Torenklanken 2018 - nr 05

Page 1

56e jaargang | nummer 5 | maart 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPROEP: Geffens Opkikkertje Zoals we al bekend hebben gemaakt willen we de opbrengst van 2018 besteden aan Geffense opkikkertjes. We hebben enkele wensen binnen gekregen voor zo’n opkikkertje, maar zijn benieuwd of jij ook nog een Geffenaar of een Geffens gezin kent, die een opkikkertje verdient. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand, die met ziekte of verlies te maken heeft, een mantelzorger, die extra aandacht kan gebruiken. Geef het aan ons door, telefonisch of per mail: Sharon van den Hurk: 06-20574791 goedgevoelgeffen@gmail.com Uiteraard wordt met de informatie discreet omgegaan.

DORPSRAAD GEFFEN Verkeerssituatie Koppellinck Dorpsraad Geffen blijft zorgen houden over de verkeerssituatie rond de multifunctionele accommodatie De Koppellinck. Samen met de gemeente en de gebruikers van De Koppellinck is een plan gesmeed om de situatie aan de voorzijde van het gebouw te verbeteren door een andere inrichting van de openbare ruimte. De gemeente heeft het plan opgenomen in het Integraal Uitvoeringsplan. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het pas in het derde kwartaal van 2019 op

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

de rol staat voor uitvoering. Aangezien er geen budget voor de werkzaamheden in de begroting voor 2018 is opgenomen, zal er dit jaar sowieso niks gebeuren. De Dorpsraad zal er bij het college van B en W op aandringen het benodigde geld in ieder geval voor 2019 in de begroting op te nemen. Niet alleen aan de voorzijde van De Koppellinck zijn aanpassingen nodig om de veiligheid te verbeteren. De Dorpsraad constateert dat de schoolgang bijna dagelijks tot chaotische toestanden leidt aan de achterzijde. Zoals bekend is hier het oude handbalveld achter de school verdwenen om ruimte te bieden aan woningbouw (De Oorsprong). Zolang de woningen niet allemaal zijn gerealiseerd, begint de gemeente niet aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte. De tijdelijke parkeerplaats blijkt echter veel te klein op spitstijden bij de school. Auto’s worden her en der langs de weg geparkeerd en kinderen lopen over straat richting school. Een zeer onwenselijke toestand. De Dorpsraad verzoekt de gemeente een tweede tijdelijke parkeerplaats aan te leggen op een braakliggend perceel aan de Kloosterstraat en van daaraf een pad aan te leggen naar de school. We rekenen op een positieve reactie.

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 16 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 18 mrt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 23 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 25 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP en kinderen (Palmzondag) (de klok wordt verzet) do. 29 mrt. 19.00 u. Witte Donderdagviering in Vin kel m.m.v. GKVinkel & GK Geffen vr. 30 mrt. 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en misdienaars vr. 30 mrt. 19.00 u. Goede Vrijdagviering m.m.v. GK za. 31 mrt. 19.00 u. Paaswake in de kerk van Vinkel WE DANKEN oud-Geffenaar Esther Nelemans, voor het schenken van kinderbijbels aan onze geloofsgemeenschap. Esther is theoloog en pastor en schreef het bijbelboek: ‘Ik zal er zijn en andere Bijbelverhalen’. Samen met illustrator Liselot Ribbens heeft ze de bijbelverhalen voor kinderen tot leven gebracht, in heldere taal met prachtige illustraties. We zullen de bijbels uitreiken aan de kinderen in de kinderkerk, de communicanten en vormelingen. COLLECTE VASTENACTIE In de Veertigdagentijd is er t/m Palmzondag een extra collecte na elke vrijdagavondviering in de kapel en de zondagsmis in de kerk voor de Vastenactie.

Dit jaar wordt de Vastenactie gehouden voor de armste gezinnen in Mbala in Zambia. “Even minderen. Voor een ander.” Vastenactie organiseert ook een driedaagse pelgrimstocht. Deze keer is de wandeling in het gebied tussen Woerden, Bodegraven en Noorden: tot in het Groene Hart geraakt. Van 22 tot 24 maart 2018 pelgrimeren we ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject in Zambia. Achter in de kerk vindt u informatiefolders. Zie ook: www.vastenactie.nl KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 21 maart 14.00-15.30 u. palmpaasstok maken. Zondag 25 maart 09.30 uur Palmzondagviering m.m.v. communicanten PROGRAMMA VORMSEL Bijeenkomsten op de donderdagen 15 maart en 22 maart Vrijdag 30 maart 15.00 uur Uitbeelden Kruisweg. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 februari 2018: Helma Dobbelsteen - Verstegen, 65 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298.

De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen INZAMELING OUDE GEREEDSCHAPPEN In het portaal van onze kerk vindt u van 19 maart t/m 1 mei een houten box om oude gereedschappen in te doen, die we inzamelen voor de Solidariteitswerkplaats in Uden. Voor het ophalen van grote stukken, zoals een rolstoel of een scootmobiel, of van een partij gereedschap en/ of machines, bijvoorbeeld uit een schuur, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ton van der Vegt van de Solidariteitswerkplaats. Zijn telefoonnummer is 06 39221811. Hij haalt dit materiaal dan bij u thuis op.

SP wil andere accenten

De SP manifesteert zich deze verkiezingscampagne nadrukkelijk in de dorpen. Veel gaat goed, maar sommige dingen wil de SP écht anders, zoals de thuiszorg. De marktwerking heeft vooral bureaucratie en verspilling gebracht. De gemeente moet zelf weer de touwtjes in handen nemen. Ook bij de woningbouw heeft de marktwerking gefaald. Geef je projectontwikkelaars de vrije hand, dan komen er vooral dure koopwoningen en appartementen. De SP wil dat de gemeente Oss het stuur weer in handen pakt en zorgt dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen komen, óók in de dorpen. Het derde onderwerp waar de SP echt anders over denkt is de bestemming van de winst uit windmolens. Het huidige college wil 75% naar de markt laten gaan en 25% naar de gemeenschap. De SP wil dat bij de twee molens die op gemeentegrond worden gebouwd 100% van de winst naar de gemeenschap gaat. Dit kan alleen wanneer de gemeente zelf die windmolens laat bouwen. In plaats van 1.000.000 euro levert dit over een periode van 15 jaar in totaal 4.000.000 euro op. Geld dat de gemeente kan gebruiken voor subsidies op woningisolatie, zonnepanelen, warmtepompen enzovoort. Geld dat als het aan het college ligt wegwaait naar aandeelhouders ‘all over the world’. De SP is vóór het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen. Voldoende woningen, steun aan verenigingsleven, sport en cultuur, veilige fietspaden tussen de dorpen en richting Oss en steun voor uitbreiding van het Arboretum richting Geffense Plas. Geffen, Jan van Kreij en Corrie van de Langenberg 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE MÈ…

de werkgroep Geffen.nl

Vanuit de Voorzieningenkaart (2016), opgezet door de gemeente Oss, werden meerdere werkgroepen gevormd om Geffen ten dienste te zijn op velerlei terreinen. Deze werken gezamenlijk onder de naam Geffen Zorgt. De werkgroep Geffen.nl is één van deze groepen die, in samenwerking met de Dorpsraad, het idee opperde om alle activiteiten, evenementen en informatie van verenigingen en bedrijven op een website samen te brengen. De werkgroep bestaat uit een vijftal jeugdige enthousiastelingen: Astrid Eikenaar-Hoeben, Bram van Ravenstein, André Schuurmans, Christel Willemse en Hugo van der Zande. Geffen.nl is de kort maar krachtige websitenaam. Het is dé startpagina van Geffen met als slogan:‘Geffen.nl, hier vind je het wel’. Daarnaast is er ook een facebookpagina van Geffen.nl. De website is sinds kort online. Breed opgezet, met vier hoofditems: Geffense Gids – Doen en Beleven – Uitgelicht – Geffen Zorgt. Je vindt de basisinformatie van de Geffense verenigingen en bedrijven met logo’s en contactadressen in de Geffense Gids. Vooral voor de kleine ondernemers is Geffen.nl een extra podium. Onder Doen en Beleven staat een activiteiten-/ evenementenkalender, die iedereen zelf kan aanvullen. Bij Uitgelicht kunt u Torenklanken digitaal lezen en is een nieuwtje toegevoegd: Ask a local. Daar is een kort interview opgenomen met een bekende of onbekende Geffenaar, die vragen krijgt over een onderwerp, dat juist niets met die persoon zelf te maken heeft. Hoe denken Geffenaren over bepaalde onderwerpen. Onder de rubriek Geffen Zorgt vind je alles over de zorg in Geffen nu en in de toekomst. Deze pagina zal de komende tijd steeds meer aangevuld worden met nieuwe informatie. De werkgroep is niet over één nacht ijs gegaan. Vanaf de zomer van 2017 hebben ze vele uurtjes besteed aan het verzamelen en inbrengen van gegevens, informatie en logo’s. Per mail werden de verenigingen aangeschreven en daarop werd goed gereageerd. Inmiddels staan er 73 verenigingen en 374 ondernemers op de site. Er komen geen advertenties voorbij, voor de opstartkosten ontvingen ze een bijdrage van de Dorpsraad en Geffen Zorgt. De site ziet er professioneel uit en de kans van slagen, dat er veel gebruik van wordt gemaakt, is erg hoog. Geffen.nl publiceert de basisgegevens van verenigingen en ondernemers. Indien gewenst kan hier een korte omschrijving aan toegevoegd worden en een link naar het eigen kanaal. En nu is de beurt aan de Geffenaar, want de site moet uiteraard up to date worden gehouden. Er is een duidelijke rol voor contactpersonen / secretarissen weggelegd

om de eigen gegevens te controleren en aan te vullen. Bezoek de site en kijk wat daarop van je vereniging / bedrijf te vinden is. Controleer de gegevens als je al online staat, wijzig en/ of vul de tekst zo nodig aan. Meld dus snel zelf je vereniging of bedrijf aan op de website! De activiteitenkalender is onmisbaar op de site. Je vindt hier de activiteiten die in Geffen worden gehouden. Het is mogelijk om zelf een activiteit op de kalender toe te voegen. Hierdoor wordt er geprobeerd een compleet overzicht te creëren. En voor de organisatoren is het handig om te voorkomen dat er activiteiten op dezelfde datum georganiseerd worden. Heb je Torenklanken niet ontvangen, dan kun je die digitaal lezen, ook eerdere nummers zijn in te zien. Zijn er vragen of onduidelijkheden, mail naar info@ geffen.nl. Het is fantastisch dat deze werkgroep voor Actief - en Ondernemend Geffen, al zoveel voorwerk heeft gedaan. Maak er gebruik van en houd deze Geffense vlam brandend!

