Torenklanken 2015 - nr 06

Page 1

53e jaargang | nummer 6 | april 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JUBILEUM Basisschool “De Wissel” bestaat 5 jaar !!! Het is alweer 5 jaar geleden dat de Mariaschool en de Aloysiusschool in dit prachtige gebouw hun intrek namen en samen als één school alle Geffense kinderen goed onderwijs bieden. En dat gaan we nu dus vieren! Op vrijdag 10 april is het feest: een Piratenfeest! Iedereen mag op deze dag verkleed als piraat naar school komen. De hele dag vinden er leuke piratenactiviteiten plaats in en rond de school. ‘s Morgens is er een speurtocht door het dorp. Tussen de middag gaan we een echte piratenmaaltijd eten. De hele school tegelijk aan tafel! Met dank aan al die ouders die komen helpen om dit feest onvergetelijk te maken! ‘s Middags hebben de leerkrachten een verrassing voor de kinderen. Zij gaan de musical: “De kapsones schuit vaart uit” opvoeren. Hierin spelen heel veel leerkrachten een rol of zingen mee in het koor. Vanaf half 2 zijn ook belangstellende ouders welkom bij deze voorstelling. We gaan er met elkaar een superleuke feestdag van maken!

HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” Handwerkclub “De Nijvere Handen” houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 12 april a.s. in ‘t Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Natuurlijk is alles ook te koop voor een leuke prijs. Het voorjaar krijgt alle aandacht met kleurrijke kussens en bloemstukjes. Ook zullen de mooie sjaals, sloffen,

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

sokken en kaarten niet ontbreken. We zijn ook verrassend creatief geweest met handdoeken en theedoeken!

ZIEKENCOMITÉ “DE SCHAKEL” Ziekencomité “De Schakel” houdt eveneens op 12 april a.s. in ‘t Oude Klooster te Geffen een BOEKENMARKT van 2e hands boeken van 10.30 tot 12.30 uur. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. We hebben een enorme collectie boeken, waaronder veel kinderboeken. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het kadootje of boek dat u zoekt.

FLIEREFLUIT CLUB BEDANKT De Duivensport Rosmalen heeft op 18 januari de 39e Oost-Brabantse Sterrenparade Actie-Zorgenkind gehad. Het was weer een grote opkomst en heel gezellig. Dit heeft veel geld op geleverd. Daarom werden wij Flierefluiters en nog vele andere goede doelen uitgenodigd om op vrijdag 6 maart naar het duivenclub gebouw te komen. En werden wij door Harry van Zuijlen welkom geheten, en verrast werden met een gulle gift.Wij zijn erg dankbaar voor deze gulle gave, en zullen dit zeker goed gaan besteden. Namens alle Flierefluiters hartelijk dank

KOPY INLEVEREN VOOR: 13 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 03 april 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en misdienaars en Fluitekruid vr. 03 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering m.m.v. Gemengd Koor (er is geen avondmis in de kapel) za. 04 april 21.00 u. Paaswake m.m.v. Gemengd Koor zo. 05 april 09.30 u. + Paasviering m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk ma. 06 april 09.30 u. + Paasviering m.m.v. Passe Partout vr. 10 april 19.00 u. * avondmis zo. 12 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk do. 16 april 15.30 u. Jubileumviering t.g.v. 60-jarig huwelijk van Jan en Annie Wil- denberg m.m.v. DK vr. 17 april 19.00 u. * avondmis zo. 19 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk vr. 24 april 19.00 u. * avondmis zo. 26 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Dameskoor + kin derkerk (Thema De Goede Herder) KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Joey den Otter, Hidde Ketelaars, Amy en Romy van Lokven PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE aanpassen Vrijdag 3 april 15.00 uur uitbeelding Kruisweg door vormelingen Woensdag 22 april: 7e bijeenkomst van 13.45 tot 15.15 u. (groep A t/m N) en van 15.30 tot 17.00 u. (groep O t/m Z) PROGRAMMA VORMSEL Vrijdag 3 april 15.00 uur uitbeelding kruisweg. Zaterdag 11 april Power of Firedag in ‘s-Hertogenbosch. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 19 maart 2015: Jo van der Doelen, 82 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE Het gaat nu echt van een leien dakje...... De voorlopig laatste grote restauratie van onze kerk kan beginnen. Na een prachtige kaars te hebben laten branden om de voorspraak van Maria te vragen bij de toekenning van subsidies voor deze voorlopig laatste grote restauratie, kunnen we nu zeggen dat het ons heel erg heeft geholpen. Afgelopen week ontving de restauratiecommissie definitief bericht van de Provincie dat de aanvraag voor een subsidie van € 147.500 voor 100% wordt gehonoreerd. Ook ontvingen wij bericht van het SKAN fonds dat zij de restauratie van het Noord dak (fase 2 en 3) voor €50.000 Euro willen ondersteunen. Dat is een felicitatie waard voor alle Geffenaren en alle mensen die ons kerkgebouw een warm hart toedragen. Naast bovengenoemde bedragen ontvingen wij reeds eerder bijdragen van € 42.500 aan Brim subsidie, van het prins Bernhard fonds, Donny van Lanschotstichting en Rabobank. Sponsoren die vijf jaar lang fiscaal vriendelijk € 100 overmaken aan de restauratiecommissie zorgen voor € 2.500 en de parochie legt alle nog beschikbare eigen

middelen bij ter grootte van € 9.000. Op een begroting van € 266.000 resulteert dan nog een te kort van ca. € 14.500, waarover we op dit moment nadenken en met name over de te volgen weg om dit laatste bedrag binnen te krijgen. Belangrijk is dat we kunnen starten met de werkzaamheden en daarvoor hebben we, onder supervisie van het bouwbureau van het bisdom, nu bij de aannemers gevraagd voor offertes en tijdsplanning.Wij willen graag voor de komende winter weer volledig onder dak zijn en hopen u op korte termijn verder te informeren. Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen BIJEENKOMST CATECHESE Op dinsdag 21 april om 19.30 uur in de dagkerk van het kerkgebouw in Heesch, Kerkstraat 2 is er een catechesebijeenkomst voor alle belangstellenden van parochie De Goede Herder. Inleider is Chris ‘t Mannetje. Chris was onder meer werkzaam als catecheet en kerkelijk opbouwwerker in het bisdom Rotterdam en Utrecht. Hij ontwikkelde ook enkele catechese projecten voor in de parochie. Chris is met name enthousiast over de talentwaarderende benadering daarin: door uit te gaan van je kracht beantwoord je aan je roeping als mens, maar ook als geloofsgemeenschap. De Geffense werkgroepleden van de Eerste Communie, Vormsel, Doop en Kinderkerk ontvangen een uitnodiging via de mail. Iedereen mag hierbij aansluiten.

GEVONDEN Huissleutel met rood label. Af te halen: Peter v. Grinsvenstraat 12.

