Torenklanken 2021 - nr 07

Page 1

59e jaargang | nummer 7 | april 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UITNODIGING KONINGSDAG 2021 Dinsdag 27 april Dit jaar wordt onze Koning 54 jaar. Dat gaan we natuurlijk samen vieren :)!

Rondom het centrum van Geffen zijn 8 geheime locaties te vinden met op elke plek een leuke opdracht. Daar kan je letters verzamelen die bij elkaar samen één woord vormen.Win jij daarmee een mooie prijs? Je mag beginnen waar je wilt, zodat er niet teveel mensen op één plek tegelijk aanwezig zijn. Onderweg kan je wat lekkers te eten en te drinken krijgen. Natuurlijk mag je verkleed komen! Zien we jullie dan? Meedoen? • Geef je uiterlijk zaterdag 24 april 2021 op via het emailadres: esggeffen@gmail.com.Vermeld je naam en het aantal volwassenen en kinderen dat meedoet • Na aanmelding volgt via email verdere informatie • De activiteiten staan opgesteld tussen 13:00u-16:00u. • We volgen nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM.We gaan ervan uit dat iedereen zijn/ haar verantwoordelijkheid neemt en zich hieraan houdt • Houd onze Facebookpagina in de gaten voor actuele informatie

PERSBERICHT

Digitale Enquête ’t Veld Geffen De vraag naar woningen voor jong en oud in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss de nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld ontwikkelen. Deze nieuwe wijk komt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk willen we ongeveer 250 koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

bouwen. Wij verwachten dat we eind 2022 met deze woonwijk starten. Meedenken en meepraten We vinden het belangrijk dat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Daarom maken wij een visie voor een groter gebied. Begin maart hebben we hiervoor online een enquête uitgezet. Deze is door bijna 300 mensen ingevuld. Hartelijk dank voor het invullen van de digitale enquête. Resultaten De resultaten van de enquête kunt u bekijken op www. oss.nl/tveldgeffen. Deze resultaten nemen we mee bij het maken van een visie. De definitieve versie bespreekt het college van B&W in de tweede helft van april. Hoe gaan we verder? Vanuit de visie maken we een stedenbouwkundigplan. Dit plan is gedetailleerder dan de visie. Het stedenbouwkundigplan gebruiken we straks om het bestemmingsplan te maken. Half april gaan wij aan de slag met de voorbereidingen voor dit stedenbouwkundigplan. Ook bij het maken van het stedenbouwkundigplan kunnen de Geffenaren weer meedenken. Hierover volgt later meer informatie. Vragen? Heeft u vragen over de ontwikkeling ‘t Veld? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Oss: mevrouw A. Zaadnoordijk, via e-mailadres: a.zaadnoordijk@oss.nl.

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 23 april 19.00 u. avondmis zo. 25 april 09.30 u. H. Mis (Gildemis Sint Jorisdag) 1e jaargetijde Frits Steenbergen, namens de parochie 1e jaargetijde Gerrit van Erp, namens de parochie vr. 30 april 19.00 u. avondmis zo. 02 mei 09.30 u. H. Mis dinsdag 4 mei: Herdenking oorlogsslachtoffers. Er is dit jaar geen viering in de kerk en geen herdenking bij het monument. Gedurende de dag kunnen er door betrokkenen, op een zelf gekozen moment, bloemen worden gelegd bij het monument van Vrijheid aan de Veldstraat. vr. 07 mei 19.00 u. avondmis zo. 09 mei 09.30 u. H. Mis (Moederdag) OPBRENGST VASTENACTIE 2021 De kinderen van basisschool De Wissel brachten € 458,70 bij elkaar voor de vastenactie. Dat is een prachtig bedrag! De collectes in de kerk en de inhoud van de vastenzakjes die zijn ingeleverd, hebben € 493,80 opgebracht. Het totaalbedrag van € 952,50 is overgemaakt t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Dank voor ieders bijdrage. We hebben hiermee een steentje bijgedragen aan de toekomst van jongeren en volwassenen in de Derdewereldlanden o.a. voor (vervolg)opleiding om een vak te leren. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op vrijdag 21 mei aan 15.00 – 16.30 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke

3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 maart 2021: Antoon Romme, 73 jaar 3 april 2021:Anita Schuurmans - van der Veeken, 53 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

lasapparaten maar ook rolstoelen in, bij de kerken in de 6 geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder: Nistelrode, Vorstenbosch, Heesch, Nuland, Vinkel en Geffen. Dit ingezameld gereedschap wordt in Uden door de vrijwilligers in de leeftijd van 60 tot 90 jaar netjes op haar bruikbaarheid gecontroleerd en gereviseerd. Periodiek sturen wij grote partijen gereviseerd gereedschap naar de ontwikkelingslanden Tanzania, Kenia, Kameroen en de Democratische Republiek Congo. Met een kist gereedschap van de Solidariteitswerkplaats Uden kan een leerling van een technische school in Tanzania aan de slag en kan zich een eigen inkomen verwerven en in Kenia bijvoorbeeld kan een vrouw met hulp van een gedoneerde naaimachine kleding maken en door de verkoop ervan in eigen levensonderhoud en dat van haar gezin voorzien. Met een herstelde rolstoel bevorderen we de mobiliteit van een hulpbehoevende. In het portaal van de kerk vindt u een kist waarin het gereedschap wordt ingezameld. De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De inzamelingsactie wordt gehouden van 15 april t/m 6 mei 2021. Bij vragen kunt u Sjan Vissers bellen: tel. nr. 073-5325067. Wilt u de Werkplaats Uden een keer bezoeken, de openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 9 tot 12 uur.

