Torenklanken 2017 - nr 07

Page 1

55e jaargang | nummer 7 | april 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WANDEL4DAAGSE GEFFEN Je kunt het maar alvast in je agenda hebben staan: De wandel4daagse in Geffen wordt dit jaar gehouden op 13-14-15-16 juni. Voorinschrijving is op 30 mei van 15.00 tot 20.30 u. in de Koppellinck. Lekker gemakkelijk, ouders en kinderen kunnen na schooltijd inschrijven. Kosten: 4 dagenkaart voor kinderen € 4,-, voor volwassenen € 5,-. Bij voorinschrijving krijg je € 1,- korting. Er zijn ook weer dagkaarten van € 1,- per kind en € 2,voor volwassenen. Je krijgt alleen een medaille, met een 4dagenkaart. We rekenen weer op veel deelnemers, zeker nu het Rottenrijk - dat de Wandel4daagse in haar activiteitenpakket heeft - 44 jaar bestaat! We gaan iets speciaals bedenken, vanwege dit jubileum!

KPJ GO Beste jongens en meisjes We gaan weer iets leuks doen: Wat: voel je vrij Disco Voor wie: voor alle kinderen in groep 6, 7 en 8. Wanneer: vrijdag 5 mei van 19.30-21.30 uur Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw We gaan lekker, dansen, zingen, hossen en springen. Het kost € 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je 2x fris, en 1x chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Hopelijk zien we jullie allemaal op 5 mei. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

KONINGSDAG 2017 Wat is het thema dit jaar? 50 tinten oranje Wanneer? donderdag 27 april 2017 Waar? Dorpsplein Geffen Hoe laat? 13.00 Start fietsoptocht (aanvang 12.30 uur) 14.00 Vrijmarkt • bolderkar-/kleedverkoop • kramen 14.15 Spelletjes (t/m groep 8) En ook - Dansvoorstellingen - Bootjesspel - Zandzakjes gooien - Smikkeltuin - Gezellig terras met muziek

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

do. 19 april 19.00 u. Witte Donderdagviering inVinkel m.m.v. GK Vinkel + GK Geffen vr. 14 april 15.00 u. Kruisweg m.m.v. de vormelingen + Fluitekruid vr. 14 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering m.m.v. GK vr. 14 april 21.00 u. Goede Vrijdag Nu in de Vinkelse kerk za. 15 april 19.00 u. Paaswake in Vinkel zo. 16 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Eerste Paasdag) ma. 17 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Tweede Paasdag) vr. 21 april 19.00 u. * avondmis zo. 23 april 09.30 u. + Gildeviering m.m.v. GK + kinder kerk (Sint Jorisdag) vr. 28 april 19.00 u. * avondmis zo. 30 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. DK + kinderkerk do. 04 mei 19.00 u. Gebedsviering herdenking geval lenen m.m.v. W.I.K. na afloop ceremonie bij het vrijheidsmo- nument vr. 05 mei 19.00 u. * avondmis zo. 07 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun

nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 5 mei: Beginnen met de noveenkaars en het gebedenboekje 10 mei: 1e oefenmiddag 13.30 u. tot 15.30 u. PROGRAMMA VORMSEL 14 april: 14.30 u. - 15.30 u. Kruisweg uitbeelden 20 april: bijeenkomst van 19.00 u. - 20.30 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

In het portaal van de kerk vindt u een kist waarin we spullen inzamelen voor de Solidariteitswerkplaats in Uden. Ze vragen om gebruikt gereedschap op alle vakgebieden, naaimachines, fietsen, rollators. De kist staat er tot 1 mei. Grote materialen kunt u in/bij de carport van de pastoor zetten.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de zorg en belangstelling voor, en na het overlijden van ons mam; Annie Renders-v.d. Linden

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

In het bijzonder de huisarts, casemanager, het keukenpersoneel en de activering van zorgcentrum De Heegt. Een speciaal woord van dank gaat uit naar het thuiszorgteam “Brabantzorg Geffen”.Wat een geweldige club mensen is dit! Mede dankzij hun inzet heeft ons mam tot het laatst toe thuis kunnen wonen, niets was hen teveel. Met name de laatste dagen kwamen ze zelfs na werktijd om ons mam te verzorgen. Dat is wat je noemt liefde voor de medemens.

