Torenklanken 2013 - nr 07

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 7 | mei 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Burgerkoning schieten Sint Joris gilde Geffen Het Sint Joris Gilde heeft weer traditioneel het burgerkoning schieten. Dit jaar voor de tweede maal op de 1e Pinksterdag, zondag 19 mei a.s. om 14.00 uur bij de molen Zeldenrust aan de Elzendreef te Geffen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te schieten met de kruisboog en proberen Frank van Griensven te onttronen en zelf de “eeuwige” roem van Burgerkoning te verwerven. Zorg wel voor een grote supportersschare met veel ketelmuziek want Frank heeft beloofd dat hij het orkest “Ut Gu Vals” als supporters mee brengt. Verder hoef je absoluut niet geoefend te zijn. Je krijgt deskundige uitleg en begeleiding bij het schieten en over jouw veiligheid wordt gewaakt. Je dient wel 16 jaar te zijn en met name worden ook meisjes/ dames uitgenodigd om mee te schieten omdat iedere keer weer blijkt dat daar grote talenten tussen zitten. Neem als voorbeeld Dafne v.d. Haterd die 100 jongens van basisschool de Wissel wist te verslaan. Geoefende schutters van een gilde mogen niet schieten!). Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro maar dit bedrag gaat volledig naar een goed doel. Dit jaar is wederom gekozen voor Heemkundevereniging Vladerack die het geld heel goed kan gebruiken. Zij zijn aardig op weg om een een glas-in-lood raam uit de Aloysiusschool (de voormalige jongensschool) laten restaureren. Alle jongens van toen en dus mannen van nu kunnen zich het fraaie raam nog wel herinneren . Na de restauratie komt het raam te hangen in de Koppellinck en kunnen alsnog de meisjes van toen, dus de vrouwen van nu, ervan genieten. Een reden temeer om te komen schieten en zodoende voor een mooie

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

opbrengst te zorgen. Regelmatige bezoekers weten dat het altijd weer een gezellig treffen is bij de Zeldenrust en dit jaar natuurlijk helemaal.Wij hopen van harte op jullie komst. Is het niet als schutter dan toch als toeschouwer of supporter van de schutters. Of als donateur van het glas in lood raam. Want ook de netto opbrengst van de drankjes en de hapjes (met de inschrijfgelden) gaan tot een maximum van € 500,- naar de Heemkundekring. Dus tot ziens op zondagmiddag 19 mei a.s. om 14.00 uur bij de molen De zeldenrust. Sint Joris Gilde Geffen

Mix team TV de Vlijmd t/m 14 jaar kampioen Zondag 3 maart is het mix team t/m 14 jaar kampioen geworden in de wintercompetitie. In een sterke poule, met goede tegenstanders en mooie wedstrijden. Een geweldig resultaat! Luna Hendriks, Noah Hendriks, Yara Hendriks, Bob van Schaijk en Sophie Groenewoud gefeliciteerd met jullie kampioenschap.

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 03 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK za. 04 mei 19.00 u. herdenking gevallenen + kinder kerk m.m.v. W.I.K. zo. 05 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gk + kinderkerk di. 07 mei 19.00 u. * avondmis do. 09 mei 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Hemelvaart) vr. 10 mei 19.00 u. * avondmis za. 11 mei 14.00 u. Huwelijksviering José van Rossum en Rien van Wanrooij zo. 12 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Moederdag/Lourdesviering) di. 14 mei 19.00 u. * avondmis wo. 15 mei 10.30 u. H.Mis in de Sint Jan met pastoor Van Dijk vr. 17 mei 19.00 u. Toediening van het vormsel door mgr. Hurkmans m.m.v. PP + kinderkerk zo. 19 mei 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (1e Pinksterdag) ma. 20 mei 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel m.m.v. GK (2e Pinksterdag) di. 21 mei 19.00 u. * avondmis (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN vrijdag 17 mei is er geen avondmis in de kapel i.v.m. de vormselviering in de kerk

