Torenklanken 2016 - nr 06

Page 1

54e jaargang | nummer 6 | maart 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

GO LIEKE GO!

Wil jij je inzetten voor verenigingen en activiteiten in Geffen? Meld je aan als bestuurlijk vrijwilliger voor beheerstichting Koppellinck Sinds januari 2016 heeft het verenigingsplatform en het bestuur van de Koppellinck haar taken beschikbaar gesteld voor opvolging. Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten die plaatsvinden in de Koppellinck door kunnen blijven gaan, zoeken we met spoed nieuwe bestuurders die de schouders eronder willen zetten om de Koppellinck als bruisend dorpshart voort te zetten.

Noteer alvast in je agenda: maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag), om 15.00 uur samenkomen in café Govers om het gezin van Lieke Schuurmans een hart onder de riem te steken! De vrienden van de kaartclub van Eric Schuurmans: Geert van Grinsven, Hans van Grinsven en Nico van der Lee namen hiertoe het initiatief. Zij gaan kaarten (toepen) en jullie mogen wedden op de winnaar! Alle bijeengebrachte donaties gaan naar Lieke. In de volgende Torenklanken lezen jullie er meer over. Wil je alvast wat informatie, mail dan naar Geert: kessel44@hetnet.nl

Ben jij een echt organisatietalent met bestuurlijke ervaring? Ben je goed met financiën? Of hou je er van om activiteiten te organiseren of de bar en het beheer te organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! De te vervullen functies zijn: • Voorzitter • Penningmeester • Secretaris • Bestuursleden Samen kunnen we van de Koppellinck een levendig dorpshuis maken. Je kunt bellen of mailen voor meer informatie of om je aan te melden: - Gemeente Oss, Fleur van der Zandt, tel: 14 0412 of f.van.der.zandt@oss.nl - Dorpsraad Geffen, Hans Hoeben (of bij één van de andere leden van de dorpsraad), jhoeben@home.nl of info@dorpsraadgeffen.nl Namens Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 25 maart 15.00 u. Kruisweg wordt uitgebeeld door de vormelingen met instrumentale muziek door Fluitekruid vr. 25 maart 19.00 u. Herdenking Jezus’ lijden m.m.v. GK za. 26 maart 19.00 u. Paaswake in de kerk van Vinkel zo. 27 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Eerste Paasdag) ma. 28 maart 09.30 u. H.Mis m.m.v. PP (Tweede Paasdag) vr. 01 april 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 03 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Dag van Barmhartigheid) Na de mis is er koffie. vr. 08 april 19.00 u. * avondmis za. 09 april 14.15 u. Huwelijksviering van Evi Savel- kouls en Robbert Vos zo. 10 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 15 april 19.00 u. * avondmis zo. 17 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KLOK VERZETTEN zondag 27 maart één uur vooruit. JAAR VAN BARMHARTIGHEID In de kerken van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch zal door de leden van het pastoraal team op zaterdag 2 april of zondag 3 april (Dag

van Barmhartigheid) één van de zeven werken van barmhartigheid in de viering centraal worden gesteld en het bijbehorende paneel getoond, zoals dat door de Meester van Alkmaar, een tijdgenoot van de schilder Jeroen Bosch, werd geschilderd. In 1504 maakte deze schilder zeven schilderijen op hout. Daarnaast houden alle geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder een inzamelingsactie van oud handgereedschap. Arbeid is de manier waarop wij meewerken aan een barmhartige samenleving. Dit gaat niet altijd zonder moeilijkheden gepaard. Het verhaal van de vis en de hengel is bekend. Geef iemand een vis en hij eet één dag, geef hem een hengel en hij eet elke dag. In ontwikkelingslanden hangt het hebben van inkomen af van het hebben van bijvoorbeeld het juiste gereedschap. Daarom wordt er vanaf 19 maart t/m 1 mei in de parochie De Goede Herder handgereedschap ingezameld. U kunt dit gereedschap inleveren in de kerk, u zult daarvoor een speciale box aantreffen. Het gereedschap wordt vervolgens opgeknapt door de Solidariteitswerkplaats in Uden en daar vanuit verstuurd naar de Derde Wereld om opnieuw te worden gebruikt. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. We hebben per 11 februari 2016 al een mooie beginstand van € 12.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785.

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem.

Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 – 5321216

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: maart 2016: Kaat van der Velden.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE contactpersoon: Fanny van der Doelen, tel. 5341530 of 06-33849375 25 maart: Kruisweg om 15.00 uur in de kerk. De vormelingen beelden het lijdensverhaal van Jezus uit. 20 april: 6e bijeenkomst van 14.00 - 15.30 u. PROGRAMMA VORMSEL contactpersoon: Marianne Lepoutre, tel. 06-10294736 Vrijdag 25 maart om 15.00 uur: Uitbeelding Kruisweg Dinsdag 12 april bijeenkomst van 19.00 - 20.30 u.

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

WANDEL MET EEN GOED GEVOEL DOOR GEFFEN

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

Op zondag 22 mei gaat Goed Gevoel Geffen van start met haar eerste activiteit in 2016. Een mooie wandeltocht door Geffen voor jong, oud en minder-invaliden, die te combineren is met een historische rondleiding. Ontdek de mooie straatjes en steegjes van ons prachtige dorp en laat je verrassen door de bijzondere verhalen van de gids. Noteer deze zondag dus in je agenda!!

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met

Doe het beter

Eet Vis van Peter

Wij staan iedere donderdagmorgen op het Dorpsplein in Geffen. Met de meest verse vissoorten, gebakken vis en heerlijke haring.

