Torenklanken 2013 - nr 05

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 5 | maart 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

BENEFIETCONCERT BEHOCA Een swingend muziek- en dansfeest staat gepland op zondag 7 april om Melissa Kreps ‘uit te zwaaien’. Zij vertrekt 7 mei naar Mombassa in Kenia om haar kinderopvanghuis te starten en met de opbrengst van deze middag kan ze weer wat extra’s doen voor de bewoners, die zij een thuis zal gaan bieden. Velen hebben hun belangeloze medewerking toegezegd om er een gezellige middag van te maken, die Gerard van der Heijden zal gaan presenteren: Outline, een Maasdonkse coverband, gaat optreden in een akoestische setting met Temmie van Uden, Rona Bouwens, Bas Giebels, Roel van Breukelen en Jannemieke Aarts; New Edition, de breakdance- / hiphopdansgroep van ‘drie keer broer en zus’: Charina en Perry Emons, Marijn en Eva van Nistelrooij en Joran en Dewi Leenders; Saxofoonkwartet GIST met Rens van Wanrooij, Laurens van Kreij,Arnout van Erp en Anneke Coolen - van Zutphen; de koren ExpresZo, Passe Partout en een delegatie van Afrika-Engakoor; de zangers Susan Wiegers - ook in combinatie met de Toapen - , Robby Lee en Carli Bongers met bandleden Jan van Kreij, Harry Tiemissen, Piet-Jan Wintjes en Roel Essing; en Lisa Smit en Nicky Brands zullen een majorettedansje laten zien. We willen hen bij voorbaat allemaal hartelijk danken voor zoveel bereidwilligheid om het goede doel te steunen, alsmede de sponsors Wihabo, Creativos, Carbone, RPL-verhuur, Druk-inn, De Gouden Leeuw, de vele vrijwilligers die in actie komen of zijn geweest, op welke manier dan ook en alle mensen die DE-punten en/of prijsjes voor de loterij hebben geschonken! In Geffen kan zoiets! Kom genieten van een mooie, ontspannende muziekmiddag op zondag 7 april en breng familieleden en vrienden mee! Entree € 5,00, inclusief gratis lot voor de loterij; kinderen

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

t/m 12 jaar gratis. Voor de kinderen wordt een speciale schmink-, teken-, kleur- en knutselhoek ingericht.

HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” Handwerkclub “De Nijvere Handen” houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 14 april a.s. in ‘t Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 uur tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Natuurlijk is alles ook te koop voor een leuke prijs. Het voorjaar krijgt alle aandacht met kleurrijke kussens en bloemstukjes. Ook zullen de mooie sjaals, sloffen, sokken en kaarten niet ontbreken.

ZIEKENCOMITÉ “DE SCHAKEL” Ziekencomité “De Schakel” houdt eveneens op 14 april a.s. in ‘t Oude Klooster te Geffen een BOEKENMARKT van 2e hands boeken van 10.30 uur tot 12.30 uur. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. We hebben een enorme collectie boeken. In dit “Koninklijke Jaar” bieden wij u een prachtige documentatie aan van het Koninklijk Huis, alsmede tijdschriften waaronder de Katholieke Illustratie. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het kadootje of boek dat u zoekt.

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


zo. 21 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Gildemis Sint Jorisdag) voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN dinsdag 2 april is er geen avondmis in de kapel

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 29 mrt. 15.00 u. Kruisweg m.m.v. Bandola’s De vormelingen beelden de Kruisweg uit. We vragen de kinderen om een bloem mee te brengen vr. 29 mrt. 19.00 u. GOEDE VRIJDAG-viering m.m.v. GK vr. 29 mrt. 21.00 u. Goede Vrijdag Nu in de kerk van Vinkel Op Paaszaterdag 30 maart is er om 11.00 u. biechtgelegenheid. Gedurende deze dag kunt u ook wijwater ophalen in het portaal. za. 30 mrt. 21.00 u. PAASWAKE m.m.v. Passe Par- tout. De pastoor is jarig! zo. 31 mrt. EERSTE PAASDAG 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk ma. 01 april TWEEDE PAASDAG 09.30 u. + m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 02 april geen avondmis vr. 05 april 19.00 u. * avondmis zo. 07 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk di. 09 april 19.00 u. * avondmis do. 11 april 19.00 u. * Jeanne D’Arcviering KVO m.m.v. DK vr. 12 april 19.00 u. * avondmis zo. 14 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 16 april 19.00 u. * avondmis vr. 19 april 19.00 u. * avondmis

KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 10 april: 8e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u.: versieringen maken. PROGRAMMA VORMSEL zaterdag 6 april: Power of Fire dag in Den Bosch. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 6 maart: Lies van Osch - van Grinsven, 87 jaar Op onze begraafplaats zijn te rusten gelegd: Riek van den Oever- van der Heijden, 84 jaar Henk Donders, 69 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”.Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Collega’s Noord-Brabant & Omgeving Wat is Collega’s? Een vereniging voor weduwen en weduwnaars tot 65 jr. Binnen deze groep is ook een groep t/m 50 jr die, indien gewenst, eigen activiteiten en bijeenkomsten zullen houden. Wat is het doel van Collega’s? Mensen met een zelfde ervaring met elkaar in contact brengen. Wat kan Collega’s bieden? Veel praten, herkenning en gehoor vinden bij mensen die aan een half woord genoeg hebben. Collega’s is vooral een gezellige groep mensen die met elkaar weer leuke activiteiten willen ondernemen en waar ook veel gelachen wordt. Collega’s is geen datingclub. Wat organiseert Collega’s? - Tweemaandelijkse bijeenkomsten - Maandelijkse etentjes - Wandel- / fietstochten - Jaarlijks barbecue, hotelarrangement, Wintersportvakantie, feestavond. - Kerstdiner en oudejaarswandeling - Daarnaast organiseren de leden ook activiteiten. “Collega’s is er voor Collega’s, maar vooral ook door Collega’s”, “Collega’s kan helpen de puzzel weer compleet te maken”. Voor meer informatie: kijk op onze website: www.weduwen-weduwnaars.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... “Outline” Het is een enthousiast vriendengroepje, tussen de 18 en 21 jaar, met allemaal dezelfde passie: muziek maken en/of zingen. “Outline” is de naam, een bandje dat min of meer spontaan vorm kreeg met als leden: Jeroen Aarts (keyboards), Jannemieke Aarts (leadvocals), Bas Giebels (drums),Temmie van Uden (guitar / backing vocals), Rona Bouwens (guitar / backing vocals) en Roel van Breukelen (bass). Jeroen nam in 2010 het initiatief. “We richten een band op... en mijn zus kan wel zingen...!” Jeroen was toetsenist en Rona en Temmie speelden gitaar. Voor de drums en bass vonden ze Bas en Roel al snel bereid om mee te doen en het eerste optreden was een feit. “Toen moesten we nog snel een naam bedenken; na het afstrepen van de ingebrachte namen werd het “Outline”, dat klonk wel leuk voor een band!” Het enthousiasme is in ieder geval groot bij dit groepje jongeren. Ze spelen covers in de pop- en rockstijl, ook classic rock. “Nummers die jong en oud bekend in de oren klinken. We kiezen de nummers op internet en downloaden tekst en muziek. De drummer moet dan zijn partij uitvogelen.We zijn niet zo voor b.v. bruiloften en partijen, maar meer voor in kroegen en zaaltjes.” Ze zijn ook blij met hun ‘band-papa’ Jos, de vader van Temmie, die zelf, als drummer, deel uitmaakt van de band “Screamers”. Ze mogen zijn muziekapparatuur en drumstel gebruiken en eveneens gebruik maken van een repetitieruimte in de schuur van de familie Van Uden. Ze repeteren twee maal in de week en treden gemiddeld één keer per maand op. Daarnaast moet er ook nog gestudeerd worden. De studies lopen uiteen: Journalistiek, Pabo, Communicatie en Multi Media Design, Accountancy, Biomedische Wetenschappen en Internationale Business and Management. Jeroen studeert momenteel een aantal maanden in Parijs. “Jawel, we zijn best wel een band met niveau!” grapt Bas. “Samen muziek maken is een fijne afwisseling met het studeren”, vinden de bandleden, die allemaal nog thuis wonen. “Het is vriendschap, ontspanning, plezier maken en anderen een leuke avond of middag bezorgen!” Een eigen repertoire opzetten, is voor “Outline” nog een uitdaging op termijn, misschien komt er dat nog van. Voorlopig hebben ze een prima aanbod in petto voor hun optredens in Maasdonk en omgeving. Ik krijg een voorproefje te horen en dat swingt lekker de pan uit! Binnenkort kunt u in Geffen en Nuland van de muziek van Outline genieten: op zondag 7 april a.s. bijten ze de spits af op het Benefietconcert voor Melissa Kreps in zaal De Gouden Leeuw om 13.00 uur en op diezelfde middag staan ze dan later op het podium bij Madstock preparty!

In de Gouden Leeuw spelen ze met een akoestische setting met als speciaal instrument, bespeeld door Bas, de cajon (spreek uit cachon), een drumstel op een box! Kom luisteren, want het kli(n)kt bij deze muzikanten! Wil je meer weten over “Outline”, kijk op www.facebook.com/outline.coverband of mail naar outline. coverband@gmail.com

Gevonden Gouden halsketting met hanger, gevonden bij tennisveld “De Vlijmd”. Inlichtingen tel. 06 25573800.

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

De beraadslagingen over de indeling/herindeling van Maasdonk doen de emoties hoog oplopen. De vorige dorpspomp mag de naam hebben van “Prinssenlijk”, want het is duidelijk de mening en de vurige wens van onze columnschrijver dat Geffen bij Oss dient aan te sluiten en Maasdonk wordt opgeheven. Volgens onze gegevens is daar ook de meerderheid van Geffen voor en bij de ouderenbond blijkt zelfs 90 procent deze keuze te maken. Er komen gloedvolle betogen op tafel, waarbij Den Bosch zich als meest rijke Stad presenteert, terwijl wij van Oss horen dat daar de bezuinigingsdrift een rol speelt en dat we maar moeten zien, hoe dat we de Geffense molens aan de draai kunnen houden. Er worden vergelijkingen gemaakt omtrent de grootte van de gemeenten Den Bosch en Oss en de te verwachten inkomsten en bezuinigingen en dan word je over de drempel gesleept om toch maar voor Den Bosch te kiezen. Het blijft kijken in de toekomst. Het is te verwachten, dat Oss blijft groeien naar een grotere gemeente en dat bij de komende herindelingen er nog meer gemeenten bij Oss onderdak vinden. Er wordt ook gewezen op dubbele onkosten bij de herindelingen van 1e losmaken uit Maasdonk en 2e de overheveling naar Oss. Verder worden Vinkel en Nuland gepromoot tot lachende derde, want zij krijgen “de hemel” op aarde. Ook wordt gewezen op de zeggingsmacht van de Dorpsraden/ Bestuursraden van aangesloten kernen, Engelen en Empel, bij Den Bosch en van meer invloed en betrokkenheid bij de raadsbesluiten. Ook vandaar klinken positieve geluiden. De veronderstelling luidt, dat Geffen wordt opgeofferd omwille van toekomstige herindelingsplannen. We verwachten ook nog activiteiten van degenen, die kiezen voor Den Bosch. Wij vragen hen te zorgen voor een goede analyse en ons minder aanvechtbare compromissen voor te leggen en meer concreet de voordelen op te sommen en ons weer niet met weerlegbare vooruitzichten op te zadelen. De jeugd heeft de toekomst. Er wordt beweerd, dat vanuit die groep ook de roep klinkt om aansluiting bij Den Bosch. Deze columnschrijver Theo Prinssen vindt dat hij aan de oproep van de stamtafel heeft voldaan door duidelijk te maken, dat de stamtafel van mening verschilt en hier nog eens te vermelden, dat de stamtafel in meerderheid kiest voor Den Bosch, en dat de stamtafel geen deel uitmaakt van diverse persoonlijke opvattingen en activiteiten, maar accepteert en hierbij zelfs motiveert, dat actiegroepen hun Bossche staart mogen roeren en tot de laatste dag mogen proberen Geffen van hun inzichten te overtuigen.Wij juichen elke zinvolle activiteit in deze

keuzeperiode toe. De gemeenteraad zal uiteindelijk de beslissing nemen. We zien meerdere Geffenaren op het T.V.-scherm verschijnen en dat is goed voor de promotie van ons dorp. Ook maakte het Rottenrijk al haar entree bij de Halfvasten-optocht in Oss en sleepte de 3e prijs in de wacht. De stamtafel sprak van grote tevredenheid over het verslag van de “stamptafel” en wees verder de inhoud van de vorige stamtafel naar de hakselaar.Theo Prinssen gaat U groeten. Hij ondergaat op 18 maart een ingrijpende knieoperatie en hoopt toch op 7 april weer van de partij te kunnen zijn bij de voorzitters-stamtafel. Van stamtafel 379 voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-440982, theoprinssen100129@gmail.com , waarbij we de hoop uitspreken, dat de zitting op 7 april weer een geslaagd evenement mag worden . Ook U bent welkom in café Govers en ook weer na de Hoogmis. Ut gû oe goet en ut kûmt goet. Hauw Doe.

