Torenklanken 2013 - nr 08

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 8 | mei 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

KONINKLIJK DRUKWERK Drukkerij Wihabo heeft een uniek koninklijk drukwerk mogen maken, namelijk de boeken van de Grondwet en Statuten waarop koning Willem-Alexander zijn eed heeft afgelegd. Tijdens de inhuldigingsceremonie in De Nieuwe Kerk zweerde Koning Willem-Alexander op 30 april trouw aan het Statuut en de Grondwet. Op de credenstafel voor het podium lagen de regalia die het gezag en de waardigheid van de koning symboliseren: de kroon, de scepter, de rijksappel én twee boeken: een exemplaar van de Nederlandse Grondwet en nu voor het eerst ook het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Beide boeken zijn geproduceerd bij Drukkerij Wihabo, in opdracht van Booxs, specialist in bijzondere grafische producties, en naar ontwerp van Marise Knegtmans. “Het is uiteraard een enorme eer om bij te mogen dragen aan deze Koninklijke gebeurtenis, die voor altijd een plekje in de Nederlandse geschiedenis inneemt”, aldus een trotse Ruud Bosch, directeur van Wihabo. Onze Torenklanken wordt nu dus voortaan gedrukt door ‘een drukkerij met een kroontje’! Proficiat!

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Rond de molen waren drie spots in de grond aangebracht. Spots met gelaagd glas erin dat wel tegen een stootje kan. Je kunt dan ook bijna niet begrijpen dat er personen zijn die er plezier aan beleven om met geweld deze lampen te vernielen. Toen wij de kapot geslagen spots aantroffen hebben we veiligheidshalve de stroom uit moeten schakelen om ongelukken voor spelende kinderen te voorkomen. Behalve de spots zijn onlangs ook twee slagbomen vernield, de bliksemafleider losgetrokken en de kettingen waren losgemaakt. Al die vernielzucht brengt ook nog levensgevaarlijke situaties met zich mee wat nog erger is dan de honderden euro’s schade die we hebben geleden. Onze molen staat daar prachtig aan de Elzendreef. De meeste Geffenaren genieten er volop van. Laat dat toch asjeblief zo blijven. Iedereen is welkom om bij de molen te wandelen of er te gaan zitten. Dat is prima zelfs, de molen is van ons samen. Maar ga er mee om zoals je met je eigen spullen omgaat.Wat zouden de vernielers ervan vinden als er in hun tuin lampen uit de grond werden gerukt of het tuinhek uit zijn hengsels werd getrokken? Wij zullen van de molen geen plek maken waar niemand bij mag komen. Iedereen is welkom. Laten we hopen dat er bij de vernielers ook een knop omgaat en dat ze leren te genieten van ons erfgoed in plaats van het kapot te maken. Wij hopen dat het gauw weer mogelijk is om onze molen ook ‘s avonds weer in het licht te zetten. De molenaars van De Zeldenrust

Jammer, jammer, jammer! Sinds een aantal weken staat onze prachtige molen De Zeldenrust ‘s avonds niet meer in het licht. Wat verschrikkelijk jammer dat er mensen zijn die moedwillig, met grof geweld de verlichting hebben vernield.

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl E-MAIL ADRESVAN DE PASTOOR GEWIJZIGD IN: pastoor@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 17 mei 19.00 u. Toediening van het vormsel door mgr. Hurkmans m.m.v. PP + kinderkerk zo. 19 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (1e Pinksterdag) ma. 20 mei 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. GK (2e Pinksterdag) di. 21 mei 19.00 u. * avondmis vr. 24 mei 19.00 u. * avondmis zo. 26 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk di. 28 mei 19.00 u. * avondmis wo. 29 mei 13.30 u. * ziekenviering m.m.v. Dameskoor vr. 31 mei 19.00 u. * avondmis in de kapel zo. 02 juni 09.30 u. * gelezen H.Mis in de kapel zo. 02 juni 10.30 u. + Eerste Communieviering m.m.v. Passe Partout di. 04 juni 19.00 u. * avondmis vr. 07 juni 19.00 u. * avondmis zo. 09 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op zondag 2 juni zijn er twee vieringen: om 09.30 een gelezen H.Mis in de kapel en om 10.30 uur de Eerste Communieviering in de kerk.

MARIAVIERINGEN Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is bij goed weer de viering van 09.30 uur bij de veldkapel. Bij slecht weer is de viering in de kerk. U mag bloemen meebrengen om de veldkapel te sieren. Na deze mis zijn we van harte uitgenodigd op de koffie in het gildehuis van het Sint Jorisgilde aan de Kloosterstraat. Onze dank voor deze uitnodiging! Op woensdag 29 mei is de Maria-meiviering van het ziekencomité om 13.30 uur in de kapel. Op vrijdag 28 juni is de vrijdagavondmis bij goed weer in de pastorietuin bij de Mariagrot. De viering wordt georganiseerd i.s.m. het Lourdescomité KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: april 2013: Stijn Ketelaars, Sam Althuizen, Gijs Lenting. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis: hfdst. 10: een blijvend geschenk en 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


hfdst. 11: ons geschenk aan God. vrijdag 24 mei: noveen beginnen met kaars en gebedsboekje. woensdag 29 mei 13.30 - 15.00 u. oefenen vrijdag 31 mei 15.45 - 16.45 u. oefenen zondag 2 juni 10.30 uur Eerste Communieviering PROFICIAT VORMELINGEN 2013: Demi van Bergen, Glenn van Bergen, Tom van Dinther, Daan van Griensven, Vera van Griensven, Shanice de Haas, Willem van der Heijden, Max van Herpen, Max Heymans, Nicole van den Hurk, Milan van Rijn, Anouk van der Rijt, Lieke Rombout, Janneke van Rooij, Jim van Schijndel, Mitchell van Schijndel, Pepijn van Uijtert,Anouk van der Veeken, Bjork Wagemans, Rick van der Wielen, Jan Wijgerse. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 19 april 2013: Kees Smits, 77 jaar 24 april 2013: Mia van Erp - Metsemakers, 85 jaar 24 april 2013: Annie van Erp, 68 jaar 5 mei 2013: Martien van der Heijden, 92 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

verloren armband Tijdens Koninginnedag dag heb ik op of rond het Dorpsplein mijn armband verloren. Hij is van staal en er staan de namen en geboorte datum van mijn kinderen in. Ik zou hem heel graag terug willen. Heb je mijn armband gevonden of weet je waar hij is. Neem dan contact met mij op Tel. 073-5327460. Alvast bedankt.

