Torenklanken 2021 - nr 06

Page 1

59e jaargang | nummer 6 | maart 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VERBOUWING MFC DE KOPPELLINCK MFC de Koppellinck is een Multifunctioneel Centrum, een gemeenschapshuis met activiteiten van en voor inwoners in Geffen. Dit centrum ligt aan de Kloosterstraat 4,6,8 te Geffen. Architect R. Rutgers van Adamas Groep is de ontwerper van het pand. MFC de Koppellinck werd in 2010 opgeleverd. In het Multi Functioneel centrum wordt gebruikt door: - basisschool De Wissel - zorginitiatieven zoals: Kom d’r In, Geffen zorgt, repair café, logopediepraktijk - verenigingen zoals: WIK, GVG, volleybal etc. - koor ExpresZo - dansgroep, voedingscoach etc. Wat gaan we verbouwen? Het MFC heeft bij de hoofdingang een verzakking. Dat gaan we verhelpen. Verder passen we in het kader van de horeca wet- en regelgeving de installatie voor de ventilatie van het MFC aan. Daarnaast heeft het bestuur van MFC De Koppellinck gevraagd om twee aanpassingen. Ten eerste een kleine uitbreiding aan de voorzijde van het pand. Ten tweede vraagt het bestuur om een scheiding aan te brengen tussen het horecadeel en de piazza. De piazza is voor multifunctioneel gebruik. De school gebruikt dit als aula en het gemeenschapshuis gebruikt dit voor grote activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel en bijeenkomsten. De open verbinding met het horecadeel beperkt het gebruik. Dat passen we aan

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

zodat de school en de horeca tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de ruimte. Samen met de gebruikers van de Koppellinck werken we aan een gedragen ontwerp. Planning • Maart 2021 presenteren definitief ontwerp • Juli/Augustus 2021 start bouw • December 2021 oplevering We proberen de overlast van de verbouwing zoveel mogelijk te beperken. Daarom willen we in de zomervakantie starten. Meer informatie Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider, mevrouw Annemieke Verstraten, tel. 14 0412, email a.verstraten@oss.nl.

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 april (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. GOEDE WEEK / PASEN In de Goede Week zijn er vieringen, afwisselend in Geffen, Nuland of Vinkel. do. 1 april WITTE DONDERDAG om 19.00 u. H. Mis in Nuland. (Geen vieringen in Geffen en Vinkel) vr. 2 april GOEDE VRIJDAG 15.00 u. Kruisweg in Geffen m.m.v. Fluitenkruid 19.00 u. Goede Vrijdagviering in Geffen m.m.v. Fluitenkruid za. 3 april STILLE ZATERDAG Paaswake om 17.30 uur in Vinkel en om 19.00 uur in Nuland. zo. 4 april 09.30 u. H. Mis EERSTE PAASDAG 1e jaargetijde Corry de Haas - van Venrooij, namens de parochie 1e jaargetijde Jan van Venrooij, namens de parochie 1e jaargetijde Toon van Gogh, namens de parochie ma. 5 april 09.30 u. H. Mis TWEEDE PAASDAG 1e jaargetijde An Willemse - van der Leest, namens de parochie vr. 9 april 19.00 u. avondmis zo. 11 april 09.30 u. H. Mis vr. 16 april 19.00 u. avondmis

zo. 18 april 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Joke Langens - van der Leest, namens de parochie 1e jaargetijde Mien van Zandvoort - van Dijk, namens de parochie 1e jaargetijde Fien van Zantvoort - Langens, namens de parochie vr. 23 april 19.00 u. avondmis zo. 25 april 09.30 u. H. Mis (Gildemis Sint Jorisdag) 1e jaargetijde Frits Steenbergen, namens de parochie 1e jaargetijde Gerrit van Erp, namens de parochie vr. 30 april 19.00 u. avondmis KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op woensdag 21 april aan 14.00 – 15.30 uur.

3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


ROND DE DORPSPOMP nr 545

Op de eerste officiële lentedag van 2021 is de Stamtafel voor de tiende keer digitaal bijeen en helaas nog steeds zonder de vertrouwde zorg van Kim en Peter van café Govers. De verkiezingen zijn net achter de rug, maar ze waren wel spraakmakend. Ook even aan onze tafel. Corona doordrenkt ons dagelijks leven. Het verlangen om het kwijt te raken zet steeds meer mensen er toe aan om risico’s te negeren en schijnoplossingen te omarmen. Dat weerspiegelt zich nogal sterk in verkiezingsuitslagen. De oranje kliko Wat hebben we hem gemist, op die eerste dag zonder hem! De zakken met het PBD-afval werden letterlijk weggeblazen. Kunststofafval heeft immers weinig gewicht. En daar gaat de zak…Windkracht 9 had er duidelijk plezier in.Wij wat minder en de gemeente Oss vermoe-

