Torenklanken 2020 - nr 05

Page 1

58e jaargang | nummer 5 | maart 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BOOMPLANTDAGEN ARBORETUM GEFFEN UITGESTELD Opnieuw een tegenslag voor Geffen en vooral ook voor de boomplanters. Ondanks eerdere positieve berichten over de Boomplantdagen op 7 en 8 maart, is het bestuur genoodzaakt deze uit te stellen. Dit omdat bezwaar is gemaakt bij de gemeente Oss. “Dit betekent dat we een formele vergunningsprocedure van ca. 6 weken moeten afwachten. Tegen die tijd is het boomplantseizoen voorbij en zit er niets anders op dan te wachten tot het volgende plantseizoen in november”, aldus een zeer teleurgestelde Harry Peters. “Voor nu zit er niets anders op dan de families wederom teleur te moeten stellen. Dat gaat ons allen zeer aan het hart. Inmiddels hebben we de boomplanters persoonlijk op de hoogte gebracht en uiteraard waren ook zij zeer teleurgesteld. Het steunt ons dat zij naast deze teleurstelling ook begripvol en ondersteunend hebben gereageerd”. VRIJWILLIGERSDAG De geplande Vrijwilligersdag van zaterdagmorgen 29 februari gaat gewoon door! “We blijven werken aan ons prachtige Arboretum”, zegt Anita Walraven.“Inmiddels hebben we alle Boomplanters en vrijwilligers op de hoogte gebracht van dit onaangename nieuws. Die uitbreiding van het Arboretum gaat lukken en de bomen zullen worden geplant, alleen op een ander tijdstip dan gehoopt”. Voor meer informatie over het Arboretum kijkt u op: www.arboretumgeffen.nl

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

VIER HET BEGIN VAN DE LENTE MET MOOIE MUZIEK Fanfare Willen Is Kunnen geeft op zaterdagavond 21 maart een gratis Uitwisselingsconcert met collegamuziekverenigingen brassband St. Hubertus uit Herpen en fanfare Concordia uit Schaijk. Alle drie de orkesten zetten hun beste muzikale beentje voor. Hoe kun je beter het voorjaar inluiden dan met mooie muziek? Het concert start om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. Na afloop is er voldoende tijd om na te praten en te proosten op de lente! Voor meer informatie zie verderop in deze Torenklanken.

VAN EFFEN NOAR GEFFE Zondag 17 mei start de 1e editie van Effen noar Geffe. Een toertocht voor fietsers, motoren en klassiekers. Vanuit het West-Brabantse Effen zullen veel Geffense sportievelingen én Oldtimers een weg naar Geffen vinden, waar ze feestelijk onthaald worden. Heb jij zin om mee te doen met jouw toerclub of oldtimer of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@effenoargeffe.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 13 mrt 19.00 u. * avondmis zo. 15 mrt 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e jaargetijde Justien van Nistelrooij namens de parochie. vr. 20 mrt 19.00 u. * avondmis zo. 22 mrt 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde Kees Spronk namens de parochie. vr. 27 mrt 19.00 u. * avondmis zo. 29 mrt 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk VEERTIGDAGENTIJD In de Veertigdagentijd is er na elke vrijdagavondmis in de kapel en na elke zondagsmis in de kerk een extra collecte voor de Vastenactie. KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Eindstand Kerkbalans 2019: € 22.611,37. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening

nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Vrijdag 13 maart 15.30 - 17.00 u. Op deze bijeenkomst zullen we een bezoek brengen aan molen De Zeldenrust. Ouders brengen en halen de kinderen daar. Maandag 30 maart 15.30 - 17.00 u. Thuis voorbereiden hfdst. 7-8. We maken een palmpaasstok om op Palmzondag mee naar de kerk te nemen en na afloop bij eenzame, oudere of zieke mensen te brengen. PROGRAMMA VORMSEL 2020 Maandag 23 maart 19.00 - 20.30 u. bijeenkomst 3:Thema: Leven met elkaar. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 februari 2020: Cisca Jonkergouw - Wagenaars, 87 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

betrokken zijn op wat er plaatsvindt? Net zoals het helpt als je wat regels kent van een sport om meer van het spel te genieten, kan enige uitleg over de opbouw van de Eucharistie helpen om meer te begrijpen en te beleven wat daar gebeurt. En hoe zat het ook al weer met de Goede Week en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren we? Vanuit de parochie De Goede Herder willen wij daar graag antwoord op geven. Daarom organiseren we op weg naar Pasen vooraf aan Palmzondag,Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag op twee kerklocaties een avond over de Eucharistie. Dan kunt u een viering, ook in de kerk van Geffen, makkelijker volgen en begrijpt u bijvoorbeeld bij een uitvaart de woorden en gebaren beter. En zo kunnen ouders hun kinderen echt laten meedoen aan de Eerste Communie. Want het is natuurlijk een feest om met z’n allen de liefde van God te vieren! Want die is onvoorwaardelijk en grenzeloos. U bent van harte welkom op dinsdag 31 maart om 20.00 uur in Heesch (Petrus’ Banden kerk, Kerkstraat 2) en op donderdag 2 april om 20.00 uur in Nuland (Johannes’ Onthoofding kerk, Kerkstraat 30).Voor meer informatie: a.bergsma@parochiedgh.nl.