INZAMELINGSKIST IN HET KERKPORTAAL

Namens de kinderen, Hartelijk dank

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


EFKES BUURTE MÈ…

Dirk-Olaf van Geenen (37 j.)

Geffen is sinds kort een veelbelovend ondernemer rijker. Zijn woon- en werkplek bevindt zich op de Papendijk, de locatie waar lang geleden de kolenhandel van Harrie Schuurmans floreerde. Dirk-Olaf van Geenen is afkomstig uit Vught, getrouwd met Priscila en ze hebben een zoontje Tyler van drie jaar. Dirk-Olaf is een ambachtelijk restaurateur-conservator, die zijn bedrijf al op 23-jarige leeftijd startte en het koperen bedrijfsjubileum reeds heeft gevierd. Hij heeft dus veel ervaring opgedaan en dat betekent een uitgebreide klantenkring, die ontstaan is door mond-totmondreclame. Hij studeerde af als meubelmaker en volgde daarna gedurende viereneenhalf jaar de opleiding restauratie en conservering meubels aan het Buckinghanshire Chilterns Univercity College in High Wycombe in Engeland. Hij behaalde daar zijn bachelor- en masterdiploma. Weer terug in Nederland begon hij al zzp-er te werken. Dirk-Olaf restaureert en conserveert meubelen en houten objecten variërend van sculpturen tot klokken en historische interieurs. Hij is gespecialiseerd in de restauratie van fineer- en inlegwerk met decoratieve materialen, zoals messing, ivoor, been, hoorn, parelmoer en schildpad. Naast het restaureren van antiek met traditionele materialen heeft hij de ervaring en materiaalkennis in huis om eigentijdse designmeubelen te behandelen. Denk aan meubelen van bekende ontwerpers vervaardigd uit gebogen multiplex, stalen buizen en kunststoffen. Hij heeft ondanks de minder goede tijd rond 2014, altijd genoeg werk gehad. Dat komt mede doordat hij voor Rijksinstellingen werkt, die vaak subsidies ontvangen voor restauratiewerk en goede contacten heeft opgebouwd via Symposia en met antiquairs via de bekende TEFAF-kunstbeurs in Maastricht. “Ik ben gemakkelijk in het aannemen van grote klussen.” Objecten (vanaf de 17e eeuw) door Dirk-Olaf gerestaureerd vind je in kastelen (o.a. Kasteel Heeswijk), kerken, musea en zelfs in het paleis op de Dam, maar ook familiestukken worden door hem weer ‘op waarde’ hersteld. Hij krijgt vaak restauratiewerk na boedelverdelingen, want dan gaat de emotionele waarde van erfstukken gelden. Stagiair Jasper van de St. Lucasschool in Boxtel heeft vandaag zijn laatste dag bij Dirk-Olaf. Hij zit in het 3e jaar van de opleiding decoratie- en restauratieschilder en heeft veel geleerd van deze stage in dit kleinschalig bedrijf, met Dirk-Olaf als goed voorbeeld van een vakkundig restaurateur met veel ervaring. Van Geenen heeft een enorme drive om door te gaan met dit prachtige vak, want hij komt steeds nieuwe dingen tegen, ook uit andere landen. “De originaliteit van

stukken, zie ik aan het hout en de materialen die gebruikt zijn. Een spijker kan mij al heel veel vertellen. Het wordt wel moeilijker om de originele materialen waarmee ik werk, aan te komen”, aldus Dirk-Olaf. Ook in deze regio wil Dirk-Olaf klanten werven.“Je kunt hier terecht voor het opknappen van grootmoeders keukenstoel tot luxe fauteuils en alles wat er tussenin zit. Het is ambachtelijk werk en de kosten zitten dus vooral in het uurloon. Kijk op de website van Dirk-Olaf: https://www.vangeenenrestauratie.nl/ of kom vrijblijvend informeren op Papendijk 14b. Dirk-Olaf is, toen hij in Geffen kwam wonen, direct lid geworden van Ondernemend Geffen en het Nieuwjaarsgala is al meteen goed bevallen:“Was heel gezellig!” Welkom in Geffen!

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

7


en het is helemaal af.

ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 465.