Zorg altijd bij u in de buurt

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP E.A. Al sinds een jaar of zes zamelen de vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden in onbruik geraakt gereedschap, naaimachines, kleine elektrische boormachines,

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


ROND DE DORPSPOMP De digitale stamtafel 546 staat in het teken van hoop. Komen de versoepelingen er inderdaad aan? Een aantal tafelaars hebben de eerste prik al gehad en we zien reikhalzend uit naar een normale bijeenkomst. ’s Ochtends maken we nog afspraken om met Café Govers te verkennen wat de mogelijkheden zijn. ’s Avonds is het alweer over als vanuit het Catshuis aangekondigd wordt dat er voorlopig geen bevrijding in zit. Antoon Romme We staan stil bij het te vroege overlijden van Antoon Romme. Ooit de jongste wethouder van Nederland, die 12 jaar hard gewerkt heeft voor de zelfstandige gemeente Geffen. Daarnaast vaak aan het initiatief van veel dingen gestaan heeft. Bourgondiër, die het leuk vond om bezig te zijn met carnaval, Effe noar Geffe en andere festiviteiten.Verzorgde optredens, maar werkte ook achter

de schermen aan het opbouwen van deze zaken. De laatste tijd heeft hij veel gedaan voor het oude Klooster en de KBO. Mensen die met hem samengewerkt hebben, zien hem als een stuwend en enthousiaste leider. De beste Geffenaar van het jaar die we nooit gehad hebben. Dorpsplein Het goede nieuws van deze week is de nieuwe ijssalon van het Boetje; drie dagen rond het weekend zijn ze open. We zijn er blij mee. Hoe anders is het aan het Dorpsplein, waar de hele winkelwand leeg lijkt te komen. De kapsalon en de babyspullenwinkel zijn al dicht; de buurman vertrekt ook. Het gerucht gaat dat er woningen van gemaakt worden. En zo wordt het steeds stiller in het centrum. Geluk bij een ongeluk is dat er steeds minder parkeerplaatsen nodig zijn en een mooi groen plein steeds dichterbij komt. Positief nieuws is het gerucht dat er voorbereidingen getroffen worden voor een nieuw restaurant in het appartementengebouw op de plaats van het gemeentehuis. Wij denken echt dat een goed restaurant mogelijk is in Geffen. Schoolbestuur vertrekt

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Het bestuur van scholengroep Filios vertrekt uit de Koppellinck vanwege een nieuwe fusie. Voor Geffen is dat goed nieuws omdat er meer ruimte komt voor klaslokalen in plaats van bestuurskantoren.We verwachten ook dat de parkeerproblemen bij de school gaan verminderen omdat er minder mensen daar werken. Dat is hard nodig; vooral mensen met kinderen met een handicap klagen steen en been over de bereikbaarheid. Speciale parkeerplaatsen worden ingepikt door anderen; de toegangsweg kent behoorlijk wat obstakels voor een rolstoel, zeker in Coronatijd. Belangrijkste is dat mensen zoveel mogelijk te voet of met de fiets de kinderen naar school brengen, zodat het veiliger wordt. Dorpsraad in beeld? De Dorpsraad is weinig in het nieuws sinds er geen openbare vergaderingen zijn. We zien ook weinig verslagen van de ‘eigen’ bijeenkomsten. Dat is jammer, want het toch best spannend in het dorp met de verschillende woningbouwbouwplannen, de windmolens, HeeschWest. Een aantal aangezetenen wordt ongeduldig en wil actie gaan voeren om ook handen en voeten aan onze toekomstvisie te geven; anderen zien hierin meer een rol van de Dorpsraad. Samenwerkende verenigingen Op 4,5 en 6 mei zijn er veel buitenactiviteiten van en voor de jeugd georganiseerd. Een groot aantal vereni-

gingen werkt samen om er iets moois van te maken Alle speelt in zich in principe buiten af en ook middelbare scholieren zijn van harte welkom. Het sport expertise centrum heeft het initiatief mee ondersteund. Corona kan nog roet in het eten gooien, maar we hopen dat dit mooie initiatief kan doorgaan, want we zijn wel toe aan wat afleiding. En verder...... * De Jumbo heeft nieuw snelkassa’s, waar je zelf je boodschappen kunt scannen. Een mooie vernieuwing. Nu nog even kijken hoe de coronaregels zich plooien rondom het gebruik van de mandjes. * De bouw van de meubelhof lijkt te beginnen, de hekken zijn geplaatst. * Het Rottenrijk is bezig met een alternatief voor de wandelvierdaagse; verwachtingen zijn hoog gespannen. * We zien steeds meer afgedankte mondkapjes langs de weg liggen en doen een dringend beroep op iedereen om hier zorgvuldiger mee om te gaan.

GEVRAAGD

huishoudelijke hulp voor 4 uur per week, voor meer info bel 06-41572887

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad kwam, voor corona, één keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Nu vergaderen we al bijna een jaar digitaal, eens per twee weken. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. - ‘t Veld: de gemeente is begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de zuidoost kant. Naast het plangebied is er ook een groter gebied aangewezen om een visie te maken voor de langere termijn, zodat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Begin maart heeft de gemeente hiervoor online een enquête uitgezet. Deze is door bijna 300 mensen ingevuld. De resultaten van de enquête kun je bekijken op www.oss.nl/tveldgeffen. Deze resultaten neemt de gemeente mee bij het maken van een visie. Na het opstellen van de visie zal deze worden besproken door het college van B&W. Hierna wordt er een stedenbouwkundigplan opgesteld, ook hierin zal de Geffenaar worden betrokken. - Subsidie vergroening en wateropvang: waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss leveren een bijdrage aan projecten die de omgeving vergroenen én voor extra waterberging zorgen. Dus was je van plan om bijvoorbeeld een groen-dak aan of geveltuin aan te leggen? Kijk dan zeker op www.oss.nl/groen, de bijdrage kan oplopen tot € 7500. - Gedecoreerden: normaal gesproken ontvangen we de gedecoreerden op het gemeenteplein tijdens Koningsdag, helaas is dat dit jaar nog steeds niet mogelijk. We willen de gedecoreerden toch een blijk van waardering geven en daarom ontvangen zij een waardebon. Deze is te besteden bij de plaatselijke bakkers of slijter. Volgend jaar hopen we ze weer als vanouds in levenden lijve te mogen ontvangen. Ook voor 2022 kunt je weer mensen voordragen. Er zijn in ons dorp veel vrijwilligers die op een bijzondere manier maatschappelijk actief zijn en die misschien wel

voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen.Wil je iemand voordragen, ga dan naar de website van de gemeente en zoek op “lintje”. - (Groen)afval: in Geffen zijn een tweetal locaties waar de gemeente vanuit de buurt met regelmaat meldingen over anoniem gestort groenafval ontvangt. Het gaat hier om hoek ‘De Doelen / Kraaijeven’ en de ‘Leiweg’ (tegenover het bedrijfsverzamelgebouw). Als je groenafval deponeert maak dan gelijk een melding zodat het wordt opgeruimd en er geen puinhoop ontstaat. Een kleine moeite en het zorgt voor een mooier straatbeeld in Geffen. Tevens zadelt u de directe buurt niet op met uw afval. Ook niet onbelangrijk is het feit dat je in overtreding bent als je anoniem afval stort. De gemeente komt snoeiafval op afspraak gewoon ophalen nadat je dit hebt aangemeld, kijk voor de spelregels op de website van de gemeente. - Torenklanken: de redactie van de Torenklanken is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het digitaliseren van alle uitgaven van ons dorpsblad. Een archief van 1962 tot het heden, bijna 1100 uitgaven in totaal. Op woensdag is het archief officieel gelanceerd door de voorzitter Kees Jongeneelen. Mede door een bijdrage vanuit de Dorpsraad was het mogelijk om ook de eerste edities te scannen. Een mooi naslagwerk om het Geffense wel en wee door de jaren heen te lezen. En wellicht een grote speurtocht tijdens de Geffense Kwis. De digitale Torenklanken is te vinden op Geffen.nl. - Subsidieverzoeken: Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Dit zijn in vogelvlucht een aantal van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in onze digitale vergaderingen.Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en mededelingen? Kijk dan regelmatig op onze website www. dorpsraadgeffen.nl, wordt lid van onze gratis nieuwsbrief of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram. Dorpsraad Geffen

Wij zoeken een zeer nette huishoudelijke hulp M. Essing Kerkstraat 12 te Geffen Info : 073-5322457 / 06-53662054 9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Jaime van Griensven, 44 jaar, getrouwd met Gaby en ze hebben een dochter Veerle. Ze wonen in de Rosmolen. 1. Een herinnering aan Geffen. Ik ben opgegroeid aan de Kerkstraat 5 in Café Govers waar mijn ouders destijds de uitbaters van waren. Dat blijft voor mij een bijzondere plek waar ik mooie en minder mooie herinneringen aan heb. Ik heb daar veel mensen leren kennen en een mooie jeugd gehad. 2. Dit zou anders moeten. Het tekort aan bouwplaatsen voor de carnavalswagens voor de optocht. Jammer dat veel jeugdgroepen moeten stoppen omdat ze geen plaats hebben. Een mooie bouwhal zou voor Geffen een aanwinst kunnen zijn. 3. Een bijzondere plek in Geffen. Ik vind het arboretum in Geffen een prachtig initiatief en met de toezegging voor de uitbreiding wordt het waarschijnlijk nog mooier. Ik wandel er graag. 4. Een mooi mens. Dan denk ik aan: Henk van Dijk. Samen een speciaal biertje drinken bij café Boetje en slappe klets verkopen. Hij heeft humor waar ik van hou. Tevens staat hij altijd klaar; is vrijwilliger op vele grote en kleine evenementen in Geffen.

alle vrijwilligers was net zo gezellig. Een week keihard werken, gezellig napraten en feesten tot in de late uurtjes. 6. De leukste club. Ik heb bewondering voor alle clubs in Geffen die het dorp mooier en socialer maken en voor de vrijwilligers die hun steentje bijdragen.Als ik dan toch 1 clubje moet noemen, dan is het mijn donderdagavondclubje waarmee ik onder het genot van een biertje in de kroeg zit. 7. Ons visitekaartje. Ik vind Effe noar Geffe echt een visitekaartje voor alle inwoners, verenigingen, clubs en ondernemers van Geffen. Een jaarlijks evenement voor jong en oud, waar ik als Geffenaar elk jaar naar uitkijk en dan trots ben op ons dorpje. 8. Bewondering voor. Ik heb bewondering voor alle mensen en vrijwilligers die Geffen beter en nog mooier willen maken. 9. Geffen is voor mij. Het dorpje waar ik wil blijven wonen, waar ik mij thuis voel. Dat ik blij ben als ik na een vakantie het bordje “GEFFEN” weer zie. 10. Een goed idee wanneer de dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een activiteit voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Deze groep valt overal buiten.

5. Jammer dat… we gestopt zijn met Strooipop; een prachtig mooi, gezellig en muzikaal weekend en de op- en afbouw met

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Oud-voorzitter, Antoon Romme overleden. Op 26 maart kregen wij het bericht van het plotseling overlijden van Antoon Romme. Antoon heeft zich jarenlang met hart en ziel zich ingezet voor de ouderen, vooral in Geffen maar ook in de regio, met veel kennis van zaken en met het oog voor de medemens. Hij had de gave om mensen met elkaar te verbinden. Hij heeft tijdens zijn voorzitterschap veel voor de KBO betekend, onze dank daarvoor. Wij wensen Mieke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor nu en de komende tijd. Bestuur KBO.

WEDEROM AANGEPASTE DODENHERDENKING DINSDAG 4 MEI Ook dit jaar kan door de coronamaatregelen geen gebruikelijke Dodenherdenking plaatsvinden. De viering in de kerk en de ceremonie bij het monument komen helaas te vervallen.

Degene die op 4 mei een krans of bloemen wil leggen heeft daar de gehele dag de gelegenheid voor. De vlag zal de hele dag halfstok hangen bij het monument. Wanneer u een krans of bloemen komt leggen doe dit dan met zo min mogelijk personen en houdt u ten alle tijden de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht. Ook het gemeentebestuur van Oss zal op enig moment op de dag een krans leggen hetgeen zonder ceremonieel gebeurd. Graag wijs ik u op een TV programma dat wordt uitgezonden door DTV op 4 mei en de hele avond wordt herhaald. Hierin zijn de kernen te zien waarin een Dodenherdenking plaats vindt. We hopen volgend jaar weer een normale Dodenherdenking te kunnen houden.

GOED NIEUWS: We gaan starten met de Geffense Eetkamer. Als de corona geen roet meer in het eten strooit, starten we op 17 mei met de Geffense Eetkamer. In de volgende Torenklanken komt er meer informatie. Mocht u vragen hebben of nu al willen aanmelden als vrijwilliger of gast, kunt u bellen naar Tonny van Erp, tel nr. 073- 5321995 of Tineke Willemse 0610758924.