MARIAVIERINGEN Op zondag 12 mei is het Moederdag en dan staat de zondagviering in het teken van Lourdes. Het Lourdescomité verzorgt mede de viering en zal na afloop van de viering Lourdeskaarsjes verkopen. Op woensdag 12 mei is pastoor Van Dijk de celebrant in een viering in de Sint Jan om 10.30 uur. Iedereen is welkom in deze viering. Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is bij goed weer de viering van 09.30 uur bij de veldkapel. Bij slecht weer is de viering in de kerk. Na de mis zijn we van harte uitgenodigd op de koffie in het gildehuis van het Sint Jorisgilde aan de Kloosterstraat. Onze dank voor deze uitnodiging! Op woensdag 29 mei is de Maria-meiviering van het ziekencomité om 13.30 uur in de kapel. Op vrijdag 28 juni is de vrijdagavondmis bij goed weer in de pastorietuin bij de Mariagrot. KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis: hfdst. 10: een blijvend geschenk en hfdst. 11: ons geschenk aan God. woensdag 15 mei: 9e bijeenkomst 13.30 u. - 15.00 u.: Evelien van de Put studeert met de communicanten een liedje in, voor de communieviering. PROGRAMMA VORMSEL dinsdag 14 mei: 18.00 - 19.00 u. oefenen voor de vormselviering. vrijdag 17 mei: 19.00 uur:Toediening vormsel door mgr. Hurkmans + kinderkerk

worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 april 2013: Nick de Kleijn, 22 jaar

power of fire ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Ida de Gouw (78 j.) Ziekenhuis Bernhoven is verplaatst naar Uden... een stukje historie in vogelvlucht... Op 6 december 1839 komen twee kloosterzusters naar Oss, om beter onderwijs en zorg te realiseren Er komt een klooster en de nonnen nemen de zorg op zich, voor ouderen en zieken. In 1912 wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van het Sint Anna ziekenhuis aan de Begijnenstraat, door mejuffrouw Anna de Vos - van Wael, zij had 17.000 gulden geschonken om het gebouw te realiseren. De officiële opening is in 1913, nu 100 jaar geleden. Aanvankelijk zijn er geen eigen artsen; de huisartsen nemen de patiënten op en doen kleine ingrepen. In 1925 komen op verzoek specialisten uit Den Bosch en Nijmegen.Vanaf 1942 heeft Oss een eigen internist, een chirurg en een gynaecoloog. In de jaren zestig bestaat het personeel uit tachtig zusters en negen specialisten. Dan is het tijd voor een nieuw ziekenhuis dat gebouwd wordt in de lege polder van de Ruwaard, met in 1986 een flinke verbouwing met GGZ afdeling en sinds 10 jaar de huisartsenpost. In 2000 komt er een fusie met het Sint Joseph ziekenhuis in Veghel en wordt de naam veranderd in ziekenhuis Bernhoven. De volgende stap is een nieuw gebouw in Uden-noord. Op 30 maart 2013 heeft de grote verhuizing plaats gevonden... Ida de Gouw zong 12 jaar in de Anna Cantorij o.l.v. organist/dirigent Huub van der Sanden. Wekelijks verzorgden zij de eucharistie- of gebedsviering in de kapel van het ziekenhuis. Met Kerstmis 2012 was de laatste feestelijke viering met een gelegenheidskoor: de cantorij aangevuld met het jongerenkoor dat begonnen was met het opluisteren van de vieringen in de ziekenhuiskapel. Ida: “Ik kwam met het koor in aanraking toen mijn man André in 1982 aan zijn hart geopereerd moest worden. Samen bezochten we steevast de zondagviering in de kapel, waar toen nog de jongeren zongen.Toen dat koor stopte werden belangstellende zangers en zangeressen uit de omgeving gevraagd om een koor te vormen en ik heb me toen aangemeld. We begonnen met 12 perso-

nen, allemaal goede zangers, waarvan sommigen ook in andere (kerk)koren zongen.We zongen meerstemmige Latijnse missen en liederen. Naast het opluisteren van de vieringen, hadden we de taak op ons genomen, om vooraf patiënten op te halen van de ziekenhuisafdelingen, die de viering wilden bijwonen. Ook uit de omliggende ouderenflats kwamen belangstellende kerkgangers. De gezelligheidsfactor was hoog, na de vrijdagavondrepetitie en de zondagsmis dronken we koffie en soms bleven we met enkelen lunchen in het restaurant. André ging later mee op vrijdag en zondag om als vrijwilliger hand- en spandiensten te verlenen.” Ida heeft het zingen niet van vreemden: vader Kees van Kreij was jarenlang organist, solozanger en koster in de Geffense kerk. “We moesten altijd na de missen op de hoogfeestdagen van ons vader mee, om alles op te gaan ruimen in de kerk, als iedereen naar huis was...” Ida leerde van zuster Henricus de Latijnse misgezangen. “Na schooltijd repeteerden we voor de doordeweekse gezongen missen.” Afgelopen februari was de laatste mis in de ziekenhuiskapel. Op 30 maart zijn alle patiënten overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis. De kapel in Oss zal naar verluid, een monumentfunctie krijgen. In het nieuwe ziekenhuis is geen kapel, maar een openbare stilteruimte; als er vieringen worden gehouden dan wordt de aula daarvoor omgebouwd en zullen gastkoren de vieringen opluisteren. Ida heeft het altijd reuze naar haar zin gehad, bij de Anna Cantorij en mist het ook wel een beetje. Toch heeft ze nog genoeg bezigheden: ze zingt bij het Dameskoor in Geffen, brengt maaltijden rond voor het Rigom, is lid van de KBO en maakt deel uit van de koersbalgroep op donderdagochtend in het Oude Klooster en heeft enkele koffiegroepjes. Daarnaast helpt ze, samen met een vriendin, zo nu en dan in de “loop-in”, een initiatief van de H.Hart- , Paas- en Jozefkerk, om ouderen samen te brengen en leuke dingen met hen te doen. “Ik ben een praktijkmens en die zullen er altijd nodig blijven!”, lacht Ida

