Torenklanken 2020 - nr 08

Page 1

58e jaargang | nummer 8 | april 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AANGEPASTE DODENHERDENKING MAANDAG 4 MEI De meeste van jullie zullen het al via de media vernomen hebben: i.v.m. de maatregelen die genomen zijn m.b.t. het coronavirus zal er dit jaar op 4 mei geen kerkdienst en ceremonie bij het monument plaatshebben. Het ComitĂŠ 4 en 5 mei verzoekt iedereen om thuis via de televisie de Nationale Herdenking op de Dam te volgen. De koning zal daar zonder publiek een speciale toespraak houden. Muzikanten die het taptoesignaal kunnen spelen wordt verzocht om dit om 19.59 uur in te zetten vanuit de tuin of vanaf balkon. Om 20.00 uur precies nemen we daarna thuis allen 2 minuten stilte in acht waarna iedereen die wil het Wilhelmus mee kan zingen. Degene die op 4 mei een krans of bloemen wil leggen heeft daar de gehele dag de gelegenheid voor. De vlag zal de hele dag halfstok hangen bij het monument. Wanneer u een krans of bloemen komt leggen doe dit dan met zo min mogelijk personen en houdt ten alle tijden de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht. Ook het gemeentebestuur van Oss zal op een bepaald moment op de dag een krans leggen hetgeen zonder ceremonieel gebeurd. We hopen volgend jaar weer een gebruikelijke Dodenherdenking te kunnen houden.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

STRAATBIEB GEFFEN Tijdelijk geen aanbod van boeken i.v.m. coronavirus. Na de epidemie wordt nieuwe voorraad aangevoerd. Bovenstaande tekst vindt u momenteel bij onze straatbiebs. - Bibliotheken zijn gesloten. - Post en krant worden met handschoenen aan bezorgd. - Bankbiljetten, kassabonnen worden niet direct in en uit handen gegeven. In het kader van al deze maatregelen, voelden wij ons verplicht om de uitleen van de straatbieb even uit te stellen, tot er meer duidelijkheid komt over het nieuwe normaal. We hopen dat we snel weer aan de slag kunnen met de boeken . Via Torenklanken en social media brengen we u daarvan op de hoogte. Mieke Romme en Tonny van Erp

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 mei (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen MEDEDELING I.V.M. CORONAVIRUS In verband met de verdere verspreiding van het Coronavirus, worden er geen vieringen gehouden t/m Pinksteren (31 mei – 1 juni). Houd de verdere informatie van persberichten in de gaten. Op de kerkdeur leest u de laatste update. De kerk is overdag open om een kaarsje aan te steken. U vindt daar ook publicaties van de pastoor en het maandelijks kerkstencil. Voor de reeds opgegeven misintenties in maart, april en mei, kunt u kosteloos een andere datum opgeven, wanneer er weer vieringen zijn toegestaan. Dat kan via e-mailadres: vanwanrooijromme@hotmail. com of tel. nr. 073-5324386 KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans maart 2020: € 13.000,-

OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. VORMSEL / EERSTE COMMUNIE 2020 De vieringen van het Vormsel (29 mei) en van de Eerste Communie (7 juni) worden verzet naar een andere datum. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 - 363315 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 1 april 2020: Jan van Venrooij, 89 jaar.? 4 april 2020: Toon van Gogh, 84 jaar? 5 april 2020: An Willemse – van der Leest, 85 jaar? 12 april 2020: Joke Langens – van der Leest, 80 jaar 13 april 2020: Mien van Zandvoort – van Dijk, 89 jaar 16 april 2020: Fien van Zantvoort – Langens, 78 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. GEREEDSCHAP OVER? GEEF HET EEN TWEEDE LEVEN! In het portaal van de kerk staat een houten kist, waarin we oud gereedschap inzamelen. Dat wordt opgeknapt op de Solidariteitswerkplaats in Uden om het vervolgens door te sturen naar ontwikkelingslanden voor startende ondernemers. De inzamelingsactie duurt tot 1 mei, de Dag van de Arbeid.

Zorg altijd bij u in de buurt

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP DORPSPOMP 527

Voor de tweede keer een digitaal tot stand gekomen Dorpspomp, met 2 gasten. Ruud Verhagen,“thuis” leraar en Kim Soetekouw, thuiszittende uitbaatster van café Govers. Vorig verslag werd goed gekeurd. Voor deze schrijver meteen een tip, gebruik kortere zinnen. Probeer niet alles in 1 zin uit te leggen. Nou deze schrijver gaat het proberen. Diftar De kogel is door de Osse kerk.We krijgen weer Diftar, we moeten met ons afval omlaag om deze kosten voor de gemeente te drukken. Eerst naar 100 KG restafval per jaar en dan naar 30 KG. Ik ken de oude cijfers van Maasdonk helaas niet, maar weet wel dat we hier in Geffen redelijk al scheiden. Althans deze schrijver wel. En dan komen de problemen, aan de Kepkesdonk, staan heel veel gemeentelijke bomen, wie gaat die blaadjes opruimen, want daar staan nooit geen bladkorven. Hoe gaan we met de gezamenlijke container om op o.a. het Aloysiusplein. Daar is géén container voor groen, en als iets veel weegt…… Juist is het groen afval. Men is bang dat er ook weer afval gedumpt zal worden. Ook pleit deze tafel voor een snelle invoer van statiegeld op blikjes en petflesjes, dit gebeurt in Duitsland al volop en daar is het een stuk schoner op dat gebied. Stroom verspilling Bij Nooit Gedacht wordt nogal eens vergeten na de wedstrijd de stroom af te sluiten van het scorebord. Wat nu dus ook al een tijdje aan de gang is, competitie ligt al een tijdje stil, maar nog steeds staat het aan, voor wie? Zonde. Doch dit geldt ook wel op het kerkhof waar na zonsondergang de verlichting op het kerkhof nog volop brandt. Dit terwijl de poort gesloten is. Is dit uit veiligheid, tegen vandalisme? Wij denken dat als er

