Torenklanken 2022 - nr 07

Page 1

60e jaargang | nummer 7 | april 2022 1962

60

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.050 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DODENHERDENKING WOENSDAG 4 MEI

KONINGSDAG GEFFEN Op woensdag 27 april is het Koningsdag. Net zoals vanouds worden weer diverse activiteiten georganiseerd door de Evenementenstichting Geffen en Stichting Horeca Geffen. Voor de kinderen beginnen we de middag met een kinderfietsoptocht vanaf het Dorpsplein. We verzamelen vanaf 12:30u en de start is om 13:00 u. Versier je fiets zo mooi mogelijk en rij gezellig mee! De route is als volgt: Dorpsplein, Dorpstraat, Tolweg, Lambertusstraat, Veldstraat, Kloosterstraat, Dorpstraat, om zo weer te eindigen op het Dorpsplein. Na de prijsuitreiking beginnen om 14:00u de spelletjes op het Dorpsplein. Door met een spelletje mee te doen kan je een stempel verdienen voor op je stempelkaart. Een volle kaart kan je inleveren voor wat lekkers. Nieuw dit jaar is de optie om een potje te lasergamen! Win jij van je vrienden? Naast al deze bovenstaande activiteiten is er nog veel meer! Denk aan de kleedjesmarkt (aanmelden niet nodig!), optredens van GVG en je kan je mooi laten schminken. Natuurlijk wordt er ook aan de ouders en opa’s en oma’s gedacht. Stichting Horeca Geffen zorgt voor een gezellig terras waar we gezellig samen kunnen zijn. Komen jullie ook?

Na 2 jaren van onderbreking door corona kunnen we dit jaar gelukkig weer een Dodenherdenking organiseren. We doen dit volgens het gebruikelijke programma. Zorgt dat u uiterlijk om 19.50 uur bij het Monument voor de Vrijheid (hoek Veldstraat-Lambertusstraat) aanwezig bent. Na het taptoesignaal wordt er om exact 20.00 uur 2 minuten stilte in acht genomen om de slachtoffers van de oorlogen te herdenken. Na de 2 minuten stilte zal een afgevaardigde van het gemeentebestuur een toespraak houden waarna de kranslegging plaatsvindt. Na deze kranslegging is er gelegenheid voor nabestaanden en overige aanwezigen om bloemen bij het monument te leggen. Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom. Ook zij kunnen bloemen of bijvoorbeeld een tekening bij het monument leggen. Voor belangstellenden die moeilijk kunnen blijven staan zijn er stoelen aanwezig. Na deze ceremonie is er de gelegenheid om koffie te drinken in de bovenzaal van het Oude Klooster. Dit wordt verzorgt door de Geloofsgemeenschap. Voorafgaand aan deze Dodenherdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze dienst ook meemaken. Dan wordt u, eventueel met uw kinderen, ook hiervoor van harte uitgenodigd. We hopen op een mooie opkomst. Want, zo blijkt wel weer uit de oorlog in Oekraïne: Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend!!!

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 april (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. GOEDE WEEK – PASEN In de Goede Week zijn de vieringen in verschillende geloofsgemeenschappen. do. 14 april om 19.00 uur Witte Donderdagviering in Nuland. Er is geen viering in Geffen. vr. 15 april Goede Vrijdag om 15.00 uur Kruisweg in Geffen met m.m.v. Fluitenkruid. De vormelingen beelden de kruisweg uit. Om 19.00 uur Goede Vrijdagavondviering door pastoor Ouwens m.m.v. Gemengd Koor. In deze avondviering zal uit de Matthäus Passion de aria ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’ worden gezongen door Rianne Tinbergen, begeleid door organist Ton van Heijnsbergen en fluitiste Karin van Zutphen.Wij nodigen u van harte uit voor deze viering. za. 16 april Paaszaterdag om 17.30 uur Paaswake in Vinkel en om 19.00 uur Paaswake in Nuland. Er is geen viering in Geffen zo. 17 april 09.30 u. Paasviering m.m.v. GK (Eerste Paasdag) ma. 18 april 09.30 u. Paasviering m.m.v. PP (Tweede Paasdag) vr. 22 april 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 24 april 09.30 u. Gildemis m.m.v. GK (Sint Jorisdag). vr. 29 april 19.00 u. avondmis in de kapel

zo. 01 mei 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK di. 04 mei 19.00 u. Gebedsviering herdenking geval lenen m.m.v. W.I.K. met aansluitend een stille tocht naar het herden kingsmonument in de Veldstraat. vr. 06 mei 19.00 u. avondmis in de kapel m.m.v. DK (koffie na de mis) WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 maart 2022: Sjan van Zantvoort - Ketelaars, 80 jaar. KERKBALANS 2022 Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. GEDOOPT: Celeste Vos, Nina van Uden. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Woensdag 11 mei 14.00 - 15.30 u. voorbereidingsmiddag. PROGRAMMA VORMSEL 2022 Vrijdag 15 april 15.00 uur: uitbeelding Kruisweg in de

3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Uw advertentie

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Geffense kerk. Zaterdag 23 april: Power of Firedag in de Sint Jan + St. Janscentrum. Maandag 30 mei 19.30 - 20.30 uur oefenen in de kerk van Nuland. Toediening vormsel door vormheer Fr. Ouwens op zaterdag 4 juni om 19.00 uur in de kerk van Nuland. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06 – 52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster.Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument wor-

den ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’. BEDEVAART MARIA TENHEMELOPNEMING HANDEL 2022 ‘De kracht in Maria’s leven is haar bereidheid te ontvangen’. Niet een ontvangen van ‘in bezit nemen’, maar ‘van zich in bezit laten nemen’.Als een zorgzame moeder stelt zij zichzelf zo open dat wij bij haar alle ruimte hebben en bij haar hart kunnen komen. Kerkelijke diensten mei 2022: Zondag 1 - 8 - 15 - 22 en 29 mei: 09.30 uur Hoogmis 11.00 uur Eucharistieviering Door de week van maandag t/m zaterdag: 09.30 uur Eucharistieviering Hemelvaartsdag donderdag 26 mei: 10.00 uur Bedevaart Broederschap Gemert, Eucharistieviering buiten in het park (bij slecht weer in de kerk). 11.30 uur Eucharistieviering in de kerk. Rozenkransgebed: maandag t/m zaterdag om 08.30 uur (voorafgaand aan de Eucharistieviering). Eucharistische aanbidding: iedere dag van 18.00 - 19.00 u. Zie ook website: www.onzelievevrouwvanhandel.nl INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP In het portaal van onze kerk vindt u een kist waarin gebruikt gereedschap wordt ingezameld, dat wordt gecontroleerd en gereviseerd in de Solidariteitswerkplaats Uden. De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De inzamelingsactie wordt gehouden van 20 maart t/m 1 mei 2022. Bij vragen kunt u Sjan Vissers bellen: tel. nr. 073-5325067. Hebt u na 1 mei nog gereedschappen e.a., dan kunt u deze ook zelf naar de Solidariteitswerkplaats brengen: Loopkantstraat 17, 5405 NB Uden. Tel. 06-83781944. Openingstijden maandag t/m donderdag van 09.00 -12.00 u. en zaterdag van 09.00 - 12.00 u. 5