Zaterdag 11 Mei Moederdag Workshops Cupcakes en Koekjes versieren Voor kinderen vanaf 6 jaar, opgeven via de website

Communietaarten Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.

7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

De dorpspomper was er helaas niet, maar mag wel het verslag maken en moet het doen met royale aantekeningen. Ik heb er wel wat moeite mee om het een en ander zo maar over te nemen. Ik vind de scherpe mening hier en daar omslaan naar verwijten en beschuldigingen. Misschien is scherpe kritiek wel eens goed en ga ik me daar maar hier en daar mee committeren. De voorzitter van de dorpsraad is afgetreden.Wij danken Gilbert voor zijn inzet bij de oprichting, de inrichting en de koersbepaling. We lazen al in het verslag van de onlangs gehouden voorzittersbijeenkomst om de dorpsraad te vernieuwen en vragen daarin betere verbindingen met verenigingen en organisaties tot stand te brengen. Gilbert is bij zijn standpunt gebleven, dat kunnen wij waarderen en daaraan is gekoppeld het noodlottige aftreden.Wij waarderen zijn oprechtheid en zijn grote inzet.Wij wensen de waarnemend voorzitter Peter v. Erp, bestuursleden en leden van de dorpsraad veel succes en willen graag aandacht vragen aan Geffenaren om mee te denken en zich eventueel beschikbaar stellen voor die toch zeer belangrijke wordende functie voor Geffen. Het moet iemand zijn, die kan verbinden en zich kan roeren in het strijdtoneel om het Geffens belang en afstand kan nemen van politieke voorkeuren en politiek gekrakeel. We hebben moeite met de kleurloosheid van radio “Vladeracken” en hun winterslaap, immers we horen niets over herindeling, hoorzittingen worden niet uitgezonden, Gilbert niet geïnterviewd enz. De nieuwswaarde is ver te zoeken. We (dat is een groot deel van de stamtafel) maken ons zorgen over de toekomst van Geffen in Osse handen. Ze zien in Oss kennelijk alleen de kostenpost. We voelen ons een blok aan het been. Oss moet immers investeren in deze kern.We vragen ons af of Oss dat op wil brengen. In deze deelgroep van de stamtafel klinkt: Beter ten halve gekeerd en bezint voor gij begint. Zelfs de dorpenpartij in de Osse raad neemt afstand en wacht af. De gemeenteraad van Maasdonk stelt ons teleur en haakt af, waar het belang van Geffen in het geding is en neemt niet eens de moeite om te reageren op aantijgingen vanuit Oss. “Er zitten veel slappe knieën in de raadszaal”. We worden verkwanseld en verkocht en voelen ons bekocht. De komende nieuwe verkiezingen zullen ons nauwelijks mogelijkheden bieden tot inspraak en van verantwoording zal al helemaal geen sprake zijn. Het verslag is gewaagt nergens iets van hoop en geloof en blijft verbeten vasthouden aan de Bossche richting. Men gaat door met wijzen op de hogere gemeentebelasting van minstens 50 Euro en men gewaagt van

