Torenklanken 2011 - nr 04

Page 1

49e jaargang | nummer 4 | maart 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1800 exemplaren

5

6

7

8

9

10

OPTOCHT Rottenrijk Maandenlang werd er al gelast, geknoopt, geplakt en geschilderd, maar nu is het klaar! Wij willen U graag oproepen om onze deelnemers en hun creaties te komen bewonderen. De deelnemers gaven in een enquête aan het prettig te vinden langs veel publiek te trekken. Wij stellen voor om eerst dicht bij huis langs de route te kijken, om vervolgens met zoveel mogelijk toeschouwers een “warme finish” te maken voor de deelnemers, door met z’n allen bij de finish voor de tent op het plein aan te sluiten langs de straat. Wij zorgen voor een leuke sfeer door de Prins met zijn gevolg ter plaatse een defilé af te laten nemen, (dit geeft vaak extra leuke acts van de deelnemers)en daar tegenover de rottenrijkse en jubilerende muzikanten op een verhoging, en daarvoor liefst zoveel mogelijk rijen met publiek!! Door aan te sluiten doen we als publiek iets terug voor de inzet van de deelnemers. De Route is als volgt; Opstellen in de Lambertusstraat en Simon vd Berghstraat. Start om 13.30 uur vanuit Willibrordusstraat rechtsaf via Runrotstraat naar Dorpstraat, bij het oude klooster rechtsaf de Veldstraat in, dan rechtsaf de Heegterstraat tot het einde, dan Runrotstraat. Aan het einde van de Runrotstraat weer rechtsaf de dorpstraat met “warme Finish” voor de tent. Prijsuitreiking kinderen aansluitend. Prijsuitreiking volwassenen vanaf 19.30 uur. De optochtcommissie

KINDEROPTOCHT Op vrijdag 4 maart trekt er ‘s middags een prachtige Kinderoptocht door Geffen. De optocht wordt georganiseerd door team en ouders van BS “De Wissel”. Stichting Rot-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

tenrijk en diverse muzikanten verlenen hierbij assistentie. De Kinderoptocht begint om 13.00 uur en om 14.00 uur zijn wij terug op school. De route: 13.00 uur vertrek vanaf schoolplein BS De Wissel - Kloosterstraat - Abelenstraat - Peppeldreef - Speeltuin De Buitelhof - Elzendreef -Eikenwal - Veldstraat - Kapelstraat - Pater vd Elsenstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - de Heegt - Kloosterstraat - BS De Wissel. Uw (klein)kinderen hopen natuurlijk op veel publiek langs de kant! Carnavaleske groet, Basisschool “De Wissel”

CARNAVALSMIS Op vrijdag 4 maart is er ‘s avonds om 19.30 uur een Carnavaleske Heilige Mis in onze prachtige kerk. De H. Mis wordt voorgegaan door Pastoor van Dijk en natuurlijk zorgt Hofkapel De Pompzwengels voor de muzikale omlijsting. Wij roepen alle Rottenrijkers (m/v) op om verkleed naar de kerk te komen! Direct na de mis wandelen we met zijn allen naar de grote feesttent op het plein. Daar krijgen alle kerkgangers een gratis consumptie door Horeca Geffen aangeboden. Nadat de Pastoor de feesttent heeft ingezegend vindt de Sleuteloverdracht plaats. Daarna openen burgemeester Roel Augesteijn en Prins Frank dun Urste officieel de allerurste Geffense Tentfeesten en kan het “Wagenbouwersbal” beginnen. Komt allen! Werkgroep Carnavalsmis

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 maart (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 04 mrt. 19.30 u. Carnavalsviering in de kerk m.m.v. Pompzwengels (geen viering in de kapel) zo. 06 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (geen kinderkerk) di. 08 mrt. geen avondmis wo. 09 mrt. 19.30 u. Aswoensdagviering m.m.v. Ge- mengd Koor + kinderkerk vr. 11 mrt 19.00 u. * avondmis zo. 13 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 15 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 18 mrt. 19.00 u. * avondmis zo. 20 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 22 mrt. 19.00 u. * avondmis DOOPSCHELPJES Op vrijdag 11 februari zijn in de jaarlijkse doopdankviering de doopschelpjes van afgelopen jaar uitgereikt. Een aantal ouders was niet aanwezig, zij kunnen het doopschelpje van hun kind ophalen gedurende de dag in het portaal van de kerk. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het

KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. GEDOOPT in februari 2011: Devon Nelissen, Bram van Boekel, Fenna van Schijndel, Bram Versteegen, Benjamin Steenbakkers, Cas Egelmeer. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE maart: communiemap thuis: hfdst. 8-9: het geschenk van de vreugde en het nieuwe leven. vr. 4 mrt. 19.30 u. carnavalsviering in de kerk wo. 9 mrt. 19.30 u. aswoensdagviering in de kerk wo. 23 mrt. 13.30 u. rondleiding in de kerk en toren PROGRAMMA VORMSEL Donderdag 3 maart: 19.30 - 20.30 u. Bespreken hfdst. 1 en 2 van Deel I. Inleiden Deel I hfdst. 3 en deel II hfdst. 1. Er wordt een foto gemaakt van iedere vormeling. Er hebben zich 23 vormelingen aangemeld voor het Vormsel op 10 juni 2011 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 febr. Dien Waijers - Draad, 82 jaar 13 febr. Jo van den Elzen, 70 jaar

3


U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• spa * dire * bela * bed * dep * auto

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• ver * voo * voo * pen * zorg * gun * een * dive

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 53184263 Gratis persoonlijk foto-al bum bij06 ge-boor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialisee

Exclusieve gezich lichaamsbehande Pakkingen (billen borsten, handen, Permanente Make

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up worksho

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangemente uur Energie Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Depositaire v

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom 15 | 5384 Heesch T: 0412 – 455835 | M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E:0412 vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

tus


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. “NIEUWE” PASTOOR Vanaf 21 november is pastoor Ouwens geen pastoor meer van Geffen, Vinkel en Heesch. De daardoor ontstane vacature is voor Geffen en Vinkel ingevuld doordat ik automatisch waarnemend pastoor werd. Ondertussen heb ik enkele gesprekken gehad met het Bisdom waarin ik heb aangegeven dat we volgens mij behoefte hebben aan een stuk rust en continuïteit, ik persoonlijk (iedereen mag het daar mee eens of oneens zijn) vond het bijvoorbeeld niet raadzaam om weer een nieuwe waarnemend pastoor aan te stellen, omdat je dan het gevoel krijgt dat je maar blijft keren en draaien. Mede daarom (en als dat niet is, is het mij ook goed) is besloten om mij een officiële benoeming te geven als waarnemend pastoor van Geffen en Vinkel. Ik wacht op de beloofde brief van het Bisdom en ben tevreden met het behaalde resultaat (rust,