delijk ook. Achter je afval aanhollen. Een zoete wraak van de natuur? Het succes van de nieuwe inzamelwijze was dus niet meteen zo groot als gedacht. De Dorpsraad gaat de terugkeer van de oranje kliko’s regelen, als je jouw oude of een ander mooi exemplaar tenminste terug wilt. Dezer dagen zijn ijverige lieden waarschijnlijk bezig om ze blinkend schoon te krijgen. Duurt nog even, er zijn veel dagen gemoeid met zo’n ruim duizend exemplaren uit Geffen te gaan. Ik zou zo zeggen: gemeentehuis, allemaal effe de mouwen opstropen, een borstel met een emmer water pakken en poetsen maar. Dan hoeven wij niet tot mei te wachten, want als orkaan nummer twee zich snel aandient dan moeten wij vooreerst nog achter onze zakken aan hollen, wat wij niet leuk vinden. Toekomstvisie Ons stuk over Geffen in 2040 heeft de nodige reacties opgeleverd. Allemaal positieve tot zeer positieve kritieken. De leefbaarheid is een kwestie die Geffen boeit. Daarover zijn veel interessante aanvullende opmerkingen gemaakt. In de vorige Dorspomp is er al op ingegaan. De Dorpsraad heeft zich over het stuk ontfermd. Maar

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


nu moet er een follow up worden gecreëerd. De eerste nieuwe ontwikkelingen die tegen de letter en de geest van het stuk indruisen zien we al.We beraden ons op wat we daar nu mee aan kunnen.We willen geen actiegroep zijn. Maar wel letten op ontwikkelingen die strijdig zijn met onze gedeelde toekomstvisie, erop attenderen en eventueel een suggestie doen; allemaal hard nodig. Daarmee vragen we ons om te beginnen af wie toch die bestuurlijke geesten buiten Geffen zijn die voor Geffen bedenken wat naar hun idee in Geffen moet gebeuren; vooral met de ruimtelijke ordening is dat mistig. Onverwacht bouwplan ’t Veld Geffen bekend maken en dan aan de Geffenaren alleen de vraag voorleggen hoe de inrichting ervan zou moeten zijn voelt als mosterd na de maaltijd. De vraag of de plek geschikt wordt gevonden en of er eventueel suggesties zijn voor andere plekken is niet gesteld. Geffen heeft zeker dringend behoefte aan meer woningen voor starters en ouderen om de eigen behoefte aan uitbreiding op te kunnen vangen, stagnerende ontwikkelingen elders in de gemeente ten spijt. En daarover denken we graag positief mee. Wij hebben een toekomstvisie op papier gezet. Alles ervan verwezenlijken is een streven; zal dus misschien niet haalbaar zijn maar wij hebben het beste ermee voor in het belang van het leefbaar houden van Geffen en dat verbeteren in de toekomstige tijd. Als in onze visie geen doeleinden zouden voorkomen zou de zakelijke behandeling van plannen voor Geffen die we na het tijdperk Maasdonk begonnen te voelen, blijven. In deze heeft de Dorpsraad een wezenlijk rol om de contacten tussen het gemeentebestuur en de Geffense bevolking te intensiveren. Zo zou ook een gemeenteloket in Geffen al een hoop onnodige problemen kunnen oplossen. Westelijke rondweg Geffen heeft behoefte aan meer nieuwe woningen voor, vooral, starters en ouderen. Om daaraan tegemoet te komen zou een ouder plan om op een terrein bij de Biescamp woonhuizen te bouwen geschikt kunnen zijn en dat moet dus uit de prullenmand worden gehaald. Het werd niet verder uitgewerkt omdat de ontsluiting van de betreffende grond onvoldoende zou zijn. Daar moet toch wel iets aan te doen zijn? Afgezien van de vraag hoeveel huizen er een plek zouden kunnen krijgen is het sowieso een véél betere plaats dan die van ’t Veld. Het landschappelijk en recreatieve element van het gebied van ’t Veld moet behouden blijven, zo volgt ook uit onze toekomstvisie die door veel Geffenaren wordt gedeeld. Is een ontsluiting bij de Biescamp niet mogelijk? We hebben er eens naar gekeken en menen dat er nog best een plan te bedenken is dat de problemen oplost. Beetje ambitieus, dat wel, met als voornaamste element de aanleg van een rondweg, westelijk van de bebouwde kom, met wegaansluitingen naar het bedoelde terrein en zijn omgeving.

