Torenklanken 2015 - nr 07

Page 1

53e jaargang | nummer 7 | april 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wie Wat Waar Evenementen Stichting Geffen op

KONINGSDAG 2015

Voor WIE wordt er door de Evenementen Stichting Geffen iets georganiseerd op 27 april 2015. Voor alle kinderen t/m groep 8 uit Geffen. Maar woont je Opa of Oma in Geffen of ander familie lid, dan mag je best meedoen? WAT wordt er allemaal gedaan? Er is een kinderfietsoptocht met als thema “Pimp it Up”. Je mag je fiets, skelter, bolderkar of ander rijdend voertuig “op pimpen”. Een vakkundige jury, bestaande uit leden van de Sint Jorisgilde, zullen je creatie beoordelen. De prijzen zullen verdeeld worden in 5 categorieën nl. 2 en 3 jaar, 4 en 5 jaar, 6 en 7 jaar, 8 jaar en ouder en groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK en de majorettes voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets, bolderkar of skelter hebt versierd. De route van de optocht is: Dorpsplein - Dorpstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertsstraat - Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. Na de prijsuitreiking zal er een dansvoorstelling zijn van de basisschoolkids van Laura Dans. Er is een vrijmarkt vanaf 13.00 uur, er worden spelletjes gespeeld zoals knutselen, ringwerpen, jenka, diamant poepen, ballegooien en natuurlijk een spel in ons thema “pomp het op”. Nog niet ingeschreven, geen probleem dan doen we dat ter plekke. Maar er is ook schminken, smikkeltuin en een springkussen. Dit jaar is er een samenwerking met Goed gevoel Geffen, zij hebben een SPECIAAL SPEL voor een goed doel. Benieuwd Wat het is dan moet je beslist komen.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Ook aan de ouders is gedacht, er is een terras van de gezamenlijke horeca met muziek. Vanaf het terras heb je zicht op de kinderen. WAAR is het te doen? In het centrum van Geffen, op het Dorpsplein om 11.30 uur worden de kinderen verwacht die meedoen aan de optocht. Om 12.00 uur maken we een kleine ronde door Geffen, aansluitend zal de prijsuitreiking zijn. De Burgemeester van Maasdonk was altijd aanwezig bij Koninginnedagen en koningsdag. De Burgemeester van Oss,Wobine Buijs-Glaudemans, maakt graag gebruik van deze dag om ook aanwezig te zijn in Geffen en naar de mooie creaties van de kinderen te kijken. Om 13.15 uur beginnen de spelletjes. WEET je het nog niet of het iets voor jou is? Kijk dan op WWW.evenementengeffen.nl hier kun je informatie vinden over onze evenementen en foto’s van voorgaande jaren. Maar wil je de mooiste foto van je eigen (klein)kind vergeet dan je eigen fototoestel niet! WIST je het al? Er is een nieuw logo gemaakt door GRAPHX 66, de website door Schneider Webdesign en de webruimte is ter beschikking gesteld door Danego B.V. WAT nu nog? Vrijwilligers hebben we nodig voor ons feestje. Heb je inspiratie, wil je ook eens wat belangeloos doen voor de gemeenschap, kom dan even naar de INFO stand. Zo kunnen we het feestje nog jaren voortzetten voor onze kinderen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


1969geffen@gmail.com Henk Steenbergen zorgt voor de praktische zaken rond de begraafplaats. Een woord van dank aan Ferrie voor zijn inzet en accuraatheid bij het verwerken van deze gegevens! We bedanken Alex dat hij deze taak op zich heeft willen nemen en wensen hem hierbij veel succes toe.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 26 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Dameskoor + kin- derkerk (Thema De Goede Her der) vr. 01 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 03 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk ma. 04 mei 19.00 u. Gebedsviering Herdenking geval len m.m.v.W.I.K. met aansluitend een stille tocht naar het Vrijheids monument. vr. 08 mei 19.00 u. * avondmis zo. 10 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk (moederdag) do. 14 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Hemelvaart) OPBRENGST VASTENACTIE Ontvangen in de kapel € 38,55, in de vastendoosjes van de kinderen € 158,75 en in de collectezuilen in de kerk € 194,25, Totaal € 391,55. Aanzienlijk minder nu we geen huis-aan-huis collecte hebben gehouden. Wilt u nog bijdragen voor Sri Lanka, Stichting Wadduwa, dan kan dat op bankrekeningnummer NL76 RABO 0162 6442 13. BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE Ferrie Verhoeven heeft de administratie van de begraafplaats overgedragen aan Alex van Zutphen, indien nodig te bereiken op tel. 06-22732729 of via e-mailadres:

KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 20 mei: 8e bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 u. PROGRAMMA VORMSEL Maandag 4 mei 19.00 uur aanwezig in gebedsviering 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Herdenking gevallenen, met aansluitend vormselbijeenkomst tot 20.30 uur HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen POWER OF FIRE Onze vormelingen hebben meegedaan aan de Power of Fire in Den Bosch.

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Gerard van den Bovenkamp (63 j.) Trouw aan Geffen in werk en hobby...... Gerard van den Bovenkamp vierde op 23 april zijn 40-jarig jubileum als tandarts! Hij kijkt terug op plezierige jaren in Geffen, met dank aan zijn assistentes door de jaren heen: Erna, Liesbeth, Monique, Meriam, Miranda, Greet en Joke. Zijn robijnen jubileum is geen reden om te stoppen, hoewel dat gerucht hardnekkig rondzoemt! “Ik heb nog steeds veel plezier in mijn werk!” Gerard is geboren in Wageningen en studeerde af als tandarts op 23 april 1975, in Utrecht. Hij begon met waarnemen in 3 verschillende praktijken, gedurende een half jaar en daarop volgde anderhalf jaar militaire dienst, waar hij als tandarts kon werken. Zijn oog viel vervolgens op een advertentie in het Tandartsenblad: Burgemeester Van Oerle vroeg om een tandarts voor Geffen en Nuland. En zo begon Gerard in 1977 in de Kapelstraat met zijn praktijk. Na 3 jaar verhuisde hij naar de Rosmolen waar een grotere praktijk met woning werd gebouwd. Een bouwplek waar de burgemeester hem op wees, omdat die daar aanvankelijk zelf een woning had willen bouwen. “Na 40 jaar is er veel veranderd”, constateert Gerard, “op tandtechnisch gebied maar ook met betrekking tot de eisen van de overheid. Het runnen van een tandartsenpraktijk anno 2015 is een stuk gecompliceerder dan pakweg 30 jaar geleden. Vanwege slechte hygiëne en onzorgvuldig werken kunnen praktijken tegenwoordig gesloten worden.” De cliënt is ook mondiger geworden en dat ervaart Gerard niet als negatief. “Ze weten vaak (technisch) al veel over bepaalde behandelingen en dat scheelt een heleboel uitleg.” Gaandeweg werden groepspraktijken geboren en specialisten met één enkele expertise kondigden zich aan. Gerard: “Er zijn tegenwoordig ook grote commerciële praktijken die gerund worden door een manager. Hierin werken veel tandartsen (relatief veel vrouwelijke tandartsen) parttime. Ik krijg soms het idee dat bij deze grote praktijken de omzet belangrijker is dan de dienstverlening aan de cliënt. Op de eerste plaats is tandarts een dienstverlenend beroep en dat staat bij mij hoog in het vaandel! Het is belangrijk dat je beschikbaar bent, elke dag. Als cliënten bijtijds bellen, kunnen ze bij mij nog dezelfde dag geholpen worden.” Niet iedereen vindt de halfjaarlijkse controle nog vanzelfsprekend. Toch blijft het belangrijk om het gebit goed te onderhouden en te laten controleren. Gerard volgt steeds cursussen om bij de tijd te blijven en van vernieuwde inzichten op de hoogte te zijn. Hij vindt het belangrijk dat cliënten zich bij hem in de stoel op hun gemak voelen. “Door open te zijn kom je vaak al een heel eind, maar er blijven cliënten die het bezoeken van

