Torenklanken 2024 - nr 06

Page 1

redactieadres: Acaciastraat 14

mailadres: torenklanken@geffen.nl

advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75

secretariaat: telefoon (073) 532 11 46

IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09

druk: ADC Wihabo, Geffen

oplage: 2.050 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

OPROEP REDACTIE TORENKLANKEN

De redactie van Torenklanken is op zoek naar nieuwe redactie- en bestuursleden.

Wie wil ons team komen versterken en meedenken over de toekomst van ons mooie Dorpsblad? Op termijn vertrekken 2 redactieleden en we willen de continuïteit van Torenklanken graag blijven voortzetten.

We zijn met name op zoek naar iemand, die de contacten met adverteerders op zich wil nemen. Anja van Heese wil je daarbij graag helpen. Lijkt het je wat, dan kun je contact met haar opnemen via tel. 073-5322875.

Ook zoeken we een redactie/bestuurslid die mee wil denken en helpen met nieuwe ideeën, om Torenklanken toekomstbestendig te maken.

Of kom een keer naar een redactievergadering, dan weet je meteen wat er zoal nodig is om Torenklanken 20x per jaar te laten verschijnen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Kees Jongeneelen, voorzitter van de redactie Torenklanken. Tel. 073-5321146.

Wij hopen van harte op reacties uit ons dorp.

Redactie Torenklanken,

Anja van Heese

Kees Jongeneelen

André Schuurmans

Gery Wijgerse

GEFFENAAR OP HET DOEK

Na enkele keren het Geffens plaatje te hebben georganiseerd, gaan we

nu een ander tv programma een Geffens tintje geven. De meeste van jullie kennen het programma vast wel “Sterren op het doek”.

Wij hebben dat omgetoverd naar Geffenaar op het doek. Wij denken dat er voldoende talent of ambitie in Geffen is ook dat tot een succes te maken.

Wij zijn op zoek naar Geffense kunstenaars die het leuk vinden om een andere Geffenaar (of als dat te moeilijk is een gebouw) na te schilderen. Het gaat daarbij echt om de lol en het plezier. Dus lijkt het je leuk creatief bezig te zijn en wil je proberen om een Geffenaar op een andere manier in beeld te brengen, geef je dan op voor Geffenaar op het doek!

Opgeven kan tot 10 april. Je ontvangt van ons dan een schildersdoek. De materialen waarmee je wil gaan werken moet je zelf aanschaffen. Mocht je een Geffenaar gaan schilderen, dan vraag je zelf toestemming, zowel voor het schilderen als het gebruik van het schilderij op de socials en website van Geffen.nl

Door je op te geven via onderstaande linkt, geef je toestemming om het schilderij op de socials te mogen delen. En je vindt het leuk om ons af en toe een update van je werk te sturen.

We zullen de wedstrijd afsluiten door het tentoonstellen van de schilderijen. Waar en hoe laten we nog weten. Maar we je vragen het schilderij uiterlijk 24 mei in te leveren.

Voor vragen kan je terecht op info@geffen.nl en het opgeven kan via geffen.nl/geffenaarophetdoek

KOPY INLEVEREN VOOR:

15 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 62e jaargang | nummer 6 | april 2024
Kom voor advies en service langs bij een van onze Experience centers Geffen Servicebalie Broekstraat 2 073 534 13 25 Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90 Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36 's-Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76 natuurlijkafscheid.com dag en nacht bereikbaar Bert: 06 38 89 14 04 Anja: 06 44 82 01 22 Ook wanneer je elders verzekerd bent! uitvaartzorg Omdat afscheid heel natuurlijk kan zijn HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE Leiweg 2a • 5386 KR Ge en • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl revalidatie sto ering HEPA CARE Creatieve sto ering voor de Gezondheidszorg

Geloofsgemeenschap

Heilige Maria Magdalena Geffen

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena

Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

Tel.073-5321216

email: info@geffendgh.nl

www.parochiedgh.nl

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE

U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart of avondwake. Voor het vastleggen van een doop, huwelijks- of jubileumviering, zie onderstaand blokje. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder.

De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl

Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

AVONDVIERING IN DE KAPEL

Op de eerste en derde vrijdag van de maand is er een viering in de kapel om 19.00 uur

LITURGISCHE KALENDER

wijzigingen onder voorbehoud

De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 05 april 19.00 u. avondviering in de kapel (koffie na afloop)

1e jaargetijde voor Zus Swanenberg - Spierings namens de parochie

zo. 07 april 09.30 u. H. Mis (familieviering) m.m.v. PP vr. 12 april geen kapelviering

zo. 14 april 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK

vr. 19 april 19.00 u. avondviering in de kapel

zo. 21 april 09.30 u. H. Mis (gildemis Sint Jorisdag) m.m.v. GK

1e jaargetijde voor Geert Heijmans namens de parochie vr. 26 april geen kapelviering

zo. 28 april 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN:

17 maart 2024: Henk van de Wouw, 77 jaar

INZAMELING GEREEDSCHAPPEN

In het portaal van de kerk staat een kist, waar we oude gereedschappen in verzamelen. Die worden dan keurig gereviseerd op de Solidariteitswerkplaats in Uden. Daarna krijgen de materialen een tweede leven in de

Ontwikkelingslanden. Daarmee krijgen, met name de jongeren, een kans op een betere toekomst. U mag brengen: alle vak-gereedschappen, rolstoelen, rollators, fietsen en naaimachines. Ook elektrische materialen kunnen worden ingeleverd.

Mocht de kist al zijn opgehaald en u wilt nog spullen inleveren, dan kunt u ze ook zelf naar Uden brengen en meteen zien hoe de vrijwilligers daar alles pico bello in orde maken.

Solidariteitsplaats Uden e.o. Loopkantstraat 17, 5405

NB Uden. Tel. 06 - 83 78 19 44

Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. Op vrijdag gesloten.

KERKBALANS 2024

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86

RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2024. Uw bijdrage is bestemd voor de pastorale zorg in de Geffense geloofsgemeenschap.

OPGAVE MISINTENTIES

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,50.

De misintenties die opgegeven zijn vóór de laatste vrijdag van de maand, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren. Bij vragen: 06 - 27270811 Het is ook mogelijk om de kosten voor misintenties over te maken via de bank.

Dat kan op bankrekeningnummer NL09 RABO 0115 8031 49 t.a.v. Parochie De Goede Herder o.v.v. misintentie (datum). De gegevens naam/namen e.a. dienen dan wel op de envelop te worden genoteerd, met vermelding ‘geld is overgemaakt’. U kunt de envelop, zoals anders, in de pastoriebus doen.

DOOP-, HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop-, huwelijks- en jubileumvieringen.

