Torenklanken 2019 - nr 08

Page 1

57e jaargang | nummer 8 | mei 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

JEUDGVAKANTIEWEEK 2019 van 12 t/m 16 augustus

DENK EN PRAAT MEE OVER DORPSHART GEFFEN

‘Het Chinese Keizerrijk’ Dit jaar gaan we op reis naar het verre oosten; het land van de Ninja’s, panda’s en keizers. We bouwen tempels en gaan als echte strijders over de stormbaan. We knutselen draken, hebben we weer bosspelen en een vossenjacht. Maar ook een bonte avond; het zal ook dit jaar aan niets ontbreken! Deze week krijgen de kinderen de inschrijfboekjes mee naar huis.

Geffen hoort alweer een aantal jaren bij de gemeente Oss. Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn functie heeft verloren. Graag willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis. Het dorpsplein betrekken we ook in de plannen.Wat zijn de wensen en ideeën van de Geffenaren daarover? Denk en praat mee! We nodigen u van harte uit voor het tweede dorpsgesprek op woensdag 15 mei om 19.30 uur in MFC De Koppellinck.

De inschrijvingen vinden plaats op 15 en 16 mei van 19.00 tot 21.00 uur bij café Boetje. Zit je niet in Geffen op school, maar ben je nieuwsgierig en wil je graag mee doen? Neem contact op met Elle van Dijk, 06-1453 4319.

Programma op 15 mei 19.00 uur: Inloop 19.30 uur: Presentatie drie scenario’s 20.00 uur: Bespreken thema’s in groepjes

Ken je nog de scholieren van het voorgezet onderwijs die dit jaar graag groepsleiding willen zijn? Of ken je moeders die willen helpen tijdens deze week? Of ken je sterke vaders voor het opbouwen en afbreken? Geef ze ook op bij de inschrijvingen! Volg ons en blijf op de hoogte via: www.facebook.com/ JeugdvakantiewerkGeffen PS Wij zijn nog op zoek naar matrassen, pallets en houten latten voor het bouwen van de hutten. Kun je ons helpen? Neem contact op met Gert-Jan Nouwens, 06-5424 0564.

Hoe gaan we verder? De ontvangen ideeën en wensen hebben we verwerkt in drie scenario’s. Die bespreken we met u op 15 mei in het tweede dorpsgesprek. Uit alle opmerkingen die we krijgen gaan we het uiteindelijke plan maken. Dit presenteren we op het derde dorpsgesprek eind juni. Ook daarop kunt u uw reactie geven. Het plan leggen we voor aan het college van B&W en gemeenteraad. Gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met Dorpsraad Geffen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 13 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

aldaar werkzaam zijn. Pastoor: “Mijn hart en mijn gevoel zeiden nee tegen deze nieuwe benoeming, omdat ik bij u, bij jullie en vooral met jullie de gelukkigste tijd van mijn leven heb beleefd en dat zegt heel veel, vooral over jullie. Een enorm dankjewel daarvoor! Mijn verstand zei me dat ik het wel moest doen. De afgelopen jaren is er ook in onze geloofsgemeenschappen veel veranderd. Had ik in 2011 nog bijna 60 vormelingen in Geffen en Vinkel, dit jaar 9, en hetzelfde geldt voor de kerkbijdrage die er niet op vooruit gaat, integendeel. Ook de toestand van de pastorie is ronduit zorgelijk en slecht, kortom: verstandelijk gezien zag ik het einde van mijn verblijf alhier wel aankomen. Ik vind het zelf jammer, maar ik hoop vanuit een enorm warm nest waar ik me enorm thuis voel, in een warm bad terecht te komen. Ik ben dankbaar dat ik toch bijna negen jaar met jullie samen heb mogen delen, dat heeft mijn leven verrijkt en het heeft me gelukkig gemaakt, nogmaals dankjewel daarvoor!”

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

WIJ FELICITEREN: Nellie van den Hurk en Gerrit van den Helm vanwege hun zilveren jubileum bij de werkgroep avondwake. Dank voor jullie inzet!

vr. 10 mei 19.00 u. * avondmis zo. 12 mei 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk (Moederdag) 1e jaargetijde namens de parochie voor Jos van Bergen wo. 15 mei 14.00 u. Meiviering voor de zieken in de kapel m.m.v. DK vr. 17 mei 19.00 u. * avondmis zo. 19 mei 09.30 u. + H.Mis met samenzang+kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Peter de Kinderen 1e jaargetijde namens de parochie voor Harrie Spierings vr. 24 mei 19.00 u. * avondmis zo. 26 mei 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Marietje van den Broek - van den Boogaard do. 30 mei 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK (Hemelvaart) vr. 31 mei 19.00 u. * avondmis

OPBRENGST VASTENACTIE Kerk en kapel: € 717,71. Basisschool De Wissel: € 943,02 Wij danken iedereen die bijgedragen heeft aan dit mooie resultaat.Vooral de kinderen van basisschool De Wissel, hebben heel erg goed hun best gedaan, om met klusjes en andere activiteiten zoveel geld in te zamelen. Super goed!

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

PASTOOR VAN DIJK GAAT UIT GEFFEN VERTREKKEN De bisschop van ‘s-Hertogenbosch heeft pastoor D. van Dijk benoemd in de Clemensparochie te Reusel, Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde. Officieel gaat de benoeming in op 1 juni aanstaande, maar hij wil graag het werkjaar met u hier samen zoveel mogelijk afmaken. Dat betekent dat de pastoor eind juni naar Reusel zal vertrekken.Vanwege zijn gezondheid begint hij daar eerst als kapelaan en later als het goed gaat, zal hij als pastoor

KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Onze enveloppenactie Kerkbalans start in februari. LET OP: Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


(s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386.

18 april 2019: Nico van Rooij, 82 jaar

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 15 mei 14.15 u. - 15.45 u. Bijeenkomst: versieringen maken. PROGRAMMA VORMSEL Donderdag 23 mei 19.00 u. - 20.30 u.Thema bijeenkomst: Mensen vormen elkaar. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 12 april 2019: An van Dijk - van Wanrooij, 86 jaar

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. MET PAROCHIE DE GOEDE HERDER HET KLOOSTER IN Op zondag 19 mei openen diverse kloosters in het hele land weer hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit. Zij gaan graag met u in gesprek over de vraag ‘Wat beweegt je?’ en willen u vertellen en laten zien wat hen bewogen heeft om te kiezen voor een leven als religieus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te wijden aan mensen en aan God. Maar ze horen ook graag van u wat u beweegt. Waarom u naar hen toe gekomen bent, wat u beweegt in uw dagelijks leven. Ieder klooster biedt een eigen programma variërend van workshops, rondleidingen, gesprekken en de mogelijkheid om mee te vieren en te bidden. Op www. openkloosterdag.nl ziet u een overzicht van deelnemende kloosters. Wilt u vanuit de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) mee naar Megen (Clarissen óf Franciscanen) óf naar Heeswijk (Norbertijnen) dan kan dat. Laat ons dit dan vóór 14 mei weten, dan nemen wij na deze datum hierover contact met u op. Voor aanmelding en informatie: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP nr 506

De Stamtafel was uitgenodigd door de KPJ om in hun mooie clubgebouw eens de Stamtafel te houden en tevens naar enkele weedstrijden te kijken, waaronder de wedstrijd veteranen Vinkel tegen de veteranen van Geffen. We hebben genoten van deze sportmensen op zondag ochtend, het was een geweldige wedstrijd, het leek wel iets Maasdonks, Geffen tegen Vinkel, met een Nulandse scheidsrechter, later speelden ook nog twee Geffense teams tegen elkaar, doch zaten we toen al aan tafel. En eerlijk is eerlijk, we hebben niet alles gezien dus weet de uitslag ook zo niet. Rectificatie Een kleine rectificatie over de vorige dorpspomp, daarin schreven we dat er geen grote wagens mee deden aan de halfvaste optocht in Oss, maar we hadden er wel mogen vermelden dat er 2 jeugdwagens mee reden die ook in Geffen van start waren gegaan, dus weldegelijk een Geffens tintje in de optocht. KPJ Op uitnodiging van de zeer gastvrije KPJ, mede doordat Ronnie Langens nog een 25 uur “werk” te goed had van de Stamtafel, gingen we van start en begon het snel over hoe en wat over deze levendige actieve vereniging. Over de geschiedenis van hoe het allemaal een 94 jaar geleden is begonnen, als een soort leerschool voor landbouw voertuigen en gereedschap, later ook sport en cultuur, ja u leest het goed, 94 jaar geleden, men is dan ook al volop bezig om het feestje van het 95 jarig bestaan op te zetten, maar zeker ook als een opmaat voor het 100 jaar bestaan in 2025. Zouden ze het predicaat Koninklijk aanvragen? Het is tenslotte mogelijk voor verenigingen. KPJ Geffen is actief, met o.a. KPJ GO waar over het algemeen tussen de 50 en 70 kinderen zich aanmelden voor diverse activiteiten, het siert de vereniging dat ze activiteiten organiseren waar niet leden welkom zijn. De 25 uur die we toegezegd hebben om de vereniging te ondersteunen, is omgezet in een stelling die we mogen uitwerken als Stamtafel, deze stelling luidt,“Hoe zien wij de KPJ na het eeuwfeest” Nieuwe voorzitter Dorpsraad Hans Hendriks, de nieuwe voorzitter van de dorpsraad, Hans heeft na enkele gesprekken met het bestuur de toezegging gedaan om de taak van de helaas ontvallen Hans Houben op te pakken. Hans heeft aangegeven dat hij niet altijd de voorman van de “club” wil zijn, maar dat mensen, lees bestuursleden, in hun eigen takenpakket