ROND DE DORPSPOMP Bij stamtafel 566 is het een drukte van jewelste. Naast genodigden ook een aantal spontane gasten. Mooi; hoe meer hoe liever. Bouwplannen van Schijndel De buren van bouwbedrijf van Schijndel zijn op bezoek om de bezwaren tegen het plan nog eens toe te lichten. Veel bebouwing, het hele perceel industriegebied, extra verkeer op een snelfietsroute, onduidelijke procedures, vreemde subsidieregelingen voor de aanleg van groen en steeds veranderende plannen. Ze hebben nog steeds grote bezwaren. Het lijkt erop dat de plannen redelijk in het groen zijn aangelegd, maar dan is de Wadi ineens ‘verhard’ en misschien wel parkeerterrein. Mensen hebben het gevoel dat de plannen van een klein schuurtje ineens uitgegroeid zijn tot hele fabriekshallen. Iedereen is het er wel over eens dat een andere locatie beter zou zijn. Heesch-West of verhuizen naar het kantoor van van

Wanrooy, die vertrekt uit Geffen. Maar nu de plannen er toch zijn en waarschijnlijk niet meer tegengehouden kunnen worden, dan maar alles uit de kast halen om ze zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Een groen industriepark; als dat eens zou lukken… ‘Den’ Bart en Liesbeth Een vertrekkend ondernemerspaar met hun eigen verhaal van het autobedrijf, dat al in de jaren 80 startte in en om de garage thuis, verhuisde naar de schuur van Ome Leo aan de Bredeweg en toen neerstreek aan de Veldstraat. Een echt familiebedrijf met de nodige broers en zussen en dochter Emmy die heel lang een stevige rol vervulde in het bedrijf. Hoeveel auto’s Bart repareerde is niet meer terug te halen in de boeken. Liesbeth geeft aan het wel mooi te vinden dat Henri van Zandvoort het bedrijf nu overneemt, terwijl zijn vader als wethouder geholpen heeft om het op de plek te krijgen waar het altijd zat. “Het was eigenlijk niet de bedoeling om te stoppen” zegt Bart. Broer Willie met zijn mooie ‘circulaire’ winkel als we vanaf Oss Geffen binnenrijden was eigenlijk het voorbeeld van hoe het ook kan. Maar omdat er geen opvolging was, auto onderhoud toch al minder werd en het bod goed was, is uiteindelijk toch

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ


toegehapt. Ze zijn samen nog fris en fruitig genoeg om nog andere mooie dingen te gaan doen. Jo en Anja Nog voordat Jo van Druenen een vraag kan beantwoorden roept ie al dat het zonder Anja nooit gelukt zou zijn. En ook niet zonder zijn moeder, die er ineens eind jaren zestig helemaal alleen voor stond en waarmee hij samen het bedrijf doorzette. En ook niet zonder dochter Anneke, die de laatste jaren actief meegeholpen heeft het bedrijf te moderniseren en aan te passen aan de wensen van de moderne consument. In die zin is er veel veranderd.Terwijl Lies van Druenen nog dacht, dat als het druk was de buren wel ‘vur un hoantje’ kwamen helpen, was het toch duidelijk dat de nieuwe generatie ‘helpers’ gewoon een loon moest krijgen. Dit weekend was het afscheid; veel Geffenaren en andere klanten en leveranciers zijn op bezoek geweest om nog eens bij te kletsen. Ze kregen ook iets moois terug als dank voor de jarenlange klandizie. Er is een hartstochtelijk pleidooi gehouden om het broodje Cajun tot Geffens cultureel erfgoed te verklaren. Gelukkig heeft dochter Inge het ‘broodje cajuun van den druun’ nieuwe stijl deze week nog op het menu gehad in haar Osse winkel. Anja en Jo hebben een aantal barbecues geschonken aan Geffense verenigingen die buiten activiteiten hebben. En de grote brooipan ging naar Effe noar Geffe, dus die zien we nog wel een keer terug. Het pand is verkocht aan ’24 uur zorgloket’, een zorgorganisatie die ’au pairs voor senioren’ regelt. En Jo en Anja gaan fietsen naar Rome, voordat ze zich ergens definitief gaan vestigen. Veel plezier samen! De roap van toen Een geweldig feest in de Koppellinck; zo is de roap van toen ervaren. De werkgroep had samen met het bestuur van de Koppellinck de zaak prachtig versierd, de horeca was goed geregeld en de optredens waren prachtig.Veel complimenten worden uitgedeeld. En iedereen is het erover eens: de gewone roap en andere dorpsfeesten kunnen prima in ons vernieuwde dorpshuis georganiseerd worden. Zelfs ‘Adje’s Bar’ was geopend. Kortom een bruisend feest! Een spetterend auw roaporkest vormde de rooie draad, samen met Ut archief met verhalen uit het verleden. Die laatste kreeg een gouden roap voor de vele verdiensten. De Weeuwkes regen vijf oude topnummers aan elkaar en bij de toapen ging het bordeel in de reprise. Sommige mensen worden legendarisch, door alleen maar over het podium te lopen. Tonnie Jansen dus. De Kapeejee kreeg iedereen aan het knutselen, de Kast was net zo sterk als vroeger. De Pompzwengels kwamen op als monniken uit een donker klooster en ook voor hen lag de gouden roap klaar. En kwam het ene na het andere topoptreden langs van

Janus en Peer, de Weetwotsjers, de Buurtjes, de Dorpsomroeper, D’n inne en d’n andere en de Zuiderzeebalade. Waar een klein dorp groot in kan zijn! We zien elkaar volgend jaar weer in de Koppellinck! En verder… * Zijn onze gedachten bij de overleden ex-wethouder Sjaantje Ketelaars, die deze week overleed. Ze was erg actief in Geffen vanuit o.a. de boerinnenbond en was een mooi voorbeeld van emancipatie ook omdat ze onze eerste vrouwelijke wethouder was. * Zien we jullie graag weer op 24 april bij de Gover, waar het leven goed is en we het na corona weer goed naar onze zin hebben.

