Torenklanken 2016 - nr 04

Page 1

54e jaargang | nummer 4 | februari 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DORPSRAAD GEFFEN Bewoners Aloysiusplein houden bijeenkomst ‘veilig wonen’ De bewoners van het nieuwe appartementencomplex Aloysiusplein hebben op 2 februari aandacht besteed aan veilig wonen. Samen met de nultrede woningen hebben zij een presentatie gekregen van wijkagent Paul van Dijk. De bewoners zijn allemaal ouderen die meestal een gemakkelijk doelwit zijn van personen die kwade bedoelingen hebben. Om te voorkomen dat dit gebeurt heeft de bewonerscommissie ‘Aloysius’ de hulp ingeroepen van de wijkagent. Deze heeft d.m.v. een duidelijke presentatie de valkuilen en trucjes die er toegepast worden laten zien. ‘’Erg belangrijk is om altijd aangifte te doen ook al is het alleen maar een poging’’, aldus de wijkagent. De reacties van de bewoners waren na afloop zeer positief. De dorpsraad heeft dit initiatief zeer gesteund en is blij dat de bewoners ook andere thema’s ter sprake willen brengen. Bijeenkomst inbraakpreventie 3 maart De gemeente Oss, Politie en dorpsraad Geffen nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst over inbraakpreventie. Tijdens deze avond zal wijkagent Paul van Dijk een presentatie geven om meer bewustwording te creëren voor inbraakpreventie. Er zal ook informatie worden gegeven over het oprichten van een whatsapp-groep voor de buurt. We hopen jullie te mogen verwelkomen op 3 maart in de Koppellinck, de eerste presentatie zal om 20.00 starten. Voorzieningenkaart Geffen De afronding van de voorzieningenkaart nadert. In

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

maart wordt er met een aantal deelnemers het concept voorzieningenkaart besproken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal de definitieve voorzieningenkaart opgesteld worden en willen we met de werkgroep het advies aanbieden aan de wethouder op 12 april, 20.00 uur in de Koppellinck. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

IS TENNIS IETS VOOR JOU? Tennisvereniging de Vlijmd uit Geffen is op zoek naar enthousiaste sportieve leden en organiseert een tennisclinic op zaterdag 5 maart. Aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur. Een proefles is de ideale manier om er achter te komen of je tennis leuk vindt en of deze sport iets voor jou is. Deelname aan deze tennisclinic is gratis. Iedereen vanaf 17 jaar kan zich inschrijven door een mail te sturen met je naam en telefoonnummer naar tc@tvdevlijmd.nl. Inschrijven kan tot 1 maart. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.tvdevlijmd.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

29 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 26 febr. 19.00 u. * avondmis zo. 28 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (2e collecte vastenactie) vr. 04 maart 19.00 u. * avondmis + DK zo. 06 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk (2e collecte vasten actie) vr. 11 maart 19.00 u. * avondmis zo. 13 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (2e collecte vastenactie) vr. 18 maart 13.30 u. * H.Mis t.g.v. Jaarvergadering KBO m.m.v. DK vr. 18 maart 19.00 u. * avondmis VASTENACTIE 2016 Inzameling bijdrage voor de Vastenactie is wekelijks met een tweede (deur)collecte na de viering van 09.30 uur in de kerk en na de vrijdagavondmis van 19.00 uur in de kapel. U kunt ook uw bijdrage overmaken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.Vastenactie 2016. Zie elders in deze Torenklanken meer informatie over het doel in Oeganda. DOOPSCHELPJES 2015 Ouders kunnen de doopschelpjes van 2015 ophalen achter in kerk in een mandje bij de doopvont.

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave–enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. We hebben per 11 februari 2016 al een mooie beginstand van € 12.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp-van der Heijden en José van Wanrooij-van Rossum verzorgen de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 16 maart: 5e bijeenkomst 14.00 - 15.30 u. Palmpaasstok maken. PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 8 maart: bijeenkomst van 19.00 tot 20.30 u. Woensdag 23 maart: oefenen voor de kruisweg van 13.30 tot 15.00 u. Uitbeelding Kruisweg op vrijdag 25 maart om 15.00 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is IBAN: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216

CARNAVAL 2016

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

is een geweldige ervaring voor ons geworden… Na het verzoek van de geheime raad was er nog een kleine twijfel… maar we hebben ons letterlijk uit de tent laten lokken, en wat hebben we genoten Graag willen we de Raad van elf en de Pompzwengels, via deze weg nog een keer hartelijke danken voor de geweldige tijd die we als Prins en Adjudant hebben gehad. Het is in een woord een geweldige en mooie ervaring, om deel uit maken van de raad van elf en de Pompzwengels. Het is een enthousiaste groep mensen, die open staan voor vernieuwing, en vol energie zitten. Wij zien het meer als een groep die elkaar goed aanvullen, dan dat het twee aparte groepen zijn. Dus als de geheime raad bij je aanklopt, twijfel niet en gewoon doen, het is een ervaring die je niet wilt missen. Prins Ad d’n Urste en Adjudant Maartin

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 5


februari jan-feb-mrt en maart v.a. v.a.€5 €5 p.p. p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

st

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Michael van den Heuvel (29 j.)