”Mijn HULP” Voor al uw Huishoudelijke taken! Weinig tijd voor het huishouden of moeite met de huishoudelijke taken? Kortom kunt u wel wat hulp gebruiken? Bel gerust!

Maak vrijblijvend een afspraak. Dina tel: 06 477 74 125 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Jan en Jan Zij vertegenwoordigen de voorbereidingscommissie van het initiatief “Geffen meets Groot Oss”... Jan Menkehorst (60 j.) en Jan van der Zande (29 j.), twee gedreven muzikanten van W.I.K., tonen me niet alleen de aankondigingsposter die juist van de persen is gerold, maar ook hun enthousiasme over de deelname aan bovengenoemde presentatie, van heel veel Geffenaren...! Het initiatief komt van Jan Menkehorst (hij is al ruim 50 jaar muzikant!). Jan:“De Brabant-Wonen Cup en het Maasdonk-concert zijn verleden tijd. De muziekverenigingen van Nuland en Vinkel zijn naar ‘s-Hertogenbosch getogen en hebben daar een concert gegeven. Wij besloten, na een brainstormsessie met de kartrekkers van onze werkgroepen, om Oss naar ons toe te halen.We willen ons niet alleen op muzikaal niveau presenteren, maar ook op het culturele vlak, aangevuld met een infomarkt voor Geffense groeperingen en verenigingen.We willen Oss laten zien wat we in huis hebben!” Zaterdagavond 25 april wordt sporthal De Geer volledig omgebouwd tot concertzaal. “En dan brengen we niet zomaar een ‘koffieconcertje’ wat men vaak van een muziekvereniging verwacht,” verzekert Jan van der Zande me.“Het project wordt zeer professioneel opgezet met decor, licht en geluid. Het programma bestaat uit 3 delen: het eerste deel is een revue-achtig spel met optredens van onze fanfare, slagwerkgroep, blaaskapel en majorettes gecombineerd met solozang en dans en presentaties van ExpresZo, het Gemengd Koor, Passe Partout, de Bandola’s, het Sint Jorisgilde, Geffes Volk, de Toapen en de Kunstkring.” In het tweede deel komt Groot Oss zelf aan de beurt met een 80-koppig gelegenheidsorkest geformeerd met muzikanten uit de gehele gemeente.Van Lith tot Ravenstein, van Megen tot Herpen. Een delegatie W.I.K.-ers heeft samen met Rob van Reijmersdal alle muziekverenigingen bezocht om hiervoor leden enthousiast te maken en dat is goed gelukt. “We werden met open armen ontvangen en gingen met een goed gevoel, als contente mensen’ weg. Dat was mede te danken aan ‘motivator’ Rob, dirigent van het gelegenheidsorkest en arrangeur van een speciaal door hem geschreven muziekwerk (in de stijl van lichte muziek) voor harmonie en fanfare, aangevuld met een combo.” Rob wilde graag meewerken aan dit bijzondere project, met bijzondere mensen, georganiseerd door een bijzondere vereniging, zo horen we in het promotiefilmpje. Een tipje van de sluier:We zoomen met Tableau Musicale Mondial, met een knipoog, in op de aarde, op Europa,

komen in Nederland terecht en zoomen in op Geffen en weer uit naar Groot Oss en besluiten in Brabantse sfeer...!! “In het derde deel van de avond gaan we ‘netwerken’ en houden een gezellige afterparty met Time Machine. Het is dus binden (aan de Osse gemeenschap) en verbinden (middels de muziek)!” aldus ‘de Jannen’. Het organisatiecomité bestaat uit (bestuurs)leden van W.I.K., Rob van Reijmersdal, aangevuld met Petra van Erp en Els van Rosmalen, die de regie voor hun rekening nemen. Velen zullen daarnaast hand- en spandiensten verrichten. Dankzij vele sponsoren en bijdragen van o.a. de Rabobank, gemeente Oss, Dorpsraad Geffen, Ondernemend Geffen, Café zaal De Gouden Leeuw, Creativos en Radio Vladeracken is het financieel plaatje al aardig ingevuld. “De entreegelden (€ 7,50 in de voorverkoop en € 10,00 aan de kassa) gaan de begroting kloppend maken. Er zijn 650 plaatsen in De Geer.” De organisatoren zijn bijzonder trots, dat het hen gelukt is, om 250 deelnemers uit de nieuwe gemeente Oss te motiveren om dit project tot een bijzondere ontmoeting te maken... En vervolgens hopen zij dat er ook veel bezoekers de weg vinden naar sporthal De Geer op zaterdagavond 25 april a.s. Het volledige college van B & W van de gemeente Oss heeft in ieder geval al toegezegd om hierbij aanwezig te willen zijn. Kijk op www.wikgeffen.nl/geffenmeetsgrootoss voor onder andere de kaartverkoop en het promotiefilmpje, volg ons op www.facebook.com/wikgeffen of spreek gewoon iemand aan van muziekvereniging W.I.K. voor informatie.

TE KOOP van eerste eigenaar Caravan merk Sprite type Super 390EK bouwjaar 1999 met veel accessoires en extra’s zoals: stabilisator, vuilwatertank, fietsenrek voor 1 fiets voor en 2 fietsen achter, luifel groot en luifel klein, reservewiel op slee onderbouw, warmwaterboiler, wiggen, potkrik,extra bedmatjes, kookpannen en bestek, zonneschermen voor alle ramen. telefoon 073 5326059, mobiel 06 51081855. 7


ROND DE DORPSPOMP

Wij vieren Pasen 2015. De kerkklokken hebben opnieuw de stilte onderschreven en klinken weer op Paaszaterdag. De heilige dagen zijn bijna voorbij. Op Witte donderdag herdachten wij de lijdensweg en op Goede Vrijdag hebben wij met de vormelingen de kruisweg herleefd en in de avond de kruisgang. Op zaterdag herleven we de tochten door de Rode zee, al het geschapene, hernieuwen we onze doopbelofte en op Paaszondag vieren we de opstanding uit de doden en vieren we bevrijd Paasfeest. Wij wensen u daarom allen een gezegend Paasfeest. Het leven gaat verder en wij hervatten onze taak. De verkiezingen zijn achter de rug. Resultaten van de verkiezingen van het waterschap zijn in de media nauwelijks besproken, die van de provincie des te meer. In Geffen kon je voor het stemmen op één vaste locatie terecht, de Gouden Leeuw. Daar was het in het “stemlokaal” nogal donker en dat werd door velen als hinderlijk ervaren, evenals de inkijk op de open opstelling van de batterij stemhokjes. De voorheen in het Oude Klooster gebruikte ruimte was als stemlokaal afgekeurd door een commissie die er was wezen kijken. Waarom heeft die dan niet gekozen voor één centraal stembureau in het overheidsgebouw De Koppellinck?? Er verscheen ook een mobiel stembureau dat maar anderhalf uur in Geffen was, nabij het Oude Klooster. Hier vooral bedoeld voor slecht ter been zijnde kiezers van De Heegt. Deze bus heeft in Geffen en Oss tezamen weinig bezoekers gehad, slechts 147, wat te wijten moet zijn aan onvoldoende bekendheid.Voor de provinciale verkiezing zijn de uitgebrachte stemmen in de Gouden Leeuw dus representatief te achten voor de stemuitslag in heel Geffen. En welke zijn de belangrijkste getallen in Geffen? Die hebben we zelf uitgezocht, want onze ochtendkrant

