Torenklanken 2018 - nr 07

Page 1

56e jaargang | nummer 7 | april 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

DODENHERDENKING vrijdag 4 MEI a.s.

KONINGSDAG 2018 GEFFEN Op 27 april is het weer zover! Het dorpsplein wordt weer omgetoverd tot een feestje. De kleedjes worden weer van zolder gehaald om een zakcentje bij te verdienen. Oud servies van je oma, spelletjes, puzzels en alles wat je zelf niet meer nodig hebt, mag je verkopen op de kleedjesmarkt.Voor €4,- huur je een halve kraam, voor €8,- een hele en een kleedje is gratis. Aanmelden kan via: www.evenementengeffen.nl Natuurlijk kun je ook meedoen met de kinderfiestoptocht! Dit jaar is het thema SUPERHELDEN! Haal je cape uit de doos en versier je fiets, bolderkar, skelter, step of een ander voertuig om deel te nemen. Alle kinderen van 2 tot 12 jaar zijn welkom. We verzamelen vanaf 12.30 uur en vertrekken om 13.00 uur. Na de prijsuitreiking kunnen alle kinderen een traktatie verdienen tijdens het doen van de spelletjes. Van ringgooien tot bootjes varen en van de smikkeltuin tot domino. Kom naar de infokraam om een gratis kaart op te halen! En natuurlijk is er een springkussen, een grote zandbak, kun je je laten schminken en hebben GvG en LauraDans een dansvoorstelling. De Sint-Joris Gilde is uiteraard aanwezig en voor alle papa’s en mama’s heeft Stichting Horeca terras met muziek. Hopelijk zien we jullie op 27 april! Voor vragen kun je contact opnemen met Lonneke: 0653213689. Volg je ons al? www.evenementengeffen.nl, www.facebook.com/esgeffen.nl.

De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een vrijdag in de voorjaarsvakantie. We snappen best dat u niet speciaal later vertrekt naar uw vakantieadres, of daarvan speciaal terugkomt, om hier in Geffen deze herdenking mee te maken… Maar we hopen wel dat zij die achterblijven in ons dorp de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin slachtoffers en slachtoffertjes. Helaas. Het comité voor deze 4 mei-viering nodigt u daarom van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid.Voor mensen die moeilijk kunnen blijven staan zijn stoelen ter plaatse aanwezig. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken. Dan wordt u, met uw kinderen, ook daarvoor van harte uitgenodigd.

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 20 april 19.00 u. * avondmis zo. 22 april 09.30 u. + Gildemis m.m.v. PP + kinderkerk (Sint Jorisdag) vr. 27 april 19.00 u. * avondmis (Koningsdag) zo. 29 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 04 mei 19.00 u. gebedsviering herdenking geval lenen m.m.v. WIK Na afloop een stille tocht naar het Vrijheidsmonument (geen viering in de kapel) zo. 06 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk do. 10 mei 09.30 u. + H.Mis met volkszang (Hemel- vaart) Op Hemelvaartsdag 10 mei zingt het GK Vinkel samen met gastzangers van GK Geffen en andere koren in de H.Mis van 07.00 uur en van 08.30 uur de Sint Jan in Den Bosch. DANK JE WEL? voor de bijdragen die we in de extra collectes mochten ontvangen voor de Vastenactie. Het totale bedrag was € 1.173,88, waarvan € 598,61 bij elkaar gebracht door de schoolkinderen, die allerlei klusjes hebben gedaan

om geld in te zamelen. Ook danken we de kinderen die met Goede Vrijdag de Kruisweg heel stemmig hebben uitgebeeld en de fluitgroep Fluitekruid die daarbij heel mooie muziek ten gehore heeft gebracht.

KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 18 april 14.00 u.-15.30 u. versieringen maken / noveenkaars PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 15 mei bijeenkomst. Donderdag 17 mei oefenen voor de Vormselviering. Vrijdag 18 mei 19.00 uur Toediening vormsel door deken F. Ouwens. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 maart 2018: Tien Egelmeer, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen ZIN OM MET R.K. LEEFTIJDSGENOTEN TE GAAN WANDELEN? 25 - 55 jaar Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. Mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop. Kijk op: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswan-

delingen.html Of bel / mail naar Paul Raves: 06-57245542 Georgiuswandelingen@gmail.com De H.Georgius is de patroonheilige van de wandelaars vandaar de naam van deze wandelgroep. Eenieder die open staat voor het R.K. geloof en daar respect voor heeft is welkom, ongeacht welk geloof hij of zij heeft, ook al ben je zelf als gelovige nog zoekende. De wandelingen worden ongeveer een maand van te voren gepland. We proberen de wandelingen verspreid over het land te organiseren en er medewandelaars bij te betrekken, door ook bij hen in de omgeving te wandelen wanneer zij kunnen. We willen jullie graag met een slideshow met foto’s laten zien waar we zo al wandelen en wie er meewandelen. Dit is momenteel nog in aanbouw. Het idee is om in de toekomst ook wat videobeelden te laten zien waar wij wandelen.We wandelen meestal van station naar station, maar soms ook een stadswandeling dan wel een route van bushalte naar bushalte. We wandelen meestal ongeveer 13 tot 14 km op een dag.

VERLOREN Auto map Opel crossland x. Boekjes graag terug bezorgen of bellen. Essenstraat 12 te Geffen. 06-30321896

Kibbeling!!! 500 gram Nu voor : 8,00 incl. gratis bakje saus.

Ieder donderdagmorgen van 10.00 - 13.30 op het Dorpsplein in Geffen. 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE BÈ…

