Torenklanken 2015 - nr 05

Page 1

53e jaargang | nummer 5 | maart 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“IEDEREEN VERDIENT HET OM ZICH FIT TE VOELEN” Wist je dat naar schatting 58% van de Nederlandse bevolking aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet? Deze norm houdt in dat men vijf dagen in de week, een half uur matig intensief moet bewegen, waarbij de hartslag en ademhaling licht stijgen. Voldoe jij al aan deze norm? Bij Maasdonk in Beweging helpen wij jou graag deze norm te bereiken door op een gezellige en sportieve manier met beweging aan de slag te gaan. Echter een gezond lichaam ontstaat niet alleen door middel van beweging, maar ook voeding speelt hier een essentiële rol in. Daarom start vanuit Maasdonk in Beweging op 24 maart een nieuwe reeks voedingsbijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk is. Iedereen verdient het om zich fit te voelen, dus start nu met Maasdonk in Beweging.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

zijn nog steeds dezelfde routes als voorheen!) We hebben de afgelopen maanden bemerkt dat het niet altijd even goed loopt; en dan hebben we het met name over nieuwbouw huizen die extra in de al bestaande routes komen. Ook de huizen die nu door de nieuwe grenzen tussen de gemeente Oss en Den Bosch zijn vastgelegd, hebben onze prioriteit. Het heeft onze aandacht, maar we zouden een ieder wel willen vragen ons evt. in te lichten als hierin iets niet goed verloopt. We zijn op dit moment druk bezig met het in kaart brengen van de juiste “nieuwe” routes, ook omdat Geffen de laatste maanden behoorlijk veel nieuwe woningen heeft gekregen. Deze routes komen zo spoedig mogelijk op onze site: www.kpjgeffen.nl Heeft u vragen of opmerkingen omtrent het oud papier graag even een mail naar bestuur@kpjgeffen.nl.

Vanaf nu elke maand een tip van de maand: Gebruik jij die smoes ook nog altijd; “Geen tijd”. Geen tijd betekent geen prioriteit. Maak van gezond leven en dagelijks bewegen een prioriteit. Drink tevens vanaf vandaag een glas water extra per dag.

Verder willen we wel nog even aangeven dat het oud papier NIET in een container aangeboden mag worden, en het papier bij elkaar gebonden of in dozen op de locatie aangeboden mag worden daar waar u ook u container aanbied. Bedankt voor zover.

Voor meer informatie kan je mailen naar maasdonkinbeweging@live.nl

met vriendelijke groet, KPJ Geffen

OPHALEN OUD PAPIER Beste inwoners van Geffen, Zoals iedereen in Geffen wel weet zijn wij verantwoordelijk voor het ophalen van het oud papier, als KPJ Geffen. We zijn nu samen gevoegd met gemeente Oss, en willen u toch even op de hoogte stellen van een aantal zaken. Er is nog steeds een donderdag en een vrijdag route (dit

KOPY INLEVEREN VOOR:

23 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


voor de kinderen worden op school bezorgd. Die kunnen zij inleveren bij de Palmzondagviering. Bijdragen kunnen in de collectebussen, in de muurbus van de pastorie of overgemaakt worden op het rekeningnummer van Wadduwa: bankrekeningnummer: NL76 RABO 0162644213, Rabobank te Drunen o.v.v. vastenactie 2015

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 20 maart 19.00 u. * avondmis zo. 22 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk vr. 27 maart 19.00 u. * avondmis zo. 29 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (Palmzondag) De kinderen mogen een palmpasen stok meebrengen. do. 02 april 19.00 u. Witte Donderdagviering in VINKEL m.m.v. Gemengde koren van Geffen en Vinkel vr. 03 april 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en misdienaars. vr. 03 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering m.m.v. Gemengd Koor (er is geen avondmis in de kapel) za. 04 april 21.00 u. Paaswake m.m.v. Gemengd Koor zo. 05 april 09.30 u. + Paasviering m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk ma. 06 april 09.30 u. + Paasviering m.m.v. Passe Partout DE KLOK WORDT VERZET OP ZONDAG 29 MAART! VASTENACTIE 2015 Alle geloofsgemeenschappen van parochie DE GOEDE HERDER zamelen tijdens de vastenactie geld in voor de Stichting Hulp Wadduwa in Sri Lanka. U vindt in de Veertigdagentijd tijdens alle vieringen collectezuilen in de kerk en een collectedoos in de kapel. Er is geen huis-aan-huis-collecte meer. De vastendoosjes

GOEDE WEEK Tijdens Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag kunnen er geen extra H. Missen gelezen worden. Op Witte Donderdag omdat we in de avond de instelling van de Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal, zeg maar de allereerste H. Mis, vieren. Op Goede Vrijdag is er in het geheel geen H. Mis omdat we dan het sterven van Jezus gedenken. Op Paaszaterdag is de Paaswake de eerste Mis die weer wordt gevierd, de verrijzenis van Christus die uit de doden is opgestaan. Zoals velen van u wellicht weten is dit een oeroude traditie in de Kerk die teruggaat op de begintijd van het Christendom met een heel duidelijke gedachte erachter. Soms kan het gebeuren dat er tijdens die dagen een uitvaartplechtigheid is, deze is dan geen H. Mis, maar een gebedsdienst. Op Paaszaterdag is er vanaf 11 uur biechtgelegenheid en afhalen van het nieuw gewijde water KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eindstand van kerkbalans 2014 was € 25.481,00 De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleg3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