Instuiftraining G’68 Maasdonk voor kinderen van 6 t/m 12 jaar CMV staat voor Cool Moves Volley. Het is volleybal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Binnen Cool Moves Volley zijn er 6 niveaus die speciaal ontworpen zijn per leeftijd. Daardoor kan iedereen op zijn eigen niveau leren volleyballen en stapsgewijs bij het seniorenvolleybal uitkomen. De kinderen beginnen met vangen en gooien en hoe ouder ze worden hoe meer ze leren. Ben jij tussen de 6 en 13 jaar en nieuwsgierig geworden naar het Cool Moves Volley? Kom dan meedoen met de instuiftraining van Volleybalvereniging G´68 Maasdonk. Je bent van harte welkom op vrijdag 12 april om 18.30 uur. Afhankelijk van je leeftijd duurt de training tot 19.30 uur of 20.00 uur.Aanmelden kan via jeugdzaken@ g68maasdonk.nl. Meer informatie vindt u op www.g68maasdonk.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op via jeugdzaken@ Communietaarten g68maasdonk.nl of bel 073-5327224.

Bruidstaarten Communietaarten / Bruidstaarten

Iedere dag vers gebak!

Iedere dag vers gebak !

Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen. Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen. 9


‘Het is hier goed’

www.jozefoord.nl

Sint Jozefoord - Duyn en Daelseweg 15 - 5391 EC Nuland

Sint Jozefoord In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings-verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. “Het is hier goed”, dat horen we vaak bij Sint Jozefoord. “Als het in de hemel is zoals hier, dan teken ik ervoor”, zei een van de niet- religieuze bewoners. Sint Jozefoord kreeg in 2012 het gouden keurmerk voor de uitstekende kwaliteit. Twintig hectare bos, rust, ontspanning, maar ook vele welzijnsactiviteiten en een sterke verbondenheid kenmerken Sint Jozefoord. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers We zorgen goed voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij krijgen een goede opleiding, begeleiding en een gezellige werksfeer. Er is een groot gevoel van saamhorigheid. Graag komen wij in contact met nieuwe medewerkers en vrijwilligers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel: 073- 5342342


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Torenklanken zou niet bestaan zonder onze trouwe adverteerders.Tijd dus om hen eens wat extra aandacht te geven. Dit keer: Dierenspeciaalzaak & Veevoeders B. de Kinderen. Voor alle honden- en paardenbenodigdheden weet men ze uit de wijde omtrek te vinden. Dat ze echter ook flamingovoer en weide-afrasteringsmateriaal in het assortiment hebben of dat er afgelopen dierendag een druk bezochte activiteit plaatsvond (iedereen kon koekjes bakken voor zijn eigen huisdier), zijn dingen die veel mensen niet weten. Hoog tijd dus voor een interview met Bart en Anita van Dierenspeciaalzaak & Veevoeders B. de Kinderen. Bart is langzaam maar zeker in ‘de business’ gegroeid. Zijn ouders bezaten vroeger een molen. Zoals meerdere molenaars in die tijd, gingen zij na verloop van tijd veevoer produceren en verkopen. Ook Bart kreeg interesse voor de veevoederbranche. Hij ging naar de Hogere Landbouw School en in 1987 begon hij voor zichzelf als dealer van het merk ‘Meulemans Mengvoeders’. Anita had, afgezien van het feit dat Anita’s ouders een boerderij hadden, in eerste instantie niets met veevoer van doen. Ze werkte jaren op de Binckhorst. In 1991 besloot ze echter samen met Bart de huidige winkel aan D’n Ham te openen. Bart haalde zijn middenstandsdiploma,Anita schoolde bij met diverse relevante cursussen en Dierenspeciaalzaak & Veevoeders B. de Kinderen was een feit. Inmiddels bestaat de winkel alweer 22 jaar. In de loop der jaren is het bedrijf flink gegroeid. Begonnen met openingstijden tussen vier en acht in de avond, wat schappen aan de muur, een telmachine en stickers met daarop handgeschreven prijzen.Tegenwoordig omvat de onderneming een grote winkel en twee loodsen en is deze zes dagen per week geopend. Ook het assortiment is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Zoals het een gespecialiseerde dierenspeciaalzaak en veevoederhandel betaamt verkopen zij artikelen van hondenbrokken tot duivenvoer en scharrelvarkenmuesli of zelfs alpacavoer. Daarnaast kan men echter ook voor allerlei verzorgings-

artikelen terecht, zoals borstels, manden, halsbanden et cetera. Kortom alles voor uw huisdier. Maar zelfs ook voor potgrond, kunstmest en onkruidbestrijding kan men bij hen terecht.“Doordat we met veel verschillende leveranciers werken, kunnen we bijna alles leveren”, vertelt Bart. “We zijn niet gebonden aan een speciaal merk, zoals vele andere dierenspeciaalzaken, maar kunnen overal bestellen.” “Het is mooi als je een klant echt hebt kunnen helpen en deze tevreden weer naar huis gaat”, vult Anita aan. Om deze klanten hun waardering te laten blijken, maar ook om toekomstige klanten kennis te laten maken met het bedrijf organiseert Dierenspeciaalzaak & Veevoeders B. de Kinderen op zaterdag 13 april a.s. een Open Dag. Bart en Anita pakken voor de gelegenheid flink uit. De winkel en de twee loodsen zijn open voor publiek en daarnaast zijn er allerlei activiteiten voor groot en klein. Mens en dier. Een professionele dierenfotograaf legt huisdieren gratis op de gevoelige plaat vast, er is een paardenvoedingsspecialist aanwezig om te adviseren, huisdieren kunnen een gratis vlooien-/tekenbehandeling krijgen, er is een springkussen, dierenknuffelhoek, Rad van Fortuin en verder is er de gehele dag gratis friet te krijgen. Iedereen is van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur. Een uitgelezen kans voor bestaande en nieuwe klanten om een kijkje te nemen in de keuken van deze bevlogen ondernemers! Meer weten over Dierenspeciaalzaak & Veevoeders B. de Kinderen of de Open Dag? Neem dan een kijkje op www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl.