De rondweg zou ten minste geschikt moeten zijn voor zwaarder (vracht)verkeer en ergens haaks op de parallelweg naast de A59 nabij Geffen beginnen. Een weg die ook maakt dat doorgaand verkeer de dorpskernen van Geffen en Nuland kan mijden en men dus ook eenvoudiger naar en van Lith en andere dorpen ten noorden van de spoorlijn rijdt. De spoorwegovergang die zich in het traject bevindt moet dan worden verbreed of ondertunneld (zoals in Rosmalen). Bij Geffen kan met een afslag ook de bereikbaarheid van bijvoorbeeld het bouwbedrijf van Van Wanrooij worden verbeterd. De Stamtafel heeft dit idee niet verder uitgewerkt (dat kunnen we beter aan de experts over laten) maar is ervan overtuigd dat een sterk verbeterde doorgaande weg niet kan worden gemist om enige expansie van de broodnodige woningbouw verder naar het westen mogelijk te maken. Dit plan zou bovendien weleens van betekenis kunnen zijn voor de verwachte aanleg en het onderhoud van het toekomstige windmolenpark. Het oostelijke Geffense natuurgebied moet in zin geheel worden gespaard. Waar een wil is is een weg. Wie bij de gemeente pakt deze draad op? Kom eens langs bij de Stamtafel! De verkiezingen De gemeente Oss was één van de laatste gemeenten die de verkiezingsuitslagen op een rijtje had maar die waren in elk geval wel op tijd klaar om de Stamtafel ermee van dienst te zijn.Wij hebben ze, evenals bij vorige verkiezingen, voor Geffen uitgerekend aan de hand van gegevens die de gemeente publiceerde en in een tabel verwerkt. Deze tabel geeft de uitslag weer van de geldige stemmen die in Geffen ‘live’ zijn uitgebracht in Zaal ’t Haasje en de Koppellinck.Verder staan er getallen in van de uitslag in Oss en die van Geffen uit 2017. Briefstemmers moesten hun stembiljet naar de gemeente sturen. Daarom konden die niet opgenomen worden in de telling van Geffense stemmen. We denken dat dit gebrek de procentuele verdeling nauwelijks beïnvloedt. De teneur van de veranderingen t.o.v. de verkiezingen in 2017 blijkt in Geffen nagenoeg gelijk te zijn aan de landelijke. Ook wij zien hier een verschuiving van minder ‘links’ naar meer ‘rechts’. Ten slotte - is door een inventieve Geffenaar nabij zijn huis een paaltje met zijvertakkingen geplaatst om de zakken voor PMD-afval die moeten worden klaargezet voor de ophaaldienst aan op te hangen. Dat voorkomt rommel op straat. Elders doet men dat al met lantaarnpalen. Verdient navolging! - heeft Stichting Rottenrijk met W.I.K. de oudere bewoners van De Heegt die terugkwamen uit De Welle in Oss op genereuze wijze verwelkomd in hun vernieuwde tehuis. - is het Rottenrijks bier nog steeds te koop; de smaak 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

54516 13573 7595 5352 6714 1912 7500 2133 329 1317 552 56 1278 2809

2862 948 489 319 267 38 285 68 10 35 38 1 7 144

MFC De Koppellinck

MFC De Koppellinck

MFC De Koppellinck

Café Zaal 't Haasje

1010 1279 260 313 26,22 332 441 82 93 18,07 173 241 32 43 20,47 107 125 40 47 98 32 35 7,00 102 12 17 3 6 2,99 81 112 41 51 13,60 23 29 11 5 3,02 3 3 1 3 0,36 11 17 4 3 1,08 7 22 2 7 4,11 1 0 0 0 0,23 1 5 0 1 0,20 68 62 6 8

0,03 0,00 3,53

1 41

0 49

0 3

0 8

2 11 1 2

6 19 0 0

0 1 0 0

1 1 0 0

1 2 2 22 0

3 0 0 25 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

25 43 0 0,00 0 0 26 34 0 0,00 0 0 27 15 1 0,03 0 1 28 101 8 0,28 4 3 30 15 0 0,00 0 0 32 48 1 0,03 0 1 sloeg aan en zo verging het niet met het vat want in de

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

16 17 18 19 20 21 22 23 24

159 1 1155 101

33,12 17,09 11,15 9,33 1,33 9,96 2,38 0,35 1,22 1,33 0,03 0,24 5,03

Geffen Geffense kiezers TK2017

Totaal Oss Totaal daarvan Geffen Geffen van Geffense kiezers

Partijen TK 2021 met in Geffen uitgebrachte stemmen, exclusief briefstemmen Geldige stembiljetten VVD PVV CDA D66 GROENLINKS SP PvdA ChristenUnie PvdD 50PLUS SGP DENK FvD BIJ1 (was Artikel 1) JA21 CODE ORANJE VOLT NIDA Piratenpartij Libertaire Partij JONG Splinter BBB NLBeter Lijst Henk Krol (was 50+) OPRECHT JEZUS LEEFT TROTS Blanco FEESTPARTIJ

