Torenklanken 2022 - nr 05

Page 1

60e jaargang | nummer 5 | maart 2022

60

1962

2022

JAAR

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage: klachten bezorging:

1

2

3

4

Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 telefoon (073) 532 11 46 NL06 RABO 0115 8030 09 Wihabo, Geffen 2.000 exemplaren jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KEI BEDANKT ALLEMAAL ZOEKT U EEN NIEUWE UITDAGING?? Gezond bezig zijn in de buitenlucht waarbij geen eisen worden gesteld aan uw uithoudingsvermogen! Neem deel aan de geweercompetitie van het SintJorisgilde voor bedrijven, clubs en buurtverenigingen. Zowel dames als heren zijn welkom. Op 5 donderdagen, 7 - 14 - 21 - 28 april en 12 mei, stellen wij onze schietinstallatie vanaf 19.30 open voor deze activiteit. Minimaal drie avonden moet u komen schieten om mee te dingen voor de hoofdprijs, een vleespakket. Met beide benen stevig op de grond schieten we verticaal, 12m hoog, op een wip. Na afloop bent u uiteraard welkom in onze gildekamer voor koffie of een drankje. Kosten p.p. 7.50 euro. Ga op zoek naar een medeschutter en daag elkaar sportief uit. Vragen en aanmelden vóór 1 april bij secretaris SintJorisgilde, Huub Lamers, 06 13570578.

Vorig jaar carnaval fietste ik naar oom Boet om toch een beetje carnaval te vieren. Wat baalde ik toen het feest niet door mocht gaan. Toen ik in november werd gevraagd hoefde ik niet na te denken; Prins carnaval was een grote droom. Met mijn vriend Stijn als rechter hand zou dit een gave carnaval gaan worden. Tot het einde was het spannend of het wel door mocht gaan. Gelukkig vertelde oom Boet dat er hoe dan ook iets gevierd ging worden. In de week voor carnaval heb ik samen met mijn vrienden voor het eerst aan een carnavalswagen gewerkt; CV Non stop vol d’r op. Samen met de voorbereidingen met de raad van half elf kwam de stemming er al lekker in. Het werd een groot feest dat begon op school met de prinsenwagen. Na de aftrap in de kerk ging het feest los in de tent, de zwarte optocht en op het tienerbal. Graag wil ik iedereen bedanken voor hun positieve bijdrage aan carnaval 2022. Het was geweldig! Daley van Dijk

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 18 mrt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 20 mrt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP vr. 25 mrt 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 27 mrt 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 01 april 19.00 u. avondmis in de kapel +DK (koffie na de mis) zo. 03 april. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK Voor de vastenactie wordt gecollecteerd in de Veertigdagentijd t/m Palmzondag, na elke vrijdagavond- en zondagochtendmis. VASTENACTIE 2022: JE LAND IS JE LEVEN Vastenactie 2022 richt zich met dit thema op het steunen van projecten die te maken hebben met landrechten. Mensen delven nog al te vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn. Er moet een rechtvaardiger beleid komen rondom het beheer van land! Wilt u een bijdrage overmaken dan kan dat via IBAN: NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v.Vastenactie, Den Haag. Kijk op: www.vastenactie.nl voor alle informatie. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 1 maart 2022: René van Hinthum, 64 jaar.

GOEDE WEEK In de Goede Week zijn er vieringen in diverse geloofsgemeenschappen. In Geffen is er op Goede Vrijdag om 15.00 uur een Kruisweg en een avondviering om 19.00 uur. In de avondviering zal uit de Matthäus Passion de aria ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’ worden gezongen door Rianne Tinbergen, begeleid door organist Ton van Heijnsbergen en fluitiste Karin van Zutphen. Wees welkom. KERKBALANS 2022 Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Woensdag 6 april 14.00-15.30 u. voorbereidingsmiddag. Zondag 10 april 09.30 u. Palmzondag met palmpaasstokken van de Communicanten. PROGRAMMA VORMSEL 2022 De vormselvoorbereiding is begonnen. Voor Geffen, Nuland en Vinkel zijn de bijeenkomsten in Nuland. Bij3


Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

K

Stefan Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Openingstijden: Di. t/m Vr. 09.30-12.30 uur & 13.30-17.00 uur Za. 09.30-14.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Een vertrouwd gezicht in de regio!

Uw advertentie

Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


eenkomsten 4 en 5: 16 en 30 maart van 15.00 – 16.30 u. Excursie naar de Voedselbank op woensdagmiddag 6 april (onder voorbehoud). Vrijdag 15 april 15.00 u.: uitbeelding Kruisweg in de Geffense kerk. Zaterdag 23 april: Power of Firedag in de Sint Jan + St. Janscentrum. Toediening vormsel door vormheer Fr. Ouwens op zaterdag 4 juni om 19.00 uur in de kerk van Nuland. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van:

Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’. GEZINSBEDEVAART ‘in de voetsporen van Peerke Donders’ Datum: Zaterdag 2 juli 2022.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon van den Broek of Ingrid van Meer via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl. De uiterste inschrijfdatum is 15 mei. GEBED God van liefde en trouw, wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijk geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm u over dit land en haar inwoners, laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden. Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen om verzoening en vrede, ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd, gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid. Heer ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. In Jezus’ naam, Amen. Kerk in actie is gestart met noodhulp en houdt nauw contact met de partners in Oekraïne. Die zijn erg bezorgd over de situatie. “Met de Russische inval is alles heel onzeker geworden voor ons allemaal. Zo’n grootschalige aanval hadden we niet verwacht”. 5


ROND DE DORPSPOMP

nr 564

Een hele kleine selectie van aangezetene, sommige geveld door Corona, en andere weer angstig om het te krijgen. Dus voor deze keer maar weer een keer online. Hoe lang nog...... Zal het een griepje worden... Tot nu toe hebben de meeste aangezetene het opgelopen tijdens het carnaval. Met onze “strakste” voorzitter kunnen we aan de slag, de agenda vaststellen en dan uiteraard het eerste punt van de agenda, het verslag. Verslag werd goed gekeurd, geen tegen geluiden nog van de kandidaten nog van geïnteresseerde, jammer dat we met maar 2 van de 5 kandidaten aan tafel hebben gezeten, doch wel allen benoemd. Carnaval Met welke snelheid kun je iets voor elkaar krijgen………