licht aan springt als je het kerkhof op loopt dat het beter opvalt als het tegen vandalisme zou zijn. Dit kunnen we natuurlijk laten voeden door zonnepanelen die er ook eens zouden komen misschien geloven wij, dachten wij of hadden we zoiets opgevangen. Corona We kunnen er niet omheen, er zijn in Geffen al mensen ontvallen door Corona, wij willen eenieder die er in welke vorm dan ook mee te maken hebben deze mensen een hart onder de riem steken.Veel sterkte en wijsheid. Kim Soetekouw van Café Govers werd de vraag gesteld, hoe gaat het? Na 1 jaar moet je gedwongen sluiten en dat ook nog binnen 20 minuten op die bewuste zondag. Het gaat, geeft ze aan, gelukkig heeft Peter werk en zijn er toch inkomsten. Thuis lerares met de kinderen gaat ook wel, doch het caféritme, waar ze net aan gewend waren, daar heeft ze wel wat meer moeite mee. De kosten lopen door, Bavaria komt het oude bier ophalen, en er zijn nu ook zaken die we niet gebruiken maar wel betalen. Daar hopen we wat van terug te krijgen, zoals de buma rechten. Al met al is redelijk in de hand te houden, mede door de bijdrage die ze van het rijk hebben mogen ontvangen. Ruud Verhagen, leraar op school, die thuis les geeft via de computer. En af en toe een dag naar school gaat voor de “noodopvang” of te wel leerlingen van ouders met cruciale beroepen. Naast die lessen moet Ruud dan ook zijn digitale leerlingen lesgeven, dat is wel druk. De manier hoe Ruud het op zijn school in Vlijmen doet staat haaks van hoe het in Geffen gaat. Ruud geeft zijn leerlingen in de ochtend les en opdrachten die ze dan moeten maken en krijgen de ouders tegen de avond de antwoorden zodat ze deze na kunnen kijken. Over het algemeen een iet wat rustige manier van werken voor de ouders. Dan de Wissel, daar moeten de ouders het gemaakte huiswerk fotograferen of inscannen, en dan mailen naar school. Dit dan ook nog eens per leerling op bepaalde tijdstippen. Nou je zult maar 4 kinderen hebben in verschillende klassen. Dan heb je er een dagtaak aan. En, als je het niet ingeleverd hebt, word je aan de digitale schandpaal gehangen. Een mail met wie het niet ingeleverd heeft met verwijzende woorden wordt naar iedereen gezonden. Hier hebben we wel bedenkingen over, of het wel mag. Het online lesgeven gaat op zich redelijk, doch kent ook weer zijn problemen, want als Ruud via Teams, daar werkt zijn school tenslotte mee. Een uitleg wil laten zien op het scherm, dan ziet hij zijn leerlingen niet. Ook het oogcontact bij uitleg mist hij. Als iemand onbegrijpelijk kijkt weet je als leraar, deze persoon mag, of moet wat meer uitleg hebben, of snapt het niet. Dat mis je. Daarnaast zijn er ook wat voordelen, je hebt ook een kijkje in huis, en daar kun je ook weer bepaalde zaken uit halen. Een Somalisch gezin wat geen laptop had, daar is Ruud 7


voor naar school gereden en de volledige laptop kast losgetrokken om deze mensen ook een laptop te geven. Zodat al zijn leerlingen de lessen konden volgen. We stelde Ruud de vraag, en moeten de scholen nu langer open na de crisis? Of meteen vakantie? Nee zegt Ruud, als nu 2 weken extra het uit moeten maken, op 8 jaar lagere school dat is een druppel op een gloeiende plaat. 28 april, dan is dit stuk al wel ingeleverd, doch nog niet onder jullie ogen, dan hebben ze een studie dag en zullen ze een drietal scenario’s gaan bespreken. De school in zijn geheel open, de school half open met opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of zoals het nu gaat digitaal lesgeven met opvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen. Effe noar Geffe Grootschalige evenementen met een vergunning zijn tot 01-09-2020 verboden, dat zou 5 dagen voor de datum van Effe noar Geffe zijn, deze beslissing van 20 april, wat als we toch nog langer…… De stamtafel is van mening dat we hoe erg we het ook vinden, dit jaar Effe noar Geffe een keer voorbij moeten laten gaan, dit was unaniem.Alleen de vaste kosten zoals verzekeringen die zijn dan te overzien. Effe noar Geffe draait gelukkig 100% op vrijwilligers.Waarom we zo denken, a) wie gaat meteen naar een groot evenement, zeker hier in deze mooie Brabantse hoek, waar toch wel de klappen zijn gevallen. b) en wie weet wat er in dat weekend allemaal wel gaat gebeuren, dan hebben we waarschijnlijk hoge kosten en weinig opbrengst. En dan dit nog……. Bobby Bleu’s is al uit zijn pand aan de Dorpstraat zo ook Sanne en Timmermans is al volop bezig om er appartementen van te maken. DFM is er ook uit en K&H is al volop bezig om zijn winkel in dat pand te vestigen, al zijn daar vragen over of dat wel mag zo groot. In een paar weken tijd van 3 bloemenwinkels en hoekje bij de Jumbo terug naar 1 bloemenwinkel en dat hoekje. Gelukkig hebben we nog winkels, het hobbelt wel snel achteruit. Dus koop lokaal en pak een karretje en in het geval van de Jumbo winkel alleen, we merken wel de verschillen tussen de ene winkel en de andere winkel. Voorbeeld van een winkel die we toch niet hebben. Hornbach in Best, daar word je een schoongemaakte kar aan geboden anders mag je niet binnen. Na je bezoek moet je daar de kar ook weer inleveren. Praxis Oss, kijk maar wat je doet.Wordt wel gevraagd 1,5 meter afstand te houden. Dat zijn verschillen waarvan we zeggen het zou op 1 lijn moeten kunnen. Is de Wiel lek, zit er verf in…… Wat een ellende de Wiel, wij zeggen verder uitdiepen dus eerst leegpompen uitdiepen en eventuele “lekkages” oplossen. Het pad langs het spoor, kerkhof, daar zou in januari