“planschade”- regelingen, waaruit elke Geffenaar 1000 Euro compensatie zou moeten putten (lachertje). Geffen kan volgens mij alleen haar toekomst veilig stellen als ze aansluit bij Oss en het wangedrocht dat Maasdonk heet zo snel mogelijk vergeet. Ook vraagt de stamtafel aandacht voor het integriteitonderzoek, dat er loopt tegen wethouder Sjan Moon en haar partijgenoot Eric Langens. De kaken blijven echter op elkaar. De burgemeester waarschuwt raadsleden niets te doen lekken en zo wordt het een spannend verhaal, waar wij de uitkomst van willen weten. De laatste Koninginnedag wordt in Geffen uitgebreid met Koninginnenacht. Er zijn daags tevoren al veel activiteiten op het Dorpsplein. We besluiten met wat grapjes: Gaat Ria Bosch-van Erp echt naar de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, dan willen we graag haar kleding en in het bijzonder haar hoedje zien en zal onze nieuwe koning belasting gaan betalen, dan doen wij er ons duitje graag bij. Serieus; Het nieuwe koningslied kan ons niet bekoren. We verwachten een lied met meer inhoud en perspectief. Het moet inspirerend zijn en geen slaapdeuntje of wiegeliedje. We zijn blij met de fusie van verenigingen tussen bedrijven, winkeliers en horeca en hopen dat het wat vuur en leven in de brouwerij brengt. Immers Geffen moet herleven in economische daadkracht en moet zich staande houden in de concurrentiestrijd. 4 Mei is weer de dodenherdenking bij het vernieuwde monument en we zullen weer stilstaan bij “Verzoening”en daaraan zal eenieder zijn eigen invulling geven in alle VRIJHEID. De stamtafel gaat in are moede op 5 mei naar Den Bosch op bedevaart en zoekt troost op de parade en zal daar een bijzondere zitting houden, die wij met Osse welvaartszegen gaan verslaan. Van stamtafel 381. Volgende zitting 5 mei, maar dan in Den Bosch. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412.640982. email: theoprinssen100129@gmail.com. U wordt uitgenodigd deel te nemen en tot bezinning te komen. Ut kûmt goet en ut gû oe goet. Hauw doe. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

9


Dorpsraad Geffen ernstig aangeslagen Zoals de meeste mensen inmiddels wel begrepen hebben heeft Dorpsraad Geffen op 15 april een groot verlies geleden. Gilbert van de Meulenreek, oprichter en grote motor van de dorpsraad, heeft besloten om af te treden als voorzitter. Gilbert kon zijn functie niet langer combineren met zijn drang om zich te uiten over de voorgenomen opheffing van de gemeente Maasdonk. Gilbert is fel tegen splitsing van de gemeente en de samenvoeging van Geffen bij Oss. De dorpsraad kan zich niet met politiek bemoeien en dus was het voor Gilbert kiezen of delen. Helaas heeft hij besloten om terug te treden. De resterende leden van de dorpsraad kijken met dankbaarheid terug op hetgeen Gilbert voor de dorpsraad en daarmee voor Geffen heeft gedaan. Op dezelfde avond dat Gilbert vertrok kondigde ook Harrie Govers zijn vertrek uit de dorpsraad aan. Zoals bekend woont Harrie al een tijdje in Heesch en hij vindt zelf dat hij nog te weinig aansluiting met Geffen heeft om volwaardig in de dorpsraad te kunnen functioneren. Ook Harrie zullen we node missen. Maar we kunnen niet bij de pakken neerzitten. Juist in de komende periode zal de dorpsraad zijn nut voor de Geffense gemeenschap moeten bewijzen. Ons dorp wordt een klein radertje in een grote gemeente. Het is van groot belang dat de stem van Geffen gehoord wordt in dat grote geheel. Wat gaat er met het huidige gemeentehuis gebeuren? Wat kunnen we samen doen om verloedering en leegloop van het dorpsplein te voorkomen? En waar komt de toekomstige gemeentegrens met Den Bosch te liggen? Als wij ons niet druk maken om deze en andere vragen die ons dorp direct raken, wie dan wel? Vandaar deze oproep: meld je aan als lid van de dorpsraad of kom in ieder geval een keer luisteren waar we ons zoal mee bezighouden. Zonder de vrijwillige inzet van mensen met hart voor Geffen zal onze dorpsgemeenschap verworden tot een zielloze buitenwijk van Oss. Voor meer informatie: info@dorpsraadgeffen.nl of 0610351036.

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 14 april jl. hield HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” weer de jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 10

1e prijs : 36 olifant 2e prijs : 127 geborduurd kleedje 3e prijs : 101 hoedje van theedoek en handdoek 4e prijs : 122 kussen 5e prijs : 24 sokken Alleen de 2e prijs kan nog worden afgehaald op maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur. De overige prijzen werden aan het einde van de ochtend mee naar huis genomen door de winnaars. Het aantal snoepjes in de pot bedroeg : 159. Dit getal had niemand geraden. Wel was er 160 en 158 geraden door Doortje van Druenen en Franka van Doren. Na loting was de snoeppot voor Franka. Proficiat! Ook namens ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in ‘t Oude Klooster (voor 55+’ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.