ook die mogelijkheid moeten nemen. Ook heeft Hans enkele speerpunten op zijn lijstje staan. 1) Het dorpshart van Geffen waar we 15 mei in de Koppellinck weer over kunnen bomen hoe we het willen hebben, maar ook dat dit in de gemeente Oss wordt mee genomen in de begroting van 2020. 2) Zonne parken en windmolenparken, hierin een goede proces bewaking, in juni zal hier al meer over bekend worden, en dat is al snel. De KPJ had ook gevraagd aan de gemeente om mee te denken voor zonnepanelen op het dak van hun gebouw, wat tenslotte van de gemeente is, hier deed de gemeente niet echt iets mee, ja de KPJ kan een lening krijgen om het aan te schaffen, daar zouden we graag toch een andere manier van afhandelen willen zien, we hebben er tenslotte allemaal voordeel mee. Speerpunt 3) de woningbouw in Geffen, waar gaan we bouwen, moeten de boeren weer grond afstaan zodat we kunnen bouwen om Geffen, in Geffen is het nagenoeg vol, en dat groen wat we hebben in het dorp dat moeten we koesteren. De gemeente Oss denkt daar ook graag in mee, zie het bijvoorbeeld in de Lambertusstraat.Wat in de volksmond al het Trudopark wordt genoemd. Bouwen in het buitengebied gaat ten koste van landbouwgrond, en die hebben we ook hard nodig, maar ja wat dan...... moeilijk speerpunt. Het moet niet zo worden dat we over 10 jaar zeggen “witte nog......” Speerpunt 4) de Heegt onze 12 aanleunwoning senioren die altijd gezellig kunnen eten in de “kantine” van de Heegt zouden daar niet meer terecht kunnen als het aan Brabant Zorgt ligt, die willen de huiskamers ombouwen tot ruimtes waar de bewoners van de Heegt kunnen koken en eten, en dan zou er geen ruimte en mogelijkheid meer zijn voor de bewoners van aanleunwoningen van MooiLand. Hier zal inderdaad iets moeten gebeuren, je kunt deze mensen niet met hun rollator o.i.d. naar het Akkertje sturen of zo iets. Of iets verzinnen op het plein. Koningsdag/Lintjesregen In het oude gemeentehuis werden de gedecoreerde van Geffen uitgenodigd om samen te komen, waar Hans Hendriks en onze loco burgemeester Frank den Brok een woord tot deze mensen richtte, Geffen geen lintje, niet helemaal natuurlijk, Hans Houben werd begin dit jaar nog geridderd door Burgemeester Wobine Buijs, helaas is, zoals vele weten Hans ons kort daarna ontvallen. Kun jij een lintje aanvragen voor iemand, jazeker kan dat, download een formulier op www.lintjes.nl vul deze in, ondersteun e.e.a. met een 3 tal ondersteuners en lever het formulier in bij de gemeente. Nu verder met Koningsdag, na een redelijk bezochte koningsnacht, startte de dag op met een zonnetje en hebben de actieve mensen achter de ESG Evenementen Stichting Geffen alles al klaar staan voor een leuke spel middag, eerst werd er voor de gedecoreerde een defilé gehouden van mooi versierde fietsen en het Wilhelmus 7


werd uit volle borst mee gezongen om de geweldige klanken van Willen Is Kunnen. Complimenten van onze kant hoe e.e.a. opgezet was, samen met horeca Geffen hebben ze vele spelen in de tent kunnen laten plaatsvinden, waardoor het gezellig druk was, met jong en oud. Vertrek Pastoor Pastoor David van Dijk gaat onze parochie verlaten, hij vertrekt naar Reusel, wij vragen ons af waarom, wil hij het rustiger aan doen, 1 kerk ipv 6 of is het toch de belabberde situatie waarin hij nu woont, de pastorie.We hebben de pastoor nog niet gesproken hier over, doch nodigen we hem graag uit om nog voor zijn vertrek aan te schuiven bij ons. Wat nu, komt er een nieuwe pastoor? Wat gaan we doen met de pastorie, verkopen? Verbouwen? Verhuren? We hebben de mooiste kerk in de omgeving, een historische kerk zoals ook in Nistelrode en Vorstenbosch die allemaal in het zelfde verzorgingsgebied zitten. Dus mocht een pastoor de keuze krijgen deze kant op te komen dan zal onze kerk wel hoog scoren, we wachten af wat er gaat gebeuren, we hopen dat er snel witte rook komt uit het bisdom. En dan nog dit Geffens bedrijf bouwt het hart in Oss, of te wel van Wanrooij gaat de ruimte die straks vrijkomt in het centrum van Oss waar de V&D zat bebouwen. Exprezzo heeft in Villa Maasdonk tijdens Pasen de Passion uitgevoerd met mooie nostalgische evangelische maar zeker ook moderne nummers, het moet geweldig mooi gezongen zijn volgens enkele aangezetene. Volgende keer, 12 mei 2019 zitten we weer na de hoogmis bij café Govers zo rond de klok van 10:30 uur, ik zou zeggen schuif eens aan, zeker als je niet eens bent met hoe wie wat en waar, laat je stem horen, en voor alle mensen die zich jong voelen, kom 15 mei naar de Koppellinck, want daar wordt voor jou toekomst best wel wat beslist.

11 MEI NATIONALE MOLENDAG Op zaterdag 11 hebben we weer Nationale Molendag in Nederland. Zoals elke zaterdag is molen Zeldenrust ook dan geopend vanaf 9.30uur tot zolang er bezoekers zijn. De molenaars zullen u graag in de molen een rondleiding geven en allerlei wetenswaardigheden vertellen over deze molen en bij voldoende wind kunt u dan ook het maalproces zien. Hebt u zin in een pannenkoek? De molenaars zullen er die dag een voor u bakken met het eigen meel. Dit meel is gemalen op de Zuidmolen in Groesbeek. Heel wat zelfbakkers hebben al de weg gevonden naar de molen om daar het meel te halen

8

voor hun brood.Volkorenmeel, bloem en 20 granen- en zadenmeel hebben we altijd op voorraad en alle andere wensen op meelgebied kunnen we voor u bestellen. Als u de mogelijkheden wilt weten kijkt u dan op de site van de Zuidmolen uit Groesbeek. Omdat het jaartal 1621 het vroegste jaartal was dat we voorheen konden vinden met betrekking tot deze molen hebben we altijd dit als oprichtingsjaar aangehouden. Maar… sinds 4 april j.l. hebben we dit moeten bijstellen. Arnout van Erp heeft die avond een lezing gehouden over de molens die in de Molenstraat in Geffen hebben gestaan. Na grondig onderzoek in de archieven heeft hij gevonden dat molen Zeldenrust in ieder geval in 1425 al beschreven werd. Het is daarmee de oudste nog bestaande standerdmolen van Nederland! Tot 1887 heeft deze molen gestaan aan de Molenstraat en is toen in verband met de aanleg van de spoorlijn verhuisd naar de Mulderstraat. In 2025 kunnen we dus het 600 jarig bestaan van deze molen vieren. Wilt u meer weten over het maalproces en de geschiedenis van deze molen komt u dan op 11 mei even op bezoek. En bent u geïnteresseerd in het vak van molenaar, de molenaars kunnen u alles vertellen over de opleiding. Mulders Zeldenrust.

STAP IN DE WANDELSCHOEN! DOEN!??

Gratis handdoek met je naam!

Besteed in Maart t/m Juni 2019 voor € 60,00 aan kleding verstelwerkzaamheden bij KledingVermaak en ontvang een gratis handdoek met je voornaam erop geborduurd. *** Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter zonder voering € 12,50 Korter met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparatie per uur € 10,00


GILDENKRINGDAG HOGE SCHUTS 26 MEI 2019 Zoals u op bijgaande affiche kunt zien, gaat het een heel spektakel worden op zondag 26 mei a.s. Het Sint-Jorisgilde organiseert voor Gildenkring Hoge Schuts een dag waarop de gilden uit Rosmalen, Nuland, Berlicum, Oss, Maren-Kessel, Nistelrode,Vorstenbosch, Erp, Heeswijk, Dinther, Uden,Veghel en natuurlijk Geffen gaan strijden om de te winnen zilveren schildjes. Naast dit alles wordt door het Sint-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand een clinic handboogschieten verzorgd. Elke bezoeker, jong of oud (er zijn ook kinderbogen), kan en mag hier gratis aan meedoen. Daarnaast is het voor de bezoekers ook mogelijk om met het lasergeweer te schieten. Op die dag zijn wij heel blij met de medewerking van Fanfare WIK en De Pompzwengels. Zij zullen ons muzikaal ondersteunen en met hand- en spandiensten bijstaan. Ook van de Scouting krijgen we hulp, onder andere met het dragen van de naambordjes van de deelnemende gilden.Verder zijn er nog vrijwilligers voor het broodjes smeren voor de lunch, wegafzetting tijdens de optocht, het maken van foto’s en film, bij de toiletten op het wedstrijdterrein, achter de bar en de bonnenverkoop. En natuurlijk ook nog alle vrijwilligers die mee opbouwen, afbreken en allerlei andere werkzaamheden verrichten. Zonder al deze mensen zouden we niet zo’n prachtige dag kunnen organiseren met een programma waar u op 26 mei volop van kunt genieten. Wij hopen op een mooie feestelijke dag met veel bezoekers.