gen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: februari 2015: Jens van Erp, Milo Richters en Levi Visker. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE aanpassen Woensdag 25 maart 6e bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 uur. PROGRAMMA VORMSEL Vormselbijeenkomst op dinsdag 24 maart van 19.00 tot 20.30 uur in het patronaat. Kruisweg bekijken.Woensdag 1 april van 13.30 tot 15.00 uur oefenen Kruisweg uitbeelden.Vrijdag 3 april 15.00 uur uitbeelding kruisweg. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 februari 2015: Gerrit Gloudemans, 80 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE Mocht u informatie willen over de (actuele) status van de restauratie projecten dan kunt u die vinden via onderstaande link: http://www.parochiegeffen.nl/Kerkgebouw/Restauratie/ tabid/67/Default.aspx Contactpersonen: Harry Peters, voorzitter restauratie commissie tel. 06 53 13 05 85 Hans Hoeben, penningmeester restauratie commissie tel. 06 22 56 25 63 Het bankrekening nummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen DE WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA Elk jaar trekken honderdduizenden mensen uit alle geledingen van de maatschappij, uit alle hoeken van de wereld, van alle leeftijden en van allerlei geloven (of zonder geloof) over de beroemde Jacobsroute naar Santiago de Compostela in Spanje. Nog steeds stellen pelgrims hun ervaringen en inzichten op schrift en worden hun belevenissen en lessen verfilmd. Op woensdag 25 maart zal in de Petrus-Emmaus Kerk van R.K. Parochie De Goede Herder een lezing gegeven worden over het boek “Pad over de horizon” van Joke van Erp uit Rosmalen. Na haar presentatie wordt de film The Way van Emilio Estevez gedraaid. In deze ontroerende film gaat een Amerikaanse arts tegen wil en dank op weg gaat naar Santiago de Compostela. Een tocht die zijn leven verandert. Eind maart vertrekt in de voetsporen van al deze pelgrims ook Nico van Lieverlooy uit Heesch. Hij werd geraakt door het verhaal van Joke. Zoals de pelgrimstocht staat voor spiritualiteit en de schelp voor Jacobus, zo staat de pelgrimszegen voor een veilige reis en een behouden thuiskomst. Hoogtepunt van de avond is dan ook het moment waarop Nico van Lieverlooy deze zegenwens ontvangt. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het parochiecentrum van R.K. Parochie De Goede Herder aan de Kerkstraat 2 in Heesch. Aanmelden is niet nodig, maar wel prettig voor de organisatie: (0412) 451215 of bergsma@petrusemmausparochie.nl.

5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Paul van den Berg (24 j.) ...”Ik heb gezien, beleefd, geleerd, gefeest, ervaren, ben over grenzen gegaan, heb geproefd, ontmoet, besluiten genomen, maar vooral genoten, heel veel genoten! Heel bijzonder en de beste beslissing uit mijn leven...!” Zo eindigt Paul van den Berg zijn laatste verslag onder “waarbenjij.nu” van de reis van bijna 7 maanden, die hij maakte van juli 2014 tot half januari 2015. Het stond allang op zijn verlanglijstje om de wijde wereld in te trekken, maar hij maakte eerst zijn studie af en werkte in de avonden en weekenden om het reisgeld bijeen te sparen. De eerste tien weken werd hij vergezeld door Saskia van Erp, een goede vriendin. Gewapend met de Lonely Planet bezochten ze: Singapore, Maleisië, Sumatra, Java, Bali, Lombok (met de actieve Rinjani vulkaan) en Flores. Steden, eilanden, een trektocht door de jungle (waar ze beiden ziek werden en Paul letterlijk en figuurlijk een paar dagen van het padje was!), tempels, vulkanen, surfen, snorkelen en altijd overal afpingelen! Toen ze in Maleisië waren hoorden ze daar van het vreselijk vliegtuigongeluk met de MH17. Men leefde mee met de Nederlanders! Zijzelf waren niet over Oekraïne gevlogen... Paul vierde zijn verjaardag op het feesteiland Gili, waar de drie zeeschildpadden die ze bijna konden aanraken, een mooi ‘cadeautje’ waren. “Flores was een hoogtepunt, dat ligt wat uit de richting en is dus nog niet zo toeristisch. Lange rijstvelden, te mooi blauw water en witte stranden. De baas van het restaurant nodigde ons uit op het huwelijksfeest van zijn broer en zo maakten ze een traditionele bruiloft mee. Een puur en echt eiland, geen elektra en met Nederlandse woorden en namen,” vertelt Paul. Overal troffen ze mede-backpackers, waar ze soms mee verder reisden. Paul:“Als het klikt blijf je langer bij elkaar, maar het leuke is dat alles vrijblijvend is. Niemand neemt het je kwalijk als je ‘een andere kant’ op wilt of andere ideeën hebt, er is geen vast reisstramien. De reizende zijn veel jongeren, maar ook mensen die al 15 jaar reizen met afwisselend wonen en werken, en niet tussentijds naar het thuisland gaan. Mensen die baan en huis opzeggen en een tussenjaar nemen om iets van de wereld te zien.Tegenwoordig is het ver van huis zijn, niet meer zo ‘eenzaam’, want er is overal wifi, je kunt skypen en zappen. En: you live on a shoestring (op een budget!). Ik bezuinigde niet op activiteiten, maar wel op eten, drinken en slapen.” Paul ging vanaf half september alleen verder, hoewel: “Je bent nooit alleen, als je niet alleen wilt zijn. Je maakt gemakkelijker contact met anderen.” De volgende landen werden bezocht: Zuid Thailand,

