Torenklanken 2019 - nr 05

Page 1

57e jaargang | nummer 5 | maart 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

PARDON, DE GOEDE HERDER? Verschillende mensen hebben bij het overmaken van de kerkbijdrage geaarzeld of zelfs afgehaakt toen ze bij het rekeningnummer ‘parochie De Goede Herder, Heesch’ zagen staan. “Ik ga toch niet betalen aan de parochie in Heesch, ze kunnen me wat!” Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar hun zorg is niet nodig. Alle betalingen komen op de rekening van onze eigen geloofsgemeenschap in Geffen. Hoe zit dat dan eigenlijk? Toen we met 6 parochies (Geffen-Heesch-Nistelrode-Nuland-Vinkel-Vorstenbosch) samen opgingen in een parochie De Goede Herder hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Ieder dorp houdt zijn eigen rekeningen. Iedere geloofsgemeenschap moet zijn eigen broek ophouden. Dus wij in Geffen hebben nog steeds een eigen spaarrekening, een eigen betaalrekening, een eigen huishoudrekening en een eigen kerkbalansrekening. Niemand anders kan op deze rekeningen als onze eigen financiële commissie. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere dorpen. Dus elke cent die op onze rekeningen gestort wordt is ook voor ons. Wel heten we voortaan officieel parochie ‘De Goede Herder’, met als bijvoeging Geloofsgemeenschap Geffen. Misschien is het wel jammer dat we niet bij het geld van Nuland of Heesch of de rest kunnen. Door de vele restauraties in de afgelopen 15 jaar is bij ons de kas behoorlijk leeg. Maar daar vertel ik een volgende keer wel het een en ander over. Hoeveel er elk jaar binnenkomt en wat er elk jaar uitgaat. Helaas ook geen prettige cijfers. Maar dat later. We hebben trouwens in Geffen nog een rekening, maar die is van een eigen stichting, voor de restauratie en onderhoud van onze kerk. Die is helemaal echt Geffens. Daar kun je zeker ook geld op storten, zonder dat je dan ‘de Goede Herder’ als rekeninghouder tegenkomt! Gerrit van den Helm, bestuurslid.

2019

Nieuwe ronde, nieuwe kansen … Nieuwe datum!!! Noteer ‘m alvast in je agenda : Zaterdag 14 December

KPJ GO Het is weer tijd voor disco. Voor wie: kinderen uit groep 3 en 4 Wanneer: Vrijdag 5 April van 18.30-20.00 uur Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw Het kost € 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je 2x fris, en 1x chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Let Op: de deur gaat pas echt om 18.30 uur open. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 22 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 24 mrt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Gregoriaans Koor Heesch + kinderkerk 1e jaargetijde nms. de parochie voor Tien Egelmeer vr. 29 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 31 mrt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk DE KLOK WORDT VERZET. vr. 05 apr. 19.00 u. * avondmis zo. 07 apr. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk VASTENACTIE In de Veertigdagentijd is er na elke vrijdagavondmis in de kapel en na elke zondagsmis in de kerk, een extra collecte voor de Vastenactie. Het thema is ‘Schoon water verandert alles’. KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Onze enveloppenactie Kerkbalans start in februari. LET OP: Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe)

parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Maart 2019: Emma Gevers, Gijs van Santvoort. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Maandag 8 april 15.30 - 17.00 uur:Thema hfdst. 9 en 10. Palmpaasstok maken. Donderdag 11 april 20.00 u. gezamenlijke ouderavond in het parochiecentrum van Nuland. PROGRAMMA VORMSEL Derde bijeenkomst op donderdag 28 maart van 19.00 – 20.30 uur. Thema: Leven met elkaar. Woensdag 17 april 13.30 u. – 15.00 u.: oefenen voor het uitbeelden van de Kruisweg. Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: uitbeelden Kruisweg HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 februari 2019: Gerrie Reuvers - Broeksteeg, 81 jaar. 7 maart 2019: Willy van Wanrooij, 59 jaar. 7 maart 2019: Martien van Wanrooij, 93 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en steunbetuigingen, in welke vorm dan ook, tijdens het ziek zijn van Hans Hoeben en na zijn overlijden. Het is fijn om te zien dat de bijdrage van Hans aan de Geffense Gemeenschap zo gewaardeerd werd. Antoinette Hoeben Bart en Angela Astrid en Ron, Lynn, Daan Rik en Djessie

Zaterdag 23 maart: De eerste Kompas Hypotheekadvies Dag

Op 30 maart is het Open Huizen Dag. Heeft u een leuke woning op het oog? Ga goed voorbereid op pad! Om u daarbij te helpen organiseren wij op zaterdag 23 maart de eerste Kompas Hypotheekadvies Dag. Van 10:00 tot 15:00 uur staan onze financieel specialisten voor u klaar om uw vragen over hypotheken en het kopen van een woning te beantwoorden, uw mogelijkheden met u door te nemen, en tips en adviezen te geven. Dit oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend. En sluit u uw hypotheek via ons af, dan krijgt u aankoopbegeleiding door één van onze makelaars (t.w.v. € 750) cadeau*. Ykje en Nick zijn een nieuw huis én een lekkere Kompas taart rijker!

Dus stap op zaterdag 23 maart 2019 gerust bij ons binnen. De koffie staat klaar! Kompas Financiën Het Wielsem 10 5231 BW ’s-Hertogenbosch

Het Wielsem 10 5231 BW 's-Hertogenbosch

* Actie loopt tot 21 juni 2019 - Informeer bij ons voor de actievoorwaarden

Telefoon 073 - 646 1830 info@kompasfinancien.nl www.kompasfinancien.nl

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


de stamtafel zat de helft al aan het fris.

ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 503 is de eerste zonder Helma achter de tap; gelukkig is Kim net zo gastvrij. Koek bij de koffie, een snack bij de borrel, maar wat ons vooral positief verrast zijn de speciaal bieren. Een mooie trappist past prima bij een winderige zondagochtend. Terugblik carnaval Het Rottenrijk kijkt terug op een mooie carnaval. Er is flink gefeest, er waren veel gasten en de Geffenaren waren bijzonder actief. Op vrijdag begon het op de school.Weliswaar geen optocht, maar wel een hartelijk welkom. De carnavalsmis werd slecht bezocht en de tent was overvol. Wachttijden tot anderhalf uur om binnen te komen was heel gewoon. Op zaterdag werden de zieken bezocht, ging de Raad van Elf naar de Flierefluiters, die in Nuland resideerden en werd de Heegt aangedaan. Het jeugdcarnaval in de Koppellinck werd wisselend bezocht; de ene dag was het druk, de andere weer wat minder. Dat gold ook voor de iets oudere jeugd, die een speciale tent had in de buurt van de het grote carnavalsdorp in het buitengebied. Zondag was de dag van de optocht.Al om half een trokken veel groepen en een aantal wagens door het dorp. Het was een mooie stoet, met veel creativiteit. Het was extra gezellig door de vele tentjes van de vriendengroepen langs de route. Een mooie nieuwe traditie is aan het ontstaan: lekker rustig indrinken met de eigen groep, sfeer maken langs de route en dan samen naar de tent. Jammer dat er toch nog een paar wagens aan de het eind van de optocht teveel herrie maakten. Het gerucht gaat dat de bouwers zelf oordoppen indoen om er minder last van te hebben. Dat is toch de wereld op z’n kop. Maandag werd de Baggenmarkt in Uden door het Rottenrijk op z’n kop gezet. De Pompzwengels wonnen er de eerste prijs bij het kappelenfestival; dus volgend jaar weer naar Uden. De senioren klonterden samen bij het Haasje, tijdens een ouderwetse matinee-middag. Volgend jaar wat meer publiciteit en dan wordt het een breed feest. Dinsdag begon bij Jozefoord, waar de Rottenrijkers voor een wervelende show zorgden; ze schrokken wel van het 0.0 bier. Na de zoveelste geweldige avond in de tent werd carnaval 2019 afgesloten bij de Koppellinck, waar het logo symbolisch verbrand werd. Annemiek Roddel opstoken wordt in deze moderne tijden een beetje smakeloos gevonden, het logo is een mooi alternatief. De nazit na de mis op Aswoensdag liep wat uit de hand; de laatsten waren om half vier thuis. Kortom: het was weer een prachtig feest. En nu weer afzien in de vastentijd: bij