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

en voortgaan op de ingeslagen weg samen met pastoor Ouwens). Verder blijf ik (niet officieel, maar wel in de praktijk) als assistent verbonden aan de parochie Heesch. Ondertussen blijven de contacten met pastoor Ouwens, pastoraal werkster mevrouw Bergsma en pastoor Verbakel doorgaan. We willen samen in gezamenlijkheid overleggen omdat onze wegen toch bij elkaar zullen uitkomen in de toekomst. Pastoor Ouwens zal op termijn ook terugkeren als pastoor voor onze parochies. Daarom willen we samen ook zoveel mogelijk dezelfde koers blijven varen. Ook het overleg en de samenwerking met Nuland heeft ondertussen weer wat meer vorm gekregen. Zo heeft Geffen en Vinkel geheel tegen de verwachtingen in tijdelijk weer een eigen pastoor die als het goed is op termijn weer kapelaan wordt, maar het gaat niet om de titel die je draagt, maar om het werk wat je doet. Ik hoop samen- en toe te werken naar de toekomst, en daar heb ik vertrouwen in. Met pastoor Ouwens heb ik fijn kunnen werken, en ook met de pastoraal werkster en pastoor Verbakel overigens. Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het Maria Lichtmis, de Kersttijd wordt vandaag afgesloten en we gaan weer naar de tijd door het jaar. Dan dragen we de kleur groen, de kleur van het leven en de hoop. Ik hoop de groene draad vast te kunnen houden om die straks weer te kunnen doorgeven, en ik hoop dat u de groene draad ook vasthoudt, zodat we samen op de goede weg voortgaan en bouwen aan Geloof en Kerk met aandacht voor God en de mens, beeld van God. Pastoor Van Dijk

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AFSPRAAKNuland AAN HUISGemeenschapshuis De Meent OP AFSPRAAK

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Theo Veld is al ruim 25 jaar aan specialist zorgverzekeringen Bezoek huis op in afspraak

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

margriet

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL


EFKES BUURTE MÈ... wethouder Ben Brands (50 j.) Hij is woonachtig in Vught, getrouwd met Mirion en vader van twee dochters; werkte lange tijd in de Gezondheidszorg, was wethouder in Vught en zat aldaar in de gemeenteraad... Ben Brands kreeg - via het wethoudersnetwerk in de regio - van partij Dorpsbelangen de vraag om in Maasdonk wethouder te worden. “Ik kende Maasdonk uit het bestuurlijk overleg en ook de drie dorpskernen hadden iets bekends voor me: Effe noar Geffe - Vinkeloord - hotel De Valk. Ik ben eens gaan rondrijden in Maasdonk en de dorpen bevielen me. Ik had eveneens geen moeite met het programma van Dorpsbelangen en heb dus ja gezegd,” zegt Ben. Zijn landelijke politieke kleur is die van de Partij van de Arbeid / Groen Links, maar lokaal maakt het niet zoveel uit welke partij je voorkeur heeft, vindt hij. “Iedereen wil een beetje hetzelfde: het beste voor de dorpen!” Wethouder Brands heeft al ervaren dat er een hecht verenigingsleven is in Maasdonk. “Dat moet zo blijven, zeker in deze tijd van bezuinigingen en crisis, want dan heb je elkaar hard nodig.” Hem bijpraten over het verleden van Maasdonk, vond de nieuwe wethouder niet nodig. “Ik begin met een schone lei en kijk vooral naar vandaag en morgen, daar werken we aan! De verschillen tussen de kernen is geen probleem, ze moeten behouden wat ze hebben!” Ben Brands heeft een ruime ervaring als ex-wethouder en gemeenteraadslid en dat komt goed van pas, want de problemen in kleine gemeenten zijn vaak van dezelfde aard. “Ik ken veel collega-bestuurders en via gesprekken buiten en vooral ná de vergaderingen doe je vaak veel kennis op. In de portefeuille van de wethouder zit: Natuur en Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ordening Buitengebied en Handhaving binnen de kernen. “Wethouder Jeanne Moon doet dan R.O. kernen en Handhaving buitengebied; dat is een nieuwe constructie, een soort extra controle op elkaar.” De ontsluiting voor het bedrijventerrein Heesch-West is er dóór en de wethouder kreeg daarbij reeds complimenten voor zijn aanpak en dossierkennis. “We moeten de druk weghalen op het lokale wegennet. Daarnaast moet het groen en duurzaam, roept de provincie, dus dan moeten zij daar ook maar een bijdrage aan leveren,” vindt Brands. “Het gaat om een netwerk van krachtenbundeling, we moeten het samen doen! En hierbij ligt wel een rol voor mij weggelegd.” De samenwerking tussen Bernheze en Maasdonk is ook een hot item. “We gaan eerst naar elkaars werkwijzen

kijken en dat kan later leiden tot hechtere banden. Er moet ook beter gecommuniceerd worden met de burgers, dus de eerste nieuwsbrief komt eraan!” De afgelopen winter was ‘het ijs glad’ voor de wethouder, want er kwamen veel klachten over de gladheidbestrijding. “We hebben gedaan wat was afgesproken, maar met een beperkt aantal middelen kun je niet alle routes rijden. De hoofdwegen gaan voor, dus Rijkswaterstaat pikt heel wat zout in! Ik heb ook gewezen op de verantwoordelijkheid van de burgers en van instellingen zelf.” De wethouder gaat een enigszins lastige arbeidsperiode in: “met minder (10% bezuinigen) moet meer gebeuren! Ik moet spelen met de financiële ruimte. De eerste helft van de bezuinigen zijn al ingevuld, maar nu moeten de keuzes gemaakt worden voor de rest. Waar kies je voor? Ik blijf hierover in gesprek met de gemeenteraad, wij zijn ingehuurd om die keuzes te maken. De gemeenteraad beslist, ik voer uit.” Er zit een gedreven persoon tegenover me: hij is aangesteld voor de gemeente voor 70%, maar is elke dag in of buiten het gemeentehuis actief. Dat kan omdat hij er geen andere baan naast heeft. “Dat zegt iets over hoe goed ik het hier naar mijn zin heb!” Hij gaat zelfs op ‘huisbezoek’, indien nodig. “Ik moet niet alleen op het gemeentehuis actief zijn, maar zeker ook op de werkvloer!” Ook breekt wethouder Brands een lans voor het ambtenarenbestel. “We hebben een hoge kwaliteit aan inzet en kennis in huis.” In Geffen zullen we de nieuwe wethouder zeker aantreffen op Recht vur zunne Roap (“Daar zie ik naar uit!”) en in de carnavalstent op het Dorpsplein! “Zulke (gezamenlijke) activiteiten kan ik waarderen, die successen moet je vieren! Ik heb nog nergens meegemaakt dat horeca en verenigingen zó samenwerken! In ben daar graag getuige van, want daar is gelegenheid om mensen te ontmoeten in een ‘toegankelijke’ sfeer.” Dus: wie weet treft u onze kersverse wethouder aan tijdens de carnavalsdagen en dat is ‘treffen’ want Ben Brands heeft een gezellige, Brabantse uitstraling! Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

