Torenklanken 2015 - nr 04

Page 1

53e jaargang | nummer 4 | maart 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPROEP-OPROEP-OPROEP Aan de ouders van alle peuters die vóór 1 oktober 2016 vier jaar worden We nodigen u van harte uit om uw kind in te schrijven op basisschool De Wissel. Inschrijfformulieren liggen voor u klaar op Speel-leerschool Beren Eigenwijs (de Koppellinck) en Kinderdagverblijf Het Beertje (Heesterseweg 5A) of kunt u downloaden van onze website (www.bsdewissel.nl) Graag ontvangen wij van U het inschrijfformulier samen met een kopie van het Burgerservice nummer (sofi nummer) van uw kind vóór woensdag 18 maart. U kunt het formulier afgeven op school bij de conciërge. Wilt u een afspraak maken om iets toe te lichten en/of antwoord op vragen die u heeft? Stuur een mailtje naar primair@bsdewissel.nl en wij nemen contact met u op. Vervolgens ontvangt u in april een bevestiging van voorlopige inschrijving en een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst. Naast algemene informatie wordt u dan geïnformeerd over de werkwijze op De Wissel en specifiek in de kleutergroepen, de kennismaking -en instroommomenten. Met vriendelijke groeten, Joris Elbers Hélène Peerdeman

SLAGWERKDAG 2015 Op zondag 22 maart 2015 vindt de allereerste Slagwerkdag plaats. Natuurlijk is de slagwerkgroep van W.I.K. ook present. Naast regionale deelnemers uit Berlicum, Dinther, Den Dungen, Oss, Heesch, Nuland en Vinkel, treden ook de slagwerkers van de Douane Harmonie Nederland op. Vanaf 2 podia wordt beurtelings opge-

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

treden. De slagwerkdag wordt van 13.00 tot 18.00 uur gehouden in Dorpshuis ‘t Zijl in Vinkel. De toegang is gratis. Kom gezellig luisteren naar de diverse muziekstijlen. Meer info: www.wikgeffen.nl

GEZOCHT: Penningmeester Oudervereniging De Wissel Onze huidige penningmeester neemt na dit schooljaar afscheid van de Wissel. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester! We zoeken een vader, moeder of zelfs opa of oma die het leuk zou vinden dit te gaan doen.Wat financiële ervaring maakt het wellicht iets gemakkelijker maar hoeft niet, want de meeste zaken lopen inmiddels of gaan automatisch. De belangrijkste taken van de penningmeester zijn: Verantwoordelijk voor het beheer van de bankzaken, verstuurt machtigingsformulieren voor de ouderbijdrage naar nieuwe leerlingen, int de ouderbijdrage via automatische incasso, verzorgt de betalingen en de boekhouding, stelt de begroting en het financieel jaarverslag op. Het zou fijn zijn als de nieuwe penningmeester direct zou kunnen starten, zodat de rest van dit schooljaar als overdrachtsperiode gebruikt kan worden. Mocht je nu denken, dat lijkt me wel wat of daar wil ik wel wat meer van weten? Stuur dan even een berichtje naar primair@ bsdewissel.nl. Hopelijk kunnen we dan binnenkort onze nieuwe penningmeester verwelkomen! Oudervereniging De Wissel

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 06 maart 19.00 u. * avondmis + DK zo. 08 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. fam.Van Erp en fam. Donders + kinderkerk vr. 13 maart. 09.00 u. H.Mis t.g.v. Jaarvergadering KBO + DK vr. 13 maart 19.00 u. * avondmis zo. 15 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor Lith en Geffen + kinderkerk vr. 20 maart 19.00 u. * avondmis zo. 22 maart 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk na afloop koffie drinken KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De bekende envelop om actie Kerkbalans te steunen, is weer bij u bezorgd. Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl VASTENACTIE 2015 Alle geloofsgemeenschappen van parochie DE GOEDE HERDER zamelen tijdens de vastenactie geld in voor de Stichting Hulp Wadduwa in Sri Lanka.

De inzameling in Geffen gaat voortaan anders: we zetten gedurende de 6 weken van de Veertigdagentijd tijdens alle vieringen collectebussen in de kerk en de kapel. Er is geen huis-aan-huis-collecte meer. De vastendoosjes voor de kinderen worden op school bezorgd. Die kunnen zij inleveren bij de Palmzondagviering. Bijdragen kunnen in de collectebussen, in de muurbus van de pastorie of overgemaakt worden op het rekeningnummer van Wadduwa: bankrekeningnummer: NL76 RABO 0162644213, Rabobank te Drunen o.v.v. vastenactie 2015 MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE aanpassen Woe. 25 maart 6e bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 u. PROGRAMMA VORMSEL Vormselbijeenkomst op dinsdag 10 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur in het patronaat (pastorie): Bespreken: Mijn droom en de droom van de wereld. Fotolijst maken en opdracht VUUR. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 2 februari 2015: Harry Schel, 88 jaar 10 februari 2015: Anna Jansen - Seetan, 95 jaar 16 februari 2015: Jo Peters - van der Pas, 85 jaar 18 februari 2015: Gonnie van der Leest, 64 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE Mocht u informatie willen over de (actuele) status van de restauratie projecten dan kunt u die vinden via onderstaande link: http://www.parochiegeffen.nl/Kerkgebouw/ Restauratie/tabid/67/Default.aspx Contactpersonen: Harry Peters, voorzitter restauratie commissie tel. 06 53 13 05 85 Hans Hoeben, penningmeester restauratie commissie tel. 06 22 56 25 63 Het bankrekening nummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen PELGRIMEREN IN TWENTE Ook dit jaar organiseert de landelijke Vastenactie weer een pelgrimstocht ter bezinning en om geld in te zamelen voor het goede doel. De Pelgrimstocht wordt gehouden van 19 t/m 21 maart. Drie dagen wordt er gewandeld in het afwisselende en inspirerende Twents landschap, iedere dag tussen 20 en 25 km. De tochten zijn bezinnend van aard, de routes voeren langs traditionele religieuze pleisterplaatsen waar rust- en gebedsmomenten worden

gehouden en waar gegeten en gedronken kan worden. De pelgrimage heeft ook een concreet en materieel doel: inzamelen van geld ten behoeve van jongeren in Sri Lanka. Zie voor meer informatie over deze tocht en het bijbehorende project: www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht. De pelgrimage wordt u door Vastenactie aangeboden in een vast arrangement van vier overnachtingen. Het is ook mogelijk om een deel of delen van de tocht mee te maken. Als dag-pelgrim kunt u zich op vrijdag 20 maart aansluiten bij parochianen van De Goede Herder Parochie, de nieuwe fusieparochie van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,Vinkel en Vorstenbosch. De wandeling voert van Denekamp naar Zenderen. Wilt u samen opwandelen, meldt u zich dan aan bij de pastoraal werkster van de parochie,Annemie Bergsma: (0412) 451215. Er kan dan gezamenlijk vervoer geregeld worden en de kosten hiervan gedeeld, naast de bijdrage van € 10,- die Vastenactie vraagt voor deze dag. GA MEE NAAR ‘THE PASSION’ IN ENSCHEDE! Enschede vormt op donderdag 2 april aanstaande het decor van The Passion. De vijfde editie van deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken. The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium. The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland en Jong Katholiek. De VNB en het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch bieden u een busreis naar Enschede aan voor € 17,50 per persoon. Wie vanuit De Goede Herder Parochie mee wil reizen, kan zich ná individuele opgave bij de VNB (073-6818111 / www.vnb.nl) melden bij de pastoraal werkster van onze nieuwe parochie: Annemie Bergsma (0412-451215 / bergsma@petrusemmausparochie.nl). Zij brengt u dan in contact met deelnemers uit de verschillende kernen. Het programma is als volgt: om 16.30 uur begint de viering in St. Petruskerk in Uden, om 17.30 uur vertrekt de bus vanaf het kerkplein en om 00.00 uur bent u daar weer terug. Het is noodzakelijk dat u goed ter been bent. Dit houdt in dat u meerdere uren achter elkaar kunt stilstaan en lange afstanden kunt lopen. Kinderen en jongeren onder de zestien jaar dienen onder begeleiding van een volwassene (maximaal vijf per volwassene) aan deze reis deel te nemen.

