Torenklanken 2016 - nr 05

Page 1

54e jaargang | nummer 5 | maart 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HET OUDE KLOOSTER heeft een nieuw telefoonnummer: 073-8222751, per 26-2-2016

OUDE DANSEN HERLEVEN! Kent u ze nog? De Veleta, Spaanse Wals, Bernards Wals, Cumbia, Duitse Polka, Kruispolka, Ploem Ploem Jenka, Mazurka...... enz. Deze authentieke dansen willen we niet verloren laten gaan! Daarom wordt er op maandag 28 maart (Tweede Paasdag) van 15.00 tot 17.00 uur in de Jagerzaal van de Gouden Leeuw een gezellige dansmiddag georganiseerd, waarbij ook de nieuwe generatie de gelegenheid krijgt om kennis te maken met deze oude dansvormen. Jong en oud is welkom! Onder begeleiding van live muziek! Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage mag. De zaal is open om 14.30 uur!

HET VOORJAAR IS IN AANTOCHT,

WE WILLEN WEER NAAR BUITEN, GENIETEN VAN DE ZON... Tijd om onze voorjaars/zomer-garderobe weer te voorschijnte halen! Maar eerst laten we ons verrassen door de nieuwe zomermode; veel comfortabele materialen in lichte en vrolijke kleuren, veel combinatie-mogelijkheden voor een complete set, maar ook een mooie, polo of een heerlijk zomervest is mogelijk. We laten ons verrassen en samen met vriendinnen, onze dochters of de buurvrouw gaan we op pad. Ook in zorgcentrum “De Heegt” bereiden ze zich voor op de zomer; WOENSDAG 16

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

MAART AS komen de dames van EURO MODE met hun nieuwe voorjaars- en zomercollectie.Tijdens de modeshow krijgen we een goed beeld van alle mogelijkheden. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook daarna zelf te kijken en te passen. De koffie staat klaar, tot 16 maart as.

VOORZITTERSVERGADERING ZONDAG 17 APRIL Beste Voorzitter, Zo eens in de drie jaar organiseert de Stamtafel een bijeenkomst voor de voorzitters van alle Geffense verenigingen. We willen jullie dit jaar daar graag voor uitnodigen op zondag 17 april om half elf in café Govers. In ontspannen sfeer een beetje brainstormen; dat is de bedoeling. En waar mogelijk wat samenwerking op gang helpen. Het thema van dit jaar is de toekomst van het dorp: je kunt naar alle successen kijken en dan is er een mooi beeld van ons dorp te schetsen. Aan de andere kant zie je ook steeds meer leegstaande winkelpanden, ontstaan er problemen in de continuïteit van de horeca en wordt het steeds stiller rondom het dorpsplein. Je kunt ook met een pessimistischer beeld naar Geffen kijken. We kennen de waarheid niet, maar zien wel dat we er alles aan moeten doen om ons dorp vitaal te houden. Vandaar deze uitnodiging om hier eens verder over door te praten. Laat even weten of je er bij bent; stamtafel@torenklanken.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

14 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

zo. 13 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (2e collecte vastenactie) vr. 18 maart 13.30 u. * H.Mis t.g.v. Jaarvergadering KBO m.m.v. DK vr. 18 maart 19.00 u. * avondmis zo. 20 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Palmzondag, 2e collecte) De kinderen mogen hun palmpaasstok meenemen do. 24 maart 19.00 u. + H.Mis m.m.v. GK Geffen + GK Vinkel (Witte Donderdag) vr. 25 maart 15.00 u. Kruisweg wordt uitgebeeld door de vormelingen met in- strumentale muziek door Flui- tekruid vr. 25 maart 19.00 u. Herdenking Jezus’ lijden m.m.v. GK za. 26 maart 19.00 u. Paaswake in de kerk van Vinkel zo. 27 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (1e Paasdag) ma. 28 maart 09.30 u. H.Mis m.m.v. PP (2e Paasdag) VASTENACTIE 2016 De inzameling bijdrage voor de Vastenactie is wekelijks met een tweede (deur)collecte na de viering van 09.30 uur in de kerk en na de vrijdagavondmis van 19.00 uur in de kapel. U kunt ook uw bijdrage overmaken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.Vastenactie 2016.

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. We hebben per 11 februari 2016 al een mooie beginstand van € 12.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Anita van Herpen-Schuurmans verzorgde vele jaren de formaliteiten rond het dopen. Zij is daarmee gestopt en we danken haar van harte voor haar inzet. Wies van Erp-van der Heijden en José van Wanrooijvan Rossum hebben de taak van Anita overgenomen. Contactadres voor de doop is: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Wij danken Wies en José voor hun bereidwilligheid om zich in te zetten voor onze geloofsgemeenschap en wensen hen veel succes toe. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2016: Emma van Venrooij. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE contactpersoon: Fanny van der Doelen, tel. 5341530 of 06-33849375. 16 maart 2016: 5e bijeenkomst 14.00 - 15.30 u. Palmpaasstok maken. 20 maart 2016: 09.30 u. Palmzondagviering + kinderkerk. Palmpaasstok meenemen. 25 maart 2016: Kruisweg om 15.00 uur in de kerk. De vormelingen beelden het lijdensverhaal van Jezus uit. PROGRAMMA VORMSEL contactpersoon: Marianne Lepoutre, tel. 06-10294736. Woensdag 23 maart: oefenen voor de kruisweg van 13.30 tot 15.00 u. Vrijdag 25 maart om 15.00 uur. Uitbeelding Kruisweg.

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


WE ARE READY! EEN VORMSELDAG DIE ERUIT SPRONG. Op zaterdag 13 februari was er in Nuland een Are You Ready dag voor alle vormelingen van onze nieuwe parochie De Goede Herder. Als kerken van Geffen, Heesch, Nistelrode,Vinkel,Vorstenbosch en Nuland werken we alweer meer dan een jaar samen. Dit keer was dat in de vormselvoorbereiding, een evenement voor tieners die op weg zijn naar hun Vormsel of die net gevormd zijn. Het werd een dag om te ervaren dat je als jongeren niet de enige bent die binnen het Christendom opzoek is naar zijn of haar eigen identiteit. Geïnspireerd worden door het christelijk geloof, is opgroeien tot stabiele en sociale mensen, die Gods nabijheid in onze wereld ervaren en daaraan gestalte willen geven. Op de Are You Ready dag konden de tieners van onze parochie bovenal God ervaren als persoonlijke en liefdevolle God. Dit werd hun door een speciaal Are You Ready-team van jongeren op een eigentijdse, creatieve, interactieve en afwisselende manier duidelijk gemaakt. Het leverde een rijk gevuld programma op, waaraan enthousiast en betrokken werd meegedaan en waaraan veel plezier werd beleefd. Ruim tachtig tieners hebben zo een leuke en leerzame dag gehad.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 februari 2016: Sjaan Schutjens - Draad, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 5


februari jan-feb-mrt en maart v.a. v.a.€5 €5 p.p. p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

st

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Carin van de Ven (28 j.)