Aanbieding:

• Heel pond gebakken kibbeling met gratis doosje saus e 8, 750 gram en 2 doosjes saus e 12,• Heerlijke haring per stuk e 1,75 4 voor e 6,50 6 voor e 9,75 Kom op viseter naar het Dorpsplein op donderdagmorgen bij Peter van 9.30 tot 13.30 uur. 5


februari jan-feb-mrt en maart v.a. v.a.€5 €5 p.p. p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

st

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

de zusjes Lepoutre.

Kent u ze nog? De Veleta, de Spaanse wals, de Duitse polka of de Mazurka? Zo wordt op de poster de DANSMIDDAG aangekondigd die op Tweede Paasdag wordt gehouden in de Jagerzaal van De Gouden Leeuw. De zusjes Annie,Toos en Cisca Lepoutre die kennen de oude dansen maar al te goed. “Vader Lepoutre (geboren in 1909) was een fanatiek danser, terwijl moeder ‘niet zo’n goed gehoor van muziek had’. Wij leerden de dansen van elkaar, dansles halen was niet nodig volgens onze ouders. De foxtrot leerden we in het patronaat. We hebben veel gedanst in zalen en feesttenten op bruiloften, speciale verjaardagen en jubilea. Op elk feest werden de authentieke dansen wel aangevraagd door de gasten. En als het Boerengezinsdag was, dan waren we blij als het officiële gedeelte voorbij was, zodat we konden dansen,” vertellen de zussen. Het fotoboek toont veel dansplaatjes. Zelfs toen ze getrouwd waren, gingen ze nog vaak dansen in gelegenheden in de regio. De gouden bruiloft van zus Marie en Jan van Herpen, die onlangs werd gevierd in America (L), was de aanleiding tot het initiatief om eens een ouderwetse dansmiddag te organiseren. Het idee kwam van Evelyn, het jongste nichtje binnen de familie Lepoutre. Evelyn: “Ik vind het zo jammer als deze dansen verloren zouden gaan, omdat niemand ze meer kent. Het zijn heel mooie dansen. En: bewegen is gezond, dus twee vliegen in één klap! Veel bandjes kennen de muzieksoort van deze dansen niet eens meer.” Vaak is het instrumentale muziek, maar ook liederen zoals ‘Ken je de Veleta niet, mooier dans bestaat er niet’ en ‘Sientje laat me los’ (Duitse polka) komen bij de vrouwen naar boven. Bovengenoemde dansen dateren al van begin1800. Toetsenist Jac Craenmehr uit Horst kent de muziek nog wel! Hij speelde op de gouden bruiloft van Marie en Jan en zal voor de muzikale begeleiding naar Brabant afreizen.

Laat de oude dansen herleven! Kom op maandag 28 maart (Tweede Paasdag) naar de Jagerzaal van de Gouden Leeuw in Geffen van 15.00 tot 17.00 uur om gezellig te (leren) dansen. Jong en oud is welkom! Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage mag. De zaal is open om 14.30 uur. Na afloop is er voor de liefhebbers een fritesbuffet voor € 5,00.

7


ROND DE DORPSPOMP

In het verslag van de vorige stamtafel is het idee genoemd voor een liederentafel. Een pagina verder bleek dat onze KBO de ‘gangmakers’ al zijn geweest voor een liederentafel. Dit was ons helemaal ontgaan. Onze excuses daarvoor en alvast veel plezier met de voorbereidingen van de eerstvolgende liederentafel/dansmiddag op 23 november. Pastoor Van Dijk klaagt steen en been op Facebook Wij lezen op de Facebookpagina van onze pastoor over de stevige kerktoren… Alleen is de klokkenstoel uit (waarschijnlijk) de dertiende eeuw totaal versleten.We kunnen nog luiden, maar dat duurt ook geen jaren meer, en bovendien hangen de klokken in krukassen, en is de zwaarste (moet ooit een mooie klank gehad hebben) gebarsten. Geffen verdient beter, maar kan ook beter hebben! Tsja, eerst die 96 galmborden vernieuwen en het topje van de torenspits, en aan de pastorie moet toch ook ooit iets gebeuren.Twee jaar geleden met Kerst waaiden er zo een paar stukken natuursteen af die bij mijn voordeur te pletter vielen! Gelukkig was er toen niemand in de buurt! Aldus onze pastoor. Dat de zwaarste klok is gebarsten komt doordat er ooit een smid heel hard op heeft geslagen toen deze klok stuk was weet een aangezetene van de stamtafel te melden. Al met al zijn er velen die de Facebookpagina van onze pastoor volgen als ware het een bundeling van het moderne dagboek van een herdershond. Kapelaan Geelen gespot in Eindhoven Een stamtafelaar trof tot zijn grote verrassing kapelaan Geelen in een supermarkt in Eindhoven. Daar stond hij, klaar om 3 fustjes bier af te gaan rekenen. Onze

stamtafelaar merkte op dat het vastentijd is, waarop Geelen aangaf dat in het weekend 3 biertjes nuttigen wel moest kunnen. Hij vertelde ook nog steeds te roken, maar als hij doodgaat toch echt te stoppen. Buurtpreventie-app De door de Dorpsraad georganiseerde informatieavond ‘veilig wonen in Geffen’ trok vele bezoekers. Ook is daar gesproken over een buurtapp. Een aantal buurten binnen Geffen hebben inmiddels zo’n app. Ben jij de beheerder van zo’n app dan kun je je melden bij de Dorpsraad om daar met andere beheerders in contact te komen. Het is voor deze tijd een goeie controle in je buurt. Vooral nu er weer met regelmaat ongenode gasten hun ronde doen in ons dorp. Bij de Koppellinck zijn recent ook weer 3 fietsen gestolen. Er zal een lamp worden opgehangen bij de ingang van de verenigingen. De speelplaats is ‘stralend’ verlicht, alleen komt daar in de avonduren geen sterveling, terwijl de fietsen in het donker staan gestald. Het hele dorp moet veilig worden en wij moeten met ons allen waakzaam zijn. Voorzittersvergadering Inmiddels hebben jullie kunnen lezen over de voorzitJohn v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