Vier molens Vader en zoon van Erp van de Corry zijn aangeschoven om ons te nodigen voor een avond over de vier molens uit de Molenstraat. Diepgaand historisch onderzoek heeft veel nieuws aan het licht gebracht wat ze graag met de Geffenaren willen delen.Wilt u weten waarom ze in Geffen maalrecht hadden en Nuland niet? En wat dat betekend heeft? Kom donderdagavond 20.00 uur naar het Oude Klooster; iedereen is welkom. Onze dorpshistorici maken van de gelegenheid gebruik om ons ook te wijzen op het lenteconcert van de Pompzwengels op 14 april. De nieuwe pakken worden geshowd. En daarna naar België; want “the Pompswingels go international”. Twee optredens staan er op de rol. Vitale verenigingen Vanuit Nooit Gedacht wordt de ontwikkeling van vitale verenigingen bevorderd. Binnenkort zijn de bestuurders van alle verenigingen uitgenodigd om samen met het sport expertise centrum een workshop te houden over modern verenigingsbestuur. Een mooi initiatief; hopelijk komen er weer nieuwe samenwerkingsvormen uit voort. En verder… * Komt het college van B. en W. op bezoek op 25 maart. Voor de stamtafel zijn er twee speerpunten voor het gemeentebestuur: een goede oplossing voor het stadshart en nieuwe parkeerplaatsen in een mooie groene omgeving langs de spoorlijn tussen de kerk en de school waar het nu zo’n vreselijke rotzooi is. En daarnaast denken we dat het tijd wordt voor een nieuwe dorpsvisie, waarin wonen, werken, vrije tijd en duurzaamheid goed met elkaar gecombineerd worden. * Wordt de Kloosterstraat op de schop genomen en vernieuwd. De meningen zijn verdeeld over de voorgestelde oplossingen, maar een beter toegankelijk centrum is wel van belang. * Is het niet gelukt het Arboretum uit te breiden, wat we zeer betreuren * Wordt er hard gewerkt aan nieuwe fiets- en wandelroutes die in april gepresenteerd worden. * Denkt Goed Gevoel Geffen na over manieren om meer meer jeugd bij de wandelvierdaagse te betrekken. Kortom; er is goed gefeest, maar er wordt weer van alles op touw gezet om Geffen mooier en beter te maken.We houden de moed erin; van harte welkom op de volgende stamtafel op 24 maart in Café Govers.

7


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: René van Erp, 54 jaar, hij woont in de Bredeweg. 1. Herinnering aan Geffen: Ik vond in het verleden het Hanenfestijn echt geweldig. Het was gezellig en iedereen (alle Geffenaren) ging er naar toe. 2. Dit zou anders moeten: Naast Geffenaar van het jaar, zou ik ook Geffens grootste talent van het jaar introduceren. Hierdoor prikkel je ook bij jongeren het vrijwilligerswerk. 3. Bijzondere plek of straat: De Bredeweg, waar ik ben geboren en opgegroeid en tot nu toe nog steeds woon. Hier was altijd veel te beleven, een geweldige buurt! Met altijd Actie!

9. Geffen is voor mij: “mijn thuis” 10. Goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: de bestrating en voetpaden in Geffen en verduidelijking voorrang in de Papendijk, ter hoogte van alle versmallingen. Daarnaast niet te vergeten: Bouwschuren / hallen voor de carnaval. (Hiermee ook de jeugd stimuleren).

DANKBETUIGING Dinsdag 26 februari hebben wij afscheid genomen van onze tante Nelly Lemmers. Zij was een bekend persoon in Geffen en de herinneringsbijeenkomst zowel als de crematieplechtigheid waren druk bezocht. Bij deze vieringen werd er in plaats van bloemen een bijdrage gevraagd voor het KWF. Wij hebben een bedrag van € 480,75 kunnen doneren. Hiervoor en voor de vele steunbetuigingen willen wij iedereen hartelijk danken. Namens Fam. Lemmers Fam. van Grunsven

4. Een mooi mens: Jan van Herpen uit de Bergstraat. Het maakt niet uit waar of wanneer je Jan tegen komt, hij heeft altijd een goed humeur. 5. Jammer dat: in Geffen veel winkels weggaan of zijn weggegaan. Hierdoor mis je toch gezelligheid in het centrum. 6. De leukste club: Dat is voor mij heel duidelijk, vv Nooit Gedacht. Een club van eenheid, gezelligheid en saamhorigheid. (Mochten mensen nog belangstelling hebben voor wandelvoetbal, zou ik willen vragen, zich hiervoor aan te melden. Een hartstikke leuke activiteit!). Daarnaast vind ik de postduivenvereniging ook echt super goed, omdat ik weet dat mijn vader daar geweldige tijden heeft mogen beleven. 7. Ons visitekaartje: zonder twijfel ”Effe noar Geffe” en ons Geffens muziekske met de titel: Ons durpke. 8. Bewondering voor: Alle vrijwilligers die op diverse fronten activiteiten ondersteunen.

8

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter


werken voor het ontwikkelen van het plan nauw samen.

DORPSRAAD GEFFEN Mededeling voor elke Geffenaar, Maandagavond 25 maart as. komt het college van Burgemeester en Wethouders, ons dagelijks bestuur van de gemeente Oss, een kijkje nemen in Geffen. Wij gaan samen met hen, op een vrij ludieke manier, de speer- en aandachtspunten van ons mooi Geffen bezoeken. De evaluatie van dit bezoek willen we delen met alle Geffenaren. Daarom is iedereen vanaf 19.30 uur welkom bij Kom d’r in (in de Koppellinck) om gezellig te buurten met elkaar en met het College van B&W van de gemeente Oss. Tot dan, namens Michel, Hugo, Peter,Tonny, Rob, Christa, Wim en Geert

DENK EN PRAAT MEE OVER DORPSHART GEFFEN Geffen hoort alweer een aantal jaren bij de gemeente Oss. Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn functie heeft verloren. Graag willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis. Het dorpsplein betrekken we ook in de plannen. Wat zijn uw wensen en ideeën daarover? Denk en praat mee! We nodigen u van harte uit voor het eerste dorpsgesprek op woensdag 27 maart om 19.30 uur in MFC De Koppellinck.

Gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met Dorpsraad Geffen.

KPJ GO Beste jongens en meiden van: Groep 5,6,7,8 We gaan met KPJ Go een leuke workshop aanbieden; Je eigen Graffiti Schilderij spuiten Op zaterdag 11 Mei (tussen 11.00-16.00 uur) kunnen jullie samen met Bart de Ruiter voor jezelf een canvas schilderij opspuiten met graffiti. Kosten: 3,50 euro, (wat te drinken, iets lekkers en je krijgt je eigen schilderij natuurlijk mee, je hoeft niets mee te nemen). Je maakt het schilderij binnen 1 uur. Er kunnen 40 kinderen deelnemen, die dag, (mocht er heel erg veel belangstelling zijn en de middag van 11 Mei is vol; dan pas komt 18 Mei ERBIJ) Wil je graag een schilderij spuiten?, koop een kaartje! Op woensdag 27 maart kun je je kaartje kopen in de piazza, van 12.15 tot 13.00 uur. (er zullen inschrijflijsten liggen, met tijdsblokken van 1 uur) We zien jullie graag! Groeten KPJ GO

Programma op 27 maart 19.00 uur: Inloop 19.30 uur: Start programma met een terugblik. Wat is er al eerder gezegd en getekend voor het dorpsplein en het voormalige gemeentehuis? 20.00 uur: Bespreken thema’s in groepjes Hoe gaan we verder? De ontvangen ideeën en wensen verwerken we in drie scenario’s. Die bespreken we met de inwoners half mei in het tweede dorpsgesprek. Uit alle opmerkingen die we krijgen gaan we het uiteindelijke plan maken. Dit presenteren we op het 3e dorpsgesprek eind juni. Ook daarop kunt u uw reactie geven. Het plan leggen we voor aan het college van B&W en gemeenteraad. Projectgroep en Dorpsraad Geffen Vanuit de gemeente Oss is een projectgroep voor Dorpshart Geffen opgestart. Anne Zaadnoordijk is de projectleider vanuit de gemeente. Het ontwerp wordt gemaakt en begeleid door het ontwerpbureau LOS stadomland uit Vught. Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