Website Zeldenrust in Archief Koninklijke Bibliotheek De website van onze molen ‘De Zeldenrust’ wordt vanaf 4 mei opgenomen in het Archief van de Koninklijke Bibliotheek. Onlangs ontvingen wij hiervan bericht. De Koninklijke Bibliotheek heeft namelijk een selectie gedaan van Nederlandse websites om die te bewaren voor toekomstig onderzoek. Tot onze grote verrassing kwam de vraag of onze website ook bewaard mocht blijven. Natuurlijk waren wij zeer vereerd met deze vraag. Het gaat hierbij om websites die als ‘digitaal erfgoed’ de moeite van het behouden waard zijn. In de mail van de Koninklijke Bibliotheek stond het volgende vermeld: Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Uiteraard zijn wij als molenaars van de Zeldenrust supertrots dat alle informatie over onze molen op deze manier behouden blijft voor het nageslacht. Het is zeer zeker ook een compliment voor Rien van Wanrooij die trouw al het nieuws rondom de molen goed bijhoudt en de website actueel houdt. Dus neem maar eens een kijkje op www.zeldenrustgeffen.nl en constateer zelf dat er heel veel te zien is op onze site dat zeer de moeite van het bewaren waard is. De molenaars van de Zeldenrust


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTE MAASDONK WERKT OP AFSPRAAK Vanaf nu werkt de gemeente Maasdonk op afspraak. In eerste instantie geldt deze nieuwe werkwijze voor de producten en diensten van Burgerzaken en Vergunningen. De overige werkeenheden van de gemeente Maasdonk zullen in ieder geval per 1 juli werken op afspraak. Wat betekent dat voor u? U kunt vanaf nu niet meer vrij binnenlopen. U dient een afspraak te hebben voordat u een bezoek brengt aan het gemeentehuis. U kunt dit doen via internet of telefonisch. Wat is uw voordeel? Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat u direct geholpen wordt op de dag en het tijdstip waarvoor u de afspraak hebt gemaakt. Bij dit bezoek hoeft u dan niet te wachten. Daarnaast is degene met wie u een afspraak heeft voorbereid op uw komst. Avondopenstellingen Vanaf 27 mei tot en met 3 juli is er voor Burgerzaken op woensdag een extra avondopenstelling. Dit betekent dat u in die weken voor producten van Burgerzaken ook op woensdagavond een afspraak kan maken. In de vakantieperiode, van 8 juli tot en met 16 augustus, is het gemeentehuis op dinsdagavond en woensdagavond gesloten. Hoe maakt u een afspraak? Voor producten van Burgerzaken is het mogelijk om via onze website of telefonisch via 073 - 53 42 100 een afspraak in te plannen. Voor producten van de werkeenheid Vergunningen kunt u enkel telefonisch een afspraak maken. Door dit telefonisch contact kan exact ingeschat worden hoeveel tijd voor uw afspraak ingepland moet worden.

RECTIFICATIE Wanneer is nu eigenlijk jullie toernooi word regelmatig gevraagd. Er circuleren verschillende data hiervoor. Sorry voor dit ongemak, maar de datum van ons Geffense Open Jeu de Boules toernooi is 23 juni 2013. 11


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


Nelleke de Laat: Nelleke de Laat is beeldend kunstenaar en ijveraarster voor de Brabantse cultuur in taal en historie. Uitgenodigd door de kunstkring om hier te vertellen over haar verschillende activiteiten, heeft zij een avondvullend programma. Datum: 21 mei, aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom, kosten zijn € 5,- p.p. Locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, hoort u na 10 mei. Gedurende 25 jaar verzorgde Nelleke, alleen of samen met haar man Cor Swanenberg optredens over de Brabantse taal voor diverse doelgroepen. In 2 delen vertelt hier ze hoe ze tot deze kunst is gekomen. Ze neemt haar hoeden mee waar ze voor de pauze over vertelt. Na de pauze vertelt ze over de “Allemantel“ en brengt hier foto’s van mee, die ze ons zal laten zien. De Allemantel: In 2007 startte Nelleke een ‘Allemantel’-project. Ze bedacht de mensen (alleman) de kans te geven om gedurende twee maanden, tijdens haar verblijf in het Noord-Brabants Museum, een dierbaar lapje in te leveren. Dit resulteerde in een prachtige mantel voor Maria van de Sint Jan. 350 Lapjes kwamen binnen van over heel de wereld. Het oudste was 150 jaar oud, maar er waren ook lapjes van nu. 70% van de lapjes kwam van jonge mensen van allerlei religies. Ook kreeg zij lapjes van Dries van Agt, Mgr. Bluyssen, Abt Ton Baeten, Gerrit Braks, Mgr. Hurkmans, soldaten uit Urugstan, slachtoffers van de Herculesramp en jonge kankerpatiënten. Dit project trok grote aandacht van de media: NOS, Omroep Brabant, Man bijt hond, Urbi & Orbi en de Wandeling. De Allemantel stond drie maanden tentoongesteld in de bouwloods van het Sint Jansmuseum en daarna was hij te bezichtigen in Oriëntalis te Nijmegen.

