Torenklanken 2022 - nr 06

Page 1

60e jaargang | nummer 6 | maart 2022 1962

60

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.050 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

HET JAAR VAN DE MOLENAAR Het jaar 2022 is uitgeroepen tot het jaar van de molenaar. Waarom eigenlijk? Het was eind jaren 60 van de vorige eeuw toen een kleine groep molenliefhebbers is gestart met het organiseren van een opleiding tot vrijwillige molenaars. Dit heeft in 1972 geresulteerd tot het oprichten van het “Gilde van Vrijwillige Molenaars”. Dit jaar viert het Gilde dus zijn 50 jaar bestaan. Dit Gilde heeft als doel het verzorgen van een opleiding voor mensen die wind- en watermolens willen laten draaien en ermee willen malen. Inmiddels hebben in al die jaren ruim 2300 kandidaten examen gedaan zodat heel veel molens in Nederland weer draaien. Zo ook de beide Geffense standerdmolens “De Vlijt” en “Zeldenrust”. In 2017 werd het ambacht van molenaar door de UNESCO op de lijst van Immaterieel Erfgoed gezet.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LENTECONCERT DE POMPZWENGELS Kom zondag 10 april de Oostenrijkse sfeer proeven bij het Lenteconcert van blaaskapel De Pompzwengels. Om 13.00 uur openen de Pompzwengels gevolgd door twee Nederlandse topkapellen, blaaskapel Freunde Echo uit Overloon en Die Edelweisskapelle uit Bergeijk. Een gezellige middag in MFC de Koppellinck. Die Edelweisskapelle heeft dit jaar zijn slottournee. Een unieke kans om ze nog een keer te kunnen beluisteren. Geniet van mooie afwisselende muziek onder het genot van een drankje. De middag duurt tot ca. 17.00 uur, de entree is gratis. Tot dan

Dit bijzondere jaar van de molenaar werd op 15 januari in de Zaanse Schans geopend door Prinses Beatrix. Helaas door de corona perikelen is hier maar weinig ruchtbaarheid aan gegeven en was dit maar een sobere viering. In de loop van het jaar zullen er allerlei vieringen door het hele land worden georganiseerd. Om te beginnen zal er op 9 april een record poging worden gedaan om s’morgens tussen 11.00 en 12.00 uur zoveel mogelijk molens te laten draaien en als dat mogelijk is ook laten malen. De Geffense molens doen hier natuurlijk ook aan mee. De molen “Zeldenrust” draait toch al elke zaterdag van 9.30 tot 12.00u en iedereen is dan natuurlijk welkom om te kijken hoe een molen werkt en te horen wat het mooie ambacht van molenaar inhoud. Het is alleen jammer dat we niet meer aan maalgoed kunnen komen zodat we het hele maalproces niet meer kunnen laten zien. Dus als u iets hebt wat gemalen moet worden...... laat het ons weten. De molenaars van de molen “Zeldenrust”

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

u van harte uit voor deze viering. za. 16 april Paaszaterdag om 17.30 uur Paaswake in Vinkel en om 19.00 uur Paaswake in Nuland. Er is geen viering in Geffen zo. 17 april 09.30 uur Paasviering m.m.v. GK (Eerste Paasdag) ma.18 april 09.30 uur Paasviering m.m.v. PP (Tweede Paasdag)

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

VASTENACTIE 2022: JE LAND IS JE LEVEN Vastenactie 2022 richt zich met dit thema op het steunen van projecten die te maken hebben met landrechten. Mensen delven nog al te vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn. Er moet een rechtvaardiger beleid komen rondom het beheer van land! Wilt u een bijdrage overmaken dan kan dat via IBAN: NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v.Vastenactie, Den Haag. Kijk op: www.vastenactie.nl voor alle informatie.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

KERKBALANS 2022 Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022.

vr. 01 april 19.00 u. avondmis in de kapel + DK (koffie na de mis) zo. 03 april 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 08 april 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 10 april 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP (Palmzondag m.m.v. Communicanten) Voor de vastenactie wordt gecollecteerd in de Veertigdagentijd t/m Palmzondag, na elke vrijdagavond- en zondagochtendmis.

OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386.

GOEDE WEEK – PASEN In de Goede Week zijn de vieringen in verschillende geloofsgemeenschappen. do. 14 april om 19.00 uur Witte Donderdagviering in Nuland. Er is geen viering in Geffen. vr. 15 april Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg in Geffen met voorganger diaken Hans van Bemmel m.m.v. Fluitenkruid. De vormelingen beelden de kruisweg uit. Om 19.00 uur Goede Vrijdagavondviering door pastoor Ouwens m.m.v. Gemengd Koor. In deze avondviering zal uit de Matthäus Passion de aria ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’ worden gezongen door Rianne Tinbergen, begeleid door organist Ton van Heijnsbergen en fluitiste Karin van Zutphen.Wij nodigen

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 maart 2022: Frans van de Kamp, 70 jaar.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt 3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Uw advertentie

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Woensdag 6 april 14.00 - 15.30 u. voorbereidingsmiddag. Zondag 10 april 09.30 u. Palmzondag met palmpaasstokken van de Communicanten. PROGRAMMA VORMSEL 2022 De vormselvoorbereiding is begonnen.Voor Geffen, Nuland en Vinkel zijn de bijeenkomsten in Nuland. Excursie naar de Voedselbank op woensdagmiddag 6 april Vrijdag 15 april 15.00 uur: uitbeelding Kruisweg in de Geffense kerk. Zaterdag 23 april: Power of Firedag in de Sint Jan + St. Janscentrum. Toediening vormsel door vormheer Fr. Ouwens op zaterdag 4 juni om 19.00 uur in de kerk van Nuland. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster.Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend

van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’. GEZINSBEDEVAART ‘in de voetsporen van Peerke Donders’ Datum: Zaterdag 2 juli 2022.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon van den Broek of Ingrid van Meer via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl. De uiterste inschrijfdatum is 15 mei. INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP Al een aantal jaren zamelen de vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden in onbruik geraakt gereedschap, naaimachines, kleine elektrische boormachines, lasapparaten maar ook rolstoelen in, bij de kerken in de 6 geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder: Nistelrode, Vorstenbosch, Heesch, Nuland, Vinkel en Geffen. Dit ingezameld gereedschap wordt in Uden door de vrijwilligers op haar bruikbaarheid gecontroleerd en gereviseerd. Periodiek sturen wij grote partijen gereviseerd gereedschap naar de ontwikkelingslanden Tanzania, Kenia, Kameroen en de Democratische Republiek Congo. Met een kist gereedschap van de Solidariteitswerkplaats Uden kan een leerling van een technische school in Tanzania aan de slag en kan zich een eigen inkomen 5


verwerven en in Kenia bijvoorbeeld kan een vrouw met hulp van een gedoneerde naaimachine kleding maken en door de verkoop ervan in eigen levensonderhoud en dat van haar gezin voorzien. Met een herstelde rolstoel bevorderen we de mobiliteit van een hulpbehoevende. In het portaal van de kerk vindt u een kist waarin het gereedschap wordt ingezameld. De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De inzamelingsactie wordt gehouden van 20 maart t/m 1 mei 2022. Bij vragen kunt u Sjan Vissers bellen: tel. nr. 073-5325067.