5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Wim van Lokven (60 j.) Hij is niet zo ‘beroemd’, als zijn broer Jan, de voormalige geitenboer uit Vinkel, maar daar komt nu verandering in! Wim van Lokven schreef naam met het behalen van maar liefst drie keer goud met zijn Engelse grasparkieten op de Wereldkampioenschappen voor zang- en siervogels die onlangs werden gehouden in het Autotron (nota bene de plek waar Wim geboren is!). Wim is een man die houdt van plant en dier en daar zijn zijn hobby’s ook op gericht. Als ik de plaats achter het huis op kom, fluiten de vogels me al een welkom toe! Als het zomer was geweest zouden ook de begonia’s, fuchsia’s en geraniums me hebben toegelachen. Wim is lid van de fuchsiavereniging, maar daarnaast is zijn grootste hobby het kweken van vogels; hij is lid van Vogelvereniging “Zang en Kleur” in Geffen en van “Vogelvreugd” in Dinther. Hij leidt me langs diverse broedblokken in het schuurtje (waar rustige muziek klinkt) langs kleurige grasparkieten, waar ik de kampioenen niet uit zou kunnen halen. Wat is het geheim van de smid...? Wim: “Het zit ‘m in de kwaliteit van de vogels, de mengeling van het voer, het combineren van kleuren en vormen en je moet een beetje geluk hebben, dat eruit komt wat je verwacht! De stamopbouw bepaal je zelf, ga je ‘links of rechts’. Van een stam mag je maar vier vogels zetten, die precies moeten gelijken; verder kijkt de jury naar de conditie (ze moeten goed in de veren zitten), naar kop, nek en pennen en ook de houding van de vogel is belangrijk.” In 1998 behaalde Wim al een keer zilver op het WK in Zutphen; het goud lonkte... In 2006 mocht Nederland de tentoonstelling organiseren, maar die werd vanwege de vogelgriep afgelast. Daarom was Nederland nu eerder aan de beurt. Toen de Algemene Nederlandse Bond de wereldwijde tentoonstelling in 2015 mocht organiseren, besloot Wim om mee te doen. Met buitengewoon goed resultaat: de stam van vier Engelse grasparkieten behaalde goud, evenals zijn Engelse dominant bonte grasparkiet (enkeling) en de hemelsblauwe crème master (enkeling). “Veel met de vogels bezig zijn, is een must. Bijvoorbeeld het regelmatig in de hand nemen van de vogels, dan zijn ze niet meer bang op zo’n tentoonstelling,” zegt Wim. Hij heeft er nog een reguliere baan bij (was 30 jaar boomkweker en werkt nu in een houtzagerij) dus is hij ‘s och-

tend al vroeg uit de veren om zijn gevederde vrienden te controleren (of er niets mis is) en ‘s avonds na zijn werk worden de vogels gevoerd. Twee broedsels per koppel per jaar is voldoende, want meer jonge vogels heeft Wim niet nodig en hij wil zijn vogels in goede conditie houden. Jeannet, de vrouw van Wim, hoeft hem niet te assisteren bij de verzorging van de vogels, hoogstens een keer water geven. Ze vindt het een leuke hobby en gaat altijd mee naar de tentoonstellingen. Wim is zelf ook keurmeester van de World Bird Organisation, waarin keurmeesters uit 36 landen zijn vertegenwoordigd, waarvan 8 Nederlanders. Onlangs was er een leuk weekend in Engeland voor de keurmeesters, met als doel om meer op één lijn te komen, wat keuren betreft. Dat is echter een moeilijke opdracht, want het verschil is groot: in Nederland keurt men met 5 personen 1000 vogels, terwijl in Engeland 15 man voor 1300 vogels in de weer is. Voor de COM Mondial 2015 in Rosmalen was Wim - en met hem heel veel vrijwilligers - veertien dagen bezig met de opbouw van de tentoonstelling voor sier- en volièrevogels. Maar liefst 23.000 vogels, waarvan 11.000 kanaries en 500 grasparkieten, grote parkieten en tropische- en cultuurvogels uit 26 landen (bijna allemaal Europese) werden geregistreerd. Het Autotron bood naast de tentoonstelling ruimte voor stands uit alle landen en zo konden de 28.000 bezoekers, behalve van de vogels, ook genieten van Zwitserse kaas en chocola, Engelse zuurtjes, Spaanse mandarijnen en Sloveense wijn. Impact had de wensambulance, die een laatste wens vervulde van een vogelliefhebber... Je zou denken dat er een officieel podium moment wordt gepland om de winnaars te huldigen... maar dat gaat anders in vogelkringen, want er zijn heel veel winnaars: op internet kun je lezen of je bij de gelukkigen hoort en de envelop met de medailles moet je zelf op gaan halen! Maar... het is een eer om in de catalogus te staan, want die gaat de hele wereld over! In de beide clubs waar Wim lid is, werd er aandacht besteed aan zijn prestatie: Dinther organiseerde een ware receptie, want daar behaalden 5 leden samen 11 medailles en ook in Geffen werd Wim op de jaarvergadering in het zonnetje gezet. Een mooie opsteker voor de districtstentoonstelling die Zang en Kleur op 18-19-20 december 2015 in sporthal De Geer zal gaan houden. U hoort er nog van en daar zullen we zeker de vogels van Wim weer tegenkomen! Proficiat! 7


ROND DE DORPSPOMP

De openingsmis op vrijdag 13 febr. was een oprechte uitnodiging voor een veelbelovend Carnaval 2015. De ontvangst met muziek door “Ut gu vals’, de fraaie klanken van “De Pompwengels”, de mooie gebeden, de rijmende pastoor, de gerespecteerde STEKEN, de blijde misdienaars, de hele gevulde kerk ademden een Caraval vol blijde feestelijkheden. In optocht naar de feesttent. Een korte ceremonie met klanken van Hofkapel “De Pompzengels” zorgde voor een feestelijke opening. (De sleuteloverdracht had reeds plaats gevonden in het Gemeentehuis van Oss op 8 febr. waarbij onze hofkapel de eer had de ceremonie op te luisteren. Het was verrassend te ontdekken, dat burgemeester Wobine Buijs deel uitmaakte van K.V.A. op saxofoon en zo weer meer ook ONZE burgemeester werd.) Geleidelijk aan vulde de hele feesttent zich met dansende jongelieden en gierden de liedjes door de feestelijke zaaltent. Alleen in de 40 plustent kon je tot rust komen en even bijtanken. Tot 02.00 uur werd het een groot feest voortgezet. Op zondag, maandag en dinsdag was 01.00 uur het sluitingsuur. Elke dag een volle zaal met blijde, hossende en dansende mensen. Op zaterdag was er van 14.00 tot 17.00 uur bijzondere aandacht voor de Flierefluiters met hun eigen prins, prins Benny. Die namens Stichting Rottenrijk en C.O. Nuland een nieuwe steek aangeboden kreeg, Horeca Geffen zorgde voor een heerlijk maaltijdje. De Prins en gevolg gingen op ziekenbezoek en bezochten huize “De Heegt”. Intussen was het jeugd -carnaval begonnen in de Koppellinck het jeugdcarnaval georganiseerd dit jaar voor het eerst door Scouting Geffen voor 9 tot 11-jarigen. In “Het Boetje” organiseerde de werkgroep van Stichting Rottenrijk de “Pink Party” voor de jongeren