FRITUURVET VOOR SCOUTING GEFFEN Wist jij dat je gebruikt frituurvet en olie kunt inleveren in de gele containers achter het gemeente huis in de Raadhuislaan? Hiermee betalen de oudste jeugdleden van Scouting Geffen (15 tot 18 jaar) al jaren een deel van het zomerkamp. Help jij onze jeugdleden aan een onvergetelijk zomerkamp? Hoe? Giet je afgekoelde frituurvet in de originele verpakking of plastic fles en gooi deze in de gele container achter het gemeentehuis. Namens onze jeugdleden, bedankt!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

www.pphnotarissen.nl

T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nl

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Rick van Rijn, 24 jaar, hij woont in de Elzendreef. 1. Een herinnering aan Geffen Als ik aan herinneringen aan Geffen denk, dan komen bij mij als eerste de herinneringen naar boven van de leuke evenementen die in Geffen plaatsvinden.Vroeger als kind naar de kermis, de Sinterklaasintocht, de markt met Koninginnedag, carnaval en uiteraard Effe noar Geffe. 2. Dit zou anders moeten Wat voor mij echt anders zou moeten is de Geffense plas. Dit mooie stuk natuur is jarenlang achterstallig en beperkt onderhouden, terwijl deze locatie zoveel potentie heeft om een schitterend recreatiegebied te worden. De gemeente zou erin moeten investeren om de Geffense plas nieuw leven in te blazen, zodat dit weer een plek wordt waar Geffen trots op mag zijn. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Een bijzondere plek in Geffen is voor mij molen Zeldenrust aan de Elzendreef. Ik woon mijn hele leven al op steenworp afstand van deze molen (afhankelijk van hoe ver je kunt gooien) en wij gingen hier vroeger vaak voetballen of hutten bouwen tussen de bomen. Ook stonden wij vooraan toen deze molen jaren geleden door een storm kapot waaide en weer helemaal opnieuw opgebouwd moest worden. Ik heb veel mooie herinneringen aan deze plek en voor mij staat deze molen symbool voor Geffen. 4. Een mooi mens Als ik een mooi mens moet kiezen in Geffen dan kies ik ons pap, Karel van Rijn. Ons pap is al jaren actief voor het Rottenrijk en voor Goed Gevoel Geffen en is altijd betrokken geweest bij verschillende verenigingen en

clubs in Geffen. Hij zet zich daarvoor actief en met veel passie in en daar kan ik alleen maar veel bewondering en respect voor hebben. 5. Jammer dat … Er zich niet meer leuke winkels vestigen in Geffen. Het zou mooi zijn als Geffen wat meer leuke winkels zou hebben voor kleding of schoenen e.d. Dit zou de leefbaarheid in Geffen vergroten en de dorpskern wat bruisender maken. 6. De leukste club Als leukste club kies ik toch Nooit Gedacht. De voetbalclub waar ik jaren zelf gevoetbald heb en later mijn eerste wedstrijdjes heb gefloten. Ik kom altijd graag bij Nooit Gedacht en het is mooi om te zien dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers rondlopen die alles daar in goede banen leiden. 7. Ons visitekaartje Het visitekaartje van Geffen is de organisatiekracht van Geffen. Er is hier altijd iets te doen. Effe noar Geffe is hier uiteraard een mooi voorbeeld van maar ook tijdens carnaval en de kermis zie je dat velen uit omliggende dorpen massaal naar Geffen komen. Hier mogen we als dorp zeker trots op zijn. 8. Bewondering voor… Ik heb bewondering voor het grote aantal vrijwilligers dat Geffen telt. De mensen die zich elke week weer belangeloos inzetten voor de vele verengingen. Of het nu bij Nooit Gedacht, de WIK, de Dorpsraad of de parochie is, overal in Geffen zijn deze gepassioneerde vrijwilligers terug te vinden. En voor deze toppers heb ik heel veel bewondering! 9. Geffen is voor mij… Geffen is voor mij het schoolvoorbeeld zoals een dorp zou moeten zijn. Een actieve kern die veel organiseert met een grote groep betrokken inwoners, die samen staan voor een mooie en fijne leefomgeving. Het is hier gewoon nog ons kent ons, kinderen kunnen hier gewoon op straat spelen en er hangt een gemoedelijke en ontspannen sfeer. Dit moeten we ook zeker zien te behouden. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan de Geffense plas, daar wordt Geffen beter, mooier en socialer van.

9


Vacature Huishoudelijk medewerker 13 - 20 uur

Zorg voor betekenis Vind jouw baan bij Sint Jozefoord

Solliciteer op werkenbijjozefoord.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste KBO leden, Op een gezellige drukbezochte jaarvergadering werden we door de voorzitter Riny van de Akker bijgepraat over de toekomstplannen van de KBO. Vooral wat betreft de mogelijkheden voor “Goed oud worden in Geffen”. Ook kwam onze wijkagent ons waarschuwen voor diverse oplichtingspraktijken. Dit gebeurde op humoristische maar ook zeer herkenbare manier door enkele leden van Geffes Volk, die in een paar scenes lieten zien hoe zoiets kan gaan. LADY´S DAY bij Vander Klooster Mode op maandag op 23 mei. Dit gaat door, er zijn genoeg dames die graag mee gaan. U kunt ook nog mee, er zijn nog plaatsen vrij. De kosten hiervoor zijn € 20,00 pp. Te betalen voor 10 april op bankrekening NL82RABO0111003342 t.n.v. KBO Geffen. Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en tel. nr. vermelden. Verkeersdag voor senioren, 20 april. Hiervoor kunt u zich niet meer aanmelden, deze zit vol. 21 april Info-avond RABO-bank: Een medewerker van de RABO bank komt informatie geven over alle zaken die met de RABObank te maken hebben, zoals telebankieren. Maar ook waarschuwen tegen fraude. Het begint om 19.30 uur in Het Oude Klooster. De koffie staat klaar! Graag even aanmelden bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058 of famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corry Hondong, tel 5323123 of famhondong@kpnplanet.nl 15 mei Open dag Oude Klooster en Koppellinck Tussen 10.30 en 14.00 uur kunt u een kijkje komen nemen in beide gebouwen om te zien wat er zoal plaatsvindt. Wij als KBO zijn daar zeker ook aanwezig om u te vertellen over onze activiteiten.

