Torenklanken 2012 - nr 06

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 6 | april 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Stichting Verenigingsplatform Geffen

BANNER OP WEBSITE DE KOPPELLINCK Wilt u van uw bedrijfslogo een banner op de website van De Koppellinck plaatsen? Dat kan. Tegen betaling van een vrijwillige bijdrage sponsort u stichting verenigingsplatform Geffen en wordt uw bedrijfslogo voor één jaar op de website van De Koppellinck geplaatst. De banner kan worden doorgelinked naar uw website. Uw bijdrage wordt besteed aan buurthuisvoorzieningen in De Koppellinck. Stichting verenigingsplatform Geffen komt op voor de belangen van Geffense verenigingen en coördineert o.a. de verhuur van de ruimtes in De Koppellinck, en coördineert de barfunctie samen met barvrijwilligers. Neems eens een kijkje op onze websites www.dekoppellinck.nl en www.verenigingsplatformgeffen.nl. Een groeiend aantal Geffense verenigingen maakt gebruik van buurthuis De Koppellinck om te repeteren, te vergaderen of om er een evenement te houden. Ook bezoeken steeds meer mensen onze websites om o.a. ruimtes te reserveren. De laatste trend is dat kleine Geffense bedrijven ruimtes huren voor workshops, o.a. peutermassage, en ouders de speelzaal huren voor kinderspeelfeestjes. Stuur uw bedrijfslogo naar info@verenigingsplatformgeffen.nl en maak uw vrijwillige bijdrage over op rekeningnr. RABO: 1221.29.040. Voor vragen bel gerust 06 101 62 155 (Pierre Konings, voorzitter). Bij voorbaat dank voor uw maatschappelijke betrokkenheid! Met vriendelijke groeten, Bestuur Stichting Verenigingsplatform Geffen

Foto’s Effe noar Geffe Ook dit jaar wordt de (vernieuwde) Effe noar Geffe krant weer in een oplage van zo’n 90.000 stuks gedrukt en verspreid in de verre regio. Net als afgelopen jaar willen we ook in deze nieuwe uitgave gebruik maken van veel kleurenfoto’s, om de unieke sfeer van ons evenement zo goed mogelijk in beeld te brengen. Heb je nog mooie foto’s die tijdens Effe noar Geffe gemaakt zijn? Lijkt het je leuk om deze foto’s terug te zien in de krant en op de website van Effe noar Geffe? Mail ze dan naar info@effenoargeffe.nl. Twijfel niet, iedere inzending is meer dan welkom! Versterking PR-Commissie Het afgelopen jaar is een nieuwe PR-commissie al fanatiek van start gegaan om ervoor te zorgen dat nóg meer mensen op de eerste zondag van september de weg naar Geffen weten te vinden. De vernieuwde krant, de website, een eigen pagina op Facebook en een actueel account op Twitter zijn daar enkele voorbeelden van. Maar er zijn nog veel meer leuke plannen...! Lijkt het je leuk om deze plannen mee uit te werken? Laat het dan weten en mail naar info@effenoargeffe.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN: Op zondag 15 april is er om 09.30 uur een gelezen H.Mis in de kapel. Om 10.30 uur is dan in de kerk de Eerste Communieviering.

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 06 apr. 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en Fluitekruid vr. 06 apr. 19.00 u. Goede Vrijdagviering m.m.v. GK za. 07 apr. 21.00 u. Paaswake m.m.v. PP zo. 08 apr. 09.30 u. + Paasviering m.m.v. GK + kinder kerk (Eerste Paasdag) ma. 09 apr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s (Tweede Paasdag) di. 10 apr. 19.00 u. geen avondmis do. 12 apr. 19.00 u. * KVO Jeanne D’Arc viering m.m.v. DK vr. 13 apr. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK za. 14 apr. 12.30 u. Huwelijksviering Anke Ketelaars en Marcel Bongers zo. 15 apr. 09.30 u. * gelezen H.Mis in de kapel zo. 15 apr. 10.30 u. Eerste Communieviering m.m.v. PP di. 17 apr. 19.00 u. * avondmis vr. 20 apr. 19.00 u. * avondmis zo. 22 apr. 09.30 u. + Gildemis m.m.v. GK + kinder kerk (Sint Jorisdag) di. 24 apr. 19.00 u. * avondmis vr. 27 apr. 19.00 u. * avondmis za. 28 apr. 13.30 u. Huwelijksviering Michelle Win- gens en Mark van Hal zo. 29 apr. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl)

KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Huidige stand Kerkbalans € 19.224,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Maart 2012: Thijs de Groot, Quint van Teeffelen, Joani van den Boom, Suzan van Griensven. DOOPSCHELPJES De doopschelpjes van Kylie, Stan, Rens, Chloë, Frenklin en Stan-Nick-Daan moeten nog worden opgehaald; ze liggen achter in de kerk, in het mandje bij de doopvont. 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE zo. 8 april: Eerste Paasdag; in de H.Mis van 09.30 u. is er kinderkerk. vr. 13 april: oefenen voor de communieviering zo. 15 april: 10.30 u. Eerste Communieviering m.m.v. PP PROGRAMMA VORMSEL vr. 6 april: 15.00 u. uitbeelden Kruisweg van Jezus. do. 12 april: 18.30 - 20.00 u. huiswerk bespreken / duif maken HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf

aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 maart 2012: Jans van Zandvoort - Savelkouls, 91 jaar KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 5322249 of 06-55375508.

dankbetuiging Voor de grote belangstelling en medeleven bij het zo plotseling overlijden van de mijn lieve vrouw, ons mam en oma Riek van Heumen-Langens willen wij iedereen hartelijk danken. Het was voor ons een hele troost en steun. Ook willen wij D.U-uitvaartverzorging, de avondwake groep en Pastoor van Dijk bedanken voor de verzorging van de avondwake en uitvaartmis. Sjaak van Heumen, kinderen en kleinkind.

5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... de alleengaanden Eén keer in de maand komen ze op zondagochtend bij elkaar in het parochiecentrum van Het Oude Klooster om koffie te drinken... maar meer nog, om anderen te ontmoeten, gezellig te kletsen, nieuwtjes op te doen of serieuze onderwerpen aan te snijden en zo de zondag gedeeltelijk ‘te vullen’. De werkgroep Kerk en Samenleving - indertijd opgericht via het werkveld diaconie van de parochie - is gestart met dit initiatief, met als eerste gastvrouwen Annemarie de Kort, Jopie van Doorn en Lies van Dinther. “We zijn gestart met de vraag: voor wie kunnen wij iets betekenen. Voor de zieken en ouderen werden al activiteiten georganiseerd door het ziekencomité De Schakel en de activiteitenbegeleiders van huize De Heegt. Aan een contactgroep voor alleengaanden bleek behoefte; we zijn begonnen met het ontvangen van de mensen bij Annemarie thuis,” vertelt Lies van Dinther. Deze ontmoetingsochtend bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar, met wisselende bezoekers. De vrouwen die ik aantref zijn tussen de 67 en 90 jaar; een regelmatige bezoekster is 98 jaar! Ze wonen in de aanleunwoningen, huize de Heegt of in het dorp en vinden het allemaal fijn om even een praatje te kunnen maken met anderen. Ze hebben ieder wel een reden: “de lange zondag doorkomen, een beetje aanpraat hebben, andere mensen leren kennen, interessante dingen horen of na afloop iets hebben om over na te denken en ‘mee naar huis te nemen’. Het toeval wil dat er een nieuwe alleengaande binnenkomt: “Toch maar eens de stap gezet om een keertje te komen kijken!” Hoewel ze allemaal gemeen hebben dat ze alleen door het leven (moeten) gaan, is de achtergrond van ieder verschillend. De een is altijd alleen geweest, anderen hebben hun partner plotseling of na een langdurig ziekbed verloren. De rouwprocessen zijn voor ieder verschillend. Sommigen hebben het zelfs meerdere keren mee moeten maken. “Je moet er vooral zelf aan werken om je leven weer op de rails te krijgen en dat is niet altijd gemakkelijk. Je moet over een drempel heen; een gevoel van jaloersheid jegens anderen kan je bekruipen; het is niet leuk om alleen te gaan fietsen, op een terrasje te gaan zitten of andere activiteiten te ondernemen!” vinden de vrouwen. Ze hebben evenwel tips voor elkaar: “Bij het alleen thuiskomen, je eigen stem maar laten horen bij binnenkomst; een huisdier kan een ‘praat’kameraadje zijn; onderneem dingen met verschillende mensen; houd een dagboek bij; speel op regelmatige tijdstippen spelletjes met je kinderen en/of kleinkinderen; wordt lid van de bibliotheek, boeken kunnen ook bezorgd worden; neem

eens deel aan een reis voor alleengaanden; probeer zoveel mogelijk dingen die voorheen door je partner werden gedaan, zelf te doen, je leert snel.” “Ik praat maar tegen mezelf, dan heb ik ook altijd gelijk...!” grapt een van de vrouwen.