tersvergadering die de stamtafel organiseert op zondag 17 april. Kun je als voorzitter zelf niet hierbij aanwezig zijn; een bestuurslid van jouw vereniging is natuurlijk ook van harte welkom. Laat het ons weten als er iemand van jouw vereniging aanwezig zal zijn. Een onderwerp van discussie is de toekomst van de verenigingen. Hoe kunnen we de verenigingen aantrekkelijker maken voor aanwas van jeugd? De Biescamp en De Geer Wij hebben vernomen dat er sprake van is dat scouting en het Gilde gesitueerd zullen gaan worden bij De Biescamp. Goed plan! Be Quick schijnt de Geer te gaan verlaten en dan zal de sporthal voor een groot deel niet gebruikt worden.Wij stellen voor er een bouwhal van te maken. En voor het grote carnavalsfeest een tent eraan te zetten. Het feest is daarmee weer terug in het dorp. Stempelkaart Je hebt hem vast al bij een van de ondernemers in ontvangst mogen nemen: de stempelkaart. Leuk initiatief. Vergeet je deze mee te nemen naar de volgende ondernemer, geen nood. Anja van Druenen heeft de oplossing: knip de stempel op hun kaart uit en plak deze op de kaart die je al hebt.Volgende keer zal er vast een (stempel)kaart 2.0 komen: met een QR-code.

Eethuys Op 21 maart is Eethuys ’t Akkertje 2.0 een feit. Wij zijn benieuwd naar de nieuwe formule. Over de voortgang van de Gouden Leeuw hebben wij nog geen nieuws gehoord. Geffen als eeuwig feestdorp? Is het ook al opgevallen? Aan verschillende lantaarnpalen hangen nog altijd de feestelijk verlichte molentjes. Wandelvierdaagse De Geffense Wandelvierdaagse is van 7 t/m 10 juni. Op de kalender van Nooit Gedacht is per abuis een verkeerde datum verschenen. Torenklanken niet gehad? Wij krijgen bij de stamtafel regelmatig te horen dat men de Torenklanken niet altijd ontvangt. Wij kunnen daarvoor alleen het volgende telefoonnummer geven waar u heen kunt bellen: 073-5443030. Van stamtafel 443. Volgende stamtafel is op 3 april om 10:30 uur in cafÊ Govers. U bent van harte welkom!

9


EEN ZILVEREN FEEST VOOR MENS EN DIER Ze kijken met trots terug op hun ‘zilveren zaak’! Dierenspeciaalzaak de Kinderen bestaat 25 jaar en dat willen Bart en Anita de Kinderen graag vieren met de klanten uit Geffen en omgeving. Het begon met meel en mengvoeders. Bart zijn overgrootvader Jan, opa Wim en vader Harrie de Kinderen waren molenaars, Harrie maalde de laatste jaren elektrisch. In 1973 werd de molen aan de gemeente verkocht, verplaatst naar de Groenstraat en een mooie gerestaureerde molen De Vlijt was in 1976 een feit. Bart wilde het vak van zijn vader graag voortzetten. Hij volgde de HAS met als specialisatie mengvoedertechnologie. Hij begon zijn werk als vertegenwoordiger voor Meulemans met een eigen rayon. In 1991 trouwden Bart en Anita en ze wilden graag vooruit. Het bedrijf in de Molenstraat werd door de gemeente gekocht en ze bouwden een loods in D’n Ham, waar later het woonhuis werd bijgebouwd. “Met de winkel zijn we klein begonnen met een paar schapjes, plakkertjes met de prijzen erop geschreven, een oud ijzeren bureau en een schriftje waarin we alles noteerden. Je wilde niet al teveel investeren, want je wist niet hoe het zou gaan lopen. We verkochten vogelzaden en hondenvoer. Langzaam zijn we gegroeid naar de dierenspeciaalzaak die we nu hebben”, vertellen Bart en Anita. Anita, die Z-verpleegkundige van beroep was, werkte aanvankelijk nog bij de Binckhorst. De winkel was toen van 16.00 tot 19.30 uur geopend en dan draaide ze vroege diensten. Uiteindelijk besloot ze – hetgeen best moeilijk was – zich geheel te wijden aan de zaak, samen met Bart. Inmiddels alweer bijna 10 jaar geleden trad ook Niki van de Ven als vaste werkneemster in dienst. “De kracht van het samenwerken als echtpaar heeft echt wel voordelen, je kent beiden de ins en de outs van je bedrijf,” vindt Anita. De kinderen Maud en Luuk dragen ook hun steentje bij. De Dierenspeciaalzaak biedt een breed assortiment aan, van voer en aanverwante artikelen voor honden, katten, knaagdieren, vissen, (water)vogels, duiven, kippen, geiten, schapen, koeien, (scharrel) varkens, paarden, alpaca’s en nog allerlei diersoorten 10