Carnaval optuigen in het Rottenrijk. Het werd zelfs nieuws, Maasdonk in het nieuws!!! In het Waoterrijk kwam DTV op bezoek, in het Kafland kwam SBS langs… 630.000 kijkers en in het Rottenrijk, het 8 uur Journaal 2.8 miljoen kijkers. Dudley, Eunice en Franklin, de drie stormen gooide de nodige vertraging in de opbouw van de tent, jammer want aan de buitenzijde was totaal niet te zien dat het carnaval was, geen rood, geen geel, geen groen, ja het gras, er hing zelfs geen vlag. Maar binnen was alles als vanouds, al lijken de geluiddempende doeken aan het dak ieder jaar korter te worden. De kleuren rood geel en groen kwamen je tegemoet, gezelligheid troef. De kluisjes stonden er weer, en het café en cafetaria waren er ook weer. Het feest kan beginnen “Carnaval verleerde nie” Vrijdag Openen met een mis in de kerk, met muziek van de Pompzwengels en een woordje van Prins John dun uurste vur de derde kir. En na de mis, kon het feest, wat we echt gemist hadden, beginnen. Testen voor toegang anders mocht je er ’s-avonds niet in, en er werd entree geheven, alle avonden uitverkocht, dit zal er wel nooit

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ ǁǁǁ d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

ǁǁǁ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ

d͘ ϬϲͲϱϯϭϴϰϮϲϯ Mob.: 06 11 36 62 82 ǁǁǁ rommehoveniers@home.nl ǁǁǁ


meer afgaan. Ook de Raad van 11 en zijn gevolg moesten betalen, daar waren aan onze digitale tafel toch wel zware bedenkingen over. Alsof zei het feest financieel moeten redden...... Zaterdag Een stralende dag, om 11:11 uur ging de eerste en laatste zwarte optocht van start. Onderleiding van Ronny L. te G. die had met een groep vrijwilligers het HEEL goed voor elkaar, er waren op de verkeerswet nagenoeg geen regels, dus die konden ook niet overtreden worden. Het geluid op de “zuip”wagens was draagbaar. Drukte langs de weg, en als vanouds een samenkomst op het plein. Geweldig dit initiatief, toch een mooie optocht met een groot feest, op het plein. De Prins en zijn gevolg stonden bij de Heegt, daar werden aan de jeugd, de nodige versnapering uitgedeeld. De Pompzwengels, trakteerde de bewoners van de Heegt binnen op nog enkele lekkere mee dein nummertjes. Op het plein alwaar DJ Roel Pels er een gezellige boel van maakte met zijn muziek, kwam de ene naar de andere sta tafel te staan met de nodige drank. Complete karren met eten en drinken kwamen van de Jumbo, het was tenslotte een “Amerikaanse” prijzen uitreiking. En, IEDEREEN had gewonnen, tijdens de prijzenuitreiking werden ze allen verrast met de eerste prijs, een heuse ZWARTE beker. Volle bak in de tent, na testen voor toegang. Jeugdcarnaval in de Koppellinck voor de jeugd van 12 tot 16 jaar, de adolescent, een fijne samenwerking met de ouders die het organiseerde 4 dagen feest, er mochten 500 kinderen binnen, dag 1 al bijna 400 zondag liep dat verder op, de laatste 2 dagen totaal uitverkocht een Maasdonks succes!! Dit smaakt naar meer, minder kosten, dan die extra tent, die niet vol te krijgen was, en waarom…… dat zullen we nooit weten, hopelijk een vervolging voor vele jaren. Het tienerbal werd dit jaar wederom door leden van Scouting Geffen georganiseerd onder de bezielende leiding van Frank Draad werd in hun eigen ruimte in De Uitstek, weer een heus carnavalsbal georganiseerd. Dit voor de jeugd van 8 tot 12. Tijdens het bezoek van de Prins met gevolg, is Frank Draad uitgeroepen tot Goeie Rottenrijker 2022. De stamtafel feliciteert Frank met deze mooie titel. Frank werd nog getrakteerd op een mooie garde dans, van de dansgarde van het Rottenrijk. Zondag Na een “zware” zaterdag een ontbijtje, voor de ene in de tent, voor de ander bij iemand thuis, geen optocht vandaag toch wel raar, maar we kunnen nog nagenieten van de zwarte optocht. En weer feest in de tent, bij de Uitstek en in de Koppellinck, alwaar de drank voorraad

snel slonk, op maandag om 07:00 naar de Jumbo, drank halen zodat het feest niet “droog” valt. Maandag De grote tent vult zich in de middag na een gezellig kwartjesbal in de Uitstek, en voor de jeugdraad onder leiding van Jeugdprins Daley en Jeugdprinses Marit gaat de jeugdraad en de grote mensen raad naar het Veldhazendurp, of te wel Lith alwaar ze een jeugd activiteit hebben bezocht, Prins John was toen al helaas positief getest, en moest in quarantaine, helaas volgende vele later mee van zowel de raad van 11 als van de Pompzwengels…… Dinsdag De dag van de Carnecantus, wederom volle bak in de tent, en het was weer gezellig, wel ff zitten in de tent, het bier vloeide rijkelijk, de pullen gevuld, en, wie niet luisterde kreeg “straf” het was wel de jeugd die vaak “straf” kreeg, dit terwijl er ook vele ouderen aanwezig waren. Bij de Uitstek werd om 22:00 uur afgescheiden genomen van de jeugd, met de verbranding van “Annemieke Roddel”. Nog ff in de grote tent en dan zit carnaval 2022 er op, het is gebleken, “Carnaval verleerde nie” Woensdag een Askruisje halen, en voor sommige die nog geen corona hadden opgelopen haringhappen. De Heegt De ene na de andere aangezeten moet het van Rien van Wanrooij hebben over de Heegt, misstanden? Of omdat het mooi wordt? Wat weten we niet, Rien kom van de Stomtoffel af, en kom effe naar de Stamtafel, de eerst volgende zitting in Café Govers. Wat we wel weten dat er in de Heegt, 15 mei van 11:30 tot 14:00 uur er een open dag komt in samenwerking met de Koppellinck en het Oude Klooster. Dan is alles klaar, de laatste puntjes zijn op de i gezet, zoals een schuifdeur aan de achterzijde. Ik zeg kom gerust kijken. Verkiezingen Onze voorzitter van de Dorpsraad prominent op de foto van de VDG hoe denken we daar over, moet onze voorzitter zich niet onpartijdig opstellen, hoe zal hij straks met de andere partijen zich opstellen als er een geschil is. De eerste oprichters van de Dorpsraad hadden er bewust voor gekozen om te kiezen voor mensen die niet actief waren in de politiek, natuurlijk heeft iedereen zijn voorkeur, maar tussen een voorkeur of je er daadwerkelijk voor inzetten…… bedenkelijk. Wie wordt na de verkiezingen onze aandachtswethouder, hopelijk iemand die durft te denken in oplossingen en opbrengsten en niet in problemen en kosten. Deze 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

