Torenklanken 2012 - nr 08

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 8 | mei 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

OUD PAPIER GEFFEN (DONDERDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op donderdag oud papier wordt opgehaald. I.v.m. Hemelvaartsdag wordt het oud papier NIET op donderdag 17 mei opgehaald, maar op DONDERDAG 24 MEI. Wilt u a.u.b. zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

bijdrage te storten op onze bankrekening nr: 129546313 Wilt U meer over ons weten, dan kunt u contact met ons opnemen: Anja van de Bogaard 073-5324230 Groeten van het Lourdes-comité

De Geffense wandel 4 daagse

Bedankt KPJ Geffen

Lourdes comité Geffen Vinkel Zoals U weet, is er sinds een aantal jaren een Lourdes comité in de parochies Geffen en Vinkel. Wij zijn een comité en werken voor beide parochies. In ons comité zitten mensen uit Geffen en mensen uit Vinkel. Omdat het seizoen voor de bedevaarten weer begonnen is, willen wij graag iets van ons laten horen. Wij kunnen U informatie geven over hotel/ziekenhuis, financiële gedeelte, over het hoe en wat over de Nationale Bedevaart. U hebt w.s. wel eens over ons gehoord m.b.t. onze activiteiten zoals b.v. de jaarlijkse Lourdesmis, welke dit jaar plaats zal vinden op 12 en 13 mei a.s in beide parochies. Passé Partout zal deze H.Mis muziekaal opluisteren. Na de H.Mis zullen wij voor het Lourdes comité kaarsen uit Lourdes verkopen, bij het uitgaan van de kerk. Ook hebben we dit jaar een H. Mis bij de grot, die zal plaatsvinden op 15 juni. Natuurlijk hopen wij dat U ons Lourdeswerk blijft steunen, zodat wij mensen, die graag willen, maar het niet geheel kunnen financieren, een steuntje in de rug kunnen geven. Natuurlijk kunt U ons ook ondersteunen d.m.v. een

Er kan weer ingeschreven worden voor 5 of 10 km. Inschrijven kan op maandag 21 en dinsdag 22 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in café ‘t Haasje aan de dorpstraat in Geffen. De kosten zijn net als vorig jaar 4,00 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen onder de 16 jaar. Tijdens het wandelen wordt er wederom voor een natje en een droogje gezorgd en voor elke deelnemer is er op vrijdag na afloop weer een aandenken van dit jaar. Inschrijven kan ook nog op de eerste wandelavond vanaf 17.30 uur. Dit is dinsdag 29 mei in café Govers aan de kerkstraat in Geffen, houdt er dan rekening mee dat je niet direct kunt starten en dat het inschrijven 0,50 euro extra kost i.v.m. de drankjes, hapjes en medailles welke extra geregeld moeten worden. Met vriendelijke groeten, Team wandel 4 daagse, stichting Rottenrijk

KOPY INLEVEREN VOOR: 14 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Nieuwe stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel!

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 13 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk Lourdesviering / Moederdag Na afloop van de viering kunt u Lourdeskaarsjes kopen. di. 15 mei 19.00 u. * avondmis do. 17 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (Hemelvaart) vr. 18 mei 15.00 u. Huwelijksviering Esther van de Haterd en Tim Bongers vr. 18 mei 19.00 u. * avondmis zo. 20 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 22 mei 19.00 u. * avondmis wo. 23 mei 13.30 u. * ziekenviering m.m.v. DK vr. 25 mei 19.00 u. Toediening Vormsel door deken Van Osch m.m.v. PP zo. 27 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Pinksteren) ma. 28 mei 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. GK (bij slecht weer in de kerk) (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN: Op vrijdag 25 mei is er geen avondmis in de kapel i.v.m. de vormselviering in de kerk TWEEDE COLLECTE Op zondag 27 mei is er in de H.Mis een tweede collecte voor de Nederlandse Missionarissen

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA VORMSEL di: 22 mei: 15.45 - 17.00 u. oefenen in de kerk. vr. 25 mei: 19.00 u. Toediening vormsel door deken Th. Van Osch m.m.v. PP HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 5322249 of 06-55375508. BEREIKBAARHEID PASTOOR De mailbox van de pastoor zit regelmatig “boordje-vol”! Om berichtgeving / verslagen / vragen e.a. zo goed en zo snel mogelijk bij de juiste personen te krijgen, vragen wij u onderstaande opmerkingen ter harte te nemen: DRINGENDE ZAKEN Als u de pastoor voor dringende zaken nodig hebt (het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart of avondwake) kunt u bellen naar (073)5321216; bij afwezigheid van de pastoor helpt het antwoordapparaat u verder. Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig. Parochianen die een huwelijks-, jubileumviering of een doop willen vastleggen graag bellen naar de pastoor, niet mailen!

Parochianen en/of werkgroepleden die vragen aan de pastoor hebben, die vrijwel direct beantwoord moeten/kunnen worden, graag bellen naar de pastoor, niet mailen! ALGEMENE ZAKEN Werkgroepleden en parochianen die algemene vragen hebben of verslagen willen sturen, kunnen die mailen naar de leden van de pastoraatsgroep voor hun werkveld. Werkveld liturgie: Diny van Wanrooij: vanwanrooijromme@hotmail.com Hieronder vallen de koren, muzikanten, lektoren, collectanten, communie uitdelers, acolieten, kinderkerk, avondwake en alles wat met vieringen in de kerk of kapel te maken heeft. Werkveld kerkopbouw: Jeanne Egelmeer: aegelmeer@ ziggo.nl Hieronder valt alles rond kerkgebouw, -versiering, -schoonmaak, kerststal, kerkmuseum, wijkcontactpersonen. Werkveld Catechese en Diakonie: Sjan van Alpen: info@ vanalphenadvies.nl Hieronder vallen: Eerste Communie, Vormsel, Doop, Huwelijken, MOV, Ziekencomité, Kerk en Samenleving. Zij zorgen dat de berichten bij de pastoor en/of de juiste contactpersonen terecht komen. Wilt u iets gepubliceerd of gewijzigd hebben op het maandelijkse kerkstencil Onder de Toren, bij het parochienieuws in Torenklanken of op de website van de parochie dan kunt u mailen naar: vanwanrooijromme@ hotmail.com Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

verloren Ik ben mijn ketting met parel verloren op woensdag 25 april. Is een erfstuk ik heb er graag een beloning voor over. Neem contact op met 073-5323376.

TE KOOP

Abelenstraat 5 in Geffen 2 onder 1 kap woning, met inpandige garage en carport.

