Torenklanken 2013 - nr 06

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 6 | april 2013

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

wandel4daagse

Het organiseren van de Rottenrijkse wandel4daagse behoort al enkel jaren tot onze activiteiten. Elk jaar is het weer een uitdaging om dit te mogen doen en wordt ook mede mogelijk gemaakt door de ondernemers in ons dorpje. Dus in 2013 is er weer een wandel4daagse en we proberen er weer 4 leuke dagen van te maken. Vorig jaar heeft de kartrekker Edgar Schuurmans de kar overgedragen aan José van Rossum die de wandel4daagse in 2013 mag gaan trekken. José en haar team gaan er weer een leuke tijd van maken met... wat te eten en wat te drinken onder begeleiding van onze Geffense kapellen; verkleed in het thema al wandelend een puzzel oplossen bij de 5 kilometer op de laatste wandeldag. Een prijs voor de oplossing van de puzzel een dikke duim voor de leukste themaverkleding. We starten weer in de week na Pinksteren en wel van 21 - 22 - 23 - 24 mei 2013 DUS... KOM OP NOU GEFFENAREN 4 dagen lekker wandelen!!! IN EN RONDOM ONS DORPJE IN DE LENTE Maak een plaatsje vrij in je agenda!! En schrijf je in op: maandagavond 13 mei en dinsdagavond 14 mei 2013 bij Café ‘t Haasje van 18:30 tot 20:30 uur ....EN DAN KRIJG JE OP ELKE INSCHRIJVING € 1,00 KORTING PER PERSOON

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

kinderen tot 15 jaar voorinschrijving € 3,00 volwassen voorinschrijving € 4,00 groepen vanaf 10 kinderen voorinschrijving € 2,50 per kind / 2 begeleiders gratis meelopen Of wat natuurlijk altijd mogelijk is; schrijf je in op dinsdag 21 mei 2013 bij café Govers vanaf 17:45 uur. kinderen tot 15 jaar inschrijving € 4,00 volwassen inschrijving € 5,00 groepen vanaf 10 kinderen inschrijving € 3,50 per kind / 2 begeleiders gratis meelopen We gaan er weer 4 leuke dagen van maken dus kijk regelmatig op www.rottenrijk.nl voor meer informatie (kopje activiteiten/Wandel4daagse), we proberen je tijdens de 4daagse elke dag op de hoogte te houden. Ook in 2013 starten we elke dag weer op een andere locatie. Op dinsdag bij café Govers, woensdag bij café Boetje, donderdag café ‘t Haasje en vrijdag sluiten we af bij café De Gouden Leeuw. Namens het team W4D; José, André,Wim, Leo, Dolinda en alle vrijwilligers van stichting Rottenrijk die zich tijdens deze Wandel4daagse weer gaan inzetten.We hopen alle Geffenaren te zien tijdens onze sportactiviteit. Heb je in de tussentijd vragen of leuke ideeën neem contact op met wandel4daagse@rottenrijk.nl Ben je ook benieuwd naar ons thema..., tot gauw!!

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 19 april 19.00 u. * avondmis zo. 21 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Gildemis Sint Jorisdag) di. 23 april 19.00 u. * avondmis vr. 26 april 19.00 u. * avondmis zo. 28 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk di. 30 april geen avondmis vr. 03 mei 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK za. 04 mei 19.00 u. herdenking gevallenen m.m.v. W.I.K. zo. 05 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gk + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN dinsdag 30 april is er geen avondmis in de kapel

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: maart 2013: Carsten van der Ploeg PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis: hfdst. 10: een blijvend geschenk en hfdst. 11: ons geschenk aan God. woensdag 15 mei: 9e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u.: bezoekje kapel Oude Klooster PROGRAMMA VORMSEL di. 14 mei: 18.00 - 19.00 u. oefenen voor de vormselviering. vr. 17 mei: 19.00 uur: Toediening vormsel door mgr. Hurkmans.

DANK JE WEL aan Toos en René voor het schenken van de paastractaties!

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage!

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek

WELKOM AAN ONZE NIEUWE MISDIENAARS: Armin van Wanrooij en Bart Krijnen.

3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 maart 2013: Anna Teurlings - van Esch, 93 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl PAUS FRANCISCUS I Op onze website www.parochiegeffen.nl vindt u een dankwoord aan paus Benedictus en een welkomstwoord aan Paus Franciscus door pastoor Van Dijk. OIRSCHOTSE KERK BASILIEK Onze oud-pastoor Spijkers heeft aan zijn parochianen van de Sint Petrus Banden kerk in Oirschot bekend gemaakt, dat zijn kerk tot basiliek is verheven!

Op zondag 23 juni zal mgr. Hurkmans dat in de zondagviering officieel bevestigen. Basiliek is een eretitel die een kerk krijgt van de paus. Net zoiets als een pauselijke onderscheiding of een lintje van de Koningin voor personen. Oirschot is na de Sint Jan, de tweede grootste kerk van het Bisdom Den Bosch. Er staat op dezelfde plek al een kerk sinds 1268. Bij de Oirschotse kerk hoort de kapel van Maria van de Heilige Eik. In de omgeving een zeer gewilde bedevaartsplaats om bij Maria troost te zoeken en een kaarsje op te steken. Het wonderbare beeldje dat al meer dan 600 jaar oud is staat in de Oirschotse kerk. In de kapel staat een replica. Belangrijk voor de verheffing van een kerk tot basiliek is dat ze het centrum is van een levende geloofsgemeenschap en dat is in Oirschot het geval. Wereldwijd zijn er 1500 en in Nederland nu 25 kerken die de eretitel basiliek mogen dragen. Er zijn in Brabant nu zes kerken met de eretitel basiliek: Den Bosch, Oudenbosch, Boxmeer, Oosterhout, Boxtel en Oirschot. Basiliek is overigens ook een type kerk gebaseerd op een oud Romeins kerktype. Pastoor Spijkers mag zich nu rector noemen en heeft het recht, om over de superplie een zogenoemde mozzetta te dragen, een roodgebiesde schoudermantel van zwart zijde met rode knoopjes en een zwarte bonnet met een rode pompoen!