nogmaals Maleisië, Vietnam, Cambodja (waar de Killing Fields enorme indruk maakten en waar je verhalen hoort die je niet wilt horen over miljoenen moorden onder Pol Pot, de Rode Kmer leider), Noord Thailand en Birma. Eiland hoppen, strand, snorkelen, stappen, full moon party (het grote strandfeest van Azië), ziplinen, mountainbiken in de jungle, ondergrondse oorlogstunnels, marktjes, de Tuk Tuk, armoede, pagodes, een liggende Boeddha van 87 meter lang en een python van 8 meter lang! Op 28 december kwam zus Joyce haar broer vergezellen, de laatste maand was ingepland. Myanmar (Birma) was heel bijzonder: oprecht vriendelijke, behulpzame mensen, weinig toeristen. Paul: “De Golden Rock was een bezienswaardigheid, een gebedsplaats waar veel mensen uit de omliggende dorpjes heen kwamen, het Mekka van Myanmar. Wij waren daar zelf een attractie, je werd met grote ogen aangekeken en er werden veel foto’s van ons gemaakt.” Paul heeft zich niet onveilig gevoeld en is ook niet bestolen. “Je krijgt veel tips van medereizigers, je moet je spullen goed in kluisjes opbergen, logisch nadenken en een beetje geluk hebben. Hij zou zijn avontuur niet hebben willen missen: Heel bijzonder waren de vele contacten met heel veel leuke mensen en het beleven van de tradities en de levenswijze van de bevolking van de acht bezochte landen. En dan kom je weer terug in je Kikkerlandje, waar je ouders blij zijn dat het spannende avontuur van hun zoon goed is afgelopen en de kou in je gebruinde, behaarde gezicht even wennen is...! Toch is er dan heel snel weer het vertrouwde, dagelijkse patroon. Paul had onbetaald verlof gekregen bij zijn werkgever Cello (hij studeerde af op Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch als SPH-er) en daar kon hij als groepsleider weer beginnen, hoewel er bezuinigingen aan zitten te komen. Die mooie reis nemen ze hem niet meer af, daar kan hij prachtig op terugkijken en inderdaad: de beste beslissing tot nu toe...!

7


ROND DE DORPSPOMP

Het is weer maart. Het prettige daarvan is dat de dagen dan weer langer en warmer worden en het groen groener. Het vervelende is dan dat er weer aan de deur wordt geklopt om allerlei belastingen te betalen. Een norse brief van de gemeentelijke belastingdienst verlangt dat je effe moet dokken. Met de mededeling dat als je dat niet tijdig doet er meteen een aanmaning volgt die je niet gratis krijgt. ‘t Toontje is gezet, ‘t is maar dat je het weet. Met die brief maak je ook kennis met de nieuwe WOZwaarde van je huis. Een inventarisatierondje aan de Stamtafel leert dat de aanslagen soms iets lager maar soms ook iets hoger zijn dan vorig jaar. Maar al pratende komen we vervolgens op de vraag waarom een gemeente op deze manier zijn eigen burgers gebruikt om financiële tekorten te kunnen creëren en op te vangen. Terwijl er door het rijk jaarlijks grote geldsommen naar de gemeenten worden overgemaakt. Waarvoor diezelfde burgers ook al heel veel belasting aan het rijk betalen. Haagse politici zouden moeten ingrijpen als de gemeenten geld tekort komen en geen politiek mooi weer spelen met beloften voor belastingverlagingen die door gemeente- en waterschapsbelastingen toch weer ongedaan worden gemaakt. Het totale belastingsysteem moet eenvoudiger; dat kost ook minder. De burger wordt allengs een melkkoetje, zo is de conclusie van de Stamtafel. Over verkiezingen gesproken. Ook het waterschap Aa en Maas dringt zich hierbij op. Het eist van jou de betaling van belastinggeld. Maar waarvoor? Het waterschap is een overheidsbedrijf dat met technische middelen en eigen in- en toezicht moet zorgen voor een goede waterhuishouding in oostelijk Noord-Brabant. En dat