De gastvrouwen bij dit maandelijks koffie-uurtje zijn Helma Tijs, Lies van Dinther, Joke van den Hengel en onlangs heeft Diny Timmermans de plaats van Mien Gerrits ingenomen. De werkgroep organiseert nog andere bijeenkomsten voor de alleengaanden: één keer per maand is het “Samen Tafelen” op inschrijving. Een speciaal kookteam, bestaande uit Mien van Beekveld, Ans van Bergen, Joke Leijten, Helma Tijs en Marietje van Dijk, draagt zorg voor een lekkere maaltijd. Vóór Kerstmis is er een gezamenlijke maaltijd met een bezinnend tintje en één keer per jaar een uitstapje met de groep. Deze activiteiten worden goed bezocht en daarbij zijn vaak ook mannen aanwezig. De bezoeksters zijn het er allemaal over eens: ze komen graag elke maand buurten onder het genot van een kopje koffie! Ze vinden ook dat ze hun kinderen niet kunnen verplichten om elke zondag op bezoek te komen. “Die hebben hun eigen gezin met alle activiteiten die daarbij horen. Ze komen wanneer het nodig is.” De alleengaanden vinden zichzelf niet zielig, ze proberen hun weg te vinden ook al went het gemis van een dierbare eigenlijk nooit. Het krijgt op de duur wel een plaatsje. Iedereen heeft zijn hobby’s, al of niet in groepsverband: kaarten, handwerken, lezen, puzzelen en niet te vergeten het computeren!

7


Rond de Dorpspomp Uit de greep van de griep nemen we de taak weer op ons. We begroeten oud-secretaris Clemens Wortel en echtgenote Marianne. Er is bij hen bewondering om de oude vertrouwde sfeer aan de stamtafel en beide zijn verblijd over de groei en verjonging in de groep. Er wordt verteld over de ervaringen en onze blijvende inzet voor al wat leeft en beweegt in het Geffense. De stamtafel met Dorpspomp blijkt dezelfde ambities te hebben en is belangrijk om de eigenheid van Geffen te dateren en zal zeker blijven bestaan ook al gaan gemeentelijke wijzigingen invulling krijgen. Geffen is in opmars, dat merk je aan nieuwe voorzieningen, de Koppellinck en de nieuwe school en aan de bebouwing o.a. de entree van Geffen, Silenenhof, de Smidse en de aankondigingen van nieuwbouw. Geffen groeit zichtbaar. Wij danken hen voor de complimenten en vertellen het een en ander uit onze annalen. Een ander onderwerp aan de orde: Stageplaatsen voor middelbare studenten in Maasdonk. Aandacht wordt besteed aan stageplaatsen voor middelbare scholieren. De gemeente Maasdonk heeft opdracht gegeven aan zorgcentrum Viviaan om niet-commerciĂŤle organisaties te begeleiden en 20 tot 30 stageplaatsen in Maasdonk te ontwikkelen in de sectoren zorg, sport, kunst en cultuur. Het is een goede taak aandacht te besteden aan jongeren. Wij feliciteren daarom extra:

Â? Â…

Willem Gloudemans van het VMBO met zijn kampioenschap in de installatietechniek. Hij bewijst zijn vakmanschap bij drink- en warmwater aanleg, vloerverwarming en riolering. Een voorbeeld. Proficiat. De Dorpsraad leidt een belangrijke bijeenkomst op 16 april a.s. in de Koppellinck. Daar komt bijeen: het gemeentebestuur, de burgemeesters Boelhouwer en Augusteijn, projectleiders van de firma van Wanrooij, van Schijndel, J. de Jong, van Herpen en Mooiland, allemaal voorzien van ontwerpen en tekeningen van toekomstige bouwwerken. We gaan dan vernemen , waar die mooie? bijzondere? naam als: Wolfs-einder-erf vandaan komt. (vroeger kon je daar de horizon (de einder) zien en zou daar een Wolf gewoond hebben, die in den einder een wolf zag), we horen van een nieuwe C1000 met aparte verszaak en van het aantal woningen dat er bovenop en er omheen wordt gebouwd, en hoe het staat met de parkeergarage, hoe de verlengde Run eruit komt te zien. In elk geval gaat in mei de bouw aan de H. Schoutenstr. beginnen en ook de bouw bij de oude apotheek. Op het verkeersplein Dorpsplein is een verbetering merkbaar. Er zijn nieuwe regels waar men zich aan houdt. Wat goed!!! Ook de beveiliging bij de terrassen in het dorp wordt onder handen genomen. (beveiligd oversteken dus!) De Gement is in de bermen voorzien van betonmaalsel en zo toch wat veiliger. Mooi zo!!! Ook zullen er mededelingen zijn omtrent de te houden enquĂŞte over de samenvoeging van twee gemeenten. De meerderheid blijkt wel voor. Waarom die samenvoeging nodig is wordt opnieuw uitgelegd. De voornaamste reden zal zijn: Bernheze en Maasdonk