Pebbels

Hoera, in Geffen is weer een winkel geopend, in plaats van eentje gesloten! Dan zouden vooral onze jonge gezinnen het bestaansrecht ervan kunnen garanderen, want op het Dorpsplein kunnen ze voortaan terecht voor hun baby- en kinderkleding in de nieuwe zaak Pebbels, Baby & Kids. Ik word in de winkel ontvangen door twee enthousiaste meiden (zie foto), filiaalmanager Mandy Boeijen (29 j.) en medewerkster Linda Niemeijer (32 j.). Ook Sanne van der Heijden (25 j.) zal regelmatig in Pebbels de klanten wegwijs maken. Mandy is de dochter van Hugo en Esmy Boeijen, die begonnen met de verkoop van kinderkleding op de markt. De wens om een winkel te beginnen was groot en ze startten daarmee 16 jaar geleden in een pand in Berghem. Pebbels (‘Gewoon een gezellige naam’) was geboren. Zeven jaar geleden investeerden ze in nog een locatie in Schaijk en nu breiden ze dus weer uit met een winkel in Geffen. “Een pand niet te ver van Berghem in de andere richting,” zegt Mandy. “Dit is een goede plek, in combinatie met de Jumbo, het Kruidvat en de andere winkels op en rond het plein.” Vanaf haar 14e jaar hielp Mandy al in de avonduren in de winkel van haar ouders. Ze volgde de opleiding Detailhandel samen met haar zus Daisy (30 j.) en allebei zijn ze werkzaam in de winkels. Inmiddels hebben ze zelf ook jonge kinderen en dat maakt het werk in de kinderkledingzaak des te leuker. Linda, afkomstig uit Groningen, maar sinds 10 jaar woonachtig in Geffen, werkte in een Damesmodezaak in Oss. In Geffen werken sprak haar aan en ze solliciteerde bij Pebbels. Ook zij heeft kleine kinderen, net als Sanne van der Heijden, die eveneens uit Geffen komt. De winkel ziet er gezellig uit. De veelkleurige shirts, jurkjes, jasjes en jeans zijn verkrijgbaar in de maten 50 t/m 152 van bekende merken zoals: B. Nosy, Bess, Birds, Cars, Feetje, Funky-XS, Indian-Blue-Jeans, Jubel, Looxs, Name-it, Noppies, Petrol, Skurk, Sturdy, Tumble-‘n-Dry. “We gaan met de mode mee, want de ouders, voornamelijk de moeders (‘De mannen werken en wij maken het op!’) weten wat ze willen. Kwaliteit is belangrijk en onze kleding valt qua prijs in het middensegment, voor elke portemonnee wat wils. Ruilen kan binnen twee weken, binnen één week krijg je je geld terug. Het voordeel van meerdere filialen is, dat er bij uitverkochte maten, vaak nog voorraden in de andere winkels zijn. Behalve voor jonge ouders, is er eveneens wat te halen voor groot- en peetouders of Geffenaren die een leuk cadeautje zoeken. Cadeaubonnen, maar ook parfums,

haarspeldjes, sieraden, nagellak, knuffeltjes en rugzakjes. De openingstijden zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.30 uur, op vrijdag is de sluitingstijd 20.00 uur en op zaterdag 17.00 uur. Loop vrijblijvend binnen, dan zie je wat Pebbels allemaal te bieden heeft. Aan het enthousiasme en de uitstraling van Mandy, Linda en Sanne zal het niet liggen. “Wij willen ouders en hun kinderen graag blij maken met leuke, vlotte, modieuze en hippe kleding!” Je vindt Pebbels ook op Facebook en Instagram.

GROENTETUIN DELEN? Zin om zelf te tuinieren? Wij bieden kosteloos grond ter beschikking om groente te verbouwen en samen delen. Tel: 06 1643 1401 / 06 1135 2828 7


GOUD VAN OUD IN GEFFEN De laatste zondagmiddag van dit seizoen, met ‘Gezellig Goud van Oud’ in café ’t Haasje, sluit de winter af en luidt het terrasweer in. Op zondag 22 april zit DJ Ad Leeyen weer aan de knoppen bij Erny en Anja de Haas in het café, om muziek uit de jaren ’60, ’70 en begin jaren ’80 ten gehore te brengen. We kunnen tevens uit ons dak gaan met de Rock and Roll band ‘The Rocky Coasters’! Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur. Entree is gratis.

GLASVEZELWERKGROEP GEFFEN NOG ZO’N 10% TE GAAN!!! Ja u leest het goed, op dit moment komen de aanmeldingen zoetjes aan op gang!! Heeft u zich al aangemeld?? Zo ja top!!! Zo nee, kijk dan nog eens naar een paar voorbeelden van voordelen. - nog scherper en helderder tv. - veel sneller internet. - met meerdere apparaten toch nog veel snelheid. - u kunt ook alleen maar internet afnemen en toch telt u mee in de procenten!

voor kinderen t/m 12 jaar € 4,00, voor volwassenen € 5,00. Bij de voorinschrijving krijg je 1 euro korting (€ 3,00 voor een kind en € 4,00 voor een volwassene). Evenals vorige jaren zijn er ook dagkaarten te koop: kinderen € 1,00 per dag en volwassenen € 2,00 per dag. Alleen met een volle 4daagsekaart ontvang je een medaille. En let op: op veler verzoek is er dit jaar, behalve de 5 en 10 km. tocht, ook een route van 15 km. uitgezet voor de diehards! De start (tussen 18.00 – 19.00 u.) en finish zijn bij het KPJ clubgebouw. Ga gezellig mee op pad, (groot)ouders met (klein)kinderen, vrienden-, klassen- en familiegroepen, (buurt)verenigingen en rollende ouderen met begeleiders. Doe mee! Heel Geffen loopt (uit)!

Weet je wat het is PROBEER het voor 1 jaar, u kunt daarna evt. weer terug naar u oude vertrouwde kabel maar dan heeft u altijd nog een keus. Komt het er nu niet dan heeft u waarschijnlijk de komende 5 jaar geen keus !! Aanmelden kan tot 30 april 2018. Glasvezelwerkgroep Geffen Olga vd Doelen, Karin vd Brand en Ton vd Langenberg www.glasvezelingeffen.nl

WE GAAN WEER WANDELEN! Wandelen is gezond en ontspannend en reuze gezellig als je dat met meerderen doet. De werkgroep Geffense Wandel4daagse is weer druk bezig met de voorbereiding, het uitzetten van de routes en alles wat daarbij komt kijken. Noteer alvast de data in je agenda. De Wandel4daagse wordt gehouden van dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 juni a.s. De voorinschrijving is op donderdag 24 mei van 14.00 u. tot 20.30 u. in de Koppellinck. De kosten bedragen

8

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


leuk werk, en ik mag het misschien niet zeggen je krijgt ook nog een leuke vrijwilligers vergoeding voor.

ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 485

Buiten is het 21 graden, het eerste mooie lente weekend, en wie zitten er binnen, juist de aangezetene van de stamtafel, e.e.a. bespreken wat er allemaal is gebeurt deze weken. En niet op zondag morgen na de hoogmis, nee op zaterdag middag 15:00 uur, waarom, bijna niemand kon op zondag, iedereen was wel ergens aan of bij.Was het niet het Rottenrijk met KPJ Go, dan wel de Koppellinck of iets met de Pompzwengels. Doch onder leiding van Wim Romme zijn we van start gegaan. Oh ja mochten enkele zaken niet kloppen, de schrijver van dienst had alles uitgewerkt, en toen liep zijn laptop vast. F59 De provincie geeft het toe, de F59 is mislukt als pilot, sterker nog, er zouden nu zelfs minder mensen tussen Oss en Den Bosch op de fiets zitten. En uh F59, het zou een fiets snelweg moeten worden, maar het is niets meer dan een fiets route, waarom, je krijgt niet overal voorrang. En uh in de provincie kwamen ze er ook achter dat het in Geffen niet helemaal klopt zoals het had moeten zijn. Nee provincie en gemeentes, jullie luisterde niet naar onze Dorpsraad, die wisten wel hoe het moest. Al met al een mislukt project, en wij zitten met die lelijke blauwe stickers opgescheept. De Verkiezingen SP grote winnaar kunnen we wel zeggen, ook in Geffen, zou dit het Jan van Kreij effect zijn, of toch Lilian Marijnissen die zich op de lijst had gezet, als lijstduwer. Onze mening is als je toch weet dat je NIET in de raad ga zitten, mag je ook niet op de kieslijst, wij noemen dit kiezers bedrog. Lilian Marijnissen zou op voorkeur stemmen in de raad komen dus als je op haar gestemd hebt, en je denkt dat...... nou dan ben je dus mooi bedrogen. Wij zeggen op de lijst en je wordt gekozen, dan moet je ook regeren. Maar wat nu SP, VDG met een derde partij, zal dit het verliezende CDA worden of toch het winnende VVD, we wachten gerust af. Betreft de stemmen, iedere Geffenaar die op de lijst stond heeft stemmen gehad. Barvrijwilligers Bij de Koppellinck die een oproep gedaan heeft voor meer vrijwilligers, hebben de eerste zich al gemeld, al begreep ik, het kan nooit genoeg zijn. Dus meld je aan als je twijfelt. Sommige doen af en toe een activiteit mee, andere hebben graag wat vastigheid, en staan bv iedere maandag een paar uur te draaien. 1 ding is zeker het is