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

tot 16 jaar. Zo kon heel Geffen van jong tot oud deel nemen aan de vrolijke dagen. Op maandag en dinsdag waren er ook voor de hele kleintjes het kwartjesbal. Ook op zaterdag werd Sint Josefoord in Nuland nog bezocht. Waar een negen tal Rottenrijkers in het zonnetje werden gezet, met een mooie ruiker. Op zondag 15 febr. stond heel Rottenrijk op stelten. Een schitterende optocht onderstreepte de verdere groei en uitdieping van het Geffense Carnaval met 25 voortreffelijke deelnemers met veef afwisseling en denderende activiteiten. De 1e prijs bij de wagens viel ten deel aan C.V. schon gemakt met “1001 Nacht” en de 2e prijs ging naar CV Niks Geleje met “ The evolution of music”. Bij de loopgroepen: C.V. altiet zat met “Chinees Nieuwjaar” die nieuwe wisselbeker, of moeten we zeggen schaal in ontvangst nemen die was aangeboden door de Kruipers. Oud Prins en oud Adjudant Toine waren de eerste bij de individuele met “van prinsenwagen naar...”. Bij de jongeren: C.V. Ut kan nog gekker met “Splitsing Maasdonk” en C.V Bekek ut mar met: “Onze Puzzele is heel met een kameel”. Bij de jongeren loopgroepen waren CV Ge Zet Me Toch Ok Unne Mooie met “hippies, Flower Power” het mooiste volgens de jury. Bij de individuele jeugd: Rhona v. Dinther en Fenna Welten met “Boerenbruidsparen” en 2e Jason v. Schijndel met “Geffen laat niet met zich sollen”. De prijsuitreiking gebeurde onder rijk ceremonieel en elke groep mocht zich op het toneel presenteren. Het was zeer merkwaardig hoe dikwijls:“mag ik jou puzzlestukske zijn” ten tonele werd gebracht. Het was een wonderlijke ervaring.Verder was de tent weer afgeladen vol en was er weer een deinende en hossende Carnavals avond . Ook nu trad er dagelijks een “buitenaards” orkest op in de 40 pluszaal. Elke dag werd het ontbijtprogramma een feestelijk gebeuren. Op maandag 16 febr. werd Rien van Wanrooy aan huis bezocht vanwege zijn afscheid bij de Pompzwengels en werd het kwartjesbal bezocht. Na de middag werd een verrassend bezoek gebracht aan de Ossekoppen

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


met hoog ceremonieel gedoe en waar tot slot de hele groep (50 man zich mocht vertoeven en wel aan de Berghemseweg bij onze Antoine v.d. Berg (het Bergje), dat werd een hoogstaand feestje, waarbij Het Bergje een goede gastheer was. Met z’n allen “In de Wolken” toch!!! Een Helmonds orkest bezocht de feesttent. Ook kwam bij verrassing de Nulandse Prins op bezoek, helaas met gebroken scepter en ongeSteekt, maar verder “passend” in het protocol met grote zwier en Nulandse schik. Dinsdag 17 febr. met het kluifjesmatinee en humor van Pap en Pudding, dat later naar de grote ruimte moest om daar 1000 gasten te laten genieten van hun grappen en grollen. Met dank aan Jo v. Druenen voor de kluiverij. Er werd wel de draak gestoken met de generatiekloof, die het einde inluidde van de Boerenbruiloft. Om 22.00 uur werd Annemiek Roddel verbrand en namen we afscheid van Jeugdprins Owen en Jeugdprinses Melanie. Om 24.00 uur werd afscheid genomen op het hoofdpodium van Prins Tijn d’n uurste en zijn Adjudant Rens met een heuse BIER DOUCHE, waarbij we vaststellen, dat we het optreden van PRINS TIJN en Adjudant RENS ten hoogste waarderen.We respecteren deze nog jonge lieden samen met Loes en Mène voor hun hoogwaardig optreden en de dienende functies bij het Geffense Carnaval. Na 5 jaar gebruik van een feesttent mogen we uitroepen: “We laten ons niet meer uit de tent zetten”. Rottenrijk heeft het aanzien van Geffen verhoogd en getoond, dat we een schitterende Carnaval mochten beleven. We danken de organisatie, de vele vrijwilligers en allen, die dit gebeuren weer mogelijk maakten. Waardering voor het bestuur in al zijn geledingen. Op woensdagavond zagen we de hele groep weer terug in de askruisviering en kon men zijn/haar vermoeidheid en inzet vergoeden met “Haring happen’. Grote verwondering en dankbaarheid. PROFICIAT aan het ROTTENRIJK. We vernamen op zondag 22 febr. toch als een schok, dat Gilbert stopt als president enz. van het Rottenrijk. Een zeer actieve bestuurder, voorzitter, initiatiefnemer, en verwezenlijker van tal van veranderingen. Het Rottenrijk is door hem verrijkt. We spreken nog over de invulling van het Dorpsplein. De aangereikte ideeën, samen op zoek naar een zakelijke, commercieele invulling enz.Tot 1 maart verneemt de Dorpsraad graag Uw wensen/gedachten/ideeën. Het Makelpunt Oss heeft intussen alle zaalcapaciteit van heel Oss opgenomen en is voorhanden voor alle huurders en gebruikers, en daar is dus de Koppellinck ook op te vinden. Het Vladerackenfonds is beschikbaar gesteld voor goede doelen. De Koppellinck vraagt om een nieuwe piano en wil haar Barfunctie uitbreiden. Van stamtafel 420, volgende zitting 8 maart a.s. weer na de hoogmis.Voor op- en of aanmerkingen 0412-640982. Ut kumt goet, ut gu oe goet. Hauw Doe.

SCOUTING GEFFEN ZOEKT VRIJWILLIGERS!! Ben jij diegene die kinderen van 5 tot 7 jaar graag iedere week iets nieuws wil leren door het doen van uitdagende activiteiten. De ene week is dat koken met Rozemarijn, de volgende keer maken de bevers een fantasiewereldreis met Sterre en Steven Stroom en de keer erna leren ze alles over dieren bij Bas Bos en Rebbel. En dat alles gebeurt spelenderwijs en met heel veel plezier. Om de kinderen, het leuke spel van ontdekken, te laten spelen zijn we op zoek naar een vrijwilliger van 18 jaar of ouder voor de speltak Bevers. Het is een groep van 12 kinderen die elke zaterdagochtend bij elkaar komen. Elke week heb je samen met de overige stafleden een leuk en uitdagend programma opgezet. Drie keer per jaar is er een overnachtingsweekend van één nachtje en na het schoolseizoen is er een zomerkamp. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die graag in teamverband de kinderen een leuke uitdaging biedt. Ben je nieuwsgierig kijk dan eens op onze website of bel met Frank Draad 073-5325742, natuurlijk mag je ook eens op een zaterdagochtend binnen lopen in onze blokhut aan de kloosterstraat 20 te Geffen. Ben je in opleiding voor jeugdwerk of basisschoolleraar dan is het een niet te missen kans om veel ervaring op te doen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


EVEN BIJTANKEN! Melissa Kreps was enkele weken back in town... even bijtanken na hectische maanden in haar tehuis in Kenia. Ze zijn verhuisd naar een andere woning. Dat is intussen allemaal achter de rug en het huis bevalt prima. De woning staat buiten de stad en 5 minuten van het strand vandaan, dat is fijn wonen. Bij het huis is een groot voetbalveld en een grote groentetuin. Broer Matthijs heeft een boomhut en speeltoestellen gemaakt en een uitbouw aan het huis. Er is nu een school- en een eetgedeelte. De jongens kunnen dan ook rustig huiswerk maken en de jongsten hebben een mooie ruimte voor home schooling. Het enige nadeel is dat ze naar een andere school moesten. Een mooie nieuwe start zou je denken, ware het niet dat er een triest voorval plaatsvond met Ali. Hij was op bezoek bij zijn familie en na een verzoek om zijn vrienden op te mogen zoeken, was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Hij werd beschuldigd van diefstal en dan neemt men daar zelf het ‘strafrecht’ in handen. Ali werd mishandeld en zwaar gewond achtergelaten. Een klein wonder was dat de oproep via facebook veel donaties opleverde om een gedeelte van de hoge ziekenhuis- en dokterskosten te kunnen betalen. Nu na maanden gaat het de goede kant op, maar hij ligt nog steeds in het ziekenhuis en heeft veel verzorging en medicatie nodig. Een ‘lichtpunt in de duisternis’ was het bezoek van Ad van Herpen uit Geffen die gedurende 3 maanden als vrijwilliger, Melissa kwam assisteren. Melissa: “Heel fijn om iemand te hebben die zakelijk is ingesteld,” vindt Melissa.“Hij heeft een volledig bedrijfsplan gemaakt voor de opzet van een kippenfokkerij, die we willen gaan realiseren. Eigen inkomsten kunnen gaan dienen om onder andere een deel van de huishuur te betalen. Maar zover is het nog niet, want in Afrika gaat alles héél langzaam...!” Pluspunt is dat het tehuis inmiddels officieel is geregistreerd, maar er blijft nog veel werk aan de winkel. Bijvoorbeeld het aanvragen van geboortecertificaten, want die hebben de jongens nodig als ze de lagere school gaan verlaten en dat betekent veel speurwerk om de familie van de jongens te achterhalen. Melissa wil zelf nog het Swahili (de streektaal) leren als het werk en de tijd dat toelaten. Wilt u ook een steentje bijdragen aan Stichting BeHoCa? Dat kan al door uw flessenbon te doneren in de box bij C1000 in Geffen. Zomerkinderkleding van maat 122 t/m maat M komt altijd van pas, deze kan worden afgegeven 10