Herinnering Op dinsdag 2 april vindt in Geffen de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van 13.30 uur tot 15.30 uur uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Sporthal ‘De Geer’, Elzendreef 1, GEFFEN

TE HUUR / TE KOOP EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op termijn beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en met vaste trap naar een ruime zolder. Meer info: sam@tdal.nl 11


REIZEN KBO’S MAASDONK Met de organisatie van onderstaande vakantiereis trachten wij te komen tot samenwerking tussen Reiscommissies van KBO Nuland en KBO Vinkel. Inschrijving staat dus voor alle Maasdonkers open! Ben er dus snel bij met Uw inschrijving want “wie het eerst komt het eerst maalt”. 5 DAGEN HARZGEBERGTE - DUITSLAND VAN 13 TOT EN MET 17 MEI 2013 Wij verblijven in Ramada-hotel Vier Jahreszeiten in Goslar-Hahnenklee.Van hieruit maken wij verschillende uitstapjes o.a. naar Goslar, de keizerstad met een rijke geschiedenis maar ook maken wij een heel mooie natuurtocht en bezoeken andere bezienswaardigheden. Wij bieden U een mooi en leuk programma. Vertrek maandag 13 mei om 9 uur vanaf Het Oude Klooster. De prijs voor deelname aan deze reis bedraagt ca € 320,00 per persoon. In deze prijs is o.a. inbegrepen: - reis per touristclass touringcar - diensten van Uw chauffeur/reisleider - excursies met de touringcar (geen entreegelden) - verzorging op basis van halfpension (logies,ontbijt en diner) - verblijf in een 2-persoonskamer (1 pers.kamer € 60,00 toeslag) - reis- en annuleringsverzekering - afscheidsdiner op de laatste dag. Heeft U belangtelling vraag dan snel info en/of een aanmeldingsformulier bij: Christine Ceelen, Simon vd Berghstraat 48 tel. 5322258, email: reizenkbogeffen@kpnmail.nl of Ton Jonkers, Simon vd Berghstraat 8 tel. 5322005, email: kboreizenton@kpnmail.nl

Volleybalspeeltuin G’68 Maasdonk op 6 april Zaterdagochtend 6 april organiseert volleybalvereniging G’68 Maasdonk haar eerstvolgende volleybalspeeltuin voor alle kinderen van 31/2 tot en met 6 jaar. De volleybalspeeltuin duurt van 9.45 tot 10.45 uur. De speeltuin wordt ongeveer elke 4 weken georganiseerd in sporthal De Geer in Geffen. In de volleybalspeeltuin kunnen kinderen onder begeleiding een uur ravotten, rennen, springen, slingeren en spelletjes doen met en zonder bal. Het gaat tijdens de speeltuin niet om volleyballen (er is bijvoorbeeld geen net), maar om de algemene lichamelijke ontwikkeling van het kind. Daarnaast leren ze om samen te spelen en samen te werken en leren ze met winnen en verliezen om te gaan. In de speeltuin is het kind actief bezig. Het doel van de speeltuin is de motorische en sociale ontwikkeling van het kind spelenderwijs stimuleren. Per keer kost de speeltuin € 2,50. Uw kind wordt geen lid. U bepaalt per keer of uw kind meedoet. Een strippenkaart voor 6 x kost € 12,50. Deze strippenkaart is niet persoonsgebonden. Meer informatie vindt u op www.g68maasdonk.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op via jeugdzaken@ g68maasdonk.nl of bel 073-5327224.

KBO Bingo De Bingo van de KBO wordt verzet naar 18 april, i.v.m. feestavond van de K.V.O.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 12

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Gemeente Maasdonk werkt op afspraak Vanaf dinsdag 2 april 2013 gaat de gemeente Maasdonk werken op afspraak. Wat betekent dat voor u? U kunt vanaf 2 april 2013 niet meer vrij binnenlopen. U dient vanaf die datum een afspraak te hebben voordat u een bezoek brengt aan het gemeentehuis. U kunt dit vanaf nu doen via internet of telefonisch. Wat is uw voordeel? Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat u direct geholpen wordt op de dag en het tijdstip waarvoor u de afspraak hebt gemaakt. Bij dit bezoek hoeft u dan niet te wachten. Daarnaast is degene met wie u een afspraak heeft voorbereid op uw komst. Hoe maakt u een afspraak? Zoals u hiervoor al kunt lezen, is het mogelijk om telefonisch via 073 - 53 42 100 of via internet (uitsluitend voor producten publiekszaken), www.maasdonk.nl/ afspraak-maken/formulier uw afspraak in te plannen. De tijden waarbinnen u een afspraak in kunt plannen zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur, dinsdagavond van 13.30 uur tot 15.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Voor welke producten maakt u een afspraak? We starten met de producten van de werkeenheid publiekszaken (aanvragen reisdocumenten/rijbewijs, aangiften geboorten/overlijden/huwelijk). Daarnaast is het mogelijk om voor producten van de werkeenheid Vergunningen telefonisch een afspraak in te plannen. Het gaat hier in het bijzonder over (meer) informatie over omgevingsvergunningen (bouwen, slopen, kappen, aanvragen uitwegen, vragen over milieuaspecten, tijdelijke gebruiksvergunningen en bestemmingsplaninformatie. Producten en diensten Het werken op afspraak geldt vanaf 2 april voor de producten en diensten van Publiekszaken en en Vergunningen. De overige werkeenheden van de gemeente Maasdonk zullen in ieder geval per 1 juli werken op afspraak. In de komende weken zullen wij u hierover blijven informeren. 13