Het mooiste nieuws kwam dit keer uit de polder. De koeien van Arjen van Vugt kwamen naar jaren weer buiten in de wei. Ze vonden het prachtig en wij ook! Dierenwelzijn gaat ons aan het hart en gelukkige koeien geven natuurlijk veel betere melk. Goed werk! Rondweg De Heesterseweg nadert z’n voltooiing en het lijkt erop dat Geffen nu ook een rondweg heeft. De verbinding tussen de twee stukken is ook geasfalteerd en het gaat er mooi uitzien. De weg ligt er fraai bij en de omgeving is niet zo’n kaalslag geworden als we gevreesd hadden. Er is sprake van een mooie inpassing in het landschap en ze hebben beloofd dat het mooiste nog moet komen met struiken en ingezaaide bloemenzeeën. Fraai is ook de verlichting die vooral op de fietspaden is gericht en daarmee extra veiligheid brengt. Nu nog een paar mooie, imposante bomenpartijen aan het begin van ons dorp

44 jaar Rottenrijk Het jubileum werpt z’n schaduw vooruit en we worden er blij van. Onze actieve carnavalsstichting start de festiviteiten al op 3 juni met “heel Geffen bakt”. Ze streven naar net zo’n grote deelname als de Geffense Kwis. Een jury van Geffense bakkers, ludieke prijzen, mooie bakpakketten en het beste baksel komt in de winkel! Het elf-elf bal is dit jaar een 4*11 bal en vindt op 4 november plaats. De stamtafel is niet te beroerd om mee te denken met dit feest. De 44 kilometer van Geffen bij de wandelvierdaagse? De raad van 88 met alle ex-leden? De vastentijd met een paar dagen verlengen: 44 dagen afzien? De prinsenwagen laten trekken door 44 ex-deelnemers van de optocht? Heb je nog een ander creatief idee? Meldt het op de facebookpagina van de stamtafel. Geffen begroten Het blijft wat stil met het vervolg op Geffen begroten. Als de gemeente daar mee verder wil, moeten ze er nu wel werk van gaan maken.Vorig jaar was een probleem dat het moeilijk is 1 jaartranche te veranderen en bleek P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


dat je het eigenlijk over een langere periode zou moeten doen om écht het verschil te maken. Laten we dat dan ook maar doen om zo de Effenaar serieus te nemen. We zien trouwens nog geen plan voor het trottoir langs de Kloosterstraat; het resultaat van vorig jaar. Het zou toch mooi zijn om nog dit jaar te laten zien dat het wel kan. Bij de volgende editie van de stamtafel zullen we zelf alvast een begin maken met die begroting. Kom meepraten of geef suggesties door via de facebookpagina van de stamtafel. Goed Gevoel Geffen We zagen een succesvolle bingo van Goed Gevoel ten bate van de stichting Rived, die het gedachtegoed van Rinske van Erp overeind houdt in Afrika. Veel mensen, een mooie opbrengst en een gezellige bijeenkomst. Het mes snijdt zo aan verschillende kanten. De opbrengst wordt onder andere gebruikt om naaimachines en ander materiaal ter beschikking te stellen zodat de mensen daar een eigen bedrijfje op kunnen zetten of hun eigen kleren kunnen maken.

vrijwilligers die willen ondersteunen tijdens de wandeling op dinsdagmiddag, in de oneven weken.Vrijwilligers die samen met bewoners willen fietsen op de duofiets zijn ook van harte welkom. Dit kan bijvoorbeeld ook ’s avonds of in het weekend. Wilt u zich inzetten voor de ouderen in De Heegt? De Heegt gaat graag met u in gesprek over uw wensen en mogelijkheden als vrijwilliger. Ook bij andere activiteiten kunt u als vrijwilliger ondersteunen. Dit kunt u al doen met 1 uur in de week, zowel doordeweeks als in het weekend. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator: Conny Schuurmans, conny.schuurmans@brabantzorg.eu of 073 - 5321264. U bent van harte welkom in De Heegt!

En verder… • Zegt de stichting de Koppellinck helemaal niks over de onderhandelingen met de gemeente; hoe we ook doordrammen. Dat zijn ze niet van ze gewend. • Lukt het sommigen om in de vastentijd de alcohol 40 dagen te laten staan, terwijl anderen in de eerste week al stranden ondanks luidruchtige oproepen om ook mee te doen. • Komt ondernemend Geffen tóch naar de stamtafel, ook als de voorzitter geen tijd heeft. Van harte welkom op 21 mei. Het zou mooi zijn als er ook wat ondernemers aansluiten. • Is er subsidie beschikbaar voor samenwerkende ondernemers vanuit News Business Oss. Zou mooi zijn als er ook een deel naar ons dorp zou gaan. • Werd op 1 april bekend dat het thema van koningsdag “50 tinten oranje” wordt. De verwachtingen zijn hoog gespannen! • Bent u op 23 april weer van harte welkom bij de stamtafel.Voorzitter is Wim Romme.Alles is bespreekbaar. Je kunt ook onderwerpen aandragen via onze facebookpagina.