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

ook doet. Het is een soort nutsbedrijf. Besluiten worden genomen door een “algemeen bestuur” dat vergelijkbaar is met de gemeenteraad in een gemeente. Een dagelijks bestuur met daarin zeven personen is belast met de leiding en uitvoering van besluiten en wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Het algemeen bestuur bestaat uit maar liefst dertig leden die voor het grootste deel door u worden gekozen; op 18 maart jl. kreeg u daartoe opnieuw de kans. Maar is dat allemaal nu wel zo nodig? De gekozen kandidaten zijn politici, vaak zonder behoorlijke waterbouwkundige achtergrond. Hun presentaties als kandidaat in de media zijn oppervlakkig. Hun ambities zijn nogal algemeen en verschillen onderling dan ook nauwelijks. Hebben die kandidaten wel partijbeginselen die essentieel zijn voor de meningsvorming over civieltechnische maatregelen? Kunnen die in essentie verschillen? Kennen de kiezers de kandidaten? Weet je of een kandidaat toegevoegde waarde heeft voor een behoorlijk bestuur? Is het dan nog vreemd dat de opkomst bij de verkiezing zo laag is? Allemaal: NEE. Volgens de brief (en de wet) moet je belasting betalen om onder meer deze armelijke vorm van democratie te ondersteunen, naast je andere fiscale verplichtingen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de krachten van de drie waterschappen in Noord-Brabant worden gebundeld en de leiding wordt overgenomen door een dienst Provinciale Waterstaat zoals die er vroeger was. Die stemt de behoeften van de hele provincie op elkaar af, is dus efficiënter, kost minder, doet meer. Het waterschap als zelfstandige bestuurslaag is in de huidige tijd overbodig en onnodig duur. Het Osse experiment in Geffen met het gebruik van een aparte kliko voor kunststofafval laat andermaal zien hoeveel plastic we in het huishouden eenmalig gebruiken. Veel, dus. Gelukkig kan het verzamelde allegaartje aan soorten afvalplastic zodanig worden verwerkt dat hergebruik mogelijk is. Het experiment heeft, naar het lijkt, een goede start gemaakt en de beginperikelen bij de Osse ophaaldienst lijken verleden tijd te zijn.

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


Op 31 maart wordt het appartementencomplex op het Aloysiusveld officieel geopend. Een mijlpaal. Bewoners die er al zijn ingetrokken en hun familie zeggen dat het mooie appartementen zijn. Maar waarom zijn de balkons aan de noordzijde gebouwd en de galerijen aan de zonnige zuidzijde? Nog niet lang geleden werd 1 juli van dit jaar genoemd als datum waarop ‘alles’ op het bouwterrein van het Centrumplan klaar zou zijn. Echter, het bouwterrein oogt grotendeels nog steeds kaal. En wat nu? We vrezen het zoveelste uitstel van de verdere bouw. Het is ook niet zo leuk voor de bewoners van de appartementen die naar de C-1000 supermarkt willen en die winkel voorlopig alleen maar kunnen bereiken door om te lopen via de Lambertusstraat. Wat nog steeds geen lolletje is want zand, slechte bestrating, afzettingen en bouwwerkzaamheden vormen een lastig begaanbare verbinding. Dat de boel er nog zo kaal bij ligt lijkt erop te duiden dat het met de verkoop van de te bouwen woningen niet erg vlot.Te hoge prijzen? Moeten we hier nog eens zoveel jaren tegenaan kijken? We zijn overigens benieuwd tot welke supermarktketen de huidige C1000 gaat behoren waarover, naar wordt gezegd, vóór 1 juni een finale beslissing moet zijn genomen. De Stamtafel filosofeert weer eens over de manier waarop Geffen in de naaste toekomst zijn aantrekkelijkheid kan vergroten. Een dergelijke vraag ligt natuurlijk ook op het bordje van de dorpsraad. Maar twee weten meer dan een en elk goed idee is welkom. Voor wat het Dorpsplein betreft vindt de Stamtafel dat het een belangrijke functie heeft in zo’n ontwikkeling. Een meer aantrekkelijke invulling van het plein is een must. En dan het oude gemeentehuis. De meest aansprekende oplossing welke volgens enkele Stamtafelaars daarover werd voorgesteld in de bijeenkomst van de dorpsraad op 2 februari jl. is die van Hans Schellings. Hij stelde voor -kort gezegd- om het voorste deel van dit gebouw te slopen en de zich erachter bevindende kantoordelen geschikt te maken voor bewoning of ander maatschappelijk gebruik. Door het voorste deel van het huis te slopen wordt het Dorpsplein ook groter, wat weer meer gebruiksmogelijkheden van het plein oplevert. Tot 1 maart was het voor een ieder mogelijk om ideeën aan te leveren. We zijn benieuwd wat er uit de hoge hoed zal komen. Maar de Stamtafel heeft ook suggesties voor Geffen als geheel. Let wel: het volgende behelst ideeën. Er moeten wat parken worden gecreëerd. Zo zou een fraaie groenstrook vanaf de voorzijde van De Geer tot aan de molen Zeldenrust een soort groene long kunnen worden. Verder moet er een voor het grote publiek aantrekkelijke voorziening komen voor manifestaties. Een veel betere wegverbinding van Geffen met rijksweg 59 kan mede van invloed zijn op het succes daarvan. Het gebied tussen Oss en Geffen lijkt thans wat te verrommelen: daarin worden de laatste tijd her en der

wat nieuwe bouwwerken uitgevoerd wat een eventuele bestemming van bepaalde delen tot natuurgebied in de weg kan staan. Nieuwbouw zou daar moeten worden tegengegaan. Naast het arboretum kan een natuurgebied worden ontwikkeld. Het Ivo van Dintherpad kan voor een meer noordelijk gelegen natuurgebied een belangrijke ader voor zo’n ontwikkeling zijn. Eventuele nieuwbouw ware alleen nog maar toe te staan nabij de rand van de dorpskern. Tot slot: het industriegebied aan de rand het dorp kan bij tanende belangstelling van het bedrijfsleven langzaamaan geschikt worden gemaakt voor woningen. Tot zover wat ideeën. De Stamtafel zoekt nog enkele, nieuwe deelnemers, bij voorkeur jong. Dit, om wat meer aandacht te kunnen besteden aan wat jong Geffen boeit. Voor je opmerkingen: de schrijver-Pompenier van nu, tel: 5321700. Volgende Stamtafel (nr. 422): op 22 maart 2015 in café Govers, 10:30 uur. Bij de Stamtafel ben je welkom.