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


EEN GEZONDE VRIENDENCLUB! Politiehondenvereniging (PHV) “De Trouwe Helper” eerde haar jubilarissen op zaterdag 2 maart jl.: Bertus Rovers, Jo van der Heijden en postuum Henk Kooijmans voor 50 jaar lidmaatschap en Adriaan van Zandvoort voor 40 jaar. Bertus zegt desgevraagd dat hij alle lofuitingen heeft gehad, in de vorm van de zilveren en gouden speld van de KNPV en het lintje van Hare Majesteit. In Auw Neijts (nr. 1 2008) heeft Ruud Verhagen het uitgebreide verhaal van Bertus over “De Trouwe Helper” opgetekend. Ik kijk terug met Jo en Adriaan, onder ons bekend als “Jo van Koose” en “Onze Jongen”, beiden zeer gewaardeerd lid. Jo: “De Van der Heijdens waren de werkers van het eerste uur bij “De Trouwe Helper”. De broers Jas, Evert, Koos en Grad van der Heijden en achterneef Marinus van der Heijden, schreven geschiedenis als terreinleiders, bestuursleden en helper, oftewel pakwerker (Evert). Ome Hein Schuurmans, heeft ook zijn sporen verdiend in de club, hij is al meer dan 60 jaar lid. Ome Evert was mijn leermeester, ik volgde hem op als pakwerker. Met mijn 15e jaar werd ik ‘in het pak gehesen’ en toen ik 18 jaar was, mocht ik lid worden van de PHV. Tegenwoordig is dat met 16 jaar. Mijn eerste overpak kreeg ik van sponsor Jo van Schijndel.” Onder dat jute overpak (van drie lagen dik) zitten dan: een trainingsbroek, leren beenkappen, een leren broek en jas, de armen zijn ingezwachteld en er worden hoge leren schoenen gedragen. Het geheel weegt 15 à 20 kilo! Toen Jo 19 jaar was, ging hij al op keuringen, gedurende drie jaar alleen, daarna was het verplicht om voortaan met twee helpers te werken. Om de twee jaar is er een medische keuring, waarbij zware eisen worden gesteld. “Je moet altijd zorgen dat je in goede conditie bent. Als je ‘gepakt’ wordt is dat meestal door eigen onoplettendheid.” Jo voetbalde ook en hij memoreert: “Op zondag eerst naar de eerste mis, dan met de hond naar de hei en vervolgens een voetbalwedstrijd spelen!” Welke honden zijn het meest geschikt om opgeleid te worden tot politiehond? Jo: “In principe alle hondenrassen boven de 55 cm. hoogte, maar de meest voorkomende zijn de Mechelaars, alle soorten Herders en Bouviers. Ze moeten een goede bloedlijn hebben. Jammer genoeg hebben handelaren soms veel kapot gefokt. De honden zijn onmisbaar voor

het leger, de politie, bewakings- en opsporingsinstanties.” Jo was 27 jaar algemeen afdelingshelper en 14 jaar bestuurslid. Adriaan is de man van het schrijf- en rekenwerk binnen de club, 38 jaar bestuurslid, waarvan 28 jaar penningmeester. Marcel Wijnen heeft inmiddels het penningmeesterschap overgenomen.“Ene zuinige,” zegt Adriaan “en dat is goed! “Gerie Wijgerse controleert de boeken en ook hij is tot op de cent heel secuur!” Adriaan onderhoudt nog wel de contacten met de gemeente, de bank en de notaris. Adriaan:“Ik heb altijd graag met een en dezelfde persoon te maken, dat praat gemakkelijk, schept een band en dus vertrouwen! We zijn begonnen met de aankoop van een klein stukje grond in de Geffense Bosjes van een klant die ik kende vanuit mijn werk bij ABAB. Een klein houten ‘kietje’ was ons eerste clubhuis. Meerdere grondaankopen van gemeente, Staatsbosbeheer en particulieren volgden met als resultaat dat de club momenteel een terrein van 41/2 ha. in eigendom heeft. In 1983 werd de huidige kantine gebouwd, met heel veel zelfwerkzaamheid van de leden en materialen geschonken door Geffense (bouw)bedrijven. Met dank aan wijlen Frans Timmermans, die indertijd de reclameborden regelde langs het terrein en de stellingen daarvoor zelf maakte. Adriaan: “Frans vertelde de ondernemers dat de bedrijfsreclame ‘langs de A59’ kwam te staan...!” “Hoewel het jammer is dat weinig jeugdleden toetreden tot onze vereniging, hebben we een gezonde, goede vriendenclub”, vinden Jo en Adriaan. “Om een jonge hond op te leiden moet je veel geduld hebben en de jeugd geeft vaak snel op. Pluspunt: er zijn vrouwen bijgekomen in de personen van Jeannette van Rosmalen en Linda Boeijen (bestuurslid) en de opvolgers van Jo zijn de jeugdige pakwerkers: Berry Jansen, Josje van de Leest en Ramon Guerain.Voorzitter Frans van de Wouw toont een grote inzet voor de club, die momenteel 24 KNPV-leden en 15 steunende leden telt. Een eer voor de Geffense PHV is ook, dat Tonnie Boeijen, een van de leden, samen met zijn dochter Linda, hoge ogen gooit met zijn Four Winds Policedog Center in Geffen. Zij trainen en richten verschillende type diensthonden af, op wereldniveau! Jo en Adriaan doen het als lid wat rustiger aan, zij zijn de ziekenbezoekers binnen de club, een andere invulling van Trouwe Helpers... Adriaan ontving op 2 maart een oorkonde voor zijn robijnen jubileum en Jo de grote zilveren speld van de KNPV! Proficiat! 15


Donateursconcert Sprookjes in concert Er was eens een fanfare, die prachtige muziek kon maken... En deze prachtige muziek wilden ze graag met iedereen delen tijdens hun jaarlijkse donateursconcert. U raadt het al: dit jaar staat het concert in teken van sprookjes! U wordt verwelkomd door sprookjesfiguren, kunt wegdromen bij muziek van de Efteling en Disney en wordt getrakteerd op betoverende dansen. De majorettes vertellen het verhaal van Hugo van de Bokkenrijders, de slagwerkgroep speelt alsof ze de wereld moeten redden en de fanfare maakt samen met het publiek een wondere reis naar het land van Gullivers Travels. Daarnaast neemt Robbert Vos, de dirigent van onze fanfare, na 8 mooie jaren op een sprookjesachtige manier afscheid van onze vereniging. Benieuwd hoe het sprookje van Robbert samen met WIK eindigt? Kom dan naar het donateursconcert van W.I.K. op zaterdagavond 6 april in de Koppellinck te Geffen en kijk of u ergens reuzen, elfjes en prinsessen kunt ontdekken. Onder alle bezoekers zullen enkele prijzen verloot worden als dank voor uw steun tijdens de afgelopen donateursactie. Daarnaast is er een bar die zorgt voor de nodige hapjes en drankjes. Kortom, een gezellig avondje uit! Wanneer: Zaterdag 6 april 2013 Aanvang: 20.00 uur (De zaal is open om 19.30) Waar: De Koppellinck in Geffen De entree is uiteraard gratis! Kijk voor meer informatie op www.wikgeffen.nl