Zorg goed voor je lichaam, het is de enige plek waar je zult leven… Excuses verbranden geen calorieën… Datgene waarop men zich geregeld toelegt, wordt een tweede natuur…… Als je het fitnesscentrum Move2Bfit binnenstapt, kom je langs posters met spreuken, die je uitnodigen om te bewegen, aan je uithoudingsvermogen te werken en je gezondheid serieus te nemen. Sinds februari 2015 is het concept van het bedrijf veranderd. Roelf Loeffen is als enige eigenaar doorgegaan met het fitnessbedrijf en samen met Evert Visschers is hij nog verantwoordelijk voor de fysiopraktijk. Fitnessklanten kunnen een abonnement kiezen met of zonder (vanaf 16 jaar) begeleiding en men kan nu, met een eigen pasje, elke dag (ook zaterdag en zondag) onbeperkt sporten van 07.00 tot 22.00 uur. Ik ontmoet Michael van den Heuvel in het centrum, hij verzorgt als personal coach de begeleiding in het nieuwe concept. Michael ging na de basisschool naar de SAM in Heesch en behaalde in 2005 zijn diploma voor de opleiding Fitnesscoördinator niveau 4, aan het CIOS in Arnhem. Hij liep stage bij Move2Bfit en kon daar meteen aan de slag. Na 9 jaar aldaar in de fitness werkzaam te zijn geweest begon hij in juli 2015 met het opzetten van zijn eigen onderneming als personal coach. Michael: “Al tijdens mijn opleiding heb ik de nodige ervaring op mogen doen als begeleider in verschillende takken van sport en beweging, zowel op vrijetijds- als professioneel gebied. Ik ben jarenlang werkzaam geweest als fitnessinstructeur in een professionele setting. In die tijd heb ik verschillende cursussen afgerond om mijn deskundigheid te bevorderen en up-to-date te houden.” Michael is gecertificeerd pre-diabetes beweegbegeleider en heeft de nodige ervaring in het coachen van mensen met diabetes of risicofactoren voor deze aandoening. Verder heeft hij veel ervaring opgedaan in het trainen en begeleiden van specifieke doelgroepen zoals mensen met overgewicht en obesitas, maar ook met hart- en vaatziekten en herstellend na een blessure. Ook heeft Michael de opleiding ‘SportMed Approved Coach’ afgerond in België. Deze manier van trainen is nog niet zo bekend in Nederland, maar Michael is ervan overtuigd dat het erg doeltreffend is voor iedereen.Voor elk individu is er een persoonlijke aanpak. Deze verhelderende manier van trainen met een SportMed Coach zal de sporter inzichten verschaffen, die hem helpen om voor zichzelf een strategie uit te stippelen, die hem toelaat om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen. Michael: “Ik stel daarbij een persoonlijk testrapport samen van een aantal metingen voor een objectieve

stand van zaken (lengte, gewicht, lichaamssamenstelling, uithoudingsvermogen). Aansluitend daarop wordt een cardioprogramma voor 12 weken opgesteld, gebaseerd op hartslagzones en een wekelijks motivatiesysteem d.m.v. het behalen van puntendoelen (Fitt- Units). Samen maken we een actieplan dat rekening houdt met ieders persoonlijke leefsituatie. Naast fitnessbegeleiding en personal training geeft Michael ook ‘Small group training’ met maximaal 6 personen, een binnen- en buitentraining. Michael benadrukt hoe belangrijk bewegen is.“Kinderen hebben vaak al overgewicht. Iemand die altijd gesport heeft, heeft een pré, is veel vitaler en heeft behalve fysieke, ook mentale voordelen. Niet bewegen is net zo slecht als roken. Ik probeer de trainingen leuk te houden en raad de sporters aan om samen met iemand te komen, dan ben je elkaars stok achter de deur.” Mensen hebben vaak allerlei excuses om niet te gaan sporten: ik heb geen tijd, ik kan het niet betalen, ik ben te moe, ik heb van alles geprobeerd en heb gefaald, het is te saai, maar Michael weerlegt deze excuses met tips op zijn website. Vraag je jezelf wel eens af: ‘Hoe begin ik er aan om er een actieve(re) levensstijl op na te houden? Hoe krijg ik lichaamsbeweging in mijn drukke agenda ingepast en hoe hou ik het vol? Wat is zinvol voor mij? Hoeveel lichamelijke activiteit is genoeg, wanneer is het te veel, te zwaar, te lang, te kort …? Kijk dan eens op de website van Michael: michaelvandenheuvel.wix.com/personaltraining Misschien dan toch maar eens een keer beginnen, want: Een doel zonder plan, is niet meer dan een wens…

Te huur winkel- kantoorruimte aan het Dorpsplein 06 143 186 47 7


ROND DE DORPSPOMP

CARNAVAL 2016 Op vrijdagmorgen 5 februari luidde de Rottenrijkse Klok om precies 9.00 uur. Op naar basisschool “De Wissel”. Prins en Adjudant met gevolg betraden het rijk versierde binnenplein, de Piazza van de “Koppellinck”. De indiaantjes dansten in het rond en begroetten het edel Gezelschap met hofkapel. De ruimte was rijk versierd. De Peuter en Kleuters en de diverse groepen van de basisschool maakten een feestelijke rondgang door het dorp en dansten op de vrolijke muziek. Waarna in de school het feest werd voortgezet. Na de middag brachten Prins en gevolg bezoek aan de zieken. (Rottenrijk deed zijn uiterste best om alle aangemelde zieken te bezoeken). Om 19.00 uur werden we opgewacht door een uitnodigend blaasorkest bij de kerk. In de kerk waren “de Pompzwengels” aan het inblazen en 19.30 uur begon de amusante, opwindende, aanstekende enthousiasmerende mis, met activiteiten van de Prins, de adjudant, de President, de jeugdprins en jeugdprinses en hof zanger met “Ja,‘t is hier goed”. De Pastoor in vol ornaat had zijn preek in carnavalssfeer gepresenteerd en de hofkapel “De Pompzwengels” zorgden voor passende muzikale klanken op topniveau. De tocht naar de tent in Het Veld was door het regenachtig weertje een zware opgave. De sleuteloverdracht had al in Oss plaats gevonden. Na een korte begroeting door de Grootvorst kon het feest beginnen. Al gauw liep de hele tent vol. De muziek was weer zeer opwindend en de hele tent vulde zich al gauw met gasten in allerlei pluimage. Het feest denderde door heel het dorp. Het was een heerlijke openingsdag met de gebruikelijke onderscheidingen. Dat de tent zo vrij staat is er de oorzaak van dat het geluid zo ver draagt. (Er is helaas geen goed alternatief voor handen).