Het Geffens veld 6 5386 LL Geffen +31 (0) 85 130 69 21

Ben jij opzoek naar een leuke bijbaan? Wij zoeken iemand die niet vies is van hard werken. Iemand die graag in de buitenlucht en met zijn handen werkt. Wij bieden een bijbaan voor doordeweeks en/of het weekend. Ideaal te combineren met je studie. Je komt te werken in een jong en gezellig team.

Oproepkrachten gezocht! voor lente- en zomerperiode 11


LANCERING DIGITAAL ARCHIEF TORENKLANKEN Op woensdag 21 april 2021 om 16.00 uur vindt de officiële lancering plaats door de voorzitter van de redactie Torenklanken, de heer Kees Jongeneelen. Ruim een jaar geleden heeft de werkgroep Geffen. nl besloten om het gehele archief van dorpsblad De Torenklanken te digitaliseren. Hierdoor is niet alleen meer de nieuwste uitgave beschikbaar op www.geffen.nl/ torenklanken, maar elk exemplaar vanaf de eerste editie uit 1962. Bijna 1.100 edities en ruim 30.000 pagina’s zijn met hulp van vrijwilligers binnen een jaar gedigitaliseerd. De Torenklanken is hét dorpsblad van Geffen en sinds het ontstaan ervan een veel belezen blad door Geffenaren en oud-Geffenaren. De Torenklanken is een mooie weergave van het wel en wee in het Geffense van dat moment. Met het online beschikbaar stellen van het archief van De Torenklanken komt er een prachtig stukje Geffense historie voorhanden. Het digitaliseringsproject is tot stand gekomen in samenwerking met de redactie Torenklanken, Dorpsraad Geffen en heemkundewerkgroep Vladerack.

EEN TERUGBLIK OP HET DERDE JAAR VAN GEFFEN.NL De afgelopen maand was het alweer drie jaar geleden dat de website www.geffen.nl online ging. En wat een bijzonder jaar was dit. Door de coronacrisis en alle bijbehorende maatregelen konden veel activiteiten en evenementen de afgelopen twaalf maanden geen doorgang vinden. De activiteitenkalender op de website werd steeds leger in plaats van voller. En daar werd niemand blij van! Toch ontstonden er ook nieuwe (digitale) activiteiten. Stichting Horeca kwam met een digitale Oranjekwis op Koningsdag en de Geffense Kwis had een aangepaste editie voor een gezellige avond thuis. En in september 2020 startte wij met de eerste editie van Het Geffense Plaatje. Een lokale activiteit gebaseerd op het TV-programma Het Perfecte Plaatje. Alle deelnemers kregen van september tot en met december iedere twee weken een foto-opdracht met een thema. Deze foto werd beoordeeld door een Geffense jury. Ieder thema kende een eigen winnaar en dat leverde ontzettend mooie foto’s op. De foto’s van Martijn van Amstel werden als beste beoordeeld en hij mag zich dan ook de eerste winnaar van Het Geffense Plaatje noemen. Op Geffen.nl vind je een mooi overzicht van alle foto’s van Het Geffense Plaatje 2020. 12

Enkele cijfers en leuke weetjes: Wat bezoekersaantallen betreft, was 2020 wel een prima jaar voor Geffen.nl. De website werd bekeken door 21.442 gebruikers (“aantal personen dat de website in een bepaalde periode minimaal één keer heeft bezocht”). De fotopagina’s van Het Geffense Plaatje waren populair. Daarnaast werden de pagina’s met het online archief van Torenklanken, de activiteitenkalender, het onderdeel Ask a Local, en de pagina’s met bedrijven en verenigingen vaak bekeken. Dat wandelen een favoriete activiteit in coronatijd is, bleek ook wel uit het feit dat de pagina met wandelroutes veel bekeken werd: in totaal meer dan 1400 keer! En waar komen alle websitebezoekers vandaan? Het grootste deel uit Nederland uiteraard (92%). En van deze Nederlanders is bijna 65% woonachtig in Brabant. Maar ook buiten Nederland weten ze de weg naar Geffen.nl goed te vinden: de Verenigde Staten,Verenigde Arabische Emiraten, België en Duitsland maken de top 5 compleet. Foto: De winnende foto van Martijn van Amstel in de categorie ‘Beestig Geffen’


NIEUWS VAN KOM D’R IN

Na een korte lenteperiode werden we onverwacht verrast door echt winters weer met behoorlijk wat sneeuw, hagel en wind en temperaturen onder het vriespunt! Dat gaf even weer mooie tuinplaatjes, maar … gelukkig van korte duur. Het bedreigde even de bloesem aan de bomen en daarmee ook de fruitbomen! Kan de Eetkamer van Geffen binnenkort starten en kan Kom d’r in de deuren weer openzetten? Bij het maken van deze kopij is dat nog niet duidelijk. De ziekenhuisopnames en de bezetting van de IC blijven nog hoog en de besmettingscijfers willen nog niet echt dalen. Alles en iedereen staat er wel klaar voor, maar zoals het er nu uitziet moeten we misschien toch nog even geduld hebben.We snakken allemaal naar versoepelingen, maar willen ook in het zicht van de haven niet te veel risico nemen. De snelheid van de vaccinaties neemt de laatste twee weken wel toe.Vanaf 70 jaar kunnen mensen zich nu aanmelden en de procedure is versneld! Omdat veel bezoekers van Kom d’r in boven de 60 zijn en de meesten daarvan binnenkort gevaccineerd zulle zijn, zal het toch weer mogelijk moeten zijn om in ieder geval een beperkt aantal van onze activiteiten weer op te starten.Veel mensen stellen daarover vragen aan ons en wij leggen die voor aan de deskundigen die daarover gaan. Hopelijk kunnen we hierover in de volgende Torenklanken meer melden! Heb je vragen of ideeën laat het ons dan horen en geniet van de ontluikende natuur en het lente weer.