8

een andere vlakkere trap met leuning komen, nu we dit schrijven is het APRIL, en juist nog steeds niets gebeurt, wie moeten we oproepen de dorpsraad, of toch de gemeente? Corona op de Heegt, ook hier zijn helaas Corona gevallen, doch hebben die nu een “eigen” vleugel waar ze bij elkaar zitten. Jarige worden toe gezongen vanaf straat. Koningsdag wordt woningsdag, gezellig thuis Koningsdag vieren dus, de oranjebitter zullen de mensen met een lintje nu zelf moeten gaan kopen, en wie er een lintje krijgt en hoe, daar komen we graag volgende keer op terug, we willen de mensen die een lintje hebben ontvangen dan ook graag uitnodigen om digitaal aan te sluiten. Stuur dan een mailtje naar stamtafel@torenklanken.nl en wij zorgen dat je een uitnodiging krijgt om aan te sluiten op teams. Dit geldt ook voor andere die graag een keer willen aansluiten. De volgende Stamtafel is op 10 mei, dan zullen we zeker de lintjes bespreken, Corona beslissingen bespreken. Wel of niet online, we nodigen dan ook graag diverse voorzitters uit van verenigingen die digitaal mee kunnen praten over hoe nu verder.

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Loes van Wanrooij, 38 jaar, zij woont in de Broekstraat 1. Een herinnering aan Geffen Met ons pap op de fiets de polder in met de verrekijker. En Geffen 700 natuurlijk met het grote openluchtspel waar mijn paard ook een rol in had. 2. Dit zou anders moeten Ik zou graag meer mogelijkheden binnen Geffen zien voor dementerenden. Juist die mensen hechten veel waarde aan het vertrouwde. Helaas is hiervoor nog te weinig en moeten we dit buitendorps gaan zoeken. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Is voor mij toch echt de Geffense polder. Sommigen vinden het maar saai, maar als je echt goed kijkt, zie je heel veel moois! 4. Een mooi mens Dat zijn er zo veel, maar als ik moet kiezen dan zeg ik Wim van Erp. Eerlijk, oprecht en geduldig. Kan ik nog veel van leren!

5. Jammer dat … Ik vind het jammer dat mensen tegenwoordig heel snel een oordeel of mening klaar hebben. Vooral via social media voelt men zich blijkbaar vrijer om met modder te gooien. 6. De leukste club Natuurlijk is dat voor mij ruitersportvereniging De Zilverhoef. Ik ben lid geworden in 1987 en het is leuk om te zien dat mijn dochter er nu ook met plezier met haar pony rijdt. 7. Ons visitekaartje Tja, toch wel Effe noar Geffe. Daar kan je niet omheen. 8. Bewondering voor Op dit moment voor iedereen! Corona brengt een bizarre situatie en iedereen moet ineens alle zeilen bij zetten. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij.We doen het samen! 9. Geffen is voor mij… De plek waar ik me heel erg thuis voel. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan de bibliotheek van de Wissel, zodat ze meer nieuwe boeken kunnen aanschaffen. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

HULP GEVRAAGD Een paar uurtjes per week, zou ik graag hulp hebben bij lichte poets en andere activiteiten. Ik vraag u, of u dat bij mij wilt doen?! Het is in het Centrum van Geffen. Bent u dat? Belt u dan naar T. 06-10076568 Bij voorbaat ben ik u al zeer dankbaar.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 9