145 831 60 83

9 32 1 2

0,31 1,12 0,03 0,07

28 82 141 429 25

4 2 3 48 0

0,14 0,07 0,10 1,68 0,00

0,03 0,00

MOTORTOERTOCHT VUGHT VOOR GEHANDICAPTEN Beste passagiers, bikers, trikers, zijspanrijders, verkeersregelaars en andere vrijwilligers, Velen van jullie vragen zich af of de Motortoertocht Vught voor Gehandicapten dit jaar nog doorgaat. Tot op heden hoopten wij dat we de tocht zouden kunnen rijden, maar kijkend naar de situatie (Corona Virus) waarin Nederland momenteel verkeert, heeft het bestuur besloten om de toertocht even als vorig jaar wederom (helaas )te annuleren. Wij begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is, maar gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het samen brengen van een grote groep vrijwilligers uit heel Nederland en een grote groep passagiers niet verantwoord. Wij hebben nog gekeken naar een andere datum later in het seizoen maar dit is qua organisatie geen optie. Bovendien zijn wij afhankelijk van onze sponsoren om onze toertocht te organiseren. Velen van hen hebben het op dit moment niet makkelijk en wij willen hen niet (verder) in financiële problemen brengen. Het bestuur betreurt het dat zij deze vervelende beslissing hebben moeten nemen. Wellicht zien we elkaar weer volgend jaar. Met vriendelijke groet, Martin Lexmond. Voorzitter; Motortoertocht Vught voor Gehandicapten.

huidige flesjes is het op z’n best. - moet je de Buitenbeter app gebruiken om afval dat onverlaten ergens hebben gedropt te laten weghalen. - vond op maandag 15 maart een online bijeenkomst plaats voor de Geffense verenigingen. Met een 20-tal deelnemers is gesproken over de uitwisseling van materialen, www.geffen.nl en de SEC on Tour activiteit in de meivakantie. Een erg nuttige bijeenkomst die laat zien dat er nog volop energie zit in de Geffense verenigingen. - de volgende Stamtafel is op 11 april; aanmelden voor deelname door een mailtje naar Stamtafel@torenklanken.nl te sturen. 9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Willem van Nistelrooij, 23 jaar oud, hij woont in de Essenstraat en heeft een studentenkamer in Breda. 1. Een herinnering aan Geffen Mijn mooiste herinnering aan Geffen is eigenlijk alles wel.Wat een mooi dorp hebben we toch.Van de Mariaschool tot de Aloysiusschool, van Klavertje Vier tot de Bonkelaar en van “de Rom” tot friettent ‘t Bergje. Maar als één ding er voor mij uitspringt is dat wel Broeliepop bij ons op de wiel. Dit was mijn eerste aanraking met de keuze van mijn leven om de evenementenindustrie in te gaan, waar ik achteraf zeker geen spijt van heb gehad! 2. Dit zou anders moeten Ik denk dat we er voor moeten waken dat het echte dorpsgevoel blijft. Dan vraag je je af wat daarvoor de beste manier is… ten eerste tegenhouden dat we een wijk van Oss worden en daarnaast het dorpsgevoel behouden door de lokale ondernemers te steunen. 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw/straat/wijk Hoe kan ik anders dan de iconische dorpspomp kiezen. Gelegen in het middelpunt van ons dorp. Ook de inspiratie voor de naam van blaaskapel de Pompzwengels! 4. Een mooi mens Lastige keus, maar toch denk ik aan Peter van Kessel. Uitbater van Café Govers. Ik ken hem eigenlijk pas een goei jaar, maar we hebben wel een gruwelijk goeie band opgebouwd. Zo heeft hij mij en mijn vrienden geholpen met ons dartteam, en heb ik me dienstbaar kunnen