7


Rond de Dorpspomp

Het Centrumplan wordt in twee fases uitgevoerd om aan eventuele bezwaarmakers tegemoet te komen. De financiële situatie dwingt de gemeente tot een heroriëntatie, maar blijft geloven in een goede samenwerking met projectontwikkelaars en instellingen, als Mooi Land en Brabant Wonen. Het houdt in, dat er 100 woningen worden gebouwd voor starters, senioren en dat er ruimte komt voor gehandicapten en uitbreiding van het winkeloppervlak. Het ontwerp bestemmingsplan maakt het gelukkig mogelijk om rekening te houden met economische ontwikkelingen. Er wordt nog steeds vast gehouden aan het voornemen om tot 13 m hoog te bouwen (dat is bepaald door de grondprijs). De locatie rond Klavertje vier wordt losgekoppeld. De 1e fase rond C1000, Harrie-Schoutenstr. en Lambertusstr. moet in maart 2011 vorm krijgen en het beeldkwaliteitsplan wordt dan het definitieve beleidsplan (bestemmingsplan) en in juli 2011 geldt dat voor Klavertje Vier. De mogelijkheden voor woonvoorzieningen voor gehandicapten met 16 tot 20 plaatsen, daarvan is de haalbaarheidsstudie nog niet voltooid en is daarvoor de afbraak van het pand van J. Vos in overweging. Prorail is voornemens een geluidsscherm te bouwen met een lengte van 300 meter, het middendeel tot 275 cm en de rest tot 1.75 cm hoog. In mei 2011 valt hierover een definitief besluit. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met Janssen de Jong en bouwbedrijf J.v. Schijndel. Daarbij is rekening gehouden met de wensen van de projectontwikkelaars en dat betreft het plan tussen het spoor en Basisschool “ De Wissel”. Het seniorencollectief opteert nog voor 5 separate woningen rond Klavertje Vier, maar wordt als bedenkelijk toch nog even afgewezen. Voor de grote vakantie moeten al die plannen en ideeën tot uitvoering leiden!!! De kapelaan is definitief en wel per 21 november 2010 onze pastoor. WELKOM aan pastoor David v. Dijk en een heilzaam pastoraat toegewenst. Muziekvereniging Willen Is Kunnen heeft het 1e openbare feest veel luister bijgezet. De H. Mis op 6 febr. jl. werd begeleid met stichtende, ontroerende muziek door de fanfare en de overige leden van W.I.K. maakten hun opwachting in de jubileummis. Oud-voorzitter coördinatordirigent (20 jaar in dienst) bood een oude Bas aan, wat tot medesymbool werd van de vereniging. Na het feestelijk ontbijt werd de dienstenveilig gehouden. De hele Koppellinck werd een schitterende feestruimte. En de veiling van 90 diensten werd een bijzonder ludiek gebeuren vooral door de de veilingmeesters Gertjan Goedkoop en Hans v. Rosmalen en de Weeuwkesband 8

met “Veiling der emoties”. Ze wisten het publiek op zeer aantrekkelijke wijze te betoveren en de portemonnaies te openen. Er werd gul en royaal geboden. Ook het oude instrument, ‘n esbas, dat aan Theo Prinssen als dank werd aangeboden door Dorus Willemse werd geveild. Het instrument blijft gelukkig in Geffense handen. (het dateert nog van de Eendracht). Onvoorstelbaar dat 4 duiven, een portie bitterballen, tuinontwerp, een beeldje, een barbecue, een damesgarderobe, ‘n schilderijtje, ‘n winkelminuutje, trouwkoets, optreden van W.I.K. Pompzwengels enz. een gouden duitendans opbrachten. Een groot succes voor de Gouden Muziekvereniging. Dit alles gebeurde zo spontaan, dat aan het decorum geen aandacht noch ruimte kon worden besteed. De Koppellinck heeft haar waarde bewezen en is inderdaad multifunctioneel. Jammer, dat er nog geen vaste beheerder is en dat i.v.m. de Basisschool de Koppellinck gesloten moet zijn. Voorlopig zal men het met vrijwilligers moeten invullen. Men heeft tijd nodig om de samenwerking tussen de 3 gebruikers, school, verenigingen en kleuters te optimaliseren en ter zijner tijd het beheer te faciliteren. We gaan ons voorbereiden op de CARNAVAL. De feesttent beslaat een oppervlakte van 35 m bij 15 m. Er is een aparte entree met koffiebar, er is een restaurant van 12 bij 10 m, er is een Lifestylezaal van 10 bij 10, een aparte ingang naar de Kinderhoek op de kiosk en natuurlijk een hele grote feestzaal 20 bij 9 m. Alles lekker op temperatuur en het is onverklaarbaar want er is en blijft: GRATIS ENTREE en de consumpties en hapjes en toetjes à 1.80 Euro. Wat een eenheid straalt het Rottenrijk uit. Onze bewondering voor de samenwerking van de kasteleins. Ook de optocht gaat 30 deelnemers tellen en belooft een groot succes te worden. “D’n Rottenrijker” (carnavalskrant) gaat weer dingen naar de hoofdprijs en in de door 15 ACTIEVELINGEN opgeplakte spiegeltjes zullen alle Rottenrijkers zich uitgenodigd voelen tot Blef oew zelf in 2011. “Rottenrijk” wordt in de adelstand verheven bij Prinselijk besluit. We gaan aandacht besteden aan de ROAPOAVOND 2011. Welkom “Ben oezelf ” mi un gezellig muziekske en roapliedjes. Presentator Geertjan hi zun eige hellemoal opgedreit, is er vur kloor en roept op tot aandacht en glimlacht vurrup. Alles wordt keurig en bondig ingeleid. Prins Frank den 1e is kort en vanzelfsprekend altijd hoffelijk. De hele zaal ging echt uit zun bol bij de zeer verdiende hulde aan Petra van Erp, de moeder van de Roap genoemd. Zij is initiatiefrijk, ondersteunend, dienstbaar, stimulerend, behulpzaam, met volle inzet aanwezig bij elke voorbereiding en activiteiten rond de Roap. Zij werd benoemd tot gedocumenteerd Erelid van de stichting en kreeg deze zeldzame onderscheiding uit handen van de president van het Rottenrijk. Een zeer langdurige staande ovatie ondersteunde deze hulde. Onze welgemeende felicitaties.