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Ria Bosch- van Erp Een ‘laken’ van een zwaaiende oranje menigte... de blauwe loper... torens van bloemen... een fluwelen stoel... de Koning en de Koningin in levende lijve... Ria Bosch mocht het allemaal namens de gemeente Maasdonk van dichtbij meemaken! “Een onvergetelijke dag, ik ben er ontzettend trots op, dat ik dit mee mocht beleven!” Op 20 maart viel de eerste brief met een goudkleurig kroontje, van de Vereniging der Staten Generaal, in de bus. “Ik dacht even, zou het een grapje zijn!” Er zouden nog drie brieven volgen; bij navraag bij de burgemeester werd haar verteld, dat ze geselecteerd was, als ondernemer. Ria runt haar zaak al 37 jaar.Van de 67 gemeenten in Noord-Brabant werden diverse personen uit 60 gemeenten genomineerd: jong en oud, mannen, vrouwen, ondernemers en vrijwilligers. Ria moest een screeningsformulier invullen en uiteindelijk ontving ze op 17 april het persoonlijk bewijs van toegang. Wat voor kleding draag je op zo’n dag? Ria: “Dat wordt je allemaal voorgeschreven, voor de dames was dat het middagtoilet: een lange japon of mantelpak, bescheiden accessoires en géén hoedje! Maar daar hield lang niet iedereen zich aan!” Ria droeg een zwarte rok, zwartwitte blouse en rood jasje. Het zou een lange, maar mooie dag worden; twee bussen met Brabanders vanuit ‘s-Hertogenbosch en Oosterhout vertrokken om 06.45 uur naar Amsterdam, met een delegatie van Omroep Brabant en het Brabants Dagblad. Het ontbijtje werd in de bus geserveerd. In Breukelen werd gestopt om een groepsfoto van alle Brabantse genodigden te maken. De genodigden uit heel Nederland kwamen vervolgens weer samen op de Passenger Terminal Amsterdam, om daar weer over te stappen in speciale bussen die om 11.30 uur naar de Nieuwe Kerk reden. “Alles verliep volgens protocol, en steeds onder politiebegeleiding, dat was ons ook verteld. Er werd telkens gecontroleerd, de tassen moesten door de beveiliging en het pasje met rood-wit-blauw lint was uiteindelijk onze ‘toegangscode’. Het legitimatie- en toegangsbewijs moest steeds bij de hand worden gehouden!” zegt Ria.Voor het natje en droogje tussendoor werd uitstekend gezorgd. Ria mocht in vak P plaatsnemen, rechts achter de troon. Via de tv.-schermen waren de plechtigheden goed te volgen, maar omdat die schermen vrij laag hingen, en iedereen op het moment suprême (de binnenkomst van het koninklijk paar om 14.45 uur) ging staan, kon ze slechts een glimp van de kroon en de jurk van Máxima opvangen! “Het lange, warme applaus was heel indrukwekkend!” Er mochten geen foto- en filmopnamen gemaakt worden, maar toch werden er door sommigen nog gauw kiekjes

geschoten. Om 16.00 uur vertrokken de bussen weer naar de PTA, waar nog gezellig werd nagepraat over al dat moois. Een knapzakje viel hen tenslotte ten deel met abdicatiebier, een rol KING ALEX pepermunt en een zakje chips. Met enige vertraging was Ria om 20.00 uur weer bij het Provinciehuis. De officiële brieven, het toegangsbewijs en pasje en het programma worden zorgvuldig bewaard, tezamen met het aandenken van de provincie: een inhuldigingsspeldje voorstellend de Brabantse en Nederlandse vlag met oranje lint. “Het was een belevenis om nooit te vergeten!” vindt Ria.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

5 mei. De stamtafel op bedevaart naar Den Bosch. Het is druk. De Maria-maand wordt alom gevierd. Vele vlaggen sieren de toren van de Sint Jan.We komen later bijeen op de parade. Er is nog een klein plekje voor ons. De terrassen zitten vol. Er loopt een gilde door de straat. Het krioelt er van mensen.We kunnen elkaar maar net verstaan. De sfeer is mysterieus. We schrijven op voor Theo Prinssen, want er moet een verslag zijn. Koninginnedag 30 april. Het mooie weer lokte ons naar het fraai versierde Dorpsplein. E.S.G. had weer haar best gedaan. De gedecoreerden begaven zich naar het gemeentehuis.Toch een beetje raar: De laatste Koninginnedag op de dag van inhuldiging van de Koning WillemAlexander en Koningin Maxima. De burgemeester R. Augusteijn riep op tot hulde aan het huis Oranje. We kijken nog eens rond in het gemeentehuis. Hoe lang nog en waar naar toe.We toasten op de Koningin en op het Koningspaar. Er klinkt een driewerf Hoera!!! Felicitaties om de Koninklijke waardering voor de Geffense gemeenschapsmens Bert van Laarhoven, die op vrijdag 28 april werd genodigd voor een ernstig gesprek bij de burgemeester, maar terecht kwam in een afgeladen Raadszaal vol bekenden. Het gebaar van de burgemeester maakte duidelijk dat Bert een Koninklijke onderscheiding kreeg en lid werd van de orde van Oranje Nassau. Zijn grote verdiensten voor Geffen zijn nauwelijks te omschrijven. Zijn voorganger. als de grote dirigent van het “Effe noar Geffe”, Piet van Herpen wilde graag de ceremonie leiden. Sinds 2000 is hij de voorzitter van dat grootse Geffense feest. Het is wonderlijk te ervaren op welke wijze en met welke inzet Bert van Laarhoven deze unieke organisatie leidt en belooft dit voorlopig nog te blijven doen en wat voor talent en inspanning er nodig is om toch weer die 30.000 mensen naar Geffen te krijgen, Bert verwijst graag naar het comité dat in volledige sterkte aanwezig was

