Torenklanken 2021 - nr 05

Page 1

59e jaargang | nummer 5 | maart 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IN MEMORIAM ADRIAAN VAN ZANDVOORT Op 23 februari jl. overleed onverwacht Adriaan van Zandvoort in de leeftijd van 77 jaar. In Geffen was hij een bekende persoonlijkheid. Adriaan heeft zich op vele terreinen verdienstelijk gemaakt voor de Geffense gemeenschap. Velen konden een beroep op hem doen; belangstellend was hij naar zijn medemens. Ruim 34 jaar was hij lid van onze redactie en heeft hij zich als penningmeester ingezet voor ons Dorpsblad Torenklanken. De financiën waren bij hem in goede handen. Wij bewaren goede herinneringen aan hem en wensen Stepha, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het dragen en verwerken van dit grote verlies. Redactie Torenklanken

REACTIE OP … Woensdagavond 3 maart in de brievenbus ligt de Torenklanken. Altijd leuk om te lezen, het wel en wee van Geffen. Het stuk rond de Dorpspomp (geschreven door de stamtafel) komt voorbij en mijn mond valt open van verbazing. Wie heeft gedacht om in tijden van corona ons nog een trap na te moeten geven. Al meer dan 25 jaar leggen wij onze ziel en zaligheid in ons bedrijf “Café Zaal ’t Haasje”. Niet voor niets werden we in 2017 ondernemer van het jaar. Ik lees dat het bedrijf te koop staat en vraag me af waar de schrijver het recht vandaan denkt te halen dit zo in

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Torenklanken te moeten publiceren. Heel jammer dat door deze negatieve publicatie er een hele nare situatie is ontstaan voor ons, maar zeker voor het bedrijf. Er komt een moment in je leven dat het tijd is om keuzes te maken. Je weet niet hoe de toekomst eruit ziet en daarnaast neemt mijn fysieke gezondheid de laatste jaren ook af. Daardoor hadden we voor corona al besloten dat de tijd misschien was aangebroken om een geschikte kandidaat te gaan zoeken om het bedrijf aan over te dragen. Maar, zover is het nog niet. En wij kunnen jullie met zekerheid garanderen dat wij ons na corona weer voor 100% gaan inzetten, om zowel het café als de zaal weer terug te brengen naar het niveau waarmee we zijn geëindigd in maart 2020. En mocht er iemand op ons pad komen, dan staan we er voor open om samen met deze personen te zorgen dat ons levenswerk voortgezet gaat worden en dat Café Zaal ’t Haasje een begrip zal blijven in Geffen en omstreken. Erny en Anja de Haas

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 19 mrt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 21 mrt. 09.30 u. H. Mis vr. 26 mrt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 28 mrt. 09.30 u. H. Mis Palmzondag GOEDE WEEK / PASEN In de Goede Week zijn er vieringen, afwisselend in Geffen, Nuland of Vinkel. do. 1 april WITTE DONDERDAG om 19.00 uur H. Mis in Nuland. (Geen vieringen in Geffen en Vinkel) vr. 2 april GOEDE VRIJDAG 15.00 uur Kruisweg in Geffen, Nuland en Vinkel 19.00 u. Goede Vrijdagviering in Geffen en Nuland za. 3 april STILLE ZATERDAG Paaswake om 17.30 uur in Vinkel en om 19.00 uur in Nuland. zo. 4 april 09.30 u. H. Mis EERSTE PAASDAG 1e jaargetijde Corry de Haas-van Venrooij, namens de parochie 1e jaargetijde Jan van Venrooij, namens de parochie 1e jaargetijde Toon van Gogh, namens de parochie ma. 5 april 09.30 u. H. Mis TWEEDE PAASDAG

1e jaargetijde An Willemse-van der Leest, namens de parochie VASTENACTIE U kunt het Vastenzakje uit Torenklanken inleveren op de pastorie (muurbrievenbus) of op het adres Aloysiusplein 45. In de Veertigdagentijd wordt er tevens elke week na de vrijdagavond- en zondagochtendmis gecollecteerd voor de Vastenactie. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2021 De volgende bijeenkomst is op vrijdag 26 maart aan 15.00 - 16.30 uur. De kinderen maken dan een Palmpaasstok. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 februari 2021: Adriaan van Zandvoort, 77 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. Zorg altijd bij u in de buurt

