Torenklanken 2014 - nr 05

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 5 | maart 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” Handwerkclub “De Nijvere Handen” houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 30 maart a.s. in ‘t Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 uur tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Natuurlijk is alles ook te koop voor een leuke prijs. Het voorjaar krijgt alle aandacht met kleurrijke kussens en bloemstukjes. Ook zullen de mooie sjaals, sloffen, sokken en kaarten niet ontbreken.

ZIEKENCOMITÉ “DE SCHAKEL” Ziekencomité “De Schakel” houdt eveneens op 30 maart a.s. in ‘t Oude Klooster te Geffen een BOEKENMARKT van 2e hands boeken van 10.30 tot 12.30 uur. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. We hebben een enorme collectie boeken, waaronder veel kinderboeken. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het kadootje of boek dat u zoekt.

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD Op dinsdag 1 april vindt in Geffen weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Sporthal “De Geer”, Elzendreef 1, Geffen. De inzameling start om 13.30 uur en stopt om 15.30 uur Sam’s Kledingactie, de nieuwe naam voor de kledinginzameling van Mensen in Nood, is één van de oudste

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door ruim 1000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-6871060

MUZIEKSCHOOL MAASDONK Voorspeelmiddag 2014: Zondag 13 april in Geffen Op zondag 13 april organiseert Muziekschool Maasdonk een voorspeelmiddag. Tijdens deze middag laten de muzikanten van de Muziekschool Maasdonk horen wat zij hebben geleerd in het afgelopen jaar. De voorspeelmiddag vindt plaats in de Koppellinck in Geffen en begint om 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van deze muzikale talenten!

CONCERT GERARD VAN MAASAKKERS MET W.I.K. Er zijn nog 30 kaarten te koop voor het optreden, dat Gerard van Maasakkers op zondagavond 6 april, samen met gitarist Harry Hendriks geeft in M.F.C.“De Koppellinck”. Meemaken is d’r BIJ zijn: bel met de St. Vrienden van W.I.K. voor de allerlaatste kaarten à € 17,50 per stuk: 073-5324626 en/of kijk voor meer informatie op www.wikgeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

24 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1 Torenklanken 05.indd 1

12-03-14 21:58


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

 Â? Â?  Â

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES Â?Â? Â? Â

Meer informatie: À

­ € ­ €  Â? ‚

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Ă€

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN Ă ŏ ĞĞŏžĂŜ ĞčĞŜ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

ŽĞ ĞŜ Äž ÄšĹ?ĞŜĞŜ ŽĨÄž Ĺ?ŽŜĞůĞ Äž Ĺ˝ Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? Ĺ?Ä‚ŜŜÄž Ä‚Ĺś Ä‚Ä‚ ĞŜ ŽůĞŜ Ä‚Ä‚ Ä‚  ÄžĨĨĞŜ

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

Torenklanken 05.indd 19

Â?Ğů Â?Â? Â?  ­

Ĺ?ŜĨŽ ĞĚĹ?Ä? Äž Ĺ?ÄžĨĨĞŜ Ŝů Äž žĂĹ?ĹŻ Ä?ŽŜ Ä‚Ä? Λ ĞĚĹ?Ä? Äž Ĺ?ÄžĨĨĞŜ Ŝů

ƒĞĚĹ?Ä? Äž Ä?ĞŚĂŜĚĞůĹ?ĹśĹ? †ŽĞ ÄžĨůЇžĂ Ä‚Ĺ?Äž ÂˆĹ˝ žĞ Ĺ? Ä?ŚĞ ŽĞ Äž Ĺ˝ Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? †Ğ Ĺ˝ Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? ŽĚ Ä? ĞŜ Ĺ?ŜĞ Ä‚ĹŻ ˆĂ Љ Š ĚĂ ˆĂ Äž

Ĺ? ĚĂ Ä‚ĹŻ ÄšĹ?Ä‚Ä?Äž Äž ŽĨ Äž žĂ Ä‚ Ĺ?ÄŁĹś Ĺ?Ĺś ĞĞů Ĺ?Äž ĂůůĞŜ ĚĞ Ä?ĞŚĂŜĚĞůĹ?ĹśĹ? Äž Ĺ?ŽĞĚ ĹŹ Ĺ?ĹŠĹ?

12-03-14 21:58


De eerste tussenstand (per 20 februari) voor kerkbalans 2014 is totaal € 16.500,Hartelijk dank voor uw bijdragen!

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 23 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (3e Veertigdagentijd) di. 25 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 28 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 30 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk (4e Veertigdagentijd) (De pastoor is jarig!) di. 01 april 19.00 u. * avondmis vr. 04 april 19.00 u. * avondmis zo. 06 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk (5e Veertigdagentijd) (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) PAROCHIETARIEVEN AANGEPAST In overleg met de omliggende parochies en het bisdom zijn de parochietarieven aangepast per 1 januari 2014. Op onze website (www.parochiegeffen.nl kijk onder parochiebestuur / financiën / kerkhof) vindt u een gespecificeerde lijst van de tarieven met betrekking tot uitvaart en begraafplaats. De overige tarieven zijn: kaarsen klein € 0,50; kaarsen groot € 5,00; H. Mis € 11,00; jubileumviering € 200,00; huwelijksviering € 350,00; doopsel € 50,00; collecte (advies) € 1,00; kerkbalans (advies) € 72,00. KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 26 maart: 7e bijeenkomst 13.30 u. - 15.00 u. PROGRAMMA VORMSEL dinsdag 1 april: bijeenkomst van 19.00 u. - 20.30 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 5 maart 2014: Toos van Dolleweerd - van Erp, 82 jaar. 3

Torenklanken 05.indd 2

12-03-14 21:58


ŽŽ Ä‚ĹŻ ĎŜĂŜÄ?Ĺ?ÄŁĹŻÄž ĂŏĞŜ ĹŹ Ĺś Äž ÄžÄ?Ĺš Ä?Ĺ?ĹŠ

Dorpsplein 19 ĞčĞŜ 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Ä?Äž Ĺś ĞŜ Ä‚ Ĺ? Ä‚ Äž ĞŜ Ä?ĞŚŽĞ Äž Ä‚Ĺś ĚĞ ŽžĹ?Äž Ĺ?ĹśĹ? Äž Ĺ? ŜŜĹ?ĹśĹ? ŽŽ Äž Ä?Ĺ˝ ÄžŜŽ Ä‚ Äž ĞŜ ůŽŽ Ä‚Ĺś ŽŜĹ?ĹśĹ?ĞŜ ĞŜ Ĺ?ÄžÄ?Ĺ˝ ĞŜ

Ä‚Ĺ?Äž Ä?Äž Ĺś ĞŜ Ä‚ Ĺ? Ä‚ Äž Ä? ÄžĹ?ĹŹÄ‚Ĺľ ÄžĹ?