een tandarts altijd eng zullen blijven vinden.” Gerard doet ook mee met de waarnemingsdienst van tandartsen uit de Kring Tandartsen Regio Oss, met name dagdiensten in de vakantietijd.“Dat is eigenlijk het leukste werk, want dan ben je echt dienstverlenend bezig en help je mensen.” Een half jaar geleden ging Gerard een nieuwe uitdaging aan: hij meldde zich aan bij NoviaCura (Nieuwe Zorg) die gespecialiseerd is in het leveren van mondzorg aan kwetsbare / minder mobiele mensen in instellingen, met behulp van een mobiele, professionele behandelkamer! Eén keer per 2 weken is Gerard dan actief in zo’n bus van NoviaCura, maar soms gaat hij ook met een koffertje naar cliënten in een gesloten afdeling. Een bijzondere ervaring! In Geffen voelt Gerard zich prima thuis en vooral tussen muzikanten, al of niet samen met zijn partner Antonie. Geffen is actief, vindt hij, en hij draagt graag een steentje bij als gitarist in gelegenheidsorkesten en -combo’s, bij musicals, muzikale uitvoeringen, in het Roaporkest, Kryner Beat, Cellar’s Tribe en bij Effe noar Geffe. Hij is ook nog steeds een trouw lid van de bluesband uit Wageningen “Blue Turns To Grey”, opgericht in zijn middelbare schooltijd. Naast muziek maken houdt regelmatig sporten lichaam en geest fit! Deze activiteiten, het werk, zijn kinderen Wietske, Djim en Ruben, hun partners en de leuke, verrassende bezoekjes van de kleinkinderen Dienke, Noortje en Lilly zorgen voor een welkome afwisseling in het leven van Gerard en Antonie. Proficiat!

GEVONDEN Een zilverenketting met klavertjevier. Op donderdag 9 april in speeltuin de Buitenhof (Elzendreef). Inlichtingen via torenklanken@home.nl 7


ROND DE DORPSPOMP

Dat dit een andere stamtafel is als vele hiervoor moge duidelijk zijn. We missen ‘ons’ Ine Groos.... Nog even staan we stil bij haar overlijden en dopen een van de uilen om in Ine, die in het vervolg over onze schouders meekijkt. KPJ Geffen bestaat 90 jaar Rien van Wanrooij en Ronnie Langens zijn vandaag te gast bij de stamtafel omdat KPJ Geffen dit jaar haar 90-jarig bestaan viert. Even wordt er nog wat gelachen om het feit dat er gevraagd wordt om jonge aanwas bij de stamtafel en Ronnie vandaag zijn beide dochters heeft meegebracht. Ze zijn gezellig samen aan de kop van de tafel gaan zitten. De verjonging is er (voor even weliswaar). KPJ Geffen is een actieve KPJ. Gelukkig mogen zij na de overgang naar Oss het oud papier nog altijd 2x per maand op komen halen. Dit is een grote bron van inkomsten voor ze. Elke keer moeten hier zo’n 100 man voor ingezet worden die dit nog altijd met heel veel plezier doen. De KPJ is een gezellige vereniging, laagdrempelig en het ledenaantal is vrij constant. De ongeveer 20 aspirantleden zijn niet meer fanatiek met handbal bezig, maar wekelijks vermaken zij zich allemaal met sport en spel. Vanwege het 90-jarig bestaan hebben ze een paar activiteiten staan voor dit jaar. De eerste was op 28 maart. Er was ‘s nachts een husseltoernooi onder de leden. Op zondag 6 september tijdens Effe noar Geffe zullen er op diverse locaties demonstraties zijn in de vorm van de welkbekende menselijke piramide. In het najaar zal het jubileumjaar feestelijk worden afgesloten met de leden, waarbij de Geffense niet-leden niet vergeten zullen worden.

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

De contacten tussen andere verenigingen is er goed. Men weet elkaar te vinden. Zo zal ook dit jaar op 9, 10, 11 en 12 juni de Geffense Wandelvierdaagse elke dag starten en eindigen bij het KPJ-gebouw. Leuk om te horen dat KPJ Geffen volgens de Heemkunde de oudste vereniging is die Geffen kent. Monument van Verzoening Het is niemand ontgaan dat hierover weer breeduit in de media wordt gesproken en dit toch weer heel wat discussie teweeg brengt. Bij de stamtafel zijn de meningen verdeeld. Dorpsraad op de fiets De dorpsraad heeft op zaterdag 11 april met de heren Joseph Holl (Gebiedsbeheerder) en Geert van Boxtel (Wijkcoördinator) op de fiets een rondje Geffen voor een complete inventarisatie van de onderhoudstoestand van de wegen in Geffen en haar buitengebied. Er is o.a. gekeken naar het Spoorpad vanwege de snelfietsroute; de verzakking bij de dorpspomp is bekeken; bij het arboretum is gekeken of daar een mooie fietsroute opgenomen kan worden; de slechte staat van weg bij de Rijksweg waar vroeger een sloper zat is bekeken; het slechte stuk weg van de Bredeweg; de wegversmalling in de Leiweg; ook werd even stilgestaan bij de dierenwei en de speeltuin waarbij is gezegd dat er gekeken gaat worden hoe en welke verbeteringen hier aan te brengen zijn; de drempel op de Papendijk met rechts de straat de Schouw die erg onoverzichtelijk is; de straten zijn