PAASBOODSCHAP Van Goede Vrijdag naar Pasen Maria Magdalena die in de vroege morgen naar het graf van Jezus gaat: het zou op deze dagen kunnen gebeuren. Het zou een van jullie kunnen zijn? Of ik zelf? Op de dagen dat er wereldwijd duizenden mensen door een vreselijk virus getroffen werden en duizenden de dood vonden. Dat zoveel mensen niet eens afscheid hebben kunnen of mogen nemen van hun geliefde. Hetzelfde gebeurt nu weer met de oorlog in de Oekraïne. Met veel mensen op de vlucht, losgerukt van hun familie. Met de grote onzekerheid of zij hun geliefden die achterblijven weer terug zullen zien. Jonge mannen die sterven aan het front, onschuldige mensen die omkomen bij de vele bombardementen. Daarom voel ik mij, misschien jullie ook, bij het lezen van het Paasevangelie ook zeer verbonden met Maria Magdalena. Zij kwam vroeg bij het graf aan! Mijn gedachten zijn hierbij: Waarom ging zij alleen naar het graf, wat waren haar gedachten? Misschien wilde zij ook persoonlijk nog afscheid nemen. Waarom in de zo vroege morgen. Misschien wilde zij er zeker van zijn alleen te zijn. Misschien ging zij ook ten onder in de hectiek rond de kruisiging en wilde een tijdje alleen zijn. Misschien wilde zij aan het idee wennen dat Jezus echt dood was. Zij voelde de pijn! Misschien moeten wij allen ook aan het idee wennen dat er zovele slachtoffers zijn gevallen en nog steeds in de wereld. Een pandemie en een oorlog en dat allemaal binnen twee jaar. Onschuldige mensen die wij lief hebben en die ons liefde gaven. Dat doet pijn. Net zoals Jezus, die lafhartig vermoord werd en ook abrupt uit het leven stapte. Hij die te dicht bij God stond. Omdat Hij God zijn Vader durfde noemen. Omdat Hij alleen maar liefde en vrede kende en het voor alle mensen opnam. Daarom is het goed dat er tussen Goede Vrijdag en Pasen enkele dagen rust is, Dan kunnen wij ons bezinnen en ook het lijden verwerken van de angst die in ons leefde en nog steeds leeft. Proberen ons geloof te behouden en te versterken in de verrijzenis van de Heer. In de daden des Heren. Na deze dagen van rust begrijpen wij misschien meer van het Paasevangelie. En ons geloof van het lege graf en zijn verrijzenis. De blinde geloofde het wel want Hij had hem toch weer leren zien. De lamme geloofde het want hij had hem toch weer leren lopen. De dove geloofde het ook want Hij had hem toch weer leren luisteren. De melaatse geloofde het zeker want Hij had hem toch weer leren leven.Voor hen was die Paasmorgen de bevestiging van hun nieuwe leven. Moge ook jullie geloven dat Pasen ook aan ons nieuwe levenskracht geeft. Dat alles in de voetsporen van de gelovige vrouw Maria Magdalena. Zalig Pasen. Diaken Hans van Bemmel ofm

11


ZE HOUDT GEFFEN SCHOON Misschien weten jullie het nog. Het verhaal van die gele pruik in de boom na de carnaval. Een paar dagen later lag de pruik langs de weg en weer een dag later was hij weg. “Dat is snel opgeruimd”, ging er door me heen. Ik had al wel een vermoeden van wie hier achter zou zitten. Al vaker had ik iemand met een geel/groen hesje langs de Heesterseweg zien lopen die al het zwerfafval voor haar rekening nam. Graag wilde ik meer van haar weten en wat haar drijfveer was. Overbuurman Mies van Nuland wist wel waar ik haar kon vinden. Heel toevallig trouwens dat juist die dag buurtbewoners van “den Berg” het initiatief hadden genomen om hun eigen buurt op te ruimen. Het thema, opruimen, hing waarschijnlijk al in de lucht. Een afspraak met ‘medewerkster buitendienst’ Marjon werd gemaakt en ik werd hartelijk door haar ontvangen. Ze maakte een kopje verse muntthee uit eigen tuin die echt kei lekker was. Niks boven eigen tuin. Ondertussen vertelde ze over haar werk. Het begon allemaal toen ze als alleenstaande moeder van 3 zonen de kost moest verdienen en ze onder andere te werken kwam in een champignonkwekerij. Daar werd gewerkt met giftige stoffen wat haar parten ging spelen en waardoor ze het werk niet meer kon doen. Ze kwam in de bijstand terecht en moest op zoek naar nieuw werk. Maar werken voor een baas, daar had ze heel weinig mee. Dat was altijd al zo geweest maar het moest om haar gezin te kunnen onderhouden. De kinderen stonden nu op eigen benen dus voor een baas werken hoefde niet meer. “Maar wat moeten we dan voor werk voor je zoeken?” zei haar contactpersoon van de bijstand. “Laat mij maar zwerfafval ophalen”, zei Marjon, “Dat is werk dat ik graag doe, want het gaat me zo aan het hart, als ik zie wat mensen allemaal weggooien en hoe ze zonder te blikken of te blozen vuil op straat gooien. Laat mij het maar opruimen. Zodoende ben ik ook buiten in de natuur. Daar houd ik van, dan krijg ik rust in mijn hoofd.” En zo gebeurde het dat Marjon 10 uur per week voor de gemeente ging werken. “Ik werk eigenlijk meer dan 10 uur in de week,” zegt ze, “maar dat vind ik niet erg. Ik doe dit werk graag. Ik voel me verbonden met de natuur en ik wil goed zijn voor de natuur. In feiten is het je huis. We leven met zijn allen in dit huis en we moeten het met zijn allen schoon houden. Je gooit in je eigen huis toch ook niet het afval zomaar op de grond en vergiftigt je huisdieren? Je wil niet weten wat zo’n blikje Redbull voor schade aan insecten en andere kleine dieren brengt als ze er van drinken.” 12