De Dorpsomroeper wordt aangekondigd. Luid zingend komt Henri van Schijndel op met: As ge mar doet, wa ge moet, dan guggut goet. Een zeer overtuigende amusante “klets-mar-wel-raak” met veel spitsvondigheid en als 1e in de ton. Een knappe prestatie met o.a. Menne waar echt nie de mènne, de kapelaan is nog in de groei en is jalours op de voetplaatjes, de slager die het bijltje erbij neerlegt , de dreijkonterige koning van het Sintjorisgilde enz. Zeer goed. Complimenten. Dan de verrassing van de oavond: De Funnymakers, weggelopen uit de Kort orre Roap, Lars en Cas, met kostelijke vermaak en puntige humor over onze pa en ons ma, het voetbal, de trein. Twee echte droogkomieken, die op het juiste moment de clou presenteren en daarop het publiek trakteren, dat het uitgierde in daverende lachsalvo’s. Klasse!!! Spunk met een wervelende professioneel uitgevoerde dans. Topniveau. Uitnodigend gekleed met hoed en smokend in smoking. Alom verbazing. Knap gedaan. De weetwotsjers werden aangekondigd, maar helaas Gilbert v.d. Meulereek stond er alleen voor. Een door hem opgeroepen jury moest op zoek naar ‘n vervanger. Het fleurige jasje werd omhangen aan de altijd nieuwsgierige Janus (van Peer), mar diens gekweek, waar nie opgewassen tegen die van Gilbert. Hij kon noar ut bejaardenhuis, Marian Lepoutre deet haar best mi de klokkeluider, die duk oan ut altaar hengt mar wert te lief bevonden, Willy v. Erp (Bugel) waar nie knap genoeg en bleef zitten mi zun duif mar oogste succes mi de Snuffelkeesjes, ook nie as Piet Bos zijn hart brak over zijn aanminnige Ria, Erik v.d. Ven struikelde over de pas geposte Prins, en op de, mi heel Geffen op de trein naar Eindhoven gezette Kapeloan, Mirjam v.d. Goor werd verklaard als evenwicht en zette de jury vur schut. Heur geraas en lieve, lieve Gilbleer, Gilbleer ut hielp nie. Hij bleft alleen en Oe-zelf. Een zeer knappe oplossing Gilbert. Intussen werd een ROAPTUNNEKE uitgereikt aan Rik Houben en Pim v.d. Doelen voor hun grote inzet bij de toneelaankleding. De Weeuwkes kwamen met een geweldig adembenemend theaterstuk. Franka en Jan namen de leiding: het thema: Leven in Geffe, hoe doe je dat. We mochten telkens een verborgen spreekwoord raden. Act een: De duivenmelker die geen duif op de melkkruk kreeg. Duiven hoefde nie te melke. Spreekwoord: het ongerijmde, onbegrijpbare spreekwoord bleef ongeraden. Wat een lol straalden ze uit!!! Leven in Geffe, hoe doe je dat. Een verdwaalde journalist hoorde bij de kerk een mededeling over doop. Hij werd erg nieuwsgierig. Wat nou weer. In de kerk kwam ie de pastoor tegen, wat leidde tot een vreemd gesprek. Twee in een!!! De umgedreide journalist was ok wer de pestoor. Hoe krijg je ‘t verzonnen. “Doop” vont ie verdacht. Klein en groot ha mi doop van doen. Een zeer vreemd gesprek. Het spreekwoord was weer onraadbaar: “Gek is wijzer en slim nog erger, vooral as

ge hoesten moet”. Toen kwam de Ponnyhoudster: Het perdje schibbelde zoo en da waar al 20 joar zoo. Elk joar kwaam dun hengst op unne grote oanhanger. Da zen we gewent zin ze. Het spreekwoord was weer niet te raden en een lol!!! Daarna hadden twee bejaarden een gesprekje op de bank, (prachtig nagemaakte kunstenaarsbank) en keken noar voorbijgangers, de pastorie en de Heegt. Ze gingen op de hak. En tot slot de persiflage op wethouder R. v.d.Ven met psychiater en patiënt: De grote afbraak in Geffen en de trage, zeer trage opbouw werd op onnavolgbare wijze herbeleefd. Ook hun slotlied eindigde met aandacht voor de in Geffen gecreëerde lege ruimten. Belachelijk schitterend, gieren en brullen om de onvatbare, onbegrijpelijke kwaliteitsfantasieën en de klassieke droge humor. Hoogstaand toneel, professioneel, onevenaarbaar!!! Na de pauze: Bart Verhagen en Randy v. Dijk op de camping met een echte bar. Ze openden met een hoop tentgedoe. Lekker gerommel om niks. Fraaie filmpjes met heel onverwachte grappen maakten hun act toch nog tot een succes. Ze waren zelf ook geinig. We herinneren: John sla tje vur niks, mar is intussen wel binnen. De shuttelrun, de Haanhanger, Ik hep hier beneje nog een gat, zi mevrouw tegen de Gatenvullers. Het tempo moet wat omhoog en hier en daar kan het spitser. Ook het spel mag je iets indringender zijn. Handveger en Blek gaan samen in de ton. Het wisselgedoe met plaats en aankleding moet uitdagender. Heerlijk geklets over de brand en Frans v.d. Heijden als held. Het gat van v.d. Ven krijgt goede aandacht en zeker de vliegende pastoor en: De pestoer kan er nie be: “Ik kan ver-rekken, mar zo weit nie” ruupt ie tegen de kuster. Er gaat wel een zekere rust van hen uit. Goede vondsten. Soms mis je de clou of komt de clou net iets te laat. Het winnende roaplied: Valentijn. Heerlijke carnavalsmuziek van de Pompzwengels. De tekst is prachtig voor Valentijnsdag, maar veel te lief voor Carnaval. Ik ben een van de weinigen aan de tafel, die het refrein afkeurt: “Dan ga ik feesten en zeker beesten, al moet ik kruipen, zal blijven zuipen” “k vuuk me rijk, in ‘t Rottenrijk”. Ik zou rijmen: “Dan ga ik leven en lekker zweven, de dorst gaan vullen en samen brullen” “een en gelijk dà is’t Rottenrijk” of: “Ik wil ok leven en kunnen geven en blijf verzinnen, hoe’k óe kan beminnen” “met liefdeblijk in ‘t Rottenrijk” (dit past bij de verzen). De presentatie van het lied is verder voortreffelijk. Zorg er maar voor dat het refrein niet wordt verstaan is mijn advies. Het feest van Josje. Een heerlijk idee. Knap uitgevoerd en aangekleed, prachtig staaltje van een kinderlijk feestje. De hypnotiseur kan wat meer acteren en hoeft niet bescheiden op de achtergrond te blijven. De stripper als kado is een goede vondst. Zeer attractief!!! Demochape volgt dan met weer een knapstaaltje van danskunst, onder het thema: Blijf heerlijk rank en dans 9


je slank. Onnavolgbaar knap. Top!!! De toapen met uitlaatservice. De echte uitlaat wordt uigelaten. De service blijkt voor honden. Op bezoek bij de “Trouwe Helper” worden ze teut. Al mun gleuven zitten vol. Mi unne tandenstoker worden de schoen gereinigd. De pestoer is een Bijtertje, van Laarhoven unne Prins Bernard, René v. Herpen ene hazewind, die meteen weg is en loater de brokken nog op kumt vreten, en dan hun innig gezinde Tonnie, dat wordt Tonnieke die alsmar gestreeld wurd, en dun Burger als schoapenhont um zun terrein af te bakenen. De bekende John als Boxer en ze eindigen met een lied vol hondengeblaf en gekwekker. Wat een carnavaleske toestanden. Schitterend in dialoog en mals hapvol optreden. Wij huilen tranen van het lachen. Wel allemachtig wat goed!!! John en Jessica mogen de met humor-overladen avond afsluiten. De kleer, ut klopt wer nie. Samen op de camping onder un vurtent. Veel dolgeestig zeldzaam slap geklets over: Herringen, Ozongat, scheerlijn, spoorlempkes enz. Hij vond in heur onderboks de afstandsbediening. Ze dansen samen met heel hun gewicht heel stijlvol het Zwanenmeer en we beleven de Stervende Zwaan. Het meest indrukwekkend is hun schitterend toneelspel. Je wordt meegesleurd in de dikdoenerij van die twee. Het mag meer inhoud hebben, maar het is en blijft zeer kostelijk en grenzeloos vermakelijk. Het slotlied is een echte belevenis: Een lied op ons dierbaar Geffen, zo kun je ons hart wel treffen. Van de honderd, van de duizend durpkes, is er toch mar een Geffe. Tussen hei en klei, ziede de Torre, de Pomp, de Huskes, de Meules. Ge rakt ons hart. Zo wurd dizze oavond hellemoal un nog lang te heuge feest. Onvergetelijk. Complimenten aan alle artiesten, medewerkenden, de roapcommissie, Anouska en Arie voor de seurvis, het attente prima musiserende orkest, de voortreffelijke leiding van Geertjan. Het klopte weer helemaal en ook ons hart. Dank voor deze oavond. Van stamtafel 338 voor op- en of aanmerkingen de Prins 0412-640982. Volgende zitting op 13 maart, wat uitgroeit tot stamptafel (om je vingers bij af te likken). Het moet wel heel bijzonder zijn om daarvoor uitgenodigd te worden. Sorry dus. Ge meut wel belle es dà noddig is. Hauw Doe, Ut kumt goet en ut gû oe goet.