bij de familie Kreps, Rosmolen 24. Een geldelijke bijdrage (voor bijvoorbeeld de extra ziekenhuiskosten!) is ook zeer welkom op bankrekening nummer IBAN NL62 RABO 0135 0402 05. Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Nieuwsbrief en/ of volg Melissa op Facebook. Kijk ook op: www.behoca.nl Op bijgaande foto ziet u Ali, we hopen weer snel zo’n vrolijke lach op zijn gezicht te zien!

DANKBETUIGING Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen tijdens ziekte en overlijden van Gerda v. Lith Steenbergen De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar uw betrokkenheid verzacht het verdriet en geeft extra kracht om verder te gaan. Antoon v. Lith Arjan Margot, Alex, Sam en Wes

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Jaarvergadering vrijdag 13 maart a.s. om 10.00 uur in de Gouden Leeuw Alle leden worden van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Zoals bekend wordt deze vergadering vooraf gegaan door een Eucharistieviering om 9.00 uur in de kapel van het Oude Klooster waarin pastoor van Dijk zal voorgaan. Ook hier bent u van harte uitgenodigd. De notulen van de jaarvergadering 13 maart a.s. en het Jaarboekje 2015 zijn u bezorgd, tegelijk met de “ONS” van begin maart. Een belangrijk punt op de agenda is de bestuurssamenstelling. Conform de fusiebesprekingen met de KVO worden als bestuurslid voorgedragen Henriette van Erp en Corrie Hondong. Verder is Antoon Romme aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar. Tot slot moet de vacature Christien Ceelen opgevuld worden. Hiervoor zijn al aanmeldingen geweest. Hebt u ook belangstelling, meldt u zich dan bij de secretaris. Uw aanmelding moet ondersteunt worden met 5 handtekeningen van leden. Na de vergadering volgt er nog een muzikaal optreden van Carli Bongers en Sjef van Rooij waarbij vele bekende Brabantse liedjes zullen worden gezongen. Zondag 8 maart a.s. “Vrouwendag” in Oss Nadere informatie bij onze vrouwelijke bestuursleden. Woensdag 18 maart a.s Filmmiddag in het Oude Klooster. Aanvang 13.30 uur Voor de pauze een educatieve film. In de pauze gratis koffie en thee. Na de pauze muziek/cabaretfilm. Van harte welkom. Lies, Jan en Martien staan weer voor jullie klaar. Wees gelukkig zonder reden, net als een kind. Namens het bestuur, Antoon Romme,vz. www.kbo-geffen.nl

met mode, byoux en tassen, dus genoeg om ook even te komen kijken op woensdag 18 MAART as. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. De koffie staat voor u klaar, tot 18 maart a.s.

BESTE GEFFENAREN, Op 8 maart is het Internationale vrouwendag in Oss. Internationale Vrouwendag wordt al sinds 1910 gevierd, dit naar aanleiding van een staking door vrouwen waarbij ze streden voor betere arbeidsvoorwaarden en vrouwenkiesrecht. Daarna werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De eerste wereldoorlog maakte hier een einde aan. In de jaren 70 kwam de belangstelling voor de INTERNATIONALE VROUWENDAG weer terug en in 1978 werd deze dag officieel door de Verenigde Naties als feestdag erkend. In Oss vieren we al jaren de Internationale vrouwendag. We hebben een werkgroep van Osse (vrouwen)organisaties. We gaan altijd uit van een thema en dit jaar is “kleur je talent!” Entree is gratis. De dag wordt gehouden in het Hooghuis TBL, locatie Molenstraat 30 te Oss. 11.00 uur inloop met koffie 11.30 uur opening 11.45 uur helder theater: interactief theater over de zorg. 12.30 uur start van het feest en de workshops. 16.00 uur einde van het feest. In de ene hal zijn de workshops daarbij moet je denken aan onder andere de spirituele kant, mindfulnes en gezondheid. Dan is er het feest met allerlei optredens, er is kinderopvang, en er zijn ook allerlei kleine hapjes te koop. Je kunt ons volgen via Facebook en www.internationalevrouwendagoss.nl Wij hopen veel Geffenaren te ontmoeten! Wilhelmien van Dijk, namens de werkgroep.

HET VOORJAAR KOMT, OOK IN ZORGCENTRUM “DE HEEGT”! Het mooie voorjaarsweer drijft ons straks weer naar buiten! Genieten van de voorjaarszon, maar ook genieten van elkaar, de familie. Waarschijnlijk ook tijd voor onze traditionele voorjaarsschoonmaak. De kast induiken en onze zomerkleding klaarhangen. In zorgcentrum “De Heegt” weten ze alles over de nieuwe voorjaars- en zomermode; de dames van EURO MODE zijn er weer 11


Toon Jaspers Ravenstein kandidaat CDA lijst 1 nr. 2

WATERSCHAP VERKIEZING OP 18 MAART 2015

willen het gezuiverde afvalwater weer in gaan zetten voor hergebruik door bedrijven en burgers. Zo kan de waterketen worden gesloten! Belangrijke speerpunten voor het CDA: Zo min mogelijk regenwater lozen op het riool, verder beperken van geneesmiddelen en plastics in rioolwater. Natuurlijk genieten van water Bij toekomstige investeringen rekening houden met ideeën van inwoners, recreanten en ondernemers en ruimte creëren voor maatschappelijke initiatieven om zo nog meer van water te kunnen genieten. Kiest u 18 maart ook voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk genieten van water? Stem dan op Lijst 1 nr 2 ! Toon Jaspers Ravenstein Kandidaat Waterschap Aa en Maas zie ook website http://100procentbrabant.nl/kandidaten/kandidatenlijstwaterschap-aa-en-maas/toon-jaspers/

Toon Jaspers(3e van links) tijdens oefening Dijkbewaking nov 2014 Dijkring 36 bij Ravenstein De veiligheid verhogen door meer samenwerking én kosten besparen. Doelmatig, transparant, verantwoord met belastinggeld omspringen én een betere veilige leefomgeving creëren. Het CDA wil geen lastenverzwaring of tariefsverhogingen(maximaal inflatiecorrectie). Veilig, voldoende, schoon en natuurlijk genieten van water! Veilig water Bescherming tegen overstroming en wateroverlast staat voorop. Het voorkomen en beperken van de gevolgen hiervan. Behalve noodzakelijke investeringen in dijkverzwaring of aanleg van kades en verlaging uiterwaarde zet het CDA ook in op een meer natuurlijke inrichting van het landschap. Het CDA vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten langs en op het water. Bij inrichting en onderhoud rekening houden met wensen van ideeën van inwoners, van vissers van recreanten en van ondernemers. Voldoende water Door goed onderhoud van sloten en beken is voldoende aan- en afvoer van water mogelijk in natuur en landbouwgebieden en is er ook in de zomer voldoende water. Schoon water Gezondheid vant mens en dier is belangrijk! Het waterschap zorgt voor het zuiveren van afvalwater. Wij 12

