Torenklanken 2019 - nr 06

Page 1

57e jaargang | nummer 6 | april 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KBO BESTUUR EN LEDEN, Hartstikke bedankt allemaal, voel mij nog steeds een beetje overdonderd sinds de Jaarvergadering op 15 mrt. j.l. in zaal `t Haasje. Zoveel tijd en moeite die jullie in mijn afscheid hebben gestoken. Een mooie speech, een prachtig lied, fraaie bloemen, een gegraveerde zilveren pen en een, vooral voor mij, memorabel Jaarboekje 2019, waarvan het binnenblad tot het laatste moment voor mij verborgen is gebleven. Deze dag blijft er eentje om met een heel goed gevoel op terug te blijven kijken. Kreeg zelf een beetje “de bibbers” toen zo`n volle zaal enthousiast stond te zingen. Zeker ook namens Mieke onze hartelijke dank hiervoor. Het waren 8 mooie jaren als voorzitter maar ook als gewoon lid gaan wij zeker genieten van de vele KBO activiteiten voor de ruim 350 leden. In de persoon van Riny van den Akker is een uitstekende nieuwe voorzitter gevonden. Riny gefeliciteerd daarmee en met het zittende bestuur en de vele, vele vrijwilligers die de KBO kent gaat het zeker een succes worden.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN GEFFEN 2019 Dit jaar willen wij voor de 35 keer het Kampioenschap Bandstoten Geffen organiseren. De voorrondes worden gespeeld in week 20: - Café Govers di 14 mei en wo 15 mei 2019 - Café ’t Haasje ma 13 mei en di 14 mei 2019 Bij meer dan 18 deelnemers worden de voorrondes ook gespeeld in week 21: - Café Govers di 21 mei en wo 22 mei 2019 (Indien je alleen in een bepaalde week kunt dit s.v.p. duidelijk aangeven) De finale is gepland in week 24: wo 12 juni, vr 14 juni en za 15 juni en wordt dit jaar gehouden bij Café Govers Opgave voor vrijdag 3 mei tegen € 5,= per deelnemer bij Bart Schutjens. Kastanjehof 75, 5381 GJ Geffen (Tel.: 06-30867716 of email: bartschutjens@ziggo.nl)

Nogmaals bedankt allemaal, Antoon Romme Lenteconcert op zondag 14 april v.a. 13.00 uur. Niet bij deze molen, maar in de Koppellinck!

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 05 apr. 19.00 u. * avondmis zo. 07 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 12 apr. 19.00 u. * avondmis GOEDE WEEK – PASEN PALMZONDAG: zo. 14 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP en communicanten De kinderen mogen een palmpaasstok meenemen WITTE DONDERDAG: do. 18 april is om 19.00 uur de Witte Donderdagviering in Vinkel GOEDE VRIJDAG: vr. 19 apr. 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en Fluitekruid vr. 19 apr. 19.00 u. Goede Vrijdagviering m.m.v. GK Er is op die dag geen avondmis in de kapel PAASZATERDAG za. 20 apr. is om 19.00 uur de Paaswake in Vinkel EERSTE PAASDAG zo. 21 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk TWEEDE PAASDAG ma. 22 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP (Gildemis vanwege Sint Jorisdag) VASTENACTIE In de Veertigdagentijd is er na elke vrijdagavondmis in de kapel en na elke zondagsmis in de kerk, een extra collecte voor de Vastenactie. Het thema is ‘Schoon water verandert alles’.

PELGRIMSTOCHT VASTENACTIE Drie inspirerende wandeldagen op 11, 12 en 13 april rondom Weesp. Voor de negende keer staat deze pelgrimage op het Vastenactieprogramma, bedoeld om geld in te zamelen voor de projecten van Vastenactie, maar ook om met elkaar na te denken over onze leefwijze hier en invloed die dat heeft op onze medemensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. ‘Wandelen over water’ is het thema.Vanuit Weesp maken we 3 rondwandelingen van ongeveer 20 km. Onderweg houden we een aantal malen een bezinningsmoment. Eén of meer dagen meelopen kan ook. Voor alle informatie over vertrektijden, startplaatsen, overnachtingsmogelijkheden, programma, kosten, aanmelding en het werven van sponsors, zie www.vastenactie.nl Achter in de kerk vindt u een folder. KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Onze enveloppenactie Kerkbalans start in februari. LET OP: Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formali-

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


teiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Maandag 8 april 15.30 - 17.00 uur:Thema hfdst. 9 en 10. Palmpaasstok maken. Donderdag 11 april 20.00 u. gezamenlijke ouderavond in het parochiecentrum van Nuland. De Communicanten brachten een bezoek aan de molen.

PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 17 april 13.30 - 15.00 u.: oefenen voor het uitbeelden van de Kruisweg. Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: uitbeelden Kruisweg HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 maart 2019: Justien van Nistelrooij, 72 jaar 16 maart 2019: Kees Spronk, 84 jaar KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op ma. t/m vr. geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van ma. t/m vr. geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. HANDGEREEDSCHAP OVER? Geef het een 2e leven in de 3e wereld! Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst. Wie in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel of Vorstenbosch woont kan vanaf 19 maart overbodig of verouderd gereedschap inleveren bij de plaatselijke kerk. In de Geffense H. Maria Magdalenakerk vindt u daarvoor een kist in het portaal van de kerk. Wanneer materialen te groot zijn om mee te nemen kan het bij u thuis worden opgehaald. Tel. nr. Sjan Vissers 073-5325067. We starten met de actie op 19 maart omdat dat de feestdag van Sint Jozef is. Jezus leert van hem het beroep van timmerman en deelt zo met ons de dagelijkse inspanning en voldoening die je uit werk kunt halen. Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De inzamelingsactie duurt tot 1 mei, de Dag van de Arbeid. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@ parochiedgh.nl. 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP nr 504