1e verdieping: Uitgebouwde huiskamer, openslaande tuindeuren, kelderkast. Moderne keuken, met graniet blad en inbouw app. hal en toilet. 2e verdieping: 3 slaapkamers. Badkamer met inloopdouche en 2e toilet. Vaste trap naar ruime zolder, voor evt. 4e slaapkamer. Onlangs is de ruime achtertuin, geheel voorzien van natuursteen tegels 60x60, met tuinhuisje, voor extra bergruimte. Vraagprijs € 259.000,- KK 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Melissa Kreps (29 j.) Zij is het Geffense krantenmeisje dat aangetrokken werd door de kinderen in de krottenwijken van Afrika...... Melissa Kreps wil - zo snel als het kan - haar passie voor straatjongens in Kenia, ter plekke vorm gaan geven. Na haar eerste stage in Afrika in 2009, voltooide ze haar studie Sociale Pedagogische Hulpverlening in 2010. Daarna reisde ze voor de 2e keer af naar Afrika om een rondreis te maken en als vrijwilligster te werken te midden van wees- en straatkinderen. Aan Kenia had ze haar hart verpand: “Dat is het echte Afrika, met de echte armoede.” In oktober 2011 ging ze daar voor een maand terug om te ervaren of ‘de klik’ er nog was. Ze kwam weer thuis in Geffen en ging alles in het werk stellen om een centrum voor straatjongens te kunnen opzetten in Mombasa aan de kuststreek. “Er zijn in Kenia wel meisjes- en jongensinstituten; vooral voor weeskinderen wordt veel gedaan, maar de jongens op de straat vormen een lastige groep. Ze zijn vaak drugsverslaafd, stelen om in leven te blijven, worden geslagen en opgepakt door de politie en ook de mensen hebben geen boodschap aan hen. De overheid sluit ze het liefst op,” zegt Melissa. “Toen ik een keer een jongen eten gaf, werd me dat ten hoogste kwalijk genomen! Ze worden echt aan hun lot overgelaten. Als die jongens echter structuur en scholing krijgen, is er een hoop mee te bereiken. Je moet hen continue stimuleren en activeren, laten sporten en spelen, creatieve dingen laten maken, die ze bijvoorbeeld kunnen verkopen om wat te verdienen en ze vooral zelfredzaam maken. Ik wil ze een thuis geven en ga er zelf wonen om alles goed te kunnen regelen.” Melissa wil een huis gaan huren, het inrichten met de eerste benodigdheden, daarna de jongens ‘van de straat plukken’ (dat zijn al kinderen vanaf 4 jaar!) en ze een waardig leven proberen te geven. “Daarvoor een vergunning krijgen is geen probleem, want men wil de jongens wel van de straat af hebben. Ook al zijn er in heel Kenia wel 250.000 straatkinderen, als ik er 10 of 15 kan helpen, dan heb ik voor mijn gevoel al veel bereikt.” Om dit alles te kunnen realiseren wil Melissa een Stichting oprichten, waarbij een startkapitaal nodig zou zijn van 5000 à 6000 euro. Het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar de jongens, er is geen enkel ‘tussenstation’! Ze gaat werken met stagiaires uit Nederland, vrijwilligers en social workers uit Kenia. Op termijn, als alles goed draait, wil ze een bed en breakfast beginnen, om wat extra geld te verdienen. De ouders van Melissa zijn best wel trots op hun dochter, die deze uitdaging in haar eentje aandurft, maar vinden het ook moeilijk dat ze daarbij ook de stap zet, om in Kenia te gaan wonen, hoewel ze ook regelmatig

in Nederland wil zijn. Moeder José: “Meestal lukt het wel, wat ze gaat ondernemen, ik zie haar voor me als een “Moedertje Theresa” te midden van de straatjongens!”

De plannen, het animo en het doorzettingsvermogen zijn er, maar daarnaast is de financiële draagkracht ook van groot belang. Wellicht kunnen wij, Geffenaren, ook een steentje bijdragen aan het ideaal van Melissa: loop de Vierdaagse eens voor dit goede doel... schenk uw jubileumbijdragen... sponsor met een periodieke bijdrage.. adopteer een jongen voor een of meer jaren... zet een actie op als (buurt)vereniging, gelegenheidsclubje, ondernemer of familie. Op Effe noar Geffe zult u Melissa in ieder geval aantreffen achter een kraampje! Hoe de Stichting gaat heten? “In ieder geval iets met hoop erin!” zegt Melissa resoluut. Háár hoop is om eind 2012 te kunnen starten, want: “Er zitten daar jongens op me te wachten!” Voor informatie kunt u bellen of mailen met Melissa: 06 - 54684275 of melissa_kreps@hotmail.com Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

7


Rond de Dorpspomp

De stamtafel was weer tevreden over de column van Theo en wijst erop, dat je het gedicht “Een trombonist vermistâ€? in 2 kolommen moet lezen. De stamtafel ontdekt wat Osse trekjes in zijn verder verhaal. De Lintjes-regen was dit jaar wel bijzonder in Maasdonk. 8 Toppers uit ons midden werden onderscheiden. Het verhaal over de verrassingen en listen, waarop de onderscheidene door familie en vrienden werden misleid was boeiend om aan te horen. Jan moest naar `Vladeracken`, Gilbert had helaas in een laatje, wat aanwijzingen gevonden, maar kon het niet geloven, Marianne zou naar een Musical gaan in Scheveningen en daar stond de burgemeester en wat een rare drukte binnen. Heel Geffen was verrast en vereerd. In het bijzonder met een nieuwe Ridder: Borro Haver, als de allesdoener voor de stichting “Reik elkaar de Handâ€? vanuit het ouwe pakhuis. Hij organiseert hulpreizen met hulpgoederen naar het oude Oostblok en heeft zich vooral gericht op de zeer arme bevolking van de OekraĂŻne, spant zich in om het praktijkgerichte onderwijs daar te bevorderen en heeft goede contacten met medewerkers van het consulaat. Een man die zich daarvoor volledig wegcijfert. Hij heeft zich laten inspireren door de bekende Spekpater en pater Bartholomeus. Wij feliciteren Borro, zijn vrouw en assistenten met deze bijzondere onderscheiding en

Â? Â…

kijken met hernieuwde ogen naar hun heilzaam werk en inspanning. Dan feliciteren wij onze W.I.K.-getrouwe Marianne Lepoutre in dienst van de Majorettes vanaf l985, al 25 jaar vrijwilliger bij de ZMLK-school, Geffenaar van het jaar voor al haar diensten, haar inzet bij de kinderkerk, bij alle dansvormen en opleidingen in ons dorp . De pastoor roemde haar als “de charmante wervelwind�. Dan Jan van Ravenstein om zijn inzet bij de brandweer, winkeliers en horeca-vereniging, zijn groot aandeel bij de start en ontwikkeling van “Effe noar Geffe�, zijn Janus-acts in de Roap, zijn solo-optredens bij diverse gelegenheden, bestuurslid in het Rottenrijk en Evenementenstichting, voorganger bij de avondwake en ook Geffenaar van het jaar, dan Gilbert van de Meulenreek ook Geffenaar van het jaar, de oprichter en voorzitter van de Dorpsraad, vrijwilliger bij o.a. de Elshof, bestuurlid van de horeca-vereniging, van W.I.K. van tourclub de Windmolens, van Jeugdvakantiewerk met allerlei functies in het Rottenrijk en nu President, Weetwatsjer bij de Roap, voorvechter voor alles wat in het belang is van Geffen, betrokken bij “Effe noar Geffe�, bij de ontwikkeling van buurtschappen en prominent lid van de Stamtafel. Deze vier Geffenaren zijn van grote betekenis voor Geffen en wij reiken hen met grote overtuiging en instemming de felicitatiehand om hun grote bijdragen aan een heerlijk levendig Geffen. Ook felicitaties aan Pastoor van Verbakel om zijn grote inzet voor de parochie Nuland en gelukkig nog maar 77 jaar jong. En Co van Leeuwen als de grote man bij diverse muziekcorpsen te Geldermalsen, Union en W.I.K. en Marianne