Dinsdag 4 mei: leeftijd: voortgezet onderwijs 13:00 - 13:45: clinic Tennis of Voetbal 14:00 – 14:45: clinic Tennis,Voetbal of Handbal Locatie: Sportpark de Biescamp,Vlijmdstraat 12, Geffen Buitensport & spel Doe mee met Archery tag, Brancard race, Slackline, Kwalleballen, Lasergamen, Jeu de boule en nog veel meer! Woensdag 5 mei van 09:30 tot 12:00 uur, leeftijd 7 t/m 11 jaar Woensdag 5 mei van 13:00 tot 15:30 uur, leeftijd 12 t/m 14 jaar Locatie: Scouting Geffen, Weverstraat 33, Geffen Binnensport, spel & creatief Doe mee met roulerende activiteiten Freerunning, turnen, Spikeball, knutselen KanJam en meer! Donderdag 6 mei van 9:30 tot 12:00 uur, leeftijd 6 t/m 9 Donderdag 6 mei van 13:00 tot 15:30 uur, leeftijd 10 t/m 12 Locatie: Sporthal De Geer, Elzendreef 1, Geffen Ontdek je muzikale talent Doe mee met Peter Spierings van het WIKsel schoolproject! Donderdag 6 mei van 9:30 tot 10:30 uur, leeftijd 10 t/m12 of Donderdag 6 mei van 11:00 tot 12:00 uur, leeftijd 10 t/m12 Locatie: Scouting Geffen, Weverstraat 33, Geffen Aanmelden verplicht via de website van het Sport Expertise Centrum.

SEC ON TOUR @GEFFEN Dit seizoen gaat het SEC on tour! Onze combinatiefunctionarissen gaan op reis door de gemeente Oss en zullen jullie op heel veel verschillende plekken en op heel veel verschillende manieren uitdagen om te bewegen. Ben je benieuwd wat voor toffe dingen we doen, scan dan de code en doe mee! Programma: Balsport & spel Doe mee met roulerende activiteiten: Tennis, Handbal, Voetbal KanJam en meer! Dinsdag 4 mei van 9:30 tot 12:00 uur, leeftijd: groep 3 t/m 8 Locatie: Sportpark de Biescamp,Vlijmdstraat 12, Geffen Clinics voortgezet onderwijs jeugd Doe mee met voetbal, handbal en/of tennis. Je kan je per clinic apart inschrijven!

13


GELOOF ONDER WOORDEN (63) Geloof in de praktijk. Als ik dit schrijf laten we Pasen achter ons.We leven in een tijd dat velen, en vooral jongeren niet meer weten wat Pasen inhoud. (misschien moeten we om die reden, tweede paasdag maar afschaffen) (discussiepunt). En dit jaar gingen allerlei activiteiten aan ieder van ons voorbij, minder mooi weer, geen festivals en ook velen aantrekkelijk winkels zijn dicht, of alleen op afspraak te bezoeken. Maar helaas konden velen ook niet op familie – en vrienden bezoek. Het corona-virus houdt ons bezig, wat blijkbaar bij mensen ook zijn psychische uitwerking heeft. Ik zelf word in mei 72 jaar, waarom hebben ouderen minder last van de corona als de jongeren? Je hoort dan de opmerking; de jongeren zijn veel meer in weelde opgegroeid, iets wat wij vroeger niet hadden of kenden. Iets ontzeggen in deze commerciële tijd lijkt moeilijk. Ouderen hebben ongetwijfeld meer levenservaring. Het leven gaat niet altijd zoals je wenst. De ‘Goede Week’ en Pasen leren ons dat ook. Het lijden van Jezus, die we herdachten, zijn juist ook ons eigen pijn, verdriet en geluk, en alles wat ons leven kan brengen en ervaren. Het Paasfeest geeft ons de ruimte om naar de toekomst te kijken en te hopen, om na dit aardse leven over te gaan naar een eeuwig hemels koninkrijk. In het Paasnummer van het ‘Katholiek Nieuwsblad’, lees ik dat een 26 jarige jongeman, na een turbulent leven, zich bewust laten dopen. Hij constateerde dat het geloof in dat mysterie rondom God, hem rust geeft en vertrouwen, wat hij in zijn leven zo mistte. In hetzelfde Paasnummer lees ik tevens over psychologe Francis Keyers die een boek heeft geschreven: ‘Geloof in de praktijk’. In haar praktijk verbindt zij de psychologie en zingeving. Het is een gewone normale praktijk, maar zelf leef ik vanuit het geloof, vertelt ze.“Ik kan op geen andere manier werken dan vanuit de persoon die ik ben. Ik wil graag zien wie die mens is: wie ben je, wat is je overkomen, wat wil je met je leven, waar zit de duisternis voor jou? Dan kom je in de buurt van zingeving. Ze zegt: Ik ben een biddend mens en ook in mijn werkkamer, juist daar, bid ik, in stilte. Ik geloof dat de Heer erbij is en dat ik het niet alleen hoef te doen. “ “Eert in elkander God”. “Als je God zoekt, zoek Hem in de mens, want daar houdt Hij verblijf, de kerkvader Augustinus. Ik houd van God en ik houd van mensen. Dat overlapt, met allerlei opborrelde fijne en intense gevoelens die daarbij horen.We hebben allemaal dingen te verwerken, hebben angsten, zijn soms boos of verdrietig.” Soms moeten daarbij pionnen worden verzet in het mensenleven. De psychologe zegt:We mogen ons nooit laten verlammen door angst!”. Ook ik ken als diaken ook regelmatig de angst in het leven. Ben ook onder behandeling geweest.Angst is iets wat je overvalt, waardoor je de controle over jezelf

14

verliest. Gelukkig heb ik ook steun aan mijn geloof, door te bidden, te mediteren en over dingen na te denken. Ik maak o.a. gebruik van de app: bidden onderweg. De Bijbelse teksten worden gelezen, en er worden levensvragen gesteld, wat en hoe, geef jij invulling aan je leven? Ik was ook blij dat ik een behandelaar had, die mij steunde in mijn geloof, in het bestaan van het mysterie van Jezus Christus. Ik denk dat veel jongeren en nog velen anderen, die zingeving (o.a. van het geloof) nog moeten leren ontdekken en ervaren. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

EEN TROUWE BROODBEZORGER Zo’n kleine honderd klanten ontvingen, in plaats van het gebruikelijke brood, een allerlaatste berichtje van hun broodbezorger Kees van de Wouw (69 jaar). Gezien een langdurige revalidatie na een val én zijn respectabele leeftijd, heeft hij besloten om na ruim 50 jaar, een punt te zetten achter het bezorgen van brood. Kees dankt zijn trouwe klanten voor het jarenlange vertrouwen dat ze in bakkerij Van de Wouw hebben gehad. De bakkerij die al door Kees zijn opa is opgezet. Kees is momenteel voor revalidatie op De Wellen, maar hoopt zo snel mogelijk weer thuis te zijn. Dan zal een andere dagbesteding gezocht moeten worden, maar ongetwijfeld zal Kees zijn buurt-adresjes wel opzoeken. We wensen Kees een spoedig herstel toe.