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


verplichten zich tot het blijven van een GROENE gemeente en zullen geen opstapeling van woningbouwrijen en dergelijke toestaan en overal blijven dorpseigen karakters bewaard. Er klinkt een roep om vooral de enquête in te vullen. Meedoen!!! Meedoen!!! De Dorpsraad van Geffen spreekt van een goede samenwerking met het gemeentebestuur en een trouwe secretaris, die nauwkeurig alles weergeeft en vastlegt. De noodzakelijkheid is nu al merkbaar tijdens de samenvoegingperikelen en zal straks zeker noodzakelijk zijn. De prikkel voor de totstandkoming lag in het programma van het beste buurtplan. Het wordt ook tijd, dat onze politieke partijen zich gaan beraden op de toekomst. Het C.D.A. vindt vanzelf de weg, De V.P.M. is zich al aan het oriënteren, de partij Maasdonk en Dorpsbelangen en Vinkel zullen zeker gaan verdwijnen. Dan zal de roep van J. v. Hoek mogelijk verstommen en zal Heesch-West uiteindelijk en onstuitbaar zich ontwikkelen. De A59 zal wel worden aangepast en de resterende gronden worden aangekocht. Er zijn 4 gemeenten bij betrokken en hebben daarin hun belang. Jan dreigt met een mogelijk onder curatele stellen van een gemeente, maar welke dan? We begrijpen echter het warme hart en de oogappel van Jan, maar het zal niet lukken deze zaak opnieuw te bezien. Gelukkig zal het nog jaren duren voordat het 1e industrieterrein wordt aangelegd. We kijken naar Den Brand en Vorstengrafdonk. Dat zal eerst de titel VOL moeten krijgen.

Besturen is vooruit kijken en of dit de juiste blik naar de toekomst is, zal nog moeten blijken. Het blijft te betreuren, dat alle zorginstanties hebben afgezien van voorzieningen in Geffen rond begeleid wonen. We wijzen erop, dat alleen nog particulier initiatief hierin verandering kan brengen. De vraag blijft ook of “De Heegt” bij een mogelijke verbouwing aandacht kan hebben of mag vragen voor dementerenden en minder validen. We blijven immers graag in de nabijheid van onze dierbaren. Ook wordt het tijd, dat de gemeente Maasdonk aandacht schenkt aan het accommodatiebeleid in de gemeente. Waarin is hier en daar voorzien en wat mankeert nog? Het oude rapport dateert van 2006. Op 4 april 2004 wil de stamtafel de nieuwe gemeentesecretaris begroeten. De bijeenkomst met de voorzitters van Geffen is daarmee verzet naar het najaar. Het project “in de basis” het totaal theaterproject van Geffes Volk over onze voetballer Ruud krijgt stilletjes aan vorm. Het script is klaar, de liedjes zijn geschreven, de rollen gaan verdeeld worden en in 2013 zijn er 3 speeldagen vastgelegd. Om van te dromen!!! Tot slot nodigen onze gasten Clemens en Marianne ons opnieuw uit om in hun woonplaats nog eens een avontuurlijke stamtafel te houden met veel gezelligheid in de Biesbosch. Met dank aan allen. Nog een bijzondere groet aan Nooit Gedacht, die in hun tijdschrift aandacht schonken aan het rijke programma van het Rottenrijk met felicitaties aan Meester Theo, waarvan de hartelijkheid mij trof. Hun voorzitter zij zeer bedankt. Volgende stamtafel op zondag 15 april na de Hoogmis en weer in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Het gû oe goet en ut kûmt goet, Hauw Doe.

Beste van het Beste

Bent u op zoek naar natuurlijke huidverzorgingsproducten??? Steeds meer mensen hebben last van de make-up producten die ze gebruiken. Met wat geluk gaat het hier om tijdelijke irritaties. Veel vrouwen houden er echter een regelrechte allergie aan over en dan kunnen ze make-up verder wel vergeten of start een dure zoektocht naar alternatieve make-up. Vaak echter tevergeefs. • • •

Wilt u graag uw hele leven lang een mooie, gezonde huid behouden? Hecht u belang aan make-up die gezond is? Bent u niet bereid om toegevingen te doen betreffende kwaliteit, gebruiksgemak en resultaat?

Dan bent u bij mij aan het juiste adres! In mijn praktijk gebruik ik uitsluitend producten van DR. BAUMANN. Naast uitgebreide huidverzorging biedt DR. BAUMANN ook een uitgebreide make-up lijn, op basis van natuurlijke, veilige ingrediënten. Heb ik uw interesse gewekt? Bel me dan op het nummer 073-5322685 en maak een afspraak! Met vriendelijke groeten en tot gauw in mijn praktijk, Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Veldstraat 26a 5386AZ Geffen h.nikkels@home.nl