GESLAAGD Op 4 maart Geert Loeffen aan Fontys Hogeschool Eindhoven voor de opleiding hbo ict bedrijfkundige informatica. NIEUW BIJ SPORTSTUDIO ANITA HEIJMANS Coppensdijk 4a te Vinkel HATHA-YOGA

Heb je zin om aan jezelf te werken? Wil je een goed doorstromend lichaam, dat soepel beweegt? Nu dan is HATHA-YOGA echt iets voor jou! Op een ontspannen wijze werken aan: • Lichaamshouding en oefeningen • Ademhalingsoefeningen • Meditatie en ontspanningsoefeningen Daarbij leren we steeds beter te luisteren naar ons eigen lichaam en bewegen we op een manier waarbij we eventuele aanwezige spanningen kunnen loslaten. Hoe dit alles precies werkt kan jezelf gaan ervaren door met ons mee te doen. De HATHA-YOGA lessen worden gegeven op: DONDERDAGMIDDAG VAN 13.30 - 14.30 uur Verdere INFORMATIE EN AANMELDING via: www.sportstudioanitaheijmans.nl of bij ANDREA VERSTEEG, yoga docente telefoon 06 12166424 9


AANKONDIGING Geffen meets “Groot Oss” Op zaterdagavond 25 april 2015 wordt sporthal De Geer omgetoverd tot een sfeervolle schouwburg. Cultureel Geffen gaat zich met muziek, zang, dans en theater presenteren aan haar nieuwe gemeente Oss. De voorbereidingen zijn in volle gang en intussen zijn er al vele Geffenaren en Ossenaren bij het initiatief Geffen meets “Groot Oss” aangehaakt. Het spektakel telt ruim 200 deelnemers! Geffenaren en andere inwoners van de gemeente Oss; jullie zijn van harte welkom! Het wordt een avond die je zeker niet mag missen. Opbouw van de avond; In het eerste deel van de avond laten muzikale, theatrale en culturele artiesten uit Geffen zien wat ze kunnen. Zij presenteren zich aan hun nieuwe gemeente en maken duidelijk dat er enorm veel talent in Geffen aanwezig is. Laat je verrassen door de gevarieerde optredens die naadloos in elkaar zullen overlopen. Ook is er een Groot Oss gelegenheidsorkest geformeerd met meer dan 80 muzikanten afkomstig uit de volgende verenigingen: Fanfare St. Lambertus Lith, Stadsharmonie KVA Oss, Fanfare Hartog Oss, Harmonie PAAA Megen, Fanfare Jong Leven Macharen, Harmonie Concordia Berghem, Drumfanfare DIOS Oijen, Harmo-

10

nie OBK Ravenstein. Dit orkest zal o.l.v. de Geffense dirigent en arrangeur Rob van Reijmersdal het tweede deel van de avond verzorgen. Na deze wervelende Geffense-Osse show kun je nog gezellig naborrelen en genieten van de Geffense coverband Time Machine die de zaal op z’n kop zet met alle classics van de 60’s & 70’s & 80’s. De Geffense deelnemers op een rijtje; Muziekvereniging W.I.K., St. Jorisgilde, Gemengd koor, Passe Partout, ExpresZo, Geffes Volk, Kunstkring Geffen, de Bandola’s, De Pompzwengels, de Toapen, St. Arboretum en Natuurbeleving Geffen, St. Goed Gevoel Geffen, St. BeHoCa en diverse Geffense artiesten en muzikanten. Infomarkt Voor, in de pauze en na het concert is er een infomarkt waar Geffense verenigingen en stichtingen zich kosteloos kunnen promoten. Wil je met jouw stichting of vereniging ook deelnemen? Meld je voor 1 april 2015 aan via info@wikgeffen.nl t.a.v. commissie GmGO. Kaartverkoop Binnenkort start de kaartverkoop. Kaarten zijn € 7,50 in de voorverkoop en € 10,00 aan de deur. Meer informatie volgt... Volg de laatste ontwikkelingen op www.facebook.com/ wikgeffen en www.wikgeffen.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO Wij nodigen u van harte uit om te komen bloemschikken op woensdag 1 april om 13.30 uur in het Oude Klooster, voor het maken van een voorjaars/paasstukje. Het bloemschikken zal plaats vinden onder deskundige leiding. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zou het fijn zijn, om de volgende spullen zelf mee te brengen: Lage vierkante of rechthoekige schaal, paasversiering, snoeischaar, draadtangetje.Voor de rest zorgen wij. De kosten voor het bloemstukje maken zijn € 5,00 te voldoen bij opgave. U kunt zich aanmelden bij: Henriette van Erp, Bergstraat 24a, T. 073- 5322058 Lies van Dinther, Bergstraat 39a, T. 073-5322287 Christine Ceelen, Simon vd Berghstr. 48,T. 073-5322258 Nieuwe activiteit wandelen! Op vrijdagmiddag 20 maart aanstaande start er een dames wandelgroep van de KBO afdeling Geffen.Verzamelen bij Het Oude Klooster waar om 13.30 uur wordt vertrokken. Nordic Walking is ook toegestaan. Meer informatie is te krijgen bij Henriette van Erp.