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Peggy Wagemans (43 j.) Het zal u niet ontgaan zijn: de gemeente gaat werken...(grapje)...op afspraak! In ‘het hart van de organisatie rond dit project’ praat ik met Peggy Wagemans, coördinator publiekszaken van de gemeente Maasdonk. Het is de eerste dag dat de regel van kracht is geworden, nog even de computer checken... de ICT-medewerker moet er aan te pas komen... Waarom gaat de gemeente op afspraak werken? Je zou zeggen: meer planning en organisatie, meer tijd en dus meer kosten...? Peggy: “Bij een huis- of tandarts vindt iedereen het normaal dat je vooraf een afspraak maakt voor een consult; bij de gemeente was het gewoon dat je in de ochtend vrij kon binnen lopen om een rijbewijs of paspoort aan te vragen, aangifte te doen van geboorten/huwelijk/overlijden of vergunningen kon aanvragen. Het maken van afspraken gaat inderdaad in eerste instantie tijd en investering kosten, maar op termijn zijn er voordelen voor de burgers én ambtenaren. De inwoners kunnen zelf hun eigen tijd kiezen en hoeven niet meer te wachten bij binnenkomst.Voor elk product geldt een hoeveelheid ingeplande tijd. De ambtenaar kan zich voorbereiden op de vraag, zijn werk beter plannen en ook in de ochtenden administratieve werkzaamheden doen (en dat is er vaak heel veel!).We kunnen nu meer gestructureerd mensen ontvangen.Voorheen wisten de telefonisten, receptionisten, baliemedewerkers en nog een extra kracht, die paraat moeten zijn op publiekszaken, niet hoeveel mensen er die dag zouden komen. Nu wordt eerst één balie vol gepland en bij meer aanbod, de volgende.” De afspraakprocedure wordt in fases uitgevoerd. Vanaf 2 april kan voor de producten van publiekszaken (aanvragen reisdocumenten/rijbewijs en aangiften doen) telefonisch (073-5342100) én via internet: www.maasdonk.nl/afspraak-maken/formulier een afspraak worden gemaakt. Voor de producten van de werkeenheid Vergunningen kan alleen telefonisch een afspraak gemaakt worden, omdat er meer informatie nodig is over omgevingsvergunningen (bouwen, kappen, slopen, milieuaspecten, bestemmingsplan e.a.). Er kan in Maasdonk drie maanden vooruit gepland worden, de meeste gemeenten kennen hier een termijn van 6 weken. Afspraken kunnen worden ingepland op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, op dinsdagavond 17.00 tot 19.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot

15.30 uur. Bij geboorte kan dat direct dezelfde dag gepland worden. De begrafenisondernemers zijn op de hoogte gesteld in verband met aangifte van overlijden. Omdat er op deze manier minder mensen geholpen kunnen worden in de beschikbare tijd, is het gemeentehuis vanaf week 22 (27 mei), ook geopend op woensdagavond. Deze extra avondopenstelling is er t/m week 27. De overige werkeenheden zullen per 1 juli gaan werken op afspraak. De WMO afspraken zullen als laatste aan de beurt komen. De burgemeester en wethouders werkten al op afspraak, omdat daarbij een ambtenaar aanwezig is voor de vakinformatie. Peggy is samen met Elma Softiç aan dit project begonnen, maar vanwege het project herindeling, waarbij Elma betrokken is, is Peggy momenteel de projectleider, natuurlijk met ondersteuning van meerdere collega’s. Ze houdt van organiseren en vindt dit een leuke uitdaging. “Je moet van tevoren alles goed doordenken en dan kun je nog niet voor 100% zeggen dat een en ander vlekkeloos zal gaan verlopen. Er zullen waarschijnlijk nog wel aanpassingen komen. Om de planning goed te registreren is nieuw software aangeschaft en het is te hopen dat de techniek ons niet in de steek laat!” Heel veel gemeenten werken al op afspraak en het is uiteindelijk de bedoeling dat er bespaard wordt: met minder personeel meer mensen helpen. En als we zullen worden ingedeeld bij de gemeente Oss...? Dan blijft het principe van afspraken maken gehandhaafd, alleen moeten/mogen we dan naar dat mooie nieuwe gemeentehuis in Oss ......