Het Maasdonks Lente Concert Muziek verbroedert, zo was het en zo zal het blijven. Door de komst van het Multi Functioneel Centrum “De Koppellinck” in Geffen, is Maasdonk ook meteen een concertzaal rijker. De podiumzaal biedt muziekgezel10

schappen een mooi breed podium en het publiek kan via de trapzit tribune een goed zicht op het podium houden. Popkoor ExpresZo heeft de handschoen opgepakt om een Maasdonks Lente Concert te organiseren in de podiumzaal van de Koppellinck. Als dit aanslaat zal het een jaarlijks terugkerend evenement worden, met als doel musici uit Maasdonk een podium te bieden. Het eerste Maasdonks Lente Concert staat gepland voor zondagmiddag 20 maart 2011 en wel om 14.30 uur. Het concert zal een twee uur in beslag nemen. In die tijd treedt voor u op natuurlijk ExpresZo als organiserend koor, met piano begeleiding van Jan van Krey en dirigente Ingrid van Rooij. Naast het koor zal Wouter van Leeuwen uit Nuland een instrumentale bijdrage leveren op zijn marimba. De marimba is een snaar instrument (groot model cylophoon) met een zeer bijzondere klank. Wouter is 16 jaar oud en lijkt een veel belovend talent in de muziek te worden. Hij is vorig jaar 2e geworden bij de NK voor slagwerkers. Merle Meeuws is ook een jong talent uit Maasdonk en wel uit de kern van Geffen, Merle heeft ExpresZo al eens op haar alt-sax begeleidt tijdens optredens en brengt nu enkele nummers samen met piano begeleiding ten gehore. Het programma wordt aangevuld met Dames Koor Sirenen, uit Den Bosch, welke ook onder leiding staan van dirigente Ingrid van Rooij. Met dit aanbod denken wij u een gevarieerd muziekprogramma aan te bieden voor mensen die houden van mooie muziek en zang. Op een speelse manier zullen koren elkaar aanvullen en de overgangen naar instrumentaal zullen zo natuurlijk mogen plaats vinden. De presentatie mogelijkheden van de Koppellinck zullen in dit concert worden uitgeprobeerd, waarbij publiek en koorleden soms heel dicht bij elkaar komen. Voor kaarten kunt u terecht bij koorleden of kijk op: www.expreszo-maasdonk.nl


DE PRINSELIJKE KORT ORRE! Ze moesten zes weken lang zwijgen over hun uitverkiezing tot Jeugdprins en - prinses van het Rottenrijk... en dat is hen prima gelukt!

Annemieke Roddel en de aswoensdagviering in de kerk. Als er in die dagen kinderen ziek zijn, kunnen de ouders de Jeugdprins en -prinses uitnodigen voor een bezoekje aan huis. Sam en Stacey worden goed begeleid door een actieve Jeugdcommissie bestaande uit Annemarie van Rijn, Berghit van Schijndel, Hans Schalks, Charles van Herpen en Hans en Will van Leeuwen. Stacey en Sam hebben er erg veel zin in en zullen met respect en inzet het kroontje en de steek dragen...!

Jeugdcarnaval 5 maart t/m 8 maart 2011 Plaats: MFC Koppelinck

Stacey van Uden (10 j.) en Sam Schalks (11 j.) namen het ‘jeugdcarnavalsstokje’ over van Willem en Lotte. Ze zitten in groep 7 bij juf Diana, Charlotte (nu met zwangerschapsverlof) en Ellen. Voor beiden is het carnavalsgebeuren niet vreemd: de ouders van Stacey behoorden tot de succesvolle wagenbouwersgroep “Hoar op d’n Dijk”, die jarenlang met prachtige creaties de optocht sierden. De ouders van Sam zijn lid van de Raad van Elf en vader Hans was Prins Carnaval in 2007. Stacey en Sam vullen elkaar goed aan: zij is een rustig type en hij één brok energie! Bij allebei staat creativiteit op velerlei gebied hoog in het vaandel. Zij is sociaal ingesteld en houdt van zingen en dansen. Met veel succes kletste ze in de ton bij de Kort Orre Roap samen met Marit Hoefnagel... Hij is van kleins af aan al met muziek bezig: als kleuter hanteerde hij al ‘diverse deksels’ en sloeg met ijzeren en houten lepels op pannen en potten om er maar zoveel mogelijk verschillende klanken uit te halen... Zij is lid van de toneelschool bij de Muzelinck en doet aan streetdance bij Laura Dans... Hij speelt het liefste buiten, krijgt drumles van leraar Rudy en tennist; zou graag nog op kickboksen gaan, maar dat vinden zijn ouders (nog) niet goed... Zij heeft nog een jonger zusje Lindy en een hecht vriendinnenclubje JEMS (Jeske, Eva, Marit, Stacey) dat samen allerlei leuke dingen verzint o.a foto’s maken... Hij houdt van Harrie Potter en Sméagol uit de film The Lord of the Rings, maakt filmpjes met special effects en wil later cabaretier worden... Een perfect Jeugd-prinsenpaar dus, dat echt wel iets kan betekenen tijdens het Jeugdcarnaval. Er staat heel wat op hun programma: bezoek aan basisschool De Wissel, aanwezig bij de schooloptocht, in de carnavalsmis, op het bal van de Flierefluiters, het kwartjes- en tienerbal en de Boerenbruiloft. Met als slotacties de verbranding van

Jeugdbal groep 5 t/m 8 Entree: € 1,00 Wanneer: zaterdag t/m dinsdag Tijd: 19:00 tot 22:00 uur Kwartjesbal 0-11 jaar Entree: kinderen 0-11jr € 0,20 Begeleiders € 1,00 Wanneer: maandag en dinsdag Tijd: 11:00 tot 14:00 uur

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 11


GRANDIOOS PAASBUFFET zondag 24 en maandag 25 april is het weer PASEN! U kunt dan heerlijk genieten van ons vernieuwd buffet! Wat kunt u zoal verwachten? - 3 Huisgemaakte soepen met stokbrood en kruidenboter (vernieuwd soepenbuffet) - Heerlijke koude voorgerechten van ons nieuwe buffet,o.a. huisgemaakte carpaccio, gerookte zalm, garnalencocktail, gerookte eendenborst en nog veel meer!