NIEUWE TOSTI’S! Asian

Pindakaas, Kipfilet, Sambal, Taugé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiced VEGA Cheddar, Babyspinazie, Tomaat, Rode ui, Geroosterde pepers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.A. BLT

Cheddar, Vleestomaat, IJsbergsla, Bacon

--------------------------------------------------------------------------

Spanish

Oude kaas, Rucola, Serrano ham, Pijnboompitjes, Zongedroogde tomaten

ARGOS HANEX NULAND

Rijksweg 40 5391 LM Nuland


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 3,5 en 6 april: Tieners van Toen 6 april: Museum voor beeld en geluid in Hilversum 11 april: Bingo-avond 17 april: Hapjes maken 8 mei: bedevaart naar de St. Jan 22-26 mei:Vijfdaagse vakantie naar Duitsland Beste leden van de KBO, Carnaval is voorbij, de optocht was mooi, veel loopgroepen en goed verzorgd. En de carnavalsmiddag op maandag bij ’t Haasje was zeker voor herhaling vatbaar, volgend jaar. Het was gezellig druk, er werd volop carnaval gevierd. Als deze Torenklanken bij u in de bus valt is onze jaarvergadering al geweest. Antoon Romme heeft afscheid genomen als voorzitter, na acht jaar met veel vuur de kar te hebben getrokken. Antoon, hartelijk bedankt namens ons allen. Verder hopen we het koude weer te hebben gehad en kunnen we starten met de buitenactiviteiten zoals fietsen op woensdag en wandelen op vrijdagmiddag. U hebt allemaal een nieuw jaarboekje gehad met de activiteiten voor komend jaar. Onze complimenten, het ziet er weer goed uit. Lees alle activiteiten maar eens goed door, wellicht is er nog iets bij wat u graag zou willen doen. 6 april: Hilversum:Museum van beeld en geluid + bijwonen opname uitzending Kassa Op zaterdag 6 april gaan we met een bus naar Hilversum. Er zijn nog enkele plekken, u kunt even informeren, bij Tineke Willemse. Tel 0610758924. U kunt zich daarna aanmelden door € 59 te betalen op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag bij aanmelding uw naam en adres erbij vermelden.

DORPSRAAD GEFFEN KLIMOPKNAPDAG

Het werk in speeltuin de Klimop is bijna klaar. De speeltoestellen zijn geplaatst, het straatwerk is aangepast en de zandbak is gevuld. Maar er zijn nog enkele werkzaamheden die we samen met de buurt en andere betrokken Geffenaren willen afronden. De werkzaamheden bestaan uit o.a. het schoonmaken van de oude speeltoestellen.

Hier en daar een likje verf en het aanplanten van de beukenhaagjes. Wanneer : zaterdag 23 maart 9:00u Waar : speeltuin de Klimop Komt u ons helpen met de laatste loodjes? Vele handen maken licht werk. Zit het weer tegen, dan wijken we uit naar zaterdag 30 maart. En na deze klusdag kunnen we de speeltuin echt gaan gebruiken en in april officieel openen!

COLLECTE HARTSTICHTING Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de jaarlijkse collecte. We vragen dan uw financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. De Hartstichting steekt veel geld in onderzoek. Zij zoeken naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. De collecte wordt gehouden in de week van 7 april t/m 13 april 2019. Wij zoeken dringend nieuwe collectanten voor de volgende straten: De Stoof, De Karn, De Wan, Elst, D’n Ham, Broekstraat, Kepkensdonk, Vreestraat, Beekschehoevestraat, Spoorpad, De Gement, Rietkampsestraat. Helpt u ons ook een handje mee?? Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden bij: Rinie van den Berg, tel. nr.: 532 1204 of Kees Jongeneelen, tel. nr.: 532 1146. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen

Gratis handdoek met je naam!

Besteed in Maart t/m Juni 2019 voor € 60,00 aan kleding verstelwerkzaamheden bij KledingVermaak en ontvang een gratis handdoek met je voornaam erop geborduurd. *** Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter zonder voering € 12,50 Korter met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparatie per uur € 10,00

11


GELOOF ONDER WOORDEN (22) Waar komt het kwaad vandaan? In de Bijbel vind men onder hoofdstuk 3 van Genesis het volgende: Er was een mooie tuin: Man en vrouw leven er in een ‘paradijs’ geluk. Maar de slang, symbool van de sluwheid, suggereert hun te eten van de verboden vrucht ( die niet zozeer iets te maken heeft met de seksualiteit). Deze vrucht, zegt de slang, zal jullie op God doen gelijken, zeker van alles, onoverwinnelijk…De man en de vrouw ontdekken hun zwakheid, worden uit de tuin gejaagd, en zullen voortaan moeten leven met lijden en dood. De ontdekkingen over het ontstaan van de mens hebben aangetoond dat de ‘eerste mens’ niet leek op het ideale paar Adam en Eva. Maar ze zeggen werkelijk iets over de toestand van de mens. De verhalen van Genesis zijn oer-verhalen in de sterke zin van het woord: ze funderen het menselijk bestaan. De schepping is in wezen goed, maar het is duidelijk dat er ook kwaad is; dit kwaad is volgens de Bijbel in de wereld gekomen doordat de mens meeging in de suggestie van de slang (het kwaad) dat God de mens helemaal niet liefhad, maar hem klein wilde houden. Het verhaal maakt duidelijk hoe daardoor de schepping ontwricht werd. Proces tegen God: Job. Het boek Job vertelt het verhaal van een onberispelijke rechtvaardige die bedolven wordt onder het ongeluk. Zijn vrienden vertelden hem wat er in die tijd gezegd werd onder vrome mensen: ‘Jouw ongeluk is de straf voor verborgen fouten die je moet bekennen…God beproeft jouw deugd…’Job weigert dit kant en klare antwoord en gaat uit van zijn ervaring: hij, de onberispelijke gelovige heeft de pijnlijke ervaring dat God nergens is; ‘Hij gaat mij voorbij, en ik zie Hem niet, Hij gaat langs mij heen, en ik merk het niet eens’(Job 9,11). Maar Job houdt niet op met geloven, hij gaat verder met het zoeken naar die ogenschijnlijke afwezige God. Job gelooft niet, net zo min als de Hebreeën van zijn tijd, in een leven na de dood: in dit leven stelt hij zijn vertrouwen op God en hij gelooft dat hij uiteindelijk niet teleurgesteld zal worden. ‘Want ik weet, ik ben zeker van; mijn vrijkoper leeft ..Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen, ik en geen ander; ik sterf haast van verlangen’(Job 19,25-27). Job zegt oom dat hij begrijpt waarom een rechtvaardige als hij wordt ondergedompeld in het ongeluk (Job 31,35). God geeft antwoord door het grote boek van het universum te openen, die enorm grote wereld die vol is met schoonheid en geweld. Kan Job het waarom begrijpen van al deze dingen? Job, die zoveel gesproken heeft, trekt zich terug in de stilte (Job 42,6). Hij heeft geen enkele ‘verklaring’ gekregen voor zijn ‘probleem met het kwaad’; hij heeft geen woorden gehoord die duidelijk zouden zeggen waar het kwaad vandaan komt. Toch heeft Job een antwoord gekregen; het mysterie van 12

het kwaad en van het lijden benadrukt onze beperkingen als mens. Het waarom van vele dingen ontgaat ons. De Bijbel denkt dat het heil in de eerste plaats in het geloof, de hoop en de liefde ligt. De kracht van Job ligt in het feit van vertrouwen, en niet het feit dat God ons straft. Geloof, hoop en liefde zijn de drie pijlers, die wij als mensen nodig hebben om te overleven. Dat zijn ook de pijlers waarin wij God ontmoeten. Echter nemen we de tjd om God echt te leren kennen, dit kan o.a. door ons in gebed te wenden tot Hem, en zijn liefde naar onze medemens uit te dragen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

OPROEP: Wij, een groepje tennisliefhebbers van ca. 65-plussers Zoeken 1 á 2 nieuwe, vaste ‘leden’ van totaal 8 voor een gezellige pot in Sporthal De Rusheuvel in Oss, op maandagochtend van 10.00-11.00 uur, daarna koffie/thee. We spelen (bijna) altijd; tenzij je naar de dokter moet, o.i.d.. Ons niveau is niet hoog; we zijn gewoon spelletjeliefhebbers. Kom een keer kijken en speel eventueel de eerste 2 keer gratis. We zien naar je uit, of Bel: 0412.852181 of 06.53976355

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium.