Deze keer hebben we ook een stekelige aangezetene: onze schout, steek op het hoofd, carnavalsuitrusting om de buik en in de roes van halfvasten maar toch bij-de-tijd. In de vorige Dorpspomp heeft er ten onrechte geen eervolle vermelding gestaan van Carna Cantus. Bij deze dus alsnog de complimenten voor dit stukje carnavalscultuur. Stratologie Vergeef de schrijver deze term. Die is bedacht en lijkt toepasselijk op de vele discussies over de wandel(on) vriendelijkheid en verkeersgevaarlijke situaties van meerdere straten in de dorpskom.Waarover nu het volgende. De Lambertusstraat is eindelijk klaar.Toch missen we nog het oversteekpaadje in de Veldstraat tussen het terrein van De Geer en dat van De Heegt. En dan de Kloosterstraat. Het betreft het weghalen van het voetpad aan de zijde van de pastorie en daar alleen parkeren mogelijk maken. Ook een verbeterd, doorlopend trottoir aan de zijde van het Oude Klooster. Dit is een uitkomst van een enquête. Dat zal het dus worden. Nu zijn er nog steeds teveel langparkeerders die een betere verkeersdoorstroming lastig maken en hopelijk zullen die een andere plek zoeken.Aanpassing met verkeersborden kan dat stimuleren.Verder vernamen we over kritiek op de bestrating van de Pastoor van der Kampstraat. Ook de verkeersafwikkeling bij de school blijft een aanhoudende zorg. Het dorpshart Nu de gemeente de deskundigen van het adviesbureau LOS (Stadomland) uit Vught heeft gearrangeerd komt er weer gang in de uiteindelijke oplossing van het probleem “Dorpshart”. Over de oplossing is al vele jaren gediscussieerd maar het lijkt nu zeker dat er dit jaar knopen zullen worden doorgehakt. Bij een recente ‘schouw’ door belanghebbenden is andermaal bevestigd dat de opruiming van het gemeentehuis een must is. Het overblijvende probleem is hoe de vrijkomende ruimte en dus het plein moeten worden ingevuld om het plein aantrekkelijker te maken. Daarover zijn dan ook vele opmerkingen gemaakt, waarin het woord “groen” meermalen werd gehoord. In het bijzonder: niet de hoge bomen van nu rondom het plein, maar lagere die het geel lommerrijk maken, hier en daar uitnodigen om zitjes te plaatsen en ook de nodige schaduw te geven bij zonnig weer. Overigens is de dorpsraad van mening dat er inmiddels al zoveel over alles is gezegd dat deze nieuwe ‘informatieronde’ feitelijk een herhaling van zetten is en dat de bal allang in het gemeentehuis

van Oss ligt. Toch wil de raad graag meewerken en de Geffenaren aanmoedigen om belangstelling te tonen door aanstaande bijeenkomsten die LOS nodig acht, te bezoeken. Ook om te voorkomen dat afwezigheid wordt uitgelegd als gebrek aan interesse. De Stamtafel heeft vorig jaar voor een nieuwe situatie een aantal suggesties gedaan; die zijn alom bekend en positief gewaardeerd, zo is gebleken. De verkiezingen Op 20 maart mocht je je stem uitbrengen voor een nieuwe samenstelling van Provinciale Staten (PS) en voor een gedeeltelijke vernieuwing van het waterschapsbestuur. De Stamtafel heeft van de Statenverkiezing de Geffense getallen uit de brei van gepubliceerde Osse getallen opgevist. Er was voor een exacte telling echter een probleem: niet in Geffen wonende Ossenaren konden hier ook stemmen, evenals Geffenaren ook overal in Oss. We denken dat deze complicatie van slechts marginale betekenis is voor de juistheid van de door ons becijferde getallen. Ditmaal was er in elk geval geen mobiel stemlokaal dat voor de berekening een storende factor had kunnen zijn. De opkomst in de gemeente Oss was hoger dan die van de vorige keer (53,7% c.q. 43%) en dat was ook zo in Geffen. In de hele provincie zijn voor de Provinciale Staten ruim één miljoen geldige stemmen uitgebracht; er waren 491 kandidaten en geen enkele uit Geffen! In de Koppellinck stemden bijna 1600 kiezers, bij Nooit Gedacht ruim 450; bij de laatste is na afloop één stemformulier meer geteld dan ingenomen stempassen. Telfoutje? We hebben van de uitslag in Geffen een tabel van gemaakt; getallen gelden voor beide stemlocaties tezamen. Het CDA heeft in Geffen ‘gewonnen’. Het Forum voor Democratie heeft veel stemmen gehaald en is tweede geworden in de Geffense ranglijst. Opzienbarend is toch wel dat er over deze partij -in tegenstelling tot de andere- geen specifiek Brabantse aandachtspunten te vinden zijn en deze partij toch veel stemmen heeft gekregen. Hier lijkt alleen het landelijke gekissebis op radio en TV en smartphone de doorslag te hebben gegeven, een gemiste kans dus om Brabant van dienst te zijn. Partij

Aantal stemmen % in in Geffen Geffen PS 2019

% in % in heel Oss heel Oss PS 2019

PS 2015

VVD 326 16,13 14,52 15,7 CDA 387 19,15 11,79 16,94 SP 270 13,36 17,63 24,85 PVV 217 10,74 8,32 12,49 D66 102 5,05 7,10 10,55

7


PvdA 78 3,86 5,08 Groen Links 68 3,36 7,31 50 Plus 88 4,35 3,99 PvdD 30 1,48 3,20 CU/SGP 6 0,30 0,68 Lokaal Brabant 55 2,72 1,72 Ouderen Appel 9 0,45 0,36 FvD 362 17,91 15,17 Denk 6 0,30 2,12 Senioren Brabant 15 0,74 0,65 Code Oranje 2 0,10 0,18 TOTAAL STEMMEN 2021

7,02 3,03 4,66 2,55 0,72 1,28 -

De plaatsen waar in Geffen het dichtstbijzijnde stembureau is, werd voorheen altijd op de stempas vermeld. Dat dit nu niet het geval was heeft voor enige onduidelijkheid gezorgd; er werd namelijk wel op gerekend. Over de uitslag en het belang van de uitslag van de Waterschapsverkiezing is nu nog weinig te zeggen. En verder … * wordt de Papendijk tussen de twee rotondes in het voorjaar van 2020 aangepakt. Twee van de drempelversmallingen zullen over blijven en krijgen een voorrangsregeling, de rijweg wordt iets verbreed maar de fietspaden blijven. * wordt ook het deel van de Papendijk binnen de bebouwde kom onder handen genomen. * gaat de Dorpsraad de eigen internetsite vernieuwen. * zal de Stamtafel op 28 april vanaf 10:00 uur aanwezig zijn bij handbalwedstrijden van de KPJ op de velden van de Biescamp. * wordt de vlakte voor de Koppellinck met nieuw groen en hagen ingeplant. * was het toneelspel “En ze leefden nog lang en gelukkig” in de Koppellinck op 16 maart een groot succes. Het ging over zorgproblemen die steeds meer aandacht vragen. * is er een woningbouwplan voor het terrein achter Van der Heijden’s meubelen dat vrijkomt door het verdwijnen van de winkel. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om het te kunnen realiseren. * is de volgende Stamtafel op 7 april, in café Govers om half elf. Doe eens mee!