Op zaterdag 6 febr. bracht heel Rottenrijk een hartelijk, bezoek aan de carnaval vierende “Flierefluiters” in de Meent. Het werd daardoor een zeer feestelijk Flierefluitersbal. Men bezocht tevens Sint Josefoord en begaf zich daarna naar “OUD GEFFEN”. Ook de zaterdagavond was de feesttent weer afgeladen vol. Het is jammer, dat er geen vrijgezellenfeest meer wordt gevierd. De senioren zijn hun eigen vertrouwde plekje kwijt. We missen het “BRUIN-CAFEE. Jammer dat er geen uitlaat-klepruimte is, waar je wat stoom kunt afblazen. Gerard v. Erp en consorten zorgden zeer attent voor de nodige hapjes en lapjes. Zondag 7 febr. gelukkig mooi weer. De optocht vertrok wel wat vroeg om 12.30 uur, wat hier en daar voor verrassingen zorgde. Het werd de beste optocht ooit.Veel gedisciplineerde groepen brachten ons in extase. Er werd veel aandacht besteed aan het thema:“Loat oe eigen nie uit de tent lokken”.We zien nog de fantastische zwemgroep, de groep Romeinen enz. de steeds groter wordende wagens met de dolste taferelen en KUNSTWERKEN. Jammer, dat we enigszins gestoord werden door toch nog twee rijdende kroegwagens en dat er nauwelijks toezicht was op alcoholgebruik. De stamtafel vindt dat de optochtcommissie dat soort rijtuigen niet in de optocht moet toelaten. Bijzonder plezierig vonden we de door eigen mankracht voortgetrokken optochtwagens.We genoten van het plezier, dat de hele optocht uitstraalde. De uitslag lees je elders. De 1e Prijs wagens: C.V. Niks Geleje en bij de loopgroepen: C.V. de Kruipers. Onmiddellijk liep met de prijsuitreiking de tent alweer helemaal vol. Maandagochtend werd het Kwartjes-bal bezocht in “de Koppellinck” waar 500 kinderen genoten van de feestelijke muziek verzorgd door Bart v.d. Langenberg er waren gezellige spelletjes, een echt kinderfeest van 11.00 tot 14.00 uur. Daarom kreeg De Prins een extra onderscheiding. ’s Avonds werd het Tienerbal bezocht (van 19.00 tot 22.00 uur) voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook in “De Koppellinck” en later nog Pinkparty bij “D’n Boet” voor de jongeren van 20.00 tot 24.00 uur. John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


Volop feest voor iedereen. De begeleiders, waaronder het jeugdcarnaval verdienen grootse lof. Bovendien was er elke dag ontbijt, wat goed verzorgd werd en waaraan 30 tot 50 personen deelnamen. Er werd genoten van het Kapellenfeest en de weer verrassende muziek. Helaas moest om 24.00 uur de feesttent worden ontruimd vanwege de soms harde windstoten. Het ontruimen verliep zeer gedisciplineerd en rustig. Helaas moesten nogal wat feestgangers wachten op de bus. Er waren nauwelijks klachten. Op dinsdag genoten de gasten van de oude liedjes van de Roapoavonden. We missen toch de Boerenbruidsparen met hun Boerenbruiloft. (OP EFFE NOAR GEFFE, was er wel een BOERENBRUILOFT, maar dat is veel Geffenaren ontgaan). Naar we hopen komt er een meer aansprekende gelegenheid voor. Ook zou in plaats van de tent de sporthal met wat uitbreidingen mogelijkheden bieden. Om 22.00 uur werd met treurmuziek en luid getrommel MIE RODDEL verbrand en om 24.00 uur werd afscheid genomen van de Prins en Adjudant met de nodige en weer verdiende complimenten!!! Ook felicitaties aan het hele Rottenrijk voor weer een fantastische carnaval met complimenten aan Horeca Geffen, voor hun grote inbreng. Een zeer geslaagd feest. “Laat oe eigen nie uit de tent lokken”, is weer voorbij. Het was wel raar en bijzonder saai, als je tijdens de carnavalsdagen door het uitgestorven dorp liep. De Vastentijd Aswoensdag 10 febr. was er om 19.30 uur ‘n bijzondere viering in de kerk met medewerking van het Gemengd Koor, waaraan ook alle betrokkenen bij de carnavalsviering bijeen waren samen met gelovigen askruisjes halers. De pastoor had zelf weinig zin in haring en sprak de hoop uit, dat ‘t goed mag smaken en dat het vasten voor eenieder op eigen wijze kan worden ingevuld en dat de vierders wel het aantal biertjes mogen beperken. De toekomst van onze horecabedrijven Er zijn grote zorgen omtrent sluiting, bedrijfsbeëindiging van Café-Zaal “De Gouden Leeuw” per 1 juli a.s. Arie Jagers, beheerder en Bennie eigenaar kijken uit naar de toekomst en hopen op een overname van het bedrijf. Er zijn mogelijkheden om het café om te toveren tot RESTAURANT en de ZAAL los te koppelen met eigen keuken enz. voor alle mogelijke festiviteiten. Er is ook sprake van een overschot aan zaal-accommodatie in Geffen. We zullen op korte termijn veranderingen zien in het centrum. Er is overleg met brouwerijen, nieuwe gegadigden, en oudgedienden. Geffen ziet met spanning uit naar het verloop en hoopt dat een en ander kan dienen tot opbloei van het centrum in het hart van Geffen. Zaken Zonder Personeel. Z.Z.P.-ers In Geffen tellen we wel 400 Z.Z.P.-ers. We willen graag