Tot slot, na een explosieve groei van het ledenaantal, bloeit nu de eerste nieuwe activiteit. Het is LENTE ! Geniet er allemaal van, namens het bestuur, Antoon Romme, vz. www.kbo-geffen.nl

HARTSTICHTING Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de Hartweek, de jaarlijkse collecteweek. We vragen dan uw financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. In 2015 is de Hartweek van 5 t/m 11 april. De week wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Hartstichting. Ook in Geffen zijn de Vrienden van de Hartstichting actief. Om deze week tot een succes te maken in Geffen, zijn wij op zoek naar extra collectanten. Collecteren kost gemiddeld een paar uur. Help ook u ook een handje mee??? Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden bij: Rinie van den Berg, tel.nr. 532 1204 of Kees Jongeneelen tel.nr. 532 1146 Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen

11STICHTING LANDSCHAPSBELANG MAASDONK Spreekt het Brabants landschap je aan en wil jij een bijdrage leveren aan het onderhoud, herstel en de inrichting van de Tuin van Brabant, maak dan kennis met Stichting Landschapsbelang Maasdonk. Deze groep vrijwilligers is werkzaam in het landelijk gebied van Nuland, Vinkel en Geffen. Voor een klein gebiedje aan de Oude Baan in Geffen zijn op het ogenblik plannen gemaakt om dit in zijn oude staat terug te brengen. De bestaande houtwallen worden hersteld en de tussenliggende veldjes omgevormd tot een bloemenweide en akkertjes waar de oude graansoort spelt zal worden ingezaaid. Ook zal er een poel en droge greppel worden gegraven waar amfibieën zich thuis gaan voelen. Op zaterdag 21 maart gaat dit project van start met het aanplanten van nieuw struweel en jouw hulp wordt hierbij zeer op prijs gesteld. Om 9.00 uur wordt met de werkzaamheden begonnen en met een tussentijdse onderbreking voor een koffiepauze wordt deze morgen om 12.00 uur afgesloten met een heerlijke kop soep. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar robbo13@planet.nl of telefonisch contact op te nemen met Gerard Gerrits onder het nummer 0627444425. Of kom gewoon eens langs. Het invoeren van de postcode 5386KS voert je naar de juiste omgeving.

KPJ GEFFEN 90 JAAR! We zijn trots, want dit jaar bestaat KPJ Geffen maar liefst 90 jaar! In 1925 is onze vereniging opgericht en bestond toen vooral uit jongeren “van boeren komaf”. Zij hielden zich bezig met sport en cultuur. Sportdagen waren vaste activiteiten waarin er oefeningen werden gedraaid en piramiden werden gebouwd. Het handballen was echter ook een belangrijk onderdeel van de vereniging. Ook was de KPJ jaren een vast gezicht bij de jaarlijkse Recht vur zunne Roap avonden. KPJ Brabant bestaat nu nog zelfs uit 7 regio’s met daarin 85 afdelingen waarin zo’n 5000 leden actief zijn. De KPJ is dus nog altijd een bruisende vereniging waarin jong en oud veel plezier en gezelligheid beleeft. KPJ Geffen bestaat uit 138 actieve leden en is de laatste jaren vooral bekend van het fanatiek “oud papier” ophalen, de handbalcompetitie en de jaarlijkse dorpszeskamp. De handbalcompetitie neemt een groot deel van het jaar in beslag en is nog steeds in volle glorie want hierin spelen maar liefst 5 heren- en 2 vrouwenteams. De dorpszeskamp bestaat dit jaar 40 jaar en dat zal op 4 juli a.s. groots gevierd worden met een editie van oud-deelnemers en een feestavond. De aspirantenafdeling Geffen is wekelijks actief met sport en spel in ons prachtige onderkomen op sportpark