Bijzondere jubilarissen bij Harmonie Union Nuland Harmonie Union uit het Brabantse Nuland bestaat dit jaar maar liefst 140 jaar. Gedurende het jaar organiseert de vereniging tal van bijzondere optredens met als uit16

smijters een grote taptoe op zaterdag 14 september een grote taptoe met landelijk gerenommeerde showorkesten en de tweede editie van het grootse promsconcert ‘Vrienden van Union Live’ op zaterdag 30 november. Maar dat is pas later dit jaar. Nog dit voorjaar is er een bijzonder Lenteconcert op vrijdagavond 19 april in gemeenschapshuis ‘De Meent’.Vanaf 20.00 uur staat deze avond naast muzikale bijdragen van orkest, slagwerkers en majorettes vooral in het teken van de huldiging van vier uitzonderlijke jubilarissen: • Henk Maas – Esbas – 60 jaar lid • Henk Smits – Basklarinet – 60 jaar lid • Martien de Wit – Bariton – 65 jaar lid • Gerrit Langens – Althoorn – 65 jaar lid Vier actieve leden die gedurende een lange tijd hun muzikale steentje hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van hun harmonie door de jaren heen. Martien en Gerrit hebben te kennen gegeven dat zij het stokje nu definitief willen overdragen aan de jongere garde, waarmee geenszins gezegd is, dat zij nu geheel bij Union uit het beeld verdwijnen. De twee Henken gaan voorlopig nog dapper door. Misschien oud in leeftijd en ‘dienstjaren’, maar nog steeds jong van geest. Ze swingen nog prima mee op ‘Let’s get Loud!’ en vele andere popnummers die het orkest momenteel op het programma heeft staan. Qua dienstjaren misschien een beetje in hun schaduw, maar daarmee zeker niet minder belangrijk zijn nog vier andere jubilarissen die eveneens tijdens dit Lenteconcert in het zonnetje worden gezet.We hebben het hier over: • Toon van Krieken – Slagwerk – 40 jaar lid • Jan van Nistelrooij – Baritonsax/voorzitter – 40 jaar lid • Bart van Nistelrooij – Besbas/penningmeester – 40 jaar lid • Anne van de Moosdijk – Marjorette – 10 jaar lid Ieder voor zich leveren ook deze leden al vele jaren een actieve bijdrage aan het goed functioneren van Harmonie Union en dat is zeker een publieke felicitatie waard. Het wordt een prachtig concert waarbij traditiegetrouw in het programma ruimte is ingebouwd voor een bijzonder moment. Harmonie Union Nuland eert haar trouwe leden en werkt met het bekende Windkracht 6-project op de basisschool tegelijkertijd aan hun muzikale opvolging. Als die opvolgers het dan vervolgens ook weer zo lang gaan volhouden dan is de toekomst van Union nog vele decennia verzekerd!


Heitje voor een karweitje, een traditie in Geffen! Ook dit jaar zullen de leden van Scouting Geffen langs de deur gaan op zoek naar kleine karweitjes voor een wat groter heitje! Alle bevers, welpen en scouts zullen op zaterdag 6 april a.s. de handen uit de mouwen gaan steken, zodat zij weer een duit in het zakje kunnen doen. Heitje voor een karweitje is een traditionele scoutingactiviteit en bestaat al sinds 1952. Scouting Geffen heeft deze activiteit ook al sinds jaar en dag op de agenda staan. Tijdens heitje voor een karweitje leren jeugdleden dat geld niet ‘gewoon’ uit de portemonnee van hun ouders komt, maar dat er uiteindelijk ook voor gewerkt moet worden. Met het verdiende geld worden leuke bijeenkomsten, overnachtingen en kampen gehouden. En kunnen we als Scouting Geffen onze contributie laag houden. We willen daarom de inwoners van Geffen dan ook vragen om op deze dag hier rekening mee te houden en wat leuke klusjes voor de leden op te sparen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het weg brengen van lege flessen, de hond uitlaten, vissen voeren of een stoepje vegen. Zoals gezegd vindt de actie dit jaar plaats op 6 april. Alle leden zijn herkenbaar aan het scouting uniform.We starten vanaf 10:00 uur. Bent u benieuwd naar wat Scouting Geffen allemaal in één seizoen doet? En wist u dat uw zoon of dochter 4 keer vrijblijvend mag komen kijken tijdens de opkomsten. Kijk dan eens op onze geheel vernieuwde site: www. scoutinggeffen.nl! Namens alle leden, leiding en bestuur danken wij u alvast voor uw medewerking en gulle gaven!

School Moves Volleybaltoernooi voor groep 5 en 6 in Maasdonk op 5 april Op vrijdagmiddag 5 april organiseert volleybalvereniging G’68 Maasdonk een School Moves Volley toernooi voor alle basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 in de gemeente Maasdonk. In Sporthal De Geer in Geffen strijden teams van verschillende scholen uit Geffen, Nuland en Vinkel tegen elkaar.We beginnen om 16.00 uur met een warmingup en volleybaloefeningen. Daarna spelen we wedstrijden en rond 18.00 uur is de prijsuitreiking. De winnaars van het scholentoernooi mogen deelnemen aan het provinciaal kampioenschap op 5 mei 2013 in Eindhoven. Op 22 juni vindt het nationaal kampioenschap plaats in Houten. We spelen volgens de cool moves volleymethode (CMV). De niveaus zijn speciaal ontworpen per leeftijd. De wedstrijden worden gespeeld met 4 kinderen in een veld. Volleybalervaring is niet nodig om mee te kunnen doen. Aan het begin van de middag, voordat we met de wed-

strijden beginnen, leggen we namelijk de regels uit en oefenen we de volleybaltechnieken die nodig zijn. Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 2 april via jeugdzaken@g68maasdonk.nl. Dat kan met een heel team, maar ook alleen. Team aanmelden: - de namen van alle teamleden - naam school en groep - evt. coach - e-mailadres en telefoonnummer Alleen aanmelden - naam - naam school en groep - e-mailadres en telefoonnummer - evt. bij wie in team Vragen? Neem dan contact op via jeugdzaken@ g68maasdonk.nl of bel 073-5327224.

Hartstichting Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de Hartweek, de jaarlijkse collecteweek. We vragen dan uw financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. In 2013 is de Hartweek van 14 t/m 20 april. Mensen willen graag geven aan de Nederlandse Hartstichting. Als we maar voldoende vrijwilligers hebben om deze bijdragen op te halen. Daarom zoeken wij altijd naar nieuwe collectanten. Iedereen kent wel iemand die te maken heeft met harten vaatziekten. Eigenlijk is er geen betere reden om te gaan collecteren voor de Hartstichting. Wat is TWEE UUR collecteren per jaar voor een mensenleven. Er is altijd iemand voor wie u collecteert. Nieuwe collectanten kunnen zich melden bij Rinie van den Berg, tel. nr. 532 1204 of Kees Jongeneelen tel.nr. 532 1146. Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