GESLAAGDE BIJEENKOMST ‘BESTUREN MET VISIE’ Maandag 11 maart vond de bijeenkomst ‘besturen met visie’ plaats in de kantine van voetbalvereniging Nooit Gedacht. Het Sport Expertise Centrum had hiervoor de besturen van Geffense verenigingen uitgenodigd. Het doel van de avond was onder andere het uitwisselen van informatie en brainstormen over mogelijke verbeteringen door bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Er waren ongeveer 15 bestuurders aanwezig namens 9 verenigingen. De avond werd verzorgd door Hans Willemsen van het Sport Expertise Centrum. Ook wethouder Kees van Geffen was aanwezig. Positieve reacties De reacties na afloop waren positief. De avond was geslaagd en er is positieve energie losgekomen. Er zijn genoeg goede ideeën ontstaan, bijvoorbeeld over het gebruik van elkaars materiaal en accommodaties, het afstemmen van activiteiten en het gebruik van geffen.nl. Vervolg Op 13 mei staat een tweede bijeenkomst gepland om nog eens verder te praten over de genoemde ideeën. Een uitnodiging volgt nog. Kon je niet bij de eerste bijeenkomst zijn en lijkt het je interessant om de volgende keer aan te sluiten? Meld je dan bij Hans Willemsen hans@sport-expertise-centrum.nl.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 8


GEFFEN HEET U WELKOM TIJDENS ‘ONTDEK-GEFFEN-DAG’, ZONDAG 7 APRIL Geffen heeft heel wat te bieden, het dorp heeft een aantal zeer fraai onderhouden Rijksmonumenten en tal van verrassende plekjes.Al dat moois kunt u ontdekken tijdens de ‘Ontdek-Geffen-dag’, waarbij de molens Zeldenrust en De Vlijt, het arboretum, het bijenteeltmuseum en Maria Magdalenakerk en Torenmuseum De Peperbus hun deuren voor u openen. Aanleiding van de Ontdek-Geffen-dag is de presentatie van de splinternieuwe toeristische folder ‘Ontdek Geffen’. In deze folder staat beschreven wat voor moois Geffen te bieden heeft. En dat is heel wat…! Geffen heeft namelijk tal van (rijks)monumenten. Daarnaast zijn er vele verrassende plekken vol afwisseling te vinden, van bos tot een weidse polderlandschap. Deze afwisseling ervaart u wanneer u een van de maar liefst vijf nieuwe routes bewandeld of fietst. De routebeschrijvingen zijn zowel digitaal als in gedrukte versie te verkrijgen en voeren u door Geffen en omgeving. Met de route ‘Langs bos en boom’ krijgt u meer oog voor de mooie natuur in het groene dorp. De route voert u onder andere naar het arboretum waar u kennis kunt maken met een nieuw stukje natuur, wat vanuit burgerinitiatief, is ontstaan bovenop de voormalige stortplaats. Ook het ‘Ivo van Dintherpad’ is uitgewerkt in een nieuwe routebeschrijving. Deze route leidt u naar verrassende plekken in Geffen waar u normaal gesproken niet dagelijks komt. Heeft u zin in een wat langere fietstocht dan kunt u de polder doorkruisen met de route ‘Dwars op de Overlaat’.Tijdens de 23 kilometer lange route maakt u kennis met tal van karakteristieke plaatsen in zowel Geffen alsook in Lithoijen. U ervaart de enorme afwisseling in het landschap in en tussen deze twee dorpen. De 16 kilometer lange fietsroute ‘Effe door Geffe’ laat u de diverse kant van Geffen zien en route ‘Op stap door het verleden’ voert u terug naar de tijd van zwart-wit foto’s en laat u aan de hand van afbeeldingen zien wat is verdwenen, maar ook wat de tand des tijds heeft doorstaan. De deuren gaan op deze dag letterlijk voor u open. De molenaars van beide molens, Zeldenrust en De Vlijt, staan tot uw beschikking om de werking van een oude standerdmolen uit te leggen. Ervaar het technisch vernuft van onze voorvaderen.Wilt u meer weten over het leven en het gedrag van bijen en bent u geïnteresseerd in het houden van bijen dan is een bezoek aan het bijenteeltmuseum een aanrader. Datzelfde geldt voor de onlangs gerestaureerde Maria

Magdalenakerk. Deze rijk beschilderde kerk kunt u op eigen gelegenheid bekijken aan de hand van een nieuwe informatiefolder. Maar u kunt ook gebruikmaken van een rondleiding door een van de gidsen die tot uw beschikking staan. Zij kunnen u op de hoogte brengen van vele wetenswaardigheden. U kunt de wenteltrap beklimmen om een bezoek te brengen aan Torenmuseum ’De Peperbus’ waarin veel voorwerpen uit het kerkelijk verleden tentoongesteld zijn.Wellicht is er een mogelijkheid om tussen dak en plafond te lopen en kunt u de oudste complete houtenkapconstructie van de gehele gemeente Oss bekijken. U kunt zich aanmelden voor een rondleiding door een gids via een mailtje naar: torenmuseum@gmail.com Wilt u met een gids door Geffen lopen? Dat kan! De gids neemt de deelnemers mee langs historische huizen en verhaalt over opmerkelijke voorvallen en weetjes. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: dorpgeffen@ gmail.com De beschrijvingen van de wandel- en fietsroutes zijn te downloaden via Geffen.nl of in gedrukte versie verkrijgbaar in het informatiepunt in het portaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7. We hopen u te mogen ontmoeten op zondag 7 april, van 11.00 tot 16.00 u. Tot dan!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


NIEUW!