Ž žĂůĞŜ

ĞůĞĨŽŽŜ 073 - 5037094 Ä‚ 073 - 5037095 Â?Â?žĂĹ?ĹŻ Ĺ?ŜĨŽÎ›ĹŠÄ‚Ĺ?Äž Â?Ä‚ Ä?Äž Ĺś ĞŜ Ä‚ Ĺ? Ä‚ Äž Ŝů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum

Torenklanken 05.indd 20

12-03-14 21:58


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl MATTHÄUS PASSION Ieder jaar opnieuw is de Matthäus Passion voor velen het hoogtepunt in de aanloop naar Pasen. Het lijdensverhaal volgens het evangelie van Matthäus is door Johann Sebastian Bach op magistrale wijze getoonzet met prachtige aria’s, koren en koralen. Traditioneel wordt op Palmzondag Bach’s Matthäus Passion in de Petruskerk te Oisterwijk uitgevoerd.Voor de uitvoering in 2014 hebben wij (Petrus Concerten Oisterwijk) dit keer samenwerking gezocht met het vocaal ensemble “Markant” en het orkest “Concerto Brabant”. Onder de bezielende leiding van dirigent Bernhard Touwen zullen orkest, koor, 6 solisten en het Maasstedelijk jongens- en meisjeskoor de Matthäus Passion in de Petruskerk ten gehore brengen. Voor meer informatie over de uitvoerenden zie: www.markant-vocaal.nl Middels voorinschrijving bieden wij u nu al de mogelijkheid kaarten te bestellen! Stuur een email naar petrusconcertenoisterwijk@gmail.com met daarin uw naam, adres en het aantal personen waarvoor u kaarten wilt ontvangen. Omdat wij iedereen in de gelegenheid willen stellen van deze uitvoering te genieten, bedraagt de entreeprijs slechts € 30,= per kaart (inclusief programmaboekje). Voor het bestellen en toesturen van de toegangskaarten vragen wij u een geringe vergoeding van € 1,50. Graag ontmoeten wij u op zondag 13 april 2014 om 14.30 uur in de Petruskerk te Oisterwijk (kerk open vanaf 14.00 uur). MIDWEEKARRANGEMENTEN VOOR MENSEN DIE HUN PARTNER VERLOREN HEBBEN Waar: Groepsaccommodatie Amatisse, Oude Peelstraat 1, in Helenaveen, Noord Brabant op de grens met Limburg in natuurgebied De Peel. Wanneer: in de zomer van 2014 zijn er twee midweekarrangementen gepland: 7-11 juli en 18-22 augustus. De midweek start op maandag om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch en wordt vrijdagochtend afgesloten met een gezamenlijk ontbijt, uiterlijk 11.00

uur vertrekt iedereen. Wat wordt er aangeboden: mogelijke workshops: koken door Peter van Galen, deelnemer aan Restaurant P in Grevenbricht, schilderen door Karin Toma houten schalen schilderen of op doek werken, fotografie door Harry Teunissen, muziek, boetseren en of een tuinstuk maken door Conny Raeskin, een yogales, kleding/ kleuradvies. Verder wandelen met en zonder gids in de Peel en of een museumbezoek.Vier overnachtingen, alle maaltijden. Waar gaat het om: met lotgenoten in een inspirerende omgeving, vier dagen actief bezig zijn. Het moet vooral een mooie, gezellige vakantie met gelijkgestemden worden. Inschrijven kan tot en met 1 juni 2014. Het inschrijfformulier kan aangevraagd worden via info@amatisse. nl (voorkeur) of via 0493 317677. Zie www.amatisse.nl. voor een impressie van de accommodatie.

DANKBETUIGING Hartelijk dank voor Uw medeleven, de vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen bij het overlijden van Marie Huismans - Langenhuijsen. Speciaal dank aan Brabant Zorg, locatie de Wellen Oss. Bert Huismans, kinderen en kleinkinderen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 5

Torenklanken 05.indd 3

12-03-14 21:58


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

Ĺ‚

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen ¡ T. (073) 5325536 ¡ M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl ¡ info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Torenklanken 05.indd 21

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

12-03-14 21:58


EFKES BUURTE MÈ... het ziekencomité. Ziekencomité ‘De Schakel’ viert haar 40-jarig jubileum. Een teken dat de oprichters en werkers van het eerste uur, indertijd een goed initiatief hebben genomen, omdat aandacht voor zieken en ouderen voorziet in een behoefte. Het huidige comité bestaat uit elf leden: Jan van Nistelrooij (voorzitter), Anja Wingens (secretaris), Marietje van Rosmalen (jubilaris, 40 jaar lid), Ineke van Zandvoort (jubilaris, 30 jaar lid), Tonny van Schijndel (jubilaris, 28 jaar lid), Fia Heijmans, Mia de Moor, Wim van de Heuvel, Henriëtte van Erp, Gerrit van Heesch en Dorothé Romme (penningmeester). Het begrip ‘ziek’ is ruim: zieken, ouderen, alleengaanden en zij die een verlies te dragen hebben is de doelgroep. Er is veel eenzaamheid onder mensen die geen of weinig familie (in de buurt) hebben en dus weinig bezoek krijgen. De leden van het comité brengen bij regelmaat bezoeken aan deze mensen in het dorp en aan Geffenaren in de verpleeghuizen in de omgeving. De contacten zijn altijd op verzoek of na contact met de persoon in kwestie en/of familie. Wanneer mensen opgenomen worden in het ziekenhuis, dienen zij (of hun familieleden) zichzelf aan te melden voor een bezoekje. Daarnaast zijn er ontmoetingsmiddagen in mei, september en december. “Er zit geen groei in het bezoekersaantal van deze ziekenmiddagen,” zegt de voorzitter “dat komt waarschijnlijk doordat door de jaren heen de ouderen ‘jonger’ worden en dat er meerdere mogelijkheden zijn voor deze groep, om aan activiteiten deel te nemen. Bovendien moeten we onze formule wat anders invullen: men wil meer ‘entertainment’! Toch staan buurten en ontmoeten hoog in het vaandel en voor de meeste mensen geldt vooral: “Er even tussenuit zijn”! Een trouwe bezoekster van de ziekenmiddagen is Miet van Nistelrooij (83 jaar), die in mei 2014 al 10 jaar op Mariaoord woont. Dank zij de tomeloze inzet van haar man Toon (87 j.) kan zij de middagen bezoeken. Ik maak een praatje met Miet en Toon, thuis in de Bergstraat.Toon

heeft een omgebouwde auto, zodat hij zelf zijn vrouw in de rolstoel kan vervoeren. “U lijkt wel de Koningin”, zei het verplegend personeel tegen Miet, doelend op het trouwe bezoek van haar man en kinderen. Op drie dagen in de week is Miet overdag thuis in Geffen en op de andere dagen krijgt ze op Mariaoord tweemaal daags bezoek van het thuisfront: overdag één van de kinderen en Toon is er elke avond.“We goan dan samen een uurke zitten jokeren, want d’n hille oavond goan zitten liegen is ok niks!” grapt Toon. Miet zelf vindt het maar ‘gewoon’, de verzorging op Mariaoord is prima, maar ze is het liefst in gezelschap van haar man, kinderen en kleinkinderen.Toon kan, ondanks de vele ritjes richting Rosmalen, zijn eigen bezigheden nog aanhouden: boodschappen doen, eten koken, op de koffie bij buurtgenoten, zijn vaste rikgroepje op dinsdagmiddag bij de ouderen en niet te vergeten het prijskaarten op donderdagmiddag in het Oude Klooster. “Dat is heel mooi, aan die middag komt niemand!” Voor Miet zijn de activiteiten zeer beperkt: handwerken gaat niet meer, evenals het deelnemen aan de activiteiten die op Mariaoord worden georganiseerd. Met lezen vult ze vele uurtjes, de dunne doktersromannetjes van het merk ‘Favoriet’ zijn voor haar het best hanteerbaar. Een wasknijper houdt haar op de juiste pagina en ze moet het boekje niet laten vallen, want ze kan het zelf niet oprapen, soms lukt dat met haar stok. Miet kan alleen zitten en liggen; in haar mobiele rolstoel zit een tildoek waarmee ze in en uit bed wordt getild. Sinds een paar maanden heeft ze een douchebrancard in de douche en dat betekent meer wascomfort. “Ge leert er mee leven,” zegt Miet. Van het ziekencomité ‘De Schakel’ zegt ze: “Zij zijn, behalve mijn gezin, de trouwste bezoekers! Het overige bezoek vermindert door de jaren...” Terecht mag ons ziekencomité haar jubileum dus vieren en dat doen ze samen met de doelgroep. Elders in deze Torenklanken vindt u de uitnodiging voor het jubileumfeest op zaterdag 12 april; er worden geen persoonlijke uitnodigingen verzonden. Kom ‘De Schakel’ een verwarmende hand toesteken op de receptie, voor het goede werk dat zij doen!