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


doorgefietst waar parkeerproblemen zijn; kortom, er is volop aandacht aan besteed! Er wordt een verslag hiervan met foto’s op de website van de dorpsraad gezet. Bestuur Verenigingsplatform stopt Het voltallige bestuur van het verenigingsplatform van MFC De Koppellinck gaat stoppen. Er moeten nieuwe mensen gezocht worden met nieuwe ideeën en nieuwe energie en hiermee hoopt men ook dat er een betere, simpelere beheersstructuur komt vanuit de beheersstichting die het gebouw beheert. De gemeente Oss is eigenaar en zal hiermee aan de slag moeten gaan. Nieuwe bewoners in het gemeentehuis In het voormalig gemeentehuis zijn nieuwe bewoners gekomen! Onder andere in de Raadszaal wordt gewoond en ook elders in het gebouw heeft iemand een tijdelijke woonruimte.Voor € 250,- kan er all-in gewoond worden in het kader van Antikraak wonen in Geffen. Zelfs op Markplaats wordt er volop geadverteerd hiervoor. Koningsdag en -nacht Zondag 26 april en maandag 27 april zal er weer een tent op het plein staan met erin en omheen allerlei feestelijke activiteiten. Wat er voor de gedecoreerden gedaan wordt rondom Koningsdag is onbekend. Oss blijkt hier niets (meer) aan te doen. Er wordt een poging gedaan dit toch in Geffen op te gaan pakken. Meer hierover volgt binnenkort. 4 en 5 mei Dit zijn 2 data die ook in Geffen niet zomaar voorbij gaan. Op 4 mei de dodenherdenking en op 5 mei bevrijdingsdag. Bij velen is in de cao opgenomen dat dit jaar 5 mei een vrije dag is. Om deze dag als een feestelijke dag in Geffen op te nemen stelt de stamtafel voor een gezellige bevrijdingsstamtafel te organiseren waarbij iedereen van harte is uitgenodigd. Gemeentegids Oss U heeft hem vast ook al in de brievenbus gevonden: de gemeentegids van Oss.Wat ons heeft verbaasd is het feit dat in Oss de molens onder de kop bezienswaardigheden staan en die van Geffen onder de kop buurtvereniging. Tsja... beter hadden ze Geffen onder de kop bezienswaardigheden gezet. Pompzwengels De feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van de Pompzwengels die in december 2014 niet door kon gaan, zal nu op 17 mei aanstaande zijn. Binnenkort zullen de Pompzwengels hier vast en zeker meer over laten weten.

DODENHERDENKING MAANDAG 4 MEI A.S. De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een maandag, in de voorjaars-vakantie.We snappen best dat u niet speciaal later vertrekt naar uw vakantie-adres, of daarvan speciaal terugkomt, om hier in Geffen deze herdenking mee te maken... Maar we hopen wel dat zij, die achter blijven in ons dorp, de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin slachtoffers en slachtoffertjes. Helaas. Het comité voor deze 4 mei-viering nodigt u daarom van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken dan wordt u, met uw kinderen, ook daarvoor van harte uitgenodigd.

DE GEFFENSE WANDELVIERDAAGSE De werkgroep van de Geffense Wandelvierdaagse heeft geen winterslaap gehouden. Integendeel! De winter is gebruikt om weer erg leuke wandelroutes uit te zetten. Heb je ook zin om gezellig en sportief ons mooie dorp al wandelend te bekijken? Noteer 9, 10, 11 en 12 juni alvast in je agenda, zet je wandelschoenen bijtijds in het vet en loop met ons mee! De voorinschrijving is op dinsdag 2 juni van 15.00 tot 21.00 uur in De Koppellinck.

De stamtafel herhaalt bij deze de oproep voor enkele nieuwe deelnemers (m/v). Bij voorkeur jonge mensen om wat meer aandacht te kunnen besteden aan wat jong Geffen boeit. Voor opmerkingen: tel. 5324951. Volgende stamtafel (nr. 424) op 26 april om 10.30 uur in café Govers Ut gu oe goewd! Deze keer gewenst vanuit d’n Berg. 9


Seniorendag 2015

Zondag 23 augustus

Het grote succes van voorgaande jaren vraagt om meer! Ook dit jaar wordt er een seniorendag georganiseerd op het terrein van Sint Jozefoord. De KBO’s uit Geffen, Nuland & Vinkel, vele vrijwilligers en Sint Jozefoord slaan opnieuw de handen ineen. Samen zijn… Samen slaan we op een mooie zondag de handen ineen, om elkaar te ontmoeten zoals voorheen. Samen, een gemengd gezelschap van vrienden & bekenden of iemand die u juist nog niet zo goed kende. Met een groet en een warm onthaal, staat samenkomst bij deze Seniorendag centraal.

Wij nodigen eenieder van harte uit om op zondag 23 augustus deel te nemen aan de seniorendag! Mocht u een kennis of familielid mee willen nemen ter ondersteuning of gewoon voor de gezelligheid dan zijn zij ook van harte uitgenodigd. Komt u ook? Zet de datum alvast in uw agenda. Het officiële inschrijfformulier vindt u spoedig in de regionale bladen.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN EVA-Reis 21 mei a.s. naar Delft Beste dames van KBO Geffen, Op donderdag 21 mei 2015 gaan we een EVA-reisje maken naar Delft. We vertrekken om 8.15 uur vanaf ‘t Oude Klooster naar Delft. Daar beginnen we met koffie/thee en gebak.Vervolgens maken we een boottocht over de grachten van Delft op weg naar de Porceleyne Fles. Deze aardewerkfabriek gaan we bezoeken. Heel bekend van Delfts Blauw, opgericht in 1653. Voor de lunch staat er een koffietafel klaar met een kroket erbij. Daarna maken we een stadswandeling met gids door Delft met een bezoek aan de Nieuwe Kerk, dit duurt ongeveer 1,5 uur. Om 16.30 uur vertrekken we naar Etten-Leur, waar we kunnen genieten van een 3-gangendiner bij Restaurant Twee Gebroeders. We vertrekken om 19.45 uur uit Etten-Leur en zijn dan rond 21.00 uur weer in Geffen. Dit complete dagje uit kost € 75,- p.p. Opgave en betaling op rekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v KBO-Reizen onder vermelding van EVA-REIS 21 MEI, zo spoedig mogelijk uiterlijk vóór 18 april bij Henriëtte van Erp, tel: 5322058, email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Alice van de Haterd, tel: 5323261, email: alicevdhs@gmail.com Jullie mogen ook een vriendin of buurvrouw meevragen. KBO leden gaan uiteraard voor, als we teveel aanmeldingen krijgen. Waar u zich niet voor aan hoeft te melden is de onlangs gestarte wandelgroep! Ieder KBO lid is welkom om zich bij ons aan te sluiten. Op vrijdagmiddag om 13.30 uur vertrekken wij vanaf ingang Oude Klooster. Wij lopen ongeveer 1 uur met mogelijk uitloop tot 1,5 uur. De lente kan niet mooier beginnen. Wij gaan er weer allemaal voor! Namens het bestuur, Antoon Romme, voorzitter www.kbo-geffen.nl