HET OPHALEN VAN SNOEIAFVAL De gemeente haalt uitsluitend op afroep snoeiafval op bij inwoners van de gemeente Oss. Dit is gratis. We halen maximaal 3 m3 per afspraak op. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is een melding maken via de gemeentelijke website www.oss.nl. Een kleine moeite waarmee u bijdraagt aan een schone leefomgeving voor u en uw buren.

Geschokt en met verdriet hebben het bestuur van de Stichting Het Oude Klooster in Geffen en haar vrijwilligers kennis genomen van het plotseling overlijden van hun voorzitter Antoon Romme Ridder in de Orde van Oranje Nassau Antoon heeft als toenmalig wethouder van de gemeente Geffen er mede voor gezorgd dat de oprichting van de Stichting Het Oude Klooster in januari 1988 een feit werd. De stichting was bedoeld om in het verlaten klooster in de Kloosterstraat voor de ouderen in Geffen een ontmoetingsruimte met de nodige voorzieningen te exploiteren. Zijn hele leven is hij toegewijd geweest aan het sociale en maatschappelijke leven in Geffen. Binnen onze stichting bekleedde Antoon vanaf juli 2009 tot heden de functie van voorzitter. Hij was een bekwaam en aimabel bestuurder met een goed gevoel voor leiding geven en werd gerespecteerd binnen en buiten de stichting. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdragen aan het in stand houden van onze stichting, een organisatie die in Geffen aller waardering heeft.

Hot Spots in Geffen In Geffen zijn een tweetal locaties waar de gemeente vanuit de buurt met regelmaat meldingen over anoniem gestort groenafval ontvangt. Het gaat hier om hoek ‘De Doelen / Kraaijeven’ en de ‘Leiweg’ (tegenover het bedrijfsverzamelgebouw).Als u groenafval deponeert maak dan gelijk een melding zodat het wordt opgeruimd en er geen puinhoop ontstaat. Een kleine moeite en het zorgt voor een mooier straatbeeld in Geffen. Tevens zadelt u de directe buurt niet op met uw afval. Ook niet onbelangrijk is het feit dat u in overtreding bent indien u anoniem afval stort. Op welke dag halen we het snoeiafval op? Heeft u het snoeiafval vóór vrijdag 12.00 uur aangemeld? Dan halen we het in de week na de melding op. Zorg ervoor dat het snoeiafval in elk geval vanaf maandagochtend 7.00 uur aan de straat ligt. We halen snoeiafval op van maandag t/m vrijdag. We weten van te voren niet wanneer we bij u langskomen. Het snoeiafval wordt meegenomen als u zich aan de spelregels houdt. * Spelregels snoeiafval * onder snoeiafval vallen takken, struiken en kleine stammetjes * maximaal 3 m3 snoeiafval per afspraak * takken mogen maximaal 3 meter lang zijn * gebundeld aanbieden, niet in een vuilniszak * niet vervuild met andere materialen * geen losse bladeren, gras of riet tussen het snoeiafval * geen schuttingdelen, planken etc. * leg het snoeiafval op een goed bereikbare plaats: niet tegen een heg, hek, boom, lantaarnpaal of muur * niet aanbieden op eigen terrein * bereikbaar voor onze ophaaldienst vanaf de openbare weg

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Mieke, kinderen en kleinkinderen. Stichting Het Oude Klooster Namens het bestuur: Diny van Wanrooij Cor Louwers Jaap Bijleveld Herman Loerakker

Namens de vrijwilligers: Peter van Veghel Rien van Wanrooij 15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN RIVED

Ondanks de Corona maatregelen in Nederland en in Kenia zitten wij niet stil. Op zaterdag 20 maart hebben wij in Mathare, via Helen Wafula, een sloppenwijk in Nairobi, aan 100 meisjes een pakket maandverband kunnen uitdelen. Dit uitwasbaar maandverband wordt gemaakt door vrouwen in de sloppenwijk. Zij krijgen opdrachten, via Padmad, om setjes maandverband te maken en zo voorzien zij hun gezin van inkomen. Padmad wordt gerund door een vrouw uit Nairobi die naast de opdrachten en distributie ook seksuele voorlichting verzorgd aan de jeugd in de sloppenwijken waar het maandverband uitgedeeld wordt. Deze keer konden wij dus 100 meisjes een pakket geven op de school waar Helen werkt. Op deze school heeft Piet Prinse namens RIVED, in november 2019 geholpen bij het drinkwaterproject Helaas gaan meisjes tijdens hun menstruatie niet naar school omdat zij het geld voor maandverband niet hebben of kunnen missen. Zonder onze steun, en van vele andere organisaties, zouden zij veel onderwijstijd missen. Mocht je RIVED willen steunen door acties of als donateur, kijk op de website van RIVED. Ook kun je ons steunen door je webshop aankopen te doen via sponsorkliks.