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

heeft het helaas laten afweten. Vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 met (toen 2585) waren er nu 1429 geldige stemmen: CDA: van 12,42% naar 25,75%; VVD: van 31,03% naar 17,42%; SP: van 17,91% naar 21,20%; PVV: van 14,54% naar 13,37%; PvdA: van 13,97% naar 7,20%; D66: van 4,91% naar 6,30%; 50+: van 2,4% naar 4,41%; Groen Links: van 1,12% naar 1,26%; PvdD: van 0,62% naar 1,26%. Opkomstpercentage: van 74,96% naar 40,26%. Nu dus bedenkelijk laag. Alle partijen hebben gewonnen, vinden ze zelf: de ene met aantallen, de andere met optimisme, weer een andere met niet te zeer tegenvallende resultaten. Het CDA heeft een flinke winst, de VVD heeft een flink verlies, evenals de PvdA. De SP is in belangstelling ook wat gestegen. De Stamtafel mompelt dat het besluit van de VVD-fractie in de Tweede Kamer om een van fraude verdacht nieuw kamerlid in de fractie op te nemen niet zo verstandig is. Maar een verzuchting van één onzer: “Ze willen toch een afspiegeling van de samenleving zijn?” maakt een verrassend einde aan de twijfel. Het fonds van ex-radio Vladeracken verdient een compliment voor de actie om zijn overgebleven centjes onder Maasdonkse bestemmingen te verdelen. Het is de laatste activiteit geweest. Het is nu dus uit met de nazorg, nodig voor de beëindiging van de “Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland en Vinkel” die formeel aan het einde van dit jaar is gepland. De KPJ viert zijn negentigjarige jubileum. Een grootse felicitatie, ook van de Stamtafel is op zijn plaats. Bij deze! Het is in de huidige tijd niet makkelijk om jeugd ervoor te interesseren om iets nuttigers te doen dan voortdurend op een dure smartphone te turen of naar de TV te staren. Het is dan ook bewonderenswaardig dat de KPJ er blijvend in slaagt om aantrekkelijk te blijven door op verschillende wijzen met elkaar creatief bezig te zijn. In Geffen lijkt het onvoldoende te zijn doorgedrongen

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


dat de vergaderingen van de nieuwe Dorpsraad openbaar zijn en dat aanwezige belangstellenden er hun zegje mogen doen. Het gaat er dus lang niet zo formeel aan toe als in de vroegere gemeenteraad. Elke derde maandag van de maand, om 19:30 uur in de Koppellinck. De agenda staat op de site van de dorpsraad: www.dorpsraadgeffen.nl. Komt het horen en zien! Pasen nadert. De Stamtafel merkt op dat de Paashaas nog steeds populair is.Vreemd eigenlijk, er zijn immers in Geffen teveel wilde konijnen en die zouden eigenlijk het haasje moeten zijn. Er zijn klachten over de bezorging van Torenklanken. In de laatste tijd wordt nogal eens vergeefs naar de Streekwijzer mét Torenklanken uitgezien. Worden de NEE-JA- en de NEE-NEE-stickers op de brievenbus verkeerd begrepen? NEE-NEE-sticker: geen reclamedrukwerk en géén huisaan-huisbladen in de brievenbus. NEE-JA-sticker: geen reclamedrukwerk in de brievenbus, maar wél huis-aan-huisbladen. Mogelijk dat de recente nieuwbouw in het centrum de bezorging in verwarring heeft gebracht, zoals dat ook even het geval is geweest met het ophalen van oudpapier. De Afvalwijzer van Oss is als app gratis op je mobieltje te laden en herinnert je tijdig aan het buiten zetten van de juiste kliko. Schijnt naar tevredenheid te werken.

Over enkele maanden mogen ook lege blikjes en drankenkarton met het kunststofafval worden meegegeven. Dat zal het volume doen aanzwellen! Het Rottenrijk heeft in Berghem een zeer goede indruk gemaakt met deelname aan de halfvastenoptocht. Het bestuur is daarmee natuurlijk erg in zijn nopjes. De werkgroep Wandelvierdaagse van de stichting is al druk bezig met de organisatie van het gelijknamig evenement. Dat zal zijn in de avonden van 9, 10, 11 en 12 juni. Noteer maar vast in de agenda! De Stamtafel herhaalt bij deze de oproep voor enkele nieuwe deelnemers, bij voorkeur jong. Dit, om wat meer aandacht te kunnen besteden aan wat jong Geffen boeit. Voor opmerkingen: tel: 5321700 of 0412 640982. Volgende Stamtafel (nr. 423): op 12 april 2015 in café Govers, 10:30 uur. Bij de Stamtafel ben je welkom. Eén dag na de Stamtafelbijeenkomst overleed ons dierbaar en trouw lid Ine Groos.Aan deze tragische gebeurtenis wordt mede namens de Stamtafel elders in Torenklanken aandacht besteed.

9


OpEn dag Locatie Maasdonk Heesterseweg 1, geffen Zaterdag 18 april 10.00 - 14.00 uur Kom vrijblijvend een kijkje nemen in de praktijk om informatie in te winnen over onze verschillende disciplines.

Tandheelkunde • Implantologie • Orthodontie • Esthetiek Endodontologie • Gnathologie • Snurken en Apneu Kindertandheelkunde • Parodontologie • Mondhygiëne