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

DANKBETUIGING

Adriaan van Zantvoort Van de ene op de andere minuut is hij er niet meer… Vanaf die ene minuut is alles anders… Hij hoefde geen afscheid te nemen, Wij konden ook van hem geen afscheid nemen… Op donderdag 4 februari jl. is Adriaan thuis, aan een hartstilstand, gestorven. Dagen van afscheid nemen, van rouwen en van elkaar nabij zijn volgden. Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor welke vorm van meeleven dan ook. De vele kaarten, de telefoontjes, de (natuurlijk beperkte) bezoekjes en de mensen die de erehaag voor Adriaan in de Broekstraat vormden, op de dag van de afscheidsviering… het was allemaal hartverwarmend. Dit zal ons zeker tot steun zijn. Het doet ons goed te mogen ervaren dat Adriaan voor velen iets voor velen iets heeft mogen betekenen. Nelly van Zantvoort-Bekkers Roy en Doro

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

GEVONDEN Kinderbrilletje pad/veld achter Bergstraat, Bredeweg in Geffen. Voor informatie kunt u mailen naar torenklanken@ geffen.nl. 5


ROND DE DORPSPOMP

Zondag 7 maart 2021. Stamtafel nummer 544. Met elkaar digitaal verbonden door MS Teams. Deze Stamtafel staat bijna geheel in het teken van de visie Geffen 2040. Het doet ons deugd dat er maar liefst 23 deelnemers aanwezig zijn in deze sessie. ’t Haasje We staan stil bij hetgeen er geschreven is over ’t Haasje. Dit is niet in die mate dusdanig besproken. Wij bieden onze oprechte excuses aan Ernie en Anja de Haas. Kom d’r In We onderschrijven de oproep van Elly Smit namens Kom d’r In om bijvoorbeeld met buurttafels te gaan werken. Zeker nu er een verarming is van buurtverenigingen.

Visie Geffen 2040 We houden allereerst een Geffens gesprek over onze visie. Een bloemlezing uit de opmerkingen: - Op het recreatieve vlak mag onze visie wel wat aangescherpt worden. Bijvoorbeeld voor de Geffense Bosjes. Van Casteren heeft de Geffense bosjes (te) lang gepacht. Nieuw initiatief is hier van harte welkom. - Beperkt de visie niet teveel, is een vraag die een aantal mensen stelt. Zet Geffen niet op slot. Houd het leefbaar. Denk aan de Geffense jeugd. Zorg voor voldoende woningbouw. Het landschap eromheen moet uiteraard wel geborgd worden. - Zorg voor een groene buffer tussen Geffen en Oss, geen verdubbeling van het dorp zoals in Berghem is gebeurd. - Stop wel met nieuwe huizen in het buitengebied. - Trek samen op met Den Bosch om het ook aan de westkant van Geffen geregeld te hebben. - Voorkom dat groen opgewekte stroom uit de regio verdwijnt, start groene energieprojecten. - Qua winkelbestand is de mening dat ondernemers niet vanzelf opstaan. Winkels kunnen maar moeilijk concur-

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


reren met webshops. Een Kruidvat trekt daarentegen wel voldoende. HEMA zou ook nog een toevoeging zijn. Daarna spreekt Hans Hendriks namens de Dorpsraad zijn complimenten uit voor het stuk. Waar de visie spreekt over een 50-tal woningen voor Geffen-Oost, spreekt de gemeente Oss over 250 woningen. Een behoorlijk verschil. Hans zit ook in het kernteam voor Geffen-Oost, waarin ook de drie aannemers en de gemeente Oss zijn vertegenwoordigd. Geffen-Oost wat bestaat uit een ‘rood gebied’ en een ‘visie gebied’. Voor het rode gebied ziet Hans nu al een aantal beperkingen, zoals stank- en geluidcirkels, die weggenomen moeten worden en waarnaar onderzoek loopt. De insteek van de Dorpsraad is: handhaving van de beek, handhaven van de molenbiotoop, geen woningbouw zoals in Elshof fase 1, ingebed in het groen. Hans praat ons ook bij over de plannen van Jansen-De Jong, die tussen de Biescamp en het spoor ca. 100 woningen wil realiseren. Geheel conform onze visie, maar helaas bij de gemeente Oss vooralsnog afgeketst op een slechte ontsluiting. Ten slotte licht Hans ons in over het zonnepanelenproject A59, waar de Dorpsraad samen met Dorpsraad Nuland en 2 wijkraden in participeert. Daarna spreekt Johan van der Schoot over het stuk. Hij heeft het stuk met belangstelling gelezen. Johan geeft wel aan dat de gemeente keuze moet maken. Voor grootschalige woningbouw heeft men gekozen voor