en naar de steun en alzijdige medewerking die hij daarbij steeds ondervindt. Bert is zeer betrokken bij Geffen, had grote invloed bij de realisatie van De Koppellinck, de bouw van de kiosk, dient de E.S.G. en deelt de zorg voor de geluidsinstallatie enz. enz. Er komen zelfs lofbetuigingen via skype vanuit Portugal en Oostenrijk. Het grote talent kreeg ook veel eer en hulde toegezwaaid vanuit zijn werkkring. Bert van harte gefeliciteerd. De stamtafel wil zich graag aansluiten bij alle lofbetuigingen en zien je graag weer als gast bij ons aan tafel. Overigens werd er op 29 april al een feestje gebouwd in de tent op het Dorpsplein. 600 Gasten konden genieten van gezellige muziekjes. Het is toch wonderlijk, als er staat: Weer “een tent” in Geffen, dan loopt de hele Maaskant richting Geffen. Er heerste een jubelsfeer tot in de kleine uurtjes. Koninginnedag werd weer een groot succes. Het WILHELMUS klonk als nooit tevoren. Muziekvereniging W.I.K.mocht weer een lange stoet van versierde fietsen en karretjes begeleiden. Het Sint Joris bracht de vendelgroet. Lang leve het koningshuis, lang leve de Koningin. De kindermarkt en kinderspelletjes kregen veel aandacht. Het was er heerlijk toeven. E.S.G. bedankt voor al het werk. Op 4 mei dodenherdenking onder het motto:” Vergeten is ballingschap, herinneren verlossing”. We herdenken met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen, en herhalen dat vele malen, en alle malen zal ik wenen. De viering in de kerk werd matig bezocht. Er waren rijke teksten, gedichten over vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en de twee stille minuten, waarin de namen fluisteren in je oren, die wij zo juist nog hoorden in de kerk. De stille tocht na de viering en de muziek van W.I.K., het Wilhelmus en indrukwekkende gedachten door wethouder R. v.d.Ven, waarin alle gevallenen werden betrokken. Het werd door honderden beleefd. Het woord VERZOENING roept nog even wat herinneringen op aan vorig jaar. Bloemen sieren intussen de Vrijheid-zoekende Vogels. We gaan weer op weg, die eindeloos zal duren, opnieuw begonnen wordt, roepend om bevrijding voor alle slachtoffers, met het vraagteken van Vrede,Vrijheid. dat eens een uitroepteken wordt!!! Geef nooit op. Kom ga mee. Het is toch jammer dat we 5 mei geen inhoud kunnen geven. De vraag leggen wij voor aan de E.S.G. en de horeca van Geffen om die dag meer thematisch in te vullen. Bevrijding verdient ook herinnerd te worden. We keren terug naar de Geffene bouwplannen, bezien de brochures en aankondigingen van de mooie appartementen boven de C1000 en vragen ons af of er wel genoeg ruimte komt voor de jongeren en de senioren. De grijze golf zal ook in Geffen om aangepaste ruimte vragen. Zal de nieuwbouw straks de rust rond het Vrijheids9


monument bewaren? Gelukkig er komt gang in. Het Bing-rapport was wel erg kostbaar: 35.000.- Euro. De uitslag wordt al weer betwijfeld. In een kleine gemeente ben je gauw kwetsbaar. We hopen toch dat de vrede is getekend.We hebben immers niet lang meer te gaan. Zie maar eens naar de nodige haast, die onze burgemeester maakt om de klus af te maken. De waterschapslasten worden ook al weer verhoogd met soms meer dan 18,2%. En dat in deze crisistijd. Iedere grondeigenaar heeft een aanslag van het Waterschap ontvangen. Daarbij behoren kosten van bestuur en verkiezingen. Is zo’n bestuur wel nodig? En dure verkiezingen? Wij vragen ons af of het niet beter is om de provincie het beleid te laten bepalen in plaats van het te delegeren aan elk van de vele waterschappen afzonderlijk. Het waterschap kan in de praktijk immers prima functioneren als een zeer waardevol technisch uitvoeringsapparaat. Daarmee gaan de kosten voor de burger omlaag. De Dorpsraad zit met veel zorgen en roept Geffenaren op zich kandidaat te stellen ter vervanging van voorzitter Gilbert van de Meulenreek en Harrie Govers, zie blz. 10 van de vorige Torenklanken. Op 26 mei komt de stamtafel weer bijeen in café Govers en weer na de Hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Email: theoprinssen100129@gmail.com. Het gû oe goet en ut kûmt goet, Hauw doe.

EEN SUPERDAG! Hij is wel iets gewend, maar de verrassing van het lintje blijft een bijzondere belevenis. Veel personen die eveneens de uitverkiezing tot Geffenaar van het Jaar mee mochten maken, krijgen naast deze Geffense waardering ook nog eens de waardering van hogerhand voor hun inzet van het wel en wee in hun woongemeenschap. Zo ook Bert van Laarhoven, de Geffense Lintjesdrager van 2013. En terecht, want zulke mensen hebben we hard nodig, in een tijd waar werk en eigen leuke dingen vaak voorrang krijgen. En ook na de samenvoeging met Oss zullen onze burgers zich moeten blijven inzetten voor ‘ons dûrpke Geffen’! Bert heeft genoten van de Koninklijke waardering, in het jaar dat we een nieuwe Koning mochten inhuldigen. Bert. “Op vrijdag 26 april was het KO !! en dan bedoel ik uiteraard Koninklijke Onderscheiding en niet Knock Out, al moet ik toegeven dat de verrassing en alle daarmee gepaard gaande belangstelling, mij wel bijna een Knock Out bezorgde. Geweldig om mee te maken hoe mensen je om de tuin weten te leiden zodat ik rond 11:00 uur bij burgemeester Augusteijn zou zijn. Vanaf dat moment ging alles erg vlug 10

en overweldigend. En voor iemand die gewend is de regie (een beetje) in handen te hebben valt het niet mee om alles maar “gewoon” te ondergaan. De raadszaal gevuld met ± 75 familieleden, vrienden, bekenden en collega’s was geweldig; daarna het feestje bij Boetje en toen nog de “afterparty” thuis met daarbij een mooie serenade van WIK (geweldig bedankt), het was een SUPERDAG!” Bert wil graag iedereen, die op een of andere wijze een bijdrage heeft geleverd aan deze onvergetelijke dag, ontzettend hartelijk bedanken.Tevens dank aan iedereen die een mailtje, sms’je, kaartje, felicitatie of op een andere manier een felicitatie heeft overgebracht! Proficiat!

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl


KBO informatie Afdeling Geffen Fietstochten Terwijl dit geschreven wordt is het stralend zomerweer. Daar hopen wij ook op bij de komende fietstochten. Woensdag 22 mei is er weer een middagtocht.Afstand 25/30 km.Vertrek om 13.00 uur vanaf het Kerkplein. Woensdag 5 juni is er wederom een middagtocht. Idem. Woensdag 29 mei is er een dagtocht van +/- 50 km. Dan vertrekt men om 10.30 uur vanaf het Kerkplein. Neem wel een lunchpakket en wat te drinken mee. Voor alle tochten geldt: Hou je veilig! Allemaal een veiligheidshesje aan. Het bestuur van de fietscommissie brengt ze voor je mee. Geniet van de tochten. Zij worden wel pas gereden als de weersomstandigheden het toelaten! Volg eventuele mededelingen via onze site: www.kbogeffen.nl Antoon Romme, voorzitter 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN Organiseert een bus-dagtocht op woensdag 10 juli 2013 naar Klooster Wittem en Heuvelland Zuid-Limburg vertrek om 8.30 uur vanaf het Oude Klooster, thuiskomst ca 21.00 uur. De prijs bedraagt afhankelijk van het aantal deelnemers € 59,50 tot € 65,00 per persoon. In deze prijs is inbegrepen: - vervoer per luxe touringcar - kopje koffie met vlaai - rondleiding in het klooster - kloosterlunch met soep - rondrit Mergelland - 3-gangendiner - reisverzekering U kunt zich opgeven voor deelname tot 25 mei a.s. en/ of inschrijfformulier vragen bij: Christine Ceelen, Simon vd Berghstraat 48, tel. 5322258 Ton Jonkers, Simon vd Berghstraat 8, tel. 5322005 email: reizenkbogeffen@kpnmail.nl kboreizenton@kpnmail.nl