Ondernemers houden ons dorp leefbaar. Geffen heeft geen gebrek aan jonge bedrijfsleiders / zzp-ers en zeker niet in de schoonheidssector, zo hoorden we al op Recht vur zunne Roap. Schoonheidssalon Beauty by Caat is te vinden op Veldstraat 26b en wordt gerund door Carin van de Ven. “Ze noemen mij meestal Caat, vandaar deze naam voor mijn salon.” Carin leerde voor Onderwijsassistente, maar stapte over naar de opleiding voor Schoonheidsspecialiste. Daar heeft ze geen spijt van gehad, want ze ziet haar werk echt als een hobby. Zeven jaar heeft ze in haar ouderlijk huis in Vinkel een salon gehad en sinds anderhalf jaar behandelt ze haar klanten in een eigen salon aan huis. Ze is breed geschoold: gezichtsbehandelingen, gellak, visagie, massage, spray tan en is tevens pedicure. “Soms moeten klanten tijdens een gezichtsbehandeling wachten en dan is het praktisch om in die tussentijd de voetbehandeling te doen, dat vinden klanten gemakkelijk. Ze heeft al een flinke klantenkring opgebouwd die varieert in de leeftijd van 14 tot 89 jaar. Ik ben getuige van een Bio-Peeling treatment, een behandeling die ze sinds kort in haar pakket heeft. Het is een unieke, biologische kruidenpeeling van Neoderma, ontwikkeld door een dermatoloog / kosmetoloog en gebaseerd op een combinatie van algen, puur natuurlijke kruidenvezels en essentiële oliën. De behandeling bevordert de celvernieuwing, de productie van collageen en elastine. De Bio-Peeling biedt oplossingen voor huidproblemen als acne en vette huid, overmatige pigmentatie en levervlekken, littekens, grove poriën, strepen op de huid, rimpels, maar heeft ook een preventieve werking. Na de behandeling werkt de peeling nog 10 dagen door in de huid. Dan moet de klant veel water drinken om de afvalstoffen af te voeren, anders zoeken de afvalstoffen een weg via de huid. Een Bio-peeling light behandeling is aan te raden voor de gevoelige, dunne, allergische huid. Carin heeft hiervoor theorie en praktijk opgedaan op het Hoofdkantoor in Den Haag en is in Geffen de enige die deze behandeling verzorgt. De klant komt ‘herboren’ van de behandeltafel. Heerlijk ontspannend! Zij gaat een kuur doen van 3x in 2 weken. Je kunt ook vervolgen met een behandeling van 1x in de 6 weken.

Carin heeft er zienderogen plezier in om mannen en vrouwen tevreden te stellen met een goede behandeling. Ook het zelfstandig werken vindt ze heel fijn. Carin: “Je bent altijd bezig met je vak, het is hier ‘mijn hokje’ waar is veel vertoef. Ik houd via Facebook contact met (oud)-collega’s en heb altijd wel proefmodellen om producten te introduceren. Het is belangrijk dat de juiste crème op de juiste huid gebruikt wordt. Ik ben laagdrempelig, mensen moeten zich hier op hun gemak voelen en zich lekker kunnen ontspannen.” Ze blijft zich altijd bijscholen, een volgende uitdaging is een cursus wimperextensions, die ze in mei gaat volgen. Salon Beauty by Caat is geopend op maandag t/m woensdag van 09.30 tot 22.00 uur en op donderdag van 09.30 tot 16.00 uur. Naast schoonheidsbehandelingen kun je in de salon ook terecht voor sieraden, tassen, cadeauartikelen en cadeaubonnen. Kom gerust vrijblijvend binnenlopen. Tel.nr. 06-12024314. Kijk ook op de website: www. beautybycaat.nl Op een spreukendoek in de salon van Carin prijkt de tekst: Wish it, Dream it, Do it! Carin did it!

“PUPPY-TIME” BIJ DIERENKLINIEK NULAND GRATIS eerste check-up + happy puppybag -Binnen 10 dagen na de “gezinsuitbreiding” -Happy puppybag vol informatie EN een leuke verrassing 50% KORTING op puppyvoeding van Specific -50% korting op eerste aankoop -GRATIS voerton met informatie, een speeltje EN een voucher 1+1 GRATIS op eerst volgende aankoop

GRATIS* puppyconsultatie tot 6 maanden leeftijd -Anne, onze assistent, staat klaar voor uw vragen en kijkt uw pup gratis helemaal na op 4, 5 en 6 maanden leeftijd *-Mits 9+12 weekse vaccinatie bij ons afgenomen

Dierenkliniek Nuland Zandstraat 17A 5391 AL Nuland T: 073-5325580 E: info@dierenklinieknuland.nl W: www.dierenklinieknuland.nl Fb: www.facebook.com/dierenklinieknuland

7


ROND DE DORPSPOMP

(Gast)Voorzitter In Rond de Dorpspomp nummer 440 is geschreven dat de voorzitter een mening heeft over de toekomst van “Effe noar Geffe”. Met voorzitter is hier de gastvoorzitter van de stamtafel op 31 januari bedoeld en niet de voorzitter van Effe noar Geffe. De voorzitter van Effe noar Geffe wordt binnenkort uitgenodigd om als gastvoorzitter aan de Stamtafel aan te zitten. Arboretum 21 februari jl. heeft er een boomplantdag plaatsgevonden en hebben we de vorderingen kunnen aanschouwen. Er is heel hard gewerkt. Er is een padenstructuur aangebracht, het terrein is heuvelachtig geworden met in het midden een open terrein met een muur van schanskorven, nieuwe zijn bomen aangebracht etc etc. Een aanwinst voor Geffen en de gemeente Oss, complimenten aan de Stichting en haar vrijwilligers. Door burgemeester Wobine Buijs is een Prunus ’Accolade’ geplant als CO2 compensatie voor de handelsmissie die het college van B&W naar Vietnam heeft gemaakt. De burgemeester herinnerde daarbij aan haar studententijd in Amerika, waarbij ze in het kader van haar ontgroening vogelkers uit de grond moest trekken. Ze vond het een mooi gebaar dat ze nu de omgekeerde beweging mocht maken en een sierkers mocht planten. Na het planten van de prunus is de uilenkast opgehangen die eerder door de stamtafel is aangeboden. Met de invliegopening op het noord-oosten vertrouwen wij erop dat de uilenkast spoedig bevolkt zal zijn. Daarna hebben er diverse privéplantingen plaatsgevonden, ieder met een eigen verhaal. Wij hebben begrepen dat er dit voorjaar nog één boomplantdag is en daarna nog plantingen in het najaar. De mogelijkheid om bomen