meer. Het bedrijf levert veel meer dan je aan de buitenkant misschien verwacht, loop de gehele winkel maar eens door. Ook voor alles in de tuin kun je bij Bart en Anita terecht: groente- en bloemenzaden, potgrond, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, maar ook weide- afrasteringsmaterialen behoren tot hun assortiment. Een nieuwe trend is momenteel de diepvriesvoeding van Lotgering, een vers ingevroren complete voeding voor honden. Hierin zit puur (spier)vlees verwerkt, een combinatie van organen, pens en botten van meerdere diersoorten, dat voor minder huid/vacht- en darmproblemen zorgt bij de dieren. Voor de middag doet Bart zijn ronde met bezorgen van voeders bij tehuizen, maneges, (hobby)boeren, kinderboerderijen of groenscholen. Na de middag is de winkel op maandag t/m vrijdag geopend van 13.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur. De medewerkers van het Geffens dierenweitje ’t Elshofke en de verzorgers van de volière bij de Heegt kunnen rekenen op een vaste korting en op Dierendag (4 oktober) wordt er altijd iets speciaals georganiseerd voor het dier en zijn baasje. Ook ter gelegenheid van het zilveren bestaan van de zaak, willen Bart en Anita echt uitpakken voor mens en dier! Op zaterdag 16 april is het feest in D’n Ham van 10.00 tot 16.00 uur, met een zeer gevarieerd programma. De dierenfotograaf maakt een gratis foto van je dier, uw hond krijgt een gratis behandeling tegen vlooien en teken van Frontline, ook kunt U met vragen en problemen hierover bij een specialist terecht. Er zijn voedingsdeskundigen aanwezig voor paarden-, knaagdieren- en hondenvoeders.Tevens een gratis gezondheids-check voor je eigen knaagdier (ook nagels knippen). De honden worden extra verwend met een bubbelbad-shampooactie en een heuse hondenkermis met ballenbak, botje trekken en rad van fortuin. De kinderen kunnen zich heerlijk uitleven op het springkussen, lekker relaxen in de knuffelhoek met konijnen of zich laten schminken. Er is gratis koffie en ranja en iedere bezoeker krijgt gratis frites.Alle acties zijn te lezen op de website www.dierenspeciaalzaak-dekinderen en te volgen via facebook. Kom op zaterdag 16 april een kijkje nemen bij dierenspeciaalzaak de Kinderen! Er is lekkers en leuks te zien, te proeven, te voelen, te beleven op de ‘zilveren open dag’!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Aanvulling Ziekencomité Omdat Martien Romme zich onlangs heeft afgemeld als lid van het ziekencomité zoeken wij naar een nieuwe persoon die samen met Corrie Romme de zieken wil bezoeken. Aanmelden graag bij een van onze bestuursleden.Verder maken wij graag gebruik van deze gelegenheid om Martien hartelijk te danken voor zijn inzet in het ziekencomité. Bijeenkomst CUBIGO op 30 maart a.s. Plaats: Het Oude Klooster Tijd: 13.30 tot 16.30 uur Beste leden, Cubigo is een computerprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor senioren. Hiermee kunt u op een veilige manier internetten, met elkaar (video)bellen, gebruik maken van een groot aantal speciaal ontworpen toepassingen, op de hoogte blijven van het plaatselijk nieuws, recepten uitproberen, de agenda van onze afdeling inzien, medicijngebruik bewaken en nog veel meer. Een medewerkster van KBO-Brabant zal op bovenstaande datum, plaats en tijd voorlichting en een demonstratie geven van de vele gebruiksmogelijkheden. We zullen daarbij de beamer en het groot scherm gebruiken. Ook de leden van onze Computerhoek (opleidingen voor computer- en tabletgebruik) zullen daarbij aanwezig zijn. U kunt uw eigen tablet of smartphone meebrengen. Als de tijd het toelaat, afhankelijk van het aantal vragen dat u heeft, zal het ook mogelijk zijn dat de leden van de Computerhoek u helpen het programma te installeren. Vanwege de te verwachten belangstelling is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Zodat we de zaalopstelling optimaal kunnen maken. Dat kan -liefst per email- bij Antoon Bierings, emailadres: abierr@ziggo.nl of bij Tineke Willemse, emailadres: ttwillemse@home.nl. Bellen kan natuurlijk ook:Antoon: 073-5341122,Tineke: 073-5323412 Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten. De koffie staat klaar! Bestuur KBO Geffen Ludieke veiling op 7 april a.s. door en voor onze leden. Plaats: Het Oude Klooster Aanvangstijd veiling 20.00 uur Opbrengst komt geheel ten goede aan onze clubkas. Het is de bedoeling dat jullie goede spullen (geen rommel) meebrengen, die je kwijt wilt om verschillende redenen b.v. vanwege een ander interieur, een gekregen cadeau of kerstpakket dat voor jou persoonlijk weinig waarde heeft.