ROOI OORTJES XXXVIII Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart... # Corona Brabant gaat ernstig gebukt onder het Corona regime. Vooral in de regio Uden – Oss houdt het virus flink huis. Ook in Geffen zijn veel mensen ziek en vallen zélfs doden te betreuren. Waardig afscheid nemen van hun dierbaren is zij, die achter blijven, niet gegund. Triest… Wij wensen iedereen héél veel sterkte de komende tijd. Het einde lijkt nog niet in zicht. # Diftar Per 1 januari 2015 maakt Geffen deel uit van de gemeente Oss en vanaf dát moment wijzigt het afvalbeleid drastisch. Oss loopt (Raar, maar waar!) enorm achter als het gaat om het scheiden van afval bij de bron.Waar huishoudens in Oss in 2018 nog gemiddeld 192 kilo restafval per persoon per jaar aan de straat zetten, is dat in Geffen mét Diftar in 2014 al de helft minder! In 2020 is het doel om dit gemiddelde beneden de 100 kilo te krijgen bij lange na nog niet gehaald; het roer moet dus drastisch om. En na héél lang vergaderen, is het uiteindelijk ’ons’’ Geffens raadslid Mark van der Doelen, die achtereenvolgens zijn partij (VDG) en de Osse Raad de ogen opent; vrijwel unaniem besluit die nu (tóch) Diftar in te voeren. Opmerkelijk, want in 2015 en de jaren daarna is Diftar bij VDG absoluut (nog) een verboden woord!

fen te behouden. Dat moet straks weer aangeboden in doorzichtige, plastic zakken en daarmee wordt de klok juist weer 5 jaar terug gezet; jammer! # Vergroening Oss De gemeenteraad van Oss heeft de mond vol over ‘vergroening’ van haar winkelcentrum. Maar terwijl in de Kerkstraat hier en daar wat struikjes zijn geplant, rooit de gemeente in het Osse centrum gezonde bomen bij tribune s.v. TOP, in de Peperstraat (Sorry; foutje!) en in de Raadshuislaan; nota bene tegenover het gemeentehuis! # Hij Past Onze hoofdredacteur zou zich van Aswoensdag tot en met Goede Vrijdag onthouden van het posten van berichten op Facebook, Twitter en andere sociale media. Dat viel ‘m zwaar en uiteindelijk is ‘t ‘m niet gelukt om dit vol te houden BOEOEOEOEOEH!

Koeien in de polder # Groenfonds Geffen In ons fraaie buitengebied (bijv. in het Geffensch Veld) wordt hélaas volop gebouwd (nog effe heel snel ’gefikst in de Maasdonkse periode’?) en dus klotst het geld van het Groenfonds Geffen tegen de plinten omhoog. Door de Coronacrisis vergadert ook Dorpsraad Geffen al enige tijd niet meer. Begrijpelijk! De verantwoording van ruim € 2.000.000,- gemeenschapsgeld laat daarom op zich wachten. In een openbare vergadering heeft wethouder Johan van der Schoot (CDA) op vragen uit de Raad geantwoord, dat Dorpsraad Geffen steeds heeft ingestemd met alle uitgaven uit het Groenfonds Geffen. Dorpsraad Geffen op haar beurt zegt ons van niets te weten... En dát vinden wij... RAAR! Wordt vervolgd.

Onze ORANJE KLIKO verdwijnt... Wat wij jammer vinden, is dat Van der Doelen (én onze Dorpsraad) er niet in geslaagd zijn de ORANJE KLIKO voor onder andere plastic, blik en drinkkarton voor Gef10

Graag hadden wij u ook iets willen influisteren over het #Arboretum en het #Dorpshart maar dat doen wij misschien een volgende keer; sterkte in deze roerige tijden! ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Een agenda is op het moment niet te maken, omdat bij het inleveren van de kopij voor de Torenklanken nog geen persconferentie was geweest en we ook niet weten wat de nieuwe richtlijnen zullen zijn. Door het Coronavirus is de wereld, maar ook onze eigen leefwereld de afgelopen weken veel veranderd. Voor iedereen… Alle sociale contacten komen op een laag pitje te staan. In een tijd waarin we elkaar zo nodig hebben moeten we uit voorzorg afstand nemen van elkaar. Wij maken ons zorgen over onze eigen gezondheid en die van de ander. Kinderen kunnen hun veelal kwetsbare ouders niet meer bezoeken in het zorgcentrum. Er zijn zorgen over dorpsgenoten die in isolatie hun verdriet niet kunnen delen met anderen terwijl de behoefte hieraan groter is dan ooit. Wij maken ons zorgen over onze thuiszorgmedewerkers die onder grote druk in alle veiligheid hun werk moeten kunnen doen. Wij zijn bezorgd over ouderen die wellicht hun boodschappen niet durven of kunnen doen, mensen die voorheen gezamenlijk hun maaltijd gebruikten in de Gasterij zijn genoodzaakt een beroep op anderen te doen in deze voor hen extra moeilijke tijd. Bezoek ontvangen is slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk.Wij leven mee met families die afscheid moeten nemen al dan niet door corona van een dierbare op een voor ons onbekende manier. Geen arm om je heen, gelukkig wel veel kaartjes, appjes en andere berichtjes.Wij denken aan corona-patiënten, die veelal ver van huis hun strijd in hun eentje moeten voeren. Gesteund en omringd door fantastische artsen en verpleegkundigen die hun beste beentje voorzetten. Wij denken tegelijkertijd aan het thuisfront dat, in alle angst en onzekerheid zich zo verbonden voelen met degene die getroffen is door Corona. Wij voelen ons verbonden met alle priesters, schoonmakers en andere hulpverleners die, met gevaar voor eigen leven, zich inspannen voor het welzijn van een patiënt en de familie. Wij zijn dankbaar voor ouders die zelf de opvang willen regelen van hun kinderen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij zien bij het boodschappen doen dat karren ontsmet worden, dat afstand bewaard wordt, dat mensen elkaar respectvol bejegenen. Wij zien tuinen in ons dorp die nog nooit zo mooi geweest zijn, wij ruiken de lentebloesem en wij horen verhalen van mensen die bereid zijn telefoontjes te plegen, boodschappen te doen, elkaar te helpen waar nodig. Wij zien kinderen fietsen en zoeken naar beren voor de ramen van onze