3

Romme Schilderwerken

Den Herd 17

5386 EX Geffen

Telefoon: 06 - 166 106 22

info@rommeschilderwerken.nl

www.rommeschilderwerken.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv

Heikampweg 1

5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094

E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

www.jagers-asbestinventarisatie.nl

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:

 Juridisch advies

 HRM beleid

 Ontslag

 Mediation

 Begeleiding bij langdurig verzuim

Van

06-40318895

bedrijfsgebouwen. Bouwen is onze passie.

dat in alle facetten van ons werk en de kwaliteit van de uitvoering. Kwaliteit wint de strijd.

www.vanschijndel-bouwgroep.nl

Hans Romme info@papenhoeve.nl
4A
19556083
KZ Geffen
Weverstraat
06
www.papenhoeve.nl 5386
herkent
OPT IE K S tef a n Omdat uw ogen de beste zorg verdienen! Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www optiekstefan.nl (inschoolvakantieszijnwijopdinsdagmiddaggesloten) Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur
Janssen
Schijndel Bouwgroep bouwt al 75 jaar winkelcentra, scholen, distributiecentra, woningen en
U
Floor
www.janssenenpartners.nl
vertrouwd gezicht in de regio!
f.janssen@janssenenpartners.nl
Een

U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Bij deze vieringen is er vooraf een persoonlijk gesprek met de priester / diaken.

Er zijn momenteel geen gezamenlijke voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.

Voor het ontvangen van ziekenbezoek, de ziekencommunie (bij voorkeur op vrijdag) en/of ziekenzegening kunt u contact opnemen met diaken John van Grinsven 06-22 96 25 83.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

Wilt u een grafplek reserveren of hebt u vragen over de gang van zaken rond de begraafplaats, urnenveld e.a. dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: Gerard van Dinther, te bereiken via tel. 06-10 53 82 94.

LET OP VOOR BRANDGEVAAR!

Wij vragen u aandacht voor het aansteken van de kaar-

sen bij Maria in de kerk.

Op de kaarsen die worden aangestoken mag geen deksel worden gezet!

Mocht u een lichtje op het graf willen zetten, dan kunt u een losse deksel meenemen!

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMINGRONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Ruud Verhagen, tel. 073-5323191.

E-mailadres: torenmuseum@gmail.com

RESTAURATIE KERKGEBOUW

Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS

De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen.

Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met

Gerrit van den Helm 06 – 46766714.

De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht.

Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

5

ROND DE DORPSPOMP

Zondag 24 maart 2024. Stamtafel nummer 605. Binnen in Café Govers een flink aantal gasten die vroeg uit de veren waren om Max Verstappen helaas te hebben zien uitvallen. De stamtafel kende maar een minimale bezetting deze keer, maar toch genoeg onderwerpen om over te praten. Onderstaand een selectie uit de onderwerpen, maar niet nadat een groot compliment wordt gegeven aan de schrijver van de vorige dorpspomp die, ondanks de drukte aan tafel, toch een uitstekend verslag heeft geschreven.

Verkeer in Geffen

Op de vraag waarom de Pastoor van de Kampstraat een vrachtwagenverbod heeft, wordt ter plekke het antwoord gegeven: omdat verderop in de Pastoor van de Kampstraat, Molengraaf en een deel van de Wolfdijk ook een verbod voor vrachtwagens geldt. Maar had er dan ook geen verbod in de Vlijmdstraat moeten gelden? Zou heel Geffen geen verbod voor vrachtwagen (met uit -

zondering van bestemmingsverkeer) moeten krijgen?

We zien dat dit in de omliggende dorpen al het geval is. We zijn verheugd dat de paaltjes bij de kroegen zijn verdwenen, een gemak voor de fietsers! Maar laten we hopen dat de vaart van het overige verkeer hierdoor niet gaat toenemen, waardoor het voor iedereen weer onveiliger wordt.

Herinrichting Dorpsplein en omgeving De schop zit in de grond. We hopen dat het Maasdonk logo hier nog een plaatsje krijgt. Verder moet het plein echt autoluw worden gemaakt. Het verkeer op de eenrichtingsweg moet worden geminimaliseerd, bijvoorbeeld door deze weg zo smal mogelijk te maken. Vrachtverkeer naar de Jumbo moet dan ook de aangewezen route gaan volgen.Verder vragen we ons af of de parkeerplaatsen aan de Raadhuisstraat nog een belijning krijgen, waardoor auto’s wel goed kunnen worden geparkeerd. En als laatste blijft de vraag open staan hoe ver er geparkeerd wordt tegenover de Jumbo. Tot de kiosk conform wens Jumbo of wordt er eerder gestopt, conform wens gemeente en Dorpsraad.We wachten af.

Windmolens

Het onderwerp blijft terug komen, nu naar aanleiding van een artikel in Brabants Dagblad waarin werd gesteld dat de gezondheid in het geding is. Maar als er de keuze is tussen windmolens en zonneweides in de Polder, gaat onze voorkeur toch uit naar Windmolens.Wel willen we de gemeente Oss aan hun afspraak houden: 2 kilometer uit de kern.We vragen ons wel af hoe het ministerie van

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 6,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina e 21,1/4 pagina e 33,1/2 pagina e 47,Hele pagina e 78,-

uw advertentie op deze plaats?!

informeer naar de mogelijkheden:

E. torenklanken@geffen.nl

T. 073-532 28 75

Defensie kijkt tegen windmolens in de Polder. Staat men dit toe, houdt men vast aan het laagvlieggebied of wordt er een compromis gevonden? Ook hier wachten we af.

Arbeidsmigranten

In Geffen hebben we er nog weinig mee te maken, maar bij de buren speelt dit veel meer. Arbeidsmigranten en hun huisvesting. Willen we huisvesting op het terrein waar men werk of willen we de zogenaamde Polenhotels en -campings. In het eerste scenario wordt waarschijnlijk het devies: baan kwijt, huis ook kwijt, dat moeten we niet willen. Misschien is een lagere productie, waardoor er minder arbeidsmigranten nodig zijn ook een mogelijkheid.

Voorjaarconcert en Lenteconcert

Het voorjaarconcert van WIK vindt plaats op zaterdag 6 april en een week later wordt door de Pompzwengels het lenteconcert georganiseerd. Prachtig dat beide evenementen georganiseerd worden. Maar had er niet wat meer tijd tussen beide evenementen gepland kunnen worden, waardoor de muziekliefhebber verspreid over het jaar verwend wordt.

We begrijpen dat de voorzitter van WIK stopt. De nieuwe voorzitter is (bij ons) niet bekend. We hebben wel een vermoeden. Of wacht WIK hetzelfde lot als Nooit Gedacht, die inmiddels al 2 jaar geen voorzitter heeft.