te planten zal echter geen jaren door blijven gaan, bomen hebben immers ook ruimte nodig.Wees er dus tijdig bij! Inmiddels heeft de gemeente Oss (wederom) een bijdrage geleverd door het verharden van het toegangspad waardoor het gebied zonder laarzen te bereiken is. Over de mogelijkheid tot parkeren is de stamtafel verdeeld, indien een mogelijkheid voor het parkeren van enkele auto’s gerealiseerd zou worden, dan met graskeien om het groene karakter te behouden.

Visie Geffen-Oss / Golfbaan

Het Brabants Dagblad kopt: “Een golfbaan en woningen, wat is ervan terechtgekomen?”. Een bedrag van maar liefst 1,4 miljoen euro is door particulieren afgedragen in het Groenfonds Visie Geffen-Oss om een ‘bouwtitel’ te krijgen. Daarnaast is ook door de gemeente een bedrag gestort. De ontwikkeling van de Golfbaan is er nooit meer van gekomen, was de geringe belangstelling voor kavels, de verminderde belangstelling vanuit de initiatiefgroep, het niet kunnen verkrijgen van voldoende landbouwgrond of een combinatie hiervan de oorzaak? Uiteindelijk resteert er een bedrag van vier ton in het Groenfonds. De stamtafel is van mening dat dit bedrag ook daadwerkelijk moet worden geïnvesteerd in de natuur. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het arboretum, investeren in de groene verbinding tussen Geffen en Oss en een groene afscherming tussen het bedrijventerrein aan de rijksweg en het achterland. Het stopzetten van woningbouw in het buitengebied wordt toegejuicht, er rijzen wel vraagtekens over de bouwmogelijkheden op de lange termijn.

Snelfietsroute F59

Het doel van de snelfietsroute is een snelle fietsverbinding te realiseren tussen Oss en ’s‑Hertogenbosch. De werkzaamheden voor deze zgn. F59 zijn van start gegaan. Zowel in Oss als in Nuland wordt volop gewerkt, de werkzaamheden in Geffen zullen beperkt blijven. Wij blijven van mening dat het erg jammer is dat voorgestelde alternatieven niet worden benut. Ondanks het ferme protest van onze dorpsraad zet de gemeente Oss de plannen door. Een gemiste kans voor de veiligheid van de fietsers die de kern moeten doorkruisen, maar daarmee wel een kans voor de horeca in Geffen.

De vernieuwde Rottenrijker

Bij de jaarlijkse verkiezing van de Brabantse krantenwisseltrof-

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


fee heeft de vernieuwde Rottenrijker maar liefst een vijfde plek van de vakjury gekregen. Complimenten voor de werkgroep voor deze prestatie! Met het juryrapport met daarin tips en opbouwende kritiek heeft de werkgroep voldoende handvatten om een volgende keer een nog hogere plaats te bemachtigen. Bijvoorbeeld een eerste plaats bij het 44-jarig bestaan in 2018.

Voorzittersoverleg

Op zondag 17 april vindt het voorzittersoverleg plaats. Uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd en is ook in deze Torenklanken te vinden. Er zijn al diverse onderwerpen aangedragen. Wat maakt Geffen bijzonder in vergelijking tot andere dorpen in de gemeente Oss? Hoe kunnen we het verenigingsleven aantrekkelijker maken voor de jeugd? Hoe houden we Geffen vitaal?

De Koppellinck

Het doet ons deugd dat de bezetting van de Koppellinck groeit en dat de gemeente Oss haar verantwoordelijkheid neemt en het gesprek aangaat. We hopen dat op korte termijn een en ander ook een formele status krijgt waardoor er aan de toekomst gewerkt kan worden. Een toekomst voor de verenigingen, de basisschool en de samenwerking tussen beiden.

Aloysiusplein

Een spoedige bouw van de woningen rondom het Aloysiusplein en aan de Lambertusstraat is gewenst. Niet alleen vanwege de rommelige aanblik, maar ook vanwege de slechte toestand van de weg en de trottoirs welke wachten op realisering van de plannen. Van stamtafel 442. Volgende bijeenkomst op zondag 13 maart, 10.30 u, café Govers. U bent van harte welkom!

4 GENERATIES Op 16-01 is mijn dochter Lola geboren waardoor we nu 4 generaties hebben: Diny van Grinsven Ans van der Heijden Sanne vd Heijden Lola van den berg

Initiatieven

We zien diverse particuliere initiatieven in samenwerking met de Horeca. Bijvoorbeeld Goud van Oud in de Gouden Leeuw en het Dance-Event bij ’t Boetje. Beide zeer succesvol. In Geffen ontbreekt echter nog een liederentafel. Welke ‘gangmakers’ voelen zich geroepen?

