Torenklanken 2011 - nr 07

Page 1

✁ 49e jaargang | nummer 7 | april 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PASEN 2011

DODENHERDENKING 4 MEI

Binnenkort viert de Kerk het Paasfeest en dat is waar het binnen ons geloof om draait. Pasen wil zeggen dat er achter de Goede Vrijdagervaring van pijn, lijden en sterven nieuw leven straalt (een ervaring die je in je eigen leven ook wel eens kunt hebben). Pasen wil zeggen dat Christus uit liefde voor ons zijn leven gaf op het kruis, en dat hij uit de dood verrezen is. Pasen wil dus zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft en dat het kwaad is overwonnen. Pasen mag dus een feest van de christelijke hoop zijn. Iedere keer als wij in ons eigen leven merken dat we na vallen weer kunnen opstaan, of dat we na verkeerde wegen te hebben bewandeld weer op de goede weg zijn merken we in ons eigen leven of in onze eigen omgeving dat het goede de kracht heeft om te overwinnen. Dat zijn zeg maar “Paaservaringen van alledag”. Tegelijk merken we ook dat het kwaad en het negatieve, het slechte nieuws vaak veel rumoer en lawaai maakt, en dat het goede veelal in stilte gebeurt. Een wijze priester zei onlangs: één vallende boom maakt meer lawaai dan een heel woud groeiende bomen. Ik hoop dat dat ons positief mag stemmen en mag aanzetten om het goede te zien, te horen, te zeggen en te denken. Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen! Ik wens u van harte een Zalig Paasfeest toe, het feest van Gods liefde voor ons mensen, en nodig u van harte uit om de plechtigheden in de kerk in deze tijd bij te wonen, zo mag je een stukje op weg gaan met Jezus op Zijn weg van lijden, sterven en verrijzen!

De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een woensdag, midden in de voorjaarsvakantie. We snappen best dat u niet speciaal later vertrekt naar uw vakantieadres, of daarvan speciaal terugkomt, om hier in Geffen deze herdenking mee te maken... Maar we hopen wel dat zij die achter blijven in ons dorp, de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin slachtoffers en slachtoffertjes. Helaas. Het comité voor deze 4 mei-viering nodigt u daarom van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken dan wordt u, met uw kinderen, ook daarvoor van harte uitgenodigd,

Pastoor Van Dijk

vooraankondiging Noteer alvast in uw agenda. Van 14 t/m 17 juni de Geffense wandel vier daagse. In de volgende Torenklanken meer informatie.

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt do. 21 apr. 19.00 u. + Witte Donderdag viering m.m.v. Gem. Koor vr. 22 apr. 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en “Fluitekruid” 19.00 u. + Goede Vrijdagviering m.m.v. Gem. Koor (geen viering in de kapel) za. 23 apr. 21.00 u. Paaswake m.m.v. Passe Partout zo. 24 apr. 09.30 u. + Paasviering m.m.v. Gemengd Koor ma. 25 apr. 09.30 u. + Paasgezinsviering m.m.v. Kinder koor di. 26 apr. 19.00 u. * avondmis vr. 29 apr. 19.00 u. * avondmis zo. 01 mei 09.30 u. + Gildemis Sint Jorisdag m.m.v. Gem. Koor + kinderkerk (instal latie nieuwe gildeleden) di. 03 mei 19.00 u. * avondmis wo. 04 mei 10.30 u. viering in de St. Jan met pastoor van Dijk 19.00 u. Gebedsdienst herdenking geval- lenen m.m.v. WIK + kinderkerk vr. 06 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 08 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk (Moederdag) di. 10 mei 19.00 u. * avondmis vr. 13 mei 19.00 u. * avondmis ZONDAG 8 MEI VERVALT HET KOFFIE DRINKEN VOOR ALLEENGAANDEN.

GOEDE WEEK - PASEN Graag nodigen wij u uit, de Goede Weekvieringen te komen meebeleven en de vreugde van Pasen (zie liturgische agenda en de folder die u aangeboden wordt bij de vastencollecte). Op Paaszaterdag is er vanaf 11 uur biechtgelegenheid en afhalen van het nieuw gewijde water. Wij danken hierbij alvast alle vrijwilligers die zich extra inzetten voor deze dagen. Tijdens Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag kunnen er geen extra H.Missen gelezen worden. Op Witte Donderdag omdat we in de avond de instelling van de Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal, zeg maar de allereerste H. Mis vieren. Op Goede Vrijdag is er in het geheel geen H. Mis omdat we dan het sterven van Jezus gedenken, en op Paaszaterdag is de Paaswake de eerste Mis die weer wordt gevierd, de verrijzenis van Christus die uit de doden is opgestaan. Zoals velen van u wellicht weten is dit een oeroude traditie in de Kerk die teruggaat op de begintijd van het Christendom met een heel duidelijke gedachte erachter. Mocht er tijdens deze dagen een uitvaartplechtigheid zijn, dan is dat geen H. Mis, maar een gebedsdienst. 4 MEI VIERING Op woensdag 4 mei is er om 19.00 uur in de kerk een herdenkingsdienst voor de gevallenen van de oorlog, m.m.v. W.I.K. De nabestaanden die een kaars ontsteken, krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging; leden van het Sint Jorisgilde ontsteken een kaars voor de Joodse slachtoffers. Na afloop van de viering gaan we naar het monument “Vrijheid”. Daar vindt een kranslegging / bloemenhulde plaats en wordt een aubade gebracht door WIK. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl 3


D E B A N K I E R D I E J E K E N U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt op * belasting * bedrijfss * deposito * automati