Een goed begin van 2021

Ravenstein, Oss-West en Geffen.We bouwen dus meer dan alleen voor de eigen bevolking. Hij erkent dat er een kwantitatieve mismatch is in de kernen. Jongeren willen betaalbaar wonen en Ouderen willen in hofjes wonen. Dat kunnen we nu niet bieden. Voor Geffen-Oost is daarom het plan om 25% sociale huur, 15% goedkope koop, 10% middelbare huur en 50% middeldure/dure koop te realiseren. Kortom een goede balans in woningen. Of er hier ook plaats is voor zelfbouwers is nog onbekend. De gemeente heeft immers (nog) geen gronden. Dat er hier een Wet Voorkeursrecht Gemeente van toepassing is, voorkomt blijkbaar niet dat er overeenkomsten worden gesloten. Op de vraag of woningbouw in het buitengebied nu definitief gestopt is, moet Johan het antwoord schuldig blijven. Hij kan daar geen garantie voor afgeven. Johan nodigt iedereen uit om vooral mee te praten over de plannen. Er ligt een cruciaal half jaar voor ons. Nu gaat het erom spannen. Hans Hendriks beaamt dit en geeft aan dat er al bijna een jaar het plan is om een themabijeenkomst wonen te organiseren in MFC de Koppellinck, maar helaas verhindert Corona ons dat. De Dorpsraad komt wel digitaal bij elkaar en woningbouw is een van de vaste onderwerpen in het 6-wekelijks gesprek tussen hem en de wethouder. Wij zullen de plannen nauwlettend en kritisch volgen. WWStamtafel De volgende Stamtafel vindt plaats op zondag 21 maart a.s. met behulp van MS Teams. Wilt u deelnemen, stuur dan een mailtje naar Stamtafel@torenklanken.nl en u ontvangt een vergaderlink. Ook reacties zijn op dit mailadres welkom!

is grateiding

el beg n een va

h coac

Afvallen kan ook leuk zijn, maar dan wel: ✓ Verantwoord ✓ Veilig ✓ Effectief ✓ Persoonlijke begeleiding AFSLANKSTUDIO VINKEL Weerscheut 34 Tel. 06 42394302 www.afslankstudiovinkel.nu

Wij zoeken een zeer nette huishoudelijke hulp M. Essing Kerkstraat 12 te Geffen Info : 073-5322457 / 06-53662054 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


DORPSRAAD GEFFEN Container omwisseling Onze kliko’s zijn vervangen voor varianten voorzien van een chip. De meeste huishoudens moeten het vanaf nu ook met een kleinere restafval container doen en zonder PMD-container, dit is een gevolg van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. GFT Kliko’s: Bij de Gft-container was het wel mogelijk om voor een ander formaat te kiezen, deze keuze kon begin dit jaar worden gemaakt. Heb je niet de het formaat GFT-container van jouw keuze ontvangen, dan kun je dit vanaf half april melden bij de gemeente. Oranje PMD Kliko: De gemeente haalt de containers op en na controle en schoonmaak kun je deze voor een bedrag van tien euro weer terugkopen.Wij mogen deze verkoop voor de geffenaar in Geffen regelen, helaas liepen we in de vorige editie van de Torenklanken vooruit op de muziek. De door ons gepubliceerde planning is, na overleg met de gemeente, niet haalbaar.

250 woningen in verschillende prijsklassen bouwen.Wij verwachten eind 2022 met de bouw van deze woonwijk te starten. Visie We staan nu nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling van deze wijk. We beginnen met het maken van een visie. We vinden het belangrijk dat de nieuwe woonwijk goed aansluit bij zijn omgeving. Daarom maken wij een visie voor een groter gebied.Van 26 februari tot en met 7 maart konden inwoners een enquête invullen. Dat hebben ongeveer 300 inwoners gedaan. Het geeft ons veel informatie over het gebied. Die informatie gebruiken we om de visie te maken. Hoe nu verder? In april laten we zien wat er is binnengekomen, en wat we ermee doen in de visie. We maken dan ook het stedenbouwkundigplan. Dan vragen we u weer met ons mee te denken. Hierover volgt later meer informatie. Meer informatie Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk? Kijk dan op www.oss.nl/tveldgeffen voor meer informatie. Of neem contact op met de projectleider, mevrouw Anne Zaadnoordijk, via a.zaadnoordijk@oss.nl.