Goed Gevoel Geffen

De dames en heren van Goed Gevoel Geffen hebben er weer een prima prestatie opzitten. De Superbingo was druk bezocht, vele mooie prijzen te winnen en dat alles in een gezellige ongedwongen sfeer. Geen stress bingo dus en dat alles voor het goede doel. Dit jaar is de opkikkertjes actie weer gestart. Ken je iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken? Neem dan contact op met een van de vrijwilligers van Goed Gevoel Geffen.

Koppodium

We hebben genoten van de show van Wim Daniels. Een show die voor sommigen al eerder leek te beginnen. Ook de show van Wim Daniels had geen pauze, dat zien we steeds vaker. Ook in de Lievekamp komt het steeds vaker voor dat artiesten geen pauze wensen. Of dit consequenties heeft gehad voor de drankomzet is ons onbekend.

Volgende Stamtafel

De volgende stamtafel is op zondag 14 april 2024 om 10.30 u. bij Café Govers. Reacties welkom op stamtafel@geffen.nl

ZATERDAG 27 APRIL KONINGSDAG GEFFEN

Op zaterdag 27 april is het weer Koningsdag. Net als andere jaren vieren we dit in Geffen met vertrouwde én nieuwe spellen voor de kinderen bij De Geer, georganiseerd door Evenementenstichting Geffen. Dit jaar een keertje niet op het Dorpsplein door de verbouwing daar. Bij De Geer is Stichting Horeca Geffen ook aanwezig om de nodige dorst te lessen.

Wat is het programma?

Voor de kinderen beginnen we op Koningsdag met een optocht per fiets of skelter. Je mag je fiets/skelter zo mooi en feestelijk mogelijk maken.We verzamelen vanaf 12:45 uur en we starten bij het bakkershuisje om 13.00 uur. We fietsen vervolgens met z’n allen de volgende route: Lambertusstraat,Thijmstraat,Tolweg, Dorpstraat, Kloosterstraat en Veldstraat om bij De Geer te eindigen. In vier categorieën zijn prijzen te winnen: kinderen tot en met 4 jaar, 5-6-jarigen, 7+ jaar en de groepen.

Na de prijsuitreiking zullen rond 14:00 de spelletjes beginnen op het plein. Kinderen kunnen door middel van een spelletjeskaart sparen voor iets lekkers. We zetten de bekende spelletjes uit verspreid over het grasveld bij De Geer. Denk aan onder andere eendjes vangen, puzzelen, vier op een rij, luchtkussen, jenga, kleuren, lasergamen, pitzak gooien en bliklopen.

Naast dit alles is er de hele dag gezellige muziek, is het rondom De Geert feestelijk aangekleed en is er een optreden van de majorettes. Ook is er een kleedjesmarkt waar je je spulletjes kunt proberen te verkopen. Je hoeft hiervoor niet van te voren te reserveren. Je kunt de spelletjes tot 16:30 uur spelen.

Wij kijken uit naar jullie komst!

Evenementenstichting Geffen

De mooiste momenten buiten.
7
www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067
VOOR DE BEHANDELING VAN rug, nek & schouderproblemen, hoofdpijn, tennisarm, verkeerde houding, bindweefselproblemen, fibromyalgie etc. Veldstraat 33, 5386AW Geffen info@knooppunt-geffen.nl 06 23 10 69 61 knooppunt-geffen.nl Anouk Schuurmans www.wijgerse-accountants.nl Bergstraat 26a - 5386 KL Geffen T: 06 3812 6890 E: gery@wijgerse-accountants.nl BETROKKEN ACCOUNTANT VOOR MKB, ZZP EN BV Hallo Geffen Geffen! Accountantskantoor dat het nét even anders doet! Dorpstraat 18d, Geffen T: 06 11644550 www.dss-accountants.nl Persoonlijk contact met betrokken adviseurs Altijd en overal inzicht in je actuele cijfers Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss en Heesch Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 CL Geffen T: 0412 665 666 E: info@pphnotarissen.nl www.pphnotarissen.nl TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2 Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl De ideale werkplek in het centrum van Geffen! Doelgerichte aanpak Korte, sterke analyses Eerlijke adviezen Creatieve ideeën Strakke ontwerpen Dorpstraat 18b, Geffen www.creativos.nl

HET DANSVERHAAL VAN...

Angelique Richters van Gogh

Het is 19.00 uur in de avond als ik bij Angelique voor de deur sta. Man en kinderen zijn naar zwemles, de koffie pruttelt en het huis is aan kant. En daar krijg ik gaandeweg het gesprek steeds meer bewondering voor. Angelique is de jongste dochter van Cor en Rita van Gogh en groeit op met haar zus Dorita. Als kind deed ze al graag met haar vriendinnen mee aan alle miniplaybackshows die er in Geffen georganiseerd werden en was ze dansmarieke bij het Rottenrijk. De miniplaybackshows en het dansmarieke werden op haar tiende verwisseld voor streetdance en hiphop bij dansschool Zwijsen in Oss. Weer wat later ging ze dansen bij Remix en dat was serieuze business. 2 keer per week moest er intensief getraind worden voor de wedstrijden. Met haar dansgroep schopte ze het zover dat ze Nederlands Kampioen werden. Alsof ze daar nog niet genoeg aan had, voetbalde ze ook nog waarvoor ze twee keer per week moest trainen, op zaterdag werden de wedstrijden gespeeld en op zondag werden de wedstrijden gedanst. Dat voetballen doet ze er nu nog steeds bij.

Op een gegeven moment is Angelique gaan werken bij sportschool Four 2go in Berghem als administratief medewerkster. Maar daar hield deze duizendpoot het natuurlijk niet bij. Met haar kwaliteiten om in een korte tijd, gestructureerd, veel voor elkaar te krijgen, was zij het die haar kans greep om de danslessen ver te nemen van de danslerares die met zwangerschapsverlof ging. Les geven had ze nog nooit gedaan maar ze wist dat ze dit kon en ze had er al snel heel veel plezier in.

