Torenklanken 2012 - nr 07

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 7 | april 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Alle wandel liefhebbers van Geffen en omstreken,

De Geffense wandel 4 daagse zit er weer aan te komen.

Zoals elk jaar zal direct na Pinksteren een van de eerste wandel vier daagse van de regio, die van Geffen van start gaan. De ideale kans om de mooie afwisselende kilometers te maken in Geffen en omgeving. Dit jaar zal de 4 daagse van dinsdag avond 29 mei t/m vrijdag avond 1 juni gehouden worden. Elke avond zal er vanuit een andere locatie in Geffen gestart worden, zodat we na 4 avonden wandelen trots kunnen zeggen dat we nagenoeg heel Geffen en omstreken weer hebben gezien. Dit jaar hebben we de routes weer aangepast zodat we niet elk jaar hetzelfde rondje lopen. Er kan weer ingeschreven worden voor 5 of 10 km. Inschrijven kan op maandag 21 en dinsdag 22 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in café ‘t Haasje aan de dorpstraat in Geffen. De kosten zijn net als vorig jaar 4,00 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen onder de 16 jaar. Tijdens het wandelen wordt er wederom voor een natje en een droogje gezorgd en voor elke deelnemer is er op vrijdag na afloop weer een aandenken van dit jaar. Inschrijven kan ook nog op de eerste wandelavond vanaf 17.30 uur. Dit is dinsdag 29 mei in café Govers aan de kerkstraat in Geffen, houdt er dan rekening mee dat je niet direct kunt starten en dat het inschrijven 0,50 euro extra kost i.v.m. de drankjes, hapjes en medailles welke extra geregeld moeten worden. Het thema van dit jaar waarmee op vrijdag de dikke duim trofeeën te verdienen zijn is; IK HOU VAN HOLLAND Graag zien we jullie allemaal op 21 of 22 mei, om je in te schrijven in café ‘t Haasje aan de dorpstraat in Geffen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Voor meer info; www.rottenrijk.nl of via wandelvierdaagse@rottenrijk.nl Met vriendelijke groeten, Team wandel 4 daagse, stichting Rottenrijk

DODENHERDENKING 4 MEI a.s. De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een vrijdag, in de voorjaarsvakantie. We snappen best dat u niet speciaal later vertrekt naar uw vakantieadres, of daarvan speciaal terugkomt, om hier in Geffen deze herdenking mee te maken... Maar we hopen wel dat zij, die achter blijven in ons dorp, de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin slachtoffers en slachtoffertjes. Helaas. Het comité voor deze 4 mei-viering nodigt u daarom van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken dan wordt u, met uw kinderen, ook daarvoor van harte uitgenodigd,

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 27 apr. 19.00 u. * avondmis za. 28 apr. 13.30 u. Huwelijksviering Michelle Wing- ens en Mark van Hal zo. 29 apr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 01 mei 19.00 u. * avondmis vr. 04 mei 19.00 u. herdenking gevallenen m.m.v. WIK + kinderkerk zo. 06 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 08 mei 19.00 u. * avondmis vr. 11 mei 14.30 u. Huwelijksviering Marielle van Dinther en Pascual Moreno Gors seling vr. 11 mei 19.00 u. * avondmis zo. 13 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk Lourdesviering / Moederdag di. 15 mei 19.00 u. * avondmis (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl)

Na het beëindigen van zijn reguliere werk is Jan koster in onze parochie geworden. Een onmisbare kracht bij alle vieringen door de week en heel vaak ook op zaterdag en zondag. We konden van hem op aan, hij was trouw en accuraat. Alles stond op tijd klaar en werd keurig opgeruimd. Hij deed dat met grote inzet en eerbied. Daarnaast vervulde hij veel hand- en spandiensten in en om de kerk en gaf daar ook rondleidingen. Tijdens de restauratie heeft Jan heel veel ‘stoffige’ klussen geklaard. Hij zou deel gaan uitmaken van onze vernieuwde werkgroep “kerkmuseum en rondleidingen”. Het kerkgebouw en de liturgie waren zijn passie. Terecht werd hij voor zijn inzet beloond door zijn dorpsgenoten met de titel Geffenaar van het Jaar 2010. Wij houden Jan in onze herinnering levend, als een fijne, sociale man, waar iedereen graag mee te doen had. Hij deed met veel plezier zijn werk in de parochie en had een duidelijke mening over geloof en maatschappij. Hij had gevoel voor humor, dan kon je zijn pretogen zien stralen! Jarenlang verzorgde Jan het afscheid van veel parochianen in de kerk, op een respectvolle manier. In zijn voetspoor, hebben wij op dinsdag 10 april op waardige wijze afscheid van hem genomen: in zijn kerk... met zijn muziek...... te midden van zijn mensen...

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN: Op vrijdag 4 mei is er geen avondmis in de kapel

KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Nieuwe stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel!

IN MEMORIAM JAN VAN SCHIJNDEL Zeer plotseling hebben we afscheid moeten nemen van onze koster Jan van Schijndel. Op de eerste plaats een groot gemis voor zijn familie en vrienden, maar ook in de parochie zullen we Jan erg missen.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. COMMUNICANTEN 2012 Wij feliciteren de kinderen die op 15 april hun Eerste H. Communie hebben gedaan: Indy van Boekel, Stijn Brands, Deejay van Deursen, Lisa van Dinther, Nina van Dinther, Laura vd Doelen, Steyn v.d, Doelen, Iris van Erp, Stijn van Griensven, Melany Heymans, Jarne Hulshof, Bart Krijnen, Sem Laros, Guus vd Lee, Dyon vd Moosdijk, Adian Olesch, Elina van Pelt, Sem Pepers, Dion van Rijn, Rosa van Rijn, Sil Schoones, Ted van Sluis, Brechtje Sluijter, Nick vd Ven, Danni Visker, Raul Wagemans, Armin van Wanrooij, Lois van Wanrooij, Sanne van Wanrooij, Jason vd Wetering, Renske van Zandvoort, Britt van Zutphen, Wes van Zutphen. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE wo. 9 mei 20.00 - 21.30 u. foto’s bijbestellen in parochiecentrum. PROGRAMMA VORMSEL di: 22 mei: 15.45 u. - 17.00 u. oefenen in de kerk. vr. 25 mei: 19.00 u. Vormselviering m.m.v. PP HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvan-

gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 april 2012: Jan van Schijndel, 79 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 5322249 of 06-55375508. ADRESWIJZIGING Oud-pastoor Spijkers heeft een ander huisnummer gekregen. Zijn adres is nu: Sint Jorisstraat 16, 5688 AS Oirschot BEDEVAART KVO NAAR HANDEL Op woensdag 23 mei organiseert KVO Kring Oss een bedevaartsdag naar Handel. Om 11.00 uur is er een H.Mis in de kerk van Handel met aansluitend de kruisweg in de tuin. Daarna wordt de lunch gebruikt in Handel met vervolgens een bezoek aan het Boerenbondsmuseum in Gemert. Om 16.00 uur vertrekt de bus weer huiswaarts. Kosten € 30,00 incl. bus, lunch, entree museum. De KVO-leden krijgen voorrang van deelname, maar als er plaats over is in de bus, kunnen overige belangstellenden aansluiten. Hebt u daarin interesse, dan kunt u contact opnemen met Henriëtte van Erp, tel. 5322058 of e-mail: famvanerpvandehoek@hotmail.com

Voor al uw kleding Reparatie

Vandaag gebracht

morgen klaar.

Grady van Dinther

Molenstraat 13 Geffen

Tel. 0735322822

0630841470 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Cor de Groot (55 j.) De tweede keer krijgt hij in de rubriek Efkes buurte mè... aandacht, maar dit keer met een weemoedig tintje... Cor de Groot - onze rijdende woensdag-groenteboer moet helaas afscheid nemen van Geffen en tevens ook van zijn beroep als venter. Zijn gezondheid laat het niet meer toe dat hij dag in dag uit vanuit Ammerzoden volle dagen maakt aan de groentekar. En dat spijt hem heel erg! “Graag had ik door willen gaan tot mijn pensioengerechtigde leeftijd,” vertelt Cor “maar als ik mijn werk doe, wil het 100% volbrengen en dat kan mijn hart niet meer aan. Hoewel ik wist dat ik een van de laatste der Mohikanen was in dit vak, had ik toch wel enkele jaren door willen gaan, maar ik heb nu mijn keuze om te stoppen vroegtijdig en ongewild moeten maken.” Cor ventte in Kerkdriel op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag en de woensdag is al 34 jaar gereserveerd voor Geffen. Hij is getrouwd met Ine van Nuland uit Rosmalen; zijn vader had hem immers altijd de zegswijze voorgehouden: “Een paard haal je van de klei en een vrouw van het zand!” Cor zette na grootvader en vader, als groenteboer de familietraditie voort met zijn gezin. Ine hielp thuis met inpakken en groente snijden en ook de dochters Esther en Richelle waren in de vakantie en op vrije dagen vaders rechterhand aan de kar. Hij was zes dagen in de week in de weer van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds......! Cor stond bekend om zijn ‘goei grèij’ dat bovendien niet duur was. Zijn broer leverde champignons uit eigen bedrijf en de aardbeien waren “Van m’n zuster”! Ook had hij veel fruit uit zijn eigen boomgaard. Wat zullen we dat heerlijke fruit en die lekkere groenten missen, want Cor had door de jaren heen een grote klantenkring opgebouwd. Die groeide zelfs nog steeds. Onderweg ‘vingen’ klanten hen ergens op en als je niet direct zijn standplaats kon vinden, dan kon je hem wel ergens horen! Cor “Tuut” blijft zo in Geffen een legende! Een fijne, vriendelijke, behulpzame man, die de volle tas bij ouderen gewoon nog binnenbracht... die de zak aardappelen bij de klant op de fiets onder de snelbinders deed... die alles uit zijn hoofd uitrekende.... en altijd alles tot op de cent correct teruggaf: “Ieder het zijne”! Op een van zijn ritten werd hij ‘gevolgd door de filmcamera’ om het uitstervende beroep vast te leggen... “Momenteel gaat het redelijk goed met me,” zegt Cor “rustig aan doen, wat klusjes in huis en tuin.” Met nadruk wijst hij op het ‘medeleven’ van zijn klanten in Kerkdriel en Geffen. “Ik heb wel 300 kaarten gehad en veel mailtjes, dat vind ik geweldig leuk. Hij wil dan ook iedereen bedanken voor de jarenlange

prettige samenwerking en wellicht komt hij hier en daar nog eens op de koffie! “Ik ga de mensen echt missen!” Zijn wagen staat nog aan huis, die kan hij nog niet van de hand doen... Wilt u op uw beurt Cor bedanken dan volgt onderstaand het (e-mail) adres: Cor de Groot, Wordragensestraat 1, 5324 LJ Ammerzoden. Tel. 073 - 5993491. E-mail adres: ccldegroot@hotmail.com COR...... HOUDOE WOR!

Verloren Wie heeft mijn horloge gevonden? Het is een kinderhorloge met een roze bandje. Verloren op 2 april. Ik hecht er veel waarde aan omdat ik hem met mijn communie gekregen heb. Tel 5325619.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 7


Rond de Dorpspomp

Afscheid van Jan van Schijndel. Het onverwachte, onvermoede bericht raast door het dorp. Jan is plotseling gestorven. Ongelooflijk. “Ik zag hem nog fietsen. Hij keek blij. Jan was altijd vrolijk. Jan wordt 100. Jan is nog jong. Jan is tevreden, Jan is een voorbeeld bij de blazers bij W.I.K. en de Pompzwengels. Jan is altijd behulpzaam. Jan is een attente koster in de kerk. Jan luistert naar het koor. Jan deelt complimenten uit. Jan is “gezien� in heel Geffen.� We nemen afscheid van Jan en getuigen van de bezielende, ontroerende avondwake en de indrukwekkende afscheidsviering. Onze columnist schrijft er een versje over. Hij kent Jan als de dragende, vertrouwde trombonist. Hij maakte altijd een praatje met Jan over het koor. Dat klonk altijd opgewekt en stimulerend. Dank Jan voor al het goede, je grote verdiensten voor Geffen en daarom met ere: “Man van het jaar�. EEN TROMBONIST WORDT VERMIST De fiets is er nog Waar blijf je toch De poort is open Blijf maar hopen

Â? Â…

Een dienaar in de straat Een dienaar metterdaad Een dienaar toegewijd Een dienaar steeds bereid

Jan, Jan waar ben je Zijn W.I.K. opent de stoet Zijn toon herken je Door een volle kerk begroet De nagalm in de kerk In samenzijn beseffen Is Jan weer aan het werk Je was er steeds voor Geffen Zijn geliefde melodie In eigen harmonie Een nieuw appel Van zijn blaaskapel

“Auf bald Wiedersehnâ€? “Wir mĂźszen wachen gehenâ€? Onze handen gevouwen Die je ten hemel douwen

Het woord van rouw Beleest zijn trouw Hervoelt de pijn Jan, Jan, je moet er zijn.

