termijn te lopen voor het indienen van mogelijke zienswijzen. - Gedecoreerden: ook voor 2022 kun je weer mensen voordragen. Er zijn in ons dorp veel vrijwilligers die op een bijzondere manier maatschappelijk actief zijn en die misschien wel voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen. Wil je iemand voordragen, ga dan

naar de website van de gemeente en zoek op “lintje”. - PMD container: helaas laat het terugkoop moment voor de PMD container nog langer op zich wachten. De omwisselingsactie van de containers in de hele gemeente Oss lijkt tegen te vallen en loopt hierdoor vertraging op. De gemeente wil de terugkoop pas starten als de omwisselingsoperatie is afgerond. Hierdoor is mei nu ook niet haalbaar, we gaan ervan uit dat we in de tweede helft van mei gaan inventariseren wie een container wil kopen en begin juni de uitgifte kunnen doen. - Geffense Eetkamer: als de corona geen roet in het eten gooit, start op 17 mei de Geffense Eetkamer. In deze Torenklanken is meer informatie te vinden over dit initiatief. - Subsidieverzoeken: Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Dit zijn in vogelvlucht een aantal van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in onze digitale vergaderingen. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en mededelingen? Kijk dan regelmatig op onze website www.dorpsraadgeffen.nl, wordt lid van onze gratis nieuwsbrief en stuur een e-mail naar info@dorpsraadgeffen.nl. Of volg ons op Facebook,Twitter of Instagram. Dorpsraad Geffen

Een goed begin van 2021

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

9


Gemakkelijk maaltijden aan huis via Sint Jozefoord Sint Jozefoord biedt een gezonde en gemakkelijke oplossing voor mensen die niet meer zelf kunnen of willen koken door middel van de dienst ‘Maaltijd aan huis’. “Smakelijk en veel keuze” Jean van Rossum, uit Rosmalen, maakt al een jaar gebruik van de maaltijdservice.“Ik woon alleen en dan is het makkelijk om niet te hoeven koken,” aldus Jean. Haar moeder maakte al gebruik van de maaltijdservice. “Soms at mijn moeder niet thuis, hierdoor kreeg ik soms een van de maaltijden mee naar huis en zo ben ik in aanraking gekomen met de maaltijden van Sint Jozefoord,” zegt Jean. Ze is erg tevreden over de maaltijdservice: “De maaltijden zijn erg smakelijk en is er redelijk veel keuze beschikbaar. De maaltijden worden op een vaste dag en tijdstip bezorgd, dat is ook erg fijn.” Ook over de medewerkers is Jean te spreken: “Prachtige mensen die alle afspraken nakomen en naar je luisteren.” Jean beveelt het anderen dan ook zeker aan om de maaltijdservice een keer te proberen. Zonder abonnement en indicatie De maaltijden worden thuisbezorgd in Nuland, Vinkel, Geffen en Rosmalen. U heeft geen indicatie nodig en u zit niet aan een abonnement vast. Hierdoor kan de maaltijdservice ook als tijdelijke oplossing gebruikt worden. De maaltijden zijn gevarieerd, gericht op het seizoen,

gezond en verantwoord. De bezorger heeft altijd tijd voor een praatje en houdt daarbij een vriendelijk oogje in het zeil. Zo geniet men niet alleen van lekkere en voedzame maaltijden, maar ook van net dat beetje extra aandacht en oprechte interesse. Ontdek nu zelf het gemak en geniet van smakelijke maaltijden aan huis! Bezoek de website www.jozefoord. nl/maaltijdservice of bel naar 073 5 342 342 voor meer informatie.

BEDANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun die we hebben gekregen tijdens het ziekte proces en na overlijden van mijn man, onze (schoon) vader, opa en overgroot opa Wim van Gogh. Huisartsen en verplegend personeel bedankt voor jullie warme zorg! Iedereen bedankt voor alle kaarten, berichtjes, bloemen en telefoontjes. De erehaag in de Bergstraat was ook erg indrukwekkend. Wim zou dit erg mooi hebben gevonden! Fijn dat er zoveel mensen meeleven! Bedankt! Dina van Gogh, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

GEVRAAGD een gepensioneerde man als invalkracht die met een bus spullen wil vervoeren naar een beurs. Ook evt mannequins wil rijden naar modeshows op de beurs. Inl. 06-51335802

Wij zoeken een zeer nette huishoudelijke hulp M. Essing Kerkstraat 12 te Geffen Info : 073-5322457 / 06-53662054 10


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Denise van Nistelrooij, 37 jaar, zij woont aan het Aloysiusplein.