- Thaise wok voor een heerlijk oosters wokgerecht - Verse vis en vlees door de kok gebakken op de Franse bakplaat - 2 warme buffetten met o.a. friet, aardappelen, warme groenten, snacks, nasi, bami, etc - Compleet vernieuwd ijsbuffet met softijs, schepijs, slagroom en nieuwe toetjes En natuurlijk onbeperkt bier, wijn, fris, koffie en thee. Deze drankjes kunt u zelf tappen, ook vanuit onze nieuwe bar!! Tijden waarop u kunt reserveren: Van 16.00 tot 18.00 uur of

van 16.30 tot 18.30 uur of

van 17.00 tot 19.00 uur of van 18.30 tot 20.30 uur of van 19.00 tot 21.00 uur of van 19.30 tot 21.30 uur Prijs: 28,50 per persoon voor 2 uur Paasbuffet all-in Kinderen t/m 11 jaar betalen 1,75 per levensjaar

Kinderen kunnen zich vermaken in onze vernieuwde kinderspeelruimte. Hier is iemand aanwezig om de kinderen te begeleiden. Voor de rokers hebben wij een prachtige rokerslounge!

Reserveren voor Pasen kan alleen telefonisch: 073-5341320 Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar vanaf 12.00 uur.

Buffetrestaurant De Schans Kerkstraat 5a 5386 AC Geffen Telefoon 073-5341320 www.deschansgeffen.nl


Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken)

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland

Carnavalsoptocht 2011 De voorbereidingen voor de carnavalsoptochten van 2011 zijn in volle gang. De carnavalsorganisaties en gemeente voeren overleg om te zorgen dat alles veilig en goed verloopt. Daarbij is het gebruik van alcohol tijdens de optochten wederom een belangrijk aandachtspunt. Geef het goede voorbeeld aan de jeugd door geen alcohol te gebruiken tijdens de optocht! Bovendien kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer mensen onder invloed van alcohol zijn. Daarnaast is geluid een aandachtspunt.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

Optocht alcoholvrij Voorgaande jaren zijn de optochten voor een gedeelte alcoholvrij geweest. We zijn hierover zeer tevreden. Het kan echter altijd beter. In 2011 gelden dezelfde regels. Alcoholgebruik of aanwezigheid in en rond de optocht is niet toegestaan. We staan ook niet toe dat er naast de weg zogenaamde ‘mobiele cafés’ ingericht worden.

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

Geluid Afgelopen jaren is het opgevallen dat er voor en tijdens de optocht carnavalswagens rondrijden waarbij het aantal decibels belangrijker is dan de carnavaleske waarde. Dit jaar hebben we extra aandacht voor het beperken van geluidsoverlast. Ervaart u in de dagen rondom de optocht geluidsoverlast van een carnavalswagen, meldt u dit dan bij de politie (0900 - 8844).

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.

Samenwerken aan veiligheid De medewerking van de optochtdeelnemers is weer het allerbelangrijkst. Samen kunnen we voorkomen dat de organisaties vóór aanvang van de optocht alsnog op moet treden. Néém uw verantwoordelijkheid en zorg dat de carnavalsoptochten in 2011 weer alcoholvrij zijn. Een optocht zonder alcohol kan net zo gezellig zijn, maar is veel veiliger. We hopen samen met u te kunnen proosten op de goede afloop, uiteraard ná de optocht!

13


Thuis uw bankzaken regelen. Dat is het idee. Rabobank Bernheze Maasland is voortaan altijd en overal bereikbaar. Vanaf nu kunt u, naast Internetbankieren en onze lokale site, ook thuis bankieren met Videochat. Dat betekent dat u uw bankzaken thuis kunt regelen en via uw computer en webcam toch een persoonlijk gesprek heeft. Onze adviseurs zijn op werkdagen ook in de avonduren beschikbaar. Zo wordt bankieren wel heel gemakkelijk!

w u u am n ag bc Vra tis we * n gra aa

Profiteer van een persoonlijk advies via videochat. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

* Kijk voor de actievoorwaarden op www.rabobank.nl/bernhezemaasland


KBO informatie Afdeling Geffen Toneeluitvoering Tieners van Toen De toneelgroep Tieners van Toen uit Nuland brengen op woensdag 23 maart om 14:00 uur in de Gouden Leeuw het blijspel “Altijd Prijs”. De zaal is open vanaf 13:30 uur. Het stuk is speciaal voor de Tieners van Toen geschreven door Jose Frehe en Rob van Vliet. Beiden zijn bekenden is de omgeving onder anderen van Internos en VOP toneel in Oss. Ook voor deze twee gezelschappen schrijven zij de stukken. Rob van Vliet is bovendien de regisseur bij Internos, VOP toneel en de Tieners van Toen. Het stuk speelt zich af in een dorpskroeg die bv. ook in Geffen zou kunnen staan. De kroegbaas is nog vrijgezel en woont samen met zijn moeder en demente vader bij het café. De krant heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het maken van een slagzin die slaat op het dorp. De kroegbaas heeft ook meegedaan evenals heel veel inwoners van het dorp. Als hij dan de hoofdprijs wint van € 100.000 heeft hij meteen een heleboel dames die in hem, maar ook in zijn geld geïnteresseerd zijn. In de kroeg, maar ook in het dorp, wordt een heleboel geroddeld zeker als er plotseling een stadse dame in het dorp komt wonen. Als dan blijkt dat er een vergissing is gemaakt in de uitslag van de prijsvraag is de verwarring helemaal compleet. De typetjes die worden neergezet in dit stuk zijn herkenbaar in elk Brabants plattelands dorp. Het is lachen en genieten van het begin tot het einde in... Altijd Prijs. Algemene ledenvergadering KBO Geffen - Uitnodiging Op 30 maart 2011 vindt de Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Geffen plaats. Voorafgaande aan de vergadering wordt er om 09:00 uur een H. Mis gevierd in de kapel van het Oude Klooster. Daarna, omstreeks 10:00 uur begint in De Gouden Leeuw de vergadering. Het bestuur nodigt haar leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De leden krijgen de agenda via het KBO blad ‘ONS’ aangereikt. De overige stukken zullen in de vergaderzaal ter inzage liggen. Het bestuur is naarstig op zoek naar leden die bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur om zodoende een (bestuurlijke) bijdrage te leveren aan de KBO. Daarnaast willen we een beroep doen op die leden die bij activiteiten het bestuur willen ondersteunen. Dit in verband met het afscheid van een aantal bestuursleden.

We zouden het op prijs stellen als u zich even aanmeldt bij het secretariaat, telefoon: 5322356, of bij de penningmeester 5322863 of de voorzitter 5321542. Dit in verband met het inrichten van de vergaderzaal. Het bestuur van de KBO

pink party Nog een paar nachtjes slapen en dan...... d’n urste “Pink Party” in Café Boetje! Het feestje begint om 19.30 uur. Toegang en garderobe zijn gratis. Consumptiemunten voor frisdrank en snacks kosten slechts € 1,-! Er zijn vette prijzen voor het mooist verklede jongen en meisje. Om exact 11 over 11 draait DJ Jos het laatste CD-tje. Jij wordt niet thuisgebracht; om 11.15 uur kunnen jouw ouders jou weer oppikken bij de coolste kroeg van heel Geffe-Zuid. De urste 44 tieners, die zich aanmelden, ontvangen een leuke Pink Party attentie! Aanmelden via grootvorst@ rottenrijk.nl See you at the Pink Party!