‘KUNSTKRING DE MEENT’ UIT NULAND EXPOSEERT IN DE LENTE IN SINT JOZEFOORD

Vanaf 21 maart kunt u bij Sint Jozefoord werken van de leden van Kunstkring De Meent bekijken. De nieuwe expositie laat, vanwege 100 jaar “De Stijl”, werken zien die geïnspireerd zijn op het werk van Piet Mondriaan. De officiële opening is op zaterdag 24 maart om 14:30 uur in restaurant De Ontmoeting.

7


Lijst 3

Robert Schuurmans 10


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 483.

Zondag 4 maart 2018, buiten een stralende zon die een einde maakt aan het winterse weer. Binnen bij Café Govers een druk bezochte stamtafel. IJspret in Geffen KPG GO heeft samen met vrijwilligers van de brandweerpost Geffen een heuse ijsbaan gecreëerd. De brandweer heeft de basis gelegd waarna de 15 (!) vrijwilligers van KPJ Go laagje voor laagje de ijsbaan tot half 4 ’s-nachts verder opgebouwd en daarna ook weer samen met de brandweer onderhouden hebben. Vele schaatsers hebben van de baan gebruik gemaakt, Koek-en-zopie was verkrijgbaar bij de KPJ en dankzij de Dorpsraad voor iedereen gratis warme chocolademelk met slagroom. Op woensdag is er gestart met circa 100 man op de baan, op zaterdagmiddag maakte de warmte van de zon, in combinatie met de donkere ondergrond een einde aan de ijspret. Vijf ijsmeesters vertellen vol trots over de positieve reacties, de samenwerking met de brandweer, de medewerking van de buurtbewoners en de plannen voor een volgende keer. Door het toevoegen van kalk aan het water wordt de ondergrond lichter en kan de baan langer behouden blijven om bijvoorbeeld de Open Geffense Kampioenschappen Curling te organiseren. Complimenten voor KPJ GO, die naast de ijsbaan vele andere activiteiten voor de jeugd van de basisschool organiseert, zoals een discoavond, vossenjacht en rommelmarkt. Het geld moet op ! Al eerder heeft de stamtafel zich druk gemaakt over het groenfonds waarin naar verluid 1 of zelfs 2 miljoen euro zit wat besteed moet worden aan de kwaliteitsslag in het buitengebied tussen het spoor en de snelweg. In eerste instantie was er geen sprake van een einddatum, nu schijnt er de datum van 1 januari 2019 te zijn waarvoor alle plannen voor het verbeteren van de kwaliteit vastgesteld moeten zijn.Al het geld dat op 1 januari nog niet is bestemd, vloeit terug naar de initiatiefnemers.Wij roepen de nieuwe Dorpsraad en de nieuwe Geffense raadsleden op om dit na hun installatie als eerste op te pakken en te zorgen dat er plannen worden ontwikkeld en goedgekeurd om de kwaliteit in het buitengebied te verbeteren, bijvoorbeeld door uitbreiding van het arboretum richting Geffense bosjes en het opwerpen van een groene wal tussen het Geffens Veld en het industrieterrein aan de Rijksweg.

René Peters René doet verslag van zijn eerste jaar als tweede kamerlid, waarvan het tot oktober afwachten (en afzien) was en hij sinds oktober volop aan de slag en in zijn element is en zijn rol als kamerlid goed kan vervullen. De vaste vergaderdagen duren soms tot 23.00 u. dus op dinsdag, woensdag en donderdag slaapt René in een Jezuïetenklooster. Op maandag en vrijdag is hij op werkbezoek door heel het land. Per dag soms wel 3 werkbezoeken, wat hem een schat aan informatie oplevert. Informatie die hem via de reguliere kanalen niet bereikt. De samenwerking met de meeste Kamerleden bevalt hem prima. René herhaalt zijn uitnodiging naar de stamtafel om een keer een stamtafel in het Tweede Kamergebouw te houden. Verkiezingen De stempassen liggen al in de bus. Deze maand vinden het raadgevend referendum en de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Aan de stamtafel vertegenwoordigers van vier partijen voor de gemeenteraad. Onderwerpen als leefbaarheid, groen in het buitengebied, het gemeentehuis, en het centrumplan zijn thema’s die voor Geffen de revue passeren. Maar ook de discussie rondom de mestfabriek aan de andere kant van Oss en de rol van de provinciale partijen daarbij is besproken. Genoeg stof voor discussie.Aan een poll hebben we ons niet gewaagd, maar we verwachten dat er zeker twee Geffenaren in de raad worden gekozen. Tien voor Tekst ! Sonja Schalks schuift aan. Het Rottenrijker Feestboek is in de prijzen gevallen bij het prijsuitreiking van de 44e carnavalskrantenwisseltrofee. De hoogste score tien voor de tekst en voor het totaal een vijfde prijs van de vakjury. Door de jury is de Rottenrijker als ‘te Glossy’ beoordeeld, en is de link tussen ‘Glossy’ en het carnavaleske ‘Carnavalsglossy’ (nog) niet gelegd, een kwestie van tijd ! De werkgroep Rottenrijker is tevreden over de vele positieve reacties die er vanuit het Geffense zijn ontvangen en blijft de eigen visie behouden met jaarlijks enkele aanpassingen. Volgend jaar dus voor de vierde keer. Maasdonks Kampioen Wij feliciteren team Bora Bora als Maasdonks kampioen en hun plek in de Top 10 van de Brabants Dagblad Dorpen kwis 2018. Volgende stamtafel De volgende stamtafel is op 18 maart, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom ! Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken.nl 9


RECTIFICATIE Dorpsgenoten. In een analyserend artikel onder de titel ”Verkiezingen” brak ik een lans voor een stem op Geffense kandidaten. Daarbij heb ik over het hoofd gezien (‘k wist ’t echt niet), dat ook het CDA Oss een Geffense kandidaat op haar lijst heeft staan: Robert Schuurmans uit de Leiweg (bekend van het bijenmuseum) staat namelijk op plaats 10. Als het CDA weer in de coalitie komt, mss ook voldoende voor een plekje in de Osse gemeenteraad? En... na een bezoekje aan de heren en dame van de Geffense Stamtafel weet ik dat onze markante dorpsgenoot Jan van Vucht (raadslid Geffen voor de Vooruitstrevende Fractie, voorzitter Stichting Geffen 700, directeur woningbouwcoöperatie)ook ”ergens” op de kieslijst staat voor PvdA Oss. Als lijstduwer, maar... (ook) hij heeft beloofd zijn verantwoordelijkheid te nemen, wanneer u massaal uw stem op hem uitbrengt. Tenslotte blijkt dat er oknogoknogok een Geffense kandidaat staat op de kieslijst voor D66! Het kan blijkbaar niet op... Mijn boodschap: Ga op woensdag 21 maart ”Geffens” stemmen: Lijst 1 VDG Lijst 2 SP Lijst 3 CDA Lijst 5 D66 Lijst 6 PvdA Lijst 8 GroenLinks

nr. 7 nr. 6 nr. 10 nr. 8 nr. 27 nr. 10

Mark van der Doelen Jan van Kreij Robert Schuurmans Hans Reuvers Jan van Kreij Charles van Herpen

CDA OSS Beste inwoners van Geffen, De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Het CDA is in Geffen nog altijd zeer actief van de partij is. Geffen is sterk vertegenwoordigd met zeven kanjers op de lijst van het CDA Oss. Het is van groot belang dat we als Geffen een eigen stem laten horen, dat kunt u mede mogelijk maken. En we zijn natuurlijk niet alleen sterk in Geffen en Oss, maar ook hebben we korte lijnen naar provincie en landelijke overheid maar zeker ook naar Brussel. René Peters is onze vertegenwoordiger in Den Haag en is sluit altijd aan als het gaat over zaken die de gemeente Oss of specifiek een van de kernen betreft. Lambert van Nistelrooij is onze CDA Europarlementariër die van harte betrokken is en blijft voor zaken die hier spelen. Het CDA is zoals u weet een partij van mensen, midden in de samenleving en vooral dichtbij. Onze Geffense 10

kandidaten zijn bekend onder de inwoners, bereikbaar en makkelijk aanspreekbaar. Maak hier gebruik van als het nodig is, ik ben bereikbaar via robertschuurmans@ cdaoss.nl.Alleen samen kunnen we onze doelen bereiken en zorgen dat Geffen een belangrijke rol blijft spelen in de Osse politiek. Samen zijn we verantwoordelijk voor wat er in ons dorp gebeurd met betrekking tot onder andere recreatie, zorg dichtbij, bereikbaarheid, veiligheid, sport, cultuur, groen en natuur, sterke detailhandel, woningbouw en gemeenschapsgebouwen zoals de Koppellinck. Het is noodzakelijk dat deze zaken op de gemeentelijke agenda komen dan wel dat voor zover ze er al op staan verder opgepakt en uitgevoerd worden om de kwaliteit en leefbaarheid van ons dorp te behouden / te verbeteren. Daarom maken we ons sterk om te investeren in de samenleving; Samen voor nu en later! Laat uw stem voor Geffen niet verloren gaan; Stem Robert Schuurmans CDA Oss lijst 3 plaats 10