ROND DE DORPSPOMP nr 565 Op de laatste dag van de winter is de Stamtafel weer in café Govers en mag zich verheugen op, onder meer, de belangstelling van vier kandidaten voor de gemeenteraad. Oss heeft nu nog maar net zijn oordeel over de tien politieke partijen en hun imago’s geveld. De gemeenteraadsverkiezingen De uitslagen zijn op deze dag nog niet definitief. Niettemin zijn ze voldoende betrouwbaar om er conclusies aan te verbinden. De Stamtafel heeft naar interessante uitkomsten voor Geffen gezocht. In heel Oss zijn 35.945 geldige stemmen uitgebracht bij een opkomstpercentage van 47,5%. In alleen de beide Geffense stemlokalen gaat het om tezamen 1.906 geldige stemmen, wat 5,3% is van die van heel Oss. Van de Geffense 17 kandidaten heeft Mark van der Doelen (VDG) de meeste voorkeursstemmen

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ


gekregen, namelijk 349 (heel Oss) en 318 (Geffen). DIt zijn opvallend meer stemmen dan die voor andere Geffense kandidaten, waarvoor de aantallen variëren van (in heel Oss:) 2 tot 106 en (in Geffen:) 1 tot 90. Opzienbarend is dat in de gemeenteraad de VDG (11 zetels) de rol van grootste fractie heeft overgenomen van de SP (8 zetels).Wellicht is dit veroorzaakt door het netwerk dat deze partij heeft opgebouwd en regelmatige aanwezigheid van deze partij. De verdere zetelverdeling is: VVD: 3, CDA: 4, Beter Oss:2, D66: 3, Groen Links: 3, PvdA: 1, DDO: 1, FvD: 1. We vragen ons af waarom er te weinig animo is om te gaan stemmen.Toegegeven, het is niet een probleem dat alleen in Oss bestaat. De willekeurige persoon die daarover op straat wordt geïnterviewd en zegt niet te gaan stemmen komt vaak niet verder dan het te verklaren als “heb geen interesse” of “het helpt toch niet” of “ik heb geen tijd”. Er zou positieve ervaring zijn opgedaan met bijvoorbeeld uitleg op scholen over de betekenis van het stemmen, mogelijk gevolgd door een bezoek aan het gemeentehuis. Dus iets heel anders dan aanmoedigingen door reclame, een folder of een pamflet op een publieke plek. Overigens werd aan de kreet van de SP “Strijd mee” een negatief effect toegeschreven. Echte informatie zou te allen tijde de belangstelling gaande houden. De suggestie dat de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad jaarlijks, publiekelijk, een soort evaluatie van activiteiten zouden moeten presenteren, werd constructief gevonden. Voorts mag het ontwikkelen en presenteren van een begrijpelijke visie over de nabije én verre toekomst van de gemeente ook onderdeel worden van een partijpolitieke aanpak. De Stamtafel heeft voor Geffen al een doorkijk naar 2040 aangeboden. Nu moeten de gesprekken over coalitievorming worden afgewacht. Het is niet uit te sluiten dat de bestaande coalitie in Oss terugkeert. Intussen is het gissen naar de nieuwe samenstelling van de Dorpsraad. Geruchten genoeg, maar daar hebben we niet veel aan. Windcollectief Oss-Den Bosch Aanwezig is ook Marino van den Hurk uit Geffen om te informeren over de stand van zaken in het windturbineproject.Waar gaat het ook weer over? De duurzame polder. Oss zet in op duurzame energie. De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn met als tussenstap in 2023: 16 %. Agrariërs in het poldergebied tussen Oss en Den Bosch denken dat een windpolenpark aan die ambitie kan bijdragen. En in plaats van afwachten, besloten ze zelf de mogelijkheden te verkennen. Op die wijze wordt ook de energietransitie gediend. Al in 2016 kregen diverse regionale agrariërs bezoek

van projectontwikkelaars. Hun boodschap was simpel: dé kans op een windmolen op eigen grondgebied. ‘Eén handtekening en alles zou worden geregeld’, vertelt melkveehouder Martino. Zo’n grondcontract is niet niks en veronderstelt garanties. Maar dat leidde tot een eigen onderzoek. Kunnen we hier niet beter iets met en voor elkaar betekenen in plaats van voor een projectontwikkelaar? Pondera Consult, een onafhankelijke specialist op het gebied van windenergie, werd in de arm genomen. Het windmolenpark is daarmee een serieus plan geworden binnen de gemeente Oss waarmee over de verdere ontwikkeling nauwe contacten bestaan evenals met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie. Kan er ook een dergelijke voorziening voor Geffen worden gecreëerd? Dat kan natuurlijk wel, maar bij de zoektocht naar een plek voor deze molen moet je je wel van tevoren vergewissen van een draagvlak, de medewerking die je wenst en de tegenwerking die je kunt verwachten en die verholpen zal moeten worden. En verder - is het nu bijna echt afgelopen met Poelierderij Jo van Druenen. Op 31 maart is de laatste winkeldag en op 2 april sluiten Anja en Jo hun bedrijf dat in Geffen en verre omstreken het spreekwoordelijke adres is geweest voor kwalitatief eerste klasse gevogelte, wild, overige poelierswaren, verzorgde barbecue aan huis en nog heel veel meer. Op 1 en 2 april ben je welkom aan de Broekstraat 8 om je belangstelling te tonen voor het afscheid van Anja en Jo en hun mooie bedrijf. De Stamtafel wenst het echtpaar een mooie afscheidsbijeenkomst en verdere toekomst! - heeft de vorige Dorpspomp je vergeefs laten zoeken naar de vertaling van het Franse woord Boudet; helaas, een klein typefoutje, dit woord bestaat niet. Het had moeten zijn het woord Baudet en dan was je automatisch terechtgekomen bij “ezel”. Hiermee wordt overigens niets ten nadele van het dier bedoeld. - is bekend gemaakt dat het op 9 april de nieuwe Roefeldag zal zijn. Deze zal worden gehouden op sportpark De Biescamp. De Roefeldag is een middag voor alle Geffense basisschooljeugd om kennis te maken met vitale, Geffense verenigingen. Er zijn activiteiten en demonstraties voor de jeugd. De populariteit is groot. - vindt de Wandelvierdaagse dit jaar plaats van 14 tot en met 17 juni. - zal de eerstvolgende Stamtafel zijn op 3 april.