Aangepaste planning: • De container wordt begin 2021 opgehaald door de gemeente (februari-maart) • Wij gaan inventariseren wie er graag een container terug wil kopen (begin april) • Op één zaterdag brengt de gemeente de containers naar Geffen en op deze dag kun je de bestelde container betalen en ophalen (mei) We houden je via onze kanalen op de hoogte.Wil je op de hoogte blijven van al onze nieuwsberichten en mededelingen? Kijk dan regelmatig op onze website www. dorpsraadgeffen.nl, wordt lid van onze gratis nieuwsbrief of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram. Dorpsraad Geffen

PERSBERICHT

Nieuwe woonwijk in Geffen: ‘t Veld De vraag naar woningen voor jong en oud in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss dan ook een aantal nieuwe woonwijken ontwikkelen. Zo ook aan de zuidoostkant van Geffen. Daar komt een nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze woonwijk willen we ongeveer

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord Petra van Dijk, 59 jaar jong, ze woont in de Raadhuisstraat 1. Een herinnering aan Geffen Dat is voor mij Geffe 700. En dan natuurlijk het openlucht spektakel “Cis Den Dove”. Hier mocht ik Treeske spelen de vriendin en later de vrouw van Cis. Er deden zoveel mensen uit ons dorp mee, er is zo hard gewerkt, zowel voor als achter de schermen. ‘s-Morgens de tribune opbouwen in de stromende regen en maar bidden dat aan het einde van de middag de zon maar ging schijnen. En dat deed ze, we hebben zaterdags en zondags in een heerlijk zonnetje gespeeld, voor ik weet niet hoeveel mensen, met een prachtig decor. Het gemeentehuis op de achtergrond, de kiosk voor de muzikanten en de prachtige losse decorstukken. Het was voor mij een geweldige belevenis, waar ik nog vaak aan terugdenk. 2. Dit zou anders moeten Er zou minder gebouwd moeten worden in ons mooie buitengebied. Ik ga heel veel wandelen en zie met lede ogen aan dat er zoveel gebouwd wordt, dat er bomen voor plat moeten, en nog meer groen weg moet. Daarvoor in de plaats komt dan een groot huis. Heel jammer. 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw/straat/wijk Onze molens “Zeldenrust” en de “Vlijt”. De prachtige locaties waar ze zo trots staan in het groene gras. Geweldig. 4. Een mooi mens Er zijn zoveel mooie mensen in Geffen die allemaal goede, lieve, en aardige dingen voor een ander doen. Zomaar b.v. soep maken voor die zieke buurvrouw/ buurman, of een bloemetje brengen om de boel op te vrolijken, of de container aan de straat zetten, noem maar op. Het zit hem in de kleine dingen, vind ik. Ben aardig en respecteer elkaar, zie het mooie. 5. Jammer dat … Er nog zoveel hondenpoep op de trottoirs ligt. Zomaar midden op straat of bij de speeltuin. Tegen de heg of hekwerk van andere mensen. Het is ontzettend smerig als je erin trapt, ik vraag me af: het is toch maar een kleine moeite om het op te ruimen. 6. De leukste club Scouting Geffen. Wat die allemaal met en voor de kinderen doen, vind ik geweldig. Zo enthousiast en creatief. 10

Gelukkig hebben ze na jaren strijd en niet opgeven maar doorgaan - schouders eronder - samen staan we sterk -, een prachtig gebouw op een mooie locatie gekregen. 7. Ons visitekaartje Als er iets georganiseerd moet worden staan er meteen tig vrijwilligers klaar. Iedereen kent wel iemand die een steentje bij wil dragen. Er wonen zoveel creatieve, talentvolle en sterke mensen in Geffen, die veelal op de achtergrond aan het werk zijn. 8. Bewondering voor… …alle mensen die in de zorg werken waar dan ook, vooral in deze moeilijke en heftige coronatijd. 9. Geffen is voor mij… Een heerlijk dorp waar je lekker op straat of in de winkel kunt buurten. Waar genoeg verenigingen zijn waar je je lekker kunt uitleven.Waar altijd wat te doen is.Waar ik me echt thuis voel. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren … voor dagjes uit voor onze ouderen, voor meer activiteiten zodat ze meer afleiding hebben. En aan de Flierefluiters, zodat er voor hen nog meer georganiseerd kan worden. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!