SCHAATSBAAN KPJ GO Tjonge wat is het ondanks de fel schijnende zon; een succes geweest. En dat had niet gekund zonder vele, super, enthousiaste vrijwilligers. Ze hebben er alles aan gedaan om dit tot een succes te maken. Wij willen in het bijzonder Brandweer post Geffen bedanken. Wat hebben jullie goed werk verricht zeg! En zelfs op sommige avonden vaker dan 1 keer. Echt geweldig. Dat dit in 2018 nog gerealiseerd kan worden is een groot compliment waard! Bedankt voor jullie tijd! En dan onze eigen KPJ ijsmeesters, tot midden in de nacht, in de kou, hebben ze laagje op laagje op het handvalveld laten lopen. Om het de volgende dag als sneeuw voor de zon weer te zien smelten. Maar; ze bleven volhouden en gingen in de avond weer aan de slag. Je moet het er maar voor over hebben, Super jongens! De Dorpsraad mogen we in deze ook niet vergeten; met hun sponsoring zijn alle bezoekers voorzien van gratis warme chocolademelk, fijn dat jullie dit zo kordaat ondersteunen. Heel mooi! Als laatste hebben we dan nog onze vrijwilligers in de kantine, voor de boodschapjes, de warme drankjes en ander “hand en span” diensten. Want er komt toch stiekem wel wat bij kijken. Het is voor jong en oud een succes geweest denken we (zelfs vanuit Macharen, Oss en Hintham) om dit in Geffen te mogen beleven. Kei Mooi! Groetjes van iedereen van KPJ Go.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda : 16 maart : jaarvergadering 22 maart: Informatieavond door Ingrid Beck, praktijkondersteuner huisartsen 5 april: wat gebeurt er na een melding bij 112 achter de schermen, door Jos de Veer. 25 april: busdagtocht naar de Lakense tuinen in Brussel. Jaarvergadering in de zaal van ‘t Haasje. Op vrijdag 16 maart is de jaarvergadering van KBO Geffen. De zaal is geopend om 13.30 uur, de jaarvergadering begint om 14.00 uur. Deze middag worden ook onze overleden KBO-leden 2017/2018 herdacht. Na de Jaarvergadering is er een optreden van de majorettes, enkele meisjes van deze groep zijn Nederlands kampioen van 2017 geworden. Informatieavond door Ingrid Beck Op donderdag 22 maart een informatieavond door de praktijkondersteuner van de Geffense huisartsen. Deze avond wordt gehouden in het Oude Klooster, aanvang om 20.00 uur. Onderwerpen: * Wat kan een praktijkondersteuner van de huisarts voor de senioren betekenen. * Kenmerken kwetsbare ouderen. * Kenmerken ondervoeding. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wat gebeurt er na een melding bij 112 achter de schermen door Jos de Veer. Op donderdag 5 april een informatieavond door Jos de Veer. Jos vertelt wat er gebeurt achter de schermen bij diverse hulpinstanties, als er iemand hulp inroept bij 112.We beginnen om 19.00 uur in het Oude Klooster. Voor beide activiteiten kunt u zich aanmelden bij Henriette .v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl Voor Ingrid Beck t/m maandag 19 maart en voor Jos de Veer tot 31 maart. Muziek/dansmiddag Op woensdag 4 april is er een gezellige muziek en dansmiddag met de zanger Tonny Wijnands in de zaal van ‘t Haasje. Zet het vast in uw agenda, we beginnen om 13.30 uur. Verdere informatie komt nog.

Busdagtocht naar de Lakense tuinen in Brussel op woensdag 25 april 2018 We vertrekken om 8.30 uur in Geffen, verwachten rond 11.00 uur in Brussel te zijn. Daar kunt u tot 14.00 uur door de tuinen wandelen en op eigen gelegenheid de lunch gebruiken. Om 14.00 uur gaan we weer terug naar Nederland en na een gezamenlijk diner in Soerendonk bij “Chez Antoine” verwachten we rond 19.30 uur weer thuis te zijn.. Wij wensen iedereen die meegaat een gezellige dag. Uw reiscommissie, Tineke, Wilma, Christine en Ton.

ROMMELMARKT NULAND

De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 24 maart weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden . Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 24 maart van 9.00uur tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 24 maart

Uw persoonlijke warenhuis!

GAAT SLUITEN Iedereen is nu van harte welkom om de winkel leeg te kopen Kerkstraat 7 - 5386 AC Geffen - T: 073 532 1295 tegen leuke prijzen. www.boschvanerp.nl Uw persoonlijke warenhuis! Nu 20% - 50% korting

zie stickers

OP = OP Kerkstraat 7 - 5386 AC Geffen - T: 073 532 1295

www.boschvanerp.nl

11


Ook -Ook voor de -voor de dorpen -dorpen Hans Reuvers

D66 - Lijst 5 - Nummer 8


GELOOF ONDER WOORDEN (4) Moeten we de Bijbel letterlijk lezen? Er zijn christenen die dat willen, en lezen de Bijbel zonder haar te vervormen door interpretaties. Maar dat is een dubbele illusie. Daarmee vatten zij bepaalde bladzijden verkeerd op. Deze christenen vergeten dat terwijl het Boek niet verandert, de lezers van de Bijbel wel veranderen in de loop van de eeuwen. De moderne lezer weet dat het universum (de ruimte waarin we bestaan) niet meer de wereld is die beschreven wordt in het eerste hoofdstuk van Genesis: de hemelboog die gespannen staat boven een platte aarde die weer boven een afgrond ligt. De moderne lezer ontvangt het religieuze onderricht van dit hoofdstuk (God heeft alles geschapen voor de mens) vanuit een ander visie op het heelal. We ontkomen tegenwoordig niet aan de noodzaak om te interpreteren. De oude woorden moeten klinken als nieuw Woord. Daarom wordt de lezing van de Bijbel in de Kerk altijd gevolgd door een preek of een commentaar. In welke God geloven wij? God is een vraag die gesteld wordt, ook al stellen velen zich de vraag niet. Het is een vraag die voortkomt uit het leven. Gelovig zijn begint misschien wel door de vraag naar God niet opzij te schuiven, laat de wereld en het leven ons maar ondervragen. Het menselijk hart is een ongelooflijk mysterie: vol met verlangens die we min of meer erkennen en met een dorst naar waarheid, schoonheid, rechtvaardigheid. Zit er achter deze oproepen iemand die ons roept? We zouden graag een duidelijk antwoord krijgen: ja of nee. Maar het zoeken naar dit antwoord veronderstelt een levenslange inzet. Het geloof komt, wanneer je je openstelt voor de uitnodiging van God zelf. Zie (Johannes 11, 28). God en de mensen van tegenwoordig. In de 20e eeuw dachten veel mensen dat de wetenschap de religie overbodig zou maken. Nu erkennen veel mensen dat je zowel een wetenschappelijke visie kunt hebben als gelovig kunt zijn: van de wetenschap verlangt de mens dat deze duidelijk de ‘fenomenen’ beschrijft, dat wil zeggen, alles wat geobserveerd en aan experimenten onderworpen kan worden.Van zijn religie vraagt de mens om de laatste geheimen van de mens en van het leven te onthullen, datgene wat werkelijk onzichtbaar is, dat buiten elke berekening en wetenschappelijk experiment om gaat. Nu begrijpen we dat wetenschap en religie twee verschillende domeinen betreffen. Wanneer we bijvoorbeeld praten over wetenschappelijke proeven, dan kan dit niet op religie toepassen. Er zijn bewijzen van grote prehistorische dieren. Er zijn geen vergelijkbare bewijzen van het bestaan van God: we vinden God niet als de uitkomst van een aantal berekeningen, observaties of experimenten. Ook al zijn er geen bewijzen van God, er zijn wel tekenen van God, feiten die vragen oproepen, die ons tot nadenken stemmen, die

ieder moet interpreteren. Moderne gelovigen zien een religieus teken in de wetenschappelijke beschrijving van de evolutie, de ‘big bang’ tot aan het verschijnen van de eerste mens op aarde. Maar voor sommige moderne gelovigen is de bewondering voor deze ongelooflijke evolutie de eerste graad van het geloof in een Schepper. De bekende priester Bodar, zei onlangs: Niemand kan bewijzen dat er een God bestaat, maar ook niemand kan bewijzen dat hij niet bestaat.Voor mij persoonlijk bestaat Hij vooral in de liefde. God is liefde, is dat niet zo, wat heb je dan aan een God die mijn dwars zit? Maar God is niet iemand die je persoonlijk verantwoordelijk kunt stellen voor jouw leven. (wat helaas velen mensen doen), anders was en is de mens geen vrij individu. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

Op donderdag 29 maart is in de Nulandse kerk van de parochie De Goede Herder The Passion rechtstreeks te volgen op een groot beeldscherm. Deze muzikale hervertelling van de laatste uren van Jezus’ leven kan zo samen met anderen worden meebeleefd. De uitzending is bedoeld voor wie een viering in de Goede Week en met Pasen niet meer zo vanzelfsprekend is. Ook deze parochianen en dorpsgenoten willen de kerken van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,Vinkel en Vorstenbosch graag in het Paasmysterie meenemen. The Passion is een eigentijdse manier om kennis te maken met het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. De Bijlmer vormt het decor voor dit voor het christelijk geloof zo bepalend verhaal, een verhaal over verraad en opoffering, radeloosheid en hoop, haat en liefde, eenzaamheid en verbinding. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. Een verhaal waar iedereen zich in herkent én het verhaal van hoop tegen alle verwachting in. Uiteraard is iedereen in de parochie De Goede Herder ook van harte uitgenodigd de liturgie van de Goede Week en Pasen mee te vieren. Voor wie de viering van Witte Donderdag wil combineren met The Passion is om 19.00 uur al welkom in de kerk van Nuland. De inloop voor The Passion start om 20.00 uur. De live-uitzending is van 20.30 tot 22.00 uur.

13


Doe mee aan de kleurwedst rijd en maak op leuke prijz kans en in drie leef tijdscategorieë 0 t/m 4 jaar / n: 5 t/m 8 jaar / 9 t/m 12 jaar Eerste prijs: Cadeaubon t.w .v. € 25,00 Tweede prijs: Cadeaubon t.w .v. € 15,00 Derde prijs: Cadeaubon t.w .v. € 10,00 Vul alle gegeve ns in en lever je kleurplaat uiterlijk zaterd ag 31 maart 20 18 in bij één van de deelnemende winkels.

Naam: Adres:

Telefoon: Leeftijd:

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

.

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

.

............................

............................

............................

............................

............................

.

De winnaars krijgen persoo nlijk bericht en worden be kend gemaakt Facebook-pag op de ina van Onder nemend Geffe n

.


MOUNTAIN BETWEEN US

ren waarbij je persoonlijk advies krijgt. Hier zullen snel de datums van bekend worden. Denk er a.u.b. nog eens goed over na. Glasvezel werkgroep Geffen

ma19 en di 20 mrt. 20:00 uur €5,- De Pas Heesch ‘The Mountain Between Us’ volgt twee vreemden van elkaar, een begenadigde chirurg wiens vlucht is geannuleerd en een bruidsfotojournaliste die op weg is naar een aankomende bruiloft. Gezien de noodzaak hun eindbestemming bijtijds te halen besluiten de twee ondanks waarschuwingen betreffende het weer een klein vliegtuig te charteren.Als dit vliegtuigje echter neerstort, moeten de twee samen zien te overleven in de wildernis. Verenigde Staten Avontuur / Romantiek 103 minuten geregisseerd door Hany Abu-Assad met Idris Elba, Kate Winslet en Dermot Mulroney De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www.de-pas.nl

DE HARTSTICHTING

ZEG JA TEGEN GLASVEZEL, LAATSTE KANS!

Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen

De 40% aanmeldingen is tijdens de eerste actie-periode helaas niet gehaald, daarom komt er een verlengingsperiode. Dit is echter ook meteen voor lange tijd de laatste kans waarbij we als dorp zijnde aan glasvezel kunnen komen. Een nieuw project gaat zeker 5 tot 10 jaar op zich laten wachten en misschien moet u dan per aansluiting wel een aansluitbedrag voor gaan betalen. We moeten gezamenlijk in Geffen in actie komen en met zijn allen JA zeggen tegen glasvezel. Natuurlijk is glasvezel van groot belang voor het buitengebied, maar ook in de kern is het zeker een belangrijke vooruitgang. Denk erbij aan stabieler en sneller internet, vaak voordeliger qua prijs en ook mogelijk om een combinatie af te nemen (bijvoorbeeld tv kijken bij Ziggo en internet + bellen via glasvezel).Als je nu Ja zegt bespaar je bovendien de dure aansluitkosten, die zijn namelijk gratis in deze periode. Op glasvezelingeffen.nl vind je meer informatie. Daarnaast is er voor Geffense verenigingen een mogelijkheid voor elke aanmelding (bij TriNed) 10 euro te krijgen. Hoe dit precies werkt wordt binnenkort duidelijk gemaakt, maar ook iedereen die zich al aangemeld heeft krijgt nog de mogelijkheid om aan te geven naar welke vereniging die 10 euro moet gaan. Op korte termijn gaan we informatieavonden organise-

Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de jaarlijkse collecte. We vragen dan uw financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. De Hartstichting steekt veel geld in onderzoek. Zij zoeken naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. De collecte wordt gehouden in de week van 8 april tot en met 14 april 2018. Wij zoeken dringend nieuwe collectanten voor de volgende straten: De Stoof, De karn, De Wan, Elst, D’n Ham, Broekstraat, Kepkensdonk, Vreestraat, Beekschehoevestraat, Spoorpad, De Gement, Rietkampsestraat Helpt U ons ook een handje mee??? Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden bij: Rinie van den Berg, tel. nr. 532 1204 of Kees Jongeneelen tel.nr. 532 1146.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


KOM D’R IN

februari was een groot succes! Vrouwen uit Geffen met een Turkse achtergrond maakten voor zo’n 20 personen lekkere bonensoep en Turkse pizza’s met salade. Door één van de gastvrouwen werd het nagerecht gemaakt: een keuze uit crème brûlée en een appel-vla-kruimeltoetje. Het was gezellig en lekker. Speciaal was de samenwerking met elkaar in de voorbereiding. Woensdag 28 maart gaan we ons verdiepen in de Syrische keuken. Wil u met ons mee eten, meld u dan aan: bij Kom d’r in tijdens de inloop of telefonisch bij Nelly Suppers (0631375094) of Helma Tijs (5325328). Doe dat wel vóór zaterdag 24 maart, dan kunnen we daar rekening mee houden bij de inkopen. We vragen u bij aanmelding 5 euro te voldoen. U bent van harte welkom! Creatieve activiteit iedere laatste dinsdag van de maand tijdens de inloop. Yvonne van Lokven is dan aanwezig om rond een thema met u samen iets leuks te maken. Op 27 maart is het thema: Pasen en in mei: sieraden maken. In Kom d’r in ligt een inschrijflijst waarop u kunt aangeven dat u graag mee doet. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bij de aanschaf van materialen. Tai Chi Op vrijdagavond 6 april gaan we hiermee starten. Peer van Haaren die al twee jaar in Geffen woont wil ons deze oosterse bewegingen eigen maken. De ritmische bewegingen van Tai Chi produceren “Chi”; een natuurlijke “energiestroom” die door het hele lichaam en geest circuleert, de bloedcirculatie bevordert, alle vitale organen masseert en het algemene welzijn verbetert van zowel zieke als gezonde mensen. De voordelen van Tai Chi zijn: Ontstressend, Ontspannend en verbetert de spijsvertering. Het is te beoefenen voor jong en oud.Wij zijn door Peer van Haaren enthousiast gemaakt en willen dit aan alle Geffenaren aanbieden.We starten op vrijdag 6 april van 19.30 tot 21.00 u. en zullen dat voorlopig elke volgende vrijdag in april herhalen. U hoeft alleen maar makkelijk zittende kleding aan te doen ! Jaren 60-70 muziek. Op dinsdagavond 10 april van 19.00 tot 21.00 uur gaan we deze muziek draaien. Het is leuk om deze liedjes weer eens te horen en… meezingen mag. Even terug in de tijd van toen, dus kom luisteren.

16

maart 2018

Woensdag

14

Taalverwerving

13.30-15.00 19.00-20.00

Vrijdag

16

Inloop

10.00-12.00

Maandag

19

Kennismaken met yoga

Dinsdag

20

door Janneke van Heese 20.00-21.00 Bewegen op country muziek 10.00-12.00 Inloop en 13.30-16.00 Breicafe met Annemiek van de Berg

Woensdag

21

Taalverwerving

13.30-15.00 19.00-20.00

Vrijdag

23

Inloop

10.00-12.00

Dinsdag

27

Inloop en Knutselen voor Pasen

13.30-16.00

Woensdag

28

Taalverwerving Wereldproeverij.

13.30-15.00 17.30

Vrijdag

30

Inloop

10.00-12.00

met Yvonne van Lokven

Eten uit diverse culturen

BRONS VOOR MAJORETTES OP CHAMPIONS TROPHY Op zaterdag 24 februari 2018 hebben de Geffense majorettes Hannah Koenen en Marit van Wanrooij een hele mooie 3e prijs behaald tijdens de V/N Champions Trophy in Waalwijk. In december 2017 kreeg het duo de 1e prijs op de Nederlandse Kampioenschappen. Dat gaf de meiden een ticket voor deV/N Champions Trophy, waar de beste majorettes uit Nederland en België strijden voor het hoogst aantal punten. Het kampioenschap wordt beurtelings in een van beide landen georganiseerd. Deze editie waren er 147 deelnemers in diverse categorieën.Vanzelfsprekend zijn de optredens van erg hoog niveau. Hannah en Marit wonnen brons in de categorie Duo Dance AP juvenile. Ze kregen een mooi rapport met lovende kritieken van de jury. Vooral de goede choreografie en duidelijke mimiek sprongen eruit. Alles wat te horen was in de muziek was perfect vertaald in de dans. Al met al een super mooie prestatie! W.I.K. is natuurlijk hartstikke trots op deze dames! Proficiat!!


60 JAAR GETROUWD Ze trouwden 60 jaar geleden na een verkering van twee en een half jaar. Een piepjong stel nog, hij bijna 20 jaar, zij bijna 19 jaar. Het bleek een waarachtige en eeuwige liefde te zijn. Na 60 jaar nog altijd even stralend als toen. Hij bijna 80 nu en zij bijna 79. Diny en Jo Vos-Romme. Ze wonen in een klein huisje aan de Sassendreef. Op deze plek liggen de roots van Diny. Haar ouderlijk huis was hier op deze grond. Toen ze trouwden gingen ze in Oss wonen want daar kwam Jo vandaan. De vier kinderen, Jannie, Marijke, John en André werden er geboren. Maar Diny wilde terug naar Geffen en Jo vond het prima. Hij wil inmiddels ook niet meer weg van deze plek aan de Sassendreef. “Je kunt niet mooier wonen”, zeggen ze.“We zitten in de natuur, we hebben genoeg ruimte voor ons tweetjes.We kunnen mooie wandelingen maken naar het arboretum en over de laan. Zelfs als we ooit een rollator nodig hebben kunnen we hier nog volop vooruit.” Vanuit hun kamer kijken ze prachtig naar hun eigen tuintje en daarachter de grote tuin van zoon John. Wat wil je nog meer? In de zomer zitten ze altijd buiten als het weer het toelaat. Behalve dat Diny en Jo er zeer vitaal en jeugdig uitzien, zijn ze vooral heel tevreden en positief.Want natuurlijk hebben ze, net als iedereen, ook de nodige ups en downs meegemaakt in al die jaren. “Ik heb veel vertrouwen,”zegt Diny,“het komt altijd wel weer goed.” Het is een zegen als je zo in het leven staat. Diny en Jo kijken met een goed gevoel terug op hun leven. “Toen wij jong waren was de wereld minder snel en overzichtelijker. De jongeren hebben het tegenwoordig soms best zwaar. Ze hebben veel verplichtingen, een druk leven. Er wordt van je verwacht dat je overal aan meedoet.” De moderne technologie biedt ons veel apparaten en spullen die gemakkelijk zijn en tijd besparen. Maar wat is het geval, we hebben het alleen maar drukker gekregen! Iets klopt er dan niet, toch? Wie nu misschien denkt dat Diny en Jo in het verleden zijn blijven hangen heeft het echt helemaal mis. Diny haalt de telefoon en laptop voor de dag als ze me de foto’s en filmpjes wil laten zien van de 60- jarige bruiloft. De kunst is om op de juiste manier om te gaan met computer en telefoon. En dat kunnen Diny en Jo prima. “Wij willen wel een beetje bij de tijd blijven,” zegt Diny. “Een app-groepje met de kinderen en kleinkinderen is erg handig!” Diny en Jo denken er met veel plezier aan dat ze altijd alles samen hebben gedaan. Voor de wielerwedstrijden van zoon John trokken ze het hele land door. “We kwamen overal en dat was altijd gezellig.We trokken er met

de kinderen op uit maar deden ook thuis veel samen. De gewone kleine dingen die je met elkaar doet zijn belangrijk. Wij zijn ook gauw tevreden. Je ziet dat jonge mensen tegenwoordig veel apart doen. Ik vraag me af of dat wel zo goed is,” zegt Diny. Stil zitten achter de geraniums ( die hebben ze niet eens) is er voor deze twee mensen niet bij. Ze gaan samen wandelen en fietsen. Jo biljart bij de KBO mee in de competitie. Hij houdt zijn tuintje zelf nog bij. Maar bovenal is hij nog steeds de muzikant die hij altijd al was. Begonnen als 12 jarige trompettist bij Bergoss. Later kwam daar de saxofoon bij en speelde hij in een band dansmuziek op feesten en partijen. Via de muziek hebben ze elkaar ook leren kennen. “De vonk sloeg meteen over”, zegt Jo lachend. In de hoek van de kamer staat zijn gitaar. Die wordt nog altijd gebruikt. Toen ze op 18 februari het feest vierden van de diamantenbruiloft heeft Jo op zijn gitaar zijn zingende kleindochter Joyce begeleid. En natuurlijk gaf hij zelf ook nog een solo weg op de saxofoon. Diny en Jo zijn trots op al hun kinderen, kleinkinderen en de drie achterkleinkinderen.“We hebben een prachtig gezin, daarom gaat het zo goed met ons,” zeggen ze glimlachend. Voor de achterkleinkinderen, Liv, Mac en Dean, zijn ze Omi en Opi. “Op mijn 45ste was ik al oma”, zegt Diny trots. “Toen ik als oma op school ging voorlezen zeiden de kinderen: ‘maar dat is toch geen oma!” Nu passen ze soms zelf nog op de achterkleinkinderen als dat nodig is. Het moet niet gekker worden! Ter ere van hun 60 jarig huwelijk hebben ze als cadeau een weekendje weg gekregen. Dat vinden Diny en Jo prachtig. “Bij zo’n weekend weg gaat het vooral om het samenzijn. Je bent bij elkaar, je hebt de tijd voor elkaar. Zo bouw je mooie herinneringen op waar de kinderen, kleinkinderen en zelfs de achterkleinkinderen later met warme gevoelens aan terug kunnen denken.” Wat is het geheim van zo’n lang en gelukkig huwelijk? “Ach,” zegt Diny, “het leven is vooral geven en nemen. Als iedereen geeft is er voor iedereen ook iets te nemen. En Jo heeft tot slot ook nog een zeer wijze uitspraak. “Samen de afwas doen, daar word je ook gelukkig van.”