Correspondentieadres Oude Baan 13a 5242 HT Rosmalen

T 073 521 74 11 E info@friends4dents.nl

Bezoekadres Rosmalen Oude Baan 13a 5242 HT Rosmalen

Bezoekadres Maasdonk Heesterseweg 1 5386 KX Geffen


TANDARTSENPRAKTIJK FRIENDS4DENTS Rosmalen - Maasdonk, opende op 10 maart 2014 haar deuren in Geffen. Nu ruim een jaar later wordt het tijd om dit te vieren! Op 18 april van 10:00 tot 14:00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de praktijk aan de Heesterseweg 1, 5386 KX te Geffen. TandartsenPraktijk Friends4Dents is ontstaan nadat broer en zus, beide tandarts, 17 jaar geleden besloten samen te gaan werken. Roger en Mijanou van Meerwijk namen toen een parttime praktijk van een solo tandarts in Rosmalen over.Vanwege efficiëntie werd er gekozen om de praktijk ook in de avonduren te openen. Sindsdien is de praktijk stevig gegroeid, niet omdat dit het doel was, het is gewoon gebeurd. Roger en Mijanou: Dat de praktijk groter is geworden vinden wij een voordeel voor de patiënt. Wij kunnen de hele tandheelkunde aanbieden. Voor ieder vakgebied hebben we een tandarts die zich daar extra in bekwaam heeft gemaakt.Vroeger konden wij met z’n tweeën nog wel de hele tandheelkunde aanbieden, nu lukt dat door de complexiteit en de hightech niet meer. De praktijk, met de structuur en omvang als die van ons, is uitgeroepen tot de praktijk van de toekomst! Wel vinden we het heel belangrijk dat de patiënt de persoonlijke band met zijn behandelaar voelt. Daar gaat bij ons veel aandacht naar uit ook al gaat deze eens naar een collega in de praktijk die meer gespecialiseerd is in een onderdeel. Het gaat tenslotte meer om de kwaliteit van de behandeling dan dat iedere keer dezelfde tandarts de behandeling uitvoert. Het concept van de praktijk is de integrale tandheelkunde. In Nederland, net als in andere Westerse landen, verandert de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag ook steeds complexer.Voordat men het weet loopt men in drie verschillende behandeltrajecten en is er geen regie meer. Daarom staan wij voor alle zorg in één kliniek, één patiëntendossier en korte lijntjes. Doordat er veel patiënten uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Oss, Lith en Maren-Kessel naar de praktijk in Rosmalen kwamen, hebben we in maart 2014 een tweede vestiging geopend in Geffen. Friends4Dents heeft één patiëntenbestand en de patiënt kan zelf kiezen of men zich in Rosmalen of in Geffen wil laten behandelen. Beide praktijken zijn zowel overdag als op enkele avonden geopend. In Rosmalen is dat op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. In Geffen is de praktijk op dinsdag-, en woensdagavond geopend.

De praktijk biedt volledige mondzorg.Alle behandelingen zoals orthodontie, implantologie, tandvleesbehandelingen, kronen, facings, vullingen en andere deelgebieden zijn volledig geïntegreerd met elkaar. Ook werken er bij Friends4Dents op beiden locaties speciale kindertandartsen. Patiënten die last hebben van snurken en apneu worden door de KNO-artsen uit de regio naar onze tandarts-slaapdeskundige doorverwezen. Naast de tandheelkundige kant vinden we het belangrijk om vriendelijk en gemoedelijk met de patiënten om te gaan. De patiënten dienen zich echt op hun gemak te voelen. Het valt ook niet mee om jezelf over te geven aan een behandelaar.Vertrouwen hebben in je tandarts, mondhygiëniste of assistente als vakman of vakvrouw èn als mens is daarom heel belangrijk. Ook willen wij de patiënt graag het gevoel geven dat er goed naar ze wordt geluisterd. De medewerkers van de praktijk zijn, naast hun vakkundigheid, ook geselecteerd op hun vriendelijkheid en inlevend vermogen. Daarom zijn wij ook zo trots op ons team, stuk voor stuk vakbekwame en fijne collega’s en de meeste van hen werken al jaren bij ons! De patiënt kan, indien dat gewenst is, zoveel mogelijk door één tandarts geholpen worden en heeft de mogelijkheid om te kiezen op welke locatie de afspraak wordt ingepland.Toch kan het zijn dat de favoriete tandarts voor de volgende afspraak verwijst naar een collega in de praktijk omdat hij of zij voor die behandeling nog meer kennis in huis heeft. We vinden het belangrijk dat onze patiënt voor alle zorg in onze praktijk terecht kan.We doen onze uiterste best om echt die persoonlijke en deskundige aandacht te geven die de patiënt verdient! Gezien de grootte van de praktijk is het belangrijk dat we alles goed regelen en structureren. Dit willen we de patiënten laten zien door een ISO 9001 certificering volgens HKZ normen. Locatie Rosmalen heeft dit certificaat al jaren, de nieuwe locatie in Geffen heeft deze inmiddels ook behaald! Nieuwsgierig geworden? Wilt u graag meer informatie? Graag nodigen wij u van harte uit om op zaterdag 18 april tussen 10:00 en 14:00 uur een kijkje te komen nemen in de praktijk in Geffen. Friends4Dents Tandartsenpraktijk Rosmalen - Maasdonk Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur 11INSPECTIETOER ONDERHOUD WEGEN DOOR GEFFEN De gemeente Oss heeft Dorpsraad Geffen gevraagd om advies uit te brengen over het meerjarig programma voor groot onderhoud aan de openbare ruimte, het Integraal Uitvoeringsprogramma. Anders geformuleerd: in welke wegen, paden en pleinen moeten komende jaren zeker een fors geïnvesteerd worden? In een voorlopige reactie heeft de dorpsraad aangegeven dat de belangrijkste ingreep het opknappen van de Heesterseweg moet zijn. Deze weg is al jaren een hoofdpijndossier. Gelukkig heeft de gebiedbeheerder van de gemeente Oss dit al voor de opsplitsing van Maasdonk onderkend en is daardoor voor het compleet vernieuwen van de Heesterseweg en de fietspaden aan weerszijden van de weg een speciale bijdrage van het rijk beschikbaar gesteld. Ook kan de gemeente waarschijnlijk een subsidie in de wacht slepen voor het doortrekken van de fietspaden vanaf de Veldstraat tot de Papendijk. Dorpsraad Geffen heeft aanvullend aangegeven dat ook werk gemaakt moet worden van de trottoirs in het centrum van Geffen. Wandelaars met kinderwagens en rollators moeten op veel plekken de weg op, omdat de stoep te smal is. Voor een complete inventarisatie van het wegonderhoud stappen de leden van Dorpsraad Geffen zaterdag 11 april op de fiets. Samen met de gebiedsbeheerder nemen we de onderhoudstoestand van de wegen in het dorp en het Geffense buitengebied op. Graag horen we van de Geffenaren welke straten of paden we zeker moeten bezoeken. Tips zijn welkom op info@dorpsraadgeffen. nl Bellen kan ook: 06-10351036. Toekomst van het gemeentehuis Op 2 februari jongstleden heeft Dorpsraad Geffen een themabijeenkomst belegd in het voormalige gemeentehuis aan het Dorpsplein. We werden blij verrast door de vele ideeën die door de aanwezigen werden gespuid. Ook via andere kanalen zijn suggesties gedaan voor een nieuwe bestemming van het gebouw. Dat kon tot 1 maart. Alle ideeën en suggesties zijn door Dorpsraad Geffen verzameld en overgedragen aan de projectleider van de gemeente Oss die belast is met het herbestemmen van het gemeentehuis. Zowel dorpsraad als gemeente zullen zich beraden op de meest wenselijke richting, zowel voor het gebouw als de directe omgeving. In de openbare vergadering van 18 mei zal dit onderwerp besproken worden en kan iedereen meepraten over de gewenste richting. Dorpsraad en gemeente hopen vervolgens samen tot een plan te komen dat op haalbaarheid wordt getoetst. Doel is nog steeds om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van het gemeentehuis.