7 Torenklanken 05.indd 4

12-03-14 21:58


ROND DE DORPSPOMP De 400ste zitting en het 20-jarig bestaan van de Stamtafel werden herdacht. De aanzittende werden ontvangen met koffie en heerlijk vers gebak van Bakker v. Hoorn en aangeboden door Helma en Paul van cafĂŠ Govers. Op tafel verschenen 43 Uilen meegebracht door de “Uilskuikensâ€?, waaronder een tafelhoog exemplaar. Het devies van de stamtafel luidt: “Wie de wijsheid niet deert is bij ons verkeerdâ€?. Burgemeester Roel Augusteijn verklaarde daarmee in te stemmen en beaamde, dat de

doelstelling van de stamtafel om het Geffens gebeuren vast te leggenen in positieve zin te benaderen en waar mogelijk te ondersteunen volkomen is geslaagd. De eerste felicitaties kwamen van de immer aan de cafĂŠbar zittende stomtoaffel, die beweerde dat zij al 800 keer bij elkaar kwam en op een gezellige manier ook het dorpsgebeuren volgde en graag de spot dreef met de echte Stamtaoffel. Jaap Bijleveld en “kul-humâ€? schrijver Theo Prinssen waren de oudste en eerste deelnemers, die via een gezamenlijke zitting aan “de Geffense Voedingâ€? aandacht en vorm wilden geven en daarmee ook de voortgang van “De Dorpspompâ€? veilig stelden. Bij de oprichting ervan vanuit restaurant “Bon MarchĂŠâ€? werd eerst gedacht aan een soort verzameling van humorvolle gebeurtenissen

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Torenklanken 05.indd 5

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �

12-03-14 21:58


en dergelijke om daarmee de Carnaval te dienen. Jaap en Theo zagen het al gauw als bijdrage aan de verbetering van de al 20 jaar bestaande Dorpspomp. Zo werd de praatgroep in febr. 1994 als stamtafel betitelt en kreeg onderdak bij “De Gover”. Er ontstond een schierbeschreven reglement, waarbij de aandacht ging naar heel het Geffense Dorpsleven, het bevorderen van het verenigingsleven, het Geffense-Maasdonkse politieke gedoe, de gebeurtenissen rond Kerk en parochie en het stimuleren van activiteiten en positief begeleiden van evenementen. Daarbij ontstonden initiatieven en bijdragen o.a. aan bevrijdingsfeesten, het Ivo van Dintherpad, het millenniumfeest en werden historische feiten en gebeurtenissen vastgelegd. De taken van voorzitter en secretarisschrijver werden omschreven en ook een -penningbeheerder werd aangezocht, immers de gasten kregen een drankje aangeboden. Eenmaal per jaar is er een B.B.Q. en later een stamptafel. Ook wordt telkens van voorzitter gewisseld.Voorlopig blijft als vaste schrijver `de Prins` aangesteld. De stamtafel liet zich weer inspireren door algemeen leider Jaap Bijleveld, gaat vol goede moed verder en dankt de belangstellenden voor hun bijdrage in de discussie.Alle aanwezigen mochten de proclamatie ondertekenen, die blijvend in “De Gover” wordt opgehangen. De stamtafel is op zoek naar een plek om de Uilen te bergen: `Het Uilennest´. De stamtafel is altijd op zondagmorgen in café Govers, begint na de hoogmis en komt 20 keer per jaar bij elkaar. Wij hopen dat nieuwe deelnemers zich aanmelden. Het is een boeiende, humorvolle club en altijd gezellig. De bijeenkomst is in café Govers en altijd openbaar. Iedereen is van harte welkom.Wij zijn blij met elke gast. Dus kom ons aanvullen dan is dit feest helemaal geslaagd. Ook hebt U elders gelezen dat “Dorke” met een extra vrolijke noot nog optrad bij de stamtafel. “Rottenrijk”!!! Van 10.30 tot 10.45 uur werd aandacht besteed aan het verloop van Carnaval 2014. Rottenrijk was weer heel actief, wat zich uitte in een veelheid aan activiteiten. o.a. De openingsmis op vrijdag 28 febr. met een welgemutste pastoor en een keurige opluistering door de Hofkapel. Daarna volgde de overdracht van de Sleutel aan de Prins en gevolg. Het grote feest in de tent kon beginnen. Elke avond volle bak, 5 dagen lang. Jammer was, dat een groep jeugdigen de sfeer bedierven. Zo werd besloten een streep te trekken bij de 16-jarigen, die verwezen werden naar het Boetje, waar het 4 dagen lang volop plezier maken was voor 12- tot 16-jarigen. Ook het tienerbal in de Koppellinck trok veel belangstelling. De burgerborrel in het gemeentehuis werd in een amu-

sante afscheidssfeer gevierd met optredens van Hanneke en Hans met Poppenkastspel en een fantastische act van John en Jessica “XXL” gekruid in een daverende moppenshow. Het vrijgezellenfeest speelde zich af in het café-deel met optredens van 4 kapellen. Op dinsdag vierde men daar ook de Boerenbruiloft van Francien en Jos Leijen. De Freule kreeg veel lachers op de hand. De pastoor en burgemeester namen de parochie en het afscheid van Maasdonk op de korrel in aangepast tenue. Om 22.00 u werd bij de verbranding van Mie Roddel op zeer plechtige wijze de sleutel weer overhandigd aan de scheidende burgmeester en werd de dag besloten met een Bierdouche-hulde aan de Prins. Complimenten voor de stichting Rottenrijk en horeca Geffen, die het Carnaval van 2014 weer tot een hoogtepunt maakten voor ons dorp. Van de 400ste stamtafel. Voor op- en of aanmerkingen “de Prins” tel. 0412-640982. Ut kûmt goet en ût gû oe goet. Hauw Doe.