DOK TEGEN DE KBO VAN NULAND

hoger dan die van Nuland. Jo Vos, Cor van Lent, Bernard van der Heijden en Harrie Swanenberg scoorden 4.85, 4.68, 3.26 en 2.85 gemiddeld. De volgende wedstrijd is in Nuland, onze wraak zal zoet zijn. De einduitslag, resp. gemaakte caramboles, gemiddelde, hoogste serie, en aantal punten. D. Broer Savelkouls 12 0.63 3 6 N. Jan Maas 14 0.73 4 10 D. Bernard vd Heijden 49 3.26 8 7 N. Theo van Wanrooij 45 3.00 11 10 D. Jo Vos 68 4.85 16 10 N. Willie Clement 43 2.42 10 7 D. Jan van Venrooij 27 1.58 7 7 N. Johan Zwanenberg 33 1.94 4 10 D. Piet van Herpen 37 1.76 8 8 N. Jos Hurkens 22 1.04 7 10 D. Harrie Swanenberg 40 2.85 14 10 N. Piet van der Meijden 14 1.00 3 4 D. Nico van der Donk 52 2.26 6 10 N. Adriaan Smits 37 1.60 6 8 D. Gerrit v. d. Heijden 39 1.56 8 9 N. Toon Smits 22 0.88 4 10 D. Jan van Wanrooij 16 1.23 6 3 N. Piet van Nistelrooij 27 2.07 8 10 D. Charles Pont 14 0.63 2 5 N. Jos Hurkens 22 1.00 5 10 D. Wim Heijmans 20 0.76 3 10 N. Jan Maas 9 0.34 2 6 D. Gerrit Hermes 20 0.87 3 8 N. Toon Smits 22 0.95 4 10 D. Cor van der Heijden 28 1.55 6 10 N. Jan Zwanenberg 23 1.27 9 6 D. Wim van Druenen 26 1.62 8 5 N. Willie Clement 43 2.68 7 10 D. Cor Romme 30 1.66 9 5 N. Theo van Wanrooij 45 2.50 11 10 D. Gerrit van Erp 33 1.17 5 8 N. Adriaan Smits 43 1.53 5 10 D. Cor van Lent 75 4.68 22 8 N. Harrie van Helvoirt 50 3.12 8 10 Uw @pestaartje

Het werd ditmaal op het groene laken een flinke jas voor ons Geffenaren, 151 om 129 Belgische winstpunten. Jammer was het dat de Nulanders van clubhuize “de Meent“ maar met 10 man kwamen opzetten waardoor er 7 biljarters een dubbele partij moesten spelen. De kortste partij voor Nuland was met 13 voor Piet van Nistelrooij,Theo van Wanrooij in 15 en Willie Clement in 16 beurten. Het hoogste gemiddelde waren voor Harrie van Helvoirt, Theo van Wanrooij en Willie Clement met 3.12, 3.00 en 2.68. Jo Vos en Harrie Swanenberg waren beide in 14 beurten uit, wat wel erg opviel, de moyenne’s en de series van Geffen lagen uitzonderlijk 11


Rien de Veer en Gerard Schuurmans 19e en Tonnie Renders en Tonnie Schuurmans 24e.

VOOR EEN GEZELLIGE WOENSDAGOCHTEND IN GEFFEN ! DE ONTMOETING is een vrijblijvende inloop in het Oude Klooster voor alle volwassenen van Geffen die het leuk vinden om, onder het genot van een kopje koffie of thee en kleine versnapering, anderen te ontmoeten en een “potje te buurten” met elkaar. De Ontmoeting bestaat nu ruim een half jaar. Die eerste maanden zijn succesvol verlopen en de woensdagmorgen blijkt inmiddels voor de bestaande kern bezoekers al een vaste plaats op de agenda te hebben gekregen. Onze bekendheid is echter nog niet zo groot en daarom deze oproep voor al diegenen die De Ontmoeting nog niet kennen om ook een keer gezellig binnen te lopen en aan te schuiven. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar men mag een kleine vrijwillige bijdrage in onze “spaarpot” doen voor het bekostigen van de koffie, thee en versnaperingen. Hopelijk tot ziens op een van de volgende woensdag morgens van 10.00 tot 12.00 uur in het Oude Klooster. Na binnenkomst ingang Kloosterstraat, 1e zaal links. VAN HARTE WELKOM!

De uitslagen van ons eigen wintertoernooi zijn ook bekend. 1e Ton Broeksteeg. Hij had 27 wedstrijden gespeeld en 26 wedstrijden gewonnen, dat is een hele prestatie wat bijna nooit voorkomt. 2e Gerard vd Zanden en 3e Theo v Wanrooij. Beste vrouw was Annie vd Doelen en de poedel ging naar Tonnie Renders. Dan kijken we weer vooruit naar het Geffens Open Jeu de Boules toernooi. 28 juni is het zover en we gaan weer naar de oude locatie. De banen voor het MFC. Hier komen we in de volgende torenklanken op terug. Nu kun je het vast op de agenda zetten. Misschien tot ziens op de jeu de boules banen. Kijkers zijn ook altijd welkom. Bestuur JBC Geffen

Namens de vrijwilligersgroep, Hans Jansen De Ontmoeting is een initiatief van Seniorenraad Maasdonk en werkt samen met KBO Geffen, Ziekencomité de Schakel, Stichting het Oude Klooster, Brabantzorg en RIGOM.

Het is al even geleden, maar wel het vermelden waard. 15 maart hebben we mee gedaan aan het koektoernooi in Schaijk. Er deden 34 teams mee. Leo Renders en Gerard vd Zanden zijn 2e geworden.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 12


AANDACHT VOOR HET AMBACHT! In januari 1992 kwam René Brands in de bakkerszaak van zijn ouders Ies en Leny. In 1998 werd de winkel verbouwd en in 2003 namen René en zijn vrouw Rianne het bedrijf over. “Na 17 jaar is het tijd voor een nieuwe look in de winkel”, vinden René en Rianne. Gedurende 3 weken konden de klanten in de noodwinkel terecht en ondertussen werd het sloop- en herstelwerk ter hand genomen. Meestal gebeurt dat door interieurbouwers op bakkersgebied, maar dit keer kreeg neef Corné van Bergen, interieurbouw, de opdracht om een ontwerp te maken voor een vernieuwde winkel. “We konden volop meedenken met een eigen concept en daardoor ben je er ook meer bij betrokken,” zeggen Rianne en René. De eerste verandering is een nieuwe stenen vloeroven in de winkelruimte. Deze geeft een andere warmteoverdracht dan een heteluchtoven en daardoor krijg je een aparte smaak van het brood. De airco en verlichting zijn vernieuwd en energiezuinig aangelegd Daarnaast wil de bakker zijn ambacht laten zien! René: “We willen de beleving in de winkel creëren en daarom ga ik, gedurende de gehele dag, zichtbaar vlaaien, koeken, cake en taartbodems bakken. Het ambacht moet aandacht krijgen! We hopen zo meer sfeer, warmte en gezelligheid te bewerkstelligen.” Ze hebben voorafgaand aan de verbouwing wel 30 bakkerijen bekeken om ideeën op te doen. Bovendien is er de studieclub van 14 bakkers, waarbij ze zijn aangesloten. Vier keer per jaar gaan ze om de beurt bij elkaar kijken. De cijfers en de gehele bedrijfsvoering komen hierbij aan de orde.“Dat houdt je scherp en je leert veel van elkaar.” De consument heeft door de jaren heen een andere manier van winkelen aangenomen, maar toch zie je anno 2015 dat het ambacht meer gaat leven. De ambachtelijke warme bakker Brands heeft een keur aan broodsoorten en dagaanbiedingen. Het brood is om 07.00 uur - als de eerste klanten binnenkomen - nog warm, soms wordt het, met de zak nog open, meegegeven. Men kan er terecht voor Brands Pro, Brands boeren meergranen, bush, brood met pompoenpitten, Geffes beste, zonnepitvolkoren, Maasdonker, extra donker, teveel om op te noemen...... Wat is het meest gezonde brood? René: “Alle brood is gezond, ook wit brood, het gaat er natuurlijk om wat je erop doet! Bruin brood is rijker, met meer vezels en dat is goed voor de darmflora. Ik heb onlangs ook met spelt gebakken en havermeel is in opkomst.” René en Rianne zijn heel tevreden met een fijn team in de bakkerij! “Ze vangen alles op, denken en kijken mee.