We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord: Wim Heurkens jr., 53 jaar, hij woont aan de Rijksweg 1. Een herinnering aan Geffen: De basisscholen Aloysius- en Mariaschool (nog meegemaakt als jongensen meisjesschool) 2. Dit zou anders moeten: Dorpsplein 3. Een bijzondere plek / gebouw: Bijenteelt museum-Imkerij Ecopoll aan de Leiweg 4. Een mooi mens: Bart Schutjens 5. Jammer dat: Geffen geen eigen afslag meer heeft vanaf de snelweg 6. De leukste club: Biljartvereniging T.O.K. ‘74 7. Ons visitekaartje: dat kan alleen maar Effe noar Geffe zijn 8. Bewondering voor: Alle mensen die zich elk jaar weer inzetten voor Effe noar Geffe 9. Geffen is voor mij: Un dûrpke waar ik me echt thuis voel 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: de herinrichting van het Dorpsplein Daar wordt Geffen beter en mooier van!

DANKBETUIGING

EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp?

Wij willen graag iedereen bedanken voor het meeleven tijdens het “ziek zijn” en na het overlijden van Ton Tijs. Het is een warm gevoel er niet alleen voor te staan. Helma Tijs, kinderen en kleinkinderen

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 09 mei Bingo avond 22 t/m 26 mei:Vijfdaagse reis naar Moezel in Duitsland 12 juni: lezing over “Ouder worden” Beste leden van de KBO, De minder-validen tocht in juni is verzet naar 2 juli, maar daar krijgt u nog meer informatie over in een volgende editie. Terugblik: Hapjes maken: o.l.v. Gerda Rovers, Geffens Top kok, tevens lid van onze vereniging. Gerda wist ons te verrassen met bijzondere hapjes welke relatief gezien eenvoudig te maken zijn. Wij begonnen met het maken van een appelroosje wat gebakken werd in de verrijdbare oven van de Heegt en tijdens de koffiepauze vanzelfsprekend met smaak verorberd werd. Naast een aantal warme hapjes waaronder wraps en paashaasje van deeg, genoten we met 15 personen ook van de nodige koude gerechtjes die er vanzelfsprekend feestelijk uitzagen. 12 juni lezing: groeien in ouder worden. door Martien v Duijnhoven. In “t Oude Klooster”. Aanvang om 13.30 uur. We verwelkomen u met een kopje koffie of thee, en rond 16.00 uur kunt u weer huiswaarts. De uitdrukking ouder worden is een gunst, ouder zijn echter een kunst, is de titel van een interactieve lezing door Martien van Duijnhoven. De lezing laat zien hoe levenservaring en persoonlijke identiteit met elkaar verweven zijn. Het thema senior zijn is vanuit verscheidene invalshoeken te benaderen. Zo kan het gaan over gezond ouder worden en wat goede voeding en beweging betekent. Een praktisch punt: graag een potlood of pen meebrengen. Opgave graag voor woensdag 5 juni: bij Henriette v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl Concert Lia de Haas en Hennie Korsten. In de Iemhof in Oss is op woensdag 10 juli as. een muzikale middag met LIA de HAAS en HENNIE KORSTEN. Deze middag bestaat uit: 14.00 uur koffie met iets lekkers, daarna een drankje en enkele hapjes. Deze middag duurt tot ca. 17.00 uur. De kosten voor dit concert zijn all in en bedragen € 10,00. 10

Aanmelden kan tot 15 april bij een van de leden van de reiscommissie. Driedaagse reis met bezoek aan de wereldhaven dagen 5-6-7 september. De reiscommissie heeft voor u door Brabant Express een leuke reis laten samenstellen met als topevenement de Wereldhaven dagen in Rotterdam. Het programma nogmaals in het kort: Dag 1: Vertrek uit Geffen en bezoek Speelgoed & carnavalsmuseum ‘Op Stelten’ in Oosterhout. We overnachten in hotel Sheetz voor 2 nachten. Dag 2: Wereldhavendagen Rotterdam Om 11.00 uur vertrekken we richting Rotterdam. Tijdens deze bijzondere tocht door de Rotterdamse haven met De Wereldhavendagen zult u op een fascinerende wijze beleven wat de Rotterdamse haven te bieden heeft. Tijdens deze bijzondere vaartocht geniet u van een hartelijk ontvangst met koffie en gebak, Live Muziek en Entertainment en is er een zeer uitgebreid koud en warm buffet en dessert geserveerd én zijn alle drankjes (excl. buitenlands gedestilleerd) gewoon inbegrepen. Omstreeks 16.00 uur vertrekken we weer naar Oosterhout, waar we nog een diner tegoed hebben Dag 3: Wijnboerderij de Santspuy & Nassaustad Breda Na het ontbijt nemen we afscheid van Oosterhout. Na onze middag in Breda rijden we naar een gezellig restaurant waar we deze reis met gezellig diner afsluiten. We komen omstreeks 20.00 uur weer aan in Geffen. Inbegrepen: * Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar (*), TV/ DVD, toilet en airconditioning; * Begeleiding en service van een ervaren chauffeur/ reisleider; * Programma zoals beschreven; * 2 nachten verblijf in 4**** hotel Sheetz Oosterhout; * 2x ontbijt en diner; * Entree en koffie/thee met appeltaart Speelgoed & carnavalsmuseum ‘Op Stelten’; * All Inclusive rondvaart Wereldhavendagen Rotterdam; * Rondleiding, proeverij en koffie/thee en appelcake de Santspuy; * Vrij bezoek Breda en Grote Kerk; * 3-gangendiner ter afsluiting; Indien nodig kan Brabant Expres voor u een reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Reissom per persoon: 279,00 euro. Toeslag 1-persoonskamer: 49,00 euro per verblijf. Genoemde prijzen zijn inclusief bovenstaand arrangement en geldig vanaf 30 personen. U kunt zich inschrijven voor 15 mei per formulier wat


u kunt aanvragen bij Tineke Willemse tel 06-10758924 , ook voor verdere informatie kunt u bellen. K.B.O. op de bres voor maaltijdvoorziening ouderen uit ons dorp Onlangs heeft de manager van Brabant Zorg bekend gemaakt dat de maaltijdvoorziening op termijn komt te vervallen voor Geffenaren welke niet in de Heegt wonen. Ons bestuur vindt dit een slechte zaak en wil zich graag inspannen om ook in de toekomst deze noodzakelijke voorziening te behouden in het Oude Klooster omdat veel gasten uit de Gasterij niet in staat zijn zelf hun warme maaltijd klaar te maken gezien hun leeftijd en de daarbij komende problematiek. Ook de dorpsraad is van mening dat deze voorziening voor velen onontbeerlijk is. Wij houden u op de hoogte. Nieuws van onze biljartgroep: Winnaar van de onderlinge competitie van dit jaar is bekend. Henk Kooijmans trofee derhalve dik verdiend. Cor Romme en Gerard van Erp hebben de competitie tussen twee poules georganiseerd. De finalewedstrijd ging dit jaar tussen Cor Romme (70 caramboles) en Tiny van Nistelrooij (56 caramboles). De arbiter bij deze wedstrijd was Frans Janssen en de schrijver Nico van der Donk. De wedstrijd werd gewonnen door Tiny van Nistelrooij. De uitslag was 56 – 55 in 30 beurten. De wisselbeker en persoonlijke herinneringen voor de finalisten werden uitgereikt door de voorzitter van D.O.K. Wim Heurkens. Ook het bestuur feliciteert Tiny van Nistelrooij van harte! 2019...... jaar van de vrijwilliger!!! Goed dat jullie er allemaal zijn, want wie zouden wij zijn zonder onze 50 vrijwilligers? Dank voor jullie bijdrage aan onze vereniging, voor de kosteloze, maar kostbare inzet van velen. Onze vrijwilligers worden getracteerd op een barbecue. Persoonlijke uitnodigng volgt nog.