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten, berichten en bezoekjes tijdens de ziekte van ons pap, opa en mijn man Kees Wingens Ook de warme belangstelling tijdens de avondwake en de uitvaart heeft ons goed gedaan bij dit zo plotselinge verlies. Petra, Pieter en Danique, Erik en Salina & Jens

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

9 Torenklanken 05.indd 6

12-03-14 21:58


‘T IS MÈ DE POMP GEDOAN... zo lezen we op een bord bij Kerkstraat 11...en er vloeit een traantje... De pomp in het centrum van Geffen is weg... niet de Dorpspomp, maar één van de drie ondernemingen van Tonny Jansen... Tonny heeft het van geen vreemden: vader Wim Jansen ondernam ook van alles: hij begon met het verkopen van gaas en spijkers, bood kachels en haarden te koop aan, alsmede potten, pannen en emaillen emmers (daarvan liggen er nog in Tonny’s werkruimte).Wim was hoefsmid en verhuurde auto’s, verkocht fietsen en bromfietsen en repareerde ze. Hij verzorgde ook taxivervoer.Tonny herinnert zich het verhaal dat zijn vader notaris Stassen naar de veiling moest brengen en dat Wim daar ter plekke tot ‘veilingmeester’ werd gebombardeerd! Toen de privé auto in opkomst kwam, gingen ze benzine verkopen. “Ik weet nog dat de benzinepomp gezet is,” zegt Tonny “dat moet dus meer dan 50 jaar geleden zijn.” Tonny behaalde zijn diploma rijwiel- en bromfietsmonteur en het vrachtwagenrijbewijs. Zijn eerste baan was op kantoor bij Van Eerdwegh en daarna vervulde hij zijn dienstplicht. Vervolgens huurde fa. Schouten hem in als chauffeur om stoffen en kleding te vervoeren in Nederland en België. “Ik reed toen wel zo’n 80.000 km. per jaar, dat was mijn lust en mijn leven!” zegt Tonny. Zijn broer Wim nam deze taak over en Tonny kwam thuis in het bedrijf van zijn vader. Samen verzorgden zij het taxivervoer. Tonny’s eerste taxiritten waren voor Schouten, de medewerksters die buiten Geffen woonden, werden in de winter opgehaald voor het werk en weer thuisgebracht. De auto speelt derhalve een grote rol in het leven van Tonny! Het afscheid nemen als pomphouder was dan ook even wennen: het belletje rinkelt niet meer... en het praatje bij de pomp, alsmede de groet naar langskomende dorpsgenoten, zijn verleden tijd! B&S Tank en Carwash heeft Tonny’s vergunning overgenomen en een 24-uurs onbemande benzinepomp geplaatst aan de Bedrijvenweg in Geffen. “De reden tot stoppen ligt vooral in het feit dat de noodzakelijke investeringen, om de pomp up to date te houden, te hoog zijn navenant de opbrengst,” zegt Tonny. “Veel klanten vinden het jammer, maar hebben wel begrip voor mijn besluit. Ik kreeg veel goede reacties met waardering!” Natuurlijk is het een verandering, maar er is ook een stuk rust voor in de plaats gekomen.Tonny:“Ik hoef niet meer om 07.00 uur op te staan. Ook zondags bleef ik een beetje thuis om de pomp te bemannen en nu kan ik weer eens een keer naar Nooit-Gedacht gaan kijken!” Zijn twee andere ‘ondernemingstakken’ blijven bestaan: De fietsenzaak met verkoop en reparatie van fietsen en ook voor het taxivervoer kunt u gewoon nog bij

Tonny terecht, evenals voor het ziekenvervoer voor zorgverzekeraars. Tonny wil graag al zijn klanten nogmaals via deze weg van harte bedanken voor de prettige samenwerking! Allemaal hebben ze al een attentie ontvangen. Nu is het zaak om de lege plek op een goede manier in te richten en hoe dat er uit gaat zien, blijft nog een verrassing!

VIERHONDERDSTE STAMTAFEL Als medeoprichter van de Stamtafel en gelegenheidsvoorzitter bij de 400e bijeenkomst wil ik bij deze Paul en Helma van café Govers namens alle deelnemers graag en van harte bedanken voor de plezierige warme manier waarop zij altijd aan de Stamtafel gelegenheid hebben gegeven om bijeenkomsten te houden. Bij onze jubileumviering trakteerden ze alle aanwezigen bovendien op koffie en een heerlijke, speciale jubileumtaart. Klasse! Jaap Bijleveld Cultuurmiddagen in Sint Jozefoord Cultuurmiddagen; de middagen vol mooie klanken, hoge tonen en bijzondere lezingen, waarvan bewoners van Sint Jozefoord en inwoners van Maasdonk kunnen genieten. Afdeling Welzijn & Recreatie zet de deuren graag open voor inwoners van Maasdonk. U bent hierbij van harte uitgenodigd om diverse activiteiten van Welzijn & Recreatie bij te wonen. ‘ExpresZo’ ‘ExpresZo’ is een gemengd koor uit Maasdonk dat zich richt op het meerstemmig zingen van lichte muziek. Op vrijdag 11 april kunt u in restaurant ‘de Ontmoeting’ komen genieten van ingetogen ballades, close harmony, wereldmuziek en swingende pop. Datum: Vrijdag 11 april Tijd: 19.00 uur Locatie: Restaurant de Ontmoeting

10

Torenklanken 05.indd 14

12-03-14 21:58


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Fietstraining (elektrische en gewone fietsen) LET OP De fietstraining op 9 april a.s. zoals vermeld in ons jaarboekje komt te vervallen. Hiervoor komt in de plaats een Fietstraining voor Maasdonk op vrijdag 4 april a.s. van 9.00 tot en met 14.30 uur. Organisatie Seniorenraad Maasdonk met de 3 KBO afdelingen. Om 12.45 is er een lunchpauze.Volg de media voor de plek/ plaats waar het gaat gebeuren. Wij raden u aan deze training te gaan volgen. Andere zaken: KBO Brabant is inmiddels op 1 locatie in de 4 verschillende regio`s gestart met het tablet/i-pad project. Wij zullen ons uitermate inspannen om een dergelijk project ook binnen onze afdeling te organiseren. Van verdere ontwikkelingen houden wij jullie op de hoogte. De discussie of er per gemeente 1 kring komt, met daaronder de afdelingen, begint zich te verschuiven.Wellicht komt er een keuzemogelijkheid, zo dat meerdere gemeenten toch 1 kring kunnen vormen. Onze jaarvergadering was nog niet gehouden toen deze tekst ingeleverd moest zijn.Wel is bekend dat Henriette van Erp en Corrie Hondong te gast zijn, en Henriette een verklaring zal afleggen. Daarom sluit ik deze keer graag af met de spreuk: Een hart dat heeft geleerd om te vertrouwen, kan gerust zijn. Antoon Romme, voorzitter

REIZEN KBO’S MAASDONK REISPLANNEN 6 maart 2014 In samenwerking tussen de drie reiscommissies van KBO Nuland,Vinkel en Geffen hebben zij een 5-daagse vakantiereis georganiseerd van 20 t/m 14 juni 2014. Het doel is de Romantische Strasse in Duitsland. Tot groot genoegen ontvingen zij tot op heden 39 aanmeldingen voor deze reis. Best een leuke groep. Zij willen echter de inschrijfmogelijkheid nog langer openstellen tot 25 maart a.s. Wellicht is e.e.a. aan Uw aandacht ontgaan of denkt U bij nader inzien toch nog aan deelname aan deze mooie reis. Er zijn namelijk nog een aantal plaatsen vrij, die zij graag alsnog ingevuld zouden willen zien. Hoe meer zielen ... hoe meer vreugd!!! Maar ook voordeliger voor alle deelnemers, als voorbeeld als we 1 deelnemer meer hebben wordt de reissom van € 350,00 ... € 335,00 per persoon en zouden we dan nog 5 deelnemers meer hebben wordt de prijs € 320,00. Gaat U ook mee? Het zou voor allen heel gezellig en voordeliger zijn!!!

Dus ook degenen die vergeten waren zich op te geven en andere belangstellenden er is nog plaats en U bent van harte welkom!!! Opgave en/of info bij de leden van de reiscommissie van Uw KBO-afdeling: voor Nuland Han Zwanenberg, voor Vinkel Piet van de Ven, voor Geffen Christine Ceelen en/of Ton Jonkers. Hartelijkwelkom!!!