Nellie van der Heijden – Ooms is de gelukkige jarige! Nellie was getrouwd met Martien van der Heijden, die overleden is op 5 mei 2013, ze waren 65 jaar getrouwd. Hun (schoon)kinderen Ans & Rien, Tonny & Annie en Niek, de kleinzonen Jeroen, Rick, Paul en Frank en de achterkleinkinderen Sem, Amy, Lynn, Jesse, Tygo, Kiki, Cas, Nina en Dex brachten een raambezoek. Een luid gezongen “Lang zal ze leven” aangekleed met ballonnen en borden met 100 erop! In De Heegt was de entree prachtig versierd met een heel mooie ballonnenstandaard. De medewerkers hebben Nellie lekker verwend: een versierde stoel, vuurwerk op haar toetjes en heel veel kaarten van de verzorgenden. Wat heeft Nellie genoten, ook van alle andere kaarten, de bloemen, de felicitaties van de Koning en de Koningin en van de Commissaris van de Koning en de kaart van Burgemeester Wobine Buijs. Zij kon helaas niet komen, omdat ze nog niet gevaccineerd was. Nellie en haar familie willen via deze weg iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling. Proficiat!

NELLIE VAN DER HEIJDEN - OOMS 100 JAAR De ouderen zijn onlangs weer thuisgekomen in Zorgcentrum De Heegt en direct was er al een feestje te vieren. Wel corona-proof nog. “Vandaag hebben we een super speciale verjaardag in De Heegt: een van onze bewoners is 100 jaar geworden. We zijn vereerd dit met haar te mogen vieren,” zo luidt een bericht op Facebook op 26 maart jl.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

17


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS BIEDT HELPENDE HAND TIJDENS CORONA Nu we met elkaar gedwongen worden om meer tijd thuis door te brengen, herontdekken we het waardevolle gezelschap van dieren. Honden, katten, cavia’s, kippen, konijnen maar ook het houden van kooi- en volièrevogels, met een mooi woord avicultuur geheten, staat in de belangstelling. Met name de gezelschapsvolières winnen weer aan populariteit. In de tuin of als kamervolière binnen. Wellicht in een niet gebruikte slaapkamer of op zolder. Met vogels zijn de mogelijkheden eindeloos. Je haalt exotische natuur in huis, waarvan de verzorging structuur geeft aan je dag. Voor een bescheiden bedrag word je lid van Zang en Kleur in Geffen en kun je leerzame en gezellige verenigingsavonden bezoeken, daar komen ter zake kundige sprekers en wissel je met andere liefhebbers ervaringen uit. Je kunt de jaarlijkse tentoonstelling van onze vereniging bezoeken en wie weet doe jij over een paar jaar met je zelfgekweekte vogels mee aan zo’n tentoonstelling! Lid worden heeft zo zijn voordelen, daar zitten de mensen die jou als toekomstig eigenaar van een volière verder kunnen helpen. Want bij succesvol en mét oog voor dierenwelzijn vogels houden, komt wel het een en ander kijken. Het is meer dan een vogeltje in een kooi met een natje en een droogje. Advies van een ervaren vogelhouder begint al bij het bouwen van een volière. Die moet optimaal op de zon staan, bij voorkeur een water- en winddicht gedeelte hebben (het binnenhok), maar ook een buitenvlucht. Dat is het gedeelte dat je kunt beplanten, waar je een vijvertje in aan kunt leggen, kortom: wat je zo mooi kunt maken als je maar wilt wat weer een verlengstuk is van je tuin. Advies is ook belangrijk bij wélke vogels je wilt gaan houden. In een gezelschapsvolière kun je niet alles zo maar bij elkaar zetten. Dat is een recept voor teleurstellingen. Laat je door ervaren vogelhouders voorlichten over hoe jóu ideale volière eruit moet zien. Als lid van Zang en Kleur leer je mensen kennen van wie je voor sportieve prijzen vogels kunt kopen. Leden waar je daarna altijd terecht kunt voor raad en daad als het even niet lukt met de vogels. Zij weten wat vogels eten, of ze het jaarrond buiten kunnen blijven, of in de wintermaanden beter beschut gehuisvest kunnen worden. Welke nestgelegenheid en nestmateriaal je de vogels aan moet bieden voor een optimaal resultaat. Sommige vogelsoorten moeten van de overheid geringd worden, op jonge leeftijd een vaste pootring omgedaan krijgen, ook daar kunnen de leden van Zang en Kleur jou bij helpen. Wij bestellen zelfs

de ringen voor je op het bondsbureau van de NBvV in Bergen op Zoom. Een volière met vogels kan gewoon leuk zijn, maar wie zich erin verdiept ontdekt dat vogels houden een wereld op zich is. Het mooie van vogels houden is dat je dat net zo serieus of Dat is het mooie van lid worden van onze vogelvereniging: dan kun je net zo serieus met vogels bezig zijn als jou dat past. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met onze secretaris Leon Hoeben tel. 06-30032736 hoebenleon@gmail.com of ondergetekende Peter Verkuijlen 06-46615193 peterverkuijlen@ziggo.nl wij staan graag voor u klaar met raad en advies.

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


ROOI OORTJES NR. 53 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, vanwege de lockdown … #Bouwen in Geffen Ten zuidoosten van Geffen komt straks de nieuwe woonwijk ‘t Veld met circa 250 woningen, direct grenzend aan wijk Den Elshof, oftewel: van snackbar Riet Friet tot waar de feesttent met Carnaval jaarlijks verrijst. Omdat de gemeente belanghebbenden en belangstellenden wilde laten meedenken over de invulling woonwijk ‘t Veld, heeft zij op de website van Dorpsraad Geffen een enquête geplaatst. Uiteraard hebben wij die ook ingevuld …

landschappelijk element ‘t Veld Wat ons betreft wordt ‘t Veld vooral een wijk voor starters en gezinnen. Hoogbouw past absoluut niet op deze plek. De wijk moet verkeerstechnisch ontsloten via de Veldstraat en (eventueel) de Heesterseweg om het kwetsbare, mooie gebied achter de nieuwe wijk (beekje, paddenpoel, Ivo van Dinther wandelpad, voedselbos en imkerij) niet te verstoren. Hoogstens een bruggetje over de beek voor wandelaars en fietsers. Ook geniet het onze voorkeur al aanwezige landschappelijke elementen (zie foto) te integreren in de plannen. Dat bebouwing van percelen naast molen de Zeldenrust voor ambtelijk Groot Oss tóch optioneel zijn, (de Molenbuurt), vinden ook wij zéér verrassend. Hier liggen waarschijnlijk voornamelijk financiële argumenten aan ten grondslag; niet doen dus! Tenslotte spreken wij de hoop uit, dat er in ‘t Veld vooral gebouwd wordt voor starters en jonge gezinnen (geschakelde huizen, tweekappers), zodat Geffen een levendig dorp blijft! Wat ons bij de invulling van ‘t Veld het meeste zorgen baart, is dat de regie om te komen tot realisatie van bouwplannen steeds meer komt te liggen bij grote bouwbedrijven: die hebben de expertise en de capaciteit