ONTBIJTEN, LUNCHEN OF EEN SNELLE HAP AAN HET EINDE VAN DE DAG

ARGOS HANEX NULAND

Rijksweg 40 5391 LM Nuland


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda 3,5 en 6 april: Tieners van Toen 6 april: Museum voor beeld en geluid in Hilversum 11 april: Bingo-avond 17 april: Hapjes maken 8 mei: bedevaart naar de St. Jan 22-26 mei:Vijfdaagse vakantie naar Duitsland Beste leden van de KBO, We hebben een nieuwe voorzitter, Riny van de Akker. Riny, fijn dat je deze taak op je wilt nemen en we wensen je veel succes en plezier in deze functie. Tijdens de drukbezochte jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Antoon Romme.Voor Antoon was ook een speciaal lied gemaakt, wat door alle aanwezigen werd meegezongen, en werd begeleid op gitaar door Mieke Pennings. In dat lied werden alle zaken die Antoon hebben beziggehouden in de afgelopen acht jaar nog eens benoemd, zoals voorzieningenkaart Geffen. samengaan met de KVO, maar ook en vooral alle activiteiten die de KBO organiseert voor de ouderen in Geffen. Antoon, hartelijk dank voor alle dingen die je voor KBO Geffen hebt gedaan. Verder verslag van de jaarvergadering vindt u in de bijlage bij de ONS. 6 april: Hilversum, Museum van beeld en geluid Op zaterdag 6 april gaan we met een bus naar Hilversum. We vertrekken om 11.30 uur, de bus staat vanaf 11.20 uur bij de ingang van “het Oude Klooster”.We verwachten rond 22.00 uur weer terug in Geffen te zijn. 17 april: Hapjes maken Op woensdagmiddag 17 april gaan we hapjes maken met Gerda Rovers in het oude klooster. De zaal gaat open om 13.00 uur, aanvang 13.30u -16.30u. Aanmelden voor 12 april bij: Henriette v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl. De kosten zijn ongeveer € 8,Donderdag 6 juni 2019 met KBO Vinkel naar de Biesbosch KBO Vinkel heeft een reisje samengesteld, waar wij, Geffenaren, ook mee kunnen. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 08.30 Verzamelen en instappen Pastoor Vogelsplein, Vinkel Bezoek klompenmaker in Dussen, met uitleg, en daarbij koffie met iets lekkers.

Om 12.30 uur gaan we naar Drimmelen, waar u een rondvaart krijgt door de Biesbosch tot 14.30 uur. De kapitein zal u een en ander vertellen over dit stuk natuurgebied. Daarna bezoekt u Woudrichem, en op de terugreis, die om 16.30 uur begint, hebben we nog een stop voor een dinertje. De verwachting is dat u om 20.00 uur weer in Vinkel bent. De kosten bedragen 69 euro per persoon. U kunt zich aanmelden door € 69,00 over te maken op bankrekening nr. NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v KBO reizen. Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, uiterlijk 12 april. Wij, reiscommissie Geffen, zorgen dan voor verdere afhandeling met Vinkel. Wilt u meer informatie over de reis, dan kunt u bellen naar Frans van Grinsven tel: 06-54903613 Een nieuwe lente, een nieuw geluid op het Lenteconcert!? We hebben ook nog nieuwe kleding! Dank aan onze MuziekMaten!

Gratis handdoek met je naam!

Besteed in Maart t/m Juni 2019 voor € 60,00 aan kleding verstelwerkzaamheden bij KledingVermaak en ontvang een gratis handdoek met je voornaam erop geborduurd. *** Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter zonder voering € 12,50 Korter met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparatie per uur € 10,00

11


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. De mening van Sonja van den Heuvel, 51 jaar. Zij woont in de Smidse. 1. Een herinnering aan Geffen Na 8 jaar in Antwerpen te hebben gewoond, was ik de bedrijvigheid van de stad gewend: je kon er 24/7 uur boodschappen halen en ook naar de kroeg (heel belangrijk).Toen we hier pas woonden, stond ik zaterdags om vier uur voor de dichte deur van de C1000. Even wennen hoor! En als ik dan maar zonder boodschappen naar de kroeg ging, om mijn verdriet te verdrinken, zaten er alleen maar mannen. Dat was toen ook even wennen, maar inmiddels is dat wel goed bijgetrokken. 2. Dit zou anders moeten. Ik denk dat er veel (oudere) mensen zijn die wel carnaval willen vieren maar liever niet naar de tent gaan. Dus misschien zou er een plek kunnen komen waar deze groep mensen naartoe kan om er op hun eigen manier uit hun dak te gaan. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk. De Rosmolen. Daar hebben we 12 jaar met veel plezier gewoond in een fijn huis. Onze Sam is daar geboren, wat ervoor zorgde dat we ook echt wortel schoten in Geffen. 4. Een mooi mens. Oeh. Dat zijn er wel een paar. Ik houd erg van mensen en ga echt op mijn intuïtie af. Als het goed voelt dan klopt dat eigenlijk altijd. Dus Diny… En Anita Walraven. Daar heb ik ook bewondering voor. Ze kwam van verre, woont inmiddels een stuk dichterbij en zet zich echt in voor Geffen. En Hans Hoeben. Dat was gewoon een mooi, fijn mens. 5. Jammer dat alle winkels verdwijnen. Echt jammer. Maar ik ben wel weer heel blij met bijvoorbeeld het Arboretum. Heerlijk om daar rond te lopen en alle bordjes bij de bomen te lezen. Wel weer heel jammer dat er mensen zijn die de dierenbeelden kapotmaken. Daar snap ik echt geen bal van. En jammer dat er geen vrouwen in het bestuur van Effe noar Geffe zitten. Maar ik ben wel weer heel blij dat Effe noar Geffe nog steeds floreert. Dus mannen, mijn oprechte complimenten! 6. De leukste club. De W.I.K natuurlijk! Ik houd gewoon van deze vereniging. Ben er nog steeds een beetje verliefd op. Daar gebeurt 12

zo ontzettend veel! Als we iets willen organiseren, wordt dat gedragen door zowel de leden als het hele bestuur. Dat voelt gewoon fijn. Met Effe noar Geffe ben ik zo trots als een hond met zeven staarten, want we staan er toch maar weer. En Maestro! Daar krijg ik nog steeds een warm hart van. Bij de W.I.K. zitten gewoon fijne mensen om mee te werken. En het team van de Rottenrijker, onze carnavalsglossy. Daar ben ik echt megatrots op.Wat een inzet en saamhorigheid. Met een heel klein team worden er bergen verzet. En we hebben gruwelijk veel lol. Soms voelt het alsof ik een tweede familie thuis aan tafel heb zitten. En omdat we elkaar zoveel zien, wordt lief en leed gedeeld. Hmmm…klinkt klef. 7. Ons visitekaartje is Effe noar Geffe. Misschien breekt nu het glazuur van jullie tanden, maar ik vind echt dat Effe noar Geffe laat zien waar Geffen voor staat. Dan voel ik me hier nog meer thuis dan anders. En mag ik dan stiekem ook pleiten voor onze carnavalsglossy Rottenrijker? Ook best mooi om naar te kijken, toch? En leuk om te lezen! We hebben alweer superveel plannen voor volgend jaar!