in “ONS DURPKE GEFFE” gaat starten... ... in de week na Pinksteren op dinsdag 21 mei... wandelen we op woensdag 22 en op donderdag 23 mei door en langs ONS mooi DURPKE GEFFE... ...gaan we verkleed in het thema “ONS DURPKE GEFFE” de 5 kilometer wandelen op vrijdag 24 mei 2013... en daarbij lossen de 5 kilometer wandelaars een puzzel op... Te winnen een dikke duim voor de leukste themaverkleding en een presentje voor de winnaar van de puzzeltocht... gaan we met alle mensen die in ONS mooi DURPKE GEFFE 4 dagen hebben gewandeld met de W.I.K. samen een beloning in ontvangst nemen voor je prestatie en je inzet. Schrijf je in op maandagavond 13 mei en dinsdagavond 14 mei bij café ‘t Haasje van 18:30 tot 20:30 uur. ....DAN KRIJG JE OP ELKE INSCHRIJVING € 1,00 KORTING PER PERSOON. Of wat natuurlijk altijd mogelijk is; schrijf je in op dinsdag 21 mei 2013 bij café Govers vanaf 17:45 uur Team W4D; wij hopen je snel te zien... Heb je in de tussentijd vragen of leuke ideeën neem contact op met Wandel4daagse@rottenrijk.nl

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

Aanmelden voor 10 mei via: ttwillemse@home (lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij. wandel4daagse Hoi, alle aankomende 5 en 10 kilometer wandelaars uit of buiten “ONS DURPKE GEFFE”, hier weer een berichtje over de Wandel4daagse die binnenkort weer

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

13


MEER INFORMATIE: drs. André E.H. Groot Bluemink directeur/bestuurder Sint Jozefoord, 073-534 23 42 Mw. Francien van Empel Werkgroep Zorg & Welzijn, Seniorenraad Maasdonk

afgelopen periode zijn wij namelijk enorm veel geholpen door veel mensen uit de gemeente Maasdonk. Echt hartverwarmend al deze steun! En daarom zeg ik ASANTE SANA (Hartelijk dank) voor alle hulp en steun! Dank aan iedereen die op welke manier dan ook zijn bijdrage heeft geleverd: alle gulle sponsors, de vele donateurs, Geffense verenigingen, de artiesten, presentator en vrijwilligers van het Benefietconcert van 7 april. We hebben daar het prachtige bedrag van € 1.718,00 opgehaald. Echt fantastisch! Ik heb er onwijs veel zin in! Eindelijk gaat het gebeuren, ik kijk er al zo lang naar uit, heb er jaren van gedroomd, voor geleerd en naar toe gestreefd. Natuurlijk vind ik het ook enorm spannend en soms heb ik wel eens gedacht, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Maar die gedachten gingen dan snel weer over, als ik alle dromen overdacht die ik waar wil gaan maken. Op onze site, facebookpagina en middels de Torenklanken blijf ik iedereen op de hoogte houden. Wij blijven doorgaan met het organiseren van acties. Kenia is relatief gezien erg goedkoop maar het kapitaal dat wij hebben bereikt moet natuurlijk wel steeds aangevuld blijven worden. De flessenbonnenactie bij C1000 blijft gewoon doorgaan en we zullen Carboot sales bezoeken en daarvoor kunt u altijd tweedehands spullen aanleveren op Rosmolen 24. Ons is eveneens toegezegd dat de “Veiling der emoties” op Effe noar Geffe, dit jaar wordt gedoneerd aan onze stichting. Verder hebben wij in samenwerking met Brabant Limo een nieuwe actie georganiseerd. Middels een loterij kan er kans gemaakt worden op een dagje limousine met chauffeur voor jezelf en 5 vrienden. De chauffeur brengt jullie met een gevulde limousine met licht- en geluidsinstallatie naar Bierbrouwerij de Hertog Jan waar je een rondleiding krijgt. Na de rondleiding kan er tegenover het café nog wat genuttigd worden waarna de chauffeur jullie weer thuis afzet. Loten a € 5,00 per stuk zijn binnenkort te koop. (Meer informatie volgt)

ASANTE SANA!

Tot de volgende keer, groetjes Melissa.