GEZOCHT gepensioneerde man die af en toe wil assisteren bij opbouw-afbouw beurzen en bereid is om af en toe mannequins naar modeshow te rijden. Inl. 06-51335802. Zorg altijd bij u in de buurt

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALLES DRAAIT OM DE LIEFDE Ontdek het hart van het christelijk geloof Draait het in het leven uiteindelijk niet om de liefde? Ontdek opnieuw of voor het eerst dat het hart van het christelijk geloof – Jezus die Zichzelf aan ons geeft in de Eucharistie – draait om de liefde. Maar wat gebeurt er eigenlijk in een zo’n viering? En hoe kan ik meer

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 524

Het is alweer 24 dorpspompen geleden dat we de 500ste hebben gehad. Deze keer niet vanuit café Govers, maar bij een van de aangezeten van de Stamtafel, we hebben deze keer ook de stam(p)tafel, na de reguliere Stamtafel, gezellig samen koken samen eten. En dat mag ik zeggen een culinair hoogstandje op gebied van stampotten. Met lekkere voorafjes en na gerechtjes. Het verslag van de Dorpspomp 523, werd goedgekeurd en konden we beginnen aan onze agenda, met als eerste punt. Het Arboretum Wat nu 1 bezwaar, van een buurman notabene, en nu kunnen de 19 geplande bomen in het voorjaar niet gepland worden, wie het is laat men duidelijk in het gewis, wel weten we van een van de vrijwilligers die mede het Arboretum netjes houden, dat de buurman in kwestie niet met de stichting wil praten, alleen met de gemeente...... Die heeft na alle waarschijnlijkheid artikel 5 procedure gevolgd, nou houdt uw hand open, met de vingers gespreid, voor uw ogen, dan kun je inschatten wat artikel 5 voor artikel is, of te wel, we zien het door de vingers.Al met al voorlopig geen uitbreiding, dus geen bomen, wij vragen ons af hoe kun je tegen bomen zijn...... de stichting heeft er goede kijk op want men zegt dat het in het najaar gewoon bomen planten wordt. Ook werd er ergens aan een Geffense tafel gedacht, van als we dit nu tegen houden is het geld van het groenfonds niet uitgegeven en dan krijgen degene die dat gestort hebben terug, helaas dat geld is “op” dus geen rechten er op. DE STAMTAFEL NODIGT BIJ DEZE DE BUURMAN UIT, om zijn verhaal te doen, want Geffen is not amused, en als je een goede reden hebt, krijg je ook niet heel Geffen over je heen. ’t Rottenrijk du un buukske open Het Rottenrijks boek is voor Prins John en Adjudant Ester inmiddels gesloten, en neem aan ze hebben vele zaken die voor hun in de boeken kunnen. Vrijdag. De vrijdag startte voor sommige leden van de raad al om 07:00 in de ochtend, de Prinsenwagen moest opgebouwd worden, om later onder begeleiding van vele muzikanten van WIK, Goei Smoesje, Pompzwengels, Pompsmoesje, later genoemd de Wissel band, de Prins, Adjudant de jeugd hoogheden en de groepen 6,7 en 8 in optocht naar de Wissel te brengen. Eenmaal op school en na het uitdelen van leuke woorden en onderscheidingen,

werden de groepen verdeeld en waren er in de klas spelletjes die mede begeleid werden door leden van de raad van 11, in de Piazza was een soort playbackshow, of wat je ook kon, waar de Prins, Adjudant en de jeugdhoogheden in de jury zaten en e.e.a. van commentaar hebben voorzien.Tijdens de “lunch” werden de groepen gewisseld en zo ging men de middag in en sloten ze het af op school. De hoogheden hebben in de Heegt de bewoners voorzien van een bloemetje en allen persoonlijk een fijn carnaval gewenst. 19:30 de carnavals mis, deze keer onder leiding van voorganger pastoor Joost Jansen, hij wilde de mis doen als hij mee mocht naar de tent...... Een leuke mis, met een onderbreking van een telefoontje van God, die de pastoor midden in de viering belde. Na de mis in optocht naar de tent onder muzikale begeleiding van de Pompzwengels, bij de tent stond een lange rij tot bijna aan de weg, allen om gecontroleerd te worden, op de leeftijd, vanaf 16 jaar was je welkom. Prins John en Adjudant Esther opende op het podium het carnaval 2020. Zaterdag Deze dag begon voor de hoogheden met het bezoeken van de zieken van Geffen die aangemeld waren bij de stichting. Later op de dag op naar de Flierefluiters in Nuland, wat we nog steeds gezamenlijk vieren, de hoogheden waren er wat later omdat deze ook nog actief aanwezig waren bij de jeugd disco in de tent, een samenwerking met KPJ Go. Inmiddels zat de optocht commissie en het bestuur in “crisis” beraad, de optocht mocht van de gemeente gezien het weer niet door gaan op Zondag. Na de nodige info, en zaken verzetten en afbellen werd de optocht verplaatst naar maandag. Mede doordat Ooijen later was, was het geen probleem, al zijn er op sociale media altijd mensen die menen dat het anders moet, maar ja iedereen weet de beste stuurlui staan aan wal. Na het flierenfluitersbal de opening van het jeugdcarnaval in de Koppellinck en aansluitend in de Heegt, waar de nodige onderscheidingen onderling werden uitgereikt, ook alle bewoners waren daarin voorzien, mede door inzet van de vrijwilligers van de Heegt. Pompzwengels speelde hun nummers en de roapliedwinnaar Kloare Onzin deden hun lied. Een en al feest in de Heegt. Waarna allen richting de tent gingen, die wederom bom en bom vol zat. Zondag, toch een beetje vreemd, geen optocht, maar in het overleg was wel besloten om het kwartjesbal ook te verplaatsen naar zondag, en daar zijn de hoogheden met het vrolijke gevolg dan de dag gestart om later naar de café tent te gaan waar Pap en Pudding hun kunstjes vertoonde in de gelukkig grotere café tent. Grote tent mocht door de wind pas na 17:00 uur open, en liep nadien dan ook goed vol, gezelligdruk, zo ook in de jeugd tent van ZOT in Geffen. Een hele andere zondag, doch het ging door tot in de late uurtjes. 7