DE HEEGT IN GEFFEN ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Heegt, locatie van BrabantZorg in Geffen, is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers die binnen De Heegt werken brengen extra plezier en bieden ondersteuning aan de bewoners. Het is dankbaar werk, hun inzet en inbreng betekent veel voor de bewoners. De Heegt is op zoek naar nieuwe

9


INRICHTING ZWARTE VELD IN GEFFEN MET GRAVEN VAN POEL VOLTOOID Poel voltooit inrichting Zwarte Veld in Geffen

Een bekend ommetje in de buurt van Geffen is het Ivo van Dintherpad. Groene paaltjes leiden de wandelaar over het Geffens Veld en aan de andere kant van de Heesterseweg langs de Joodse Begraafplaats naar de Oude Baan. Het tracé aan deze laatste zijde volgt de historische, maar opgeheven Oude Veldstraat en voert langs een gebiedje dat buurtbewoners nog kennen als Het Zwarte Veld.Toen de gemeente Maasdonk eind 2014 werd opgeheven is dit stukje land ter beschikking gesteld aan Stichting Landschapsbelang Maasdonk om het als natuurgebiedje in te richten.Voor het ontwerp ervan is de hulp ingeroepen van Brabants Landschap. Hierin was plaats voor nieuw ingeplant struweel, fruitbomen, een graanveld grenzend aan een kruidenrijke strook en een amfibieënpoel.Tevens heeft Brabants Landschap dit plan geldelijk ondersteund om het verwezenlijkt te krijgen. Binnenkort zal vereniging “Dorsclub de Stofvreters” uit Heeswijk-Dinther het veld met zomertarwe en de strook langs het pad met een rijk kruidenmengsel inzaaien. De aanleg van de paddenpoel heeft enige tijd op zich laten wachten omdat de gemeente Oss daar strengere eisen aan heeft gesteld, maar onlangs heeft de firma Van Erp deze uitgegraven en de randen uitgevlakt waarop de amfibieën zich in het zonnetje kunnen opwarmen. Hiermee is het totale plan van Stichting Landschapsbelang Maasdonk gerealiseerd en kunnen wij gaan genieten van een nieuwe natuuraanwinst in onze omgeving.

HEMELRIJKSE WAARD Feestelijke opening uitkijktoren bij de Hemelrijkse Waard op 15 april Eind maart is het nieuwe natuurgebied de Hemelrijkse Waard geopend. Oss is sindsdien een prachtig stuk riviernatuur rijker. Op 15 april staat een 2e opening op 10

de agenda, dit keer van de uitkijktoren op de Oijense Benedendijk (bij de kruising met de Vlierstraat). Deze uitkijktoren is een initiatief van de Vogelwerkgroep van de IVN afdeling Oss. Nadat de Vogelwerkgroep enkele jaren geleden een erfenis gekregen had, zijn we in overleg gegaan met Natuurmonumenten om dat geld goed te besteden. Een uitkijktoren bij het nieuwe natuurgebied kwam er als beste besteding uit. Maar dan moet er nog veel gebeuren en er moeten meerdere sponsoren worden gezocht. Vandaar dat het toch nog lang geduurd heeft voordat de realisatie definitief was. Maar nu staat de uitkijktoren er en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 15 april om 10.00 uur zal de toren officieel in gebruik worden genomen na de opening door een familielid en een vertegenwoordiger van de Vogelwerkgroep. Daarna zal er een excursie het gebied ingaan.Tot 15.00 uur zullen er kramen van verschillende organisaties informatie geven aan bezoekers. Ook zullen er gedurende de dag meerdere excursies plaats vinden en zijn er telescopen op de uitkijktoren aanwezig om vogels te spotten. Iedereen is welkom om tussen 10.00 en 15.00 uur een bezoek te brengen aan de uitkijktoren. De sponsoren zijn naast de Vogelwerkgroep IVN afdeling Oss: Natuurmonumenten, gemeente Oss, waterschap Aa en Maas, aannemer Wetering, K3Delta en Rijkswaterstaat.