17


gemeentelijke accommodaties kunnen de kosten voor verenigingen laag worden gehouden.

VDG is al 32 jaar als politieke partij actief. Gestart vanuit de voormalige gemeente Megen, Haren en Macharen, is VDG sinds 1994 een niet meer weg te denken factor in de gemeenteraad van de gemeente Oss. Sinds de opsplitsing van Maasdonk hebben ook de voormalige politieke partijen Dorpsbelangen en de Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) zich aangesloten bij VDG. En VDG werd eind 2014 niet alleen de grootste partij van Geffen, maar voor het eerst van heel Oss! VDG is een onafhankelijke lokale partij zonder binding met landelijke politieke partijen.VDG bestaat uit leden met zeer verschillende landelijke politieke voorkeuren maar één gezamenlijk lokaal doel: Het beste bereiken voor de inwoners van de hele gemeente Oss. De VDG staat voor een praktische, duidelijke en eerlijke wijze van besturen.VDG doet dit met respect voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ons verkiezingsprogramma ‘de Kracht van Lokaal’ is te downloaden op de website van de VDG www.vdg-oss.nl. Naast het algemene programma heeft de VDG per kern specifieke aandachtspunten vastgesteld.Voor Geffen zijn er maar liefst 13 punten waaraan de VDG aandacht wil geven de komende jaren: Een integrale aanpak van het voormalige gemeentehuis in combinatie met het dorpsplein Niet wachten tot Scouting verhuisd is, maar dit jaar komen tot plannen voor een integrale aanpak van het gemeentehuis en het dorpsplein. Stimuleren / ondersteunen evenementen (Effe noar Geffe, Strooipop, carnaval, kermis etc.) Geffen is een actief dorp als het gaat om bestaande, maar ook nieuwe evenementen. De gemeente Oss moet dit koesteren, bijvoorbeeld door een en ander goed te blijven faciliteren. Op initiatief van de VDG zijn bijvoorbeeld de legeskosten voor verenigingen vervallen.

Parkeren bij het spoor faciliteren om parkeerdruk bij de Oorsprong en Koppellinck te verlagen Creëren van een parkeerterrein bij de spoorlijn (aanrijdroute via de Kerkstraat) met een voetpad naar de Oorsprong waardoor de parkeerdruk in de Oorsprong en rondom de Koppellinck wordt verlaagd. Faciliteren van een bouwhal voor carnavalswagens Het bouwen van carnavalswagens wordt beperkt doordat er steeds minder ruimte beschikbaar is. Samen bouwen aan carnavalswagen schept een band, stimuleert creativiteit en vakmanschap.VDG wil dat er ook in Geffen een bouwhal gerealiseerd wordt. Betaalbare (huur)woningen, ook voor jongeren en senioren, en bouwen naar vraag Over enkele jaren is De Oorsprong gerealiseerd en zijn ook de grotere kavels in het buitengebied verkocht.VDG wil dat er nu al (bestemmings-)plannen worden gemaakt voor de periode daarna. Niet alleen projectbouw, maar ook zelfbouw en huurwoningen voor oud en voor jong. Het betrekken van inwoners bij de inrichting en ontwikkeling van de omgeving Bewoners worden steeds vaker betrokken bij programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving. De rol die bewoners krijgen kan uiteenlopen van meedenken tot meedoen. De VDG maakt zich sterk om deze vorm van burgerparticipatie verder te benutten. Stimulering duurzame energie en een open discussie over windenergie in het buitengebied Niet alleen op het industrieterrein ten oosten van Oss, maar ook in de Geffense polder worden initiatieven m.b.t. windenergie ontplooid. De VDG wil in een open discussie met initiatiefnemers en bewoners van de omgeving komen tot een win-win situatie.

Doorontwikkeling van het goede ondernemersklimaat in Geffen, voor winkels en bedrijven Zorgen dat Geffen een aantrekkelijk kern blijft, die het bedrijfsleven volop kansen en mogelijkheden biedt.

Aandacht voor de Geffense (rijks)monumenten Geffen kent vele (rijks-)monumenten die alle aandacht vanuit de gemeente verdienen, bijvoorbeeld door inbreng van kennis of het ondersteunen van subsidieaanvragen bij andere overheden of instanties.

Aandacht voor een efficiënt en doelmatig beheer van de gemeentelijke accommodaties: de Koppellinck, Het Oude Klooster en sporthal de Geer Met een efficiënte bezetting en goed beheer van de

Uitbreiding Arboretum, om uitvoering te geven aan de groene buffer in het Geffens Veld Door het laten aansluiten van het Arboretum met de Geffense bosjes, ontstaat er niet alleen een groene long langs de A59, maar wordt tevens het zicht op het

18


industrieterrein aan de Rijksweg vanuit het Geffes Veld onttrokken. Snelle start uitvoering definitieve oplossing Scouting en Gilde Na afronden van de procedures, zo spoedig mogelijke start van de bouw van de accommodatie voor Scouting, Gilde en Jeugdvakantiewerk. Niet alleen voor de huisvesting van deze verenigingen, maar ook voor uitvoering van de plannen op en rond het Dorpsplein. Aandacht voor een blijvende zorgfunctie in en rondom de Heegt Behoud van de zorgfunctie van De Heegt is belangrijk voor Geffen. De Heegt kan een centrumfunctie vervullen in de ouderenzorg. Het is hiervoor van belang om alle ouderenzorg in en rondom de Heegt te concentreren. De afgelopen jaren hebben de VDG fractie en onze wethouders Frank den Brok en Kees van Geffen hun verantwoordelijkheid genomen en de gemeente goed bestuurd. Het is voor de dorpen van groot belang dat VDG de grootste partij van Oss blijft. Helpt u mee door ons uw stem te geven? Kees van Wanrooij (lijst 1, nummer 45),Ad Romme (lijst 1, nummer 42), Jan Meulepas (lijst 1, nummer 39), Eric Rovers (lijst 1, nummer 35), Eduard van Heese (lijst 1, nummer 28), Hans Hendriks (lijst 1, nummer 24) en Mark van der Doelen (lijst 1, nummer 7)

DORPSRAAD GEFFEN Schaatsen in Geffen Dankzij de inzet van vrijwilligers van KPJ GO kon er eind februari geschaatst worden in Geffen. Met wat hulp van Brandweer post Geffen waren de handbalvelden onder water gezet. De eerste dagen was het overdag te zonnig en warm waardoor een groot gedeelte van het ijs gedurende de dag alweer verdween. Maar de enthousiaste vrijwilligers bleven de avonden en nachten spuiten waardoor er na enkele dagen een echte mooie schaatsbaan lag. En wat heeft Geffen ervan genoten. Vooral de Geffense jeugd was deze dagen in grote getalen op de schaatsbaan te vinden. De kantine was altijd open voor een kleine versnapering, om warm te worden of om gewoon gezellig gaan zitten te kletsen. Dorpsraad Geffen wil deze vrijwilligers bedanken voor dit geweldige initiatief. Top KPJ GO! Stemmen We dragen Geffen allemaal een warm hart toe.We willen dan ook allemaal dat Geffen een vitaal en leefbaar dorp blijft. En daar waar Geffen misschien nog iets mooier gemaakt kan worden daar moet dat ook gebeuren. Op de juiste manier! Dorpsraad Geffen wil graag aanjager zijn bij het fijner maken van ons dorps als woonplaats. Daarbij is een goede relatie met het gemeentebestuur van cruciaal belang. De gemeenteraad is bepalend voor het beleid en neemt besluiten over de grotere ontwikkelingen. Het is voor Geffen dus heel belangrijk dat er mensen in deze gemeenteraad zitten die weten wat er speelt en die van aanpakken weten. Elke Geffenaar van 18 jaar of ouder heeft afgelopen maand een stempas ontvangen en heeft daarmee invloed op de samenstelling van de gemeenteraad. De dorpsraad roept iedereen op gebruik te maken van het recht om te stemmen op woensdag 21 maart. Laat de Geffense stem horen!