8. Bewondering voor Wobine Buijs. Echt een topwijf. Heb je wel eens goed naar haar speeches geluisterd? Wat een taalvaardigheid. In 5 minuten met kop, middenstuk en staart een ingewikkelde kwestie tackelen. Chapeau! Gelukkig is het onze burgemeester! Van een heel andere orde is mijn bewondering voor het team van de Geffense Kwis. Een goede en gevarieerde kwis kost ontzettend veel werk om nog maar niet te spreken van de nazorg die zo’n kwis behoeft. 9. Geffen is voor mij mijn tweede thuis. In Schijndel ben ik geboren en getogen. In Antwerpen werd ik volwassen. In Geffen hoop ik heel oud te worden. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan Rottenrijker. Ik mag niet preken voor eigen parochie maar voor 1 keer doe ik het toch, want ook de carnavalscultuur moeten we in stand houden. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 18 maart 2019 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Proces Dorpshart: In de weken na deze openbare vergadering zullen de eerste concrete stappen worden gezet op weg naar een ontwikkelingsplan voor ons dorpshart. Op woensdag 20 maart is er door de stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, ontwerper openbare ruimte van het bureau LOS Stadomland samen met een aantal belanghebbenden (omwonenden en pandeigenaren) een schouw geweest. Op 27 maart was er het eerste dorpsgesprek, met hopelijk een grote opkomst. De komende weken zet LOS de opgehaalde ideeën om tot enkele prikkelende scenario’s waar we het in mei over gaan hebben. - Herinrichting Kloosterstraat: Onze gebiedsbeheerder heeft twee varianten verder uitgewerkt. Na een kort beraad wordt er gekozen voor de variant met de parkeerstrook aan de kant van de kerk, net zoals nu. Het project is primair ingegeven door noodzakelijk onderhoud aan het riool. De doorgang voor de voetgangers wordt sterk verbeterd. - Uitdunning bomen: In de Rosmolen en de Wisboom worden er komend najaar 12 bomen gekapt. Deze uitdunning is nodig omdat deze bomen elkaar in de weg zitten. Er worden ook vier nieuwe bomen geplant.Tevens zullen er in deze periode ook herstelwerkzaamheden aan de straat worden uitgevoerd. De komende maanden zal de gemeente de kapvergunning aanvragen, alhoewel deze bij uitdunning niet noodzakelijk is. - Papendijk: Volgend jaar gaat de gehele Papendijk op de schop. Binnen de bebouwde kom zal de gehele straat worden vernieuwd, wederom ingegeven door het onderhoud aan het riool. De straat krijgt een volledige nieuwe inrichting en krijgt dezelfde breedte als de Dorpstraat en er zal ook een voetpad komen.Vanaf de rotonde naar de snelweg zal het aantal verkeersluizen worden verminderd. De sluizen die overblijven worden opnieuw ingericht met o.a. duidelijke voorrangsituaties. - Website Dorpsraad: Onze huidige website is sterk verouderd en wordt binnenkort ook niet meer ondersteund. Na overleg met onze internetbureau hebben we besloten om de website zelf in te richten met behulp van hun tools in plaats van te kiezen voor maatwerk. Hiermee besparen we veel geld, dat hierdoor beschik-

baar blijft voor subsidies. Hugo is achter de schermen hard aan het werk om de site in te richten en te vullen. - Subsidie: We verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van maart. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 15 april om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Donderdag 16 mei 19.00 uur: Concert Accordioniers De Accordioniers zijn graag geziene gasten bij Sint Jozefoord. Elke keer weer maken ze er een feestje van. Komt u ook luisteren op donderdag 16 mei?

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

13


We gaan proberen van 2019 een goed jubileum boules jaar te maken. Vriendelijke groeten van het bestuur van JBC Geffen 1994-2019 Zoals je bovenstaand kunt zien bestaat onze club officieel 25 jaar. We zijn dit jaar begonnen met de jaarlijkse vergadering waarbij er voor de leden een leuke attentie klaar lag. En de winterkampioenen werden in het zonnetje gezet. 1e is geworden Theo v Wanrooij. 2e Toon Schuurmans 3e Herbert Steffner 4e Ton Broeksteeg 5e Gerard Schuurmans 6e Piet Ketelaars 7e Leo Renders 8e Tonnie Schuurmans 9e Toon Loeffen 10e Hans Huibers De beste vrouw was Tonnie Schuurmans De poedelprijs ging naar Gerrit Schuurmans

De zomer kompetities beginnen eind maart en het Zoutelande weekend komt er aan. In april is de 1e competitie van het regiotoernooi in Uden. Dit toernooi bestaat uit 7 wedstrijd dagen, te beginnen in april, doorlopend tot september. Voor de liefhebbers en belangstellenden: maandagmiddag, dinsdag- en donderdagavond wordt er weer volop gebould. De ene week is er op dinsdag een wedstrijd avond. De andere week op donderdag. Deze zijn voor onze leden. De wedstrijddagen zijn te vinden op www.jbcgeffen.nl De banen zien er weer spic en span uit, waar nodig voorzien van extra grint. Een tip voor je agenda: Geffens Open Jeu de Boules toernooi is dit jaar 30 juni. Vergeet je niet op tijd in te schrijven.