17


Biljartwedstrijd DOK tegen ‘t Geffens Veld Op deze avond werden er 21 wedstrijden gespeeld tegen onze heidebewoners, wij hadden tactisch enige driebandspecialisten ingezet en de eindstand viel dan ook zoals verwacht, in het voordeel uit van de oude Kloosterlingen. Het moest me toch wel van ‘t hart, deze bewoners van het voormalig onderkomen van Hasje Poelie tot aan de Galgensteeg toe, zijn waarschijnlijk een stuk handiger in stroperijen en andere kleine vergrijpen dan op het groene laken. Met biljarten houdt het echter niet over, toch kwamen de Pensionado’s maar tot een kleine overwinning 186 om 173 winstpunten, was er dan toch het nodige medelijdengevoel wat er op deze avond meespeelde? Was toevallig wel getuige van de mooiste zevenbander die op deze avond gescoord werd door Adriaaan Wolf, in een zinderende serie van 10 en onder luid applaus vertoonde de “ Ceulemans van Geffen “ zijn kunsten. Toch was de kortste partij van de avond voor Hans van Niftrik in 12 beurten, terwijl Maik Jansen in 17 beurten aan ‘t kortste eind trok. De hoogste serie’s waren er voor Frans van de Hurk en Piet van der Heijden, resp. 12 en 9, Lambert de Groot scoorde tweemaal 8. Lambert Ruijs was van de “ Dreestrekkers “ het snelste uit, en het hoogste gemiddelde was er voor Tinie van Nistelrooij en Piet van Herpen 2.82 en 2.83. Op ‘t eind van dit gezellig biljartfestijn kregen we, onder zeer lovende woorden van voorzitter Piet van der Heijden, wederom de wisseltrofee uitgereikt. Wij hebben hem inmiddels 9 keer gewonnen, en ‘t Geffens Veld staat op 8. Gruts als we zijn zal deze zeker een ereplaatsje krijgen in onze prijzenkast. De einduitslag; resp. caramboles, beurten, gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. 48 17 2.82 10 10 D. Tinie v. Nistelrooij Wim Gloudemans 25 17 1.47 5 6 D. Harrie van Rijn 26 29 0.89 4 6 Piet v.d. Heijden 36 29 1.23 9 10 26 22 1.18 6 6 D. Hans van Schijndel Albert v. Orsouw 30 22 1.36 4 10 D. Frans Jansen 68 26 2.61 11 10 Frans v.d. Hurk 48 26 1.84 12 8 D. Antoon Kappen 54 27 2.00 7 10 Lambert de Groot 35 27 1.29 8 7 D. Adriaan Wolf 19 12 1.58 10 9 Hans van Niftrik 15 12 1.25 5 10 D. Lambert Ruijs 27 15 1.80 7 10 Maik Jansen 29 15 1.53 6 7 D. Piet van Herpen 51 18 2.83 12 10 Gerret Savelkouls 16 18 0.88 2 3 D. Gerrit v.d. Heijden 32 23 1.39 6 7 Piet Schuurmans 33 23 1.43 5 10 D. tonny v.d. Heijden 36 28 1.28 4 10 18

Willy van Erp D. Bert Kieboom Broer Damen D. Wim van Druenen Corne Schuurmans D. Toon v.d. Heijden Grad Jonkergouw D. Gerrit Hermes Rene Jagers D. Bernard vd Heijden Piet Schuurmans D. Wim Heijmans Harrie Hulsen D. Gerrit van de Rijt Gerret Savelkouls D. Hans van Schijndel Maik Jansen D. Broer Savelkouls Hans van Niftrik D. Tonny vd Heijden Lambert de Groot D. Nico van der Donk Rien van Erp Uw @pestaartje

24 68 52 48 32 20 9 23 24 75 30 27 20 57 29 19 27 21 15 25 45 60 33

28 26 26 31 31 22 22 27 27 28 28 38 38 22 22 17 17 20 20 29 29 32 32

0.88 5 8 2.61 16 10 2.00 5 8 1.54 8 10 1.03 4 9 0.90 4 10 0.40 4 6 0.85 5 9 0.89 6 10 2.67 8 10 1.07 4 9 0.71 8 10 0.52 3 8 2.59 7 10 1.31 4 6 1.11 6 4 1.58 7 10 1.05 4 9 0.75 2 10 0.86 4 6 1.55 8 10 1.87 8 10 1.03 5 8

Kampioenschap Bandstoten van Geffen 2013 Dit jaar zijn de voorwedstrijden gepland in week 17 van 22 t/m 25 april bij café ‘t Haasje, de Gouden Leeuw en café Govers. De finale wordt dit jaar gespeeld bij café Govers in week 22, op 30 en 31 mei en op 1 juni. Op twee biljarts en met acht deelnemers zal deze finale gespeeld worden,Antwan van de Hurk is de titelverdediger. Opgaven tot 8 april tegen 5 Euro per deelnemer bij Bart Schutjens, Kastanjehof 75, 5381 GJ Geffen.Tel.; 0630867716 of Email; bartschutjens@ziggo.nl. Wij wensen u veel succes. Organisatiecomité Bandstoten Geffen


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Maasdonkse Kinderzeskamp en Dorpszeskamp werken samen De Maasdonkse Kinderzeskamp staat al een aantal jaar bekend als een leuke, gezellige, maar vooral kindvriendelijke zeskamp. Komend jaar worden de jaarlijkse Dorpszeskamp en Kinderzeskamp op dezelfde dag georganiseerd. Hierdoor wordt de zeskamp voor de jeugd een stuk spectaculairder, terwijl het kindvriendelijke aspect behouden blijft. Terwijl de kinderen op het veld zijn hebben de volwassenen pauze en ook de spelregels worden aan de kinderen aangepast. Deze Geffense zeskamp is op zondag 23 juni vanaf 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur op sportpark De Vlijmd. Voor jeugdgroepen tot en met 15 jaar is deelname gratis. Een team bestaat uit acht jongens en/of meiden en een volwassen coach. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan onze zeskamp? Je kunt je nu al inschrijven. Stuur een mail naar: zeskampgeffen@hotmail.com of bel naar Gert Kappen: 06-12410392 Ook volwassen teams kunnen zich al aanmelden. Inschrijfgeld bedraagt € 20,-. Een volwassen team bestaat uit minimaal drie dames.

Fantastisch Boerenbruiloftsfeest Was u er bij, hebt u het ook meegemaakt, het boerenbruiloftsfeest tijdens carnaval dit jaar? Dan hebt u ongetwijfeld een mooi feest meegemaakt. ‘s Morgens was het eerst verzamelen bij Rob en Wilhelmien aan de Vreestraat waar we onthaald werden met koffie en koek. Daarna nogmaals een ontvangst met koffie en koek aan de Pastoor van de Kampstraat bij de warme kachel. Hier werd ook de stoet samengesteld. Het bruidspaar natuurlijk op de versierde kar voorafgegaan door de Pompzwengels, raad van elf en Prinses José de urste met Adjudant. Achter de kar de getuigen met de verstrengelaarster Freule Hendrika van Bergen tot Flodderzakken, boerenbruidsparen, familie, buren, vrienden, genodigden, en overige boeren, burgers en buitenlui. Onder de carnavalstonen van de Pompzwengels trok de stoet zo naar de Feesttent. Daar werd het bruidspaar door een erehaag van boerenbruidsparen naar binnen geleid.