Twee handen op de kist Wat “God-weet� is beslist Jan, Jan, je wordt gemist Dag Jan, dag Trombonist

De tafel staat klaar Dag JAN!!! Theo Prinssen Man van het jaar Gesierd met goud In Geffen zo vertrouwd De stamtafel herneemt het gesprek. De samenvoeging van Maasdonk en Bernheze roept weerstanden op. Op 16 april zal hierover zeker gesproken zijn. Vanuit de Provincie hoor je : Toch nog maar eens afwachten, hoe er hier over gedacht wordt. Den Bosch vermaant ons zelfs en dringt aan op ontkoppeling. Oss blijft er rustig onder maar hoopt dat er ruimte komt voor bezinning. Maar iedereen wil toch dat Maasdonk en Bernheze een groene buffer vormen tussen Oss en Den Bosch. Hebben we teveel angst voor woningbouw, zoals de Piekenhoef in Berghem of bij Rosmalen onder Den Bosch.

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


Maar dat kan altijd ook van bovenaf geregeld worden. Het lijkt ons ongegronde angst. We lezen ook van gedoe in Landerd. De vraag, moeten we niet wachten op de herindelingnormen van de provincie, is intussen wel gerechtvaardigd. Hadden we deze vraag niet eerder moeten stellen, vooral nu, omdat het rommelt in diverse politieke partijen. We zien een duidelijke aarzeling in Bernheze en enige twijfel in Maasdonk. Als niet alle politieke partijen dezelfde kant opkijken dan wordt samengaan ernstig verstoord en kunnen we het proces beter zo snel mogelijk stoppen. We zien ook geen beweging in de diverse partijen om samen te gaan, alleen de V.P.M. heeft contact met Progressief Bernheze. Bij Samenvoeging van Bernheze en Maasdonk vrezen wij dan ook een grote versnippering met al die splintergroeperingen. Waar halen we wethouders vandaan, die richting en vorm kunnen geven aan nieuw beleid? Hoe is nu de visie van de Wethoudersgroep? Nistelrode kijkt al begerig naar Uden/Veghel. Vinkel voelt zich veilig onder Ing. J. v. Hoek en zal haar eigen keuze maken en als tegenhanger van Heesch-West zich uitbreiden naar Vinkeloord en tot Safaripark worden en aandacht vragen voor herinrichting van Engelenoord en Luchtkastelen bouwen. Maar de twee burgemeesters van Bernheze en Maasdonk blijven maar wijzen op eenheid in de gelederen en smeken om een eenduidige uitslag van de enquête om zo de nieuwe gemeente te presenteren. Al dat gedoe over grondbeleid wordt eenzijdig beoordeeld, zonder kennis te nemen van begrotingsoverschotten in verleden en toekomst. Maasdonk heeft nog grootse plannen in uitvoering. Laat daar maar aandacht voor zijn. We zijn benieuwd naar de zichtpunten en planning van al die nieuwe projecten. De komende weken zijn er tal van bijeenkomsten en als die bestuurders en projectleiders maar een schop meebrengen, dan kunnen we beginnen dan kunnen we Geffen echt uitroepen tot Mooi-land. Aan het werk mijne heren!!! Koninginnedag nadert. We zijn benieuwd hoeveel onderscheidingen in Maasdonk vallen. De kastelein Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

is al druk doende om de ontvangst te verzorgen op het Dorpsplein, de fietsen en karretjes ondergaan een Koninklijke verfraaiing en alles wordt weer opgepoetst voor de Koningshulde. 4 Mei verwachten we weer een betekenisvolle dodenherdenking, al missen we de bevrijdende vogel, die uitvliegt in een V-teken naar betere tijden en een vredige toekomst. De vogel blijkt echt “weggevlogen”. Er is overleg geweest tussen gemeente, Vladerack, het Gilde en de kunstenares Inez Oerlemans. Er komt een nieuwe beeltenis. Het moet einde van dit jaar klaar zijn. Helaas de vogel is niet meer en blijft herinnering. Jammer!!! Gemeente Maasdonk gaat onder leiding van wethouder Ben Brands uitvoering geven aan verkeersverbeteringen in nauwe samenwerking met de Klankbordgroep (wat mooi hè). Het vrachtverkeer wordt geteld en genummerd en waar mogelijk verwezen naar andere en veiliger routes, bij café d´n Boet komt een proefsluis, en bij de Gouden Leeuw een uitritdrempel en bij de Dokterspraktijk een afremmende situatie. Nog een paar vergaderingen en nog wat overleg en aanpalende besluitvormingen (zonder paaltjes) en voor de zomer van 20... (het jaar mag U zelf invullen) is Geffen weer veel veiliger. Volgende stamtafel op 29 april weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Ut kûmt goet en ut gû oe goet. Hauw Doe.

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

9


KBO informatie Afdeling Geffen 2 mei Mindervalide middag wordt verzet naar 16 mei Nader bericht volgt over de invulling van de middag op 16 mei. Fietsen Op 2 mei is nu een middagtocht voor de fietsers gepland. Vertrek om 13.00 uur vanaf het Kerkplein in Geffen. De geplande fietstocht van 16 mei komt hiermee te vervallen. KVO Bedevaart fietstocht naar de Sint Jan met pastoor van Dijk op woensdag 9 mei aanstaande De KVO afdeling Geffen heeft ons uitgenodigd om mee te fietsen met deze Bedevaart tocht. Vertrek om 9.00 uur vanaf het Kerkplein te Geffen. Mensen die met de auto willen gaan worden aangeraden de auto te parkeren op het transferium bij stadion De Vliert en van daaruit de bus te nemen naar het centrum. Buskosten € 2,-- per auto! Voorlichting O.V. chipkaart woensdag 11 april j.l. Op deze zeer matig bezochte middag gaf Harry Lutgerink uit Oss zeer uitgebreide informatie over de

chipkaart. Hieruit kwam naar voren de grote problematiek die mensen hebben bij de aanvraagprocedure, de mogelijke kortingsmogelijkheden e.d. Op korte termijn moet iedereen die van het openbaar vervoer gebruik maakt wel over een dergelijke chipkaart beschikken. Wij gaan in overleg met de Seniorenraad om te bekijken of in breder verband opnieuw een voorlichting kan worden georganiseerd. Antoon Romme, voorzitter