15Vastenactie voor de kinderen van Viljoenskroon De jaarlijkse Vastenactie waarvoor de collectanten in de periode tussen Carnaval en Pasen, onze vastentijd, langs de deur komen is dit jaar bestemd voor ‘De kinderen van Viljoenskroon�. Kinderen van Viljoenskroon Viljoenskroon is een plaats in Zuid-Afrika zo’n 150 kilometer ten zuidwesten van Johannesburg. De Stichting Carbone Care van Bennie en Ida Romme heeft er mede voor gezorgd dat er in Viljoenskroon een ziekenhuis is gebouwd waarin zieke weeskinderen, veelal getroffen door aids, worden opgevangen en verpleegd. Deze kinderen komen uit de naburige townships waar ze leven in erbarmelijke omstandigheden. In het ziekenhuis worden kinderen verpleegd van 0 tot 7 jaar. Door de contacten die de Stichting Carbone Care heeft met Viljoenskroon kunnen wij meehelpen om rechtstreeks iets te betekenen voor deze kinderen. Onlangs is er nog een groep Nederlanders,waaronder Harrie en Wilma van Lee uit Geffen, naar Viljoenskroon geweest en hebben daar met eigen ogen gezien dat men onze hulp heel goed kan gebruiken. Een schoolklas in het ziekenhuis Voor het Vastenactieproject hebben wij als doel om een schoolklasje in het ziekenhuis te realiseren. De kinderen hebben door hun ziekte al een achterstand opgelopen en wanneer ze tijdens hun verblijf in het ziekenhuis onderwijs kunnen volgen zijn hun kansen straks groter. Voor het inrichten van een klaslokaal en het betalen van de leerkracht(en) is geld nodig. En dat is een prachtig doel dat ook de kinderen zeker aan zal spreken.

Op onze Basisschool De Wissel zullen de leerkrachten met de kinderen in de vastenperiode werken aan een project over Zuid-Afrika en Viljoenskroon. Bennie Romme en Adri van der Heijden zullen namens de Stichting Carbone Care op de school informatie geven over het ziekenhuis en de kinderen van Viljoenskroon. Ook twee studenten van het Koning Willem1 College uit Den Bosch die stage hebben gelopen in Viljoenskroon zullen daarover vertellen op de school en hun fotomateriaal laten zien. De kinderen zullen in hun vastendoosje geld sparen door klusjes te doen en zichzelf iets te ontzeggen. Huis-aan-huis collecte In de week van 11 t/m 16 april zal er een huis-aan-huis collecte gehouden worden waarbij onze collectanten u vriendelijk om een bijdrage zullen vragen. Wij hopen hierbij op u aller medewerking. Als de kinderen kunnen sparen in hun vastendoosjes en zich iets ontzeggen, dan moeten wij in de vastenperiode ook zeker de luxe artikelen weg kunnen laten uit de boodschappenwagen. Een vastenperiode is gezond, het doet ons beseffen dat we met minder luxe en overbodige artikelen heel goed kunnen leven en dat we daarbij tevens mensen kunnen helpen die het zoveel minder goed hebben dan wij. M.O.V. groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


EEN TUBA MET WITTE ROZEN VOOR GOUDEN W.I.K.! Je proefde een sfeer van harmonie en samenspel op de openingsdag van het gouden jubileum van muziekvereniging W.I.K.! Een ludieke ontvangst van de kerkgangers op het kerkplein door de slagwerkgroep en majorettes... de binnenkomst van een “Prinselijk erelid” met een nostalgisch blaasinstrument... een H.Mis uit dankbaarheid met toepasselijke versiering, sfeervolle muziek door de fanfare en mooie woorden van pastoor Van Dijk...! In de Koppellinck werd het feest voortgezet voor leden en genodigden met een brunch, waarbij Jan Menkehorst de door hem geschreven “Mars ‘61-’11” aanbood aan de dirigent van de fanfare Robbert Vos. Hoogtepunt was de - al geruime tijd door het dorp zoemende - dienstenveiling, geopend door wethouder Rini van de Ven met dankzegging aan alle schenkers van een dienst en de vrijwillige inzet van velen, zodat er niets aan de strijkstok zou blijven hangen. Alle ingrediënten waren aanwezig voor “de Veiling der Emoties”: veel publiek, de bar, een lijst met meer dan tachtig aangeboden diensten, de Weeuwkes+ smartlappenband en de super-veilingmeesters Hans en Peter in jacket met rode strik! Een samenspel van actie, humor, zang- en acteertalent en de bereidheid van gulle Geffenaren om het goede doel (uitbreiding van het instrumentarium van W.I.K.) te steunen, voltrok zich.

Berg, meedraaien met de radio-uitzending van Peer de “Petossieman” en als absolute topper: vier duiven van Willie van Erp (“de Corrie”)! Met de complimenten aan de W.I.K.-club zelf, die de organisatie strak in handen had. Een op en top geslaagd evenement! Dat belooft wat voor de rest van het jubileumjaar. Er staan nog veel leuke dingen op het programma dit jaar, dus houd de aankondigingen in de gaten!

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood Op dinsdag 22 maart vindt in Geffen weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Sporthal “De Geer”, Elzendreef 1, Geffen De inzameling start om 13.30 uur en stopt om 15.30 uur Sam’s Kledingactie, sinds twee jaar de nieuwe naam voor de kledinginzameling van Mensen in Nood, is één van de oudste charitatieve kledinginzmelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door ruim 1000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-6871060

Dankbetuiging Graag willen wij u bedanken voor de geweldige dag, die wij hebben gehad met ons 50 jarig huwelijksfeest. Mede door uw felicitaties, bloemen, kaarten en gelukswensen is het voor ons een onvergetelijke dag geweest waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. Piet en Door Romme

Alle diensten leverden wat op, met als favorieten de PSV-kaartjes aangeboden door de Bouwbedrijven Van Wanrooij en Van Schijndel, de barbecue van Jo van Druenen (plus de poelier himself!), het logeerweekend bij Tonny Jansen, een weekendje op K.C. D’n Geffense 18


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de W

Nationaal en In Container Transp

AFVALCONT EN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 www.vdweteringtrans

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO Voor al uw familie- ve Tuinhout Familiedrukwe

Met opga bij geboorteka

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk fo Ook voor kopieers ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën Grootformaat p ✓ Vlonders Kopiëren ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 e-mail: drukkerij@wihab ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel.

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Geffen Open Jeugd Toernooi Van 14 tot en met 27 maart 2011 houdt tennisvereniging De Vlijmd in Geffen haar tweede Open Jeugd Toernooi. Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar gaan we er dit jaar weer een gezellig toernooi van maken. Wil je nog even oefenen voordat de voorjaarscompetitie weer begint? Of vind je het gewoon leuk om te tennissen? Schrijf je dan nu in! Je kunt je inschrijven voor enkel, dubbel en mix in de leeftijdscategorieën t/m 10, 12, 14, 16 en 18 jaar. Alle wedstrijden worden indien mogelijk volgens het poulesysteem gespeeld. De wedstrijden worden gespeeld op de tennisbanen van TV De Vlijmd, sportpark ‘ De Biescamp’ in Geffen. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Bernheze-Maasland, drukkerij Wihabo en tennisarena. Dus, schrijf je in als deelnemer via www.toernooi.nl en maak er samen met ons een succesvol toernooi van. Inschrijven kan nog tot 28 februari 2011. Wacht niet te lang met inschrijven want: vol is vol!