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


Kreutzer-Hennekens uit Vinkel voor diensten in de kerk, de K.V.O. de Zonnebloem, als Ziekenbezoekster bij het MOV met grote zorg voor ontwikkelingslanden en ten slotte Antoinette Egelmeer-Gloudemans 40 jaar in dienst van Sint-Jozefoord beloond voor de zorg en ontwikkeling van materialen voor senioren, 15 jaar bezoekster in bejaardenhuizen en ziekenhuizen en lid van het Open Venster. En zeer verdienstelijke vrijwilliger te Nuland. Ook aan hen onze felicitaties. Geen wonder dat op Koninginnedag het zonnetje zo helder scheen. Het Dorpsplein was weer fraai versierd. De gedecoreerden van heden en verleden bezetten de raadszaal. Felicitaties van de Burgemeester en de oranjebitterdronk. Het werd een gezellig samenzijn. Buiten klonk de feestelijke muziek van W.I.K. met rijen lang kinderen met versierde fietsen en karretjes begeleid door hun blije ouders met daarachter het marcherende gilde. De Gildegroet werd gebracht, hulde aan hare majesteit. Het Wilhelmus werd uitbundig meegezongen. Leve de Koningin werd beklonken met een “Lang zal ze leven”, de prijzen werden uitgereikt en de speeldag kon beginnen. Het was de moeite waard om de kindermarkt te bezoeken. Het parelende zonnetje zorgde voor een heerlijke feestdag. 4 Mei herdachten we onze doden. We herinnerden de stille stoet, het verstilde moment, de roep om vrijheid, om bevrijding. We volgden de herinneringen op Radio en T.V. We moeten nog wachten op een echte bevrijdingsdagfeest, maar we lazen toch 21 okt. 1944 : Geffenaren mogen weer naar hun huis, hun have en goed verzorgen en de schade herstellen. Laat opa toch maar eens vertellen. De stamtafel maakt weer een voordracht met aanwijzingen voor de benoeming van de Vrouw-Man van het jaar 2012. De komende huizenbouw wordt onder de loep genomen: 200 woningen komen erbij in ons dorp met prijzen vanaf 129.000 Euro tot 450.000 Euro. Op 16 april was er veel aandacht voor de bijeenkomst van de Dorpsraad. Er bleek al veel verkoopaandacht en koopbelangstelling. De veranderingen in het parlement heeft voorlopig weinig invloed op het gebeuren in Maasdonk. Er blijft twijfel over de Rijksbijdragen aan de gemeenten. Maar hopen dat de uitwerking van het regeringsbeleid wat gunstiger wordt. Onze columnschrijven heeft daarover zijn gedachten en schrijft overigens met onze toestemming:

nieten baden hun ochtendgebed: Denk aan de zwakkeren, aan de misdeelde. Intussen was de zaak beklonken. Zo maar uit hun handen gegrist. Het volgende kabinet is daarmee ook al klaar. Proficiat V.V.D., proficiat C.D.A., D66 levert de premier, Slob en Sap worden de 1e assistenten en de V.V.D. en het C.D.A. lopen in de pas. P.V.D.A. zo slim moet je zijn en pas nou de Slobjas maar aan. De S.P. bleef onbegrepen achter en vroeg zich af: “Waar gaat dit over” “De Eersten zullen de Laatsten zijn”. Theo Prinssen. Na wat gerommel hernam de stamtafel het woord: De volgende wandelvierdaagse krijgt weer nieuw leven ingeblazen: Flitsende activiteiten, een fotoactie en wellicht een speurtocht. Heb je nog ideeën, dan mailen naar www.Rottenrijk.nl. Inschrijven kan op maandag 21 en dinsdag 22 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in ´t Haasje. Er wordt weer gezorgd voor een hapje, een drankje en een heerlijk muziekje op de wandeldagen 29 mei t/m 1 juni en er zijn weer andere routes. Geffen wordt in het rapport van Prof. Dr. M.J.M. Kardol als een dorp met grote eensgezindheid en goede voorzieningen genoemd. Het is wel spijtig, dat ook geconstateerd wordt dat je als gehandicapte of als rollatergebruiker in Geffen bovenmatig veel hindernissen hebt te nemen om je boodschapjes te doen. Voor het theaterconcept “In de basis” zijn sponsoractiviteiten in gang gezet. Je kunt al bijdragen vanaf 25,- tot 5000,- Euro. De Stichting “Ruud van Nistelrooyfoundation” zal bij U aankloppen. Maar je krijgt waar voor je geld!!! De Stichting Primair heeft intussen de leegstaande lokalen van de Wissel heringericht en in gebruik genomen. De Koppellinck is verreikt met wat sierbakken om al het “kwaad” in te doven. Ook op zaterdag 28 april was er feest in het dorp om het kampioenschap van C3 van Nooit Gedacht, Proficiat!! Van stamtafel 363. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting 13 mei weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Ut kumt goet en ut gû oe goet. Hauw Doe.

De Omslag......... Een steekspel......... De V.V.D. en de C.D.A. toch gered. De Bijbel was gehoord. Slob las het voor. “Red ons, wij vergaan!!!” D66 had het begrepen, de Christelijke Historische Unie zette de 1e stap, de geslepen Groen-Linksen zagen de slang in de boom. De Sociaal Democraten, de Samsom9


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: Renders Fotografie. De vroegere ‘Kapsalon Ingrid’ is tegenwoordig uitgerust met statieven, een softbox, belichting en een groot achtergronddoek. Sinds twee jaar is dit namelijk het werkterrein van Ingrid Renders. Torenklanken sprak met deze gepassioneerde fotografe. “Ik doe nu echt wat ik leuk vind.” Fotograferen was altijd al een hobby van Ingrid. Gestimuleerd door partner Rob besloot ze uiteindelijk de stap te wagen en haar eigen onderneming op te zetten. Ze volgde cursussen Fotografie en Beeldbewerking op de Fotovakschool en was daarna klaar voor het echte werk. De plek waar Ingrid haar fotografievaardigheden meteen in de praktijk kon brengen was de peuterspeelzaal in Geffen. Naast fotografe is ze daar namelijk ook nog steeds actief als leidster. Zo maakt ze altijd de jaarlijkse schoolfoto’s op de peuterspeelzaal. “Ik vind het belangrijk dat het aspect ‘school’ toch altijd ergens terugkomt op de foto’s. De kinderen zijn dus altijd iets aan het doen, bijvoorbeeld spelen met blokken. Eigenlijk net als vroeger”, lacht ze. Ingrid’s schoolfoto’s bleven niet onopgemerkt. Naast de portretten in Geffen, maakt ze nu namelijk ook de schoolfoto’s voor de peuterspeelzalen in Nuland en Vinkel. De foto’s op de peuterspeelzalen vormden de basis voor haar specialiteit: kinder- en portretfotografie. Het lijkt niet altijd even makkelijk om kinderen op de foto te krijgen. “Mijn ervaring als peuterleidster kan ik goed gebruiken bij het fotograferen. Ik probeer kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen”, vertelt ze. Wanneer er een portret gemaakt wordt bij Ingrid, neemt ze eerst te tijd om iedereen op zijn/haar gemak te stellen met een glaasje drinken en een snoepje. Vervolgens laat ze de kinderen de studio zien, zodat ze weten wat er komen gaat. “Het is erg belangrijk dat er geen druk is. En daarvoor moet je vaker de ouders temperen dan de kinderen” lacht Ingrid. Zodra Ingrid aan het fotograferen is gaat ze op zoek naar het perfecte plaatje. “Ouders en grootouders zijn op zoek naar het beeld waarbij ze echt denken: ‘Ja, dat is helemaal onze ..’. Mijn motto is dan ook ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’: net dat mooie moment pakken wat een foto uniek maakt.” Aan de foto’s in haar etalages te zien lukt dat inderdaad uitstekend. Als het juiste kiekje geschoten is stuurt ze de klanten per e-mail verkleinde versies van de foto’s in kleur en zwart/wit. “De klanten kunnen zo op hun gemak kiezen welke foto(‘s) ze willen afdrukken, vergroten, inlijsten, etc.”, legt Ingrid uit. Voor dat eindproduct biedt ze namelijk ook een scala van mogelijkheden aan. De foto’s kunnen bijvoorbeeld afgedrukt worden op folie, canvas 10