maken voor de bouwvakborrel. Met gezellige avonden als gevolg! 5. Jammer dat … We in een moeilijke periode zitten, iets waar, denk ik, heel veel mensen nu last van hebben. Ik hoop dat er snel een eind aan dit hele gedoe komt… 6. De leukste club Twee clubs mag vast ook wel… De eerste is de WIK natuurlijk, het gemis van de gezellige avonden is groot. Muziek maken verbroedert en je zou dus kunnen zeggen, dat dit heel belangrijk is om weer op te pakken. Natuurlijk is de tweede club blaaskapel de Pompzwengels waar ik nu ongeveer 7 jaar lid van mag zijn. Een superleuke en hechte club, hopelijk kunnen we met al deze mensen snel weer een borreltje pakken. 7. Ons visitekaartje Ik denk dat dat niet fysiek is, maar dat zit in het innerlijk van iedere Geffenaar. Een ondernemend dorp waarin iedereen een steentje bijdraagt.Wanneer er iets gebeuren moet, hoef je maar te roepen en het is gebeurd, in ieder geval bij de Geffenaren die ik ken. Maar ik ga ervan uit dat dat gewoon typisch Geffens is. 8. Bewondering voor… Alle mensen die kritisch durven te reageren, maar daarnaast dit ook op zichzelf durven reflecteren. Klinkt een beetje zweverig, maar dat is een echte kwaliteit… 9. Geffen is voor mij… Als thuiskomen. Er is geen andere plaats waar ik me meer thuis voel dan Geffen. Een dorp om trots op te zijn!! 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan culturele activiteiten en andere festiviteiten in ons dorp. Daar wordt Geffen zowel beter als mooier en socialer van!

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste KBO leden. Inmiddels is het alweer lente 2021, het was me het jaartje wel. De Corona pandemie heeft een grote impact gehad op ons dagelijks leven. Degene die het aan den lijve heeft ondervonden wensen wij veel sterkte en beterschap toe. Helaas hebben wij als KBO vereniging ook een pas op de plaats moeten maken. Zo hebben we weinig of geen activiteiten kunnen organiseren. Dit betreuren wij aangezien dit het sociale isolement alleen maar verder versterkte. Dit laatste is een gevolg van de situatie waarin we op dit moment nog steeds in verkeren en waar we allemaal last van hebben. Dit is ook de reden dat we als bestuur op gezette tijden onze leden hebben verrast met een kleinigheidje wat enorm gewaardeerd werd. Zo hebben we voor de paasdagen al onze leden verrast met een goed gevulde mand met lekkers en een opbeurende brief. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van onze plaatselijke supermarkt de Jumbo. Namens al onze leden van de KBO zeggen wij tegen JOHN en KLAUDIA van der SANGEN. (Jumbo) DANK JE WEL.

Gelukkig glooit er licht aan het einde van de Coronatunnel. Met de goedkeuring van de vaccins staat het licht op groen en de vaccinaties zijn reeds begonnen. Velen van onze vereniging vallen onder de risicogroep en wij zijn daarom extra content met dit positieve bericht.We hopen dat hiermee het virus de kop kan worden ingedrukt. Kijkende naar de toekomst dan kunnen we na deze periode hopelijk weer ons normale leven oppakken.We kijken uit naar het moment dat de deuren van het Oude Klooster weer open kunnen en alle leden elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook willen we in 2021 de Algemene Ledenvergadering organiseren wat in 2020 niet mogelijk was, en tevens willen we onze nieuwe kandidaat penningmeester Herman Loerakker voorstellen die al een jaar met ons meedenkt. Het bestuur is bijzonder blij dat de vertrekkende penningmeester Jos van Bergen bereid is tot die datum te blijven om de kas te beheren. Als bestuur staan we te popelen om met al onze vrijwilligers en leden een nieuwe start te maken vol met aantrekkelijke activiteiten en contactmomenten, maar bovenal in een gezonde en veilige omgeving. Namens het bestuur van de KBO wensen wij jullie allen een goede gezondheid toe, en fijne paasdagen. Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak elk moment bijzonder! Vriendelijke groet, Voorzitter; Riny van den Akker

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN

DE BEELDBANK

Een fijn gevoel, de dagen worden langer, de lente is begonnen. We zien in de tuin de bollen opkomen en de struiken en bomen uitlopen. Ook in het Arboretum staan de bloesemknoppen op opengaan en krijgen verschillende bomen jonge blaadjes. Het is bijna Pasen en voorzichtig beginnen we plannen te maken voor de zomervakantie. Blijven we dit jaar nog in eigen land of zijn er al mogelijkheden buiten onze grenzen? Het vaccinatieprogramma draait op volle toeren en belooft meer ruimte voor versoepelingen. Kan de Eetkamer van Geffen binnenkort starten en kan Kom d’r in de deuren weer openzetten? Alles en iedereen staat ervoor klaar, maar zoals het er nu uitziet moeten we nog even geduld hebben en volhouden. We hopen dat velen van ons de komende tijd meer buiten kunnen doorbrengen, zodat er meer ontmoetingen op afstand mogelijk zijn en we ook weer meer in beweging kunnen komen, kunnen wandelen en fietsen in de mooie omgeving. Dan is het ook weer beter vol te houden. Laten we genieten van de dingen die wel kunnen en oog hebben voor mensen die minder mogelijkheden hebben. Neem ze eens mee naar buiten of laat ze op een andere manier merken dat we aandacht voor ze hebben! Hopelijk zien we elkaar snel weer bij Kom d’r in!