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzeker * voor pers * voor bed * pensioen * zorgverz * gunstige * een onaf * diverse m

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 06 53184263 Gratis persoonlijk foto-album bij geboor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialiseerd i

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik borsten, handen, voeten Permanente Make-Up

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up workshops

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangementen uur Energie - Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl - internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom | 5384 Heesch T: 0412 – 45583515| M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: 0412 vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Depositaire van:

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

M

tussen 15 25 35 60


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE april: communiemap thuis: hfdst. 10: Een blijvend geschenk hfdst. 11: Ons geschenk aan God. Goede Vrijdag om 15.00 u. Kruisweg door de vormelingen Tweede Paasdag 09.30 u. Gezinsviering PROGRAMMA VORMSEL wo. 20 apr.: 16.00 - 17.00 u. oefenen voor uitbeelding Kruisweg Goede Vrijdag 14.30 u. aanwezig voor de kruisweg in het patronaat. Dinsdag 17 mei: 19.30 - 20.30 u.: Bespreken Deel III, hfdst. 1. Inleiden Deel III, hfdst. 2-3 Op 9 april namen de vormelingen deel aan de Power of Fire dag in Den Bosch (foto)

zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk.

Fiets- en wandelbedevaart naar Den Bosch Op woensdag 4 mei gaan leden van KVO, KBO en Ut gu dur op fiets- en wandelbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe in de St. Jan in Den Bosch. Vertrek per fiets om 8.30 uur vanaf het kerkplein in Geffen.Bij slecht weer gaan we met auto’s en vertrekken dan ook om 8.30 uur naar het Transferium en vandaar met de bus naar de binnenstad. De wandelaars vertrekken om 7.30 uur bij de brandweerkazerne. Na de H. Mis kan ieder op eigen gelegenheid nog een kopje koffie drinken en afspraken maken over het naar huis fietsen en lopen.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden

5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AFSPRAAKNuland AAN HUISGemeenschapshuis De Meent OP AFSPRAAK

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

margriet

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist zorgverzekeringen op in afspraak Theo Veld VerzekeringenBezoek is al 30aan jaarhuis specialist in CZ Zorgverzekeringen.

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Bezoek aan huis op afspraak

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL


EFKES BUURTE MÈ... Lies van Druenen (81 j.) Als je bij aanleunwoning De Heegt nr. 6 staat, zie je direct dat de bewoonster ‘groene en creatieve vingers’ heeft... Die bewoonster is Lies van Druenen. Binnengekomen siert ook menig schilderstuk en tekening van eigen hand haar woonkamer. Een vitrine vol met borrelglaasjes: “Vanaf mijn 20e gespaard” zegt Lies. Het borreltje met het roosje erin is van haar man Harrie en een glaasje is meer dan 100 jaar oud: “Van de moeder van tante Bertha Vermeulen-van der Heijden. Dat was ‘Cathrientje de Wever’ die een herberg had in de Elst.” Lies verontschuldigt zich voor de tafel vol met materialen om kaarten te maken... voor mij een teken van een actieve, bezige bij...! Naast kaarten maken heeft Lies nog twee grote hobby’s: “Elke dag noar d’n hof en scooteren, oftewel jakkeren en weg zen...!” Zij is zeer waarschijnlijk de super-scooter-oudere van Geffen, want ze berijdt immers al haar tweede scootmobiel! Lies van Bergen is geboren en getogen in Geffen en woonde 72 jaar in de Broekstraat. Ze is een van de jongsten uit een gezin van 13 kinderen. Ze trouwde in 1954 met Harrie van Druenen uit Nuland en ze gingen wonen in het ouderlijk huis van Lies, met haar vader en broer Frans als inwonende. “We begonnen met zes koeien en een paar ‘bistjes”, maar Harrie was niet echt een boer. Op een onverwacht moment had hij zomaar alles verkocht!” Als jongen werkte hij in een boerderij en daarom ging zijn liefde meer uit naar de kip! Harrie en Lies gingen derhalve kippen houden. In 1960 begonnen ze met slachten en Harrie behaalde zijn poelierdiploma. “Ik weet nog wie onze eerste ‘grote’ klant was,” zegt Lies “Grada en Wim ‘d’n Baddy, namen in één keer maar liefst tien haantjes af!” Ze verkochten kipproducten aan huis en de zaken liepen goed. Op den duur werd de winkel aan de Broekstraat gedoogd door de gemeente. Ze werkten met losse krachten en zus Mien (tevens buurvrouw) was een gouden hulp. Voor de middag hielp ze Harrie met slachten en na de middag pakte ze alles mee in. “Ons Mien werkte vlug! Affeseren was haar devies!” Lies en Harrie kregen zeven kinderen: Jo, Ria, Gonny, Sjan, Karin, Harold en Merianne. Een groot verdriet was het plotselinge overlijden van Harrie op, de veel te jonge leeftijd van 54 jaar. Geheel onverwacht kwamen Lies en haar kinderen - waarvan er vier nog geen 18 jaar waren - voor veel werk te staan. Zoon Jo volgde zijn vader vrijwel direct op in de kippenslachterij. Het was hard werken, maar de poelierderij had toekomst. Het huis werd verbouwd en zoon Jo en zijn vrouw Anja namen het bedrijf over in 1986. Lies ging ‘achter-boven’ wonen; tot die tijd had ze steeds volop meegewerkt. Vanaf 2001 volgde een moeilijke tijd voor Lies, ze moest