om ‘door te pakken’ (wél). HOE wordt bepaald WAAR wel/niet gebouwd wordt, WAT er gebouwd wordt en voor WIE? Die belangrijke beslissingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de politiek, aan de Gemeenteraad dus. Dorpsraad Geffen mag die gevraagd en ongevraagd adviseren. En adviezen? Juist! #Bruin Geffen De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer baren ons zorgen. Vooral het percentage stemmers op politieke stromingen, die het niet zo nauw nemen met artikel 1 van de Grondwet; in héél Oss ruim 20%. Tot onze grote schrik halen deze drie partijen in Geffen maar liefst 634 van de geldig uitgebrachte stemmen en dat is bijna 28% !!! #Stout Geffen In opdracht van de gemeente Oss onderzoeken tweedejaars studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool de ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid in Geffen. Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg dat de onderwereld en de bovenwereld zich vermengen. Voorbeelden zijn hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of in woonwijken, dumpingen van drugsafval in de natuur, corruptie, intimidatie en schietpartijen en liquidaties. Om deze vormen van ondermijning tegen te gaan is weerbaarheid nodig volgens de gemeente. Dat kunnen inwoners zelf opbouwen door elkaar aan te spreken op foutief gedrag, buurtpreventie, een buurt WhatsAppgroep, en buurtactiviteiten. De studenten van Avans hebben een online enquête opgesteld, die inwoners anoniem kunnen invullen om ondermijnende criminaliteit in Geffen te onderzoeken. Aan de hand van de resultaten van de enquête en het onderzoek zal een adviesrapport worden opgesteld en ingediend bij de gemeente Oss. Op 17 maart jl. Heeft de politie een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen in een loods aan de Bergstraat in Geffen. Daarbij is één persoon aangehouden. Naar schatting zijn er zo’n 480 planten gevonden. Tijdens het onderzoek liep de politie met zaklampen rond in de schuur. Een medewerker van netbeheerder Enexis liep met een koffertje in de hand op het terrein rond. Uiteindelijk werd er een elektriciteitskabel ontdekt en die leidde naar een ondergrondse hennepkwekerij. Bij het onderzoek werd ook een graafmachine ingezet. #Geffense Barrière B & W van Oss wil een commerciële partij toestemming verlenen grootschalige HoReCa activiteiten (1400 m2, begane grond) en kantooractiviteiten (800 m2, etage) toe te staan op locatie van voormalig wegrestaurant De Geffense Barrière. Op zich lijkt daar niks mis mee; goed 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies

Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


voor werkgelegenheid. Boel staat daar al ruim 12 jaar te verpauperen ... Maar ... Bij ombouw rijksweg N59 tot autosnelweg A59 ter plaatse is er “alles” aan gedaan (ventweg onttrokken aan verkeer, geluidswal) om het achterliggende gebied (het Geffensch Veld) te ontzien. In het voorliggende plan worden de te realiseren voorzieningen niet alleen ontsloten via autosnelweg A59, maar ook via het achterliggend gebied (ventweg Cereslaan tot rotonde Papendijk). En daar wringt ‘m wat de schoen; veel extra verkeersbewegingen in een juist verkeersluw gemaakt gebied en (vette kans) op meer zwerfvuil en aantasting van het gebied Oude Baan - Kraaijeven. (In toekomstvisie #Geffen2040 in wording wordt voorgesteld het aanwezige groen in het gebied ten noorden van de A59 juist te versterken en mss ooit een geluidswal aan te leggen.) Wij zijn in dezen benieuwd naar de mening van DR Geffen???

PERSBERICHT

De Bibliotheek Oss biedt hulp bij belastingaangifte Spreekuren in samenwerking met Sociaal Raadslieden ONS welzijn Kunt u hulp gebruiken bij uw belastingaangifte 2020 via de computer? Een deskundige die met u meekijkt? Of heeft u een vraag? Dan kunt u in april en mei terecht bij spreekuren in het Belastingcafé in Bibliotheek Oss. Samen met de Sociaal Raadslieden organiseert de Bibliotheek gratis belastingspreekuren Aanmelden kan telefonisch op telefoonnummer 0412622618. Hoe werkt het belastingcafé Het spreekuur is voor particulieren met een eenvoudige aangifte (niet voor zzp’ers).Valt uw inkomen of vermogen binnen de grenzen van de huur- of zorgtoeslag dan kunt u een afspraak maken. Zorg dat u alle gegevens bij de hand hebt die nodig zijn voor de aangifte. U zorgt zelf voor een werkende DigiD of machtiging voor de aangifte inkomstenbelasting 2020. Het Belastingcafé is een initiatief van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken in samenwerking met Sociaal raadsliedenwerk

Wij hadden u nog graag iets willen influisteren mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, het #Groenfonds en het #Dorpshart maar dat doen wij misschien volgende keer … ’t Rooi Hundje, 073-5324628

Een goed begin van 2021

PERSBERICHT

online ondersteuning voor jongeren tijdens Corona Coronamodule voor jeugd: ‘sterker staan in de coronatijd’ Veel jongeren ervaren meer stress en spanning door corona en voelen zich eenzaam. Dit kan zich uiten in slecht slapen en piekeren. Om hen te ondersteunen is een online trainingsmodule beschikbaar gesteld door STORM in samenwerking met GGZ Oost Brabant:‘Jeugd: sterker staan in de coronatijd’. De training bevat oefeningen en tips over eenzaamheid, thuiswerken, zelfzorg en positieve energie. De module is gericht op jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Alle jongeren kunnen via indigo-ggzoostbrabant.e-behandeling.nl toegang krijgen (ook als ze niet met STORM of de GGZ bekend zijn). Jongeren kunnen een account aanmaken en de module gemakkelijk zelf starten. Dit is geheel gratis!

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.