Carnaval, Hanenfestijn, Effe noar Geffe, Kermis, Kroegen, Voetbal, handbal, Tennis Dit alles moeten we al meer dan een jaar missen...... Wil je toch eens wat herinneringen ophalen of je vast voorbereiden op de tijd dat we dit allemaal weer mogen gaan doen? Kijk dan eens op www.beeldbank-geffen.nl Daar vind je duizenden foto’s echt nie saai, schel of van nes, maar ok veul neij grei ut onze ted schoolfoto’s, optochten, kermisbezoek, sporten en familiefoto’s noem maar op. Ik heb er laatst weer veel nieuwe foto’s van bijvoorbeeld carnaval gevonden. En weet je wat nou zo leuk is, je kunt deze foto’s zelf aanvullen met namen van personen, plaatsen of jaartallen. Dat gaat heel gemakkelijk per foto. De dames en heren achter de beeldbank verwerken dit dan weer. Zo kwam ik een oude foto tegen van onze carnavalsgroep en heb daarbij al onze namen toegevoegd. Dat maakt het kijken naar deze foto’s veel leuker. Je kunt ook de zoekfunctie gebruiken. Echt een leuk tijd verdrijf, ik zou zeggen ga er ook eens voor zitten want het is “verrekte schon um te zien” en misschien “komde oe eige nog tege” Gegroet een aanhanger van de beeldbank.

Een goed begin van 2021

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

13


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commerciaal vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


RITUEELBEGELEIDER Hallo dorpsgenoten Ik ben Ineke Hanegraaf. De liefde bracht mij 35 jaar geleden naar dit mooie, energieke dorp Geffen. En ik voel me ook kei Geffes. Mijn kinderen, Marijn en Eva van Nistelrooij, kwamen hier 24 en 22 jaar geleden ter wereld. En wel op de Leiweg waar nu een prachtig voedselbos gerealiseerd wordt. Geffen, Een dorp met grote saamhorigheid. Een dorp met vele ondernemers, verenigingen en activiteiten. Geffenaren zijn nu eenmaal creatief, vindingrijk en ondernemend. Dat zit in het hun dorpsbloed. Wat ook in hun dorpsbloed zit is een heerlijk gevoel voor humor wat ik nergens anders in geen enkel dorp, stad of land op deze manier ben tegen gekomen. Natuurlijk wordt er ook gepraat over elkaar. Maar op de een of andere manier doen ze dat hier anders. Met een vleugje humor waardoor alles milder wordt. Zo ervaar ik het tenminste. Ik ben dus een trotse Geffenaar En dat brengt me bij wat ik wil vertellen over mij en mijn werk. Onlangs ben ik een totaal andere weg in geslagen. Mijn werkloopbaan begon als ziekenverzorgster waarna ik overstapte naar de toen nog PTT om te gaan werken als een van de eerste vrouwelijke postbodes. Na 25 jaar postbode vond ik het wel genoeg en ben ik mijn eigen koeriersbedrijf begonnen. Dit met heel veel plezier, maar de vele kilometers brachten mij noodgedwongen tot stilstand. Ik ging weer in loondienst. Echter de vrijheid van zelfstandig zijn miste ik enorm waardoor ik bleef zoeken naar mogelijkheden om weer als zpp’er aan de slag te kunnen. Met toeval vertelde me iemand over een bekende van hem die Ritueelbegeleider ofwel, spreker bij uitvaarten, was. Ik was gelijk wakker. Hier wilde ik alles over weten. Dit voelde als het beroep waar ik mijn leven lang al naar op zoek was. Een afspraak werd geregeld met deze spreker en een maand later deed ik de opleiding tot ritueelbegeleider. Ik behaalde mijn diploma en heb anderhalf jaar moeten