TROTS OP TENUES KOM D’R IN ZOEKT

De gezelligste openbare huiskamer van Geffen, heet u een warm welkom! Je kunt even binnenlopen, een kop koffie drinken of een praatje maken. Het maakt niet uit welke leeftijd, achtergrond, cultuur of welk talent je hebt. Iedereen kan zich hier thuis voelen en iedereen krijgt een kans. Behalve deze inloop zijn er bij Kom d’r in allerlei activiteiten zoals wandelen,Tai Chi, Repair Café,en creatief bezig zijn. Er kunnen ook nieuwe ideeën aangedragen worden. Kom d’r in is regelmatig open. Het rooster kun je vinden op Geffen.nl of op de posters op verschillende locaties. De vrijwilligers zorgen ervoor dat alles goed verloopt. Zij werken vrijwillig maar niet vrijblijvend. Op elkaar kunnen rekenen vinden we belangrijk. Nieuwe vrijwilligers die een steentje bij willen dragen zijn van harte welkom.

Heren 2 van KPJ Geffen heeft dit jaar het contract mogen verlengen met de huidige shirtsponsor. Hoveniersbedrijf Roy van Heesch zorgde ondanks het rustige handbalseizoen voor nieuwe tenues. Heren 2 draait nog altijd mee in de top 3 van de buitencompetitie en staat letterlijk en figuurlijk te springen als jonge koeien om weer de wei in te mogen. Zoals Roy van Heesch zijn tuinen onderhoudt, zo onderhoudt hij ook al jaren Heren 2: goed ontwerp, strak, modern, netjes en altijd in stijl. Dat is klasse! Roy, bedankt dat we er weer uitmuntend op staan voor de komende jaren. Wij zijn er weer klaar voor… handballen maar. Heren 2

Bent u de vrijwilliger die wij zoeken?! Meerdere mensen gezocht voor de functie van: Gastvrouw/Gastheer We zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om onze bezoekers warm te ontvangen met een kopje koffie of thee en hen zo nodig de weg te wijzen bij Kom d’r in. Wanneer: Dinsdag- of vrijdagochtend van 10.00-11.30u. Zondagmiddag van 14.00 - 16.00u. Waar: Huiskamer van Kom d’r in MFC De Koppellinck, Kloosterstraat 4 • Vindt u het prettig om mensen gastvrij te ontvangen en wegwijs te maken. • Wilt u dit doen met een glimlach, met een open en vriendelijke houding? • Zorgt u voor een sfeer waarin iedereen zicht thuis voelt? • Kunt u zorgen dat iedereen aandacht krijgt en wilt u extra aandacht geven aan nieuwkomers? Dan bent u van harte welkom! Geboden wordt: - Een inwerkperiode, zodat u met vertrouwen van start kunt gaan - Een prettige werkomgeving met collega-vrijwilligers - Samen evalueren tijdens vrijwilligers bijeenkomsten Interesse? Mail naar komdrin.geffenzorgt@gmail. com, bel met Marianne Draad 06-12135691, of loop even binnen.

11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Woensdag brooddag

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (61) Wat leren wij van het Corona-virus? Zojuist lees ik in de krant dat het (SCP) Sociaal Cultureel Planbureau) zegt, dat onze samenleving harder is geworden bij de derde corona golf. In de eerste golf waren mensen meer behulpzaam en zachtaardig dan nu. Mensen zijn het zat, hoor en lees je regelmatig. Iedereen snapt dat ook wel, en zeker nu de lente in aantocht is willen mensen naar buiten. Beperkingen zijn nooit prettig, dat beseffen vooral mensen die aan huis gebonden zijn of in ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorgcentra of je zit in de gevangenis. Ook in het functioneren in onze maatschappij zijn we aan regels gebonden, aan wetgevingen en spelregels, die ook in de sport gelden. Ook ons geloof wordt op de proef gesteld, en ook de kerkgemeenschappen hebben het moeilijk. In de krant lees ik tevens dat onze religieuzen gemeenschappen, zoals kloosters nauwelijks nog inkomens hebben. De vraag rijst hoelang gaat dit allemaal nog duren? Er is hoop, wordt gezegd, als er straks velen gevaccineerd zijn. Er gaan ook kwaadaardige berichten rond, zelfs een politieke partij durft te zeggen, dat het virus met opzet de wereld in is gebracht. Mensen worden geestelijk verwrongen. Maar hoe dan ook, het vraagt van ons veel geduld en een wijs inzicht en vertrouwen naar de toekomst.Wat leren we van de toekomst is nog niet helemaal duidelijk; ik hoor al opmerkingen, de mensen leren er niets van, het leven gaat door, en waarom zouden wij moeten veranderen? Als u dit leest zijn net de verkiezingen achter de rug, en is nog onbekend wat voor een regering en parlement we zullen krijgen. Dat er verschuivingen zijn is zeker. Ook politiek afwachten wat er gebeurd. Tijdens de algemene audiëntie van 10 februari sprak de paus, bij het belang van het gebed.(Er zijn mensen die altijd aan de toekomst denken:“Maar de toekomst zal beter zijn…”Maar ze nemen het heden niet zoals het komt. Het zijn mensen die in de fantasie leven, ze weten niet hoe ze de werkelijkheid concreet kunnen beleven. En het heden is echt, het vandaag is concreet.) De paus vraagt, om ook te bidden, zelfs voor de vijand. De corona is als het ware ook onze vijand, iets van het