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

7 April, de voorzitters-bijeenkomst aan de stamtafel. Café Govers loopt vol. De belangstelling is groot. Theo Prinssen zit schrijf klaar. Welkom, roept voorzitter Jan. Nog even aanschuiven. De deur naar de gelagkamer gaat dicht. De voorzitters of vertegenwoordigers krijgen het 1e woord. G. v.d. Helm mag beginnen en zegt. De E.S.G. is 25 jaar geleden opgericht en “Vladerack” is 40 jaar oud. Beiden vragen aandacht voor cultuur en activiteiten.We bewaren het Geffense erfgoed, vragen daarvoor aandacht en waken over het behoud. Nu aandacht voor het Aloysiusraam en de Plaquette over Simon v.d. Bergh, nabij of in de Koppellinck. Vladerack zit nu nog veilig in de kelder van het gemeentehuis met een vast contract.We geloven in de toekomst en vinden steun in de gemeenschap. Scouting heeft goede vooruitzichten, kent 22 leidinggevenden en ziet met optimisme de nieuwbouw tot ontwikkeling komen en verwacht voor de herindeling in 2015 een veilige thuishaven te hebben. Het Sint-Joris-Gilde hoopt ook dit jaar van start te gaan met het nieuwe onderkomen en denkt de goede betrekkingen met het Gilde van Nuland te behouden, wil graag in overleg met buurtbewoners om aan te duiden, hoe beperkt er wordt geschoten en de zeer matige hinder, die dat zou kunnen opleveren. Het Gilde wijst nog op de belangrijke maatschappelijke taken, die zij in dienstbaarheid verricht. De K.P.J. is blij met de gereedgekomen nieuwbouw op de Biescamp en spreekt van groei in het ledenbestand, wil graag zelfstandig blijven opereren al zijn er bindingen met leden uit Oss en verwijst met trots naar de succesvolle deelname aan handbalcompetities. Buurtvereniging “Onder de Linden” bestaat vanaf 1979 is selfsupporting , zorgt voor eigen middelen bij de activiteiten en wil graag toch meer betrokken zijn en deel uitmaken van plaatselijke evenementen. De Z.L.T.O.vraagt aandacht voor ondernemers in de groene ruimte en verwacht dat bestaande bestemmingsplannen blijven gehandhaafd in nieuwe verbanden, roept burgers op tot overleg en goed contact, waarbij de prijskwaliteit aandacht krijgt en supermarkten tot boosdoeners worden verklaard door bodemprijzen te eisen. De burger mag gerust kritisch blijven kijken hoe de boeren zich inspannen om het dierenwelzijn te verbeteren en de kwaliteit te intensiveren. Het ziekencomité sinds 1973, ingevuld door 12 personen, blijft zorg dragen voor zieken en bejaarden door bezoeken en meerdere activiteiten per jaar en krijgt voldoende respons.

De Stichting “Het Oude Klooster”heeft zorgen over het behoud van “Het oude Klooster”, met de fraaie gotische kapel en vraagt de gemeente zeer indringend om de toekomst veilig te stellen en met grote duidelijkheid het belang van een goed onderkomen te garanderen. Het ledental van de K.B.O is groeiende. De gebruikers van de faciliteiten in het oude klooster bij de diverse activiteiten neemt toe. Er bestaat enige spanning omtrent verwijzing naar de Koppellinck.Woningbouwcorporatie “Mooi Land” wordt gevraagd snel tot besluitvorming te komen omtrent zorgcentrum “De Heegt”. Tennisvereniging “De Vlijmd” heeft zorgen over de groei van het aantal jeugdleden, vreest contributiestijging en doet een oproep tot werving van vrijwilligers. De tennisbanen moeten voor 2014 worden vervangen en toont enige angst voor samengaan met Oss. De gymnastiekvereniging kent enige terugloop en vreest voor teloorgang als de contributie blijft stijgen. “Effe noar Geffe” verheugt zich in een blijvende trouw van heel Geffen, blijft rekenen op hand- en spandiensten van de gemeente, is positief ingesteld op de toekomstige verhoudingen en ziet met grote vreugde de 37e Boeremert tegemoet en weet zich gesterkt door een daadkrachtig comité. Muziekvereniging “Willen Is Kunnen” wijst op de bijzondere aandacht, die wordt besteed aan de werving van jonge leden, ziet de kosten voor de vereniging stijgen, prijst de goede samenwerking met de Koppellinck en is overtuigd van de goede samenwerking met alle Maaslandcorpsen. De Dorpsraad voelt kennelijk de druk, die steeds maar groter wordt.Vraagt aandacht voor alle verenigingen en moet in overleg met andere dorpsraden in de gemeente Oss om de juiste weg te vinden om bestaand beleid te continueren en nieuwe oplossingen veilig te stellen. De Dorpsraad vertrouwt erop, dat er royale reflectie zal blijven om de raad te versterken en wijst op de opdracht om elke 3 jaar functies te vernieuwen en aan te vullen. De vertegenwoordiger van de RABO-bank deelt mede, dat in Geffen de bank, mogelijk in aangepaste vorm, actief en daadwerkelijk aanwezig zal blijven, prijst de samenhang en samenwerking van de Geffense organisaties, die hier duidelijk merkbaar is en zal zich ook inzetten om die maatschappelijke samenwerking te doen behouden, waar mogelijk. De beheersraad van “De Koppellinck”spreekt van toename van het aantal activiteiten op gebied van toneel, muziek en theater en ziet de toekomst positief tegemoet, al moet vastgesteld worden, dat van 22 aangemelde verenigingen er nog maar een 6-tal actief bedrijvig is in de Koppellinck en heeft duidelijk financiële zorgen en prijst de goede samenwerking met de gemeente Maasdonk. De buurtvereniging “De Elshof” sinds 1983, roept op tot werving van nieuwe bestuursleden om de activiteiten levend te houden. 9


De Senioren-raad Maasdonk vreest opheffing en oriënteert zich bewust op Oss, kijkt met dwingende ogen naar de Dorpsraad om daarin een deeltaak te vinden en heeft veel zorg voor de “ZORG” en ziet nog veel omschreven opdrachten omtrent veiligheid, aandacht voor dementie en goede woonsituaties onvervuld. De realiteitszin zegt, dat niet alles meer kan. Waar blijft de 1e woning en de 2e enz. voor de senioren, om radeloos te worden!!! De burgemeester is zeer positief, ervaart hier ook weer een sterke gemeenschapszin en roept op die te handhaven. Bij een grotere gemeente krijgt Geffen zeker nog meer mogelijkheden. Hij wijst erop dat Oss een sterke traditie heeft voor de ontwikkeling van nieuwe kernen en Oss oog heeft voor de zich manifesterende daadkracht. Besturen is ook doorgeven van bestaande besluiten en bestemmingsplannen. Hij roept op om bestaande besluiten beter vast te leggen, zodat de basis behouden blijft. Geffen gaat immers nooit verloren, maar zal herrijzen. Bereid de toekomst goed voor en benut de tijd tot 2015 goed. Politieke roerselen: Er wordt al een Geffense partij opgericht om sterk te staan aan het politieke front, anderzijds wordt gedacht aan aansluiting bij bestaande partijen en ziet men kansen om landelijk opererende partijen te versterken. Dat wordt nog een “steekspel”. De weg naar versterking ligt open en samen sta je sterk!!! Er is nog even aandacht voor problemen rond de uitvoeringen van “In de Basis” en de tegelijkertijd opererende K.P.J.- zeskamp op hetzelfde terrein en hoe dat verder nog opgelost kan worden??? Ook wordt de nieuwe “speelplaats” van Geffen bij de molen “De Vlijt” betwist. De ervaringen zijn ongunstig en aanvechtbaar “Effe noar Geffe”, zal zich aanpassen aan de eventuele bouwsituatie en verwacht weinig last te hebben van de nieuwbouw. Er waren complimenten aan de stamtafel om dit overleg opnieuw tot stand te brengen. Het blijkt belangrijk, dat er momentenVoor zijn om total overleg en uitwisseling te kouw kleding men en men voelt daarin een wederzijdse versterking.