dorpsgenoten en wij zien de kinderen toch genieten. Wij zien vaders en moeders samen met de kinderen een fietstochtje maken.Wij zien buren op veilige afstand met elkaar een praatje maken. Mensen krijgen in deze absurde situatie tijd voor elkaar en tijd om zichzelf opnieuw te ontdekken. Wat is belangrijk in ons leven? Steeds maar hollen en draven en carrière maken? Stilstaan bij de mensen die je nodig hebben. Een thuis zijn voor elkaar? Wij zien teleurstelling in de ogen van jarigen die geen bezoek kunnen krijgen, maar tegelijkertijd blijdschap als zij gebeld worden door medemensen. Wat fijn dat er aan je gedacht wordt in deze zo onzekere tijd. Wat fijn dat er een regering is die meedenkt met onze ondernemers en wat fijn dat wij een dorp zijn die de spreuk: ” Koop toch bij een ander niet wat je eigen dorp je biedt” niet uit het oog verliest. Wij hopen en vertrouwen erop dat na de corona tijd er een tijd zal aanbreken waarin wij ons nog meer verbonden voelen met elkaar en waarbij wij, meer nog dan voorheen, rekening willen houden met elkaar. -Wat zullen wij voelen, denken, zeggen als corona overwonnen is? -Zullen wij niet vergeten elkaar te bedanken omdat wij ons, hoe moeilijk het soms ook is, gehouden hebben aan de regels van het RIVM? -Zullen wij niet vergeten onze gestorvenen te blijven herdenken en de nabestaanden te blijven steunen? -Zullen wij rekening blijven houden met elkaars wensen en gedachten en zullen wij het leven samen na Corona weer durven oppakken? -Zullen wij weer samen eten, drinken, muziek maken, vergaderen, kaarten, biljarten en elkaar ontmoeten? -Zullen wij ook dan een nieuwe naam aannemen en het leven ook na ons vijftigste jaar samen blijven vieren? Zo ja, sluit je aan bij de KBO en laat van je horen...Weet dat je welkom bent. Altijd

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

11


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


KOM D’R IN, IN CORONA TIJD Het is bijna twee en een half jaar geleden dat we met Kom d’r in zijn begonnen. We hebben daarin gemerkt dat er behoefte is om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ondernemen op een laagdrempelige manier. Dit geldt nog in grotere mate voor senioren en mensen die alleen zijn. Het aantal bezoekers van Kom d’r in steeg nog steeds en we hebben nog steeds plannen voor de verdere ontwikkeling van Kom d’r in. Voor veel vrijwilligers die binnen Kom d’r in werkzaam zijn is het ook een persoonlijke verrijking. Zij missen Kom d’r in nu ook! Het is dan ook verdrietig om te zien dat Kom d’r in gesloten moet blijven in deze tijd waarin voor veel mensen hun leefwereld enorm verandert. Het ziet er ook naar uit dat dit op korte termijn nog niet zal veranderen. Wij hebben immers veelal met de kwetsbare leeftijdsgroep te maken. Hoe ziet de leefwereld er voor velen van onze doelgroep er nu uit? Opa’s en oma’s kunnen hun kleinkinderen niet meer ontmoeten. Het kan wel via vormen van beeldbellen, maar dat is niet voor iedereen mogelijk en het blijft dan ook contact via een scherm. Een knuffel kan dan ook niet meer. Kinderen kunnen niet meer bij hun ouders op bezoek. Mensen zijn soms bang om hun boodschappen te gaan doen. Dagen duren soms erg lang en er is veel onzekerheid.Voor mensen met weinig sociale contacten wordt het steeds stiller om hen heen. Zij kunnen er ook niet meer uit om anderen te ontmoeten. Gelukkig zien we veel mooie en creatieve initiatieven. Het lijkt erop dat mensen in Geffen goed voor elkaar zorgen en op elkaar letten. Daar mogen we best trots op zijn! Voor mensen is het belangrijk dat ze hun verhalen kwijt kunnen, dat kan nu niet meer via ontmoeten, maar nog wel via de telefoon. Het is dan wel triest als je van iemand die alleen woont hoort, dat die soms een hele dag niet gepraat heeft. Geffen Zorgt wil er graag zijn voor mensen in deze moeilijke tijd. Heeft u behoefte aan een regelmatig telefonisch contact of heeft u graag dat iemand de boodschappen voor u doet, laat het ons dan weten via onze contactpersoon Mary tel.06 10609384. We proberen dan een oplossing voor u te zoeken. Voor vragen kunt u ons ook bereiken via het email adres van Kom d’r in: komdrin.geffenzorgt@gmail.com Zijn er jonge mensen die regelmatig een boodschap willen doen voor iemand die dat zelf niet kan, dan kun je je aanmelden bij Mary. Bij een verzoek hiervoor kan ze dan zorgen dat deze hulp ook snel gerealiseerd wordt.