Dankbetuiging Een woord, een gebaar of een kaart het doet je goed. Wanneer je iemand lief hebt, missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen. Voor de vele blijken van medeleven in welke vorm dan ook. Tijdens haar ziek zijn en na het overlijden van onze moeder oma en grootmoeder. Jans van Zandvoort - Savelkouls Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zo velen geliefd was. Kinderen-kleinkinderen-achterkleinkinderen

Beste van het Beste

Bent u op zoek naar natuurlijke huidverzorgingsproducten??? Steeds meer mensen hebben last van de make-up producten die ze gebruiken. Met wat geluk gaat het hier om tijdelijke irritaties. Veel vrouwen houden er echter een regelrechte allergie aan over en dan kunnen ze make-up verder wel vergeten of start een dure zoektocht naar alternatieve make-up. Vaak echter tevergeefs. • • •

Wilt u graag uw hele leven lang een mooie, gezonde huid behouden? Hecht u belang aan make-up die gezond is? Bent u niet bereid om toegevingen te doen betreffende kwaliteit, gebruiksgemak en resultaat?

Dan bent u bij mij aan het juiste adres! In mijn praktijk gebruik ik uitsluitend producten van DR. BAUMANN. Naast uitgebreide huidverzorging biedt DR. BAUMANN ook een uitgebreide make-up lijn, op basis van natuurlijke, veilige ingrediënten. Heb ik uw interesse gewekt? Bel me dan op het nummer 073-5322685 en maak een afspraak! Met vriendelijke groeten en tot gauw in mijn praktijk, Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Veldstraat 26a 5386AZ Geffen h.nikkels@home.nl

10


Hoedenparade op Koninginnedag in Geffen Het thema van dit jaar is de hoedenparade.Wie heeft het mooiste, opvallendste of gekste hoedje? Kinderfietsoptocht Je kunt je helemaal uitdossen met je versierde fiets, skelter, bolderkar of iets anders wat rijdend is met het thema “hoedenparade”. Kinderen die meedoen aan de optocht worden uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. Een vakkundige jury, bestaande uit leden van de Sint Jorisgilde, zullen je creatie beoordelen. De prijzen zullen verdeeld worden in 5 categorieën nl. 2 en 3 jaar, 4 en 5 jaar, 6 en 7 jaar, 8 jaar en ouder en groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK en de majorettes voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets, bolderkar of skelter hebt versierd. De route van de optocht is: Dorpsplein - Dorpstraat Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat - Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein.

Spelletjes voor de onderbouw Alle kinderen t/m groep 8 kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13.15 uur. Als je aan de spelletjes mee wilt doen ligt er bij de infokraam een stempelkaart voor je klaar met je naam die je hebt opgegeven bij de voorinschrijving. Met deze stempelkaart kun je traktaties verdienen. NOG NIET INGESCHREVEN, GEEN PROBLEEM DAN DOEN WE DAT TER PLEKKE. Dit jaar zijn er weer diverse leuke spelletjes zoals levend tafelvoetbal, soep eten bij de koningin, spijkerpoepen op de Koninklijke poepdoos, Hoedje wip, knutselen (hoedje van papier) en nog veel meer spelplezier. Ook zal de ranja koe weer aanwezig zijn voor de dorstige kinderen en natuurlijk, schminken en een springkussen De evenementen stichting zal diverse foto’s maken die weer terug te zien zijn op www.evenementengeffen. nl. Maar wil je de mooiste foto van je eigen (klein)kind vergeet dan je eigen fototoestel niet!

Vrijmarkt De vrijmarkt is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte spulletjes verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor meer informatie over de vrijmarkt kun je even bellen met Robby Nederkoorn 06 - 5112 4181. Muziek op de kiosk en terras De muziekschool Maasdonk zal voor enkele optredens zorgen. Verder is er muziek en een terras voor de ouders die door de plaatselijke horeca wordt geregeld. Dit jaar zal café Boetje de organisatie op zich nemen. Voor verdere informatie zie www.evenementengeffen.nl

Beste patiënten van Huisartsenpraktijk Geffen Zoals U de afgelopen weken misschien heeft bemerkt is er een verandering gekomen in onze telefooncentrale. Wij maken nu gebruik van een keuze menu en hebben meer lijnen tot onze beschikking. Voordeel is dat u nog maar een nummer hoeft te bellen, 073-5321252. Vervolgens kunt u aan de hand van het keuze menu verder geholpen worden. Luister goed naar de instructies en maak de juiste keuze. U kunt nog wel gebruik maken van ons oude spoednummer en nummer voor de receptenlijn. Dit is echter niet meer noodzakelijk, via 073-5321252 komt u er ook. Wij hebben dit gedaan om onze bereikbaarheid te verhogen. Wij vragen u om op de juiste manier van dit menu gebruik te maken zodat wij iedereen nog beter kunnen helpen. Met vriendelijke groet assistentes en artsen van huisartsenpraktijk Geffen

11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag in de even week van 09.00 tot 11.00 uur Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt met ingang van 26 juni 2012 Vraag een reisdocument aan voor 1 mei 2012 Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, hebben onlangs een brief gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de brief staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind een eigen reisdocument nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. Alleen dan kan levering van het reisdocument voor de zomerperiode gegarandeerd worden. Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen reisdocument nodig vanwege leeftijd of vanwege het niet op vakantie gaan naar het buitenland, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.paspoortinformatie.nl Kampioenenhuldiging Maasdonk De kampioenenhuldiging 2011-2012 is dit jaar dinsdag 5 juni 2012 en vind plaats in de Meent in Nuland. Deze avond huldigen we alle kampioenen van de gemeente Maasdonk, maken we de sportman/sportvrouw/ sportploeg van het jaar bekend en huldigen we de sportvrijwilliger van het jaar. Vorig jaar zijn we gestart met deze opzet en dit jaar zetten we dit voort. Aanmelden Meld alle sportkampioenen aan en nomineer sportvrijwilligers en/of sportman/vrouw of sportploeg van het jaar.