Van haar eigen geld koopt ze een karretje waar ze het vuil mee ophaalt. Want er wordt werkelijk van alles weggegooid. Grote en kleine dingen. Soms noemt Marjon zichzelf ook wel een landjutter. Ze vindt van alles: Rijbewijzen, ID’s, paspoorten, mooie grote handdoeken en prachtige dekens. Ze heeft zelfs ooit een boekentas vol boeken met een ID erin gevonden. Haar zonen werden als speurneuzen ingezet om te gaan zoeken naar de persoon achter de boekentas. Die persoon was maar al te blij dat zijn tas terecht was. Hij stond namelijk recht voor zijn examens. Ze heeft een keer een prachtige nieuwe spijkerbroek gevonden. Soms vind ze ook geld. Als het muntgeld is houdt ze het. Bij grote bedragen gaat ze toch proberen om de rechtmatige eigenaar op te speuren. Eigenlijk doet ze veel meer dan zwerfafval ophalen. Ze houdt alles in de gaten. Ze geeft door als er putdeksels gestolen zijn of als verkeersborden beschadigd zijn. Dode dieren langs de weg ruimt ze ook op. “Ach”, zegt ze, “ik doe eigenlijk zoveel. Teveel om op te noemen”. Als ik Marjon vraag wat ze de Geffense bevolking nog wil meegeven zegt ze: “Ik zou heel graag willen dat mensen zelf in actie komen om in hun eigen buurten zwerfafval op te ruimen. Al is het maar 1 keer per maand.Van een aantal Geffenaren krijg ik al hulp zoals bijvoorbeeld van Henk. Daar ben ik heel blij mee. Wat de buurt in ‘Den Berg’ nu doet dat vind ik ook geweldig. Het heeft ook nog eens een verbindende factor als je dat met elkaar doet en mensen worden zich bewust van wat er allemaal weggooit wordt. Buiten dat het ook nog eens zo, dat je op een goede manier sociale controle houdt. Mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, worden opgemerkt. Een praatje maken met deze mensen kan zoveel goed doen. Nog een belangrijk ding: De Geffense bevolking hoeft echt niet bang te zijn dat ze mijn werk af zouden pakken als ze mee op gaan ruimen. Er is zwerfafval genoeg. Ik werk toch liever buiten de bebouwde kom. Daar waar meer natuur en rust is. Graag zou ik ook willen dat er een overkoepelend geheel zou zijn waarin ik kan zien waar en wanneer een buurt is schoongemaakt. Nu kom ik weleens op plekken waar net alles is schoongemaakt. En samenwerken geeft zoveel meer vreugde.” Bij dat idee kan ik me, als schrijfster van dit stuk, wel aansluiten.Wie weet voelt iemand zich nu wel geroepen om hier een coördinerende factor in te zijn. Dan is het niet meer “ze houdt Geffen schoon” maar “Wij houden Geffen schoon. Hoe mooi is dat. Marjon vindt het prima om hier haar telefoonnummer achter te laten om, wie weet, een samenwerking met iemand aan te gaan 06-28544841.


NIEUWS VAN KOM D’R IN

HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit.

Goed Nieuws; vanaf 1 april is Kom D’r voortaan ook op Maandag -en Donderdag morgen geopend. Dus kunnen er nu ook mensen komen voor wie dat op dinsdag, vrijdag of zondag niet mogelijk is. We hopen hiermee een vast ontmoetingspunt te worden voor alle mensen in Geffen, jong en oud. De ruimte van Kom D’r In is mede door de verbouwing van de Koppellinck en een andere aankleding een warme en gezellige huiskamer geworden! Ook willen wij graag nieuwe activiteiten aan gaan bieden. Dus als U nog ideeën of tips heeft: wij hebben de ruimte, koffie en thee. De openingstijden zijn nu: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag ‘s-morgens van 10.00 tot 11.30 u en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 u. Voortaan zullen wij de hoofdingang gaan gebruiken. Wist je dat? * we bij kom d’r in ook hele gezellige hobby uurtjes organiseren * er áltijd wel iets is wat je kunt doen, ook al heb je nog nooit geknutseld * we afwisselend, gezamenlijk iets maken, maar dat je ook iets voor jezelf kunt doen * we ook in thema’s werken, bijv herfst, kerst enz. * alleen gezellig een kopje koffie of thee komen drinken ook prima is. * dat alleen de onkosten voor de materialen vergoed hoeven te worden. * dat we binnenkort weer gaan beginnen met inschrijflijsten. Dus loop eens een keertje gezellig binnen om te kijken waar we mee bezig zijn en schuif gezellig bij ons aan.

Yoga in het Oude Klooster De yoga-docente is Astrid Stevens-Knijff (1974), sinds 2008 geeft zij les en sinds 2012 in Geffen op de dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur en van 10.30-11.30 uur. De verschillende yoga-vormen die zij zich eigen heeft gemaakt zijn: Hatha-yoga, Yoga Nidra, Kundalini-yoga, Meridiaanstretching, Hormoonyoga, Chinese Yoga, Ruesri Da Ton en Mindfulnessyoga etc.. De yoga die zij geeft, is een samenvoeging van veel verzamelde kennis. Deze kennis geeft haar de mogelijkheid om het beste van alle vormen samen te voegen. Zij besteedt veel aandacht aan ademhaling en meditatieoefeningen, omdat deze een belangrijke basis vormen voor ontspanning en het zelfgenezende vermogen van het lichaam. Voor haar betekent yoga dat je beter in contact met je lichaam, geest komt. Hieruit volgen rust, acceptatie en transformatie.Vanuit het denken naar het voelen gaan; vanuit je hart leven. Lijkt dit je wat, kom een keer vrijblijvend meedoen, mail naar Astrid, info@ ask-ag.nl of bel of app naar 06-44219584. Eind augustus begint een nieuw seizoen Yoga in ’t Oude Klooster. Bij voldoende deelnemers kun je behalve op dinsdagochtend ook voortaan op maandagochtend van 10.30 tot 11.30 uur deelnemen aan de yoga.

13


Zaterdag 19 maart werden de shirts van DSS Accountants aan de JO11-1 officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat DSS Accountants als Bronssponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. DSS Accountants & Belastingadviseurs is een jong accountants- en belastingadvieskantoor opgericht door Jordi Hartogs op 1 januari 2014. Eerst als administratiekantoor vanuit huis in Geffen, maar sinds 2017 met de toetreding van Günther Zwiers als accountantskantoor. Door de groei hebben zij inmiddels 3 man personeel. DSS Accountants & Belastingadviseurs is ontstaan met de gedachte dat het anders moet. Het maken van een jaarrekening is geen doel op zich, maar de basis om een goed advies te geven voor een succesvolle onderneming. Het jonge accountantskantoor is van mening dat de tegenwoordige behoeften van ondernemers een andere aanpak van accountants vereist. Meer contactmomenten en (on)gevraagd advies en bovenal persoonlijke betrokkenheid bij uw onderneming staan bij hen hoog in het vaandel. “Wij pakken het net wat anders aan en staan onze klanten bij op administratief, fiscaal en organisatorisch gebied waardoor we Door Samenwerking Sterk staan” DSS Accountants, hartelijk bedankt voor jullie steun.