Jeannette v. Zantvoort zal als veilingmeester op geheel eigen wijze de meegebrachte spullen aan de man/vrouw proberen te brengen. Opgeven voor 2 april bij Henriette v. Erp tel: 5322058 of e-mail famvanerpvandehoek@hotmail.com en bij Corrie Hondong tel: 5323123 of e-mail famhondong@kpnplanet.nl Wellicht ten overvloede: Omdat wij geen opslagruimte hebben voor niet verkochte spullen is ieder verplicht de restanten weer mee naar huis te nemen. Dagtochten Fietsen Woensdagmiddag 13 april a.s. vertrekt om 13.00 uur weer de 1e dagtocht vanaf het Kerkplein. Afstand 25/30 km met daarin een rustpauze om iets te kunnen drinken.Vervolgens is er elke woensdagmiddag een nieuwe fietstocht. Donderdagavond 14 april a.s. om 19.00 uur Bingo in het oude Klooster Iedereen veel succes met de geplande activiteiten. De navolgende spreuk, die geldt voor organisaties, moeten onze fietsers ZEKER NIET volgen. “Wie nooit eens uit de bocht vliegt, rijdt te langzaam”. Geniet van het lenteweer! Namens het bestuur, Antoon Romme, vz.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


DE GULD VAN VROEGER TOT NU Donderddag10 maart zijn de winterkampioenen bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse vergadering.We begonnen met een terugblik op vorig jaar. Jammer dat het toernooi in Zoutelande in het water was gevallen. De opkomst voor het Geffens Open Jeu de Boules toernooi was meer dan het jaar ervoor. Het strandtoernooi bij de Geffense Plas trok ook meer koppels. En diegene die mee waren geweest naar Duisburg hadden een heel mooi weekend. Ja, we gaan ook al internationaal. De omroepers trofee (een wedstrijd competitie met omliggende dorpen) hebben we net niet gehaald. Maar met 2 koppels op de 4e en 5e plaats hebben we het goed voor elkaar. Let wel, het gaat niet alleen om het winnen van wedstrijden. De gezelligheid staat voorop. Iedereen die meedoet heeft een leuke dag. En dat is waar we het voor doen. Als je dan voorin meedraait is dat meegenomen. Komend jaar staat er weer van alles op het program.Te beginnen met Zoutelande wat hopelijk droger wordt dan vorig jaar. Het Geffens Open Jeu de Boules toernooi kun je vast op de kalender zetten, dat is net als in de andere jaren de laatste zondag in juni, de 26e. Dan is het tijd om de kampioenen bekend te maken. 1e Joke van Dijk. Ze werd uitbundig gefeliciteerd. 2e Theo v. Wanrooij 3e Gerard Schuurmans De poedel prijs was voor Wim vd Heuvel.

Er is veel te vertellen over de guld want wist je dat: • het gilde tegenwoordig -weer tijdelijk- is gehuisvest in de raadszaal van het voormalige gemeentehuis aan het Dorpsplein? Er is een gezellige ruimte van gemaakt waar het goed toeven is. • dat de gildekamer twee keer per week open is om, als men zin heeft, bij elkaar te komen? Op donderdagavond en zondagochtend is er koffie, thee en een drankje. Er is de mogelijkheid om te darten, sjoelen, kaarten enz. • dat iedereen op zondagochtend welkom is om kennis te maken met het gilde? De deur staat open van 10.30 uur tot 13.00 uur. • dat we niet veel buitenterrein hebben? Maar we hebben toch twee jeu de boules baantjes en één schietboom om met de kruisboog op de wip te schieten. • dat we ook met geweer op de wip schieten? Het gilde heeft een paar eigen geweren en op zaterdagmiddag komen de schutters bij elkaar in de Rietkamp. • dat je bij het gilde kunt leren bazuinblazen, trommelen en vendelen? Het gilde zorgt voor de bazuin, de trommel en het vendel en voor een instructeur. (Wordt vervolgd)

We gaan er in 2016 ook weer een goed boules jaar van maken Vriendelijke groeten van het bestuur van JBC Geffen Nieuwsgierig geworden? www.gildegeffen.nl en facebook.com/gildegeffen

12


ONS WELZIJN ZOEKT LEDEN VOOR CLIËNTENRAAD ONS welzijn is de organisatie die ontstaan is uit de fusie tussen Aanzet, RIGOM,Vivaan en een deel van MEE Noordoost Brabant en op zoek naar nieuwe leden voor de te vormen Cliëntenraad. Wat doet een Cliëntenraad De Cliëntenraad zorgt ervoor dat de belangen van álle (potentiële) klanten van de organisatie ook in de toekomst goed zijn vertegenwoordigd. Zodat het bestuur van de organisatie daar bij het nemen van beslissingen rekening mee kan houden. De Cliëntenraad kan worden gevraagd advies te geven. Denk hierbij aan advies over de plannen voor het komende jaar, organisatie ontwikkelingen en bijvoorbeeld de resultaten van cliëntentevredenheidsonderzoek. De Cliëntenraad kan ook zelf onderwerpen agenderen en ongevraagd advies geven. De Cliëntenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met de bestuurder in Oss over voor klanten en organisatie belangrijke zaken. Daarnaast komt de Cliëntenraad een aantal keer per jaar zelf bijeen.

Iets voor u? Laat uw stem horen! Heeft u te maken met onze dienstverlening of heeft u affiniteit met onze klanten? Meld u dan voor 21 maart aan voor de Cliëntenraad. Bel 088 3742525 of mail ONS welzijn via info@ons-welzijn.nl, ook voor meer informatie over de Cliëntenraad kunt u hier terecht. Over ONS welzijn Per 1 januari 2016 zijn de organisaties Aanzet, Vivaan, RIGOM en een deel van MEE Noordoost Brabant samengegaan in één nieuwe welzijnsorganisatie: ONS welzijn. ONS welzijn gelooft in een samenleving waarin iedereen van waarde is. Ieder mens doet mee en telt mee. Dat is onze missie.We maken groei en ontwikkeling van de mens en maatschappij mogelijk. Samen bouwen we aan een samenleving, waarin iedereen van waarde is. ONS welzijn is er voor mensen van alle leeftijden met een vraag die zij niet alleen kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg en welzijn. Ook met plannen om iets te leren of iets voor een ander of voor hun buurt te doen kunnen mensen bij ONS terecht. ONS welzijn werkt als brede welzijnsorganisatie in Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Veghel.