Oranje Kliko De oranje kliko, moet deze nu wel of niet weg, willen wij terug naar plastic zakken die we langs de weg laten slingeren. NEE!!! Maar dan moeten we er wel allemaal voor zorgen dat we er in deze bak in gooien wat er in mag. Chipszakken horen niet in de oranje kliko. en oh ja, de verpakkingen moeten ook leeg zijn. Wij zijn van mening dat diftar ook niet de oplossing is, want dan verdwijnt er vuil tussen kleding, zoals ze bij de kleding inzameling van Rived zelfs ontdekte. En wat denk je van de gedumpte vuilniszakken, langs de weg van Heesch naar Geffen liggen ze met regelmaat. Nieuwe leden Dorpsraad Rob Winkel en Christa Dollevoet, deze zullen de komende 4 jaar plaats nemen in de Dorpsraad.We nodigen ze graag uit om aan te schuiven bij de stamtafel zodat ze hun toekomst bij de dorpsraad uit kunnen dragen. Wat gaan ze doen, welke portefeuille gaan ze beheren, wij wensen ze heel veel succes en wijsheid. Geffense vlag De Geffense vlag wappert in het dorp, en omdat deze weer gezien wordt, blijkt er vraag te zijn, vele willen deze aan hun mast hebben hangen, Brabantse vlag is leuk, maar we zijn tenslotte Geffen. Op de nieuwe facebookpagina, Marktplaats Geffen, is al veel gereageerd voor zowel de grote 150x225 als de standaard 100x150. We vragen ons af, mogen we deze zomaar laten maken, wie heeft de rechten, we zien graag reacties op stamtafel@ torenklanken.nl Kijk zaken als de rondvraag die zitten niet meer in het geheugen opgeslagen, dus daar zullen de aangezetene wel op terug komen, we zien jullie graag bij de volgende stamtafel en wel op 22 april cafĂŠ Govers op de oude tijd of te wel na de hoogmis. Houdoe wanne

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda : 9 mei: rondleiding bij Coudewater 22 t/m 26 mei:Vijfdaagse busreis naar Duitsland 30 mei: bedevaart met H. Mis in de St. Jan 20 juni: toeristische rondtoer naar het Maxima-kanaal en om Den Bosch. 27 juni: Wensambulance Brabant Beste leden van de KBO, Bibliotheek Oss opende afgelopen vrijdag 13 april een Dementheek in samenwerking met ONS welzijn en Alzheimer Oss-Uden-Meierijstad. Naar verwachting zal het aantal mensen met geheugenproblemen, een vorm van (beginnende) dementie en hun mantelzorgers in de gemeente Oss de komende jaren flink toenemen. Daarom komt er in de Bibliotheek Oss een informatiepunt met boeken, films en (spel) materialen. Speciaal voor de opening zijn er samen met het Stadsarchief Oss in het thema ‘Oss Vruuger’, twee lokale herinneringskoffers ‘straatbeeld’ en ‘aan het werk’ gemaakt. De Dementheek presenteert tevens een braintrainer waarmee het denkvermogen en geheugen op een plezierige manier worden gestimuleerd. Nieuwscafé Vanaf maandag 16 april om 10.15 uur is er, als onderdeel van de Dementheek, het nieuwscafé voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een keer in de vier weken wordt in een gezellige sfeer de krant gelezen en besproken. Mensen kunnen elkaar ontmoeten en gedachten uitwisselen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. De Dementheek is geopend tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Afgelopen tijd zijn er diverse activiteiten geweest, waar men van heeft genoten. Hieronder een korte terugblik: De voordracht van Ingrid Beck stond vooral in het teken van de werkwijze van de huisartsenpraktijk. Ook werd uitgebreid ingegaan op het netwerk van hulpverleners waarmee de praktijk samenwerkt. Er werd uitgelegd hoe we het begin van een ziektebeeld kunnen herkennen: we kunnen elkaar in de gaten houden. Bij ongekend gedrag moeten we de huisarts bellen. Haar verhaal werd ook nog aangevuld door informatie van de huisartsen Dr. Berkelaar en Dr. v.d. Heijden die ook aanwezig waren. Dr. v.d. Heijden vertelde dat Ingrid en zij een loopgroepje gaan oprichten met een rustig beginnende wandeling en dan opbouwend naar “meer”. Informatie daarover volgt nog. Een zeer leerzame bijeenkomst met een veel grotere 10

opkomst dan was opgegeven. Op woensdag 4 april hadden we een gezellige muziekmiddag met troubadour Tonny Wijnands. Met ruim 50 personen hebben we meegezongen en gedanst, kortom de middag was meer dan geslaagd! Dank je wel aan degenen die dit mogelijk maakten. Aansluitend, de dag daarna, op donderdag 5 april was er een informatieavond in het Oude Klooster waar door Jos de Veer onder grote belangstelling werd verteld wat er bij diverse hulpinstanties gebeurt, als er iemand hulp inroept bij 112. Ook kregen we uitleg hoe we het beste kunnen reageren als we hulp nodig hebben. Vooral goed luisteren naar de vragen die men stelt, en leren om je telefoon op luidspreker te zetten zodat je die niet hoeft vast te houden als je zelf dingen moet gaan doen. Jos had een boeiend verhaal waar we veel van hebben geleerd. Er is een goed netwerk van AED apparaten in Geffen, maar de stichting AED-beheer heeft graag nog meer vrijwilligers, die de cursus reanimatie gaan volgen, zodat men bij evt. calamiteiten nog meer hulp kan verlenen in alle wijken van Geffen. Komende activiteiten: 9 mei: Rondleiding bij Coudewater in Rosmalen De rondleiding begint om 14.00 uur. Kosten zijn 2 euro p.p. en duurt ongeveer 1.5 uur. Voor degenen, die met de fiets gaan: verzamelen op het kerkplein.Vertrek om 12.50 uur. Met auto’s vertrekken we vanaf het kerkplein om 13.30 uur. Bij het aanmelden graag even laten weten of u mee wilt rijden of zelf rijdt. U kunt zich aanmelden tot 2 mei bij : Henriette v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl 30 mei: Viering in de St. Jan om 10.30 uur Pastoor van Dijk gaat voor in de heilige mis in de St-Jan. Hierbij is de hele KBO van kring Oss uitgenodigd. U hoeft zich niet aan te melden, kunt gewoon op eigen gelegenheid naar Den Bosch gaan. 27 juni: Wensambulance Brabant, Cees Huijben komt, samen met Tineke Willemse, een presentatie in ’t Oude Klooster geven over de activiteiten van de Wensambulance. Kerst 2018 In tegenstelling tot wat vermeld staat in het jaarboekje wordt de kerstviering gehouden op 20 december i.p.v. op 13 december.