heden. De vraag is hebben wij er kracht genoeg voor om dit alles te doorstaan? We leven in de veertigdagentijd, over twee weken begint de “Goede Week”, we horen dan over de weg en toekomst die Jezus ondergaat. Ook Jezus Christus zelf werd geconfronteerd met het lijden. En Jezus lijden is niets onmenselijk, velen van ons hebben daar meer te maken, oud en jong. Jezus veroordeelde de wereld niet, maar redde haar. De paus zegt: het leven van mensen die altijd anderen veroordelen, is een slecht leven. Jezus kwam om ons te redden: open je hart, vergeef, geef anderen het voordeel van de twijfel, heb begrip.Wees ook jij de ander nabij, heb mededogen, wees teder zoals Jezus. Laten we proberen te begrijpen dat het leven veranderd, het leven gaat niet altijd over rozen, een gezegde dat veel ouderen van ons wel kennen. Soms vraag ik mij af; is onze jongere generatie dan wel zo goed op de toekomst voorbereidt? Laten we met elkaar in gesprek blijven, zodat we kracht opdoen bij elkaar en onze God, die bij ieder van ons wil zijn, aan ons om die deur open te houden en in ons hart te laten komen. Jezus is voor ons mensen gestorven, maar ook verrezen, een hoop en troost voor ieder van ons. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

DANKBETUIGING

overlijden Rien van Alebeek Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en hartverwarmende berichten, kaarten telefoontjes, appjes en bloemen die wij hebben mogen ontvangen, na het overlijden van mijn man en ons pap. Met name de erehaag van de buurt die we passeerden op weg naar het crematorium was erg indrukwekkend. Ook Rien zou dit erg mooi hebben gevonden. Dank daarvoor. Ria en kinderen van Alebeek

De mooiste momenten buiten.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

13


Op z’n Van Wanrooijs Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

18-12-2020 10:17:35

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

de mogelijkheden via

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

torenklanken@geffen.nl

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

T. 073-532 28 75

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


HIJ KON GEFFEN NOG NIET MISSEN Geert-jan Schoonis heeft weliswaar zijn fysiotherapiepraktijk overgedragen aan Move2Bfit, we troffen hem onlangs weer aan in ons dorp. Hij komt hier graag terug als leerling molenaar. Bij zijn afscheid kondigde hij al aan, interesse te tonen in ‘de kracht van wind en zeilen’ en graag vrijwillig molenaar wilde worden. Dat kost wel wat theoretische studie over de techniek van de molen en het weer, maar daarnaast mag je praktijk opdoen met flink wat stage-uren op een molen. En dan is de keuze niet moeilijk: die wilde Geert-jan graag ook in Geffen invullen. Behalve in Buren, bekwaamt hij zich nu ook regelmatig op molen Zeldenrust en de Vlijt. Geert-jan:“Het is weer heel leuk om op deze manier in Geffen terug te zijn. Mooie afwisseling 1x in de 2 weken op de Prins van Oranje in Buren en de andere week in Geffen. Ik kom zo goed aan mijn stage-uren en de bedoeling is dat ik t.z.t. na het behalen van mijn diploma (hopelijk eind van het jaar) ook in Geffen het team blijf ondersteunen. Het is een fijne club en geregeld oude bekenden die langskomen, wat wil je nog meer!” Wie volgt om ook de Geffense molens draaiende te houden? Kom op jongelui!