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

www.pphnotarissen.nl

T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nl

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


ROEFELDAG Op 9 april is het Roefeldag in Geffen! Deze middag kunnen basisschoolkinderen aan een tiental activiteiten deelnemen en tegelijkertijd kunnen ouders zich laten informeren door de Geffense verenigingen. Kom je ook laserschieten, pony’s borstelen en dansen? Kan jij de langste noot maken of het snelst drummen? Racen met een brancard, slachtoffers verbinden, vendelzwaaien, een tennisparcours, stoepranden, penalty schieten, een snelheidsparcours, niks is te gek! Elke vereniging heeft een kraampje voor het inwinnen van informatie over lessen, contributie, activiteiten en vrijwilligers. Misschien kunt u ook wel iets betekenen voor de vereniging van uw zoon/dochter? De middag wordt feestelijk geopend door Osje, die ook in de pauze samen met WIK een demonstratie zal verzorgen. Als afsluiting doen we met alle deelnemers een Flashmob en krijgen de kinderen een traktatie als ze hun volle stempelkaart inleveren. Een gezonde versnapering wordt beschikbaar gesteld door ‘t Rottenrijk en ook dank aan KPJ voor het ter beschikking stellen van hun velden en accommodatie. Dus wees welkom allemaal om er een gezellige, actieve en informatieve middag van te maken!

VOORAANKONDIGING KONINGSDAG 2022 Op woensdag 27 april 2022 vieren we weer Koningsdag in Geffen! Dit doen we onder andere met oude, vertrouwde én nieuwe spellen voor de kinderen op het Dorpsplein. Ook is Stichting Horeca Geffen weer aanwezig om de nodige dorst te lessen en wordt er weer een kinderfietsoptocht gehouden. En heb je nog spullen over die je kan verkopen? Denk er dan eens over na om een kleedje neer te leggen bij de kleedjesmarkt! We stellen het zeer op prijs als woensdag 27 april geen auto’s worden geparkeerd op het Dorpsplein, zodat we de ruimte hebben om het plein gezellig in te richten. Bij voorbaat dank daarvoor. Met feestelijke groeten, De Evenementenstichting Geffen (Astrid Eikenaar, Ellen den Hertog, Hennie van de Kamp, Twan Ketelaars, Erik van Kreij, Marcel Wakonig en Christel Willemse) Ps. Wist je dat we ook een Facebookpagina hebben?

TONEELGROEP TIENERS VAN TOEN Na 2 jaar coronaproblemen heeft de toneelgroep Tieners van Toen uit Nuland de repetities weer hervat. Onder regie van Eveline Bloks zijn de spelers al een tijdje bezig met een nieuw blijspel getiteld “Hotel de Meerpaal”. Wie van toneel houdt moet zeker komen kijken naar dit kostelijke stuk vol humor. Het verhaal gaat over het familiehotel van Pieter en Gerda. De zaken lopen niet al te best. Gerda wil nu in de winter open blijven om extra omzet te maken. Ze plaatsen een advertentie. Er melden zich 5 gasten. De zeer gierige Dora, met haar tweelingzus Clara, die het geld graag laat rollen. Een baron en barones, compleet met huisdame, die bereid lijken extra te betalen voor meer privacy. Maar is het wel een echte baron? En ze moeten nieuw personeel aannemen, want een baron en barones kun je natuurlijk niet zelf bedienen. Dat personeel komt er: Sientje, de werkster en buurman Teun, een vrolijke man, die op zijn tijd graag een borreltje lust. Maar of dat nou personeel is, waar je op kunt bouwen….? Het begin van een vermakelijke klucht, volop actie en verwarringen en zeker de moeite waard om te komen kijken. De uitvoeringen zijn in Gemeenschapshuis de Meent in Nuland en wel op woensdag 20 april om 14.00 uur, vrijdag 22 en zaterdag 23 april beide aanvang om 19.30 uur. Kaartjes kosten € 8 incl. gratis kop koffie/thee en zijn vanaf 1 april te koop bij de AH Nuland, COOP Vinkel en Wilma’s kadoshop in Geffen. 9


GELOOF ONDER WOORDEN: DE ALLERLAATSTE Zo’n bijna 4 jaar mocht ik, zowel in ‘De Torenklanken’ in Geffen, als voor de ‘Echo’ in Vinkel een stukje schrijven over ons katholieke geloof en hoe wij daar in de praktijk mee om kunnen gaan. Niet alle wijsheid kwam van mijzelf, er zijn vele mensen die geweldig hun geloof kunnen weergeven. Dat zijn theologen, bisschoppen, de paus, priesters, diakens en pastorale werkers, maar we moeten zeker niet vergeten de gewone mensen die op een hele bijzondere manier hun geloof beleven. Ik besef ook dat we leven in een tijd, waarin de meesten mensen niets meer met geloof en kerk te maken willen hebben, jongeren weet nauwelijks wat geloof is en weten niet, wat een parochie is. Ik merk ook bij mensen die met een smoesje afhaken, en alleen maar terug kijken in het verleden, negatieve dingen onthouden de mensen, de goede vergeten we snel.Als je niet vooruit durf te kijken en je niet positief wil inzetten, gaat het bijvoorbeeld ook in een relatie mis. Het woord vergeven, is een moeilijk woord, maar we hebben het nodig om verder te gaan. Persoonlijk vind ik het ook jammer, dat men niets meer van Jezus wil weten, die juist de blijde boodschap wil brengen. Gelukkig heb ik als individu vele persoonlijke gesprekken mogen voeren, waarin pijn, verdriet maar ook het menselijke geluk aan de orde kwam.We leven in een tijd waar veel woorden via de techniek verloopt, en daardoor het persoonlijk contact verdwijnt. De corona