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 18 februari 2019 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Overlijden Hans Hoeben: Michel van Nistelrooij opent de eerste openbare vergadering met een in memoriam voor Hans Hoeben, die op 8 februari overleed na een kort ziekbed. “Nooit meer klinkt aan deze tafel zijn gulle lach of zijn stem.” Aan het eind van zijn betoog werden alle aanwezigen gevraagd te gaan staan voor een minuut stilte. - Herinrichting Kloosterstraat: de Kloosterstraat gaat vanaf de achterzijde van de Koppellinck tot en met de dorpspomp op de schop. De rioolaansluitingen worden vervangen en er komt regenwaterberging in. Dit is dus ook het moment om de parkeerproblematiek en slechte voetpaden aan te pakken. De informatiebijeenkomst werd drukbezocht en er waren veel kritische kanttekeningen op de plannen. Onze gebiedsbeheerder Pascal Peters gaat deze opmerkingen zo goed mogelijk verwerken in een nieuw plan. - Proces Dorpshart: na een selectieprocedure is stedenbouwkundig bureau ‘LOS stad om land’ gekozen. Namens de dorpsraad zat Tonny van Erp in de selectiecommissie.“LOS scoorde vooral goed op het onderdeel participatie. Zij willen de Geffense bevolking op allerlei manieren betrekken bij de invulling van het dorpshart. Dat doen ze door drie bijeenkomsten te beleggen, waarbij iedereen zijn zegje kan doen. Maar ook door een website te lanceren met een forum, waar ook ideeën en opmerkingen kunnen worden gespuid.” Inmiddels is de datum van de eerste bijeenkomst bekend, woensdag 27 maart (19:30u, Koppellinck). Komt allen, want iedereen wil toch een mooi dorpshart! - Strooibeleid: na de eerste sneeuwval waren diverse reacties op het strooibeleid. Deze reacties/vragen hebben we voorgelegd aan onze gebiedsbeheerder Pascal Peters. De Gement wordt in het volgende strooiseizoen opgenomen de route. De Harrie Schoutenstraat en het traject van de F59 zitten nu al in de route. En de Molenberg wordt niet opgenomen. - Subsidie: We verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit was in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van de-

cember. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 15 april om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

EURO MODE Kleur, kleurrijk; de nieuwe modetrend van het voorjaar......, Nu de carnavalskleding weer is weggestopt, kijken we uit naar het voorjaar én naar Pasen! We gaan de lente verwelkomen en weer genieten van de voorjaarszon. Tijd om onze voorjaars- én zomerkleding in orde te brengen. Dit voorjaar zien we in het modebeeld veel outfits waar we vrolijk van worden.Veel uitgesproken kleuren, maar gelukkig ook ruimte voor zachte tinten en pastels. We laten ons verrassen! Dat gaan we doen in zorgcentrum “De Heegt”. Wij gaan kijken naar de nieuwe mode. WOENSDAG 3 APRIL A.S. komen de dames van EURO MODE met hun mode-collecties. Tijdens de modeshow krijgen we een goed beeld van de nieuwe voorjaars- en zomermode. De modeshow begint om 15.00 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de show te kijken en te passen. De koffie staat voor u klaar, tot 3 april a.s.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


GROENE LONG VERNIEUWD In Geffen kennen we een ‘groene long; ’ een mooi groen gebied dat zich uitstrekt van de Lambertusstraat via de Elzendreef naar Molen Zeldenrust. Het dringt diep door in twee van de meest dichtbebouwde wijken van Geffen: de Elshof en de Vier Winden. Dit stuk groen is de laatste jaren erg verwaarloosd en om hier weer meer nieuw elan in te stoppen, hebben we meegedaan aan een prijsvraag van de gemeente en daarmee hebben we 10.000 euro gewonnen om het groen te verfraaien.We doen dat samen met de buurtbewoners van de sporthal, waarvan er een aantal een vergelijkbaar plan ingediend hebben. Omgeving sporthal De gemeente wil mee werken om hier een mooi ontmoettingsplek voor iedereen te maken, waar nu door de hoge struiken en de verwaarloosde fietscrossbaan een onveilige en onvriendelijke omgeving ontstaan is. Bedoeling is dat er veel hoge struiken aan de Elzendreef verdwijnen en het terrein geegaliseerd wordt. Dan worden er mooie bloeiende struiken en planten teruggebracht. Hierdoor ontstaat er ook meer verbinding tussen de verschillende delen van de Elshof. We doen de aanplant samen met de buurtbewoners. Rondom en voor de sporthal willen we nog wat bloeiende bomen aanplanten, zodat de sporthal mooier in het groen komt te liggen. Het veld ervoor blijft uiteraard wel open voor activiteiten zoals Effe noar Geffe. Omgeving Molen Zeldenrust In dit gedeelte van het plan was Landschapsbeheer Oss/ Maasdonk ook actief en die hadden ongeveer dezelfde plannen. Dat plan is zelfs verder uitgebreid waardoor en nu een mooie natuurontwikeling tot stand komt. Landschapsbeheer neemt dit op zich en daar hoeven we als buurtbewoners niet veel aan te doen. Omgeving Trudostraat en Lambertusstraat Ook hier is het groen verwaarloosd. Het plantsoen naar de Le Sage Ten Broekstraat willen we mooier maken met bloeiende planten en struiken en een paar bomen. Naast de eiken in dit gebied is met de gemeente afsgesproken dat er ook wat beuken komen ,zodat er meer afwisseling ontstaat. Dit gebeurt als er bomen doodgaan en vervangen worden of op wat kale plekken. Langs de Trudostraat willen we hanging baskets met bloemen aan de lantaarnpalen hangen en de nieuwe Wadi beplanten. Aan het eind van de Lambertusstraat worden bomen toegevoegd en hebben de bewoners aangegeven dat ze graag een beukenhaag willen. Dat gaan we samen regelen! Tenslotte willen we nu of in het najaar een aantal verschillende bomen rondom het trapveldje achter speeltuin de Klimop aanplanten. Het trapveldje blijft uiteraard, want dat wordt veel gebruikt en dat is juist de bedoeling. Kortom De groene long komt er dit jaar mooier dan ooit bij

14

te liggen. We kunnen nog wel handjes gebruiken bij de aanleg. Dus mocht je mee willen werken, of heb je nog vragen over de plannen? Mail dan naar jvanvucht@ziggo. nl. Samen maken we Geffen mooier! Chrisjan van Dinter, José van Rossum, Jan van Vucht

CARNAVALSOPTOCHT 2019 Wij zijn Sander, Ruben, Rick, Indy,Thijs, Mike, Niels, Lynn, Lewis, Vince, Sven, Vera, Tjeu, Jenthe, Laura en Bai Lang. We zijn CV De Lolbruukskes. Wij doen al een paar jaar mee met de carnavalsoptocht. Tijdens de optocht in Geffen hebben we veel lol met elkaar gehad en met het publiek. Ook hebben we op dinsdag in Lith aan de carnavalsoptocht meegedaan. Dit was ook kei gezellig! In Geffen kregen we de 3de prijs en in Lith zelfs de 1ste prijs! Wij willen Brian en Wim van Schildersbedrijf Ernis, Bouwbedrijf van Wanrooij, Patrick Bekkers, Marc van Gaal, Loonbedrijf Gebr. v. Erp en de NAS heel erg bedanken. Ook willen we onze ouders bedanken die ons hebben meegeholpen. Hopelijk tot volgend jaar! CV De Lolbruukskes