verduren dat er geen enkele opdracht kwam. Opgemerkt worden in de uitvaartwereld is een heel karwei. Oktober 2020 was het eindelijk zover. Mijn allereerste opdracht. Inmiddels ben ik 14 afscheidsceremonies verder. Wat ik doe is samen met de nabestaanden inhoud geven aan een afscheidsdienst. (Hier vind je alles over op www. inekehanegraaf.nl ) Een dankbaar en eervol beroep. Ik heb één uitvaart mogen begeleiden hier in Geffen. Het afscheid van mijn 10-jarig buurmeisje Ronja. Zij overleed afgelopen november. Een zeer intense ervaring met zoveel warmte en kracht. Afscheidsdiensten mogen creëren en voorgaan met en voor de Geffense medemens. Dat is waar je me ‘s-nachts wakker voor kan maken. Voor elke afscheidsdienst trouwens, maar Geffen heeft voor mij een speciale plek. Wist je trouwens dat we hier net buiten Geffen in de Nulandsestraat ook een eigen uitvaartondernemer hebben. (genaamd natuurlijkafscheid.com) Wij hebben een goede samenwerking. En wist je dat je bij elke uitvaartondernemer, waar je je uitvaart ook regelt, je eigen spreker mag aandragen? Tis mar dagge ut wit. Geffenaren een afscheid bieden door Geffenaren die de cultuur snappen en voelen. Die de taal spreken en die de Geffenaar kent. Dat is waar ik voor sta. Fijn dat je dit gelezen hebt en hopelijk heb je me nooit nodig. Mocht het toch zo zijn en je interesse is gewekt, bel dan 06-51256925 Of mail naar inekehanegraaf@outlook.com

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (62) Vallen en opstaan, op weg naar Pasen en verder. Bepaalde woorden zijn kenmerkend voor Jezus. Die liggen hem vóór in de mond. Een van zijn meest typerende woorden is zonder twijfel: ‘Sta op!’ Hoeveel keer zal Hij die woorden niet uitgesproken hebben! Die woorden belichamen zijn hele levenshouding. Zó wil Hij met mensen omgaan. Hij wil mensen ophooghalen, optillen, Hij wil mensen hun eigenwaarde (terug)geven, hun zelfvertrouwen. Hij wil mensen over hun gevoel van minderwaardigheid en machteloosheid heen helpen. Hij wil mensen (weer) dicht bij hun eigen bron brengen. Op krachten komen! Daartoe acht Hij mensen in staat, alle mensen. Hij is er van overtuigd dat mensen de mogelijkheid daartoe in zichzelf bezitten. Hij is een meester om mensen bij hun eigen krachten te brengen. Hij laat hen niet aanmodderen. Hij is nabij. En in zijn nabijheid worden mensen zich bewust van hun eigen krachten, groeit hun zelfvertrouwen.Veel mensen weten wel dat ze meer in zichzelf hebben dan ze op bepaalde momenten voelen. Van tijd tot tijd heeft ieder van ons dit gevoel. Er moet meer zijn, dan je er nu uithaalt. Maar vaak kun je er zelf niet bij, zijn we zo hulpeloos, zo machteloos. Dan is het zalig als iemand dat wanhopige gevoel weet te doorbreken. Op dat punt was Jezus fijngevoelig en tegelijk ijzersterk. ‘Sta op!’ is een van de meeste kenmerkende woorden van Jezus. Een woord dat Hij met volle overtuiging naar anderen toe uitsprak. Maar ook een woord dat Hij in zijn eigen leven volledig waarmaakte. Dat gebeurde tijdens zijn loodzware gang naar Golgotha, met dat kruis op zijn schouder. Tot driemaal toe bezweek Hij onder dat voor Hem te zware kruis. En Hij viel. Maar tot driemaal toe stond Hij weer op. Het is dan ook niet toevallig dat na zijn dood het opstaan uit de dood het voornaamste geloofsgegeven is geworden. Vaak is het zo dat de manier waarop iemand geleefd heeft, ook bepalend is voor de manier waarop iemand sterft. Dat geldt zeker voor Jezus. De manier waarop Hij eindeloos veel mensen tot nieuw leven heeft gewekt, de manier waarop Hijzelf na lijden en vernedering telkens weer is opgestaan, is ook bepalend geweest voor de manier waarop Hijzelf door de dood is heengegaan: zijn opstanding ten leven (met een hoofdletter). Als u dit leest, zijn we in de “Goede Week” en op weg naar Pasen. De “Goede Week”, veel mensen gaan door een diep lijden, en ouderdom vergaat niet altijd zo als je wenst. En toch, we hebben niet alles zelf in de hand, we hopen altijd op betere tijden. Wij hoeven gelukkig niet de kruisdood te sterven, om zo Jezus weg te volgen. Hij is voor onze tekorten gestorven en is opgestaan om zo terug te keren naar zijn God, ons aller eeuwige Vader. Hij wil ons brengen naar een plaats, zonder lijden en pijn, terug naar onze Schepper. De grote vraag is, willen wij dat ook? Durven we in deze tijd, Jezus te volgen? Velen

in onze samenleving willen niets meer met een God te maken hebben, ze willen zekerheid. Iets wat niemand, ook in onze wetenschappelijk wereld kan waarmaken, we willen alles zelf bepalen, of dat ook zeker is? De coronatijd tikt ons op de vingers, we worden even op onze plaats gezet. We zullen het samen moeten doen. Laten we Pasen vieren, omdat Jezus ons hoop geeft, naar een andere toekomst, misschien wel geen zekerheid, maar ons een weg wijst, hoe te leven, om zo zijn hemelrijk binnen te gaan. In die geest wens ik u allen een “Zalig Pasen”. Anders, dan alleen een vrolijk Pasen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