www.pphnotarissen.nl

T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nl

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


nodigen we als hij bekend is graag uit om aan te sluiten tijdens een zitting van onze stamtafel. Oekraïne Wat een triest verhaal, deze oorlog, en dan heb je ook nog mensen die in de kamer er anders over denken…… nog even dit, Boudet, is een Frans woord, en als je dat letterlijk vertaalt kom je uit bij EZEL. Nou daar kan je het dan mee doen, ook is de naam KGB Piggelmee gevallen. Wat gaan we merken in Geffen, nog langer wachten op een huurwoning voor onze jeugd, nou vinden wij, dan is dat zo, onze kinderen zijn niet ontheemd, mogen dan wat langer thuis wonen, maar die hebben dan een thuis. Dit zijn mensen die huis en haard hebben moeten verlaten met vaak manlief aan het front. Onze brandstofprijzen reizen de pan uit, zelfs de “beschadigde” Groninger geeft aan, haal hier maar al het gas uit de grond. Wij zeggen, doen en goed compenseren, we varen er nu wel bij als we uit eigen “tuin” kunnen halen. Rondvraag/wvttk Het viel op dat tijdens de rondvraag er geen prangende vragen waren, maar liefst 33% had het over prangend. Van Dale schrijft, pran·gend (bijvoeglijk naamwoord) 1 klemmend, drukkend: een prangende vraag Het is maar een wijsheidje. Zo ook de volgende stamtafel, deze is, uitgaande van de soepele regels en de fitte aangezetene, op zondag 20 maart na de hoogmis. Ik zeg schuif aan en babbel lekker een keer mee, over…… De uitslag van de verkiezingen, windmolens, de kerk, het plein, de winkels, je vereniging wat je ook maar kwijt wil. En als het Prangend is, moet je zeker komen… Tot dan, en oh ja op af aanmerkingen, stamtafel@geffen.nl

THE DAY AFTER Het is vroeg in de ochtend als ik mijn rondje loop in een prachtig opkomende zon die wederom een mooie zonnige dag voorspelt. De genuttigde alcohol van de afgelopen carnavalsdagen en een verkoudheid maken het lopen niet echt soepel. Als ik van het Kraaijeven wil oversteken naar de Heesterseweg treft mijn oog een prachtig beeld. Eenzaam en verlaten hangt er een knalgele pruik in een boom met op de achtergrond het Geffens veld waar de vorige dag nog een gigantische tent stond. Die ene pruik die daar hangt als enige stille getuige van alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen. De rijplaten (die vakkundig opgehaald zullen worden door mijn broer) liggen er nog en de molen is weer zichtbaar op de achtergrond. Al verder lopend gaan mijn gedachten terug naar de afgelopen dagen. Naar de tent met al die feestende en hossende Geffenaren en andere wereldbewoners. Een fatsoenlijk gesprek voeren is niet mogelijk, en hoe fijn is dat. Wat er gezegd wordt is door de bank genomen een hoop klets maar soms oh zo grappig. En nu, een paar dagen later, staan we met zijn allen sterk in het opbouwen van groepsimmuniteit. Want wie was er nou niet verkouwe of ziek na deze zonnige feestelijke Carnaval waarin iedereen dicht op elkaar stond en waarin volop gesproken werd met consumptie. Hoe nodig was dit volksfeest na 2 jaar afstand houden en veel leed. En dan ontspringt er bij mij een gedachten.Waarschijnlijk niet uitvoerbaar, maar toch.Wat zou er gebeuren met de wereldbevolking, die het momenteel behoorlijk moeilijk heeft, als er in elk werelddeel in elk land in elke stad en dorp, slecht 1 dag carnaval gevierd zou worden. Als we slechts 1 dag, tegelijkertijd, over heel de wereld broeders en zusters zijn in slappe klets verkopen en een biertje drinken met elkaar. Wat zou er dan gebeuren? Ik denk echt iets heel moois. Er zouden verbindingen ontstaan in plaats van verscheuringen. Liefde in plaats van haat. Er zou gelachen worden in plaats van zwaarte en depressies. En wat zou dat doen met de wereld? Ja, ik weet het, ik ben soms een dromer. Maar toch!!!! Wat zou dat doen? 9


Boom geplant t.g.v. 60 jaar Torenklanken


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste KBO leden, Hebt u zich al aangemeld voor de jaarvergadering? Het kan nog. U bent zeer welkom, zo kunt u ook meebeslissen over een aantal zaken. De agenda voor de vergadering zat bij de ONS. Na afloop van de vergadering komt onze wijkagent Wim Kluessjen iets vertellen over veiligheid in en rondom uw woning en in de buurt en de toneelvereniging Geffes Volk zal een kort optreden verzorgen. Jaarvergadering 25 maart: Op 25 maart is de jaarvergadering in ’t Haasje, vanaf 13.30 uur bent u welkom. De agenda zat al bij ONS. Voor de jaarvergadering graag aanmelden bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058 of famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corry Hondong, tel 5323123 of famhondong@kpnplanet.nl LADY´S DAY bij Vander Klooster Mode op maandag op 23 mei. Een dagje uit, het kan en mag weer. Heerlijk. We vertrekken om 9.00 uur bij ’t Oude Klooster en we verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn in Geffen. De kosten hiervoor zijn € 20,00 pp. Te betalen voor 10 april op bankrekening NL82RABO0111003342 t.n.v. KBO Geffen. Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en tel. nr. vermelden.