Woensdag 23 maart werden de shirts van TRElectronic aan de JO7-5 en 6 officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat TR-Electronic als Bronssponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. TR-Electronic levert encoders en meet- en regelsystemen voor de automatiseringstechniek. Wanneer industriële processen soepel en betrouwbaar verlopen, bestaat de kans dat dit mede komt door meet- en regeloplossingen van TR-Electronic. Wanneer een theatergordijn bijvoorbeeld omhoog gaat, bewaken systemen van TR de complexe podiumtechnologie. Mens

14

en machine werken veilig samen en het publiek geniet van een perfecte productie. Ons doel is uw succes! TR-Electronic ontwikkelt, produceert en verkoopt sensoren en actuatoren voor industriële toepassingen in de automatiseringstechniek. De klanten zijn de focus van dit bedrijf. Ze herkennen de behoeften van hun klanten al vroeg en ontwikkelen innovatieve producten met technische competentie. Ze bouwen langdurige klantrelaties op. De kwaliteit van hun producten en diensten zorgt voor economisch succes van het bedrijf. Succes zorgt voor voortzetting van dit bedrijf. Foutloze concepten en continue verbetering zijn basisvereisten voor hun kwaliteitsmanagementsysteem. TR-Electronic, hartelijk bedankt voor jullie steun.

Zaterdag 26 maart werden de nieuwe shirts van stersponsor Straalbedrijf R. van den Hurk aan Nooit Gedacht JO11-2 officieel uitgereikt. Straalbedrijf R. van den Hurk is gespecialiseerd in de bewerking van staal door middel van staalstralen, schoperen en aflakken van allerlei staalwerk zoals constructies, containers, hekwerken tot oldtimers, brommers etc voor bedrijven en particulieren Ook doen zij bewerking van hout en roestvrijstaal en aluminium door middel van parelstralen. Regelmatig mag Nooit Gedacht gebruik maken van de diensten van Robert waar we zeer erkentelijk mee zijn. Straalbedrijf R. van den Hurk, hartelijk bedankt voor jullie jarenlange steun.


LIBERATION GAMES GEFFEN Op donderdag 5 mei vieren we met elkaar de vrijheid. Dit jaar vindt de Nationale 5 mei viering plaats in Oss. In samenwerking met de gemeente Oss en een aantal partners van het Osse Sportakkoord worden er in de middag op vier verschillende locaties de Liberation Games georganiseerd. Kom jij ook lekker sporten en bewegen om de vrijheid te vieren? Scouting Geffen organiseert de Liberation Games in Geffen. Zij gaan onder andere constructies bouwen, tijgeren en klimmen. De doelgroep is tussen 7 en 14 jaar, ouders zijn van harte welkom. Voor iedereen wordt er een lekkere kom ‘vrijheidssoep’ beschikbaar gesteld en om 14:00 uur vormen we allemaal samen de ‘Freedom Band’ door mee te zingen en dansen op het nummer ‘Iedereen is van de wereld’, welke op dat moment bij alle activiteiten te horen zal zijn. Omdat deze activiteit onderdeel uitmaakt van de Bevrijdingsdagactiviteiten in Oss, is de activiteit gratis. Aanmelden is wel verplicht! https://www.sport-expertise-centrum.nl/product/ liberation-games-geffen/ Tijd: 13:00 tot 16:00 uur Scouting Geffen Weverstraat 33, 5386 KZ Geffen Blokhut “ D’n” Uitstek

* Locatie: Kom d’r in bij MFC de Koppellinck (Kloosterstraat 4, 5386 AS in Geffen). * Voorafgaand aan de kookworkshop, volg je een korte instructiebijeenkomst zodat je precies weet hoe je aan de slag kan gaan. * Als bedankje krijg je een leuke attentie en onkostenvergoeding. Heb jij interesse of heb je nog vragen? Neem contact op met Jaska van Zuijlen (GGD) via j.zuijlen@ggdhvb. nl of 06-18951532

SAVE THE DATE

Op zaterdag 23 april om 20.00 uur verwelkomen we Eddie y Los Grasosos. Gratis entree! Twee jaar geleden waren deze jongens in ons café een rockte het café als nooit tevoren. Nu twee jaar later komen ze weer, speciaal vanuit Mexico: Eddie y Los Grasosos. Waan je voor een avond in de jaren 50 en verwacht niets minder dan Rock and Roll, Rockabilly, Surf én vooral heel veel vetkuiven en leren jekkers. Komt het zien en horen! Peter en Kim.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor kookworkshop in Geffen

Houd jij van koken en vind je het leuk om (jonge) ouders te informeren en te inspireren hoe zij voor weinig geld gezond en lekker kunnen koken? Vind jij het daarnaast ook leuk om een stukje kennis over te dragen over gezonde voeding? Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken! Maandagavond 9 mei gaan we van start met een kookworkshop voor een klein groepje van maximaal 8 personen. Lijkt het jou leuk om deze deelnemers te begeleiden naar een gezonder eetpatroon? Goed om te weten: * De kookworkshop bestaat uit 6 workshops. Deze vinden plaats op maandagavonden van 17:00 – 19:00 uur. * Start 1e workshop: 9 mei. Elke twee weken een andere workshop.

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


VOORVERKOOP CIRQUE DU WIK! Ja binnenkort zijn ze verkrijgbaar… de tickets voor Cirque du WIK! Op donderdag 21 april 2022 houden wij tussen 19.0021.00u de voorverkoop in Sporthal de Geer. De dag erna zijn ze bij Wilma’s Kadoshop verkrijgbaar. Wees er snel bij! Entreeprijzen: € 12,50 en € 6,00 voor kinderen t/m 12 jaar. Shows: zaterdag 21 mei om 20.00u en zondag 22 mei 2022 om 14.00u. Blijf op de hoogte via onze socials. www.wikgeffen.nl

OPEN HUIS OUDE KLOOSTER EN KOPPELLINCK De besturen van het Oude Klooster en de Koppellinck organiseren op zondag 15 mei aanstaande een Open Huis. Met het Open Huis sluiten we een moeilijke Coronaperiode af. Weliswaar hebben we in die tijd, in onze panden de nodige verbouwings- , renovatiewerkzaamheden kunnen verrichten. We kunnen nu weer voor een lange tijd onze huurders, gebruikers en gasten uit Geffen, van harte ontvangen. Daarom willen we graag de bewoners uit Geffen en de achterban van onze gebruikers, opnieuw laten kennismaken met deze twee mooie ‘huiskamers’. Tijdens het Open Huis laten verschillende gebruikers van de panden, de bezoekers ook kennismaken met hun activiteiten. Wij zorgen samen met onze vrijwilligers voor koffie/thee en waar nodig leiden we de bezoekers rond. Noteer alvast in uw agenda: Zondag 15 mei van 10.30 uur tot 14.00 uur. Wees welkom!