Maandag YEAHHH de optocht, 11:11 uur, wel is waar druilerig, maar wel heeel veeeel publiek langs de weg, dat is natuurlijk prettig voor de wagenbouwers/loopgroepen, maar liefst 27 deelnemers, een van de aangezeten gaf nog te kennen dat we het best uniek mogen noemen dat alle wagens zelf gebouwd zijn, helaas was die herrie bak, een ander woord kunnen wij het niet noemen, gekocht, en vragen wij ons af wat deze jeugd in hun hoofd heeft om zo een optocht te verzieken met zoveel harde muziek, dat gehoorschade niet uit te sluiten is voor de toeschouwers. Hopelijk komt de gemeente met regels zodat dit soort wagens stopgezet kunnen worden. De mogelijkheden zijn er tenslotte.Vele wagens konden na de Geffense optocht door naar Ooijen waar ze ook nog op tijd waren om mee te doen. Daarna de uitslag in de tent, met mooie foto’s op een groot scherm zodat je kunt zien wie wat was tijdens de uitslag. Na jaren van presenteren gaf Bert Hoefnagel zijn microfoon over aan een duo, oud Prins Ad van Erp en zijn oud Adjudant Maartin Brands voor uitslagen verwijzen we jullie naar de app van het Rottenrijk of de website www.rottenrijk. nl alwaar ook vele foto’s opstaan.Tussen de optocht en de prijzenuitreiking in was er nog tijd voor de hoogheden en het vrolijk gevolg om nog even langs te gaan bij het Senioren bal in het Haasje wat georganiseerd werd door de KBO, een goed bezochte middag. En gezellig, ik geloof dat de oudste 86 was en allen volop op de vloer, van mooi dansen tot polonaise, en toen kwam er het idee bij de Stamtafel, als de jeugdtent van ZOT in Geffen overdag toch leeg staat, kan daar iedere dag wel een 45 plus matinee in georganiseerd worden, paar leuke bandjes of artiesten er in en hoppa...... Dinsdag De hoogheden met vrolijk gevolg mogen weer vroeg uit de veren, op naar Jozefoord waar vele Rottenrijkers zijn. Optredens van de Pompzwengels, de dansgarde en zo ook van Kloare Onzin, maakte het voor de bewoners op Jozef Oord hun gezelligste carnavalsdag. Nadien naar de Gouden Leeuw waar voor de leden van de club van 111.11 en andere genodigden 111 minuten vooraf was georganiseerd. Eerst ff inzingen voor de Carnacantus, enkele consumpties, een kopje soep een broodje en ook nog een leuk verhaal van tonprater Rob van Elst, op facebook van het Rottenrijk staat een kort stukje van zijn optreden op. Nadien droeg Prins John zij sleutel over aan de Praeses die de komende Carnacantus gaat leiden met zijn linker en rechterhanden. In een open bus op naar de tent, die vol zit voor de Carnacantus, een feest voor jong en oud waar iedereen aan mee deed, van zingen tot dansen van drinken tot stil zijn, alles zat erin. Dit is niet uit te leggen dit moet je mee maken. Nadien snel de tent leeg maken qua tafels en banken, waar vele aan mee hielpen en zo stond de tent weer snel gevuld met publiek aan sta tafels. Daarna wat eten en op naar de afsluiting van het jeugd-

8

carnaval waar Jeugdprins Tjeu zijn sleutel in moest leveren onder toeziend oog van Jeugdprinses Lola, adjudant Bai Lang en hofdame Indy en de raad van 1/2 11, en werd “Annemieke” roddel verbrand, inmiddels is dit het logo van het jeugdcarnaval. Prins John en Jeugdprins Tjeu vroegen of ze volgend jaar weer Prins mochten zijn. Onder begeleiding van de Pompzwengels weer naar de tent, alwaar om 23:11 afscheid werd genomen van Prins John Adjudant Esther, met de inmiddels wereldberoemde Bier douche op het podium. Carnaval 2020 zat er bijna op. Woensdag Wederom de leden van de raad van 11 vroeg uit de veren om samen met horeca Geffen de spullen uit de tent te halen en alles weer op te bergen voor volgend jaar, om 19:30 het Askruisje halen bij voorganger Pastoor van Bakel, in een goed gevulde kerk, voor de Prins en zijn vrolijke gevolg was het haringhappen, op donderdag de zaken opruimen en dan zit carnaval 2020 er echt op. Het was er 1 vur in de boeke. Gemeentehuis De uitslag van de prijsvraag is bekend, wie wat zou mogen en kunnen met het gemeentehuis. Levix wilde het wel kopen, doch dat paste niet in de prijsvraag, dus zijn het bouwbedrijven die daarvoor in aanmerking komen. Op nummer 1 Van Wanrooij, met 20 punten, deze kregen ook punten omdat ze er een gemeenschapsruimte in willen maken, wij stamtafel vragen ons af een gemeenschapsruimte? En de Koppellinck dan, daar is toch al een gemeenschapsruimte...... of wil de gemeente daarvan af of zo...... nummer 2 Jansen de Jong, met 18 punten, geen onbekende binnen het Geffense op 3 P&R Projectontwikkeling, bij ons verder niet bekend. 4 is Combinatie Wagemakers Muller LA-architecten en ingenieurs......Op plaats 6 zou Bouwbedrijf van Schijndel staan. Wie wat gaat maken wij zijn benieuwd. Als we de uitgewerkte plannen in handen krijgen zullen we op facebook een poll plaatsen zodat wij weten wat de inwoner van Geffen wil, misschien kunnen we dan nog wel onze wensen mee laten tellen. De volgende stamtafel is 15 maart dan weer wel in café Govers, met o.a. aan tafel Stichting Arboretum, zo ook de KBO, beide komen wat uitleggen betreft hun plannen van de toekomst. Ben jij er ook bij? Kom eens langs, altijd gezellig 10:30 uur of te wel na de hoogmis. Ik zeg houdoe en tot zondag de 15e.