Snelfietsroute F59 Dorpsraad Geffen heeft zich mei vorig jaar publiekelijk gedistantieerd van het project F59, de snelfietsroute van Oss naar Den Bosch die in Geffen dwars door de kom voert. De dorpsraad vindt nog steeds dat deze route in Geffen een farce is en louter tot gevaarlijke toestanden zal leiden. Inmiddels lijkt ook het besef in Den Bosch en Oss door te dringen dat er iets mis is gegaan in de besluitvorming rond dit project. Raadsleden (in Oss Jolanda Schneider van het CDA) hebben vragen gesteld over het gebrek aan draagvlak in zowel Nuland als Geffen voor de F59. Dorpsraad Geffen is daarop uitgenodigd voor een gesprek met de Osse wethouder Gé Wagemakers. Daar zijn de bedenkingen vanuit Geffens perspectief nog eens nadrukkelijk aan de orde gesteld. De wethouder meldde dat hij weinig mogelijkheden ziet om de F59-trein nu nog te stoppen, maar dat hij desalniettemin serieus gaat kijken naar alternatieven voor de route over de Kloosterstraat en Dorpstraat. Daarbij zal ook in beeld worden gebracht welke kosten er gemoeid zijn met de verschillende routes. Wordt vervolgd.

NIEUW BIJ SPORTSTUDIO ANITA HEIJMANS Coppensdijk 4a te Vinkel HATHA-YOGA

Heb je zin om aan jezelf te werken? Wil je een goed doorstromend lichaam, dat soepel beweegt? Nu dan is HATHA-YOGA echt iets voor jou! Op een ontspannen wijze werken aan: • Lichaamshouding en oefeningen • Ademhalingsoefeningen • Meditatie en ontspanningsoefeningen Daarbij leren we steeds beter te luisteren naar ons eigen lichaam en bewegen we op een manier waarbij we eventuele aanwezige spanningen kunnen loslaten. Hoe dit alles precies werkt kan jezelf gaan ervaren door met ons mee te doen. De HATHA-YOGA lessen worden gegeven op: DONDERDAGMIDDAG VAN 13.30 - 14.30 uur Verdere INFORMATIE EN AANMELDING via: www.sportstudioanitaheijmans.nl of bij ANDREA VERSTEEG, yoga docente telefoon 06 12166424 13IN MEMORIAM INE GROOS De Stamtafel herdenkt Ine Groos. Een mens zo dierbaar, zo trouw aan de gemeenschap Geffen. Wij betonen ons intens meeleven en spreken van een pijnlijk verlies. We voelen ons verslagen, in diepe rouw om ons trouwe, attente en bewogen lid Ine Groos. Wij kennen haar in dienst van haar dierbaar dorp Geffen. Bij o.a. Effe noar Geffe, als secretaris van de paardenkeuring, als bestuurslid van Geffes Volk en carnavalsstichting Rottenrijk. Wij denken aan haar energieke inbreng bij de musical “Maria Magdalena” en in het bijzonder bij het theaterspektakel “In de basis”. Zij heeft de hele productie gedragen en was verzorgster voor alle optredende: de spelers, het koor, het orkest, de dansende kinderen en alle andere medewerkenden. Zij was de moeder van het geheel en heeft op niet te evenaren wijze dit prachtig theaterstuk op de planken gezet, in de Biescamp. Zij heeft veel betekend voor het Rottenrijk, was lid van het bestuur, jurylid bij de optochten en het Roaplied, had de leiding bij Roapavonden, was eerste vrouwelijk lid van de Raad van Elf, betrokken bij de carnavalskrant “D’n Rottenrijker”, werd in 2012 Geffenaar van het Jaar en in 2013 onderscheiden als een Goeie Rottenrijker. De laatste jaren maakt ze ook nog deel uit van de Seniorenraad van Maasdonk. Geffen mist met haar een groot en humorvol talent, een waar voorbeeld voor de Geffense gemeenschap, altijd bereid te dienen met aandacht voor iedereen. Wij gedenken haar in grote dankbaarheid, rouwen om haar en nemen betraand afscheid van ons trouwe lid Ine Groos. Een rijk dienstbaar leven wacht eeuwige rust en eeuwige vrede. Vaarwel, namens de Stamtafel, T.P.

SOLISTENCONCOURS 2015 Op zaterdag 14 maart vond weer het jaarlijkse solistenconcours plaats, georganiseerd door de muziekverenigingen W.I.K., Odio en Union. In ‘de Meent’ in Nuland werd ook dit jaar weer duidelijk dat Geffen, Nuland en Vinkel over bijzondere talenten beschikken. Zowel majorettes als blazers en slagwerkers zetten hun beste beentje voor. De editie van 2015 kent niet één winnaar van de Wisseltrofee, maar twee! De Geffense majorettes Lianne van Lith en Janine van Erp mochten de prachtige beker mee naar huis nemen. Het was al heel wat jaren geleden dat een majorette duo de grote winnaars van de dag waren. De dans van Lianne en Janine op muziek van Marco Borsato was dan ook fantastisch! Ook noemenswaardig was de surprise act van een aantal jeugdleden van W.I.K. aan het einde van de dag. De vertolking vanuit de zaal van de ‘Bolero’ van Ravel zorgde voor een echte verrassing en ‘O Tis Hier Goed’ zorgde voor een hard meezingend publiek. Hieronder een overzicht van alle winnaars in de verschillende groepen: MAJORETTE JEUGD 1 A Marit, Sarah, Sophie, Marlin, Loes, Jaimy, Evi, Elin en Lonne - 52,4 Punten JEUGD 2 A B-team WIK; Marit, Fem, Danni, Bente, Lisa, Sarah, Lindy, Indra, Nikki - 52,4 Punten JEUGD 3 A Mila, Isa en Britt - 52,5 Punten Junior Basis A Janine en Lianne - 53,5 Punten Senior Basis A Naomy Schuurmans - 52,5 Punten GROEPSWINNAAR Janine en Lianne SLAGWERK INTRO Jasper Smits - 44,5 Punten 3e DIVISIE Jan Wijgerse - 48 Punten 2e DIVISIE Jan Wijgerse - 48 Punten 1e DIVISIE Remco Verbij - 47 Punten GROEPSWINNAAR Jan Wijgerse BLAZERS INTRO A Sem van den Bosch - 45,5 Punten INTRO B Noud Smits - 48 Punten 3e AFDELING Niels van Stiphout - 49 Punten GROEPSWINNAAR Niels van Stiphout 2e AFDELING Guusje van Wanrooij - 51 Punten 1e AFDELING Evi Savelkouls, Edwin Krijnen en Rien van Wanrooij - 48 Punten GROEPSWINNAAR Guusje van Wanrooij EREGALERIJ Arnout van Erp - 60 Punten WISSELBEKER Janine en Lianne 15