De zondag nemen we echt als rustdag, zeker nu we voortaan op maandag gesloten zijn. Er is thuis immers ook een ‘bedrijfje’ te runnen met vier kinderen.We willen kwaliteit van leven en ambiëren dus geen megabedrijf of meer filialen, maar willen het overzichtelijk houden.” In verband met de nieuwe winkelinrichting konden de bezoekers al profiteren van een heropeningsvoordeel op woensdag 22 april. Daarna kunt u nog 3 weken genieten van aanbiedingen: van 22 t/m 25 april Brands boeren meergranen van € 2,75 voor € 1,50 en een feestschnitt van € 7,25 voor € 4,00. Van 25 april t/m 2 mei: bij aankoop van 6 witte bollen, 4 krentenbollen gratis en 4 appelflappen voor € 3,00. Van 5 t/m 9 mei een ontbijtkoek van € 2,95 voor € 2,00 en een moederdagvlaai van € 9,60 voor € 7,50. Uiteraard blijft de woensdag de voordelige brooddag, alle wit en bruin 3+1 gratis. Pak uw voordeel mee! By the way: uit de oude winkel is er nog een gevonden voorwerp achtergebleven: een klein gitaartje!

Op de foto v.l.n.r.: Sander, Corrie, Arjan, Rianne, Anja, René en Annet. Niet op de foto: de zaterdaghulpjes: Lisa, Niels en Iris.

KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN VAN GEFFEN Arie Jagers was in 2014 de winnaar en zal zijn titel dit jaar zeker zeer fanatiek verdedigen. Arie was in een ver verleden toch al erg succesvol, vijfmaal stond ie op de hoogste trede van het ereschavot. Marcel van Erp evenals Alfons van Schijndel wonnen beiden driemaal deze bandstoottitel van Geffen. De geschiedenis van dit kampioenschap kunt u uitgebreid zien op de site; www.hansreuvers.nl/bandstoten. De voorwedstrijden zijn inmiddels deels gespeeld, de 6 finalisten zullen ook dit jaar weer alles uit de kast moeten trekken om met dit interessante spel hoog te eindigen. Dit jaar wordt de finale gespeeld van donderdag 21 t/m zaterdag 23 mei in cafe ‘t Haasje, waar wij u gaarne voor uitnodigen.. Voor inlichtingen, Bart Schutjens en Hans Reuvers. De organisatie wenst alle deelnemers veel sportiviteit en succes. @pestaartje 13


Beursvloer Oss Bernheze 2 juli 2015

Interesse? Meld je dan nu aan!

Eerste Beursvloer voor Oss Bernheze De Beursvloer draait om elkaar ontmoeten en matches maken. Maatschappelijke organisaties en bedrijven werken hierbij samen. Het evenement is een initiatief van Rabobank Oss Bernheze.

www.beursvloerossbernheze.nl Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH Filmhuis De Pas vertoont digitale films in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Films die niet of maar heel kort in de bioscopen te zien zijn geweest en gaan over zaken en thema’s die je raken, waar je na afloop nog eens over praat of aan terugdenkt. De films worden maandelijks op een maandag- en dinsdagavond en regelmatig op zondagmiddag vertoond, aanvang is normaliter 20.00 respectievelijk 15.30 uur. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘The railway man’ op maandag 4 mei, aanvang 20.45 uur. (In verband met Dodenherdenking is het aanvangstijdstip wat later dan u van ons gewend bent.) Gebaseerd op zijn gelijknamige autobiografie volgen we het verhaal van de Britse legerofficier Eric Lomax (Colin Firth, ook hoofdrolspeler The King’s Speech). In de Tweede Wereldoorlog moest hij als krijgsgevangene werken aan de Birma-spoorlijn onder het wrede bewind van het Japanse leger. Decennia later vindt hij het geluk in de liefde bij verpleegster Patti, maar laten de oorlogstrauma’s hem niet los. Om het verleden te verwerken, besluit Eric alsnog de confrontatie aan te gaan met een van de kampbeulen. Firth behoudt zijn greep op de toeschouwer met een uitstekende hoofdrol. In de jongere incarnatie van Eric Lomax maakt Jeremy Irvine (War Horse) eveneens een sterke indruk. Door de prestaties van de twee acteurs heeft Lomax’ pleidooi van vergiffenis en verzoening een cumulatief effect, waardoor de slotscène je weet te raken. Een bijzondere film op een bijzonder dag!

Na afloop van de film kunt u onder het genot van een hapje en een drankje napraten in het café.Er is geen pauze tijdens de film, maar na afloop hebt u volop de gelegenheid gezellig na te praten en te borrelen in het café van De Pas. De entree is € 5,- per persoon; een abonnement is mogelijk. Kijk voor meer informatie én het volledige programma

op onze website http://www.ccdepas.nl/filmhuis Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur en de entree is € 5,- per persoon. Kaarten zijn vóór de vertoning verkrijgbaar aan de kassa of via de website of telefonisch te reserveren. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30) Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.ccdepas.nl/filmhuis