veel inleveren: haar gezondheid liet haar in de steek, ze mocht geen auto meer rijden, niet meer fietsen, en moest het werk in de winkel loslaten. “Mijn auto heb ik verkocht en mijn fiets verloot...!” verzucht Lies. Ze moest tijdelijk op Vita Nova verblijven en leerde daar om te gaan met een scootmobiel. “Op een gegeven moment heb ik gevraagd: mag ik even rijden, zo hard ik kan...!” “Ik heb in die moeilijke tijd veel steun van de kinderen gehad en op de tweede plaats was daar altijd “ons Mien” die veel voor me heeft betekend!” Lies verhuisde naar een aanleunwoning en het scootmobiel werd haar vervoermiddel. Ze zette door en bleef zo goed mogelijk in actie: dagelijks naar haar tuin tegenover de poelierderij, boodschappen doen, bezoekjes afleggen, zingen en handwerken bij “de Nijvere Handen” en de KVO. Ook haar tuintje bij de aanleunwoning ‘springt er uit’: een paradijsje voor de vogeltjes en er komt ook regelmatig een eekhoorntje! “Daar heb ik schik in!” Ze geniet ook volop van haar veertien kleinkinderen en de drie achterkleinkinderen Luc, Eef en Lila (“met míjn beginletters!”). Lies is erg blij met haar scootmobiel (een goede egale weg is heel belangrijk!), want anders zou ze de hele dag binnen zitten en dat is niks voor haar! Binnenkort komt er bezoek uit Canada en daar ziet Lies erg naar uit. Drie van de vier kinderen van Jos/Janus van Druenen, een broer van Harrie, komen naar Nederland, met hun echtgenotes en een zoon. Op 28 mei is er een reünie en zullen neven en nichten elkaar ontmoeten. “Dat is leuk om mee te maken!”

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 7


Rond de Dorpspomp

De uitwisseling met de Stamtafel van Ravenstein was zeer geslaagd. Het is aanleiding om na te denken over vastleggen van onze werkwijze, het ontwerpen van een gastenboek en zoeken naar ideeën om nieuwe deelnemers aan te trekken. De nieuwe website Bernheze- Maasdonk is toch weer een stap naar samenwerking. Het is nog geen verloving te noemen. Het is zinvol eens goed na te denken over de verschillende culturen en verbanden. We missen nog de door de kunstkring beloofde foto´s en roepen U op deel te nemen aan de 1e uitwisseling met Bernheze op 9 mei. In Maasdonk is de pluriformiteit nog altijd voelbaar. Kijk naar de uitslag van de prov. verkiezingen: Het C.D.A. heeft nog een meerderheid in Nuland en Vinkel, maar niet in Geffen. De K.B.O. telt in Nuland 600 leden, in Vinkel 300 en in Geffen ruim 300, al is het aantal inwoners in Geffen en Nuland gelijk te noemen. Ook het aantal kerkgangers is in Geffen lager. De Geffense dorpsraad krijgt hier minder aandacht. De sociale culturen zijn verschillend. Vinkel en Nuland kennen nog een sterke onderlinge band, terwijl dat alleen in Geffen merkbaar is rond bepaalde evenementen: de renovatie van het Kerkgebouw, Effe noar Geffe en het Rottenrijk. De Goede Week is alweer voorbij. We konden op 10 april wel voorspellen, dat de kerkgangers in Geffen nauwelijks belangstelling hebben voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en dat met Pasen ook het kerkbezoek niet extra groot zal zijn. De evenementencommissie op Koninginnedag kost meer inspanning, dodenherdenking op 4 mei met een oecumenische kerkdienst met muziek van W.I.K. om 19.00 uur wordt maar matig bezocht. Op woensdag 20 april leest U dit en naar wij hopen kan dat bijdragen tot meer aandacht, meer inzicht en de leiders hiervan tot een gunstiger uitzicht. Wij wensen U even wel een vrolijk Paasfeest, een gezegende Koninginnedag en verdieping van Bevrijding toe. De stamtafel ontving Joep Kok, algemeen directeur van Rabobank Bernheze Maasland, als bijzondere gast. De Rabobank is nog steeds herkenbaar als een coöperatieve bank met een steeds grotere reikwijdte. De Rabobank blijft veel aandacht besteden aan particuliere belangen, maar is intussen ook uitgegroeid naar wereldwijde zakenrelaties.Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke voorziening in elk dorp. Dat kan helaas niet overal. Er moeten fusies plaats vinden. Waar het kan, blijven we onze diensten aanbieden. De Rabobank is deel van maatschappelijke processen, daardoor neemt de directe binding met het dorpsgebeuren af, maar de betrokkenheid blijft. De Rabobank heeft geen aandeel8