Gymnastiek Vereniging Geffen GVG springt wederom een gat in de lucht! Sinds 1 januari 2015 bestaat Gemeente Maasdonk niet meer. Ook omroep Vladeracken is opgehouden met uitzenden. Het bestuur heeft besloten om de ‘spaarpot’ van de omroep ten goede te laten komen aan projecten die de leefbaarheid van de ‘oude’ dorpskernen vergroten. Een goede reden voor GVG om een mooi project “springen, draaien en zwaaien” in te dienen. Met dit project wil GVG heel graag een verrijdbare brug en plankoline aanschaffen. Op 10 maart ontvingen wij zeer goed nieuws, Vladeracken steunt ons project! Door middel van deze gift en een heel mooi sponsorbedrag van Niels Vogels, kan GVG een brug en plankoline aanschaffen!! GVG bedankt Vladeracken èn Niels Vogels voor hun steun, zij maken hiermee vele kinderen blij! En dan hebben we nog meer goed nieuws, de gemeente Oss heeft een nieuwe balk in bestelling staan voor ons. GVG is hiermee ontzettend blij, wij hopen dat onze jeugd veel plezier heeft van dit nieuwe materiaal tijdens de gym- en turnlessen! Heb je interesse in één van onze lessen, ga dan snel naar www.gvg.jouwweb.nl en meld je aan voor 2 proeflessen!

Jan van Griensven Antoon Kappen Wim v. Druenen Adriaan Wolf Nico van der Donk Gerrit v.d. Heijden Lambert Ruijs Andre Langenberg Gerard Savelkouls Poule 2; Gerard van Erp Henk Rovers Jan van Venrooij Cor Romme Harrie van Rijn Gerrit Hermes Tonnie v.d. Heijden Harrie Swanenberg Wim Heijmans Poule3; Tinie v. Nistelrooij Bernard v.d. Heijden Kees van Wanrooij Broer Damen Piet van Herpen Jo Vos Frans Janssen Wim Heurkens Uw @pestaartje

80 75 70 69 68 65 61 53 52

1.36 1.59 1.79 1.11 2.06 1.41 0.81 0.50 0.53

76 74 74 71 71 70 69 68 59

1.53 1.85 1.50 2.27 1.25 0.88 1.31 1.40 0.74

70 65 62 61 53 52 50 48

1.77 2.98 5.40 2.25 1.53 2.77 2.58 1.64

UT LOTSTE BILJARTNEIDS UIT ‘T KLOSTER De clubkampioenschappen van onze club zijn inmiddels bijna gespeeld, en ik kan u verzekeren dat er dit voorjaar menig spannend partijtje biljart gespeeld is. Onze club floreert als nooit tevoren, sinds kort ruim 50 leden en zeker niet de minste, we worden overstelpt met de nodige voor en naoorlogse “ouwe fabricoltalenten”. Finalist Gerard van Erp overtrof in de eerste kruisfinale Jan van Griensven, oftewel int Geffens, Gerrit de Smid won van Jan de Post. Beide kemphanen waren trouwens goed geconcentreerd in de voorwedstrijden, en onverbiddelijk voor hun medespelers op weg naar de Top in ons biljartwereldje. In de derde competitie werd gespeeld door onze leden die ook willen deelnemen aan de districtsfinale in Heesch, hier speelt uit elke plaats van ons district ook een speler mee. Tinie van Nistelrooij eindigde hier als eerste, en deze gaat zich medio mei inzetten voor het districtskampioenschap. Om de titel Kampioen van Geffen zal Tinie het nog op moeten nemen tegen Gerard van Erp. Hierover in een volgende editie meer. De Poules met winstpunten en gemiddelde; 16

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


KPJ GEFFEN KIJKT TERUG IN HAAR RIJKE VERLEDEN Ter ere van het 90 jarig jubileum van de vereniging zullen een aantal mooie verhalen en hoogtepunten uit het verleden verteld worden. Deel I: Het ontstaan In de jaren twintig ontstond de RKJB(Rooms katholieke Jonge Boerenstand) en later de RKBB (Rooms Katholieke Boerinnen Bond). Alleen jonge ongehuwde boeren en boerinnen mochten toen lid worden van deze nog “stands” organisatie. Vanaf de oprichting is het een vereniging voor lering en vermaak van jonge boeren en boerinnen.

(RKJB Geffen. Zittend: Rien van Zantvoort, Theo van Lith, Toon van Zantvoort,Toon van Gogh Staand: Bert van Erp, Toon Cremers, Cees vd Doelen, Toon Ruijs, Albert van Erp, Jo vd Doelen, Jan Schuurmans, Theo Cremers,Wout van Dinther,Toon Willemse,Tinie v Schijndel, Lee Schuurmans, Nol v Dinther,Wim v Gogh.) De activiteiten waren vooral gericht op het kunnen runnen van een boerderij of tuinderij en bestond hoofdzakelijk uit het bijhouden van proefvelden, het sleutelen aan landbouwwerktuigen en het verwerken van landbouw producten. Daarnaast werden er voor de invulling van de vrije tijd activiteiten opgezet zoals sportdagen, culturele dagen en activiteiten die samen hingen met het uitdragen van het geloof, elke afdeling had ook zijn eigen geestelijk adviseur wat bijna altijd de kapelaan uit het betreffende dorp was. Een van de activiteiten was de oogst dankviering wat gezamenlijk met de gehuwde boeren en boerinnen gedaan werd. Welke zich verenigd hadden in de NCB. Verder werden alle andere activiteiten strikt gescheiden gehouden jongens en meisjes apart. (Piramide bouwen: was en is een vast onderdeel tijdens de sportdagen.) Door de jaren heen zijn er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen van invloed geweest op de vereniging. Een sterke daling in het aantal gezinsbedrijven in de land- en tuinbouw en daarmee ook het aantal bedrijfsopvolgers. Steeds meer plattelandsjongeren waren niet meer van ‘boeren kom af’. Vanaf dat moment kwam de nadruk te liggen op sport en toneel. Dit was de reden

om begin jaren zestig de naam RKJB en BJB te wijzigen in KPJ. Bijna gelijk met de naamswijziging werd er ook van het van oudsher gespeelde elf handbal, wat gespeeld werd op een veld dat even zo groot was als een voetbalveld met dezelfde grote goals, overgestapt naar het nu nog steeds populaire zeven handbal. Maar toen nog niet op bitumen of in de sporthal maar nog steeds op grasvelden van een grote zoals we die nu kennen.