1. Een herinnering aan Geffen Headmouse-actie: inzameling om te kunnen computeren, carnaval in ‘t Haasje vroeger toen ik jong was, Effe noar Geffe, en gewoon dat iedereen hoi zegt.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: meer toneel / muziekverenigingen, en dat mensen met een beperking er nog meer bij horen. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

“jong geleerd is oud gedaan”

2. Dit zou anders moeten de straten in Geffen, rolstoelvriendelijker 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Elshof 4. Een mooi mens Bram van Ravenstein 5. Jammer dat … Geffen geen mooi park heeft om te wandelen 6. De leukste club Nooit Gedacht 7. Ons visitekaartje Geffen is een sociaal en behulpzaam dorp 8. Bewondering voor… Jamie Vossenberg en Jan Coppens (zie ik mijn ouders in terug van vroeger) 9. Geffen is voor mij thuis komen. Dat liedje ‘Dit is mijn stad’ van Bastiaan Ragas, dat slaat voor mij op Geffen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


BOET IS ALS EEN KAMELEON KOM D’R IN ZOEKT

Wanneer: Dinsdag- of vrijdagochtend van 10.00-11.30u. Zondagmiddag van 14.00 - 16.00u. Waar: Huiskamer van Kom d’r in MFC De Koppellinck, Kloosterstraat 4

De voorgevel van Café Boet lijkt wel een kameleon. Zonder moeite passen de kleuren zich aan op wat er zich op dat moment afspeelt. Zo is alles oranje op koningsdag, of bij de Europese of wereldkampioenschappen voetbal. Maar met het zelfde gemak veranderen de kleuren naar zwart, geel en rood als Nederland er uit ligt en Duitsland dreigt te winnen. Het verkleurt met carnaval naar de kleuren groen, geel en rood. Of er nou carnaval gevierd wordt of niet. En dan weer naar blauw vanwege de geboorte van Tren. Maar nu kleurt de rechter gevel zachtblauw en roze en heeft het een zoete uitstraling. Nu zien we naast de naam Boet, ook de naam Zoet. Twee Geffense enthousiastelingen zijn op het lumineuze idee gekomen om in deze coronatijd waarin van alles niet mag, toch iets te bedenken wat wel mag. Lars van Erp en Laura van Erp (geen familie, wel collega’s en Laura ook nog partner van Boet en moeder van Tren) hadden al een jaar lang tegen elkaar gezegd, “eigenlijk wel leuk zo’n ijssalon”. 3 weken geleden was het ineens duidelijk. Ze gingen het doen!!! Er werden spijkers met koppen geslagen. Brainstormen, materiaal inkopen, even flink doorwerken, en vrijdag 23 april was het zover. De deuren van Zoet werden geopend. Er stond dan ook al meteen een lange rij ijsliefhebbers die de eerste ijsjes wilden komen proeven. Een geslaagde openingsdag.

• Vindt u het prettig om mensen gastvrij te ontvangen en wegwijs te maken. • Wilt u dit doen met een glimlach, met een open en vriendelijke houding? • Zorgt u voor een sfeer waarin iedereen zicht thuis voelt? • Kunt u zorgen dat iedereen aandacht krijgt en wilt u extra aandacht geven aan nieuwkomers? Dan bent u van harte welkom!

En dan nu maar hopen op lekker warm weer. Van donderdag t/m zondag van 14.00 tot 20.00 uur zijn de deuren geopend om een heerlijk verfrissend ijsje te komen halen. Er zijn ook nog leuke cadeaubonnen en ijsstippenkaarten te verkrijgen om weg te geven of om zelf te houden natuurlijk. In eerste instantie zal de gevel tot augustus/september zachtblauw kleuren. Daarna zien ze wel weer verder. Veel succes gewenst voor jullie, Laura en Lars.

De gezelligste openbare huiskamer van Geffen, heet u een warm welkom! Je kunt even binnenlopen, een kop koffie drinken of een praatje maken. Het maakt niet uit welke leeftijd, achtergrond, cultuur of welk talent je hebt. Iedereen kan zich hier thuis voelen en iedereen krijgt een kans. Behalve deze inloop zijn er bij Kom d’r in allerlei activiteiten zoals wandelen,Tai Chi, Repair Café,en creatief bezig zijn. Er kunnen ook nieuwe ideeën aangedragen worden. Kom d’r in is regelmatig open. Het rooster kun je vinden op Geffen.nl of op de posters op verschillende locaties. De vrijwilligers zorgen ervoor dat alles goed verloopt. Zij werken vrijwillig maar niet vrijblijvend. Op elkaar kunnen rekenen vinden we belangrijk. Nieuwe vrijwilligers die een steentje bij willen dragen zijn van harte welkom. Bent u de vrijwilliger die wij zoeken?! Meerdere mensen gezocht voor de functie van: Gastvrouw/Gastheer We zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om onze bezoekers warm te ontvangen met een kopje koffie of thee en hen zo nodig de weg te wijzen bij Kom d’r in.