9


GE MOET ELKAAR GOED WETEN TE VERSTAAN Bovenstaande uitspraak is de lijfspreuk van het gouden paar Jo (73 j.) en Joke (73 j.) Spierings. Ze wonen met drie generaties bij elkaar en doen heel veel samen; het klikt heel goed! Jo is een rasverteller met een goed geheugen. Schoonzoon Toon zei het al na afloop van het gesprek: “Wordt het een artikel of een boek!?” Een beknopping dus, van mooie verhalen, anekdotes en herinneringen. Jo is de zoon van Toon Spierings en Kaat Heijmans. Zijn ouders bewoonden een boerderijtje ter hoogte van de huidige Elzendreef; dat huis brandde af. Een houten keet was de volgende woonplek met daarna een woning aan de Rijksweg. Daar werden ze weggekocht en verhuisden naar de Heesterseweg. Het gezin bestond uit 6 kinderen: Tiny (†) (hij stierf op 9-jarige leeftijd aan een hersentumor), Zus, Riek (†), Jan (†), Jo en Gerrit. Jo leerde voor timmerman en werkte achtereenvolgens bij Jo en Wim de Veer, De Reus, Albert Reuvers en Bredero, overal 5 jaar! Joke is de dochter van Piet Langens (‘De Zwarte’) en Bertha van Grunsven. Zij komt uit een gezin van 11 kinderen: Riek (†), Pieta (†), Willy, Marietje, Anny, Joke, Piet, Henk, Gerritje († na 9 maanden), Gerritje († na anderhalf jaar) en Gerrit. Joke ging na de huishoudschool direct werken in het bejaardenhuis in Amsterdam, waar de Geffense zuster Bijveld woonde. Om de 6 weken mochten ze naar huis. “Ik heb het er goed gehad, maar ik had erge heimwee,” zegt Joke. Haar zus Anny was er ook, totdat ze besloten om samen weg te lopen. Met de trein naar Brabant terug. Het toeval wilde dat opa net gestorven was en moeder verbaasd aan hen vroeg bij thuiskomst:“Wisten jullie nu al dat opa dood was?” Moeder Langens was niet blij met deze manier van thuiskomen en moest bij de zusters het een en ander uitleggen. Natuurlijk moest er nieuw werk gezocht worden. Joke ging achtereenvolgens huishoudelijk werk doen bij winkel/bakkerij van den Hoogen in Heesch, op de kraamafdeling in het ziekenhuis in Oss en op het politiebureau in Den Bosch. Daar kreeg Joke ontslag, toen ze trouwde, hetgeen gebruikelijk was in die tijd. Jo en Joke gingen wonen in de Heegterstraat. Joke bleef bijwerken:“Je wilde wat extra’s sparen”. Ze ging werken bij Arnold en Marie van Amstel, de vrijgezellen broer en zus van de vrouw van brouwer Harrie Schouten. Ze kwam daar terecht omdat de familie Schouten vader Piet Langens goed kende, hij had altijd de bierkar gereden voor Harrie.Willy, één van de drie dochters van Harrie Schouten was ook de peettante van Joke. Joke werkte ook bij Piet Heerkens, een schoenenimpor10

teur, in de Raadhuisstraat. En zo zijn ‘de schoenen van Jo’ in beeld gekomen. Jo ging in het vorstverlet langs de deur met schoenen van Heerkens en besloot vervolgens om zelfstandig met de verkoop van schoenen te beginnen. “We begonnen in de berging van ons huis en al snel liep dat heel goed.We zochten grotere winkelruimte. Toen heb ik ‘de stoute schoenen’ aangetrokken en ben naar Ida van Kreij gestapt en gezegd: ‘Ik hoor dat je je huis wilt verkopen!’ Dat was een beetje bluf. Ida is daarop gaan nadenken en uiteindelijk hebben we haar huis in de Dorpstraat gekocht,” vertelt Jo. Jo en Joke kregen één dochter Patricia en zij nam met haar man Toon de zaak over van haar ouders. De kleinkinderen Romy en Jara werden geboren en het drie-generatie-gezin was een feit. Jo en Joke horen er gewoon bij. Jo verricht hand- en spandiensten in en om de zaak en Joke is de zorgzaamheid zelve, ze kookt altijd voor het hele gezin. “Wij spreken ook altijd over ‘ons’” Patricia typeert haar ouders als ‘een goei moederke en een goei voaderke’! Naast zorgen en meehelpen heeft het gouden paar meerdere hobby’s: wandelen, fietsen, op vakantie gaan in Spanje en heel veel buurten! Jo zal dit jaar wederom de 100e editie van de Vierdaagse proberen uit te lopen, voor hem is het dan de 14e keer. Het gouden feest werd uitbundig gevierd met Patricia en Toon, Romy en Rik, Jara en Roel en heel veel gasten. “De H.Mis uit dankbaarheid was heel stemmig, met zang door Passe Partout en mooie woorden van de pastoor die trakteerde op een grappige ‘uitsmijter’ tot slot. Als Jo en Joke terugkijken op de 50 jaar samen, dan zouden ze het zo weer overdoen! Proficiat!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Liederentafel evaluatie Op woensdagmiddag 24 februari was er weer een liederentafel/dansmiddag in ’t Oude Klooster. Ongeveer 35 leden waren deze middag aanwezig. Het was heel gezellig, we hebben gezongen en gelachen en dat zijn gezonde activiteiten voor de mens. Heel veel aanwezige leden hebben verteld, dat ze een fijne middag hadden en uitzien naar de volgende keer.We gaan nu even stoppen, want op woensdagmiddag 23 maart is het bloemschikken in verband met Pasen, dan wordt de klok verzet naar zomertijd en gaan we weer meer voor de buitenactiviteiten, zoals wandelen en fietsen en jeu de boules. Op 23 november gaan we weer verder met de liederentafel/ dansmiddag en hopen dan weer veel leden te ontvangen in ’t Oude Klooster om 13.30 uur. Woensdagmiddag 16 maart a.s. om 13.30 weer filmmiddag Ons “filmteam” bestaande uit Jan Ceelen, Lies van Dinther en Martien Romme staat deze middag weer klaar in het Oude Klooster om een mooie historische film voor jullie te draaien. Koffie en thee staan klaar. Kom genieten ! Deze keer duurt de film wat langer dan anders.

Vrijdagmiddag 18 maart a.s. vanaf 14.00 uur Jaarvergadering De zaal de Gouden Leeuw is vanaf 14.00 uur geopend. De uitnodiging voor de vergadering hebben jullie inmiddels aangetroffen in de ONS. Tevens is het Jaarboekje 2016 via de ONS bij jullie terecht gekomen. Bij binnenkomst krijgt ieder KBO lid 3 consumptiebonnen te besteden aan koffie, thee, fris, een pilsje of een borreltje. Na de officiële vergadering is er een promotiefilm over onze afdeling te zien en er volgt een verassend optreden van Will van Leeuwen en Jeannette van Zandvoort.Aanmelden voor deze vergadering via Henriette van Erp tel. 5322058, email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of via Corrie Hondong tel. 5323123, email: famhondong@ kpnplanet.nl Woensdagmiddag 23 maart a.s. om 13.30 uur bloemschikken Jullie zijn van harte welkom in het Oude Klooster om een paasstukje te komen maken. Daar is deskundige begeleiding bij.Voor slechts € 5,00 lrijgen jullie de gelegenheid om een mooi paasstuk te maken in een meegebrachte schaal of bloempot en te genieten van elkaars gezelschap onder het genot van een kopje koffie of thee. I.v.m. inkoop van de bloemen , deelname graag opgeven voor 19 maart bij Henriette van Erp tel. 5322058 of per email: famvanerpvandehoek@hotmail.com Het is verbazend hoe weinig mannen aan dit soort activiteiten deelneemt. Het zal wel aan het vrouwentegeltje liggen, met daarop: “Deze man geniet het meest met maten”. Hele fijne Paasdagen allemaal! Namens het bestuur, Antoon Romme, voorzitter

Moes & Tuin staat ook dit jaar weer graag voor u klaar met o.a:

Pootaardappelen, óók aparte soorten Plantuien, sjalotten en knoflook Sla- en koolplantjes Aardbeiplantjes en asperge planten Kruiden plantjes, leuke aparte soorten Groente- en bloemenzaden Tomaten-, courgette-, komkommer-, meloenplanten enz. Bloemen van het seizoen Het assortiment wordt wekelijks aangevuld en uitgebreid

Service en persoonlijk advies is mijn visitekaartje Kom eens langs, u bent welkom !!