Het voorjaar komt er bijna aan... Het klaarmaken van uw moestuin laat niet lang meer op zich wachten. Graag laat ik u weten, dat u voortaan bij Moes & Tuin in Vinkel terecht kunt voor al uw moestuinproducten. Moes & Tuin heeft o.a. sla plantjes, kool plantjes, prei en diverse selderiesoorten. Maar ook pootaardappelen, plantuien en sjalotten, kruidenplanten en groente zaden. Wat later in het voorjaar zullen ook de paprika-, peper-, komkommer- en courgetteplantjes niet ontbreken. Loop eens binnen en maak kennis met Moes & Tuin. U bent van harte welkom op: woensdag en donderdag tussen 13.30 en 17.30 uur vrijdag tussen 09.30 en 17.30 uur zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur Kijk ook eens op de website www.moesentuin.nl voor informatie en bestellingen. Vriendelijke groet en graag tot ziens, Rianne Moes & Tuin Van Rijckevorselweg 23a,Vinkel www.moesentuin.nl | info@moesentuin.nl


WIE ZIJN WIJ? Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf is een onderdeel van de Stichting Leergeld Nederland.Wij zijn opgericht in december 2010 als Stichting Leergeld Uden-Oss; vanaf januari 2012 maken ook de gemeenten Veghel en Bernheze deel uit van onze Stichting Leergeld; daarom is de naam vanaf dat moment veranderd in “Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf”. Vanaf maart 2013 is onze website geheel vernieuwd; alle gegevens over onze stichting kunt u daarop vinden: achtergronden, uitgangspunten, kerngegevens, namen van bestuursleden én medewerkers. Kortom, alles wat u wilt weten over onze stichting. Onze website vindt u onder: www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl WAT WILLEN WIJ? Ons doel is dat “alle kinderen mogen meedoen”. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen van basis- én voortgezet onderwijs om financiële redenen niet mee kunnen doen aan schoolse én buitenschoolse activiteiten. Het gaat immers om de totale, sociaal maatschappelijke ontwikkeling van ieder kind. Want één ding is zeker: nu meedoen is later meetellen! Daarom promoten wij onze stichting bij onderwijsinstellingen en bij instellingen met een sociaal doel (bijv. sportclubs), zodat mensen die ons nodig hebben, weten dat wij er voor hen zijn. Zij moeten namelijk zelf een schriftelijke aanvraag doen om hulp van ons te krijgen. Alle leerkrachten/mentoren/teamleiders kunnen dan ouders op de hoogte brengen van het bestaan van onze stichting als zij horen dat er financiële problemen zijn. Uitgangspunt is dat elk kind één keer per jaar tot een maximum van € 100,- geholpen wordt. Er worden geen bedragen uitgekeerd: Stichting Leergeld regelt de hulp in natura (bv. een fiets, sportshirt, huur voor een instrument, bijdrage aan schoolreisje of andere schoolse zaken) en/of de Stichting betaalt rechtstreeks aan degene die de hulp of activiteit organiseert. Er gaat dus geen Euro naar de gezinnen! Voor Leergeld is het heel belangrijk dat eerst alle andere voorliggende voorzieningen zijn benaderd voor steun, voordat wij zelf daadwerkelijk hulp verlenen. Het is niet voor niets dat het motto van ons beleidsplan is: “het laatste vangnet moet de meeste zekerheid bieden”. In 2011 hebben we als stichting 274 kinderen kunnen helpen; in 2014 waren er dat 814. Overbodig te vermelden waarom we nodig zijn!

HOE WERKEN WIJ? Leergeld werkt met vrijwilligers die getraind zijn om op huisbezoek te gaan, de intermediairs. Leergeld is de enige hulpverlenende instantie die “achter de voordeur” werkt. Binnen de veiligheid van de eigen woonomgeving is anonimiteit gewaarborgd én kunnen onze intermediairs inzicht krijgen in de werkelijke financiële situatie van een gezin (daarmee zijn wij een van de weinige goede-doelen-stichtingen die een inkomenscontrole doen). Bovendien zijn de intermediairs ook getraind in het zoeken naar andere instanties die mogelijkerwijs eerst benaderd kunnen worden om hulp te verlenen. Stichting Leergeld wil het laatste vangnet zijn. Per gemeente wordt de groep intermediairs aangestuurd door een coördinator (de “meewerkend voorman”), zodat ervaringen gedeeld kunnen worden (“learningon-the-job”) waardoor het niveau van de hulpverlening steeds beter kan worden. Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers die het belang van de stichting op grote lijnen bewaakt. Daartoe behoren: strategisch opereren om de stichting te promoten, waardering uitdrukken voor het werk dat de coördinatoren en intermediairs verrichten, jaarlijks verslag doen van de activiteiten én van de besteding van de ontvangen gelden én last but not least het genereren van financiën om het werk van de stichting te kunnen continueren. WAAROM HEBBEN WIJ U NODIG? Zonder geld kan er geen hulp geboden worden. Gelukkig zijn de gemeentebesturen in het gebied waar Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf werkt, actieve partners. Zij ondersteunen ons werk in woord en gebaar én met een substantiële - tot nu toe - jaarlijkse bijdrage. Daarnaast gaan wij duurzame relaties met “Vrienden van de Stichting Leergeld” (zowel particulieren als vertegenwoordigers van bedrijven) om zodoende een bijdrage - hoe groot of klein ook - af te spreken voor een aantal jaren.Tot slot blijven wij natuurlijk ook zoeken naar eenmalige bijdragen van wie dan ook om ons werk adequaat te kunnen blijven doen. Goede voorbeelden daarvan zijn activiteiten van scholen en/of sportclubs voor het goede doel. Naast dit alles zijn mensen nodig die op plekken in onze maatschappij werken, waarin zij mensen die dat nodig hebben kunnen verwijzen naar onze Stichting. De belangrijkste groep daarbij zijn de mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Zij zijn vaak degenen die het eerst op de hoogte zijn van de financiële problemen in een gezin. Namens het bestuur van Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf, Richard de Gier, secretaris (Uden / februari 2015) 13WIM VAN LOKVEN 3X WERELDKAMPIOEN!!! Tijdens de 63e wereldtentoonstelling voor zang- en siervogels Mondial 2015 in Autotron Rosmalen op 22-25 januari welke georganiseerd werd door de ANBvV onder toezicht van de COM heeft Wim van Lokven laten zien dat hij topkwaliteit in huis heeft met zijn grasparkieten, maar liefst 3 keer wist hij goud te behalen. Na vele jaren van geduldig kweken en tentoonstelling is het dan Wim gelukt om op deze wereldshow goud te behalen met een stam (4 gelijke vogels) grasparkieten blauw, ook goud met een grasparkiet geel - cremé masker en goud met een grasparkiet Dominant bont. Met trots heeft Wim zijn prijzen mogen afhalen en zullen die thuis een bijzondere plaats gaan krijgen. De leden van vogelvereniging Zang en Kleur waar Wim al jaren lid is zijn zeer trots op het behaalde resultaat en laten dit op de komende vergadering ook niet zomaar voorbijgaan. Wim namens alle leden van Zang en Kleur van harte gefeliciteerd en we weten zeker dat we nog meer van je zullen horen in de toekomst. Secretaris v.v. Zang en Kleur Geffen Peter Verkuijlen

rondleidingen aan te nemen. Enkele jongeren zijn ook erg geïnteresseerd in deze dorpsrondleidingen. Via internet kunt u op de site www.parochiegeffen.nl onze werkgroep op de foto zien. Op deze foto ontbreken Hans van Leeuwen en Wim van Woensel. We nodigen u ook graag uit voor een afspraak of bezoek als vereniging, buurtvereniging, groepen, familie, reüniebijeenkomsten, teveel om op te noemen. Kom eens kijken naar onze prachtige kerk, en bekijk eens van boven de gewelven, het interieur en schilderwerk, ons museum en de klokkenstoelen met inderdaad die grootste en oudste klok. Het is zeer de moeite waard en u bepaalt zelf hoe lang of kort wij met u rondgaan. Nogmaals sorry, voor een volgende keer zal ik, maar ook zeker de gehele groep, u (proberen te) voorzien van de juiste gegevens. Wij hebben een afspraak gemaakt met een Bouwhistoricus, die ook heel veel over onze kerk weet en ons in een rondleiding nog het een en ander zal vertellen. Voor het maken van een afspraak verwijs ik u naar Torenklanken onder de rubriek “Onder de toren”, bericht Kerkmuseum. Frans Rovers, contactpersoon Kerkmuseum.