KUNSTKRING GEFFEN VIERT 20-JARIG JUBILEUM Heb je je wel eens afgevraagd wie die kleurrijke mozaïekbank bij De Koppellinck heeft gemaakt? Of de koe in De Elst? Of wat dacht je van het Brabants Bonte ruitje op de bank bij de Brandweerkazerne? Kunstkring Geffen viert dit jaar haar 20 jarig jubileum. En... laat een ‘voetafdruk’ achter in Geffen.Waar? U komt er achter tijdens een ludieke wandeling door Geffen. LUDIEKE WANDELING Donderdag 23 mei om 19.00 uur begint er een ludieke wandeling langs alle kunstwerken in Geffen, onder bezielende leiding van “R. Embrandt en zijn nicht Cornelia”. We starten om 19.00 uur bij Het Bakhuisje naast De Heegt. De wandeling van ca. 2 km zal ongeveer 2 uur duren.Tijdens de wandeling zal de Kunstkring een cadeau overhandigen aan Geffen. Leuk detail: voorafgaand aan de wandeling van 23 mei kan de oplettende wandelaar de kunstzinnige acties van onze leden opmerken in het gehele dorp. NIEUWE LEDEN WELKOM Vind je het leuk om lekker creatief bezig te zijn? Voor € 15,00 per jaar ben je lid en kun je deelnemen aan een tal van gezellige activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.Facebook/kunstkringgeffen.nl of mail naar antoine.hans@levix.nl Zien we u ook op donderdag 23 mei om 19.00 uur bij Het Bakhuis?

GA KUIEREN EN NIET LUIEREN! www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 11


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 15 april 2019 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Nieuwe voorzitter: Hans Hendriks wordt, door Michel van Nistelrooij, voorgesteld aan de toehoorders als onze nieuwe voorzitter. We zijn als Dorpsraad erg blij met deze sterke aanvulling en hebben nu weer een volledige bezetting. - Dorpshart: het proces loopt en het eerste dorpsgesprek is inmiddels ook al achter de rug. We zijn als dorpsraad zeer tevreden over de opkomst van deze avond en het bureau LOS Stadomland heeft voldoende informatie om drie scenario’s op te tekenen. Deze scenario’s worden op woensdag 15 mei in de Koppellinck (19:30u) gepresenteerd. We hopen wederom op een grote opkomst en hebben uw mening nodig. Het moet een plein worden voor de Geffenaar. - Toekomst De Heegt: Esther de Leeuw van Weenen presenteert zich als de nieuwe regiomanager van Brabant Zorg met onder meer zorgcentrum De Heegt in haar portefeuille. Ze begint met een korte terugblik naar de vorige plannen, deze bleken te ambitieus en uiteindelijk onhaalbaar. Sindsdien is het al jaren stil vanuit Brabant Zorg. Nu zijn de plannen bijgesteld en zal er aan het einde van dit jaar begonnen worden met de renovatie van De Heegt. De verbouwing is gericht op de komende tien jaar en we mogen ervan uit gaan dat de ouderenzorg in Geffen hiermee geborgd is (maar wij zien dit toch graag zwart op wit).Van de 29 appartementen blijven er 26 over, op beide woonlagen komt er een huiskamer met een keuken. In deze keuken gaan ze de maaltijden voortaan samen met de bewoners bereiden. Alles onder de mantra: ‘Elke dag zo fijn mogelijk’. Dit gaat helaas niet op voor de ouderen die nu mee komen eten in de Gasterij, door de nieuwe manier van koken kunnen zij dan niet meer aanschuiven. Brabant Zorg wil graag meedenken over een alternatief binnen het dorp voor deze tien mensen. Hans Hendriks geeft duidelijk aan dat wij als Dorpsraad en Geffen verwachten dat de Gasterij niet sluit voordat er een alternatief is gevonden. Deze mensen mogen niet tussen het wal en schip vallen. Intussen is er ook een projectgroep van Geffenaren geformeerd die zich met de kwestie gaan bezighouden. - Heropening speeltuin De Klimop: de speeltuin 12

is grondig opgeknapt. Het project is samen met buurtbewoners aangepakt. Op woensdag 15 mei om 16.00 uur volgt de officiële heropening door wethouder Johan van der Schoot met een hapje en een drankje. - Subsidieverzoek KPJ Go: deze club organiseert dit jaar zes kinderdisco’s en drie bijzondere activiteiten voor de Geffense basisschooljeugd. De Dorpsraad kent een waarderingssubsidie toe van 250 euro voor het organiseren van de kinderdisco’s en daarnaast 300 euro voor de nieuwe activiteit schilderen op canvasdoek en 300 euro voor het opzetten van een schuimparty.Totaal dus 850 euro voor deze actieve club. - Subsidie: We verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van april. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 20 mei om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen Piet en Corry de Haas – van Venrooij 65 jaar getrouwd! Proficiat aan het briljanten paar!


“SAMENWERKEN VOOR, DOOR EN MET DE GEFFENSE SAMENLEVING” Vervolgbijeenkomst voor verenigingen

Op maandag 13 mei organiseert het Sport Expertise Centrum (SEC) samen met voetbalvereniging Nooit Gedacht een tweede bijeenkomst voor Geffense verenigingen. De avond wordt gehouden in de kantine van voetbalvereniging Nooit Gedacht, Pastoor van de Kampstraat 34, Geffen. De avond begint om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Deze avond is het vervolg op de bijeenkomst ‘Besturen met visie’ van 11 maart. Daar waren 15 bestuurders aanwezig namens 9 verenigingen. Bij de eerste bijeenkomst zijn er al goede ideeën ontstaan voor een betere onderlinge samenwerking. Wat gaan we doen? Tijdens deze tweede interactieve bijeenkomst willen we deze ideeën graag samen verder uitwerken. Ook proberen we te kijken welke ideeën er op korte termijn te realiseren zijn en welke ideeën wat meer tijd nodig hebben.

houten speeltoestel was afgekeurd en de gemeente wilde graag in overleg met de buurt een nieuw toestel plaatsen. Door het creatief meedenken van onze gebiedsbeheerder bleek er meer mogelijk en hebben we de speeltuin een volledig nieuwe uitstraling kunnen geven. Het project willen we nu ook groots afsluiten en daarom zal de speeltuin woensdagmiddag 15 mei officieel worden heropend door wethouder Johan van der Schoot. Uiteraard is iedereen van harte welkom om bij dit moment aanwezig te zijn en met ons te proosten op onze mooie speeltuin. Wanneer: Tijd: Locatie:

woensdag 15 mei 15:00-18:00u (opening ±16:00u) speeltuin ‘De Klimop’ Pater van den Elsenstraat

Kom met uw eigen ogen kijken hoe mooi de speeltuin is geworden en neem natuurlijk ook uw kinderen of kleinkinderen mee om alles uit te testen!

Aanmelden Wij willen graag een grotere groep bereiken om het draagvlak voor de onderlinge samenwerking te vergroten. Was je er vorige keer niet bij maar ben je wel geïnteresseerd, meld je gerust aan. Aanmelden kan per e-mail naar hans@sport-expertisecentrum.nl. Vermeld daarbij s.v.p. ook welke personen namens uw vereniging aanwezig zijn zullen zijn.

LOOP MET JE KLAS, IN DE JUISTE PAS!?

HEROPENING SPEELTUIN ‘DE KLIMOP’ Woensdag 15 mei wordt de vernieuwde speeltuin heropend. Het afgelopen haf jaar is een groep van buurtbewoners, de gemeente en dorpsraad bezig geweest met het opknappen van speeltuin ‘De Klimop’. Het grote

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

13


GEFFEN BEHOUDT CAFÉ GOVERS Velen zijn het erover eens: ‘Fijn dat café Govers een nieuwe uitbater heeft en dus blijft bestaan. Een kroeg tegenover de kerk, dat is authentiek in een dorp.’ Café Govers is niet saai, want er is altijd actie: biljarten, darten (6 soft tip- en 2 steel dartteams), draaien aan het rad van ‘avontuur’, regelmatig een liveband, samen voetbal kijken, de vrijdagmiddagborrel en a mancave- and a ladies night. Maar ook een rustpunt voor wielergroepjes en wandelaars. Zelfs kinderen met hun ouders moeten de weg naar de kinderdisco gaan vinden in het café aan de Kerkstraat. Met regelmaat pijnigt in ‘de opkamer’ de Stamtafel er op zondag de hersenen hoe Geffen nog socialer, gezonder, groener, gezelliger en mooier kan worden, met als tegenpool ‘de Stomtoffel’ – bemenst met nuchtere burgers van no nonsens en met een gezond boerenverstand – die de wereldproblemen onder de loep nemen onder het genot van een biertje of een wijntje. Helma en Paul hebben voor dit alles een goede basis gelegd, waarop de nieuwe uitbaters Kim (34 j.) en Peter (33 j.) verder kunnen borduren. Zij hebben inmiddels ‘de fles’ aan elkaar doorgegeven.