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 19


JANSSEN & PARTNERS, EEN VERTROUWD GEZICHT VOOR ONDERNEMERS IN GEFFEN Een vertrouwd gezicht, dat is wat ik graag wil worden voor de ondernemers in Geffen (en omstreken). Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Floor Janssen (31), sinds april 2016 woon ik, samen met mijn man Maikel van Buul, in Geffen. Op 21 september 2017 zijn we voor het eerst ouders geworden van een prachtige zoon, Eddy! Ons gezin wordt aangevuld met onze hond Macho. Ongeveer vijf jaar geleden ben ik gestart als adviseur in het bedrijf van mijn vader (Janssen & Partners) en inmiddels ben ik zover dat ik het stokje heb overgenomen. Ik ben sinds dit jaar dus actief als ondernemer en als echte ondernemer maak ik uiteraard graag van de gelegenheid gebruik om mijn bedrijf te introduceren. Wie weet word ik misschien wel een vertrouwd gezicht voor jouw bedrijf? Want wat doe je als je als ondernemer te maken hebt met (ingewikkelde) vraagstukken? Meestal vraag je dan eerst advies bij iemand uit je naaste omgeving. Iemand die je goed kent en vertrouwt. Soms zijn de vraagstukken wat lastiger en heb je hulp nodig van iemand met de juiste kennis en expertise. Het is dan fijn als je terug kunt vallen op iemand die werkzaam is in de omgeving, die je vertrouwt én je bedrijf goed kent. Meedenken met de ondernemer en een vast aanspreekpunt dat is wat in onze dienstverlening centraal staat. Wij denken met ondernemers mee en zijn er voor om eventuele problemen op het gebied van arbeidsrecht en of arbeidsomstandigheden op te lossen of te voorkomen. Bijvoorbeeld wat moet je doen wanneer je onverhoopt te maken hebt met een langdurig zieke werknemer? Of hoe zorg je ervoor dat je werknemers tevreden zijn en blijven? En wat moet er wel of niet in een arbeidsovereenkomst staan? Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de ondernemer, zodat we samen op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing passend bij jouw bedrijf. Daarvoor kun je bij ons terecht en vertrouwen op onze expertise. Wil je kennismaken? Neem contact op via: 0640318895 of f.janssen@janssenenpartners.nl. Tot snel!

delen.We starten om 9.30 uur op het Dorpsplein. Na de wandeling krijgen wij bij ‘’Kom d’r in” een lekker kopje koffie aangeboden. De wandelingen zijn bedoeld voor mensen met diabetes, maar bewegen is voor iedereen goed, dus ook mensen zonder diabetes mogen mee. Natuurlijk houden we rekening met ieders niveau. Het is dus niet erg als u (nog) niet zo ver kunt lopen. In september wandelen we samen met alle deelnemers uit de rest van Nederland de finale op het Diabetes Challenge Festival.We denken dat iedereen dan zeker 5 km zal kunnen lopen. Sommigen gaan misschien zelfs voor 10, 15 of 20 km. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen met onze challenge! Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vele vragen heeft en om deze te beantwoorden organiseren we op donderdag 12 april een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst zal plaatsvinden in huisartsenpraktijk Geffen en start om 15.00 uur. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan middels een mailtje naar pohgeffen@ live.nl, of even bellen naar 073-5321252. Wilt u alvast meer weten? Kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/geffenvitaal/ Wandelt u mee? Wij horen het graag. Dr. J vd Heijden, huisarts Ingrid Beck, praktijkondersteuner

WANDELT U MET ONS MEE? Huisartsenpraktijk Geffen doet in 2018 mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC)* en we nodigen u uit om mee te doen! Voor mensen met diabetes is wandelen een erg goed medicijn. Daarom gaan we dit jaar wandelen om te behandelen. Dat hoeft u niet alleen te doen, tijdens de Nationale Diabetes Challenge gaan wij met u mee. We gaan vanaf 20 april wekelijks op vrijdag samen wan-

20

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter


GEFFEN HEEFT WEER WAT (NIEUWS)!

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 !!! Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Kees van Alphen staat op de kandidatenlijst voor het CDA. Kees woont al ruim 25 jaar in Geffen en is dus goed bekend met het wel en wee van de Geffense gemeenschap.Vanuit zijn dagelijkse werk is hij goed bekend met het besturen van gemeenten. Die kennis en ervaring wil hij graag inzetten in de nieuwe raad om een kwalitatief en opbouwend geluid te laten horen. Voor de inwoners van Geffen én de gemeente Oss. Kees: “Ik vraag bewust aan de kiezer op een landelijke partij, bijvoorbeeld het CDA, te stemmen. Mijn keuze valt daarbij op het CDA omdat deze partij vanuit herkenbare waarden zich in de politiek beweegt. Samenwerking met andere partijen, solidariteit en een opbouwde aanpak van deze partij spreken mij aan. Elke vier jaar wordt de kiezer opgeroepen te gaan stemmen omdat er grote uitdagingen liggen te wachten. Ik ben ervan overtuigd dat juist het effectief besturen van de gemeente vanuit de raad, alleen maar goed werkt als er sterke partijen met herkenbare mensen daarin zijn vertegenwoordigd. De taak van de gemeente is namelijk heel erg verweven met de belangen van de provincie en het rijk en niet te vergeten Europa. Nieuwe wetten en regels die op ons afkomen en het geld dat de gemeente heeft te besteden, onderstrepen die verwevenheid. Partijen die zich alleen focussen op bepaalde groepen of dorpen houden de kiezer in zekere zin een lege huls voor. Met het enkele onderstrepen van het “eigen belang” bereik je nog geen resultaat voor de gemeente als geheel en ontken je de bestuurlijke werkelijkheid. Dan krijg je een gemeenteraad die één keer per maand enkel de ramen van het gemeentehuis mag komen lappen.“ Elke stem telt. Kies CDA.

In het kader van hun jubileumjaar organiseert het Rottenrijk activiteiten i.s.m. met andere Geffense verenigingen. Dit keer met KPJ-Go. Op zondag 8 april is er een tweeërlei activiteit. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is er een heuse Expeditie Geffen, ontleend aan het idee van de tv-serie Expeditie Robinson. Een leuke fietstocht door Geffen met allerlei doe-activiteiten en behendigheidsspelen, bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 8 met vader, moeder of andere begeleider. Geef je op, kom met de fiets naar de KPJ-locatie, je krijgt een kaart mee en ontdek de juiste plek. Het eindpunt is eveneens bij de KPJ. Inschrijfgeld is € 5,00 per duo (traktatie inbegrepen). Tegelijkertijd van 10.00 uur tot 13.30 uur is er een kindermarkt waar kinderen spullen mogen verkopen: kosten € 2,50 per tafel. Je mag ook een dienst doen zoals b.v. een muziekinstrument bespelen of een dans, act of goocheltruc uitvoeren. Deze markt duurt wat langer, zodat de fietsers daar nog kunnen rondsnuffelen na hun tocht. Opgave voor beide activiteiten is via het mailadres: kpjgo@hotmail.com. Je mag direct al opgeven (zeker doen voor de kindermarkt), maar de fietsers kunnen zich tot op de dag (zondag 8 april) nog aanmelden. Kom gezellig meedoen, hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 21


‘LE MICHEL’ BRUIDSMODE

viert dit jaar haar 20 jarig jubileum en dit bijzondere feit willen we graag onder de aandacht brengen. Even binnenlopen bij Michelle Michelle is de 27 jaar jonge eigenaresse van ‘Le Michel’ bruidsmode, het bedrijf dat ze twee jaar geleden heeft overgenomen van haar moeder Mieke. Al op jonge leeftijd hielp Michelle haar moeder mee en ze vertelt:‘Mijn moeder had een eigen bedrijf ‘MS Trouwservice’ waar je alles kon regelen voor je trouwdag: van de kaarten met aankondiging tot aan het bedankje op de grote dag zelf. De service bestond uit bruidsmode voor ‘haar en hem’, exclusieve oldtimer trouwauto’s, witte duiven, drukwerk, bedankjes en nog veel meer. Ze had een eigen website en webshop en dat was voor toen erg vooruitstrevend.Voor wat extra zakgeld strikte ik op 12 jarige leeftijd al regelmatig de lintjes aan de kaarten en wat later verzorgde ik koffie en thee, hing de jurken weer netjes op hun plaats en ruimde alle spulletjes op. Toen ik 15 jaar was verzorgde ik de modeshow tijdens de door ons georganiseerde bruidsbeurzen. Achter de schermen ging er soms van alles mis, maar we hebben wel enorm gelachen. Als ik daar nu nog aan terugdenk, ging het best onprofessioneel, maar we hebben er veel van geleerd. Dan gaat het nu echt wel heel anders! Zoals 2 jaar geleden bij de First Dutch Edition, ‘Say yes to the dress’ van TLC en de mega modeshow in het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. Op mijn 16e verkocht ik de eerste bruidsjurk en dit was een speciale ervaring’. Michelle volgde de opleiding Ontwerpster Fashion en Design en daarop volgend de Opleiding Lerares coupeuse. Daardoor kan ze bij speciale ontwerpen het volledige maak- en vermaakproces deskundig begeleiden. Passie Michelle vertelt verder: ‘Dit werk is echt mijn passie. Ik word er elke keer weer zo vrolijk van, want ik vind het

geweldig om een vrouw die hier blanco binnenkomt, van A tot Z te begeleiden en de bruidsjurk voor haar te vinden waar ze zich helemaal lekker in voelt. Dat is steeds weer een nieuwe uitdaging. Daarnaast houd ik me ook bezig met de administratie, de marketing en het organiseren en coördineren van onze bruidsmode shows. De inkoop doe ik altijd samen met mijn moeder en samen creëren wij de exclusieve collecties. Ook voor bruidjes met een maatje meer hebben we een mooie, ruime collectie jurken. We laten ons inspireren door de nieuwste trends en gaan daarvoor ook naar New York, Barcelona of Milaan’. Omdat Michelle er vanaf jonge leeftijd mee opgegroeid is, voelt de bruidsmodezaak bijna als een tweede thuis. In het atelier worden, samen met ervaren coupeuses, jurkjes voor bruidsmeisjes ontworpen en gemaakt die precies bij de jurk van de bruid passen. Ook communiejurkjes naar eigen ontwerp zijn een belangrijk onderdeel van de collectie. Mieke is nog elke dag in de zaak aanwezig om haar creativiteit en ervaring met Michelle te delen. Door haar passie is de zaak dan ook in 20 jaar uitgegroeid van 140 m2 naar 1000 m2 trouwplezier. Bruidsmode voor heren Ook de heren worden niet vergeten! Op de benedenverdieping in de zaak vind je de nieuwste collectie mode voor de bruidegom van voornamelijk het merk ‘Immediate’. Immediate heeft een eigen identiteit, inspiratie, creativiteit en een topkwaliteit trouwpakken. Soms trendsettend, een andere keer trendvolgend maar altijd met een eigen gezicht. Toekomstplannen Ieder jaar brengen we vernieuwingen in onze zaak aan en we volgen altijd de trends om voor de toekomstige bruidsparen en voor hun trouwdag het allerbeste te kunnen bieden. Ook de gezellige tijd vooraf is immers belangrijk en hiervoor is klantvriendelijkheid met een goede service en kwaliteit een voorwaarde. Dit staat bij ‘Le Michel’ hoog in het vaandel. Tijdens dit jubileum jaar zijn er leuke acties en showdagen wilt U dit volgen, kijk dan op de website www.lemichelbruidsmode.nl of via facebook.Voor het totaalpakket www.mstrouwservice.nl of bel 073-5321085.