Voor al uw kleding Reparatie Reparatie

Vandaag gebracht

Vandaag gebracht morgen klaar. morgen klaar. Grady van Dinther

Grady van Dinther

Molenstraat 13 Geffen

Molenstraat 13 Geffen Tel. 0735322822

Tel. 0735322822 10

0630841470 0630841470

De stamtafel weet zich vereerd. Van Stamtafel 380. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982, theoprinssen100129@gmail. com. Volgende zitting weer in café Govers, weer na de hoogmis op zondag 21 april a.s.. Het kûmt goet en ut gû oe goet. Hauw Doe.

DODENHERDENKING zaterdag 4 MEI a.s. De jaarlijkse Dodenherdenking valt dit jaar op een zaterdag, in de voorjaars-vakantie. We snappen best dat u niet speciaal later vertrekt naar uw vakantie-adres, of daarvan speciaal terugkomt, om hier in Geffen deze herdenking mee te maken... Maar we hopen wel dat zij, die achter blijven in ons dorp, de weg naar het monument zullen vinden! We rekenen ook op een groot aantal ouders met hun kinderen! Het is een goede zaak om samen even stil te staan bij die mensen die hun leven hebben verloren ten gevolge van oorlogsgeweld. Nog dagelijks eist deze waanzin slachtoffers en slachtoffertjes. Helaas. Het comité voor deze 4 mei-viering nodigt u daarom van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Zorgt u er dan voor om 10 minuten voor acht aanwezig te zijn bij het Monument voor de Vrijheid. Voorafgaande aan deze herdenking vindt er in de kerk een Gebedsdienst plaats die om 19.00 uur begint. Misschien wilt u deze Dienst ook meemaken dan wordt u, met uw kinderen, ook daarvoor van harte uitgenodigd, royale

overzichts tentoonstelling In kleur met Open Deur, olieverfschilderijen en pentekeningen en meer, op 4, 5, 11 en 12 mei. U bent welkom bij Atelier Marinus van 11.00 - 18.00 uur, Genebroek 110 Meerhout (B)


KBO informatie Afdeling Geffen BEWEGEN VOOR OUDEREN In ons jaarboekje is per abuis niet opgenomen dat er op donderdagmorgen een activiteit bewegen voor ouderen is in het Oude Klooster van 11.30-12.30 De coördinator is Gerrit van de Rijt. Het betreft een activiteit vanuit het Rigom welke wij van harte ondersteunen. Het is namelijk heel gezond (een beetje) te blijven bewegen zolang het nog mogelijk is. FIETSEN Op woensdagmiddag 24 april a.s. start om 13.00 uur weer de 1e fietstocht van 25/30 km vanaf het Kerkplein in Geffen. De voorfietsers houden een snelheid aan van maximaal 14 km per uur. Met een gewone fiets moet men dus mee kunnen fietsen, zeker als men op de 3e of 4e rij zit tijdens het fietsen. Toch blijkt er vraag te zijn om aparte, kortere fietstochten te organiseren voor de “gewone fiets” fietsers. De fietscommissie wil daar graag aan mee werken als de commissie kan worden uitgebreid met mensen die dat willen begeleiden. Laat van u horen bij bestuur of fietscommissie. Zie jaarboekje. Alvast allemaal een fijne lente toegewenst! Namens het bestuur, Antoon Romme, vz. Zie ook: www.kbo-geffen.nl

Gratis workshops in ‘t Oude Klooster! Tijdens de nationale sportweek, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 april, organiseert RIGOM Ouderenwerk Maasland diverse gratis workshops op het gebied van bewegen in ‘t Oude Klooster in Geffen.

Linedance: 13.00 - 14.00 uur Typerend voor de dans is dat men in rijen naast elkaar danst, u bent dus niet afhankelijk van een danspartner. Zumba Gold: 14.30 - 15.30 uur Een heerlijk uurtje genieten van vrolijke muziek en ondertussen ook nog calorieën verbranden! Donderdag 25 april Tai Chi: 10.00 - 11.00 uur Door middel van oefeningen voor de ademhaling, coördinatie, balans en ontspanning proberen we lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen. Gym u fit: 11.30 - 12.30 uur Bewegen is leuk en belangrijk.Voor iedereen! Er wordt gestart met een warming-up, gevolgd door grondoefeningen en conditieoefeningen. Vrijdag 26 april Yoga: 14.00 - 15.00 uur Een waardevolle techniek van inspanning en ontspanning. U bent nooit te oud om yoga te beoefenen en het lichaam weer wat soepeler te maken en vooral bewuster te beleven! Bent u nieuwsgierig naar (één van) bovenstaande workshops, meld u dan aan via het RIGOM -inschrijfformulier. Ook kunt u bellen met de afdeling cursussen en activiteiten van RIGOM, tel. 0412 65 32 40. De koffie/thee staat voor u klaar! Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

Maandag 22 april Volksdansen: 11.30 - 12.30 uur Een plezierige en ontspannen manier van bewegen op muziek uit verschillende landen.