Wij vragen iedereen om alle aanmeldingen van het sportseizoen 2011/2012 uiterlijk vóór 28 mei 2012 aanstaande door te geven bij voorkeur door het sturen van een e-mail met alle gegevens naar: cbanken@ maasdonk.nl. Uit de aangemelde genomineerden (zowel de sporter van het jaar als de vrijwilliger) kiest een externe huldigingcommissie de daadwerkelijke titeldrager. Meer informatie U vindt informatie over de huldiging ook terug op onze website www.maasdonk.nl onder het kopje actueel/ nieuws. Hier vindt u ook de formulieren die u kunt gebruiken om personen aan te melden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Coby Banken, bereikbaar via 073 – 53 42 100 of via e-mail: cbanken@maasdonk.nl

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 1 april jl. hield HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” weer de jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs : 672 tafelkleed 2e prijs : 647 jurkje van handdoeken 3e prijs : 983 etagère 4e prijs : 611 tasje 5e prijs : 987 koffiebeker, leuk verpakt De 2e prijs is gewonnen door Hans Jansen. De overige prijzen kunnen worden afgehaald op maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur.

Ook namens ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in ‘t Oude Klooster (voor 55+’ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.

Maasdonkse kinderzeskamp Op zondagmiddag 13 mei a.s. organiseert KPJ Geffen voor het tweede jaar de Maasdonkse kinderzeskamp. Een kindvriendelijke zeskamp voor alle kinderen uit maasdonk tussen de 5 en 15 jaar oud. Je hoeft geen lid te zijn van de KPJ om hier aan deel te nemen en er zijn geen kosten aan verbonden. Een groepje moet bestaan uit 6 kinderen en een coach van 16 jaar of ouder. Opgeven kan tot 27 april door een mail te sturen naar: aspirantenkpjgeffen@hotmail.com. Vermeld hierin de naam van je groepje, jullie leeftijd en de naam en het telefoonnummer van jullie contactpersoon.

Het aantal eieren in de mand bedroeg : 88 Het juiste aantal was geraden door Annie van Dinther, Betsie van Heesch en Ria van Dijk. Na loting was de mand met de eieren en de kip voor Betsie van Heesch. De anderen ontvingen een troostprijs. Proficiat!

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 13


Rabobank beRnheze Maasland spaaRshow

doe mee...! Rabobank beRnheze Maasland spaaRshow

Kom als kleine spaarder naar de Spaarshow! een spetterende discoshow met een educatief tintje! De Kidz-DJ neemt je een uur lang mee in zijn wereld. Jij mag zelfs even de DJ zijn! ook vertelt de KidzDJ over geld en sparen. Voor alle kids tussen 4 en 12 jaar.

data

woensdag 9 mei woensdag 16 mei woensdag 23 mei woensdag 30 mei woensdag 6 juni woensdag 13 juni

show 1

13.15 ontvangst 13.30 uur-14.30 uur

Nistelrode heeswijk Dinther Geffen lith Nuland heesch

de kidz-dJ songwRitingcontest

Naast de leuke Spaarshow houdt Rabobank Bernheze Maasland dit jaar ook een Kidz-DJ Songwritingcontest. Schrijf een nieuwe tekst op een nummer van de KidzDJ met als thema: geld & sparen. De 6 beste teksten komen op de Rabobank Bernheze Maasland CD die in het najaar zal worden uitgebracht. De winnaars mogen zelfs naar de studio om de opnamen van hun nummer bij te wonen! Voor alle nummers van de Kidz-DJ en om mee te doen met de songwritingcontest ga je naar www.facebook.com/rabobankBMspaarshow

De hoefslag, De wan 1a cc Servaes, Raadhuisplein 24 De Gouden leeuw, Dorpstraat 5 De hoeve, pastoor van hapertstraat 1 De Meent, prins Bernhardplein 10 ’t Tunneke, ’t Dorp 148

show 2

15.00 uur ontvangst 15.15 uur-16.15 uur

MelD Je Nu aaN Via www.RaBoBaNK.Nl/BeRNhezeMaaSlaND eN KliK op De BaNNeR VaN De RaBoBaNK BeRNheze MaaSlaND SpaaRShow


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: medisch pedicure Manon Megens Een gulle lach, goede babbel en kennis van zaken. Manon Megens (21) is absoluut een enthousiaste onderneemster. Sinds september 2011 runt ze haar eigen zaak Voet&Zo. Tijd voor een interview met Torenklanken. Een gesprek over zweetvoeten, zachte handen en gebloemd gelakte teennagels. Manons’ interesse voor voetverzorging werd gewekt op het vmbo. Ze koos daar voor de studierichting Uiterlijke Verzorging. Vervolgens rondde ze in twee jaar de mbo-opleiding voor Pedicure af. Daarna specialiseerde ze zich nog binnen een jaar tot medisch pedicure. Na haar studie besloot ze haar eigen onderneming op te zetten. Op maandag, dinsdag, woensdag en eventueel in de avonden kunnen klanten terecht in haar salon aan huis. Daarnaast werkt ze nog twee dagen in de week op de praktijk van een podotherapeut in Den Bosch. “Een fijne afwisseling naast mijn eigen bedrijf. Ik kan bij de podotherapeut veel leren, ervaring op doen en het is natuurlijk ook gezellig om collega’s te hebben”, vertelt Manon. Als medisch pedicure opereert ze in feite tussen een ‘normale’ pedicure en podotherapeut in. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van diabetes- en reumapatiënten. Doordat ze de titel medisch pedicure voert, worden deze behandelingen ook door de zorgverzekeraars vergoed. Verder is ze ook nog aangesloten bij brancheorganisatie Pro Voet. Uw voeten zijn dus in goede handen bij Manon. Niet haar voeten, maar haar handen doen het eigenlijk. “Ik krijg vaak te horen dat ik zo’n zachte handen heb”, zegt Manon. En die handen kunnen veel. Van een reguliere behandeling met nagels knippen, eelt verwijderen of frezen tot likdoorns verwijderen of een nail art behandeling. Bij laatstgenoemde behandeling worden de teennagels versierd met verf in alle mogelijke kleuren en vormen. De versiering kan zelfs nog uitgebreid worden met steentjes of glitters. “Het liefst doe ik echter de aparte behandelingen”, vertelt Manon. “De niet alledaagse behandelingen voor uiteenlopende voet(problemen). En ik zou ook graag wat meer manlijke klanten willen hebben”, voegt ze nog even toe. Ook voor mannen is een bezoekje aan de pedicure inderdaad helemaal niet raar. Eelt verwijderen of het verzorgen van kalknagels zijn veel voorkomende behandelingen. “Alleen aan zweetvoeten kan ik helaas niets doen”, lacht Manon. Ook ingroeiende nagels, tunnelnagels of van stand veranderde nagels kan ze behandelen. Met de zomer en daarbij horende sandalen en teenslippers in het vooruitzicht is een bezoekje aan de salon van Manon dus zeker een aanrader. Ze is te vinden op

Wilgenstraat 2 in Geffen. U kunt terecht van maandag t/m woensdag en eventueel in de avonduren. Behandelingen gaan alleen op afspraak. Voor meer informatie: www.voetenzo-manon.nl.