stam(p)tafel


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 17 februari 2020 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Windcollectief Oss-Den Bosch: bestaat uit een groep boeren die in de polder een windpark willen stichten. Zij beleggen vier bijeenkomsten om hun plannen te presenteren aan het publiek. In Geffen staat deze bijeenkomst gepland voor 24 maart in De Koppellinck. - Landelijke Opschoondag: op zaterdag 21 maart worden op 15 locaties in de gemeente Oss zwerfvuil opruimacties gehouden. In Geffen wordt, onder leiding van landschapsbelang Maasdonk, het gebied Heesterseweg-Oude Baan onder handen genomen. Kijk voor meer details op onze website. - Dorpshart: de prijsvraag heeft in totaal geleidt tot elf inzendingen. Uit deze elf zijn er inmiddels vier bedrijven/combinaties uitgekozen die een concreet bouwplan mogen uitwerken. In mei worden de plannen beoordeeld, voorgelegd aan buurtbewoners (informatief) en in juni wordt de knoop doorgehakt. - Donkere dagen offensief: samen met drie agenten en dertien dorpsgenoten zijn we een avond het dorp ingetrokken om te zien hoe makkelijk het inbrekers en insluipers wordt gemaakt. Het doel is bewustwording van dit gevaar. De avond leverde voor het merendeel positieve reacties op, ook waren er enkele negatieve/ kritische opmerkingen.We gaan hier volgend jaar zeker mee door. - Subsidieverzoeken: bij een gebrek aan subsidieaanvragen doen we hierbij een oproep. Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website.

Open dag Sint Jozefoord op zaterdag 21 maart Sint Jozefoord te Nuland nodigt u uit voor een bezoek aan haar prachtige locatie op de open dag op zaterdag 21 maart.Tussen 11.00 en 15.30 uur kunnen belangstellenden een ‘kijkje in de keuken’ nemen. Er zijn rondleidingen door het huis en een informatiestand waar enthousiaste medewerkers u graag meer vertellen over het dienstenaanbod en de (vrijwilligers)vacatures van Sint Jozefoord. Uiteraard kunt u in ons restaurant “De Ontmoeting” genieten van koffie met een gebakje.

ZOEKERTJE

Gezocht persoon of scholiere die bereid is tegen betaling mijn hond (een bruine labrador) een paar keer per week uit te laten. Misschien een gepensioneerd iemand of iemand die tijd over heeft. Liefst woonachtig in het centrum van Geffen. Informeren op nr. 06-51335802

Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering.Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 16 maart om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

9KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 12 maart: Bingo-avond 13 maart: jaarvergadering in ‘t Haasje 21 maart: Anastasia, de musical 22 april: Senioren theorieles 24 april: bezoek Kentalis UITNODIGING : Zaterdag 2 mei om 13.30u begint een gezellige middag bij ’t Haasje. Deze duurt tot half vijf. Daar wordt de nieuwe naam van KBO bekend gemaakt. Deze middag wordt opgevrolijkt met muziek van de River Side Band. De entree is gratis en het eerste drankje zal onze vereniging voor haar rekening nemen. Wandelen op woensdag Op woensdag 4 maart 2020 start om 10.00 uur een nieuwe wandelgroep onder leiding van Annie Bongers. Er wordt ongeveer een half uur gewandeld en is dus zeer geschikt voor startende wandelaars. Graag zouden we willen weten wie hier interesse in heeft. Je kunt je aanmelden bij Annie Bongers telefoonnummer 0735323336 Vertrekpunt is ’t Oude Klooster. Wandelen is een gezonde bezigheid, dus begin ermee. Jaarvergadering 13 maart in ’t Haasje Op 13 maart is de jaarvergadering in zaal ’t Haasje. De zaal gaat open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur met het herdenken van de leden die afgelopen jaar zijn overleden. Daarna volgt de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte komt wijkagent Wim Kluesjen een en ander vertellen over babbeltrucs, internetfraude en nog meer zaken die voor u van belang zijn. Dit wordt op een heel herkenbare manier door enkele leden van de Geffense toneelvereniging in de vorm van een toneelstukje voor u uitgebeeld. Voor de jaarvergadering graag aanmelden bij: Henriette v. Erp Tel. 5322058 famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corrie Hondong Tel. 5323123 email famhondong@ kpnplanet.nl Theorieles bij autorijschool Peter de Klein Omdat het bij de meeste van ons al enige tijd is geleden dat we ons rijbewijs hebben gehaald en er intussen wel een en ander is veranderd, hebben we autorijschool Peter de Klein bereid gevonden de verkeersregels nog eens met ons door te nemen. Op 22 april vanaf 13.30