TE HUUR / TE KOOP EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op termijn beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en met vaste trap naar een ruime zolder. Meer info: sam@tdal.nl

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

11


De Koningin uitzwaaien op Koninginnedag in Geffen Het thema van dit jaar is Uitzwaaien.Wie heeft het mooiste, opvallendste creatie? Kinderfietsoptocht Je kunt je helemaal uitdossen met je versierde fiets, skelter, bolderkar of iets anders wat rijdend is met het thema “uitzwaaien”. Kinderen die meedoen aan de optocht worden uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. Een vakkundige jury, bestaande uit leden van de Sint Jorisgilde, zullen je creatie beoordelen. De prijzen zullen verdeeld worden in 5 categorieën nl. 2 en 3 jaar, 4 en 5 jaar, 6 en 7 jaar, 8 jaar en ouder en groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK en de majorettes voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets, bolderkar of skelter hebt versierd. De route van de optocht is: Dorpsplein - Dorpstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertsstraat - Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. Inschrijfformulieren voor de optocht worden uitgereikt op de basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf het Beertje. Wie geen formulier heeft ontvangen kan deze ook downloaden op de website www.evenementengeffen.nl en moeten UITERLIJK 24 APRIL worden ingeleverd bij CREATIVOS. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven. DIT JAAR KUN JE OOK VOOR HET EERST DIRECT INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE

voorinschrijving. Met deze stempelkaart kun je traktaties verdienen. Dit jaar zijn er weer diverse leuke spelletjes zoals levend tafelvoetbal, soep eten bij de koningin, spijkerpoepen op de Koninklijke poepdoos, Hoedje wip, knutselen en nog veel meer spelplezier. Ook zal de ranja koe weer aanwezig zijn voor de dorstige kinderen en natuurlijk, schminken en een springkussen. De evenementen stichting zal diverse foto’s maken die weer terug te zien zijn op www.evenementengeffen. nl. Maar wil je de mooiste foto van je eigen (klein)kind vergeet dan je eigen fototoestel niet! Vrijmarkt De vrijmarkt is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte spulletjes verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam betaal je € 3,- en voor een hele kraam betaal je € 6,huur. Dit jaar is het ook weer mogelijk om een plek voor een bolderkar of kleed te reserveren. Dit is gratis. Aanmeldingsformulieren kun je ophalen bij CREATIVOS of downloaden via de website www.evenementengeffen. nl. Maar wel inleveren bij CEATIVOS UITERLIJK voor 24 APRIL. Voor meer informatie over de vrijmarkt kun je even bellen met Robby Nederkoorn 06 - 5112 4181. Muziek op de kiosk en terras Er is muziek en een terras voor de ouders die door de plaatselijke horeca wordt geregeld. Dit jaar wordt dit door de gezamenlijke horeca verzorgd. Voor verdere informatie zie www.evenementengeffen.nl

Zaterdag 11 Mei Moederdag Workshops 10-­‐12 uur Cupcakes versieren 14-­‐16 uur Koekjes met Royal icing Voor kinderen vanaf 6 jaar, kosten 15 euro Opgeven via de website

Spelletjes voor de onderbouw Alle kinderen t/m groep 8 kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13.15 uur. Als je aan de spelletjes mee wilt doen ligt er bij de infokraam een stempelkaart voor je klaar met je naam die je hebt opgegeven bij de 12

Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Nieuws van ExpresZo Het Maasdonks (Geffens) koor ExpresZo moet helaas, na 2 en half jaar, afscheid nemen van haar dirigent Ingrid van Rooij.Wegens stemproblemen moet zij stoppen met het dirigeren en coachen van ons prachtige koor. Al die tijd hebben we mogen profiteren van haar aanstekelijke enthousiasme, inzet en kundigheid.We willen haar daarvoor heel hartelijk danken, en hopen elkaar zeker nog vaak te mogen ontmoeten. Gelukkig hebben we inmiddels een zeer goede en zeker ook enthousiaste dirigent mogen begroeten binnen ons koor, en wel Fons van Gorp. Fons van Gorp (1952) studeerde in 1977 af aan het Brabants Conservatorium met als hoofdvak klassiek piano, maar na deze studie legde hij zich toe op jazzmuziek. In de jaren ‘80 was hij pianist van de Tilburg Big Band. Ook speelde hij in diverse combo’s en trad daarmee op in binnen- (o.a. het “North Sea Jazzfestival”) en buitenland. In juni 2012 behaalde hij het diploma Dirigent Licht Vocaal van Stg. BALK. Fons timmert ook aan de weg als componist/arrangeur. In 1996 ontving hij de eerste prijs voor zijn big bandcompositie “Suite Mundial” bij de compositiewedstrijd in het kader van “Brabant 200”. Ook schreef hij zo’n 30 muziekboeken voor het instrumentaal onderwijs. De boeken van de “SWOP”-serie zijn in heel Europa bekend en kennen een grote oplage. In 2002 werd samen met tekstschrijver Henk Smaling de schoolmusical “ROOS & DANNY” geschreven. Als pianodocent en orkestleider was Fons verbonden aan de muziekscholen van Veghel en ‘s-Hertogenbosch. Hij geeft privéles aan huis. Naast dirigent van ExpresZo uit Geffen is Fons ook dirigent van het koor Just Between uit Nuland. Regelmatig wordt hij gevraagd projecten en workshops in het hele land te leiden. Ook treedt hij op als pianist. Zie voor meer info over Fons van Gorp zijn website: www.fonsvangorp.nl. Verder hebben we binnen ons koor inmiddels plaats voor een (hoge) alt en (hoge) sopraan. Een individuele stemtest en proefperiode zullen voorafgaan aan een definitief lidmaatschap.Voor verdere informatie en contact kun je onze website bezoeken: expreszo-maasdonk.nl. 13