Geffen tussen wal en schip De recente ontwikkelingen rond de toekomst van Maasdonk bevestigen onze zorg. De discussie in Oss gaat maar over één ding: wat die Geffenaren allemaal niet kosten. De politieke partijen buitelen over elkaar heen om maar te jeremiëren dat het zoveel kost, dat de provincie moet bijspringen, dat ze er nog eens goed over

moeten nadenken. Op geen enkele manier komt naar buiten of Geffen daar welkom is of dat ze blij zijn met de toename van het aantal inwoners. Dit is een uitermate slecht begin van de samenwerking. Als dit bij de Osse politiek het uitgangspunt is, zien we het lijk al dragen als het gaat over het gesprek over de voorzieningen in Geffen, het openbaar vervoer, de toekomst van de verenigingen etc. Nu het Jan Cunencentrum, de enige openbare voorziening in de stad Oss voor beeldende kunst op niveau en de trots van de stad al ter discussie staat, zal Geffen straks helemaal aan de achterste mem hangen. Eerst moeten immers de kosten eruit, en daarna kan er pas iets gebeuren. Als zelfs de VDG, de dorpenpartij bij uitstek, al vraagtekens stelt, hoe gaat dat dan bij de andere partijen? We horen alleen maar kritiek en gezeur en geen enkel signaal van welkom. Onze conclusie: Oss geeft niks om Geffen en wil het dorp eventueel alleen inlijven om Den Bosch uit de buurt van de stad te houden. Een slechtere start is niet denkbaar! Daar komt bij dat we bij de recente vergelijking van de kosten voor de burgers gezien hebben dat de jaarlijkse kosten in Den Bosch behoorlijk lager liggen dan die in Oss. Kortom: bezint eer gij begint! Wij roepen de gemeenteraad van Maasdonk op om een scenario achter de hand te houden waarbij de gehele gemeente met Den Bosch fuseert. En we roepen de burgers van Geffen op om dit te ondersteunen via info@geffennaardenbosch.nl.We blijven ons hard maken voor een vitale dorpskern en vanuit die optiek maken we ons grote zorgen over de overgang naar Oss zoals het nu gaat. In Oss zijn we niet welkom en vanuit de Maasdonkse raad gebeurt er niks om het tij te keren.

hapjesservice De Gezusters Maak het u lekker gemakkelijk en bestel uw hapjes voor verjaardagen, communiefeesten, bedrijfsfeestjes of andere feesten bij hapjesservice De Gezusters. Veel mogelijkheden tegen vriendelijke prijzen. Hanny & Gwenny van Santvoort 0651744995 / gvsantvoort@gmail.com

Heitje voor een Karweitje 2013 Op zaterdag 6 april zijn onze leden weer langs de deuren gegaan om voor een heitje een karweitje te verrichten. Na een dag vol klusjes werd de opbrengst geteld. De opbrengst van deze dag bedroeg € 603,06. Namens iedereen van scouting Geffen willen wij u bedanken voor uw bijdrage! Scouting Geffen 11


Jeugdbrandweerdag Hallo Maasdonkse Kinderen, Op zaterdag 22 juni 2013 is er weer een grote Jeugdbrandweerdag.Voor de 23e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Deze middag is bedoeld voor alle Maasdonkse kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m groep 8 en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op “plaatselijke buien”. Aan de deelname aan de jeugdbrandweerdag zijn geen kosten verbonden; je kunt je zo aanmelden. Het spektakel vindt plaats op het grasveld tegenover de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Geffen. Parkeren is mogelijk op het weiland aan de Papendijk via de ingang naast de benzinepomp. Op deze middag moet je om 12:30 uur aanwezig zijn, want om 13:00 uur beginnen we. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie aangeboden voor deelname aan deze dag. (Mede mogelijk gemaakt door Rabobank ‘Het Maasland’) Inschrijfformulier inleveren vóór 15 juni 2013 op school (Geffen, Nuland of Vinkel) of bij Betsie Hurkens, Willibrordusstraat 12 in Geffen. (Telefoon: 073-5323816). Kinderen uit Maasdonk die buiten Maasdonk naar school gaan, moeten hun inschrijfformulier altijd bij Betsie Hurkens inleveren. Je kunt je ook aanmelden via internet. Stuur je groepsnaam, de namen van je groepsleden, de naam en het telefoonnummer van je captain en jullie gemiddelde leeftijd vóór 15 juni 2013 naar jeugdbrandweerdag@ hotmail.com. Als we je e-mail ontvangen hebben, krijg je ter bevestiging een e-mail van ons terug. ===== Inschrijfformulier ===== Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen. Zet dan wel alle namen (ook van de captain) op dit formulier. Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/namen:........................................................................... Naam groep:............................................................................ Aantal:.................................... Leeftijd:..................................... Naam en tel. captain:..............................................................

KPJ Geffen zoekt nieuwe leiding Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar aspirantenleiding. Wat doet de aspirantenleiding? Elke donderdagavond van september tot en met juni organiseren we een leuke activiteit voor onze aspirantleden. Behalve in de schoolvakanties. We doen van 12

alles. Een aantal voorbeelden zijn: slagbal, stoelendans, knutselen, naar de speeltuin of de bossen, sportieve training, quiz, bingo, enzovoort. Hiernaast organiseren we een aantal grotere activiteiten zoals de kinderzeskamp en kamp. Ook worden we uitgenodigd door KPJ’s uit de regio voor bijvoorbeeld een carnavalsbal of vossenjacht. Kortom: er is van alles te doen, maar doordat we met een leuke groep leiding zijn is het vooral ook heel gezellig. Je hoeft zelf niet te handballen of lid te zijn van de KPJ. Ben jij 16 jaar of ouder en is dit iets voor jou of wil je graag meer informatie? Bel dan naar José: 06-10026199 of stuur een mailtje naar aspiranten@kpjgeffen.nl