SORRY... aan allen die mij gebeld hebben voor informatie met de laatste Geffense Kwis. Inmiddels weet u dat de informatie niet goed was. Een van de reden om dit eerder te controleren was, dat mij een beller opmerkte dat hij via internet een andere maat (1135 mm doorsnee grote klok) gevonden had. Daarom had ik op dat moment al het besluit genomen om dit in ieder geval na te trekken, ook het Angelusklokje. Als informatie het volgende. Toen ik in 2011 het stokje voor Museum en Kerkrondleiding van Jo van Wanrooij overnam, had ik al in gedachten dat zeker niet alleen, maar met een werkgroep te gaan doen. Er van uitgaande dat de mensen die voorheen ook meehielpen, (Marja van Kreij, Ruud Verhagen, Gert-Jan Verstegen) zijn wij op zoek gegaan om een werkgroep te vormen. Dit is zeer goed gelukt, met twaalf personen inclusief onze pastoor, zijn wij nu met een zeer grote interesse bezig, om voor een goede rondleiding te zorgen. Zelfs hebben wij nog drie heel jeugdigen in ons midden, waar wij erg trots op zijn en welke ook door onze bezoeker(s) goed gewaardeerd worden.Verder zijn wij er ons van bewust dat, hetgeen wij vertellen, de juiste gegevens moeten zijn! Daarom doen wij gezamenlijk eigen rondleidingen en ieder voor zichzelf vergaart de nodige gegevens. Omdat Ruud ook in deze werkgroep meedoet leek ons allemaal het beste de naam Museum-, Kerk-, en Dorps-

22 februari, Valentijntoernooi in Schaijk. Er deden 39 koppels mee. Geffen was erbij met 4 koppels. Theo v. Wanrooij en Tonnie Renders waren de beste van JBC Geffen. Met 4 gewonnen wedstrijden zijn ze geëindigd op de 6e plaats. Theo v. Uden en Hans v. Leeuwen 8e, Rien de Veer en Toon Schuurmans 19e en Leo Renders en Gerard vd Zanden 32e Het bestuur JBC Geffen

15


BILJARTEN “HET GEFFENSE VELD” TEGEN DOK Het lijkt ooit wel of de biljarters uit ‘t Veld liever mooi dan veul ballen maken, uitgezonderd waren de twee series van 10 en 9 die uit de keu van Gerret Savelkouls en Broer Damen kwamen. Tonnie van Erp speelde in elk geval de kortste partij van de avond, deze was uit in 18 beurten, maar Tonnie presteerde het ook om in zijn tweede partij een hoogste serie van 1 te scoren! Piet Schuurmans haalde in 2 partijen de maximale 20 punten uit z’n keu, terwijl Corné maar tot 12 kwam..., het gerucht ging; Sinds zijn Koikarpers in de uitverkoop zijn gegaan, is het met het biljarten flink mis gegaan. Gelukkig gaf Erevoorzitter Pietje van der Heijden weer eens het goede voorbeeld, Piet was wederom in Topvorm, en nam tegen middernacht mooi 18 punten mee op huis aan. Ja de APV sluitingswet artikel 13 van de Rijkspolitie anno 1682 werd ook dit jaar weer op een gruwelijke criminele manier overtreden. Tis alwir ‘n lutske geleeje dat in zulke situaties de Kimmenai en Boekestein er met de politiesabel flink op los houwden! Wist u trouwens dat onze Heidebewoners in 533 beurten tot 564 caramboles kwamen, een gemiddelde van 1.05. De Flatbewoners maakten in even zo vele beurten 746 caramboles wat 1.39 oplevert. Ja zoals u net in m’n proefschrift hebt kunnen constateren, de DOKmannen zijn meer op de “serie american” gericht, Tinie van Nistelrooij, Henk Rovers, Piet van Herpen en Bernard van der Heijden kwamen allemaal tot series van 10/11. Trouwens al onze Kloosterlingen (we zitten momenteel aan de 50 leden) trainen 5 a 6 maal de week rond, ja ze zijn erg fanatiek, en dan kunnen de betere resultaten natuurlijk nooit uitblijven. Ons eigen boegbeeld Adriaan Wolf zat vier dagen voor de Vastenavond al in de juiste sfeer, hij had een echte metamorfose ondergaan, had zich vermomd als baardige vagebond..., alleen zijn eigen Truus kende onze wolf in schaapskleren heel laat op de avond terug! Wel hebben we kunnen constateren dat Truus zeker zo goed op de computer is als Adriaan op het groene laken. Dank voor ons Truuske, die via Dubbel klik, Enter en F12 steeds voor eenieder de juiste stand op ons allernieuwste grote scorebord toverde. De eindstand was deze keer na 18 wedstrijden in het voordeel van de jeugdige pensionades van het Oude klooster, 152 om 141 punten.Volgend jaar deze tijd volgt er zeker een herkansing. De partijen; Achtereenvolgens; gemaakte caramboles, gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. D. Tinie van Nistelrooij 53 1.71 10 8 GV. Piet Schuurmans 38 1.23 7 10 D. Antoon Kappen 33 1.14 8 7

16

GV. Piet v. d. Heijden D. Jan van Wanrooij GV. Corne Schuurmans D. Charles Pont GV. Tonnie van Erp D. Nico van der Donk GV. Gerret Savelkouls D. Bernard v.d. Heijden GV. Broer Damen D. Cor van der Heijden GV. Harrie Hulsen D. Wim Heijmans GV. Hans van Niftrik D. Gerrit Hermes GV. Albert van Orsouw D. Harrie van Rijn GV. Willie van Erp D. Cor Romme GV. Lambert de Groot D. Adriaan Wolf GV. Rene Jagers D. Gerrit van Erp GV. Corne Schuurmans D. Jo van de Hurk GV. Grad Jonkergouw D. Theo van Uden GV. Tonnie van Erp D. Wim van Druenen GV. Piet Schuurmans D. Henk Rovers GV. Piet v. d. Heijden D. Piet van Herpen GV. Gerret Savelkouls Drs. @pestaartje

41 53 28 10 30 65 42 58 59 35 17 25 17 24 38 26 35 65 48 39 22 50 15 18 23 30 11 50 38 59 33 53 29

1.41 1.89 1.00 0.55 1.67 1.63 1.05 2.90 2.95 1.17 0.57 0.89 0.61 0.71 1.12 1.05 1.40 1.44 1.07 0.89 0.50 2.17 0.65 0.46 0.59 1.25 0.46 1.92 1.46 2.19 1.22 2.41 1.32

4 8 7 4 7 6 4 11 9 9 3 4 5 4 5 7 6 7 6 5 3 7 4 2 4 5 1 6 5 11 6 11 10

10 10 8 2 10 10 8 7 10 10 5 10 5 7 10 6 10 10 9 10 6 10 4 7 10 10 3 8 10 10 8 10 5

LENTECONCERT HET NULANDS GEMENGD KOOR viert dit jaar haar 50 jarig bestaan. In het kader van dit jubileum geeft zij op zondag 29 maart een speciaal LENTECONCERT in Gemeenschapshuis De Meent aan het Prins Bernhardplein te Nuland. Het programma staat natuurlijk in het teken van de lentezon. Aan dit concert wordt meegewerkt door de zangeres Märel Bijveld uit Nuland en de band “Rond de 50” uit Heesch. Het concert begint om 11.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Toegang is gratis en u wordt ontvangen met een gratis kopje koffie met iets lekkers. Gekozen is voor een luchtig en vlot programma in lentesfeer. Het geheel staat onder leiding van dirigent Mathieu van der Burgh met aan de piano Margret Bekkers. U bent van harte welkom!


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH Filmhuis De Pas vertoont digitale films in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Films die niet of maar heel kort in de bioscopen te zien zijn geweest en gaan over zaken en thema’s die je raken, waar je na afloop nog eens over praat of aan terugdenkt. De films worden maandelijks op een maandag- en dinsdagavond en regelmatig op zondagmiddag vertoond, aanvang is 20.00 respectievelijk 15.30 uur.