• Een fysiotherapeut meet een aantal functies van u en geeft informatie om lager fit te blijven • U kunt een parcours afleggen op e-bikes om verschillende soorten elektrische fietsen uit te proberen Het theoriedeel duurt een halve dag en u kunt kiezen tussen de voor- en de namiddag. De kosten voor het theoretisch deel bedragen € 10,= (incl. een theorieboekje) Wanneer u ook het praktijkgedeelte volgt krijgt u naast de theorie-onderdelen: • Een uur rijden in een lesauto met een instructeur • U bezoekt een opticien en een audicien om ogen en oren te testen • Uw reactiesnelheid wordt gemeten in een rijsimulator Wanneer u kiest voor het praktijkgedeelte (en de theorie) bent u de hele dag, van 8.15 tot 16.00 aanwezig en bedragen de kosten € 20,= (incl. het theorieboekje en een lunch). Normaal kost één uur rijles vaak ruim € 50,- maar dankzij subsidie van de gemeenten Oss en Bernheze, kunnen wij dit voor een fors lager bedrag aanbieden. Wilt u deelnemen, stuur dan uw naam, adres en geboortedatum naar jhuijbers@vvn-maasland.nl en vermeldt, wanneer u alleen theorie wilt, of u in de voor- of namiddag wilt komen. Wanneer u ook aan het praktisch deel meedoet, geef dan aan of u in een automaat of handgeschakelde lesauto wilt rijden.

20 april: Verkeersdag voor senioren, ook voor niet leden van de KBO. Op woensdag 20 april organiseert VVN Afdeling Maasland (Gemeenten Oss en Bernheze) weer een verkeersdag voor senioren bij Verkeersschool Kees van Iersel in Heesch. Hoe ziet zo’n verkeersdag eruit: Alle deelnemers volgen het theorie gedeelte waarin ze worden geïnformeerd over veranderde verkeers- en gedragsregels zoals rotondes, snelweg, voorsorteervakken en taal van de weg. Daarnaast kunnen ze een praktijkles volgen in een lesauto waarbij hun kennis en ervaring beoordeeld wordt door een ervaren rijinstructeur. Maar er is meer, naast de theorie en de praktijk, krijgt u ook advies van onder meer de fysiotherapeut, de opticien en de audicien die uw conditie beoordelen. Het programma is als volgt: Volgt u alleen theorie dan informeren wij u over: • Veranderde verkeers- en gedragsregels • De invloed van medicijnen en alcohol bij ouderen in het verkeer

11


HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers, die graag iets willen vertellen over hun activiteit. Passe-partout Wie of wat is Passe-partout nou eigenlijk ? Wij zijn een koor, met voornamelijk dames. Elke maandagavond zijn wij te vinden in het Oude Klooster. We repeteren dan van 20:00u tot 21:30u. Zoals de naam Passe-partout “omlijsting” betekent, vormen wij samen een soort van muzikale omlijsting van bijvoorbeeld Heilige missen in onze kerk. Dat doen we ongeveer 1 keer per maand. Na ongeveer 2 jaar niet repeteren i.v.m. Corona, kunnen we nu eindelijk de draad weer oppakken. Elke maandag repeteren we weer nieuwe liedjes die we leuk vinden. Iedereen mag muziek aandragen. En of het nou van Nick en Simon is, van Abba of iemand anders; als het haalbaar is, kunnen we zingen wat we leuk vinden. Noten kunnen lezen is bij ons geen vereiste. Enthousiaste inzet en plezier in zingen is belangrijker. Het is dan leuk, als we door onze gezamenlijke inzet en inspanning uiteindelijk een lied naar tevredenheid kunnen uitvoeren. Rond 21:00u drinken we samen ook een bakje koffie of thee, waarbij het wel-en-wee van iedereen en de

Geffense gemeenschap wordt besproken. Zo willen we een koor zijn waarbij het zingen steeds beter wordt, maar ook een koor waarbij sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Op dit moment hebben we geen dirigent(e). Als je dirigent bent, en je kunt je voorstellen dat Passe-partout goed bij je zou kunnen passen, loop dan gerust eens binnen voor een kennismaking tijdens de repetitie. Je bent van harte welkom! Dat geldt ook voor dames of heren die wel eens zouden willen zingen. Loop gerust eens vrijblijvend binnen tijdens onze repetitie. Zing gerust eens een keertje mee of kom op de koffie. Je kunt het toch altijd proberen? Misschien is het wel iets voor jou! Lekker even je gedachten verzetten en met muziek bezig zijn. We zien je graag verschijnen bij een repetitie! Voel je welkom. Met muzikale groet, Carlo v Dinther, voorzitter

OPEN DAG BIJ SINT JOZEFOORD

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 12

Op 19 maart 2022 bent u van harte welkom bij Sint Jozefoord voor de Open Dag voor Zorg en Welzijn. Wilt u meer weten over de zorg- en dienstverlening van Sint Jozefoord? Kom dan langs voor informatie en een rondleiding. Of ben je geïnteresseerd in werken bij Sint Jozefoord? Ook dan nodigen we je van harte uit om langs te komen! Je kunt gelijk kennismaken met iemand van HR om te kijken welke vacature bij jou zou passen! Tussen 12 uur en 15.30 uur staat de deur voor u open. We vragen u vooraf in te schrijven voor een tijdsblok. Dit kan via een link die te vinden is op de website: www. Jozefoord.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN

De Koppellinck is klaar! En Kom d’r in gaat vier ochtenden per week open voor inloop! En wel op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. De zondag blijft zoals het was, open van 14.00 uur tot 16.00 uur. We hebben al een groep enthousiaste vrijwilligers, maar nieuwe mensen zijn heel welkom. We zijn we op zoek naar nieuwe gastvrouwen/gastheren, die één ochtend in de week of één keer in de twee weken de mensen welkom heten, een praatje maken en ze voorzien van koffie of thee. We nodigen iedereen die dit leuk lijkt en wat meer wil weten over Kom d’r in, uit op onze informatiemiddag: Vrijdag 1 april van 14.00-15.00 uur in de ruimte van Kom d’r in, Kloosterstraat 6, Geffen Ingang aan de zijkant (“verenigingen”) Het streven is om altijd met twee gastvrouwen/ heren aanwezig te zijn.