Ziekenbezoekers gevraagd Corry Romme heeft te kennen gegeven, na vele jaren onze zieken bezocht te hebben, hiermee te willen stoppen. Wij danken Corry voor haar inzet en hopen op vervanging. Zieken worden altijd door twee mensen bezocht.Wilt u meer info bel een van onze bestuursleden. 50-PLUSREIZENKBOGEFFEN Woensdag 25 april gaan we met een bus naar de Lakense tuinen in Brussel. We vertrekken om 8.30 uur in Geffen, bij de ingang van “t Oude Klooster. Komende uitstapje, die u alvast kunt noteren in uw agenda: 20 juni: rondtoer naar Den Bosch langs het Maximakanaal. Na afloop gaan we gezellig samen ergens nog een kop koffie drinken 18 juli: met de bus naar het Edah Museum in Helmond. 10 oktober: busdagtocht

GAAT “D’N HOAN” ER WEER OP? “D’n Hoan” is er al een tijdje klaar voor en staat in gouden gloed te wachten in zijn hok. Het grote smeedijzeren kruis onder “d’n Hoan” is geheel gerestaureerd en kan na meer dan twee jaar uit de motten ballen. De aannemer staat in de start blokken om 23 april met de steigerbouw te beginnen. De begroting is bijna rond, de goedkeuring van de bevoegde instanties is nu nog de laatste hobbel. Hoort de situatie als op onderstaande foto vanaf einde 2018 tot het verleden?

Dankzij de provincie, het prins Bernhard cultuurfonds, acties en vele sympathisanten zijn wij in staat de restauratie na ruim 20 jaar in de loop van 2018 af te sluiten. Er is dan in totaal ruim 2,5 miljoen euro gerestaureerd en geïnvesteerd, waarvoor de provincie Noord Brabant iedere keer weer akkoord heeft gegeven en ongeveer 65 % heeft bijgedragen. Natuurlijk was dat niet gelukt zonder uw zeer gewaardeerde hulp en die hulp blijft nodig voor nu en de toekomst.

Het parochiebestuur komt zeker nog met enkele acties, zoals verkoop van in de kerk overbodige materialen, kamer concerten, evenementen en fiscaal vriendelijke sponsoring. Als wij alles overzien, hebben de afgelopen 20 jaar veel ondernemers en vrijwilligers meegewerkt. Zij hebben hun restauratie steentje meer dan bijgedragen en verdienen allen bijzondere dankbaarheid. Als gedurende september 2018 de steigers verdwijnen, zien wij onze prachtige “Torre”. S’ avonds aangelicht met led verlichting van vier zijden. Deze verlichting bespaart ca 80 % energie t.o.v. de voormalige verlichting. Bovendien zal het kleine Angelusklokje/torentje van binnenuit worden aangelicht. Deze Led verlichting is iets minder warm, maar is wel een belangrijke stap in ons streven om de duurzaamheid meer ruimte te geven en om de energie rekening terug te brengen. Dat brengt ons op de aangekondigde zonnepanelen. Met de provincie hebben wij afgesproken om de energie besparende maatregelen slimmer uit te voeren en wij zien mogelijkheden om verbinding te leggen met de Koppellinck en anderen, om langs de spoordijk een (proef)-opstelling te realiseren. Deze vraag ligt al bij B en W, maar gezien de huidige coalitie onderhandelingen verwachten wij geen concrete besluiten op korte termijn. Met vriendelijke restauratie groet Harry Peters voorzitter restauratie commissie Geffen bruisend in Broederschap

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W •

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

11


GELOOF ONDER WOORDEN (6) God van mijn leven. Mooie ervaringen op je geloofsweg zijn de herkenningen van sporen van Gods aanwezigheid bij het terugkijken op je verleden.: ‘Soms kun je waarnemen, dat God jou vanaf een bepaald moment naar zich toe getrokken heeft.’ Het kan gaan om een religieuze ervaring in je jeugd of later: ‘Als je aan de zee loopt kun je gegrepen worden door de grootsheid van die zee. Zo kunnen er meerdere ervaringen zijn’. Het kan ook gaan over pijnlijke en verdrietige ervaringen.“Niemand hield van mij’. Het kan ook nieuwsgierigheid geweest zijn: ‘Ik ontmoet mensen die gelovig zijn, maar niemand kan mij uitleggen wat dat is, gelovig zijn.’ Het kan gaan om een discreet, maar toch sterk getuigenis, van een gelovige: ‘Toen ik die man zag bidden in de kerk, benijdde ik hem, ik wilde weten waar hij heenging in zijn gebed.’ Soortgelijke gedachten vinden we in de Bijbel: ‘Waarlijk, de HEER is op deze plaats en ik wist het niet. ‘(Gen 28,16). ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’ (LC 24,32). God is bij mij gekomen. Zoals Christus incognito sprak met de Emmaüsgangers, zo heeft de Heer me zijn naam niet gezegd, hij heeft me begeleid in mijn zoektocht, Hij heeft me geholpen bij de grote vragen van mijn leven, Hij heeft de horizon van mijn leven verbreed, heeft me geleerd weer vertrouwen in mezelf te hebben, mezelf voor de ander open te stellen, en Hij heeft me enkele geheimen van het geluk geleerd, zoals het leven in het heden (Mt 6,34), of het vergeven van degenen die mij beledigd hebben (LC 17,3-4).’ Een van de tekenen van een echte spirituele weg is om niet ongeduldig te worden: “Ik neem de tijd die ervoor nodig is.’ Dat weerspiegelt misschien het onbaatzuchtige geduld van God met ieder van ons: alsof de grootste zorg van God niet is dat we kennis maken met Hem, maar dat ik mezelf leer kennen, met mijn lichte en duistere kanten, mijn verlangens en beperkingen… en dat ik aan het einde van die ontdekking van mijn eigen ik Hem ontdek, de God die leven laat, die smaak geeft aan het bestaan. De heilige Augustinus vat dit mooi samen: ‘Ik was ver van U, Heer, want ik was een vreemdeling voor mezelf.’ God heeft me teruggebracht naar de kern van mijn wezen en daar heb ik Hem ontdekt, ‘en Gij waart binnen en ik was buiten, (…) Gij waart innerlijk dan mijn diepste innerlijk en hoger dan mijn hoogste hoogte’. Aldus Augustinus. In het boek (Dt 30,11-14) staat: ‘De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel (…) Ze zijn niet overzee (…) Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’. Durven wij God te zoeken en te ervaren? Gods bedoelingen met ons is niet altijd meteen duidelijk. In 12

de Bijbel lezen we ook dat om geduld wordt gevraagd. Je kunt wel op slag op iemand verliefd zijn, maar dan moet de uitwerking nog komen.Trouw aan elkaar vraagt tijd, meestal je hele leven lang. Het is leren ontdekken hoe God met een bedoeling heeft. Daarom is voor mij persoonlijk, bidden een belangrijk item. Hier leg ik de verbinding met Hem, iedere mens heeft een houvast nodig. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