JAN EN ANNIE WILDENBERG VIEREN 65 JARIG HUWELIJK Annie is na een gebroken heup en revalidatie in Mariaoord weer net op tijd thuis om het 65-jarig huwelijk met Jan te vieren op 16 april jl. Een feestelijke dag in een bizarre tijd. “We hadden het graag anders willen vieren, maar het is nu eenmaal zo.We hopen dat we het op een later tijdstip met de familie nog dunnetjes over kunnen doen.” Ondanks de quarantaine beperkingen was het toch een mooie, zonnige dan voor Annie en Jan. Het huis versierd, veel bloemen en kaarten (waarvoor hartelijk dank!) én een brief van de Commissaris der Koning en van de Koning zelf! Door het mooie weer was het zelfs mogelijk dat een aantal (achter)kleinkinderen even langs kon komen om hun oma en opa op afstand even te feliciteren. Annie en Jan leerden elkaar ongeveer 70 jaar geleden kennen in de danstent in Nuland. Die avond gaan de voetjes veelvuldig van de vloer en na afloop brengt Jan haar naar huis. De rest is geschiedenis want op 16 april 1955 geven ze elkaar het jawoord.Vanwege de woningnood komen ze in Drunen terecht, maar een paar jaar later bouwen ze een huis in de Van Coothstraat. Drie dochters volgden, en ze hebben nu 7 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Kamperen is hun lust en hun leven. De eerste keer in 1958 op Schouwen-Duiveland, waar ze later ook een door Jan gebouwde stacaravan plaatsten. Maar ook maken ze veel stedentrips en zijn meer dan 25 keer op wintersport geweest. De reis naar familie in Australië was het hoogtepunt in hun vakantiehistorie. Zelfs in 2018 - beiden tegen de 90 – zijn ze nog met hun caravan naar de camping in Esbeek geweest.“We vinden het jammer dat we dit nu niet meer kunnen, maar hebben veel mooie vakanties gehad en zijn dankbaar dat we dit allemaal mee hebben mogen maken.” Jan is altijd als timmerman werkzaam geweest in de bouw. Annie werkte in de gezinszorg en werd later leidster van de peuterspeelzaal. Hun pensioen vulden ze met hobby’s als wandelen, tuinieren, knutselen en filmen. Vervelen doen ze zich niet. “Het is een kwestie van geven en nemen. Heel belangrijk is: samen leuke dingen blijven doen.” 13


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GELOOF ONDER WOORDEN (45)? Juist toen ik mijn vervolgstuk wilde schrijven, ontvingen ik, het onderstaande mailbericht van het Bisdom. GOD EN CORONA: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding. Woord ter bemoediging door de Bisschop. Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. Ik plaats daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven. Het vormt ook een vergissing om de scheppende God als eerste oorzaak te verwarren met de tweede oorzaken binnen de schepping. De God van de Schrift geeft vrijheid aan mensen en relatieve autonomie aan de natuur. Hij handelt allereerst door de Zoon die solidair met ons is in alle nood en door de Geest die ons inspireert om creatief te leven en het goede te doen. Zo kunnen wij God ook in deze crisistijd nabij weten.Al maanden is de samenleving in de ban van het coronavirus. Het virus gaat de hele wereld rond. De meeste patiënten worden gelukkig mild ziek. Maar een aantal mensen krijgt complicaties en reeds duizenden zijn gestorven. Om besmettingsgevaar te voorkomen is in veel landen het publieke leven min of meer tot stilstand gekomen. Fysieke afstand vormt het parool. Alles bijeen brengt het virus veel zorgen en verdriet met zich mee, zowel medisch als sociaal en economisch. Niet weinigen, ook christenen, vragen naar de rol van God in deze crisis. Straf van God? Er zijn gelovigen die de coronacrisis zien als een straf van God. Het model van ellende als straf heeft oude papieren. Ik denk aan de duiding van de ballingschap van het Joodse volk in het Oude Testament in de zesde eeuw voor Christus. God lijkt het verbond met zijn volk te hebben opgezegd. Alles is verloren gegaan: het beloofde land, de tempel en de koning. En de profeten van Israël duiden de rampspoed als straf voor de ontrouw van het volk. Maar in het Oude Testament vinden wij ook al een scherp protest tegen de gedachte dat onheil onlosmakelijk zijn oorzaak heeft in de zonde. Als Job alles heeft verloren - zijn kinderen, zijn bezit en zijn gezondheid - komen de zogenaamde troosters hem zeggen dat zijn lot te maken heeft met onrechtvaardigheid in zijn leven. Maar Job werpt deze koppeling van zijn ellende en zonde ver van zich af. Genezende en vergevende God. Het onderwijs van Jezus kan worden gezien in de lijn van Job. Jezus wil in het verhaal over de blindgeborene (Johannes 9) niet antwoorden op de vraag wie er gezondigd heeft, de blinde of zijn ouders. Jezus zegt alleen dat het werk van God in de blinde man openbaar moet worden. De blinde wordt genezen. Zo komt in Jezus een genezende God in beeld. Daarnaast vormt het herstel van de relatie van de mens met God een wezenlijk onderdeel van het openbare leven van