TOPSCORERS ALLERTIJDEN NOOIT-GEDACHT 1 Update: compleet van 1968 tot 02-03-2022, met uitzondering van 1993-1994. Dank zij Adrie van der Heijden, oud-voorzitter van Nooit Gedacht, konden er weer nieuwe gegevens worden aangevuld. Rien Damen ontving van hem een doos met enkele honderden krantenberichten! Rien vindt het prachtig om alles door te spitten. Er komen ook leuke berichten voorbij zoals o.a. het oprichten van de tafeltennisclub en andere berichten uit Geffen, zoals bijgevoegd krantenbericht. De stand van boven de 35 doelpunten (bij een gelijk aantal doelpunten staan de namen op alfabetische volgorde). Nico Rovers 173 Tiny van Nistelrooij 90 Cor van Wanrooij 71 Michael van den Heuvel* 71 Stefan Hommeles 70 Perry van Herpen* 56 Jon van Mourik 50 Tonnie van der Heijden 46 Dick Moll van Charante 44 Ton van Tuijl 43 Ad van Zutphen 42 Ton van der Cruijsen 42 Adrie van der Heijden 39 Bob van Iersel* 39 Frank van Herpen* 38 Mark Beekmans 38 Pieter van Lent 38 *Actief in selectie Heb je informatie: E-mail: voetbalgeffen@ziggo.nl of bel naar Rien Damen: tel. nr. 06 - 21506761 Website: www.voetbalgeffen.nl

Lijkt het je gezellig, en weet je iemand, buurvrouw/man of vriend(in) of kennis, die dit ook best wel zou willen, dan kun je je samen aanmelden, eventueel met je dag van voorkeur via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@ gmail.com We nemen dan contact met je op. Voor informatie of aanmelding kun je ook terecht bij: Marianne Draad tel.: 06-12135691 Wereldproeverij: De afgelopen maanden is de wereldproeverij i.v.m. de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. Op woensdag 30 maart is weer een Wereldproeverij , er wordt Mexicaans gekookt door Myrna. Dat belooft weer een gezellige en lekkere Wereldproeverij te worden! Je kunt inschrijven op de lijst die bij Kom d’r in ligt. (6 euro van te voren betalen).

13


POELIER VAN DRUENEN STOPT Het zat er al een tijdje aan te komen maar na 31 maart 2022 sluit Poelierderij van Druenen definitief de deuren. Eeuwig jammer dat het niet is gelukt iemand te vinden die dit prachtige bedrijf voort wil zetten, een gemis voor Geffen en een gemis voor de regio.Te ambachtelijk en te arbeidsintensief, dat is lastig om te verkopen. Gek toch dat deze positieve kwaliteitskenmerken reden zijn om er niet aan te beginnen. We begrijpen wel allemaal dat Jo en Anja, na zovele jaren hard werken, tijd willen hebben om te genieten van een vrij leven als jongere ouderen die nog vitaal en gezond zijn. Het is hen meer dan gegund. Bij een knapperend vuurtje buiten vertellen Jo en Anja over het verleden en over de toekomst. Op de binnenplaats achter de winkel heeft Anja een uitgebreide marktkraam gemaakt waar ze allerlei spullen in de verkoop heeft die tijdens het opruimen tevoorschijn komen. Het huis, de winkel en de bijgebouwen moeten leeg. Per 1 mei komt de nieuwe eigenaar. Er komt een 24-uurs zorgloket in het pand aan de Broekstraat met kantoren en opleidingsactiviteiten voor zorgmedewerkers. Iets totaal anders dus dan een kippenboutje, een parelhoentje of een stukje wildzwijn. Klein blijven en exclusief De ouders van Jo, Harrie en Lies van Druenen, begonnen met hanen slachten in 1964. Ze leverden haantjes in Geffen aan Caferaria D’n Baddie, restaurant De Barrière, Bouwmans de snackfabrikant uit Oss en restaurant De Lucht uit Zaltbommel. In ieder restaurant stond destijds wel ‘een halve haan’ op de menukaart. Toen al was poelier van Druenen in de regio bekend. Vanaf zijn 14de hielp Jo, de oudste zoon, actief mee in het bedrijf van zijn ouders. Vader Harrie stierf plotseling in 1980. Een intens droevige gebeurtenis. Lies pakte de draad ze goed mogelijk weer op en samen met Jo zette ze het bedrijf voort in de vorm van een maatschap. Jo en Anja zijn getrouwd in 1981 en gingen toen wonen bij de slachterij en de winkel. Op 1 januari 1986 namen Jo en Anja het bedrijf officieel over van moeder Lies van Druenen. Het jonge stel maakte plannen voor de toekomst. “We kozen ervoor om niet groter en groter te worden maar liever klein en exclusief”, vertelt Jo. Geen ‘massa is kassa’ maar iets lekkers en moois produceren.“We hadden er veel plezier in om zelf producten van gevogelte en wild te maken. In die tijd begonnen we ook met de catering, mooie schalen maken, ‘gourmet compleet’ stond op onze bestellijst”. Anja en Jo gingen beiden kookles volgen en ze brachten hun hobby in de praktijk. Een hele kip verkopen was niet meer het doel. Ze gingen kleine onderdelen exclusief bewerken. In 1988 begonnen ze met het roken van het 14