30 MAART LENTECONCERT IN DE MEENT NULAND Muziek van een marimba speler en korte piano stukken omlijsten het Lente concert van de koren ExpresZo uit Maasdonk en Just Between uit Nuland. Met het begin van de lente is dat op 30 maart as, vanaf 14.30 uur ongeveer 2 uur lang in de Meent in Nuland. De koren Just Between uit Nuland en ExpresZo uit Geffen zullen beide hun nieuwste nummers laten horen. Wat beide koren voor ogen hebben is om op een prettige manier hun publiek te vermaken. Zingen staat bij beide koren op de eerste plaats, maar staging en de aankleding zullen mede bij dragen aan een leuke middag. Door het zingen af te wisselen met een bijdrage van Wouter van Leeuwen die op zijn marimba zal spelen denkt de organisatie muziekliefhebbers te plezieren. Het koor ExpresZo laat zich begeleiden door Chaim van den Boom, een conservatorium leerling die op de piano ook nog wat stukken solo zal spelen. De muzikale leiding is in handen van Fons van Gorp. De kaart verkoop loopt via de leden van de koren en via de verkoopadressen:Albert Heijn Nuland en Familux Bosch van Erp in Geffen. De prijs is 5 euro per kaartje, maar dan krijgt u de koffie en een plak cake erbij. Als u zorgt dat u een kaartje hebt, zorgen de koren ervoor dat u een geweldige middag beleeft.Voor een ieder die al langer twijfelt om bij een koor te gaan, een geweldige kans om eens te horen en ervaren hoe leuk zingen kan zijn. Just Between/ExpresZo

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 11

Torenklanken 05.indd 7

12-03-14 21:58


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met de hoofdlocatie van MEE, telefoon 0413334733. BELLEN MET DE GEMEENTE Sinds juli vorig jaar werkt de gemeente Maasdonk op afspraak. Dit om u beter van dienst te kunnen zijn en wachttijden te vermijden. Sinds die tijd krijgt u een bandje te horen als u naar de gemeente belt.Voorheen kreeg u direct de telefoniste aan de lijn. Belt u naar de gemeente? Dan krijgt u een keuzemenu. Keuze 2:Voor informatie en/of een afspraak over WMO, Leerlingenvervoer of Subsidies m.b.t. welzijn Keuze 3: Voor informatie en/of een afspraak over Omgevingsvergunningen Voor overige informatie: blijf aan de lijn, u wordt doorverbonden met de telefoniste We vragen u om goed naar het bandje te luisteren en dan een keuze te maken, zodat u de juiste afdeling aan de lijn te krijgt. INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OVER TOEKOMST MAASDONKSE (SPORT)SUBSIDIES In verband met de herindeling organiseren gemeenten Maasdonk, ‘s-Hertogenbosch en Oss vier informatiebijeenkomsten om Maasdonkse organisaties uitleg te geven over de subsidies vanaf 2015.Tijdens de informatiebijeenkomsten kunnen de organisaties kennismaken met de gemeente Oss en ‘s-Hertogenbosch. Er zijn aparte bijeenkomsten voor Geffense verenigingen en Nulandse en Vinkelse verenigingen. De verenigingen zijn hier rechtstreeks voor uitgenodigd. Informatiebijeenkomst Tijd Datum Locatie Verenigingen Welzijn, Cultuur en Jongerenwerksubsidies Geffen 19.30 uur 10 maart MFC De Koppelinck Geffen Sportverenigingen Geffen 19.30 uur 11 maart Gemeentehuis Geffen Verenigingen Welzijn, Cultuur en Jongerenwerksubsidies Nuland-Vinkel 19.30 uur 12 maart ‘t Zijl Vinkel Sportverenigingen Nuland-Vinkel 19.30 uur 17 maart Gemeentehuis Geffen Mocht u interesse hebben om een van de bijeenkomsten bij te wonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via welzijn@maasdonk.nl. Wilt u in verband met de orga-

12 Torenklanken 05.indd 8

12-03-14 21:58


nisatie erbij vermelden welke avond en met hoeveel personen u komt? Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij hr. J. Bellemakers, coördinator Welzijn en Zorg of mw. C. van Doorn, senior beleidsmedewerker welzijn. U kunt hen bereiken, via telefoonnummer 073 - 53 42 100 of via e-mail: jbellemakers@maasdonk.nl of cvdoorn@maasdonk.nl.

rechtstreeks uit haar vrouwenhart komen. Ze toont hierbij haar zangkwaliteiten en acteertalent, waarbij een prachtig sprekende lichaamstaal opvalt” Brabants Dagblad “Van den Boom verstaat de kunst om wat haar zelf bezighoudt, over te brengen in mimiek en gebaar, maar vooral met haar stem. Schijnbaar moeiteloos maakt zij ingewikkelde melodische wendingen, schakelt ze van hoog naar laag en van volumineus naar minimaal.Van easy listening naar totaal-expressief”

Herindeling Vanaf 1 januari 2015 bestaat de gemeente Maasdonk niet meer en gaat de kern Geffen naar de gemeente Oss. Nuland en Vinkel horen dan bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Een herindeling heeft natuurlijk gevolgen voor inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven. Het is belangrijk dat de overgang naar de nieuwe gemeenten voor iedereen zo soepel mogelijk verloopt. Gemeenten Maasdonk,‘s-Hertogenbosch en Oss werken veel samen om dit te realiseren.

TRY OUT EN PREMIÈRE THEATERVOORSTELLING MARIJ VAN DEN BOOM Op vrijdag 21 maart is de eerste try out van het nieuwe programma ‘Door de Straten’ van de Brabantse theatermaakster Marij van den Boom in gemeenschapshuis Acropolis in Megen te zien. Zondag 23 maart is in theater De Steenakker in Haps de tweede try out te zien. De première van ‘Door de Straten’ is op zaterdag 29 maart in theater De Lievekamp in Oss. Voor haar 4de soloprogramma is Marij geïnspireerd door de verhalen die ze hoort terwijl ze ‘door de straten’ loopt. Want het leven ligt op straat en achter elke deur schuilt een boeiend verhaal. Deze juweeltjes van verhalen zijn door Marij van den Boom omgezet naar pure en integere liedjes. ‘Door de Straten’ is een afwisselend muzikaal programma. Marij van den Boom ontroert, confronteert en laat je lachen. Marij van den Boom wordt begeleid door een verassend muzikaal trio; gitarist Kornelis Lievense, toetsenist Ruud de Grood en cellist Eva van de Poll. Regie is wederom verzorgd door Bart Vaessen. Try outs: 21 maart 20.00 u. Gemeenschapshuis Acropolis Megen 23 maart 14.00 u. Theater De Steenakker Haps Première: 29 maart 20.15 u. Theater De Lievekamp Oss

HAPJESSERVICE DE GEZUSTERS Maak het u lekker gemakkelijk en bestel uw hapjes bij Hapjesservice De Gezusters. Voor al uw verjaardagen, communie-, verenigings en familiefeesten. Al onze hapjes zijn huisgemaakt en leverbaar tegen vriendelijke prijzen. Vraag vrijblijvend onze assortimentslijst op via degezusters@outlook.com of bel 06-51744995.