houders en hoeft geen dividend uit te keren. Er is wel een algemene richtsnoer en we opereren over de hele wereld. Rabobank Bernheze-Maasland voert daarin een zelfstandig beleid in overleg met eigen bestuur en leden. Haar sociale betrokkenheid wordt o.a. bepaald door maatschappelijke ondersteuning van belangen van genootschappen en verenigingen en blijft per gemeentelijke aanvragen gestelde doelen ondersteunen. Er wordt kritisch gekeken naar elke aanvraag en heeft daartoe gespecialiseerde beambten in dienst. De Rabobank heeft zich bijzonder onderscheiden in de voorbije kredietcrisis en geen beroep hoeven doen op regeringssteun. We kennen de bank als een betrouwbare en vriendelijke dienstverlener maar blijven moeite hebben met het steeds meer zakelijk wordende gezicht en doelstelling van de Bank. Het is goed vast te stellen, dat de kredietverstrekking ruimhartig is, dat daarbij processen in het geldverkeer aan strengere regels worden verbonden, dat automatisering van bankzaken noodzakelijk is en dat daarentegen de bank graag iedereen ontvangt en bereid blijft tot gemeenzaam overleg. Ook blijft de Rabobank zich houden aan afgesproken codes omtrent uitkeringen, provisies en bonussen en heeft de bank haar uiterste best gedaan om bij toegepaste bankzaken, die achteraf cliënten benadeelden, dezen ruimhartig tegemoet te treden. Wij danken Joep Kok voor zijn plezierige deelname en voelen ons weer in veiliger handen. De Geffense kiosk werd op 10 april weer eens bemand met “Rock around the Kiosk” met een voorloper op het Madstock festival van 21 en 22 mei. Optredens van Bloezz, de Rockabilly-band, Stainless steel in opvallend kleding, hoed en leer met baard en snor omgeven door vlammende oppeppende, swingende danseressen schiepen weer onstuimige dartele vrolijkheid op het in zomerse sferen verkerende Dorpsplein. De honderden bezoekers vormden een heerlijk deinende, wiegende en bewonderende feestschare. Op het doordringende ritme werd door de kinderen op de springkussens heerlijk gebalanceerd. Wij danken Marietje van Rosmalen voor de goede en trouwe bezorging van Torenklanken, die tevens een extra exemplaar voor de Stamtafel bood. Van de 49 jaargangen heeft zij er heel wat door de bus gedouwd. Wij gaan Torenklanken ontvangen samen met Streekwijzer en hoort Torenklanken voortaan bij de weekend-lectuur. Wij feliciteren Professor Doctor Beate van der Heijden met haar benoeming aan de faculteit van anagementwetenschappen en haar succesvolle en humorrijke inaugurale rede bij de ambtsaanvaarding. Onze enige, echte Geffense professor zien we stralen te midden van familie en gasten. Ook wij glunderen mee en wensen haar veel succes toe en nodigen haar bij deze al uit als eregast aan de stamtafel.


Antoon Romme, oud-wethouder, ridder, oud-bestuurder, tonproater, gildelid enz. heeft weer een zware taak op zich genomen en is bij de laatste algemene vergadering benoemd tot voorzitter van de K.B.O. Het aantal leden dient te worden uitgebreid. Hij is wel verbaasd over het aantal activiteiten van de senioren: kaarten, biljarten, dagreizen, meerdaagse reizen, boules de jeu, wandelen, fietstochten, bezoekjes. Hij mag de taken overnemen, die Peter van Hout met grote toewijding heeft vervuld en daarvoor alle lof verdient. Met zijn jeugdige leeftijd (63) en zijn sociale bewogen- en betrokkenheid staat hij borg voor een vruchtbare toewijding aan de Geffense afdeling van de Kath. Bond voor Ouderen. Wij wensen hem veel succes. Op zaterdag 9 april mocht het hele dorp weer meeleven met een kampioenschap van zomaar een elftal van Nooit Gedacht en dus van ons gefeliciteerd. W.I.K is weer druk doende met de musical “Live” in samenwerking met Basisschool “De Wissel”. Van stamtafel 341. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting op 1 mei, weer in café Govers na de hoogmis. Kom ook. U bent zeer WELKOM! Hauw Doe. Ut gû oe goet.

30 april 2011 Koninginnedag in Geffen KINDERFIETSOPTOCHT Kinderen die meedoen aan de optocht met versierde fiets, skelter of bolderkar worden uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. Het thema van de fietstocht is dit jaar “de rode loper”. Je mag dus zelf kiezen hoe creatief je jouw fiets, bolderkar of skelter wilt versieren. MELD JE VOOR DE START EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen. Er zijn 5 categorieën nl. a) 2 en 3 jaar b) 4 en 5 jaar c) 6 en 7 jaar d) 8 jaar en ouder e) groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets, bolderkar of skelter hebt versierd. De route van de optocht is: Dorpsplein - Dorpstraat Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertsstraat - Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. (Vader en/of Moeder mogen best wel een handje helpen bij het versieren) Inschrijfformulieren voor de optocht worden uitgereikt op de scholen of te downloaden op de website www. evenementengeffen.nl en moeten UITERLIJK 23 APRIL

worden ingeleverd bij CREATIVOS. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven. VOOR DE KINDEREN VAN DE ONDERBOUW Alle kinderen van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de basisscholen t/m groep 8 kunnen meedoen met de spelletjes en het levend tafelvoetbalspel die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13.15 uur. Als je aan de spelletjes mee wilt doen ligt er bij de infokraam een stempelkaart voor je klaar. Met deze stempelkaart kun je traktaties verdienen. Via peuterzaal en school krijgen de kinderen een uitnodiging om mee te doen aan de spelletjes. (Tip voor de ouders: breng je fototoestel mee) VRIJMARKT De vrijmarkt is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte spulletjes verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam betaal je € 3,- en voor een hele kraam betaal je € 6,- huur. Dit jaar is het ook weer mogelijk om een plek voor een bolderkar of kleed te reserveren. Dit is gratis. Aanmeldingsformulieren kun je ophalen bij CREATIVOS of downloaden via de website www.evenementengeffen. nl. Maar wel inleveren bij CEATIVOS UITERLIJK voor 23 APRIL. Voor meer informatie over de vrijmarkt kun je even bellen met Patrick Grim 06 - 5384 9964. OPEN PODIUM EN MUZIEK OP DE KIOSK EN TERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht. Er is dan ook een open podium. Dus heb je iets leuks, bv zelf muziek maken, zingen of dansen dan kun je dat doen op de kiosk. Meld je dan wel even van te voren aan bij Gerrit van der Helm 06-46766714. Kom dus naar het dorpsplein waar het elk jaar gezelliger wordt. Ook is er een discotheek met muziek en een terras voor de ouders die door de plaatselijke horeca wordt geregeld. OPROEP Koninginnedag organiseren en begeleiden is heel leuk, maar de ESG kan het niet alleen. Op de dag zelf is het wel fijn als we hier hulp bij hebben. Met de mensen van de ESG alleen lukt het niet om van Koninginnedag een feestdag te maken. Als iedereen eventjes helpt gaat dat lukken! Daarom meld je even aan als begeleider. Ook zijn we op zoek naar fris bloed bij de ESG. Heb je zin om voor de Geffense kinderen Koninginnedag en Sinterklaas mee te organiseren bel dan even naar Gerrit van de Helm 06-46766714 of informeer even tijdens de dag zelf. Het zijn maar een paar avonden per jaar en het is altijd reuze gezellig!!! Voor verder informatie zie www.evenementengeffen.nl 9