13


Op 2 april even binnenlopen

met je droomhuis in gedachten.

Het Hypotheek Inloopspreekuur. Voor al je woonvragen. Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Loop dan meteen even binnen op het Hypotheek Inloopspreekuur. Daar vertelt onze adviseur je direct of je het kan betalen en wat je maandlasten dan zijn.

Kom vrijblijvend langs op zaterdag 2 april van 10.00 tot 15.00 uur Een aandeel in elkaar Je bent van harte welkom op onze kantoren in Heesch Schoonstraat 1, Nuland Dorpstraat 28, Oss Heschepad 55 en Schaijk Runstraat 15 www.rabobank.nl/ossbernheze


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar altijd is er stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ’45 Years’ Maandag 18 en dinsdag 19 april, aanvang 20.00 uur Regie: Andrew Haigh Cast: Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Dolly Wells Een week voor het 45-jarig huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer valt een brief op de mat voor Geoff: het lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen waar zij begin jaren 60 vermist raakte. Kate weet van het ongeluk, maar het gevoel bekruipt haar dat Geoff haar niet het hele verhaal heeft verteld; hij gedraagt zich vreemd. Kate heeft geen controle over de barsten die ineens ontstaan in haar leven en haar relatie. We zien hoe in één week hun huwelijk verandert in een wankel en broos kaartenhuis dat volledig dreigt in te storten.

TWEE VRIJKAARTJES WINNEN!

De Torenklanken mag namens Filmhuis De Pas twee vrijkaartjes verloten voor deze film (45 Years).Als u kans wil maken op deze kaartjes dan graag vóór 31 maart een mailtje met uw naam en adres naar torenklanken@ home.nl. Iemand van het Filmhuis zal uit alle inzendingen een gelukkige winnaar trekken. En krijgt persoonlijk bericht. De winnaar zal ook vermeld worden in Torenklanken. Alvast voor in uw agenda: * 4 mei, 20.45 uur : Suite Française * 9 en 10 mei, 20.00 uur : Mia Madre * 25 juli, 20.00 uur : Bon Dieu!

Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de Hartweek, de jaarlijkse collecteweek. We vragen dan uw financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Voor de week van 17 tot en met 23 april 2016 zoeken we nieuwe collega’s VOOR DE KORTSTE BAAN OOIT. Kleine moeite, groot effect. De week wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Hartstichting. Ook in Geffen zijn de Vrienden van de Hartstichting actief. Help ook u ook een handje mee??? Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden bij: Rinie van den Berg, tel.nr. 532 1204 of Kees Jongeneelen, tel.nr. 532 1146. Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


GVG PAASEI ACTIE 2016

De afgelopen weken hebben onze jeugdleden van GVG ontzettend hun best gedaan om paaseitjes te verkopen voor Gym Vereniging Geffen.Wederom werd deze actie zeer succesvol! Vol trots kunnen we melden dat er 860 paasei-zakjes verkocht zijn!! Dat betekent een opbrengst van € 1.075,00 voor onze vereniging. Dit bedrag is een enorme financiële steun voor GVG en hiermee kunnen we het nieuwe seizoen een leuk uitje voor de jeugdleden organiseren. Het bestuur van GVG bedankt alle leden voor hun geweldige inzet, mede door hen is het een geslaagde actie geworden. In het speciaal hebben wij het jeugdlid met de meestverkochte zakjes even in het zonnetje zetten... en dat is LOTTE VAN DE PUT. Lotte heeft 47 zakjes verkocht, ontzettend knap hoor!! Op zaterdag 12 maart werd zij tijdens haar turnles verrast door het bestuur met een kadobon van Bosch- Van Erp en lekkere chocolade paashazen.

VOOR-AANKONDIGING Tieners van Toen Toneel presenteert:

Voor de 9e keer wordt door een gezelschap Nulandse senioren voor een middagje/avondje ontspanning gezorgd. De Tieners van Toen zetten al uw lachspieren volop in beweging met deze kolderieke komedie, die zich in de bak afspeelt in de zestiger jaren. Dezelfde schrijver en regisseur van de succesvolle voorstelling Zorghotel Appelmoes van vorig jaar staan ook nu weer garant voor heerlijke ontspanning. Noteert u al vast in uw agenda een datum om de voorstelling in De Meent te komen bijwonen? Woensdag- of donderdagmiddag 30 of 31 maart en vrijdag- of zaterdagavond 1 of 2 april. Kaartjes á € 7,50 verkrijgbaar bij uw Bosch van Erp.

GEVRAAGD Ben op zoek naar een goede hulp die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. Graag iemand die op donderdagochtend nog tijd heeft. Verdere informatie via telefoon: 06-23974017.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