De Gelderlander “Van den Boom intrigeert door pakkende luisterliedjes en recht voor zijn raap teksten die 13 Torenklanken 05.indd 9

12-03-14 21:58WIE DE WAARHEID NIET DEERT... Een stamtafel met allerlei soorten uilen... en volgens de voorzitter met een aantal ‘uilskuikens’ eromheen...! De 400ste keer zijn ze bij elkaar, weliswaar met een wisselend gezelschap, om Geffense actualiteiten te bespreken of suggesties te doen aan de ‘goe gemeente’. Twee kersverse slagroomtaarten, die bakker Van Hoorn diezelfde ochtend nog heeft gebakken, worden geschonken door waardin Helma: één met het opschrift: 400 keer Stamtafel en de andere met: 800 keer Stomtoffel, voor de barzitters op de zondagochtend aan de ander kant, die immers elke week present zijn...! Alvorens het officiële gedeelte begint, komen enkele aandachtspunten ter tafel: nabeschouwing Carnaval en de nieuw geplaatste gedenksteen ter herdenking aan Simon van de Bergh. Genodigden komen aanzitten: oud-leden Rien, Leny en Trees, burgemeester Augusteijn, pastoor Van Dijk en de schrijvende pers. Voorzitter Jaap Bijleveld blikt terug: 20 februari 1994 nam hij samen met Theo Prinssen het initiatief om een onafhankelijke praatgroep te vormen om de discussie rond Geffense onderwerpen levendig te houden. Jaap was elf jaar voorzitter / secretaris en Harrie Govers penningmeester. Harrie: “We zijn de enige club die zonder subsidie draait, toch maar eens gaan aanvragen, als we bij Oss zijn!” Door de jaren heen ‘rolden’ er van de Stamtafel een aantal initiatieven: invulling van de herdenking op 4 mei, ideeën rond Geffen 700, de naam van Ivo van Dinther bewaren, een beleidsnota rond drugsgebruik in Geffen. De vergadering wordt onderbroken door een luidruchtige DORKE die iets komt vertellen! Ze neemt de leden op de hak: Ans op z’n carnavalesk - Ine even van de leg - Berghit is Fons-rijk - Annemarie: zo Rijn! - Jaap, de allergrootste bezwaarschriftindiener - Rien: stampvastig - Jan, de vrucht van Vinkel in onze schoot - Gilbert die A.Buijs had - Wim de Rommelpot en het zwijgende zangtalent - Pierre met vastgeroeste Wissels - Harrie die Biez-Biez roept - Ties, nooit-gedacht-of-ie-weer-komt en Theo die de Cul-hum schrijft... De voorzittershamer wordt weer ter hand genomen en ieder mag zijn zegje doen over het fenomeen Stamtafel: “Een mooie verslaglegging - met een Prinselijke neiging tot aandikking - van meningen door een gemêleerd gezelschap. Wisseling van leden is gezond. Het mag nog scherper richting politiek.” De burgemeester kan het symbool van de uil wel terugvinden in de combinatie van de lol en ‘de wijsheid’ van een goed niveau. De pastoor ziet zich regelmatig ‘voorbij komen’ en schuift graag aan. De toekomst van de stamtafel, als we bij de gemeente Oss gaan horen wordt aangekaart.Augusteijn:“De stamtafel moet de luis in de pels worden van de Dorpsraad, die als adviesraad (niet bindend) moet gaan fungeren in

Torenklanken 05.indd 10

de nieuwe gemeente.” “Wie de waarheid niet deert, is bij ons verkeerd” luidt de slogan van de Stamtafel en tot slot wordt het ‘stamlied’ feestelijk uitgezongen! De oorkonde wordt getekend door de aanwezigen; een historische stamtafelbijeenkomst wordt vereeuwigd in schoonschrift op perkament...

CURSUSDATA BRONS GIETEN voorjaar 2014 Beste cursisten, Voor dit voorjaar hebben we een cursus brons gieten gepland. Cursus vrijdag 25 - 04 aankanalen 19.30 - 22.30 uur vrijdag 02 - 05 invormen 19.30 - 22.30 uur zaterdag 24 - 05 gietdag 09.00 - 15.00 uur vrijdag 30 - 05 ciseleren 19.30 - 22.30 uur vrijdag 06 - 06 patineren 19.30 - 22.30 uur Aanmeldingen graag per email. Inschrijving in volgorde van aanmelding. Met vriendelijke groet, Charles Knotter zie voor cursusinformatie: www.charlesknotter.nl Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15 12-03-14 21:58


Verbondenheid Binnen Sint Jozefoord heerst een serene, religieuze en respectvolle sfeer. Medewerkers en bewoners kennen en zíen elkaar. Alles vanuit oprechte verbondenheid.

De beste zorg In de bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt

Sint Jozefoord ontving het Gouden Kwaliteitskeurmerk én de toekenning ‘Koploper in de Zorg’ voor de hoge kwaliteit van zorg. Onze kleinschaligheid versterkt de persoonlijke betrokkenheid.

verzorgings-

Oog voor welzijn

verpleeghuis

Onze bewoners krijgen alle zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Daarnaast stimuleren wij hen om actief te blijven en zo veel mogelijk zelf te doen. Vrijheid, zelfstandigheid en sociale contacten dragen bij aan ieders welzijn.

Sint Jozefoord. Naast de zusters vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of

Werken bij Sint Jozefoord

lichamelijke klachten

We zorgen niet alleen goed voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij krijgen een goede opleiding, begeleiding en gezellige werksfeer.

hier rust, ruimte en goede zorg.

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl

Torenklanken 05.indd 16

12-03-14 21:58


DORPSRAAD GEFFEN OP WEG NAAR OSS Op dit moment is de dorpsraad een stichting met als doel “bevordering van de leefbaarheid van het kerkdorp Geffen”. Als per 1 januari 2015 Geffen bij de gemeente Oss komt zal de dorpsraad niet meer als stichting verder gaan. Dorps- en wijkraden vallen onder de rechtspersoon “gemeente Oss”. Momenteel zijn er vijf wijkraden en vijf dorpsraden. Omdat de wijk- en dorpsraden officiële adviescommissies van het college van B en W zijn, treden ze bij elke gemeenteraadverkiezing af en volgt er een nieuwe benoemingsprocedure. Voor de Dorpsraad Geffen betekent dit dat deze benoeming voor het eerst per 1-1-2015 zal plaatsvinden. Het is niet zo dat er voor de samenstelling van de dorpsraad verkiezingen worden gehouden. In principe kan iedereen die zich wil inspannen voor de bevordering van de leefbaarheid in Geffen zich kandidaat stellen. Het is van belang dat de samenstelling van de dorpsraad min of meer een afspiegeling is van de inwoners. Daarbij is niet alleen te denken aan jong en oud, man en vrouw, maar ook aan het vertegenwoordigen van de geledingen uit ons dorp. Een plaats in de dorpsraad krijg je op voordracht van een commissie van wijze mannen/vrouwen. Deze commissie van wijze mannen zal worden aangezocht door het bestuur van de huidige dorpsraad. Nadat de commissie is samengesteld volgt de mogelijkheid om zich aan te melden als kandidaat. Gelet op het doel van de dorpsraad zal de commissie er voor dienen te waken dat het geen politiek platform wordt. De commissie zal vervolgens zo nodig kandidaten nog spreken en dan een bindende voordracht richting het college van Burgemeester en Wethouders doen. In het derde kwartaal zal de dorpsraad nog aanvullende informatie verstrekken over de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de dorpsraad. Een actieve dorpsraad wil graag weten wat er leeft, wat de wensen zijn en waar initiatieven een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Daarvoor wil de Dorpsraad Geffen graag gebruik maken van inzichten van klankbordgroepen. Dat kunnen klankbordgroepen zijn die een structureel karakter hebben of die tijdelijk actief zijn bij een bepaald project. Binnen de dorpsraad hebben we daarvoor een eerste stap gezet door voor belangrijke groepen uit ons dorp een of twee dorpsraadleden als coördinator/aanspreekpunt te laten optreden. Deze verdeling ziet er als volgt uit: Doelgroep senioren: contactpersoon Antoon Bierings (06-57333760) Doelgroep jeugd/jongeren/kinderen: contactpersoon