of aluminium in allerlei formaten. Voor iedere wens een passende oplossing. Het assortiment van Ingrid is echter nog groter. Ze verkoopt namelijk ook zwart/wit kaarten van Geffen. De sfeervolle winterbeelden zijn door haar zelf gefotografeerd. De verschillende plaatjes worden verkocht met envelop en zijn te versturen voor uiteenlopende gelegenheden. Kortom, een enthousiaste onderneemster met een groot hart voor kinderen en fotograferen! Meer informatie: www.rendersfotografie.nl

EPILEPSIE Een op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie en iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen.Om ons te kunnen blijven inzetten voor mensen met epilepsie zijn we voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse collecte. In januari is officieel gestart met de bouw van een nieuwe school bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Oosterhout. Ook is de smartphone-applicatie Eppy ontwikkelt. Gebruikers kunnen altijd en overal bijhouden als ze aanvallen hebben, welke zaken daar mogelijk een rol bij spelen, zoals vermoeidheid of stress. Ook kan de gebruiker een melding krijgen wanneer zijn of haar medicijnen ingenomen moeten worden. Eppy heeft ook een “volg-mij”-functie, als de gebruiker een wandeling maakt kan de contactpersoon altijd kijken waar de gebruiker zich bevindt. Daarom komen onze vrijwilligers in de week van 4 t/m 9 juni bij u aan de deur voor de jaarlijkse collecte. Mocht u deze missen kunt u altijd een bijdrage doen op Postbanknummer 222111. Ook nieuwe collectanten zijn altijd welkom [TIP: jeugdige collectanten kunnen dit mogelijk gebruiken als maatschappelijke stage] Nelly Heymans en Peter Vos 073-5322259 of 0620953025


KBO informatie Afdeling Geffen KBO REIS NAAR DUITSLAND Woensdag 25 april j.l. kwamen 41 KBO leden terug van een 5- daagse busreis naar Duitsland. De reiscommissie komt zelf nog met een uitgebreid verslag maar wij wensen hen alvast proficiat met de positieve en enthousiaste reacties die wij al hoorden van een aantal van de deelnemers. FIETSTOCHTEN De fietstochten zijn inmiddels al weer begonnen. De eerstvolgende dagtocht is gepland op 23 mei a.s. Vertrektijd 10.30 uur vanaf het Kerkplein. Deze tocht is ongeveer 50 km lang. Deelnemers nemen een lunchpakket mee en picknicken onderweg. Ook zal er gestopt worden bij een café of restaurant om gezellig wat te drinken. Er wordt in een rustig tempo gefietst. Bij slechte weersomstandigheden gaat de tocht niet door. NIEUWE LEDEN Het bestuur is steeds op zoek naar nieuwe leden omdat wij ervan overtuigd zijn veel voor de senioren in Geffen te kunnen betekenen. Nagenoeg alle activiteiten van de KBO zijn overdag. Kijk eens op onze website: www.Kbo-Geffen.nl of doe eens een keertje vrijblijvend mee aan onze activiteiten om zo te beoordelen of het ook voor u iets is. Heb je eventueel ideeën over andere activiteiten dan willen wij die heel graag horen. U bent van harte welkom! Antoon Romme, voorzitter.

Burgerkoningschieten Sint Joris gilde Geffen Het Sint Joris Gilde heeft weer traditioneel het burgerkoningschieten. Dit jaar voor het eerst op de 1e Pinksterdag, zondag 27 mei a.s. om 14.00 uur bij de molen Zeldenrust aan de Elzendreef te Geffen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te schieten met de kruisboog en proberen J.J. Vester te onttronen en zelf de “eeuwige”roem van Burgerkoning te verwerven. U hoeft absoluut niet geoefend te zijn. U krijgt deskundige uitleg en begeleiding bij het schieten en over uw veiligheid wordt gewaakt. U dient wel 16 jaar te zijn en met name worden ook meisjes/dames uitgenodigd om mee te schieten omdat iedere keer weer blijkt dat daar grote talenten tussen zitten. (Geoefende schutters van een gilde mogen niet schieten!).

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro maar dit bedrag gaat volledig naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Heemkundevereniging Vladerack die het geld heel goed kan gebruiken. Zij willen een glas-in-lood raam uit de Aloysiusschool (de voormalige jongensschool) laten restaureren. Alle jongens van toen en dus mannen van nu kunnen zich het fraaie raam nog wel herinneren waarop de jong gestorven Aloysius staat afgebeeld tussen twee bomen, met twee duiven boven zijn hoofd en water met vissen onder zijn voeten. Na de restauratie komt het raam te hangen in de Koppellinck en kunnen alsnog de meisjes van toen, dus de vrouwen van nu, ervan genieten. Een reden temeer om te komen schieten en zodoende voor een mooie opbrengst te zorgen. Regelmatige bezoekers weten dat het altijd weer een gezellig treffen is bij de Zeldenrust en wij hopen van harte op jullie komst. Is het niet als schutter dan toch als toeschouwer of supporter van de schutters.

Opbrengst collecte Nederlandse Hartweek In de Hartweek hebben 33 collectanten het mooie bedrag van € 2154,49 bijeen gebracht. Dit bedrag is inclusief de Bedrijvencollecte, die nu weer gehouden is. Er is door onze bedrijvencollectante het bedrag van € 140,00 opgehaald. Hartelijk dank aan de gulle gevers. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dank ook aan al onze trouwe collectanten, waar we elk jaar weer een beroep op mogen doen. Ook onze nieuwe collectanten danken wij hartelijk. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg Kees Jongeneelen

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

11


Een geslaagde Hoedenparade op Koninginnedag in Geffen

chips, ijs en ranja. Alles compleet om de kinderen een paar uur bezig te houden.

30-4-2012 Het weer zat helemaal mee, ‘s-morgens gezellig opbouwen met de vele vrijwilligers en rond 11.30 uur kwamen de eerste kinderen al met prachtig versierde fietsen, loopfietsen, skelters en alles wat rijdend was. Deze werden vakkundig gejureerd door de leden van het Sint Joris Gilde. Voor een impressie kijk je natuurlijk even op http:// www.evenementengeffen.nl/ met de vele foto’s. De optocht ging van start met voorop de muziekanten van WIK en de majorettes gevolgd door alle kinderen met hun versierde fietsen. Het geheel werd nog opgeluisterd door de muziekband Strike2 en een gastoptreden van onze kleine Geffense accordeonist Nino.