22


ROOI OORTJES De afgelopen weken, in de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad, onze oortjes te luister gelegd bij de maandelijkse openbare vergadering van Dorpsraad Geffen en effe wezen afluisteren bij de wijze heren en dame van de Stamtafel… Carnaval in de tent Vorige x hebben wij in Torenklanken Carnaval 2018 uitgebreid geëvalueerd. Toch nog ff dit: Dat de Stichting Horeca een goede boterham verdient aan de feesten in de tent is een gegeven en dat is ze van harte gegund. Maar als één van de horecabazen op zondagmiddag hardop klaagt, dat ”Er tijdens diejen Optocht in ’t Durp er gin zak te doen is in de Grote Feesttent”, dan krijgen zelfs wij daar Rooie Oortjes van! Rottenrijker De originele carnavalsglossy van Stichting Rottenrijk heeft een eervolle 5e plaats gehaald bij de Vakjury van de Brabantse Kampioenschappen in Helvoirt. Bij de Publieksjury werd de glossy, die in de hoogste categorie ”Buukskes” uitkwam, 9e. Wij feliciteren de redactie! Ook wij genoten van de Rottenrijker 2.0: blij met toch un bietje Broddel van Mie Roddel.Verder was er in onze ogen (te) weinig aandacht voor datgene, waarvoor een carnavalskrant primair bedoeld is (toch?): het informeren over Carnavalsactiviteiten voor hil ’t Rottenrijk. Groenfonds Geffen Omdat het ooit de bedoeling was (Maasdonks tijdperk Geffen) om in het buitengebied Oss-Geffen een golfbaan aan te leggen, is er een Geffens Groenfonds in het leven geroepen. Hierin storten bouwers in het buitengebied (Kouwe Noord, Heesterseweg) substantiële bijdragen. De afspraak was dat deze gelden geoormerkt zouden blijven om de groenstructuur van het buitengebied (Arboretum - Ivo van Dintherpad - Geffense Bosjes) waar mogelijk te verfraaien met de aanplant van inheemse bomen en heesters. Tot enkele maanden gelden werd er altijd angstvallig “geheim” gehouden; 1. Hoeveel er inmiddels in dit Geffens Groenfonds is gestort, en 2. Hoeveel er inmiddels is uitgegeven en, interessant, waaraan?

NOOIT GEDACHT START MET DE SCOREN VOOR DE CLUBACTIE! U krast toch ook mee?! 1 maart 2018 klinkt het startschot voor de geldinzamelactie Scoren voor de Club! Scoren voor de Club ondersteunt sportverenigingen op het gebied van geldwerving. Op leuke en speelse wijze wordt er met de ‘Scorekaarten’ geld ingezameld voor de sportvereniging. Tot ruim 85% van de opbrengsten gaat rechtstreeks naar de clubkas! Doel Mede door deze actie wil Nooit Gedacht voor haar clubleden graag Nog betere faciliteiten op voetbalgebied om de jeugdafdeling van Nooit Gedacht en daardoor ook onze seniorenteams op een nog hoger niveau te krijgen. Hoe werkt het? De actie Scoren voor de Club werkt met Scorekaarten. Deze bestaat uit een vel met een aantal krasvakjes met daaronder een geldbedrag variërend van EUR 1,- tot EUR 2,50. Iedereen die een vakje open krast betaalt aan de verkoper, in dit geval een jeugdspeler van Nooit Gedacht, het bedrag dat tevoorschijn komt. Voor ieder open gekrast vakje ontvangt de donateur een vel met 8 kortingsbonnen voor diverse dagjes uit, zoals o.a. Madurodam, Indoor Skydive en Hellendoorn. De actie start op 1 maart 2018 en loopt tot en met 7 april 2018. Dus familieleden, vrienden, bekenden en allen die Nooit Gedacht een warm hart toedragen, kras de vakjes open en help Nooit Gedacht aan Nog betere faciliteiten op voetbalgebied om de jeugdafdeling van Nooit Gedacht en daardoor ook onze seniorenteams op een nog hoger niveau te krijgen. Namens het bestuur van Nooit Gedacht hartelijk dank!

Wij hebben hierover in de vergadering van de Dorpsraad procedurele vragen gesteld, Omdat de Gemeente Oss nu ”plots” een einddatum heeft verbonden aan het Groenfonds. Dat laatste gaan wij sowieso uitvogelen.Wordt vervolgd. CV Rooi Oortjes Geffen, tel: 06 - 53916725

23


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


FANFARE W.I.K. NAAR NL KAMPIOENSCHAP

In maart 2017 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden bij MFC de Koppellinck. Gedurende het afgelopen jaar heeft het nieuwe bestuur niet stilgezeten. Er is veel energie gestoken in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oss, Filios en de beheersstichting. Er zijn nieuwe huurovereenkomsten met de vaste huurders opgesteld, er heeft een verbouwing plaatsgevonden waardoor WIK voortaan in dezelfde ruimte kan repeteren en er is nieuwe software voor de administratie en de planning in gebruik genomen. Daarnaast worden op verzoek van de gemeente Oss de mogelijkheden tot samenwerking met het Oude Klooster onderzocht. Het huidige bestuur bestaat uit: Maninka van Rooij (evenementen), Ad Romme (voorzitter),Tijn van Oorschot (public relations), Ans Oude Wesselink - van Erp (planning) en Mark van der Doelen (secretariaat/ administratie).

Steeds meer verenigingen en instellingen weten de Koppellinck te vinden, de bezetting is de afgelopen maanden gestegen. De komende maanden wordt onderzocht welke aanpassingen er nog meer kunnen worden doorgevoerd zodat de Koppellinck nog aantrekkelijker wordt. Voor het reserveren van ruimtes kan gebruik gemaakt worden van onze website www.MFCdeKoppellinck. nl of kan een mail worden gestuurd naar planning@ MFCdeKoppellinck.nl Het bestuur is op zoek naar barvrijwilligers. Dat kan volgens rooster op tijden dat je beschikbaar bent, maar ook op incidentele basis als invaller of bij evenementen. Heb je interesse ? Stuur dan een mail aan bestuur@MFCdeKoppellinck.nl. In de volgende Torenklanken stellen we graag de huidige barvrijwilligers voor.

In november 2017 is het fanfareorkest van W.I.K. op het concours in Veldhoven met een zeer hoog puntenaantal gepromoveerd. Omdat de resultaten zo goed waren is het nu een mooi moment om deel te nemen aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) in Drachten. En dat gaan we dus doen! Op vrijdag 13 april 2018 reist het orkest (en fans) per bus af naar het Friese Drachten. W.I.K. mag het opnemen tegen orkesten afkomstig uit heel Nederland die in dezelfde divisie spelen. In de vooravond zal een loting plaatsvinden voor de volgorde van optreden. Om 18.30u start het eerste orkest. De orkesten treden op voor een ‘blinde’ jury. Net zoals bij ‘The Voice of Holland’ zien zij niet naar welk orkest zij luisteren. Alle orkesten spelen hetzelfde nummer: ‘Fúzje’ van Rob Goorhuis. En dan is het wachten op de uitslag… Opwarmconcert Nistelrode Een goede voorbereiding is het halve werk. De fanfare is alweer enige tijd flink aan het repeteren voor het ONFK. Naast de vele repetities is het natuurlijk ook een goede oefening om voor publiek te spelen. Op zondag 18 maart 2018 spelen we om 14.00u in De Nestelre in Nistelrode. Naast het concoursstuk spelen we ook een aantal andere ‘lichte’ werken.Wij begrijpen dat niet alle fans naar Drachten afreizen, maar Nistelrode is dan een mooi alternatief! De zaal is om 13.45u geopend en de entree is gratis. Na afloop kan er een drankje genuttigd worden in de foyer. U bent van harte welkom!

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

25


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GENIETEN VAN ‘BLOASMUZIEK’ Geprolongeerd wegens het succes van vorig jaar organiseert blaaskapel De Pompzwengels wederom het Internationale Lenteconcert. In de Koppellinck zullen de sopraansaxen, trompetten, flügelhorns , tenorhoorns, trombones, bassen en baritons van de Geffense kapel, weer klinkende klanken laten horen, ondersteund door de slagwerkers. In Oostenrijkse sfeer aan lange tafels zal het publiek kunnen genieten van Tsjechische - en Egerländer muziek. Twee kapellen uit België zijn te gast: Die Original Dorfmusikanten uit Pittem, een plaats uit West-Vlaanderen tussen Gent en Brugge en de Reckheimer Musikanten uit Rekem (Belgisch Limburg). Op basis van uitwisseling spelen de Pompzwengels op elkaars concerten. De Pompzwengels hebben een tweeledig muziekgenre met ieder hun eigen muzikaal leider. ‘Het kleine boekje’ bevat de feest- en carnavalsmuziek, behartigd door Rikko Brands en uit ‘het grote boek’ worden de Tsjechische en Egerländer muzieknummers gespeeld, waarover Arnout van Erp zich ontfermd. Ze timmeren aan de weg met het laatstgenoemde genre. Regelmatig leggen ze hun oor te luisteren op festivals, (dorps)feesten en concerten of worden daar uitgenodigd als gastkapel. “We oefenen op onze repetities deze muziek en willen die daarom ook graag uitvoeren voor publiek,” vertelt Arnout. “We hebben naast ons gewone programma, ongeveer 6x per jaar een optreden, 2x in Geffen met het Lenteconcert (binnen) en het Zwengelfeest (buiten) en 4x elders in de regio of in Duitsland of België.” Het bestuur van de blaaskapel wordt gevormd door Antoon van Lith (vz.), Ricardo Caspers (secr./website),Willie van Erp (penningmeester). Daarnaast zijn er meerdere commissies om andere activiteiten aan te zwengelen. De club heeft nog volop plannen onder andere nieuwe kleding, het opzetten van een sympathisantengroep ‘Muziekmaten van de Pompzwengels’ en niet te vergeten de voorbereiding van het 55-jarig jubileum in 2019. Het lenteconcert is een mooie graadmeter om eens te komen luisteren naar bovengenoemde vrolijke, muzikale

klanken, vaak afgewisseld met zang en leuke acts. De sfeer zit er meestal direct in. De leden van de Pompzwengels houden voor het Internationaal Lenteconcert op zaterdag 7 april een speciale oefenzaterdag. Allereerst een repetitie o.l.v. muzikaal leider José van de Koevering van de Drie Donken Blaaskapel uit Den Dungen. Na de middag is er een verrassingsprogramma en ’s avonds spelen ze t.g.v. het 40-jarig bestaan van de blaaskapel uit Liempde. De volgende dag mag Geffen en omgeving genieten van Lenteklanken van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Koppellinck. De Pompzwengels openen het concert en daarna zullen de Belgische muzikanten hun repertoire ten gehore brengen. De entree is gratis. Leg uw oor te luisteren!