Jezus. God wil niet de dood van de zondaar maar dat hij zich bekeert en leeft. In Jezus openbaart God zich allereerst als een genezende en vergevende God. Oorzaak Er zijn vandaag ook christenen die het virus door gebed bestrijden. In de media zijn christelijke predikanten te zien die met stemverheffing menen het virus te kunnen uitdrijven. Maar doen wij daarmee recht aan Gods majesteit? Het is goed te beseffen dat God werkelijk God is. In het verhaal van het brandende braambos (Exodus 3) openbaart God zich als Degene die handelt via de inzet van mensen. God roept namelijk Mozes om zijn volk uit de slavernij van Egypte weg te halen. Dat is het patroon van de hele geschiedenis van God met zijn volk. God roept mensen en waar mensen die roeping niet beantwoorden en hun vrijheid misbruiken loopt de heilsgeschiedenis spaak.Wanneer Mozes vraagt naar de naam van Degene die hem roept, antwoordt God: Ik ben zoals Ik ben. God belooft zijn bijstand maar altijd op een manier die verrassend, onvermoed en onverwachts zal zijn. Niet voor niets is in de Bijbel de wolk het beeld van de ongrijpbare, onzichtbare en verborgen aanwezige God. In de latere theologie wordt deze visie op God technisch verwoord door Hem causa prima te noemen. Hij is als Schepper de eerste oorzaak. En wij moeten zijn handelen niet verwarren met de tweede oorzaken binnen de schepping. Wij leven niet in een spook- of toverhuis maar in een wereld waarin wij als vrije mensen mogen leven en gelukkig steeds meer regelmatigheden hebben kunnen ontdekken. God werkt bijna altijd door mensen (middellijk) en niet rechtstreeks (onmiddellijk). Een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. God heeft de poorten van Auschwitz niet zelf geopend. Neen, de terreurmachine in Auschwitz kwam tot stilstand door de bevrijding van het kamp door Russische soldaten. God werkt bijna altijd middellijk, in dit geval door soldaten van de wrede dictator(!) Stalin. God schrijft recht op kromme lijnen. God drie-een. Hoe kunnen wij Gods betrokkenheid bij de coronacrisis dan begrijpen? Uit dit betoog mag duidelijk zijn dat wij, naar mijn diepste overtuiging, voorzichtig moeten zijn met ons spreken over een straffende God en dat Hij bijna nooit met wonderlijke ingrepen de wereld bestuurt. God respecteert bijna altijd de wetmatigheden van zijn schepping en de vrijheid van mensen.Als christenen spreken wij niet zomaar over God maar over de God die zich in de loop van Israëls geschiedenis heeft geopenbaard.Wij spreken over deze God heel beleefd: niet met twee maar zelfs met drie woorden: God als Vader, Zoon en Geest. Een theoloog uit de eerste eeuwen heeft eens gezegd dat de Vader zijn twee armen liefdevol naar de aarde uitstrekt. De arm van de Zoon en van de Geest. Solidaire Jezus. Voor een christen openbaart God zich bij uitstek in zijn Zoon Jezus. Juist in deze dagen staan wij bijzonder stil bij het lijden, de dood en de opstanding van Christus. In Hem toont God zijn solidariteit met onze wereld.Tot op 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


het kruis heeft Jezus zich met ons verbonden. Christus is solidair tot in onze doodsangst en dood. Maar wij geloven ook dat de weg van het kruis de weg naar het nieuwe leven is geworden. Op de Paasmorgen heeft Jezus nieuw en ander leven ontvangen. Het grote wonder van Pasen. Tegelijk kunnen wij over dit wonder alleen maar stamelen en stotteren.Want Paasleven is niet meer onderworpen aan de dood terwijl al het ons bekende leven sterfelijk is en daardoor aan de dood gewijd.Toch geeft Pasen christenen de moed om te getuigen dat niet de dood maar God het laatste woord heeft. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is trouw. Inspirerende Geest. Naast het werk van Christus als de Zoon, zie ik het werk van de Geest die inspireert. Zonder Gods Geest geen leven en geen geloof; geen gemeenschap en geen solidariteit. Zonder de Geest ook geen gebed. Wij mogen juist in deze dagen hartstochtelijk bidden dat Gods Geest artsen en verpleegkundigen mag inspireren om in deze crisistijd vol te houden. Datzelfde geldt natuurlijk voor

de mannen en vrouwen van het openbaar bestuur maar ook onze pastores in moeilijke omstandigheden. De Geest, zo hoop ik, inspireert de virologen om een vaccin tegen het virus te ontdekken. En niet in de laatste plaats geeft Gods Geest ons allen hopelijk veerkracht om in deze nare tijd niet alleen lichamelijk maar ook mentaal staande te blijven. Door onze onderlinge verbondenheid en liefdevolle nabijheid kan Gods aanwezigheid ook in deze crisis merkbaar worden. + Dr. Mgr. Gerard de Korte - Bisschop van ’s-Hertogenbosch. Mochten er mensen zijn die in deze moeilijke periode behoefte hebben aan een luisterend oor of om samen te bidden of dat er een gebed wordt uitgesproken. Dan mag u mijn bellen of mailen. 073-6894481 of mail naar diakenvanherwijnen@outlook.com

CORONATIJD VOOR KINDEREN Ik ervaar deze tijd als een hele rare tijd! We mogen niet meer naar school en we kunnen onze vrienden en opa’s en oma’s niet meer zien. Maar gelukkig hebben we nog wel online school. Dat gaat via Google classroom. Daar kunnen we iedere dag weer zien, wat we moeten doen. En als we een vraag hebben, kunnen we gelukkig ook altijd met de juf of klasgenootjes bellen. Erg fijn! Maar ik ga het liefst toch gewoon zelf naar school.