Sint Joris Gilde Geffen succesvol sint joris gilde

In de kruisboogcompetitie van Gildenkring “Hoge Schuts” leverden de schutters van het Sint Jorisgilde Geffen een opmerkelijke prestatie. Na 5 zondagen strijd met elf andere Gilden bleek Jos Coppens de grote winnaar in de A klasse. Zijn zoon Dennis deed niet onder voor zijn Pa en werd de winnaar in de C klasse. En Piet van Erp maakte het succes compleet door in de 60+ klasse als derde te eindigen. Alle drie werden beloond met een zilveren schildje.

vierde plaats. In de voorjaarscompetitie startte de MC1 onlangs met een 1-1 gelijkspel tegen Vorstenbossche Boys MC1. De meiden spelen hun wedstrijden in volledig nieuwe tenues. Deze tenues zijn gesponsord door Wielerhuis de Meulenreek uit Geffen. De Meulenreek heeft zich vooral gespecialiseerd op het gebied van race en ATB. Ook voor gewone fietsen en alle mogelijke accessoires bent u bij Wielerhuis de Meulenreek aan het juiste adres. Namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring!

REUNIE 40 JAAR DAMESVOETBAL Dit jaar viert het Damesvoetbal van Nooit Gedacht haar 40-jarige jubileum. Daar wordt volop aandacht aan besteed op zaterdag 28 mei 2011. Reden om een reünie en feestje te houden voor leden, oud-leden, trainers en begeleiders. Of je nu de ster van de beginjaren was of de voetbalster voor de derde helft in de kantine: dit is de kans om samen met je (oud) teamgenoten terug te kijken op je voetbalcarrière bij Nooit Gedacht! Heb je interesse in het bijwonen van deze dag, stuur vóór 15 maart een mailtje naar damesvoetbal@nooitgedachtgeffen.nl Je ontvangt dan alle informatie en hoe je je kunt aanmelden. Geef dit bericht door aan (oud)teamgenoten die buiten Geffen wonen!

Riolering of afvoer verstopt !? Wielerhuis de Meulenreek sponsort Nooit Gedacht MC1 De meiden van Nooit Gedacht MC1 hebben een goede najaarscompetitie achter de rug. Met 16 punten uit 7 wedstrijden (5 overwinningen, 1 gelijkspel en 1 nederlaag) eindigden de meiden in een sterke competitie op een

20

v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

* beleggingshypotheken Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

* mix-fund * rechtstreeks * veel vrijheid

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.1 vrijdag 09.00 - 12.1 Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.0 ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen Café - Zaal en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

Han

OOK KEUREN VOLGENS

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

SCHOONHE

P. DE K EIN

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis. thuis.

Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93

5386 KT Geffen

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nulan

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

073 - 532 23 Mob: 06 - 22 58 01

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


WIE WAT WANNEER Beachvolleybaltoernooi G’68 Maasdonk 25 en 26 juni 2011 Ter ere van het 40 jarig jubileum werd in 2008 het eerste beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Het dorpsplein in Geffen werd veranderd in een strand met ruim 12 vrachtwagens zand. In verband met teruglopende belangstelling is besloten het jaarlijkse buitentoernooi van G’68 Maasdonk niet meer te organiseren. In plaats daarvan zal jaarlijks het beachvolleybaltoernooi georganiseerd worden. In 2010 krijgt het beachvolleybaltoernooi dan ook een vervolg en vanaf dit jaar zal dit grandioze toernooi jaarlijks worden georganiseerd. Op dit 2 dagen durende toernooi is het ploeteren in het zand en verbranden onder de zon, gelukkig is er muziek aanwezig (City escape e.a.) en hebben we een terras tot onze beschikking waar een verfrissing kan worden gehaald. In 2011 zal volleybalvereniging G’68 Maasdonk dus voor de 3de keer dit unieke evenement organiseren en wel op zaterdagavond 25 en zondag 26 juni en net als de voorgaande jaren op het Dorpsplein in Geffen. Zowel zaterdagavond als zondag is het beachvolleybaltoer nooi open voor iedereen die mee wil doen. Er kan voor beide dagen worden ingeschreven. Inschrijven kan als Heren, Dames en Mix op hoog, midden en laag niveau. Per team zijn minimaal 4 personen nodig, maar natuurlijk kun je met meer deelnemen en “indraaien”. Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk op de website van G’68 Maasdonk! ww.g68maasdonk.nl/ beachtoernooi-2/

H.H. Hulp nodig ! Ik ben op zoek naar een poets adresje. Voor de vrijdag ochtend onder schooltijd. Een andere dag e.v in overleg. Met vr. groet. Mijn tel: 06-12745535. 22

MAART 01 KVO, landwinkel Spierings 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 14 KVO/ZLTO, kaartavond 15 KVO, creatieve dag Kring in Berghem 17 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 23 KBO, toneelmiddag 24 KVO, veiling 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 30 KBO, algemene ledenvergadering APRIL 05 KVO, volksdansavond 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7)

Persbericht Overal en altijd toegang tot de bibliotheek Brabantse bibliotheekleden primeur met nieuwe App ‘de Bibliotheek’ Nederland telt meer dan 3,3 miljoen smartphone gebruikers. Zij hebben via hun mobiele telefoon direct toegang tot het internet. De vraag naar App’s groeit sterk en ook de Bibliotheek heeft hier een antwoord op. Vanaf nu hebben Brabantse bibliotheekleden met een smartphone overal en altijd toegang tot hun bibliotheek. Dus ook leden van BasisBibliotheek Maasland. De App ‘de Bibliotheek’ is gratis te downloaden via de iTunes App Store en de Android Market. Apps zijn applicaties (letterlijk: toepassingen), die gebruikers direct kunnen plaatsen op smartphones, zoals iPhone en Android-toestellen. De nieuwe App maakt het mogelijk de catalogus van de bibliotheek te raadplegen en direct boeken en andere materialen te reserveren. Daarnaast zien gebruikers gemakkelijk welke items zij in huis hebben en wanneer deze retour moeten. Uiteraard zijn deze op ieder moment te verlengen. Het is ook mogelijk om in dit overzicht gezinsleden toe te voegen. De App is gebruiksvriendelijk en werkt heel eenvoudig; in een paar stappen kan men zich aanmelden. De App maakt verbinding met de website van de aangegeven bibliotheek en de gebruiker beschikt over een groot aantal functionaliteiten. Zo bevat de App ook een verlanglijstje om interessante titels op te slaan en is er op een aantal smartphones een scannerfunctie actief. Na het scannen van het ISBN-nummer verschijnt er direct informatie over het boek. Via de App kan ook rechtstreeks contact worden gemaakt met de Bibliotheek door te bellen, mailen of te navigeren met behulp van google maps. Cubiss ontwikkelde de App in opdracht van de Brabantse Netwerkbibliotheek voor de leden van de Brabantse Openbare Bibliotheken.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

DAMESMODE maat 36 t/m 64

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 20.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan u een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.