VIER MOLENS IN ÉÉN STRAAT Geffen, het dorp tussen twee molens… dat is alom bekend. Het feit dat we in Geffen twee standerdmolens hebben is al heel bijzonder, want in heel Nederland zijn er slechts 48. Maar wist u ook dat er vier molens in de Molenstraat hebben gestaan, waarvan drie tegelijkertijd? Een interessant gegeven. Om daar wat meer over te weten te komen, wordt u van harte uitgenodigd voor de presentatie “Vier molens in één straat”, die gehouden wordt op donderdag 4 april a.s. om 20.00 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster. Deze wordt gehouden door Arnout en Willie van Erp i.s.m. de molenaars van molen Zeldenrust en Heemkundewerkgroep Vladerack. Al eerder schreven Arnout en Willie over molen de Vlijt (hoofdstuk 5 in hun boekwerk over Wilhelmus van Erp) en dat wekte ook hun interesse in de geschiedenis van molen Zeldenrust. Van beide molens zijn gegevens opgetekend die niet blijken te kloppen en dat smaakte naar meer onderzoek. De presentatoren scheppen op 4 april duidelijkheid en beloven zelfs ‘een ontknoping’! De vier molens in de Molenstraat betreffen als eerste Zeldenrust (standplaatsen Molenstraat-MulderstraatElzendreef) en verder een rosmolen, een oliemolen en Vlijt (standplaatsen Rijksweg/Papendijk-MolenstraatPapendijk/Groenstraat). Molenaar Ton van den Boom zal met een PowerPointpresentatie terug in de tijd gaan vanaf heden tot de tijd dat Wim Daniëls de molen bemande en daarna zal Arnout vanaf begin 20e eeuw chronologisch nog verder de geschiedenis in duiken. De presentatie is een verhaal over ruim zes eeuwen verborgen verleden met verrassende ontdekkingen! Van harte aanbevolen dus, dit avondje, voor geïnteresseerde Geffenaren. Entree is gratis.

THE PASSION IN VILLA MAASDONK MET POPKOOR EXPRESZO Op 19 april 2019, Goede Vrijdag, zal er om 20.15 uur een Passion worden gehouden in de tuinzaal van Villa Maasdonk. Het verhaal over het lijden en sterven van Jezus Christus zal verteld worden, afgewisseld met koorzang en klassieke sollisten. Het unieke van dit optreden wordt de combinatie van oud en nieuw. Het klassieke lijdensverhaal wordt afgewisseld met teksten die vergelijkbare strijdpunten opleveren als 2000 jaar geleden. Maar ook in de muziek wordt oud en nieuw met elkaar verbonden. Het koor ExpresZo zingt hedendaagse nummers die qua tekst passen bij de beleving van Goede Vrijdag, o.a. het nummer Leun op mij van Ruth Jacott en het nummer Laat me van Ramses Shaffy staan op het repertoire. De sopranen Miep Hofmans en Ine Huet zullen, onder begeleiding van Geert Verhallen aan de vleugel, het Stabat Mater ten gehore brengen en het Panis Angelicus. In een gezamenlijk slotnummer zal het koor met de sopraan Miep Hofmans het Laudate Dominum zingen als afsluiting van een waardige Goede Vrijdag bijeenkomst. Kaarten te bestellen via de website www.villa-maasdonk.nl, te koop bij Albert Heijn Nuland of via de koorleden van ExpresZo en via de website van concertcommissie@expreszo-maasdonk.nl. De toegangskaart is een arrangement met in de pauze een hapje en een drankje.

JANTJE BETON Het zit er weer op. Iedereen bedankt voor zijn gulle gift en ook diegene die met de collecte bus zijn rondgegaan hartelijk dank. De opbrengst van de collecte Jantje Beton was 850,10 Euro . De helft van deze opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan Scouting Geffen. • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

15


AFSLUITING 2018 GOED GEVOEL GEFFEN Bijzondere Geffense Opkikkertjes zijn er uitgereikt in 2018, waarvan sommige Opkikkertjes nog in 2019 worden gerealiseerd. Dankzij de mooie opbrengst van 2018 hebben we ook nog een leuke cheque mogen overhandigen aan ziekencomité De Schakel.

DOEL 2019 We hebben enkele wensen ontvangen, die een link hadden met de Geffense jeugd. We hebben hier een draai aangegeven, ons doel voor 2019 is geworden:“ Geffense Jeugd in beweging”.We gaan met de opbrengst van 2019 activiteiten steunen, die de Geffense jeugd letterlijk in beweging brengt. Hoe we dit verder vorm gaan geven hoor je in de loop van 2019. SUPERBINGO 21 MAART Op donderdag 21 maart spelen we in de Koppellinck onze Superbingo. De zaal is vanaf 19.30 uur open, start van de Superbingo om 20.00 uur. De opbrengst is voor onze Geffense jeugd, hoe leuk is dat. We maken er weer een gezellige avond van, tot dan!

VRIJWILLIGERS VOOR UITLATEN HULPHOND GEVRAAGD Op 25 maart kom ik samen met mijn hulphond Govert in Jozefoord op afdeling Duinzicht wonen. Govert moet drie keer per dag uitgelaten worden. Als het goed gaat, doe ik dit zelf maar het gaat niet altijd goed met mij. In mijn huidige woonplaats heb ik een groep vrijwilligers die mij helpen met het uitlaten. Ik zou het fijn vinden als dat in Jozefoord ook opgezet kan worden. Dan kan Govert zijn taken uitblijven voeren voor mij als hulphond. Vindt u het leuk om te wandelen met een hulphond? Dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 44 71 42 54. Dan spreken we elkaar verder. Vriendelijke groet, Marjolijn van Asperen 16

LENTECONCERT MET EEN FEESTELIJK TINTJE Op zondag 14 april wordt het jaarlijkse lenteconcert van Blaaskapel De Pompzwengels gehouden in de Koppellinck, dit keer met een feestelijk tintje in het teken van het 55-jarig bestaan in 2019. Om 13.00 uur blaast topkapel “Judaska” uit Hout-Blerick (Noord-Limburg) de spitst af met ongetwijfeld een schitterend, schetterend optreden. Om 14.45 uur is er een feestelijk moment: de nieuwe kleding van de Pompzwengels wordt gepresenteerd. Kledij van een officiële klederdracht in Oostenrijkse stijl. Mede dankzij de ‘MuziekMaten’ die de Pompzwengels een warm hart toedragen en hen financieel hebben ondersteund, kon deze nieuwe kleding gerealiseerd worden. Daarom worden deze ‘maten’ ook extra in het zonnetje gezet, tijdens de presentatie. Ook de nieuwe geluidsinstallatie wordt hierbij in gebruik genomen. Van 15.30 uur tot 17.00 uur kunnen we nog lekker nagenieten van Böhmische en Mährische muziek van de Pompzwengels, waarnaast altijd wel verrassende muzikale acts voorbijkomen. Neem plaats ‘aan een van de lange toffe tafels van gezelligheid’ en komt het zien en horen in de Koppellinck op zondag 14 april! De entree is gratis. Kijk op www.pompzwengels.nl voor andere optredens en uitstapjes van onze blaaskapel.


NIEUWS VAN KOM D’R IN Tai Chi stopt met ingang van 1 april tijdelijk omdat Peer naar het buitenland gaat. Als hij weer terug is in Geffen wil hij als daar belangstelling voor is, de lessen weer voort zetten. Workshop haren invlechten: deze is verzet naar vrijdag 22 maart van 14.30-16.00u. De workshop is bedoeld voor ouders en kinderen van groep 1-2 en 3 van de basisschool. Je kunt nog inschrijven via ons email adres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

worden, kun je een kopje koffie drinken en eventueel meekijken met de reparatie. Het is belangrijk dat je zelf de te repareren spullen afgeeft om met de reparateurs over de reparatie te kunnen overleggen. Dus kijk nog eens of je iets hebt dat gerepareerd moet worden. Het kan gaan om elektrische apparatuur, kinderspeelgoed, fietsen etc. Voor activiteiten in Kom d’r in kun je in principe via de hoofdingang binnen komen. Bij avondactiviteiten kan deze gesloten zijn en we vragen je dan via de verenigingsingang aan de Kloosterstraat binnen te komen. We hopen je binnenkort in Kom d’r in te ontmoeten.