Huisartsenpraktijk Nuland Nieuws voor met name de patiënten van de Huisartsenpraktijk Nuland Het heeft meer dan 2,5 jaar geduurd maar bij deze kan en mag ik u laten weten dat dokter M. Goullet en dokter N. van Oudheusden besloten hebben om zich blijvend in Nuland als huisarts te vestigen en wel per 1 april 2011. Tot 1 april 2015 in maatschapverband met mij en wel, omdat er naast het medische werk nog heel veel andere zaken geregeld moeten worden, zoals administratie en management maar ook hoe toekomstige huisartsengeneeskundige zorg in Nuland cq Maasdonk geregeld zal moeten worden. Nu al zullen voorbereidingen moeten worden getroffen om er voor te zorgen dat de continuïteit ook na 1 april 2015 gewaarborgd kan worden. De gezondheidszorg vergt steeds meer samenwerking en ook steeds meer overleg. Dat kost enorm veel tijd en dat alleen al is bijna een dagtaak. Op 1 april 2015 zal ik definitief afscheid nemen en zullen mijn opvolgers het alleen moeten doen. Per heden (1 april 2011) is er dus een einde gekomen aan een wat onrustige periode van wisselende dokters cq waarnemers en vormen weer een vast en hecht team dat bestaat uit: Dokter M. Goullet (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) Dokter N. van Oudheusden (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) Daarnaast zal in de praktijk werkzaam zijn dokter S. Ten Haaf (een vrouwelijke huisarts) en wel op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ze werkt hier sinds 1 november 2010 en blijft in ieder geval tot 31 december 2011. De samenwerking bevalt uitstekend dus ik hoop dat we straks niet meer van elkaar af willen. Onze assistentes: Ester van Tent en Maaike van der Steen. Ester is op vrijdagmiddag vrij en Maaike op dinsdagmiddag. Onze praktijkverpleegkundige Marisca van Lier. Ze is op donderdag afwezig. Onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg:

Margon van Stratum die op de dag werkt dat Marisca afwezig is: op donderdag dus. Met zijn allen willen wij proberen zo drempelloos mogelijk voor u klaar te staan voor al uw gezondheidsproblemen. Wij handhaven ons vrije spreekuur zodat iedereen als het moet nog dezelfde dag gezien kan worden. Uiteraard is dit vrije spreekuur niet bedoeld voor zaken die veel tijd nodig hebben en als je een heleboel dingen wilt bespreken. Dan is een afspraak noodzakelijk. We willen ook ons meer gaan richten op preventie van met name hart- en vaatziekten en vele van u zijn daar ook al voor uitgenodigd een paar weken geleden. Dat soort van zaken vereisen een goede voorbereiding en een goede planning. Ook zijn de laatste jaren ook al veel taken verschoven naar de assistentes zodat de huisartsen meer tijd hebben voor de dingen die assistentes niet kunnen. Zie ook onze website. Overigens zullen we onze website snel aanpassen aan de nieuwe situatie. Wist u dat u uw chronische recepten ook via de website kunt bestellen en dat dat ook via een speciaal telefoonnummer kan? Voor u en voor ons een stuk makkelijker. Ga maar eens kijken op: http://nuland.huisartsen.nl/ De afgelopen 2,5 jaar was ik in mijn eentje verantwoordelijk voor deze praktijk. Ik ben enorm blij dat u dit goede nieuws vandaag mag brengen en het is geen 1 april grap. Namens het hele team, Jan Visschers, huisarts

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 10


Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur Bijschrijving kinderen Vanaf 26 juni 2012 kunnen bijschrijvingen van kinderen niet meer worden aangevraagd en zijn bestaande bijschrijvingen niet meer geldig. Er kan vanaf deze datum alleen een eigen document voor een kind worden aangevraagd ongeacht de leeftijd van het kind. Dit vloeit voort uit een wijziging van een Europese verordening. Paspoorten waar kinderen zijn bijgeschreven blijven voor de houder geldig totdat de datum geldigheid op het reisdocument is verlopen. Om gezinnen financieel tegemoet te komen in de kosten voor een eigen reisdocument voor kinderen, wordt vanaf 1 januari 2010 de prijs van een Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot 14 jaar verlaagd tot een prijs die vergelijkbaar is met de huidige bijschrijving. Samenwerking Bernheze Maasdonk Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het samenwerkingstraject tussen Bernheze en Maasdonk? Kijk dan op de website www.bernheze-maasdonk.nl. Op deze website vindt u het laatste nieuws, verslagen en achtergrond informatie over de samenwerking tussen de gemeenten Bernheze en Maasdonk.