die harde werkers, werksters onder de aandacht brengen. Het is best moeilijk om die op te sporen. Het is een nieuwe groep van hard werkende lieden, die door de ontslaggolven op eigen benen staan. Kunnen wij die samenbrengen of vormen van samenwerking in gang zetten en er meer bekendheid aan geven. De stamtafel hoort graag hun stem en willen die doorgeven en een naam geven!!! Kom eens naar de stamtafel. De oude naam is weer terug Cafetaria, restaurant “Oud Geffen”, gaat weer “HET AKKERTJE” heten en krijgt een nieuwe inrichting en een nieuw aangezicht. Van stamtafel 441. Voor op- en of aanmerkingen 0492351683. Volgende zitting weer in café Govers op 28 febr. na de hoogmis. Het gu oe goet en ut kumt goet. Hauw Doe.

GEVONDEN Tijdens de carnavalsdagen heb ik een fiets gevonden langs de Papendijk. Diegene die onderweg naar een andere locatie zijn fiets is verloren kan zich bij mij melden. Ik ben te bereiken onder telefoonnummer 06 51197099.

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 9


Wij nodigen u van harte uit voor de

OPEN DAG VAN ZORG EN WELZIJN Zaterdag 19 maart 11.00 uur tot 15.30 uur

Met onder andere:

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland T 073 - 534 2342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl

Rondleiding door onze zorgmanagers

Wandeltocht met gids door de tuinen

Informatie over zorg- en dienstverlening

Koffie met gebak


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Activiteiten 9 maart Rondleiding CHV Veghel, de thuishaven voor diverse organisaties die zich richten op kunst, food, cultuur en vrijetijdsbesteding. Een bijzondere plek waar je veel kunt beleven, leren en proeven. Kortom de moeite waard om met andere belangstellenden dit uitstapje met eigen vervoer te maken. Er kan natuurlijk gecarpoold worden. Neem hiervoor contact op met de reiscommissie. 10 maart Kienen/Bingo vanaf 19.00 in het Oude Klooster 13 maart Internationale vrouwendag met als thema Sisterhood. Vrouwen laten zich inspireren door , bouwen aan , waarderen en bemoedigen door deelname aan een lezing om 11.30 uur en/of deelname aan workshops welke starten om 13.00 uur. Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur bent u welkom bij TBL aan de Molenstraat te Oss. 16 maart Filmmiddag in het oude Klooster 18 maart Jaarvergadering De jaarvergadering wordt vooraf gegaan door een H. Mis in de Kapel welke aanvangt om 13.30 uur. Samen met pastoor van Dijk herdenken wij dan de overleden KBO leden. Vanaf 14.00 uur kunt u terecht in de zaal van de Gouden Leeuw voor een aangekleed kopje koffie of thee en een glaasje “voor elk wat wils.” Om 14.30 uur begint de jaarvergadering. Leden van de KBO hebben de agenda als bijlage in “ONS” ontvangen. Het is de bedoeling gezellig af te sluiten met een fotopresentatie met de nadruk op activiteiten van het afgelopen jaar en daarna zullen Jeannette en Will een boekje open doen over het reilen en zeilen van onze afdeling. Komt het zien, komt het horen... Graag opgave van deelname aan Henriette van Erp tel: 5322058 email famvanerpvandehoek@hotmail.com en/

of Corrie Hondong tel:5323123 of email famhondong@ kpnplanet.nl 23 maart bloemschikken in het Oude Klooster onder deskundige leiding. Voor slechts €5,00 krijgt u de gelegenheid een mooi paasstuk te maken in meegebrachte schaal of bloempot, te genieten van elkaars gezelschap onder het genot van een heerlijk kopje koffie. I.v.m. de inkoop van de bloemen graag opgeven voor 19 maart bij Henriette van Erp tel: 5322058 email: famvanerpvandehoek@hotmail.com

GEEF AAN DE JANTJE BETON COLLECTANT! Samen zorgen voor meer speelplezier van kinderen in uw eigen buurt Van 7 t/m 12 maart 2016 wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte georganiseerd: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u in de buurt. In Geffen loopt Scouting Geffen voor de Jantje Beton Collecte. 50% van de collecteopbrengst is bestemd voor deze collecterende jeugdorganisatie(s). De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor projecten die ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk! Steun de plaatselijke jeugdverenigingen De Jantje Beton Collecte is zo opgezet dat de collecterende jeugdorganisaties zelf de helft van de opbrengst mogen besteden. Het geld mag naar eigen inzicht worden besteed aan activiteiten of spelmaterialen waar normaal gesproken geen geld voor is. Bijvoorbeeld aan het organiseren van een vakantiekamp of het aanschaffen van een nieuw speeltoestel. Zo kunnen de verenigingen mede dankzij de collecteopbrengst een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jongeren en kinderen uit uw buurt organiseren. Geef daarom aan de Jantje Beton-collectant en help de kinderen uit uw omgeving maar ook de rest van Nederland om vrij buiten te kunnen spelen. Voor meer informatie kunt u terecht op www. jantjebeton.nl Bedankt voor uw gift! Scouting Geffen