Uw persoonlijke warenhuis!

I.v.m. omstandigheden zijn onze openingstijden gewijzigd:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9.00 - 17.00 uur GESLOTEN 9.00 - 17.00 uur 9.00 - 17.00 uur 9.00 - 17.00 uur (geen koopavond) 9.00 - 16.00 uur

Kerkstraat 7 - 5386 AC Geffen - T: 073 532 1295

www.boschvanerp.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: Bezoek aan hondencentrum Four Winds KG in Geffen Op dinsdag 9 mei gaan we om 9.30u een bezoek brengen aan Four Winds KG Bergstraat 2a Geffen. Het is een gespecialiseerd bedrijf in de opleiding van verschillende typen diensthonden. Ze trainen hun honden op een hoogwaardig niveau om zo een aandeel te hebben in het terugdringen van terrorisme en criminaliteit. Vertrek vanaf het gemeenteplein om 9.00u. Opgeven voor 4 mei bij Henriette .v. Erp tel. 0735322058 of per email famvanerpvandehoek@hotmail. com of bij Corrie Hondong tel. 073-5323123 of per email: famhondong@kpnplanet.nl. Bezoek brandweerkazerne Geffen Op 20 april brengen we een bezoek aan de brandweerkazerne in Geffen voor een rondleiding. Aanvang is 14.00 uur, verzamelen doen we aldaar. Dit wordt een interessante en informatieve middag. Opgeven vòòr 17 april bij Henriëtte van Erp tel 5322058 of per email; famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel 5323123 of per email; famhondong@kpnplanet.nl

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440 23 april thema zondag Kruidendag

Bestuursvergadering 2 mei a.s. om 13.30 uur in het Oude Klooster Hebt u nog aandachtspunten, vragen of opmerkingen graag voor deze vergadering melden aan het Dagelijks Bestuur of een van de andere bestuursleden. Wij houden het kort deze keer, de zon schijnt. Antoon Romme, voorzitter

17 JUNI: ZORGMARKT VAN ‘GEFFEN ZORGT’

OPROEP: komt u de markt versterken? Geffen Zorgt organiseert op zaterdag 17 juni van 12:00 tot 17:00 een zorgmarkt in de Koppellinck.Tijdens deze middag kunt op een laagdrempelige manier kennismaken met de verschillende organisaties en clubs rondom zorg, welzijn en ontmoeten. Onze eerste oproep: zet 17 juni in uw agenda en wees welkom! Niet alleen de (eerstelijns) zorg zoals de huisarts, fysiotherapie, tandarts en apotheek laten zichzelf zien, er is op de markt ook ruimte voor initiatieven uit de Geffense samenleving. We zijn op zoek naar clubjes, verenigingen, informele netwerken die gericht zijn op ontmoeten. Groepen die activiteiten organiseren om samen met andere Geffenaren op te trekken of iets gezelligs te ondernemen. Denk aan samen eten, kaarten of bijvoorbeeld wandelen of lezen. Op de markt kunt u uw groep presenteren. Door met elkaar te delen, kan de groep worden uitgebreid of worden mensen geïnspireerd om ook zelf iets met elkaar te organiseren. Wilt u uw groep presenteren op de zorgmarkt? Meld u dan aan voor 1 mei door een mail te sturen naar geffenzorgt@gmail.com. Met vriendelijke groeten, Team ‘Geffen Zorgt’

Ruim assortiment vanaf koningsdag: perkgoed, hang – en kuipplanten, fuchsia, geraniums

APRIL en MEI ZONDAG`s GEOPEND!!!

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

11


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


DE HANDEN INEEN GESLAGEN VOOR HET KIND De 4 paramedische disciplines die veel met kinderen werken hebben hun handen ineen geslagen. Het gaat om logopedie (Saskia Bertrums), Oefentherapie Cesar (Maike Goossens), ergotherapie (Femke van Ravensteijn) en kinderfysiotherapie (Marlijn Mulders) en werken ook met de overige paramedici binnen de dorpen samen. Om kinderen zo snel mogelijk de meest passende behandeling te geven zijn we gaan zorgen voor korte lijnen onderling. Zo kan de kracht van iedere therapie optimaal benut worden omdat uw kind de juiste zorg dichtbij huis kan krijgen. Na logopediste Saskia en kinderfysiotherapeute Marlijn, stelt vandaag Oefentherapeut Cesar Maike zich voor in onderstaand artikel. DE OEFENTHERAPEUT CESAR Oefentherapie Cesar is een paramedisch behandelmethode die u helpt bij het opheffen, verminderen of voorkomen van klachten die veroorzaakt worden door een verkeerde manier van bewegen. Want bewegen is een kunst en een mens beweegt de hele dag door. Iemands bewegingspatroon is uniek, daar is geen tweede van. Echter... niet alle mensen bewegen op een verantwoorde