Thema Café Maasdonk Op zaterdag 18 mei 2013 organiseert de Werkgroep Zorg & Welzijn van de Seniorenraad Maasdonk met Sint Jozefoord het tweede Thema Café. Een Thema Café is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Deze dag is het thema:‘Samen tegen eenzaamheid’. Wij willen samen kijken hoe signalen van eenzaamheid eerder opgepikt kunnen worden en hoe het gevoel van alleen zijn voorkomen kan worden. Tijdens het eerste deel zal de heer Groot Bluemink (directeur/bestuurder Sint Jozefoord) achtergronden en oorzaken belichten en geeft de heer Groen (geestelijk verzorger) een lezing over ‘betekenisvol leven.’ Na de pauze is er een interactief deel waarbij bezoekers in gesprek kunnen met de deskundigen en vragen kunnen stellen. Plaats en tijd: Restaurant de Ontmoeting, Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15 te Nuland vanaf 10.00 uur. Vanaf 09.45 uur Ontvangst met koffie en thee 10.00-12.00 uur Start van het programma Vanaf 12.00 uur Informeel samenzijn met soep en een broodje Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, hulpverleners, mantelzorgers en andere belangstellenden: iedereen is van harte welkom. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.

Eindelijk is het dan zover! Op 7 mei vlieg ik naar Kenia. Na een jaar enorm hard gewerkt te hebben kan ik eindelijk gaan beginnen met het openen van ons huis. De afgelopen periode zijn wij erg actief geweest met allerlei zaken. Zo hebben we enorm veel reclame gemaakt en hebben we vele acties georganiseerd voor onze stichting. Met als doel: het behalen van ons gewenst startkapitaal van € 6000,00 en voldoende maandelijkse donateurs voor 15 jongens. En het resultaat mag er wezen. Zo hebben wij ons startkapitaal verdubbeld en kunnen we al 6 jongens opnemen en een toekomst bieden! Geweldig toch! Maar dit hebben wij als stichting niet alleen gedaan. De 14

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Sint-Jorisdag Op zondag 22 april vierde het Sint-Jorisgilde het feest van haar patroonheilige met een teerdag. Deze dag begon met een eucharistieviering in de parochiekerk, voorgegaan door gildeheer pastoor David van Dijk. Na de dienst en een korte optocht door het dorp wachtte in het gildehuis Ons ´tussen´Doel de koffie met appeltaart. Na de lunch werd door de volwassenen geschoten met de kruisboog op de wip om de titel ´Dagkoning´ en door de jeugd met de luchtbuks om de titel ´Dagprins(es)´. De weergoden waren ons beter gezind dan de afgelopen periode; er was weinig wind, de zon liet zich af en toe zien en de echte kou was er eindelijk vanaf. Ten slotte werd er, onder grote belangstelling, afgekampt door Rens van Orsouw,Albert van Orsouw, Jan van der Heijden en Piet van Erp. De laatste won de titel won de titel en het zilveren schildje van ´Dagkoning´ en Florence van der Dussen werd weer Dagprins(es). Ook de winnaars van de diverse interne competities werden bekend gemaakt. Winnaar kruisboogschieten werd Gerard Gerrits en winnaar geweerschieten werd Jos Coppens. Zij mochten de Antoon Romme wisseltrofee in ontvangst nemen. Winnaar jeu de boules competitie werd Huub Lamers en winnaar van het wisselschildje voor de ´gemiddelde schutter kruisboog´ werd Jan van der Heijden. Na dit alles was er een heerlijk stampottenbuffet om de dag af te sluiten.

Anouk van der Veeken, mini van de maand G’68 Maasdonk! Elke maand zal een jeugdlid van volleybalclub G’68 Maasdonk in het zonnetje gezet worden. Deze maand is ANOUK VAN DER VEEKEN aan de beurt. Zij heeft afgelopen maand de ‘club van 100’ gehaald. Dat betekend dat Anouk de bal maar liefst 100 keer achter elkaar kan passen. Erg knap dus!! Ook hebben wij van haar trainer gehoord dat ze tijdens de trainingen en wedstrijden heel erg haar best doet. Op zaterdag 6 april 16

heeft zij tijdens een ‘echte’ dameswedstrijd de eerste bal mogen serveren. Ook heeft zij een snoepzakje in ontvangst mogen nemen en kreeg ze een echt ‘mini-vande-maand-shirt’ aan. Bedrijventoernooi volleybalclub G’68 Maasdonk Op maandag 15 april heeft het bedrijventoernooi van volleybalclub G’68 Maasdonk plaatsgevonden.Tijdens dit toernooi worden de bij ons bekende bedrijven in Geffen en omstreken uitgenodigd om een toernooi te komen spelen. Dit jaar hadden zich weer 7 teams ingeschreven. En natuurlijk werd er fanatiek gestreden om de (wissel) beker! Sommige teams gingen zelfs voor de troostprijs; een lekkere taart. De bekers en taarten zijn door Eetcafé Oud Geffe gesponsord. Erik bedankt! Hieronder volgt de uitslag: 1e prijs: BGH Accountants & Adviseurs BV 2e prijs: My Brand 3e prijs: Linde 4e prijs: De Gouden Leeuw 5e prijs: Sportcafe De Geer 6e prijs: B&A administratiekantoor 7e prijs: Eetcafé Oud Geffe