PERSBERICHT

Kwijtschelding reclamebelasting en precariobelasting in 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Oss stelt de gemeenteraad voor om in 2021 geen reclameen precariobelasting te innen. Kwijtschelding van deze belastingen is bedoeld om centrumondernemers en horeca te steunen. Juist deze bedrijven zijn door de coronacrisis zwaar getroffen. Gemeente Oss wil hen de helpende hand toesteken, naast de steunpakketten van het kabinet. Reclamebelasting Ondernemers in het stadscentrum van Oss betalen jaarlijks belasting voor de reclame-uitingen op hun pand. De opbrengst van de reclamebelasting gaat naar het Centrum Management Oss. In die regeling is sprake van een jaarlijks gegarandeerd bedrag voor het CMO, ook als de reclamebelasting minder opbrengt. Dat bedrag van € 205.000 gaat ook dit jaar naar het CMO. Reclamebelasting heft de gemeente alleen in het centrum van de stad Oss. Precariobelasting Ondernemers betalen jaarlijks precariobelasting voor het gebruik van de openbare ruimte met terrassen en uitstallingen. Met deze maatregel steunen we vooral horecabedrijven die met hun terrassen veel openbare ruimte in beslag nemen. In 2021 vervalt de precariobelasting voor terrassen en uitstallingen in de hele gemeente Oss. Precariobelasting voor standplaatsen blijft in 2021 wel gehandhaafd.

PERSBERICHT

Gemeente start met ‘Mijn buurt Oss’

Wij zijn op zoek naar een krantenbezorger

voor een vaste wijk in Geffen. Bezorgtijd duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur, 6 dagen per week. De kranten moeten vóór 7.00 uur ’s-morgens bezorgd zijn. Heb je interesse bel dan voor meer informatie 06 15043615.

Bewoners praten graag mee over wat er in hun straat of buurt gebeurt. Bijvoorbeeld om de buurt veiliger, groener of leuker te maken. De laatste tijd gebeurt dat meestal digitaal. Oss is daarom gestart met ‘Mijn buurt Oss’. Dat is een website waar bewoners samen ideeën kunnen uitwisselen en meedenken wat er nodig is en meedoen. Een bewoner die een idee heeft voor de straat of buurt, kan dat op de site plaatsen. Het gaat om ideeën waar bewoners zelf mee aan de slag willen. Bewoners kunnen de ideeën van de buren bekijken en erop reageren. De wijkcoördinator kan helpen om de ideeën op te pakken. Bewoners kunnen ook informatie opzoeken over de grote werkzaamheden van de gemeente in een straat. Voor meer informatie, kijk op www.mijnbuurtoss.nl

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


ROOI OORTJES NR. 51 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie nauwelijks op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart, vanwege de lockdown ...

#Geffen 2040 Onze gebeden zijn verhoord; er komt een actuele toekomstvisie voor ons dorp; #Geffen2040 Een 1e aanzet is gegeven door de heren van de Stamtafel en die ziet er veelbelovend uit!!! Dorpsraad Geffen geeft (ook) aan het initiatief van de Stamtafel toe te juichen. Mooi, want zó wordt #Geffen2040 straks een door héél Geffen gedragen, richtinggevend document.

Lockdown of niet; bestuurlijk en ambtelijk draaien de raderen in het ‘Groot Ossisch Rijk’ gewoon door, alsof er niks aan de hand is. In de polders rond Geffen worden straks torenhoge windturbines geplaatst én in ‘onze’ richting verrijst een gigantische, nieuwe wijk: Oss-West. Een wijk met liefst twee x de omvang van De Piekenhoef in Berghem! #Woonwijk ‘t Veld Ten zuidoosten van Geffen komt straks een nieuwe woonwijk met circa 250 woningen, direct grenzend aan wijk Den Elshof, oftewel: van snackbar Riet Friet tot waar de feesttent met Carnaval jaarlijks verrijst. Omdat de gemeente Oss belanghebbende en belangstellende Geffenaren wil laten meedenken over de invulling woonwijk ‘t Veld, heeft zij op de website van Dorpsraad Geffen een enquête geplaatst. Uiteraard hebben wij die ook ingevuld … Wat ons betreft wordt ‘t Veld vooral een wijk voor starters en gezinnen. Hoogbouw past absoluut niet op deze plek. De wijk moet voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Veldstraat en (eventueel) de Heesterseweg om het kwetsbare, mooie gebied achter de wijk (beekje, paddenpoel, Ivo van Dinther wandelpad, voedselbos en imkerij) niet te verstoren. Hoogstens een bruggetje over de beek voor wandelaars en fietsers.

kievit #Kliko’s Vandaag de nieuwe, grijze kliko met groene deksel voor groente- fruit- en tuinafval (gft) ontvangen; kort samengevat komt het er wat ons betreft op neer, dat de klok ruim 20 jaar wordt teruggezet: burgers gaan méér betalen, maar de service wordt minder én het scheiden van afval wordt niet beloond. De kleinere, grijze kliko wordt maar 1 x per 3 weken geleegd; voor gezinnen wordt dat een uitdaging! Het PBD afval (plastic, blik en drinkkartons > voorheen oranje kliko, binnenkort in zakken) en GFT afval (groente-, fruit- en tuinafval > groene kliko) worden tweewekelijks opgehaald.