Op dinsdag- en zaterdagochtend staat Moes & Tuin op de markt in Oss. Aan huis bent u welkom op: Dinsdag vanaf 14.00 uur Woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 09.30 uur Zaterdag vanaf 14.00 uur

11


Dinsdag 16 februari werd de vierde zitting van de derde serie gespeeld. De totaal uitslag is geworden: A-lijn 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 57.81 2. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 53.13 3. Nelly Lucius en Toos de Haas 52.19 4. Ria en Wim Bijl 51.25 5. Peter Luijben en Ad van de Wetering 50.42 6. Trudy en Jaap Lakeman 50.21 7. Marijke Droog en Marianne van Etten 49.38 8. Ilse Ruland en Peter Wolf 49.17 9. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 49.06 10. Gerrie en Joop van der Meijden 49.06 D# 11. Doortje en Wim van Druenen 45.10 D 12. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 43.23 D # Degradatie op grond van plaatsingscijfer B-lijn 1. Ria en Rien van Alebeek 2. Annemarie v Gils en Riet vd Sanden 3. Thea en Johan Geling 4. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 5. Tini Jonker en Marion Sollewijn 6. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 7. Marlies van Dijke en Thea Engels 8. Margriet van Beek en Idi Szovan 8. Vera Bos en Diny de Jong 10. Marianne Asselbergs en Wilna Post 11. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 12. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt

55.05 P 53.02 P 52.97 P 52.92 52.55 52.29 49.84 49.48 49.48 45.21 D 43.75 D 43.44 D

C-lijn 1. Gerard Vogel en Frans van Weert 53.44 P 2. Gerard v Bon en Gerard Goorsenberg 53.13 P 3. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 52.71 P 4. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 52.19 5. Margriet Baart en Ans Lambregts 51.98 6. Elly en Aart Smit 51.15 7. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 50.21 8. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 50.00 9. Karine Molkenboer en Jet Willems 49.79 10. Annie en Henk Broekman 46.56 D 11. Ineke Liefkens en Huub Heinen 45.83 D 12. Diny Arts en Marlouk Reitsma 43.02 D D-Lijn 1. Marian Huis in ’t Veld en Coby Emmen 56.77 P 1. Jo de Haas en Ton Tijs 56.77 P

12

3. Conny Raaijmakers en Wim Janssen 4. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 5. Nel en Herman Derks 6. Antoine Jansen en Anky Janssen 7. Wil van den Elzen en Wim Vermeulen 8. Gwen en René Vogels 9. Fien en Antoon van den Eng 10. Anneke Hoven en Vera Spoormans 11. Ied de Rooij en Tiny van der Tas 12. Mieke van Mil en Irene Rothweiler

54.17 P 52.50 51.56 51.25 48.54 48.44 47.81 46.77 43.85 41.56

DE GULD VAN VROEGER TOT NU Wist je dat: • het Sint-Jorisgilde is opgericht in 1548 met toestemming van Gerrit van Vladeracken? De eerste reglementen en de eerste ledenlijst bestaan nog en worden bewaard in het archief van het Brabants Historisch Informatie Centrum. • in 1860 door de toenmalige pastoor Piggen het gilde overbodig werd verklaard en is ingeslapen? Het zilver werd verkocht ten bate van de armen. • het gilde in 1999 is ontwaakt? Na de feestelijkheden van ‘Geffen 700’ is een groep enthousiaste mensen begonnen met iets wat ze in Nuland wel hadden en in Geffen niet: een gilde. • het gilde probeert een aantal tradities in ere te houden en daar veel plezier aan beleeft, nl. het koningschieten en Sint-Jorisdag? Dit noemen we teerdagen. • vanwege hun tradities de Brabantse Gilden zijn opgenomen op de lijst van Cultureel Immaterieel Erfgoed? (Wordt vervolgd) Nieuwsgierig geworden? www.gildegeffen.nl


ACTIEF IN DE DORPSGEMEENSCHAP De BuurtApp in D’n Berg ontplofte met veel felicitaties en de bijbehorende emoticons voor het gouden paar Jan (79 j.) en Lies (76 j.) van Dinther! Jan is trouw gebleven aan zijn geboortebuurt, de Bergstraat. Hij is de oudste zoon van Kees van Dinther en Nel van Herpen. Jan had vier broers en drie zussen: Henk, Sjaan, Diny, Jo,Anny,Adriaan en Willie, drie baby’s overleden bij de geboorte. Vader Van Dinther had een klein boerderijtje en Jan ging na de lagere school naar de Landbouwschool omdat hij graag boer wilde worden. Daar was het bedrijfje te klein voor en zodoende oefende hij diverse beroepen uit. Hij begon als chauffeur bij Harrie van den Berg. “Ik heb nog grond gereden voor de bouw van de Aloysiusschool, die onlangs afgebroken is.” Hij volgde de chauffeursopleiding in militaire diensttijd. Jan wilde graag landbouwverlofdagen hebben, maar dan zou hij het rijbewijs niet halen, zo werd hem verzekerd door de burgemeester. Dat klopte, vier jongens zakten en drie van hen mochten het overdoen, Jan niet. Later haalde hij het rijbewijs in zijn eigen tijd. Vervolgens werkte hij anderhalf jaar bij de Zuidooster busdienst en 10 jaar bij de NS met het laden en lossen op het station. Daarna werkte Jan nog zo’n 10 jaar als chauffeur bij Groos meubelen en 10 jaar als chauffeur / verhuizer bij Harrie van Erp. Lies van Loesbroek is geboren in Teeffelen, dochter van Marcel van Loosbroek en Nel de Leeuw. Het gezin bestond uit dertien kinderen: Marie (kruisje), Riek (†), Marinus (†), Jo, Cilia, Lies, Grada, Henk, Trees (†), Piet, Gerrit, Wilhelmien en Hans. Lies volgde na de lagere school de huishoudschool en in de avonduren extra lessen verzorging op de Mater Amabilis school. Direct daarna ging ze ‘dienen’ bij een architect in Oss; ze wilde echter na 3 jaar naar huis, ze was daar ook nodig. De meisjes volgden elkaar op om thuis in de huishouding te werken. Lies en Jan hebben allebei een gezellige jeugd gehad. Lies: “In Teeffelen speelden we met z’n allen buiten en we sloten aan bij Lithoijen voor allerlei activiteiten.” Jan: “D’n Berg was een hechte buurt. Met z’n allen (op de klompen) naar school en een aantal jaren mochten we tussen de middag onze boterhammen opeten bij grootvader Driek van Dinther, die ‘op ’t Klôster’ een kamer had. Jan en Lies ontmoetten elkaar in de danstent in Lithoijen en trouwden op 17 februari 1966. Jan had al lange tijd de kijk op het boerderijtje van Tinus en Mieke Pepers, vlakbij het ouderlijk huis in de Bergstraat. Het echtpaar boerde niet meer en hij mocht al enkele varkens huisves-