1

SINT-JORISGILDE ORGANISEERT GILDENKRINGDAG Een groot evenement wordt het: de organisatie van een gildenkringdag voor Gildekring Hoge Schuts. Dit wordt gehouden zondag 26 mei 2019 op het evenemententerrein bij molen De Vlijt op de hoek van de Papendijk/Groenstraat. Er zijn dertien gilden aangesloten bij Gildekring Hoge Schuts. Dat betekent dat er circa 300 gildezusters en –broeders van zeer jong tot oud aanwezig zullen zijn in Geffen. Er worden wedstrijden gehouden in alle gildedisciplines: trommen, bazuinblazen, vendelen, zowel individueel als in groepen.Verder zijn er schietwedstrijden met geweer en kruisboog, wedstrijd in standaardrijden en jeu de boules. Als klap op de vuurpijl is er ringsteken voor de standaardruiters en wordt er een clinic gegeven in handboogschieten waaraan jong en oud mag deelnemen. De toegang is uiteraard gratis. Maar de middag start om 12.00 uur met een optocht door een aantal straten van Geffen en de massale opmars. Dat is prachtig om te zien; wij nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U begrijpt dat voor zo’n dag heel wat nodig is. Er komt een grote tent en diverse andere zaken, zoals een snackwagen, toiletten, schietbomen en nog veel meer.Wij zijn dan ook dankbaar voor alle mensen die ons tot nog toe gesponsord hebben, waarbij vooral genoemd moet worden:Timmermans Infra BV voor de tent en de maximale bijdrage van de Dorpsraad voor het opzetten van de schietbomen met de benodigde hoogwerker hiervoor. Wij hebben veel bedrijven benaderd, maar het was onmogelijk om iedereen te bereiken. Wilt u alsnog iets doen ons rekeningnummer is NL03RABO0129594911 ten name van Sint-Jorisgilde Geffen onder vermelding van ‘kringdag’. Wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Het Sint-Jorisgilde hoopt op veel bezoekers om kennis te komen maken alles wat de gilden te bieden hebben.


gingsingang aan de Kloosterstraat binnen te komen.

NIEUWS VAN KOM D’R IN

We hopen je binnenkort in Kom d’r in te ontmoeten en horen het graag als je ideeën hebt voor nieuwe activiteiten.

We zijn al weer twee maanden aanwezig in de Koppellinck en krijgen enthousiaste reacties van onze bezoekers over de ruimte en over de activiteiten. Op 20 maart was het stembureau gevestigd in de ruimte van Kom d’r in en daardoor hebben veel mensen een kijkje kunnen nemen in onze gezellige huiskamer. Op maandag 25 maart hebben we wethouders en ambtenaren uit Oss ontvangen in het kader van hun bezoek aan belangrijke projecten in Geffen. Voor ons ook een mogelijkheid om Kom d’r in en het belang ervan onder de aandacht te brengen. We hebben deze maand weer een volle agenda met activiteiten. Afgelopen dinsdag is de maandelijkse sjoelavond gestart en we geven op vrijdag 5 april een vervolg aan onze workshop schilderen voor kinderen. Op maandag 8 april is het nog mogelijk om mee te doen met de workshop “lekkere toetjes maken voor Pasen”. Inschrijven kan bij Kom d’r in of via email: komdrin. geffenzorgt@gmail.com De kosten zijn 5 euro. Op de knutsel- avonden en middagen kun je samen met Yvonne van Lokven ook leuke dingen voor Pasen maken. In Kom d’r in kun je vragen wat er gemaakt kan worden en eventueel inschrijven als je mee wilt doen. Je kunt ook altijd binnen lopen om te kijken bij het knutselen. Op Vrijdagochtend is er nog steeds een enthousiaste wandelgroep, die na afloop van de wandeling bij Kom d’r in gezellig koffie komt drinken. Het mooie weer komt er weer aan en bewegen is gezond.Wil je je daarbij aansluiten informeer dan eens bij Kees van Wanrooij of loop eens binnen tijdens de inloop op vrijdag in Kom d’r in. Voor activiteiten in Kom d’r in kun je in principe via de hoofdingang binnen komen. Bij avondactiviteiten kan deze gesloten zijn en we vragen je dan via de vereni-

REÜNIE 50 JAAR STICHTING AKTIEFIX

Stichting AktieFix houdt een reünie! Kom jij gouden herinneringen ophalen? Wanneer? De reünie is zaterdag 18 mei van 19.00 tot 20.30 uur op het Prelaat van den Bergplein in Lithoijen. Iedereen die zich in de afgelopen 50 heeft ingezet voor Stichting AktieFix is van harte welkom. Natuurlijk zijn wij ook erg benieuwd naar de verhalen van oud-leden en hun ouders! AktiePop Aansluitend aan de reünie begint ons jaarlijkse festival AktiePop. Dit jaar een Gouden Editie! Op het plein kun je genieten van een drankje en een hapje. Op het poppodium speelt Band with Benefits en The Allstarz. www.aktiepop.nl 15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


GELOOF ONDER WOORDEN (23) ‘Hij moet gekruisigd worden’. Jezus is niet altijd een actief bestrijder van het kwaad geweest. Hij heeft het ook ondergaan, Hij heeft het lijden doorstaan; Hij werd vastgebonden, geslagen, ter dood gebracht. Het evangelie herhaalt:‘Het moet’, iets wat de leerlingen maar moeilijk kunnen begrijpen (Mc 9,30-35).Waarom moet Hij lijden en sterven? In dit lijden capituleert Jezus niet voor het kwaad. Integendeel, Hij laat juist een zeer sterke vorm van weerstand tegen het kwaad zien. In zijn gemartelde lichaam en met zijn verscheurde ziel maakt Jezus Christus de schok die de zonde van de mens teweegbrengt duidelijk. Hij aanvaardt dit kwaad in een hart zonder haat. In Hem dooft het vuur van het kwaad zoals woede dooft voor het bewijs van de onschuld. De onverwachte aankondiging van de verrijzenis van Christus laat zien: door vergeving te brengen, hoop op een eeuwig leven, en grenzeloos vertrouwen in de liefde, verkondigt de verrezen Jezus de overwinning van het kruis. De paal die door het geweld van de haat is opgericht is de grote boom geworden, vol vruchten en met zingende vogels in zij takken. Demonen, duivel, satan. Oude religies gaven een grote plaats aan boze onzichtbare wezens: de duivels en demonen... Het Nieuwe Testament spreekt vaak over demonen en de duivel, die hun leider lijkt te zijn. Hij wordt ‘Satan” genoemd. De Bijbel trekt dit geloof in duivels nooit in twijfel, sommige moderne gelovigen vragen zich echter af: ‘Zou het niet beïnvloed zijn door andere religies? Is dit geloof niet gebonden aan een verouderde wereldvisie?’ Wat - helaas niet verouderd is, is het duivels gewicht van het kwaad in de geschiedenis van de mensen; de meest barbaarsheden, kunnen altijd weer opduiken in de zogenaamde moderne samenleving.Voor sommigen van onze tijdgenoten zou Satan een ‘symbool’ zijn: een manier om een kracht te benoemen die echt bestaat, maar die we ons niet duidelijk voor kunnen stellen. Satan zou de naam zijn van de kracht van het Kwaad dat als een onvermijdelijkheid op de wereld drukt. De Schrift en de overlevering van de Kerk vertellen ons dat Satan een gevallen engel is. De Kerk leert dat hij eerst een