vlees. Vanaf 1991 werd het slachten van de kippen en hanen uitbesteed. Het slachten van het wild heeft Jo altijd zelf gedaan. Hazen, fazanten, reeën, wild zwijn, kwartels, noem maar op. Jo weet er wel raad mee op de slachtbank. En zo maakten Jo en Anja van poelierderij van Druenen een exclusieve winkel met kwaliteitsproducten waar de hele regio op af komt, tot Utrecht, Nijmegen en Eindhoven toe. Als de catering door van Druenen wordt verzorgd weet je dat het in orde is en dat je gasten zeer tevreden zijn. Gewoon lekkere dingen maken Jo en Anja kijken met veel plezier terug op hun werkzame leven.”Het was een prachtige tijd”, zegt Anja.“Natuurlijk hadden we een heel druk leven. Maar we waren wel altijd bij elkaar. Toen de kinderen klein waren zagen we ze opgroeien. Ons werk was thuis. Het was ook heerlijk om zoveel mensen te mogen leren kennen. Dat geeft ook veel gezelligheid. Je komt op feesten en partijen en je krijgt veel positieve reacties. Dat heeft ons altijd zo goed gedaan. Het is echt leuk om mensen een mooi feest of een gezellige avond te kunnen bezorgen. Dat zullen we straks zeker gaan missen”. Jo en Anja hebben steeds goed naar hun klanten geluisterd. “Voor ons is een tevreden klant het belangrijkst, daarom luisteren we goed naar wat ze precies willen”. Er waren ook moeilijke tijden. Zoals bv. tijdens de varkenspest en de vogelgriep. De toelevering van producten en het vervoerprobleem waren toen erg lastig. Over het geheel genomen kijken Jo en Anja terug op een prachtige tijd. “Het was ook altijd heel gezellig met ons personeel”, zegt Anja.We hadden veel jong personeel en daardoor veel lol en gezelligheid. Maar vlak de ouderen niet uit. Tante Mien werkte vanaf het begin mee in de slachterij. Ze kreeg de ‘Gouden satéprikker’ uitgereikt toen ze stopte met werken. En dan Harrie Nikkels, de trouwe chauffeur en ‘manusje van alles’. Harrie kreeg de ‘Gouden Pet’ bij zijn afscheid. “Nu ik er zo over nadenk”, zegt Anja peinzend, “zijn wij eigenlijk altijd met eten bezig geweest, gewoon lekkere dingen maken”.


Op de fiets naar Italië En dan nu de toekomst. Jo heeft van zijn 14de tot zijn 67ste jaar gewerkt als poelier.Wat een staat van dienst, 53 jaar lang. Dat verdient een waar “Chapeau!” Na 1 mei trekken Jo en Anja voorlopig in bij dochter Anneke in de Kruisstraat. “Waar we uiteindelijk terecht komen weten we nu nog niet”, zegt Jo lachend.“Dat zien we dan wel weer”. Voorlopig hebben ze avontuurlijke plannen waar nu eindelijk tijd voor is. Eind mei stappen ze op de fiets richting Italië. Het is de bedoeling om in Rome aan te komen en als het goed gaat fietsen ze misschien nog wel door naar de hak van Italië. “We zien wel hoe ver we komen”, zeggen de avonturiers. Het is de bedoeling om het zo eenvoudig en simpel mogelijk te doen. Onderweg overnachten in b&b’s van ‘Vrienden op de fiets’. “Dat hele primitieve zijn we wel niet gewend maar het

lijkt ons fantastisch. We hebben de hele zomer de tijd. Als we gezond en fit mogen blijven komen we er altijd”, zeggen Jo en Anja. En zo is het precies. Niemand die daar aan twijfelt. Onderweg zullen ze in ieder geval altijd lekker eten. Desnoods slacht Jo zelf een verdwaald konijn of een kreupele houtduif voor ’s avonds op een knapperend kampvuurtje. Dit gaat zonder meer een prachtige reis worden. Het afscheid 31 maart is het de laatste dag dat de winkel nog open is. En daarna op 1 en 2 april is er voor iedereen gelegenheid om afscheid te nemen van deze goede en vriendelijke ondernemers. Bedankt Jo en Anja. Jullie hebben ons dorp geweldig goed op de kaart gezet. Alle geluk voor de toekomst.

17


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Hedwig Schouten en Richard Peelen, leeftijd 70 jaar. zij wonen in de Kerkstraat, in het ouderlijk huis van Hedwig. 1. Een herinnering aan Geffen Hedwig: ik ben geboren en getogen in Geffen, heb uit mijn jeugd veel herinneringen. Een heel mooie is van toen we de eerste Beat-mis uitvoerden; moderne jongerenmuziek in de kerk, mét een gitaar! Nooit eerder vertoond, reuze spannend. En op het eind was er een applaus wat door de kerk galmde. Ik kan het er nóg koud van krijgen! 2. Dit zou anders moeten Er zouden niet zóveel zó grote vrachtwagens moeten rijden, de wegen zijn er niet voor gemaakt; het past niet, letterlijk en figuurlijk niet. En de windturbines die in de polder gaan komen, van dat project gaan we spijt krijgen! 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het huis waarin wij nu wonen, al 150 jaar in de familie, waar voorouders geboren en gestorven zijn, geleefd hebben. En de kerk, de toren is een prachtig baken in het landschap, altijd weer mooi om te zien als we ergens vandaan, terug naar Geffen komen. 4. Een mooi mens Dat is lastig; eigenlijk is iedereen die we leren kennen wel een mooi mens. De vriendelijkheid, het praatje, de gemoedelijkheid …

5. Jammer dat … Er zo goed als geen OV is! Dat is méér dan jammer, dat is schandalig! Een half uur lopen naar de halte aan de Papendijk en daar is vooral een scholierenbus met veel vandalisme aan de gestalde fietsen. Héél slecht! Ook de Pastorie, een beeldbepalend pand, dat die leegstaat, en er zijn zóveel ideeën over wat ermee zou kunnen … 6. De leukste club Door de Maatregelen hebben we nog niet veel clubs leren kennen, maar we voelen ons goed op onze plek bij Landschaps Beheer Maasdonk, of is dat geen ‘club’? 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe kent iedereen wel, dus dat is het visitekaartje. 8. Bewondering voor… Hoeveel er op vrijwilligers draait. Het lijkt wel alsof werkelijk iedereen iets doet. Heel mooi. 9. Geffen is voor mij… Hedwig: de plek waar ik geboren ben en opgroeide.Van waaruit ik op diverse plekken ben gaan leven en werken, waarmee ik via m’n moeder verbonden bleef en waar ik nu een oud nieuw thuis gevonden heb. Dat idee kwam van Richard die, vreemd genoeg, ook het gevoel heeft dat hij hier is ‘thuisgekomen’. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan … de bordjes met (historische) uitleg bij de interessante plekken en objecten. Ze zouden misschien geactualiseerd en uniformer kunnen worden. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