leerde hoe pijnlijk dat was, vooral voor de ouderen, en de jongeren die psychische druk ervaarden. Geloof kan je ook troost en bemoediging geven, maar je moet er wel voor open staan.We zien nu soms beelden van de mensen in Kroatië, die biddend om hulp smeken, in machteloosheid mag je tot God wenden, al kan deze niet de oorlog ten einde brengen. De duivel in Poetin heerst nu. Het doet mij denken aan het evangelie van (Lucas 4,1-13), waarin de duivel God op de proef stelde, maar het uiteindelijk het toch maar opgaf. De wereld, vooral Europa beseft opnieuw hoe kwetsbaar we zijn, als landen en mensen. Laten we bidden om vrede in ieders hart van ons, en deze omzetten in daden, zoals dat gelukkig nu veel gebeurt, door vluchtelingen op te vangen en hen nabij te zijn. Dat zal nog een hele klus worden, want voor de vluchtelingen kan het nog lang duren voor ze weer een eigen thuis hebben. Voor mij de allerlaatste keer dit schrijven, met mijn vrouw keer ik naar 19 jaar Brabant terug naar Gelderland, terug naar onze geboorteplaats, waar wij gaan wonen in het huis van mijn onlangs overleden zus en zieke zwager die elders verblijft. Dank aan de redacties van beide bladen, die mij de kans gaven, om het thema ‘Geloof onder woorden’ te publiceren. Ik wens u allen, een goede gezondheid, vrede en geluk vergezeld van Gods zegen en genade. Het ga u goed!! In vrede met elkaar verbonden. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste KBO leden, Fijn u allen weer te zien bij de diverse activiteiten. We hebben het gemist. Het Oude Klooster is opgeknapt, de verbouwing van de Koppelinck is klaar. Iedereen is trots op wat we hebben bereikt. U kunt het resultaat komen bekijken. Op zondag 15 mei is er gelegenheid, u kunt dan zien welke activiteiten er zoal zijn in de beide gebouwen. Zet het vast op de kalender, iedereen is welkom. LADY´S DAY bij Vander Klooster Mode op maandag op 23 mei. Dit gaat door, er zijn genoeg dames die graag mee gaan. U kunt ook nog mee, er zijn nog plaatsen vrij. De kosten hiervoor zijn € 20,00 pp. Te betalen voor 10 april op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Geffen. Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en tel. nr. vermelden. Nieuws van KBO Brabant: De seniorenexpo welke gepland stond in de week van 10 t/m 15 mei kan helaas geen doorgang vinden vanwege het te geringe aantal standhouders. In 2023 zal de Senioren Expo gehouden worden van 17 t/m 22 januari. Verkeersdag voor senioren, 20 april ook voor niet leden van de KBO. Op woensdag 20 april organiseert VVN Afdeling Maasland (Gemeenten Oss en Bernheze) weer een verkeersdag voor senioren bij Verkeersschool Kees van Iersel in Heesch. Hoe ziet zo’n verkeersdag eruit: Alle deelnemers volgen het theorie gedeelte waarin ze worden geïnformeerd over veranderde verkeers- en gedragsregels zoals rotondes, snelweg, voorsorteervakken en taal van de weg. Daarnaast kunnen ze een praktijkles volgen in een lesauto waarbij hun kennis en ervaring beoordeeld wordt door een ervaren rijinstructeur. Maar er is meer, naast de theorie en de praktijk, krijgt u ook advies van onder meer de fysiotherapeut, de opticien en de audicien die uw conditie beoordelen. Het programma is als volgt: Volgt u alleen theorie dan informeren wij u over: • Veranderde verkeers- en gedragsregels • De invloed van medicijnen en alcohol bij ouderen in het verkeer

• Een fysiotherapeut meet een aantal functies van u en geeft informatie om lager fit te blijven • U kunt een parcours afleggen op e-bikes om verschillende soorten elektrische fietsen uit te proberen Het theoriedeel duurt een halve dag en u kunt kiezen tussen de voor- en de namiddag. De kosten voor het theoretisch deel bedragen € 10,= (incl. een theorieboekje) Wanneer u ook het praktijkgedeelte volgt krijgt u naast de theorie-onderdelen: • Een uur rijden in een lesauto met een instructeur • U bezoekt een opticien en een audicien om ogen en oren te testen • Uw reactiesnelheid wordt gemeten in een rijsimulator Wanneer u kiest voor het praktijkgedeelte (en de theorie) bent u de hele dag, van 8.15 tot 16.00 aanwezig en bedragen de kosten € 20,= (incl. het theorieboekje en een lunch). Normaal kost één uur rijles vaak ruim € 50,- maar dankzij subsidie van de gemeenten Oss en Bernheze, kunnen wij dit voor een fors lager bedrag aanbieden. Wilt u deelnemen, stuur dan uw naam, adres en geboortedatum naar jhuijbers@vvn-maasland.nl en vermeldt, wanneer u alleen theorie wilt, of u in de voor- of namiddag wilt komen. Wanneer u ook aan het praktisch deel meedoet, geef dan aan of u in een automaat of handgeschakelde lesauto wilt rijden. 21 april Info-avond RABO-bank: Een medewerker van de RABO bank komt informatie geven over alle zaken die met de RABObank te maken hebben, zoals telebankieren. Maar ook waarschuwen tegen fraude. Het begint om 19.30 uur in Het Oude Klooster. De koffie staat klaar!

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

11


HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit. EHBO VERENIGING Toen ongeveer 15 jaar geleden bekend werd dat de Bonkelaar in Geffen gesloopt zou worden, moest EHBO vereniging Geffen, net zoals andere bewoners van het pand, op zoek naar een nieuwe locatie. Na diverse locaties beoordeeld te hebben, kwamen we uit bij het Oude Klooster. Ondanks dat we niet meer onze eigen koffie mochten schenken en de huur een fractie hoger bleek dan we gewend waren, is het een geschikte locatie gebleken voor onze vereniging. De ruimte die we tot onze beschikking kregen, was vele malen groter dan voorheen; de 1,5 meter afstand die we de afgelopen jaren hebben moeten houden was in de oude Bonkelaar bijvoorbeeld nooit mogelijk geweest.We kregen een kast voor ons lesmateriaal en sinds kort mogen we er ook onze andere materialen veilig bewaren. Dat de vriendelijke beheerders van het Oude Klooster ons koffie en thee schenken, bleek eerder een zegen dan een last. Kortom, we hebben geen seconde spijt gehad van de keuze voor het Klooster als onze locatie.

Wat doen ze met het geleerde? De eerste gedachte is misschien, dat de leden het vooral voor zichzelf en hun naasten zullen doen. Natuurlijk is dat een van de drijfveren, maar velen doen het ook voor de hele gemeenschap. Veel reanimatie-leden hebben zich opgegeven bij HartslagNu, zodat ze dag en nacht opgeroepen kunnen worden om een Geffenaar in nood te reanimeren. De EHBO-leden verlenen daarnaast ook nog steun bij diverse Geffense evenementen, evenementen die zonder hen niet door kunnen gaan of alleen tegen hogere kosten van commerciële organisaties. Zo heeft iedereen direct en indirect belang bij een grote EHBO vereniging met getrainde leden. Mocht je interesse hebben om Geffen zo te helpen, volg dan een nieuwe EHBO of reanimatie cursus. Dit kan altijd via onze website (https://www.ehbogeffen.nl/cursus). We zien je daarna graag terug in het Oude Klooster. Met vriendelijke groet, Christo Martens, voorzitter EHBO vereniging Geffen www.ehbogeffen.nl