manier. Hierdoor kunnen klachten ontwikkeld worden. Of deze kunnen ontstaan door een acute situatie of een ziekte. Een lichaam is een bijzonder geheel wat als één totaal functioneert. Door een onjuist bewegingspatroon te gebruiken, kunnen er klachten ontstaan. De therapie is geschikt voor alle leeftijden. Bij welke klachten naar de oefentherapeut: * Ademhalingsklachten * Arbeid gerelateerde klachten * Arm- nek- en schouderklachten * Artrose * Bechterew * Bekkenproblematiek * Chronische pijn * Heup- Knie en voetklachten * Houdingscorrecties * Incontinentieklachten * Lage rugklachten * Multiple Sclerose * Neurologische problemen * Overgewicht * Scoliose * Spierspanningshoofdpijn * Vitaal ouder worden * Zwangerschapsklachten In Geffen is uw therapeut Maike Goossens en de praktijk is gevestigd op de 2e verdieping van het Oude Klooster in Geffen, het voormalige kloostergebouw aan de Kloosterstraat 7A. De praktijk is daar geopend op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOIE OORTJES GEFFEN - Wij bezoeken incidenteel ”de Uilenknuffelaars” aan de Stamtafel en wat frequenter de openbare vergaderingen van de Dorpsraad. Wat ons daar ter ore komt of opvalt (en andere Geffense nieuwtjes), delen wij graag in de rubriek ”Rode Oortjes”.Vandaag nr. 3: Boomfeestdag 22 maart Het fenomeen Nationale Boomfeestdag was aan ons mooie dorp Geffen (weer) niet besteed, ondanks het feit dat dit 3 x aanhangig is gemaakt in vergaderingen van @DorpsraadGeffen. Er zijn wél jonge, nieuwe boompjes geplant aan Weverstraat, Sassendreef en Heikesstraat. Volgens ons een gemiste kans, gemeente Oss en basisschool De Wissel! Dorpsraad Geffen Wij vinden onze Dorpsraad een gedreven club, de samenstelling is een ideale mix van jeugdig elan met ervaren talent.Wat ons soms zorgen baart, zijn het royale subsidiebeleid, de dure aanwezigheid van betaalde krachten (ambtenaren) en de royale, (soms te) persoonlijke inbreng van ”oudgedienden” (raadsleden, wethouders). Bijeenkomst van 20 maart duurt tweeëneenhalf uur en dan worden er ontzettend weinig (of geen?) ”gevraagde en ongevraagde adviezen” uitgebracht. Volgende openbare vergadering is op maandag 15 mei. Kom gerust eens langs en oordeel zelf... MFC De Koppellinck Er is een nieuw bestuur aangetreden, hoor ik in de wandelgangen, maar verder blijft het oorverdovend stil. Wanneer komt het neij Bestuur uit de kast? Wat betalen hoofdhuurders St. Primair (nu Filios Scholengroep), BS De Wissel en de Peuterspeelzaal? Heeft de gemeente Oss wel realistisch financieel haalbare kaders gesteld? Gaan ”Willen Is Kunnen” en andere verenigingen uit Geffen niet teveel huurpenningen betalen? Wij zijn benieuwd!

- Heeft het Bestuur van de Boerenbruidsparen nog niet gebeld; wij gaan dit oppakken! - Is er nog steeds geen nieuws over de plannen met ons gemeentehuis en -plein; Wij maken ons zorgen! Wij blijven oortjes en ogen de kost geven en ”praten” u bij in de volgende Torenklanken! Hartelijke groeten, CV Rooi Oortjes Geffen

WIE WAT WANNEER APRIL 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 23 Sint-Jorisgilde, Sint-Jorisdag met schieten Dagkoning 27 Sint-Jorisgilde, deelname Koningsdag MEI 01 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 04 Sint-Jorisgilde, deelname Dodenherdenking 05 KPJ Go, Disco groep 6, 7 en 8 10 Ziekencomité De Schakel, meiviering 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 14 Eerste Communie 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 11.45 u H.Mis in de Sint Jan Den Bosch met SintJorisgilde en Gilde Sint Sebastiaan Oss

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Verder... - Vierde Pastoor Van Dijk zijn 41-ste verjaardag. Hopelijk bleft ie nog lang onder ons!