9


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: schoonheidsspecialiste Evelien van de Put. Zij is een allround schoonheidsspecialiste en werkt met de behandelmethode Holistic Beauty van RVB, Research Value Beauty. Holistic Beauty komt voort uit de Tree of Life en staat voor boom des levens. De boom is een metafoor voor het lichaam, dat over de kracht beschikt om zijn buitenste lagen te beschermen, te voeden, te herstellen en van zuurstof te voorzien. U vindt het groene boompje als symbool terug op alle producten. Ik neem een kijkje tijdens een gezichtsbehandeling, in de kersverse salon aan huis, getooid in het paars met wit: “Onze bedrijfskleur!” Angelique Paulusse is eveneens aanwezig; zij is eigenaar van het bedrijf Esthé Care Cosmetiek en als importeur van de Holistic Beauty lijn, begeleidt ze Evelien. Angelique: “Ik vind het belangrijk dat nieuwe ondernemers support krijgen, we houden nauw contact. Ik ben zelf ook schoonheidsspecialiste geweest en weet waar je allemaal tegenaan kunt lopen. Het is best wel een ‘eenzaam’ beroep. Je moet jezelf professioneel neerzetten en dat leer je niet op school; dat stukje wil ik graag invullen.” Evelien behaalde haar vakdiploma op een particuliere opleiding in 2009 en startte kleinschalig. Sinds november 2011 werkt ze met RVB. Ze kreeg van Angelique product- en techniektraining. Evelien neemt alle tijd voor haar cliënt en legt uit, vraagt en adviseert tijdens het behandelen. “De Holistische behandelingen die ik in mijn salon verricht, hebben een nieuwe benadering. De behandeling bestaat uit een reiniging, een dieptereiniging, een massage in vier fases en een masker aangepast aan de huidconditie. Daarnaast wordt er een uitgebreide huiddiagnose gemaakt en daar stem ik, in samenwerking met de cliënt, de behandeling op af.” Ik merk al gauw, dat het niet zomaar ‘een smeerseltje aanbrengen’ is. In de H.B. lijn worden alleen zorgvuldig geselecteerde, natuurlijke ingrediënten gebruikt: o.a.

geen genetisch gemanipuleerde plantaardige of dierlijke grondstoffen, siliconen of bewaarmiddelen. Niet alleen huidproblemen en/of aantastingen van de huid worden behandeld, maar ook het evenwicht van de huid wordt hersteld. Bovendien is er aandacht voor het gehele lichaam en de levensstijl van de cliënt, de pure mens! Evelien maakte onlangs op uitnodiging van Angelique een vierdaagse studiereis naar Bolonga in Italië, waar de producten vervaardigd worden. “Ik heb daar veel kennis opgedaan; we kregen presentaties over het laboratorium; hoe komt een ingrediënt tot stand; trainingen in productkeuzes en technieken in de behandelingen; kleurentherapie en visagie en huidanalyse. Hoe beter je je product kent, hoe beter je kunt adviseren,” vindt Evelien. Aan het eind van de behandeling geeft de cliënt haar oordeel: “Ik ben herboren!” Evelien vindt het helemaal geweldig, dat ze van haar hobby haar beroep heeft kunnen maken. “Mijn passie kan ik hierin kwijt en het gerenommeerde merk Holistic Beauty van RVB sluit goed bij mij aan. Naast deze diepgaande holistische trainingen heb ik me ook weten te specialiseren in een Anti - Aging concept en voetreflex. Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u Evelien telefonisch bereiken op: 073-5341004 of 0626423219 (evt. een boodschap inspreken) of een mailtje sturen naar: info@evelienschoonheidssalon.nl U kunt ook voor een cadeaubon bij haar terecht.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

10


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

Sint Joris-dag Zondag 21 april a.s. Uiteraard is de Sint Joris-dag een belangrijke dag voor ons Sint Joris Gilde. Wij beginnen deze dag dan ook om 9.30 uur met een H.Mis met gilde-eer. Dit jaar kunnen wij, helaas, geen nieuwe leden installeren. De H.Mis wordt voorgegaan door onze gildeheer pastoor van Dijk. Aansluitend op de H.Mis zal de hernieuwing van de Eed van trouw aan het Kerkelijk en Wereldlijk Gezag plaatsvinden. Onze vaandrig Henk Steenbergen zal deze ceremonie verzorgen. Vervolgens gaat het Gilde via een korte optocht door het dorp naar het tijdelijk clubhuis in Carbone. Hier zullen eerst de overleden leden worden herdacht en is er opnieuw gelegenheid om het aangeboden Koningsschild van Tonnie van Erp te bewonderen. Na de Brabantse koffietafel wordt de schietvolgorde geloot voor het Dagkoning- en Dagprins schieten. Vanaf 14.00 uur vangen de wedstrijden aan om de huidige Dagkoning Rens van Orsouw en Dagprins Florence van der Dussen te onttronen. Hebt u belangstelling voor deze “strijd” dan bent u van harte welkom op het terrein bij de ingangspoort van Carbone en kijken kost natuurlijk niets. Om 16.00 uur is het einde van de wedstrijden waarna om 16.30 uur de prijsuitreikingen plaatsvinden van het Dagkoning- en Dagprinsschieten en wordt ook bekend gemaakt wie de interne competitie geweerschieten en kruisboogschieten voor de Antoon Romme wisseltrofee heeft gewonnen. Vanaf 17.30 uur volgt dan een besloten “Teeravond” (gezellig samenzijn met een drankje en een hapje voor de leden) en om 21.00 uur ronden wij deze, hopelijk heel mooie, Sint-jorisdag af.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 11