Angelique trouwt in 2013 met Frank Richters. Hij is absoluut geen danser, maar hij heeft wel gevoel voor ritme zegt Angelique lachend. Hij houd vooral van de gezelligheid. Samen krijgen Angelique en Frank twee kinderen. Zoon Milo (9) en dochter Filou (6). Inmiddels werkt Angelique als administratieve duizendpoot hier in Geffen bij NAS. Ze werkt als de kinderen op school zitten en zorgt ervoor dat ze zelf de kinderen van school kan halen. Daarbij heeft ze in 2022 het stokje van Laura Strik over genomen om de danslessen bij de GVG voor kinderen voort te zetten. Vanaf die tijd geeft ze elke woensdagavond aan drie groepen les beginnende bij de kleintjes van 6 jaar. Dan een groep van de 7 en 8 jarige en dan de wat grotere van 9 tot 11 jaar. Ik vraag Angelique hoe ze er voor zorgt dat de kinderen de aandacht erbij houden. Ach, dat gaat spelenderwijs, zegt ze. Bij de jongere groepen begin ik altijd in een kring en ieder kind mag dan zijn eigen danspasje doen wat de anderen na doen. Hierdoor worden ze gezien en gehoord en zijn

ze er helemaal bij. Ik probeer altijd een liedje te kiezen wat ze mee kunnen zingen dat werkt ook prima. Er wordt niet gedanst om aan wedstrijden mee te doen. Maar wel om op het eind van het seizoen een dansshow te geven of om op te treden tijdens koningsdag, sinterklaas of in de pauzes van judowedstrijden.

Mama en dansjuf

Angelique is dus ook gewoon een mama die aan school staat om haar kinderen op te halen. Het komt nogal eens voor dat kinderen van haar danslessen dan verwonderd kijken als ze hun dansjuf aan school zien staan. Die hoort toch in de dansschool? “Dag Juf”, wordt er dan tegen haar gezegd, of ze krijgt een spontane knuffel. Dochter Filou is dan maar wat trots op haar dansmoeder. Zelf danst Filou graag mee op woensdagavond. Elke week kijkt ze daar enorm naar uit.

Dans voor ouderen

Terwijl Angelique zo staat te wachten aan school, komen de gesprekken met andere ouders regelmatig op dansen uit en op een gegeven moment komt de vraag, “Zou jij aan ons ook dansles kunnen geven?” En hier werd een zaadje geplant. Angelique ging er mee aan de slag en in september startte ze haar eerste dansles voor dames in Geffen bij de GVG. Dat was een gigantisch succes en haar dansgroep stroomde snel vol. Er was vanaf het allereerste begin veel plezier, ontspanning en veel beweging. Er wordt gesport zonder dat je in de gaten hebt dat je aan het sporten bent.

Door de danspassen komen alle spieren in beweging en door de dans komt er een gelukshormoon vrij. Een deelneemster zei op een gegeven moment, “Da gelukshormoon, ik wist nooit wat ze daar mee bedoelde. Maar nou snap ik het”.

De dames zijn bijzonder enthousiast en dat werkt aanstekelijk. Meer dames wilde gaan dansen bij Angelique. Er ontstond een wachtlijst waardoor Angelique besloot om een tweede dansgroep te starten die ook al snel vol stroomt. Deelnemers die voorheen er niet aan moesten denken om te sporten, zijn nu aan het sporten en slaan geen week over. De lessen worden gegeven op dinsdagavond van half 8 tot kwart over 8 en de tweede les van kwart over 8 tot 9 uur.

Op mijn vraag, hoe krijg je alles in een dag gepropt en ben je niet ontzettend moe na zo’n dag, antwoord Angelique, Ik doe dit zelf met zoveel plezier. Zowel bij de kinderen als bij de ouderen. Mijn motto “We gaan altijd met een glimlach naar huis”. Ik ga zelf altijd met een goed gevoel en met nieuwe energie naar huis. Het voelt voor mij niet als werken.

Tja, en dat wordt gevoeld. Daar wordt over verteld en daar willen mensen zijn. Angelique, dat je dit nog lang mag doen want mensen als jij zijn in deze tijd hard nodig.

9

Beste inwoners van Geffen,

In de week van 8 t/m 13 April vind de goede doelen week plaats.

In deze week krijgt iedereen in ons dorp een brief in de brievenbus. De Goede Doelen die deelnemen:

Prinses Beatrix Spierfonds Vastenactie MS fonds

Jantje Beton

Het gehandicapte kind KWF

Longfonds

Hartstichting

Brandwondenstichting

Nierstichting

Wilt u nu vast uw Goede Doel steunen kan dat ook via onderstaande QR Code.

Wij hopen op een geslaagde week.

Voor meer informatie, neem eens een kijkje op:

www.goededoelenweekgeffen.nl

Email: info@goededoelenweekgeffen.nl

Facebook: goededoelenweek geffen

Instagram: goededoelenweek_geffen

50 JARIG JUBILEUM DE SCHAKEL 25 MEI

Beste mensen,

Nog even en dan is het zover, ons 50 jarig jubileum! Zoals u heeft kunnen lezen vieren wij dit met een Brabantse koffietafel, bingo, muziek en de nodige hapjes en drankjes. U kunt zich vanaf nu voor deze feestmiddag opgeven bij Anja Wingens, telefoonnummer 5324160 of bij José Versteegen telefoonnummer 5321186.

Wilt u bij uw opgave ook doorgeven of u met 1 of 2 personen aanwezig bent en tevens uw adres en telefoonnummer. Wij zouden ook graag willen weten of u gebonden bent aan een bepaald dieet zoals bv glutenvrij. Daarnaast zouden wij het ook ontzettend leuk vinden al onze oud-leden te mogen verwelkomen. Geef u aub ook op om deze mijlpaal samen met ons te vieren. Zonder jullie hadden wij dit jubileum nooit kunnen bereiken.

Wij willen u wel vragen uw deelname door te geven voor 15 mei! Na deze datum is opgave helaas niet meer mogelijk. Wij hopen u nu voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar 25 mei!

Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

Zaterdag 2 maart werden de nieuwe shirts van onze nieuwe ZILVERSPONSOR JUMBO GEFFEN VAN HERPEN officieel uitgereikt aan Nooit Gedacht JO19-2

De nieuwe eigenaren van Jumbo Geffen van Herpen, Mark en Milou opende de deuren In september 2023. “Iedereen is van harte welkom bij Jumbo Geffen van Herpen. Elke dag gaan we voor de leukste boodschap! Onze vriendelijke medewerkers staan graag voor je klaar om je te verwelkomen in onze winkel. Bij Jumbo Geffen doen we er alles aan om te zorgen dat lekker én gezond eten voor iedereen betaalbaar is en dat je de winkel verlaat met een grote glimlach. Tot snel!”

Jumbo Geffen van Herpen, hartelijk bedankt voor het Zilversponsorschap en de shirts aan Nooit Gedacht JO19-2

10

NIEUWS

Voor meer informatie: www.bsg-geffen.nl

Voor contact: BSG.Geffen@gmail.com

Agenda:

10 april: dagreis naar Dussen

11 april: Bingo avond in het oude Klooster.Aanvang 19.00

19 april: Excursie met lunch naar plattelandsmuseum Duijnhoven Uden

25 april: Bijeenkomst 20.00 Oude Klooster voor nieuwe BSG leden.