Bij terugkomst werden we verwelkomd door de burgemeester en alle gedecoreerde personen van Maasdonk. Na het Wilhelmus met voorzang van dhr. Theo Prinssen en de vendelgroet van het Gilde kwam de prijsuitreiking van de versierde fietstocht.

Het terras (verzorgd door het Boetje) tot aan cafetaria ‘t dorpsplein was vol, er was muziek, de zon scheen, spelletjes voor de kinderen en de kinderen waren blij. Wat wil een ouder nog meer op zo’n mooie Koninginnedag. Ben je er volgend jaar ook bij? Koninginnedag in Geffen LEEFT. Evenementen stichting Geffen

Na de prijsuitreiking was de vrijmarkt geopend en konden de ca. 220 kinderen spelen met de diverse spelletjes, zoals soep eten bij de koningin, waterbuizen bootjes spel, blik stapelen, spijker poepen, knutselen, hoedje wip, muizenmeppen, koek happen en spiegelbeeld tekenen. De kinderen konden zich laten schminken en zich vermaken op een springkussen. Ook waren er snoepjes, 12


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag in de even week van 09.00 tot 11.00 uur

Koninklijke onderscheiding! Wanneer er lintjes uitgedeeld worden in het Geffense, dan komt W.I.K. altijd met veel plezier de gedecoreerden verblijden met een serenade. Maar het is natuurlijk extra bijzonder als het gaat om iemand uit eigen gelederen. Op vrijdag 27 april 2012 heeft bestuurslid Marianne Lepoutre een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Augusteijn. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al eerder kreeg Marianne de eervolle titel ‘Geffenaar van het jaar’ voor het vele vrijwilligerswerk dat zij binnen en buiten onze vereniging heeft verricht. Sinds 1 januari 1985 is Marianne bestuurslid van onze muziekvereniging. In dat jaar heeft zij de majorettes/ minirettes opgericht en sinds die tijd geeft zij leiding aan deze opleiding en aan de instructrices. Binnen het bestuur draagt zij verantwoordelijkheid voor haar afdeling m.b.t. personeelsbeleid, de financiën, de optredens en de contacten met ouders. Tot op heden is zij het langstzittende bestuurslid van W.I.K. en heeft zij samengewerkt met diverse voorzitters, secretarissen, penningmeesters en andere bestuursleden. Ook buiten W.I.K. is Marianne erg actief. Ze is al ruim 25 jaar als vrijwilligster verbonden aan een Z.M.L.K.-school (een school voor verstandelijk gehandicapte kinderen) en de Donderdagavondclub voor sport en beweging. Daarnaast was ze van 1980 tot 1992 was zij bestuurslid/ penningmeester van de Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.) in Geffen. W.I.K. verraste haar en de andere nieuwe Geffense gedecoreerden op vrijdagavond 27 april met een vrolijke serenade. Marianne, we zijn hartstikke trots op je, je hebt het dubbel en dwars verdiend. Proficiat namens W.I.K.! 13


Rabobank beRnheze Maasland spaaRshow

doe mee...! Rabobank beRnheze Maasland spaaRshow

Kom als kleine spaarder naar de Spaarshow! een spetterende discoshow met een educatief tintje! De Kidz-DJ neemt je een uur lang mee in zijn wereld. Jij mag zelfs even de DJ zijn! ook vertelt de KidzDJ over geld en sparen. Voor alle kids tussen 4 en 12 jaar.

data

woensdag 9 mei woensdag 16 mei woensdag 23 mei woensdag 30 mei woensdag 6 juni woensdag 13 juni

show 1

13.15 ontvangst 13.30 uur-14.30 uur

Nistelrode heeswijk Dinther Geffen lith Nuland heesch

de kidz-dJ songwRitingcontest

Naast de leuke Spaarshow houdt Rabobank Bernheze Maasland dit jaar ook een Kidz-DJ Songwritingcontest. Schrijf een nieuwe tekst op een nummer van de KidzDJ met als thema: geld & sparen. De 6 beste teksten komen op de Rabobank Bernheze Maasland CD die in het najaar zal worden uitgebracht. De winnaars mogen zelfs naar de studio om de opnamen van hun nummer bij te wonen! Voor alle nummers van de Kidz-DJ en om mee te doen met de songwritingcontest ga je naar www.facebook.com/rabobankBMspaarshow

De hoefslag, De wan 1a cc Servaes, Raadhuisplein 24 De Gouden leeuw, Dorpstraat 5 De hoeve, pastoor van hapertstraat 1 De Meent, prins Bernhardplein 10 ’t Tunneke, ’t Dorp 148

show 2

15.00 uur ontvangst 15.15 uur-16.15 uur

MelD Je Nu aaN Via www.RaBoBaNK.Nl/BeRNhezeMaaSlaND eN KliK op De BaNNeR VaN De RaBoBaNK BeRNheze MaaSlaND SpaaRShow


Dinsdag 17 april werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de laatste serie gespeeld. Deze zitting was, zoals altijd, beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd is dit de totaaluitslag. A-lijn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Ep. Lakeman DH de Veer-van de Ven HH Luijben-van de Wetering DD Lucius-de Haas HH Vogel-van Weert DH Essenberg-Christiaens Ep. van Alebeek DD Droog-van Etten HH Pronk-Vrolijk Ep. Bijl DD Ceelen-van Grinsven DD Berten-van de Wetering DD van Dijke-Engels DD Baart-Lambregts

55.73 54.08 52.78 52.52 52.43 52.17 50.52 49.57 48.61 48.35 47.92 46.27 D 44.70 D 44.36 D

B-lijn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

DH Rouppe vd Voort-van Galen Ep. van der Meijden DD Bos-de Jong DD van Buren-van Lieverloo Ep. van Druenen DD Schiks-de Keijzer DD Jansen-Janssen Ep. Geling Ep. Spoormans DD Jonker-Sollewijn DH Ruland-Wolf Ep. Post

58.11 57.33 55.61 51.56 50.46 49.91 49.17 48.08 46.93 42.96 39.58 38.50

P P P

C-lijn 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.

DD van den Brink-Voltman HH van Bon-Goorsenberg DD Lansdaal-Verheijke DD Molkenboer-Willems DD Pieper-van Stekelenburg Ep. Asselbergs DD Huis in’t Veld-Louwers DD van Dijk-van der Burgt Ep. van den Eng DD van Beek-Szovan DD van Lieverloo-de Bresser Ep. Smit

53.54 53.13 51.56 51.25 50.94 50.73 49.17 48.65 48.44 47.81 47.40 47.40

P P P

D-Lijn 1. DD de Rooij-Hoogendoorn

D D D

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

DD Gloudemans-Kwakkel DD Bonnemaijers-Veldkamp Ep. Vogels DD Arts-Reitsma DH Liefkens-Heinen DD van Mil-Rothweiler DD Gribnau-van Noort Ep. van den Berg Ep. Derks

53.23 P 52.57 P 51.33 51.20 50.23 47.42 47.29 46.32 45.48

Op 24 april volgt nog de slotdrive en dan is er weer een bridgeseizoen voorbij. Wim Bijl, wedstrijdleider

2e titel KPJ Geffen is binnen Begin april werden de dames van VDG al kampioen in de zaal, 21 april is het heren 2 van KPJ Geffen gelukt om dit jaar de titel in de zaalcompetitie te bemachtigen. Na een jaar afwezigheid starte de ploeg in oktober weer aan de zaalcompetitie van Olympia ‘89 uit Oss. Dit jaar onder de naam Heren 2. Nog nooit werd de zaalcompetitie gewonnen door de Geffense club. De afgelopen jaren zaten ze vaak dichtbij, maar kwamen nog net wat tekort. Dit jaar werd al snel duidelijk dat er rekening gehouden moest worden met deze ploeg. Zaterdag 21 april was het eigenlijk al duidelijk ze zouden de titel niet meer uit handen geven. Er werd nog gespeeld tegen de ploeg uit Heesch deze wedstrijd werd gewonnen met 25-09. 1e KPJ Geffen H2 2e Dos ‘80 3e VetOss KPJ Geffen bedankt de organisatie en tot volgend seizoen.