Sjoel-avond: dinsdagavond 2 april is iedereen welkom van 19.00-21.00uur om te komen sjoelen. Bij voldoende belangstelling zal er een competitie worden opgezet. Op maandag 8 april van 19.00-21.00 geeft Gerda Rovers weer een workshop. Deze keer gaat Gerda toetjes maken zonder oven, wat je dan mooi thuis kunt uitproberen voor Pasen. De kosten voor de ingrediënten zijn 5 euro. Schrijf bijtijds in op de inschrijflijst die in Kom d’r in hangt, want vol=vol De kinderworkshop schilderen is op vrijdag 5 april van 14.30-16.30u. Het is een vervolg op de vorige schildermiddag.Als er nog plaatsen over zijn is het mogelijk in te schrijven voor kinderen van groep 6 t/m 8. Informeer even via ons email-adres. Wereldproeverij: op woensdag 27 april wordt er gekookt door Syrische inwoners van Geffen. De vorige keren hebben we daar erg van genoten.We zijn benieuwd naar de gerechten die zij samen met onze kookgroep gaan maken. Inschrijven kan op de inschrijflijst die in Kom d’r in op het mededelingenbord hangt. De kosten van de maaltijd zijn 5 euro en moeten vooraf betaald worden. Zondagmiddag inloop: Het is op zondagmiddag tijdens de inloop gezellig druk. Je kunt terecht voor een praatje, een kopje koffie en een spelletje. Er kan op zondagmiddag ook gesjoeld worden. Wij zijn nog steeds op zoek naar extra gastvrouwen voor de zondagmiddag. Je kunt via ons emailadres hierover informatie vragen of een van de werkgroep leden benaderen. Het eerst volgende Repair Cafe is op 29 maart in de Koppellinck. Terwijl je kapotte spullen gerepareerd

17


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS

waarde er wel van in. Zij wil een educatieve folder over de dassen maken.

Korte terugblik eerdere Torenklanken Zoals in de vorige twee Torenklanken aangegeven is het Groenfonds Geffen bedoeld om een mooier en groener buitengebied te maken. Alle grondeigenaren, die huizen hebben mogen bouwen op basis van de Visie Geffen-Oss, hebben geld in het Groenfonds Geffen gestort. In 2020 komen de laatste bedragen binnen. In het totaal is circa €2 miljoen beschikbaar voor de landschapsverbetering Geffen-Oss. De werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss bestaat uit: Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO), Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG), Stichting Landschapsbelang Maasdonk en de gemeente Oss. De overleggen van de werkgroep (op donderdagochtend) zijn open voor geïnteresseerden en mensen met ideeën/plannen. Als je wil komen, graag even aanmelden bij Tonnie van Hooff: tonniehooff@gmail.com. Projecten Landschapsverbetering Inmiddels heeft de werkgroep een lijst gemaakt van ongeveer 35 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten. In iedere Torenklanken lichten we een aantal projecten toe. Kunstdassenburcht op Arboretum Het Arboretum in Geffen ligt op een oude vuilnisbelt, die afgedekt is met schone grond. In deze verlaten vuilnisbelt zat een dassenburcht. De omgevingsdienst Brabant Noord (odbn) heeft geconstateerd dat deze dassenburcht vernietigd is. De gemeente Oss heeft als eigenaar van de grond de verplichting gekregen om in samenwerking met Stichting Das & Boom de dassenburcht te herstellen door middel van een kunstburcht. Het Arboretum is de verantwoordelijkheid van Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG). Daarom hebben de gemeente Oss en SANG samen de kunstdassenburcht aangelegd. Hiervoor is eerst samen met Stichting Das & Boom het gebied bezocht en het plan doorgesproken. Hieruit is onder andere gekomen dat de kunstburcht niet toegankelijk moet zijn voor het publiek. Ter bescherming van de burcht zijn (prik) struiken geplant. In overleg met Harald en Mimi Arts zal het door hen geschonken bankje, dat in de buurt van de kunstburcht zou worden geplaatst, nu zo’n 50 meter naar het westen verhuizen. In de omgeving zijn sporen van dassen gevonden. De hoop is dat de dassen hun weg weer vinden naar het hoekje van het arboretum waar ze ooit zaten. Ondanks dat dit deel ontoegankelijk voor het publiek is, ziet Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen de educatieve 18

Middelbeek: natte natuurverbinding Op de oude historische kaarten is de Middelveldse beek te zien. Deze beek is gelegen tussen de Leiweg en de Heesterseweg in Geffen. De beek begint net bovenstrooms van het bijenmuseum Ecopoll en loopt tussen de weilanden door, langs het Ivo van Dintherpad, richting de bebouwde kom van Geffen. Het idee was om de Middelveldse beek te herstellen en zo een waardevolle natte natuurverbinding te maken. Uit onderzoek blijkt dat het geen goed idee is om deze sloot weer watervoerend te maken. Deze sloot moet dan zo diep liggen, dat de sloot water onttrekt uit de omgeving. Deze verdrogende invloed op de omgeving is ongewenst. Daarom is het beter een natte natuurverbinding van een reeks ondiepe poelen/wadi’s te maken. Dit gaan we samen met de betrokken grondeigenaren oppakken. Ook voor de bewoners van de Berkenboog is dit een interessante ontwikkeling. De sloot loopt nu direct langs hun achtertuin. Het Waterschap legt bij onderhoud het maaisel/bagger aan beide kanten van de sloot neer. Voor de bewoners van de Berkenboog betekent dat het maaisel/bagger in hun achtertuin ligt. De oude loop van de Middelveldse beek ligt echter noordelijker. Samen met het Waterschap willen we kijken of het mogelijk de water afvoerende sloot weer in de oude loop van de beek te leggen.


NOOIT GEDACHT JO15-3 IN HET NIEUW DOOR W.H. HEIJMANS B.V. Nooit Gedacht JO15-3 heeft een nieuwe teamsponsor: W.H. Heijmans B.V. De junioren van Nooit Gedacht spelen hun wedstrijden vanaf nu in hun nieuwe wedstrijdshirts, uiteraard voorzien met het logo van het Geffense grond- water- en wegenbouwbedrijf. En niet zonder resultaat, na een goede serie in de najaarscompetitie kende Nooit Gedacht JO15-3 ook een hele sterke start in de voorjaarscompetitie.

W.H. Heijmans B.V. is een allround infra-aannemer en verricht onder andere grondwerk, riolerings- en verhardingswerkzaamheden (zowel asfaltering als sierbestrating) voor diverse opdrachtgevers. Ook het machinaal bestraten van grotere oppervlaktes en onderhoudswerkzaamheden behoren tot de werkzaamheden van het bedrijf dat als sinds 1961 actief is. Nooit Gedacht bedankt W.H. Heijmans voor deze sponsoring!