de Bieskamp dat we in 2012 hebben gebouwd. We laten even de nestor aan het woord! Peter Schutjens, de Godfather van de KPJ, 59 jaar en 45 jaar lid van de KPJ! Hij heeft veel functies bekleed, veel mede georganiseerd en aan heel veel activiteiten deelgenomen. Zijn Carola, 20 jaar KPJ-lid geweest, was eveneens altijd van de partij en hielp mee waar het nodig was. Peter: “Vanaf mijn 14e jaar ben ik lid van de KPJ, je moest eigenlijk 15 jaar zijn, maar we mochten alvast mee oefenen, Frans Langens was de sportleider. Het leuke van deze vereniging vond ik - in vergelijking met de voetbal- of volleybalvereniging - dat je van alles kon doen: sportoefeningen, atletiek, handballen en culturele activiteiten.” Peter was voorzitter, tweede sportleider en kringsportleider van Kring Oss. In zijn tijd begon het moeilijker te worden om de animo voor de sportoefeningen vast te houden. Te saai, te ouderwets? Die tak werd 23 jaar geleden afgestoten. “Ik vond dat erg jammer, want er zat veel in, “vindt Peter. “Je was een half jaar lang bezig om de sportoefeningen te perfectioneren, we mochten zelf een vrije oefening ‘in mekaar knutselen’ en de bewegingen waren prima om lijf en leden soepel te houden! Een extraatje voor de jongens was daarbij het piramide bouwen.” Peter noemt diverse hoogtepunten tijdens zijn lange lidmaatschap. De handbalwedstrijden en -toernooien, de eeuwige strijd hierbij tussen Geffen en Oss! “Tijdens de wedstrijd was het ‘oorlog’ en na afloop gingen we gezamenlijk naar de Gover!” De kringsportdagen en atletiekdagen, Peter werd 3 keer sportman, (wanneer je bij meerdere onderdelen de beste was); hij was goed in 100m. loop, hoog- en verspringen en ook de hink-stapsprong was voor hem een favoriet onderdeel. De organisatie van de Veteranensportdag in Geffen (t.g.v. de afsluiting van het 85-jarig bestaan van KPJ Geffen), was eveneens een tweejarige klus waarbij Peter nauw betrokken was en waar hij heel veel uren aan heeft besteed. “Een superdag die grandioos slaagde!” Ook het nieuwe clubgebouw op De Biescamp was een kroon op het KPJ gebeuren. Veel werk werd er verzet door eigen leden en oud-leden. Peter is trots op zíjn KPJ, die hij voorlopig nog geen vaarwel zegt! Het Veteranenteam TOGG (Tot Ons Genoegen Geffen) loopt nog veel te lekker! Zijn andere hobby biljarten bij TOK (Tegenover de Kerk) is een welkome afwisseling! Om het 90-jarig jubileum te vieren staan we dit jaar 3 keer stil bij dit unieke jubileum. Op zaterdagavond 28 maart vindt er een “kort nachtje toernooi” plaats voor eigen leden met aanhang. In de nacht dat de klok verzet wordt zullen fanatieke handballers door middel van een husseltoernooi strijden om de eer! Natuurlijk zijn op deze avond alle sympathisanten, 13


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


nieuwsgierigen, belangstellenden en oud-leden van harte welkom. Deze avond zal in het teken staan van sport, muziek en gezelligheid! Op 6 september zal tijdens Effe noar Geffe alles uit de kast worden getrokken om de KPJ te promoten en te presenteren op nostalgische wijze. Wat precies, blijft nog een verrassing. Op 24 oktober tijdens het verzetten van de klok zal er een spetterend eindfeest plaatsvinden. Omdat we dan een uur extra hebben, kunnen we het 90e jubileumjaar extra goed afsluiten. Graag tot ziens op 28 maart, op 4 juli en op Effe noar Geffe! KPJ Geffen

Op de foto:TOGG (Tot Ons Genoegen Geffen) Achterste rij v.l.n.r.: Hennie van Lith,Willem-Jan Schuurmans, Roel Ketelaars, Theo Langens, Bas van Dijk, Mari van Erp, Peter Schutjens, Jurian Langens. Voorste rij v.l.n.r.: Huub van Nistelrooij, Leon van der Heijden, Willy van Erp, Robert van Nistelrooij, Rien van Erp, Laurens van Erp. Niet op de foto: Ad van Erp en Rob Nederkoorn.

OSSE BURGEMEESTER OPENT NIEUWE PRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN RIDDERHOF

Verloskundige praktijk Ridderhof uit Oss is verhuisd. Afgelopen maand namen de verloskundigen hun intrek in hun nieuwe onderkomen aan de Raadhuislaan 21b, schuin tegenover het gemeentehuis. Het pand is aanzienlijk groter dan hun vorige onderkomen aan de Ridderhof en beschikt over vijf eigen parkeerplaatsen, zodat cliënten voortaan gratis kunnen parkeren.“We hadden een heel sfeervol pand, maar uit enquêtes bleek dat onze cliënten het gebrek aan parkeerruimte en vooral aan gratis parkeerruimte vervelend vonden. Dat was voor ons de hoofdzaak om naar een ander pand uit gaan te kijken”, vertelt Danielle van der Velden, een van de vier verloskundigen. Informatieavonden Een ander voordeel is volgens Evelien van der Krabben dat de informatieavonden voortaan in eigen huis gehouden kunnen worden.“We hebben nu alles onder een dak. Dat maakt het wel zo gemakkelijk. Ook is er nu ruimte om cursussen in eigen huis te verzorgen, daarover zijn we al met verschillende mensen in gesprek.” Dat de praktijk het oude pand aan de Ridderhof verlaten heeft, wil niet zeggen dat ook de naam verandert. “Iedereen kent ons als Ridderhof. Die moet je koesteren en dus zeker niet veranderen.” “Mede door de verhuizing van het ziekenhuis naar Uden is onze taak voor Oss en omgeving nog belangrijker geworden.Wij zijn trots op het feit dat wij vele Ossenaren mogen begeleiden in hun eerste stap in het leven. De verloskunde heeft te maken met veel veranderingen. Nieuwe technieken, scherpere regels en protocollen; allemaal bedoeld om moeder en kind voor, tijdens en na de bevalling zo goed mogelijk te begeleiden. Met het prachtige nieuwe pand zijn we er helemaal klaar voor om mee te gaan in deze ontwikkelingen.”