door God geschapen, goede engel is geweest, die uit zichzelf slecht is geworden.Wie echter in Christus gelooft, gelooft dat het kwaad uiteindelijk niet onvermijdelijk is. Het kwaad heeft niet het laatste woord in de geschiedenis van Christus. En zo zal het kwaad ook niet het laatste woord hebben in de geschiedenis van de mensen. Godsdienst is opium voor het volk. Opium doet de moeilijkheden van het leven vergeten. ‘Zo werkt de godsdienst’, zeiden de socialisten in de 19e eeuw. ‘Door de belofte van het eeuwig geluk in een ander leven, dienen de priesters de machtigen van deze wereld; in plaats van de opstand te komen, berusten de ongelukkigen in hun lot.” Toch er waren er christelijke predikers die de sociale onrechtvaardigheid van die tijd aan de kaak stelden. Zij deden dit op de manier van de profeten in het Oude Testament. Jezus, die spreekt over het eeuwige leven, verkondigt niet dat we moeten berusten in het kwaad. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

ROMMELMARKT NULAND

De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 13 april weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden . Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 13 april van 9.00 tot 14.00 uur Graag tot ziens op 13 april • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS Korte terugblik eerdere Torenklanken Zoals in de vorige drie Torenklanken aangegeven is het Groenfonds Geffen bedoeld om een mooier en groener buitengebied te maken. Er is circa €2 miljoen beschikbaar voor de landschapsverbetering Geffen-Oss. De werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss geeft hier invulling aan. De overleggen van de werkgroep zijn open voor geïnteresseerden en mensen met ideeën/ plannen. Als je wil komen, graag even contact opnemen met Tonnie van Hooff: tonniehooff@gmail.com. Projecten Landschapsverbetering Inmiddels heeft de werkgroep een lijst gemaakt van ongeveer 35 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten. In iedere Torenklanken lichten we een aantal projecten toe. Het plantseizoen is nu voorbij. Dit betekent dat de uitvoering van de projecten in een lager tempo zal gaan en dat we alleen in de Torenklanken schrijven als er nieuws is. In het najaar begint weer een nieuw plantseizoen. Hondenbeleid Tijdens de landschappelijke inrichting van het gebied rondom de molen en het Brempad, kwamen de vrijwilligers heel veel hondenpoep tegen. Dit klopt met het hondenbeleid. Er liggen hier namelijk 2 losloopgebieden voor honden. Het zou wel fijn voor de vrijwilligers van de molen zijn als het pad naar de molen Zeldenrust en de directe omgeving wel poepvrij zouden zijn. Hetzelfde geldt voor het speelterrein wat daar vlakbij ligt. Het hondenbeleid van de gemeente Oss: * Hond altijd aan de lijn, behalve op een losloopterrein of losloopgebied. * Ruim de poep van uw hond meteen op. Op een losloopterrein én buiten de bebouwde kom hoeft dit niet. * Zorg dat u een opruimmiddel bij u heeft. Vleermuiskelder 13 december 2018 is door Stichting Landschapsbeheer Oss een vleermuiskelder geplaatst aan de Oude Baan nabij de Geffense Plas. De foto is gemaakt tijdens de uitvoering. Daarna is de vleermuiskelder nog beter ingepast met nieuwe beplanting, waaronder randbeplanting en een bloemrijk mengsel. Waarom hebben vleermuizen een vleermuiskelder nodig? In de winter zijn er hier bijna geen rondvliegende insecten. Daarom houden de vleermuissoorten die hier voorkomen een winterslaap. Dan hoeven ze namelijk niet te eten. De vleermuizen schroeven hun stofwisseling terug tot het minimum. Daarbij blijft hun lichaamstempera-

tuur maar net boven het vriespunt.Voor de winterslaap zoeken de vleermuizen een rustige en veilige plek. Het is belangrijk dat deze plek koel, vorstvrij en niet te droog is. De gemaakte vleermuiskelder biedt vleermuizen een goede plek om te overwinteren.

WIE WAT WANNEER APRIL 11 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Lenteconcert De Pompzwengels, aanvang 13.00 uur De Koppellinck 15 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 St Jorisgilde Viering Sint-Jorisdag met gildemis 28 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MEI 04 Dodenherdenking, organisatie St-Jorisgilde 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 11 RIVED kledinginzameling 15 Ziekencomite De Schakel, Meiviering Oude Klooster 14.00 uur 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 16 Pubquiz ‘t Haasje 20 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 26 Kringdag Gildekring Hoge Schuts, molen De Vlijt JUNI 09 St-Jorisgilde Burgerkoningschieten, molen Zeldenrust 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Toediening Vormsel 16 Eerste Communie 17 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 Jeugdbrandweerdag 30 Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GEFFEN EN MOMBASA HEBBEN EEN VRIENDSCHAPSBAND.