Jenthe, groep 8

Het is een hele rare tijd we kunnen onze familie en vrienden niet meer zien. Echt super jammer. Maar als we even gezellig willen kletsen met de juf en onze vrienden dan kan dat gewoon via hang out en kunnen we toch nog met elkaar lekker kletsen. En de lessen gaan ook gewoon door, via Google classroom krijgen wij ons werk doorgestuurd. Ik zit in groep 8 dus de eindmusical moet ook ingestudeerd worden. Dit lukt ons ook allemaal via hang out. Let goed op elkaar, dan komen we er samen doorheen.

wwMarit, groep 8

Wil je ook een stukje schrijven over de Coronatijd, stuur het vóór 11 mei naar: torenklanken@geffen.nl 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


GEFFENSE WANDEL4DAAGSE SLAAT EEN JAARTJE OVER Eerlijk is eerlijk: het heeft ons al veel kopzorgen gebracht. Wat gaan we doen met de Geffense Wandel4daagse? Wat is wijsheid? Het is een evenement waar een vergunning voor nodig is. Een evenement wat voor 1 juni sowieso niet door had mogen gaan. Maar wat is het advies na 1 juni? We hebben in goed overleg besloten daar niet op te wachten en de Wandel4daagse een jaartje over te slaan. We hopen op je begrip en zien je heel graag in 2021 in goede gezondheid - bij de Geffense Wandel4daagse. Zorg goed voor jezelf en je omgeving! Werkgroep Geffense Wandel4daagse

MOTORTOERTOCHT VUGHT

Woensdag 1 april 2020 Beste passagiers, bikers, trikers, zijspanrijders, verkeersregelaars en andere vrijwilligers, Velen van jullie vragen zich af of de Motortoertocht Vught voor Gehandicapten dit jaar nog doorgaat. Tot op heden hoopten wij dat we de tocht zouden kunnen rijden, maar kijkend naar de situatie (Corona Virus) waarin Nederland momenteel verkeert, heeft het bestuur besloten om de toertocht dit jaar te annuleren. Wij begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is, maar gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid , is het samen brengen van een grote groep vrijwilligers uit heel Nederland en een grote groep passagiers niet verantwoord. Wij hebben nog gekeken naar een andere datum later in het seizoen maar dit is qua organisatie geen optie. Bovendien zijn wij afhankelijk van onze sponsoren om onze toertocht te organiseren. Velen van hen hebben het op dit moment niet makkelijk en wij willen hen niet (verder) in financiële problemen brengen. Het bestuur betreurt het dat zij deze vervelende beslissing hebben moeten nemen. Wellicht zien we elkaar weer volgend jaar. Met vriendelijke groet, Martin Lexmond Voorzitter, Stichting “Motortoertocht Vught voor Gehandicapten”.

PERSBERICHT Hulpmiddelencentrum failliet verklaard Het bedrijf Hulpmiddelencentrum is vrijdag 3 april 2020 failliet verklaard. Ruim duizend inwoners in de regiogemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden hebben Wmo-hulpmiddelen van dit bedrijf. Dat gaat om hulpmiddelen zoals een scootmobiel, aangepaste fiets of rolstoel. Namens de regiogemeenten is de gemeente Oss in gesprek met de curator van Hulpmiddelencentrum. Cliënten in deze regio krijgen maandag een brief van de gemeente met informatie over de gevolgen van het faillissement. Voorlopig gaat de dienstverlening van Hulpmiddelencentrum aan cliënten door. Dat geldt ook voor reparatie en onderhoud. Het is nu nog niet duidelijk of Hulpmiddelencentrum Nederland een doorstart maakt of dat er voor cliënten uit de regio een andere leverancier komt.

BIBLIOTHEEKBOEKEN BIJ JE AAN DE DEUR Nu we allemaal zo veel mogelijk thuis zijn, heb je misschien meer tijd om een mooi boek te lezen. Vanaf dinsdag 14 april is er voor de leden van de bibliotheek de mogelijkheid om een tas met boeken thuis te laten bezorgen. Dit aanbod staat naast het grote online aanbod van e-books en luisterboeken via www.onlinebibliotheek.nl, de Luisterbieb-app en de nieuwe app ThuisBieb (voor leden en niet leden). Verrassingstassen De bibliotheek gaat verrassingstassen thuisbezorgen bij haar leden. Je kunt kiezen uit verschillende soorten boeken: Romantisch, Literatuur, Spannend en Waargebeurd. In elke tas zitten vier boeken. De Verrassingstassen zijn nu eerst alleen voor volwassen leden beschikbaar en je kunt geen boeken reserveren. Wat moet je doen voor een Verrassingstas? Leden van de bibliotheek kunnen een mail sturen naar contact@bibliotheekoss.nl In de mail geef je deze informatie: lenernummer, adres, telefoonnummer en voorkeur soort Verrassingstas. De tas wordt dan zo snel mogelijk bij je thuisbezorgd. Je betaalt hiervoor geen extra kosten. Boeken inleveren De boeken van de Verrassingstas en andere boeken van de bibliotheek die je nog in je bezit hebt, kun je niet inleveren omdat de bibliotheken tijdelijk gesloten zijn. Er geldt een boetevrije periode tot het moment dat de bibliotheken weer open gaan. 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.