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


het weekend nog eens door en feliciteerden onze prijswinnaars nogmaals. JBC Geffen heeft zich goed op de kaart gezet. Het was wederom een super weekend. 8 april 2013 Wie had dat gedacht. Iedereen was voorbereid op kou. Met dikke jassen, mutsen en wanten reisden we af naar Zoutelande voor het jaarlijkse terugkerende strandtoernooi. Niet voor niets word de provincie zeeland het zonnigste deel van Nederland genoemd. Deze keer was het voor ons letterlijk en figuurlijk Figuurlijk omdat we zowel vrijdag als zaterdag en zondag in de prijzen vielen en letterlijk omdat op zondag rijkelijk met zonnebrand gesmeerd moest worden en we maandag morgen tegen rood verbrande en gebruinde gezichten aankeken. Vrijdagavond gingen we naar Middelburg naar het clubhuis van de organiserende vereniging voor een gezamenlijke wedstrijd. We werden getrakteerd op `n overheerlijke Zeeuwse bolus met koffie of thee. Nou dat ging er bij de Brabanders wel in. Er werden 2 wedstrijden gespeeld en Geffen pakte daar de 3e prijs. Gerard Schuurmans was de gelukkige. Zaterdag `s middags was er op het strand een individueel toernooi met deelnemers uit Nederland, Duitsland en België. Dit ging over 3 wedstrijden en na afloop ging de vlag uit. Leo Renders was 1e geworden. Een prachtig resultaat. Zondag was de grote dag met een toernooi over 5 wedstrijden. Zo`n 3 à 4 honderd deelnemers waren er. Deze werden gespitst in 5 poules. En weer was er feest voor Geffen. Toon Schuurmans en Rien de Veer werden 3e.

Groeten van JBC Geffen p.s. Heeft U 23 juni al op de kalender gezet? Het Geffens Open Jeu de Boules toernooi? U kunt u aanmelden bij: Angelique v Hirtum 073 5327301 Tonnie Schuurmans 073 5322475 en Henk Lepoutre 073 5322543 De voorinschrijving is al gestart.

Open Dag U bent van harte welkom bij Galerie de Waterman. Schone kunst in een ongerepte natuur. Op zondag 28 april van 11.00 tot 17.00. Met het thema natuur. Schilderijen van Margriet van Delft en Marianne Sommers. Glas in beeldvorm op een zeer bijzondere manier gemaakt door Ellen Welten Beelden van mij Jet Smits, mijn dochter - Bianca Arts de Wit, Mijn cursisten Mia vd Doelen - Mariska - Thea Henk - Mia - Marijke - Hennie en Betsie. Schroom niet om binnen te kijken in de -galerie- huiskamer-atelier-kas en - in het tuinhuisje- om daar gezellig iets te drinken. Koffie en thee gratis andere drankjes 50 Eurocent. Geef door aan vrienden of fam., die in kunst geïnteresseerd zijn. Jet Smits en Johan van Beek heten je van harte welkom op de Achtersteweg 13 - 5392 CE Nuland - Tel. 073 532 15 93. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Dit alles werd afgesloten met een etentje in het strandpaviljoen met goede muziek en daar hebben we ze meteen laten zien hoe Brabant feestviert met polonaise en al. Toen wij weer gingen hadden we de boel goed opgang gebracht en konden ze verder wel zonder ons. We namen nog een slaapmutsje met z`n allen, spraken

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15


‘Het is hier goed’

www.jozefoord.nl

Sint Jozefoord - Duyn en Daelseweg 15 - 5391 EC Nuland

Sint Jozefoord In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. “Het is hier goed”, dat horen we vaak bij Sint Jozefoord. “Als het in de hemel is zoals hier, dan teken ik ervoor”, zei een van de niet- religieuze bewoners. Sint Jozefoord kreeg in 2012 het gouden keurmerk voor de uitstekende kwaliteit. Twintig hectare bos, rust, ontspanning, maar ook vele welzijnsactiviteiten en een sterke verbondenheid kenmerken Sint Jozefoord. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers We zorgen goed voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij krijgen een goede opleiding, begeleiding en een gezellige werksfeer. Er is een groot gevoel van saamhorigheid. Graag komen wij in contact met nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Voor meer informatie en rondleidingen kunt u contact opnemen met tel: 073- 5342342


Eerste bibliotheekpunt geopend! Het eerste bibliotheek uitleenpunt in basisschool De Wissel in Geffen van Primair SKO in samenwerking met de gemeente Maasdonk is door wethouder Rini van de Ven officieel geopend! Op donderdag 28 maart vond de officiële opening plaats van het eerste bibliotheekpunt in Maasdonk. Na een welkom door Joris Elbers (directeur) aan alle kinderen en genodigden legt Hélène Peerdeman (coördinator bibliotheekuitleenpunten Maasdonk) uit hoe de bibliotheek tot stand is gekomen en hoe de uitleen zal gaan verlopen. Ineens duikt Pom Pom op. Pom Pom kennen alle kinderen van het taalactiveringsprogramma uit de kleutergroepen. Pom Pom wil van alles weten en na een geanimeerd gesprek waarbij de kinderen geboeid luisteren krijgt Pom Pom het allereerste boek uitgereikt! Wethouder Rini van de Ven verrichtte de officiële opening door uit drie glazen bakken één pasje te trekken. Een kleuter en een leerling uit groep 4 en uit groep 7 zien op het grote digibord hun naam verschijnen als het pasje gescand wordt. Zij zijn dus de allereerste kinderen in Maasdonk die een boek mogen gaan lenen.