Collecte Simavi De afgelopen maand is er gecollecteerd voor Simavi. Wat doet Simavi? Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hunfamilie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen en komen we op voor hun belangen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. Dat werkt. Simavi is opgericht in1925. Met 5 collectanten hebben we het bedrag van € 369,79 opgehaald. Bedankt namens Simavi Tiny van Rijn

15


Spaar bij Hanex Tankstations voor supervoordelig OT T G N I T KOR

70%

GEREEDSCHAP! Actieperiode 16 april t/m 5 augustus 2012.

Shell Hanex De Ruwaard, Oss Shell Hanex Hescheweg, Oss Esso Hanex, Berghem

www.hanex.nl


“Onze Jan” Op woensdag 4 april is zeer geliefd lid van W.I.K. en erelid van Blaaskapel de Pompzwengels, Jan van Schijndel, op 79-jarige leeftijd overleden. Sinds de oprichting van Willen is Kunnen in 1961 was Jan een trouw lid van onze muziekvereniging. Naast een enthousiaste trombone-speler, hield hij op accurate wijze het muziekarchief van W.I.K. bij. Altijd kon er beroep op hem worden gedaan. Ook was Jan actief als koster in onze Maria Magdalena Kerk. Voor zijn inzet in de Geffense dorpsgemeenschap werd hij in 2010 verkozen tot Geffenaar van het Jaar. Jan stond voor alles en iedereen klaar. Hij was een geweldige man. Gezellig, betrokken, vrolijk, vol humor: Jan bracht een vrolijke noot waar hij ook kwam. Tijdens de uitvaartdienst op dinsdag 10 april in de Maria Magdalenakerk te Geffen hebben we Jan de laatste eer bewezen met een muzikale groet. We hebben hem thuis opgehaald en op een bijzondere wijze naar zijn laatste rustplaats begeleid, via dezelfde route die hij zelf ook altijd fietste als koster. Met op zijn kist zijn geliefde trombone. Jan, wat zullen wij jou missen!

Zondag was de grootte dag. Met 150 koppels (300 personen) bevolkten we het strand voor strandpaviljoen De Branding. Het toernooi ging over 5 wedstrijden. We lieten ons niet afleiden door de boten die vlak langs het strand kwamen en niet te vergeten de belse paarden die tot hun middel door de zee klotsten met berijder zonder zadel. Wij vielen niet in de prijzen, maar met 2 koppels met 3 gewonnen wedstrijden aan top, zijn we heel tevreden. Na zondagavond nog genoten te hebben van een schitterende zonsondergang met alle kleuren rood aan de horizon gingen we met z`n allen nog in 1 huisje een after party opzetten en het weekend afsluiten. Het was een geweldig weekend en we kijken al weer uit naar volgend jaar. Maar eerst komt ons Geffens Open Jeu de Boules toernooi. Zoals jullie weten is dat op zondag 24 juni. Wil je meedoen, bel dan naar Angelique v Hirtum 073 5327301 of Tonnie Schuurmans 073-5322475. Dit was het weer. Groeten van JBC Geffen.

Namens alle leden en bestuur Muziekvereniging Willen Is Kunnen

Mozaïekkunst bij de koppellinck

In een zonovergoten Zoutelande hebben leden van JBC Geffen in het weekend van 31 maart en 1 april hun beste beentje voortgezet. Boulers uit Duitsland, België en Nederland gingen de competitie met elkaar aan. Brabant was rijkelijk vertegenwoordigd. We zagen deelnemers uit Berghem, Uden, Oss, Schaijk en Nistelrode. Wij waren met 22 personen vertegenwoordigd waarvan 12 spelers. Vrijdagavond werd er al een vriendschappelijk balletje gegooid op de banen van de organiserende vereniging. Zaterdagmiddag deden we mee aan het strandtoernooi waar ieder op eigen naam speelde. Daar waren we zeer succesvol. Er deden 88 personen mee en 2 van ons zaten bij de eerste 3. Leo Renders werd 2e en Gerard Schuurmans 3e. Een schitterend resultaat en ze werden dus uitbundig gefeliciteerd.

Kunstkring Geffen heeft twee prachtige mozaïekasbakken gemaakt van betonnen buizen die gratis zijn geleverd door aannemingsbedrijf T. v.d. Haterd. De gemeente Maasdonk heeft de asbakken kosteloos geplaatst bij de hoofd- en verenigingsingang van De Koppellinck. Het idee is afkomstig van Ben Romme, barvrijwilliger bij het Verenigingsplatform. Rokers kunnen nu in stijl hun sigaret buiten uitmaken. De met mozaïek versierde asbakken vormen een mooi geheel met de mozaïekbank die de kunstkring Geffen al eerder heeft gemaakt. Ik wil iedereen bedanken die een (mozaïek)stukje heeft bijgedragen aan dit project. Pierre Konings, voorzitter Verenigingsplatform Geffen 17