Kim liep 6 weken met Helma mee om de kasteleinkneepjes te leren kennen en daarbij probeerde ze ook zoveel mogelijk de namen van de klanten te onthouden. Peter gaat regelmatig te rade bij Paul om o.a. technische zaken, bestellingen en de tentactiviteiten. De nieuwe uitbaters hebben al een eigen tintje aan de tent gegeven en bruisen van nieuwe ideeën: een Ibizaparty in de zomer, eighty-ninety party, vriendschapsavondjes of misschien wel een reünie. Op Tweede Paasdag was er al een Paasontbijtje waarbij de (vaste) gasten konden aansluiten. Nieuw zijn ook de speciaalbiertjes die letterlijk en figuurlijk goed in de smaak vallen en de shotjes zijn uitgebreid. De jeugd vroeg zich af of het een jongerencafé gaat worden, maar alle activiteiten zijn voor een brede doelgroep. “De eerste indrukken van de overname zijn positief,” vinden Peter en Kim. De kinderdisco is al van start gegaan, met echte discolampen, geschonken door Paul. Elke 1e zaterdag van de maand is er de mini discoshow voor de kinderen van 2 14

tot 6 jaar van 14.30 – 16.00 u. en de 1e woensdag van de maand voor de kinderen vanaf 7 jaar. Entree € 2,50 per kind, waarvoor ze 2 discomunten ontvangen voor snoep of chips en de 1e beker ranja kan gratis worden bijgevuld. De ouders moeten verplicht meekomen (gratis entree en 1 kop koffie gratis) om toezicht te houden op de kinderen. Voor Helma en Paul, die het café 17 en een half jaar runden, is het even wennen geweest. “We hebben geen spijt, maar we missen het wel. Onze dag- en avondindeling moet anders ingevuld worden.” Hoewel ze Geffen uit zijn, zijn ze nog niet de wereld uit. Ze helpen Stichting Horeca Geffen mee en vallen in, als het nodig is. “Het valt op hoeveel je moet doorgeven aan de nieuwe uitbaters, wat voor ons heel vanzelfsprekend was”. En uiteraard komen ze regelmatig bij buurten aan de andere kant van de bar, da’s echt anders!

IT’S A BIG DEAL!

Altijd al eens willen optreden met een bigband? Dit is jouw kans! Tijdens Effe noar Geffe krijg jij de kans om jouw zangkunsten te laten horen met ondersteuning van bigband Big Deal! Dit jaar zullen zij spelen op een van de vele podia die Effe noar Geffe rijk is. Deze 18 koppige big band heeft al diverse mooie optredens op hun naam staan, ze spelen onder andere al jaren op Jazz in Duketown (http://www.bigbandbigdeal.nl). Big Deal biedt je de kans om met een echte bigband op het podium te staan. Tijdens Effe noar Geffe zullen ze muziek spelen die dan in overleg met jou gekozen wordt. De band speelt pop, funk, soul, en latin, mogelijkheden genoeg dus. Big Deal wil graag met Geffens talent het podium op, dus als je goed kan zingen: grijp je kans! Wat wordt er van je verwacht? Natuurlijk moet je kunnen zingen en je moet het leuk vinden om met een band van 18 mensen op een podium te staan. Om het beste uit jezelf te halen moet je bereid zijn enkele keren te oefenen met Big Deal. Interesse? Stuur dan vóór 20 mei een mail naar info@effenoargeffe.nl. • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl


NIEUWS KOM D’R IN Attentie ! Het repair café is deze maand niet op de laatste vrijdag van de maand, maar een week eerder op 24 mei. Dit i.v.m. Hemelvaart. Dus als U iets te repareren hebt kom dan gerust langs. Computerles ! Vanaf 1 mei starten we met een computerles op elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. Wereldproeverij ! Met de kookgroep van Kom d’r in bereiden wij iedere maand een maaltijd voor zo’n 20 personen. Wij koken dan het liefste met vrouwen of mannen uit andere culturen.Wij hebben o.a. al gekookt volgens Syrische, Mexicaanse en Indische recepten. In mei koken wij samen met iemand uit Geffen met een Chinese achtergrond. Zijn er nog mensen met een andere culturele achtergrond die met ons willen koken? Laat het weten! Namens de koogroep van Kom d’r in, Nelly. komdrin.geffenzorgt@gmail.com De Wereld proeverij is op woensdag 29 mei . Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Gerrit van den Helm en Nellie van de Hurk

25 JAAR BIJ DE AVONDWAKE WERKGROEP

Tijdens ons jaarlijkse etentje van de avondwake werkgroep, op 14 april werden Gerrit en Nellie in het zonnetje gezet: al 25 jaar gaan zij bij families op bezoek, als er een sterfgeval is en er een avondwake gewenst is. Soms samen en soms met andere leden van de werkgroep.

Allebei ervaren ze dit als dankbaar werk, om er te kunnen zijn voor medemensen in moeilijke tijden. Gerrit en Nellie: proficiat met deze mijlpaal!

1994-2019 Uden 7 april 2019 Zondag 7 april is de aftrap geweest voor de Regiobokaal. Een competitie van 7 zondagen bij 7 verschillende dorpen in de regio. Ze hadden volle bak. 44 Koppels. Ook JBC Geffen was van de partij met 3 koppels. Theo v Wanrooij en Henk vd Heijden zijn daar 1e geworden. PROFICIAT. De volgende regiocompetitie is 26 mei. Dan is het in Schaijk. Vriendelijke groeten van het bestuur van JBC Geffen

15


NIEUW IN GEFFEN: SPORTS & PLAYGRASS Vanaf april is Geffen een bloeiend bedrijf rijker. Sports & Playgrass, gespecialiseerd in de aanleg van kunstgras sport- en speelvelden, verlaat de Osse industrie en komt naar gemoedelijke Geffens. Het bedrijf van jonge ondernemers Mark Verhagen (26) en Tobi Pennings (27) heeft zijn deuren geopend aan het Geffens Veld.

ben voldoende ruimte om ons bedrijf nog verder uit te bouwen. Wij zien er erg naar uit om dat te doen. Maar bovenal om het Geffense bedrijfsleven, geïnteresseerde particulieren en wie weet zelfs nieuwe medewerkers uit het dorp daarbij te betrekken.”

NIEUWS VAN RIVED

Helaas was er niet genoeg belangstelling voor de workshops van Tarumbeta Afrikah waardoor deze niet door konden gaan. Ook de afsluitende voorstelling kwam daarmee te vervallen. Gelukkig hebben de dames en heren van het gezelschap zich wel aan de Geffense bevolking mogen presenteren. Vele mensen hebben kunnen genieten van een optreden op zaterdagochtend op het Dorpsplein. Pannavelden, tennisbanen, privéhockeyveldjes, padelkooien, midgetgolfparken; Sports & Playgrass is geen ‘dertien in een dozijn’ kunstgrasservice. “Waar veel bedrijven zich richten op particuliere tuinen of juist grote sportvelden, zitten wij daar net tussenin. Alles op het gebied van sport- en spel, maar dan het wat meer specialistische werk”. aldus Verhagen. Het werk gebied van Sports & Playgrass reikt veel verder dan Geffen. In heel Nederland, maar ook in België realiseren zij de mooiste kunstgrasvelden. Heel kleurrijk, met veel belijning of zelfs velden met (bedrijfs)logo’s, Sports & Playgrass gaat het niet uit de weg.Vakwerk, want vrijwel alles wordt met de hand gesneden en verlijmd. Het bedrijf telt op dit moment tien medewerkers. Verhagen: “Mijn compagnon Tobi en ik zorgen dat intern alles soepel loopt en dat er mooie projecten verkocht worden. We hebben een fulltimer in het magazijn, iemand voor de administratie en de aanleg bestaat uit drie ploegen.“ Om alle vraag weg te werken zoekt Sports & Playgrass echter nog versterkingen. Ze maken hiervoor gebruik van ZZP’ers (o.a. hoveniers en stratenmakers red.), maar ook van vakantie- en weekendkrachten.“Voor studenten bieden wij de perfecte bijbaan. Op hun vrije dagen kunnen zij veel uren maken in een jong team. Het is hard werken, maar wel met een gezellige, informele sfeer.” De recente verhuizing naar Geffen biedt nieuw perspectief voor de ondernemers. Het nieuwe bedrijfspand heeft voldoende kantoor-, opslag- en werkruimte. Op dit moment zijn zij druk het buitenterrein helemaal naar wens in te richten. Kort daarop zullen zij binnen een showroom gaan inrichten, zodat zij geïnteresseerden kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. “De komende jaren kunnen we hier vooruit. We heb16

Verder willen we nogmaals onze kledinginzameling a.s. zaterdag 11 mei van 10:00 tot 14:00 uur onder uw aandacht brengen.