DANK VOOR DE VELE KOFFIEPUNTEN De inzameling van de D.E. punten is een geweldig succes geworden. Naast de punten die we n.a.v. de oproep in de krant hebben binnengekregen (92.000), hebben we ook nog 47.000 punten verzameld. Dat is bij elkaar echt een mega bedrag, waarvoor wij cadeautjes kunnen kopen voor de loterij op Effe noar Geffe, die we jaarlijks houden voor Stichting BeHoCa. Hartelijk dank aan iedereen die bonnen heeft gedoneerd. U mag gewoon doorgaan met het inleveren van deze bonnen. U kunt ze deponeren in de brievenbus op De Rosmolen 24 of in de bus van BeHoCa bij de flessenautomaat bij de Jumbo, waar u ook statiegeldbonnetjes kunt doneren. Nogmaals dank. Familie Kreps

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


De agenda voor mei en enkele aanvullingen op het rooster van april. De Huisartsenpraktijk start 20 april met de Nationale Diabetes Chalence. Zij gaan wandelen om te behandelen. Wij vinden dat een goed initiatief en trakteren de wandelaars na de wandeling graag op een kopje koffie of thee in Kom d’r in! Op 27 april vervalt de inloop i.v.m. Koningsdag! Oproep Wij hebben van meerdere mensen het verzoek gekregen om op zondagmiddag van 14.30-16.30u Kom d’r in te openen voor een inloop met een kopje koffie. Voor veel mensen, met name alleengaanden is de zondagmiddag een tijd waarop er weinig contact mogelijkheden zijn.Wij willen daar erg graag aan voldoen, maar hebben dan gastvrouwen/heren nodig die dan aanwezig kunnen zijn.Als er zich meerdere mensen aanmelden, dan hoeft het maar een enkele keer per maand.Wil je je hiervoor inzetten neem dan contact op met Tineke Willemse (06.10758924) of komdrin.geffenzorgt@gmail.com Workshop bloemschikken Op 17 mei gaat Francien Rooijendijk en workshop bloemschikken verzorgen. De kosten zijn € 7,50 en aanmelden kan tot 10 mei bij Kom D’r In of per telefoon 06.10758924 Tai Chi in het Arboretum Op 3 april zijn we gestart met Tai Chi op de vrijdagavond van 19.30 tot 21.00. De 4 vrijdag avonden in april willen we afsluiten met een Tai Chi les in het Arboretum op zaterdag 28 april van 10.30 tot 12.30 uur. Dit is nl. de internationale Tai Chi dag wanneer over de hele wereld om 11.00 ’s-Morgens Tai Chi bewegingen en gedachten uitgevoerd worden en hieraan willen we in Geffen graag meedoen. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 28 april om 10.30 u. in ’t Arboretum. KOM D’R IN 2e helft april 2018 Woensdag

18

Taalverwerving

Vrijdag

20

Inloop Kennismaking met Tai Chi

10.00-12.00 19.30-21.00

Maandag

23

Kennismaken met yoga

20.00-21.00

Inloop

13.30-16.00

Taalverwerving Wereldproeverij.

13.30-15.00 17.30 uur

Inloop Kennismaken met Tai Chi

10.00-12.00 19.30-21.00

Kennismaken met yoga

20.00-21.00

Dinsdag

24

Woensdag

25

Vrijdag

27

Maandag

30

door Peer van Haaren

Door Janneke van Heese

Eten uit diverse culturen

door Peer van Haaren

door Janneke van Heese

Dinsdag

1

Woensdag

2

Vrijdag

4

Maandag

7

Dinsdag

8

Woensdag

9

Vrijdag

11

Maandag

14

Dinsdag

15

Woensdag

16

Donderdag

17

Vrijdag

18

Maandag

21

Dinsdag

22

Woensdag

23

Vrijdag

25

Maandag

28

Dinsdag

29

KOM D’R IN

mei 2018

Bewegen op country muziek 10.00-12.00 Inloop 13.30-16.00 Sociaal team aanwezig tot 15.00 uur Crea-avond 19.00-21.00 met Annemiek van de Bergen Yvonne van Lokven o.a. breien en knutselen

Taalverwerving Inloop Wandelaars op de koffie Kennismaken met yoga

Door Janneke van Heese Bewegen op country muziek

14.00-15.00 10.00-12.00 20.00-21.00 10.00-12.00

Inloop 13.30-16.00 Liedjes uit jaren 60-70 19.00-21.00 Taalverwerving 14.00-15.00 Inloop 10.00-12.00 Wandelaars op de koffie Kennismaken met yoga vervalt! Bewegen op country muziek 10.00-12.00 Inloop 13.30-16.00 Crea-avond 19.00-21.00 met Annemiek van de Bergen Yvonne van Lokven o.a. breien en knutselen

Taalverwerving Bloemschikken workshop Door Francien Rooyendijk

14.00-15.00 19.00-21.00

Inloop 10.00-12.00 Wandelaars op de koffie 2e pinksterdag. Yoga vervalt Bewegen op country muziek 10.00-12.00 Inloop 13.30-16.00 Taalverwerving 14.00-15.00 Inloop 10.00-12.00 Wandelaars op de koffie Kennismaken met yoga 20.00-21.00 door Janneke van Heese Bewegen op country muziek 10.00-12.00 Inloop 13.30-16.00

Crea-avond Woensdag

30

19.00-21.00 met Annemiek van de Bergen Yvonne van Lokven o.a. breien en knutselen

Taalverwerving Wereldproeverij.

Eten uit diverse culturen

14.00-15.00 17.30 uur

13.30-15.00

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 13


GEZOCHT: GILDELEDEN M/V Houdt u van traditie én gezelligheid? Wellicht is het gilde iets voor u.

Spreekt bovenstaande u aan? Wilt u meer weten over het Sint-Jorisgilde Geffen? Neem contact op met de Deken Schrijver Huub Lamers, telefoon 06 13570578, e-mail gildegeffen@gmail.com. Kijk ook eens op de website www.gildegeffen.nl en facebookpagina facebook.com/gildegeffen. Natuurlijk kun je ook bij elk ander gildelid informeren of gewoon eens binnen lopen.