D D D

54.73 P 15


Bij bridgeclub Geffens Doublet werd het seizoen 20112012 op 24 april afgesloten met een feestelijke slotdrive. Zoals elke vereniging kan ook onze club niet zonder de hulp van vrijwilligers. Zij werden deze avond dan ook even in het zonnetje gezet. Verder werden tijdens deze avond de diverse kampioenen gehuldigd. Clubkampioen 2011-2012 Na een spannende strijd zijn Hennie de Veer en Lambert van de Ven voor de tweede achtereenvolgende keer clubkampioen geworden. De eerste tien van dit klassement zijn: 1. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 11 pnt 2. Trudy en Jaap Lakeman 18 pnt 3. Gerard Vogel en Frans van Weert 20 pnt 4. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 25 pnt 4. Marijke Droog en Marianne van Etten 25 pnt 29 pnt 6. Ria en Wim Bijl 6. Peter Luijben en Ad van de Wetering 29 pnt 8. Ria en Rien van Alebeek 33 pnt 9. Nelleke R.vd Voort en Piet van Galen 34 pnt 10. Ria Essenberg en Wim Christiaens 36 pnt Kampioen Slemklassement 2011-2012 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast zijn de kansen voor alle paren van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk. Verrassingen komen ieder jaar weer voor. De uiteindelijke winnaar, het paar Nelly Lucius en Toos de Haas. Zij staken er dit jaat met kop en schouder boven uit. De eerste vijf van dit klassement zijn: 116 pnt 1. Nelly Lucius en Toos de Haas 2. Astrid van Buren en Christa van Lieverloo 82 pnt 3. Trudy en Jaap Lakeman 80 pnt 4. Margriet van Beek en Idi Szovan 70 pnt 5. Dick Pronk en Erik Vrolijk 68 pnt Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren bij binnenkomst ingedeeld worden en “zwak en sterk “ tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bijgehouden. De beste acht resultaten telden. De beste vijf personen hier waren: 65.04% 1. Toos de Haas 1. Nelly Lucius 65.04% 3. Rien van Alebeek 60.05% 4. Ria van Alebeek 59.79% 5. Piet van Galen 57.85% 16

Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 4 september start het nieuwe seizoen met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een instuifavond. Dinsdag11 september begint de competitie van het seizoen 2012-2013. Op de instuifavonden zijn niet leden van harte welkom. Voor de eerste vier maanden zijn de data:18 september, 2-16 en 30 oktober, 13 november en 4 december. Graag even melden bij Wim Bijl, 0412-625206. Wie zomers toch wel eens een avondje wil bridgen, kan terecht in de Rusheuvel in Oss.Daar is vanaf 8 Mei iedere dinsdagavond zomeravondbridge. Kosten 1 Euro per persoon. Aanwezig zijn voor 19.30 uur. Wim Bijl, wedstrijdleider

Heitje voor een Karweitje 2012 Op zaterdag 17 april zijn onze leden weer langs de deuren gegaan om voor een heitje een karweitje te verrichten. Na een dag vol klusjes werd de opbrengst geteld. De opbrengst van deze dag bedroeg € 505,06. Namens iedereen van scouting Geffen willen wij u bedanken voor uw bijdrage! Scouting Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Tonny van der Heijden kampioen bij ‘t Haasje Na vorig jaar ook al het Kersttoernooi te hebben gewonnen, kwam Tonny ook dit jaar als winnaar bovendrijven in onze biljartcompetitie ( zo’n 22 wedstrijden ). Tot de laatste wedstrijd was het vooral in poule 2 spannend wie er in de finale zou moeten spelen voor het kampioenschap. Jan Broeksteeg werd uiteindelijk nipt ( maar met 1 puntje verschil ) winnaar in zijn poule. In de finalepartij kwam Jan echter 11 caramboles tekort tegen Tonny van der Heijden die wederom met de grote wisselbeker op huis aan ging... De uitslagen; resp. punten, hoogste serie en gemiddelde. 1. Tonny v.d. Heijden 191 10 1.36 2. Henry v. Schijndel 183 7 0.93 3. Joop van Dijk 175 33 3.96 4. Broer Damen 175 11 1.60 5. Hans Reuvers 173 8 0.83 6. Gerard Clement 171 13 1.12 7. Jo v.d. Heijden 169 7 0.93 8. Tiny v. Nistelrooij 167 8 1.19 9. Hans v. Schijndel 167 14 1.06 10. Chris v. Zuijlen 165 9 0.85 11. Jo Steenbergen 159 12 1.23 12. Adraan de Haas 152 6 0.61 1. Jan Broeksteeg 2. Frank Gloudemans 3. Chris v.d. Moosdijk 4. Tinie v. Schijndel 5. Theo van Uden 6. Peter Megens 7. Arie Gloudemans 8. Gertjan Nouwens 9. Wim v.d. Hanenberg 10. Hans van Orsouw 11. Jan v.d. Moosdijk

152 151 149 148 147 142 134 124 116 84 76

28 19 8 16 8 8 21 10 10 7 14

2.74 1.60 1.00 2.08 1.07 0.95 2.44 0.97 1.34 1.00 x 1.41 x

Op maandag 14 mei organiseert de Alzheimer afdeling Oss-Maasland het Alzheimer Café in ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Het thema van deze avond is: Verschillende mogelijkheden van opvang, (dag)activiteiten en dagbehandeling voor mensen met dementie. Er zijn verschillende mogelijkheden in de regio, zowel thuis als op locatie. Er wordt ondersteuning geboden aan de mensen met dementie, maar ook aan hun mantelzorgers. Deze avond krijgt u informatie en kunt u kennismaken met de medewerkers van de verschillende organisaties. Hiervoor nemen voor u plaats in een panel: Gemma Mombarg van RIGOM-Armslag, Jolanda van Altvorst van dagactiviteiten Sterrebos in Oss, Cor v.d. Heuvel van zorgboerderij ‘de Lindenhoeve’ in Nistelrode , Marianne v.d. Walle van de activiteitenboerderij in Herpen en dagbehandeling ‘t Stekkie in Schaijk, Nistelrode en Oss en Céline van Esch van dagbehandeling Mariaoord voor jonge mensen met dementie in Rosmalen. Volledig kunnen we niet zijn, maar we hopen u zo een breed beeld te geven van wat er zoal is in de regio. In en na de pauze is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen en gezellig na te praten. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom! Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Maasland en RIGOM i.s.m. BrabantZorg, GGZ en Thuiszorg Pantein. Voor meer informatie: Eef Rubbens, bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

x, Hans en Jan speelden beide maar een halve competitie. De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-

@pestaartje

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Alzheimer Café Oss-Maasland op maandag 14 mei Thema: Verschillende mogelijkheden van opvang, (dag) activiteiten en dagbehandeling voor mensen met dementie.