20

Onder de voortreffelijke leiding van onze ceremoniemeesters Jan en Bart werd het bruiloftsfeest gevierd. Na een gepaste toespraak van de Freule werden Rob en Wilhelmien in de onecht verbonden gevolgd door de felicitaties van Prinses José en haar Adjudant, jeugdprins en prinses. De familie zorgde voor een humoristisch optreden en de boerenbruidsparen zongen Rob en Wilhelmien op ludieke wijze toe. Dan was het de beurt aan de burgemeester en de pastoor die leunend op de schoffel een aantal actuele zaken op schop namen. Na een geanimeerde receptie waarbij het bruidspaar de nodige WW (wijn en worst) werd aangeboden kon het grote feest losbarsten. Een feest dat het bruidspaar zich nog lang zal herinneren. Kortom mede dank zij de sponsors van krentenbrood, erwtensoep en kippenbilletjes (resp. Bakkerij Brands, C1000 en poelierderij Van Druenen) mogen we terugkijken op een fantastisch bruiloftsfeest. Denkt u nu zo’n feest zou ik ook wel eens mee willen maken als boerenbruidspaar laat ons dat weten en meldt u zich dan aan bij ons secretariaat (anny_van_de_ven@ hotmail.com). Wie weet wordt u het volgende jaar uitgenodigd om dan boerenbruidspaar te zijn. Bestuur boerenbruidsparen

Cultuurmiddagen in Sint Jozefoord Concerten en lezingen Sint Jozefoord in Nuland organiseert vanaf 2013 elke laatste woensdag van de maand een concert of lezing voor bewoners van Sint Jozefoord en inwoners uit de omgeving. U bent hierbij van harte uitgenodigd. In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Op 24 april van 15.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom bij een klassiek concert. Het programma wordt binnenkort op de website van Sint Jozefoord gepubliceerd. Meer informatie over het programma vindt u op de website van Sint Jozefoord www.jozefoord.nl. Aanmelden: Wilt u een concert of lezing bijwonen dan kunt u zich aanmelden: telefoonnummer 073-5342342 of per mail b.smits@jozefoord.nl. Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Sint Jozefoord zoekt vrijwilligers In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Sint Jozefoord is op zoek naar vrijwilligers. Misschien kent u wel iemand uit het dorp die vrijwilligerswerk doet bij Sint Jozefoord. Iemand die gaat wandelen met een bewoner, helpt met creatieve activiteiten of een praatje maakt met bewoners. Vrijwilligers zijn voor de bewoners van Sint Jozefoord van onschatbare waarde, dag in dag uit! Misschien denkt u er zelf weleens over na om vrijwilligerswerk te doen, maar hebt u de stap nog niet gezet. Wilt u een paar uurtjes in de week iets betekenen voor een ander? Ook u kunt vrijwilliger worden bij Sint Jozefoord. Sint Jozefoord biedt vrijwilligers een goede sfeer, begeleiding, onkostenvergoeding, jaarlijkse bijeenkomsten en specifieke scholing zoals het omgaan met bewoners met dementie. Vacatures Vrijwilligers voor activiteiten in de huiskamer van Torenzicht Op onze afdeling Torenzicht wonen mensen met lichamelijke klachten. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om met deze bewoners een praatje te maken, de krant voor te lezen en een wandelen te maken. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. H. Fatingan (zorgmanager afdeling Torenzicht) T. 073-5342342. Fietsvrijwilliger en vrijwilliger activiteiten gezocht voor de afdeling Zonzicht en Parkzicht Op onze afdeling Zonzicht en Parkzicht wonen mensen met dementie. Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om met de bewoners te gaan fietsen en vrijwilligers die het leuk vinden om met bewoners in de tuin te werken en een praatje te maken. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. Annemarie Leijten, zorgmanager afdeling Zonzicht. T. 073-5342342. Vrijwilliger voor huiskameractiviteiten afdeling Laanzicht en Berkenzicht Op onze afdeling Laanzicht en Berkenzicht wonen mensen met dementie. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om activiteiten te doen met deze bewoners in huiselijke sfeer. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. R.van der Heijden, zorgmanager afdeling Laanzicht. T. 073-5342342. 22

Vrijwilligers voor de broodmaaltijd Voor onze afdeling Duinzicht zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de tafels willen dekken en koffie en thee willen schenken. Op onze afdeling Duinzicht wonen mensen zelfstandig met enige verzorging. Dagen en tijden: ma. t/m zo. van 16.30 tot 18.30/19.00. Afspraken in overleg. Meer informatie: mw. M. v. Krieken (Manager Restaurant en Catering) T. 073-5342342. Vrijwilligers voor de receptie Onze afdeling receptie is het visitekaartje van Sint Jozefoord.Wij zijn, ter uitbreiding van onze service, op zoek naar vrijwilligers.Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het openen van de poort voor bezoekers en hen de weg wijzen naar de afdeling, bewoners te woord staan, schoonmaken van de receptie en eventueel kopieerwerk. Werktijden: maandag t/m vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur. Zaterdag en zondag van 08.00 tot 09.30 uur en van 21.00 tot 23.00 uur. Meer informatie: Dhr. Henk van Breugel, Manager Service en Beheer. Tel. 073-5342342. Vrijwilligers voor het recreatieleven We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op donderdagmiddag met de bewoners te kaarten. Als u kunt rikken en u vindt het gezellig om dit samen met onze bewoners te doen, dan zijn we op zoek naar u. Meer informatie: mw.Annemarie Leijten, zorgmanager afdeling welzijn en recreatie. T. 073-5342342.

Muziekschool Maasdonk Voorspeelmiddag 2013: Zondag 14 april in Nuland Op zondag 14 april organiseert Muziekschool Maasdonk een voorspeelmiddag. Tijdens deze middag laten de muzikanten van de Muziekschool Maasdonk horen wat zij hebben geleerd in het afgelopen jaar. De voorspeelmiddag vindt plaats in gemeenschapshuis de Meent in Nuland en begint om 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van deze muzikale talenten!

WIE WAT WANNEER MAART 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 14 Ziekencomite De Schakel, Boekenbeurs in het Oude Klooster, 10.30 uur 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Koninginnedag MEI 03 Biescamploop 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of inVeghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.