Geboden wordt: - Een inwerkperiode, zodat u met vertrouwen van start kunt gaan - Een prettige werkomgeving met collega-vrijwilligers - Samen evalueren tijdens vrijwilligers bijeenkomsten Interesse? Mail naar komdrin.geffenzorgt@gmail. com, bel met Marianne Draad 06-12135691, of loop even binnen.

WANDELEN MET ROLSTOEL GEBRUIKER Beste ouderen, Ik bied aan om met rolstoel gebruikers te wandelen op zonnige dagen. Heeft er iemand behoefte aan laat het me weten. Ik ben verzorgende en ruim ervaring met rolstoelen. Marina, 06-12745535

13


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GELOOF ONDER WOORDEN (64) De kern van geloof! De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd, lezen we dan ook in het Evangelie van Johannes (3,16). Op een bepaald moment in de geschiedenis, op een bepaalde plaats op aarde is Jezus geboren. Het Woord van God is vlees geworden, zo verwoordt Johannes het (1,14). We vieren deze menswording van Gods Zoon met Kerstmis. Hij is verrezen Jezus verzamelde een groep leerlingen om zich heen, verrichte genezingen, sprak over zijn verhouding met zijn Vader in de hemel en verkondigde het rijk van God. Omdat Hij zich uitgaf voor Gods Zoon beschouwden sommige joodse leiders Hem als bedreigend voor het geloof in de enige God. Hij werd opgepakt en gekruisigd. Toen Jezus na zijn sterven uit de dood verrees en aan zijn leerlingen verscheen, begrepen zijn volgelingen steeds meer dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Jezus’ verrijzenis vieren we met Pasen.Voor het christelijk geloof is Pasen het belangrijkste feest. Heilige Geest In de eerste veertig dagen na zijn dood verscheen Hij nog verschillende malen. Toen keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel: Hij steeg op naar de hemel (Hemelvaart). Maar Hij beloofde een Helper te sturen.Tien dagen later daalde deze Helper, de heilige Geest, over de leerlingen neer (Pinksteren). Kerk Deze wonderbaarlijke ervaring maakte van de eerste christenen een hechte gemeenschap van mensen die het avondmaal vierden zoals Jezus met zijn leerlingen had gedaan (de Kerk), en die aan heel de wereld Jezus’ boodschap (het goede nieuws, Evangelie) gingen verkondigen. Wat betekent het voor jou persoonlijk? De boven staande punten leest u op de website van katholiek Nederland r.k.k. In heel korte bewoordingen wordt ons katholieke geloof weergegeven. Het is en blijft

een geloof. Toch mag en moet je over dit soort zaken bewust nadenken. Geloof in Christus, heeft te maken met ons persoonlijk en dagelijks leven. Algemeen bekend is dat mensen een houvast in het leven willen. We kijken meer vooruit, dan naar wat achter ons ligt. Veel jongeren zeggen dan, jullie altijd met je vroeger, maar ze beseffen niet dat de geschiedenis ons veel kan leren. Dat geldt ook voor ons geloof. Jezus Christus heeft ons als bijzonder mens geleerd, hoe wij het leven een zinnige invulling kunnen geven. In de huidige tijd willen mensen alles zien en ervaren. Ieder huis heeft tegenwoordig wifi voor zijn computer, telefoon en andere apparatuur.Wifi zien we ook niet door het huis heen rennen. Op zondag 2 mei jl. lazen we in het evangelie, hoe wij verbonden zijn met Christus. Hij is de wijnstok, wijnstam, waarmee we verbonden zijn. Als wij niet meer de sappen uit de stam halen, is ons geloof waardeloos. Eigenlijk heel simpel, mensen hebben elkaar nodig om te leven. Een voorbeeld geeft deze coronatijd, wij verlangen weer elkaar te ontmoeten, in allerlei omstandigheden. Laten we ons voeden aan de genade en die we gratis krijgen aangereikt. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