ten om ze te mesten in de schuur. Ze konden het huis kopen toen Tinus en Mieke overleden waren. In november van dat jaar stierf de moeder van Jan (vader was al overleden) en kwamen de vier, nog thuiswonende, broers van Jan bij hen wonen. Henk en Jo kwamen alleen eten en Adriaan en Willie bleven bij hen wonen tot ze trouwden. Jan en Lies zijn verenigingsmensen en als zodanig actief geweest in diverse clubs. Jan was lid van de jonge boerenstand en voorzitter van de Rijvereniging Sint Willibrord in Oss (De Zilverhoef in Geffen bestond toen nog niet). Hij was jurylid bij het springen en de dressuur en reed zelf nog tot zijn 53e jaar. Lies heeft een scala aan functies (gehad): bestuurslid van de Boerinnenbond en lid van de sportclub, 17 jaar bestuurslid bij de KVO, waarvan een aantal jaren voorzitter en 12 jaar Kringvoorzitter. Ze zat in de Oudervereniging en het parochiebestuur. Momenteel is ze actief in het bestuur van de KBO, en daarbinnen organiseert een kleine groep oud-KVO-leden speciale activiteiten voor alleen vrouwen. Ook de Maasdonk Seniorendag valt mede onder de verantwoordelijkheid van Lies. Op Effe noar Geffe, hebben ze lange tijd hun steentje bijgedragen, als lid van dansgroep De Vlijt en De Toelly’s. Voor beide groepen geldt nu: niet meer actief dansen, maar als gezelligheidsgroep bij elkaar komen om te kaarten, te fietsen en gezellige dingen te doen. Lies en Jan kregen drie kinderen Marcella, Ellen en Christian en het gezin werd uitgebreid met hun partners Frans, Gé en Sophie. De kleinkinderen Thomas, Julia, Timo, Marlou, Martijn, Lisa en Sander maakten het gezin compleet. Het gezin van Christian en Sophie woont sinds 2001 in ‘het achterhuis’. “Dat is fijn, we hebben altijd iemand in de buurt, als het nodig is, en dat geldt van beide kanten. Zo ‘samenwonen’ kan een verrijking zijn, als je er verstandig mee omgaat,” vindt het gouden paar. Lies en Jan zijn heel blij dat ze hun gouden feest hebben mogen vieren. “Het was een mooie dag, waarvan we allemaal erg hebben genoten”. Proficiat!

TE HUUR EENGEZINSWONING TE GEFFEN +/- juni a juli beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en met een vaste trap naar een ruime zolder. Gelegen in een kindvriendelijke wijk. Meer info: sam@tdal.nl 13


Onze mobiele adviseurs

komen graag naar u toe!

Niet in staat om naar de bank te komen? De mobiele adviseur is een service van Rabobank Oss Bernheze speciaal voor klanten die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf naar kantoor te komen vanwege ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

Maak een afspraak met onze mobiele adviseurs. Een aandeel in elkaar Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze, of bel (0412) 45 77 77


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar altijd is er stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘X + Y’

Maandag 21 en dinsdag 22 maart, aanvang 20.00 uur De film X+Y gaat over het lastige, maar ook bijzon-

dere leven van de autistische jongen Nathan. De logica van wiskunde snapt hij als geen ander, maar die van mensen vormt een groot probleem voor hem. Na de dood van zijn vader weet zijn leraar als eerste een beetje tot hem door te dringen en deze besluit Nathan te gaan coachen voor een internationaal wiskundekampioenschap. De reis naar en het verblijf in het verre land brengen veel spanning met zich mee, maar een ontmoeting met een vrouwelijke tegenstander zorgt voor een onverwachte positieve en bijzondere wending. X+Y is een mooie, ontroerende film die de problemen aankaart waar iemand met autisme, maar ook zijn omgeving, mee te maken krijgt. Alvast voor in uw agenda: * 18 en 19 april, 20.00 uur : 45 Years * 4 mei, 20.45 uur : Suite Française * 9 en 10 mei, 20.00 uur : Mia Madre Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPEURHONDEN KNPV PHV de trouwe helper uit Geffen is een bloeiende vereniging die sinds kort is uitgebreid met IPO vereniging NBG de trouwe helper. (voorheen de schutskooi uit Oss/Oijen) Samen organiseren zij in samenwerking met de KNPV het Nederlands kampioenschap speurhonden KNPV. Op 12 maart start deel 1

5 meter, trap oplopen van 2 meter hoog gevolgd een plank en aan de andere kant weer met een trap naar beneden, en kleine voorwerpjes zoeken in een veld van 14 bij 14 meter (bv een kogel of sleutel). Na de middag gaan ze sporen uitwerken die 2 uur van tevoren zijn gelegd. Het spoor zal 1000 passen lang zijn en er liggen 3 voorwerpjes op het spoor. De hond zal deze moeten verwijzen of apporteren. Ook is er een eindvoorwerp die de hond moet verwijzen of aanblaffen. Er zitten 8 hoeken in het spoor. Dit zal gaan gebeuren in omgeving Oss Iedereen is van harte welkom op zaterdag 12 maart vanaf 9 uur op de Waterlaat 2 te Geffen!