Metselkampioen Max van Lent uit Geffen heeft de 61e finale van het KNB Nationaal Metselkampioenschap gewonnen. In maart heeft Max meegedaan aan de voorrondes. De 2 beste mogen door naar de nationale kampioenschappen in Oldenzaal. Met 12 deelnemers uit heel Nederland hebben ze een opdracht gekregen om te metselen. Een blijvend werkstuk, een kiosk in een park in Oldenzaal. Daar kregen de jongens 3 dagen de tijd voor, woensdag 17 april t/m vrijdag 19 april. Woensdag 24 april was de officiële prijsuitreiking. Als beste uit een veld van twaalf deelnemende metselleerlingen ontving hij uit handen van de Oldenzaalse burgemeester Theo Scholten de Zilveren Troffel. Max van Lent is 16 jaar en is leerling van Het Hooghuis Zuid in Oss. Max is 4e-jaars leerling, en zijn leermeester is Eric Schuurmans van Schuurmansbouwservice uit Geffen. Ook daar heeft hij stage mogen lopen en veel geleerd .

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

Graag Gedaan Maasdonk is op zoek naar vrijwilligers Vindt U het fijn om in Uw eigen woonplaats iets voor een ander te betekenen in de vorm van vrijwilligers werk. Meldt u zich dan aan. Graag Gedaan Maasdonk is op zoek naar vrijwilligers die wekelijks 1 a 2 uurtjes tijd over hebben om voor een ander klaar te staan om een handje te helpen. De activiteiten zijn veelzijdig en kunnen bestaan uit: het maken van een praatje, het begeleiden naar het Ziekenhuis of de boodschappen (met of )voor iemand doen, of een wandelingetje maken. Je kunt je aanmelden via het Rigom die Graag Gedaan professioneel ondersteund. Aarzel niet en bel dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur 0412 -653249. Als je aan gemeld bent kom ik graag kennis maken en verdere afspraken Maria Meulepas Graag Gedaan Geffen en Vinkel

Burgerkoning schieten Sint Joris gilde Geffen Het Sint Joris Gilde heeft weer traditioneel het burgerkoning schieten. Dit jaar voor de tweede maal op de 1e Pinksterdag, zondag 19 mei a.s. om 14.00 uur bij de molen Zeldenrust aan de Elzendreef te Geffen.

Communietaarten Bruidstaarten

INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Iedere dag vers gebak ! Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.

13


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


De stichting Sint Jozefoord biedt met haar ca. 200 medewerkers een breed zorgpakket aan religieuzen en nietreligieuzen. Sint Jozefoord biedt een nieuwe uitdaging in vrijwilligerswerk. Coach (m/v) De coach begeleidt ± 20 vrijwilligers. De begeleiding richt zich op het welzijn van de vrijwilliger, zodat deze het beste uit zichzelf haalt, geniet van wat hij doet zodat het vrijwilligerswerk waarmee hij bezig is van goede kwaliteit is. Wij vragen: * Affiniteit met vrijwilligers * Affiniteit met zorg * Goed inlevingsvermogen * Goede communicatieve vaardigheden * Goed kunnen signaleren * Beschikbaarheid in overleg/minimaal 1 jaar beschikbaar Wij bieden: * Een goede sfeer * Training voor de functie coach * Enthousiaste collega’s die een verschil maken * Uitdagend vrijwilligerswerk * Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling * Ondersteuning in de begeleiding * Onkostenvergoeding Het gaat hier om een vrijwilligersfunctie. Interesse Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Jeanne Opdam. tel. 073-5342342 j.opdam@jozefoord.nl aanwezig op dinsdag/woensdag/donderdag ‘Als vrijwilliger help ik bewoners het plezier van lezen weer te ontdekken’ In de bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Vrijwilligster Josien: “Als vrijwilligster help ik bewoners die zelf niet meer goed kunnen lezen om het plezier van lezen weer te ontdekken.” ‘Al heel lang had ik de wens om in een bibliotheek te werken. Toen kwam er bij Sint Jozefoord een vacature

voor vrijwilligerswerk in de bibliotheek en ik wist meteen, dat past bij mij! Ik combineer mijn vrijwilligersbaan altijd met een bezoek aan mijn moeder, zij woont op Sint Jozefoord op een afdeling kleinschalig wonen. Soms neem ik haar mee naar de bibliotheek en dan drinken we samen een kopje koffie.’ ‘Ik vind Sint Jozefoord heel bijzonder. Er heerst een rustige, gemoedelijke sfeer.Vrijwilligerswerk is voor mij ook een manier om weer in een ritme te komen nadat ik ziek werd. Twee ochtenden per week help ik mee in de bibliotheek samen met mijn collega-vrijwilligers. Ik begroet iedereen persoonlijk, neem de tijd voor een praatje en probeer mensen te helpen met de keuze voor een boek. Ieder op z’n eigen niveau. Ik merk door het vrijwilligerswerk hoe ontzettend fijn het is om iets voor mensen te doen. Als vrijwilliger help ik bewoners die zelf niet meer goed kunnen lezen om het plezier van lezen weer te ontdekken. Zo reik ik bijvoorbeeld luisterboeken en grootletterboeken aan of ik lees een boek voor.’ ‘Het vrijwilligerswerk is ontzettend waardevol in mijn leven. Je doet nieuwe contacten op en de sfeer onderling met vrijwilligers is ook erg goed. Toen ik begon als vrijwilliger ben ik heel prettig ontvangen en heb een goede begeleiding gehad. Ik zou heel graag nog meer vrijwilligers in Sint Jozefoord leren kennen. Bijvoorbeeld om samen naar activiteiten te gaan van de personeelsvereniging.’ Als vrijwilliger kun je lid worden van de personeelsvereniging en deelnemen aan alle activiteiten. Voor de actuele vrijwilligersvacatures kunt u kijken op de website van Sint jozefoord www.jozefoord.nl

Opbrengst collecte Nederlandse Hartweek In de Hartweek hebben 32 collectanten het mooie bedrag van € 2010,02 bijeen gebracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dank ook aan al onze trouwe collectanten, waar we elk jaar weer een beroep op mogen doen. Ook onze nieuwe collectante danken wij hartelijk. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg en Kees Jongeneelen