11


VASTENACTIE 2016:

Oeganda. Water, bron van alle leven “Ik kan nu voor mijn gezin zorgen”, dat vertelde boer Gabriel afgelopen zomer tegen de organisatie van de vastenactie. Helaas zijn er ook nog veel boeren in het noordoosten van Oeganda die te weinig produceren, waardoor hun vrouwen en kinderen honger lijden. In 2016 gaat de vastenactie zich inzetten voor Oeganda, met name het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen. Vastenactie werkt samen met de caritas-instelling SOCADIDO, een organisatie van het bisdom Soroti. Deze instelling helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund.Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. Boer Gabriel leert zelfs andere boeren betere landbouwtechnieken aan. Het is zijn droom dat “er in het hele dorp geen armoede meer is.” Het campagneproject van de vastenactie richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen. Wat kunnen wij bijdragen? voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten. voor 15 euro kan een gezin een energiezuinig kookstel kopen. voor 30 euro ontvangt een gezin een zak met zaden. voor 50 euro kan een gezin vijf lokaal gebouwde bijenkorven kopen. voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten. voor 150 euro kan een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp aanschaffen. voor 300 euro kan een groep boeren worden getraind in landbouw- en irrigatietechnieken. In onze geloofsgemeenschap in Geffen wordt er tijdens de veertigdagentijd na iedere viering in de kerk en kapel een tweede collecte gehouden voor de vastenactie. Ook op basisschool De Wissel wordt er aandacht besteed aan het vastenproject in de vorm van een zelf te maken vastendoosje. Wij willen deze acties van harte bij u aanbevelen. 12

THEMA-AVOND AMBULANCEHULPVERLENING: Uitnodiging voor allen die belangstelling hebben.

Op dinsdagavond 8 maart 2016 zal Jos de Veer een presentatie over de ambulancehulpverlening verzorgen in Het oude Klooster. Hij gaat hier met name in op de relatie met de EHBO. Deze interessante en leerzame avond begint om 20.00u. De avond staat niet alleen open voor leden van onze vereniging, maar ook andere belangstellende uit Geffen zijn welkom Jos is 26 jaar werkzaam geweest als Ambulanceverpleegkundige bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West Noord. Hij is tevens eigenaar van Medac BHV en geeft in die hoedanigheid les door geheel Nederland. Deze presentatie gaat over het proces van 1-1-2 melding tot en met ambulancehulpverlening en de rol die EHBO-ers daarbij kunnen spelen. De doelstelling is dat een ieder na de lezing wat meer weet over: • Hoe een 1-1-2 melding verloopt, welke protocollen daarbij worden gebruikt (het zgn. Pro QA systeem). • Welke hulp beschikbaar kan zijn zoals CHP, HartslagNu, Rapid Responder, Mobiel Medisch Team of Ambulancehulpverlening • Waar moet je als EHBO-er op letten, wat doe je wel en wat doe je niet en wat zijn misverstanden. Er is voldoende tijd voor het stellen van vragen tussendoor. Tijdens de lezing worden er video beelden vertoond van de werking van het Pro QA systeem en HartslagNU (voorheen AED-Alert) Wij hopen uw belangstelling gewekt te hebben en hopen u dan ook op 8 maart te ontmoeten bij deze leuke maar vooral leerzame avond. Secretariaat: Marina van Venrooij Coppensdijk 31, 5382 JR Vinkel (073) 6895709, Internet: www.ehbogeffen.nl


BASISSCHOOL DE WISSEL OPROEP-OPROEP-OPROEP Aan de ouders van alle peuters die vóór 1 oktober 2017 vier jaar worden. We nodigen u van harte uit om uw kind in te schrijven op basisschool De Wissel. Inschrijfformulieren liggen voor u klaar op Speel Leerschool Beren Eigenwijs (de Koppellinck), Kinderdagverblijf Het Beertje (Heesterseweg 5A) en op school bij de conciërge, of kunt u downloaden van onze website (www.bsdewissel.nl). Graag ontvangen wij van U het inschrijfformulier samen met een kopie van het burgerservicenummer van uw kind vóór 4 maart 2016. U kunt het formulier afgeven op school bij Ad van der Heijden of Hélène Peerdeman. Wilt u een afspraak maken om iets toe te lichten en/ of antwoord op vragen die u heeft? Stuur een mailtje naar bsdewissel@filiosscholengroep.nl en wij nemen contact met u op. Vervolgens ontvangt u in april een bevestiging van voorlopige inschrijving en een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u dan geïnformeerd over de werkwijze op De Wissel en specifiek in de kleutergroepen, de kennismaking -en instroommomenten.