Na afloop van de film is het gezellig napraten en borrelen in het café.Er is geen pauze tijdens de film, maar na afloop hebt u volop de gelegenheid gezellig na te praten en te borrelen in het café van De Pas. De entree is € 5,- per persoon; een abonnement is mogelijk. Kijk voor meer informatie én het volledige programma op onze website http://www.ccdepas.nl/filmhuis Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur en de entree is € 5,- per persoon. Kaarten zijn vóór de vertoning verkrijgbaar aan de kassa of via de website of telefonisch te reserveren. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30) Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http:// www.ccdepas.nl/filmhuis

Wij nodigen u van harte uit voor: ‘Get on up’ op maandag 9 en dinsdag 10 maart, aanvang 20.00 uur. Het levensverhaal van James Brown, The Godfather of Soul. De film laat zien hoe James Brown als jongen uit een arm gezin uitgroeit tot één van de meest invloedrijke muzikanten van de 20e eeuw. Dit is een héle speciale filmavond: voorafgaand aan de film speelt Fanfare Aurora Con Brio live enkele prachtige muziekstukken uit deze film. Bijzonder sfeervol. Een avond die u echt niet mag missen!

‘The hunderd-foot journey’ op zondag 15 maart, aanvang 15.30 uur. Familie Kadam verhuist van India naar Zuid-Frankrijk om daar te starten met een Indiaas restaurant. De eigenaresse van het klassieke restaurant er tegenover protesteert hevig tegen de opening. Het conflict escaleert als de zoon van de familie Kadam in de leer gaat bij het Franse restaurant. Een film over twee culturen die flink botsen, van elkaar leren en vervolgens in harmonie verder gaan.

FLIEREFLUITERS CARNAVALSMIDDAG De Flierefluiters hebben weer genoten van de super gezellige carnavalsmiddag. Deze keer was het in het Rottenrijk, waar ook het Waoterrijk met hun Prins en gevolg waren gekomen. Wij vinden het wel jammer dat Kafland niet meer met ons deze carnavalsmiddag viert, Kafland heeft op deze zaterdagmiddag voortaan de kinderoptocht. Het was druk in de tent en er was gezellige muziek, dus werd er veel gehost en natuurlijk de polonaise gedaan. Ieder van ons had veel lol. Ook werd onze Prins Bennie verrast met een mooi nieuwe steek, die wij namens Rottenrijk, Waoterrijk en het Kafland kregen aangeboden. Daarom namens de Flierefluiters allen Hartelijk Dank. De middag vloog voorbij en tot slot mochten wij allemaal bij Oud Geffe lekker gaan eten, voor diegene die niet konden lopen mochten bij Tonnie Jansen in de taxibus stappen en werden naar Oud Geffe gebracht. Daar werden wij verrast met friet en snacks. Daarom willen wij iedereen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat wij hebben genoten van deze leuke carnavalsmiddag Bedankt namens de Flierefluiters

17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WOU - SOLISTENCONCOURS 2015

UITGEPUZZELD

De gemeentelijke herindeling heeft ook gevolgen gehad voor de muzikale samenwerking binnen de voormalige gemeente Maasdonk. ODIO Vinkel en Union Nuland trekken voortaan richting Den Bosch en WIK Geffen kijkt met Oss de andere kant op. Dat betekent automatisch het einde van het traditionele Maasdonks Concert wat altijd in het voorjaar werd georganiseerd. Ook van het gemeenschappelijke jeugdige WOU-orkest werd afscheid genomen. Helemaal los laten de drie muziekverenigingen elkaar echter niet. Zaterdagmiddag 14 maart a.s. staat in ‘de Meent’ in Nuland alweer voor de 32e keer het gemeenschappelijke solistenconcours op het programma.Vanaf 10.30 laten in totaal 56 jonge majorettes, slagwerkers en blazers weer flink van zich horen in hun poging op de felbegeerde wisseltrofee te bemachtigen. De prijsuitreiking wordt omstreeks 15.30 uur verzorgd door de wethouder van Cultuur van de gemeente Den Bosch, de heer Den Olden. De drie dorpen beschikken elk voor zich over verrassend veel jong muzikaal talent. Het is daarom beslist de moeite waard om dat persoonlijk te komen ontdekken. Iedereen is van harte welkom!

Heeft iedereen zijn puzzelstukske gevonden deze carnaval? Stichting Rottenrijk in elk geval wel, want Prins Tijn en Adjudant Rens hebben hun deel van de puzzel uitstekend opgelost. Want wat wil je nog meer met twee jonge kerels die hun mannetje weten te staan: een toegankelijke, welbespraakte prins met een flinke dosis humor en relativeringsvermogen, bijgestaan door een goede adjudant die bijspringt daar waar nodig. Een prima stel dus! Bovendien is er heel wat uithoudingsvermogen en verstand voor nodig om vijf dagen de scepter te zwaaien over een feestende menigte, dat mag wel duidelijk zijn. En hoewel de stem na een aantal dagen wat schor werd, de voeten gevoelig aanwezig waren, de scepter zwaar begon te wegen en de cape behoorlijk warm was, hebben ze zich allebei uitstekend van hun taak gekweten. De dagen waren drukbezet met onder meer het jeugdcarnaval, het ziekenbezoek, de Flierefluiters, bezoek aan de bejaarden en de optocht. En dan hebben we nog niet eens de helft van de activiteiten benoemd. En wat te zeggen van de sfeer: die was meer dan goed. Er viel geen onvertogen woord, de samenwerking verliep prima en de gezelligheid straalde ervan af. Wij hebben in elk geval ontzettend genoten en nu is de puzzel klaar. Stichting Rottenrijk bedankt Prins Tijn, Adjudant Rens, Loes, Mène en alle Rottenrijkers en Rotterijkerinnen voor een geweldige carnaval!

OPTREDEN JUST BETWEEN OP 12 APRIL 2015 Popkoor Just Between uit Nuland viert 20-jarig bestaan met jubileumconcert ‘JUST BETWEEN MEETS MID-WEST BAND’ Op zondagmiddag 12 april van 14 tot 16.30 uur treedt popkoor Just Beween uit Nuland samen met de Mid West Band op in gemeenschapshuis de Meent aan het Prins Bernhardplein in Nuland. Dit ter ere van het 20-jarig bestaan van popkoor Just Between. Het optreden op 12 april zal gevarieerd zijn waarbij Just Between samen met de Mid West Band een spetterend optreden zal verzorgen. De Mid-West band is een bigband van politiekorps regio Midden en West Brabant. Deze bigband bestaat uit 18 muzikanten en een solozangeres en staat onder leiding van Rob van Reijmersdaal. Het popkoor Just Between bestaat uit 35 enthousiaste zangers en zangeressen. Het optreden van Just Between zal het eerste grote concert worden onder leiding van dirigent Maarten Willemsen. Kaartjes voor dit jubileumconcert zijn vanaf 1 maart a € 5,- te verkrijgen bij Albert Heijn in Nuland. Ook kunnen op 12 april tussen 13 en 14 uur kaartjes worden gekocht aan de deur van gemeenschapshuis de Meent in Nuland.