Het Nederlands kampioenschap speuren KNPV programma zal ivm de zwaarte van het programma worden verdeeld over 3 dagen.Alles zal met lof behaald moeten worden om aan het kampioenschap deel te kunnen nemen. Deel 1 in Geffen: speuren categorie A Deel 2 in Amersfoort categorie puin zoeken (dit zal in Juni plaatsvinden) Deel 3 in Eindhoven categorie sorteren en vlakte revieren Deel 3 zal tegelijk zijn met de kampioenschappen van de KNPV en deze dag zal ook de uitslag van de 3 dagen bekend worden. P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Dagindeling deel 1: Om 09.00 uur starten de 5 deelnemers die toevalligerwijs alle 5 uit Brabant komen met de categorie Speuren A op de Waterlaat 2 te Geffen met Afdeling 1 en 2. Afdeling 1: hierin zitten oefeningen: onder verschillende omstandigheden volgen, vooruitsturen, afliggen en het overdragen van de hond. Afdeling 2: Hierin zitten de oefeningen hoogtesprong, breedtesprong, kruipoefening door betonnen pijp van

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


TALENT BIJ HET SOLISTENCONCOURS VAN UNION, ODIO EN W.I.K. Zaterdag 19 maart 2016 is ’t Zijl in Vinkel weer het toneel van het jaarlijkse solistenconcours van de muziekverenigingen Union, W.I.K. en ODIO. Vanaf 11.30 uur presenteren veel (jeugdige) muzikanten zich aan een deskundige jury. Naast jeugdleden doen er ook een aantal ervaren muzikanten mee aan dit concours. Iedereen wordt beoordeeld op zijn of haar eigen niveau. Alle deelnemers worden ingedeeld in verschillende divisies, zodat ook een beginner kans maakt op een prijs. Beginnend in de intro-afdeling, stromen deelnemers steeds door naar een volgende divisie als ze voldoende punten hebben behaald. Uiteindelijk kunnen ze in de Eregalerij belanden. Dit is een groep zeer ervaren muzikanten, die in het verleden een keer de wisselbeker gewonnen hebben. Aan dit concours zit een wedstrijdelement verbonden, want aan het einde van de dag zal iemand met de beker van Beste Solist van het jaar 2016 naar huis gaan. Het wedstrijdelement is echter van ondergeschikt belang, want meedoen is belangrijker dan winnen. Een groot aantal leden van W.I.K., Odio en Union, zowel majorettes, slagwerkers als blazers, zullen hun uiterste best gaan doen om hun beste spel ten gehore brengen of de mooiste show te laten zien. Maanden voorbereiding gaan hieraan vooraf. Iedereen wil natuurlijk supergoed voor de dag komen.Tijdens dit solistenconcours worden de muzikanten en majorettes beoordeeld en krijgen een juryrapport met opbouwende kritiek mee naar huis. Naar aanleiding van dit juryrapport kan een lid zichzelf toetsen en zich elk jaar opnieuw verbeteren. Tussen 15.00 en 15.30 uur zullen de prijzen worden uitgereikt door Wethouder Van Olden, portefeuillehouder Cultuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

WIE WAT WANNEER APRIL 04 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Sint-Jorisdag met dagkoningschieten 27 Sint-Jorisgilde, deelname koningsdag MEI 02 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 04 Sint-Jorisgilde, dodenherdenking i.s.m. W.I.K. 11 Ziekencomite De Schakel; Meiviering, Oude Klooster 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 14 Toediening Vormsel 15 Sint-Jorisgilde, Burgerkoningschieten bij molen Zeldenrust

24 Sint-Jorisgilde, groepen 8 basisschool te gast 29 Eerste Communie, 10.30 uur 29 Sint-Jorisgilde, gildemis Sint Jan, Den Bosch JUNI 05 Sint-Jorisgilde, vrije gildedag in Ravenstein 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI 10 Sint-Jorisgilde, kringgildedag in Nistelrode 14 Sint-Jorisgilde, leugenvogelschieten 16 Jeugdbrandweerdag AUGUSTUS 14 Sint-Jorisgilde, koningschieten bij molen Zeldenrust 29 aug t/m 3 sept Collecte week Ziekencomite De Schakel SEPTEMBER 07 Ziekencomite De Schakel; Nat. Ziekendag, Oude Klooster 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 09 Sint-Jorisgilde, landjonkerdag/jeu de boules bij JBC 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie)

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


PERSBERICHT

Zet een vrijwilliger in ‘t zonnetje Vrijwilligerscomité Oss op zoek naar nieuwe oogappels ‘Altijd in de weer voor anderen. Ons Marie is een kanjer!’ Dat schreef de man van Marie aan de gemeente Oss. Omdat hij wilde dat zijn vrouw een Gouden Oogappel zou krijgen. Hebt u ook zo’n familielid, buur, vriendin, vriend die altijd klaar staat? Die veel energie en tijd stopt in vrijwilligerswerk? Meld die dan aan voor een Gouden Oogappel. Wat is een Gouden Oogappel? Sinds 2005 krijgen ieder jaar zes inwoners een Gouden Oogappel van de gemeente. Deze onderscheiding voor vrijwilligers is een gouden speld in de vorm van een appel met een diamantje. Bij de oogappel hoort een oorkonde en een waardebon van 250 euro. Die bon mag de vrijwilliger geven aan een goed doel. Hoe meld je een oogappel aan? Ga naar de website www.oss.nl/goudenoogappel. Daar vindt u het formulier om iemand aan te melden. U vindt er ook informatie over inwoners die eerder een Gouden Oogappel kregen. U kunt ook mailen naar goudenoogappel@oss.nl . Geef duidelijk aan om wie het gaat. En vooral, waarom deze persoon een oogappel verdient. Hoe meer informatie, hoe meer kans op een Gouden Oogappel! Wie wordt Vrijwilliger van het Jaar? De zes inwoners die een Gouden Oogappel krijgen, zijn ook kandidaat voor de titel ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Die wordt in december bekend gemaakt. Dat gebeurt op het feestelijke Vrijwilligersgala in theater De Lievekamp. Het Vrijwilligerscomité Oss kiest de zes Oogappels en de Vrijwilliger van het Jaar.

ALZHEIMER CAFÉ OSS-MAASLAND 14 maart 2016 DemenTalent: mensen met dementie doen vrijwilligerswerk.