Met vriendelijke groeten, Ad van der Heijden Hélène Peerdeman

GERARD CLEMENT WINNAAR KERSTTOERNOOI BV ‘T HAASJE Zoals ieder jaar wordt er door BV ‘t Haasje een korte tussencompetitie georganiseerd voor leden van BV ‘t Haasje. In deze competitie moet men van alle markten thuis zijn. Er moeten namelijk caramboles in de navolgende spelsoorten worden gemaakt:Libre- bandstoten - 3 banden. Ook dit jaar deden er weer een flink aantal deelnemers mee. Na diverse voorronden lukte het om Piet van de Moosdijk, Chris van de Moosdijk, Theo van Uden en Gerard Clement om in de halve finale te halen. Na deze halve finale drongen Gerard Clement en Chris van de Moosdijk door tot in de finale. In deze finale was Gerard Clement Chris van de Moosdijk de baas en ging met de beker naar huis. Proficiat Gerard. Bestuur BV ‘t Haasje

13


Onze mobiele adviseurs

komen graag naar u toe!

Niet in staat om naar de bank te komen? De mobiele adviseur is een service van Rabobank Oss Bernheze speciaal voor klanten die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf naar kantoor te komen vanwege ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

Maak een afspraak met onze mobiele adviseurs. Een aandeel in elkaar Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze, of bel (0412) 45 77 77


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar altijd is er stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘X + Y’ Maandag 21 en dinsdag 22 maart, aanvang 20.00 uur

mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

BEDANKT NAMENS CV WIJ MAKE UT WEL Wij hebben een te gekke carnaval gehad en zijn bij de optocht van Geffen 2e geworden bij de jeugdloopgroepen. Wij willen een paar mensen bedanken. Piet en Annie van de Wetering voor de bouwplaats, Toon en Wilma van de Haterd voor de opslag van de carnavalswagen, Toon en Ria van Gogh voor de kar. En alle mensen die materialen hebben gegeven. En natuurlijk niet te vergeten alle ouders voor het regelen en de hulp. Nogmaals bedank en tot volgend jaar. cv wij make ut wel Geffen

De film X+Y gaat over het lastige, maar ook bijzondere leven van de autistische jongen Nathan. De logica van wiskunde snapt hij als geen ander, maar die van mensen vormt een groot probleem voor hem. Na de dood van zijn vader weet zijn leraar als eerste een beetje tot hem door te dringen en deze besluit Nathan te gaan coachen voor een internationaal wiskundekampioenschap. De reis naar en het verblijf in het verre land brengen veel spanning met zich mee, maar een ontmoeting met een vrouwelijke tegenstander zorgt voor een onverwachte positieve en bijzondere wending. X+Y is een mooie, ontroerende film die de problemen aankaart waar iemand met autisme, maar ook zijn omgeving, mee te maken krijgt. Alvast voor in uw agenda: * 18 en 19 april, 20.00 uur : 45 Years * 4 mei, 20.45 uur : Suite Française * 9 en 10 mei, 20.00 uur : Mia Madre Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


BEWONER(S) (M/V) GEZOCHT! Ben je op zoek naar een leuke, gezellige, betaalbare starterswoning op loopafstand van het centrum van Geffen? Dan is de Rozelaar 13 te Geffen misschien iets voor jou! Het betreft een nette, goed onderhouden geschakelde hoekwoning met geheel omsloten achtertuin en eigen achterom. Het bouwjaar van de woning is 1997 is volledig geïsoleerd en deels voorzien van rolluiken. De woning is gelegen aan een rustige straat in een kindvriendelijke woonwijk met voldoende parkeerplaatsen voor de deur. Via de hal/entree met meterkast kom je uit in de woonkeuken. Aansluitend kun je naar de woonkamer met toegang tot de achtertuin. Vanuit de keuken krijg je toegang naar de eerste verdieping en de toiletruimte. Onder de trap naar de eerste verdieping is nog een trapkast te vinden voor extra opbergmogelijkheden. Op de eerste verdieping vind je twee ruime slaapkamers en een compleet ingerichte badkamer.Voor de grote slaapkamer bestaat de mogelijkheid om deze om te bouwen naar twee aparte slaapkamers. Een vaste houten trap leidt naar de zolder waar de witgoedaansluitingen, de cv-ketel en mechanische ventilatie-unit te vinden zijn. Hier is eventueel nog een derde slaapkamer te maken. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Frank via 06-23437786 of Rozelaar13@outlook.com. Een ruime beschrijving en meer foto’s vind je ook op www.jaap.nl (zoek dan op Rozelaar 13 te Geffen)! Een verkoopbrochure is op aanvraag digitaal beschikbaar.