Openingstijden uitleenpunt De eerste keer worden de boeken onder schooltijd uitgeleend. Groep voor groep worden de kinderen wegwijs gemaakt in de kasten en krijgen uitleg over wat de afspraken zijn. Vervolgens zal de bibliotheek op De Wissel, elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan de schooltijden van 15.30 uur tot 16.30 uur open zijn. Ook kinderen uit Geffen die basisschool De Wissel niet bezoeken zijn van harte welkom! Voor hen wordt ook een gratis bibliotheekpasje gemaakt! De boeken kunnen altijd ingeleverd worden in de daarvoor bestemde bak. Geffen is nu dus klaar voor nog meer leesplezier!

Achtergrond De gemeenteraad van Maasdonk heeft eerder besloten om te bezuinigen op de bibliotheekvoorziening. Hierdoor was het voor basisbibliotheek Maasland niet mogelijk om de bibliobus in Maasdonk te handhaven. Vanuit het college is destijds toegezegd dat bij de verdere uitwerking van de bezuiniging nadrukkelijk gekeken zou worden op welke wijze een voorziening kon worden gerealiseerd voor met name de jeugd en de (kwetsbare) ouderen. Stichting Primair SKO heeft vervolgens bekeken op welke wijze zij deze rol konden invullen. In 2012 is een overeenkomst gesloten tussen Stichting Primair SKO en de gemeente Maasdonk voor het realiseren van een bibliotheekvoorziening in de drie basisscholen van Maasdonk gericht op basisschooljeugd. In iedere kern wordt dus voor de basisschooljeugd een uitleenpunt gerealiseerd. De opening van het eerste punt was op donderdag 28 maart op basisschool De Wissel in Geffen. De opening van basisschool De Hoogakker in Nuland is op 24 april en de opening van de Mariaschool in Vinkel volgt snel daarna.

Het is tijd om te ontspannen als je er geen tijd voor hebt

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


Laatste concert W.I.K. met Robbert Vos eindigt in sprookje Op zaterdag 6 april gaf muziekvereniging Willen Is Kunnen haar jaarlijkse donateursconcert, dit keer met het thema ‘sprookjes’. Het was tevens het laatste concert van het fanfareorkest met dirigent Robbert Vos. De fanfare, slagwerkgroep, majorettes en studieorkest zorgden in het Geffense multifunctioneel centrum De Koppellinck voor een spetterend programma. De fanfare nam de bezoekers mee naar de wondere wereld van Gullivers Travels, de majorettes brachten Mary Poppins tot leven en de slagwerkgroep zette de zaal op zijn kop met de WIK-samba. Ook werden andere Efteling- en Disneysprookjes met dans en muziek vertolkt. In de pauze verraste blaaskapel de Pompzwengels de aanwezigen met een kort spontaan optreden. De ‘piazza’ was sfeervol aangekleed in het thema van deze muzikale avond en was goed gevuld met publiek. Dit concert was tevens de laatste voor dirigent Robbert Vos. Na bijna 8 mooie jaren nam hij op een sprookjesachtige manier afscheid van de fanfare. Voordat het laatste muziekstuk werd ingezet hield voorzitter Charles van Herpen een lovend praatje over de dirigent wat door de fanfare leden onderstreept werd met een ‘Zunne goeie hebben wij nog niet gehad’. Uit het niets kwam daar ook nog even Drieka (bekend van de Toapen/ Recht vur zunne Roap) tussendoor met enkele leuke anekdotes. Tijdens het allerlaatste muziekstuk gaf Robbert alle fanfareleden persoonlijk een hand als dank voor de mooie samenwerking. En zo eindigde het sprookje W.I.K. met Robbert Vos... Er werden ook een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Richelle van de Hurk, Kim Reuvers, Jo l i e n C o p p e n s werden gehuldigd voor een 10 jarige lidmaatschap bij de majorettes en Lisa Coppens vierde haar 15-jarige jubileum. Leo Brands en Bart van Dinther van de slagwerkgroep en Ilse Brands- van Boekel van de fanfare kregen een oorkonde 18

met speldje voor hun 25 jarig lidmaatschap. Jan Willem van Druenen werd in het zonnetje gezet omdat hij al 40-jaar lid is van W.I.K.. Gefeliciteerd aan alle jubilarissen! Tot slot nog een leuke verrassing! Stichting Vrienden van W.I.K. (opgericht t.b.v. het instrumentarium van de vereniging) bood 2 bastuba’s aan. Deze kostbare instrumenten stonden al geruime tijd op het verlanglijstje en W.I.K. is erg dankbaar dat dit mogelijk is gemaakt door de jaarlijkse steun van vele Geffenaren. Hartelijk bedankt! Kijk voor de foto’s ook op www.wikgeffen.nl

Mooie prestatie slagwerkers W.I.K. De slagwerkgroep heeft zondag 7 april 2013 deelgenomen aan de Maaslandontmoetingsdag die dit jaar in Demen werd gehouden. Studieorkesten, slagwerkgroepen en majorettes uit de hele regio traden op voor een deskundige jury. Vorig jaar behaalden de slagwerkers het hoogst aantal punten en wonnen de Maaslandcup. Hoewel de 1e prijs deze keer niet mee naar huis ging, is er wel degelijk een mooie prestatie geleverd. Er werd 81,5 punt behaald met de muziekstukken ‘Party Nuts’ en Zumo de Naranga’.