Van toegevoegde waarde Ben jij betrokken en wil jij je sterk maken voor zaken die onze bank aangaan? En ben jij trots op de coöperatieve gedachte die onze bank zo bijzonder maakt? Een bank waar jouw stem telt en waar geluisterd wordt? In dat geval bieden wij je de kans om lid te worden van de ledenraad of jongerenraad.

Ben jij de plus van de ledenraad? Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Bernheze Maasland

Meld je aan vóór 7 arpil


KBO informatie Afdeling Geffen

Will, veel succes gewenst met deze nieuwe functie binnen het bestuur van de KBO afdeling Geffen. Antoon Romme, voorzitter

Afscheid secretaris Henrica Johanna Theodora Antonia Schuurmans- van der Voort. Zo stond onze secretaris Henny van Toon Schuurmans ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 1 februari 2009. “Destijds voelde ik me een beetje in het diepe gegooid”, vertelt Henny. Geen flauwekul, werd er gezegd, dà kunde gè. En daar zijn wij het helemaal mee eens. Zij kon het. Verslagen en notulen kwamen altijd keurig op tijd, verspreid via e-mail. Volgens Henny zelf had ze in het begin moeite met de vele afkortingen, zoals SrM, ALV, Rigom, WMO, SBI code, CSO, TLN, VVN enz., maar daar heeft niemand iets van gemerkt. Ze was ruim 3 jaar een uitstekende secretaris voor onze KBO afdeling. Los van het opmaken van de notulen en het bijhouden van het archief was zij altijd bereid mee te werken als er iets georganiseerd moest worden. Zij gaat nu wat meer tijd besteden aan haar kleinkinderen Fleur, Stijn, Janick en Pepijn, maar is allesbehalve verloren voor de KBO of de Geffense gemeenschap. Zij blijft actief bij het Jeu de Boules, KBO Bingo, Boerenbruidsparen en Torenklanken. Henny, nogmaals hartelijk bedankt voor jouw inzet voor onze KBO afdeling. Je hebt het altijd prima gedaan, en onze waardering willen wij graag laten blijken met een mooi boeket bloemen en een wijnpakket. Geniet ervan, samen met Toon.

Presentatie resultaten behoeftenonderzoek Senioren Maasdonk. In september/oktober afgelopen jaar is in opdracht van de Seniorenraad en met medewerking van de Gemeente Maasdonk, een uitgebreide enquête gehouden onder de inwoners van 60 jaar en ouder naar hun behoeften. Het gaat om onderwerpen, die in het dagelijkse leven spelen waaronder veiligheid, huisvesting, beleving van de buurt, invulling van de vrije tijd, mobiliteit, gezondheid en gemeentelijke diensten. Een groot aantal senioren in de leeftijdsgroepen 60-69 jaar, 70-79 jaar en 80 jaar en ouder uit de kernen Geffen, Nuland en Vinkel hebben hieraan meegedaan. Het resultaat van dit onderzoek zal op donderdag 26 april 2012 worden aangeboden en besproken in een openbare bijeenkomst in ‘ t Zijl in Vinkel. Aanvang 14.00 uur. De opsteller van het rapport, Prof. Dr. Kardol, zal een toelichting geven op de resultaten van het onderzoek. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Seniorenraad Maasdonk

Samenwerking binnen KBO cluster Maasdonk Woensdag 28 maart j.l. zijn wij met 40 leden uit Geffen afgereisd naar het Zijl in Vinkel, waar wij te gast waren bij de plaatselijke KBO afdeling om een toneelstuk bij te wonen, uitgevoerd door “De tieners van Toen” van de KBO afdeling Nuland. Een prachtig uitgevoerd toneelstuk waar wij van hebben genoten. De titel “Er hangt liefde in de lucht” belooft heel veel voor verdere samenwerking in de toekomst tussen de 3 KBO afdelingen.

Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de Hartweek, de jaarlijkse collecteweek. We vragen dan uw financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. In 2012 is de Hartweek van 15 t/m 21 april. De week wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Hartstichting. Zo’n 75.000 collectanten gaan met de collectebus langs de deuren om geld op te halen. Help ook. Ook in Geffen zijn de Vrienden van de Hartstichting actief. Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden. Nieuwe collectanten kunnen zich melden bij Rinie van den Berg, tel. nr. 532 1204 of Kees Jongeneelen tel.nr. 532 1146.