DANKBETUIGING Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van mijn vrouw ANNY VAN WANROOIJ - DANKERS Een bijzonder woord van dank aan familie, buren, kennissen, dokter Van der Heijden, dokter Litjens en de avondwakegroep, voor de steun die ik mocht ontvangen. Tiny van Wanrooij

WIE WAT WANNEER MAART 26 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 23 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 WIK, Geffen meets “Groots Oss” in sporthal De Geer, 20.00 uur MEI 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 13 Ziekencomité De Schakel, Meiviering

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


UITSLAG OPTOCHT 2015 Categorie Volwassenen Wagens; 5e cv ‘t wurt wel wa We gaan knallen 39.7 punten 4e cv De Deurzuipers Chinees schip 51.03 punten 3e cv ‘t kumt wel goet Zoals het klokje in Geffen tikt.. 58.63 punten 2e cv Niks Geleje the evolution of Music 60.06 punten 1e cv Schôn Gemakt 1001 Nacht (geest in de lamp) 62.8 punten Categorie Volwassenen Loopgroepen; 7e De Theetantes Wij zitten in de weg 41.83 punten 6e cv 20.0% de Brandlopers Wij doen stiekum mee 44.8 punten 5e cv Tiswatis Wij zien Oss wel zitten 49.2 punten 4e cv Ut Gu Vals Schaken 51.5 punten 3e cv No enne dan Nog 1 rondje dan 54.53 punten 2e cv De Kruipers Ons puzzelke zit vol me muziek en lol 56.3 punten 1e cv (Al)tiet Zat Chinees Nieuwjaar 61.1 punten Categorie Volwassenen Individueel; 3e De Schone Zussen Ruzzle Puzzle 44.23 punten 2e Charles v Herpen Boer zoekt overal 45.4 punten 1e Bart en Toine van Prinsenwagen naar een... 45.66 punten Categorie Jongeren loopgroep; voortgezet onderwijs 3e cv Ut moet mar ‘t ontbrekende puzzelstukske 47.2 punten 2e cv Op ons gemekske wil de gè men puzzelstukske zèn 52.7 punten 1e cv gè zet toch ok unne mooie Hippies, Flower Power 56.5 punten Categorie Jeugd loopgroep; basis onderwijs 3e cv De knallende Rottenrijkers we knallen er op los 46.23 punten 2e cv Bekek ‘t Mar Ons puzzel is heel met unne kameel 46.53 punten 1e cv Ut kan nog gekker Splitsing Maasdonk 48.06 punten Categorie Jeugd individueel; basis onderwijs 2e Jason v Schijndel Geffen laat niet met zich sollen 44.6 punten 1e Rhona v Dinther en Fenna Welten Boerenbruidsparen 49.76 punten

AFGELOPEN CARNAVAL Prins Tijn: Toen ik gevraagd werd prins te worden wist ik totaal niet wat ik moest verwachten. Maar nu alles voorbij is kan ik toch wel zeggen dat het geweldig was. Het was in één woord machtig. Om de carnaval op een geheel andere manier mee te maken was echt heel erg leuk. Wanneer je carnaval meemaakt op deze manier, neem je als het ware een kijkje achter de schermen. Ik had altijd al wel een idee van wat er allemaal gedaan werd, maar het is zoveel meer. Ik werd door veel mensen gewaarschuwd, het zou een zware carnaval worden vol met verplichtingen. Ik zou niet weten waar ik aan begonnen was. Maar dat viel me 100 procent mee. Het was fantastisch. Ik kijk vol plezier terug op mijn tijd als prins. We hebben dit jaar veel gedaan met de Pompzwengels. Leuke activiteiten, stuk voor stuk. Maar ook op ziekenbezoek deed ik graag. Iedereen vind het leuk als je langskomt en dat was het ook. Met de raad van 11 hebben we uiteraard ook veel tijd doorgebracht. Die mensen doen enorm veel voor carnaval in Geffen, daar heb ik echt bewondering voor gekregen. En dan wordt onze eigen carnavalsvereniging ook nog eens eerste met de optocht in Geffen, dat was helemaal geweldig.Al met al kijk ik terug op een geweldige tijd als Prins van het Rottenrijk en hoop dat de rest van Geffen net zo’n schitterende carnaval heeft gehad als ik! Adjudant Rens: Ik sluit mij volledig aan bij Tijn. Niks tijdens de hele carnaval, of het voortraject, is tegengevallen. Het was geweldig om mee te maken.Alle ingeplande activiteiten waren leuk en sloten goed op elkaar aan, waardoor de tijd tijdens de carnaval is omgevlogen! De reden van het volle programma is dat er in Geffen veel te doen is met de carnaval. Gelukkig! En als adjudant heb ik nu goed kunnen zien dat deze activiteiten erg afhankelijk zijn van vele vrijwilligers. Belangeloos eigen carnavalstijd opofferen om anderen een fijne carnaval te laten beleven dwingt toch wel respect af. Ook het feest in de tent is dit jaar weer super verlopen. Goeie sfeer, in zowel de zaal als kroeg. En dan de optocht, hoog niveau voor zo’n dorpje! Kortom, alles was goed. Aan alle mensen die op hun manier een steentje aan deze carnaval hebben bijgedragen: dankjewel! Het was machtig!

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van mijn vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma: Jo Peters - Van der Pas Namens Huub Peters, kinderen en kleinkinderen 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


STEMMEN BIJ SINT JOZEFOORD woensdag 18 maart verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen Op woensdag 18 maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten georganiseerd. Deze verkiezingen worden gecombineerd met de verkiezingen voor de waterschappen. Stembureau Sint Jozefoord Bij Sint Jozefoord is ook dit maal weer gelegenheid om te stemmen voor bewoners en medewerkers van de organisatie en voor inwoners van Nuland en Vinkel. Op woensdag 18 maart is het bijzondere stembureau in de hal van Sint Jozefoord geopend van 18.00-20.00 uur. De stemming voor het algemeen bestuur van het waterschap vindt op dezelfde dag plaats als de verkiezing voor de provinciale staten. Kiezers ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing 2 stempassen: één stempas voor de provinciale stantenverkiezing en één stempas voor de waterschapsverkiezing. In het stembureau staan aparte stembussen voor elk van de verkiezingen. Uiteraard kan een kiezer besluiten slechts aan één van de twee georganiseerde stemmingen deel te nemen. Volmacht Kiezers kunnen iemand anders machtigen die op de dag van stemming voor hen stemt. Dit heet stemmen bij volmacht. Identificatieplicht Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Informatie over de verkiezingen Op vrijdag 6 maart komt mevrouw Marianne van der Sloot, die namens het CDA als nr. 1 op de kieslijst van de Provinciale Staten staat genoteerd, uitleg geven over de Provinciale Statenverkiezingen: Waar stemt u voor, wat gebeurt er met uw stem, wat zijn de bevoegdheden van de Provinciale Staten, etc.. Uiteraard bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar voor bewoners van Sint Jozefoord en inwoners van Nuland en Vinkel. Datum: vrijdag 6 maart 2015 Tijd: 10.30-12.00 uur Plaats: Restaurant ‘de Ontmoeting’, Duyn en Daelseweg 15 te Sint Jozefoord.

Andere locaties in de kernen Nuland/Vinkel waar gestemd kan worden op 18 maart 2015 zijn: Gemeenschapshuis De Meent te Nuland D’n Hazekamp te Nuland Gemeenschapshuis ‘t Zijl te Vinkel

PERSBERICHT Alzheimer Café Oss-Maasland 9 maart 2015 Officiële aftrap van DemenTalent Oss Op maandag 9 maart 2015 wordt DemenTalent Oss gepresenteerd in het Alzheimer Café. Door middel van film, uitleg en een enthousiast verhaal van deelnemers, kunt u kennis maken met DemenTalent Oss. DemenTalent Oss biedt mensen met dementie de mogelijkheid om als vrijwilliger actief te zijn. Denk hierbij aan: koffie schenken bij activiteiten in het wijkcentrum, helpen in een winkel, werken in de natuur, klussen bij een sportvereniging, als bijrijder maaltijden rondbrengen, actief zijn voor de kerk, voorlezen op een kinderdagverblijf, dieren verzorgen enz... Dit kan alleen of in een groepje. Op deze manier blijven zij actief in de maatschappij, blijven zelfstandiger en worden minder afhankelijk van de mensen om hen heen. DemenTalent is verbonden aan RIGOM-Armslag. Armslag biedt aanwezigheidshulp thuis ter ondersteuning van de mantelzorger. Een Armslag-vrijwilliger kan nu ook maatje zijn voor iemand met dementie, die meedoet aan DemenTalent. DemenTalent Oss wordt georganiseerd door RIGOMArmslag in samenwerking met bureau DAZ (Dirkse Anders Zorgen) en wordt ondersteund door de gemeente Oss,Alzheimer afdeling Oss-Uden-Veghel, BrabantZorg, BrabantWonen,Vivaan en RIGOM. Iedereen is van harte welkom Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Het is na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Maasland en RIGOM i.s.m. BrabantZorg,Vereniging Samen In Zorg en Interzorg Thuiszorg. Voor meer informatie: Eef Rubbens, bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.