Mogelijk vraag je je af: wat doen ze daar in het Oude Klooster en wanneer? Wanneer de R in de maand is, dan kun je ons er ongeveer elke 2e dinsdagavond vinden. Onze EHBO-leden worden door onze instructeur getraind in hun vaardigheden van de eerstehulpverlening. Per avond behandelen we de theorie van een aantal EHBO-onderwerpen en we oefenen hoe we moeten handelen in deze situaties. Omdat de EHBO-wereld niet stilstaat, worden er jaarlijks meerdere veranderingen doorgevoerd in de manier van hulpverlening; het is dus zeker niet alleen herhaling op onze herhalingslessen. Het bedienen van de AED en het kunnen reanimeren is een van de meest bekende soorten burgerhulpverlening. Al onze leden dienen zich jaarlijks hierin te trainen. Op diverse dinsdagavonden en soms op een zaterdagochtend zitten ze op de knieën voor onze reanimatiepoppen (AMBU-man en -kind) in het Oude Klooster. Omdat we een bloeiende vereniging willen zijn, zijn we gebaat bij nieuwe aanwas. Soms komt die vanuit een verhuizing naar Geffen, maar meestal vanuit de nieuwe EHBO- en reanimatietrainingen die we regelmatig verzorgen. In een aantal weken behandelen we de EHBO- of reanimatiestof, en we sluiten af met een examen. Dit doen we doordeweeks of op zaterdagen, afhankelijk van de agenda van de instructeur. 12

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN De verbouwing van de Koppellinck is bijna afgerond.We kunnen nu onze huiskamer gaan inrichten tot een gezellige plek, waar iedereen zich hopelijk thuis voelt om binnen te lopen voor een kopje koffie of thee en een praatje. Of om deel te nemen aan één van onze activiteiten. Vanaf 1 april breiden we onze inloopmomenten uit naar maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag ochtend van 10.00-11.30 uur. De zondagmiddag inloop blijft van 14.00-16.00 uur. Wij willen een ontmoetingsplek zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd. Dus vind je het gezellig om deel te nemen aan onze activiteiten, of wil je met een vriend(in), familielid of dorpsgenoot een kopje koffie komen drinken en anderen ontmoeten, loop dan gerust binnen tijdens onze inloopmomenten en neem eens een kijkje of informeer naar de mogelijkheden voor activiteiten. Alle ideeën zijn welkom! Als je als vrijwilliger bij ons aan de slag wil, loop dan binnen op onze informatiemiddag op vrijdag 1 april van 14.00-15.00 uur en informeer naar de mogelijkheden. We hebben een gezellige club vrijwilligers en zij vertellen hier graag wat over. Je kunt ook contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator Marianne Draad: 06 12135691 of een berichtje sturen naar ons e-mailadres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com. Repair Café: vrijdag 29 april zitten onze reparateurs weer klaar om uw kapotte spullen te repareren. Kom dan naar Kom d’r in, er staat een lekker kopje koffie klaar. U kunt wachten op de reparatie. Wereldproeverij: In verband met Koningsdag is de wereldproeverij een week vervroegd en dus op woensdag 20 april. Informatie daarover en de inschrijflijst vind je in Kom d’r in. Op eerste en tweede Paasdag gaat de inloop gewoon door! Geniet van de ontluikende natuur, het voorjaar is begonnen! We hopen je gauw te zien in onze huiskamer!

CONTACT GEZOCHT graag komt iemand in contact met dhr. van Os(s) wonende te Geffen in 1996, wiens dochter Judith welke woonde aan de Listgaarde te Oss ook in 1996. Zij is in december 1998 geëmigreerd naar Texas in Amerika. Neem vooral contact met mij op als iemand iets meer weet? Alvast bedankt, 06-28948652

13


DORPSRAAD GEFFEN De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd, besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering en andere lopende zaken in de Torenklanken. De eerstvolgende is op maandag 25 april 20:00 uur in MFC de Koppellinck Openbare vergadering maart De openbare vergadering van maart was voor een groot deel van de Dorpsraad ook de laatste.Tonny, Peter, Hugo, Michel en Rob hebben aangegeven te stoppen met hun werk voor de Dorpsraad. Tijdens deze vergadering zijn de nieuwe dorpsraadsleden gepresenteerd en zij zullen vanaf dit moment de nieuwe Dorpsraad vormen. De nieuwe Dorpsraad bestaat uit Henriëtte van Bergen, Johan van der Wardt, Inge Wagemans,Yvonne van Berlo, Kees van Alphen, Crista Dollevoet en Hans Hendriks. Roefeldag Op zaterdag 9 april presenteren diverse Geffense verenigingen zich op een actieve en informatieve manier aan de Geffense basisschool jeugd. De kinderen kunnen deelnemen aan actieve workshops en demonstraties. De dag wordt gehouden op de sportvelden van de KPJ en duurt van half twee tot half vijf. Deze Roefeldag wordt georganiseerd vanuit de groep Vitale Vereniging Geffen, een samenwerkingsverband van vele Geffense verenigingen met als doel om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Hoe zien de Osse dorpen er straks uit? Oss is een gemeente met ruim twintig prachtige dorpen, stadjes en andere kernen. Net als alle gemeenten staat ook Oss voor een flinke uitdaging. Onze vertrouwde omgeving verandert snel. En sommige dingen willen we koesteren, andere zullen verdwijnen. Bijvoorbeeld de sterke sfeer in de dorpen. Hoe zorgen we ervoor dat er prettig gewoond, gewerkt en geleefd kan worden? Oss stelt een visie op, waarin de grote lijn voor de toekomst staat en vraagt mensen uit de stadjes en kernen om mee te denken. Wij zullen uiteraard de visie “Geffen 2040”, opgesteld door de Stamtafel, aandragen. Meedenken in Geffen kan op 12 april in MFC De Koppellinck. De avond duurt van 19:00-21:00 uur.Aanmelden kan tot 10 april stuur een mailtje naar visiestadjesenkernen@oss.nl, met naam, woonplaats en wat je verder wilt melden. 14