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

e 16,e 27,e 38,e 65,17


RIGOM-Ouderenwerk Maasland, ook voor ondersteuning van mantelzorgers Zolang mogelijk mee blijven doen. Zolang mogelijk de regie over uw eigen leven voeren, ook bij het ouder worden. Dat is wat u wil, dat is ook wat RIGOM voor ogen heeft. RIGOM is thuis in welzijn. Het welzijn van mensen, in het bijzonder het welzijn van de ouder wordende mens, staat centraal in ons werk. Met een team van professionals en zo’n 1500 vrijwilligers brengt RIGOM een passend welzijnsaanbod voor ouderen tot stand. RIGOM biedt informatie en persoonlijk advies. RIGOM organiseert ook ondersteuning met praktische diensten. Tenslotte, om actief mee te blijven doen, biedt RIGOM een scala aan cursussen en activiteiten. • Informatie en Persoonlijk Advies: alles wat u wil of moet weten om goede keuzes te maken als het gaat om wonen, welzijn, zorg en financiën, kunt u te weet komen bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseur geeft u persoonlijk advies en bemiddelt u zo nodig naar een passende oplossing. De ouderenadviseur werkt gratis. De ouderenadviseur is bereikbaar bij RIGOM op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur, tel: 0412-65 32 30. De ouderenadviseur komt ook aan huis. • Praktische Diensten: RIGOM heeft een heel aantal praktische diensten in uitvoering die mensen vooruit helpen om zelfstandig thuis in de eigen omgeving het eigen gewenste leven te kunnen blijven leiden. We bieden praktische ondersteuning met: - Administratieve Ondersteuningsdienst: assistentie aan huis bij de thuisadministratie, bereikbaar op tel. 0412-65 32 32. - Graag Gedaan Bezoekservice en Erop-uit-service: bezoek aan huis en ondersteuning bij het ondernemen van activiteiten buitenshuis, bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur op tel. 0412-65 32 48. - Graag Gedaan Boodschappenservice: de boodschappen worden gedaan zo mogelijk en gewenst samen met u, bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur op tel. 0412-65 32 48. - Klussenhulp Thuis: uitvoering van technische klusjes gericht op veilig en verantwoord wonen èn klein tuinonderhoud om de tuin toonbaar te houden, bereikbaar op alle werkdagen behalve woensdag van 9.00 tot 10.30 uur op tel. 0412-65 32 35. - Oppasdienst Armslag: aanwezigheidshulp thuis bij ouderen die dementeren of anderszins ernstig belemmerd zijn; tevens vraagbaak en klankbord voor mantelzorgers, bereikbaar op tel. 0412-65 32 33. - Maaltijddienst: gezonde en lekkere (dieet)maaltijden voor mensen die niet voor zichzelf warme maaltijden kunnen bereiden. Levering wekelijks aan huis; u kunt 18

ook in een eetpunt gaan eten. Bereikbaar op tel. 0412-65 32 34. - Personenalarmering: mogelijkheid tot alarmeren in noodsituaties met opvolging door mantelzorgers (professionele alarmopvolging is ook mogelijk), bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op tel. 0412-65 32 36. - Computerhoeken: dicht bij huis, in buurt-, wijk- en dorpscentra, bijspijkeren van digitale computervaardigheden met hulp van vrijwilligers, bereikbaar op tel. 0412-65 32 32. - De Ontmoeting: aansprekende ontmoetingsactiviteiten voor ouderen die onder de mensen willen zijn. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties van BrabantZorg in de regio. De Ontmoeting is een aanbod van BrabantZorg en RIGOM. Voor meer informatie bereikbaar op tel. 06-20 54 81 93 en via email: info@activiteitendeontmoeting.nl • Cursussen en Activiteiten: diverse mogelijkheden om onder de mensen te zijn, mee te doen, de eigen zelfredzaamheid te bevorderen, in beweging te blijven, lotgenoten te ontmoeten, etc. We organiseren zo dicht mogelijk bij mensen een heel scala van doorlopende en cursorische activiteiten in wijk, dorp of regio. Voor meer informatie over cursussen en activiteiten zijn we bereikbaar op tel. 0412-653240. RIGOM houdt kantoor aan de Schadewijkstraat 6, 5348 BC te Oss. Algemeen telefoonnummer: 0412-653232 E-mailadres: info@rigom.nl Website: www.rigom.nl Op website van RIGOM staat nog veel meer informatie. Via de website kunnen ook vragen worden gesteld over de diensten van RIGOM en over deelname aan cursussen en activiteiten.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Graag Gedaan!! meer dan vrijwilligerswerk alleen Zolang mogelijk zelfstandig blijven en je leven in eigen hand houden: dat willen de meeste mensen. Maar soms lukt dat even niet en is het tijd om hulp in te schakelen. Maar waar vind je de juiste hulp? In 2009 is er in de regio een initiatief van start gegaan: Graag Gedaan!! Een samenwerkingsverband tussen diverse vrijwilligersorganisaties professioneel ondersteund door RIGOM. Senioren met een hulpvraag kunnen sinds een jaar ook in de gemeente Maasdonk een beroep doen op een vrijwilliger van Graag Gedaan!! Maria Meulepas uit Geffen is coördinator van deze overkoepelende vrijwilligersorganisatie.

Voor Maria Meulepas is het vrijwilligerswerk wat zij doet letterlijk ‘Graag Gedaan!’. “Het is heel fijn om mensen te kunnen helpen”, vertelt ze. “Ik ervaar ook dat de meeste mensen het fijn vinden om anderen in de buurt te kunnen helpen. Graag Gedaan! is een organisatie die mensen helpt daar waar het nodig is. Bijvoorbeeld wanneer boodschappen doen moeilijk is, omdat je slecht ter been bent of wanneer je verlegen zit om een praatje. Iemand die langs komt voor een praatje of een spelletje kan dan de dag helemaal opfleuren” Loket “Graag Gedaan! heeft een loketfunctie binnen het ouderenwerk,” vertelt Anya van Lieverloo van RIGOM. Zij zorgt voor de professionele ondersteuning van Graag Gedaan!. “Er zijn veel vrijwilligersorganisaties in Maasdonk die een bepaalde vorm van hulpverlening bieden. Daardoor weten mensen vaak niet meer waar ze heen kunnen met een bepaalde hulpvraag. Graag Gedaan! werkt als een loket, daarachter zitten de verschillende organisaties. Doordat we samenwerken hoeven de mensen maar naar één nummer te bellen. Een andere reden om de krachten te bundelen in een samenwerkingsverband is dat er steeds meer hulpvragen komen maar dat organisaties steeds minder vrijwilligers hebben. Graag Gedaan! kan voor een hulpvraag een beroep doen op een hele poule van vrijwilligers uit de diverse organisaties.” “Met Graag Gedaan! staan we voor continuïteit en 20