(De heren tijdens een sportdag: Vlnr: Jo v Dinther, Piet v Grinsven, Adriaan v Zantvoort, Piet Cremers, Jan v Tuijl, Wim Ketelaars, Tiny vd Doelen,Tiny Lepoutre, Marinus v Dinther, Frans Langens.) De KPJ is één sterke club voor jongens en meisjes van het platteland. Het agrarisch werk werd georganiseerd in een aparte commissie het zogenaamde Agrarisch Jongeren Werk (AJW). In 1995 werd het agrarisch jongerenwerk meer zelfstandig georganiseerd. In Brabant betekende dit de oprichting van het Brabants Agrarisch Jongeren Contact. Daarnaast neemt de plattelandswelvaart sterk toe. Dit vertaalde zich in meer vrije tijd en behoefte van jongeren aan heel specifieke vormen van (individuele) vrijetijdsbesteding. Dit betekende de oprichting van allerlei clubs. Zij vissen voor hun leden uit dezelfde vijver als de KPJ, waardoor het bestaansrecht van de KPJ in sommige kernen onder druk is komen te staan. Een andere ontwikkeling betreft de emancipatie van het platteland. Dat is bij de KPJ te merken aan het feit dat ook jonge getrouwde vrouwen lid kunnen blijven en in het bestuur als gelijkwaardig worden gezien. Wat is er nu overgebleven van de ‘oude’ KPJ? De KPJ is veranderd maar heeft zijn sterke basis gehouden. Het is en blijft een vereniging voor en door jongeren op het platteland, de jongeren wonen en leven buiten de stad. Jongeren organiseren voor jongeren en besturen de vereniging. Dat was en is de kracht. In Brabant zijn er momenteel 7 regio’s met daarin 85 afdelingen met in totaal zo’n 5000 leden. De activiteiten variëren van sport en cultuur (vooral in Midden en Oost Brabant) tot schuurfeesten (West Brabant). De activiteiten uit het rijke verleden van de KPJ komen soms nog in een of andere vorm terug. Er worden al in een lange traditie dorpszeskampen en trekkerbehendigheidswedstrijden georganiseerd. Ook oogstdankvieringen worden nog steeds in een aantal afdelingen samen met de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie) en ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie) gehouden. 17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


EXTRA SPIERMASSA VERBRANDT MEER CALORIEËN Krachttraining alleen om spierbundels te kweken? Zeker niet! Je spieren trainen zorgt ook voor vetverbranding, meer energie en een goede houding. Spierweefsel is actief weefsel en verbruikt zelfs in rust veel energie. Dit houdt in dat spierversterkende oefeningen het energieverbruik in rust zullen verhogen. Deze mogen dan ook niet ontbreken bij een effectieve training. Het is hierbij van belang dat voornamelijk de grote spiergroepen als rug, borst en benen getraind worden. Wanneer deze grote spiergroepen getraind worden, zal het energieverbruik in rust eerder toenemen dan wanneer je de kleine spiergroepen traint. Met meer spiermassa verbrandt het lichaam dus meer calorieën. Een pond extra spierweefsel betekent dat je dagelijkse calorieënverbruik zelfs stijgt met 30 tot 50%. Spiertraining is een sterk onderschat hulpmiddel om je gewicht onder controle te krijgen. Zonder spiertraining nemen de spieren namelijk in kracht en omvang af naarmate we ouder worden. Door inactiviteit kan een persoon een halve pond aan spiermassa verliezen. Na de leeftijd van 60 kan deze afname verdubbelen. Met regelmatige spiertraining kan je dit verlies tegengaan en zelfs opnieuw opbouwen! Maasdonk in Beweging kan je helpen bij het opstellen van een passend trainingsprogramma, dus wacht niet langer en start vandaag nog! Iedereen verdient het namelijk om zich fit te voelen!

lezing van de kunstenaar en Drs. in de kunstgeschiedenis, Christ School, ieder een werkstuk vervaardigd voor het gezamenlijke thema: Snoepkunst. Dit gezamenlijke thema wordt jaarlijks door de leden in het Kunstcafé gekozen. Deze unieke, kleurrijke, vrolijke en soms “eetbare” werkstukken vindt U in de hal van de Meent. De expositie wordt zaterdag 18 april om 13.00 uur geopend door de voorzitter Joke Witjes. De expositie zal beide dagen muzikaal worden opgeluisterd door de pianisten Anke Kievit en Carolina Hartmann. Ook dit jaar worden er weer werken van de deelnemers verloot. Bezoekers kunnen hiervoor kunstkanskaarten kopen à € 2,00 per stuk. De openingstijden zijn: zaterdag 18 april van 13:00 tot 17:00 uur zondag 19 april van 11:00 tot 16.30 uur De toegang is gratis. Voor informatie over de Kunstkring De Meent zie www. kunstkringdemeent.nl.

JEUGDVAKANTIEWEEK 2015

Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Maasdonk in Beweging. Hier staat elke week een bruikbare of interessante tip! https://www.facebook.com/maasdonkinbeweging.nl/

We zijn als bestuur en werkgroepen Jeugdvakantiewerk al weer druk bezig met de voorbereidingen van de leukste week van het jaar. We willen jullie alvast inlichten welke datum je vrij moet houden, zodat je mee kunt doen aan deze superweek. Dit jaar wordt de Jeugdvakantieweek gehouden van 24 t/m 28 augustus. Inschrijfdata zijn op: 27 en 28 mei a.s. van 19.00 20.30 uur bij Café Boetje. Ook willen we bij deze een oproep doen aan iedereen die zich betrokken voelt bij Jeugdvakantieweek. We zijn nl. ook nog dringend op zoek naar mensen die willen plaatsnemen in een werkgroep. Deze verschillende werkgroepen organiseren ieder een onderdeel van de week. Indien je interesse hebt, mail dan naar ellavanorsouw@ ziggo.nl of reageer via onze facebookpagina. Graag tot 27 of 28 mei!

Voor me meer informatie kan je mailen naar: maasdonkinbeweging@live.nl

Bestuur Jeugdvakantiewerk Inschrijvingsdata gelden natuurlijk ook voor de leiding.

VOORJAARSEXPOSITIE

WIE WAT WANNEER

Tip van de maand: Trainen met losse gewichten is een grotere uitdaging voor je lichaam. Het vereist coördinatie en je belast bovendien meer spieren dan alleen de spieren waar een specifieke oefening voor bedoeld is.