VRIJWILLIGERS VOOR UITLATEN HULPHOND GEVRAAGD Dag, Ik woon sinds 25 maart met mijn hulphond Govert in Jozefoord op Duinzicht. Govert moet drie keer per dag uitgelaten worden.Als het goed gaat, doe ik dit zelf maar het gaat niet altijd goed met mij. Inmiddels heb ik al een groepje enthousiaste mensen gevonden die Govert mee uitlaten. In de ochtend en avond zou het fijn zijn als onze groep nog wat groter wordt. Dan kan Govert zijn taken uitblijven voeren voor mij als hulphond. Vindt u het leuk om te wandelen met een hulphond? Dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 44 71 42 54. we spreken elkaar dan. Vriendelijke groet, Marjolijn van Asperen


GELOOF ONDER WOORDEN (25) Jezus zegt waarom Hij moet sterven. In het Nieuwe Testament staan vier teksten die gaan over het laatste avondmaal van Jezus: in Mattheüs (Mt 26,26-29) en Marcus (Mc 14,22-25): deze twee teksten lijken veel op elkaar. Vervolgens in Lucas (Lc 22,14-20) en in de Brief aan de Korintiërs van Paulus (1 Kor 11,23-26). Ook deze teksten lijken erg op elkaar. De verschillen tussen de twee versies hebben te maken met de verschillende gemeenschappen. ‘Tijdens de maaltijd nam jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.” Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hub die met de woorden: “Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.”(Mt 26,26-29).= ‘..dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: “dit is mij Lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken. “Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: “Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken. (1 Kor 11,23-25).Met deze woorden en gebaren zegt Jezus al zijn leerlingen, de aanwezige en de toekomstige, waarom Hij sterft. Ogenschijnlijk wordt Hem het leven ontnomen; Hij zelf echter zegt dat Hij zijn leven zelf wil geven. Welke betekenis geeft Jezus aan zijn dood? In de eerste plaats is het een overgang van deze aarde naar het Koninkrijk van God: Jezus zegt dat ze elkaar zullen terugzien aan ‘ de tafel van God’. Het is ook een offer. Zich opofferen betekent de dood of een ernstig letsel aanvaarden voor jezelf, opdat anderen gespaard worden. Om de mens te ontrukken aan het onvermijdelijke van het kwaad en aan de wanhoop van de dood, verdraagt Jezus het geweld en ondergaat Hij de dood (Heb 2,9) zijn Lichaam en zijn Bloed die Hij heeft gegeven, zijn de tekenen van een onvoorstelbare liefde, de liefde van God. Tenslotte gaat het ook om het sluiten van een verbond. Het oude verbond was getekend met het bloed van de brandoffers (Ex 24,1-8). Het nieuwe verbond is getekend met de volledige gave van de Zoon van God. De zaak van de mensen is de zaak van God, God gaat het verbond met de mensen aan in goede en slechte tijden. De vraag: durven wij te aanvaarden dat God een verbond met ons persoonlijk wil. Een verbond waar soms lijden aan vooraf gaat, dat ons brengt naar zijn liefde en vrede, de aanvaarding van onze dood die ook bevrijding kan zijn. Echte pure vriendschap is gaan voor elkaar, gaan door verdriet, lijden, maar ook vreugde en je waardevol voelen in de wereld, er zijn voor je me-

demens, dat blijft de eeuwige boodschap van Jezus. De Kerk in Nederland mag dan kleiner worden, de mensen die de liefde en genade van God ontvangen, zij mogen opgaan naar dat echte koninkrijk van God in vreugde door de dood heen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994 – 2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

Geffense Jeugd in beweging; Goed Gevoel Geffen gaat dit jaar enkele activiteiten voor de jeugd ondersteunen. Allereerst de Wandelvierdaagse, die plaats vindt op 18 t/m 21 juni. Het inschrijfgeld voor de jeugd tot en met 12 jaar wordt door Goed Gevoel Geffen gesponsord. Alle Geffense kinderen uit deze leeftijdscategorie lopen dus gratis mee. Ook Jeugdvakantiewerk, KPJ Go en Basisschool De Wissel kunnen dit jaar op onze steun rekenen. Hierover volgt later meer. Dus zet je wandelschoenen alvast klaar voor deze sportieve activiteit en loop gezellig mee!!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


ONZE TORRE

De steigers zijn verdwenen, ’s avonds opnieuw in het licht met energie zuinige led verlichting, een pareltje en markant baken van het verleden, het heden en de toekomst. Na alle acties en commoties heeft u recht op een verslag van wat er de afgelopen drie jaar zoal is voorgevallen en gepasseerd. De Geffense kerk verkeerd in een uitstekende staat van onderhoud, dankzij nu ruim 20 jaar goede planning van restauraties en groot onderhoud. De benodigde drie en een half miljoen euro werden opgebracht met dank aan de provincie, bisdom, parochie, sponsoren, acties en particulieren. Gedurende 2016 zijn wij begonnen met de eerste inventarisatie van de benodigde restauratiewerkzaamheden voor de Toren, het laatste deel van dit omvangrijke en in fases uitgevoerde restauratie project. De begroting die wij eind 2016 indiende bedroeg bijna 300.000 Euro. Groot was de teleurstelling toen de provincie begin 2017 besloot geen subsidie te verstrekken. Na het besluit is een bezwaar procedure gestart richting provincie, waarin we uiteindelijk gelijk kregen, maar de subsidie pot was leeg. Naast de vermelde procedure hebben we in 2017 een hernieuwde begroting ten bedrage van 515.000 euro gemaakt, inclusief energiebesparende maatregelen. Deze energie besparende maatregelen leveren extra toekenningspunten op bij een hernieuwde subsidie aanvraag bij de provincie. Begin 2018 kwam het bericht dat de provincie 70 % subsidie zou bijdragen aan de subsidiabele kosten ter hoogte van 339.000 Euro en dus geen subsidie over de energie besparende maatregelen, waarvoor we wel extra punten hebben gescoord voor de toekenning. In overleg met alle partijen zijn de energie besparende maatregelen geschrapt, omdat er onvoldoende middelen voor zijn. De start van de restauratie is daarna vlot ingezet en eind 2018 werd de Torre opgeleverd. De tweede helft van 2018 zijn wij verrast door grote tegenvallers bij de restauratie van het voeg- en metselwerk en de staat van de klokkenstoel, Totaal 139.000 euro, waarvoor geen dekking was en tegenvallers die wij belangrijk vonden om toch mee te nemen in de restauratie. Een zware periode van voor – en tegenstanders en van zoeken naar oplossingen en middelen. De tegenvallers hadden bij een eerdere opname en bekendheid 70 % subsidie kunnen opleveren van de provincie. Uiteindelijk hebben betrokken partijen ons geholpen om deze 70 % en meer alsnog bij te dragen. Begin 2019, midden in de financiële afronding, verloren we een van onze top bestuurders en penningmeester, Hans Hoeben. Een man die in stilte en met grote stuurmanskunst heel veel voor de gemeenschap en voor onze parochie in het bijzonder heeft betekend en gedaan. Terecht werd hij tijdens zijn ziekte nog koninklijk on18

derscheiden. Een afscheid dat ons zwaar valt. Afgelopen week hebben we bericht gehad van de provincie , dat de toegezegde subsidie voor 100% wordt uitgekeerd en daarmee kunnen we de restauratie met een net sluitende begroting afsluiten. Onze dank gaat uit naar de mensen, die dit mogelijk maakte. Hieronder een beknopte verslaglegging van de financiën, Waarin geen bedragen voor het Kruis en de “gouden Hoan” staan opgenomen. Deze werden reeds in een eerder stadium door Piet en Rob van Herpen (Hanex BV) gesponsord en gerestaureerd. Ook de belangeloze bijdrage van Frank Hanengraaf, van Soest en Partners, voor de benodigde accountantsverklaringen zijn niet opgenomen. Het is teveel om allemaal bij naam te noemen, in Geffen is een groot team, dat achter de schermen, om niet, een bijdrage heeft geleverd. Euro begroting 353.000 meerwerk 137.000 Totaal te financieren/ verkrijgen

490.000

Provincie -237.000 Bisdom -82.000 Parochie reserve groot onderhoud -30.000 Torenbier -5.000 Kerstconcert 2017 -3.000 Prins Bernhard Fonds -18.000 Solidariteitsfonds Bisdom -15.000 Donny van Lanschot Stichting -15.000 Van Dinther bouwbedrijf -25.000 Bouwcultuur fonds zuid Nederland -10.000 Brim subsidie( groot onderhoud) -22.000 Diversen akties en fondsen -12.400 Van Soest en Partners PM Jos de Veer (Medac BV, bedrijfshulpverlening) -1.000 Jan Hein Stadhouders (groenvoorzieningen) -2.500 Hanenberg Beheer BV (Electra) -2.100 Van Wanrooij/ van Schijndel -10.000 Piet en Rob van Herpen (Hanex BV) PM Belangeloze inzet van velen PM Totaal verkregen middelen Saldo

-490.000 0

Daarmee hebben wij een duidelijk beeld van het verleden en het heden. Nu is de toekomst nog iets waar wij met een denktank aan werken. In het kort komt het neer op ca 15.000 Euro per jaar reserveren voor groot onderhoud. Dit bedrag kan op basis van de kerkbijdrage niet meer worden gereserveerd. Een aantal geïnteresseerden geven jaarlijks een vast bedrag aan de stichting restauratie Maria Magdalena kerk en dit geld wordt


alleen gebruikt voor groot onderhoud aan het gebouw. Natuurlijk kunt u zelf initiatief nemen en een bedrag al of niet periodiek storten op rekening NL65 RABO 0115 8152 36. Binnenkort start een werkgroep en denktank om nieuwe en oude acties, zoals vriend van de Torre nieuw leven in te blazen en natuurlijk is er bij Wilma’s Kado Shop nog altijd volop Torenbier verkrijgbaar, waarvan de bijdrage naar de Stichting Restauratiefonds gaat.

Verkeersschool P. de Klein,Verstegen Keukenmontage en Dappers Infra. Onlangs gingen de spelers en begeleiding van Nooit Gedacht 8 op de foto om deze drie ondernemers te bedanken voor hun sponsoring.

Met vriendelijke groet Namens een groot team achter de schermen Harry Peters, voorzitter stichting restauratiefonds.