NOMINATIES GROEN LINTJE 2021 OSS - GroenLinks Oss vindt dat onze gemeente duurzamer, groener en gezonder moet worden. Niet alleen gemeenten, maar ook individuele inwoners, buurten, bedrijven en organisaties zijn op allerlei terreinen bezig met innovatieve, groene initiatieven, die daaraan bij dragen. Ter stimulering van deze initiatieven gaat GroenLinks Oss weer haar jaarlijkse Groene Lintje uitreiken aan een initiatief, dat ervoor zorgt dat de gemeente Oss groener en duurzamer gemeente wordt. Kent u een persoon of organisatie, die u wilt nomineren voor ‘t Groene Lintje 2021, surf dan naar www.Oss. GroenLinks.nl

De mooiste momenten buiten.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


Belle Vie heeft aandacht voor jou en je partner De vraag naar zorg is aan verandering onderhevig en daar spelen de verloskundigen van Belle Vie graag op in. In onze praktijk bieden we naast professionele en persoonlijke geboortezorg, ook steeds meer aanvullende zorg en ruimte voor eigen keuzes. Zorgpakketten Wij vinden het belangrijk dat jullie je eigen keuzes kunnen maken rondom geboortezorg. Met onze drie zorgpakketten bieden wij iedereen deze vrijheid. De pakketten zijn samengesteld op basis van onze jarenlange ervaring en expertise. Deze unieke manier van zorgverlening onderstreept hoeveel waarde wij hechten aan de beste zorg en persoonlijke aandacht rondom jullie zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Alle zorgpakketten voorzien in de standaard geboortezorg, die is verzekerd binnen de basis zorgverzekering. Daarnaast kun je kiezen voor extra zorg zoals meer echo’s, langere consulten, avond en zaterdag spreekuren, massage, coaching, pilates, Mom in Balance, yoga en meer. Je kiest zelf welk zorgpakket het best past bij jou persoonlijke situatie.We hebben de extra zorg met aandacht uitgekozen en voor jullie gebundeld.We vinden het belangrijk dat de vrouw en de partner centraal staan en dat jullie je welkom en vertrouwd voelen bij Belle Vie. Vandaar dat we veel van deze extra zorg vanuit onze eigen praktijk, door onze verloskundigen zelf, aanbieden.

partners, zoals een borstvoedingsdeskundige, een diëtiste en een bekkenbodemspecialist. Naast de reguliere controle bieden we nu ook groepsbijeenkomsten aan. Daar wordt dieper ingegaan op verschillende onderwerpen met betrekking tot de zwangerschap, bevalling en de babytijd. Ervaringen en vragen van andere stellen, die rondom dezelfde periode zijn uitgerekend, kunnen helpen bij de voorbereiding op de komst van je kind. Ook in de kraamperiode zijn er nog twee contactmomenten met de groep. De groepsconsulten duren anderhalf uur. De groepen zijn klein en bestaan uit dezelfde mensen gedurende je gehele zwangerschap en de tijd daarna. Nieuwe naam, nieuwe uitstraling Onze naam hebben we aangepast naar Belle Vie, Geboortezorg en Welzijn. Die geeft uitstekend weer waar wij voor staan: niet alleen verloskundige zorg maar een totaalpakket rondom zwangerschap waarbinnen iedereen ook nog eens eigen keuzes kan maken. Ook onze huisstijl, het logo, de website en de hoofdlocatie op de Rodenborchweg 4 in Rosmalen hebben een make-over gekregen. Belle Vie zorgt en ontzorgt zodat jullie kunnen genieten van de zwangerschap en de komst van jullie baby. Kijk op onze website www.belle-vie.nl voor meer informatie en schrijf je in via de website of bel onze assistente op 073-5210764. La Vie est Belle, tot ziens op onze praktijk!

Specialisaties In ons team heeft iedereen zich gespecialiseerd in een eigen vakgebied. Je kunt bij ons óók terecht voor coaching, zwangerschapsmassage, anticonceptie (inclusief het plaatsen van een spiraaltje en Implanon) en het klieven van het tongriempje van de baby. Echo’s Hanneke Hermans is met haar echocentrum al jaren een vertrouwd gezicht bij Belle Vie. Binnenkort kan ook onze verloskundige Esther Zeeuwe-van Rosmalen, alle echo’s uitvoeren. Je kunt bij ons terecht voor alle medische en niet-medische echo’s. Groepsbijeenkomsten Bij Belle Vie geven we al jaren voorlichting aan de zwangere en hun partner. Dit doen we samen met externe