Presentatie Dorpshart (vergadering februari) Gerbert Smulders van het bureau LOS Stad om Land legt uit dat het ontwerp na de vorige presentatie maar marginaal is gewijzigd. De hoofdlijn is en blijft een verblijfsplein met parkachtige uitstraling. De bijstellingen zijn gebeurd na overleg met eigenaren en omwonenden. Zo is er een betere laad- en losplek gekomen voor de winkels aan het plein en is de eenrichtingsweg iets verschoven om niet op grond van de Florijn te komen. Ook zijn er geveltuintjes toegevoegd langs de stoep aan de zuidzijde van het plein. Groenfonds (vergadering februari) Wethouder Johan van der Schoot is naar de vergadering gekomen om uitleg te geven over de stand van zaken met het groenfonds Geffen-Oss. Dit onderwerp staat al twee jaar op de agenda van de Dorpsraad, maar tot bespreking kwam het nooit, met name door afgelastingen van openbare vergaderingen vanwege coronamaatregelen. Johan kan alleen in globale zin vertellen wat de stand van zaken is met het groenfonds, een erfenis van de gemeente Maasdonk. Die had bepaald dat er in het buitengebied tussen Geffen en Oss tientallen huizen mochten worden gebouwd, in ruil voor een bijdrage (150.000 euro per bouwkavel) in groenfonds. Dat fonds zou gebruikt worden voor verbetering van de natuur en het landschap in hetzelfde gebied. In 2019 zat er al 2,1 miljoen euro in het fonds. Hoeveel geld er uiteindelijk in is gekomen en waar het precies aan is besteed, kan Johan niet zeggen. Dat overzicht volgt binnen een paar maanden, zo belooft hij. Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl. Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Jan Verhagen, 30 jaar. 1. Een herinnering aan Geffen Ik heb veel mooie herinneringen aan Geffen, lastig om er maar eentje te kiezen. Strooipop, Carnavalswagens bouwen, tijdens het tienerbal “What do you say to the DJ” schreeuwen, leiding zijn bij jeugdvakantiewerk. 2. Dit zou anders moeten Een grote hal waar groepen carnavalswagens kunnen maken. Het zou leuk zijn als dit weer levendiger gaat worden! 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De “oude vuilnisbelt” waar nu het Arboretum is, vroeger heel veel gecrost met brommers. Al is het Arboretum een mooie vervanging! 4. Een mooi mens Alle vrijwilligers in Geffen die zich op allerlei mogelijke manieren inzetten voor dingen in Geffen. 5. Jammer dat … De Geffense plas niet zo levendig is. Hopelijk komt daar verbetering in! 6. De leukste club Stichting Rottenrijk, een grote club met veel verschillende mensen die zich vrijwel het hele jaar vrijwillig inzetten bij verschillende activiteiten. Jammer dat niet bij iedereen bekend is wat deze club allemaal doet!

7. Ons visitekaartje Toch ook Effe noar Geffe, waar je ook komt en vertelt dat je uit Geffen komt dan weten ze vaak de link te leggen. 8. Bewondering voor… De techniek die tegenwoordig onwijs ver is! 9. Geffen is voor mij… Het dorp waar mijn vrienden wonen en samen komen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een bouwhal voor carnavalswagens. Erg leerzaam en een plek waar vriendschappen worden gemaakt! Daar wordt Geffen beter, mooier en socialer van!

HULDE VOOR STICHTING HORECA GEFFEN, Zonder Stichting Horeca Geffen was er geen carnaval geweest, Alle handen uit de mouwen en in amper een week tijd was het in de tent een groot feest. Wat deze mensen doen voor Geffen is grandioos, Om elkaar in grote getale te kunnen ontmoeten en te feesten tover je niet zomaar uit een doos. Aan de buitenkant van de tent zoals ik ergens las, was dan misschien niet zoveel te zien, maar is de binnenkant niet veel belangrijker misschien? Zeker na diverse drankjes en de grote lol, Interesseert de mensen dat toch geen drol. Eindelijk mocht het weer na twee jaar, deze stichting kreeg het weer voor elkaar. Op naar: Effe noar Geffe want dan zijn ze zeker weer van de partij, Onze markt is niets zonder een hapje en drankje erbij! Bedankt Stichting Horeca Geffen!

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


TOPSCORERS ALLERTIJDEN NOOIT-GEDACHT 1

Dennis van Veghel (keeper), Fred Swanenberg en Jos Schuurmans.

YEP! Update: 19 maart 2022: compleet van 1968 tot heden! Met dank aan Ruud Verhagen, onze Geffense superspeurneus! Zeker ook dank aan Leon van Bijnen van Voetbalclub RKDVC (Drunen). Die reageerde op het artikel in het BD. Hij verzamelt al vanaf 1974 alle amateurverslagen en standenlijsten die op maandag in de krant staan en maakt ook voor zijn club een topscorerslijst. Daardoor kon een tiental doelpuntenmakers worden toegevoegd aan de Nooit Gedacht lijst. Nooit Gedacht speelde begin jaren ‘80 tegen Drunen, gedurende 2 seizoenen o.l.v. trainer Tini Santegoeds.We noteren deze keer de scorers van 10 doelpunten en meer. Bij een gelijk aantal doelpunten staan de namen op alfabetische volgorde. Nico Rovers 173 Frans van Osch 20 Tiny van Nistelrooij 90 André van Zelst 19 Cor van Wanrooij 71 Eugenen Valentijn 19 Michael vd Heuvel* 71 Kees van de Griendt 19 Stefan Hommeles 70 Jo Schutjens 18 Perry van Herpen* 56 Maikel Hondong 18 Jon van Mourik 50 Richard Dortmans 18 Tonnie van der Heijden 46 Wouter Bijveld* 18 Dick Moll v Charante 44 Adri Wijgers 16 Ton van Tuijl 43 Rien van Wanrooij 16 Ad van Zutphen 42 Ton van Schadewijk 16 Ton van der Cruijsen 42 Jos Schuurmans 15 Bob van Iersel* 40 Rini van Buul 15 Frank van Herpen* 40 Jan Gabriëls 14 Adrie van der Heijden 39 Erwin Romme 13 Mark Beekmans 38 Hans van Vught 13 Pieter van Lent 38 Theo de Groot 13 Antwan van Rijn 33 Tim Bissels* 13 Wichard Vissers 33 Jo van Buul 12 Gerrit van Wanrooij 32 Tonnie Reuvers 12 Harrie Draad 32 John Savelkouls 11 Ronnie van Dijk 31 Lex van Buel* 11 Dennie Strik 28 Ramon van den Elzen 11 Dennis Wijgers 28 Henk van de Oever 10 Koen Bongers 27 John Pennings* 10 Gert-Jan van Mun 24 John Ruijs 10 Thijn Vos* 22 Willem Breddels 10 Jan van de Ven 21 Antoon van Lith 10 Sander Lestrade 21 Frank Wertenbroek 20 *Actief in selectie

ZOT DÛR MEKAOR; JEUGDCARNAVAL 2022

Gezocht: Doelpuntenmakers in de jaren “50 en ’60! Heb je informatie: E-mail: voetbalgeffen@ziggo.nl of bel naar Rien Damen: tel. nr. 06-21506761. Website: www.voetbalgeffen.nl Op de foto: Wedstrijd Nooit Gedacht - EVVC met

Bedankje voor alle vrijwilligers en sponsoren! Het is al weer een paar weekjes geleden, maar oh wat hebben we er een leuke herinnering aan over gehouden. Het jeugdcarnaval Zot dûr Mekaor 2022. In 10 dagen tijd hals over kop georganiseerd door ouders uit Vinkel, Nuland en Geffen voor de kinderen van 12 t/m 15 jaar uit diezelfde dorpen én omstreken. Het was een groot succes met op zaterdag en zondag een opkomst van ruim 400 kinderen en op de maandag en dinsdag een uitverkochte zaal met daarin 500 kinderen! Een spetterend programma met verschillende DJ’s,“Harrie van ’t kamp” en de Sjieke bazen. Daarbij veel frisdrank, Radler 0.0 én Hugo 0.0, chips én een frietkar. Nog een foto maken met z’n allen in een daarvoor opgesteld fotohokje… Het feest was compleet! We bedanken graag alle vrijwilligers die tijdens de avonden hebben meegeholpen! En natuurlijk de sponsoren, zonder wie deze snelle organisatie niet mogelijk was geweest! Top dat iedereen zo last minute een bijdrage heeft geleverd om carnaval 2022, na 2 lange corona jaren, voor onze kinderen onvergetelijk te maken! Wij kijken uit naar volgend jaar, want… we hebben de smaak te pakken! Tot volgend jaar! Organisatie Zot dûr Mekaor