Net als voor alle andere teams, komt het einde van het lopende voetbalseizoen ook al voor Nooit Gedacht 8 al in zicht. Met nog zeven wedstrijden te spelen, vinden we Nooit Gedacht 8 terug in de middenmoot van de Zesde Klasse 47. Vooral na de winterstop zette Nooit Gedacht 8 een goede serie neer. Sinds 25 november verloor Nooit Gedacht 8 slechts één duel, tegen de huidige nummer twee Berghem Sport 9.

GERARD VAN ERP ALGEMEEN KAMPIOEN 2018/2019 BV ‘HAASJE

Verkeersschool P. de Klein, Verstegen Keukenmontage en Dappers Infra, namens Nooit Gedacht 8 nogmaals bedankt!

Ieder jaar wordt tussen de leden van onze vereniging gestreden in een onderlinge competitie, wie kampioen wordt van onze vereniging. Hiervoor zijn er twee poules namelijk, er wordt gespeeld op de dinsdagavond en op de vrijdag. Ook afgelopen jaar is dit gebeurd. Op de vrijdagavond was de winnaar Frank Gloudemans en op de dinsdagavond was dit Gerard van Erp. Deze twee kampioenen spelen hierna een wedstrijd tegen elkaar, wie zich een jaar algemeen kampioen van onze vereniging mag noemen. Frank begon heel sterk aan deze wedstrijd en namelijk gelijk een grote voorsprong. Maar dankzij een paar mooie series kwam Gerard naast Frank. Het werd steeds spannender aan het einde van deze wedstrijd. Het was Gerard, die met een verschil van twee caramboles de wedstrijd won. Gerard proficiat. Wanneer er nog mensen zijn, die graag een potje willen biljarten, in een gezellige onderlinge sfeer, maar waar winnen belangrijk is, maar niet het belangrijkste, dan kan men zich altijd aanmelden bij onze vereniging. Dit kan bij Ernie. Er wordt gespeeld gedurende de periode begin september t/m eind april. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Laatste wedstrijd begint rond 21.30 uur.Tot hoe lang wen blijft, kan men zelf regelen, want gezelligheid troef tijdens maar ook na de wedstrijden. Verder iedereen alvast een prettige vakantie toegewenst. Bestuur BV ‘t Haasje

NOOIT GEDACHT 8 IN HET NIEUW DOOR DRIE SPONSORS Het achtste elftal van Nooit Gedacht speelt haar wedstrijden vanaf nu in compleet nieuwe wedstrijdtenues. Deze tenues zijn beschikbaar gesteld door drie sponsors:

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


1994-2019 Zoutelande 2019 12 april vertrok wij, JBC Geffen, met 20 personen naar Zoutelande voor ons jaarlijkse uitje met jeu de boules wedstrijden. Dit wordt al jaren door de strandjutters georganiseerd. Een heel gezellig weekend. Op vrijdag deden we mee aan een onderlinge competitie in hun clubhuis in Middelburg. Dit wordt voorafgegaan door koffie/thee en een overheerlijke zeeuwse bolus. Of dit meegeholpen heeft weten we niet maar feit was wel dat Gerard Schuurmans onze club in het zonnetje zette door 1e te worden. De wedstrijden zondag op het strand werden gespeeld door 160 koppels. Allemaal met dikke jassen en genoeg kleding aan. Het was best fris maar gelukkig droog.Tegen de kou kun je je kleden dus wat dat betreft was alles oke. Er werd gespeeld in 4 poules met 5 wedstrijden. De meeste van ons zaten in een keurige middenmoot. Met 2 uitzonderingen. Gerard vd Zanden en Leo Renders. Die waren 3e geworden en Theo v Wanrooij en Gerard Schuurmans 5e .

Dit jaar hebben wij de collecte voor de 38ste keer georganiseerd en mee gecollecteerd. We willen nu graag het stokje overdragen aan een paar enthousiaste collectanten of andere gegadigden, die deze belangrijke taak zouden willen overnemen. Wij helpen uiteraard mee voor een soepele overdracht. Denk er eens over na en laat het ons weten. Vrienden van de Hartstichting Geffen, Rinie van den Berg, tel.nr. 5321204 Kees Jongeneelen, tel.nr. 5321146

MEIVIERING Woensdagmiddag 15 mei a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse meiviering in het Oude Klooster. Deze middag begint met een eucharistieviering in de kapel om 14.00 uur. Daarna volgt een feestmiddag met een optreden van Gerard van Kol. De zaal van het oude Klooster wordt geopend na de eucharistieviering. Graag tot ziens op 15 mei! Ziekencomité De Schakel

15 april gingen we weer naar Geffen, het was een super gezellig weekend met leuke sportieve wedstrijden. Op naar volgend jaar. Vriendelijke groeten van het bestuur van JBC Geffen

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE HARTWEEK In de Nationale Hartweek hebben 28 collectanten het mooie bedrag van: € 1719,87 euro opgehaald. Hartelijk dank daarvoor namens de Nederlandse Hartstichting. We kunnen terug zien op een geslaagde collecteweek, dankzij al onze trouwe collectanten. Tijdens de afgelopen collecte hebben we niet in alle straten kunnen collecteren. We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe collectanten, die een paar uurtjes per jaar willen collecteren voor dit goede doel. Het is echt dankbaar werk, dus meld je aan en doe mee volgend jaar. Ook vragen wij als Comité Geffen uw aandacht voor het volgende.

21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS Korte terugblik eerdere Torenklanken Zoals in de vorige Torenklanken aangegeven is het Groenfonds Geffen bedoeld om een mooier en groener buitengebied te maken. Er is circa €2 miljoen beschikbaar voor de landschapsverbetering Geffen-Oss. De werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss geeft hier invulling aan. De overleggen van de werkgroep zijn open voor geïnteresseerden en mensen met ideeën/ plannen. Als je wil komen, graag even contact opnemen met Tonnie van Hooff: tonniehooff@gmail.com. Projecten Landschapsverbetering Inmiddels heeft de werkgroep een lijst gemaakt van ongeveer 35 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten. In de Torenklanken lichten we steeds een aantal lopende of gerealiseerde projecten toe.Aan de projecten wordt hard gewerkt door Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO), Stichting Arborteum en Natuurbeleving Geffen (SANG), Stichting Landschapsbelang Maasdonk en de gemeente Oss. Daarnaast zijn ook verschillende particulieren en (agrarische) ondernemers betrokken. Brempad Op 28 maart is er overleg geweest tussen de bewoners van de Berkenboog, de gemeente Oss en Stichting Landschapsbeheer Oss (namens de werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss). Dit was op locatie: Brempad. De bewoners hadden hier om gevraagd. Ze waren niet blij met een aantal veranderingen en boos omdat ze niet van tevoren (persoonlijk) geïnformeerd waren. Tijdens het overleg hebben alle partijen hun standpunten toegelicht en zijn er afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraken zijn: * Het bestaande pad naar het buitengebied, wordt een paar centimeters opgehoogd. Er komt ook een pad naar de picknicktafel. Dit vanwege de elektrische rolstoeltoegankelijkheid bij nat weer. * We egaliseren het terrein en zaaien het in met graszaad. Dit kan zodra er een periode met voldoende regen is. * Het verzamelde puin, gelegen aan de rand van het terrein, ruimen we op korte termijn op. * Zoals tijdens de bijeenkomst aangegeven, verandert er niets aan het onderhoudsniveau van het hondenlosloopterrein. * De besproken lantaarnpaal is recent verwijderd, omdat deze strijdig was met het gemeentelijk beleid. Dit staat los van de Visie Geffen-Oss. * De bewoners bedanken de werkgroep voor het snel verwijderen van de net geplante beplanting langs het wandelpad. Deze beplanting is alleen niet door de werkgroep verwijderd. * We maken een zichtlijn/doorgang in de nieuw geplante

struikjes achter de woning ter hoogte van de poel. De communicatie had beter gemoeten. Toch hopen wij dat de bewoners van de Berkenboog en alle andere Geffenaren gaan genieten van de landschapsverbetering in het deelproject Brempad. Met de nieuwe poel, bomen, struikjes en houten picknickset is het toch een aangename plek (om je hond uit te laten). Keverbank In het Zwarte Veld nabij de Oude Baan ligt sinds kort een keverbank parallel aan het fietspad richting de Zolder. Een keverbank is een 40 cm verhoogde rug van ongeveer 3 meter breed. Deze is ingezaaid met overblijvende grassen en een variatie aan meerjarige kruiden. Aan één zijde ligt een braakstrook van ook ongeveer 3 meter breed. De keverbank is een goed leefgebied voor insecten en spinnen. Ook is het een perfecte overwinteringsplaats. Door de hogere ligging is het hier droger en in het voorjaar eerder warm. Uit onderzoek blijkt dat er bij een keverbank een explosieve toename van het aantal insecten is. Dit is goed voor insectenetende soorten zoals vleermuizen en vogels. De toename van voedsel is goed voor broedvogels, zoals veldleeuwerik en grasmus en ook voor overwinterende akkervogels, zoals de geelgors, vink, kneu, putter en patrijs. De patrijs is ambassadeursoort voor meer biodiversiteit op agrarische gronden. Ecologische bermen We zijn een belangrijke stap verder in het realiseren van ecologische bermen in het gebied Geffen-Oss. Het blijkt namelijk mogelijk om de bermen in het gebied GeffenOss uit het maaibestek te halen. Als gemeente werken wij met grote en langlopende maaibestekken. Dit is goedkoper. Maatwerk is echter lastig in dit soort grote en langlopende contracten. Ondanks dat de gemeente Oss vanuit de natuurzijde ook de voordelen van ecologisch bermbeheer ziet, is ecologisch bermbeheer nog geen algemeen goed. Ecologisch bermbeheer in het gebied Geffen-Oss is daarom een vorm van maatwerk. Door de bermen in het gebied Geffen-Oss uit het lopende maaibestek te halen is het mogelijk deze ecologisch te gaan beheren. De gemeente Oss is voornemens Stichting Landschapsbeheer Oss deze bermen ecologisch te laten gaan beheren. Ecologische bermen vragen een ander beheer: meer gefaseerd maaien en afgestemd op de bloei van de soorten. De extra kosten worden voor 4 jaar betaald uit het Groenfonds Geffen. Uit onderzoek blijkt dat ecologisch bermbeheer leidt tot soortenrijke graslanden met een relatief hoge natuurwaarde. Soortenrijke, bloemrijke bermen zijn een leefgebied voor tal van planten- en diersoorten, waaronder de bij. Daarnaast vormen ze als lintvormige elementen belangrijke ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden. Daardoor kunnen dieren zich beter verplaatsen. 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