Tonny van Erp (073-5321995) Doelgroep ondernemers: contactpersoon Piet van de Wetering (06-53785726) Doelgroep buurtverenigingen en gezinnen: Hans Hoeben (06-22562563) en Peter van Erp (06-10351036) Doelgroep verenigingen: Hans Hoeben en Jo van Dinther (06-21186319) Inmiddels worden reeds uitnodigingen verstuurd om in contact te komen met voorzitters/vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen om hierover verder van gedachte te wisselen. Maar als u nu al iets specifieks onder de aandacht wilt brengen, schroom dan niet om de contactpersoon te bellen. Dit kan natuurlijk ook altijd via ons mail adres: info@dorpsraadgeffen.nl Hans Hoeben, voorzitter DG

GESLAAGDE PINK PARTY 2014! (door onze eigenste Annemieke Roddel) Terugkijkend op vier bomvolle avonden in café Boetje kan de Werkgroep eigenlijk maar één conclusie trekken: Pink Party2014! was een fan-tas-tisch fistje!!! We blikken kort terug met Kartrekker en Rv11-lid Patrick Grim. “Dit jaar hebben we extra veel ingezet op PR en publiciteit en dat heeft zeker resultaten gehad”, aldus Patrick. “Zo hebben we flink geflyerd tijdens de schooloptocht op vrijdag en de grote optocht ‘s zondags. Daarnaast zijn er extra veel posters en flyers gedrukt en deze zijn door ons PR-manneke ook buiten de Rottenrijkse grenzen verspreid. Mede daardoor, maar zeker ook door mond-op-mond reclame over de gezellige sfeer op de regionale scholen voor Voortgezet Onderwijs, mochten we dit jaar elke avond ruim méér dan de beoogde 111 pubers welkom heten uit onder andere Nistelrode, Nuland, Schaijk, Oss,Vinkel, Heesch en natuurlijk Geffen. De sfeer op alle avonden was ook dit jaar weer top volgens Patrick. “De mooie versiering, de dj’s, de 0% Cocktail Party (zondag), de vlotte groep vrijwilligers en de gunstige consumptieprijzen; kortom de randvoorwaarden, die zijn top bij café Boetje. De sfeer maken de pubers zelf en... dat is ze dit jaar uitstekend gelukt!!! Wij als oudjes met een colaatje in de hand genieten met volle teugen van de feestvierende jeugd. Hun plezier en de enorm positieve reacties van hun ouders geven ons als Werkgroep leden ontzettend veel voldoening. Ook volgend jaar organiseren wij 100% zeker weer Pink Party!” Tenslotte wil de Werkgroep nog kwijt, dat het Boet van Dijk van het gelijknamige café zéér erkentelijk is voor zijn gastvrijheid, zijn vertrouwen en adviezen. 17

Torenklanken 05.indd 11

12-03-14 21:58


40-JARIG JUBILEUM ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL 12 APRIL 2014 Langs deze weg nodigen wij, bestuur en leden van ziekencomité De Schakel, onze zieken, alleenstaanden, ouderen, bewoners van verpleeghuizen uit Geffen en allen die zich verbonden voelen met onze vereniging uit, om op gepaste wijze dit 40-jarig jubileum met ons te vieren op 12 april 2014. Het programma van deze dag is als volgt: 11.00 uur: Heilige Mis in onze parochiekerk Maria Magdalena, uit dankbaarheid voor onze vereniging en ter nagedachtenis aan onze overleden leden. 12.00 uur: Na deze dienst vervolgen wij onze feestelijkheden in zaal De Gouden Leeuw. 12.30 uur: Feestmaaltijd. Dit diner wordt U aangeboden door ziekencomité De Schakel! Tijdens het diner op deze feestelijke middag zal Johnny Steenbergen de muzikale omlijsting verzorgen. 15.00 uur: Receptie en huldiging jubilarissen. Iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij onze vereniging is van harte welkom. Ook oud-leden en/of hun partner zijn van harte uitgenodigd voor deze receptie. 16.30 uur: Sluiting. Wij stellen het zeer op prijs dat u uw aanwezigheid voor deze dag uiterlijk 5 april aan ons doorgeeft. Wanneer u zich moet houden aan een bepaald dieet dan horen wij dat graag. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voor diegene die het moeilijk vindt deze dag alleen aanwezig te zijn mag een introducé meekomen. Voor vervoer kan worden gezorgd. Dit graag even doorgeven evenals de opgave van uw aanwezigheid bij een van onderstaande bestuursleden: Jan van Nistelrooij

tel. 073-6892946 e-mail: jwvannistelrooy@gmail.com Ineke van Zandvoort tel. 5321041 Fia Heijmans tel. 5322298 Tonnie v.Schijndel tel. 5321086

misschien wel voor de laatste keer het Maasdonkweekend. Of krijgt dit gezamenlijke jaarlijkse project toch een vervolg? Hoe dan ook, dit jaar wordt het een grootse editie in M.F.C. de Koppellinck in Geffen! Solistenconcours Op zaterdag 29 maart zullen maar liefst 60 Maasdonkse muzikanten en majorettes zich op hun best presenteren voor een deskundige jury. De eerste optredens beginnen om 11.00 uur en om 16.30 uur is de prijsuitreiking. Wij wensen alle deelnemers heel veel succes! Maasdonk got talent! De volgende dag, zondag 30 maart, opent de Koppellinck wederom haar deuren voor de orkesten van Odio, Union en W.I.K. die een gezamenlijk spectaculair concert zullen houden met het thema ‘Maasdonk got talent’. En dat talent zullen zij volop tonen! Bekende hits, soms onder begeleiding van zang, zullen de revue passeren. Indrukwekkende solo’s op de marimba en saxofoon komen aan bod. Genoeg entertainment, het publiek zal zich geen moment hoeven te vervelen. Dit Maasdonkconcert begint om 11.30 uur, de zaal is vanaf 11.00 uur geopend. Beiden dagen is er gratis toegang en de bar is geopend. Wij zien u graag tijdens het Maasdonkweekend! Kijk voor meer info op www.wikgeffen.nl

DIRIGENT W.I.K. STAPT IN HET HUWELIJKSBOOTJE Op vrijdag 7 maart is de dirigent van W.I.K., Mark van Mil getrouwd met zijn Chantal. In de prachtige kerk in Raamsdonk vond de feestelijke dag plaats. ‘s Middags trouwden ze voor de wet, onder begeleiding van een gelegenheidsorkest. Dit orkest was samengesteld uit een aantal muzikanten uit de drie verenigingen die Mark dirigeert; Geffen, Maden en Driebruggen.‘s Avonds kwamen alle muzikanten uit deze orkesten bij elkaar om een grootse serenade te brengen bij het pas getrouwde paar. Muziekvereniging W.I.K. wensen Mark en Chantal veel geluk samen!