Primeur voor burgemeester Wobine Buijs Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss beleefde zaterdag een primeur. Ze mocht voor het eerst in haar leven een navelstreng doorknippen. Ze deed dat bij de opening van het nieuwe pand van Verloskundigen Ridderhof aan de Raadhuislaan. Onder een stralende zon en veel publieke belangstelling werd het praktijkpand officieel geopend.Voor de nieuwe praktijklocatie mocht ze, in plaats van het traditionele lint, ditmaal een ‘navelstreng’ van blauw en roze lint doorknippen met een echte navelstrengschaar. “Het pand is een aanwinst voor Oss en straks voor de Oss Avenue, zoveel rust en vertrouwen als jullie praktijk uitstraalt”, liet ze het publiek weten. 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


VLADERACKENFONDS STEUNT ACTIVITEITEN IN DE KERNEN Na de oproep van de omroep Vladeracken om aanvragen voor financiële steun in te dienen ter bevordering van de leefbaarheid van de dorpskernen van de voormalige gemeente Maasdonk zijn ruim 20 aanvragen ontvangen. Het bestuur van de omroep heeft besloten een groot aantal verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage te geven. Het gaat om de volgende verenigingen en stichtingen die hebben voldaan aan de criteria voor een financiële bijdrage: Geffen: Goed Gevoel Geffen / Gymnastiekvereniging Geffen / Heemkundevereniging Vladeracken / Verenigingsplatform Geffen / Paardensportvereniging De Zilverhoef / Werkgroep Kerk en Samenleving Geffen / Muziekvereniging WIK Nuland: Buurtvereniging De Driesprong / Buurtvereniging Duijn en Dael / Harmonie Union / Rondje Nuland Vinkel: Commissie De Dolle Avonden / Stichting de Groeiring Harmonie Odio / Heemkundevereniging Vinckel / KBO Vinkel / Stichting De Vinkelse Molen / Werkgroep Kerk en Samenleving

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

De verenigingen en stichtingen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Dit is de laatste activiteit van de omroep Vladeracken. De Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland en Vinkel zal aan het einde van dit jaar worden opgeheven. Nieuwe omroep in ‘s-Hertogenbosch? In het Brabants Dagblad zijn berichten verschenen dat de omroep Vladeracken van plan is mee te dingen naar een zendmachtiging in ‘s-Hertogenbosch. Dit is niet helemaal juist. Vanuit de kern van omroep Vladeracken is inderdaad het initiatief genomen om een nieuwe, lokale, publieke omroep op te richten. Het is dus niet Vladeracken zelf, er zal hiervoor een nieuwe stichting met een andere naam worden opgericht.Als de nieuwe stichting de zendmachtiging krijgt dan zal zeker een groot aantal medewerkers aan de slag kunnen bij de nieuwe omroep. Blijf het nieuws volgen! André Broekmans, voorzitter

ROMMELMARKT NULAND De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 28 maart weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 28 maart van 9.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 28 maart.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 17


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


Dinsdag 24 februari werd de vierde zitting van de derde serie gespeeld. Zoals altijd bleef het tot het laatste moment spannend. A-lijn 1. Trudy en Jaap Lakeman 56.98 2. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 53.02 3. Nelly Lucius en Toos de Haas 52.81 4. Peter Luijben en Ad van de Wetering 52.29 5. Gerrie en Joop van der Meijden 50.83 6. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 50.10 7. Ria Essenberg en Wim Christiaens 48.65 8. Ria en Rien van Alebeek 48.65 9. Ilse Ruland en Peter Wolf 48.23 10. Marlies van Dijke en Thea Engels 47.81 D 11. Ria en Wim Bijl 46.77 D 12. Astrid van Buren en Christa van Lieverloo 43.85 D B-lijn 1. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 2. Vera Bos en Diny de Jong 3. Dick Pronk en Eric Vrolijk 4. Marijke Droog en Marianne van Etten 5. Doortje en Wim van Druenen 6. Gerard Vogel en Frans van Weert 7. Elly en Aart Smit 8. Corry en Cor Lansdaal 9. Tini Jonker en Marion Sollewijn 10. Karine Molkenboer en Jet Willems 11. Thea en Johan Geling 12. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven

56.42 P 53.54 P 52.77 P 52.56 50.73 48.54 48.48 48.48 47.65 47.65 D 46.98 D 46.21 D

4. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 52.17 5. Margriet Baart en Ans Lambregts 51.74 6. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 51.04 7. Emmy van den Brink en Janny Voltman 49.57 8. Ineke Liefkens en Huub Heinen 49.57 9. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 49.13 10. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 46.53 11. Fien en Antoon van den Eng 45.40 12. Christien en Lambert van den Berg 44.18 D 12. Antoine Jansen en Anky Janssen 44.18 D 14. Marian Huis in’t Veld en Wil Louwers 43.49 D D-Lijn 1. Diny Arts en Marlouk Reitsma 58.50 P 2. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 57.19 P 3. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 53.71 P 4. Nel en Herman Derks 53.23 5. Marianne Asselbergs en Wilna Post 52.75 6. Liza Koster en Ied de Rooij 51.88 7. Annie en Henk Broekman 49.19 8. Wim Janssen en Theo van der Veeken 48.42 9. Jo de Haas en Ton Tijs 45.06 10. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 44.90 11. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 43.79 12. Gwen en RÊne Vogels 41.40

C-lijn 1. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 57.99 P 2. Annemarie v Gils en Riet van der Sanden 57.73 P 3. Margriet van Beek en Idi Szovan 57.29 P

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 20

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.