Ook het project om meisjes, maar ook jongens, voorlichting te geven over hygiene en seks, krijgt vaste vorm. Ik heb meegekeken bij een trainster die in een weeshuis en school een les gaf over dit onderwerp. Daarna heb ik pakketjes uitwasbaar maandverband aan de meisjes mogen uitdelen. Ik heb wat nieuwe groepen ontmoet en binnen RIVED gaan we bekijken of we deze groepen gaan steunen. Natuurlijk is er meer: wij vragen aandacht voor de dansgroep Tarumbeta Africah. Op zaterdag 13 april organiseren wij een middag vol Afrikaanse dans en muziek. De muziekgroep Tarumbeta Africah komt workshops dans, drum en acrobatiek verzorgen aan kinderen van groep 3 tot en met 8. Zij kunnen zich aanmelden voor deze workshops voor €7,50. In twee rondes krijgen de kinderen les in drums en dans of acrobatiek en dans. De middag begint om 14.30 uur. Natuurlijk laten zij daarna in een optreden zien wat ze geleerd hebben en ook Tarumbeta Africah zal een show verzorgen. Deze optredens beginnen om 16.30 uur. DUS: LAAT DEZE KANS NIET VOORBIJ GAAN. Schrijf je in via info@rived.org of via het inschrijfformulier voor donderdag 28 maart en geef je voorkeur aan. Wil of je kun je niet meedoen met de workshops, kom dan toch naar de show! Wij hopen op grote belangstelling van kinderen en volwassenen. TOT ZATERDAG 13 APRIL. Met vriendelijke groet, Stichting RIVED

NIEUWS VAN RIVED Zoals vele onder jullie op facebook hebben kunnen lezen, ben ik, Dianne van Erp, de afgelopen periode enige tijd in Kenia geweest. Het is en blijft een bijzondere mogelijkheid om in het land waar Rinske woonde en gelukkig was, met de mensen daar te kunnen werken. Na eerst 10 dagen met Teachers 4 Teachers in Kwale County te hebben gewerkt, heb ik ook de projecten van RIVED in Nairobi bezocht. De Power Women Group werkt met de dummie hoofden en leert jonge moeders invlechten. Op deze manier verdienen deze moeders geld om voor hun kind te zorgen. De Mathare Talanta Group bestaat uit 10 jonge mensen die zich geregistreerd hebben om met kinderen te mogen werken. Nu zijn zij druk met het verkrijgen van een plek en vergunning om een, door ons gesponsorde hal, te kunnen gaan bouwen.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 19


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


VERSLAG BILJARTONTMOETING DOK – ’T GEFFENSE VELD

TONEELGROEP TIENERS VAN TOEN

Op woensdagavond 6 februari 2019 stonden de biljarters van DOK en van buurtvereniging ’t Geffens Veld weer tegenover elkaar voor de jaarlijkse biljartontmoeting, in de biljartruimte van ’t Oude Klooster. Een biljartavond, welke ook in het teken stond van het afscheid van het langst spelende lid van DOK, Frans van den Hurk. Na 38 jaar is Frans, om gezondheidsredenen gestopt bij DOK. Frans is zeer verdienstelijk geweest als competitiespeler in de regio Kring Nistelrode en heeft DOK ook diverse malen vertegenwoordigd bij de regiokampioenschappen, waarbij hij dan als eerste wist te eindigen. De laatste jaren was Frans nog inzetbaar als reservespeler. In overleg met het bestuur van de buurtvereniging, waarvan ook deel uit maakte, is besloten om onze wederzijdse waardering voor Frans te laten blijken door de jaarlijkse wisseltrofee voortaan door het leven te laten gaan als de Frans van den Hurk-wisseltrofee. Frans was destijds ook de initiatiefnemer om jaarlijks tegen elkaar te laten spelen. Tijdens de avond kwam Frans bij ons langs om onze waardering in ontvangst te nemen. Hij was zeer verheugd dat zijn naam gekoppeld werd aan deze wisseltrofee.

Onder regie van Jos Spijkers brengt de Toneelgroep Tieners van Toen dit jaar een komisch toneelstuk op de planken met de titel MOET KUNNEN. Harry (Jos van Lokven), een nukkig type en Trees zijn vrouw (Francien van Herpen), een volgzaam type, denken het voor elkaar te hebben. Dochter Amy (Carla v.d. Hanenberg) is het huis uit en oma (Maria van Nistelrooij) woont in een aanleunwoning. Eindelijk rust en met z’n tweeën. Maar dan komt oma binnenvallen, want haar woning krijgt van de gemeente een andere bestemming. Ook dochter Amy komt ook weer thuis wonen want ze kan de huur niet meer betalen. En als dan ook nog Remy (Piet v.d. Leest) de tweelingbroer van Trees belt dat hij in scheiding ligt met Inge (Els Hommeles) en nergens terecht kan komt hij ook in huis. Harry vindt het helemaal niks en stelt strenge huisregels op. Harry kan ook niet erg goed opschieten met zijn schoonmoeder/oma en ziet haar ’t liefst vandaag nog vertrekken.Tussendoor komt ook de buurvrouw Nelly (Mieke Schippers) regelmatig langs om eens flink te roddelen. Thea (Wilma Gabriëls), vriendin van oma komt langs om haar nieuwe woonplek te bewonderen en Andre (Piet Klaassen) is als maatschappelijk werker ook erg begaan met oma.Trees wil niemand kwetsen en vindt alles maar goed…. maar wel tot op zekere hoogte. Ook bij haar wordt uiteindelijk de grens bereikt en zij neemt zo haar eigen maatregelen. Een vlotte klucht geschreven door José Frehe en Hans Guntlisbergen waar veel bij gelachen kan worden. De voorstellingen zijn in gemeenschapshuis De Meent, Pr. Bernhardplein 10, Nuland op woensdag 3 april om 14.00 uur, vrijdag 5 en zaterdag 6 april om 20.00 uur. Entreekaartjes kosten € 7,50 en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij AH Nuland, Wilma’s kadoshop Geffen en COOP Vinkel.

VOORJAARSEXPOSITIE

Kunstkring De Meent Nuland

Er werden die avond 19 wedstrijden gespeeld, waarbij de einduitslag 163 – 146 in het voordeel van DOK was. De deelnemers werden voorzien van een aantal consumptiebonnen en tijdens de wedstrijden werd er getrakteerd op hartige snacks. De wisseltrofee werd door Piet van der Heijden, namens de buurtvereniging, uitgereikt aan Theo Cremers van DOK. Hierbij werden de biljarters, organisatoren en bedienend personeel bedankt voor hun inzet. De besturen van DOK en ’t Geffens Veld.

Zaterdag 23 en zondag 24 maart as. organiseert Kunstkring De Meent haar jaarlijkse expositie in het gemeenschapshuis De Meent, aan het Prins Bernhardplein 10 te Nuland. Dit jaar voor de 26ste keer. Het belooft weer een hele mooie en diverse expositie te worden, waaraan ditmaal ook leerlingen van Basisschool De Hoogakker deelnemen. Toegang gratis. De openingstijden zijn: zaterdag 23 maart van 13:00 tot 17:00 uur zondag 24 maart van 11:00 tot 16.30 uur Voor informatie over Kunstkring De Meent zie www.kunstkringdemeent.nl. 21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


CARNAVAL 2019 WAS GEWELDIG!! Hierbij willen wij onze sponsors heel hartelijk danken: Roy van Heesch van Hoveniersbedrijf R. Van Heesch voor het beschikbaar stellen van een bouwschuur. Robert en Astrid van de Hurk van Staalbedrijf R. van de Hurk B.V. voor gebruik van o.a. ruimte om te kunnen spuiten. Patricia en Jack van Erp van Expert van Erp Nuland voor sponsoring. Gertjan Timmermans van Timmermans Infra voor sponsoring. Arjan van der Doelen onze tractor chauffeur. Roel en Marieke Ketelaars voor opslag van de spullen. Mede dankzij jullie hebben wij weer een hele mooie carnavalswagen kunnen bouwen en hebben we de 3e plaats weten te behalen. Tot volgend jaar!! CV UT KAN NOG GEKKER

09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 11 RIVED kledinginzameling 15 Ziekencomite De Schakel, Meiviering Oude Klooster 14.00 uur 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 16 Pubquiz ‘t Haasje 20 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 26 Kringdag Gildekring Hoge Schuts, molen De Vlijt JUNI 09 St-Jorisgilde Burgerkoningschieten, molen Zeldenrust 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Toediening Vormsel 16 Eerste Communie 17 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 Jeugdbrandweerdag JULI 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 11 St-Jorisgilde Koningschieten, molen Zeldenrust SEPTEMBER 04 Ziekencomite De Schakel, Nat. Ziekendag Oude Klooster 14.00uur 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

WIE WAT WANNEER MAART 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Pubquiz ‘t Haasje 21 Superbingo Goed Gevoel Geffen 31 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. APRIL 01 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 11 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Lenteconcert De Pompzwengels, aanvang 13.00 uur De Koppellinck 15 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 St Jorisgilde Viering Sint-Jorisdag met gildemis 28 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MEI 04 Dodenherdenking, organisatie St-Jorisgilde 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur

23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PERSBERICHTEN GEMEENTE OSS ONDERZOEKT:

Hoe wonen we over tien jaar? Weet jij waar je over tien jaar wilt wonen? Of waar je kinderen later willen wonen? Zijn er genoeg woningen die voor jou geschikt zijn? Is je woning duurzaam? Woon je in de stad of in een van de Osse kernen? De gemeente Oss onderzoekt dat om te weten waar welke soort woningen nodig zijn. Daarom vragen we je om mee te doen aan het woonwensenonderzoek. Een van de belangrijkste taken van de gemeente is zorgen dat je fijn kunt wonen in je wijk of dorp. De gemeente wil ook zorgen dat er voldoende woningen zijn die passen bij wat de inwoners nodig hebben. Hoeveel seniorenwoningen zijn er nodig? Hoeveel voor gezinnen? Kunnen studenten na hun studie terugkeren naar hun dorp? Hebben we meer kindvriendelijke buurten nodig? Waar zijn het meeste woningen nodig, dicht bij een school of juist wat meer in het groen? De gemeente kan daarmee plannen maken voor woningbouw. Gemeente Oss is dit onderzoek vorige maand gestart. De gemeente heeft veel inwoners een uitnodiging gestuurd om deel te nemen. Honderden mensen hebben de vragenlijst al ingevuld. Maar we hebben meer reacties nodig om betrouwbare resultaten te krijgen. Doe daarom mee aan dit onderzoek. Kijk op: www. oss.nl/woonwensenonderzoek. Je kunt meedoen tot 24 maart. Dat kan ook als je geen oproep gehad hebt, graag zelf!

NATIONALE CRANIO-DAG OP 23 MAART 2019 LANDELIJK – Cranio is een professionele vorm van beweegzorg waarbij zowel fysieke als emotionele klachten lichaamsgericht worden behandeld. Cranio staat voor cranio sacraal therapie dat sinds jaren tachtig door onder andere fysiotherapeuten wordt toegepast in Nederland. Op 23 maart a.s. openen craniotherapeuten in Nederland hun deuren voor het grote publiek. Zo kunnen vragen gesteld worden over de behandeling en zelf worden ervaren wat cranio is. Uitgangspunt bij cranio is dat het lichaam en de psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Lichamelijk en emotioneel trauma kan zich in het bindweefsel vastzetten in de vorm van spanning.Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust, maar gaandeweg kost het veel energie en kan het lichaam niet optimaal functioneren. Met zachte, manuele behandeling van de gespannen gebieden wordt het lichaam uitgenodigd om te ontspannen. Dit gaat soms samen met het

loskomen van emoties die te maken kunnen hebben met een (oud) trauma. De behandelmethode is wetenschappelijk onderbouwd en past goed in de hedendaagse gezondheidszorg. Alles draait bij cranio om de therapeutische aanraking. De therapeut kan met zachte technieken de gezonde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de verschillende structuren optimaliseren en zo het lichaam helpen de natuurlijke balans te herstellen. Op 23 maart zetten craniotherapeuten in Nederland de deur van hun praktijk open en kan iedereen kennismaken met deze therapievorm. Kijk op www.cranio-nederland. nl voor meer informatie. Rob Cleutjens en Petra Hemelaar heten u van harte welkom bij : Cranio-Oss op 23 maart van 10.00-13.00 uur Van Anrooijstraat 15c Oss info@cranio-oss.nl

WORD DE ECHTE VORST VAN OSS!

Maak je eigen Vorstenzwaard op de gratis knutselmiddagen in de expositie ruimte van K26. De knutselmiddagen zijn in het atelier van K26 (Kruisstraat 26 in Oss). Kinderen kunnen van 13.30 tot 16.30 uur een kartonnen replica van het zwaard in elkaar zetten. Kunstenaars helpen om met verschillende materialen het zwaard te versieren. Na afloop krijg je een kaartje voor de Erfgoedmiddag in Speeltuin de Elckerlyc. De knutselmiddagen zijn op: Vrijdag 22 maart / Zaterdag 30 maart / Zondag 7 april Kom je knutselen? Geef je dan op via datisoss@oss.nl Tussen de kunstwerken van Het Hooghuis De knutselmiddagen zijn tijdens de expositie van leerlingen van Het Hooghuis. Van ijzerschroot en andere afvalmetalen hebben ze fantastische dingen gemaakt, zoals vogels en vissen. Het Vorstenzwaard op de rotonde heeft de leerlingen geïnspireerd. Erfgoedmiddag Speeltuin De Elckerlyc Heb jij je eigen Vorstenzwaard gemaakt en wil je nog meer weten over de Vorst van Oss? Kom dan woensdag 15 mei van 14.00 – 17.00 uur naar de Erfgoedmiddag in Speeltuin De Elckerlyc.Tijdens deze middag kun je lekker spelen met het zwaard tussen de houten kastelen en het Stadsarchief houdt een erfgoedkwis. Een échte Vorst van Oss ben je wanneer je de oplossing hebt gevonden bij het erfgoedspel! Kinderen met het versierde zwaard hebben gratis entree deze middag. Meer weten? Kijk op www.datisoss.nl 25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


UITSLAG ROTTENRIJKSE OPTOCHT Plaats Pnt Groepsnaam

Thema

Jeugd Loopgroep 1e 76,7 cv Gek gekwèk 2e 74,8 de Feestneusjes

In het Rottenrijk kun je naar de miljoenen fluiten oude opa’s die opleven als de muziek klinkt

Jeugd wagen basisschool 1e 80,6 cv Ut wort wa 2e 80,4 Carnavalsdiva’s 3e 80,2 cv de Lolbruukskes 4e 78,6 cv Bende gek 5e 77,4 cv Dolle Mina’s 6e 76,1 cv De Party-Knallers 7e 75,5 cv Moi Dingskes

We fluiten met onze ketel noar de prins op zunne zetel De Fakir kan der noar fluiten, moar de rockdiva’s zijn niet te stuiten Zoals het klokje in het Rottenrijk tikt fluit hij nergens! zaterdag op ‘t veld buiten, met carnaval kunnen we naar Jeffrey fluiten Ge kunt er noar fluiten, ons Nikki, Evie, Fenna’s, Amor en Roos Ge kunt er noar fluiten, ik mag toch niet noar buite! Voetbalvrouwen (ze presteren beter dan de mannen)

Jongeren Loopgroep 1e 84,5 cv Wij make ut wel 2e 83,2 cv gin idee 3e 75,8 cv Chaos

Vikingen Fluitende bouwvakker Naar een dierentuin kunnen we fluiten, maar in de nieuwe speeltuin

VOLWASSENEN INDIV. 1e 2e

77,6 De Theemutsen 75 De Feestbeesten

Volwassenen loopgroep 1e 89,3 cv de Kruipers 2e 86,5 De Stuiterballen 3e 84,3 cc Nog enne dan 4e 80,2 cv Goed Zat 5e 76,4 Tiswatis 6e 75,8 cv Ut Gu Vals 7e 75,6 Vooral nie serieus

Van Fluitketel Naar Watterkoker worre we zuutjes aon allemaal We geloven er geen fluit van De Kruipers speulen hun deuntje mee Grease, Gekozen omdat het een leuk thema is met leuke outfits We houden grote schoonmaak in Geffen Wie aar de tjempi-uns Blikvangers Loat Ut Gu Vals mar schuive Heb je haar ook weer

Volwassenen Wagen 1e 88,2 cv ‘t kumt wel goet Fluitconcert 2e 82,1 cv Ge zet toch ok unne mooie Piraten 3e 77,9 cv Ut kan nog gekker De Mijnwerkers: Het verschil met zwarte piet ziede in de mijnen niet 4e 76,2* cv de Tobkezen Midlife 5e 76,2* cv De Knallende Rottenrijkers Ruud v Nistelrooij 6e 61 cv dan witte ut vast Hawai *Met het carnavalesk thema hadden de Tobkezen beter gescoord Voor een uitgebreid foto verslag ga naar; www.rottenrijk.nl

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon28

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.