Wijsheid is de kunst per ongeluk

de waarheid te zeggen 15


Gratis workshop yoga! Op vrijdag 31 mei aanstaande organiseert RIGOM Ouderenwerk Maasland in samenwerking met de KBO Geffen een gratis workshop yoga in ‘t Oude Klooster in Geffen. U bent nooit te oud om yoga te beoefenen en het lichaam, dat toch langzamerhand strammer wordt, weer wat soepeler te maken en vooral bewuster te beleven. Yoga is een waardevolle techniek van inspanning en ontspanning. U leert enige afstand te nemen van eventuele kwalen of pijn en uw ademhaling te beheersen. Met de ontspanningsoefeningen leert u met aandacht het lichaam te verkennen en zo elke spier te ontspannen. Bent u 55 jaar of ouder en benieuwd of deze activiteit bij u past? Meld u dan voor 28 mei aan via RIGOM, tel. 0412 65 32 40 of Christine Ceelen, tel. 073 532 22 58. De koffie/thee staat voor u klaar! Wanneer? Hoe laat? Waar?

vrijdag 31 mei 9.30 tot 10.30 uur Oude Klooster in Geffen

LET OP NIET VERGETEN! Volgende week start de Wandel4Daagse in “ONS DURPKE GEFFE” Vergeet je niet in te schrijven op aanstaande dinsdag 21 mei 2013 om 18:00 uur bij Café Govers (tegenover de kerk) dan kun je gelijk starten aan de 5 of 10 kilometer en aan 4 hele mooie wandeldagen. Tijdens de laatste wandeldag het thema uitdragen en een dikke duim verdienen, op de 5 kilometer een puzzel oplossen tijdens de wandeling. KOM OP NOU GEFFENAREN schijf je in...

WIE WAT WANNEER MEI 18 Truck- en Tractorpulling Maasdonk Papendijk 19 Burgerkoningschieten St. Jorisgilde 20 Open Luchtmis 21 t/m 24 Wandelvierdaagse 29 Ziekencomite De Schakel, Meiviering in het Oude Klooster, 13.30 uur JUNI 16

14 theaterproductie In de Basis 15 theaterproductie In de Basis 16 theaterproductie In de Basis 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 theaterproductie In de Basis 22 Jeugdbrandweerdag 22 theaterproductie In de Basis 23 Geffens open jeu de boules toernooi 23 theaterproductie In de Basis JULI 07 Dorpszeskamp 20 Roggemaaien bij Molen de Zeldenrust en roggeland Bredeweg AUGUSTUS 10 t/m 13 Kermis Geffen en Kermisfeest 12 Koningschieten bij molen Zeldenrust 31 Effe noar Geffe SEPTEMBER 01 Effe noar Geffe 04 Ziekencomite De Schakel, Nat. Ziekendag in het Oude Klooster, 14.00 uur 07 - 08 Jumping Maasdonk bij molen De Vlijt 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 05 - 06 Strooipop 17 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22-24 Maasdonkse vogeltentoonstelling in de Spoetnik DECEMBER 11 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering in het Oude Klooster, 13.30 uur 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Tweede editie Geffense Kwis. 18.30 uur Koppellinck, zaal op 18.00 uur

Persbericht Fototentoonstelling 20 jaar Speeltuin Elckerlyc in de bibliotheek Oss van dinsdag 7 mei tot en met zaterdag 8 juni 2013 De speeltuin Elckerlyc is sinds 1993 een begrip in Oss en omstreken. De geschiedenis van de speeltuin vanaf de moeizame start, de acties, de mensen van het eerste uur, de tegenwerking van de gemeente, de steun van de Ossenaren tot en met de festivals, komt in al haar facetten tot uitdrukking in een tentoonstelling in de bibliotheek van Oss. Misschien staat u of uw kind nog wel op een de foto’s van de afgelopen 20 jaar speelgeschiedenis in de Elckerlyc. Kom maar eens snel kijken in de bibliotheek Oss! Van dinsdag 7 mei tot en met zaterdag 8 juni is de expositie gratis te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek Oss.


De laatste Koninginnedag in Geffen met als thema `Uitzwaaien´ 30-4-2013 In Geffen bouwen we ‘s-morgens gezellig op met de vele vrijwilligers en beginnen als vanouds met een versierde optocht. Rond 11.30 uur kwamen de eerste kinderen al met prachtig versierde fietsen, loopfietsen, skelters en alles wat rijdend was. Deze werden vakkundig gejureerd door de leden van het Sint Joris Gilde. Voor een impressie kijk je natuurlijk even op http://www. evenementengeffen.nl/ met de vele foto’s of bij www. thuisinhetnieuws.nl De optocht ging van start met voorop de muziekanten van WIK en de majorettes gevolgd door alle kinderen met hun versierde fietsen.

Na de prijsuitreiking was de vrijmarkt geopend en konden de ca. 200 kinderen spelen met de diverse spelletjes, zoals stoelendans, waterbuizen bootjes spel, houten puzzels, knutselen, hoedje wip, muizenmeppen, ballen gooien en kroontje prik. De kinderen konden zich laten schminken en zich vermaken op een springkussen. Ook waren er snoepjes, chips, ijs en ranja. Alles compleet om de kinderen een paar uur bezig te houden. Er was bij de start van de spelletjes nog een dans uitvoering van de kinderen die dansen bij Laura Dans onder leiding van Madalon Vos. Er was een dansje van bewegen is gezond van kinderen voor kinderen.

Bij terugkomst werden we verwelkomd door de burgemeester en alle gedecoreerde personen van Maasdonk. Na het Wilhelmus met voorzang van dhr.Theo Prinssen en de vendelgroet van het Gilde en een uitvoering van de majorettes kwam de prijsuitreiking van de versierde fietstocht. Groep 2-3 jaar;

1. Janick Schuurmans 2. Lonne Ketelaars 3. Ameij vd Moosdijk

Groep 4-5 jaar;

1. Djanique vd Moosdijk 2. Lola Schoones 3. Meike Schuurmans

Groep 6-7 jaar;

1. Veerle van Berlo 2. Lisanne van Veghel 3. Fien Sluiter

Het terras op het dorpsplein, georganiseerd door de gezamenlijke horeca, was lekker vol, er was muziek, de zon scheen, spelletjes voor de kinderen en de kinderen waren blij. Wat wil een ouder nog meer op zo’n mooie Koninginnedag. Volgend jaar Koningsdag op zaterdag 26 april 2014, tot dan... Evenementen stichting Geffen

Groep 8-11 jaar; 1. Anna van Griensven Groepen;

1. Tutje Wip Kids 2. Grovertjes

17


4. Astrid van Buren 5. Christa van Lieverloo

Bij bridgeclub Geffens Doublet werd het seizoen 20122013 op 23 april afgesloten met een feestelijke slotdrive. Zoals elke vereniging kan ook onze club niet zonder de hulp van vrijwilligers. Zij werden deze avond dan ook even in het zonnetje gezet.Verder werden tijdens deze avond de diverse kampioenen gehuldigd. Clubkampioen 2012-2013 Na een spannende strijd zijn Ria Essenberg en Wim Christiaens clubkampioen geworden. De eerste tien van dit klassement zijn: 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 2. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 3. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 4. Doortje en Wim Van Druenen 5. Nellie Lucius en Toos de Haas 5. Nelleke R.v.d.Voort en Piet van Galen 5. Gerard Vogel en Frans van Weert 5. Gerrie en Joop van der Meijden 9. Ria en Rien van Alebeek 10. Marijke Droog en Marianne van Etten