BILJARTEN ‘T VELD TEGEN DOK Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje tegen buurtvereniging ‘t Veld. Val maar meteen met de deur in huis, terwijl DOK 10 wedstrijden won en ‘t Veld er maar 9, ging DOK toch de boot in met de cijfers 162 om 152 punten. Na 20 jaar felle strijd is de onwaarschijnlijke stand 10 - 10 geworden. Dus toch een vorm van matchfixing? Bij onze heidebewoners alias grootgrond bezitters was er maar eentje die er qua resultaten ver boven uitstak. Gerret Savelkouls. Deze behaalde in beide wedstrijden de minste beurten de hoogste serie alsook het hoogste gemiddelde!! Zal het voor de gapers onder ons nog een keertje uitleggen.Voor betere resultaten op het groene laken moet je niet op de ordinaire site dikkenegerinnen.nl zijn, maar op knbb.nl, succes verzekerd. Bij DOK waren Gerard van Erp (de smid) en Theo van Uden goed op dreef. Wat me deze avond verder opviel was de trage start van Geffen Oost, hoorde later dat die lui rond half 7 nog achter de konijnen, hazen en vossen aan ‘t vangen waren. Terwijl bijna de gehele achterban van DOK rond de prijsuitreiking al op een oor lag., ooh was ‘t voetballen. Onze supervrijwilliger Jan van Erp had er in ieder geval een flinke kluif aan om zijn eigen buurtgenoten (al die plékkers) op tijd de deur uit te krijgen. De resultaten; caramboles gemiddelde hoogste serie en punten. D. Bernard vd Heijden 64 2.66 14 10 Broer Damen 33 1.37 5 6 D.Toon v.d. Heijden 13 0.56 4 4 Hans van Niftrik 22 0.96 7 10 D.Wim Heijmans 11 0.28 2 3 Tonnie van Erp 28 0.73 4 10 D. Nico van der Donk 43 1.59 3 8 Rien van Erp 31 1.14 6 10 D.Tinie van Schijndel 17 1,06 5 3 Gerret Savelkouls 34 2,12 8 10 D. Gerrit Hermes 16 0.66 4 4 Piet v. d. Heijden 31 1.29 5 10 D. Gerard van Erp 35 2.18 8 10 Piet Schuurmans 25 1.56 6 8 D. Adriaan Wolf 21 0.70 4 6 Hans van Niftrik 22 0.70 4 10 D. Bart van Gtiensven 30 1.20 7 10 Corné Schuurmans 19 0.76 2 7 D. Charl Pont 27 2.00 6 9 Piet Schuurmans 30 1.11 6 10 D. Harrie van Rijn 35 1.02 6 10 René Jagers 23 0.67 4 9 D. Harrie Swanenberg 38 1.35 6 10 Piet van der Heijden 19 0.67 3 6 D. Jo Vos 67 3.19 18 10 Broer Damen 33 1.57 8 6 D. Gerard van Erp 35 1.66 5 10 Jan Voermans 14 0.67 3 5

D. Adr. v Zandvoort Albert van Orsouw D. Bernard vd Heijden Gerret Savelkouls D. Theo van Uden Wim Gloudemans D. Piet van Herpen Lambert de Groot D. Charl Pont Rien van Erp

35 28 38 34 40 26 39 34 30 28

1.66 1.33 2.11 1.88 2.00 1.30 1.34 1.17 1.15 1.07

7 6 12 12 7 7 5 6 6 4

10 9 5 10 10 7 10 10 10 9

Uw @pestaartje

ANNELIES IN HET ZONNETJE Sinds maandag 7 maart hangt er in ons appartement aan het Aloysiusplein twee prachtige wandtapijten. Dit is gemaakt door onze eigen Annelies Hanegraaf. Het handwerken heeft zij van jongs af aan als hobby, later onder leiding van de handwerkclubs in Oss en Geffen. Als ik thuis de boel aan de kant heb, ga ik alles bij elkaar iedere dag wel zo’n uurtje of 4, 5 borduren. Werk meestal met stramien wat dan bewerkt word via de koninginne of de kruissteek. In haar kleine knusse huisje, dit was vroeger het winkeltje van Piet van Erp (de Korrie) zijn ook de nodige kussen alsook lopertjes onder de T.V. en op de kast te zien. Annelies is inmiddels 73 jaar oud, is van huis uit een Nulandse maar woont alweer sinds 1969 in de Kloosterstraat alhier. Op de foto ziet u Annelies te midden van leden onzer bewonerscommissie, met op de achtergrond de prachtige kleurrijke wandkleden, een lust voor het oog. Annelies, hartelijk bedankt namens alle bewoners van het Aloysiusplein.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


Activiteiten Sint Jozefoord Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: 073 534 23 42. Concert: SmOss Vrijdag 1 april, 14.30 uur, Restaurant De Ontmoeting Koor SMOss uit Oss bestaat 8 jaar. Zij zingen met heel veel plezier en brengen gezelligheid onder de mensen. Het repertoire bestaat naast smartlappen en levensliederen uit evergreens en gezellige ‘meezingers’. Ze zingen meerstemmig en gaan naast sfeer voor kwaliteit. Het koor telt 25 leden en wordt begeleid door accordeon en gitaar. Meld u aan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie: 073 534 23 42 Concert: Seniorenkoor Nuland Dinsdag 5 april, 14.30 uur, Restaurant De Ontmoeting Het Seniorenkoor komt op 5 april een lenteconcert geven bij Sint Jozefoord. Het koor bestaat uit senioren uit Nuland. Zij zingen verschillende liedjes en gezellige meezingers onder begeleiding van een pianist .Ook dragen ze mooie gedichten voor. Meld u aan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie: 073 534 23 42 Concert: Zang en vriendschap Vrijdag 15 april, 14.30 uur, Restaurant De Ontmoeting KBO Koor “Zang en Vriendschap” uit Den Dungen is bijna 20 jaar geleden opgericht en bestaat momenteel uit 33 leden, dames hebben de overhand! Het repertoire is zeer gevarieerd en onder leiding van dirigent Peter Sep zingen zij in het Nederlands, Duits, Italiaans, Engels en zelfs Russisch. Meld u aan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie: 073 534 23 42

KUNSTKRING DE MEENT EXPOSEERT OP SINT JOZEFOORD Sint Jozefoord en Kunstkring de Meent hebben de handen ineen geslagen en presenteren de eerste expositie van diverse leden van de Kunstkring bij Sint Jozefoord. Vanaf nu zal de Kunstkring met regelmaat de expositie voor zijn rekening nemen. De Kunstkring bestaat inmiddels 23 jaar en telt 29 leden.