WIE WAT WANNEER MAART 14 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 15 Superbingo Goed gevoel Geffen 21 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur 28 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster APRIL 04 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 Locatie KPJ, 10.00-13.00 uur Expeditie Geffen + Kindermarkt 08 Koppellinck, 13.00-17.00 uur Internationaal Lenteconcert 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 11 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 12 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 18 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 27 Koningsdag met medewerking van Sint-Jorisgilde MEI 02 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 03 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 04 Dodenherdenking, Sint-Jorisgilde aanwezig 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 Sint-Jorisgilde naar de Sint Jan in Den Bosch, H. Mis 08.30 uur 16 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 16 Meiviering, Ziekencomite De Schakel 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 18 Vormsel, 19.00 uur 20 Sint-Jorisgilde: Burgerkoningschieten bij molen Zeldenrust 21 H. Mis bij de kapel in de Veldstraat, daarna koffie bij het Sint-Jorisgilde

27


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


6. Leona Acke en Henny Bonnemaijers 7. Anneke Hoven en Vera Spoormans 8. Mieke van Mil en Irene Rothweiler Dinsdag 20 februari werd de vierde zitting van de derde serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. De totaal uitslag is geworden: A-lijn 1. Nelly Lucius en Toos de Haas 2. Gerard Vogel en Frans van Weert 3. Nelleke R.v.d.Voort en Piet van Galen 4. Ria Essenberg en Wim Christiaens 5. Peter Luijben en Ad van de Wetering 6. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 7. Elly en Aart Smit 8. Gerrie en Joop van der Meijden 9. Marijke Droog en Maianne van Etten 10. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 11. Thea en Johan Geling 12. Ria en Wim Bijl

54.65 53.33 52.67 51.15 50.75 50.67 50.19 49.75 49.00 47.60 D 46.08 D 42.44 D

B-lijn 1. Ria en Rien van Alebeek 53.65 P 2. Tini Jonker en Ria Luijben 53.13 P 3. Margriet Baart en Ans Lambregts 51.69 P 4. Annemarie v. Gils en Riet van der Sanden 50.52 5. Marlies Vathorst en Peter Wolf 50.13 6. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 49.48 7. Margriet van Beek en Idi Szovan 49.09 8. Trudy en Jaap Lakeman 48.96 D 9. Vera Bos en Diny de Jong 48.70 D 10. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 44.66 D C-lijn 1. Marlies van Dijke en Thea Engels 2. Jeanne van de Brand en Wilna Post 3. Karine Molkenboer en Jet Willems 3. Gretha Hijlkema en Vronij van der Weij 5. Marian Huis in ’t Veld en Coby Emmen 6. Annie en Henk Broekman 7. Marianne Asselbergs en Ans van Uden 8. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 9. Diny Arts en Marlouk Reitsma 10. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel

56.25 P 55.08 P 54.69 P# 54.69 51.30 47.53 47.27 46.88 D 43.75 D 42.58 D

# promotie op basis van beter plaatingscijfer D-Lijn 1. Nel en Herman Derks 2. Antoine Jansen en Anky Janssen 3. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 4. Tilly van der Burgt en Jenny van Dijk 5. Ineke Liefkens en Huub Heinen

47.03 46.98 38.99

DOK EN ’T GEFFENS VELD Woensdag 28 februari was het weer zover. De jaarlijkse ontmoeting tussen de biljarters van DOK en ’t Geffens Veld vond weer plaats in de biljartruimte van ’t Oude Klooster. Vanaf 18.30 uur kwamen de biljarters binnenlopen en konden de wedstrijden gepland en gespeeld worden. De deelnemers werden voorzien van een aantal consumptiebonnen en tijdens de wedstrijden werd er getrakteerd op hartige snacks. Het ging de gehele avond behoorlijk gelijk op, waarbij de biljarters van DOK uiteindelijk aan het langste eind trokken, met maar 8 punten verschil. Door Piet van der Heijden van ’t Geffens Veld werd de wisselbeker overhandigd aan Bernard van der Heijden en afgesproken dat deze goede traditie in ere zou worden gehouden. Beide verenigingen huldigden de Olympisch gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen. Uitslagen wedstrijden: DOK ’t Geffens Veld Resultaat Theo Cremers - Erik Froeling 10 - 5 Jo Vos - Gerret Savelkouls 10 - 8 Harrie van Rijn - Hans van Niftrik 10 - 6 Antoon Kappen - Piet van der Heijden 7 - 10 Tini van Schijndel - Frans van de Hurk 7 - 10 Jan van Venrooij - Peter Jagers 8 - 10 Cor van der Heijden - Robert van de Wouw 8 - 10 Cor Veerhuis - Grad Jonkergouw 10 - 6 Cor Romme - Rien van Erp 7 - 10 Gerard van Erp - Jan Voermans 7 - 10 Frans Janssen - Willie van Erp 9 - 10 Bernard v.d. Heijden - René Damen 10 - 7 Cor Veerhuis - Tonnie van Erp 9 - 10 Harrie van Rijn - Albert van Orsouw 10 - 7 Cor van der Heijden - Piet Schuurmans 10 - 8 Tini van Schijndel - Corné Schuurmans 10 - 7 Theo Cremers - René Jagers 10 - 4 Nico van der Donk - Harry Hulsen 8 - 10 Gerard van Erp - Wim Gloudemans 6 - 10 Einduitslag : 166 - 158 De verenigingen DOK en ’t Geffens Veld.

56.48 P 55.49 P 53.00 P 52.24 50.63

29


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Nieuwe leveranciers Wmo-hulpmiddelen in Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden hebben een Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen uitgevoerd. Op 22 februari 2018 heeft de definitieve gunning plaatsgevonden. Vanaf 1 april 2018 zijn er in deze gemeenten twee leveranciers voor levering, onderhoud en reparatie van Wmo-hulpmiddelen. Welke leveranciers zijn er vanaf 1 april? Vooraf is bepaald dat drie leveranciers kunnen inschrijven op de aanbesteding van de Wmo-hulpmiddelen.Twee bedrijven hebben dat gedaan. Vanaf 1 april 2018 zijn er twee leveranciers: Hulpmiddelencentrum en Medipoint. Deze leveranciers voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeenten. De huidige leverancier Welzorg schreef niet in voor de aanbesteding. Wanneer stop het contract met Welzorg? In de gemeenten Bernheze, Oss en Uden stopt het contract met leverancier Welzorg op 1 april 2018. In Boekel en Landerd loopt het contract met Welzorg nog tot 1 april 2019. Daar blijft het bedrijf nog een jaar de leverancier van hulpmiddelen . Wat verandert er voor inwoners met een hulpmiddel? Voortaan kunnen inwoners die gebruik maken van een Wmo-hulpmiddel kiezen uit twee leveranciers. Inwoners die nu een Wmo-hulpmiddel van Welzorg hebben, houden dit hulpmiddel. Dat is in het contract met Medipoint en Hulpmiddelencentrum vastgelegd. Zij kiezen zelf welke van de twee leveranciers voortaan onderhoud en reparatie verzorgt. Op vrijdag 23 februari ontvangen inwoners met een Wmo-hulpmiddel hierover een brief van hun gemeente. Inwoners die geen voorkeur doorgeven, krijgen het eerste jaar leverancier Hulpmiddelencentrum voor reparatie en onderhoud.

PERSBERICHT Groothandel Oriental Merchant naar Vorstengrafdonk Het groothandelsbedrijf Oriental Merchant verhuist van Zaltbommel naar Oss. Op bedrijventerrein Vorstengrafdonk koopt Oriental Merchant een kavel van 4,9 ha aankopen voor de vestiging van haar kantoor en overslaghal. Het bedrijf en de gemeente Oss hebben de besprekingen en vergunningverlening bijna afgerond. De verwachting is dat de overdracht van de grond binnen enkele maanden plaatsvindt. Dan volgt aanbesteding van de bouw.

Wethouder Frank den Brok van Economische zaken: ‘Oriental Merchant is mooi bedrijf, actief in een economische speerpuntsector van de gemeente. Ze tonen zich nu al betrokken bij het ‘We are food’ programmajaar. Opnieuw is duidelijk dat Vorstengrafdonk een bijzonder goede locatie is. Ik ben zeer verheugd over de komst van dit foodhandelsbedrijf naar Oss en de regio. Aziatische voedingsmiddelen Oriental Merchant heeft haar hoofdkantoor in Hong Kong; een deel van de aandelen van de Nederlandse vestiging is in handen van de Nederlandse directie. Oriental Merchant is gespecialiseerd in het invoeren van Aziatische voedingsmiddelen zoals rijst en noodle producten, soya’s, kruiden en sauzen. Levering vindt plaats aan onder meer horeca toeleveranciers, speciaalzaken en supermarkten. Directeur Jacques Vaessen: ‘Van oorsprong zaten wij onder de naam Kai Tak in Kruisstraat bij Rosmalen. Nu maken we een tweede grote huisvestingsstap. In Zaltbommel zitten we te klein en hebben we verschillende ruimten bij moeten huren. Dat is onpraktisch.We kunnen nu drie keer zo groot worden en die ruimte hebben we echt nodig. Op Vorstengrafdonk gaan we een hal realiseren van 27.500 vierkante meter plus zo’n 2.000 meter kantoor. Vorstengrafdonk is een hoogwaardig terrein, dat aansluit bij onze gewenste hoge kwalitatieve uitstraling, passend bij een foodbedrijf. Bovendien is de ligging aan het kruispunt van de snelwegen A50 en A59 voor ons ideaal.’

SOLIDARITEITSFONDS OSS ZOEKT VRIJWILLIGERS Solidariteitsfonds is het allerlaatste vangnet voor mensen in acute financiële nood. Het is bedoeld voor mensen die al lang van een minimum inkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. Het Solidariteitsfonds wil niet alleen financieel ondersteunen maar ook kijken of meer hulp nodig is en wie dit kan bieden. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De taken van de vrijwilliger zijn het houden van spreekuren, het beoordelen van de aanvragen en samen met de aanvrager kijken of er meer ondersteuning nodig is. Denk je: “Dit is iets voor mij!”, mail dan naar solidariteit.oss@gmail.com of bel met tel. 06-15661413. Solidariteitsfonds Oss is een samenwerking tussen de Titus Brandsma parochie, Paaskerk, Seniorenraad en Met Elkaar(voorheen Prota) 31


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 32

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.