uur zijn we welkom. Kosten zijn €5,- p.p. Aanmelden graag bij Corry Hondong of Henriette van Erp. 24 april bezoek Doveninstuut Kentalis in St Michielsgestel Omdat we vorige keer veel mensen hebben moeten teleurstellen, gaan we op vrijdag 24 april nogmaals. We vertrekken om 11.15 uur in Geffen en lunchen in Berlicum. Om 13.30 uur worden we verwacht in St Michielsgestel waar we een rondleiding en film krijgen over hoe het vroeger ging en nu. Rond 16.00 uur vertrekken we weer naar Geffen. Kosten zijn voor leden van de KBO €20,- en voor niet leden €22,50. Er kunnen max. 15 personen mee, dus wees er snel bij. Opgave voor 1 april door betaling van €20 of 22,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. 1 juni (tweede Pinksterdag): Passiespelen in Tegelen Eenmaal in de vijf jaar worden in het openluchttheater in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus.Wij willen u dat ook laten meemaken en wel op maandag 1 juni. We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen naar Tegelen, achter Venlo. Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot ong.17.30 uur. Na een drie gangen diner onderweg zijn we rond 21.30 uur weer thuis. Kosten zijn €73,50,-. Zoals u van ons gewend bent is dit inclusief een drie gangen diner, kaartje, fooi voor de chauffeur en bus. Opgave voor 29 februari door betaling van €73,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres.

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 11NIEUWS VAN KOM D’R IN De dagen worden weer langer en de krokussen staan boven de grond. Het wordt weer voorjaar! Samen wandelen met daarna een kopje koffie bij Kom d’r in is gezellig en gezond! Je kunt je aansluiten bij de wandelgroep die iedere vrijdagochtend om 9.30 u vertrekt bij Kom d’r in. Er worden twee verschillende afstanden gelopen. Voor informatie: Kees van Wanrooij (073-5322106) De kinderen van de schildergroep zijn weer creatief bezig geweest en hebben voor carnaval samen een zuil beschilderd. Hieronder zie je de foto en wil je hem beter bekijken, kom dan eens binnen lopen in Kom d’r in.

er een lekkere maaltijd geserveerd. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Ans van Bergen (073.5323870) en Dini Timmermans (073.5322084)

Maandag 10 februari heeft Laura Langens in Kom d’r in een interessante avond verzorgd over wat je allemaal kunt zien als je kindertekeningen echt bekijkt. We begonnen met het tekenen van een mens. Naar aanleiding van de tekening gaf ze aan waar je op kunt letten als een kind altijd iets op een bepaalde manier tekent en wat dat kan betekenen.We waren verbaasd dat een tekening heel veel kan zeggen. Het was wel jammer dat er zo weinig ouders, leerkrachten en leidsters waren .Als er alsnog interesse is dan wil Laura nog wel een keer een avond verzorgen, dus laat het ons dan weten. INLOOP op zondag Heeft u behoefte aan een praatje of zin in een kaartje leggen of samen een spel doen: Iedere zondag kunt u van 14.00u tot 6.00u binnenlopen bij Kom d’r in. De koffie staat klaar! Mensen uit de aanleunwoningen die graag geholpen willen worden om naar Kom d’r in te komen, kunnen dat laten weten door een briefje in de brievenbus bij het lokaal van Kom d’r in te laten doen of door op te bellen naar een van de werkgroep-leden, dan proberen wij voor een oplossing te zorgen. U kunt ook een email sturen naar komdrin.geffenzorgt@gmail.com INLOOP voor ouders van de basisschool Op 27 maart vervalt de inloop i.v.m. een vrije dag voor de onderbouw. ETEN ALLEENGAANDEN Donderdag 12 maart is er weer eten voor alleengaanden bij KOM d’r In. Vanaf half elf staat de koffie klaar en om 12.00 uur wordt

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


OPEN DAG BIJ SINT JOZEFOORD ZATERDAG 21 MAART 2020 11.00-15.30 UUR 

Informatie over zorg- en dienstverlening

Informatie over (vrijwilligers)werk

Rondleidingen

Koffie met gebak

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland

T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Aan het woord is: Rens van Orsouw (27 jaar), hij woont op Het Geffens Veld. 1. Een herinnering aan Geffen 10 jaar Strooipop. Aan al het moois komt een eind maar ze hebben in die 10 jaar toch verschillende grote namen naar Geffen gehaald. De naam Strooipop leeft gelukkig voort in een van de grootste carnavalsacts van het dorp op dit moment. 2. Dit zou anders moeten Hoe afgezaagd ook: Het dorpshart. Gelukkig worden daar nu serieus de voorbereidingen voor getroffen, maar hoe sneller ze beginnen hoe beter. 3. Een bijzonder gebouw Het huis van ons pap z’n thuis tegenover het Haasje. Een gebouw dat al een flinke tijd bestaat maar het stond een tijdje leeg. Gelukkig is Marc van Griensven (en familie) het nu in ere aan het herstellen. Top!

8. Bewondering voor… De Geffense optochtdeelnemers. Afgelopen carnavalsoptocht was er weer veel werk terug te zien in de praalwagens, kostuums, allerlei attributen, acts, etc etc! En dan ook nog door weer en wind moeten. Ga er maar aan staan. 9. Geffen is voor mij… Het dorp met steeds minder voorzieningen, geen snelwegoprit, geen treinstation, binnenkort zware industrie en een windmolenpark om de hoek, maar toch de mooiste plek om te mogen en kunnen zijn. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan... Goeie vraag. Ik zie momenteel alleen de bijdragen die worden geleverd aan de verenigingen, maar ik kan me voorstellen dat er ook individuen of groepen zijn buiten het verenigingsleven die een financiële bijdrage kunnen gebruiken voor maatschappelijke doeleinden. Geen idee of dat al gebeurt, maar wellicht is dat dan een idee. Daar wordt Geffen beter, mooier en socialer van!