13 t/m 17 mei: Reis naar Bitburg, Duitsland

15 mei: Hendrik Groen: Rust en Vreugd op het Tuincentrum (Lievekamp)

16 mei: Bingo avond in het oude Klooster.Aanvang 19.00

20 t/m 24 mei: meerdaagse reis naar Drenthe (De Bonte Wever)

22 mei: bedevaart naar de St. Jan; H. Mis om 12.30 uur

13 juni: Bingo avond in het Oude Klooster.Aanvang 19.00

10 t/m 13 juni: 4-daagse Fietsvakantie

21 juni: Musical: Zondag in het Zuiden

26 juni: Dorpswandeling start 14.00 uur met koffie bij

Lunchroom Ambt 15

5 juli: Happen en trappen

29 juli t/m 2 augustus: Senioren Vakantie Week

Op de jaarvergadering van 22 maart jl. hebben

twee bestuursleden afscheid genomen van BSG.

Wij danken Corrie Hondong en Tineke Willemse voor de jarenlange inzet voor onze vereniging. Tineke blijft werkzaam in de reiscommissie, Corrie stopt ook met de activiteitencommisie.

Tevens is tijdens de jaarvergadering besloten dat de contributie per jaar wordt verhoogd van Euro 25.00 naar Euro 30.00.

Wat betreft de bijeenkomst op 25 april voor die nieuwe leden die zich vanaf januari 2021 hebben aangemeld, hopelijk komen zij in grote getale naar het Oude Klooster. Op deze avond gaan we nadenken wat er voor de “jongere leden” op stapel kan worden gezet, waar de interesses liggen, kortom sparren met elkaar. Deze leden worden per e-mail benaderd en kunnen zich digitaal aanmelden.

Op 26 juni vindt er een ludieke dorpswandeling plaats door het mooiste dorp van Brabant, GEFFEN! U wordt meegenomen door Hendrik de Booij (een rijke burger uit de 17e eeuw) en Jan van Lith (een boer uit de 19e eeuw) en ontdek het nu van vroeger.We starten om 14.00 uur vanaf het kerkplein. Deze rondleiding zal

plaatsvinden met gidsen van Genealogisch Bureau van Erp. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur, daarna gaan we koffie/thee met gebak nuttigen in de nieuwe lunchroom Ambt 15 op het Dorpsplein. Aanvullende informatie volgt later.

Senioren vakantieweek 29 juli t/m 2 augustus 2024: Volop in de maak; programma volgt binnenkort

Informatievoorziening aan onze leden. Website is in gebruik…. www.bsg-geffen.nl Veel nuttige informatie, zoals agenda en foto’s.

Instructie tablet, computer, telefoon krijgt andere invulling

De vraag naar hulp is door de jaren heen veranderd en de belangstelling is te gering om op dezelfde manier door te gaan. Dhr. Albert van Santvoort tel:073 5322141 is bereid leden thuis te helpen met evt. problemen.

DANKBETUIGING

Bedankt allemaal voor jullie kaarten, berichtjes, mooie gesprekken en warme woorden tijdens het ziek zijn en na het overlijden van Henk van de Wouw.

Het geeft ons troost in deze verdrietige tijd.

Truus, kinderen en kleinkinderen.

11
AFDELING GEFFEN Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl
BSG INFORMATIE

vraag naar

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com
Sportvelgen • Nieuwe autobanden
Caravan-
en aanhangerbanden
Reparatie
van banden
Opslag
www.autobandenservicegeffen.nl Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen Bedrijvenweg 7 | 5386 KA Geffen | Tel: (073) 532 60 18
- DESIGNVLOEREN - INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN Peter Kieboom Heesterseweg 12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl SIERGRINDVLOEREN - DESIGNVLOEREN - INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN Peter Kieboom Heesterseweg 12 5386 KT Geffen M 06 - 46074075 E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl INDUSTRIEVLOEREN - VLOEISTOFDICHTE VLOEREN
Kieboom Heesterseweg 12
KT
E info@pkvloeren.nl www.pkvloeren.nl ppens c iNFRA & RECYCLiNG
advertentie op deze plaats!
van winter- en zomerbanden
SIERGRINDVLOEREN
Peter
5386
Geffen M 06 - 46074075
Uw
de
torenklanken@geffen.nl
mogelijkheden via
T. 073-532 28 75

NIEUWS VAN KOM D’R IN

Vrijwilliger aan het woord…… Elly SmitNahon.

In de eerste week van januari dit jaar nam Elly Smit afscheid als vrijwilligster in de werkgroep van ‘Kom d’r In’. Vanaf 2007 heeft Elly onafgebroken in diverse werkgroepen vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van zorg en welzijn.

Elly (79) is natuurlijk vooral bekend in Geffen als huisarts. Samen met haar man Aart vormden ze het huisartsenechtpaar in Geffen van 1973 tot 2004.

Na al die drukke jaren in de huisartsenpraktijk wilden ze eerst graag tijd nemen voor het gezin, familie en vrienden. Een soort inhaalslag want de familie woont niet allemaal naast de deur. Zowel de moeder van Aart als die van Elly leefden toen nog en ze wilden graag de zorg voor hen op zich nemen. In 2005 werd het eerste kleinkind geboren, op het juiste moment, want ze hadden nu ook tijd om op te passen. Na de medische zorg voor ons dorp namen ze nu de zorg voor de moeders op zich en het oppassen op de kleinkinderen. Al gauw wilde Elly ook vrijwilligerswerk gaan doen in het dorp. “Dat ben ik van huis uit gewend om me in te zetten voor de gemeenschap. Je wilt graag iets voor de mensen betekenen, vrijwilligerswerk geeft veel plezier en voldoening.

Elly zorgde er voor dat in het Platform ook mensen deelnamen die betrokkenheid hadden bij de inhoud, zoals rolstoelgebruikers en mensen met een bepaalde beperking. “We hebben veel gelezen en veel informatie verzameld om de gemeente zo goed mogelijk te adviseren over wat hier nodig is”.

In 2007 werd Elly gevraagd voor deelname aan het WMO Platform (Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) in de gemeente Maasdonk. In die jaren moesten de gemeentes zich voorbereiden op veel verantwoordelijkheden die ze op hun bordje kregen op het gebied van zorg en welzijn. De WMO wet is in 2015 ingegaan maar vooraf moest er veel gebeuren. Dit werk paste heel goed bij de expertise van Elly. En het mooie is dat ze tijdens hun afscheid als huisarts een gezondheidsmarkt hebben georganiseerd waarin hier al op vooruit gelopen werd.