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH!

In het kader van dodenherdenking worden die week 2 films gedraaid: twee kanten van de oorlog. Maandag 1 mei: Riphagen. Aanvang 20.00 uur De beruchte Amsterdamse crimineel Andries ‘Al Capone’ Riphagen (Jeroen van Koningsbrugge) werkt tijdens de Tweede Wereldoorlog fanatiek samen met de nazi’s. Riphagen wordt onmetelijk rijk met het opsporen, afpersen en verraden van Joodse onderduikers, en waant zich hierbij onaantastbaar. Maar als hij een belangrijke verzetsgroep verraadt, opent een jonge politieagent en verzetsstrijder de jacht op hem. Donderdag 4 mei: Land of Mine. Aanvang rond 20.45 uur, aansluitend aan de dodenherdenking Het is mei 1945, slechts enkele dagen na het einde van de oorlog. Een groep Duitse krijgsgevangenen wordt naar Denemarken gebracht en gedwongen om de 2 miljoen landmijnen te ontmantelen die door de Duitse bezetters werden verspreid langs de Westkust. Sergeant Carl Leopold Rasmussen is verantwoordelijk voor de groep jonge, verzwakte mannen. Net als vele Denen haat hij de Duitsers. Hij reageert zijn woede dan ook af op de gevangenen, maar gaandeweg verandert zijn houding ten opzichte van de jongens. Entree 1 mei: € 5,-; 4 mei: € 3,50 (dankzij samenwerking met de gemeente). De films hebben geen pauze; u kunt een drankje mee de zaal innemen. Na de film is het gezellig napraten in het café.

Het 1e weekend van april zijn we weer met verschillende van ons club naar Zoutelande geweest. Wat een schitterend weer hebben we gehad. Zo`n weekend staat geheel in het teken van jeu de boules. Dat begint al op vrijdag avond bij het clubhuis van de organiserende vereniging in Middelburg. Op zaterdagmiddag, op het strand, worden er 3 mix-

wedstrijden gespeeld. Na in het strandpaviljoen lekker gegeten te hebben gingen we weer het strand op waar verschillende nog tot in het donker doorgingen met jeu de boulen. Zondag was de grote dag met een toernooi over 5 doublet wedstrijden. Dit jaar waren er weer meer deelnemers als afgelopen jaar. Die werden opgesplitst in 4 poules. Iedere poule heeft dan een 1e, 2e en 3e prijs. Wij deden met 5 koppels mee in verschillende poules. Leo Renders en Gerard vd Zanden wonnen 3 wedstrijden, Toon Schuurmans en Tiny vd Doelen wonnen 4 wedstrijden en Theo v Wanrooij en Gerard Schuurmans waren met 5 gewonnen wedstrijden en 49 pluspunten de besten van onze club. En dus 1e in hun poule. Ze werden uitbundig gefeliciteerd. Dit alles werd afgesloten met een etentje en feestje in het strandpaviljoen. We waren het jeu de boulen nog niet moe en gingen tot het donker weer door. Hierna namen we nog een slaapmutsje met z`n allen, spraken het weekend nog eens door en feliciteerden onze prijswinnaars nogmaals. JBC Geffen heeft zich goed op de kaart gezet. Het was wederom een super weekend. Groeten van JBC Geffen p.s. kijkt u ook weleens op onze website? www.jbcgeffen.nl Daar kunt u al onze informatie vinden.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