14pnt 23pnt 26pnt 27pnt 29pnt 29pnt 29pnt 29pnt 33pnt 36pnt

Kampioen Slemklassement 2012-2013 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast zijn de kansen voor alle paren van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk.Verrassingen komen ieder jaar weer voor. De uiteindelijke winnaar, het paar Marlies van Dijke en Thea Engels. Zij staken er dit jaar met kop en schouder boven uit. De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Marlies van Dijke en Thea Engels 90pnt 2. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 60pnt 3. Peter Luijben en Ad van de Wetering 58pnt 4. Annemarie van Gils en Riet van der Sanden 57pnt 5. Agnes v. Lieverloo en Francine de Bresser 51pnt Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren bij binnenkomst ingedeeld worden en “zwak en sterk “ tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bijgehouden. De beste acht resultaten telden. De beste vijf personen hier waren: 1. Toos de Haas 2. Nelly Lucius 3. Piet van Galen 18

58.73% 58.44% 57.89%

57.53% 57.53%

Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 3 september start het nieuwe seizoen met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een instuifavond. Dinsdag10 september begint de competitie van het seizoen 2013-2014. Nieuwe leden zijn van harte welkom.Aanmelden bij onze secretaresse Diny de Jong, 0412-647417 Wie zomers toch wel eens een avondje wil bridgen, kan terecht in de Rusheuvel in Oss. Daar is vanaf 14 Mei iedere dinsdagavond zomeravondbridge. Kosten 1 Euro per persoon. Aanwezig zijn voor 19.30 uur. Wim Bijl, wedstrijdleider

EPILEPSIE Epilepsie is een functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Door uw bijdrage kan het Epilepsiefonds belangrijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Mogelijk kunnen met deze onderzoeksresultaten in de toekomst meer mensen dankzij een operatie aanvalsvrij worden. Daarom komen onze vrijwilligers in de week van 3 t/m 8 juni bij u aan de deur voor de jaarlijkse collecte. Mocht u deze missen, kunt u een bijdrage doen op postbankno 222111 t.n.v. het Nationaal Epilepsie Fonds, of sms EPILEPSIE naar 4333 [eenmalige gift van 2 euro]. Ook nieuwe collectanten zijn van harte welkom. Nelly Heymans en Peter Vos. 06 20953025 of 073 5322259


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Bijzondere voorstelling Maman mon coeur bij Sint Jozefoord Over liefhebben en verlies, over herinnering en afscheid. Woensdag 29 mei van 15.00 tot 16.00 uur Dit belooft een bijzondere voorstelling te worden. U bent van harte welkom. Toegang is gratis. Na haar dood kijkt een zoon terug op ervaringen met zijn moeder in zijn kindertijd en in latere perioden van zijn leven. Hij vertelt over tederheid, liefde, geluk en blijdschap, maar ook over onbegrip, verwarring, boosheid en verdriet, als zijn moeder niet lang na het overlijden van zijn vader dementeert.Als zij overlijdt, beseft hij, dat zelfs de dood niet in staat is de band tussen moeder en zoon te breken. Naast gloedvol gezongen chansons, tango’s en ballads maken muzikale stukken uit de Barokperiode en enkele van de mooiste Nederlandse liedjes deel uit van de voorstelling. Zanger/acteur Harry Burg Gulickx vertelt en zingt en draagt gedichten voor van o.a. Martinus Nijhoff en Hans Lodeizen. Gitarist Jan Graumans begeleidt Harry op een heel eigen, virtuoze wijze. In MAMAN MON COEUR bundelen Harry Burg Gulickx en Jan Graumans hun krachten, Harry als intens en gepassioneerd vertolker van liederen en als boeiend verteller, Jan als vakkundig en ervaren gitarist. Wilt u Maman mon coeur bijwonen, dan kunt u een mail sturen naar b.smits@jozefoord.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel. 0735342342

Ervaringen als vrijwilliger voor het Rigom (met name boodschappenservice) Sinds een half jaar doe ik boodschappen voor voornamelijk oudere mensen die niet meer zo goed in staat zijn om zelf nog alleen de boodschappen te doen. Het blijkt voor veel oudere mensen erg vermoeiend te zijn om naar de winkel te gaan, boodschappen op te zoeken en vervolgens de volle tas weer terug naar huis te dragen. Veel oudere mensen worden onzeker en zouden eigenlijk graag iemand hebben, die met haar of hem eenmaal per week de boodschappen doet, of alleen de boodschappen voor hun haalt. Als men een beroep wil doen op de boodschappenservice of Graag Gedaan! Maasdonk, kan men bellen naar Graag Gedaan! vrijwilligersdienst in Oss 0412 - 65 3232. Er komt dan een coördinator uit je woonplaats die komt kennismaken: Geffen en Vinkel: Maria Meulepas en in Nuland komt Nellie van Berkel. Zij gaan dan op zoek naar een passende vrijwilliger om de boodschappen te doen. Er wordt een dag en tijdstip 20