Molen Zeldenrust Dat bebouwing van het perceel naast de Zeldenrust voor ambtelijk Groot Oss tóch optioneel is (de Molenbuurt), vinden wij zéér verrassend. Hier liggen waarschijnlijk alleen (wéér) financiële argumenten aan ten grondslag; niet doen dus! Tenslotte spreken wij de hoop uit, dat er in ‘t Veld vooral gebouwd wordt voor starters en jonge gezinnen (geschakelde huizen, tweekappers), zodat Geffen een levendig dorp blijft!

Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over #Dorpshart en mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, maar dat doen wij misschien volgende keer … Met vriendelijke groet, ’t Rooi Hundje, 073-5324628

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 17,-

1/4 pagina

e 28,-

1/2 pagina

e 40,-

Hele pagina

e 67,-

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Zo lang mogelijk wonen in een fijn huis in een vertrouwde omgeving? Dan is er nu de verzilverlening in gemeente Oss! Als iemand ouder wordt, verandert de behoefte in wonen. Vaak komt daar ook meer zorg bij kijken. Veel oudere inwoners in onze gemeente willen graag in hun eigen huis blijven wonen.Voor inwoners met een overwaarde op hun huis is het nu mogelijk om gebruik te maken van de verzilverlening. Daarmee kunnen ze hun huis aanpassen.Voor de verzilverlening heeft gemeente Oss een bedrag van €500.000,- gereserveerd. Wethouder Joop van Orsouw: ‘Ik hoop dat er veel oudere inwoners gebruik gaan maken van de Verzilverlening. Zij hebben een groot deel van hun hypotheek afgelost en een overwaarde op hun woning. Dan zit het vermogen in de stenen. Heel fijn dat ze dit nu kunnen inzetten om hun huis aan te passen naar hun (zorg)behoefte. Ook het is met de Verzilverlening mogelijk om de woning duurzamer te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan isoleren en het plaatsen van zonnepanelen.’

PERSBERICHT

Parkeergarage Bergoss is weer open Er is meer mogelijk in het centrum zoals winkelen op afspraak of via Click&Collect. Ook de contactberoepen mogen weer aan de slag. Daarom is vanaf vandaag, woensdag 5 maart, Parkeergarage Bergoss weer open. Voorlopig is de garage overdag open. Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Abonnementhouders Voor abonnementhouders was en blijft de garage 24 uur per dag, zeven dagen in de week open. Parkeergarage schoongemaakt Met het ingaan van de lockdown op 15 december was de parkeergarage gesloten. Gemeente Oss heeft deze periode gebruikt om de garage weer schoon te maken.

Mogelijkheden verzilverlening Oudere mensen met een eigen woning hebben vaak hun hypotheek voor een groot deel afgelost. Het vermogen zit dan vast in de stenen.Voor deze groep heeft het SVn de Verzilverlening ontwikkeld. Met de Verzilverlening kunnen mensen de kosten voor woningaanpassingen gericht op het langer zelfstandig thuis wonen, financieren. Denk hierbij aan het aanpassen van de badkamer of aan het verplaatsen van de slaapkamer naar de begane grond. Wat is een Verzilverlening? De Verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Door de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, hebben veel oudere inwoners overwaarde opgebouwd. Deze overwaarde is te gebruiken om de woning naar eigen behoefte aan te passen. Aanvragen verzilverlening Voor de verzilverlening werkt gemeente Oss samen met het SVn. De lening aanvraag begint bij de gemeente Oss. Is gemeente Oss akkoord met uw aanvraag voor de lening? Dan ontvangt de aanvrager een “verklaring instemming verzilverlening” voor het indienen van de aanvraag bij het SVn. SVn doet een financiële toets en beslist of de lening wordt toegewezen. Meer informatie www.oss.nl/verzilverlening www.svn.nl/verzilverlening

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.