JAARVERGADERING 14 MAART j.l. De goed bezochte jaarvergadering in de Gouden Leeuw werd vooraf gegaan door een Eucharistiering in de kapel in het Oude Klooster. Hier werd met name aandacht geschonken aan onze overleden KBO leden. In de jaarvergadering, waarin het jaarverslag 2011 werd gepresenteerd, kreeg onze penningmeester Jos van Bergen lof toegezwaaid van de kascontrolecommissie, bestaande uit Nel Ketelaars en Cor Heijmans. De Rabobank werd nogmaals bedankt voor haar gulle bijdrage van € 3.000,-- aan de elektrische tandem en, last but not least, werd met unanieme stemmen onze nieuwe secretaris Will van Leeuwen de Haas benoemd.

SENIORENRAAD MAASDONK

Nederlandse hartstichting

Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen

13


Pasen 2012 De lente is weer begonnen, alles wordt weer groen en begint te groeien. Nou bijna alles toch, want de late vorst heeft aan heel wat planten een hoop schade berokkend, en het is maar de vraag of die het redden. Ik laat in de tuin voorlopig alles staan, want ik kan niet onder de grond en in de binnenkant van struiken en planten kijken. Wat wij nu zien als dor en dood bezit misschien wel meer levenskracht dan we vermoeden, en dat moeten we dan ook de kans geven. Zo mag Pasen voor ons ook een feest zijn van een kans, zoals de leerlingen tot dat ze de verrezen Christus zagen dachten “was dit het nu, is nu alles over en uit?�, zo kijken wij nu soms ook aan tegen Kerk en geloof, maar net zo min als we de levenskracht van een nog kale struik kunnen zien, zo kunnen we ook niet in een mens kijken. We weten niet wat er allemaal in een mensenhart kan omgaan. Pasen mag een nieuw begin zijn, het besef van dat jij er mag zijn, dat je bemind wordt door God, dat Jezus ook voor jou zijn leven gegeven heeft, en ook voor jou de deur naar de hemel geopend heeft en jouw Tochtgenoot wil zijn. Maria Magdalena zag op Paaszondag dat de steen voor het graf weggerold was, en ze ontmoette de verrezen Christus. Misschien mogen we die steen voor het graf ook wel zien in het leven van mensen die soms opgesloten zitten in zichzelf door allerlei oorzaken. Denk aan ziekte, angst, kwaadheid, teleurstellingen en ontmoediging of onzekerheid. Wanneer die steen in een leven weggerold wordt kan er ruimte komen om te leven. Dan kan een vreemde op straat ook gezien worden als iemand die jouw pad kruist en die je mag ontmoeten met een vriendelijke groet. Zo groeit langzaam maar zeker verbondenheid en vriendschap tussen mensen en bouwen we aan een gemeenschap waarin mensen

elkaar willen kennen. In ons leven krijgen we op allerlei manieren steeds kansen aangereikt waar we iets mee kunnen doen, en ontmoeten we mensen die ons leven kunnen verrijken. Zo mogen we openstaan voor elkaar, maar ook voor de goede God die jou steeds kansen geeft en door jou wil werken. Met Pasen vieren wij dat we verlost en bevrijd zijn, dat het kwaad en de dood niet meer het laatste woord hebben, en die bevrijding mogen we in ons geloof en in ons omgaan met elkaar gestalte geven door open te staan voor elkaar en het wonder van het leven. Ik wens u allen van harte toe dat u vele malen in uw leven een stukje bevrijding en bemoediging mag ervaren, en dat u dat ook andere mensen mag laten voelen. Zo werken we in het leven van alledag mee aan de Paaservaring van de ontmoeting met elkaar, en in de Kerk vieren we die ontmoeting met de levende God. Beste mensen, ik wens ons samen toe dat we zo meewerken aan verbondenheid en hartelijkheid als dorps- en geloofsgemeenschap waar mensen zich welkom en thuis voelen, steeds opnieuw. Zalig Pasen! Pastoor Van Dijk

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 14


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ALSTUBLIEFT: € 2,50 KORTING PER TANKBEURT bij aankoop van wasprogramma 1 bij onze carwash locaties HEESCH Cereslaan 22