GEZOCHT Welke gepensioneerde man/vrouw die goed om kan gaan met een boekhoudprogramma/computer wil een keer in de maand of een keer in de week voor mij mijn boekhouding bijhouden van mijn kleine onderneming? Inlichting 06-51335802.

4. Een mooi mens Als je jezelf zo nu en dan in het vrijwilligersleven van Geffen verdiept zie je zo veel mensen sjouwen, ploeteren en dingen bedenken. Hoe vaak of hoeveel je daar ook aan bijdraagt, dan ben je eigenlijk altijd een mooie mens. Een keuze tussen die mensen ga ik verder niet maken. 5. Jammer dat … Carnaval alweer even voorbij is! 6. De leukste club Ik wil hier toch even een lans breken voor het Gilde. Ieder zelf respecterend en traditiegetrouw dorp heeft zo’n vereniging, maar in Geffen was hij een tijdje weg. Sinds 1999 weer opnieuw tot leven gebracht. Het kan absoluut geen kwaad eens een kijkje te nemen bij een van de activiteiten van het Gilde, het zal je ongetwijfeld bevallen. 7. Ons visitekaartje Weer zo’n afgezaagde: Effe noar Geffe. Als je toch ziet wat er op zaterdag voorafgaand allemaal gebeurt in het dorp. En je dan realiseert wat voor enorme organisatie en vrijwilligerswerk daarachter zit. Boerenpetje af hoor.

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE

15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


ROOI OORTJES XXXV Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart ... # Carnaval 2020 Carnaval in Geffen is gelukkig zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Wél besluit Stichting Rottenrijk i.v.m. bijzonder slecht weer op zondag, de Optocht één dag uit te stellen. Achteraf (Maar achteraf; ”Da’s altèd un koe in de kont kijken”, zei ons Opa vroeger) lijkt dit een verstandig besluit, al lijkt verplaatsen naar dinsdag logischer én laat de communicatie erover te wensen over. Steeds meer rijst de vraag:Wie heeft het voor het zeggen in Geffen tijdens Carnaval? Stichting Rottenrijk, de gemeente Oss óf: wie betaalt, bepaalt??? # Ode aan Pastoor Verbakel Tijdens de Carnavalsoptocht op maandag 24 februari liep er wéér een Pastoor mee; dit keer Pastoor Verbakel uit Nuland, duidelijk te herkennen aan zijn Woaterrijkse das. Doel van zijn aanwezigheid in de optocht was om te promoten, dat ‘t (na het afscheid van David Van Dijk) wel degelijk nog élke zondagmorgen om 9.30 uur ”Mis is in Geffen”. Hij hoopt u te treffen; dat de 85-jarige Pastoor Verbakel wekelijks uit Nuland afreist naar onze prachtige kerk om voor te gaan in de H. Mis, verdient véél respect! # Uitbreiding Arboretum Geffen In het Brabants Dagblad lezen wij vandaag een vervelend bericht over Arboretum Geffen. Laatst nog een uitgebreid Halleluja verhaal met een gelukkige voorzitter Harry Peters en dan nu dan plotsklaps nieuws over gedwongen uitstel van de aangekondigde Boomplantdagen dit voorjaar. Blijkbaar ligt er een buurman dwars. Dat vinden wij jammer. Niet alleen voor het Bestuur en al haar vrijwilligers, maar vooral óók voor de 19 families, die al erg lang staan te popelen om een boom te planten en die opnieuw (minstens) tot november geduld moeten hebben … De aankondiging van een Jan Hein Stadhouders-laan doet onze wenkbrauwen fronsen.

Ook de geuite wens van een groot Harry Petersparkeerplein om het Arboretum makkelijker te kunnen ontsluiten bij ”grote evenementen” als bijvoorbeeld de Dat Is Oss - Picknick, roept bij ons vraagtekens op??? # Nationale Boomfeestdag 2020 Op woensdag 18 maart is weer de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag. Nog ’hillemol niks nie’ gelezen op de website www.Oss.nl of in de kranten over de aanplant van mooi nieuw groen in de gemeente Oss.Wél worden er waarschijnlijk weer spelletjes gespeeld in Herperduin. Ze zijn erg hardleers, doar in Groewd Oss … # Prijsvraag Bestemming Gemeentehuis In de notulen van Dorpsraad Geffen lezen wij verrast, dat liefst 11 partijen zich meldden voor bovenvermelde Prijsvraag. Uit die 11 bedrijven zijn de volgende 4 gegadigden geselecteerd: - Van Wanrooij Bouw - P + R Bouw - Wagemakers/Muller/Leenders Architecten - Janssen de Jong In mei worden de uitgewerkte plannen van de vier geselecteerde bedrijven beoordeeld en op 9 juni, zo is de planning, wordt bekend gemaakt welk plan uiteindelijk wordt gerealiseerd. Bij de totstandkoming van de fraaie plannen voor het nieuwe Dorpshart van Geffen hebben alle burgers volop mee kunnen participeren in het besluitvormingsproces tot nu toe. Om optimale participatie én transparantie te waarborgen, pleitten wij bij Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen hartstochtelijk voor een informatiebijeenkomst over de 4 genomineerde plannen en (aansluitend) een volksraadpleging. In de huidige procedure hebben vooral Gemeente Oss, omwonenden en slechts 2 Geffenaren namens ’t olling Dorp iets in de melk te brokkelen. Dát doet ons inziens géén recht aan de optimale betrokkenheid van burgers in het proces tot nu toe! # Hij Past Wij houden een weddenschap met onze hoofdredacteur; hij gaat zich van Aswoensdag tot en met Goede Vrijdag onthouden van Facebook en Twitter, zegt ie. Wij zijn benieuwd of dat hem lukken zal. We wachten af; veel suc6!!! Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #DeWiel en #ParkerenOpHetDorpsplein, maar dat doen wij misschien een volgende keer! ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WIKSSEL WAS TOP! In een bomvolle Koppellinck gaven de groepen 6 en 7 van basisschool de Wissel op 19 februari een spetterende show weg! Het was de afsluiting van het muzikale WikSSEL project o.l.v. dirigent Peter Spierings. Op bekende muziek werd volop getoeterd, getrommeld en met lichtstaven gezwaaid. De fanfare en het opleidingsorkest van W.I.K. haakten aan. Ook de slagwerkgroep kwam langs met een verrassingsact met (bezem)stokken. Familie, klasgenootjes en andere fans deden enthousiast mee. Na afloop was er nog een instrumentenmarkt en de eerste aanmeldingen voor een muzikale carrière bij W.I.K. zijn al binnen! Jong en oud hebben volop genoten tijdens deze gezellige avond. Iedereen die heeft meegedaan of geholpen; super bedankt!