Vrijwilligers: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Vrijwilligerswerk, verrassend en veelzijdig Ook voor u is er wellicht passend en interessant vrijwilligerswerk op Mariaoord. Jong en oud, man of vrouw, iedereen kan ongeacht zijn werk en opleiding als vrijwilliger aan de slag. Dus u ook! Vrijwilligerswerk biedt iedereen een aantrekkelijke kans om iets voor de samenleving te betekenen, talenten te ontplooien, werkervaring op te doen, nieuwe contacten te leggen of om je vrije tijd plezierig in te vullen. Vrijwilligerswerk geeft je een prettig gevoel, gewoon iets betekenen voor een ander en zo voor de hele samenleving. Maakt u het verschil? Op 11 mei a.s. zal het traditionele vrijwilligersfeest op Mariaoord weer plaats vinden. Wie weet kunt u daarbij aanschuiven omdat u zich ook heeft gevonden in een vrijwilligersinzet op Mariaoord. Wij heten u van harte welkom! Vacatures per 13-04-2012 Afdeling ‘t Ven - besloten afdeling * Zoekt diverse vrijwilligers die bewoners willen bezoeken. Bieden van sociaal contact “iets of iemand voor een ander willen betekenen”. Samen bezig en een “maatje” willen zijn. * Gastvrouw of -heer voor de avonden, 17.00 - 21.00 uur. Taken: aanwezig bij eten, vaatwasser in of uitruimen, met bewoners koffie drinken of spelletje doen, praatje maken. Afdeling Kattenbosch - besloten afdeling * Diverse vrijwilligers die bewoners bezoeken en/of met hen (in rolstoel) gaan wandelen, spelletje doen. Bieden van sociaal contact een “maatje” voor een bewoner willen zijn. * Nieuw op te zetten: clubje van vier vrijwilligers die samen op een vaste ochtend ( elke ochtend is mogelijk) met bewoners (met rolstoel) gaan wandelen. Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur. * Vrijwilligers die met enkele mannelijke bewoners activiteiten ondernemen (b.v. biljarten), of gezelschap houden en een praatje maken. Afdeling Heeseind - revalidatie afdeling * Gastvrouw of -heer op woensdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur. Koffie/thee schenken, praatje maken, spelletje doen, hand- en spandiensten verrichten. * Op dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur ondersteunt afdeling Activiteiten Begeleiding diverse huiskameractiviteiten zoals: spelletjes, krant lezen etc. Men zoekt een vrijwilliger om extra ondersteuning te bieden en mee na te denken over mogelijke bezigheden op deze ochtend. 18

* Op woensdagmiddag 15.00 - 16.30 uur zoekt een mevrouw een vrijwilliger om mee te wandelen, koffie te drinken, praatje te maken. Afdeling Sprokkelbosch, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) * Twee bewoners zoeken een vrijwilliger om “samen iets kunnen ondernemen” zoals wandelen, praatje maken, iets drinken in restaurant. Er bestaat behoefte aan sociaal contact. Duur activiteit: ongeveer 1 uur. Tijdstip van ontmoeting is onderling af te stemmen. Afdeling Wamberg * Voor elke avond van de week wordt een gastheer of -vrouw gezocht. Tijdstip: aanvang zes uur of half zeven tot ongeveer 8 uur/half negen. Taken: extra aandacht schenken aan bewoners, koffie schenken, sociale praatje, spelletje doen. * 7 individuele “maatjes” vrijwilligers voor bewoners om samen gezellig bezig te zijn. Andere aanvragen * Begeleiding naar kerkdiensten. Bewoners ophalen (met rolstoel) op afdeling en naar de Burchtzaal voor de kerkdienst brengen. Samen de dienst beleven. Na de dienst de bewoners weer terugbrengen naar zijn/ haar afdeling. Zondagen 10.00 - 12.30 uur. * Vrijwillige zangers/zangeressen voor het kerkkoor van Mariaoord. Tijdstip: 2e en 4e zondag van de maand, Kerstavond en tijdens de Paaswake. Tijd: 10.00 - 12.30 uur. * Iemand die mee denkt over invulling van belangrijke kerkdiensten (Kerst, Pasen etc.) * Begeleiding internvervoer voor de afdeling fysio. Vrijdag zijn van 13.15 - 16.00 uur vrijwilligers gewenst om bewoners (met rolstoel) van de afdeling naar de fysio te brengen en na hun behandeling weer terug naar hun afdeling. * Secretaris dierenweide. O.a. bijhouden administratie. Nadere info: op kantoor te krijgen. * Dierenweide. Tijd 09.00 - 13.00 en 13.00 - 16.00 uur. Verzorgen/onderhoud van de dieren en dierenweide, afgestemd met andere vrijwilligers. Bewoners, alleen op verzoek van afdeling, bij voeren dieren betrekken. Meerdere vrijwilligers gezocht. * Op vrijdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur zijn vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen (met rolstoel) naar de Burchtzaal te brengen (later weer terug naar de eigen afdeling) om de liederentafel bij te kunnen wonen. Samen van muziek genieten, eventueel meezingen. Verrichting hand- en spandiensten kan gevraagd worden. * Op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur zijn vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen (met rolstoel) naar een zaal van de activiteiten


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


begeleiding te brengen (later weer terug naar de eigen afdeling) om de klassieke muziek bij te kunnen wonen. Samen van deze muziek genieten en soms hand en spandiensten verrichten. * Op donderdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur zijn 3 maal per maand vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen (met rolstoel) naar de Burchtzaal te brengen en na de voorstelling aldaar weer terug naar eigen afdeling. Door het ontspanningsfonds worden op deze dag in de Burchtzaal verschillende grootschalige activiteiten georganiseerd (o.a. optreden van artiesten). Omdat zo veel bewoners deze activiteiten bijwonen worden nog 2 vrijwilligers gezocht. * Vrijwilligers voor restaurant van Mariaoord. Tijden: avond 18.30 - 21.30 uur. Hulp bardienst draaien samen met vaste medewerker die eindverantwoording draagt. Dinsdag en donderdag avond is al voorzien. Voor alle bijeenkomsten geldt, dat professionele krachten aanwezig zijn. Je kunt daarom - indien nodig - altijd ter plekke op vaste medewerkers terugvallen. Voor praktisch alle individuele contacten met bewoners (samen wandelen, praatje maken etc) geldt, dat je zelf met bewoner een vast tijdstip af kunt spreken om naar Mariaoord te komen. Iedere vrijwilliger krijgt een eigen contactpersoon (een vaste medewerker van de afdeling waarvoor hij zich inzet) toegewezen. Als vrijwilliger ben je verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens je inzet op Mariaoord. Als vrijwilliger krijg je 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijg je welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als je nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coรถrdinator vrijwilligerswerk Mariaoord, aanwezig maan-, woens- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen

ze naar huis gingen mochten ze nog paaseitjes zoeken, binnen, want buiten regende het zowat de hele middag. Een hele mand vol. Tevreden, met een tasje vol knutsels en paaseitjes keerde iedereen huiswaarts. Tot de volgende keer!!! M.D.