bereikbaarheid, “gaat Anya verder. Er zijn meerdere vrijwillige hulpdiensten geweest, maar altijd gerund door vrijwilligers. Dat hoeft op zich geen nadeel te zijn, maar als het vakantie was ging het antwoordapparaat erop. Doordat Graag Gedaan! professionele ondersteuning krijgt van RIGOM kunnen we de continuïteit waarborgen. De telefoondienst is iedere werkdag te bereiken, het hele jaar door. We hebben gekozen voor vrijwillige coördinatoren uit de gemeente zelf, omdat ze zich lokaal begeven en vaak een bekend gezicht zijn in de kernen.” Hoe werkt Graag Gedaan!? Maria legt uit hoe Graag Gedaan! werkt: “Senioren en mensen met een beperking die een hulpvraag hebben kunnen bellen met het telefoonnummer van Graag Gedaan! vrijwilligersdienst 0412-653248. Deze dienst is iedere werkdag van 10-12 uur bereikbaar. Een hulpvraag kan zijn begeleiding naar het ziekenhuis, (grote) boodschappen doen of iemand die eenzaam is en graag een bezoekje wil om de dag te onderbreken. De vragen worden doorgegeven aan de plaatselijke coördinator. Ik probeer dan altijd binnen een aantal dagen een afspraak te maken met de cliënt, zodat ze niet zolang hoeven te wachten. Tijdens een intakegesprek bij de mensen thuis kijken we samen hoe de situatie is, hoe ze wonen of ze kinderen hebben. Wat de hulpvraag is. Ik leg dan uit wat de mogelijkheden zijn en wat Graag Gedaan! eventueel voor hen kan betekenen. Zo’n gesprek verloopt meestal heel positief. Na het intakegesprek ga ik kijken hoe we aan de hulpvraag kunnen voldoen en of ik een vrijwilliger kan vinden. Ik benader de vrijwilliger en wanneer deze het werk aan wil nemen, gaan we samen naar de cliënt voor een kennismakingsgesprek. “Voor bureaucratie hebben we geen tijd,”lacht Anya. “Met een lokale coördinator werkt het razendsnel. Het is echter niet de bedoeling dat mensen Maria rechtstreeks gaan benaderen maar altijd via de telefoondienst. Daar worden alle vragen dan meteen geregistreerd. Zo houden we zicht op het aantal en de soort hulpvragen die binnenkomen. Wanneer we een hulpvraag krijgen proberen we altijd naar een oplossing te zoeken. In principe zeggen wij geen nee, daar houden we niet van.” Soms kunnen we met Graag Gedaan! niet helemaal aan de wensen voldoen,”gaat Maria verder. “Maar er zijn wel altijd ingangen waar je iets mee kan. Soms kunnen we gedeeltelijk aan een vraag voldoen of ik zoek naar andere mogelijkheden buiten Graag Gedaan! We zoeken samen met de cliënt altijd naar een oplossing.” Sociaal vangnet Vaak heeft iemand die met een simpel verzoek bij Graag Gedaan! terechtkomt ook een onderliggende hulpvraag. “Je ziet bijvoorbeeld dat mensen eenzaam zijn”, vertelt


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Maria. “Ik merk heel dikwijls dat kinderen ver weg wonen en moeten werken. Daardoor hebben ze minder tijd en daarbij komt natuurlijk het feit dat mensen nu minder kinderen hebben dan vroeger. Het is voor mensen vaak heel moeilijk om hulp te vragen. Ik moet zeggen, hier in de dorpen wordt het heel regelmatig nog in de buurt opgelost. Maar ook dat wordt minder. Er zijn altijd mensen die geen sociaal vangnet hebben. Het is dan fijn dat ze weten dat er een organisatie als Graag Gedaan! is. Mensen weten dat ze terug kunnen vallen op Graag Gedaan!. Ik merk ook dat sommige mensen het juist fijner vinden als ze iemand hebben die wat verder van ze af staat. Je kan niet zomaar iedereen bij iedereen plaatsen. Maar dat vind ik juist de uitdaging: de juiste personen bij een cliënt te plaatsen. Je moet als coördinator veel mensen kennen en veel verschillende ingangen bij de organisaties hebben.” Kwinkslag “De coördinator is echt onmisbaar voor Graag Gedaan!”, geeft Anya aan. “RIGOM ondersteunt Graag Gedaan! Professioneel, maar vanuit het kantoor is het onmogelijk om de juiste vrijwilligers te vinden. Daarvoor hebben we iemand nodig met lokale wortels. Die de mensen kent en die de goede mensen weet te vinden. Je moet er oog voor hebben, overal zijn vrijwilligers te vinden.” “Je moet het als coördinator enthousiast kunnen brengen”, gaat Anya verder. “Je krijgt er als vrijwilliger ook zoveel voor terug, zoveel voldoening. Dan worden de mensen al snel heel enthousiast voor het werk. Ik probeer het altijd met een positieve kwinkslag te brengen. Vrijwilligers die echt flexibel zijn, worden ook steeds lastiger te vinden, soms belt het ziekenhuis op dat iemand een dag later moet komen prikken, ik noem maar een voorbeeld. Dan zitten de mensen meestal met de handen in het haar. Maar wij hebben daar ook vaak geen pasklare oplossing voor. We kunnen het op zo’n korte termijn dan niet meer regelen.” Graag Gedaan! is hard op zoek naar vrijwilligers in alle kernen van Maasdonk. Jong, oud, man of vrouw het maakt niet uit. Graag Gedaan! heeft diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. “Leeftijd speelt geen rol,” legt Maria uit. “Wij hebben bijvoorbeeld een jonge vrijwilliger van 34 jaar. Die is heel enthousiast. Maar het zijn vaak gepensioneerden die vrijwilliger zijn. Het mooiste is als je voldoende variatie hebt, verschillende leeftijden door elkaar. En mannen zijn ook heel erg welkom,” lacht Maria. “Het zijn toch vaak vrouwen die vrijwilliger zijn. Maar voor allerlei hand- en spandiensten zoals de stoep sneeuwvrij maken en ook voor het doen van boodschappen kunnen we mannen goed gebruiken. etHetet liEr ontstaan vaak levenslange vriendschappen tussen mensen. Graag Gedaan! is zoveel meer dan alleen maar vrijwilligerswerk.” 22

WIE WAT WANNEER MEI 14 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 21 Inschrijving Wandel 4 daagse Geffen, 19.00-21.00 u. café ‘t Haasje 22 Inschrijving Wandel 4 daagse Geffen, 19.00-21.00 u. café ‘t Haasje 23 Ziekencomité De Schakel, Meiviering in ‘t Oude Klooster 23 KVO, Kring Bedevaart 24 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 KVO, Excursie imker Robert Schuurmans 25 Toediening Vormsel in Geffen, 19.00 uur 29 Wandel 4 daagse Geffen 30 Wandel 4 daagse Geffen 30 KVO, reisje 31 Wandel 4 daagse Geffen JUNI 01 Wandel 4 daagse Geffen 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 10 Zwengelfeest bij molen Zeldenrust en Gezinsfietstocht van het M.O.V. 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 23 jeugdbrandweerdag 24 JBC Geffen, Geffens Open Jeu de Boules toernooi 26 KVO, Fietsdag 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI AUGUSTUS 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 05 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag in ‘t Oude Klooster 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20)


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

tot tot tot tot tot tot

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr 073 5321252, ook voor herhaalrecepten 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Spoednr 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Webmail: secr@seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.