In de beginjaren kwamen de leden uit Nuland zelf, of hadden een speciale band met Nuland. Tegenwoordig staat de Kunstkring ook open voor creatievelingen uit de regio. In deze eerste expositie van de Kunstkring op Sint Jozefoord staat de diversiteit van de Kunstkring centraal. Onder het motto Dit is wie wij zijn presenteren de leden werkstukken die het dichtst bij hunzelf liggen. Bij de inrichting van de expositie is bewust gekozen om alle stijlen door elkaar te mixen waardoor ieder afzonderlijk werk wordt versterkt door de ander. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Kunstkring: “ Het maakt niet uit welke kunstvorm je beoefent of wat je niveau is. Het belangrijkste is kennis met anderen delen, elkaar inspireren, samenwerken en van elkaar leren.” De expositie is voor iedereen vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van Sint Jozefoord en duurt tot 1 juni 2016. Voor meer informatie over de Kunstkring, de individuele leden en hun werken zie: www.kunstkringdemeent.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


HARMONIE UNION NULAND KOMT OP MUZIKALE STOOM

MOBIEL STEMBUREAU OP SINT JOZEFOORD

Het succesvolle Opwermfist in de aanloop naar carnaval is eigenlijk nog maar net achter de rug of Harmonie Union Nuland is al weer klaar voor haar volgende concert. Op vrijdagavond 15 april a.s. organiseert deze actieve vereniging haar jaarlijkse Lenteconcert in gemeenschapshuis ‘de Meent’. Aanvang: 20.00 uur. Het grote orkest, het leerlingenorkest, de slagwerkgroep en de majorettes presenteren een bijzonder gevarieerd programma met daarin onder andere ruimte voor de klassieke pop van Elvis en de hedendaagse pop van Lada Gaga. In tegenstelling tot andere jaren heeft Union dit keer geen jubilarissen in haar midden die gewoontegetrouw tijdens het Lenteconcert in het zonnetje worden gezet. Wat echter wel op het programma staat is het inmiddels altijd geheime en daardoor steeds weer ‘bijzondere moment’. Ook dit jaar heeft Union hier iets bijzonders in petto. Het wordt een mooie vrijdagavond in Nuland! Toegang is gratis. Na het Lenteconcert gaat Union direct weer flink aan de slag met de voorbereiding op volgende concerten zoals het Kioskconcert in juni, het Wijkconcert in juli, een uitwisselingsconcert met Vorstenbosch in oktober, deelname aan de Meierijcup in november en tenslotte het Candlelightconcert in december. Telkens weer een bijzonder optreden met een steeds wisselend repertoire. Met het Lenteconcert begint de vereniging alweer aardig op muzikale stoom te komen! Nadere informatie: Harmonie Union Nuland, Co van Leeuwen, tel. 06-20449544

Op 6 april mag iedere stemgerechtigde Nederlander tijdens een referendum zijn of haar mening geven over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Evenals bij de vorige verkiezingen zal er een mobiel stembureau op Sint Jozefoord ingericht worden. Dit betekent dat u, naast het stembureau dat op uw stempas vermeld staat, ook uw stem uit kunt brengen op het mobiele stembureau. Het mobiele stembureau houdt zitting op woensdag 06 april van 18:00 tot 20:00 uur. Iedereen die als kiezer geregistreerd staat in de gemeente ’s-Hertogenbosch, kan bij Sint Jozefoord stemmen. Bij het uitbrengen van uw stem dient u uw stempas en een identiteitsbewijs mee te brengen. U mag voor deze verkiezing stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is. Dit betekent dat achter de tekst “geldig tot” de datum 7 april 2011 of later mag staan.

NL DOET BIJ JOZEFOORD Op zaterdag 12 maart hebben vijf vrijwilligers geholpen met het zomerklaar maken van de belevingstuin en het terras. In het kader van NLDoet werd er de hele middag geschrobd, geschoffeld en geveegd. De vrijwilligers waren mensen uit de omgeving, en leden van Groen Links, afdeling ’s-Hertogenbosch. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

DE FLIEREFLUITERS Bedankt Jos van Lokven Zaterdag 9 maart op onze clubmiddag kregen wij bezoek van Jos van Lokven. Die ons kwam verrassen, omdat Jos Nulander van het jaar was geworden voor zijn vele inzet die Jos voor de gemeenschap van Nuland allemaal doet. Had Jos hier geld voor gekregen en mocht hij hier een Stichting mee verrassen. Dus kregen wij een cheque overhandigd van 250,- Euro. Jos hartelijk dank voor deze gulle gave dit namens alle Flierefluiters Bedankt Aktie Zorgenkind Deze keer was het de 40e Aktie Zorgenkind door de Duivensport in Rosmalen. De Aktie werd weer een groot succes, door de vele schenkingen van duiven en tegoedbonnen voor jonge duiven van vele duivensporters en ook door enkele grote vrienden van Aktie Zorgenkind zoals van Wanrooij Bouw-en Ontwikkeling Geffen en Zanger Theo van Veghel. Werden wij Flierefluiters 11 maart verrast met een bedrag van 1120,- euro. Bedankt Aktie Zorgenkind dat jullie ons weer een warm hart hebben toegedragen. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.