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies

Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 54 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, vanwege de lockdown... #Corona in Geffen De cijfers niet, maar tóch mogen we in Geffen straks de teugels een beetje laten vieren. Overdag mogen de terrassen weer open en om te winkelen, hoeven we van tevoren geen afspraak meer te maken. Hopelijk gaat het vaccineren ondertussen volop door, zodat het kabinet in mei nog meer versoepelingen door kan voeren. Blijf gezond! #Geffens Veld Middels publicaties in de krant en via persberichten van de Dorpsraad op hun eigen website, weten u en wij nu, dat de Gemeente Oss 250 woningen (!) aan de Veldstraat/Heesterseweg wil realiseren i.s.m. de drie bouwbedrijven Reuvers,Van Schijndel en Van Wanrooij. Die aankondiging en vooral ook DE OMVANG van het project “t Veld” komen uit de lucht vallen. Dat geldt ook voor een inderhaast gehouden “enquête” (broddelwerk, vinden wij!), die door 300 Geffenaren ingevuld is en die door de gemeente Oss zélf gewoon als serieuze “inspraak” wordt gekwalificeerd! In onze ogen heeft de gemeente Oss een héle belangrijke stap in dit proces overgeslagen; WAAR in Geffen kan (eventueel) woningbouw plaatsvinden? én WELKE locatie(s) lenen zich daarvoor het beste? Met de concrete plannen voor “t Veld” (alles lijkt in kannen en kruiken!) voelt Geffen zich overvallen... Daarbij komt, dat wij ‘ergens’ lazen, dat er een soort REGIEGROEP is, waarin behalve de gemeente (mw. A. Zaadnoordijk) en de Dorpsraad (voorzitter) ook de 3 aannemers zitten. En passant ‘verklapt’ wethouder Van der Schoot bij een Zondagse online Stamtafel, hoe de verdeling van de te bouwen woningen in “het Veld” er straks uit komt te zien; hij noemt aantallen en percentages waar wij he-le-maal niet vrolijk van worden!

Het is de taak van de gemeente Oss om voor voldoende sociale woningbouw (huur én koop) te zorgen, niet om de opdrachtenportefeuilles van aannemers te spekken! Een gemeente moet daarin leidend zijn, hierover duidelijk(er) communiceren en voldoende inspraak borgen: het gaat ons véél te kort door de bocht om een dezer dagen al een stedenbouwkundig plan voor “t Veld” te presenteren, zoals mw. Zaadnoordijk in de vorige Torenklanken meldt ... (‘Eigenlijk’ had Dorpsraad Geffen ons allang i.s.m. gemeente Oss een presentatie beloofd van mogelijke woningbouwlocaties in ons dorp. #Corona maakt dit blijkbaar “onmogelijk”. Ondertussen draaien de ambtelijke molens in het Groot Ossische Rijk onverminderd voort.) Het zou de gemeente Oss sieren om i.s.m. Dorpsraad Geffen z.s.m. alsnóg een informatieve bijeenkomst te organiseren over haar bouwplannen in “t Veld”; een (desnoods digitale) presentatie voor héél Geffen, waarin ook de vervolgprocedures worden geschetst. #Geffensche Wiel Eindelijk een beetje “goed nieuws” over de Wiel; de (hoog)bejaarde omwonenden zijn door de gemeente Oss officieel ontslagen van hun taak om de aanplant daar te schoffelen. Zo is hun in een officieel schrijven medegedeeld. Ook vertelt de brief ons, dat de fraaie beplanting in de straat mag blijven staan. Halleluja! (Normaal is het “beleid” namelijk dat de beplanting wordt gerooid en gras wordt ingezaaid, omdat dit “goedkoper” is.) Wél geven wethouder Van de Schoot (CDA) en gebiedsbeheerder Geffen in hetzelfde schrijven aan, dat zij het plantsoen rondom de Wiel niet gaan onderhouden. Héél raar, Dorpsraad en Geffenaren! Want als de gemeente Oss dit niet doet (of laat doen), wie dan wél??? Volgens de omwonenden en volgens ons is De Geffensche Wiel eigendom van de gemeente en dus is zij aan zet. Wordt zéker vervolgd!

Geffensche Wiel (1880) Wij hadden u nog iets willen influisteren over mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, de miljoenen uit het #Groenfonds en parkeren in het #Dorpshart, maar ons A4-tje is vol … bouwperceel in ‘t Veld

Vragen óf opmerkingen? Bel ’t Rooi Hundje tel: 0653916725

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.