LAATSTE MUZIKAAL MAASDONKWEEKEND?

Op zaterdag 29 en zondag 30 maart 2014 organiseren de Maasdonkse muziekverenigingen Odio, Union en W.I.K.

18

Torenklanken 05.indd 15

12-03-14 21:58


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

ĞčĞŜ

ŽžžÄž Ä?ĹšĹ?ůĚĞ Äž ŏĞŜ Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Torenklanken 05.indd 22

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63

12-03-14 21:58


VASTENACTIE VOOR SIERRA LEONE De jaarlijkse Vastenactie is in 2014 bestemd voor Sierra Leone. Sierra Leone ligt in West-Afrika en herstelt van een bloedige burgeroorlog die er woedde van 1991 tot 2002. De mensen die destijds zijn gevlucht keren weer terug naar hun land en proberen daar opnieuw een bestaan op te bouwen. Dat valt niet mee want de voormalige rebellen en de teruggekeerde vluchtelingen moeten weer leren vredig naast elkaar te leven. Ze moeten elkaar kunnen vergeven en samenwerken om nieuwe toekomst op te kunnen bouwen De missiezusters van St. Jozef van Cluny werken in de stad Koidu in de vluchtelingenkampen en leren daar de jonge vrouwen om de kinderen les te geven. Ze bieden tevens hulp bij het verwerken van oorlogstrauma’s en ze werken aan gezonde man-vrouwverhoudingen. De zusters werken aan een programma waarin ze met name de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen basisvaardigheden leren zoals lezen en schrijven en koken. Ze willen de jongeren zelfstandig maken en een vak leren zodat straks een eigen inkomen kunnen verdienen. In de week van 7 t/m 12 april zal er in Geffen worden gecollecteerd voor dit project. Wij hopen dat u in het kader van de vasten ook iets bij wilt dragen voor deze mensen in Sierra Leone. Wanneer wij in de christelijke vastenperiode iets minderen komt dat ten goede aan mensen die het zoveel slechter hebben dan wij. Op school zullen de kinderen, middels hun vastendoosje, ook mee sparen voor het project in Sierra Leone. Voor de collectanten is er op donderdagavond 3 april in de bovenzaal van het Oude Klooster om 19.30 uur een bijeenkomst over de vastenactie. Belangstellenden zijn daarbij ook van harte uitgenodigd. En hebt u wellicht tijd om ons te helpen door ook in een straat te collecteren dan horen wij het graag. Bel naar Miriam Bouwens 06-18909683.

financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. In 2014 is de Hartweek van 6 t/m 12 april. De week wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Hartstichting. Zo’n 75.000 collectanten gaan met de collectebus langs de deuren om geld op te halen. Help ook Ook in Geffen zijn de Vrienden van de Hartstichting actief. Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden. Nieuwe collectanten kunnen zich melden bij Rinie van den Berg, tel. nr. 532 1204 of Kees Jongeneelen tel.nr. 532 1146. Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen

DE TROUWE HELPER Ereleden van Politiehondenvereniging “de Trouwe Helper” Geffen ontvangen de Gouden Speld van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging). Onlangs hebben onze ereleden, Hein Schuurmans en Jo van der Heijden een Gouden Speld mogen ontvangen uit handen van erevoorzitter, Afdeling Noord-Brabant, Dhr. Toon School. Hein Schuurmans is 65 jaar lid van de KNPV en Jo van der Heijden is 52 jaar lid van de KNPV. Naast de gouden speld kregen zij uiteraard ook een oorkonde. Na de uitreiking werd er nog lang nagepraat en herinneringen opgehaald uit het verleden. Ook werden er weer oude vriendschapsbanden aangehaald. Onze vereniging is trots op dat twee van onze leden deze onderscheiding mochten ontvangen. Als het je leuk lijkt om ook iets in de hondensport te gaan doen, of als je gewoon nieuwsgierig bent, dan nodigen we je van harte uit om op ZATERDAG 5 APRIL a.s. op onze OPEN DAG / OEFENDAG te komen kijken. Het ochtendprogramma start om 09.00 uur en het middag programma met spectaculair stel werk start om 13.00 uur. De entree deze dag is gratis. Bij vragen kun je terecht bij de mensen achter de bar of bij de secretaris Linda Boeijen; Tel: 06-54944403 lindaboeijen@ziggo.nl.

MOV groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

Dit jaar bestaat de Nederlandse Hartstichting 50 jaar. Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de Hartweek, de jaarlijkse collecteweek. We vragen dan uw 20 Torenklanken 05.indd 13

12-03-14 21:58


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND !

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Torenklanken 05.indd 23

Telefoon: 073 - 532 1387

12-03-14 21:58


BRIDGECLUB “GEFFENS DOUBLET” Dinsdag 18 februari werd de vierde zitting van de derde serie gespeeld. Zoals altijd bleef het tot het laatste moment spannend. A-lijn 1. Marijke Droog en Marianne van Etten 54.79 2. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 52.29 3. Gerrie en Joop van der Meijden 51.67 4. Doortje en Wim van Druenen 50.42 5. Nellie Lucius en Toos de Haas 50.31 6. Ria en Wim Bijl 49.79 7. Marlies van Dijke en Thea Engels 49.48 8. Ria en Rien van Alebeek 49.27 9. Nelleke R.van der Voort en Piet v. Galen 48.65 10. Trudy en Jaap Lakeman 48.33 D 11. Annemarie van Gils en Riet v.d. Sanden 47.71 D 12. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 47.29 D B-lijn 1. Gerard Vogel en Frans van Weert 55.29 P 2. Peter Luijben en Ad van de Wetering 54.67 P 3. Astrid v. Buren en Christa v. Lieverloo 52.13 P 4. Corry en Cor Lansdaal 51.96 5. Ria Essenberg en Wim Christiaens 51.85 6. Thea en Johan Geling 51.76 7. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 51.27 8. Margriet van Beek en Idi Szovan 47.48 9. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 46.67 10. Ilse Ruland en Peter Wolf 46.67 D#

11. Margriet Baart en Ans Lambregts 46.56 D 12. Vera Bos en Diny de Jong 44.87 D # degradatie op basis van plaatscijfer C-lijn 1. Dick Pronk en Erik Vrolijk 60.08 P 2. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 52.81 P 3. Ineke Liefkens en Huub Heinen 51.50 P 4. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 51.42 5. Karine Molkenboer en Jet Willems 50.88 6. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 49.94 7. Elly en Aart Smit 49.69 8. Emmy van den Brink en Janny Voltman 48.92 9. Diny Arts en Marlouk Reitsma 48.54 10. Agnes v. Lieverloo en Francine d. Bresser 48.23 D 11. Antoine Jansen en Anky Janssen 47.77 D 12. Marianne Asselbergs en Ied de Rooij 40.23 D D-Lijn 1. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 55.73 P 2. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 54.58 P 3. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 53.96 P 4. Christien en Lambert van den Berg 53.85 5. Fien en Antoon van den Eng 53.44 6. Gwen en René Vogels 52.08 7. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 48.85 8. Tini Jonker en Marion Sollewijn 48.02 9. Nel en Herman Derks 46.77 10. Liza Koster en Marianne Nieuwe Weme 46.15 11. Anneke Hoven en Vera Spoormans 45.00 12. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 41.56

22 Torenklanken 05.indd 12

12-03-14 21:58


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Torenklanken 05.indd 24

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683

12-03-14 21:58


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 24

Torenklanken 05.indd 18

13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr.T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.

12-03-14 21:58