Het WMO Platform moest de gemeente adviseren.

In 2010 werd er in Maasdonk ook een Seniorenraad opgericht om de behoeften van ouderen goed in kaart te brengen. Namens het WMO Platform nam Elly deel aan de Seniorenraad. “Ik vond het heel belangrijk om daar iets voor te doen. Laagdrempelige initiatieven realiseren. In de Seniorenraad werden hele goede plannen uitgewerkt. Er is toen veel onderzoek gedaan om de behoeften te peilen onder ouderen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Hieruit bleek o.a. dat er veel verborgen eenzaamheid is in Geffen”.

Door de gemeentelijke herindeling in 2015 viel helaas de seniorenraad uiteen. Nuland en Vinkel kwamen bij Den Bosch en Geffen bij Oss.

En zo kwam Elly met haar vrijwilligerswerk van de ene in de andere werkgroep terecht. Het was wel allemaal in samenhang met elkaar. Uit onderzoek dat werd gedaan kwam duidelijk naar voren dat er veel behoefte was aan laagdrempelige ontmoetingen. Binnen de gemeente Oss staken nu het RIGOM, De Schakel, Het Oude Klooster, Brabant Zorg en KBO de koppen bij elkaar. Ook aan deze werkgroep nam Elly deel. In het Oude Klooster startte ‘De Ontmoeting’ en Elly ging op zoek naar vrijwilligers om dit initiatief te begeleiden. Later is daar nog ‘Het Eetpunt’ bij gekomen, samen eten iedere derde donderdag van de maand.

Opvallend is de gedrevenheid van Elly om mee te denken over nieuwe initiatieven en die dan verder op poten zetten. Er voor zorgen dat er mensen zijn die het dragen en zelfstandig uit kunnen voeren.

Een ander initiatief van haar is de oprichting in 2012 van de dementiewerkgroep. Dit gebeurde toen vanuit

13

Op z’n Van Wanrooijs

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 250 collega’s al ruim 50 jaar!

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd

...dát maakt Van Wanrooij

www.vanwanrooij.nl

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Frank

Accountantadministratieconsulent

Frank

Nicole

Vestiging:

Heeswijk-Dinther

Vestiging:

Bezoekadres:

Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres:

Frank

Accountantadministratieconsulent

Postadres:

Postadres:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 6,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina e 21,-

1/4 pagina e 33,-

1/2 pagina e 47,-

Wij verzorgen voor u:

Hele pagina e 78,-

NAS

Telefoon

Fax

Website Mail

* verlijmen van kalkzandsteen

* leggen van afwerkvloeren

* het bouwen van separatiewanden gipsblokken, gasbeton

1 18-12-2020 10:17:35
Heesch
Cereslaan
VT Heesch
F 0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01 E info@soestacc.com W www.soestacc.com
4 5384
T
Hanegraaf
Heesch
Heeswijk-Dinther
Geffen
Cereslaan 4 5384 VT Heesch
Hanegraaf
43
1969 1a • RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13
Cereslaan 4 Dorpstraat
Plein
Hanegraaf
van Daal
Chris-Stan
Hanegraaf
Verhuur
Verhuur
Herontwikkeling
info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl
commercieel vastgoed •
woonruimten •
bestaand vastgoed

het WMO Platform en de Seniorenraad. Vanuit haar medische achtergrond wist Elly dat het aantal mensen met dementie zeer zal gaan toenemen. Het wordt onder ouderen volksziekte nr.1, in 2030 verwacht men een verdubbeling van het aantal patiënten. Daar moeten we ons op voorbereiden. Een dagopvang voor mensen met dementie in Geffen, dichtbij in het eigen dorp, dat zou Elly graag willen realiseren. “We hebben toen verenigingen en winkeliers uitgenodigd om hen te informeren hoe om te gaan met dementerenden. Daar is toen heel positief op gereageerd maar het vervolg is helaas wat blijven hangen”.

Naar aanleiding van De Voorzieningenkaart die is gemaakt kwam “Geffen Zorgt”van de grond. Een aantal professionals bespraken hun visie op de zorg in Geffen in een veranderende tijd waarin steeds meer de zelfredzaamheid van de mensen centraal staat.

En vanuit “Geffen Zorgt” ontstond ‘Kom d’r In’ in 2017. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen met diverse activiteiten.Vanaf het eerste begin zat Elly in die werkgroep.Vanuit de gemeente kwam hier subsidie voor en ‘Kom d’r In’ startte aan het Dorpsplein.

Bij ‘Kom d’r In’ hebben we Elly leren kennen als een harde werkster die veel taken op zich neemt. Ze zet ons aan het denken en is kritisch positief. De Voorleeslunch is o.a. door haar een mooie en blijvende activiteit geworden. En wat te denken van het Repair Café, ook een initiatief van Elly. Daar is nu een leuke club mensen actief want ook duurzaamheid hoort bij ons welzijn.

De laatste zeven jaren was Elly een belangrijke kracht bij ‘Kom d’r In’.

Inmiddels heeft ze haar taken geleidelijk aan goed overgeheveld naar andere vrijwilligers zodat alles doorgaat nu ze stopt. Dat is toch ook de beste manier om de voortgang te waarborgen.

Elly je hebt het geweldig gedaan. Dank zij jouw inzet is er veel van de grond gekomen hier.

WAAR BLIJFT DE TIJD?

In januari 1999 werd er een stukje in de Torenklanken geplaatst met een oproep aan alle Geffenaren. Zullen we een gilde laten ontwaken? Een schuttersgilde! Dorpen in de directe omgeving hebben er ook een (in Brabant zijn nu nog ongeveer 200 schuttersgilden actief) en dan moet het in Geffen toch ook lukken.

Op woensdag 3 februari 1999 was er een bijeenkomst in de kelder van het gemeentehuis bij heemkundegroep Vladerack en alle Geffenaren waren hartelijk welkom. De bijeenkomst begon als volgt:

Nu hebben wij, U en ik, het enthousiasme opgepakt om op z’n minst één serieuze poging te wagen om de ontwaking ook daadwerkelijk tot heroprichting om te zetten. In Nuland en Oss kwamen ze reeds van de grond. Voor het jaar dat Nuland nog net geen 700- jaar, Oss slechts 600- en Geffen reeds 700- jaar bestond. In het jaar dat Geffen 700-, het Sint Joris gilde 450- en het Sint Catharinagilde 393- jaar bestond, werd reeds de ontwaking van het Geffens gilde besproken. Van meerdere gilden in de omgeving, hebben we de eerste, maar ook latere bijeenkomsten veel hulp gehad. Nog in hetzelfde jaar is het gilde daadwerkelijk ontwaakt (maar daar later meer over)

We hebben nu een prachtig onderkomen en zijn daar ook wekelijks te vinden om gezellig samen te zijn. Als je denkt, misschien is dit wel iets voor mij of mijn gezin, of vriendengroep, ben je van harte welkom op de zondagmorgen zo rond een uur of 11 in ons clubhuis aan de Weverstraat 33. En kan je kijken of een van onze bezigheden zoals vendelen, trommen, bazuinblazen, Jeu de Boules, kruisboog of handboogschieten iets voor jou is. Als aspirant-lid kan dit zelfs 3 jaar gratis.