Melissa Kreps houdt ons op de hoogte van het reilen en zeilen in haar opvanghuis in Kenia. “Afgelopen week was ik uitgenodigd voor een vergadering bij één van onze jongens op zijn school. Na 15 uur reizen kwam ik aan in Chuka. Een plaatsje boven Nairobi in de buurt van Mount Kenya. Velden vol met thee, bananen en eucalyptusbomen en maïs. Je voelde de koude wind op je gezicht waaien terwijl je in het lokale busje zat. Heerlijk! Dit is wel even wat anders dan de 40 graden die wij al een paar maanden in Mombasa hebben. We zitten op de regen te wachten. En het is hard nodig ook. Alles is droog en onwijs stoffig.We hebben moeite om de geiten vol te krijgen en onze kippen zitten de hele dag met hun vleugels wijd en de konijnen en de hond graven in de grond op zoek naar een koel plekje. Toen ik zo door de velden en al het groen aan het reizen was wist ik weer waarom ik verliefd werd op Kenia. Het is zo onwijs mooi! En je kunt hier weer denken. In mijn huis heb ik daar bijna geen tijd voor. Zodra ik wakker word ben ik “mom” en de jongens laten mij geen moment met rust.Als ze op school zitten ben ik de nieuwe staf aan het inleren, één van de nieuwe jongens aan het rehabiliteren en de schade aan het inhalen van de decembervakantie qua administratie. De jongens hadden vanaf 28 oktober tot begin januari vrij. Op het moment hebben we 24 jongens onder onze zorg en de eerste resultaten zijn een feit. Drie van onze jongens hebben hun eerste diploma op zak en we zijn onwijs trots op ze. Ze zitten nu op het middelbaar onderwijs in internaten. Het was erg raar en moeilijk om de jongens achter te laten, maar zo is het onderwijssysteem hier nu eenmaal. En het is ook zo anders en veel zwaarder dan ons middelbaar onderwijs. De jongens hebben al lesstof wat wij bijvoorbeeld op het HBO zouden krijgen. En Brian is ook op zijn nieuwe school al weer de beste van zijn klas. En dan te bedenken dat ze 6 jaar geleden nog niet konden lezen, schrijven of Engels spreken. Ook gaat er veel veranderen bij BeHoCa dit jaar. We gaan verhuizen en ons eigen huis bouwen. Ik ben volop bezig met de plannen. Erg spannend en eng zelfs. Maar we moeten hier weg. De landlord wil de huur bijna verdubbelen, ons dak staat op instorten en we hebben

nog steeds geen eigen water. Het wordt tijd voor verandering. De jongens kijken er gelukkig erg naar uit.We gaan een stuk grond van 2 hectare huren en daarop een soort lego huis bouwen (interlock building). Dit zodat we, als het huurcontract verlopen is, het huis weer mee kunnen nemen.We zijn ook aan het kijken of eventueel een hypotheek op de grond mogelijk is. Dit zou natuurlijk beter zijn! Dan wordt het uiteindelijk van ons. Ook zijn de jongens en ik, jullie, de Geffenaren, erg dankbaar voor alles wat jullie voor ons doen. De flessenbonnenbrievenbus bij Jumbo is nog steeds een groot succes en zit elke week goed vol.We kunnen hier gewoon onze maandelijkse voorraad rijst voor kopen. In die brievenbus kunt u ook Douwe Egberts punten doneren, om weer leuke prijsjes van te kopen voor op de Effe noar Geffemarkt. Ook ontvangen wij echt super mooie kledingstukken. De jongens stralen gewoon als ze nieuwe kleding mogen komen uitzoeken. Tevens zijn wij weer onwijs blij met de schoenendoosactie van afgelopen december en een donatie lego. Beetje bij beetje komt het deze kant op en het is altijd een feestje om de koffers uit te mogen pakken. En last but not least danken we G’68. Zij hebben een leuke donatie gedaan en zelfs shirts en ballen opgestuurd! Echt super leuk en hartverwarmend. Onze dank aan Geffen is zeer groot!! Asante Sana!” Kijk ook op: www.behoca.nl Melissa Kreps

PERSBERICHT

Informatie-avond je burnout te lijf! Op woensdagavond 3 april organiseren wij een gratis thema avond over onze aanpak bij burn-outklachten. Tijdens deze informatie bijeenkomst delen wij met je informatie over Burn-out. Wat is het? Wat merk je? Waar komt het door? En wat kan je er allemaal zelf aan doen? Deze vragen gaan we beantwoorden tijdens deze avond. Ook laten we je kennismaken met onze lichaamsgerichte aanpak van een burn-out. Locatie: Fysioplus Oss, Gezondheidslaan 1-e (Plein Zwanenberg). Om 18.30 staat de koffie voor u klaar. De bijeenkomst start om 19.00 uur. Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld via info@jeburnouttelijf.com 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


DEMENTIE CAFÉ BIJ SINT JOZEFOORD NULAND 30 april 2019: Hoe omgaan met dementie Na een diagnose dementie moet je verder zien te gaan. Als patiënt met een diagnose en als mantelzorger van iemand met een dementie. Hoe doe je dat? En wat kun je zelf doen? Omgang met elkaar en levensstijl bepalen mede de kwaliteit bij dementie. Op deze avond zal Jeanne Pennings, casemanager dementie bij Jozefoord, uitleg geven over het doorleefplan dementie. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Heeft

u behoefte aan vervoer vanuit Nuland,Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij voorkeur 1 week van tevoren aan te geven bij Sint Jozefoord.Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.

ONTHULLING KUNSTWERK LEVEND WATER

Op dinsdag 19 maart 2019, Sint Jozefdag, vond de officiële onthulling plaats van het kunstwerk Levend Water. Dit kunstwerk is een geschenk van de congregatie Dochters van Maria en Joseph (DMJ) aan Sint Jozefoord. Het kunstwerk werd bedacht en gerealiseerd door Jeannette Claessen en Carla van Olst. De technische realisatie lag in handen van Mart van Hest. Onthulling Het kunstwerk werd officieel onthuld door water in de drie kelken te schenken. Dit gebeurde door Zuster Tine Vink (Secretaris en Vicares Congregatie DMJ), Zuster Wahyu Triningsih (Raadzuster Algemeen Bestuur DMJ) en André Groot Bluemink (directeur-bestuurder van Sint Jozefoord). In de drie kelken werd water geschonken uit resp. ’s Hertogenbosch, de plaats van het moederhuis van de congregatie, Indonesië, waar vele van de zusters van DMJ vandaan komen, en Nuland, de thuisplaats van Sint Jozefoord, waar zoveel zusters en andere bewoners een fijn thuis vinden. Het beeld staat voor stromend water, het werk van de zusters van de congregatie dat vanuit de bron wordt doorgegeven. Onderdeel van het kunstwerk zijn ook enkele bankjes, waar bezoekers in alle rust kunnen zitten en kunnen genieten van het kunstwerk. Sint Jozefdag Op 19 maart viert de Rooms-Katholieke kerk het feest van de heilige Sint Jozef. Ook bij Sint Jozefoord staat deze dag centraal en elk jaar wordt er een bijzondere dag van gemaakt.Twee jaar geleden werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van Zicht op Nuland.Vorig jaar vond de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw en dit jaar de onthulling van het kunstwerk. Het kunstwerk wordt opgenomen in de kunstroute van Nuland, een initiatief van de Dorpsraad Nuland en Werkgroep Kunst in Nuland. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.