In de Routekaart Groen-Blauw-Natuur (GBN) zet de gemeente Oss in op het verbeteren en verfijnen van het Osse netwerk GBN. Dit doen we onder andere door realisatie van ecologische en bij-vriendelijke bermen.

WIE WAT WANNEER MEI 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 11 RIVED kledinginzameling 15 Ziekencomite De Schakel, Meiviering Oude Klooster 14.00 uur 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 16 Pubquiz ‘t Haasje 20 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 25 Vrienden van W.I.K. concert, 20.00 uur Koppellinck 26 Kringdag Gildekring Hoge Schuts, molen De Vlijt JUNI 03 Voorspeelochtend W.I.K., Koppellinck 04 Voorinschrijving Geffense Wandel4daagse, 14.0020.00 uur Koppellinck 09 St-Jorisgilde Burgerkoningschieten, molen Zeldenrust 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Toediening Vormsel 16 Eerste Communie 17 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 t/m 21 Geffense Wandel4daagse 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 Jeugdbrandweerdag 30 Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 31 Openlucht klapstoelenconcert W.I.K., 19.00 uur Arboretum AUGUSTUS 11 St-Jorisgilde Koningschieten, molen Zeldenrust 26 t/m 31 Collecte Ziekencomite De Schakel SEPTEMBER 04 Ziekencomite De Schakel, Nat. Ziekendag Oude Klooster 14.00uur 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25 Thema-avond Alcohol en Puberbrein, 19.30 u. Koppellinck OKTOBER 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 17 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen NOVEMBER 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster

18 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Superbingo Goed Gevoel Geffen DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Geffensekwis 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering Oude Klooster 14.00uur 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

PERSBERICHT

Fotowedstrijd: wat doet u voor uw buurt? De gemeente organiseert een fotowedstrijd over wat bewoners in hun buurt doen.Veel mensen doen al veel in hun buurt. Om daar een beeld van te krijgen organiseren wij nu een fotowedstrijd. Maak een foto vóór 1 juni 2019 en stuur deze foto in. De beste inzending belonen we met een BBQ t.w.v. € 1.000,- voor de buurt. Initiatieven in de buurt Veel bewoners doen al veel voor hun wijk. Bijvoorbeeld bewoners in Megen onderhouden de mooie bloembakken op de weg. Ook de bewoners van het Sint Barbaraplein in Oss kozen hun eigen bomen en planten in de groenstrook voor hun woning. En nu zorgen ze ervoor dat de groenstrook er mooi bij ligt. In Geffen zorgen mensen ervoor dat ouderen niet eenzaam zijn. Ook zijn er veel speeltuinen die door bewoners zijn aangepast en nu worden onderhouden door die bewoners. Meedoen De gemeente Oss roept bewoners op om vóór uiterlijk zaterdag 1 juni 2019 een foto te mailen naar fotowedstrijd@oss.nl. Een foto met wat een bewoner of bewoners doen voor de buurt. Meer informatie op www.oss.nl/fotowedstrijd

25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

Samen voor meer groen in de buurt Heb je veel tegels in je tuin liggen en wil je helpen om gemeente Oss groener te maken? Dan heb je nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever zaterdag 18 mei een tegel in en je krijgt van de gemeente een gratis plant! Waarom? Samen kunnen we het verschil maken voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor mens en dier. Groen is leven Door veel verharding in tuinen blijft er nog maar weinig ruimte over voor de natuur.Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen en vlinders hun noodzakelijk werk niet doen. En minder insecten betekent ook minder voedsel voor vogels en vleermuizen. In een stenen omgeving vind je maar weinig leven. Tegel eruit, plant erin Lever zaterdag 18 mei één tegel of twee klinkers samen met de bon in en je krijgt een plant ervoor terug! Daarmee maken wij samen het begin om onze buurt te groener te maken. Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, het in de zomer niet zo heet wordt in de stad, fijnstof wordt afgevangen, mensen zich prettiger en gezonder voelen. De volgende bedrijven doen mee in Oss en omgeving: • Tuincentrum Coppelmans, Oss • Boerenbond - Pets Place, Oss • Tuincentrum Meijs, Heesch Nodig ook je buren, vrienden en kennissen uit. Hoe meer tegels eruit en planten erin, hoe beter. Je kunt kiezen uit verschillende soorten planten (ter waarde van € 4) en op=op. Samen zetten we ons in voor meer groen in de buurt! Operatie Steenbreek organiseert de tegelruilactie zaterdag 18 mei gelijktijdig in gemeente Oss, Bernheze, Uden, Landerd, Meijerijstad en Boekel. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas.

de afgelopen vier weken minstens 1 keer. Ze gebruiken meestal 1 tot 5 ballonnen per keer. De jongeren geven aan vooral lachgas te gebruiken thuis of bij anderen thuis (75%) of op feestjes/festivals (51%). De fijne roes, de lachbuien en de kick zijn de meest voorkomende redenen om lachgas te gebruiken. Van de gebruikende jongeren ervaart 38% negatieve bijwerkingen, hoewel de bijwerkingen niet door iedereen op dezelfde manier ervaren.“Het tintelde wel, en ik had een beetje hoofdpijn, maar dit ervaarde ik op dat moment niet als negatief.” Hoe schadelijk is het? Lachgas zorgt voor een tekort aan zuurstof in je hersenen. Dat is schadelijk voor de ontwikkeling van je hersenen en heeft bijvoorbeeld invloed op je concentratie. Daarnaast kan het leiden tot gehoorschade en bij veelvuldig gebruik tot onvruchtbaarheid of impotentie. Deze week sloegen ook de brandwondencentra alarm, omdat zij verontrustend veel verwondingen door lachgas binnen krijgen.Wil je meer weten over lachgas? Ga dan naar JouwGGD.nl of kijk op www.drugsinfo.nl. Van de jongeren die wel eens lachgas gebruiken vindt 39% dat de gevaren van het gebruik van lachgas worden overdreven. “Het gedeelte dat alles wazig wordt, dat is grappig en leuk. Jullie moeten het minder als drugs beschouwen: het stelt niks voor.” Meer regels? De meerderheid van de respondenten ziet wel in dat er regels moeten komen rondom lachgas. Twee op de drie jongeren geven aan dat een leeftijdsgrens voor de verkoop een goed idee is, net als regels over het gebruik ervan op straat. Over handhaving zijn de jongeren het niet eens: 34% van de jongeren die het ooit gebruikte, vindt dat er meer handhaving moet komen ten opzichte van 57% van de jongeren die het nooit gebruikte. De meeste jongeren vinden dat er meer voorlichting moet komen over lachgas.

PERSBERICHT

Oudere jongvolwassenen Onder de 26- t/m 35-jarigen wordt lachgas minder gebruikt.Al heeft ook in deze groep één op de vijf jongeren wel eens lachgas gebruikt, waarvan 10% minstens 1 keer in de laatste 4 weken. 78% van deze leeftijdsgroep zegt nog nooit lachgas te hebben gebruikt en dit ook niet van plan te zijn. Het lijkt erop dat lachgas vooral een populaire drug is onder de jongere doelgroep.

Lachgas heel gewoon onder jongeren. Maar is dat wel zo gewoon? Voor jongeren is het gebruik van lachgas heel gewoon. Uit een panelonderzoek van de GGD Hart voor Brabant blijkt dat de helft van de 16- t/m 25-jarigen wel eens lachgas heeft gebruikt. Een derde van hen deed dit in

Meer informatie over het panelonderzoek Wij vroegen ons gezondheidspanel en jongeren op sociale media naar hun mening over lachgas. Bijna 1400 jongeren tussen de 16-35 jaar vulden de vragenlijst in. Meer weten over het onderzoek? Ga dan naar de website van de GGD.

Meer informatie: www.oss.nl/groen

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon28

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.