VRIJWILLIGERS: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Op donderdag 9 april j.l. werd het vrijwilligersfeest van Mariaoord in Vinkel gevierd. De vrijwilligers werden zeer verdiend in de watten gelegd. Het zijn immers de vrijwilligers van Mariaoord die zoveel extra aandacht en sociale bezigheden voor de bewoners van Mariaoord mede mogelijk maken. Een dankbaar voorbeeld hiervan volgt. Vakantie bewoners afdeling Krommenhoek. Van1 tot en met 5 september afgelopen jaar zijn vier bewoners van afdeling Krommenhoek met een aantal medewerkers, familieleden en vrijwilligers op vakantie geweest. De bestemming was ‘t Volderke in Dongen. Verschillende uitjes werden er gemaakt. De Efteling, waar sommige in geen veertig jaren waren geweest, het Brabants Museum in Oosterhout en de Beekse Bergen stonden op het programma. Ook aan de innerlijke mens werd goed gedacht. Op zijn tijd uiteraard een borreltje met een lekker hapje. Het heerlijke avondeten werd bereid door Wim, de vaste vrijwilliger van afdeling Krommenhoek. Zoals elk jaar waren op woensdagavond bezoekers van harte welkom. Zowel familieleden als collega’s kwamen langs en het werd een gezellige avond. Als afsluiting werd er op de vrijdag nog geluncht bij van de Valk in Nuland. Al met al weer een super week die zeker voor herhaling vatbaar was. Wil je je ook inzetten als vrijwilliger op Mariaoord dan bent je van harte welkom! Maak een afspraak voor een gesprek en dan kan samen bekeken worden, of op Mariaoord iets voor jou als vrijwilliger te doen is.Vast wel! Als vrijwilliger ben je verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens je inzet; krijg je 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijgt je welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als je nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coördinator vrijwilligerswerk Mariaoord, aanwezig maan-, dins- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen. 15


WEET WAT JE EET Denk jij, net als veel anderen, dat eten na 20.00 uur je dik maakt?! Dit is echter niet het geval! Het maakt niet uit op welk moment van de dag je calorieën binnenkrijgt, maar hoeveel calorieën je totaal op een dag binnenkrijgt. Je verbranding gaat namelijk 24 uur per dag door, dus ook als je ‘s avonds op de bank zit of ‘s nachts ligt te slapen. Uiteindelijk gaat het erom dat je aan het eind van de dag een negatieve energiebalans hebt gecreëerd als vetverlies je doel is. Dit houdt in dat je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbrandt. Wat je meer eet dan je verbrandt, sla je dan ook op als vet. Dat eten na 20.00 uur dik maakt, is dus een van de bekende fabels over voeding. Een andere fabel is dat men denkt dat groente uit pot of blik minder voedingsstoffen bevatten dan verse groente. Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat zelfs een derde van de Nederlanders denkt dat in groente uit pot of blik minder voedingsstoffen zitten. Het verschil in voedingsstoffen uit verse groente, pot of blik is minimaal. Soms wordt aan groente uit pot of blik wel zout of suiker toegevoegd, maar qua vitamines of mineralen is er nauwelijks verschil. Tip van de maand: 98% van je lichaam vernieuwt zich binnen één jaar. Dat betekent letterlijk dat je lichaam opgemaakt is uit de voeding van het afgelopen jaar. Je bent dus echt letterlijk wat je eet! Word je vanaf vandaag dan ook bewuster van je voeding.

De prijzen kunnen worden afgehaald op maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur in Het Oude Klooster. Het aantal knopen in de glazen vaas bedroeg: 228. Dit is door niemand geraden.Tonnie van Erp kwam met 226 het meeste in de buurt. Het insectenhotel én de glazen vaas is dus voor haar. Proficiat! Wij bedanken Hepa B.V. voor de sponsering. Ook namens ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in ‘t Oude Klooster (voor 55+’ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Woensdagmiddag 13 mei a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse meiviering. De middag begint met een eucharistieviering in de kapel om 14.00 uur. Daarna gaan we gezellig verder in de zaal van het Oude Klooster. Er zal o.a. een optreden zijn van troubadour Noud Bongers! Mocht U geen vervoer hebben dan kunt U bellen naar Ineke van Zandvoort tel 5321041. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

Voor meer informatie over voeding kan je contact opnemen met Maasdonk in Beweging. Wij kunnen je vervolgens doorverwijzen naar onze voedingsdeskundige. Ook kan je eens kijken op de site van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl). Contactgegevens Maasdonk in Beweging: Mailadres: maasdonkinbeweging@live.nl Telefoon: 06-36397160

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 12 april jl. hield HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” weer de jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs : 276 tas 2e prijs : 285 insteekhoes voor breinaalden (prijs is al uitgereikt) 3e prijs : 408 hoedje 4e prijs : 298 jurkje van vaatdoekjes 5e prijs : 446 sloffen 16

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


Gymnastiek Vereniging Geffen GVG uitje 2015!! Hierbij een klein verslagje over het uitje gemaakt door Evi van den Heuvel. (jeugdlid streetdance) Op zaterdag 21 Feb 2015 hadden we een uitje met de Gym Vereniging Geffen naar Nijmegen. Ik had er erg zin in. Gezellig met Saartje, en Jenthe in de auto op naar Nijmegen. Ik heb trampoline gesprongen en in een bak met schuimblokken gespeeld. Ook heb ik allerlei kunstjes op een lang luchtkussen mogen doen. Het allerleukste vond ik in de bak met schuimblokken springen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad! Ook hadden we nog een tasje met drinken en chips gekregen. Bedankt allemaal! Groetjes Evi

De paasei-actie van GVG is wederom zeer geslaagd in 2015! Alle leden hebben enorm hun best gedaan en er zijn in totaal 660 zakjes verkocht. NINE PEPERS is degene die de meeste paaseitjes heeft verkocht, nl 44 zakjes. Zij ontving namens het bestuur een kado-bon van Bosch-van Erp en een chocolade paashaas. Het bestuur wil echt ALLE leden hèèl erg bedanken voor hun goede inzet, het heeft onze verwachtingen zeker overtroffen! Met het opgehaalde geld kunnen we zeker wat leuks doen voor alle jeugdleden.

Springwedstrijd turnsters GVG en Sine-Cura Op zondag 22 maart jl. hebben bijna alle turnsters van GVG uit Geffen meegedaan aan de springwedstrijd in Heeswijk-Dinther. Na vele weken oefenen moesten de turnsters in groepjes van 3 of meer kinderen verschillende onderdelen afleggen zoals oefening op de lange mat, kast en trampoline.Binnen de leeftijdscategorie 6-7 jarigen deden mee: Lucy, Lotte, Fenna, Donna, Iris, Saartje, Mare, Maartje en Jenthe. Deze meiden hebben zeer mooie prestaties neergezet maar helaas vielen zij net buiten de prijzen. In de leeftijdscategorie 8-9 jarige deden mee: Mirthe, Hanne, Lieke van Hoeij, Marli, Tara, Lieke Verputten, Lisa, Nikki, Nine,Anouk en Elin. Ook bij deze meiden verliepen alle onderdelen erg goed en hebben ze goed gepresteerd. Zo goed zelfs dat GVG met de 1e en 3e prijs naar huis ging. Gefeliciteerd meiden!!Alle turnsters werden uiteindelijk beloond met een mooie deelname-medaille en een diploma. Het was een zeer gezellige, sportieve ochtend geweest bij Sine Cura in Heeswijk-Dinther.