15

Kanaalstraat 6

5347 KM Oss

tel: 073 5321347

fax: 073 5324827

www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

C1000.

Van alle markten thuis.

C1000 van Herpen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

uw advertentie op deze plaats?!

www.vanwanrooij.nl

informeer naar de mogelijkheden:

E. torenklanken@geffen.nl

T. 073-532 28 75

Openingstijden:

Ma t/m do 8.00-20.00 uur

Vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-18.00 uur

www.vanwanrooij.nl

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Internet: www vanwanrooij.nl

* BOUWMATERIALEN

* HANG- EN SLUITWERK

* TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* SIERBESTRATINGSMATERIALEN

* IJZERWAREN

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

* GEREEDSCHAP

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

* POOTGOED EN

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BESTRIJDINGSMIDDELEN

Internet: www vanwanrooij.nl

* HOUT EN PLAATMATERIAAL

* TEGELS

* VERF

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen

Tel: 073 - 532 1338

BOUWMARKT VAN ERP & Zn.

21 maart was de jaarlijkse vergadering van onze club. Herbert Steffner is daarbij in het zonnetje gezet voor het jarenlang bijhouden van de banen. Iets waar we hem zeer dankbaar voor zijn. De banen lagen er altijd pico bello bij. Herbert nogmaals veel dank daarvoor.

De uitslag van de wintercompetitie, die we ieder jaar in Nistelrode hebben, werd deze avond ook bekend gemaakt. Dit zijn de 1e 10

1 Gerard Schuurmans

2 Leo Renders

3 Rien de Veer

4 Tonnie Schuurmans

5 Mieke v Lieverloo

6 Ton Broeksteeg

7 Richard Schuurmans

8 Toon vd Doelen

9 Joke v Lier

10 Albert v Santvoort

HEITJE VOOR EEN KARWEITJE, EEN TRADITIE IN GEFFEN

GEFFEN - Ook dit jaar zullen de leden van Scouting Geffen langs de deur gaan op zoek naar kleine karweitjes voor een wat groter heitje! Alle bevers, welpen en scouts zullen op zaterdag 6 april de handen uit de mouwen steken. Heitje voor een karweitje is een traditionele scouting activiteit en bestaat al sinds 1952. Scouting Geffen heeft deze activiteit ook al sinds jaar en dag op de agenda staan. Tijdens heitje voor een karweitje leren jeugdleden dat geld niet gewoon uit de portemonnee van hun ouders komt, maar dat er uiteindelijk ook voor gewerkt moet worden. Met het verdiende geld worden leuke bijeenkomsten, overnachtingen en kampen gehouden. En kunnen we als Scouting Geffen onze contributie laag houden. We willen daarom de inwoners van Geffen dan ook vragen om op deze dag hier rekening mee te houden en wat leuke klusjes voor de leden op te sparen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan speelgoed opruimen, planten (binnen-of buiten) water geven, stofzuigen, snoeien, glas naar de glasbak brengen, statiegeldflessen-of blikjes wegbrengen, onkruid wieden, afwassen, kinderen voorlezen, buitenspeelgoed schoonmaken, auto wassen, de hond uitlaten, vissen voeren, een stoepje vegen en nog veel meer. Zoals gezegd vindt de actie dit jaar plaats op 6 april.Alle leden zijn herkenbaar aan het scouting uniform. Namens alle leden, leiding en bestuur alvast bedankt voor uw medewerking en gulle giften.

PRIJSVERLAGING per 1 april:

Door een stimuleringssubsidie van de gemeente Oss aan Geffen Zorgt is er een prijsverlaging mogelijk gemaakt.

Dus met ingang van 1 april:

Het zomerseizoen gaat weer van start en dan kunnen jullie ons weer vinden op de banen voor de Koppellinck op dinsdag en donderdag avond en we beginnen weer op maandagmiddag met een vrije inloop. Kom eens kijken en als het geen wedstrijd is gooi een balletje mee.Weet je niet hoe het werkt en houd dat je tegen?

Je kunt altijd informatie krijgen bij Toon Schuurmans, Rien de Veer, Leo Renders en Tonnie Schuurmans.

Dan nog het volgende om op de kalender te zetten. 30 juni is het Geffens Open Jeu de Boules toernooi.

We hebben ook een website: www.jbcgeffen.nl

Vriendelijke groeten, het bestuur van JBC Geffen

Gezellig samen aan tafel en een gezond drie gangenmenu voor 9.50 euro.

Info Geffense Eetkamer zie achterzijde Torenklanken.

17
Leiweg 4, Geffen 06 575 00 852 info@vandecampberegening.nl www.vandecampberegening.nl Tuinberegening - WaterpompenGrondwaterbronnen

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 6,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina e 21,1/4 pagina e 33,1/2 pagina e 47,Hele pagina e 78,-

informeer naar de mogelijkheden:

torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

informeer naar de

073-532 28

VOOR ALLE KAMPIOENEN (ÉN HUN FANS) MAAK JOUW EIGEN KAMPIOENSSCHAAL
jouw team binnenkort kampioen? Personaliseer jouw eigen kartonnen kampioensschaal
clublogo
kampioensschalen.nl! Gebruik de
TORENKLANKEN20
20% korting
je bestelling! KAMPIOENSSCHALEN.NL IS ONDERDEEL VAN OOITGEDACHTHEREN * 3 Klasse Nooit Gedacht Gefen * NOOITGEDACHTJO19-1 * MET EIGEN TEKST & CLUBLOGO IN 3 FORMATEN KAMPIOEN KAMPIOEN 2023-2024 * DAMES2 * KAMPIOEN HOUVAST bij laten gaan Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is. Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Roy Romme Den Oven 35 Mob.: 06 11 36 62 82 5386 EW Geffen rommehoveniers@home.nl Nederland Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl BLOEMEN Ik hou van... www.ikhouvan-bloemen.nl Voor iedere gelegenheid een passend kado! Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u uw advertentie op deze plaats?!
Wordt
met eigen tekst én
op
code
en krijg
op
mogelijkheden: E. torenklanken@geffen.nl T.
75
advertentie op
plaats?!
uw
deze
E.