KPJ Geffen VMG Zaalkampioen 2012 Woensdagavond 11 april zijn de dames van VDG ofwel VMG KPJ Geffen kampioen geworden in de zaalcompetitie KVO regio Oss. Hierbij zijn ze 1 wedstrijd voor het sluiten van het seizoen al zeker van de titel. Ze mochten aantreden tegen het altijd lastige KPJ Vinkel. Een echte wedstrijd is het niet geworden. Al vroeg in de wedstrijd kwam Geffen op voorsprong. Deze wisten ze in de tweede helft vast te houden en te vergroten tot een 13-4. De tribune zat vol met fans die hun dames aanmoedigde met spandoeken en toeters. Na het einde van de wedstrijd werden de speelsters bedankt en gehuldigd. In de kantine werd nog een lekkere borrel gedronken op de overwinning. Dames PROFICIAT!!!

Paasmiddag bij buurtvereniging de Elshof Voor de kinderen van de buurtvereniging was er woensdag 4 april een leuke paasmiddag. We hadden diverse leuke knutselwerkjes om te maken zoals een wollen schaapje, een vogelnestje waar behalve vogeltjes ook paaseitjes in passen en een houten vogelhuisje dat leuk beschilderd werd. Op de cupcakes werden leuke creaties gemaakt met marsepein. Er werd hard gewerkt door de kinderen samen met de hulpouders en begeleiders. Niet alleen de kleinsten, maar ook de wat ouderen (tot 11 jaar) hadden zich prima vermaakt in de Bolero. Voor 20


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


De Verdraagzaamheid: Goed kan altijd beter Richanne Steenbergen, 35 jaar, geboren en getogen in Geffen, is uitbaatster van Grand Café Restaurant De Verdraagzaamheid in Zaltbommel. Onder het motto “goed kan altijd beter” heeft Richanne haar bedrijf aangemeld voor het tv-programma HERRIE XXL van Herman den Blijker. Uit ruim 100 aanmeldingen is De Verdraagzaamheid geselecteerd om aan de wedstrijden deel te nemen. In totaal 10 Horeca-zaken nemen het tegen elkaar op. Herman den Blijker geeft elk bedrijf drie verbeterpunten. Het bedrijf krijgt 72 uur de tijd om de verbeterpunten uit te voeren onder begeleiding van een coach, die Herman den Blijker aanwijst. In drie dagen is door personeel, familie en vrienden het interieur van met name het restaurant van De Verdraagzaamheid grondig onder handen genomen. Een complete metamorfose is het resultaat. Ook is veel aandacht besteed aan de menu-kaart en de PR. Op 4, 5 en 6 april zijn de tv-opnames geweest. Op dinsdagavond 1 mei is om 21.25 uur op RTL4 het resultaat te zien van 72 uur met man en macht keihard werken. Letterlijk bloed, zweet en tranen. Tijdens de tv-uitzending zal ook bekend gemaakt worden of het bedrijf van Richanne door mag naar de volgende ronde. Het bedrijf van Richanne, Grand Café Restaurant De Verdraagzaamheid, is gelegen aan de Waalkade 6 in Zaltbommel.

Lenteconcert Harmonie Union Nuland een muzikaal feest Op zondagmorgen 6 mei a.s. organiseert Harmonie Union voor de eerste keer een Lenteconcert. Een concert waarin alle geledingen van deze vereniging zich op geheel eigen wijze zullen presenteren. Slagwerkspektakel van de slagwerkers, mooie shows van de majorettes en natuurlijk mooie muziek van het blaasorkest. Optredens om met veel plezier naar te luisteren en naar te kijken. Tijdens het concert staat de vereniging kort even stil bij drie jubilarissen: * Manon Korsten, majorettes, 10 jaar lid * Marjo Krijnen, orkest, 25 jaar lid * Nelly van Nistelrooij, 25 jaar bestuurslid Het Lenteconcert vindt plaats in ‘de Meent’ en begint om 10.30 uur. Toegang: gratis. Met dit eerste Lenteconcert bewijst Harmonie Union voor de zoveelste keer steeds weer naar vernieuwing te streven. Het gaat daarbij niet alleen om het eigentijdse muzikale repertoire, maar ook om de opzet van tal van muzikale activiteiten. Zo werd enkele jaren geleden het 22

Candlelightconcert in Nuland geïntroduceerd, later volgden het Jubilarissenconcert, het grootse spektakel ‘Vrienden van Union Live’ en onlangs werd aan het jaarlijkse Maasdonks Concert met de uitvoering van ‘The Da Vinci Code’ een heel nieuw element toegevoegd.

Maashorst heeft TALENT De organisatie van de Maashorstfair die dit jaar op 20 mei in Loosbroek wordt gehouden, brengt talenten bij elkaar. Talenten uit de streek. Talent op verschillende gebieden. Zang, dans, toneel, ondernemerschap, muziek, in de keuken, alles kan. De organisatie heeft de slogan Maashorst heeft TALENT als thema gekozen. Naast begaafdheid op het gebied van zang, dans en theater, zijn er op allerlei gebieden mooie prestaties te bedenken en op de fair is daar de ruimte voor. Tijdens de fair is het mogelijk talent een podium te geven, niet in wedstrijdverband, maar gewoon omdat het leuk is om te zien hoeveel talenten De Maashorst herbergt. Op het gebied van pleinkunst en cultuur zijn allerlei disciplines en dus talenten die wat kunnen laten zien zoals beeldhouwen, brons gieten, schilderen, smeden. Maar ook de natuur en het landschap, bieden talent zoals in de vorm van een streekproducten, dieren, landschapsbeheer. Het toerisme en de recreatie kunnen zich onderscheiden door bijzondere activiteiten en vindingen. Talent breed ingezet en breed laten zien, daar gaat het om op de nieuwe Maashorstfair. Jeugd Voor wat de jeugd betreft, er zijn twee categorieën; 8 t/m 13 jaar en 14 t/m 20 jaar, individueel en groepen. Voor de deelnemers staat er begeleiding klaar, een presentator (Mathieu Bosch) en professionele technici. Dus, Ben je tussen 8 en 20 jaar, kun je dansen, zingen, springen of muziek maken en vind je het leuk om op te treden? Dan is dit je kans. Het gaat om optredens zonder strenge jury maar wel voor een gezellig publiek. Laten zien wat je kan. Meedoen? Stuur dan een mail naar: info@de-verrijking.nl of bel met 06-15082914 (Marij van der Leest) Doe dit wel voor 30 april. De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina e 16,- 1/2 pagina e 38, 1/4 pagina e 27,- hele pagina e 65,-


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

tot tot tot tot tot tot

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr 073 5321252, ook voor herhaalrecepten 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Spoednr 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Webmail: secr@seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.