OSS Singel 1940-1945 nr. 320b De looptijd van deze actie is van 2 april t/m 30 april 2012. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op: 18

www.hanex.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Muzikaal Maasdonks weekend In het weekend van 24 en 25 maart 2012 stond opnieuw het Solistenconcours en het Maasdonkconcert op het programma. Jaarlijks organiseert een van de Maasdonkse muziekverenigingen dit muzikale weekend. Dit jaar was harmonie Union uit Nuland aan de beurt. Solistenconcours voor jong en oud Het solistenconcours is een uitstekend platform om podiumervaring op te doen en dat geldt niet alleen voor onze jonge muzikanten. Ook de wat oudere en meer ervaren toonkunstenaars willen weleens van zich laten horen. Zo ook afgelopen zaterdag, toen voor het eerst sinds 27 jaar een tubaspeler meedeed: Huub Heijmans speelde met zichtbaar plezier en bijzonder veel verve een stuk uit ‘Die Zauberflöte’. Zijn muzikale genen heeft hij doorgegeven aan zijn dochter Iva, die met haar saxofoon zo ongeveer alle bekers in de wacht sleepte die er die dag te winnen waren. Ook Willem van Nistelrooij viel met zijn euphonium in de prijzen. Net als Kim Steenbergen, Merle Meeuws, Laurens van Kreij en Arnout van Erp, die nu allemaal een beker op hun nachtkastje hebben staan. Ook onze majorettes zetten weer hun beste beentje voor en hebben, wat betreft de kwantiteit aan bekers, weer een flinke bijdrage geleverd. Rachel van Schijndel straalde van het toneel, net als Kim Reuvers die allebei met veel schwung over het podium zwierden. Ook de kleintjes kenden geen podiumvrees en toverden allerlei sierlijke bewegingen uit armen en benen. Maar of je nu wel of niet in de prijzen bent gevallen, iedereen die mee heeft gedaan verdient waardering en bewondering: Geffen telt veel jong en blijkbaar ook (wat) oud(er) talent! Blazers 3e afdeling Kim Steenbergen 1e prijs Willem van Nistelrooij 5e prijs Blazers 2e afdeling Iva Heijmans - Kim Steenbergen - Karlijn v.d. Uijtert 1e prijs Blazers 1e afdeling Iva Heijmans 1e prijs Blazers Uitmuntend 1e prijs Merle Meeuws en Laurens van Kreij Majorettes Jeugd 2a Lianne van Lith - Janine van Erp - Anouk Brands - Loïs Nederkoorn - Maike Timmermans - Carlijn v.d. Heijden 2e prijs - Sarah Musli - Blessvina Oliveira Pedro Majorettes Jeugd 3a Janine van Erp 2e prijs Anouk Brands - Loïs Nederkoorn 3e prijs Majorettes Junior A Maria-Maartje-Rachel-Jolien-Kim-Naomy-Renske 1e prijs 18

Majorettes Jeugd 1a Lisa Smit - Benthe Vogels - Nikki Brands - Marit Verstegen - Fem Ketelaars - Sara van Bergen - Indra Visher 2e prijs Slagwerk 3e divisie Sam van Schaijk 2e prijs Eregalerij Arnout van Erp 1e plaats Groepswinnaar Blazers categorie intro A, B en 3e afdeling Kim Steenbergen Blazers categorie 2e afdeling, 1e afdeling en uitmuntend Iva Heijmans Wisselbeker Wouter van Leeuwen uit Nuland Op zondag 27 maart vond het Maasdonkconcert plaats. Dit jaar stond het concert in het thema van film. Er was onder andere muziek uit de films Chronicles of Narnia, Mission Impossible en Pirates of the Carribean te horen. De grote klapper van het concert was de gezamenlijke uitvoering van het indrukwekkende nummer ‘The Da Vinci Code’. Dit nummer verwijst naar de gelijknamige bestseller van de bekende auteur Dan Brown, later verfilmd met o.a. Tom Hanks in de hoofdrol. Een orkest van ruim honderd muzikanten wist goed de spanning uit de film na te bootsen en op te bouwen. Na afloop een geweldig applaus, een prachtig optreden... The Da Vinci Code was gekraakt! Het was weer een mooi Maasdonks weekend, waarin het samen musiceren centraal stond.

Schaatsen met buurtvereniging de Elshof bij het Triavium Zondag 11 maart gingen we, zoals elk jaar, weer gezinsschaatsen met onze buurtvereniging. De opkomst niet heel groot, maar dat mocht de pret niet drukken. Met 4 auto’s vol gingen we naar het Triavium in Nijmegen, waar we om 13.00 uur op de schaats stonden. Behalve de mooie lange baan en het kinderbaantje, konden de kinderen ook op een heuse ijshockeybaan proberen de puk in de goaltjes te slaan. Tijdens de dweilpauzes werd er voor drinken en een versnapering gezorgd, zodat er weer energie opgebouwd kon worden voor de volgende ronde op het ijs. Na 2,5 uur geschaatst te hebben, vonden we het welletjes en werd iedereen nog getrakteerd op een lekker frietje en een snoepzak toe! Het was weer een geslaagde middag. Groetjes uit de Elshof


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

tot tot tot tot tot tot

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 20

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.