DANKBETUIGING Zo gewoon, zo bijzonder...... Op 18 februari is ons mam, oma Bertha van der Rijt - van de Kamp overleden. Zij, die altijd zo positief in het leven stond. Wij willen iedereen bedanken voor jullie steun en medeleven in welke vorm dan ook. Dank voor de vele kaarten, bloemen, lieve woorden die wij mochten ontvangen. Het geeft ons de kracht om zonder haar verder te moeten. Wij zullen haar blijven herinneren: “zo gewoon, zo bijzonder”...... Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 17,-

1/4 pagina

e 28,-

1/2 pagina

e 40,-

Hele pagina

e 67,-

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 52 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, vanwege de lockdown ... Lockdown of niet; bestuurlijk en ambtelijk draaien de raderen in het ‘Groot Ossisch Rijk’ gewoon door. En ook Dorpsraad Geffen zit niet stil; elke 6 weken drinkt hun voorzitter een kop koffie met wethouder Johan van de Schoot (CDA) over het wel en wee in Geffen, lezen wij in de Dorpspomp. En ook: “Hans heeft zitting in het Kernteam Geffen-Oost, waarin ook dé drie aannemers en de gemeente Oss zijn vertegenwoordigd.” Gang van zaken doet ons een beetje denken aan die prijsvraag over invulling oud gemeentehuis …

meente Oss een informatiebijeenkomst organiseert over de nieuw te bouwen woonwijk voor alle woningzoekenden, omwonenden en andere geïnteresseerden! #Geffen 2040 Mooi, dat de Stamtafel een eerste aanzet heeft gegeven voor #Geffen2040! Maar hoe gaan we verder? Hoe gaan we er met zijn allen voor zorgen, dat deze eerste aanzet groeit tot een toekomstvisie, die door héél Geffen gedragen wordt? Een richtinggevend document, omarmd door Dorpsraad Geffen en vooral óók serieus genomen door de Gemeente Oss? #Verkiezingen2021 De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer baren ons zorgen.Vooral het groter wordende percentage stemmers op partijen, die het niet zo nauw nemen met artikel 1 van de Grondwet; in heel Oss ruim 20%. Wij zijn benieuwd naar de exacte cijfers over Geffen. #Groenfonds Geffen In ons fraaie buitengebied bijv. aan het Jagerpaadje (Leiweg-Zuid), in ‘t Kraaijeven en aan de Oude Baan wordt volop gebouwd; allemaal nog ff snel gefikst in de Maasdonkse periode ... Ondertussen klotst het geld van het Groenfonds Geffen ongetwijfeld tegen de plinten omhoog. Helaas laat de verantwoording van ruim € 2.000.000,- gemeenschapsgeld i.v.m. #corona nóg steeds op zich wachten. Wij worden ongeduldig …

#Woonwijk ‘t Veld Als het aan het huidige College van B & W van Oss ligt, vindt er op (relatief) korte termijn grootschalige woningbouw plaats in Ravenstein, Oss-West en Geffen. Niet alléén voor de eigen inwoners, maar ook voor woningzoekenden in de regio. Wij spreken de hoop uit, dat er in ‘t Veld vóóral betaalbaar wordt gebouwd voor starters en jonge gezinnen (geschakelde huizen, tweekappers). Dat strookt niet met de percentages, die wethouder Van de Schoot oplepelt aan de online Stamtafel: maar liefst 50% van de 250 (!) te bouwen woningen komen in het middel-dure tot dure segment. Niks gek, als bij ‘Taskforce Woningbouw Geffen’ dé drie aannemers van quitte af aan tafel zitten … Wij hopen dat, zodra dit enigszins mogelijk is, de ge-

#Dorpshart Geffen Hetzelfde geldt min of meer voor de voortgang van het Dorpshart. Er worden toezeggingen gedaan over een parkeervrij Dorpsplein en een mooie groene invulling, maar het is alweer enige tijd angstvallig stil. Komt dat óók door #corona of moet er achter de schermen nog flink ‘gemasseerd’ worden? Start maar vast met de sloop van het verpauperde gemeentehuis! Wij hadden u nog graag iets willen influisteren mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, maar dat doen wij misschien volgende keer … Met vriendelijke groet, ’t Rooi Hundje, 073-5324628

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.