Heitje voor een Karweitje Op zaterdag 23 april houdt Scouting Geffen weer hun jaarlijkse activiteit: Heitje voor een karweitje. Op deze dag komen onze jeugdleden bij u, in de kern van Geffen, aan de deur om een klein karweitje te doen. Enkele voorbeelden van leuke karweitjes zijn: het vegen van de stoep, hond uit laten, de afwas doen, statiegeld wegbrengen, de vissen voeren, e.d. Dus met andere woorden een leuk klein karweitje dat niet te lang duurt. Uiteraard verwachten we hier wel een kleine vergoeding voor. De activiteit vindt plaats tussen 10:00 en 16:00 u. We hopen een karweitje voor u te kunnen verrichten! Met vriendelijke groet Scouting Geffen.

11


Verhuizen naar een hypotheek die écht bij u past. Dat is het idee. Niet alleen uw nieuwe woning moet voldoen aan uw specifieke wensen, ook uw hypotheek moet goed bij u passen. Daarom krijgt u bij de Rabobank een persoonlijk advies op maat waarbij uw wensen én mogelijkheden centraal staan. Heeft u een hypotheekofferte elders aangevraagd? Onze gecertificeerde adviseurs maken graag met u een vergelijking. Voor meer informatie kijkt u op www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

en jk e lijke i l e de Tij trekk p uw !* o n ie aa rting ovis r ko uitp l afs

Voor een persoonlijk advies gaat u naar Rabobank Bernheze Maasland Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk op www.rabobank.nl/bernhezemaasland *Vraag naar de actievoorwaarden bij uw adviseur.


Kampioenschap bandstoten van Geffen Geffes Volk speelt een koffertje vol met dromen Kindertoneel op 14 en 15 mei! Geffes Volk nodigt alle kinderen uit Maasdonk uit om te komen genieten van een mooi kinderstuk Een koffertje vol dromen. Tim is een jongen die veel droomt. Meestal zijn die dromen leuk en zijn 2 poppen Poppy en Roderick spelen vaak een hoofdrol in zijn droom. De laatste tijd heeft Tim nare dromen. De opa van Tim helpt hem met die nare dromen. Hij heeft namelijk een koffertje en daar stopt hij alleen de leuke dromen in. Samen met opa gaat Tim de strijd aan tegen de gemene fee die hem nare dromen bezorgd. Maar... daar hebben ze jullie als hulpjes ook bij nodig. Dus kom kijken, kom kijken. Ondertussen hebben de poppen Roderick en Poppy ook hun eigen belevenis. Roderick is namelijk verliefd op Poppy. Oei, oei, oei als dat maar goed gaat. Kortom, het is allemaal vreselijk spannend. Zeker als er dan ook nog een gemene zeeheks in voorkomt. kom kijken en geniet van de avonturen van Tim en opa en van Poppy en Roderick. Op 14 en 15 mei spelen we dit stuk om 15.00 uur in de Gouden Leeuw te Geffen. De kinderen krijgen via school een kleurplaat die ingeleverd kan worden bij de voorstelling. Kinderen die buiten Maasdonk op school zitten kunnen die kleurplaat ophalen bij Petra van Dijk. Raadhuisstraat 7 in Geffen, Tel. 073-5324548. Je kan ook nog alles teruglezen op de website: www. geffesvolk.nl. Kaarten zijn te koop aan de kassa of bij Bosch van Erp. Bestuur Geffes Volk

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Geffen Nuland Vinkel Rosmalen e.o.

073-5940123 / 0800-2212212 www.levatio-uitvaartzorg.nl

(gratis)

postadres:

Inmiddels zijn de voorwedstrijden met zo’n 16 deelnemers op een viertal biljarts gespeeld, het waren voor eenieder maar drie wedstrijdjes spelen, aldus werden kleine foutjes genadeloos afgestraft. Er zijn een zestal finalisten geplaatst, deze spelen op donderdag 5 vrijdag 6 en zaterdag 7 mei in café de Gouden Leeuw voor de bandstoottitel van Geffen. De uitslagen van de voorwedstrijden waren als volgt, u ziet respectievelijk winstpunten, gemiddelde en de hoogste serie. 1. Henk v.d. Heijden 6 1.02 7 2. Bart Schutjens 6 1.02 7 3. Wim van Herpen 6 1.27 6 4. Joop van Dijk 4 4.82 50 5. Stefan Leijten 4 1.40 9 6. Marco v. d. Elzen 4 1.59 8 7. Jan Broeksteeg 4 2.52 16 8. Tinie v. Nistelrooij 4 0.83 9 9. Hans Heesakkers 2 0.97 7 10. Alfons v. Schijndel 2 0.90 5 11. Jo Heijmans 2 0.85 7 12. Henk v.d. Biezen 2 0.97 5 13. Arie Jagers 2 1.23 7 14. Bert v.d. Elzen 0 0.96 6 15. Jan v.d. Braak 0 0.66 6 16. Gert v.d. Venne 0 0.57 4 @pestaartje