zingen we klassieke en eigentijdse muziek uit de jaren ‘40. Op zondag 22 maart 2020 is deze voorstelling te zien in MFC de Koppellinck. Inloop vanaf 13.30 u, de voorstelling is van 14.00 u. tot 15.00 u. De toegang is gratis. All Women is een vocaal ensemble uit ’s-Hertogenbosch eo: 13 vrouwen, eigengereid, eigenzinnig, eigenwijs, elk met een eigen geluid en toch in harmonie.All Women is al sinds 1998 actief op diverse podia, vanaf 2003 onder muzikale leiding van Ien Bouwmans. All Women heeft een breed repertoire en zingt in verschillende stijlen en talen: klassiek, jazzy, musical, pop- én wereldmuziek. Zie voor meer informatie: www.allwomen.nl of bekijk de pagina van All Women op Facebook

Lijkt het jou ook leuk om eens een proefles bij W.I.K. te nemen? Meld je dan aan via secretaris@wikgeffen.nl

RIVED KLEDINGINZAMELING

PONTYPRIDD 1944 – aan het thuisfront van onze bevrijders In oktober 1944 bevrijdde de 53ste Welsh Division van het Britse leger na een hevige strijd Den Bosch. Terwijl de mannen in Zuid-Nederland vochten, hielden hun vrouwen, verloofden, moeders, zussen en dochters thuis in Wales de boel draaiende. Met PONTYPRIDD 1944 nemen we je mee naar het thuisfront, naar een repetitie van het koor uit Pontypridd, Wales in oktober 1944. Er wordt veel gezongen door de vrouwen, maar tussen de prachtige muziek door komt ook het dagelijkse leven ter sprake. Het voedsel is op de bon, zij doen nu ‘mannenwerk’ en natuurlijk zijn er de zorgen om de mannen die vechten aan het front. Met PONTYPRIDD 1944 vertellen we hun verhalen en

Hebben jullie de kledingkast al opgeruimd of wil je dat nog doen? Dan is nu het moment! Je kunt oude bruikbare kleding, schoenen, tassen en linnengoed weer brengen naar de Koppellinck op Zaterdag 9 mei tussen 10.00 en 14.00 uur. Tevens willen wij jullie er nogmaals aan herinneren dat je ons ook kunt steunen door online inkopen te doen via de site van www.sponsorkliks.com.Vul hier als goed doel RIVED in en je kunt naar de webwinkel van je keuze, zoals bol.com, Wehkamp, Mediamarkt, Expedia en vele andere. Je betaalt niets meer maar wij ontvangen van de verkoop een percentage. Een mooie aanvulling voor onze projecten. Het is zelfs mogelijk om de app van sponsorkliks te downloaden. Alvast bedankt.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (42) Voor een nieuwe wereld. Ook christenen hebben, net als niet gelovigen, in onze tijd problemen. Het Evangelie werpt licht op een aantal problemen, door de woorden en het gedrag van Jezus. Toch kunnen we het Evangelie niet zo maar kopiëren, het gaat er het Evangelie opnieuw te vertalen in daden voor onze eigen tijd. ‘Wat moeten we doen als we geconfronteerd worden met…?’ Vinden we het antwoord rechtstreeks in de Bijbel? Het lijkt van niet. God heeft ons verstand gegeven om de situaties te analyseren en te begrijpen, een wil om iets te riskeren een aan te durven. Wat we echter wel in de Bijbel vinden, is de geest waarin we nadenken en handelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het grote aantal armen in de rijkste samenleving, in welke geest moeten we dan strijden tegen de uitsluiting? Door uit te komen bij tevreden samenleving, zonder problemen, of door een eerste begin te maken met een solidaire samenleving? De aarde zal geen paradijs worden. Maar de hel op aarde is niet een onvermijdelijk lot. De mens staat niet alleen tegenover het heden en de toekomst. De God van Jezus Christus werkt niet in plaats van, maar samen met de mens (Fil 2, 12-13). De vreemdeling ontmoeten. De wereld is kleiner geworden, door de moderne technieken en bereik door onze mogelijkheden van het vervoer. De Afrikaan en de Aziaat zijn als het ware onze buren geworden. Deze ontwikkeling roept bij de een enthousiasme op, bij de ander paniek. Dat zal iets te maken hebben met het feit dat de ontmoeting met de ander, die echt heel verschillend is van onszelf, zowel een kans is als een risico. Een kans omdat de vreemdeling mij kan verrijken met zijn waarheid, waarde; een risico, omdat wij mensen bang zijn te midden van de vreemdelingen mij eigen identiteit zal kwijtraken. We willen geloven in de kansen van de ontmoeting en tegelijk zijn we er op voorbereid dat er wederzijds wantrouwen zal zijn. De ander is in de eerste plaats degene waar we bang voor zijn. De ontmoeting met de vreemdeling is een zaak van respect en vertrouwen. De vreemdeling is een mens zoals ik, kind van God. Hij kan mij veel brengen, ook in mijn geloof. Om hem zonder angst te kunnen ontmoeten, is echter ver-