Kunstkring De Meent Nuland Zaterdag 18 en zondag 19 april as. organiseert Kunstkring De Meent voor de 22ste keer haar jaarlijkse expositie in het gemeenschapshuis De Meent, aan het Prins Bernhardplein 10 te Nuland. Aan de expositie nemen maar liefst 22 leden deel. In de grote zaal kunt U van elk van hen meerdere werkstukken bezichtigen. Daarnaast hebben de deelnemers, geïnspireerd door een

APRIL 23 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 WIK, Geffen meets “Groots Oss” in sporthal De Geer, 20.00 uur MEI 13 Ziekencomité De Schakel, Meiviering 22 Toediening Vormsel, 17.00 uur 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


INSCHRIJVING BEURSVLOER OSS BERNHEZE GESTART OSS - Op donderdag 2 juli 2015 vindt de eerste editie van Beursvloer Oss Bernheze plaats. Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties die klant zijn bij Rabobank Oss Bernheze kunnen zich nu inschrijven voor dit dynamische event. Een goede gelegenheid om mooie matches te sluiten en de regio een stukje mooier te maken. De Beursvloer is een initiatief van Rabobank Oss Bernheze. De Beursvloer draait om elkaar ontmoeten en matches maken. Goede doelen, verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen kunnen de hulp van ondernemers goed gebruiken. Bedrijven, scholen en serviceclubs bieden hun kennis en ervaring aan. Dat kan ook materiaal, menskracht of toegang tot een netwerk zijn. De maatschappelijke organisatie biedt een mooie tegenprestatie voor het bedrijf waar ze een deal mee sluiten. Alles met een gesloten beurs. Want vragen om geld en geld bieden is niet toegestaan. Rabobank Oss Bernheze vindt het belangrijk om een maatschappelijk evenement als de beursvloer te organiseren. De bank is dan ook graag initiatiefnemer én sponsor van dit evenement.“Als bank zoeken wij continu naar lokale verbindingen. We beschikken namelijk over een groot kennisnetwerk. We zijn blij dat we op deze manier verschillende partijen samen kunnen brengen”,

aldus Judith Cok, directeur Bedrijven van Rabobank Oss Bernheze. De beursvloer is alleen toegankelijk voor klanten van de Rabobank. Op deze manier is er een exclusiviteit voor de organisaties die de bank een warm hart toe dragen. Helpen is eenvoudig Elk bedrijf heeft iets te bieden, bijvoorbeeld de kennis om een maatschappelijke organisatie te helpen met PR en communicatie of een gastles te geven over een bepaald onderwerp. Ook kan een team zich een dagdeel inzetten om een klus te klaren of iets leuks te organiseren voor een kwetsbare doelgroep. Een onderneming die spullen, computers of meubilair over heeft, maakt hier een lokale organisatie heel blij mee. Als tegenprestatie biedt de organisatie misschien een leuk teamuitje aan het bedrijf of zorgen zij voor een heerlijke lunch. Er is van alles mogelijk. Maatschappelijk betrokken Voor een bedrijf is Beursvloer Oss Bernheze een eenvoudig middel om maatschappelijk betrokken te ondernemen en wat te kunnen betekenen voor de lokale gemeenschap. Het levert positieve publiciteit op en het kan een positief effect hebben op de interne organisatie en het eigen netwerk. Een win-win situatie voor alle partijen! Ook meedoen? De Beursvloer vindt plaats op 2 juli van 15.00 uur tot 18.30 uur in de Berchplaets in Berghem. Deelname is gratis. Bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen zich nu inschrijven. Ook de gemeenten (Oss, Landerd en Bernheze) en serviceclubs zijn van harte welkom om mee te doen. Meer informatie of direct aanmelden: www.beursvloerossbernheze.nl.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


MINDFULNESS TRAINING IN GEFFEN Mindfulness, of aandachtgerichte training, kan jou ondersteunen als je last hebt van terugkerende somberheidsklachten / angstklachten / spanning -en stressklachten / teveel piekeren. De training is bedoeld voor mensen die willen leren: • hoe een depressieve terugval te voorkomen • hoe piekeren en onrust te doorbreken • hoe anders met angst- en paniekklachten om te gaan • om minder door de klachten en/of symptomen in beslag te worden genomen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren • om meer te ontspannen

Kosten: € 175,- voor de training + € 10,- voor cursusboek Als u geincludeerd bent in het DBC depressie project via de huisarts, dan worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Aanmelden: per mail info@tonmutsaars.nl Graag met naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, naam huisarts Trainer: Ton Mutsaars sociaal psychiatrisch verpleegkundige praktijkondersteuner huisarts ggz Geeft al jaren mindfulness trainingen, volgde 3 jarige opleiding bij School voor Zijnsorientatie

RIGOM SINGLECAFÉ Zondag 19 april 2015 van 14.00 tot 17.30 uur

Wat mag je verwachten? • meer aanwezig zijn in het hier en nu • je minder verliezen in negatieve gedachten • bewuster zijn van lichaamssignalen en grenzen • het gevoel meer controle te hebben, doordat je een manier ter beschikking hebt om piekeren te doorbreken • de ervaring over tools te beschikken om onrust en angst / paniek te doorbreken • meer rust en ontspanning Bij mindfulness gaat het om het aanwezig zijn in het hier en nu. Opmerken wat je voelt, ruikt, hoort, ziet en proeft. Mindfulness is niet doorgaan op de automatische piloot. Je komt hierdoor dichter bij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te hoeven geven. Je probeert de situatie te ervaren zoals hij is waardoor er ruimte ontstaat om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen leef je intenser en kunt je tegelijkertijd gemakkelijker ontspannen. Deze compacte training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 1/2 uur.Van de deelnemers (6-8) wordt verwacht dat zij elke dag ongeveer een uur tijd kunnen inruimen om te oefenen met dat wat wordt aangeboden. Dit geldt gedurende de gehele training.

Ontmoet andere single 50-plussers uit de regio tijdens het RIGOM SingleCafé op zondag 19 april in Oss. Wat is het RIGOM SingleCafé? U bent alleenstaand, vijftig jaar of ouder en vindt het leuk om in een ongedwongen sfeer andere singles te ontmoeten. Na ontvangst door onze gastheren en gastvrouwen, geniet u van een gezellige middag onder het genot van een hapje, drankje en muziek. Ook deelnemen aan een verrassend kennismakingsspel of een dansje wagen op de dansvloer behoort tot de mogelijkheden! Trek de stoute schoenen aan en kom eens kennismaken in het SingleCafé! Locatie Ontmoetingscentrum De Binnenstad St. Barbaraplein 6 - Oss Kosten € 7,50 - incl. 2 consumpties en hapjes Aanmelden Aanmelden kan tot uiterlijk 10 april via www.rigom.nl of via tel. 0412 653240 Het SingleCafé kent geen leeftijdsgrens.Alle singles vanaf 50 jaar zijn welkom!

In de bijeenkomsten staan verschillende thema’s centraal: • de automatische piloot • omgaan met obstakels • aandacht voor de ademhaling • in het heden blijven-afkeer herkennen- toelaten- accepteren • gedachten zijn geen feiten • hoe zorg ik het best voor mijzelf- terugval voorkomen Start: Dinsdagochtend 14 april, 6 x elke dinsdag. Aanvang 09.15 - 10.45 uur. Locatie: de Koppellinck, Kloosterstraat 6 te Geffen; ingang verenigingsplatform

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.