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


PARTNERGROEP DEMENTIE BIJ SINT JOZEFOORD Vanaf 19 april start Sint Jozefoord weer met een gespreksgroep, speciaal voor partners van iemand met dementie. Dementie is een ziekte met een grote impact op het leven. Niet alleen voor diegene die het overkomt, maar ook voor de partner. Partners worden - soms vanzelfsprekend, soms tegen wil en dank - ook mantelzorger. Het liefst wil men de partner zo lang mogelijk bij je houden, terwijl de zorg steeds intensiever wordt. ‘Doe ik het wel goed?’, ‘Hoe moet ik omgaan met mijn dementerende partner?’ en ‘Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?’ zijn regelmatig vragen die wij in de praktijk tegenkomen. Er bestaat bij partners behoefte aan uitwisseling van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Ook kan er behoefte zijn om het eigen verhaal en beleving van de dementie kwijt te kunnen of zijn er vragen over de omgang met de dementerende partner. Niemand begrijpt u beter dan iemand die in dezelfde situatie zit. U wordt in de gelegenheid gesteld te praten met anderen die in een soortgelijke situatie zitten. Het kan gevoel van (h)erkenning geven. U kunt saamhorigheid en bemoediging bij elkaar vinden bijvoorbeeld door tips uit te wisselen. Ook kan het leiden tot vriendschap. De Partnergroep bestaat uit vijf bijeenkomsten, op 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei en een afsluitende terugkomdag op 28 juni. Dit is steeds op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur bij Sint Jozefoord (Duyn en Daelseweg 15, Nuland). De groep bestaat uit maximaal 8 (vaste) deelnemers en deelname is gratis. De groep zal begeleid worden door Jeanne Pennings, casemanager dementie en Jetty Kop, psycholoog. Zij dragen zorg voor een veilige omgeving waarin in vertrouwen en respect de basis vormt zodat u zich in een ontspannen sfeer kunnen dompelen. Elke keer zal één thema centraal staan, bijvoorbeeld uitleg over ziektebeeld(en), omgang met dementie en het veranderd gedrag, hoe houd je het eigen leven in balans, het acceptatieproces met bijkomende gedachten en emoties en het veranderd sociale leven. Uiteraard is er ruimte voor inbreng. Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep van start op dinsdag 19 april om 13.30 uur. Graag horen wij van u voor 9 april a.s. of u belangstelling hebt voor deelname aan de Partnergroep. U kunt dit kenbaar maken door te bellen naar de receptie van Sint Jozefoord (073-5342342) of een mail te sturen (met vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) naar j.pennings@jozefoord.nl of j.kop@jozefoord.nl.

STICHTING AED BEHEER GEFFEN Stichting AED Beheer Geffen wil u graag even bijpraten over het wel en wee van de stichting en onze bijdrage bij de oproep van een hartstilstand ergens in Geffen. De Stichting AED Beheer Geffen bestaat inmiddels 7 jaar. De leden van het 1ste uur zijn nog steeds enthousiast en betrokken om bij een hartstilstand in Geffen direct met een AED(Automatische Externe Defibrillator)hulpvaardig te zijn om een hartstilstand mogelijk op te heffen. In samenwerking met onze lokale EHBO vereniging zijn er op dit moment bijna 150 geschoolde reanimisten die kunnen worden opgeroepen om hulp te verlenen bij een hartstilstand. Wanneer je bij iemand bent die een hartstilstand krijgt, wat vaak gepaard gaat met een sterk buikgeluid, een zogenaamde “gaspen” is het eerste wat je doet, 112 bellen. De meldkamer schakelt automatisch door naar de stichting Hartslagnu.nl en dan krijgen de aangesloten deelnemers uit Geffen direct een sms of WhatsApp oproep met het adres van het slachtoffer én het dichts bij zijnde AED apparaat. Daar aangekomen begin je direct met de procedure die horen bij het reanimeren van een hartstilstand. Het klinkt een beetje vreemd maar het is ontzettend dankbaar werk.We zijn dan ook bovenmaats blij en trots dat wij in Geffen zoveel vrijwilligers hebben die kunnen helpen bij een oproep van een hartstilstand. Wanneer we als reanimist de sirene van de ambulance horen weten wij dat we in de afgelopen minuten bijzonder belangrijk zijn geweest voor het slachtoffer en zijn/haar naasten. Afgelopen jaar hebben wij 6 keer een melding gehad van een Hartstilstand in en rond Geffen. Op dit moment hebben wij 22 AED apparaten door heel Geffen buiten hangen in een geklimatiseerde kast die met een code geopend kan worden. deze AED kasten zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De buitenkasten en AED apparaten worden iedere week door 8 Geffense vrijwilligers gecontroleerd op kastschade, binnentemperatuur, verlichting, alarm en nog veel meer! De stichting AED Beheer Geffen is trots op zoveel Geffense vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan een: HARTVEILIG Geffen

DE GEFFENSE EETKAMER; Gezellig samen eten, helemaal verzorgd. Van maandag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In. Aanmelden bij Tonny van Erp 073-5321955 of Tineke Willemse tel 0610758924 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


D’N BERG IS WEER OPGERUIMD Een aantal opgeruimde buurtbewoners ging op de Nationale Opruimdag vrolijk op pad, onder een lekker lentezonnetje, gewapend met prikstokken en vuilniszakken om D’n Berg ‘op te ruimen’! Met Captain René voorop, hielpen Lenneke en vriendin Neeltje mee, want ‘”Jong geleerd is immers oud gedaan”. Voor Diny was het dubbelop:“Jezelf nuttig maken en tevens de broodnodige beweging!” Janneke regelde de spullen bij de gemeente. Het gezin van Sharon en Robert ‘veegde het eigen straatje schoon’! Onderweg een gezellig praatje met Petra. Druk, druk, druk met de Roap van Toen, dus die was ook goed bezig. We konden tevreden terugkijken, want we hebben niet veel ‘rommelige’ buurtbewoners. We denken dat Marjon – de Super-Opruimer- Van-Geffen e.o. – er ook aandeel aan heeft, want haar zien we regelmatig door onze straten fietsen met de opruimkar. Uiteraard hebben we toch wat kunnen prikken: natuurlijk mondkapjes, grote en kleine flessen, al dan niet gevuld, ijzer, plastic en papier. Duidelijk minder kleine flesjes, omdat daar nu statiegeld op zit. Onderweg bedachten we, dat het misschien mooi zou zijn, om de letters op de stenen van het Ivo van Dintherpad, eens een keer met koperpoets schoon te maken, zodat ze weer goed leesbaar worden! Activiteitje voor de buurtvereniging misschien…? Onder het motto: #houdnBergmooi doen we volgend jaar weer mee!