De mooiste momenten buiten.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GELOOF ONDER WOORDEN (79) Gij zult niet doden! Dat weet Poetin toch ook, maar doet het wel in Oekraïne. Waarschijnlijk denken wij dat niemand van ons een moordenaar is, en dat Poetin een uitzondering is? Helaas, in ons land valt er ook elke dag een slachtoffer die door geweld om het leven komt. Uiteraard gaat deze vergelijking moeilijk op. Elk geweld moet veroordeelt worden, zeker een oorlog waar velen doden vallen. Jezus gaat verder: Niet alleen wie een ander doodsteekt is een moordenaar, maar ook iemand, die zijn broeder ‘alleen maar haat. Jezus zegt dus, dat we de neiging hebben om te moorden, dat we zogezegd de eerste stadia van een moord doorlopen en dat het onze, beter nog, dat het mijn gedachten zijn, die een moordenaar van mij maken. Geheel in die dezelfde lijn zegt ‘dichter Adalbert Stifter’;‘In ieder mens zit iets van een tijger, en we weten niet waartoe we bij een zenuwkoorts, die ons berooft van de remmingen van ons normale bewustzijn, in staat zijn.’ Dit gezegde lijkt deprimerend, en men zou zich kunnen afvragen hoe men met een dergelijke wereldbeschouwing nog kan leven. En toch wil Jezus, die de Bergrede uitsprak, ons hiermee troosten en ons geheel nieuwe impulsen voor ons leven geven. Als Jezus het namelijk heeft over wat er onder een mooi pak zit, in ons innerlijk, waar we potentiële moordenaars en echtbrekers zijn, zegt Hij tegen ons: ‘kijk, Ik weet wel, hoe het er met jullie voorstaat. Ik ben uit de hemel naar beneden gekomen en in de voorste en smerigste loopgraven gegaan, waarin jullie moeten vechten en waarin jullie het met anderen en met jezelf aan de stok hebben. Ik weet immers, wat dat is! Ik heb het aan den lijve ondervonden. Ik heb drie duivelse verzoekingen moeten weerstaan; Ik heb op hetzelfde slagveld gestaan als jullie. Ook mijn hart heeft erbij geklopt. Maar nu moet Ik jullie wat vertellen, zegt Jezus als het ware, ‘in het huis van mijn Vader in de hemel zijn geen kapstokken, waaraan mooie pakken worden gehangen als legitimatiebewijs voor de hemel, maar daar zijn feestelijke tafels gedekt, waaraan Ik zit met mijn broeders en zusters. Elk van hen is een ingewikkeld geval, net als jij. Maar dat is nu juist de Blijde Boodschap: jullie mogen komen en jullie worden aangenomen juist zoals jullie zijn. Hier hebben jullie dat mooie pak niet meer nodig. Jullie worden bemind en verwelkomd zoals jullie zijn. Het evangelie, leert ons in een andere richting te denken. In het vorig stuk wat ik schreef, was het voorbeeld van de mooie auto het talent van een jongeman. Wij mensen hebben de neiging om ons te laten identificeren met alles wat positief is, wat ons leven verrijkt. Ook dat wordt anders, als we christen worden. Dan leren we namelijk om voor al het mooie en positieve in ons leven te danken. En als we danken, zeggen we immers: dat ben ik niet, maar dat heb ik cadeau gekregen.

‘Geloven als het er op aan komt’, kan ons hoopgevende woorden geven over eigentijdse vragen.We leven in een tijdsbestek van de corona, met al zijn zorgen en nu weer de oorlog in Oekraïne die de wereldvrede aantast. We kunnen geld geven aan het Rode Kruis, maar ook in gebed blijven om vrede. Als ik dit schrijf op 2 maart luiden de kerkklokken in heel het land een kwartier lang, om onze verbondenheid met het volk van Oekraïne. Laten wij juist nu bidden tot God, om vrede, echter ook in ons eigen hart. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

NIEUWE SHIRTS VOOR JO8-1 Zaterdag 19 februari werden de shirts van Papenhoeve Groenvoorziening aan de JO8-1 officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat Papenhoeve Groenvoorziening als Bronssponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. Papenhoeve Groenvoorziening is een jong hoveniersbedrijf dat gevestigd is in Geffen. Dit hoveniersbedrijf is gespecialiseerd op het gebied van: tuinontwerp, grondwerk voor de tuin en tuinaanleg en tuinonderhoud. Dit voeren zij uit met professionaliteit, kwaliteit, plezier en eerlijkheid. Ook staat Papenhoeve Groenvoorziening bekend om zijn vernieuwende projecten op het gebied van tuinontwerp en tuinaanleg. Papenhoeve Groenvoorziening gelooft dat een tuin en buitenruimte moet passen bij de bewoners en gebruikers en dat deze met de juiste beplanting de basis vormt voor meer beleving, plezier, genot en gezondheid. Dit realiseren ze door altijd te gaan voor een tevreden klant. Dit doen ze door goed te luisteren en alles in overleg te bepalen. Daarbij staan hun waarden professionaliteit, kwaliteit, plezier en eerlijkheid centraal. Papenhoeve Groenvoorziening, hartelijk bedankt voor jullie steun.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1


NIEUWE SHIRTS VOOR JO8-3 Zaterdag 19 februari werden de shirts van Van Santvoort Autotechniek aan de JO8-3 officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat Van Santvoort Autotechniek als Bronssponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. Van Santvoort Autotechniek is gevestigd aan de Veldstraat 43 in Geffen als een zelfstandige, universele garage. Van Santvoort Autotechniek is een familiebedrijf dat wordt vertegenwoordigd door de broers Jan en Paul van Santvoort. Beiden hebben veel ervaring in alle auto merken, van zowel (kleine) auto’s voor particulieren tot grote bedrijfsauto’s. Van Santvoort autotechniek is een Alles-in-een bedrijf waar u met alle automerken terecht kunt voor APK, onderhoud, in- en verkoop en (schade) reparaties. Zij zijn gespecialiseerd in aircotechniek en beschikken over moderne diagnoseapparatuur. Ook voor APK, Onderhoud en Reparaties aan uw Campers en Electrische voertuigen bent u bij hen aan het juiste adres. Van Santvoort Autotechniek, hartelijk bedankt voor jullie steun.