Wij zijn het Sint-Jorisgilde Geffen. Een groep mannen en vrouwen die traditie in ere houden. Maar we houden ook gezelligheid. Daarnaast zijn we vaak sportief bezig, want bij ons kun je vendelen, geweerschieten, kruisboogschieten en jeu de boulen. Als binnenactiviteiten kun je darten, sjoelen, handboog- en lasergeweerschieten. Ook kun je bij ons muzikaal bezig zijn op de gildetrom en de bazuin.Wanneer nodig, krijg je gratis les in alle disciplines. Wat wetenswaardigheden op een rijtje. - Mannen en vrouwen uit Geffen en omstreken zijn welkom, mits er in hun eigen dorp of stad niet ook een gilde is. Dames die in hun eigen plaats niet bij een gilde kunnen omdat vrouwen niet zijn toegestaan, zijn ook welkom. - Leeftijd speelt geen rol.Van 0 – 100 jaar is welkom. - Jeugd tot 18 jaar is gratis lid, ook de kleding is voor hen gratis. - Ben je 18 Jaar of ouder, dan ben je maximaal drie jaar gratis aspirant-lid, daarna moet je beslissen of je geïnstalleerd wilt worden als volwaardig gildelid.Als aspirant-lid draag je nog geen gildekleding. - Van gildeleden wordt verwacht dat ze zoveel als mogelijk aanwezig zijn bij twee kringdagen per jaar en twee teerdagen per jaar te weten Koningschieten en Sint-Jorisdag. - Als gildelid mag je mee doen aan kringwedstrijden en op kringdagen aan alle wedstrijden. Winnen is een zilveren schildje. Het Sint-Jorisgilde bestaat uit ca. 25 leden en is tijdelijk gehuisvest in het oude gemeentehuis van Geffen aan het Dorpsplein. Eind 2018 hopen we te kunnen beginnen met de nieuwbouw aan de Kerkesteeg in Geffen, samen met de Scouting en Jeugdvakantiewerk. Bijeenkomsten in de gildekamer zijn op donderdagavond vanaf 20.00 uur en op zondagochtend vanaf 10.30 uur. Op dit moment is er weinig mogelijkheid om veel buitenactiviteiten te houden, daar is helaas geen plaats voor. Op het nieuwe terrein zullen echter bomen komen te staan voor het schieten met kruisboog en geweer op de wip, daarnaast komt er een jeu-de-boulesbaan. Het gilde is aangesloten bij de Noordbrabantse Schutters Federatie. De Brabantse Gilden zijn opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

14

HEITJE VOOR EEN KARWEITJE 2018 Op zaterdag 24 maart zijn onze leden weer langs de deuren gegaan om voor een heitje een karweitje te verrichten. Na een dag vol klusjes werd de opbrengst geteld. De opbrengst van deze dag bedroeg € 695,50. Namens iedereen van scouting Geffen willen wij u bedanken voor uw bijdrage!

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl


I.s.m. Gemeente Bernheze. €3,50 tot 18 jaar gratis Vrijdag 4 mei ZOOKEEPER’s WIFE Aanvang: Na de dodenherdenking om ong.20:45 uur ‘The Zookeeper’s Wife’ vertelt het verhaal van bewakers van de dierentuin van Warschau, Jan en Antonina Zabinski, die honderden mensen en dieren redden tijdens de nazi-invasie. Ma 7 en di 8 mei 20:00uur €5,00 De Pas Heesch VICTORIA EN ABDUL Judi Dench is kostelijk als koningin Victoria in deze historische film, die het best te genieten is als blijspel. De Ierse regisseur Stephen Frears (The Queen, Philomena) schopt wel vaker tegen heilige Britse huisjes en maakt zich in deze film vrolijk over de kuipende hofhouding van de Britse vorstin, wanneer die op hoge leeftijd en tegen alle protocol in vriendschap sluit met Abdul (Fazal). Ook al komt Abdul uit India, is hij van gewone komaf en ook nog eens moslim. Waargebeurd. Al waarschuwt Frears aan het begin: ‘Gebaseerd op ware gebeurtenissen… meestal.’ De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www. de-pas.nl

Donderdag 22 maart zijn de winterkampioenen bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse vergadering. 1e is geworden Theo v Wanrooij. 2e Toon Schuurmans 3e Piet Ketelaars De beste vrouw was Tonnie Renders

25 Maart zijn we gestart met de zomer kompetities. Op de 1e dag was Theo v Uden de dagkampioen. Het Zoutelande weekend zit er ook weer op. Dit keer zijn we er met 16 personen naar toe geweest. Prachtig weer en mooie sportieve wedstrijden. Gerard Schuurmans was zaterdag de 1e in zijn poule. Zondag zijn Toon Schuurmans en Leo Renders 4e geworden in hun poule. Proficiat allemaal. Voor de liefhebbers en belangstellenden, maandagmiddag, dinsdag- en donderdagavond wordt er weer volop gebould. Een tip voor je agenda: Geffens Open Jeu de Boules toernooi is dit jaar 24 juni. Voor meer informatie kun je altijd terecht op www. jbcgeffen.nl We gaan er in 2018 weer een goed boules jaar van maken. Vriendelijke groeten van het bestuur van JBC Geffen

15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EERSTE PUBQUIZ IN CAFÉ ZAAL ’T HAASJE GROOT SUCCES ‘Het was vooral leuk dat je meteen de antwoorden krijgt, maar vooral dat elke rondewinnaar bitterballen krijgt, zorgt voor een hoog ludiek gehalte’ zegt één van de 29 deelnemende teams. Erny de Haas vond het wel spannend of de PubQuiz aan zou slaan bij de bewoners van Geffen en omstreken, maar die twijfel was niet nodig. 29 teams van 4 of 5 deelnemers gingen op 15 maart de strijd aan om met parate kennis zoveel mogelijk antwoorden op het bierviltje te schrijven.

pakte. De wedstrijd leek hierdoor al snel gespeeld, maar Jagers kwam met drie goede series terug. Met allebei nog slechts één punt te behalen voor de winst, bleef Jagers het koelst en pakte voor de tweede keer het kampioenschap van De Zwarte Bond. Namens alle deelnemers (+ Gijs) van het seizoen 2017/2018: gefeliciteerd hé!

PERSBERICHT

Oss maakt ontmoeten makkelijker

‘Vooral de afwisseling tussen de vragen, de afbeeldingen (wereldgerechten) en de audio-ronde (covers en televisier-winnaars) was erg leuk’, vertelde Erny. Veel teams vonden de proefronde het makkelijkst.‘Mij lijkt het juist moeilijk om de kruimels van verschillende koekjes te herkennen’. De winnaars van de eerste PubQuiz was het team ‘De kip was eerder’, een gezellige groep meiden met de meeste parate kennis. Door de positieve reacties hebben we besloten om een tweede editie te organiseren en deze vindt plaats op donderdag 31 mei om 20.00 uur in ’t Haasje. Lijkt het je leuk om met een groep collega’s, familie of (vage) vrienden mee te doen, geef je dan op door een mail te sturen naar metdflesoptafel@gmail.com.