Test ook jouw ecologische voetafdruk: https://voetafdruktest.wwf.nl Heb jij één leuke tip of gewoonte als het gaat om besparing van energie, gebruik van voeding, vervoer, kleding, hoe ga ik op vakantie, waar speel ik mee etc. etc.? Deel dit dan met ons! Je kunt dit al dan niet anoniem doen, maar het is ook leuk als je bijvoorbeeld een fotootje of een leuke tekening erbij doet van jouw tip en vertelt wat jou drijft. Als je enthousiast bent geworden mag je natuurlijk ook meer inzendingen doen! Mijn eco-tip van de week is: Schoonmaken met koud water: De meeste schoonmaakmiddelen lossen prima op in koud water en maken de vloer of badkamer en andere niet vette oppervlakken netjes schoon. Voordeel van met koud water dweilen of poetsen is, dat de verwarmingsketel het water niet hoeft te verwarmen en je handen minder geïrriteerd raken dan bij heet water. Ook blijven er bij koud water minder zeepresten op de vloer achter (bij heet water meer verdamping, dus geconcentreerder oplossing), waardoor de vloer dus ‘schoner’ en minder plakkerig achterblijft. Wees ook zuinig met het reinigingsmiddel! Bij vette klusjes heb je wel warm water met zeep nodig om het vet beter te laten mengen en los te laten weken. Ik doe dit, want... /Dit lukt mij, omdat... Stuur jouw inzending naar: torenklanken@geffen.nl of stop het in de bus bij Acaciastraat 14 dan kan het in één van de volgende Torenklanken geplaatst worden.

HOE MAAK JIJ JE “VOETAFDRUK” OP DE AARDE KLEINER? De aarde als bron van leven, raakt langzaamaan uitgeput omdat we meer gebruiken dan het kan leveren. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de aarde opwarmt, de zeespiegel stijgt, natuurrampen ontstaan en dieren en planten zich moeten aanpassen of uitsterven. Elk mens levert hier in meer of minder mate een bijdrage aan. Ieders persoonlijke gebruik van de aarde wordt ook wel de “ecologische voetafdruk” genoemd.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 72 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ... #OuweRoap In het eerste weekend van april zijn er twee #OuweRoap avonden in MFC De Koppellinck. Na 2 jaar uitstel komt het er gelukkig tóch nog van.Veel oudgedienden uit 44 jaar #RVZR passeren nog één keer de revue.Wij hebben gelukkig kaarten en zijn benieuwd! Nu ‘De Gouden Leeuw’ gesloten is, een mooie kans voor de vrijwilligers van het MFC om te laten zien dat het aangepaste gebouw een geschikt alternatief is voor dergelijke activiteiten. Een week later kunnen liefhebbers van #Tonproaten ôknogôk in het Haasje terecht.

#Verkiezingen We hebben het geweten en gelukkig zijn ze weer achter de rug: de #Verkiezingen voor de Gemeente Oss.Voor Geffen een tegenvallend resultaat met alléén Mark van der Doelen straks in de Raad; op grond van het inwoneraantal (Geffen is de 3e kern van Groot Oss) zouden dat er 3 moeten zijn. De nieuwe zetelverdeling (met tussen haakjes aantal zetels in 1998): VDG 11 (10) - SP 8 (11) - CDA 4 (4) VVD 3 (4) - Beter Oss 2 (3) - D66 3 (2) - Groen Links 3 (2) - PvdA 1 (1) - DD Oss 1 (-) en FvD 1 (-) Mark van der Doelen ‘zijn’ VDG is de grote winnaar met liefst 11 zetels: hartelijk gefeliciteerd! Jongeling Rick van Rijn (24) van deze partij haalde ook een flink aantal stemmers: chapeau! De uitslag betekent de komende 4 jaar wss ”Meer van hetzelfde” (met dezelfde coalitie?) en dat stemt ons niet vrolijk, net zo min als de entree van DDO (eigenlijk JA21) en FvD in de Osse Raad. De magere opkomst (slechts 47,5 % in de Gemeente Oss) óók niet! Wat gaan “we” hier aan doen de komende 4 jaar?

Een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp: #Geffen2040 In het kader van de door de Osse ambtenaren zo bewierookte #participatie mogen u en wij weer eens aanschuiven om “mee te denken” over de #toekomst van de dorpen in Oss. De gemeente schrijft: “Onze omgeving verandert rap. Hoe zorgen we ervoor dat er ‘straks’ in Geffen nog steeds prettig gewoond, gewerkt en geleefd kan worden? De gemeente Oss wil een visie opstellen voor haar kernen, waarin de grote lijn voor de toekomst staat. Mensen uit de kernen worden uitgenodigd om mee te denken. Dat kan op dinsdag 12 april in MFC De Koppellinck. Tijdens de avonden kan iedereen deelnemen aan gesprekken over verschillende thema’s: veilig en gezond; verkeer, lucht, extreem weer en voldoende keus aan woningen. Maar ook behoud van het karakter van de dorpen, sluiting van dorpsscholen, fusies van verenigingen en de auto. “We willen weten hoe de leefomgeving bijdraagt aan ontmoeten, aan gezond oud worden en je thuis voelen.Veel kunnen de bewoners en ondernemers zelf oppakken: verenigingen, activiteiten, het aantal winkels, vervoer en energie. Maar waar is hulp van de gemeente Oss nodig?”

Ondanks dat wij n.a.v. #GeffenBegroten en de soap rond het #Dorpshart sceptisch staan tegenover de zgn. ”inspraak” bij de Gemeente Oss (ligt hier misschien een reden voor de lage opkomst tijdens #verkiezingen?) hebben wij ons toch weer aangemeld en wij moedigen u aan dit ook te doen! ’t Rooi Hundje, 06 - 53916725

SAVE THE DATE: CONCERT WIK-ASTERIUS In november moesten we het helaas cancelen, maar inmiddels hebben we een nieuwe datum voor ons uitwisselingsconcert met de Koninklijke Harmonie Asterius uit Oisterwijk. Een gezellige middag met muziek en een drankje. Datum: zo 24 april 2022 Aanvang: 14.00u | Locatie: MFC De Koppellinck www.wikgeffen.nl Meer info volgt! 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE E-mail adres: Website: Bezorging: Klachten bezorging:

torenklanken@geffen.nl www.geffen.nl/torenklanken TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.