JO EN ANJA VAN DRUENEN BEDANKT! JVW Geffen wil Jo en Anja van Druenen bedanken voor het doneren van een barbecue met toebehoren. We zullen hier zeker veel gebruik van gaan maken tijdens onze activiteiten. Wij hopen dat jullie na jarenlang hard werken in een schitterend Geffens bedrijf nu samen van jullie vrije tijd kunnen gaan genieten! Bedankt namens JVW Geffen.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


Visclub De Bleeken uit Heesch-Vinkel zoekt

NIEUWE JEUGDLEDEN, ook uit Geffen.

Wil je meer informatie: HSV de Bleeken Hengelsport vereniging de Bleeken start weer met de jeugd wedstrijden.Wedstrijden starten op 28 april 2022, starttijd 18.30 uur. Aanmelden: Hengelsport van de Laar, Molenstraat 32. Of aan het viswater het Langven te Heesch op 28-04-2022. Voor Informatie: John van de Laar, telefoon 06-13542569.

UITWISSELINGSCONCERT WIK-ASTERIUS Het fanfareorkest van W.I.K. zal op zondag 24 april in Geffen een uitwisselingsconcert houden met de Koninklijke Harmonie Asterius uit Oisterwijk. In november moesten we het helaas annuleren, maar wat in het vat zit verzuurt niet! We hebben een mooi gevarieerd programma samengesteld met ook al een klein voorproefje van Cirque du WIK dat in mei gaat plaatsvinden. Onze dirigent Jack Otten zal deze middag dubbele tijd op de bühne staan, want hij dirigeert beide orkesten. Uiteraard zal ook Asterius een aantal muzikale pareltjes uit haar repertoire ten gehore brengen. Iedereen is van harte welkom om gezellig te komen luisteren onder het genot van een drankje. Wat: Uitwisselingsconcert WIK- Asterius Waar: MFC de Koppelinck Datum: Zo 24 april 2022 Aanvang: 14.00u (13.30u zaal open) Entree: Gratis

De mooiste momenten buiten.

PERSBERICHT

Gemeente Oss onderzoekt imago Schuldhulpverlening Gemeente Oss wil graag weten hoe inwoners over Schuldhulpverlening denken. Klopt dat beeld met de werkelijke dienstverlening? En hoe kan de gemeente dat beeld verbeteren? Daarom onderzoekt de gemeente Oss het imago van Schuldhulpverlening. Waarom een imago onderzoek? Gemiddeld wachten mensen met geldproblemen vijf jaar voordat ze hulp zoeken. Gemeente Oss wil hen graag eerder helpen, zodat geldzorgen geen (grote) geldproblemen worden. Het imago of een verkeerd beeld van de dienstverlening van Schuldhulpverlening kan ervoor zorgen dat inwoners niet of te laat naar de gemeente komen voor hulp. Dat wil de gemeente veranderen! Hoe gaat het onderzoek? Sam Gubbels voert het onderzoek voor de gemeente Oss uit. Zij studeert af bij de afdeling Communicatie. Sam: “Om een totaalbeeld te krijgen van het imago van Schuldhulpverlening maakte ik een enquête voor inwoners van 18 jaar en ouder. Daarnaast interview ik samenwerkingspartners en (voormalig) klanten.” Vul de enquête in en win leuke Osse prijzen! Iedereen die in de gemeente Oss woont en 18 jaar of ouder is kan de enquête invullen. Dan kan tot uiterlijk dinsdag 19 april via: https://forms.gle/6tAL8fz6CRZ6GgLc8. Daarmee help je Sam én maak je kan op één van de mooie Osse prijzen: het Osse Monopolyspel, een Osje knuffel of een stok Osse spelkaarten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

Dit onderzoek draagt bij aan deze Global Goals: Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/globalgoals

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


PERSBERICHT

Onderwerp Samen isoleren in gemeente Oss Samen met de gemeente Oss organiseert het Regionaal Energieloket een inkoopactie voor vloer-, bodem-, daken spouwmuurisolatie. 16 mei 2022 is er een online informatiebijeenkomst over isolatie, de inkoopactie en mogelijke subsidies. Iedereen kan dan ook vragen stellen. Op regionaalenergieloket.nl/acties staat de link om je aan te melden en vind je ook een informatiepakket over isolatie en de actie. “Steeds meer inwoners kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Hierdoor blijft de woning warm in de winter en koel in de zomer. Daardoor woon je prettiger en gebruik je minder energie. Zo kun je tot honderden euro’s per jaar op je energierekening besparen en het klimaat helpen. De gemeente Oss helpt je daar graag bij.” Peter Mertens Programmamanager Energietransitie Gemeente Oss. Online informatieavond Op 16 mei om 19.30 uur is er een online informatiebijeenkomst waar je meer hoort over de isolatieactie en subsidies en leningen die je kunt aanvragen. De gemeente, het Regionaal Energieloket en de isolatiebedrijven zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is na 16 mei terug te kijken. Dan kun je alleen geen live vragen stellen. Zo meld je je (vooraf) aan voor de informatieavond: 1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties; 2.Vul je postcode in; 3. Klik op ‘Samen Isoleren in Oss’; 4. Klik op ‘Aanmelden informatieavond’ en ontvang een e-mail met de link. Inschrijven voor de inkoopactie De informatiebijeenkomst en het informatiepakket geven je veel informatie over isolatie en de inkoopactie. Meld je je aan voor de inkoopactie dan bekijkt de installateur of je woning geschikt is voor isolatie. Je ontvangt een persoonlijke offerte. Daarna beslis je of je mee wilt doen en je woning laat isoleren. Aanmelden voor de actie kan vanaf 25 april en tot 22 juni 2022. Makkelijk en voordelig energie besparen De gemeente Oss wil het je makkelijk maken om energie te besparen. Bij deze isolatieactie heeft het Regionaal Energieloket een zeer ervaren isolatiebedrijf uit de regio gekozen. Dit heeft een aantal voordelen. - Onafhankelijke technische specialisten hebben het aanbod in Oss en omgeving bekeken. De installateur is gekozen vanwege goede prijs-kwaliteitverhouding en garanties. - Via de actie worden binnen een klein gebied veel wo-