GVG JEUGD SPRINGT ER EEN DAGJE TUSSENUIT! Op zaterdag 13 februari was het dan eindelijk zover!! Het jaarlijkse uitje van GVG uit Geffen. Iedereen had er erg veel zin in! Om 10:00 uur was het verzamelen bij de Geer in Geffen om vanuit daar te vertrekken naar sporthal de Hazenkamp in Nijmegen. Daar aangekomen konden de kinderen hun ogen niet geloven! Wat veel toestellen stonden er opgesteld.Alles veerde en was zacht. Na een korte uitleg van Mariëlle Vermeulen van wat ze allemaal gingen doen was er eerst een warming up. Dit jaar was er ook een jonge man, Phillip, aanwezig die aan free runnen doet en maar wat graag de kinderen van GVG de basis van het free runnen wilde leren. Free runnen is eigenlijk overal op/over/ af gaan en zo allerlei (hoge) obstakels trotseren. Natuurlijk op een stoere en spectaculaire manier. Erg leuk vonden de kinderen het om eens met zo’n moderne sporttak kennis te maken. Er was bovendien een circuitje uitgezet waarbij de kinderen bij ieder toestel 15 minuten konden spelen. Er stond een groot springkussen met trampolines, een airtrack, ringen waar je aan kon zwaaien, een hele grote trampoline waar je na je sprong belandde in een grote bak met schuimblokken, een dubbele trampoline, een opgeblazen schuinvlak en er zijn kinderen die een flikflak hebben gemaakt met behulp van een flikflakker. De valkuil vol met schuimblokken was toch echt wel favoriet. Het eruit klimmen was vaak wel een hele uitdaging. Voor de ouders die hebben gereden was er een lekker bakje koffie of thee met een koekje en voor de kinderen een lekker snoepje. De kinderen hebben zich erg goed vermaakt. Om 13:00 uur kwam er een einde aan het uitje. De tijd vloog voorbij en niemand wilde eigenlijk naar huis toe. Eerst weer een foto gemaakt met alle kinderen in de bak met schuimblokken!! Na het omkleden kregen ze nog een pakje drinken en een zakje chips mee naar huis. Dus al met al was het een geslaagd uitje wat zeker weer voor herhaling vatbaar is. Als laatste willen wij alle ouders bedanken die dit uitje mede mogelijk hebben gemaakt. Sportieve groetjes, Bestuur GVG

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


6e 48,3 De Theetantes Afschaffen plastic tasjes in winkels en andere UITSLAG dingen over tasjes ROTTENRIJKSE 7e 47,4 cv 20,0% de Brandlopers OPTOCHT Wij lokken er eendje uit de tent 8e 46,3 cv Ut Gu Vals Bier Jeugd Individueel Volwassenen Wagen 1e 51,9 Lola Schoones en Roos Savelkouls 1e 63,7 cv Niks Geleje Kzie zu vlieguh Het Romeinse rijk 2e 50,2 cv De tLolbruukskes 2e 56,7 cv `t kumt wel goet Met deze nieuwe onderwijs methode loate Stelen de show / boeven onze kinderen zich nie mer ut de tent lokke!! 3e 51,5 cv krèg nou wâ 3e 48,9 Rhona v Dinther en Fenna Welten Stratego (team rood strijd tegen team blauw) Met Prins Ad voorop staat de tent op z’n kop 4e 41 cv ‘t wurt wel wa Jeugd Loopgroep Apres-Ski 1e 51,8 cv De Knallende Rottenrijkers 5e 39,9 cv Wanne Klets Wij zen nie uit de tent te lokke Duitse Après Ski Tent 2e 49,5 Wij make ut wel 6e 36,7 cv De Deurzuipers wij laten ons niet uit de tent lokken ook al Zwaar geschut staat de DJ buiten te Rocken! 3e 49,4 De Carnavals Diva’s Kat en Muis spel GEVRAAGD 4e 48,5 cv Bekek ‘t Mar Wij knallen met carnaval Ben op zoek naar een goede hulp die niet bang is om 5e 45,5 De Minions Club de handen uit de mouwen te steken. Het is allemachtig prachtig met de Minions Graag iemand die op donderdagochtend nog tijd heeft. wordt het als in ‘88 Verdere informatie via telefoon. 06-23974017 Jongeren Loopgroep 1e 54,4 cv gè zet toch ok unne mooie Kerkelijke spreekwoorden 2e 51,2 cv op ons gemekske NIX 18 (politiewagen met 2 jongeren achterin) 3e 46 Ut kan nog gekker We loate ons nie ut de tent lokke 4e 40,9 cv Ut moet mar Feest in de tent Volwassenen indiv. 1e 54 Irma Bijveld + Adri vd Linden wij zèn van de ermenie! We zuke nog leden en maten 2e 42 cv Niks Gemakt Maartin en Ad gaan nooit zonder brandtrap op pad Volwassenen loopgroep 1e 57,8 cv De Kruipers Ernis Schilderwerken B.V. Cowboys Veldstraat 31C 2e 56,9 cv Nog enne dan 5386 AW Geffen synchroon zwemmen 3e 54,3 cv (Al) tiet Zat Vlinders T. 073 532 3400 4e 50,6 cv Tiswatis E. info@ernis.nl Heel Holland Bakt er niks van 5e 48,4 De Troela’s (bij Lola en Roos) W. ernis.nl Wij zien ze ok vlieguh 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


SOCIAALTEAM IN UW WIJK

Per 1 januari 2016 zijn 4 organisaties gefuseerd:Vivaan, Rigom, MEE en Aanzet. De nieuwe naam van deze organisatie is ONS-welzijn. Gemeente Oss (dus de stad Oss en kerndorpen) is verdeeld in 5 gebieden. In elk gebied is een sociaal team werkzaam. Voor de Ruwaard en Geffen is dat sociaal team Oss West. Wie zijn wij? In het Sociaal Team werken diverse professionals zoals maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, sociaal werkers en consulenten voor mensen met een beperking. Ook wijkverpleegkundigen maken deel uit van het team. Wat doen wij? Elke donderdag komt het sociaal team bij elkaar om vragen vanuit bewoners en/of professionele samenwerkingspartners te bespreken en te verdelen. Daarnaast komen we op huisbezoek om je vraag te verduidelijken, bekijken waar je behoefte aan hebt, wat je daarin zelf kunt en wat je nodig hebt aan hulp. Hiervoor maken wij gebruik van uw en ons netwerk. Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team vaste contactpersoon voor jou. We werken samen met o.a. Basis Team Jeugd, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, politie en gemeente. Waarvoor kun je bij ons terecht? Bijvoorbeeld: vragen over zorg en welzijn: “Help, mijn moeder wordt dement, wat nu?” “Ik moet geopereerd worden en kan hierdoor mijn hond niet uitlaten, kan iemand mij helpen?”