trouwen nodig, vertrouwen ook in mezelf en zelfs trots, zonder hoogmoed, op mijn cultuur en mijn wortels. God en mens verschillen enorm van elkaar, toch kan de mens een verbond sluiten met God en er de vreugde van zijn leven in vinden. Zo kan de vreemdeling, die heel anders is dan ik, de mens uit een ander land of een andere cultuur, een vriend worden. Dat is een reden voor echte hoop. Nu we verkeren in de vastentijd, is het goed om ons te realiseren hoe we om gaan met onze medemens. Jezus is gestorven om te laten zien hoever we mogen gaan. Jezus had vertrouwen, dat zijn goede Vader God ons niet laat vallen, maar telkens bereidt is ons te vergeven, en zo opnieuw de verbinding met onze Schepper aan te halen. Bidden we ook om innerlijke rust en vertrouwen in onze medemensen die ons ook geschonken zijn. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

Expositie Sint Jozefoord: Kunst van De Hoogakker In samenwerking met de Kunstkring Nuland is bij Sint Jozefoord van 21 maart t/m 21 juni kunst te bewonderen van de groepen 4 en 6 van Basisschool De Hoogakker. Deze kunstwerken, met als inspiratiebronnen de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser en de DuitsZwitserse kunstenaar Paul Klee, zijn gemaakt tijdens drie, door de kunstkring gegeven, workshops. Gedurende deze lessen hebben de leerlingen de kunstenaars leren kennen, werken van de kunstenaars besproken, geschetst en daarna hun eigen schilderij gemaakt. De expositie vormt de afsluiting van dit project. De opening van de expositie vindt plaats op vrijdag 20 maart 2020 om 15.00 uur. U bent van harte welkom bij Sint Jozefoord.

40 jaar

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


DEMENTIE CAFÉ BIJ SINT JOZEFOORD NULAND 31 maart 2020: Dilemma’s bij dementie Als je voor iemand met dementie zorgt, moet je op een bepaald moment beslissingen gaan nemen voor die ander. Wel of niet dwingen om te douchen? Autorijden of sleutels afpakken? Beslissen over andermans leven kan als een grote verantwoordelijkheid voelen. In filmpjes vertellen mantelzorgers hierover en wij gaan met elkaar in gesprek over uw ervaringen. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom dementie. (Let op: in december is er geen Dementie Café) De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.00 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren.

De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.

PERSBERICHT De Adviesraad Sociaal Domein Oss biedt u haar jaarverslag 2019 aan. Het gehele jaarverslag kunt u vinden op de website: www.adviesraadsociaaldomeinoss.nl. Bij deze een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en feiten van 2019. De ASD-Oss heeft in 2019 in totaal 16 adviezen gegeven, waarvan 4 ongevraagd. De meeste adviezen gingen over de ontwikkelingen in het nieuwe Wmo-beleid 2020-2023 en over de verschillende terreinen van de Jeugdzorg, die steeds vaker en heftiger te kort schiet. Samen met de regio is overleg geweest over het beschermd wonen, de participatie wet en de vervoersvoorzieningen door de regiotaxi. Het ingewikkelde is dat alle ASD’s uit de regio nog steeds aan hun eigen colleges van B&W-advies leveren. De kennisuitwisseling tussen de verschillende ASD’s is ook een verrijking. Het meedenken en meepraten met ambtenaren bij de beleidsontwikkelingen draagt bij aan een positieve dialoog. De ervaringsdeskundigheid van de leden van de Kenniskringen wordt zo goed benut. De bureaucratie is nog steeds een hindernis in het leveren van goede zorg. De ASD blijft hierover in gesprek met de gemeente. Ook is veel aandacht besteed aan de stress, die ervaren wordt door de grote hoeveelheid regels en door het ambtelijk wantrouwen, en die contraproductief werkt. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met adviesraadsociaaldomein@oss.nl / Tel: 06-25274240 Met vriendelijke groet, Jaap Kool

PERSBERICHT MAASLAND GILDE Maasland Gilde Oss organiseert op 13 maart van 14.0016.00 uur de natuurwandeling ‘Veiligheid en natuur, een sterke combinatie’. Dit is een wandeling door de uiterwaarden van Demen. Deze worden momenteel heringericht. Tijdens het winterseizoen liggen de werkzaamheden stil en kunnen wij er een kijkje nemen. Start: op de Maasdijk in Demen bij huisnummer 91 (dat is bij de afrit naar beneden). De kosten van de wandeling bedragen € 3,-contant. Aanmelden is niet nodig. De natuurwandeling is één van de activiteiten van het Maasland Gilde Oss. Zie website: www.maaslandgildeoss.nl voor meer informatie. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.