PATRICK JAGERS KAMPIOEN DZB COMPETITIE Vrijdag 30 maart vond de finale plaats van biljartcompetitie De Zwarte Bond in café Boetje. In de eerste halve finale werd Boet van Dijk (tevens kastelein) vrij eenvoudig verslagen door Aron van Buren. De tweede halve finale werd een zinderende partij tussen Roy Romme en Patrick Jagers. Het potje libre ging gelijk op, maar uiteindelijk trok Jagers aan het langste eind en verdiende hiermee een plaats in de finale. Een volgepakt Boetje was getuige van een prachtige finale waarin Van Buren voortvarend van start ging en een ruime voorsprong

De samenleving verandert; meer mensen met zorg en begeleiding wonen thuis en niet meer in instellingen. Dat verandert ook de behoefte aan spontaan ontmoeten van buurt- of dorpsgenoten; voor een praatje, een activiteit of een kopje koffie. In de gemeente Oss zijn verschillende bewonersgroepen actief. Het is voor hen niet altijd makkelijk om een ontmoetingsplek te vinden. Daar gaan gemeente, BrabantZorg, ONS welzijn en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland bij helpen. In april 2018 tekenen zij daarvoor in de intentieverklaring Oss ontmoet? Onder de Pannen! Waarom is er te weinig plek voor ontmoeten? In bijna elke kern of wijk van de gemeente Oss is een gemeenschapshuis of wijkcentrum. Lang niet altijd zijn deze ruimtes geschikt voor kleine bewonersgroepen. Dat komt omdat veel van deze ruimtes al verhuurd zijn aan verenigingen, of omdat ze te groot of te duur zijn voor zo’n bewonersgroep. Hoe gaat ’t verder? De werkgroep Oss Ontmoet? Onder de pannen! onderzoekt in 2018 voor alle kernen de behoefte en het aanbod voor spontaan ontmoeten. Begin 2019 is er een overzicht van de wensen en mogelijkheden en verschillende typen ontmoetingsplekken. De bestaande ontmoetingsplekken zijn meestal een mix van mogelijkheden voor ontmoeten: de broedplaats, het wijkbedrijf, de huiskamer en het zalencentrum. Werken met deze types helpt om keuzes te maken voor een passend aanbod per wijk, kern of buurt, maar ook om bestaande plekken aan te passen of nieuwe plekken te ontwikkelen. De werkgroep gaat aan de slag om spontaan ontmoeten meer mogelijk te maken. 17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


MEDICURA

Na vertrek Welzorg vestigt Medicura zich met medische hulpmiddelen in de regio Medicura vangt het vertrek van Welzorg op door zich te vestigen in de regio met medische hulpmiddelen. De organisatie opent komend half jaar verschillende locaties in Uden, Oss en Boxmeer. Servicepunt in Uden Medicura biedt medische hulpmiddelen aan iedereen met een hulpvraag of beperking. Dick van Aggel, directeur Medicura: ‘We vestigen ons graag in de regio. In het voorjaar openen we een servicepunt in Uden. We bekijken op dit moment wat de meest geschikte locatie is. Bij het servicepunt kunnen mensen terecht voor het huren en lenen van hulpmiddelen.’ Zorgwinkel in Oss Medicura biedt medische hulpmiddelen aan iedereen met een hulpvraag of beperking. Dick van Aggel, directeur Medicura: ‘We vestigen ons graag in de regio. In het voorjaar openen we een servicepunt in Uden. We bekijken op dit moment wat de meest geschikte locatie is. Bij het servicepunt kunnen mensen terecht voor het huren en lenen van hulpmiddelen. Op 1 juni openen we ook een Zorgwinkel in Oss bij Plein Zwanenberg. Hier kunnen mensen ook hulpmiddelen kopen, naast het huren en lenen. De Zorgwinkel is gespecialiseerd in verpleegartikelen, zelfzorgartikelen, medische hulpmiddelen en advies over zorgdiensten.Alles ter ondersteuning van zo lang mogelijk plezierig thuis wonen.’??

zorgwinkel. Medicura heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten voor het leveren van uitleenverpleegartikelen. De organisatie ondersteunt ook thuiszorgorganisaties, huisartsen en zorginstellingen met instructies en advies over medische hulpmiddelen.

SUPERBINGO-AVOND GOED GEVOEL GEFFEN Donderdag 15 maart was er weer een gezellig drukbezochte Superbingo avond. De tafels stonden vol met prachtige prijzen, gesponsord door kleine en grote Geffense ondernemers, waarvoor onze hartelijke dank. Om 20.00 uur gingen we van start en werden de nummers door ons Bingo-team omgeroepen. De deelnemers wachtten vol spanning op dat ene laatste nummer voor 1 rijtje, 2 rijtjes of een volle kaart. Uiteindelijk gingen vele gelukkige deelnemers met een mooie prijs naar huis. Dankzij de sponsors en alle deelnemers hebben we een mooie opbrengst voor de Geffense opkikkertjes. Noteer alvast onze tweede Superbingo-avond, deze vindt plaats op donderdag 15 november 2018, tot dan!

Goede service? ‘Het bieden van een goede service staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen die nu al hulpmiddelen wil lenen, huren of kopen, kan terecht op de website www.medicura.nl. of bellen naar het servicenummer 088 007 11 00. Met Serviceorganisatie Pantein Extra, die zo’n 20.000 ouderen in regio ondersteunt bij het langer thuis wonen, hebben we een speciale samenwerking. Leden van Pantein Extra krijgen extra voordelen, zoals korting in de Zorgwinkels en servicepunten van Medicura en gratis uitleen van loophulpmiddelen gedurende een bepaalde periode,’ aldus Van Aggel.?? Over Medicura? Medicura levert al geruime tijd naar tevredenheid hulpmiddelen op diverse plekken in Nederland en is voornamelijk gespecialiseerd in zuiden van het land. Op dit moment heeft Medicura winkels in Boxtel en Den Bosch en een servicepunt in Schijndel. In april gaat er een servicepunt in Boxmeer open. De meest actuele informatie over de locaties van Medicura is beschikbaar op www.medicura.nl/uitleen en www.medicura.nl/

JANTJE BETON Het zit er weer op. Iedereen bedankt voor zijn gulle gift en ook diegene die met de collecte bus zijn rondgegaan hartelijk dank. De opbrengst van de collecte Jantje Beton was 700 Euro. De helft van deze opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan Scouting Geffen.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