“Ik voel me onveilig in mijn eigen straat, kan ik daar met iemand over praten?” “Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in mijn huis nodig, hoe regel ik dat?” Of vragen als: “Mijn partner is overleden, hoe verwerk ik dit?” “Ik vind het lastig voor mijzelf op te komen, hoe leer ik dit?” “Ik heb schulden, hoe pak ik dit aan?” Hoe zijn wij te bereiken? Je kunt ons mailen: info@sociaalteamosswest.nl Of bellen naar 088-374 25 25

Auw Neijts Hebben jullie ook zo genoten van de Geffense Kwis, nou wij wel! Vele antwoorden kon je vinden in ons blad Auw Neijts. B.v over de oude Geffense dokter Jansen, of over de wandelclub van vroeger enz enz. Goed om te weten dat het blad 3 x per jaar verschijnt en een abonnement maar € 11,00 per jaar kost. Losse nummers kosten € 5,00 per stuk en zijn te koop bij Bosch van Erp, tabak shop Steenbergen en natuurlijk bij onze heemkundewerkgroep. Het blad staat vol met mooie verhalen over mensen en gebruiken van vroeger aangevuld met mooie foto’s. Dus wordt nu lid of doe iemand (uit je team) het blad cadeau , en wie weet eindig je wel een paar plaatsen hoger in de kwis!! Heemkundewerkgroep “Vladerack” heemkundegroep@gmail.com

Vragen over vrije tijd: “Ik vind het moeilijk om contact te krijgen met mensen uit mijn buurt, hoe doe ik dat?” “Ik zou samen met mijn buurtgenoten iets willen ondernemen, hoe pak ik dat aan?” Vragen over opvoeden: “Ik maak me zorgen om mijn zoon, waar kan ik terecht?” “Ik vind het moeilijk om grenzen te stellen, hoe leer ik dat?” Vragen over wonen:

maandag, dinsdag & donderdag de gehele dag geopend en alle avonden & zaterdagen op afspraak.

21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


INFORMATIEAVOND BUITENSPEELDAG Ook dit jaar mogen kinderen weer voor 1 middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 1 maart is er een informatieavond over de Buitenspeeldag in Talentcentrum, Berghemseweg 8b te Oss. De avond begint om 19.30 uur en is bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag wil organiseren. Op woensdag 8 juni is het weer zover. Dan is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de gemeente Oss (inclusief dorpen en kernen). Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer. De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn, in totaal doen een kleine honderd straten mee. ONS Welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt middels de opbouwwerkers de straatcomités in wijken en kernen. De informatieavond in het Talentcentrum, Berghemseweg 8b, begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. De informatieavond is vooral bedoeld voor mensen die nog iets meer willen weten over het organiseren van een buitenspeeldag willen organiseren. Tijdens deze avond zal ook informatie gegeven worden over de vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee willen doen, dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond. Indien u naar de informatieavond wilt gaan en ons dit tijdig mededeelt, sturen wij u reeds vóór deze avond informatie en het vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit formulier dan ingevuld meenemen en inleveren. De groepen die vorig jaar hebben meegedaan, ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging vergunningaanvraagformulier. Aanvraagformulieren van de buitenspeeldag kunnen in februari en maart ook worden gedownload via U vindt het Talentcentrum aan de Berghemseweg, achter de Visserskerk, Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Carla Bloks,0412-683162. Carla.Bloks@ ons-welzijn.nl of Anita van Erp, tel. 088 3742525 per mail anita.vanerp@ons-welzijn.nl Wij hopen u te mogen begroeten en samen met u een heel leuke buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 8 juni 2016!

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Optreden Gemengd koor ‘Forza Vocale’ 11 maart, 14.30 uur, Restaurant De Ontmoeting Gemengd koor ‘Forza Vocale’ uit Berlicum is op 6 september 1993 opgericht. Dankzij de diverse dirigenten is er in de loop der jaren een gevarieerd repertoire ontstaan met liedjes uit opera’s, musicals, popsongs en oudere (klassieke) Engelse liedjes. Het repertoire anno 2016 bestaat uit circa 50 voornamelijk vierstemmige zangstukken. Meld u aan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie: 073 534 23 42 Lezing: De Mattheüs Passion uitgelegd 18 maart, 15.00 uur, Restaurant De Ontmoeting De Mattheüs Passion is een pijler in de westerse kunstmuziek. Maar het is ook een enigszins weerbarstig stuk. De deskundige toelichting van Arie Vuyk maakt het beluisteren van het werk een stuk eenvoudiger. We luisteren naar de bekendste koren en aria’s uit het stuk, en maken kennis met de opbouw en structuur van deze monumentale compositie. Zonder vakjargon maakt Arie Vuyk de muziek van Bach inzichtelijk. Meld u aan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie: 073 534 23 42 Open dag van Zorg en Welzijn 19 maart Sint Jozefoord Op 19 maart bent u van harte welkom om een kijkje te nemen bij Sint Jozefoord, in het kader van de Open Dag van Zorg en Welzijn. Meer informatie vindt u binnenkort op onze website: www.jozefoord.nl.

WIE WAT WANNEER MAART 07 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 04 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Sint-Jorisdag met dagkoningschieten 27 Sint-Jorisgilde, deelname koningsdag

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.