Jantje Beton Het zit er weer op. De collecte week van Jantje Beton is ook dit jaar weer vlot verlopen. De jeugdleden van Scouting Geffen hebben alle straten van Geffen doorkruist.We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor de gulle gift. De opbrengst van de collecte Jantje Beton is € 763,79, met deze opbrengst kunnen we er ook dit jaar weer voor zorgen dat onze leden op een actieve manier het spel van Scouting kunnen blijven spelen.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Schaatsen in het Triavium, Nijmegen, met buurtvereniging de Elshof Op zondag 24 maart zijn we met een vijftal gezinnen wezen schaatsen bij het Triavium. Het was buiten een koude oostenwind, dus blij dat we bij binnenkomst warm werden ontvangen. Er is daar een funbaan, die vooral leuk is voor de kinderen en de beginnende schaatser; op het bovendek is een lange afstandsbaan, dat is meer voor de gevordere schaatster (ook kinderen) die lekker wil doorschaatsen. De ijshockeybaan was vanmiddag gesloten, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd volop geschaatst, je zag sommige kinderen die eerst nog een rekje nodig hadden, steeds vrijer worden op de baan. Voor de bezoeker werd het op den duur wel een beetje fris, die was blij dat het cafeetje openging om lekker een kopje koffie te drinken. Na afloop van de schaatspret waren er frietjes (zoveel als je wilde) en een lekkere snack met drinken. Het was een gezellige middag! Groeten secr. Buurtvereniging de Elshof Paasknutselen woensdagmiddag 27 maart Alle kinderen van buurtvereniging de Elshof, tot en met 12 jaar, waren uitgenodigd om mee te komen paasknutselen in de Bolero. 12 kinderen waren erbij en er werd hard gewerkt! Met veel plezier werden eieren geschilderd, een paastak versierd en eierdoosjes geverfd en werd er door de grotere kinderen een kip en een haantje in gemaakt. De tijd vloog en de kinderen had nauwelijks zin om te stop-

20

pen en paaseieren buiten te gaan zoeken.Toen iedereen zover was klonk het startsein om te gaan zoeken in de struiken en andere soms lastige verstopplekjes rondom het scouting gebouw. De grote kinderen hielpen de kleintjes hierbij en na afloop werden de eitjes geteld en verdeeld. Iedereen ging met de eigengemaakte spulletjes en de chocola tevreden naar huis. Yvonne, Mieke, Annie en de moeders bedankt voor het helpen en wellicht tot de volgende paasknutsel... Secr. Buurtvereniging de Elshof

20 JAAR KUNSTKRING “DE MEENT� NULAND Op 27 en 28 april viert Kunstkring De Meent in Nuland haar 20-jarig bestaan met een overzichttentoonstelling van werken van haar leden. Tijdens deze expositie laten 21 professionele en amateurkunstenaars uit Maasdonk hun werken zien die uiteenlopen van schilderijen in olie- en acrylverf tot houtskool-tekeningen; beelden in steen, brons en keramiek; gedichten en glas in lood. De expositie wordt gehouden in het gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10, 5391AR Nuland. Telefoon 073 5321844. U bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen van hun uiteenlopende werken op zaterdag 27 april van 14.00 tot 18.00 uur en zondag 28 april van 11.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Nadere informatie over de Kunstkring en haar leden kunt u vinden op de website www.kunstkringdemeent.nl.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Cultuurmiddagen in Sint Jozefoord Concerten en lezingen Sint Jozefoord in Nuland organiseert vanaf 2013 elke laatste woensdag van de maand een concert of lezing voor bewoners van Sint Jozefoord en inwoners uit de omgeving. U bent hierbij van harte uitgenodigd. In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Cellist Bianca Bongers 24 april van 15.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op de website van Sint Jozefoord www.jozefoord.nl. Aanmelden: Wilt u het concert bijwonen dan kunt u zich aanmelden: telefoonnummer 073-5342342 of per mail b.smits@ jozefoord.nl. Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

VRAAG HET AAN TANDARTS JAN Moderne oplossingen Jaren geleden bracht ik een bezoekje aan het Utrechts Universiteit museum. Een foto van een kunstgebit, eigendom van voormalig president van de Verenigde Staten ‘George Washington’, gemaakt van goud en ivoor, is me altijd bijgebleven. Met dit kunstgebit stond hij ook afgebeeld op de huidige dollarbiljetten.

Bekend is dat George Washington de allereerste president van de VS maagpatiënt was, mede door het slecht passende kunstgebit. In die tijd waren daar geen andere oplossingen voor. Ook tegenwoordig kunnen gebitsprotheses veel irritaties en klachten geven. Vaak kunnen wij, vrij eenvoudig een uitneembare klikprothese maken met gebruik van implantaten. Hierdoor 22

wordt de prothese op zijn plaats gehouden, waardoor er weer stabiliteit tijdens kauwen, slikken en spreken is. U kunt zonder problemen vrijwel alles eten, wat een positieve invloed heeft op uw smaakbeleving. U heeft geen kleefpoeder meer nodig en de prothese is eenvoudig uit te nemen om te reinigen. Dergelijke behandelingen zijn al jaren zeer succesvol gebleken bij Tandarts Steenbergen. Een mooi gebit speelt een belangrijke rol bij uw algehele gezondheid en welbevinden. U voelt zich zeker dat straalt u ook uit. U kunt vrijuit lachen, met familie en vrienden, overal en altijd. Inmiddels heeft het team van tandarts Steenbergen, vele mensen blij gemaakt met een mooie klikprothese. J.J.G.M. Steenbergen Tandarts

WIE WAT WANNEER APRIL 30 Koninginnedag MEI 03 Biescamploop 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 18 Truck- en Tractorpulling Maasdonk Papendijk 19 Burgerkoningschieten St. Jorisgilde 20 Open Luchtmis 21 t/m 24 Wandelvierdaagse 29 Ziekencomite De Schakel, Meiviering in het Oude Klooster, 13.30 uur 30 Geffens open jeu de boules toernooi JUNI 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Jeugdbrandweerdag JULI 07 Dorpszeskamp 20 Roggemaaien bij Molen de Zeldenrust en roggeland Bredeweg AUGUSTUS 10 t/m 13 Kermis Geffen en Kermisfeest 12 Koningschieten bij molen Zeldenrust 31 Effe noar Geffe SEPTEMBER 01 Effe noar Geffe 04 Ziekencomite De Schakel, Nat. Ziekendag in het Oude Klooster, 14.00 uur 07 - 08 Jumping Maasdonk bij molen De Vlijt 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of inVeghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.