Op maandag 14 maart zijn vrijwilligers met dementie en hun werkgevers te gast in het Alzheimer Café OssMaasland. Precies een jaar geleden was de officiële aftrap van DemenTalent in het Alzheimer Café. We zijn nu een jaar verder en de deelnemers aan DemenTalent zijn als vrijwilliger actief op verschillende plekken zoals bij Landschapsbeheer, bij een Imkerij, in een winkel, op een basisschool, op creatief en muzikaal gebied en in een zorgcentrum. Ieder heeft zelf gekozen welk vrijwilligers-

werk hij of zij het liefst wil doen. En daar zijn werkplekken bij gezocht. Op deze avond worden ervaringen en verhalen verteld. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang en een kopje koffie zijn gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel en ONS Welzijn (voorheen RIGOM) i.s.m. BrabantZorg, Interzorg Thuiszorg en Samen in Zorg. Voor meer informatie: Eef Rubbens eef.rubbens@ons-welzijn.nl bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

PERSBERICHT

Gespot in Herperduin Alexander Buil en Hans Meulblok hebben in 2014 een boshut gebouwd in Herperduin. Deze boshut is door hen gebruikt om vogels te bekijken. Zij maken al twee jaar foto’s van de vogels die voor deze hut verschijnen. In de hal van het gemeentehuis in Oss is vanaf 23 februari een tentoonstelling te zien van deze schitterende foto’s. Speciale vogels Ongeveer 600 foto’s geven een mooi beeld van de ontwikkeling die in Herperduin plaats vindt. Zo zie je er bijvoorbeeld de kleine bonte specht, een vogel die alleen voorkomt in goed ontwikkelde natuurlijke bossen. Ook is het erg speciaal dat de witbandkruisbek er gespot is! Dat is een vogel die in Scandinavië en Noord Rusland zijn broedplaats heeft en maar zelden in Nederland te zien is. Kom snel kijken en geniet van de mooie beelden! 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


UITNODIGING: NATUURWANDELING VOOR SENIOREN Onder begeleiding van een natuurgids wordt op zondag 24 april een voorjaarswandeling georganiseerd op het terrein van Sint Jozefoord. Wij nodigen u hiervoor van harte uit, ook als u rolstoelafhankelijk bent. U dient dan wel te zorgen voor begeleiding. Programma: 10.00 uur: Ontvangst en start natuurwandeling Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15 te Nuland 10.45 uur: Koffie en thee in Parkzaal op Sint Jozefoord, vertoning film Seniorendag 2015. Deelname is gratis.

Deelenkanaal, drijft dan naar de Maas en vervolgens richting zee. Rijkswaterstaat is vorig jaar gestart met het project Schone Maas. Dit project wordt in Oss nu meegenomen tijdens de Opschoondag. Er zijn 7 vervuilde “waterlocaties” benoemd waar zwerfafval langs de waterkant wordt opgeruimd. Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart 2016 van 10.00-12.00 in de gemeente Oss. U kunt bijdragen aan vermindering van het zwerfafvalprobleem door mee te helpen tijdens de Opschoondag op 19 maart 2016. Aanmelden voor de Opschoondag in Oss en omliggende dorpen en voor Schone Maas kan vanaf 15 februari 2016 via de website van Landschapsbeheer Oss: www. landschapsbeheer-oss.nl

Naam: ........................................................................................ Adres: ........................................................................................ Plaats: ........................................................................................ Telefoonnummer:...................................................................... Introducé/begeleider: ja/nee Opgeven voor 15 april met deze antwoordstrook. In te leveren bij: Piet van de Ven (Jeroen Boschstraat 2, Vinkel), Corrie Hondong (De Rosmolen 38, Geffen), Han Swanenberg (Heuvelstraat 2, Nuland) of receptie Sint Jozefoord.

Wat kunt u doen • U kunt zich vanaf 15 februari aanmelden om op een van de 25 locaties om mee te helpen. • Wilt u liever alleen of met buren inzamelen? Dat kan ook! Als u daarvoor een afvalknijper en zakken nodig heeft kunt u dat ook via www.landschapsbeheer-oss.nl laten weten. De spullen bezorgen wij bij u thuis en we maken afspraken over het ophalen van het ingezamelde afval. Voor meer informatie en deelname verwijzen wij u naar de website: www.landschapsbeheer-oss.nl. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ook bellen met de heer T. van Hooff van de Stichting Landschapsbeheer Oss op tel: 06-37456820.

PERSBERICHT

PERSBERICHT

Ja, ik kom op zondag 24 april 2016

Landelijke Opschoondag 19 maart, we gaan voor een Scho(ner)on Oss en Schone Maas Zwerfafval blijft een probleem, ook in de gemeente Oss. Kijk eens om je heen als je Oss of een van de omliggende dorpen binnenrijdt. Raampje open, blikje naar buiten, u kent het wel. De gevolgen zijn, zeker nu het gras overal nog kort is duidelijk te zien. We gaan er met z`n allen iets aan doen. De gemeente hanteert bewust een sober beleid. Bewoners moeten zelf in actie komen, burgerparticipatie is nu meer dan ooit noodzakelijk, Ook dit jaar roept de gemeente Oss inwoners op mee te helpen tijdens de Landelijke Opschoondag op 19 maart. Namens de gemeente Oss wordt deze dag georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Oss. Samenwerking is door Landschapsbeheer gezocht en verkregen met diverse instanties zoals Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat, Provinciaal wegbeheer, IVN lokaal. Ook de Dorpsraden zetten zich in, en uiteraard is de jeugd van de Beestenbende actief op deze dag. IBN zal met 7 klussenteams op diverse locaties ingezet worden. Aandacht ook voor de enorme watervervuiling door zwerfafval. U heeft vast wel eens gehoord van de “plastic soep” zoals de enorme vervuiling op de zeeën en oceanen wordt genoemd. Dit begint o.a. in Oss in het

Natuur in de wijk

Gemeente Oss wil het leefgebied voor de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en diverse vleermuissoorten in Oss verbeteren. Onder de naam ‘Natuur in de Wijk’ organiseren we daarom verschillende activiteiten: - Nestkasten ophangen - Hagen en heggen planten in stedelijke gebieden - Natuur-in-de-wijkexcursies - Nieuwsbrief Natuur in de wijk Meedoen en meer informatie Wilt u ook een nestkast ontvangen of een haag plaatsen? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief of als vrijwilliger? Meld u dan aan: - website: www.natuurindewijk.nl/Oss - e-mail: koen@projectbureauorbis.nl - tel: 06-22224146 (Koen van Hout, Projectbureau Orbis) Betere biodiversiteit ‘Natuur in de wijk’ is een van de projecten van de gemeente Oss om de biodiversiteit in Oss te verbeteren. In 2016 en 2017 kijken we wat de maatregelen hebben opgeleverd. Het project ‘Natuur in de wijk’ wordt medegefinancierd door de Provincie Noord Brabant. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.