De komende weken zullen de turnsters speciaal gaan trainen voor de showafsluiting.Voor het eerst zullen de streetdance en turngroepen een show verzorgen om een groot publiek te vermaken en te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben dit seizoen. De showafsluiting is op zondag 7 juni van 15.00-16.30 uur in de Piazza van de Koppellinck in Geffen. Iedereen is welkom!! Ben je ook geïnteresseerd in onze turnlessen, meld je dan snel aan voor 2 gratis proeflessen via www.gvg.jouwweb.nl

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


SPONSORACTIE VOOR DE SPEELPLAATS VAN BS. DE WISSEL. Geschreven door Marit Bemelmans en Anna van Griensven Van 4 tot 12 maart hebben we sponsors gezocht die wel een steentje bij wilden dragen. Op 25, 26 en 27 maart hebben we de sponsoractie uitgevoerd in sporthal de Geer. We hadden 5 spelletjes. Er waren meerdere groepjes. Het eerste groepje ging een parcours lopen. Een ander groepje ging op een lange opgeblazen mat kunstjes doen of er over heen rennen. Het derde groepje ging proberen de bal in een korf te gooien. Het vierde groepje ging opdrukken en sits-ups doen en er was ook touwtje springen. Het laatste groepje ging natuurlijk een sponsorloop doen. De groepjes draaiden elke keer door en zo kwam iedereen bij elk spel aan de beurt. Het was ook gezellig met ouders als supporters erbij. Op donderdag 2 april is het eindbedrag bekend gemaakt: e 2059,12. BEDANKT NAMENS DE KINDEREN VAN BS. DE WISSEL.

AFVAARDIGING JEUGDVAKANTIEWERK KRIJGT OPBRENGST KIENAVOND AANGEBODEN

van Jeugdvakantiewerk uitgenodigd om de opbrengst van het kienen, een bedrag van € 150,00, in ontvangst te nemen. Hoofdman Jan van der Heijden heette Rita van Erp en Marc van Griensven van harte welkom en koning Harry Peters reikte hen de envelop met inhoud uit, die in dank werd aanvaard.

John Smits, ‘Nulander van het jaar’ reikt cheque uit aan Seniorendag en Jeugdweek Nuland John Smits, Nulander van het jaar heeft op donderdag 9 april een cheque uitgereikt aan de organisatie van de Seniorendag en de Jeugdweek Nuland. John Smits koos voor deze organisaties omdat hij graag zowel iets voor de jongeren als voor de ouderen wilde betekenen:“Deze organisaties verbinden bepaalde groepen in de samenleving en werken daarnaast goed samen.” Beide organisaties werden verblijd met € 250,-. De Seniorendag is bedoeld voor de ouderen van Nuland, Geffen en Vinkel en wordt gehouden op zondag 23 augustus. De Vakantieweek voor de Nulandse jeugd is van 24 tot en met woensdag 26 augustus. Beide evenementen vinden plaats op het terrein van Jozefoord.

Al een aantal jaren houdt het Sint-Jorisgilde op een donderdagavond in december een kienavond voor de eigen leden. Dit geeft niet alleen veel plezier, maar ook een leuke opbrengst. Deze opbrengst wordt aangeboden aan een goed doel, gekozen door de leden. Deze keer werd gekozen voor het Jeugdvakantiewerk Geffen. Zij verzorgen al heel veel jaren een leuke week in de vakantietijd voor de jeugd van Geffen en kunnen daarvoor een extraatje goed gebruiken. Op donderdagavond 26 maart jl. was een afvaardiging Op de foto v.l.n.r.: Namens de Jeugdweek Nuland: Greet van Lijssel (SJB), John Smits (Nulander van het Jaar), en namens de Seniorendag: Han Zwanenberg (KBO-Nuland) en André Groot-Bluemink (Sint Jozefoord)

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


WIE WAT WANNEER APRIL 25 WIK, Geffen meets “Groots Oss” in sporthal De Geer, 20.00 uur MEI 13 Ziekencomité De Schakel, Meiviering 22 Toediening Vormsel, 17.00 uur 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 31 Eerste Communie JUNI 9 t/m 12 Wandelvierdaagse Geffen 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 28 Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI 04 KPJ Dorpszeskamp t.g.v. 40 jaar zeskamp AUGUSTUS 31 aug t/m 5 sept Collecte Ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 09 Ziekencomité De Schakel, Nat. Ziekendag 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

PERSBERICHT Alsnog opleidingsplaatsen Veiligheid & Vakmanschap VEGHEL - Het ministerie van Defensie heeft aan ROC de Leijgraaf voor het nieuwe schooljaar 2015-2016 alsnog 20 plaatsen beschikbaar gesteld voor de opleiding Veiligheid & Vakmanschap (Veva) bol 2. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de opleiding in het nieuwe schooljaar geschrapt moest worden, maar door deze 20 plaatsen is het voor potentiële leerlingen nog mogelijk om zich aan te melden. De opleiding Veiligheid & Vakmanschap duurt 1,5 jaar. De leerling wordt opgeleid voor een gevechtsfunctie voor de GROP, de grondgebonden onderdelen van Defensie zoals (pantser)infanterie, luchtmobiele brigade en het Korps Mariniers. Een deel van de opleiding bestaat uit veiligheid, het andere deel is vakmanschap. Elke maand is er een week stage bij een krijgsmachtonderdeel. De lessen worden gegeven op de locatie Euterpelaan in Oss. Voor meer informatie: ROC de Leijgraaf contactpersoon Hans van Gaal, tel 088 017 7156, hans.gaal@leijgraaf.nl

PERSBERICHT Huisartsenpraktijk Nuland opent haar deuren op terrein Sint Jozefoord Huisartsenpraktijk Nuland en verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord gaan samenwerken. Vanaf 23 maart

is de huisartsenpraktijk gevestigd op het terrein van het verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord te Nuland. Per 1 april openen huisartsen N. van Oudheusden, M. Goullet en S. ten Haaf officieel de deuren van hun praktijk. Huisartsenpraktijk Nuland is goed bereikbaar; na het passeren van de slagboom op het terrein van Sint Jozefoord vindt u de huisartsen in het gebouw direct aan de linkerzijde.Voor bezoekers van de praktijk zijn ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op de aangegeven parkeerplaats rechts voor de ingang van Sint Jozefoord. Verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord ligt in de bosrijke omgeving aan rand van Nuland. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke beperkingen hier rust, ruimte en kwalitatief zeer goede zorg. Het aanbod van Sint Jozefoord is vanaf 2015 ook buiten de eigen poorten beschikbaar voor huishoudelijke zorg, maaltijd-aan-huis, thuiszorg, het tijdelijk overnemen van mantelzorg, dagbesteding en verhuur van appartementen. Sint Jozefoord en Huisartsenpraktijk Nuland