Te Huur 300m2 schuur en/of wei. Tel. 06 51437406

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Dinsdag 16 april werd de vierde zitting van de vierde serie van het seizoen 2012-2013 gespeeld. Na een enerverende zitting was dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 59.13 2. Gerard Vogel en Frans van Weert 53.92 3. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 53.72 4. Ria Essenberg en Wim Christiaens 52.24 5. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 51.89 6. Margriet Baars en Ans Lambregts 50.89 7. Doortje en Wim van Druenen 49.98 8. Marijke Droog en Marianne van Etten 49.84 9. Vera Bos en Diny de Jong 49.64 10. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 48.89 11. Ria en Rien van Alebeek 48.78 12. Nelly Lucius en Toos de Haas 44.97 D 13. Karine Molkenboer en Jet Willems 43.39 D 14. Ria en Wim Bijl 42.73 D B-lijn 57.99 P 1. Trudy en Jaap Lakeman 2. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 53.65 P 3. Ied de Rooij en Marius Hermes 53.30 P 4. Annemarie van Gils en Riet vd Sanden 52.95 5. Peter Luijben en Ad van de Wetering 52.52 6. Thea en Johan Geling 51.65 7. Marlies van Dijke en Thea Engels 50.87 8. Gerard v Bon en Gerard Goorsenberg 49.83 9. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 49.65 10. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 47.57 11. Emmy van den Brink en Janny Voltman 46.61 12. Elly en Aart Smit 46.27 D 13. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 44.36 D 14. Vera en Huub Spoormans 42.80 D C-lijn 1. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 55.31 P 2. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 54.90 P 3. Dick Pronk en Erik Vrolijk 53.23 P 4. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 51.98 5. Corry en Cor Lansdaal 51.25 6. Margriet van Beek en Idi Szovan 50.94 7. Ilse Ruland en Peter Wolf 49.58 8. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 49.38 9. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 48.33 10. Fien en Antoon van den Eng 45.94 D 11. Marianne Asselbergs en Len Kuijpers 44.90 D 12. Ineke Liefkens en Huub Heinen 44.27 D D-Lijn 56.07 P 1 Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 2. Diny Arts en Marlouk Rietsma 55.49 P 18

3. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 54.13 P 4. Tini Jonker en Marion Sollewijn 52.12 5. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 51.88 6. Antoine Jansen en Anky Janssen 50.68 7. Gwen en RenĂŠ Vogels 50.23 8. Nel en Herman Derks 49.43 9. Jo de Haas en Ton Tijs 45.36 10. Wilna en Adriaan Post 44.21 11. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 43.59 12. Lies Toebast en Lambert van den Berg 34.38 Dinsdag 23 april wordt het seizoen 2012-2013 afgesloten met de slotdrive. Het seizoen 2013-2014 begint op 3 september met de algemeneledenvergadering, met aansluitend een avond vrij bridge.

Gymnastiek Vereniging Geffen

KOM OOK MEEDOEN! Wij nodigen alle Geffense kinderen uit om bij ons te komen gymmen of dansen. Op 14 en 15 mei kunnen jullie kennis maken met de gymvereniging door echt mee te komen doen. De leiding zorgt voor een actief en leuk, gezellig uurtje sporten. Zo kun je kijken of je het leuk vindt om met leeftijdgenootjes ook in het nieuwe seizoen mee te willen doen en lid te worden van de gymvereniging. Kinderen van 4 t/m 6 jaar (kleutergroep) en van 6 t/m 8 jaar kunnen op dinsdag 14 mei van 18.00 tot 19.00 uur terecht in de Geer, ook de kinderen van 8 t/m 12 jaar maar dan van 19.00 tot 20.00 uur. Voor de Streetdance kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar op woensdag 15 mei naar De Koppellinck van 18.30 tot 19.15 uur.Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls, tel. 073-5323083 Gymmen of dansen, voor ieder kind is het goed in beweging te zijn. Kom naar de Geer of De Koppellinck en doe gezellig mee!


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0020

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of inVeghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.