EREGALERIJ: Willie van Erp

JAN WIJGERSE WINT WEER SOLISTENCONCOURS

WISSELBEKER: Jan Wijgerse

Voor het tweede jaar op een rij heeft Jan Wijgerse de wisselbeker gewonnen tijdens het solistenconcours dat in de Koppellinck plaatsvond op zaterdag 25 maart 2017. De Geffense drummer kreeg het hoogst aantal punten (54.5). Op het solistenconcours treden muzikanten en majorettes op voor een deskundige jury in diverse categorieën. De deelnemers zijn afkomstig uit de muziekverenigingen Odio (Vinkel), Union (Nuland) en W.I.K. (Geffen). Beurtelings organiseert een van de verenigingen het concours. Naast Wijgerse zijn er ook andere WIK-leden in de prijzen gevallen. Een overzicht van alle winnaars in de verschillende groepen: MAJORETTE JEUGD 1A: Marit, Hannah, Sophie, Elin, Loes, Jaimy, Marlin, Lieke – 51 punten JEUGD 2A: Nikki Brands, Lisa Smits – 52 punten JEUGD 3A: Mila van Nistelrooij, Isa Clement – 52,5 punten Junior Basis A: Lianne van Lith, Janine van Erp, Janneke van Rooij, Naomy Schuurmans, Ester Verhagen – 52 punten Senior Midden A: Linda Kastermans – 52 punten GROEPSWINNAAR: Mila van Nistelrooij, Isa Clement SLAGWERK INTRO: Jorg Maas – 52 punten 3e DIVISIE: Giel Kerkhof – 44 punten 2e DIVISIE: Ruud Korsten – 54 punten 1e DIVISIE: Jan Wijgerse – 54,5 punten GROEPSWINNAAR Jan Wijgerse BLAZERS INTRO A: Nika Jagers – 49 punten INTRO B: Wouter van Dinther –49,5 punten 3e AFDELING: Marijn van Dinther – 47 punten G RO E P S W I N NAAR: Wouter van Dinther 2e AFDELING: Lianne van Lith – 48 punten 1e AFDELING: Meike van der Lee – 48,5 punten G RO E P S W I N NAAR: Meike van der Lee

TONEELGROEP TIENERS VAN TOEN WEER OP DE PLANKEN Toneelgroep Tieners van Toen uit Nuland bestaat tien jaar en wil het publiek extra vermaken met een nieuw blijspel. Doldwaas, komisch en hilarisch zijn de woorden die passen bij het blijspel “Fusie geeft ruzie” en duidelijk moeten maken dat er veel gelachen kan worden. Wat tien jaar geleden als een leuke seniorenactiviteit is begonnen is uitgegroeid tot een toneelgroep die zijn bekendheid in de regio zeker heeft verdiend. Alle jaren werd er gekozen voor blijspelen want gelachen moet er kunnen worden. In dit jubileumjaar zal de opvoering van de Tieners van Toen met “Fusie geeft ruzie” daar zeker voor gaan zorgen. “Fusie geeft ruzie” is de alleszeggende titel van het dolkomische blijspel dat de toneelgroep in april 4 keer gaat opvoeren. Het stuk is geschreven door Maurits Keyzer en is op enkele punten bewerkt door regisseuse Jeanine van den Oetelaar.Voor Jeanine is dit het derde seizoen dat zij de regie in handen heeft. “Fusie geeft ruzie” behandeld de problematiek van het samenvoegen van twee bejaardenhuizen “De Plets”en “Edelburcht” met totaal verschillende bewoners en personeel. Die verschillen zorgen natuurlijk voor allerlei conflicten. Een nieuwe directrice, hoogstpersoonlijk aangesteld door de minister (van Nutteloze zaken), houdt er wel heel speciale huisregels op na en daar komen de bewoners tegen in opstand. Als er dan ook nog een mysterieuze persoon zijn intrek wil nemen ontstaan er wel heel vreemde situaties. Doldwaze, komische en hilarische gebeurtenissen volgen elkaar op van begin tot het einde. U krijgt waar voor uw geld want het blijspel heeft 4 bedrijven en heeft een speelduur van ca. 2 uur.Tel daar nog 2 pauzes bij dan mag je toch echt spreken van een middag/avond uit. De uitvoeringen zijn in Gemeenschapshuis de Meent, Pr. Bernhaardplein 10 Nuland. Entreekaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij AH supermarkt in Nuland, COOP supermarkt in Vinkel en Bosch van Erp in Geffen en kosten € 7,50. U kunt ook kaarten reserveren door een mailtje te sturen naar tienersvantoen@ziggo.nl of telefonisch 0653 777 566. De uitvoeringen zijn woensdag 19 en donderdag 20 april aanvang 14.00 uur, vrijdag 21 en zaterdag 22 april aanvang 20.00 uur. Onze lieftallige gastvrouwen zullen u een hartelijk welkom heten en u krijgt een gratis kop koffie/thee aangeboden bij binnenkomst. 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 20

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.