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

Beeckendael 17, 5221 PK ’s-Hertogenbosch

13


Sint Joris-dag Zondag 1 mei a.s. sint joris gilde

Uiteraard is de Sint Joris-dag een uitermate belangrijke dag voor ons Sint Joris Gilde. Wij beginnen deze dag dan ook om 9.30 uur met een H.Mis met gilde-eer. Tijdens deze H.Mis worden William Vissers (was aspirant-lid), Rens van Orsouw (was jeugdlid) en Ben Vissers als nieuw lid van het Sint Joris Gilde geïnstalleerd. De installatie zal plaatsvinden door onze hoofdman Jan van der Heijden. De H.Mis wordt voorgegaan door onze pas geïnstalleerde gildeheer pastoor D. van Dijk. Aansluitend op de H.Mis zal de hernieuwing van de Eed van trouw aan het Kerkelijk en Wereldlijk Gezag plaatsvinden. Onze vaandrig Henk Steenbergen zal deze ceremonie verzorgen. Vervolgens gaat het Gilde via een korte optocht door het dorp naar het tijdelijk clubhuis in Carbone. Hier zullen de overleden leden worden herdacht en is er opnieuw gelegenheid om het aangeboden Koningsschild van Cees van der Doelen te bewonderen. Na de Brabantse koffietafel wordt de schietvolgorde geloot voor het Dagkoning- en Dagprins schieten. Vanaf 14.00 uur vangen de wedstrijden aan om de huidige Dagkoning Connie van der Dussen en Dagprins(es) dochter Florence te onttronen. Hebt u belangstelling voor deze “strijd” dan bent u van harte welkom op het

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur 14

terrein bij de ingangspoort van Carbone en kijken kost natuurlijk niets. Om 16.00 uur is het einde van de wedstrijden waarna om 16.30 uur de prijsuitreikingen plaatsvinden van het Dagkoning- en Dagprinsschieten en worden ook de fraai vernieuwde wisselprijzen van de interne competitie geweerschieten en kruisboogschieten door Antoon Romme aangeboden. Vanaf 17.30 volgt dan een besloten “Teeravond” (gezellig samenzijn met een drankje en een hapje) voor de leden en om 21.00 uur ronden wij deze, hopelijk heel mooie, Sint-jorisdag af. Heb je belangstelling voor het Gilde ga dan naar onze website www.gildegeffen.nl.

LET OP

LET OP

GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI 26 JUNI WORDT 10 JULI Informatie en inschrijven: 073 5327301 - 073 5322543 - 073 5322475

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet.


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de We

Nationaal en Int. Na Container Transport e

AFVALCONTAINE EN PAR Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 2 www.vdweteringtransport.

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO D Voor al uw familie- verenigi Tuinhout Familiedrukwerk keu

Met opgaaf va bij geboortekaartjes

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk foto-alb Ook voor kopieerservice ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën en kle Grootformaat plotten ✓ Vlonders Kopiëren van bo ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg 13 ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 84 e-mail: drukkerij@wihabo.nl ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Dorp ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel. (073)

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Schaatsen Triavium Nijmegen Zondag 27 maart was het weer zover, we hadden weer eens een gezinsactiviteit met buurtvereniging de Elshof. Dit keer stond de schaatsbaan Triavium in Nijmegen op het programma. Omdat we hier al vaker zijn geweest, wisten we wat ons te wachten stond: een gezellige, sportieve middag! Om ongeveer 13.00 uur hebben de meeste de schaatsen aan, toch voelt het altijd weer even raar, maar na enkele baantjes lukt het de meeste toch om aardig wat km’s af te leggen. Voor de jongere kinderen is er een leuk klein baantje, waar ze, als het nodig is met rekje, hun rondjes kunnen schaatsen. Voor de oudere en wat gevorderde schaatsers onder ons is er de grote ijsbaan en de ijshockey/wedstrijdbaan waar je naar hartenlust je baantjes kunt trekken. Om 16.00 uur mogen we allemaal frietjes met snack komen eten en met Piwie op de foto! En als klap op de vuurpijl krijgen de kinderen ook nog een snoepzak; Rond 17.00 uur rijden we moe maar voldaan weer naar Geffen, om nog even van het lekkere weer te genieten. Gr. Angelique

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 10 april jl. hield Handwerkclub “De Nijvere Handen” weer de jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs: 313 stola/sjaal, 2e prijs: 353 wollen sokken, 3e prijs: 348 Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

16

jurkje van handdoeken, 4e prijs: 357 kussen, 5e prijs: 344 kinderschortje. De 2e prijs is gewonnen door Gon Schuurmans. De overige prijzen kunnen worden afgehaald op maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur. Het aantal eieren in de mand bedroeg : 86 Het juiste aantal was geraden door Tonnie Boerdonk, Tiny van Rijn, Gerrit van Heesch en Maria Humpig. Na loting was de mand én de Paashaas voor Tiny van Rijn. De anderen ontvingen een troostprijs. Proficiat! Ook namens ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in ‘t Oude Klooster (voor 55+’ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.

JBC Geffen in zoutelande 8-9-10 en 11 april zijn we met 20 leden naar Zoutelande geweest. Vrijdagavond was er een onderling wedstrijd bij het clubhuis van jbc de strandjutters in Middelburg. Zowel zaterdag als zondag waren er jeu de boules toernooien op het strand. Het waren internationale toernooien met deelnemers uit heel Nederland, België en Duitsland. Zaterdag was de triomfdag voor Geffen. De 1e plaats was voor Gerard Schuurmans, hij won het van 90 andere deelnemers. Met 3 gewonnen wedstrijden en 30 pluspunten stond hij bovenaan. Een mooie overwinning voor heel JBC Geffen. Zondag werd gespeeld in 5 poules. Ook hier werden mooie resultaten behaald. Een 8e plaats voor Gerard Schuurmans en Theo van Wanrooy, een 11e plaats voor Richard en Sjannie Schuurmans, 2 keer 17e plaatsen voor Tiny vd Doelen en Toon Schuurmans en Leo en Tonnie Renders, een 26e plaats voor Wil en Joke v Dijk en een 38e plaats voor Piet en Mia de Moor. Het was een prachtig weekend en we kijken al weer uit naar het volgende grote jeu de boules gebeuren. Dit is 10 juli, dan kan iedereen in Maasdonk meedoen. Tot zover ons laatste nieuws.


Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Vrijdag Zaterdag

* aflossingsvrijzaterdagBouwbedrijven * spaarfondsen Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geff * combinatiehypotheken *endividendfondsen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 * beleggingshypotheken * mix-fund Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * rechtstreekse beu * met (premie-) depot * veel vrijheid en l

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en vrijdag 09.00 - 12.15 en Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.00 uu ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op afsp

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen Café - Zaal en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

Hanegr

OOK KEUREN WIJ VOLGENS VC

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

P. DE K EIN

SCHOONHEIDS

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Los

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis.

1/8 1/4 Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 073 - 532 231/2 07 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 58 01hele 93

thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nuland Te

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Uitslag ballonnenwedstrijd optocht WIK Carnaval “WE BLOAZE EN SLOAN ER AL 50 JOAR OP LOS” Deelnemer / Woonplaats / Gevonden te / Aantal KM Frank, Rietkampstr 3 Geffen Laakdal (B) 104 km Jay vd Haterd Geffen Meerhout (B) 97 km Anouk, Rietkampstr 3 Geffen Kasterlee (B) 88 km Joris Lamers Oss Dessel (B) 87 km Janske, Boskamp 4 Cuyk Dessel (B) 87 km door Fanfare ‘de eendracht’ Luuk van Griensven Geffen Arendonk (B) 80 km Riley Versluis Meerkerk Reusel (NL) 70 km Ires van Erp Geffen Goirle (NL) 45 km Jetske, Molenberg 13 Geffen Boxtel (NL) 26 km De winnaar van onze ballonnenwedstrijd is Frank uit de Rietkampstraat te Geffen. Hij heeft 2 kaartjes gewonnen voor het grote ‘promconcert’ Wintermusic op 16 december 2011. Dit concert vindt plaats in het WIKend, een gouden feestweekend gehouden van 16 tot en met 18 december 2011 in Geffen. Het hele weekend zal bol staan van feestelijke en muzikale activiteiten zoals een promconcert, een feestavond en een familiedag. De Carnavalscommissie WIK 50 www.wikgeffen.nl

Bijdrage van “Het Beste Buurtplan” voor het WOU -orkest Het WOU-orkest heeft een financiële bijdrage mogen ontvangen van “Het Beste Buurtplan”. Hiermee kan het Maasdonkse orkest wat sinds 2009 actief is, weer volop vooruit. De drie studie- en jeugdorkesten van WIK, ODIO en Union trekken al een paar jaar gezamenlijk op onder de naam WOU. Het betreft een groep van ruim 40 muzikanten in een leeftijd variërend tussen de 10 jaar 18

en ruim gepensioneerd. Doel van dit gezelschap is om jonge muzikanten al vroeg in een groot orkest te laten spelen. Ze worden daarbij ondersteund door een aantal ervaren muzikanten. Ze treden jaarlijks op bij de jaarmarkten van de drie kernen van Maasdonk en tijdens de Maasland Ontmoetingsdag. Behalve samen spelen levert het WOU ook samenwerking tussen de verenigingen op maar ook leren deelnemers van de kernen elkaar beter kennen. Hier sluit dit initiatief prima aan bij de bedoeling van Het Beste Buurtplan namelijk activiteiten ontplooien die betrekking hebben op geheel Maasdonk en helpen de onderlinge samenwerking van de kernen te verbeteren. Met de financiële bijdrage kunnen onder andere weer nieuwe muziekstukken aangeschaft worden die geschikt zijn voor deze groep en een deel van de kosten voor de dirigenten betaald worden.

Vaandel voor Boerenbruidsparen Als u met carnaval in de carnavalsmis bent geweest of getuige bent geweest van de boerenbruiloft dan hebt u het prachtige vaandel van de Boerenbruidsparen kunnen zien. Dit jaar hebben we voor de 33e keer een boerenbruiloft gevierd en dat was de aanleiding om aan een eigen vaandel te gaan denken. Nadat een groep dames binnen de Boerenbruidsparen het ontwerp hadden vastgesteld begon het eigenlijke werk. De stof voor het vaandel werd ter beschikking gesteld door Margriet Meubelen. Het borduurwerk werd verzorgd door Nathalie Jagers en de verdere invulling ervan werd verzorgd door Joke Hermse en Ria van Oort, die hier de nodige uurtjes aan besteed hebben. Maar als dan zo’n vaandel klaar is dan moet deze ook nog kunnen staan en wel het liefst zelfstandig. Hiervoor heeft Jo van Dinther gezorgd door een stevige voet te maken. Bij de aanvang van de carnavalsmis werd dit vaandel ingezegend door pastoor van Dijk. Al met al mogen we zeggen dat het resultaat geweldig is! Wij als Boerenbruidsparen zijn er trots op en hebben tijdens de boerenbruiloft de makers onderscheiden met een medaille. Mensen: Klasse, en van harte bedankt! Het Bestuur


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

DAMESMODE maat 36 t/m 64

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 20.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

WIHABO DRUKKERIJ

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 20

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5320684 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.