PLOEGAM B.V. UIT VINKEL BETREKT KANTOORGEBOUW IN OSS Ploegam B.V. uit Vinkel (www.ploegam.nl) verhuist met zijn kantooractiviteiten binnenkort naar Oss. Aan de Griekenweg 25 betrekt men daar een kantoorgebouw van circa 2.300 m_ met ruim 60 parkeerplaatsen. Ploegam B.V. is een familiebedrijf dat reeds 28 jaar bestaat en projecten uitvoert op het gebied van grond-, weg-, en waterbouw. Maar daarnaast ook diensten verleent op het vlak van dijkverzwaringen, cultuurtechnische werken, saneringen en transport. Mede directeur/eigenaar Gijs Ploegmakers geeft aan dat door de enorme groei van de werkzaamheden het bestaande kantoor in Vinkel te klein was geworden en zij daarom in de regio gezocht hebben naar uitbreiding. Het personeelsbestand bestaat uit 130 vaste en ca. 120 tijdelijke medewerkers. De Griekenweg 25 bleek hiervoor de juiste locatie; ‘De locatie geeft ons voldoende groeimogelijkheden, goede parkeerfaciliteiten en uitstekende uitvalswegen’. Het gebouw betreft een voormalige kantoor van Organon dat door samenvoeging/overname van Organon leeg was komen te staan. Alle andere activiteiten van Ploegam BV blijven in Vinkel behouden, tevens blijft Vinkel de statutaire vestigingsplaats. RSP Makelaars bracht de verkooptransactie namens eigenaar Merin (www.merin. nl) tot stand.Voor Merin betekent dit dat er een goede invulling is gevonden voor het tegengaan van de kantoren leegstand waar de Gemeente Oss al jaren mee te maken heeft. 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


VEILING VOOR PROJECT ‘THUIS IN MARTINUSHUIS’ Nuland: De verbouwing van het Martinushuis in Nuland is in volle gang. Ook in de toekomst kan het verzorgingshuis in het hart van het dorp zo haar centrale rol in de gemeenschap blijven spelen. Goede zorg is daarin de basis, de inrichting en de sfeer in het gebouw is een andere belangrijke factor die daarbij helpt. Om daar extra aandacht aan te kunnen geven, zoeken medewerkers van het Martinushuis (financiële) hulp. Via een veiling van producten en diensten op 30 mei hopen zij geld bijeen te brengen om diverse extra’s te kunnen realiseren. Verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis is voor veel mensen een grote stap.Weg uit de vertrouwde omgeving, waar je de weg kent en waar je thuis bent.Voor Martinushuis is dit een belangrijk aandachtspunt. Medewerkers stellen alles in het werk om mensen een ‘zo thuis mogelijk’ gevoel te geven. Martinushuis is een klein huis. In alle opzichten. En misschien voelt het daardoor ook weer zo ‘groots’. Want Martinushuis is warm, vol beschutting en gezelligheid. Met persoonlijke aandacht voor alle bewoners. Martinushuis is een verzorgingshuis, maar als straks de nieuwbouw en verbouw gereed zijn, zal de zorg verschuiven naar verpleging van ouderen met psychische en/of lichamelijke ongemakken. Ook dan zal er weer die warmte zijn. Iedereen kent elkaar en is betrokken bij het wel en wee van de medebewoners. In Martinushuis word je gezien. Ontmoeting Een klein huis als het Martinushuis heeft natuurlijk een bescheiden ontmoetingsruimte, maar het is tekenend dat deze altijd ‘vol’ zit.Vele vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Naast de ruim twintig vaste bewoners eten er tussen de middag nog eens eenzelfde aantal gasten mee. Velen komen van de aanleunwoningen. Dat past ook in het kader van De Ontmoeting, waar Martinushuis aan meedoet. Daarbij worden bewoners gestimuleerd om actief te blijven en anderen te ontmoeten. Activiteiten dicht bij huis en op verschillende plekken in de regio. Thuis in het Martinushuis Op dit moment is er gestart met de interne verbouwing van Martinushuis. De zorg verandert in snel tempo. Er worden andere eisen gesteld, aan de zorg die wordt geboden in het verzorgingshuis als aan het gebouw zelf. Ook Martinhuishuis was toe aan vernieuwing. Daarbij

zal in de toekomst de focus liggen op senioren met een zwaardere zorgvraag, psychisch of lichamelijk.Voor wie het niet meer mogelijk is om verantwoord thuis te blijven wonen. Dit vraagt een andere kijk op zorg maar ook op het gebouw. De huidige bewoners hoeven niet te verhuizen. Ongemakken van een verbouwing worden zo zoveel mogelijk beperkt. De verbouwing zorgt ervoor dat de ruimte weer voldoet aan de huidige normen en standaarden die passen bij de verzwaarde zorgvraag. Het nieuwe Martinushuis zal daarmee gereed zijn voor haar nieuwe rol. Alles wordt er aan gedaan (nieuwe) bewoners zich snel thuis en vertrouwd te laten voelen in hun nieuwe omgeving. Nulandse sfeer Sfeervolle aankleding en inrichting horen erbij. Deels kan dit uit het bestaande bouwbudget. Budgeten zijn helaas niet toereikend om een persoonlijke en warme sfeer te creëren binnen het huis. De medewerkers van Martinushuis gaan daarom aan de slag om de projecten die er voor zorgen dat bewoners zich thuis voelen kunnen worden gerealiseerd. De wensen lopen erg uiteen, van de aankleding met typisch Nulandse taferelen tot een snoezelhoek en een bewegingstuin. Daarvoor is geld nodig. Hierin zijn twee sporen. Het eerste spoor richt zich op (ouderen) fondsen. Bepaalde projecten wil men middels (co)financiering in samenwerking met deze fondsen realiseren.Voor het tweede spoor hoopt het Martinushuis op brede steun vanuit de Nulandse gemeenschap. Speerpunt is het organiseren van een veiling, die plaats vindt op zaterdag 30 mei van 13.00 tot 16.00 uur in De Meent. Ondernemers en particulieren worden opgeroepen goederen of diensten aan te bieden. Dat kan van alles zijn.Van een avondje babysitten tot een uurtje timmerwerk en van het bakken van een appeltaart tot een minuut gratis winkelen. Ook het personeel biedt zelf diensten aan. Thermometer De grotere objecten of diensten, die aangeboden worden, gaan we door middel van een ‘echte veiling verkopen. Kleinere objecten en diensten worden ingezet als prijzen voor het Rad van Avontuur dat op 30 mei ook volop zal draaien. Alle opbrengsten komen volledige en rechtstreeks ten goede aan de extra projecten die anders niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Een speciale thermometer bij het Martinushuis geeft de tussenstand weer.We hopen op € 5.000, maar €10.000 of € 15.000 zou natuurlijk helemaal fraai zijn want wie weet wordt het in de toekomst ook jouw thuis! Heeft u een artikel of dienst in de aanbieding voor de veiling of wilt u op andere wijze steunen dan kunt u mailen met jacqueline.vandenelzen@brabantzorg.eu 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.