NIEUWE SHIRTS VOOR JO13-1 Zaterdag 19 februari werden de nieuwe shirts van zilversponsor B&A Administratie aan de JO13-1 officieel uitgereikt. B&A Administratiekantoor B.V. is de financiële dienstverlener die u begeleidt en ondersteunt bij uw bedrijfsvoering. Bent u een startende of ervaren ondernemer? Of heeft u alleen plannen om een eigen bedrijf te starten? Zij begeleiden u bij al uw fiscale, financiële en juridische keuzes die u dient te maken met uw bedrijf. Het team van B&A Administratie bestaat uit professionals met verschillende achtergronden. Bovendien hebben ze een uitgebreid netwerk van adviseurs tot onze beschikking. Door deze veelzijdige kennisgebieden kunnen ze u een volledig op maat gemaakte dienst, advies of product

bieden. B&A Administratiekantoor B.V., hartelijk bedankt voor jullie steun.

HERSTART DEMENTIE CAFÉ BIJ SINT JOZEFOORD Vanaf 22 maart start Sint Jozefoord, in samenwerking met Seniorenplatform 13-14, weer met het Dementie Café. Het Dementie Café is een maandelijkse bijeenkomst waar gesproken wordt over onderwerpen waar u mee te maken krijgt als u of als iemand in uw directe omgeving dementie krijgt. De avonden worden begeleid door Miranda Wijkhuisen, zorgconsulent bij Sint Jozefoord, en Jeanne Pennings, casemanager dementie bij Sint Jozefoord. Jeanne vertelt: ‘Als casemanager dementie ben ik vaak betrokken bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ik bezoek ze thuis en hoor waar ze tegenaan lopen. Tijdens het Dementie Café gaan we dieper in op deze onderwerpen.Vaak nodigen we een spreker uit die meer over een bepaald onderwerp kan vertellen. Miranda: ‘Dementie is een heel proces, en elke stap vraagt om nieuwe aanpassingen en roept ook weer nieuwe vragen op. Tijdens de avonden is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar ervaringen te delen. Het is ook fijn om te merken dat anderen in een vergelijkbare situatie zitten.’

Het eerste Dementie Café is op 22 maart. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www. jozefoord.nl/dementie-cafe 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 71 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, vanwege de lockdown ... #Carnaval 2022 We hebben nog steeds Stichting Rottenrijk, maar HoReCa Geffen is toonaangevend; dé Feesttent (18+ tot ?? jaar) kreeg zelfs landelijke aandacht in de NOS journaals! Pluspuntjes dáárnaast waren de Jeugdbals in D’n Overstek met een zéér terechte ‘Goeie Rottenrijker’ voor coördinator Frank Draad; proficiat! Ook de organisatie van het inderhaast georganiseerde Carnavalsfeest voor de iets oudere jeugd (12-13-14-15) uit heel Maasdonk (in de sportzaal bij De Koppellinck) verdient een grote pluim. En natuurlijk de Zwarte Optocht op zaterdag, NIET georganiseerd door Ronny de Rottenrijker. Onder een strakblauwe hemel trok een bonte stoet door ons dorpke; REURING, dáár waar die hoort!

‘Urste én leste Zwarte Optocht’ In de regio maakte vooral ‘t Kafland in Vinkel de blits met hun erg drukbezochte Optocht. Ook veel Geffenaren gespot daar! #Groenfonds Geffen In februari vergadert Dorpsraad Geffen eindelijk weer eens openbaar en staat het #Groenfonds geagendeerd. En speciaal daarvoor is wethouder Van der Schoot (CDA) aangeschoven. Hij had beter thuis kunnen blijven, want erg veel te melden heeft ie niet. Erger nog: hij weet van toeten noch blazen. Dit wijt hij aan ‘personele wisselingen bij de Gemeente Oss’.Vervolgens ontkent Van der Schoot ook nog eens glashard dat hij in een openbare vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Zaken van de Gemeente Oss in 2019 gezegd heeft, dat “Ook Dorpsraad Geffen sturing geeft aan het proces” … (Dit laatste wordt klakkeloos opgenomen in de notulen.) CDA Afdeling Oss voorzitter en dorpsgenoot Harry Peters heeft als bestuurslid van de Stichtingen Arboretum Geffen en Landschapsbeheer Oss een héle dikke vinger in de pap bij de bestedingen van een enorm

bedrag (wij schatten circa € 3.000.000,-) aan Geffens gemeenschapsgeld. Wij zien nóg steeds, dat er vooral in het Geffens Veld volop wordt gebouwd én dat ter plaatse alleen maar groen verdwijnt … ‘Transparantie’ is het credo van Dorpsraad Geffen. Maar wanneer wij over de bestedingen van het Groenfonds kritische vragen stellen, worden wij al jaren van het kastje naar de muur gestuurd en als ‘lastig’ ervaren. Geffen moet véél groener worden door haar Groenfonds; met name op de plekken, die het meest worden aangetast door ongebreidelde woningbouw in kwetsbaar natuurgebied; zó is het Groenfonds bedoeld!

(Het Groenfonds is een erfenis van de gemeente Maasdonk. Die bepaalt dat er in het buitengebied tussen Geffen en Oss tientallen huizen mogen worden gebouwd, in ruil voor een forse bijdrage (150.000 euro per bouwkavel) in het Geffens Groenfonds. Dat speciale fonds moet worden aangewend voor verbetering van de natuur en het landschap, in hetzelfde gebied.) #Dorpshart Geffen In dezelfde drukbezochte, openbare vergadering van Dorpsraad Geffen wordt ook het definitieve ontwerp van het nieuwe Dorpshart gepresenteerd. Eén grote teleurstelling, want: - tóch een directe autoverbinding Dorpstraat - Raadhuisstraat én - tóch wéér geparkeerde auto’s op en rond ‘t Dorpsplein! Ondernemend Geffen heeft buiten de openbaarheid flink stennis geschopt en op vele fronten haar zin gekregen. Ten koste van het beloofde groene, sfeervolle en autovrije Dorpshart. Wat ons betreft, is het huidige, aangepaste plan daarom een opgestoken middelvinger Naar drie jaar #participatie door heel Geffen! ’t Rooi Hundje, 06 - 53916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl PRAKTIJK VANDAAG OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE E-mail adres: Website: Bezorging: Klachten bezorging:

torenklanken@geffen.nl www.geffen.nl/torenklanken TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.