ROOI OORTJES De afgelopen weken onze oortjes te luister gelegd bij kapper Rob, de bakker en de openbare vergadering van Dorpsraad Geffen. Die ging vooral over de Oranje Kliko, maar ook even over ”De Wiel” aan de Vlijmdstraat … DE WIEL In de vergadering van de Dorpsraad in maart opperde een Osse ambtenaar het idee om van De Wiel aan de Vlijmdstraat een zgn. “wadi” te maken. Dat is een plas, die bij een lage stand van het grondwater (bijv. ’s zomers) droog komt te staan. Onze Geffense Wiel droog leggen, dát is natuurlijk onbespreekbaar. De Wiel ligt er volgens onze historicus Ruud Verhagen al sinds 1880 en moet gewoon kletsnat blijven! Als het nodig mocht blijken, richten wij het Comité ”De Wiel weg? Nee!” op ... VERKIEZINGEN Als u dit leest, zitten de verkiezingen erop en is de uitslag bekend. In ons mooie Geffen nam slechts 48% de moeite te gaan stemmen; minder dan de helft; bedroevend slecht! Hoe komt ‘t? Gaat het (te) goed in Groewd Oss? Wij voorspelden een nek-aan-nek race tussen de ”SPtomaten” (voor Geffen Jan van Kreij) en de ”Blauwe Brigade” (voor Geffen Mark van der Doelen) en kregen gelijk: 2 Geffenaren in de Osse Raad dus; proficiat heren!. ”Onze” partij van de bomenknuffelaars speelde in Geffen idd zal geen rol van betekenis, maar ging wél van 1 naar 2 zetels. Dat betekent behalve Dolf Warris óók Ester Bos in de gemeenteraad voor GroenLinks. Halleluja! Rondom de vorming van een nieuwe coalitie is het al bijna drie weken oorverdovend stil. Het zou ons verbazen als de SP en VDG het samen gaan doen in Oss. Wordt vervolgd. GROENFONDS GEFFEN Omdat het ooit de bedoeling was (tijdperk Maasdonk) om in het buitengebied Oss-Geffen een golfbaan aan te leggen, is er een Geffens Groenfonds in het leven geroepen. Hierin storten bouwers in het buitengebied (Kouwe Noord, Heesterseweg) substantiële bijdragen. De afspraak luidt dat deze gelden geoormerkt zijn om de groenstructuur van het buitengebied (Arboretum - Ivo van Dintherpad - Geffense Bosjes) waar mogelijk te verfraaien met de aanplant van inheemse bomen en heesters. Tot enkele maanden geleden werd angstvallig “geheim” gehouden; 1. Hoeveel er inmiddels in dit Geffens Groenfonds is gestort, en 2. Hoeveel er inmiddels is uitgegeven en, interessant,

waaraan? Wij hebben hierover in de vergadering van de Dorpsraad procedurele vragen gesteld, omdat de Gemeente Oss nu ”plots” een einddatum heeft verbonden aan het Groenfonds. Dat laatste gaan wij sowieso uitvogelen.Wordt vervolgd. CV Rooi Oortjes Geffen, tel: 06 - 53916725

PERSBERICHT

Osse voetballiefhebbers opgelet! Nederland heeft dit jaar toch nog reden om te mogen juichen tijdens het WK Voetbal in Rusland. Sportbedrijf Talentencampus organiseert van 14 juni tot en met 15 juli een heus ‘Osse WK’, een 7 tegen 7 zomeravond voetbaltoernooi voor deelnemers van 18 jaar of ouder. Bedrijven en vriendenteams kunnen zich inschrijven als een land dat mee doet aan het echte WK Voetbal in Rusland en kunnen zo de route volgen naar de begeerde beker. Ben jij ook van de partij? Het ‘Osse WK’ zal plaats gaan vinden op de velden van de Talentencampus. Daar zullen naast de vele spectaculaire wedstrijden ook de live wedstrijden uit Rusland op een groot scherm te zien zijn. Sportbedrijf Talentencampus kwam op het idee na het mislukken van de WK-plaatsing van het Nederlands voetbalelftal. Daardoor willen zij nu Osse voetballersliefhebbers dit keer zélf het echte WK gevoel laten ervaren. Zij werken hiervoor nauw samen met sv TOP en het Sport Expertise Centrum. Het ‘Osse WK’ zal plaatsvinden tijdens het echte WK Voetbal op twee doordeweekse dagen tussen 19:00 en 22:00 uur. Op welke dagen gespeeld wordt hangt af van de voorkeuren van de deelnemers. Een team speelt minimaal 4 wedstrijden op een klein veld en de wedstrijden duren 30 minuten.Teams bestaan uit minimaal 7 spelers en maximaal 13 spelers. Inschrijven kan vanaf maandag 16 april via www.facebook.com/hetossewk. De kosten voor deelname bedragen voor bedrijfsteams € 250,-.Voor deze teams worden in samenwerking met M2Wear shirts ontworpen en geleverd in de kleuren van het gekozen landenteam. De kosten voor vriendenteams zijn €100,- per team. Zij worden echter ook gestimuleerd en geholpen bij het vinden van een sponsor, zodat ook zij in officiële ‘Osse WK’ shirts kunnen meedoen. Voor bedrijven is het ook mogelijk om een vrienden team te sponsoren en daarmee exposure voor het bedrijf te genereren. Wil je er meer over weten? Kijk dan op de facebookpagina van het Osse WK: www.facebook.com/hetossewk

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WIE WAT WANNEER APRIL 18 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 Goud van Oud, café ’t Haasje 16.00-21.00 uur 25 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 27 Koningsdag met medewerking van Sint-Jorisgilde MEI 02 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 03 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 04 Dodenherdenking, Sint-Jorisgilde aanwezig 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 Sint-Jorisgilde naar de Sint Jan in Den Bosch, H. Mis 08.30 uur 16 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 16 Meiviering, Ziekencomite De Schakel 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 18 Vormsel, 19.00 uur 20 Sint-Jorisgilde: Burgerkoningschieten bij molen Zeldenrust 21 H. Mis bij de kapel in de Veldstraat, daarna koffie bij het Sint-Jorisgilde 23 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 24 Voorinschrijving Wandel4daagse, 14.00-20.30u Koppellinck 27 Eerste Communieviering, 10.30 uur 30 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster JUNI 5 t/m 8 Wandel4daagse Geffen 06 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 14 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 20 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 24 Sint-Jorisgilde: Kringgildedag in Oss 27 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 30 Jeugdbrandweerdag JULI 04 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 11 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 18 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 12 Sint-Jorisgilde: koningschieten bij molen Zeldenrust 15 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 17-19 Sint-Jorisgilde: Europees Schuttersgilde Treffen in Neer, Limburg (ong. 15.000 gildeleden uit heel Europa) 22 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 29 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster SEPTEMBER 02 Effe noar Geffe, Sint-Jorisgilde aanwezig bij opening

05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 05 Nat. Ziekendag, Ziekencomite De Schakel 10 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 16 Sint-Jorisgilde: gemeentekoningschieten in Huisseling 19 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 26 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster OKTOBER 03 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 11 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 17 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 24 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 31 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 14 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 15 Goed Gevoel Geffen Bingo Avond 21 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 28 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster DECEMBER 05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 10 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 19 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Kerstviering, Ziekencomite De Schakel 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.