afgesproken en de aanvrager zorgt er voor dat er een lijstje met boodschappen klaarligt of gaat zelf mee. Op deze manier doe ik momenteel voor 4 verschillende adressen de boodschappen. Je merkt dat de mensen vertrouwd met je raken en dat ze rekenen op je komst. Je begint met een praatje waarna je de boodschappenlijst doorneemt om zo weinig mogelijk misverstanden te krijgen (zeker als je alleen de boodschappen moet doen is het belangrijk dat alles duidelijk is). Als je dit een paar maal gedaan hebt weet je ongeveer wat de mensen nodig hebben en kun je ook met hun meedenken zodat er zo weinig mogelijk vergeten wordt. Mijn ervaring is dat de mensen het heel erg fijn vinden dat dit voor hen gedaan wordt en op deze manier geeft het mij veel voldoening dat ik dit voor hen kan doen. Een andere vorm van vrijwilligerswerk is een paar uurtjes optrekken met iemand die minder valide is, of een andere handicap heeft. Mij is gevraagd om contact op te nemen met client Ruud om hem gedurende de woensdagmorgen gezelschap te houden. Ruud woont in Nuland en is slechtziend, zijn hobby is om veel buiten zijn met te wandelen of te fietsen. Vooral dit laatste doet hij graag, maar omdat hij slecht ziet, kan hij alleen maar met een tandem fietsen. Ik had nog nooit op een tandem gezeten, had mijn twijfels of ik daar wel mee overweg kon en besefte ook dat ik dan verantwoordelijk voor Ruud ben. Bij het eerste gesprek wist Ruud mij te overtuigen dat het niet zo moeilijk was en dat hij eerder samen met een maatje van hem op de tandem naar Santiago de Compastella gefietst was. Ik was zeer onder de indruk, omdat hij ondanks zijn handicap dit toch gepresteerd had. De praktijk bleek erg mee te vallen, je bent wel niet zo flexibel als met een normale fiets, maar het is goed te doen. Ik woon zelf in Oss en was nog nooit echt in Nuland geweest, maar door Ruud heb ik zo wel Nuland als zijn mooie omgeving leren kennen.Tot mijn verbazing kan Ruud zich erg goed oriënteren en weet hij precies waar we op dat moment zijn. Ik kan me helemaal op hem richten, omdat hij de omgeving prima kent. Al fietsend wordt er veel gekletst en voor dat je het weet is er al een uur voorbij. Vooral als je graag gaat wandelen of fietsen is dit dus een goede manier om vrijwilligerswerk te doen. Het mes snijdt dan van 2 kanten, je bent dan in beweging en je doet er ook een ander veel plezier mee die dit niet zonder jou zou kunnen.We zijn nu 3 maanden verder; het klikt goed tussen Ruud en mij, waardoor het nog plezieriger is om te fietsen of te wandelen. Gerard Vogel,Vrijwilliger bij RIGOM Uit dit verhaal van Gerard blijkt de positieve inzet van een vrijwilliger, wat ik alleen maar kan bevestigen. We hebben een prima contact, waardoor het oorspronkelijke doel duidelijk aanwezig is.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Persbericht Geen verdere sluiting zorglocaties BrabantZorg In ieder geval tot 2018 hoeft BrabantZorg geen extra zorglocaties te sluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek dat BrabantZorg en BrabantWonen hebben uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de zorglocaties. Deze analyse is verricht om te anticiperen op de kabinetsplannen om vanaf 2015 te stoppen met het vergoeden van verzorgingshuiszorg. Dat heeft vergaande consequenties voor toekomstige dienstverlening op de locaties van BrabantZorg. Wel zijn aanpassingen noodzakelijk op locaties. Een groot deel van de wegvallende zorgappartementen kan worden aangewend om de groeiende vraag naar verpleeghuisplaatsen op te vangen. Het restant wordt omgebouwd tot ‘zorgwoningen’ voor ouderen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben. BrabantZorg houdt jaarlijks in de gaten of er aanpassingen nodig zijn om deze levensvatbaarheid te blijven garanderen. Eerder dit jaar besloot BrabantZorg om haar locaties De Maashorst in Megen en Sint Jozef in Oijen te sluiten. Met oog op het stoppen van de vergoeding voor verzorgingshuiszorg bleken nieuwbouw- en verbouwingsplannen voor deze locaties financieel niet haalbaar. In samenwerking met cliënten, medewerkers, zorgverleners, vrijwilligers, de gemeente en het zorgkantoor onderzoekt BrabantZorg hoe zij in deze kleine kernen de benodigde zorg en welzijn voor ouderen vorm kan geven. Zo heeft BrabantZorg vorige week geparticipeerd in een lokale bijeenkomst over ouder worden in Lith. BrabantZorg vindt het belangrijk dat ouderen, die niet meer in aanmerking komen voor verzorgingshuiszorg, toch aangenaam en veilig kunnen wonen in een omgeving die past bij hun situatie en zorgvraag. Voor deze groep mensen heeft BrabantZorg het product ‘Zorgwonen’ ontwikkeld. Zorgwonen is een combinatie van wonen en zorg. Een cliënt huurt een appartement op een van onze locaties. Daarnaast neemt deze een vast basisarrangement af. Dat bestaat uit voorzieningen en diensten die een veilige en comfortabele woonomgeving garanderen. Uiteraard kan de cliënt daarnaast nog aanvullende diensten afnemen, zoals het maaltijden en schoonmaak. Zo kunnen ouderen zelfstandig wonen en tegelijkertijd kiezen voor de veiligheid en het gemak van een zorglocatie. Om ouderen in de toekomst een veilige en comfortabele woon- en leefomgeving te kunnen bieden, kijkt BrabantZorg daarnaast samen met andere zorgverleners, gemeenten en andere partijen in de regio naar een sa22

menhangend aanbod voor thuiswonende ouderen, die hulp, veiligheid en ondersteuning nodig hebben. Zo is BrabantZorg actief in verschillende wijkteams en onderzoekt zij aan te sluiten bij bestaande (burger)initiatieven.

Nooit Gedacht C2G kampioen! (van onze verslaggever ter plaatse) GEFFEN - Door met 0-2 bij HVCH te winnen is Nooit Gedacht C2G niet meer te achterhalen door naaste concurrent Vorstenbossche Boys C1 en de overige teams. Met acht overwinningen op rij opnieuw de terechte kampioen! Aanvankelijk leek het erop, dat onze boys en girl een week langer geduld zouden moeten hebben. Maar omdat de naaste concurrenten in de vorige speelronde punten morsten, kon de titel onverwacht al op zaterdag 4 mei worden behaald. Er moest dan wel gewonnen worden, uit bij H.V.C.H. C4, een geduchte tegenstander. Zeker omdat er bij H.V.C.H. (meivakantie) wat spelers uit hogere teams waren “ingevlogen”. =In het begin golfde het spel wat op en neer. In de 7e minuut leek Jens de openingstreffer gescoord te hebben, maar deze werd voor de supportersschare om onduidelijke redenen (buitenspel?) afgekeurd. Jammer! H.V.C.H. kreeg daarna scoringskansen, maar gelukkig was onze keeper Stan goed bij de les. Halverwege de 1e helft scoorde Cas van Schaijk met een bekeken lobje via de paal 0-1, nadat de Heesche keeper vlak daarvoor Rick van Rijn door goed uit zijn doel te komen nog knap het scoren belette. In de 28e minuut was het goalgetter Thijs Jagers, die een mooie aanval over de linkerflank fraai afrondde; uit een onmogelijke hoek scoorde hij de bevrijdende 0-2. Over de tweede helft kan ik kort zijn: die was niet om aan te gluren. Gelukkig scheen het lentezonnetje en vloeide na afloop “Jip & Janneke-champagne” rijkelijk. Manfred, Mark en Sven, namens alle jongens en het meisje van Nooit Gedacht C2G hartelijk bedankt voor jullie inzet!


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.