ningen geïsoleerd. Hierdoor kan het isolatiebedrijf haar werk slimmer plannen en uitvoeren. Daardoor krijg je een scherpe prijs. Iedere woning is anders. Daarom krijg je altijd een persoonlijke offerte. Deze is op maat gemaakt voor jouw woning en wensen. Oss Schakelt Door De energiebesparingscampagne van gemeente Oss neemt in april thema isolatie op in de besparingskalender. Oss Schakelt Door verloot een cadeaubon van het Spahuys onder de deelnemers van de live online bijeenkomst. Meer informatie over de verschillende soorten isolatie en de inkoopactie vind je op www.ossschakeltdoor.nl/samenisoleren. De gemeente Oss is een Global Goals Gemeente.

STADSWANDELING OSS 16 APRIL 2022 Korte beschrijving Maasland Gilde Oss organiseert in de Boekenweek op 16 april om 14.00 uur een rondwandeling vanaf de bibliotheek in Oss.Wie geinteresseerd is in de ontstaansgeschiedenis van de bibliotheek kan met een ervaren stadsgids meewandelen langs bijzondere plekken die hiermee te maken hebben. Deelnemers betalen € 3,50 contant. Aanmelden via: wandel@maaslandgildeoss.nl Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. Zie website www.maaslandgildeoss.nl Adresgegevens van de locatie en kosten Bibliotheek Oss. Kosten € 3,50 contant. Datum, begin- en eindtijd 16 april 2022 14.00 - 16.00 uur Naam, contact- en adresgegevens van de organisatie Stichting Maasland Gilde Oss Website: https://maaslandgildeoss.nl E-mail: maaslandgildeoss@hetnet.nl Volg ons op Facebook. Postadres: Maasland Gilde Oss, Postbus 815, 5340 AV Oss

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 73 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, vanwege de lockdown ... In maart lijkt het wel zomer met veel zon en temperaturen van 20 graden Celcius, maar als wij dit schrijven is heel Geffen bedekt onder een vers laagje sneeuw en vriest het ’s nachts: april, doet wattie wil! #Gemeenteraad Tijdens de Osse verkiezingsstrijd wordt er door iedereen weer #vanalles beloofd, maar als na 17 maart de rook optrekt en de stemmen geteld, verandert er weinig… In de laatste week van maart is het afscheid van de ’oude’ Raad en een dag later worden de 37 leden van de nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd. Geffen wordt daarin de komende 4 jaren (wederom) alléén vertegenwoordigd door Mark van der Doelen (VDG), die 349 voorkeursstemmen verzamelt: chapeau! Over de vorming van een nieuw College vandaag opmerkelijk nieuws: Dorpsgenoot Jan van Vucht (ooit Raadslid VF Geffen,Voorzitter Geffen 700,Aangezetene Stamtafel) is formateur. Hij mag een nieuwe coalitie smeden van VDG – CDA – VVD – GroenLinks met waarschijnlijk 5 wethouders; oude én nieuwe gezichten.Veel succes, Jan! #Dorpsraad Samenstelling Dorpsraad Geffen wordt wél rigoureus gewijzigd; alleen Christa Dollevoet en voorzitter Hans Hendriks ’blijven zitten’. Het lukt gelukkig om goede kandidaten voor de vrij gekomen plaatsen te vinden. Kees van Alphen (járen gewerkt voor de gemeente Maasdonk), Henriëtte van Bergen (járen raadslid) en Inge Wagemans (Jeugdvakantiewerk) voegen veel ervaring toe. Johan van der Wardt en Yvonne van Berlo kennen wij nog niet, maar dat gaat snél veranderen; veel succes allemaal! Wij hebben de Osse Gemeenteraad en Dorpsraad Geffen de voorbije jaren niet gespaard en zullen ze ook de komende regeerperiode héél kritisch blijven volgen … #Woonwijk ’t Veld In de notulen van de vergadering van de Dorpsraad van maart ’22 lezen wij over ’t Veld: (…) ”De Dorpsraad stelt vast dat wij heel transparant en open bij dit proces betrokken zijn geweest en dat er op een zakelijke en plezierige wijze persoonlijk contact is onderhouden. De Dorpsraad adviseert positief over dit plan en hoopt dat de bouw snel kan beginnen.” (…)

Lofzang over totstandkoming stedenbouwkundig plan (zie tekening) en de ’transparantie’. De Dorpsraad is bij het proces betrokken, want hun voorzitter zit steeds aan tafel! Hoe WIJ als burgers de vermeende ’transparantie’ ervaren, is bekend; ’t Veld komt plotseling ’uit de lucht vallen’. Daarbij gaat het eerst om een plan van 150 huizen. Inmiddels ruim het dubbele aantal (310). Relatief weer té weinig sociale huur- en koop (aannemers bepalen wat er komt, níet de gemeente Oss en ‘duur’ bouwen is voor hen ’interessanter’), inspraak via flut enquêtes, 15 bouwkavels vergeven aan CPO project ‘Geffense jongeren’ (wie en waarom juist zij?) én bestaan er plannen voor hoogbouw vlakbij het Voedselbos. En trouwens óók nog plannen voor woningbouw in directe nabijheid molen Zeldenrust ...

#Ouwe Roap Geffen is op 1 en 2 april getuige geweest van twee fantastische ’Ouwe Roap’ - avonden in De Koppellinck. Ook wij zijn uiteraard enthousiast over het hoge niveau van de optredens, maar zéker óók over de gastvrije vrijwilligers van het MFC, die de zaal hadden omgetoverd tot een mooi theater. De fijne zitplaatsen, het tip-top geluid en de gastvrije bediening waren de spreekwoordelijke puntjes op de i. ’Recht vur zunne Roap’ (en andere activiteiten) dáár organiseren kan prima; hoort, zegt het voort! ’t Rooi Hundje 06-53916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur 24

Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). KOM D’R IN Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30 en zondag van 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 DE GEFFENSE EETKAMER; Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In.Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924. OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE E-mail adres: Website: Bezorging: Klachten bezorging:

torenklanken@geffen.nl www.geffen.nl/torenklanken TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.