ROOI OORTJES NR. 113

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ...

#Nationale Boomfeestdag

Al wij deze column tikken, is het #Nationale Boomfeestdag Daar is in heel Groewd Oss niks van te merken. De pas vorig jaar aangeplante bomen aan de Juliana Singel (rondweg Zuid) zijn er nú al weer allemaal uit!

Ook in Geffen (weer) niets gemerkt van #Boomfeestdag. Integendeel: opnieuw bomen gerooid, nondeju! In het ‘groene’ Dorpshart nog wel. Iemand ergens gelezen, dat er een kapvergunning voor is aangevraagd? Natuurlijk niet; dat hoeft de gemeente Oss niet; slager keurt zijn eigen vlees!

Lindeboom Maasniel, Limburg (www.GroenVandaag.nl)

#Herdenkingsboom

Maar er is hoop: er is een groepje burgers met een initiatief: ”Boom van en voor Geffen”. Uiteraard onder aanvoering van Harry Peters. Die heeft bedacht bij de heropening van het Dorpsplein een kolossale #lindeboom te laten verrijzen. Eentje waar ze zelfs in Sambeek kei jaloers op gaan zijn. Daarvoor gaat Harry met de pet rond. Hoe groter uw bijdragen, hoe groter de boom! Geld storten mag uiteraard ook: NL72 RABO 0187 4847 24 o.v.v. ’Boom Dorpsplein’

#Accommodaties Geffen

Onze basisschool groeit uit haar jasje. Zéker als ’t Veld straks helemaal volgebouwd is, ontstaat er krapte met huisvesting. ?lle leerlingen van de school én alle verenigingen in MFC ”De Koppellinck”, dát past niet (meer)! Hoe tackelen ‘we’ dat probleem?

Meest logische ’oplossing’ lijkt dan om voorrang te verlenen aan onze basisschool jeugd. Maar waar moeten de verenigingen dan heen? Misschien de reeds afgeschreven Geer drastisch aanpakken? In combinatie met locatie Margriet Meubelen? Hier liggen straks mooie uitdagingen voor Groewd Osse politici en Dorpsraad Geffen.

Oude pentekening van Oude Klooster

Met verbazing lezen wij dat Stichting ’t Oude Klooster u en ons vraagt om mee te denken - of zelfs met kant en klare initiatieven te komen - over nieuwe activiteiten daar. Dát terwijl er in het verleden mooie initiatieven (etentje ouderen, 1 x/maand) ’mochten wieberen’ en nu bij de HoReCa (Akkertje) of aan de overzijde gehuisvest zijn (Kom d’r in). Terwijl dat met ’motorische beperkingen’ niet logisch lijkt … Maar misschien zien wij ‘beren op de weg’, die er niet zijn. In dát geval wil het bestuur van ’t Oude Klooster hierover vast graag tekst en uitleg geven!

#NooitGedacht

Heren 1 van de plaatselijke voetbalvereniging dreigt te degraderen uit de Derde Klasse. Hopelijk gebeurt dat niet, want dan is het afgelopen met de mooie derby’s tegen Nulandia en EVVC; zet ’m op, Nooit Gedacht!

Opmerkingen of complimenten?

Bel gerust ’t Rooi Hundje, 073 - 5324628

LENTECONCERT BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS

Kom zondag 14 april de Oostenrijkse sfeer proeven bij het Lenteconcert van blaaskapel De Pompzwengels. Om 13.00 uur openen Die Original Rheinstädter Musikanten uit Woerden, waarna de Torenkruiers uit het Belgische Bocholt het podium betreden. De middag wordt afgesloten met onze jubilerende Geffense blaaskapel gevolgd door een borrel in de foyer om het 60-jarig jubileum van De Pompzwengels te vieren. Een gezellige middag in MFC de Koppellinck. De entree is gratis. Iedereen is van harte welkom.

19
UW INTERIEURSPECIALIST Prins Bernhardplein 12 | 5391 AR Nuland | T: (073) 532 47 67 E-mail: meijer@colorsathome.nl | www.meijernuland.nl Onze openingstijden: woensdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, zaterdag 09.00 - 16.00 uur. Maandag en dinsdag op afspraak, telefoonnummer 06 - 42 62 22 34.

WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30u. en van 13.30-17.00u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen in de apotheek worden opgehaald na bericht geving.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar https://huisartsenpraktijkgeffen. synchroon.info/

Artsen: J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do J. v. Zelst aanwezig op ma, di, wo en do

M. Bouwman aanwezig op ma, di en vr

P. Berkelaar aanwezig op do en vr

Spreekuren: Dagelijks van 8.00- 12.00u. en van 14.30-16.30u. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min.Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00- 14.30 uur.

Centrale huisartsenpost: 088-876 5050

DE HEEGT - BRABANTZORG

Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264

Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555

Thuiszorg en De Heegt

Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met:

Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555

De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu

Diëtistenpraktijk beLEEFgezonder. Lisa Coppens

Dorpstraat 62 | 06 21401103 | lisa@beleefgezonder.nl

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE

Verloskundigen en echoscopie in Geffen eo.

Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631

Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764

Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek)

Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet: www.belle-vie.nl, email: info@belle-vie.nl Facebook en Instagram

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF

Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455

Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof.

LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums

Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl

THUISZORG PANTEIN

T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl

TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM

Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.

DORPSRAAD GEFFEN

Secr.: Runrotstraat 27a, 5386 CT Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK

Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur

Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur

MFC de Koppellinck

Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl

Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl

PRAKTIJK VANDAAGOEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK

Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com

FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT

Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit

HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl

Afspraken/reserveringen:

Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl

Technisch beheer:

Hans van Leeuwen tel. 06-20207064

DE ONTMOETING

Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster

EETPUNT DE ONTMOETING

Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0

APOTHEEK MAASDONK

Website: www.apotheekmaasdonk.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.15 - 17.30 uur

Telefoonnummer: 073 532 46 99

E-mailadres: team@apotheekmaasdonk.nl

Dienstapotheek buiten openingstijden:

Op zaterdagen: Apotheek Hofsteede of Burcht Service Apotheek

Gillissen in Oss.

In de avond/nacht en op zon- en feestdagen: RegioApotheek in Ziekenhuis Bernhoven of Jeroen Bosch Apotheek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

KOM D’R IN

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30u. en zondag van 14.00-16.00u. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6

DE GEFFENSE EETKAMER; Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In. Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321995 of Tineke Willemse 0610758924.

OUDERENADVISEUR

“De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE

Website: www.geffen.nl/torenklanken

Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.

20

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.